Page 1

Vývoj na mediálním trhu 7. 3. 2011


Mediální investice kopírují vývoj HDP Meziroční globální změny v %. Pokles HDP o 1% znamená pokles mediálních investic o cca 3 - 5%. Pokles mediálních investic obvykle trvá 2 – 3 roky. 15 10 5 0 -5 -10 -15 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

HDP

Zdroj: HM Treasury, ZenithOptimedia Pozn.: ATL média

Mediální investice


Pokles mediálních investic ve střední Evropě je větší v porovnání se zbytkem světa Regiony s vysokou mediální inflací v letech předcházejících krizi vykazují větší propad mediálních investic během krizového období a zároveň rychlejší nárůst během oživení; při stagnaci vývoje HDP a mediálních investic nedochází k růstu cen za reklamní prostor.

Mediální investice: Meziroční změny v %

25

2007

20

2008

2009

6,3

-15

12,6 6,4

1,0

0 -5 -10

2010

16,3 14,7

15 10 5

23,9

0,5

2,6

5,7

5,0

2,3

1,0

0,6 -1,0 -3,7

6,3 3,3

-3,1

-4,0 -7,0

-9,9 -12,6

-20 WORLD

North America

Zdroj: ZenithOptimedia, X/2009

Latin America

Western Europe

Central & Eastern Europe

Asia Pacific


Odhad vývoje HDP a mediálních výdajů v ČR: Meziroční změny v % Pro rok 2011 očekáváme velmi mírný nárůst výdajů do reklamy , max. do +5%.

Zdroj: ZenithOptimedia, XII/2010


Odhad vývoje podílů investic do reklamy Střední a východní Evropa: Nárůst podílu internetu a TV na úkor tiskových médií 40

$36bn $30 bn

35

$27bn

30 25

15 10 5 0

54%

52%

20

+133%

$12bn 53% 16% 16%

+173% +59% +245%

+164%

10%

2001 Zdroj: ZenithOptimedia, XII/2010 US$ billion

+15% 12%

17%

6% 11% 4%

2007

TV +32%

-2%

10%

55%

-26%

14%

+7%

9%

-17%

10%

+31%

-24%

+35%

5% 8%

-28%

5% 8%

+62%

8%

2010

+77%

11%

2013

Newspapers Magazines Radio Outdoor Internet


Děkuji za pozornost Kontakt: Petr Majerik CEO, ZenithOptimedia Prague Tel.: 602 291 550

Vývoj na mediálním trhu 2011  

Odhady ZenithOptimedia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you