Page 1

Minikonference

Jak  lépe  prodávat  a  nakupovat  reklamu  na  internetu  

-­‐ 19.  dubna  2011  -­‐   Private  &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Reklamní plochy  na  internetových  stránkách     se  stávají  komoditou   s  využiEm  RTB  (Real  Time  Bidding),  celosvětově  působících   agregátorů  reklamních  ploch  a  s  použiEm  technologie     CRM  Target  má  zadavatel  reklamy  selekPvní  přístup  k   „nekonečnému“  množství  uživatelů  po  celém  světě  

Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


naše produkty  jsou  postaveny  na  

Real Time  Bidding     Demand  Side  PlaXorm     OpPmalizace     Technologické  inovace   pro  zadavatele  reklamy  zajišťujeme  zásah  relevantních  návštěvníků   internetu  podle  jejich  aktuálních  zájmů  nebo  nákupních  záměrů   Private  &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Efektivita Real Time Bidding systémů

Zdroj: Chris Kane, New Insights Into Real Time Bidding Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Data a  technologie  

Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Data a  technologie   Doručit   Impresi  -­‐RON  

Zacílit Impresi    

Neustále vyhodnocovat,   rozvíjet  a   zlepšovat    

Segmentovat publikum  

Vyhodno/t Reakci  

Přibližně 3,5  milionu  akPvních  cookies  v  ČR     Možnost  doručení  cca  150  mil.  impresí  každý  měsíc   Private  &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Měření kampaní   Prostřednictvím  ad  serveru  CRM  Target  zajišťujeme  realizaci  kampaní     i  jejich  detailní  a  konPnuální  měření.  Podmínkou  je  umístění  měřících  a   opPmalizačních  pixelů  na  cílovou  a  případně  i  konverzní  stránku   zadavatele.   SofisPkovaní  zadavatelé  umísťují  kampaně  námi  realizované   prostřednictvím  nezávislých  ad  serverů.  Tím  si  zajišťují  neustálou   kontrolu  nad  jejich  průběhem  a  zároveň  vlastní  měření  hodnot  a  výstupů   z  reklamních  kampaní  bez  vnějšího  zásahů  

Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Reporting kampaní O průběhu všech kampaní poskytujeme kontinuální a detailní reporting.

Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


Produkty Přesný  zásah  Každého  a  Všude   BRANDING   Povědomí  

Značka

OPTIMALIZACE Uvažování  

RETRAGETING

Záměr nákupu  

Akvizice

Koupě

Loajalita

CRM Target  může  oslovit  uživatele  ve  všech  fázích  nákupního  trychtýře,  protože   disponuje  reklamních  nástrojem  pro  dosažení  všech  markePngových  cílů.   Private  &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


InovaPvní technologie   Interac/ve  Video  Unit  (IVU)  

Dynamic Video  Retarge/ng  (DVR)  

http://demo.tagr.co/crimtan-demo3

Dynamická krea/vita  

Private &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  


re-­‐branding od  1.5.  2011  

11


CRM Target  –  nabídka  do  tomboly  

-­‐ kampaň  500.000  impresí  v  hodnotě  60.000  Kč   -

-­‐ Brief  a  plánování  reklamní  kampaně      -­‐  Realizace  reklamní  kampaně        -­‐  Vyhodnocení  reklamní  kampaně   Private  &  confiden/al.  ©  CRM  Target  2011  

CRM Target (Crimtan)  

Prezentace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you