Page 1

ČESKÝ ROZHLAS 2014 Prezentující:

Peter Duhan, generální ředitel

Datum: 12. 4. 2012


ČESKÝ ROZHLAS 2014

měníme se s VÁMI měníme se díky VÁM

Peter Duhan

12.04.2012

2


ČESKÝ ROZHLAS 2014

DŮVODY • velký počet stanic • polovičatost řešení u některých stanic • překryv cílových skupin stanic • neoslovujeme mladou generaci

• pokles poslechovosti

Peter Duhan

12.04.2012

3


ČESKÝ ROZHLAS 2014

DŮVODY • silné konkurenční prostředí • konzervatizmus a těžkopádnost • izolovanost jednotlivých útvarů • absence skutečného naplňování veřejnoprávnosti • stagnující výnosy a rostoucí náklady

Peter Duhan

12.04.2012

4


ČESKÝ ROZHLAS 2014

CÍLE 1. naplnit naši vizi 2. získat nové posluchače

3. dominovat na české mediální scéně v obsahu i technologiích 4. mít významný vliv na chování, vkus, názory a kulturu české veřejnosti 5. stát se moderně fungující společností

Peter Duhan

12.04.2012

5


ČESKÝ ROZHLAS 2014

DOPADY -

organizační změny redislokace

redukce počtu pracovních míst ČRo

+

větší péče o zaměstnance

vyšší mzdy větší prestiž profesí ČRo

Peter Duhan

12.04.2012

6


ČESKÝ ROZHLAS 2014

MILNÍKY 2012 1. 5.

vytvoření programových center

1.10.

zkušební provoz centra zpravodajství

Konec roku spuštění stanice mluveného slova 2012 1.1.2013 plné fungování programových center

Peter Duhan

12.04.2012

7

Český rozhlas 2012-2014  
Český rozhlas 2012-2014  

Prezentace týmu Petera Duhana