Page 1

ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:40 AM Page 1

®

2011

zlatá minca Ocenené produkty v samostatnej kategórii

OBJAV roka 2010 Dom Komplet - Aegon Slovensko Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička - Allianz – Slovenská poisťovňa SLNEČNICA+ - Generali Slovensko poisťovňa

Ďakujeme za dôveru

OBJAV roka 2011

Zlatá minca 2011 Výsledky hlasovania odbornej poroty v 18 kategóriách

Naše produkty sú najlepšie na trhu vďaka vám!

Komentáre odbornej poroty k výsledkom Zlatej mince 2011 a k výsledkom kategórie OBJAV roka

www.mBank.sk

Podľa akých kritérií rozhodovali členovia odbornej poroty pri hlasovaní?

150x208_mBank_zlminca.indd 1

Zorientujte sa vo finančných produktoch!

www.zlataminca.sk Podrobné výsledky hlasovania a ešte viac redakčných komentárov Mediálni partn

eri

Generálny partner

Prílohu k prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá minca 2011 distribuuje: Nový čas, Stratégie, Týždeň a ďalšie tituly. Vyšlo v náklade 200 100 výtlačkov v 50. týždni 2011 a v 5. a 6. týždni 2012. Samostatne nepredajné.

Životné poistenie ING Smart ING Životná poisťovňa Sporenie FLEXIviac - VÚB Zdravie & Ochrana viac - Uniqa MOJE AUTO - Allianz – Slovenská poisťovňa

12/12/11 11:10 AM


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 2

zlatรก minca 2011

2


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 3

zlatá minca 2011

Zlatá minca 2011

Vážení čitatelia, po roku držíte v rukách ďalšie vydanie prílohy Zlatá minca. Najväčšia súťaž finančných produktov si na Slovensku získala dobré meno. Poskytovateľom finančných služieb prináša možnosť porovnať svoje produkty a vy – spotrebitelia – máte možnosť nechať si pri výbere poradiť voľbou nezávislej odbornej poroty. Ako najväčšia sieť finančných sprostredkovateľov na Slovensku sme so súťažou Zlatá minca spojili naše meno už po piatykrát. Veríme, že aj v ďalších rokoch prinesie inšpiráciu finančným inštitúciám a lepšiu orientáciu na trhu ich klientom. Želám vám príjemné predsviatočné čítanie. Jaroslav Vonkomer Predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

V utorok 22. novembra 2011 boli v historických priestoroch Národnej rady SR slávnostne vyhlásené výsledky Zlatej mince 2011. V porovnaní s minulým ročníkom sa tento rok zúžil počet kategórií v hlasovaní odbornej poroty, vznikla nová kategória hlasovania verejnosti a kategória OBJAV roka bola vyhlásená za rok 2010, aj za rok 2011. Cieľom aktuálneho ročníka bolo Zlatú mincu „zoštíhliť“. Nesúťažilo sa v kategóriách fondov, leasingu, nákupu na splátky ani platobných kariet, boli však zachované všetky podstatné kategórie bánk a poisťovní. Víťazstvo zaznamenali Allianz – Slovenská poisťovňa, VÚB, Zuno Bank, Wüstenrot poisťovňa, Union, Tatra banka, AXA, Dôvera, Privatbanka a Prvá stavebná sporiteľňa. Allianz – Slovenská poisťovňa je so šiestimi prvými miestami najúspešnejšou poisťovňou, VÚB s tromi víťazstvami najúspešnejšou bankou. Dve víťazstvá zaznamenala Zuno bank, ktorú možno v Zlatej minci označiť za „nováčika roka“. Ostatné finančné spoločnosti majú po jednom víťazstve. V hlasovaní verejnosti získal najviac hlasov (497) produkt mKonto spoločnosti mBank, z produktov poisťovní získal najviac hlasov (89) produkt Životné poistenie ING Smart spoločnosti ING Životná poisťovňa. Novinkou v hlasovaní verejnosti bola možnosť označiť najústretovejšiu banku alebo poisťovňu. Hoci išlo o nepovinnú kolónku v hodnotení finančných inštitúcií, vyplnilo ju až 95 percent všetkých hlasujúcich. Ocenenie „Ústretová banka“ si tak odniesla spoločnosť Slovenská sporiteľňa, ocenenie „Ústretová poisťovňa“ spoločnosť Allinaz – Slovenská poisťovňa. Celkovo bolo zaregistrovaných 7 235 hlasov verejnosti. V minulosti sa v kategórii OBJAV roka rozhodovalo vždy za predchádzajúci rok. Od tohto roka bude hlasovanie prebiehať za aktuálny rok, do ktorého sa budú pripočítavať posledné dva mesiace predchádzajúceho roka. Odborná porota preto hlasovala za OBJAV roka dvakrát. Najskôr za OBJAV roka 2010, a potom za produkty dodané na trh od 1.1. do 31.10 2011. Ocenenie objav roka 2010 získal Aegon Slovensko s produktom Dom Komplet, Allianz –

Slovenská poisťovňa s produktom Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička a Generali Slovensko poisťovňa s produktom SLNEČNICA+. Ocenenie OBJAV roka 2011 získala ING Životná poisťovňa s produktom Životné poistenie ING Smart, VÚB s produktom Sporenie FLEXIviac, Uniqa s produktom Zdravie & Ochrana a Allianz – Slovenská poisťovňa s produktom MOJE AUTO. Podrobnejšie k výsledkom hlasovania odbornej poroty Zlatá minca 2011 v jednotlivých kategóriách: Siedme víťazstvo za sebou dosiahli tri spoločnosti. V kategórii Havarijné poistenie Allianz – Slovenská poisťovňa, v kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie spoločnosť AXA a v kategórii Elektronické bankovníctvo Tatra banka. Po ročnej prestávke sa na stupeň víťazov vrátila Prvá stavebná sporiteľňa a Dôvera. Prvé miesto z minulého roka obhájili Wüstenrot poisťovňa, Union (v cestovnom poistení) a Privatbanka. Z druhých a tretích miest je zaujímavý výkon J&T banky, ktorá nominovala produkt do kategórie Terminovaných vkladov a dosiahla druhé miesto, ČSOB, ktorá v konkurencii oveľa väčších bankových domov obsadila druhé miesto v hypotékach, poisťovňe Uniqa, ktorá iba tesne prehrala boj o prvé miesto v úrazovom poistení a Poštovej banky, ktorá v silnej konkurencii získala dve tretie miesta. Medzi spoločnosťami, ktoré nezískali prvé miesto, bola najúspešnejšia poisťovňa Generali Slovensko – s tromi druhými a Jiří Ščobák dvomi tretími miestami. organizátor súťaže Zlatá minca

O d p o v e d a j ú č l e n o v i a o d b o r n e j p o r o t y Z l a t á m i n c a 2 0 11

Aký je váš aktuálny názor na Zlatú mincu? Posledný ročník súťaže Zlatá minca potvrdil, a to nie po prvý raz, opodstatnenosť tohto vyhodnocovania finančných produktov. Členovia poroty majú rôzne uhly pohľadu a hodnotenia odzrkadľujú nielen stanoviská odbornej, ale i laickej verejnosti. Je dobré poznať, ktoré finančné inštitúcie a ktoré finančné produkty zaujali svojim charakterom a nesú so sebou znamenie potreby, či progresu. Darina Huttová, AFISP

Tak ako je Michelinova hviezda najvyšším ocenením kvality reštaurácie, aj zisk Zlatej mince bude pre finančnú inštitúciu najlepšou vizitkou a puncom kvality v očiach jej klientov. Za kľúčové však považujem prvotné poslanie ankety Zlatá Minca – poskytnúť klientom jednoduchú orientáciu vo finačných produktoch na základe ich hodnotenia odborníkmi. Marta Kľocová, OVB Allfinanz Slovensko

Za veľmi pozitívne v tomto ročníku Zlatej mince považujem to, že priestor na hodnotenie okrem odbornej poroty dostala aj verejnosť. A teší ma, že ponuku na hodnotenie zobrala vážne. Som presvedčený, že počet hlasujúcich sa bude každým rokom zvyšovať. Kamil Kvasňovský, MPS

Zlatá minca sa z roka na rok stáva prestížnejším podujatím. Prejavuje sa to vážnosťou, s akou k tejto akcii pristupujú zástupcovia finančných a poisťovacích inštitúcií, ktoré so svojimi produktmi súťažia o Zlatú mincu. Na druhej strane sa to prejavuje aj rastúcim záujmom odbornej verejnosti. Osobne ma prekvapuje, že

Výsledky hlasovania považujem za objektívne, a keď ich porovnávam s mojím osobným hlasovaním, väčšinou sa s nimi stotožňujem. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zlatú mincu stále viac sleduje aj laická verejnosť. Vo svojom okolí som sa stretol s reakciami na Zlatú mincu u ľudí, u ktorých by som vôbec neočakával záujem o oblasť finančníctva alebo poisťovníctva. Rastislav Patzelt, EFCON

Vyhodnotenie Zlatej mince 2011 vnímam pozitívne. Prebehlo na profesionálnej úrovni za účasti odborníkov z finančného trhu. Zlata minca pomáha klientom pri výbere NAJ produktu, a tiež samotným finančným spoločnostiam, ktoré nominovali svoje produkty. Dobré produkty sa predávajú samé. Produktom, ktoré sa umiestnili na horších miestach, zasa ukazuje, v čom je potrebne sa zlepšiť. Tomáš Kročian, Fin Consulting (pokračovanie na strane 15)

3


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 4

viac na www.zlataminca.sk

zlatá minca 2011

U OVB radí...

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 61 Allianz – Slovenská poisťovňa, Život Premium 32 Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok 28 Generali Slovensko poisťovňa, SLNIEČKO Kvalitné životné poistenie by mal mať uzatvorené každý človek. Veľakrát nás v živote prekvapia situácie, s ktorými je možno ťažké sa vysporiadať, a práve kvalitné životné poistenie nám môže v takejto chvíli veľmi pomôcť. Produkt Život Premium od Allianz – Slovenskej poisťovne ma oslovil predovšetkým svojou komplexnosťou, pretože obsahuje nielen štandardné pripoistenia, ale aj vkladové životné poistenie. Zaujímavými benefitmi sú možnosť mimoriadnych vkladov, alebo platobných prázdnin a v neposlednom rade zaujímavý garantovaný úrok a bonus navyše v prípade dojednania vkladového a životného poistenia súčasne. Daniel Žilovec, Finančné centrum V kategóriách Kapitálové životné poistenie ste dali na prvé miesto Život Premium od Allianz – SP. Tiež v poistení domácností ste dali produkt Allianz – SP na prvé miesto. V čom sú podľa vás tieto produkty dobré? Ponúkajú nezvyčajne širokú škálu poistných krytí a limitov poistných súm, ktoré si klient môže zvoliť podľa toho, čo práve potrebuje poistením vykryť. Po uzatvorení si ich môže opätovne prispôsobovať svojim meniacim sa potrebám. Poistné podmienky sú napísané prehľadne a zrozumiteľne – klient presne vie, čo má poistením kryté a čo nie. Allianz – SP je súčasne stabilnou spoločnosťou, na ktorej kvalitnú a rýchlu likvidáciu poistných udalostí sa podľa štatistiky poistných plnení alebo skúseností, či už mojich alebo môjho okolia, dá spoľahnúť. Ďalším dôležitým kritériom je vhodne nastavený pomer medzi tým, čo získam a tým, čo za to zaplatím. Monika Chrienová, Finančník.sk

„Najdôležitejšie je poistiť zdroj príjmu. A tým je pre rodinu ten, kto ju živí. Poistiť deti je tiež dôležité, avšak v prípade, ak sa niečo stane rodičom, im to nepomôže. Preto vždy začínajte s poistkou zarábajúcich členov domácnosti. Pri poistení detí zvážte, aké riziká chcete pokryť. Čím je poistka lacnejšia, tým menej od nej môžete očakávať.“

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 34 Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok 33 Generali Slovensko poisťovňa, SLNEČNICA+ 33 Allianz – Slovenská poisťovňa, Invest Plus Produkt Wüstenrot poisťovne – Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok ma zaujal flexibilitou poistenia, čiže možnosťou výberu z 11-tich druhov poistení podľa požiadaviek klienta. Taktiež je výhodné, že výšku a skladbu poistného krytia môžu klienti kedykoľvek meniť. Okrem finančnej a poistnej istoty prináša aj zhodnotenie investovanej sumy. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave

snaží prispôsobiť svojou variabilitou vstupov vo veľkej miere klientovi, a aj previazanosťou investičného poistenia so žiadanými poisťovacími produktmi v tejto oblasti. Viliam Végh, Garančný fond investícií IŽP od Wüstenrot poisťovne som ocenila najvyššie pre jeho tvárnosť a možnosti, ktoré ponúka klientovi nielen pri podpise zmluvy, ale aj počas trvania poistky. Slnečnicu+ od Generali oceňujem ako žena, keďže ide o jediný produkt nastavený presne na životné situácie žien. U Allianz – SP oceňujem širokú sieť a prístup jej predajcov pri ponuke životných poistiek. Xénia Makarová, TREND

Považujem za správne, že sa finančné inštitúcie začínajú orientovať aj na špecifické segmenty spotrebiteľov. Napríklad SLNEČNICA+ zameraná na ženy. Richard Kvasňovský, TASR

Prečo považujem IŽP Wüstenrot poisťovne za najlepší produkt: • veľmi flexibilný produkt – klient musí mať v akomkoľvek čase zaplatené toľko, koľko je dohodnuté minimum. Môže však platiť akúkoľvek sumu navyše v akomkoľvek čase (aj viackrát za mesiac) a ak má predplatené, potom nemusí niekoľko mesiacov platiť vôbec nič • v prípade krátkodobých finančných problémov klienta je možné kedykoľvek požiadať o vyplatenie časti hodnoty fondového účtu (myslím, že min. hodnota fondového účtu musí ostať po predčasnom výbere 500 EUR) • flexibilné poistné krytia Rastislav Patzelt, EFCON

Jednotlivé produkty, ktoré som ja preferoval vo svojej voľbe, ma buď zaujali z pohľadu inovácie alebo z pohľadu kvality poskytovanej služby. Slnečnica+ v oblasti investičného životného poistenia ma zaujala prevažne tým, že zohľadňuje potreby doby svojou variabilitou. Ide o určitý posun v myslení pri vývoji štandardného investičného produktu poisťovníctva, ktorý sa

Produkt Slnečnica+ od Generali Slovensko je naozaj výnimočným produktom na slovenskom poistnom trhu. Je šitý na mieru ženám pre prípad neočakávaných situácií počas celého života, poskytuje možnosť poistnej ochrany až proti 33 závažným ochoreniam, kladne hodnotím aj možnosť zníženia či zvýšenia splátok, prerušenie platenia, výber hotovosti, či mimoriadneho

Investičné životné poistenie musí byť garanciou a istotou

I

nvestičné životné poistenie je stabilnou súčasťou ponuky životného poistenia na slovenskom trhu. Podľa aktuálnych údajov Slovenskej asociácie poisťovní tvorí predpísané poistné v tomto segmente približne jednu tretinu z celkového predpísaného poistného za všetky životné produkty. Prečo investičné životné poistenie? Poistenie bolo, je a vždy bude predovšetkým o poistnej ochrane. A to platí aj pre IŽP. Neustále zdôrazňujeme, že ide v prvom rade o poistný produkt, ktorý až sekundárne, ako benefit, prináša zaujímavé možnosti zhodnotenia vložených financií či ďalšie výhody. Pre koho je IŽP určené? Na IŽP by mali myslieť predovšetkým ľudia so záväzkami, napríklad vo forme úverov, či ľudia s rodinami, ktorí sú zvyknutí na svoj životný štandard a vďaka poisteniu sú chránení pred kritickými situáciami. Z hľadiska investícií je produkt lákavý ako pre tých, ktorí sa neboja investovať, tak aj pre konzervatívnych klientov, a to vďaka možnosti investovať s garanciou.

4

Ako by teda malo vyzerať ideálne investičné životné poistenie? Pri charakteristike tohto produktu je kľúčové jedno slovo, a to vyváženosť. IŽP musí vyvážiť požiadavky všetkých zainteresovaných strán – v prvom rade klientov, ale aj sprostredkovateľov poistenia a samotnej poisťovne. Toto by malo platiť pre každý produkt – vždy sa snažiť nájsť rovnováhu záujmov. Z pohľadu klienta musí v prvom rade ponúkať finančnú a sociálnu istotu poisteného prostredníctvom rozsiahleho poistného krytia. Rozmenené na drobné, IŽP je flexibilnejší typ produktu, ktorý dokážeme napasovať na súčasné, ale aj budúce potreby klienta. Preto musí byť k dispozícii možnosť ochrániť sa pred všetkými možnými rizikami, ktoré dokážeme predvídať. Klient je tak chránený pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu, invalidity,

diagnostikovania kritickej choroby, hospitalizácie či pracovnej neschopnosti. Zároveň, keď hovoríme o flexibilite, musí existovať možnosť vybrať si poistné riziká podľa vlastných preferencií klienta, pre prípad ktorých chce byť zabezpečený. Takto nastavený produkt spĺňa prísne kritériá kladené na ideálne životné poistenie. Netreba ale zabúdať ani na investičný aspekt. IŽP je špecifické v tom, že okrem poistného krytia zhodnocuje peniaze vo fondoch. Ich ponuka je rôznorodá, a tak si svoju investičnú stratégiu môžu vybrať rôzne typy investorov. Či už tí, ktorí sa neboja riskovať a chopia sa šance získať vysoké výnosy a vďaka nim nadštandardné dôchodkové zabezpečenie. Produkt však musí byť lákavý aj pre konzervatívnych klientov. Preto je ideálne, ak je súčasťou ponuky aj fond

s garantovaným zhodnotením. Práve vďaka tomu vie byť IŽP garanciou a istotou, pri ktorej odpadá bariéra strachu zo straty investícií, čo je obzvlášť v dnešnej dobe to, čo klienti potrebujú. Silná poisťovňa zároveň dokáže klientom ponúknuť viac než len to, za čo si zaplatili. Súčasťou ideálneho produktu sú aj viaceré benefity. Či už ide o pripoistenie detí zdarma, alebo cestovné poistenie pre celú rodinu. Významnou súčasťou ponuky životného poistenia je poskytnutý servis pri jeho sprostredkovaní. Kvalifikovaný a odborne zdatný sprostredkovateľ poistenia pri svojej práci potrebuje, aby bol produkt prehľadný, vo všeobecnosti ľahko pochopiteľný a provízne atraktívny. Vďaka tomu dokáže v spolupráci s klientom presne zhodnotiť jeho potreby a vybrať mu to správne riešenie. Nakoniec, poisťovňa nechce a nemôže dopustiť, aby bol produkt stratový. Len vďaka tomu sa stane ekonomicky silnou a môže svojim klientom ponúknuť to, čo potrebujú. Dana Macková, Wüstenrot poisťovňa


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 5

zlatá minca 2011

ÚRAZOVÉ POISTENIE 47 Allianz – Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie 45 Uniqa, Úraz & Starostlivosť 38 AXA, Rodinné úrazové poistenie Miliónové poistenie od Allianz – SP je produktom, ktorý má už dlhú tradíciu a je dobre zapísaný v povedomí klientov. Za pomerne nízke poistné poskytujú vysokú poistnú ochranu pre vodičov motorových vozidiel a chráni ich a ich blízkych v prípade neočakávanej udalosti počas jazdy autom. Daniel Žilovec, Finančné centrum V kategórii Úrazové poistenie ste dali na prvé miesto produkt Uniqa – Úraz & Starostlivosť, ktorý nakoniec skončil s minimálnym rozdielom na druhom mieste. V čom je podľa vás sila tohto produktu? Úraz a Starostlivosť spoločnosti Uniqa je komplexné poistenie, kde si klient rieši riziká: • Trvalé následky úrazu • Miliónová ochrana • Smrť úrazom • Denné odškodné/ČNL • Nemocničné odškodné • Bolestné • Úrazové náklady • Drobné úrazy • Zachraňovacie náklady • Kozmetické operácie Ďalej má bonusy, a to drobné zlomeniny kostí detí. Je vhodné pre všetky kategórie – deti, dospelých aj seniorov, a preto je to v našej sieti Universal maklérsky dom, a.s., jeden z produktov úrazového poistenia, ktorý odporúčame klientom. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom

Sila produktu je v komplexnosti úrazového krytia pri primeranej miere poistného. Neodmysliteľnou výhodou je aj rôznorodosť krytia pre odlišné skupiny klientov a predovšetkým poistné plnenie. Pre klienta nikdy nemôže byť dôležitá len cena alebo obal zmluvy, ale predovšetkým, či sa môže o poisťovňu oprieť práve vtedy, keď to najviac potrebuje. V prípade poistnej udalosti, úrazu. Pavol Hadzima, Winners Group

POISTENIE MAJETKU 69 Allianz – Slovenská poisťovňa, Produkt „Môj domov" 42 Uniqa, Domov & Šťastie 28 Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu Allianz – SP sústredila najžiadanejšie produkty poistenia majetku pod jednu strechu a ponechala im zároveň aj flexibilitu tým, že klientovi poskytla možnosť do určitej miery rozhodnúť o skladbe celkového produktu. Produkt Môj domov ma oslovil hlavne tým, že v prípade škodovej udalosti mi výrazne zjednoduší komunikáciu s poisťovňou, a tým sa aj skráti čas plnenia poistného zo strany poisťovne. Viliam Végh, Garančný fond investícií V kategórii poistenie majetku ste dali na prvé miesto produkt Domov & Šťastie spoločnosti Uniqa. V čom ho považujete za najlepší? Domov & Šťastie je kompaktný balíček poistenia nehnuteľnosti a domácnosti (hnuteľných vecí). Poisťovňa má v produkte povinné prepočítavanie minimálnej poistnej sumy na základe obytnej plochy bytu alebo domu, čím chráni klienta pred prípadným podpoistením – podhodnotením hodnoty majetku, ktoré by mohlo mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti. Klient získava automatické bezplatné krytie poistenia zodpovednosti za škodu z bežnej činnosti všetkých členov domácnosti, ako aj zodpovednosť z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti. Za príplatok 20 € sa dá rozšíriť krytie na poistenie skiel proti rozbitiu, skrat elektromotorov, škody spôsobené prepätím a

zvýšenie limitov poistenia zodpovednosti. Nároky na zabezpečenie objektu proti vlámaniu sú rozumné, poisťovňa nevyžaduje žiadne nesplniteľné zabezpečovacie prvky. Produkt sa predáva za veľmi dobrú cenu. Peter Šimko, Poistenie.sk

U OVB radí... „Pravidelne prehodnocujte poistenie svojho majetku. Stará neaktuálna poistka vám nemusí pokryť náklady na obstaranie nového predmetu zmluvy. Príkladom sú ľudia, ktorí si pred 20 rokmi poistili domy na vtedajšie ceny. Ak im ich zničila voda, poistné plnenie nepostačuje na postavenie nových.“

CESTOVNÉ POISTENIE 82 Union, Individuálne komplexné cestovné poistenie online 79 Allianz – Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov 34 Generali Slovensko poisťovňa, SVETOBEŽNÍK Online poistenie od spoločnosti Union považujem za spotrebiteľsky výhodný a zaujímavý produkt, ktorý ide jednoznačne s dobou rozšírenej mobilnej a webovej komunikácie. Richard Kvasňovský, TASR Na prvé miesto v kategórii cestovné poistenie ste dali produkt Individuálne komplexné cestovné poistenie online od Union poisťovne. V čom je tento produkt najlepší? V trvalom a systematickom záujme poisťovne UNION o klientov, v schopnosti komunikovať s cestovnými kanceláriami, zaujímať sa o ich problémy a prijímať nové podnety. Zároveň i v rýchlom riešení poistných udalostí, v čom sa odráža úcta ku klientovi a snaha udržiavať si dôveru. Ľubomír Motyčka, časopis CESTOVATEĽ Cestovné poistenie od Unionu som zvolila preto, lebo poisťovňa sa snaží neustále tento produkt inovovať, ponúkať ho pohodlne čo najväčším množstvom kanálov, a pritom sa cenou hýbe stále niekde okolo trhového priemeru. Allianz – SP zas ponúka

V Union poisťovni si cez internet poistíte auto, dovolenku aj úraz Kým v roku 2010 si 1. miesto v  kategórii „Cestovné poistenie“ vybojovalo online celoročné cestovné poistenie, tento roku si prvenstvo pripísalo online krátkodobé cestovné poistenie. Okrem liečebných nákladov je možné si na webovej stránke Unionu v rámci cestovného poistenia uzatvoriť aj poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a najnovšie aj vyhľadávané poistenie storna objednanej služby. Poistenci sesterskej Union zdravotnej poisťovne a  držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO<26 a  GO<26 oceňujú aj mimoriadne atraktívne zľavy. Dovolenkári, bežní turisti, športovci či „shopomaniaci“, ktorí radi „vybehnú“ na jeden deň do okolitých krajín za nákupmi, tak majú vďaka online cestovnému po-

O

nline poistenie je v ostatných rokoch stále obľúbenejšie. Čoraz viac klientov oceňuje možnosť uzatvoriť si poistenie s výhodnými zľavami a pohodlne priamo z domu. Aj preto Union poisťovňa neustále rozširuje ponuku svojich online produktov, z ktorých viaceré zaznamenali výrazné úspechy aj v súťaži finančných produktov Zlatá minca.

isteniu istotu, že v prípade nepríjemných udalosti je o nich v zahraničí dobre postarané. V  Zlatej minci sa tohto roku nestratilo ani povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, ktoré

obhájilo minuloročné 2. miesto v rovnomennej kategórii. V  súčasnosti je takmer každá ôsma zmluva individuálneho povinného zmluvného poistenia v  Union poisťovni uzatvorená online! Union navyše

ponúka na svojich webových stránkach aj jedinečnú možnosť uzatvoriť si spolu s PZP alebo samostatne aj online havarijné poistenie. Vďaka atraktívnym zľavám je online poistenie vozidiel v  Unione medzi klientmi veľmi obľúbené. Okrem cestovného poistenia a  poistenia vozidiel ponúka Union poisťovňa možnosť uzatvoriť si cez internet aj krátkodobé a  komplexné úrazové poistenie, ku ktorému čoskoro pribudne online poistenie majetku. Netreba však zabudnúť ani na SMS poistenie, ktoré v  Zlatej minci v  roku 2007 získalo titul „Objav roka“, a dnes je možné si ho uzatvoriť aj cez praktické mobilné aplikácie. Viac informácií o  online a  SMS poistení od Union poisťovne nájdete na www.union.sk.

5

viac na www.zlataminca.sk

vkladu. Nespornou výhodou je aj pripostenie detí pre prípad úrazu. Žena – matka je najdôležitejším človekom v živote každého z nás, preto mi je veľmi sympatická ústretovosť poisťovne voči ich špecifickým potrebám. Daniel Žilovec, Finančné centrum


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 6

Čo ak sa váš život náhle zmení?

AXA chráni financie viac ako 90 miliónov klientov vo viac ako 60 krajinách sveta.

www.axa.sk

So životným poistením od AXA si môžete byť istí v každej situácii.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 7

zlatá minca 2011 neobmedzené krytie, čo sa cení najmä pri ceste mimo Európu a pri vážnejšom úraze či chorobe. Pre Generali som hlasovala pre kvalitu ich internetového či telefonického dojednávania, ako aj asistenčné služby. Xénia Makarová, TREND

PZP MOTOROVÝCH VOZIDIEL 46 Allianz – Slovenská poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie 41 Union, Online poistenie vozidiel PZP 36 Uniqa, Auto & Voľnosť - PZP viac na www.zlataminca.sk

V kategórii PZP ste dali na prvé miesto produkt Union poisťovne Online poistenie vozidiel PZP, ktorý nakoniec skončil druhý. V čom je tento produkt výhodný? Výnimočnosť PZP v Union poisťovni je vo výške poistných limitov, ktoré sú najvyššie na trhu. A oceňujem odmeňovanie zodpovedných vodičov vo výške 10 % z ročného poistného po 10-tich mesiacoch bezškodového priebehu, ktoré poisťovňa od nástupu na trh poskytovala. Rovnako sme mali bezproblémové skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí. Víťaz kategórie, Allianz – Slovenská poisťovňa, má síce naozaj prepracovaný systém likvidácie, solídnu komunikáciu s klientom a širokú sieť zmluvných servisov. Ich produkt má však najnižšie limity krytia na trhu, asistenčné služby za príplatok a cenu, ktorá u mnohých klientov vychádza vysoko nad trhovým priemerom. Preto si u mňa nemohla vyslúžiť prvé miesto. Peter Világi, Medical & Financial Consulting

U OVB radí... „Najlacnejšie nemusí znamenať najlepšie. Zaujímajte sa, čo za svoje peniaze dostanete. Niekedy je rozdiel v spoluúčasti, inokedy v asistenčných službách. Zistite si, či máte blízko k likvidátorovi poistných udalostí. Cesta za obhliadkou vám môže nehodu predražiť.“

HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL 74 Allianz – Slovenská poisťovňa, Moje auto 35 Generali Slovensko poisťovňa, AUTOŽOLÍK 31 Uniqa, Auto & Voľnosť - KASKO V kategórii havarijné poistenie pripravila spoločnosť Allianz – SP komplexný produkt Moje auto. V tomto produkte má klient možnosť poistiť nové i staršie vozidlo. Je vhodný pre klientov, ktorí majú staršie vozidlo a nemajú nehodovosť, a majú záujem o ochranu pred krádežami, vandalizmom a živelnými pohromami. Allianz – SP ponúka v tomto produkte vyriešenie nehody, ktorú spôsobil klientovi iný účastník, t.j. krytie poistnej udalosti z povinného poistenia. To všetko za prijateľnú cenu. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom

POISTENIE PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK 72 Allianz – Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie podnikateľov 28 Generali Slovensko poisťovňa, Pro-Fi 19 Uniqa, Majetok & Efekt 19 QBE, Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O) V kategórii Poistenie podnikateľských rizík ste dali na stupne víťazov produkty Uniqa – Majetok & Efekt, QBE – Poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O) a Allianz – SP – Komplexné poistenie podnikateľov, ktoré nakoniec všetky stupne víťazov obsadili. Prečo považujete práve tieto produkty za najlepšie? Majetok & Efekt ma zaujal komplexnosťou, možnosťou vybrať si pripoistenie, zrozumiteľnosťou pre klienta a zavážila priateľská kontaktná osoba v Uniqa poisťovni. Poistenie D&O: Tento druh poistenia je pre klienta z hľadiska zrozumiteľnosti komplikovanejší, nepoisťuje sa masovo, a o to je dôležitejšia komunikácia a flexibilita zo strany poisťovne. A práve to som ocenil v prípade QBE. U Komplexného poistenia podnikateľov vysoko hodnotím flexibilitu produktu, kvalitu krytia, likvidáciu a v neposlednom rade aj dopyt zo strany klientov, ktorí nás žiadajú o poistenie v Allianz – SP. Marek Dudáš, Superpoistenie

ZDRAVOTNÉ POISTENIE 65 Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie 63 Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie 29 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie Jednou z najzložitejších oblastí hodnotenia je zdravotné poistenie. Konkurencia z hľadiska počtu je malá – na „trhu“ ostali len komplexné ponuky základného verejného zdravotného poistenia a zákonom už dávno schválené pripoistenie nefunguje. Keby áno, možno by som sa obrátil práve do segmentu pripoistenia, ktorý je potenciálnym faktorom zlepšenia finančného stavu nášho zdravotníctva. Výber z troch poisťovní s rozličným charakterom a postavením na trhu je prakticky nemožný. V tomto roku som ocenil VšZP za jej aktívne kroky v regulácii rozsahu poskytovaných výkonov. Vôbec nebudem tvrdiť, že to bola vlastná iniciatíva poisťovne, a že to bolo urobené správne. Ale ide o nevyhnutný – a v budúcnosti snáď aj plne systémový krok, bez ktorého nie je možné riešiť nerovnicu medzi zdrojmi a požiadavkami na zdravotnícky systém, ktorej trpké plody sme v uplynulých dňoch už začali priamo poJuraj Nemec, ciťovať. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE 54 AXA, Doplnkové dôchodkové sporenie 43 DDS Tatra banky, Doplnkové dôchodkové sporenie 16 ING Tatry – Sympatia, Rastový príspevkový d.d.f. viac na www.zlataminca.sk

BANKOVÉ ÚČTY 57 Zuno Bank, Účet za 0 54 mBank, mKonto 42 VÚB, Flexiúčet Kategória bankových účtov a výsledky v nej ma nesklamali. Trend je jasný – elektronické bankovníctvo sa stalo aj v Slovenskej republike bežnou súčasťou trhu. Moja voľba v oblasti vedenia účtov patrila prakticky obom bankám rovnako a bolo ťažké vybrať tú, ktorú by som preferoval viac. Ak by boli na trhu 3 elektronické banky, tak rozhodne by som dal hlas všetkým trom. Nepochybne kamenné pobočky majú svoje opodstatnenie a budú tu vždy. Elektronické banky si ma získali hlavne svojou „umiernenou“ poplatkovou politikou pri


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 8

zlatá minca 2011 poskytovaní štandardných produktov. Už niekoľko rokov u nás zaznievajú hlasy, ktoré hovoria o neprimeranej poplatkovej politike bánk. Je treba však pochopiť skutočnosť, že kamenná sieť pobočiek nesie určité náklady na prevádzku. K zníženiu poplatkov by mohlo prísť práve vďaka elektronickým bankám. Viliam Végh, Garančný fond investícií V prípade štartu ZUNO bank bolo veľmi jasne vidieť, že sa banka učila na vlastných chybách, ale je sympatické, že veľmi rýchlo dokázala reagovať na správanie svojich klientov. Spolu s ostatnými nízkonákladovými bankami učí slovenský trh, že o klienta treba bojovať najmä zvyšovaním vlastnej efektivity. Ľuboslav Kačalka, Investujeme.sk

U OVB radí... „Zvážte počet osobných účtov, ktoré v rodine máte. Za každý platíte poplatky. Využívajte elektronické bankovníctvo, minimalizujte platby šekmi a výbery z bankomatu. Vyhnite sa najmä výberom v zahraničí, ktoré niekedy bývajú extrémne drahé. Využívajte čo najviac platbu kartou.“

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO 58 Tatra banka, Internet banking 50 VÚB, Internet banking 43 mBank, Internet Banking Internet banking Tatrabanky – z môjho pohľadu ide o službu s vysokou úrovňou bezpečnosti (variabilita používaných bezpečnostných prvkov, napr. kombinácia GRID karty a SMS kódov), s jednoduchým používateľským prostredím a zároveň ľahkou dostupnosťou viacerých služieb cez internet. Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita, Bratislava

TERMÍNOVANÉ VKLADY

SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY

54 Zuno Bank, Vklad 3,5% 31 J&T Banka, Termínovaný vklad s najvýhodnejším úrokom na trhu a benefitom vo forme pobytu/poukážok 23 Poštová banka, Neviazaný termínovaný vklad 23 Dexia, Trojročný termínovaný vklad

62 VÚB, Flexipôžička 55 Slovenská sporiteľňa, Spotrebný úver na Čokoľvek 26 Poštová banka, Dostupna pozicka

V kategórii Termínovaných vkladov ste dali na prvé miesto produkt Zuno Bank a na ďalšie dve miesta termínované vklady Poštovej banky a Dexia banky, ktoré tiež nakoniec skončili na stupňoch víťazov. V čom je podľa vás kvalita týchto produktov? Bankové služby sú v centre pozornosti obyvateľov. Celý vývoj finančného trhu smeruje k ochrane spotrebiteľa, teda konečného užívateľa finančnej služby, a táto ochrana je spojená s nárokom na jednoduchosť produktu, schopnosť porozumieť mu v jeho podstate a v eliminácii nákladov na jeho používanie. Domnievam sa, že všetky tri banky priniesli v tomto roku produkty, ktoré týmto smerom idú, občania im rozumejú a banky prinášajú vyššiu rovnováhu medzi vlastnou efektivitou poskytovanej služby a nákladmi klienta na ponúkané produkty. Darina Huttová, AFISP

Flexipôžička VÚB – hodnotím pozitívne najmä preto, že ide o široko diverzifikovaný produkt (napr. flexipôžička pre mladomanželov, študentov, na auto, na výmenu okien, a pod.) s rôznymi úrokovými sadzbami v závislosti od typu pôžičky. Hodnotenie rizika protistrany (klienta) je v tomto prípade férovejšie. Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita, Bratislava

U OVB radí... „Spotrebné úvery bez zabezpečenia nehnuteľnosťou patria k najdrahším úverom. Preto dajte pozor, aby ste ich vládali splácať. Ak budete mať problémy, v prvom rade sa pokúste dohodnúť na novom splátkovom kalendári. Rozhodne nevyplácajte dlh iným úverom. Pri spotrebnom úvere od nebankovej spoločnosti môže byť výhodný úver s nulovým navýšením, ak ho splatíte v dohodnutom čase. Úrok je tu skrytý – zväčša ho platí predajca tovaru, alebo ide o výpredajový tovar."

ÚVERY NA BÝVANIE V kategórii termínované vklady ste dali na prvé miesto Neviazany termínovany vklad od Poštovej banky, ktorý nakoniec skončil tretí. V čom považujete tento produkt za najlepší? Ide o produkt spájajúci výhody termínovaného vkladu (vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom) a bežného účtu (okamžitá dostupnosť financií bez Rudolf Sivák, sankcií). Ekonomická univerzita, Bratislava

84 VÚB, Flexihypotéka 62 ČSOB, 24 hodinová hypotéka 51 Slovenská sporiteľňa, Úver na bývanie Hypotéky: Kritéria pri rozhodovaní sú špecifické a sú predovšetkým podmienené túžbam a prianiam klienta. Či je niečo najlepšie, sa v prípade hypotéky nedá nikdy povedať absolútne. Konkrétny produkt vyhráva najmä preto, že je pri ňom treba

Stavebný úver

s garantovaným úrokom

POČAS CELEJ DOBY SPLÁCANIA ÚVERU

2,9%

5 ročná úroková sadzba garantovaná počas celej doby splácania stavebného úveru 5 stavebný úver až do 40 000 ȯ

bez skúmania výšky príjmu a bez záložného objektu

210 x 140 1

9.12.2011 10:52


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 9

zlatá minca 2011

Flexihypotéka VÚB a 24 hodinová hypotéka ČSOB sú z môjho pohľadu najlepšie tým, že sa snažia osloviť klientov svojimi neštandardnými ponukami. Jedna v možnosti štyroch periód zafixovania úrokovej sadzby a druhá vo veľmi rýchlej dostupnosti hypotéky pri splnení požadovaných kritérií. V konečnom dôsledku však stále ide o štandardné hypotekárne produkty, kde je náročné

hľadať nejaké výraznejšie inovácie vzhľadom na špecifickosť a účel tohto produktu. Viliam Végh, Garančný fond investícií Uvedené produkty pre klientov predstavujú optimálne riešenie financovania. Bankám sa podarilo uspokojiť požiadavky väčšiny našich klientov – jednak v pružnom a včasnom schvaľovaní úverov a jednak v samotných podmienkach ich úveru. Priaznivé boli pri týchto produktoch aj úrokové sadzby, preto bol o ne veľký záujem. Miroslava Mizeráková, Hypocentrum Výhody produktu 24 hodinová hypotéka od ČSOB: • schválenie do 24 hodín, • možnosť mimoriadnej splátky hypotéky do výšky 20% každoročne bez poplatku, • možnosť 100% predčasného splatenia hypotéky ku dňu obnovy úrokovej sadzby bez poplatku, • splatnosť až do 40 rokov, • obvykle výhodnejšia úroková sadzba ako štandard na trhu. Rastislav Patzelt, EFCON

U OVB radí... „Hypotéka s nulovou alebo nízkou spoluúčasťou je lákavá. Ak si však pripravíte vyššiu spoluúčasť, máte väčšiu šancu, že hypotéku dostanete. Zároveň ušetríte na úrokoch. Pri hypotéke prvé roky platíte prakticky iba úroky. Ak ju budete musieť zrušiť predčasne kvôli neplateniu, o tieto peniaze prídete. Zvážte preto, či ju „utiahnete“.

STAVEBNÉ SPORENIE 79 Prvá stavebná sporiteľňa, Stavebný úver už od 2,9 % ročne s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania, pričom stavebný úver až do 40 000 eur poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bez skúmania výšky príjmu stavebného sporiteľa a bez záložného objektu 61 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Medziúver Akurát Super 37 ČSOB stavebná sporiteľňa, Investičné stavebné sporenie

U OVB radí... „Stavebné sporenie vám umožní zlepšiť si budúcu situáciu pri žiadaní o hypotéku. Alebo ním môžete financovať opravy a rekonštrukcie súčasného majetku. Je oveľa výhodnejšie financovať to z vlastných úspor, ako z požičaných peňazí na spotrebný úver.“

FINANCOVANIE PODNIKANIA 43 VÚB, Profi úvery 41 Tatra banka, BusinessÚver Expres 19 ČSOB, Malý investičný úver viac na www.zlataminca.sk

urobiť najmenej kompromisov. Najdôležitejšie kritéria sú: 1. Výška úrokovej sadzby a s tým spojená výška splátky 2. Percento poskytnutia úveru vyplývajúce z hodnoty zabezpečenia 3. Rýchlosť spracovania úveru, najmä čas, za ktorý sa klient dopracuje k čerpaniu peňazí 4. Poplatky spojené s poskytnutím a udržiavaním úveru 5. Fixácia úrokovej sadzby a poplatky spojené s predčasným splatením úveru, atď. Poradie, ktoré som uviedol, môže byť u jednotlivých klientov rôzne, s dôrazom na jedinečnosť a bezpodmienečnosť niektorého z kritérií. Komplexnosť produktu, teda vyváženosť prvých piatich kritérií, môže dať nejaké subjektívne poradie bánk. Toto poradie môže však značne ovplyvniť ľudský faktor, teda pocit klienta aj sprostredkovateľa, že je o neho v tej či onej pobočke banky dobre postarané. Dôležitým faktorom výberu klienta môžu byť aj vhodné reklamné kampane jednotlivých bánk spojené so zľavňovaním pri niektorých kritériách, obvykle však majú iba krátkodobý charakter. Oliver Danko, Svet Hypoték

INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO 38 Privatbanka, Privatbanka Wealth Management (PWM) 22 Pioneer Investments, RYTMUS - Program pravidelného investovania 21 VÚB, Internet banking pre klientov privátneho bankovníctva

Úvery z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., si cení odborná aj laická verejnosť Na stavebnom sporení, úspešnom a vyhľadávanom systéme financovania bývania, sa v tomto a ani v budúcom roku nič nezmení – ani výška a pripisovanie štátnej prémie, ani výhodné a bezpečné zhodnocovanie vkladov. „Vďaka zachovaniu podmienok stavebného sporenia aj motivačnej funkcie maximálnej štátnej prémie vo výške 66,39 € ročne majú naďalej všetci občania bez rozdielu veku alebo výšky príjmu šancu zabezpečiť si nové, alebo zlepšiť svoje existujúce bývanie. Zároveň zostane zachovaná aj produkcia v stavebníctve a osobitne v bytovej výstavbe, ktorá len z prostriedkov stavebného sporenia vytvára viac ako 70 000 pracovných príležitostí každý rok“, vysvetľuje Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Čaro stavebného sporenia Pri súčasných cenách nehnuteľností, stavebných materiálov a stavebných prác sú úvery na bývanie zo stavebných sporiteľní vyhľadávaným a využívaným nástrojom financovania. Úvery znásobujú vaše vklady a pomáhajú vám rýchlejšie realizovať predstavy o novom alebo vylepšenom bývaní. Na rozdiel od iných finančných inštitúcií v stavebnej sporiteľni má každý klient – po

Šancu lepšie bývať má každý

S

tavebné sporenie, tak ako ho poznáme už viac ako 19 rokov, môže využiť podľa svojich predstáv a potrieb naozaj každý – prakticky už od kolísky. Pretože tento finančný produkt je nielen o bezpečnom a výnimočnom zhodnocovaní vkladov, ale aj o atraktívnych úrokových sadzbách a jedinečných nenáročných podmienkach zabezpečenia úverov, ktorými financujete svoje bývanie.

splnení dohodnutých podmienok – nárok na stavebný úver. A to bez ohľadu na vek žiadateľa. A navyše – úročenie už od 2,9 % ročne radí stavebné úvery medzi produkty s dostupnou a jednou z najnižších úrokových sadzieb na finančnom trhu. „Pre našich klientov nie je zaujímavá iba výška úrokovej sadzby, ale aj to, že úrokové sadzby stavebných úverov sa počas celej doby splácania nemenia. Žiadny zo stavebných sporiteľov sa nemusí obávať, že by sa splátky úveru počas splácania navýšili a jeho rodinný rozpočet by zaťažili výdavky, s ktorými pri podpise úverovej zmluvy nerátal,“ argumentuje Imrich Béreš.

Úvery aj bez zábezpeky nehnuteľnosťou Už pomaly zľudovel názor, že úver z banky získa väčšinou iba ten, kto ho

vlastne ani nepotrebuje. To však neplatí o stavebnom sporení a mechanizme úverovania v najväčšej stavebnej sporiteľni. Medzi jej spokojnými klientmi, ktorí si už vďaka stavebnému úveru zabezpečili svoje bývanie, totiž nájdete mladých ľudí s nízkymi príjmami a aj sporiteľov nad 55 a aj nad 70 rokov, ktorým pre ich nedostatočnú bonitu, respektíve vysoký vek, komerčné banky úvery na bývanie jednoducho nedajú. Práve tieto skupiny často využívajú stavebný úver až do výšky 40 000 €, pretože ho získajú bez skúmania bonity aj bez záložného objektu. Pre mladých ľudí, mladé rodiny, ktoré často nemajú čím ručiť za úver a majú nižšie alebo nepravidelné príjmy, je táto forma úverovania jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť alebo obnoviť vlastné bývanie. „Ak klient pravidelne sporil, dodržiaval všetko to, na čom sme sa dohodli pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení, má našu

dôveru. A preto nemáme dôvod pochybovať o tom, že sa rovnako zodpovedne bude správať aj pri splácaní úverov,“ hovorí Imrich Béreš. O tom, že takýto ústretový krok smerom ku klientom nie je iba marketingovým ťahom, ale reálnou šancou financovať si svoje bývanie, svedčí fakt, že aj odborná porota v súťaži Zlatá minca už opakovane vyhodnotila stavebný úver až do 40 000 € s úrokovou sadzbou 2,9 % ročne ako najlepší produkt v kategórii stavebné sporenie. „Vážime si toto ocenenie o to viac, že rok 2011 bol pre stavebné sporenie a našich klientov mimoriadne hektický. Ak nezávislí odborníci ocenili náš produkt, dali tým jasne najavo, že tento systém financovania je pre mnohých občanov nenahraditeľným systémom financovania bývania. A v tom tkvie podstata úspechu stavebného sporenia,“ zdôrazňuje Imrich Béreš.

9

10:52


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 10

zlatá minca 2011

Výsledky hlasovaní verejnosti Zlatá minca 2011 Najlepší produkt bánk

mBank: mKonto Najlepší produkt poisťovní

ING Životná poisťovňa: Životné poistenie ING Smart Najústretovejšia banka

Slovenská sporiteľňa Najústretovejšia poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa

Termínovaný vklad –

Dobrú hypotéku nerobí len nízka sadzba

N

ajdôležitejšia vec, podľa ktorej sa záujemcovia o hypotéku rozhodujú, je výška úrokovej sadzby a teda následne výška mesačnej splátky. Preto sa aj banky rady predháňajú v tom, ktorá komunikuje najnižšiu možnú sadzbu. Ale pozor – to, že nejaká banka má najnižšiu sadzbu, neznamená, že musí mať najnižšiu sadzbu aj pre vás. Každá totiž používa vlastný hodnotiaci model, v rámci ktorého hodnotí kritériá, ktoré sama považuje za dôležité. V praxi to znamená, že kým jedna banka vás môže považovať za klienta s priemernou bonitou, inej sa môžete javiť nadpriemerne, čomu môžu zodpovedať aj rozdiely v úrokových sadzbách. Preto, ak hľadáte najlacnejšiu hypotéku, určite sa neuspokojte s ponukou z jednej inštitúcie.

bezpečné zhodnotenie peňazí

Najlacnejšia nemusí byť najlepšia

Na slovenskom trhu ponúkajú banky rôzne možnosti zhodnocovania peňazí. Najbežnejšou formou sporenia medzi Slovákmi sú termínované vklady. Sú zaujímavou voľbou pre klientov, ktorí chcú získať zaujímavý úrok a zároveň predísť zbytočnému riziku pri rôznych investičných produktoch. K bezpečnosti peňazí na vkladoch prispieva aj garancia úspor a dôveryhodnosť banky. Všetky vklady v bankách sú do výšky 100 000 eur v plnej miere chránené v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu. Výška úrokových sadzieb, ktorými banky odmeňujú termínované vklady, závisí od doby viazanosti úspor. Štandardne platí, čím dlhšia viazanosť, tým vyšší úrok. Výnos z vkladov, ktorý banky sľubujú, je počas celej doby viazanosti fixný. Termínované vklady ocenia najmä tí klienti, ktorí vedia, že svoje peniaze nebudú istý čas potrebovať. Podmienkou získania plnej výšky úroku je totiž ponechanie vkladu v banke počas celej jeho viazanosti. Pri výbere vhodného vkladového produktu by mali klienti upriamiť svoju pozornosť nielen na výšku úrokovej sadzby, ale aj na podmienky, ktoré sa so získaním plnej výšky úroku spájajú. Častou podmienkou bánk je minimálny vklad. Na slovenskom trhu sú však aj banky, ktoré garantujú sadzbu od prvého vloženého eura. Peter Magyar, Zuno Bank

A ak hľadáte najlepšiu, neorientujte sa len podľa ceny, pretože dobrá hypotéka znamená ďaleko viac ako len nízku úrokovú sadzbu. Okrem kvalitného poradenstva a jednoduchého procesu vybavovania úveru, ktoré máte možnosť pocítiť hneď na začiatku, zohľadňujte aj ďalšie veci. Akú sumu z hodnoty nehnuteľnosti mi požičiate? Aké sú možnosti mimoriadnych splátok či predčasného splatenia? Umožníte mi neskôr zmeniť podmienky úveru, ako je napríklad fixácia či splatnosť, a koľko ma to bude stáť? Ak mi k vám chodí príjem alebo si zriadim poistenie úveru či nehnuteľnosti, dostanem lepšie podmienky? Ak si teraz úver nepoistím, môžem si ho poistiť v priebehu splácania? Otázok, na základe ktorých si môžete urobiť obraz, je naozaj veľa.

Marketingové akcie Hypotéka bez poplatku, znalecký posudok zadarmo, to sú klasické „akciové“ ponuky, vďaka ktorým môžete ušetriť a je výhodné ich využiť. Relatívnou novinkou je jednotná akciová sadzba pre všetkých záujemcov. Tá je mimoriadne lákavá najmä pre ľudí, ktorých bonita je nízka, pretože im môže usporiť nemalé prostriedky – veď napríklad 50-tisíc eur na 25 rokov (priemerná hypotéka) so sadzbou 3,7% znamená pre človeka, ktorí by ináč získal sadzbu 5,7%, mesačnú úsporu takmer 60 eur (255 eur vs. 313 eur). To je výborná správa. Druhá strana mince však je, že

po uplynutí fixácie sa sadzba dostane na reálnu hodnotu. Pre ľudí, ktorí sú s výdavkami na hrane, to môže znamenať veľký problém. Praktická rada pre každého, kto niekedy využije podobnú akciu znie: „Zistite si, akú sadzbu by ste dostali štandardne, a sumu, ktorú ušetríte, si odkladajte bokom. Tak si nielenže vytvoríte určitý návyk, ktorý vám umožní hladko nabehnúť na nové splátky po uplynutí fixácie sadzby, ale vytvoríte si aj finančnú rezervu pre prípad nepriaznivej situácie.“

Spolu v dobrom aj v zlom Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľov. Ten, kto sa v núdzi naozaj ocitol, vie, o čom je reč. Známe príslovie platí nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj vo vzťahu banky ku klientom. Pri hypotéke sa ľudia najviac obávajú, či budú schopní splácať, ak by k došlo k nejakej vážnej situácii. Strata zamestnania, dlhodobá choroba či ťažký úraz sú veci, ktoré sa môžu stať naozaj každému. Preto je najlepšie byť pripravený – základnou a priam „povinnou výbavou“ každého dlžníka je finančná rezerva aspoň na pol roka splácania, nadstavbou je poistenie úveru. Čo ale v prípade, že poistenie nemáte a rezerva sa minula? Bude od vás v čase, keď je vám každé euro drahé, banka pýtať poplatok za úpravu splátkového kalendára, alebo zmenu vykoná zadarmo? A ak naozaj nebudete vládať splácať, posunie svoju pohľadávku pri prvej možnej príležitosti inkasnej spoločnosti, alebo s vami bude trpezlivo hľadať východisko? Niektoré veci bežný človek naozaj nemá možnosť posúdiť. Ak máte možnosť, pýtajte sa na skúsenosti rodiny, priateľova či známych. Pomôcť pri výbere vám však môže aj Zlatá minca. V jej porote sedia ľudia, ktorí hodnotené produkty dobre poznajú a majú tak reálnu schopnosť ich porovnať. Verím, že pri výbere budete mať šťastnú ruku a vyberiete si hypotéku, ktorá bude pre vás naozaj najlepšia. Adrián Ševčík, VÚB banka

ČLENO VIA ODB ORNEJ PORO T Y ZLATÁ MINC A 2011 Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich, Median SK, Csernák Peter, Pravda, Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čunočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet Hypoték, Dudáš Marek, Superpoistenie, Ďurček Adrián, Terno Slovensko, Fekete Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava, Hrtko Vladimír, Slovenská banková asociácia, Hrvolová Barbora, Firma/Siesta Slovakia, Huttová Darina, AFISP, Hvozdovičová Jana, Sme, Chrienová Monika, Finančník.sk, Jurigová Daniela, Rádio Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, MESA 10, Kľocová Marta, OVB Allfinanz Slovensko, Kopál Róbert, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Kročian Tomáš, Fin Consulting, Kvasňovský Kamil, MPS, Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue, Makarová Xenia, eTrend, Mizeráková Miroslava, Hypocentrum, Motyčka Ľubomír, Cestovateľ, Muzika Dušan, InvestAge, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Nemeš Marián, Business and Financial Planners, Patzelt Rastislav, Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom, Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková-Bartáková Gabriela, Maxima Brokers, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita Bratislava, Süčová Erika, Broker Consulting, Šimko Peter, Poistenie.sk, Štefaniková Monika, K Finance, Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter, Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners, Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Žilovec Daniel, Finančné centrum

10

INZ N


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 11

zlatá minca 2011

Dôchodok s AXA vo vlastných rukách Finančná skupina AXA opäť zabodovala. V súťaži Zlatá minca 2011 získala prvé miesto v  kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie. Filozofia produktu je postavená na tom, že využitím III. piliera dôchodkového zabezpečenia klient sám rozhodne, aký bude jeho budúci dôchodok. A vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu si dokáže nasporiť na príjemnú jeseň života. AXA d.d.s. poskytuje pre svojich klientov najväčší rozsah služieb v  porovnaní s  ostatnými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Produkt Doplnkového dôchodkového sporenia od AXA má úspech aj vďaka svojej flexibilite. Výšku príspevku klient mení podľa svojich potrieb. Má možnosť zvoliť si investičnú stratégiu výberom dôchodkového fondu. Príjemné je, že môže získať príspevok od svojho zamestnávateľa. Má stály prehľad o svojej investícii prostredníctvom osobného účtu na internete. Ochranu investícií mu garantuje dohľad Národnej banky Slovenska. Všetci klienti majú prístup k  svojim osobným účtom cez internet, na ktorých okrem prehľadu príspevkov a  aktuálnej hodnoty účtu, môžu priamo oznamovať zmeny v zmluve alebo zrealizovať on-line

prestup medzi fondami. AXA spravuje tri doplnkové dôchodkové fondy s rôznou štruktúrou aktív tak, aby boli naplnené očakávania v  investovaní konzervatívnejších, ale aj skúsenejších klientov. Obrovskou výhodou je, že vďaka Doplnkovému dôchodkovému sporeniu získa klient výhodu zníženia svojej závislosti od štátneho dôchodku. Jeho výšku totiž môže ovplyvniť nepriaznivý vývoj v budúcnosti. Ďalším veľkým plusom doplnkového dôchodkového sporenia je aj fakt, že klient môže požiadať o prerušenie účasti v prípadoch, keď je preňho problematické platiť príspevky. „Veľmi si vážime, že získané ocenenia aj tento rok potvrdili kvalitu a efektívnosť našich produktov. Sú to totiž najmä klienti, ktorí naše služby oceňujú a prenášajú do každodennej praxe. Mnoho vylepšení a  služieb sme zrealizovali podľa podnetov našich klientov. Pravidelne robíme prieskumy priamo medzi nimi, a na základe ich skúseností a  nápadov hľadáme riešenia v  oblastiach, ktoré považujú za dôležité. Myslím si, že práve vďaka tejto komunikácii vieme efektívne využiť prostriedky na rozvoj a byť o krok vpred pred ostatnými.“ Peter Socha, AXA DSS

Komentár Zlatá minca 2011 bola v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi užšia počtom kategórií, ale zvládla vyhlásenie objavov roka aj za rok 2010 a aj za rok 2011. V hlasovaní odbornej poroty sa potvrdila v kategórii poistných produktov dominancia spoločností Allianz – Slovenská poisťovňa a Generali Slovensko, čo však neznamená, že menšie spoločnosti nedokážu pripraviť rovnako kvalitné produkty (napr. Wüstenrot poisťovňa v životnom a Union či Uniqa v neživotnom poistení). V kategórii bankových produktov bola najúspešnejšou práve VÚB, ktorá získala prvenstvo najmä v úverových produktoch a určite pozitívne prekvapila Zuno bank, ktorá získala hneď dve prvenstvá, a to v kategórii bankových účtov a termínovaných vkladov. V hlasovaní verejnosti boli výsledky síce odlišné (v kategórii poistných produktov získala prvenstvo spoločnosť ING Životná poisťovňa a v kategórii bankových produktov uspela mBank), z môjho pohľadu však pre dané spoločnosti veľmi cenné. Práve vnímanie kvality produktov verejnosťou býva pri ich kúpe dôležitou súčasťou procesu rozhodovania. V celkových výsledkoch ma významne zaujalo ocenenie „Ústretová banka” a „Ústretová poisťovňa”, ktoré boli akoby nastavením zrkadla práve kvalite služieb a prístupu pracovníkov finančných inštitúcií ku svojim klientom. Tými úspešnými a ústretovými spoločnosťami sa stali Slovenská sporiteľňa a Allianz – Slovenská poisťovňa a ja verím, že tie tisícky hlasujúcich sa pre ne nerozhodli len kvôli ich silnej tradícii v našej krajine, ale hlavne pre zvyšujúcu sa kvalitu služieb, o ktorú sa denne v komunikácii s klientmi snažia. Monika Chrienová, Finančník.sk

TRI SLOVÁ A ÚVER JE VÁŠ V ČSOB SI VY POVIETE, AKÚ VÝŠKU ÚVERU, KEDY A PO KOĽKO CHCETE SPLÁCAŤ Získajte úver na lepšie bývanie, kúpu auta alebo na čokoľvek iné bez ručiteľa a na počkanie. Navyše ho môžete kedykoľvek predčasne splatiť. Infolinka 0850 850 333 I www.csob.sk

Pri úvere 4 000 € s mesačnou splátkou 50,45 € s fixnou úrokovou sadzbou 8,90 % p. a. a s dobou splatnosti 10 rokov so 120 splátkami je ročná percentuálna miera nákladov 10,80 %. Mesačný poplatok za správu úveru je 2 € a jednorazový poplatok za spracovanie úveru je 80 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 6 374,49 €.

INZ NOVE SPOTREBNE UVERY 210x146 KUCHYNA.indd 1

8.12.2011 16:06


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 12

www.vub.sk 0850 123 000

Úspech vìaka medzinárodnej podpore

Kto iný ako najoceĢovanejšia banka za posledné tri roky sa najlepšie postará o vaše peniaze? Silná pozícia znamená totiž stabilné zázemie, na ktoré sa môžete spoĘahnúĹ aj v Ĺažkých êasoch. Aj vìaka vám sme získali: titul Najúspešnejšia banka roka podĘa êasopisu Trend 2009, 2010, 2011 titul Najbezpeênejšia banka strednej a východnej Európy za rok 2011 podĘa magazínu Global Finance

02973 INZ_ZlataMinca_A4+5mm.indd 1

12 zlatých, 9 strieborných a 4 bronzové mince v súĹaži finanêných produktov Zlatá minca v rokoch 2009 – 2011

5.12.11 16:03


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 13

zlatá minca 2011

Odborníci i verejnosť sú zajedno – oceňujú flexibilitu

H

lasovanie Zlatej mince je ukončené, ceny rozdané, víťazstvá oslávené. A dôvodov na oslavu mala ING Životná poisťovňa naozaj dosť. Výsledky tohtoročného ročníka jej priniesli hneď dvojité ocenenie – novinka ING Smart sa stala Objavom roka a Najlepším poistným produktom v Hlasovaní verejnosti. Čo stojí za jej úspechom? Napriek tomu, že sa súťaž Zlatá minca tento rok konala už siedmykrát, nikdy sa nedá dopredu predvídať, ako hlasovanie dopadne. I keď si môžete byť kvalitou, atraktívnosťou a obľubou svojho produktu akokoľvek istí, šesťdesiatčlenná odborná porota zložená zo špičiek slovenského finančníctva môže byť iného názoru. Poistenie sa jej môže zdať príliš ľudové, nadmieru odborné, málo prepracované, drahé alebo naopak lacné… A v silnej konkurencii je každý parameter posudzovaný s tou najväčšou prísnosťou. Ešte menej odhadnuteľná je verejnosť. Záujem, ktorý hlasujúci o ING Smart prejavili, bol najmä preto prekvapujúci a potešujúci. A o to väčšiu váhu má ocenenie tohto produktu zo strany verejnosti. Veď sú to práve oni, klienti, ktorí sú alfou a omegou nášho podnikania, meradlom nášho úspechu a hodnotením našej práce. Zdá sa, že Slováci si konečne začínajú uvedomovať nutnosť pýtať sa na vlastnosti jednotlivých poistných produktov a porovnávať ich. Investujú do nich predsa svoje peniaze a majú veľmi jasné očakávania, čo im má produkt priniesť a ako ich má chrániť. Nie je pritom nutné poznať detaily neprebernej ponuky všetkých poisťovní, len sa treba dokázať zamyslieť a zhodnotiť, aké potreby má konkrétna zmluva kryť a či sa vie prispôsobiť zmenám, ktoré v priebehu

života môžu nastať. Ocenenie ING Smart spomínanou odbornou porotou ako Objav roka je potom len akousi pomyselnou čerešničkou na torte. A čím verejnosť i odborníkov oslovil práve ING Smart? Iste zaujal tým, že sám o sebe je odrazom prianí klientov, a to doslova. Toto životné poistenie totiž bolo na slovenský trh uvedené v júni priamo na základe prianí klientov. Jeho vzniku predchádzal prieskum, ktorý zisťoval, ako by malo vyzerať ideálne životné poistenie. Klienti dali v prieskume najavo, že v dnešnej hektickej dobe si najviac prajú mať možnosť svoju poistku upravovať, pripoisťovať ďalšie osoby a mať garanciu minimálneho výnosu. Víťazstvom v Zlatej minci nám spätne potvrdili, že sme ich priania uchopili dobre. Navzdory neistotám, ktoré sú každodennou súčasťou všetkého nášho snaženia, tak mávajú víťazi všetkých kategórií v súťaži (nielen kategórie Hlasovanie verejnosti) jedno spoločné – sú ústretoví, transparentní, dôveryhodní a flexibilní. Inými slovami ide o poistenie, na ktoré sa môžu klienti spoľahnúť v každom okamihu. Každého tak pri srdci zahreje pomyslenie, že práve jemu sa podarilo túto métu dosiahnuť. Viktor Kouřil, ING Životná poisťovňa

Pri hlasovaní verejnosti v súťaži Zlatá minca zaisťovala vaša spoločnosť analýzu hlasujúcich. Koľko respondentov ju vyplnilo a aké sú z nej výstupy? Naša spoločnosť MEDIAN SK aj v tomto ročníku umožnila hlasujúcej verejnosti zúčastniť sa na prieskume, ktorý je celý venovaný finančnému správaniu. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa nezanedbateľne zvýšilo percento tých, ktorí sa zúčastnili nielen na hlasovaní, ale aj na komplexnom prieskume. Celý dotazník vyplnilo 2.176 respondentov. Výstupy, ktoré z tohto prieskumu dostaneme a budú v januári k dispozícii, nám podrobne vykreslia skupinu obyvateľstva, ktorá sa zaujíma o finančné produkty. Veľmi často ide o tých ľudí, ktorí ovplyvňujú pri rozhodovaní v oblasti financií druhých. Menej

zorientovaní v tomto segmente si k nim prídu pre radu. Pri týchto respondentoch – „radcoch“ vďaka prieskumu spoznáme ich finančné správanie, banky i poisťovne, ktoré aktívne využívajú, dokonca aj konkrétne služby. Je vzorka dvoch tisíc respondentov dostatočná? Určite. Pri takomto druhu prieskumu ide už o nadštandardne vysoký počet respondentov, než aký je zvyčajne potrebný. Registrujete nejaké zmeny v porovnaní s hlasovaním verejnosti z roku 2010? Určité posuny v správaní sme zaznamenali, nebudem však zatiaľ konkrétny, počkajme si na komplexnú správu, ktorá bude k dispozícii v januári. Jindřich Bardon, Median SK

Jedinečné online poistenie automobilov PZP MINI! PZP od 69 €/rok

PZP od 80 €/rok

Toyota Yaris, Fiat Punto, Škoda Felícia, Peugeot 206, Opel Corsa

Škoda Fabia, Ford Fiesta, Citroen C3, Renault Clio, Volkswagen Polo (automobily s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou od 1451 kg do 1750 kg)

(automobily s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1450 kg)

PZP od 89 €/rok

PZP od 117 €/rok

Ford Focus, Suzuki SX 4, Seat Ibiza, Fiat Bravo, Opel Astra

Škoda Octavia, Volkswagen Passat, Kia Ceed SW, Audi A3, Peugeot 307

(automobily s výkonom motora od 52 kW do 70 kW a celkovou hmotnosťou od 1451 kg do 1750 kg)

(automobily s výkonom motora od 71 kW do 85 kW a celkovou hmotnosťou od 1751 kg do 2100 kg)

Získate exkluzívne

len online

na www.union.sk! •tel.: 0850 111 211 16:03

•www.union.sk

NOVINKA

• extra zľava 5% pre existujúcich klientov UP a poistencov UZP • pri súčasnom uzatvorení s PZP zľava 15% na havarijné poistenie • platí už od dňa uzatvorenia návrhu • 15-dňová lehota na zaplatenie poistného

Člen skupiny Achmea


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 14


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 15

zlatá minca 2011

V ý b e r u f i n a č n é h o p r o d u k t u v e n u j m e č a s , n a j l e p š i e s p o l u s o d b o r n í ko m

Nekupujme mačku vo vreci

R

ozhodujúcim kritériom pri výbere produktov je ich vhodnosť pre konkrétnu cieľovú skupinu – to znamená primeranosť jeho parametrov potrebám daného segmentu klientov. Jednoducho povedané – každý klient prechádza vo svojom živote určitými etapami, ktoré sú charakteristické inými, špecifickými potrebami.

Naše potreby sa menia s časom Ak hovoríme o poistných produktoch – iným rizikám je vystavené dieťa v predškolskom veku, iným dieťa v čase povinnej školskej dochádzky, iným študent vysokej školy, iným otec rodiny a úplne iným dôchodca. To, čo oslovuje 20-ročného slobodného klienta po škole, ktorý chce budovať kariéru a cestovať, už nemusí postačovať 30-ročnému klientovi, ktorý si zabezpečuje svoje bývanie a plánuje rodinu. Iné potreby má 50-ročný klient, ktorý chce svojim deťom zabezpečiť kvalitné vzdelanie a čo najjednoduchší štart do života. Je to prirodzené.

Vyberajte podľa skutočnej potreby Ak má byť produkt zaujímavý pre určitú skupinu klientov, musí obsahovať prvky, na ktoré klient počuje a reaguje, ktoré odrážajú jeho skutočné potreby v danom čase. Nepovažujem za šťastné, ak sa k výberu finančných produktov pristupuje ako k výberu tovaru pri nákupe v hypermarkete. Veľakrát kúpime aj to, čo v skutočnosti vôbec nepotrebujme. Osloví nás zaujímavý obal, naoko výhodná cena a k tomu označenie tovaru slovom „akcia". Pri výbere finančných produktov je veľmi dôležité vedieť, na aký účel si pro-

dukt vyberám, čo od neho očakávam, aké riziká si ním potrebujem vykryť. Finančný produkt nie je jednorazová záležitosť a preto jeho výber vyžaduje poznať fakty, mať prehľad, urobiť si dôkladnú analýzu, ale hlavne vedieť, pre aký účel si produkt uzatváram.

Venujme pozornosť produktu, nie jeho „obalu" Ak by som sa mala vyjadriť k výberu produktu len po odbornej stránke – okrem vhodnosti jeho parametrov pre daný klientský segment rozhoduje aj vnútorná stavba, poplatková štruktúra, aktuálnosť, jedinečnosť parametrov, ktoré ho odlišujú od zvyšku trhu. Dobrý marketing ešte nerobí dobrý produkt, preto sa pri porovnávaní snažím pozrieť na produkt zblízka, z pohľadu jeho budúcej hodnoty pre klienta. Považujem za veľmi pozitívne, že sme na Slovensku aj prostredníctvom Zlatej mince podrobili finančné produkty odbornej analýze a vystavili ich tak prísnemu oku nestrannej poroty. Klient sa tak môže rozhodovať nielen na základe kvality marketingu a sily reklamy, ale na základe hodnotenia odborníkmi so skúsenosťami z rôznych oblastí finančného trhu. Marta Kľocová, OVB Allfinanz Slovensko

(pokračovanie zo strany 3) Zlatá minca má tradične veľmi dobrú úroveň a podľa mňa vysokú pridanú hodnotu pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Finančný trh je rozmanitý a komplikovaný, preto je dobré, že existuje nejaké fórum, ktoré pomáha ľuďom zorientovať sa. Vyskytujú sa rôzne názory na Zlatú mincu, aj kritické hlasy, ale finančný trh so Zlatou mincou je lepší ako bez nej. Peter Šimko, Poistenie.sk Zlatá minca je prestížne ocenenie, ktorého zisk si váži určite každá finančná inštitúcia, či už je to banka alebo poisťovňa. Dáva možnosť klientom veľmi ľahko a rýchlo sa zorientovať medzi množstvom produktov, ktoré dnes finančný trh ponúka. Veľmi oceňujem, že udeľovanie cien nezávisí len na členoch odbornej poroty, ale súčasťou projektu je aj hlasovanie verejnosti. Toto je najdôležitejšia spätná väzba, ktorú môže finančná inštitúcia získať – ocenenie od svojich klientov. Veľkým prínosom je práve hlasovanie v kategórii „ústretová banka“, resp. „ústretová poisťovňa“, pretože každú banku či poisťovňu určite poteší, že ju klienti považujú za dôveryhodného partnera a neváhajú sa na ňu kedyDaniel Žilovec, koľvek obrátiť. Finančné centrum


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 16

zlatá minca 2011 Ročník 2011 súťaže finančných produktov Zlatá minca bol poznamenaný znížením počtu kategórií finančných produktov. Je veľmi otázne, či v prospech klientov. Kategórie podielové fondy alebo starobné dôchodkové sporenie považujem v rámci finančného trhu za dôležitejšie, než kategóriu zdravotné poistenie. Priznajme si, tam sú rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami len minimálne. Ak má byť súťaž produktov Zlatá minca aj v budúcnosti orientačnou pomôckou pre slovenských klientov – a ja verím, že bude – treba upraviť kategórie tak, aby sa klient mohol orientovať práve v tých oblastiach , ktoré sú pre neho dôležité. Tvorcov súťaže Zlatá minca musím pochváliť za zorganizovanie v poradí už siedmeho ročníka na slovenskom trhu skutočne výnimočnej súťaže finančných produktov. Pavol Hadzima, Winners Group Keďže na Slovensku neexistuje veľa možností, čo najobjektívnejšie porovnať produkty medzi poisťovňami či bankami, teším sa, že máme Zlatú mincu. Na hlasovaní sa zúčastňujem už po niekoľkýkrát, preto si už počas roka všímam reakcie a skúsenosti klientov a predbežne hodnotím a porovnávam produkty, s ktorými sa stretávam. Zrejme aj to je dôvod, prečo tento rok konečné výsledky kopírujú moje hlasovanie. Aj ostatní porotcovia majú zrejme podobný názor či skúsenosti s hodnotenými produktmi. Získané výsledky tak majú vypovedaciu hodnotu a môžu byť dobrým vodidlom pre klientov, ale aj sprostredkovateľov, ako sa rozhodnúť pri výbere poisťovne či banky. Marek Dudáš, Superpoistenie Tento ročník bol v znamení úspechu favoritov, tradičných zberateľov Zlatých mincí s minimom prekvapení. Je vidieť, že viaceré silné spoločnosti na finančnom trhu si držia svoje postavenie a nie je jednoduché sa medzi nich vkliniť. Úspešným nováčikom bola akurát Zuno Bank. Richard Kvasňovský, TASR Aj posledný ročník potvrdil rastúcu úroveň Zlatej mince. Aj keď ide o ojedinelé hodnotenie finančných produktov, Zlatá minca si naďalej udržiava záujem odbornej verejnosti a ocenené finančné inštitúcie vedia výsledky dobre marketingovo využiť. Róbert Vitkovský, Fin Consulting V dnešnej relatívne komplikovanej dobe, keď denne cítime turbulenciu na peňažných a kapitálových trhoch, je zo strany finančných inštitúcií veľmi ťažké zaujať a byť úspešný pri získaní klienta. Škála produktov na trhu je pomerne veľká a ponúknuť dnes lepší

16

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2010:

Aegon Dom komplet Jedinečná kombinácia poistenia domu, bytu a domácnosti s množstvom výhod, ktoré sú v tomto produkte zahrnuté ako bonusy, ako napr. poistenie vedľajších budov a drobných stavieb. V poistení sú zahrnuté veci v nebytových priestoroch, poistenie straty a odcudzenia dokladov pre všetkých členov domácnosti , predĺženie záruky na spotrebiče na 4 roky, neobmedzené limity na elektroniku a krytie aj skratu elektromotora. Voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti, voliteľné poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti, poistenie kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami a k tomu non-stop asistenčné služby zdarma. V súčasnosti je pre klienta veľmi atraktívna aj možnosť získania zľavy až do výšky 50%. Marián Nemeš, Business and Financial Planners

meru, majú niečo, čo iní nemajú, resp. majú vylepšené niektoré parametre. Napr. Slnečnica+ od Generali je produkt stavaný pre ženy, závažné choroby kryjú až 33 chorôb vrátane vybraných psychických ochorení, produkt Allianz – SP Farbička zasa poskytuje najširšie krytie detí na trhu, AEGON Dom Komplet svojim rozsahom krytia a asistenčnými službami, ktoré predlžujú i záruku o 2 roky na spotrebiče v domácnosti. Produkt Aegon Slovensko – Dom Komplet je zaujímavý kombináciou poistenia majetku a osôb. Okrem poistenia domu a bytu zahŕňa aj poistenie vecí v nebytových priestoroch, poistenie domácnosti a voliteľné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti. Je to teda naozaj dom komplet poistený. Aktuálny ročník Zlatej mince za rok 2011 sa niesol v znamení niekoľkých zmien oproti predchádzaj-

úcim ročníkom. K hlavným zmenám patrí presun kategórie OBJAV roka do aktuálneho roka, čím sme ako porota hlasovali v tomto roku za uvedenú kategóriu za rok 2010 aj 2011. Na rozdiel od tohto dvojnásobného hlasovania sa v niektorých kategóriách v tomto roku nesúťažilo, a preto sa o nich ani nehlasovalo. Celkovo vidím tento ročník Zlatej mince ako veľmi úspešný, hlavne z pohľadu celkovej organizácie, ale aj z pohľadu víťazných produktov a úspešných finančných ústavov. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave Tento ročník súťaže Zlatá minca sa mi páčil, lebo došlo k jej sprehľadneniu a zavedeniu kategórie OBJAV ROKA. Práve tu mal možnosť vyniknúť produkt, ktorý bol najväčším skokanom. Rovnako sa posilnilo postavenie tejto súťaže, pričom ju za veľmi dôležitú považujú takmer všetky finančné inštitúcie. Je to dobrý orientačný bod pre bežných ľudí, ktorí si vyberajú finančné produkty. Ondrej Macko, PC Revue

Poisťovňa Aegon rozšírila svoje portfólio aj na produkty neživotného poistenie. Dom komplet je prvý produkt v Aegone. Rieši poistenie domu, bytov a domácnosti. Aegon okrem základného poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú nehnuteľnosťou a osobami ponúka aj pripoistenia úrazu a asistenčné služby. V našej sieti Universal maklérsky dom, a.s. bol od začiatku zaradený medzi produkty, ktoré klientom pri výbere odporúčame. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom V OBJAV-e roka 2010 ste hlasovali za produkt Generali Slovensko poisťovňa – SLNEČNICA+, Allianz – SP – Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička, Aegon Slovensko – Dom Komplet. Všetky získali ocenenie. V čom sú tieto produkty inovatívne a jedinečné? Tieto produkty sa vymykajú prie-

Ocenené spoločnosti OBJAV roka 2010. Zľava doprava: Aegon Slovensko, Generali Slovensko poisťovňa, Allianz – Slovenská poisťovňa.

ČO OBSAHUJE BALÍK POISTENÍ DOM KOMPLET: Poistenie domu alebo bytu • poistenie vedľajších budov a drobných stavieb - ZDARMA • v poistení sú zahrnuté veci v nebytových priestoroch (napr. kosačka + bicykel) Poistenie domácnosti • poistenie straty a odcudzenia dokladov pre všetkých členov domácnosti - ZDARMA • predĺženie záruky na vaše spotrebiče na 4 roky - ZDARMA • neobmedzené limity na elektroniku a krytie aj skratu elektromotora

Voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti Voliteľné poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti • poistenie kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami NON-STOP Asistenčné služby - ZDARMA Voliteľné pripoistenie skla


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 17

% 0 5 A V ZĽA

ENIE NA POISTN OSTI Ľ NEHNUTE NOSTI A D O M ÁC

Uzavrite si poistenie DOM KOMPLET a získajte zľavu až do výšky 50 %. S týmto jedinečným balíkom poistení zabezpečíte nielen svoj majetok, ale aj seba a svojich blízkych. Využite množstvo výhod poistenia DOM KOMPLET:

POISTENIE DOMU ALEBO BYTU Ochráni váš majetok pred všetkými živlami a vandalizmom. Poistenie vedľajších budov a drobných stavieb na mieste poistenia (napr. garáž, oplotenie, chodník či bazén). – ZADARMO

POISTENIE DOMÁCNOSTI Poistenie všetkého, čo máte doma: elektroniky, cenností, peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch (napr. bicykla). Predĺženie záruky na vaše spotrebiče až na 4 roky. – ZADARMO Skrat elektromotora. – ZADARMO Poistenie straty alebo odcudzenia dokladov. – ZADARMO

www.aegon.sk | Kontaktné centrum: 0850 1234 66

ÚRAZOVÉ POISTENIE Výhodné voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti iba za 10 € na rok.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Poistenie za vynikajúcu cenu, ktoré ochráni vás a vašich blízkych v prípade spôsobenia škody kdekoľvek v EÚ. Kryje aj škody súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností (napr. vytopenie susedov či pád škridly).

NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY – ZADARMO V havarijných prípadoch sme pripravení poskytnúť vám okamžitú pomoc a preplatiť škodu.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 18

zlatá minca 2011 alebo inovatívnejší produkt ako konkurencia, je čoraz ťažšie. Možno práve preto sa Zlatá minca dnes, viac ako v minulosti, stáva jedným z mála informatívnych kanálov, ktoré nie sú ovplyvnené plateným marketingom súťažiacich. Poskytuje tak jedno z najobjektívnejších a najkomplexnejších hodnotení produktov na trhu poisťovníctva a bankovníctva v Slovenskej republike zo strany odbornej verejnosti. Zlatá minca sa stáva hlavne v bankových produktoch pre mnohých, ktorí vzhľadom na neistú dobu prechádzajú zo zložitejších produktov a investičných nástrojov späť do konzervatívnych produktov, prehľadným manuálom v spleti Viliam Végh, dnešných ponúk. Garančný fond investícií Orientovať sa v ponuke finančných produktov je pre bežného občana veľa ráz veľmi zložité. Okrem toho je veľmi nevýhodné v tejto oblasti učiť sa na vlastných chybách, ktoré môžu znamenať pre jednotlivcov i veľké straty. Preto hodnotím prezentáciu výsledkov súťaže Zlatá minca za veľmi užitočnú orientáciu pre mnohých ľudí, ktorí si potrebujú vybrať finančný produkt a nemajú potrebné skúsenosti, resp. znalosti v tejto oblasti. Oceňujem, že súťaž naberá na kvalite, čo sa v tomto roku prejavilo v zúžení produktov a zvýšení prehľadnosti pre produkty, ktoré sú na trhu najviac žiadané. Andrej Révay, SAF Oceňujem, že sa Zlatá minca etablovala na trhu, zvyšuje povedomie a záujem o finančné produkty. Každý, kto pristupuje ku klientovi seriózne, si totiž želá skúsených a rozhľadených klientov, pretože to uľahčuje komunikáciu. A vzdelaný klient zároveň posúva aj trh finančného sprostredkovania k väčšej profesionalite. Peter Világi, Medical & Financial Consulting Aktuálny ročník súťaže Zlatá minca hodnotím pozitívne. Oceňujem zachovanie kontinuity v hodnotení kvality finančných produktov finančnými odborníkmi. To na jednej strany umožňuje rýchlu orientáciu laickej verejnosti v pomerne veľkom množstve dostupných finančných produktov na trhu, ale na druhej strane aj motivuje finančné inštitúcie k tvorbe nových alebo k vylepšeniu existujúcich finančných produktov, reagujúcich na meniace sa podmienky finančného trhu. Zavedenie nových kategórií Ústretová banka a Ústretová poisťovňa odráža reálnu situáciu na trhu, najmä trhový podiel ich víťazov a určitý konzervativizmus klientov. „Zoštíhlenie“ súťaže neubralo na jej vážnosti, do budúcnosti odporúčam zaradiť do súťaže kategóriu „Podielové investovanie“ – aj z hľadiska osvety verejnosti. Dušan Muzika, InvestAge

18

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2010: Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička V prípade produktu Farbička považujem za inovatívnu a na trhu jedinečnú variabilnosť voľby pripoistení. Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť Allianz – SP Kapitálové postenie pre deti Farbička je vhodné pre tých klientov, ktorí pre svoje deti hľadajú hlavne poistenie rizika úrazov, KCH a aj zodpovednosť za škodu spôsobenú dieťaťom. Produkt rieši aj poistenie rodičov a aj ochranu pred zánikom poistenia v prípade náhlej udalosti spôsobenej rodičovi. Produkt je kapitálové poistenie, to znamená, že na konci poistenia, v dospelosti, dieťa dostane stanovenú poistnú sumu navýšenú o zhodnotenie. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom

deti až do dospelosti, do veku 25 rokov, pričom sporenie je navyšované okrem úroku aj podielmi na prebytku. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave Farbička, komplexný program kapitálového životného poistenia pre deti. Poistenie Farbička je špecifické množstvom výhod. Obsahuje napríklad baby kartu, ktorá zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Ale aj pripoistenia, ktoré sú nadštandardom v tomto segmente, ako sú kritické choroby a zodpovednosť za škodu a v prípade, že sa klient rozhodnete platiť po-

Farbička je produktom, ktorý musí zákonite zaujať všetkých rodičov mysliacich na budúcnosť svojich detí. Príjemná je aj symbolika názvov produktov a vzťah k ich obsahu. Prajem poisťovni, aby sa v praxi obsah produktov naplnil v prospech vzťahu poisťovňa – poistený. Darina Huttová, AFISP Produkt Allianz – SP – Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička som dala na prvé miesto, pretože je to program životného poistenia pre

Farbička je komplexný program kapitálového životného poistenia pre deti, ktoré ako jediné na trhu, chráni vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov. Výhodná forma šetrenia S Farbičkou zabezpečíte vášmu dieťaťu bezstarostný vstup do dospelosti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa navyše každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. V prípade, že sa rozhodne študovať na univerzite, podnikať, alebo sa zosobášiť, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%. Dieťa i dospelý Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môžu poistiť až 2 dospelé osoby, – rodičia, starí rodičia alebo ktokoľvek iný, aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Poistenie Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade takých nešťastných životných situácií, akými sú strata či invalidita rodičov. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu

istné ročne, získa zľavu oproti mesačnej platbe vo výške až 8 %. Marián Nemeš, Business and Financial Planners Pri detskom poistení Allianz – Slovenskej poisťovne Farbička vysoko hodnotím práve dĺžku poistnej ochrany, a to až do veku 25 rokov. Rodičia tak majú možnosť zabezpečiť svoje dieťa až do dospelosti a pripraviť mu tak ľahší vstup do života. Poistnou zmluvou môžu byť krytí aj jeho rodičia a dieťa je tak chránené i v prípade straty, či invalidity rodičov. Výhodou je Baby karta, tj. Cestovné poistenie pre dieťa až do dovŕšenia 15. roku života. Daniel Žilovec, Finančné centrum Farbička rieši poistenie celej rodiny – dospelých aj deti, jednou zmluvou. Ide o komplexné krytie kapitálového životného poistenia, úrazového poistenia, poistenia kritických chorôb. Peter Šimko, Poistenie.sk

2010

Výhody produktu FARBIČKA od Allianz – SP: - široká škála poistných krytí pre dieťa a až 2 dospelé osoby - dieťa je poistené za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov Rastislav Patzelt, EFCON

dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia. Jednorazové poistné Poistenie Farbička vám umožňuje zaplatiť poistné bežne alebo jednorazovo. Jednorazové poistné úrazového poistenia dieťaťa má navyše návratnú formu, na konci poistnej doby sa vráti naspäť navýšené o podiely na prebytku. Baby karta Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Zľava pri ročnej platbe V prípade, že sa rozhodnete platiť poistné ročne, ziskate zľavu oproti mesačnej platbe vo výške až 8%! Najširšie krytie rizík Poistenie Farbička ponúka širokú škálu pripoistení nielen pre dieťa, ale aj pre jednu alebo dve dospelé osoby.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 19

zlatá minca 2011

Allianz – Slovenská poisťovňa: Deti poisťujeme najčastejšie do prvého roku života

V

äčšinu poistiek deťom uzatvárajú rodičia do prvého roku života, a to najmä z dôvodov, že chcú pre dieťa šetriť a chcú ho chrániť. Detské kapitálové životné poistenie Farbička z rodičov uzatvárajú častejšie matky ako otcovia, ale ako darček ho často volia aj starí rodičia. teda tých, ktorí zmluvu uzatvorili a platia ju, je vo veku do 50 rokov.

Na čo myslieť pri uzatváraní poistky pre dieťa?

Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička je výhodnou formou šetrenia. Rodičia preferujú predovšetkým garanciu peňazí a zároveň sa chcú pripraviť na možnosť predčasného výberu, ktorý je možný z  vopred stanovených dôvodov pri prijatí na vysokú školu, pri vstupe do manželstva alebo založení firmy.

Pri ochrane dieťaťa je predovšetkým dôležité myslieť na ochranu rodičov. Výhodou detského životného poistenia Farbička z Allianz – SP je možnosť pripoistenia až dvoch dospelých osôb a chráni tak dieťa v prípadoch, akými sú strata či invalidita rodičov. Dieťaťu je potom vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby alebo dohodnutá jednorazová suma. V prípade úmrtia dospelej osoby pri dopravnej nehode Allianz - SP vyplatí dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Detské kapitálové životné poistenie Farbička z rodičov uzatvárajú častejšie matky ako otcovia, ale ako darček ho často volia aj starí rodičia. Viac ako 94% poistníkov,

Súčasťou detského poistenia je aj úrazové poistenie, ktorého výška sa nemení ani pri dosiahnutí dospelosti alebo v prípade, ak sa dieťa začne venovať športu, i profesionálne. Pri jednorazovom zaplatenom poistnom pri úrazovom poistení sa poistné na konci poistnej doby vráti. Dojednané samostatné úrazové zmluvy, ktorých je z celkovej produkcie viac ako 11% svedčia o tom, že rodičia si uvedomujú výhody tohto poistenia u detí, ktoré sa už v detstve venujú napr. športu.

Baby karta k poisteniu zadarmo Ďalšími výhodami Farbičky sú pripoistenia - kritických chorôb dieťaťa a oslobodenia od platenia v prípade vzniku zdravotného hendikepu až do dovŕšenia 25 rokov. Oslobodenie od platenia zostáva aj po vyzdravení dieťaťa. V detskej životnej zmluve ponúka ASP aj neživotné poistenie, ktoré chráni všetkých členov domácnosti pre prípad zodpovednosti za škodu na zdraví, majetku, či ušlom zisku. Darčekom k Farbičke je Baby karta, ktorá o. i. obsahuje cestovné poistenie pre dieťa až do veku 15 rokov.

19

INZERCIA

Podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne väčšinu poistiek (41 %) deťom uzatvárajú rodičia do prvého roku života, a to najmä z dôvodov, že chcú pre dieťa šetriť a  chcú ho chrániť. Zaujímavosťou však je, že významnú skupinu klientov (13%) tvoria aj rodičia s deťmi staršími ako 10 rokov, ktorí majú rovnako záujem pripraviť kapitál do budúcnosti pre svoju deti.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 20

zlatá minca 2011 Podľa čoho sa rozhodujete pri výbere najlepších produktov? Podľa nastavenia produktu a ceny. Pričom pod nastavením myslím, do akej miery sa môže prispôsobiť klientovi bez toho, aby jeho cena stúpla, či je v niečom inovatívny, aký rámec životných úloh pokrýva. Prípadne ešte zohľadňujem referencie z praxe od známych a čitateľov. Xénia Makarová, TREND Rozhodujem sa podľa osobných skúseností s konkrétnymi produktmi. Hodnotím len v kategóriách, v ktorých sa viem zorientovať. Róbert Vitkovský, Fin Consulting Pri výbere produktov a určovaní poradia je vždy potrebné brať do úvahy jedine objektívne faktory. Výška poplatkov, variabilita produktov, proklientsky orientovaný prístup, výnosnosť produktu, výnimočný prístup v prípade požiadaviek klientov (napríklad poistné plnenie) by mali byť len torzom dôležitých faktorov pri výbere najvýhodnejších produktov. Jedným slovom povedané hodnotím produkty na základe ich kvality. Ako odborník na finančné produkty na slovenskom trhu môžem len pevne veriť, že rovnako hodnotia finančné produkty aj ostatní členovia odbornej poroty. Pavol Hadzima Winners Group Hodnotenie produktov v rámci Zlatej mince často nie je jednoduché. Kategórií je mnoho a asi je len málo expertov, ktorí poznajú detaily pre každú z nich. Tam, kde som úplným laikom, sa práva hodnotiť vzdám. Tam, kde mi niektoré detailné vedomosti chýbajú, sa snažím overiť si situácie dostupnými prostriedkami a kanálmi, najmä cez webové stránky spoločností a produktov. V tomto smere ma prekvapilo, že o niektorých navrhovaných produktoch som na sa weboch ich poskytovateľov ani nedočítal (išlo najmä o poistné produkty). Faktorom môjho hodnotenia je aj osobná skúsenosť s konkrétnymi finančnými inštitúciami a ich službami – akceptujem, že to znevýhodňuje tých, ktorí ma už ako zákazníka sklamali, ale nič nie je dokonalé. Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica V kategóriách produktov, v ktorých som hlasoval, sa počas roka 2011 neudiali zásadné zmeny. Vždy sa rozhodujem najmä z pohľadu prínosu pre klienta. Jednoduchosť produktu, výhodnosť a riešenie klientovej situácie je pre mňa prioritou. Mám rád, keď produkt skutočne rieši klientov problém a jeho použitie má jednoduché a jasné podmienky. Žiadne „právnické vychytávky“. Ing. Miroslav Vilem, www.podnikam.sk

20

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2010:

SLNEČNICA+ V OBJAV-e roka 2010 ste hlasovali za produkt Generali Slovensko poisťovňa – SLNEČNICA+ a Allianz – SP – Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička. Oba dostali ocenenie. Čo je na nich podľa vás inovatívne a jedinečné? Ide o poistné produkty šité na mieru vybraným skupinám klientov – ženám, matkám s deťmi, deťom. Detailnejšie zameranie na konkrétnu cieľovú skupinu umožňuje lepšie poznanie krytých poistných rizík a v nadväznosti na to aj vysokú variabilitu produktu v dlhšom časovom horizonte. Rudolf Sivák, Ekonomická univerzita, Bratislava

V kategórii OBJAV roka 2010 ste hlasovali za produkt Generali Slovensko poisťovňa – SLNEČNICA+ a Allianz – SP – Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička. V OBJAV-e roka 2011 za produkt Uniqa – Zdravie & Ochrana. Všetky dostali ocenenie. Prečo ich považujete za inovatívne a jedinečné? V budúcnosti budú na trhu úspešnejšie produkty, ktoré oslovia univerzálneho klienta. Takého, ktorý nemá žiadne zabezpečenie (poistenie), a ponúknu mu produkt so širokou ponukou poistného krytia, aby si z neho vyskladal preňho primeraný produkt. Takým produktom je detské životné poistenie Farbička. A na druhej strane to môžu byť

úzko špecializované produkty, ktoré budú dopĺňať poistné produkty, ktoré už klient má uzatvorené. A práve takýmito produktmi sú Slnečnica od poisťovne Generali, ktorý je určený pre ženy a Zdravie & Ochrana od Uniqa, kde najmä časť zameraná na zdravotné poistenie nie je na trhu bežná a môže byť pre klientov zaujímavá. Róbert Vitkovský, Fin Consulting V poisťovni Generali Slovensko pristúpili k inovácii produktu Slnečnica, ktorý špeciálne rieši riziká žien. Rozšírením pripoistení sa flexibilne prispôsobil požiadavkám trhu. Je to jeden z mála produktov na Slovenskom trhu, ktorý rieši poistné riziká žien. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom Produkt Generali Slovensko poisťovňa – SLNEČNICA+ ma zaujal hlavne preto, že je určený ženám, ktorým rieši ich zabezpečenie do dôchodku, a to pri bežnom sporení a zároveň poistení nečakaných udalostí. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zástupca Generali Slovensko preberá ocenenie

Výhody produktu SLNEČNICA+ od Generali: • komplexná poistná ochrana v zložitých životných situáciách rodiny zahrnutá už v základnom poistení • možnosť voľby sporivého alebo poistno-sporivého variantu • v prípade úmrtia dospelej osoby dieťaťu vyplácaný sirotský dôchodok a zmluva je oslobodená od platenia • možné platobné prázdniny (prerušenie platenia) Rastislav Patzelt, EFCON

VÝHODY životného poistenia SLNEČNICA+ ✔ Ak potrebujete výšku poistného počas doby splácania zvýšiť alebo znížiť, môžete tak urobiť. ✔ Zaskočila vás nečakaná udalosť a máte problémy s platením poistného? Nie je problém, požiadajte o prerušenie platenia a po vyrovnaní sa s nečakanou situáciou začnite opäť platiť poistné. ✔ Kedykoľvek môžete uskutočniť výber hotovosti. ✔ Počas poistenia môžete vložiť mimoriadne poistné, ktoré sa vám bude ďalej zhodnocovať a tým si zároveň zvýšiť výslednú sumu. ✔ Vďaka časovej variabilite je poistenie vhodné úplne pre každého - možno ho uzatvoriť na 10,

15, 20, 25 rokov alebo do 55., 60., 65., 70. roku veku dospelého poisteného. ✔ Výšku splátky a intervaly splácania si vyberáte podľa vlastných predstáv. Poistné môžete platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo jedenkrát ročne. ✔ Môžete si vybrať z najširšej ponuky doplnkových poistení. Navyše si môžete kedykoľvek uzatvoriť nové, zmeniť alebo zrušiť už uzatvorené doplnkové poistenie. ✔ Každoročne ušetríte na daniach! Daňový základ si môžete v závislosti od výšky plateného poistného znížiť až o 398,33 € ročne.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 21

www.generali.sk I 0850 111 117

Vyberte si životné poistenie unikátne svojou variabilitou

+

SLNEČNICA Teraz s výnimočnými novinkami: + najširší rozsah krytia závažných ochorení vrátane vybraných psychických porúch + pripoistenie až 9 detí pre prípad úrazu + rozšírenie počtu doplnkových poistení + voliteľná poistná suma aj pre doplnkové poistenia + výrazný nárast plnenia pri PN

mieru a n é it š u Poistenie Y PRE ŽEN

+ nadštandardná poistná ochrana v prípade výskytu závažného ochorenia typického pre ženy

keby niečo


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 22

zlatá minca 2011 Hodnotil som tie, s ktorými som sa v praxi stretol, prípadne ich poznám, študoval som ich alebo porovnával s konkurenciou. Často ovplyvní moje rozhodovanie aj zlá alebo dobrá skúsenosť pri samotnej likvidácii škôd a komunikácia s poisťovňou. Takže niektoré rozhodnutia o umiestnení na jednotlivých priečkach boli pri hlasovaní veľmi ovplyvnené ľudským faktorom v poisťovniach, nešlo len o kvalitu krytia či zrozumiteľnosť produktu pre klienta. Keďže sme špecialisti na online poistenie cez internet, vždy vysoko hodnotím aj snahu poisťovne či banky preniesť uzatváranie produktov do elektronickej podoby vo forme intranetu či online aplikácie. Marek Dudáš, Superpoistenie

Môj hlas v jednotlivých kategóriách je kombináciou skúseností spolupracovníkov našej spoločnosti, resp. mojich osobných skúseností. Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť Pri svojom hodnotení som zvažovala predovšetkým osožnosť produktu z pohľadu konečného finančného spotrebiteľa. Darina Huttová, AFISP Z pohľadu môjho výberu jednotlivých produktov riešim určitú schizofréniu medzi mnou ako klientom finančných inštitúcií a človekom, ktorý vo finančníctve pôsobí 18 rokov. Produkty, ktoré ja považujem za najlepšie, sú vždy kompromisom oboch týchto pohľadov. Rozhodne v prvom rade ma musia osloviť ako klienta a následne takýto produkt hodnotím z odborného pohľadu. Pohľad klienta a mojich potrieb v oblasti finančného sektora sa v ničom nelíši od väčšiny bežných užívateľov produktov, kde víťazia kritéria ako je cena služby, komfortnosť služby, dostupnosť služby a v konečnom rade aj jej bezpečnosť. Z pohľadu odborného je to podstatne ťažšie. Je potrebné mať trochu hlbší prehľad v produktovej báze a treba vedieť rozlíšiť, či ide len o produkt, ktorý niekto vytvoril cez „kopirák“, alebo ide o inovatívny produkt alebo o úplne novú ideu. Viliam Végh, Garančný fond investícií Pri výber produktov sa samozrejme najradšej rozhodujem na základe dlhodobých pracovných i súkromných skúsenosti, ktoré v tejto oblasti mám. Pokiaľ však nemám vlastné skúsenosti, snažím sa vychádzať z popisu produktov a hodnotiť a porovnávať ich parametre a najmä ich užitočnosť a osobitosť na finančnom trhu. Produkty, ktorým nerozumiem, nehodnotím. Andrej Révay, SAF

22

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2011:

MOJE AUTO Moje auto – za objav roka som označil aj tento produkt. Keďže sa naša stránka www.superpoistenie.sk špecializuje na online poistenie, je to z nášho pohľadu prevratný produkt. Pri uzatváraní havarijného poistenia nie je potrebné poznať poistnú sumu poisťovaného vozidla, čím sa vyhneme vysvetľovaniu klientom, ako sme sa dostali na novú cenu. To je veľmi častá otázka a často aj dôvod nespokojnosti našich klientov s ich poistením. Tento produkt je síce určený len pre vozidla staršie ako jeden rok, ale dúfam, že bude vzorom aj pre ostatné poisťovne ako zjednodušiť uzatváranie havarijného poistenia a zároveň to bude ďalší krôčik k plne automatickému online uzatvoreniu havarijného poistenia. Marek Dudáš, Superpoistenie Pri produkte Moje Auto považujem za inovatívny úplne nový prístup výpočtu – stanovenie poistného prienikom niekoľkých vybraných kritérií a to bez ocenenia vozidla. Zdenko Banci, Univerzálna maklérska spoločnosť Produkt Allianz – SP Moje auto sa pri hodnotení umiestnil ako Objav roka a aj ako produkt havarijného

poistenia. Je to flexibilný produkt vhodný pre širokú škálu poistenia vozidiel. Práve Allianz – SP myslí aj na klientov, ktorí majú staršie vozidlá a za prijateľnú cenu majú záujem o poistenie základných rizík, a to krádeže, vandalizmu, živelných pohrôm. Ďalej ponuka doriešenie poistnej udalosti za nehodu, ktorú spôsobil iný účastník dopravy. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom MOJE AUTO je určené pre majiteľov vozidiel starších ako 1 rok a dáva im naozaj široký výber poistného krytia. Klient si môže vybrať z troch balíčkov podľa svojich potrieb a platiť naozaj len za tie riziká, ktorých sa najviac obáva. Zároveň je k produktu poskytovaná široká škála pripoistení, od finančnej straty, cez poistenie batožiny, náhradného vozidla až po úrazové poistenie vo vozidle. Havarijné poistenia od Allianz – Slovenskej poisťovne sú už dlhodobo kvalitnými produktmi, poskytujúcimi širokú sieť zmluvných servisov, ako aj asistenčnú službu Mondial. Daniel Žilovec, Finančné centrum Havarijné poistenie Moje auto je skutočne výhodné, sám som si ho pred mesiacom kúpil pre moje vozidlo po leasingu. Poistné sa vypo-

Zástupca Allianz - Slovenskej poisťovne preberá ocenenie

čítava z priemerných cien danej značky a typu ojazdeného vozidla (nie z novej ceny). Produkt kalkuluje nižšie poistné pre klientov, ktorí dopredu vedia, že si budú prípadnú škodu riešiť svojpomocne alebo u „garážového majstra", preto im nevadí nižšia kompenzácia za normohodinu. Pre klientov, ktorí si chcú havarijné škody vybavovať v značkovej opravovni, je tu vyššia (nie vysoká) cena poistného a neobmedzená cena za opravu, plus pripoistenie batožiny a úrazové poistenie sedadiel v cene. Zaujímavá je aj možnosť nulovej spoluúčasti pri plnení. Peter Šimko, Poistenie.sk Moje auto prinieslo v KASKU modulárny – skladačkový systém, pri ktorom si môžete vyskladať z rizík to, čo potrebujete. Tomáš Kročian, Fin Consulting

Havarijné poistenie Moje auto je komplexné poistenie osobných a dodávkových vozidiel starších ako 1 rok. Poistenie je možné uzatvoriť pre jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá do 3,5 tony.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 23


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 24

zlatá minca 2011 Pri výbere najkvalitnejších produktov pre mňa významnú úlohu zohrávajú tieto hlavné kritériá: 1. Komplexnosť a variabilita produktu – tu je podľa mňa dôležité mať produkt nastavený tak, aby bol zaujímavý a predajný pre viaceré cieľové skupiny, či už z pohľadu pohlavia, veku, príjmu, spôsobu životného štýlu atď. – je to určite náročná úloha, ale práve tie produkty, ktoré tento predpoklad spĺňajú, sú dlhodobo úspešné aj u klientov, aj u spoločnosti, ktorá ich ponúkla na trh. 2. Flexibilita produktu – tento parameter vnímam tak, že keď už si niektorý variabilný produkt kúpim, tak sa bude flexibilne prispôsobovať mojim potrebám, alebo ho budem musieť pri určitých životných zmenách zrušiť a nahradiť novým, čo ako vieme, nie je pre klientov ani príjemné, a ani finančne výhodné. 3. Jednoduchosť a zrozumiteľnosť – finančné spoločnosti mnohokrát zabúdajú, že nie všetci sú zbehlí v právnej, či finančnej terminológii, takže produkt považujem za dobrý vtedy, keď si klient prečíta podmienky a je z nich schopný svojimi slovami opísať: čo to je za produkt, na čo mu konkrétne je a ako ho v prípade potrieb môže alebo zmeniť, alebo si uplatniť plnenie. Ak klient rozumie produktu, tak sa výrazne zvyšujú percentá perzistencie, trvania. 4. Transparentnosť skladby poplatkov a ich výška – budem považovať za jeden zo symbolov rastúcej kultúry oceňovania produktov, keď pojem skrytý poplatok uplatnený už v základom ocenení produktu, budeme poznať len z historickej literatúry. Našťastie, niektoré spoločnosti už na túto cestu nastúpili. 5. Stabilita a spoľahlivosť spoločnosti, ktorá produkt uvádza na trh – v dnešných dňoch sa veľmi ťažko definuje pojem stabilná finančná spoločnosť, ale za spoľahlivú považujem spoločnosť, ktorá nielen vábi klientov na nízku cenu produktov, ale hlavne si buduje kvalitu značky na dobrej práci s klientom a kvalitnej likvidácii. Monika Chrienová, Finančník.sk

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2011:

Zdravie & Ochrana Na produkte Zdravie & Ochrana ma zaujala jednoduchosť produktu a najmä možnosť pripoistiť sa pre prípad hospitalizácie za rozumnú cenu, produkt je vhodný aj pre ženy, poistením je hradená aj denná dávka pri pobyte v nemocnici po pôrode. Marek Dudáš, Superpoistenie Zdravie & Ochrana od Uniqa prinieslo samostatné poistenie úrazov a chorôb v balíčkoch za prijateľnú cenu. Tomáš Kročian, Fin Consulting Výhody produktu Uniqa – Zdravie & Ochrana • 3 balíky ochrany s najžiadanejšími rizikami • denné dávky a bolestné pri hospitalizácii sú vyplácané aj za víkendy a sviatky • každý druhý rok príspevok na okuliare, šošovky a iné optické a zdravotnícke pomôcky Rastislav Patzelt, EFCON

rametre, ktoré tieto produkty obsahujú, už boli použité aj v minulosti. Vtedy pravdepodobne neboli také isté požiadavky preferované trhom, alebo skladba produktov nedávala dôraz práve na ten parameter, ktorý ho dnes robí výnimočným. Tým myslím, že produkty aj v minulosti ponúkali garancie a rôzne bonusy v prípade bezškodového priebehu, ale trh kládol dôraz viac na investičné príležitosti a neskúmal dôkladne ich riziká. Dnes je situácia iná. Keď som dostala zoznam produktov nominovaných na Objav roka 2011, tak som zvažovala, ktoré z týchto produktov sú určené širokej cieľovej skupine klientov, je možné ich flexibilne upravovať podľa potrieb, sú zrozumiteľné a možno majú prekvapivú alebo zaujímavú výhodu pre klienta. V produkte Životné poistenie ING Smart si myslím, že poisťovňa síce nepriniesla žiadny výnimočne nový prvok, ale treba uznať, že veľmi proklientsky spojila už štandardne kvalitné riziká do balíčka, ktorý

V kategórii OBJAV roka 2011 ste mali stopercentnú bilanciu. Všetky tri produkty, ktoré ste označili (ING Životná poisťovňa – Životné poistenie ING Smart, VÚB – Sporenie FLEXIviac, Allianz – Slovenská poisťovňa – MOJE AUTO), získali ocenenie. Čo na nich považujete za inovatívne a jedinečné? Ťažko určovať, čo je inovatívne a jedinečné v odvetví, kde už takmer všetko bolo vymyslené. Myslím si, že pa-

U mňa vyhrávajú produkty, ktoré väčšine klientov ponúkajú ideálny pomer kvality a ceny. Prípadne, ak sú určené pre užšiu cieľovú skupinu (napr. podnikateľov), musia byť niečím výnimočné v porovnaní s konkurenciou. Rovnako podstatným kritériom pri poistení sú skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí a s úrovňou komunikácie poisťovne s klientom. Peter Világi, Medical & Financial Consulting Pri posudzovaní finančných produktov zohľadňujem nasledovné kritériá:

24

Zástupca poisťovne Uniqa preberá ocenenie

umožňuje klientom získať potrebné poistné krytia v požadovaných poistných sumách bez nízko nastavených limitov, bonusy za bezškodový priebeh, ktoré nie sú v životnom poistení stále úplnou samozrejmosťou, vernostné bonusy, poistenie celej rodiny jednou zmluvou, zľavy, investície od garantovaných po dynamické atď. Produkt MOJE AUTO od Allianz – Slovenskej poisťovne je postavený veľmi jednoducho, zrozumiteľne a komplexne. Klient si zo širokej ponuky rizík rozdelených do troch skupín vyberie tie, ktorých krytie preferuje a nemusí si spomínať na to, aká bola obstarávacia cena vozidla. Produkt Sporenie FLEXIviac od VÚB ma zaujal asi najviac spojením sporenia, garancií zhodnotenia, bonusom za pravidelné sporenie, flexibilitou výšky splátok, transparentnými poplatkami, výhodným spôsobom úročenia nových vkladov, možnosťou výberov finančných prostriedkov v prípade potreby a jeho prístupnosťou aj pre klientov nižších príjmových skupín. Monika Chrienová, Finančník.sk

✔ Na výber sú až tri balíky ochrany s najžiadanejšími rizikami. ✔ Vaše riziká kryje už od nasledujúceho dňa po podpise zmluvy. ✔ Denné dávky a bolestné v prípade hospitalizácie poskytuje aj za víkendy a sviatky. ✔ Možnosť zmeny balíka na iný typ podľa aktuálnych potrieb klienta. ✔ Poistné krytie na celom svete. ✔ Každý druhy rok prispeje na okuliare, šošovky a iné optické, ako aj zdravotnícke pomôcky. ✔ Jednoduchý systém uzatvorenia zmluvy.


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:41 AM Page 25

Chráòte si to najcennejšie, Vaše zdravie. Poistenie novej generácie.

a n a r h c O & e i Zdrav é poistenie azov zdravotno-úr

ie s hospitalizác a è o p y k v á d denné  9 hospitalizácii o p y k e li a z doplatok  cké operácie ti 9 s la p a ia rg chiru jednodòová 9 dky úrazu le s á n lé a v tr  9 iac... a ešte ove¾a v

www.uniqa.sk


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:42 AM Page 26

zlatá minca 2011 • Schopnosť finančného produktu riešiť aktuálne potreby klientov • Dostupnosť finančného produktu pre čo najširší okruh klientov • Flexibilita finančného produktu, schopnosť reagovať na meniace sa potreby, ale aj finančné možnosti klientov. V kategórii Objav roka som dal hlas produktom, ktoré najkomplexnejšie spĺňajú moje uvedené kritériá. Každý z týchto produktov je výnimočný vo svojej oblasti a najlepšie reaguje na súčasnú situáciu na slovenskom finančnom trhu. Dušan Muzika, InvestAge Poznám jednotlivé produkty bánk, poisťovní a stavebných sporiteľní. Preto sa rozhodujem podľa vlastného uváženia, ktoré produkty sú výhodné a zaujímavé pre klienta a obsahujú niečo navyše, nejakú pridanú hodnotu pre klienta, v porovnaní s inými bežnými produktmi na trhu. Rastislav Patzelt, EFCON Pri výbere produktov si porovnávam nielen cenu, ale i podmienky, za akých produkt funguje. Najzložitejšie je vybrať si spomedzi produktov životného poistenia. Najjednoduchšie to je zasa pri terminovaných produktoch bánk, kde si i laik vie ľahko porovnať nielen úrok, ale i poplatky a podmienky s tým spojené. Pri výbere produktov odporúčam postupovať nasledovne: porovnávam nielen cenu, ale i to, čo za tú cenu získam. Dôležité sú i referencie z trhu. Môžete mať najlepší produkt na trhu z hľadiska parametrov a ceny, no keď vám pri predaji produktov nefungujú procesy (nefunkčné call centrum, neriešenie reklamácií klientov, nefunkčná obchodná politika, apod.), obchodný úspech dosiahnete ťažko. Práve referencie na produkty vám dokážu odhaliť chyby v procesoch. Netreba však zabudnúť i na fakt, že aj ten najlepší produkt má svoje slabiny. Bohužiaľ, nežijeme v ideálnom svete, kde by sa predávali ideálne produkty. Tomáš Kročian, Fin Consulting

Víťazný produkt kategórie OBJAV roka 2011:

Životné poistenie ING Smart Životné poistenie ING Smart v sebe nesie snahu čo najviac sa prispôsobiť požiadavkám klienta, má v sebe vysokú dávku flexibility a môže tak byť ušité na mieru vysokému počtu potenciálnych klientov. Je vidieť, že sa v ING snažia vyjsť v ústrety klientom. Richard Kvasňovský, TASR ING Životná poisťovňa predstavila v roku 2011 produkt životného poistenia Smart. Tento produkt nás zaujal, lebo máme klientov, ktorým určité zdravotné problémy neumožňujú uzavrieť plnohodnotné životné poistenie. Práve produkt Smart dovoľuje našim sprostredkovateľom pripraviť aj zjednodušenú verziu, ktorá jednoznačne myslí na klientov s určitými zdravotnými hendikepmi, a je spojená aj s možnosťou investovania do budúcnosti. Ivan Penz, UNIVERSAL maklérsky dom

že nemá poistnú udalosť • možnosť dohodnúť klesajúcu poistnú čiastku podľa splátkového kalendára pri použití tohto poistenia k zaisteniu úveru • bezkonkurenčne najvyššie limity pre neskúmanie zdravotného stavu klienta, čo umožňuje prijatie do poistenia aj inde nepoistiteľných klientov. Rastislav Patzelt, EFCON

2011

ING Smart prišiel s novinkou v životnom poistení – bonusový systém za bezškodovosť pri niektorých rizikách. Tomáš Kročian, Fin Consulting Hlavné dôvody môjho hlasovania v prospech produktu ING Smart: • produkt je veľmi flexibilný a transparentný • bonusy pre klienta za vernosť, keď klient dostane späť významnú časť administratívnych poplatkov v prípade, že nezruší zmluvu predčasne • bonusy za bezškodový priebeh, keď klient dostane vrátenú významnú časť zaplateného poistného v prípade,

Čo je životné poistenie ING Smart? Produkt, ktorý flexibilne odráža vaše potreby vo všetkých životných situáciách. Zároveň vám poskytuje poistné krytie a možnosť vytvoriť si finančnú rezervu. Komu sa môže hodiť? ✔ Všetkým, ktorí chcú chrániť seba a svoj životný štýl teraz aj v budúcnosti. ✔ Mladým ľuďom, ktorí majú radi pocit slobody a záleží im na tom, aby ich poistenie dlhodobo nelimitovalo a mohli ho kedykoľvek meniť. ✔ Ľuďom, ktorí chcú zodpovedne zabezpečiť seba a svojich blízkych.

Pri hlasovaní o jednotlivých produktoch vychádzam z poskytnutých informácií jednotlivými súťažiacimi subjektmi, ale aj z iných zdrojov ako sú reklamné prospekty, informačné reklamy, ale hlavne osobné skúsenosti osôb aj podnikov, ktoré poznám. Anna Harumová, Ekonomická univerzita v Bratislave Súťaž Zlatá minca organizuje a prílohu Zlatá minca vydáva MEDIA PROJECT AGENCY, s.r.o., Košická 6, 821 08 Bratislava, ICO: 35865571, ICDPH: SK2020264598, č. ú.: 2624852761/1100 Tatra banka 0903 753 694, jiri.scobak@mpa.sk

26

V prípade životného poistenia ING Smart ma najviac potešilo, že samotná poisťovňa našla odvahu a ponúka ho aj prostredníctvom internetu. V slovenských podmienkach je to vôbec prvé rizikové poistenie predávané takouto formou a vnímam to ako veľmi dôležitý krok, ktorý, dúfam, budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti. Internetová verzia ING Smart je zatiaľ v oklieštenej podobe a samotná poisťovňa určite sama najlepšie vie, že existuje priestor na doladenie, ale aj tak si zaslúži ocenenie pre odvahu a inovatívny prístup na poistnom trhu a pre mňa je to najvýraznejší počin na celom finančnom trhu. Za hlavný benefit považujem nižšiu cenu práve preto, že produkt nie je zaťažený vysokými províziami. Trh IŽP je dnes deformovaný chamtivosťou a ak sa internet stane postupom času konkurenciou k maklérskym sieťam, môže to byť dlhoočakávaným stimulom, ktorý pomôže zreálniť poplatkovú štruktúru v tomto segmente. Ľuboslav Kačalka, Investujeme.sk

Zľava doprava: ING Životná poisťovňa, VÚB, Uniqa, Allianz - Slovenská poisťovňa


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:42 AM Page 27


ZlataMinca2011:ZlataMinca2011.qxd 12/10/11 2:42 AM Page 28

E M Í IST O O P I M T R E A D AD Z

NA MENE ZÁLEŽÍ Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok Zhodnúť sa na mene na celý život je oveľa ťažšie, ako na životnom poistení. Ak aj vám záleží na dobrom mene, vyberte si Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok, ktoré už štyri roky za sebou získalo ocenenie Zlatá minca. Navyše k nemu získate poistenie detí od veku 2 rokov zadarmo!

www.wuestenrot.sk

Zlata minca 2011  

Priloha Zlata minca 2011

Zlata minca 2011  

Priloha Zlata minca 2011

Advertisement