Page 6

Reklam sedan 50-talet, växer i familjens fotspår.

Christer gick själv i sin faders fotspår när han på 70-talet började arbeta på reklambyrån. Här har familjen följt ett unikt företag med samlad kunskap och ett stort sortiment. Idag arbetar även Christers två barn i företaget som har både små och stora kunder, även utanför länet och landets gränser. Idag kan de stolt profilera sig som en helhet inom reklam.

gare driver idag tillsammans med sina barn Emelie och Markus samt Marcus Lind Helhet Reklam. Företaget har vuxit rejält, både i erfarenhet och i bredd och är idag unika i sitt slag. Från att ha gått från hantverk har han vidare sett hur tekniken slagit igenom och haft en enorm påverkan inom reklambranschen. Christer menar på att reklambyråer idag kan göra så mycket mer genom digitala hjälpmedel.

- Jag är egentligen född in i reklamens värld. Min pappa hade själv en reklambyrå och arbetade med både stora och små företag. Men dagens reklam kan inte alls jämföras med den dåtida, största skillnaden är redskapen för att ta fram produkterna och dessutom finns fler alternativ att sprida buskapen på, berättar Christer.

- Med hjälp av all teknik och datorer som fantastiska hjälpmedel, så kan man kanske tycka att många jobbtillfällen försvinner. Dock har efterfrågan ökat så pass mycket och reklamindustrin erbjuder så mycket mer än tidigare så har säkert antalet anställda inom branschen ökat.

70-talet var årtiondet som Christer valde att gå i sin fars fotspår, vilket inte verkar ha varit fel beslut. Christer som är huvudä-

Idag erbjuder Helhet en egen reklambyrå där fem personer är verksamma, produktionsavdelning där de tillverkar, skyltar, stor-

6

format, fordonsdekorer, gravyrer textiltryck, utställningar trycksaker och mycket annat, dessutom byggs nu en egen fotostudio. - Det var inte tänkt att vi skulle ha en fotostudio. Men eftersom vi erbjuder så mycket inom reklam där det krävs bilder av skiftande slag så beslutade vi oss för att bygga en egen studio. Helhet reklam har bara växt och blivit allt större. Idag arbetar det 14 personer på en yta av 1350 kvm och Christer betonar att företaget inte hade varit lika bra om inte alla hade varit samlade på ett ställe. - Det är även en trygghet för kunden, att de kan komma hit och få all hjälp de behöver. Vi arbetar utifrån profilmanualer som de flesta större företag har eller så tar vår egen byrå fram en profil för det lokala företaget. Detta blir grunden för den grafiska

FÖRETAGSNYTT - UMEÅ | ÅRGÅNG 2012 | NUMMER 4

delen av företagens marknadsföring. Vi upptäcker i denna process många gånger godsaker att kommunicera som kunden själv inte upptäckt. Eftersom allt sker inhouse så har vi full kontroll på alla produktioner som ska ut, vilket gör att misstagen minimeras och vi kan garantera kunden god kvalité och leveranssäkerhet. Samtidigt så blir processen kostnadseffektiv både för kunden och Helhet reklam. Vår bredd är absolut unik i detta sammanhang, menar Christer Det är inte bara Christer själv som gått i sin fars fotspår. Emelie och Markus har valt samma väg och det var genom ung företagsamhet på gymnasiet som de båda fick upp ögonen för att driva företag. Idag arbetar de på företaget och driver det uppåt. Här finns allt som gör företaget komplett och som gör att de verkligen kan profilera sig som en helhet inom reklam.

Företagsnytt 2012 - Nummer 4  
Företagsnytt 2012 - Nummer 4  

foretagsnytt, umea,

Advertisement