Page 1

Årgång 2012 • Nummer 4

FORETAGSNYTT FÖRETAG TILL FÖRETAG I UMEÅ

Tänk framåt vid anställning! Du ska anställa en ny medarbetare. Dags att ta fram kikarsiktet och tänka framåt. Se längre än till behovet av en efterträdare. Vad vill du skapa med din grupp eller enhet inom två år?

VINTERSPECIAL HOS KURRE!

Sidan 8

Sidan 7

Mot framtiden med höga anspråk

Håll dina medarbetare friska!

Reklam växer i Låt proffsen familjens fixar din fotspår! arbetsplats!

Markus Olofsson, regionchef norr berättar om den spännande framtid som Pon går till mötes. Pon har mycket på gång och det kommer även att ske en del förändringar inom organisationen. Sidan 10

Buller, dålig luft, stress, skador och sjukskrivningar. Nej, så vill vi inte ha det på jobbet! Här får du veta hur du ska göra för att alla ska förbli oskadda och friska. Sidan 18

Christer gick själv i sin faders fotspår när han på 70-talet började arbeta på reklambyrån. Här har familjen följt ett unikt företag med samlad kunskap och ett stort sortiment. Sidan 6

Enligt färska studier är en bra arbetsplats viktig både för vår hälsa och för att optimera arbetsdagen. Nils Olafsen på NKV kontorsvaror berättar om vikten av ett bra planerat kontor. Sidan 22-23

Sidan14-15

Företagsnytt 2012 - Nummer 4  
Företagsnytt 2012 - Nummer 4  

foretagsnytt, umea,

Advertisement