__MAIN_TEXT__

Page 6

Textbook

Stepping Up The vision must be followed by action. It is not enough to stare up the steps – we must step up the stairs (Vance Havner).  Stepping Up voor groep 4 is bedoeld voor kinderen die in de eerste jaren van het basisonderwijs al met Engels kennis gemaakt hebben. De woorden en zinnetjes zijn daar mondeling aangeleerd omdat de leerlingen nog niet konden lezen. In het Engels is er een groot verschil tussen spelling en uitspraak. Dit betekent dat de kinderen de geleerde woorden niet zullen kunnen schrijven. Stepping Up voor groep 4 is geschreven om deze kloof te overbruggen. Van de woorden die de leerlingen kennen, zijn aansprekende, eenvoudige verhaaltjes gemaakt die met de cd meegelezen kunnen worden, waardoor de kinderen zich ook bewust worden van het verschil in intonatie. Hierdoor komt de verbinding tussen geschreven en gesproken taal tot stand. Het is de bedoeling dat de leerlingen de verhaaltjes daarna zelf hardop lezen. Naast het activeren van de al bekende woorden leren de kinderen per hoofdstuk drie nieuwe begrippen. De woorden bestaan, net als de al eerder geleerde, uit niet meer dan twee lettergrepen. In de verhaaltjes wordt niet alleen rekening gehouden met het leesniveau van de leerlingen, maar ook met hun belevingswereld. Stepping Up voor groep 4 bestaat uit twintig hoofdstukken: in de ene week wordt het verhaaltje behandeld en in de week daarop worden de verwerkingsopdrachten uit het werkboek gemaakt.

Good luck with Stepping Up! Over de auteur: Hetty van Esch-van Haaren is jarenlang werkzaam geweest als docente Engels in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ontwikkelt zij als auteur materiaal voor een grote landelijke uitgeverij en geeft zij trainingen Engels op basisscholen en bij bedrijven. Eerder verschenen van haar hand: Stepping Up voor groep 7/8 en Stepping Up voor groep 5/6.

ISBN 978-90-821007-6-1 ISBN 978-90-821007-6-1

Van de auteur: Graag heb ik gehoor gegeven aan de vraag om ook Stepping Up voor de onderbouw te ontwikkelen. Steeds meer scholen geven er de voorkeur aan om in groep 1 t/m 8 Engels te geven. Na het doorlopen van de complete Stepping Up methode zijn leerlingen maximaal voorbereid op het vak Engels in het voortgezet onderwijs.

Egrammatica Engelse grammatica + trainingen

9 789082 100761

106248 Stepping_Up_Tekstboek_BW_gr 4c_V2.indd 44

30-06-16 16:45

Profile for Media Solutions B.V.

Tekstbook Groep 4  

Tekstbook Groep 4