__MAIN_TEXT__

Page 1

Omakoti

10V 019

2009-2

RIIHIMÄKI-HYVINKÄÄ  NUMERO 6/2019     OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI  11. vuosikerta  www.omakotilehdet.fi

Talven selkä taittuu kotoillen 6 12

Turvallinen tulisija jälkiasennuksena Toimiva liesituuletin taltuttaa käryt

UUSI KOTI KIIKARISSA JA OMA MYYMÄTTÄ? Anna meidän auttaa.

Meiltä saat kaiken kylppäriin Kuvituskuva

REMONTIT I SUUNNITTELU I KALUSTEET I LAATAT & MATOT

Stella

Jaana

Soili

Tuija

Pia

Anna

KOLME VARTTIA KANSSASI

HYVINKÄÄ JA RIIHIMÄKI Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää, p. 0207 619 510 Hämeenkatu 7, 11100 Riihimäki, p. 0207 619 519 www.spkoti.fi

LPC TIMBER 300 7,5 x 45 cm

Varaa jo etukäteen kolmen vartin suunnittelutapaaminen myymälään osoitteesta laattapiste.fi/ajanvaraus.

LAATTAPISTE HYVINKÄÄ

Suokatu 6, Hyvinkää. Ark. klo 9 – 17, la 9 – 13. P. 040 865 3033. laattapiste.fi


RAKENNUTTAMIS- JA VALVONTATEHTÄVÄT VUOSIEN KOKEMUKSELLA

CGH Timo Halonen 0500 403 606 timo.asuintalo.halonen@gmail.com

WWW.CGH.FI

Ratkaisemme kaikki jätevesikysymykset yhdestä kiinteistöstä aina satoihin kiinteistöihin saakka. Kysy lisää! www.goodwell.fi 041 440 7937

Korkealaatuisia betonituotteita www.hyb.fi Betonitie 7, 05840 Hyvinkää | p. 019 4277 500 | hyb@hyvinkaanbetoni.fi

Luotettavin kiinteistöjen talotekniikkakumppani • Huollot • Korjaukset • Saneeraukset Yli 25 vuoden ammattitaidolla edullisesti Konepajankatu 5, Riihimäki Avoinna ma-pe 7.45-12.30 ja 13.45-16.30 Työtilaukset ma-pe 7.00-16.00 P. 010 229 4610 Myymälä suljettu ma-pe klo 12.30-13.45 puva@putki-valtti.fi | www.putki-valtti.fi


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2019 Nro 2/2019 Nro 3/2019 Nro 4/2019 Nro 5/2019 Nro 6/2019

vko vko vko vko vko vko

4 10 26 36 43 50

Jakelu ja levikki

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Jakelulevikki 26 000 kpl Pientalot Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen taajamissa * Jakelulevikit ilmaistaan vuosittaisen keskiarvon mukaisesti.

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Hämeenkatu 26, 4 krs. 33200 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Päätoimittaja Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Toimitus Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 toimitus@mediapotentia.fi

24

Media Potentian toimisto p. 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Paino PunaMusta Oy

Etukannen kuvat Pääkuva: Designed by Freepik

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää. Väsyttää, ei viitsisi. Näinä viikkoina monen suomalaisen jaksaminen on kortilla, eikä vuodenaika varsinaisesti innosta aktiivisuuteen. Kun kotiovesta astuu si-

Led-kynttilä on toimiva vaihtoehto

Saara Pakaslahti p. 050 361 0261 saara.pakaslahti@mediapotentia.fi

Mediamyynti

Tylsyyden ylistys

sään, houkuttelevin reitti johtaisi suoraan sohvalle – kenties jääkaapin kautta. Takaraivossa kolkuttavat kuitenkin tekemättömät kotityöt ja kaikki se, mitä ”pitäisi” tehdä, vaikka ei oikein jaksaisi. Elisa Äijälä

tahtia? Jos jotain on tehtävä, ehkä sen voisi tehdä mukavasti yhdessä

Tässä lehdessä 3 4 6 8 10 12 15 16 18 20 23 24 26 28 30

Mutta entä jos tänä syksynä ja talvena vain hellittäisimme hieman

tai vaikka vähän löysäillen? Tai raskaan siivousurakan sijaan tilaisi kotiin vihdoinkin sen siivoojan, josta on vähän jo haaveillutkin?

Pääkirjoitus

Ja vaikka nykyään on helposti saatavilla virikkeitä joka lähtöön, jokai-

Ajankohtaista

sella hetkellä ei tarvitse olla tekemässä jotain. Tylsät tuokiot ovat tärkei-

Tulisijan jälkiasennus Hybridilämmitys

tä aivojen palautumiselle, ja tylsyyden ennakoidaankin olevan seuraava

Koti esteettömäksi

hyvinvointitrendi.

Liesituulettimet

Eli kertauksena: Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää.

Kestävät kalustemateriaalit

Väsyttää, ei viitsisi.

Kolumni: Tuulahduksia Euroopasta Asukkaiden yhteistyö pientaloalueilla

Aika mukavaa siis.

Kotoilu ja arjen luksus Lakipalsta Paloturvallista kynttilänpolttoa

Leppoisin terveisin,

Joulua sisustukseen Tuoteuutiset

Petri Kaukonen

Ajanviete

päätoimittaja

HANKI UNELMIESI OMAKOTITONTTI HYVINKÄÄLTÄ Hyvinkää kaupungilla on vapaita omakotitontteja, joita voi ostaa tai vuokrata. Tutustu tontteihimme:

• • • • •

Putkityöt saneeraus- ja uudiskohteisiin Kaukolämpökeskusasennukset Öljypoltinhuollot ja -myynti Öljysäiliöiden tarkastukset Asbestin purkutyöt

KATTA VA TARV IKEMY YNTI MYÖS KOTIT ALOU KSIIN p

. 010 66 67 920

Petsamonkatu 90, 11120 Riihimäki Avoinna: ma–pe 7–16 • Puh: 010 6667 910 • info@roph.fi


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā LYHYESTI

Energianeuvontaa maakunnan omista lähtökohdista Energiavirasto on rahoittanut toukokuun

merkiksi energiansäästöön tai energiare-

alusta alkaen alueellista energianeuvontaa

monttiin liittyen ja yrityksiä kannustetaan

kaikissa Manner-Suomen maakunnissa ja

teettämään energiakatselmuksia. Myös

käytännön työ on hyvässä vauhdissa. Kus-

kestävistä hankinnoista, tukiasioista ja ra-

sakin maakunnassa on Energiaviraston kil-

hoituksesta kertominen on neuvonnan ar-

pailuttama toimija, joka edistää energiate-

kea.

hokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyn-

– Suureen energiankulutukseen voi puut-

tämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden

tua vaikkapa laskemalla sisälämpötila läm-

kaudella.

mityskaudella 21 asteeseen ja panostamal-

Paikallinen toimija tuntee maakuntansa erityispiirteet ja voi tukea alueensa kuntia,

la ilmastoinnin älykkääseen ohjaukseen ja lämmön talteenottoon, Oikari vinkkaa.

yrityksiä ja kuluttajia energiatehokkuuden

Energia-asioiden lisäksi yrityksiä kiin-

parantamisessa ja uusiutuvan energian li-

nostavat myös materiaalitehokkuus ja si-

säämisessä sekä muussa ilmastonmuutok-

vuvirtojen saaminen hyötykäyttöön. Keski-

sen torjuntatyössä. Esimerkiksi Keski-Suo-

Suomessa Äänekoskella uusi Biotuoteteh-

messa toimijaksi valikoitui Keski-Suomen

das on myös merkittävä energiankäyttäjä

Energiatoimisto Benet Solutions Oy.

sekä Jämsässä paperitehdas. Maakunnan

Energiaremontteihin kaivataan rahallista tukea

alueella hyödynnetään paljon bioenergiaa. Vuonna 2016 maakunnassa kulutetusta energiasta nelisenkymmentä prosenttia oli

– Lämmitysjärjestelmän muutoksista ky-

paikallista uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan

sytään paljon ja siitä, mistä voisi saada ra-

uusiutuvan energian osuus Keski-Suomen

hallista tukea energiaremonttiin. Energian-

kulutuksesta oli puolet.

säästö ja uusiutuva energia ovat nyt trendikkäitä. Ennen isoa energiaremonttia kannattaa vertailla huolellisesti hintoja, muistuttaa projektipäällikkö Sanna Oikari Keski-Suomen Energiatoimistosta.

Pixabay

Energianeuvonnan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen edetessä

Keskeinen osa neuvojien työtä on houku-

vat myös mahdollisten rahoituskanavien

tella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään

sekä tukien löytämisessä investointeihin,

energiakatselmuksia ja muita hyviä jo ole-

muistuttaa yli-insinööri Johanna Kirki-

massaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työ-

nen Energiavirastosta.

kalu uusiutuvan energian tilanteen kartoit-

Maakuntien neuvojat hyödyntävät työs-

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuu-

tamiseen on Motivan mallin mukainen uu-

sään valtion kestävän kehityksen yhtiön

siutuvan energian kuntakatselmus.

Motivan materiaaleja ja koulutuksia. Lisäk-

Keski-Suomen kunnista väkiluvultaan

dessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8

suurimmat ovatkin jo mukana kuntien ener-

miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Neuvon-

– Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa

si Motivan asiantuntijoilla on pitkä koke-

giatehokkuussopimuksessa (KETS). Myös

nan rooli on yhä tärkeämpi, kun myös Suo-

energiatehokkuussopimuksien toimeenpa-

mus neuvonnan kehittämisestä ja toteu-

uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on

messa joudutaan kohtaamaan ilmaston-

nossa jo liittyneitä kuntia ja yrityksiä sekä

tuksesta yhdessä neuvojaverkoston kans-

toteutettu alueella useita. Kuluttajille ja pk-

muutoksen tuomia haittoja, kuten sään ää-

rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan ener-

sa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tar-

yrityksille annetaan energianeuvontaa esi-

ri-ilmiöiden lisääntymistä.

giatehokkuussopimuksiin. Neuvojat autta-

peen mukaan.

neella HEVI kivitaloillakin:

Joutsenmerkki vauhdittaa vähähiilistä rakentamista Hiilijalanjälkilaskennasta voi jatkossa saada

Vaatimuksen avulla pyritään lisäämään vä-

kentamisen suosio on mukavassa kasvus-

pisteitä rakennuksen Joutsenmerkki-hake-

hähiilisten ja turvallisten materiaalien ky-

sa: merkkiä kantavien rakennusten määrä

– Ensivaikutelma Joutsenmerkin kritee-

mukseen. Uudella valinnaisella pistevaati-

syntää ja tuomaan esiin pullonkauloja, ku-

nelinkertaistui viimeisen kolmen vuoden ai-

ristöstä oli haasteellinen, mutta ehdotto-

muksella halutaan edistää hiilijalanjälkilas-

ten eri lähtötiedoista ja laskentatavoista ai-

kana Pohjoismaissa. Hiljattain myönnettiin

masti tavoittelemisen arvoinen. Ympäristö-

kelmien yleistymistä ja laskentamenetelmi-

heutuvia haasteita. Jatkossa voidaan myös

myös Suomen ensimmäinen omakotitalon

asiat, sisäilma, päästöttömyys ja energiate-

en kehitystä.

pilotoida tulevaa rakennusmääräysten hii-

Joutsenmerkki ja pientalovalmistajan pe-

hokkuus ovat asioita, joiden puolesta olem-

Joutsenmerkin kriteereihin sisältyy sekä

lirajaa, perustelee Joutsenmerkkiä hallin-

ruslupa.

me rakennusalalla toimineet alusta alkaen,

kaikille pakollisia kohtia että valinnaisia pis-

noivan Ympäristömerkintä Suomen kritee-

tevaatimuksia, joista hakijan on kerättävä

ripäällikkö Karin Bergbom.

Joutsenmerkin kriteereissä korostuvat esimerkiksi energiatehokkuus, hyvä sisäil-

kommentoi tuolloin HEVI kivitalojen luova johtaja Piia Pöyhönen.

vähintään tietty yhteispistemäärä. Hiilija-

Laskennassa käytetään ympäristöminis-

ma, kiertotalous, kemikaalikuormituksen

Joutsenmerkittyjen rakennusten hiilija-

lanjäljen laskemisesta ei ole aiemmin saa-

teriön elokuun lopussa julkaisemaa raken-

pienentäminen ja rakentamisen korkea laa-

lanjälkeä ja sisäilmaa on myös tutkittu. Asu-

nut pisteitä Joutsenmerkki-hakemukseen,

nusten vähähiilisyyden arviointimenetel-

tu. Moni rakennusyritys onkin löytänyt Jout-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n

vaikka kriteereissä on runsaasti hiilijalanjäl-

mää.

senmerkistä työkalun sekä ympäristökuor-

julkaisemassa raportissa Joutsenmerkityn

mituksen pienentämiseen että rakentami-

asuinkerrostalon hiilijalanjälki oli vertailun

sen laadun ylläpitämiseen.

pienin. Ruotsissa julkaistussa väitöskirjassa

keä pienentäviä vaatimuksia. nyt vähähiilisyyteen, mutta CO2-laskelman

Ympäristön ja rakentamisen laadun puolesta

Joutsenmerkin arvot oli helppo ottaa

Joutsenmerkityn päiväkodin sisäilman laa-

sisällyttäminen kriteereihin tuo rakentami-

Lisääntyneen ilmasto- ja ympäristötietoi-

omaksi merkin perusluvan ensimmäisenä

tu puolestaan todettiin tavanomaisia raken-

sen ilmastovaikutukselle lisää näkyvyyttä.

suuden myötä myös Joutsenmerkityn ra-

suomalaisena pientalovalmistajana saa-

nuksia paremmaksi.

– Moni Joutsenmerkin vaatimus ohjaa jo


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Viisi vinkkiä putkivaurioiden välttämiseksi Vakuutusyhtiö LähiTapiola muistuttaa, että

teen asennettujen putkistojen lämpötiloja

riittävän kova pakkanen voi jäädyttää asun-

säännöllisesti. Lämpötila ei saisi laskea alle

tojen putkistoissa olevan veden. Riski on

+ 10 C asteen.

erityisen suuri ennen kaikkea vähäisellä

- Lisää lämmityksen valvontaa ja säädä

käytöllä olevissa vapaa-ajan asunnoissa ja

lämpöä siten, että kaikissa tiloissa säilyy

talviteloille laitetuissa kesämökeissä, joiden

normaali huonetilojen lämpö.

putkistoihin on jäänyt vettä. Nopeasti laskeva lämpötila voi yllättää, jos jokapäiväisen tarpeeseen tottuneena aamulla ei saa hanasta edes kahvikeittovet-

- Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä. - Valvo ulko-ovien kiinni pitämistä.

tä. Jäätyessään putket voivat usein vielä rik-

- Virtaava vesi jäätyy seisovaa vettä hi-

koutua, mikä saattaa aiheuttaa jopa useita

taammin. Kovien pakkasten aikana käyttö-

kuukausia kestäviä kalliita korjaustöitä. Pa-

vesiputkiston jäätymistä voi estää jättämäl-

himmillaan koko perhe saattaa joutua asu-

lä vesi tiputtamaan hieman hanasta yön yli.

maan tilapäisesti muualla. varteen kotelotilaan tai kalusteiden taakse,

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa huolehtia

jolloin sisältä tuleva ilma ei yllä niitä läm-

Pakkaskausina erityisesti vapaa-ajan käy-

mittämään, mutta ulkoa hohkava kylmä

tössä olevien rakennusten lämpötilaval-

pääsee vaurioittamaan putkistoja. Samoin

vontaa tulee lisätä niin, ettei rakennus pää-

erilaisissa varastotiloissa säilytettävät ir-

se kylmilleen, jos rakennuksen vesijärjes-

– Jos putkistot varotoimista huolimat-

usein muodonmuutoksia ja ne edellyttävät

taimistot voivat heikentää lämpimän ilman

telmiä ei ole tyhjennetty. Rakennuksen eri

ta pääsevät jäätymään, kannattaa turvau-

useammin korjaustoimia, Savolainen sa-

kiertoa huoneessa ulkoseinien varsilta ja ai-

huonetilojen väliset ovet kannattaa pitää

tua alan ammattilaisen apuun. Sulatukses-

noo.

heuttaa pakkaskausina jäätymisiä sekä ve-

ilmankierron vuoksi avattuina lämpötilan

ta syntyy erilaisia kustannuksia, jotka ovat

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa

sivahinkoja, sanoo LähiTapiolan riskipäällik-

tasaantumisen vuoksi. Nykyään useimmis-

normaaliin kiinteistönhoitoon liittyviä ku-

huolehtia siitäkin syystä, että vakuutuksista

kö Juhani Savolainen.

sa kiinteistöissä lisälämmön tuojana oleva

lueriä. Yleensä muoviputket kestävät me-

ei yleensä korvata jäätymisestä aiheutunei-

ilmalämpöpumppu ei yksinään ole riittävä

talliputkia paremmin jäätymisestä aiheutu-

ta vahinkoja, ellei kyseessä ole kiinteistön

lämmityslaite kiinteistöille pakkaskauden

via rasituksia ja voivat sulatuksen jälkeen

lämmityslaitteiston äkillisen rikon seurauk-

aikana.

toimia normaalisti. Metalliputkissa ilmenee

sena aiheutunut vahinko.

– Usein putkistot on sijoitettu ulkoseinien

Savolainen listaa kiristyvän pakkaskauden varalle viisi vinkkiä: - Seuraa erityisesti ulkoseinien läheisyy-

Pixabay

C.E. Lindgren

Uudista koti maalaamalla Näppärälle tekijälle, mutta myös ensikerta-

Maalaamiseen tarvitaan maalin lisäksi:

laiselle, kodin värimaailma muuntuu syksyn

- maalarinteippiä

trendiväreihin nopeallakin aikataululla.

- saumauspistooli ja saumausainetta

Rakennus- ja maalaustyövälineiden

- patterisivellin

asiantuntija C.E. Lindgren on koonnut maa-

- terävä veitsi

larimestarinsa vinkkejä sisäseinien maalaa-

- pieni ja iso tela sekä jatkovarsi

miseen.

- maalikaukalo

Lähtökohta kaikessa on tilan valmistelu.

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sormella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti kiinnittyy ja maalia ei pääse teipin alle.

Suojaa lattia ja etenkin maalatessa ne pin-

Näin maalaaminen sujuu:

nat, jotka ovat lähellä, mutta joita ei ole tar-

1. Puhdista

koitus käsitellä. Tähän ovat oivallisia suo-

Pese tarvittaessa seinät ja tasoita mahdolli-

jamuovi tai -paperi ja hyvä maalarinteippi.

set naulanjäljet ja muut epätasaisuudet.

Tekijälle suositellaan suojavaatteita, koska

2. Maalarinteipillä terävät maalireunat

4. Telalla onnistuu

Kun seinä on pohjamaalattu, voit maalata var-

työn touhussa maali tarttuu helposti myös

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sor-

Levitä maali telalla rauhalliseen tahtiin. Varo,

sinaisen värisävyn kuvioidulla telalla.

muualle kuin seinään tai välineisiin.

mella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti

ettei maalia roisku kattoon. Maalaa puolen

5. Nurkat ja paikatut kohdat

kiinnittyy ja ettei maalia pääse teipin alle.

telan verran aina edellisen vedon päälle. Maa-

Viimeistele siveltimellä maalatut kohdat, jotta

3. Muista rajata

likaukaloa ei kannata täyttää liikaa, sillä kuvi-

saat ne näyttämään samalta kuin telalla maa-

Maalaa ensin seinien nurkat, listat ja johdot.

oidulla osalla on tarkoitus telata ylimääräinen

latut pinnat. ”Painele” maalia varovasti sivelti-

Maalia kannattaa aina testata etukäteen, jotta valittu sävy on juuri se oikea. Noudata aina maalipurkin kyljessä olevia ohjeita. Tuuleta riittävästi ja varmista, että ilma

Tätä kutsutaan rajaukseksi. Tähän sopii hy-

maali pois joka kerta, kun tela kastetaan maa-

men kärkiosalla.

pääsee kiertämään. Välineet kannattaa

vin patterisivellin. Jos käytät nurkkatelaa,

liin. Maalaa ensin pienet pinnat ja sitten vasta

6. Loppusilaus

puhdistaa kunnolla käytön jälkeen. Tauko-

muista teipata kohdat, joita et maalaa. Ra-

isommat pinnat. Maalaa seinä useaan ottee-

Poista maalarinteippi vielä kun maali on mär-

jen aikana telan ja pensselin voi kietoa muo-

jaaja tai sivellin käy tähän työhön myös yhtä

seen. Levitä maalia kunnolla joka paikkaan,

kää, niin se irtoaa helpommin. Puhdista lo-

viin, jotta ne eivät kuivu.

hyvin.

jotta maali varmasti peittää seinän tasaisesti.

puksi kaikki välineet.


6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Tulikivi Oy

Tulisijasta turvallinen ja kestävä kodin sydän Teksti: Saara Pakaslahti

Tulisijan jälkiasennus voi hyvinkin olla mahdollista, mutta tulisijan sekä savuhormin valinta vaatii ammattitaitoista suunnittelua ja niiden asentaminen suurta huolellisuutta. Tulisija tuo kotiin sekä huoltovarmuutta sekä asumismukavuutta. Vanhempi opettaja Jani Jämsä Pelastusopiston onnettomuuksien ehkäisyn tiimistä kannustaakin hankkimaan puulla lämmitettävän tulisijan myös taloon, jossa sitä ei entuudestaan ole. – On kehitetty hyviä ja paloturvallisia elementtipiippuja, eikä tulisijan ja savuhormin tekeminen jälkikäteen ole niin hankalaa kuin voisi kuvitella. Suunnittelu ja asennus pitää kuitenkin hoitaa erittäin huolellisesti. Tärkeintä on varmistaa tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus sekä savuhormin asennus asennusohjeiden mukaisesti. Ensimmäiseksi Jämsä suosittelee selvittämään jälkiasentamisen edellytyksiä nuohoojalta tai paikalliselta pelastuslaitokselta. – Nuohooja on tulisijojen ja savuhormien ammattilainen, joka osaa helpoiten ottaa kantaa niihin liittyviin asioihin. Jos ja kun nuohooja näyttää hankkeelle vihreää valoa, voi siirtyä varsinaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. – Kun tulisijan ja savuhormin suunnitteluun varaa riittävästi aikaa ja ammattitaitoa, niiden soveltuvuuden ja hyväksyttävyyden varmistaa rakennustarkastajalta, antaa asennuksen ammattimiehen tehtäväksi, valvonnan vastuullisen ja osaavan vastaavan työnjohtajan hoidettavaksi ja kysyy tarvittaessa neuvoja pelastusviranomaiselta, välttyy ikä-

viltä yllätyksiltä ja kodin sydämestä tulee myös turvallinen ja kestävä, tiivistää Jämsä.

Rakennusvalvonnan pakeille heti ensimetreillä Ympäristöministeriön julkaiseman Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus -oppaan mukaan tulisijan ja savupiipun rakentaminen edellyttää yleensä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, oli kyse sitten uudesta rakennuksesta tai olemassa olevassa rakennuksessa jo olevasta tulisijasta ja savuhormista, niiden korjaamisesta tai lisäämisestä tai niihin vaikuttavasta muutostyöstä. – Korjausrakentamisessa yleinen käytäntö on, että jos rakennetaan kokonaan uusi savuhormi, se tarvitsee vähintään toimenpideluvan, ja silloin tarvittavat selvitykset – esimerkiksi hormin sijoituspiirrokset, yksityiskohtakuvat sekä suunnitelmat läpivienneistä – ovat samat kuin uudisrakentamisessa. Yleensä nämä toimenpiteet vaativat myös rakennusvalvonnan hyväksymän vastaavan työnjohtajan, kertoo Jämsä. Lupakäytännöissä on kuitenkin vaihtelua eri kuntien välillä, ja luvanvaraisuuden tulkinta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin. Paikallinen rakennusvalvonta onkin usein ensimmäisiä tahoja, johon tulee olla yhteydessä tulisijatoiveen osalta.

Erityistä tarkkuutta vanhojen hormien suhteen Talosta saattaa löytyä olemassa oleva hormi, johon voidaan liittää uusi tulisija, jos se siihen soveltuu. Tässä tilanteessa erillistä lupakäsittelyä ei aina Jani Jämsän mukaan välttämättä vaadita, mutta tämä täytyy toki selvittää kuntakohtaisesti ennakkoon. – Ja tietenkin kaikki samat asiat on huomioitava kuin uuden hormin rakentamisessakin, ja tulisijalle kannattaa pyytää käyttöönottotarkastus pelastusviranomaiselta. Jämsä korostaa, että jälkiasennuksissa on oltava erityisen tarkkana juuri vanhojen savuhormien suhteen, sillä niissä saattaa olla vanhoja ilmahormeja tai liian ohuita väliseinämiä, jotka eivät täytä tulisijan vaatimia paloturvallisuusvaatimuksia. Tai pahimmillaan ilmahormi on auki suoraan ullakolle. – Jos tällaista hanketta suunnittelee, kannattaa ehdottomasti konsultoida ainakin nuohoojaa sen suhteen, voiko hormiin kytkeä tulisijan turvallisesti. Näin kannattaa siis toimia, vaikkei jälkiasennushanke olisi luvanvarainenkaan.

Kosteuseristys ja kantavuus unohtuvat usein Luvituksen lisäksi täytyy selvittää rakenteiden edellytykset tulisijan jälkiasennukseen. Jos talosta ei löydy rakennepiirus-

tuksia, kannattaa kääntyä pätevän rakennesuunnittelijan puoleen, joka selvittää vanhat rakenteet ja niiden kantavuudet ja tarvittaessa suunnittelee lisä- tai vahvistusrakenteet tulisijaa varten. Jani Jämsä sanoo, että savuhormin ja tulisijojen perustusten riittävä kantavuus sekä kosteuseristys perustusten ja muurattujen rakenteiden välillä ovat niiden kestävyyden kannalta erittäin tärkeitä asioita. – Kosteustekniset asiat ja kantavuus tulisijojen ja savuhormien perustuksissa on huomioitava. Nämä unohtuvat monesti varsinkin korjausrakentamisessa. Myös ilmanvaihto on huomioitava jälkiasennusprojektissa. Jos tulisija tehdään taloon, jossa on alipainetta synnyttävä ilmanvaihto tai esimerkiksi liesituuletin kohdepoistona, täytyy huolehtia siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä.

Läpiviennit avainasemassa paloriskin kannalta Paloturvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita tulisijan sekä savuhormin kokonaisuuden suunnittelussa ovat läpiviennit, suojaetäisyydet sekä oikea lämpötilaluokka. Suojaetäisyysvaatimukset palaviin rakenteisiin täytyy huomioida etenkin vaakarakenteiden läpivientikohdissa. Muuratuissa savuhormeissa sekä ympäristöministeriön asetuksen mukaisten raken-


neohjeiden mukaan itse tehdyissä metallisissa kevythormeissa nyrkkisääntönä on 100 millimetrin suojaetäisyys paksumpiin palaviin tarvikkeisiin hormin ulkopinnasta mitattuna. – Tehdasvalmisteisilla hormeilla valmistaja määrittää suojaetäisyydet testien perusteella aina hormikohtaisissa asennusohjeissa. Kaikilla hormeilla tarvitaan aina kuitenkin lämpö- ynnä muun liikkumavaran mahdollistava vähintään 20 millimetrin rako viereisiin rakennusosiin, vaikka suojaetäisyysvaatimusta ei paloturvallisuusmielessä olisikaan, tarkentaa Jämsä. Suunnittelussa ja asennuksessa pitää pyrkiä varmistamaan myös valmishormin, ja etenkin metallisen kevythormin, riittävä jäähtyminen välipohja- sekä yläpohjaläpivienneissä. – On esiintynyt tulipalotapauksia, joissa metallihormi on kuumentunut liikaa, koska se on jäänyt asennusvaiheessa valmistajan asennusohjeita paksumman lämpöeristekerroksen väliin läpivientikohdassa. Näihin tilanteisiin suomalaiset valmistajat ovat kehittäneet erityisratkaisuja.

CE-merkintä ei suoraan takaa hormin soveltuvuutta Mitä hormin tyyppiin tulee, saneerauskohteessa valinta osuu usein juuri valmishormiin. – Korjausrakentamisen puolella tehdasvalmisteiset savuhormit ovat yleistyneet enemmän, johtuen varmaankin niiden nopeammasta ja joustavammasta asennuksesta työmaalla, Jämsä kertoo. Perinteiset muuratut savuhormit ja tulisijat ovat silti edelleen suosittuja etenkin uudisrakentamisessa. Hyvämaineisen ja ammattitaitoisen muurarin tekemä tulisija-hormikokonaisuus onkin hyvä vaihtoehto. Muurattujen tulisijojen sekä savuhormien suunnitteluun ja rakentamiseen on myös olemassa selkeät ohjeet, joita noudattaen voi varmistua siitä, että ne ovat turvallisia, pitkäikäisiä ja viranomaisten hyväksyttävissä. Valmistulisijojen sekä -savuhormien suunnittelun ja asennuksen suhteen on oltava tarkkana, jotta kokonaisuudesta tulee turvallinen. – Tehdasvalmisteisia tulisijoja ja savuhormeja on markkinoilla todella monia vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan hyvin paljon. Niiden soveltuvuus tulisijaan ja rakennukseen on aina suunniteltava ja varmistettava tapauskohtaisesti, jotta saavutetaan turvallinen ja kestävä lopputulos, Jämsä sanoo. Tehdasvalmisteisissa savuhormeissa voi olla CE-merkintä, jonka saaminen edellyttää, että piippu on testattu harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti. On kuitenkin tärkeä huomata, että CE-merkintä ei ole laatumerkki, eikä yksinään takaa tuotteen soveltuvuutta ja käytettävyyttä kohteessa. Hormin soveltuvuus suunnitellulle tulisijalle onkin aina varmistettava.

Täyttääkö hormi savuhorminormien vaatimukset? Jani Jämsä kertoo, ettei kaikkia metalli-

7

www.omakotilehdet.fi 

rakenteisia kevytsavuhormeja ole edes suunniteltu ja tarkoitettu jatkuvasti lämmitettäviin tulisijoihin, vaan lähinnä loma-asutuskäyttöön. Kevytsavuhormin korroosionkestoominaisuuksista kannattaa myös pyrkiä varmistumaan ennen hormin valintaa. – On esiintynyt tapauksia, joissa Suomeen tuodun kevytsavuhormin korroosionkesto-ominaisuudet eivät ole riittäneet meidän olosuhteissamme, varsinkaan kohteissa, joita käytetään vain kesäisin. Kaikki hormit eivät välttämättä täytä myöskään suomalaisten savuhorminormien vaatimuksia nokipalonkestävyydestä ja lämpötilankestävyydestä. Asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta määrää, että kiinteää polttoainetta käyttävissä tulisijoissa sekä saunankiukaissa savuhormin yhdys- ja liitinhormeineen täytyy olla vähintään lämpötilaluokkaa T600. Tämä tarkoittaa, että standardin mukaisessa hormin T600-lämpötilakokeessa hormin alapäässä savukaasujen lämpötilana on noin 700 astetta. Ympäristöministeriön oppaan mukaan turvallisimpaan lopputulokseen pääsee käyttämällä aina vähintään T600-luokan savuhormia riippumatta tulisijan käyttötarkoituksesta tai polttoaineesta. Jämsän mukaan edes T600 ei ehkä kuitenkaan ole riittävä lämpötilaluokka kaikille savuhormi- ja tulisijayhdistelmille Suomessa, etenkään saunan kiukaiden hormeille. Niissä on nimittäin polttokokeissa mitattu jopa yli 1 000 asteen lämpötiloja. – Jos vaikkapa ulkomailta verkkokaupasta tilattu alhaisen lämpötilaluokituksen – esimerkiksi T100- tai T300-luokan – hormi laitetaan suomalaisen tulisijan tai kiukaan perään, tilanne on hurja – käytännössä se voi vertautua melkeinpä tulipalon sytyttämiseen, Jämsä havainnollistaa.

vasti kiinnitettyjä talotikkaita ja kulkusiltaa katolla. Tarvittaessa savuhormille on asennettava myös nuohousteline tai piipputikkaat.

Nuohooja asiantuntijaksi kunnon seurantaan Ennen käyttöönottoa rakennusvalvonta tekee luvanvaraisissa asennuksissa loppukatselmuksen, jossa tarkastetaan, että tulisija savuhormeineen on tehty kelvollisesti ja suunnitelman mukaisesti. Tulisijan ensimmäiset lämmityskerrat suoritetaan varovasti, valmistajan ja suunnittelijan ohjeita noudattaen. Näin vältetään tulisijan ja savupiipun vaurioituminen sekä tulipalon riski. Hyvä hankinta tuoreen tulisijan omaavaan taloon on häkävaroitin, joka sijoitetaan tulisijan läheisyyteen, ilman luonnolliseen liikku-

missuuntaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tulisijan sekä savuhormin kunnon tarkkailu kannattaa antaa ammattitaitoisen nuohoojan tehtäväksi. Säännöllinen nuohous on myös tärkein tulisijojen ja hormien huoltoon liittyvä asia. – Nykyisen nuohousasetuksen mukaan kaikki ympäri vuoden jatkuvassa käytössä olevat tulisijat savuhormeineen on nuohottava kerran vuodessa. Ainoastaan yksityiskäyttöisessä loma-asunnossa nuohousväli on kolme vuotta, muistuttaa Jämsä.

Artikkelin lähteinä Jani Jämsä sekä ympäristöministeriön opas Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta 31.1.2019.

NUOHOUSLIIKE SALMI Kai 0400 819 562 / Petri 050 409 6120

PÄIVITÄ TULISIJASI AALTO-ARINALLA Myös vapaa-ajan asunnolle. www.aaltoarina.fi P. 040 5438 706

Myös tiiviys ja nuohottavuus tulee huomioida Jälkiasenteisen savuhormin ja tulisijan suunnittelussa sekä asennuksessa on huomioitava myös tiiviys ja nuohottavuus. Hormien ja tulisijojen on oltava savutiiviitä, jotta haitallisia kaasuja ei pääse vapautumaan asuintiloihin. Esteetön nuohottavuus puolestaan on tärkeää riittävän vedon ja lämpötehokkuuden varmistamiseksi sekä nokipalon ehkäisemiseksi. Jämsä kertoo, että tiiviyden kannalta tärkeimmät kohdat ovat liittymät ja läpiviennit sekä tulisijan nuohous- ynnä muut luukut. – Näiden tiiviyden varmistamiseksi tulisija ja hormi tulee perustaa samalle perustukselle, ettei liikkumista pääse tapahtumaan. Liittymäkohdat täytyy tehdä huolella ja valmishormeissa kannattaa käyttää valmiita, hormi- ja tulisijakohtaisia liittymäkappaleita sopivuuden varmistamiseksi. Luukkuihin on olemassa yleismallin tiivistenauhaa ja valmistajien luukkukohtaisia tiivisteitä. Nuohouksen kannalta huomioitavia asioita ovat nuohousluukkujen sijoitus sekä vesikaton varusteet. Nuohousta varten on savuhormille päästävä turvallisesti säällä kuin säällä. Turvallinen kulku hormille tarkoittaa yleensä tuke-

Joka vuodenaikaan. Jokaiseen tulisijaan. Energiatehokas Aalto-Arina • Puut syttyvät paremmin • Tehokkaampi palotapahtuma • Puhtaammat savukaasut • Puun säästö 15-30 %

Leikkaa talteen

A&K Omakoti 6/2019

Valmistus ja myynti:

Metallitekniikka Hannu Laajala 040 543 8706 www.aaltoarina.fi arinatilaus@aaltoarina.fi


8

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Hybridilämmityksellä tavoitellaan säästöjä lämmityskuluihin Hybridilämmitys valikoituu nykyään entistä useamman pientalon lämmitysratkaisuksi. Sen avulla voidaan hyödyntää uusiutuvia ja edullisempia energiamuotoja, mutta myös laskea päästöjä. Pellervon taloustutkimus PTT:n tämänvuotinen asumismenoselvitys arvioi suomalaisten asumismenojen kasvun jatkavan – joskin aiempaa hitaampana – vuosina 2019–2021. Asumisen suurin yksittäinen kuluerä on tavallisimmin lämmitys, ja sillä on ollut oma roolinsa myös asumismenojen kasvussa. Esimerkiksi Omakotiliiton taannoisen selvityksen mukaan suurin osa asumismenojen alueellisista eroista selittyi juuri lämmityskuluilla. Liitto otti myös elokuussa kantaa Rinteen hallituksen kestävän kehityksen verouudistukseen ja huomautti lämmitysenergiaverojen korotuksen lisäävän asumiskustannuksia entisestään. Ei siis mikään ihme, että eri lämmitysmuotoja yhdistelevä hybridilämmitys kiinnostaa nykyään entistä enemmän omakotitalonomistajia, jotka haikailevat pienempien lämmityskulujen perään. – Siinä voi olla kaksi tai useampi lämmitysmuotoa, jotka vuorottelevat esimer-

kiksi vuodenajan tai vuorokauden aikana siten, että hyödynnetään mahdollisimman edullista lämmitysmuotoa, joka useimmissa tapauksissa on uusiutuvaa energiaa ja laskee siten myös päästöjä, kuvailee Porin kaupungin energiainsinööri Marjo Kekki hybridilämmitystä. Hän toimii energianeuvojana Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeessa sekä ILSA – Ilmastoviisas Satakunta -hankkeessa.

Hybridilämmitys yleistynyt viime vuosina Hybridilämmitys on Kekin mukaan viime vuosina yleistynyt ja muuttunut monimuotoisemmaksi, mutta sitä voidaan ajatella olleen jo pitkään. Hän mainitsee esimerkkinä puun polton tulisijassa sähkö- tai jonkin muun lämmityksen rinnalla lämmityskulujen leikkaamiseksi. Kekki huomauttaa, että erityisesti suosiotaan ovat kasvattaneet erilaiset läm-

pöpumppuratkaisut, joista etenkin ilmalämpöpumppujen myyntiluvut ovat nousseet voimakkaasti erityisesti niiden viilennysominaisuuden vuoksi. – Ilmalämpöpumppua voi käyttää tietenkin myös tilojen lämmitykseen – täydentämässä esimerkiksi sähkölämmitystä – jolle meidän oloissamme on suurempi tarve kuin jäähdytykselle. Vastoin urbaanilegendaa ilmalämpöpumpun käyttö kesäaikaiseen jäähdytykseen ei syö lämmityskauden aikana saatuja säästöjä, mikäli sitä käytetään oikein. Hybridilämmitystä hankitaan Kekin mukaan etenkin vanhempiin kohteisiin lämmitystaparemontin yhteydessä. Hän toteaa, että edessä on kuitenkin suuri muutos, kun öljyn lämmityskäytöstä ollaan hallituksen ohjelman mukaan luopumassa 2020-luvulla. – Käytännössä tämä tarkoittanee lämmitysöljyn verotuksen nostamista samalle tasolle dieselin kanssa.

Valitse toisiaan tukevat lämmitysmuodot Hybridilämmityksessä voi sovitella yhteen useampia eri lämmitysmuotoja. Jotta siitä saataisiin kuitenkin suurin mahdollinen hyöty irti, olisi hyvä miettiä, mitkä lämmitysmuodot tukevat hyvin toisiaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin. – Tapauksesta riippuen hybridilämmitys voi sisältää esimerkiksi aurinkoenergiaa, puulämmitystä joko kattilassa tai tulisijassa, pellettiä automaattisessa pellettitakassa tai kattilassa, tai lämpöpumppuratkaisuja, luettelee Marjo Kekki. Hän mainitsee esimerkiksi aurinkolämmön sopivan käytännössä kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Sitä voi käyttää tuottamaan lämmintä käyttövettä keväästä syksyyn ja kesällä hoitamaan märkätilojen lattialämmitys, mikä vaatii kuitenkin vesikiertoisen lämmönjaon ja oman lämmityskierron märkätiloille.


– Suuremmalla keräinalalla saadaan hyötyä vielä myös muun asunnon lämmittämiseen keväisin ja syksyisin. Aurinkolämpö varastoidaan lämminvesivaraajaan, jonka mitoittaminen on tärkeä seikka aurinkolämmön kannattavuudessa, kertoo Kekki. Erityisen hyvä yhdistelmä hänen mukaansa on puu- tai pellettilämmitys aurinkolämmön rinnalla. Tällöin auringosta saadaan kaikki tarvittava lämmitysenergia keväästä syksyyn ja vältytään puun polttamiselta. – Myös öljylämmityksen rinnalle sopii monta täydentävää lämmitysmuotoa, mutta öljylämmittäjän kannattaa odottaa, miten hallitus linjaa öljylämmityksestä luopumisen eli voiko öljyä tulevaisuudessa käyttää yhtenä lämmitysmuotona muiden rinnalla. Aurinkosähköllä, jota saadaan keväästä syksyyn, voi puolestaan tuottaa lämpöpumpun käyttämää sähköä kesälläkin. Ilmalämpöpumpun viilennyskäyttö kesällä ja aurinkosähkö kulkevatkin Kekin mukaan ajankohdallisesti hyvin käsi kädessä.

Nykyinen lämmitysjärjestelmä rajaa vaihtoehtoja Se, millaisiin pientalokohteisiin hybridilämmitys soveltuu, riippuu Kekin mukaan valitusta täydentävästä lämmitysmuodosta. Esimerkiksi vesikiertoinen lämmönjako joko patteri- tai lattialämmityksenä mahdollistaa lämmitysjärjestelmän täydentämisen lämmöntuottotavalla, joka myös siirtää lämmön veteen. – Niin sanotun kuivan lämmönjakojärjestelmän rinnalla, jossa on esimerkiksi sähköpatterit, voidaan tuottaa lämpöä tulisijalla, ilmalämpöpumpulla tai automaattisella pellettitakalla. Mikäli lämpöenergiankulutus on pientä, voi järjestelmän täydentäminen olla haastavaa taloudellisessa mielessä. Kekki huomauttaa, että olemassa olevan lämmöntuottotavan kunto ja ikä saattavat kuitenkin asettaa esteitä sen käytölle osana hybridilämmitysjärjestelmää. Hybridilämmityksen toteutusta suunniteltaessa onkin tärkeää tuntea olemassa oleva lämmitys ja lämmönjakojärjestelmä, sillä ne rajaavat vaihtoehtoja. – Vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä, jossa lämpö tuotetaan vaikka öljyllä, on vaihtoehtoja enemmän kuin esimerkiksi sähköpatterilämmityksessä. Joissain tapauksissa pannuhuoneen koko rajoittaa hybridilämmitykseen siirtymistä, hän toteaa.

Kannattavuus ohjaa järjestelmän suunnittelua Koska hybridilämmitykseen siirtymisen motiivina on yleensä lämmityskuluista säästäminen, sen kustannukset ja investoinnin kannattavuus ylipäätään kiinnostavat väistämättä. Mutta miten arvioida, mitkä lämmitysmuodot olisivat sitten pidemmän päälle juuri omalla kohdalla kustannustehokkaita? Marjo Kekki toteaa, että mikäli kohteessa on lämmitystapa, jossa ei ole perusmaksuja ja energia on kallista, voidaan järjestelmän täydennykseltä

9

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

odottaa taloudellista kannattavuutta. – Sen sijaan, jos käytössä on esimerkiksi kaukolämpö, jossa energia on edullista ja perusmaksu korkea, lämmitysjärjestelmän täydentäminen ei kannata taloudellisesti. Koska niin toteutustavat kuin lähtötilanteetkin ovat kirjavia, hybridilämmitykseen siirtymisestä koituvat kustannukset ovat kuitenkin aivan tapauskohtaisia. – Halvimmillaan kyse voi olla ilmalämpöpumpun hankkimisesta sähkö- tai öljylämmityksen rinnalle, jolloin puhutaan reilusta 2000 eurosta. Jos öljylämmitystä lähdetään täydentämään esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla, voivat kustannukset nousta yli 10 000 euroon.

Hybridilämmityksen ohjaus olennaisessa roolissa Eri lämmitysmuotojen yhdistelmissä on olennaista, että lämmityksen ohjaus toimii suunnitellusti. Näin käytetään aina edullisinta lämmitystapaa tilanteessa kuin tilanteessa. – Ammattilaisen suunnitteluun kannattaa siis satsata, kiteyttää Kekki. Hän huomauttaa, että hybridilämmityksestä saatavat säästöt riippuvatkin hyvin paljon siitä, onko lämmitystapojen yhdistelmä järkevä ja toimiiko ohjaus. – Mikäli yhdistellään samalla lämpötilatasolla toimivia lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkolämpö ja poistoilmalämpöpumppu, voi takaisinmaksuaika venähtää pitkäksi. Ohjauksen rooli hybridilämmityksessä onkin ensiarvoisen tärkeä: – Hybridilämmityksen ohjaus on vaativampaa verrattuna yhden lämmitysmuodon järjestelmiin. Markkinoille on tullut viime aikoina hybridilämmityksen ohjaukseen erilaisia ratkaisuja samalla kun keskenään vuorottelevien tai toisiaan täydentävien uusien lämmitysmuotojen määrä on lisääntynyt.

Toimiva lämmitys huomioi vuodenaikojen vaihtelut Marjo Kekki huomauttaa lämmitystarpeen jakaantuvan hyvin vahvasti vuodenaikojen mukaan. Kesällä tarvetta on yleensä vain märkätilojen lämmitykselle. – Aurinkoenergiaa hyödynnettäessä tulee huomioida, että se on aina täydentävä järjestelmä, koska marras-, joulu- ja tammikuussa tuotto on hyvin lähellä nollaa. Hän kertoo, että aurinkosähköä voi syöttää myös lämminvesivaraajan vastuksille, mutta jos lämpimän käyttöveden tarve on suuri kesälläkin, kannattaa tarkastella sen tuottamista aurinkolämmöllä. – Sen tuotto neliömetriä kohti on jopa kolmin- tai nelinkertainen aurinkosähköön verrattuna. Tarkempia tietoja hybridilämmityksen hankkimisesta voi hakea Motivan nettisivuilta. Kekki kehottaa lisäksi ottamaan yhteyttä oman maakunnan energianeuvojaan, joiden yhteystiedot löytyvät myös Motivan sivuilta tai yksinkertaisesti googlaamalla ”maakunnalliset energianeuvojat”.

24h

HÄTÄPÄIVYSTYS

Öljypoltin- ja LVI-huoltoa Öljypolttimet, kattilanvaihdot, säätöautomatiikka, patteriventtiilit, paisunta-astiat, kiertovesipumput.

- Täydellinen öljypoltinhuolto/säätö

040 965 2000

Parketti-, lauta-, korkki- sekä laminaattilattioiden - asennustyöt - hionta - lakkaus - sävytys - sekä maalaukset - huoneistoremontit - laatoitukset N - vesieristykset PARKETTIE

ASENNUS

2 883 p. 0500 48

TURVALLINEN, LUOTETTAVA Ilmalämpöpumput Ilmavesilämpöpumput Maalämpöpumput Sähköasennus ja sähkötyöt Antenniasennus ja antennihuolto Aurinkosähköjärjestelmät

www.layliaistensahko.fi

Erkki 0400 483 230 Kimmo 040 591 5056 Nyynäistentie 1, 12640 Jokiniemi

Säästöä lämmityskuluista myös käyttötottumuksia muuttamalla Hybridilämmityksen lisäksi lämmityskuluista voi – ja kannattaa – pyrkiä säästämään myös muilla keinoilla. Marjo Kekin mukaan ensisijaisena toimenpiteenä tulisi aina olla lämmitysenergiankulutuksen leikkaaminen esimerkiksi tiivistämällä, lisäeristämällä tai omia käyttötottumuksia tarkkailemalla. Eräs tehokas keino on lämpötilan pudotus suositellulle tasolle, joka on oleskelutiloissa 20–21 astetta ja makuuhuoneessa 18–19 astetta. – Kun nämä toimenpiteet on tehty, voidaan jopa välttyä kokonaan lämmitysjärjestelmän muuttamiselta tai päätyä tekemään kevyempi – ja usein myös edullisempi – täydennysratkaisu. Hän muistuttaa veden säästämisen säästävän myös energiaa, mitä moni ei tule ajatelleeksi. Vedenkulutuksesta lähes puolet lämmitetään ja lämpimästä vedestä suurin osa kulutetaan peseytymisessä. Lyhyemmät suihkussa vietetyt ajat näkyvät siis sekä lämmitys- että vesilaskussa. – Asukkaan tulisi myös edes jollakin tasolla ymmärtää asuntonsa lämmityksen perusasiat; esimerkiksi mitkä tilat lämpenevät millä ja mikä energia on halvinta. Hyvä olisi myös tietää oma kulutuksensa ja sen suhteellisuus muihin vastaaviin kohteisiin.


10

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

Keittiön muutostyöt mahdollistavat itsenäisen toimimisen keittiössä. Keittiössä on työpöydän alla polvitilaa. Hyllyyn, jääkaappiin ja uuniin ulottuu pyörätuolista.

Teksti: Pia Tervo

Esteettömässä kodissa arki onnistuu Kodin remontoiminen esteettömäksi alkaa pohtimalla tiloja liikkumis- ja toimimisrajoitteisen henkilön näkökulmasta. Tavoitteena on saada asuintilat, jotka sopivat myös muuttuviin elämänvaiheisiin.

Pientaloasuntoja suunnitellaan ja rakennetaan usein ihmisille, jotka täyttävät tietyt perusasujan normatiiviset vaatimukset. Suurin osa aikuisista omakotiasujista esimerkiksi liikkuu kahdella jalalla, on pituudeltaan 166 senttimetristä ylöspäin ja pystyy avaamaan ovia molemmilla käsillään. Tavallisen pientaloasunnon tilat muuttuvat usein toimimattomiksi heti, kun niihin muuttaa henkilö, joka turvautuu arjessaan apuvälineisiin tai avustajiin. Onneksi vammaispalvelulakiin on kirjattu vammaisen oikeudesta saada tarvittaessa avustusta kodin remontoimiseen esteettömäksi. Muutostöiden tavoitteena on se, että vammainen voi jatkaa mahdollisimman itsenäistä asumista kodissaan. Esteettömyyteen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä tulevaisuuden tarpeetkin huomioiva koti soveltuu hyvin myös muun perheen käytettäväksi.

Ahtaus ja tasoerot tuottavat hankaluutta Asunnon muutostyöt tehdään aina vammaisen tarpeisiin perustuvan yksilöllisen suunnitelman pohjalta. Tavoitteena on saada toimiviksi ne tilat, jotka määritellään

asumiselle välttämättömiksi ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen esteettömyydestä. Usein asunnon puutteet liittyvät yleiseen turvallisuuteen ja toimivuuteen liikuttaessa esimerkiksi pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. – Tavallisin puute on se, että wc- ja peseytymistilat eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia. Tämä riippuu toki paljon siitä, minkä ikäisestä asunnosta on kysymys, kertoo Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija ja arkkitehti Satu Wäre-Åkerblom. – Usein tilat ovat ahtaita tai kulku niihin hankalaa – on kynnyksiä ja kapeita ovia, jolloin apuvälineillä kulku vaikeutuu tai estyy kokonaan. Esteettömyyteen liittyvät ongelmat alkavat usein jo ahtaan ulko-oven jälkeen tuulikaapissa, jossa ei esimerkiksi mahdu kääntymään ulkopyörätuolilla tai vaihtamaan sisäpyörätuoliin. Seuraavaksi tulevat vastaan muut kynnykset, tasoerot porrasaskelmineen tai parvekkeen liian kapea ovi. – Asuntokohtainen ulkotila katsotaan myös asumiselle välttämättömäksi tilaksi. Parveke tai terassi on asumiselle välttämätön tila, mutta saunaa ei sellaiseksi katsota. Asuntosaunat ovatkin lähtökohtaisesti niin pieniä,

että niiden saaminen esteettömäksi on melkein mahdotonta, kuvailee Wäre-Åkerblom. – Sen sijaan peseytymistilojen pitää täyttää esteettömyysvaatimukset.

Asuntojen käyttötarkoituksenmukaisuus perustuu asetukseen Asuinhuoneiston ja asuinhuoneiden minimikoot, sekä huonetilojen vähimmäiskorkeudet määritellään asetuksessa asuintiloista. Remontoitaessa ja kalustettaessa esteetöntä kotia on lähdettävä niistä tekijöistä, joilla koti saadaan toimivaksi liikkumis- ja toimimisesteiselle asukkaalle, ja voidaan huomioida tekniset, toiminnalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset. – Kaikki esteettömät ratkaisut ovat samalla asukkaiden turvallisuutta lisääviä. Esimerkiksi riittävä ja tasainen valaistus on kaikille asukkaille tärkeää, varsinkin silloin kun tiloissa on tasoeroja, portaita tai luiskia, kertoo Wäre-Åkerblom. Kaikkia asunnon tiloja remontoitaessa tärkeintä on miettiä, millaiset edellytykset erityisesti perheen liikku-


11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

Muutostöiden avulla voidaan saada esteetön kulku parvekkeelle. Parvekkeen ovessa ei ole tasoeroa.

č

Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

Ulko-oven automatiikka mahdollistaa itsenäisen liikkumisen ulko-ovesta pyörätuolillakin.

Hakijan kannattaa muistaa, että korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista.

misrajoitteisella jäsenellä on toimia tiloissa. Esimerkiksi pyörätuolissa istuvaa ajatellen on työtasojen alle jätettävä polvitilaa, jääkaapin avautumispuolelle laskutilaa ja mietittävä etäisyyksiä eri työpisteiden ja laitteiden välillä, etteivät ne ole tarpeettoman pitkiä. Esteettömässä makuuhuoneessa on riittävästi tilaa liikkua pyörätuolilla, tai avustajan avustaa, ja lähellä oleviin wc-tiloihinkin pääsee helposti apuvälineillä. Vaatekomeroita suunniteltaessa täytyy miettiä, miltä korkeudelta asukas ylettyy vaatteisiinsa. Erilaiset ulosvedettävät hyllyt ja telineet ovat käytännöllisiä, ja koko vaatekaappi kannattaa valita niin, että sitä voidaan liikutella muuttuvien olosuhteiden myötä. – Tilojen selkeys auttaa esteettömyyden toteuttamisessa. Esimerkiksi muistisairas henkilö pärjää helpommin ympäristössä, jossa tavarat ovat järjestyksessä ja tilat avaria. Esteettömät kodit voivat olla kauniita ja siihen pyrimmekin, että esteettömyys ei tarkoittaisi laitosmaisen näköistä kotia. Nykyään on saatavana paljon sellaisia tuotteita, joissa on designia mukana, Wäre-Åkerblom iloitsee. Näkövammaisen kodissa sen sijaan avarat tilat voivat haitata liikkumista, ja esimerkiksi portaat tulee havai-

ta ympäristöstään. Ratkaisut voivat vaihdella näkövammaisen mieltymyksen ja vamman asteen mukaan. Portaiden tummuuskontrasti voi toimia, mikäli näkövamman aste ei ole 100 %. Kun tiloissa liikkuu sokea, lattiassa olevalla korokkeella voidaan viestittää tulossa olevista portaista.

Muutostöihin voi hakea avustuksia Kodin muutostöiden lähtökohtana pidetään aina avustuksia hakevan ihmisen henkilökohtaista tarvetta, joka arvioidaan asumiskunnan tai -kaupungin sosiaalitoimessa. Remontilla pyritään saavuttamaan sellainen koti, joka täyttää asujan minimitarpeen. Kunnalla on velvollisuus järjestää kaikki sellaiset apuvälineet, laitteet ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä asujan mahdollisimman itsenäiseen arjessa pärjäämiseen. Euromääräisiä ylärajoja hankinnoille ei ole asetettu, eikä varallisuusharkintaa tehdä, mutta tavoitteena on korvata ainoastaan välttämättömät ja todelliset kulut. – Esimerkiksi apuvälinemessuilla voi myös kokeilla erilaisia apuvälineitä ja kalusteratkaisuja ennen hankin-

taa, mikä helpottaa kodin suunnittelua. Valtion korjausavustusta myöntää myös ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), mikäli hakija asuu joko omakotitalossa tai asunto-osakeyhtiön asunnossa ja ruokakunnan tulot ovat riittävän pienet. ARA:lta avustusta voivat hakea kaikki sellaiset ruokakunnat, joissa on yli 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Aralla avustuksen suuruus on enintään 50 % korjauskustannuksista, mutta joskus harkinnanvaraisesti erityistapauksissa 70 %. Hakijan kannattaa muistaa, että korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. – Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa eri puolilla Suomea, jotka avustavat muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Neuvonta on maksutonta ja ikääntyneetkin vammaiset voivat ottaa sinne yhteyttä. Invalidiliiton kotisivuilta www.invalidiliitto.fi löytyy vinkkejä ja lisätietoa esteettömästä asumisesta.

Lähteet: www.invalidiliitto.fi, www.finlex.fi, www.ara.fi


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Liesituuletin pitää keittiön käryt kurissa Liesituulettimen tehtävänä on tehostaa paikallisesti kodin ilmanvaihtoa ja poistaa ruuanlaitossa syntyvät hajut, rasva ja höyry sisäilmasta.

Monet viime vuosina rakennetuista omakotitaloista ovat pohjaratkaisuiltaan avaria, ja keittiö ja oleskelutilat on niissä sijoitettu samaan yhteyteen. Kun ruokaa laitetaan samassa tiloissa kun oleskellaan, on kuitenkin tärkeää, että keittiöstä löytyisi riittävän tehokas liesituuletin. Ilmanvaihtoalan ammattilainen Petri Valve kertoo, että liesituulettimella saadaan tehostettua talon ilmanvaihtoa hetkellisesti ja paikallisesti silloin, kun ilmaan aletaan tuottaa – yleensä ruokaa laitettaessa – enemmän epäpuhtauksia: – Käryjä, kaasuja, vähän sitä rasvaakin. Siinä tilanteessa tietenkin halutaan, että

sisäilman laatu ei kärsi ja että käryt eivät jää pyörimään sisäilmaan, hän tiivistää liesituulettimen tarpeellisuuden. Valve huomauttaa, että uudiskohteissa tyypilliset avarat pohjaratkaisut parantavat kyllä asumisviihtyvyyttä, mutta niillä on eräs varjopuoli: – Likaisen ilman ja kosteuden, jota tuotetaan ruuanteon yhteydessä, kaappaaminen on haasteellisempaa. Myös TTS Työtehoseura painotti taannoisessa Toimiva keittiö -tiedotteessaan keittiön hyvän ilmanvaihdon edellyttävän liesituuletinta tai -kupua ja kehotti valitsemaan etenkin avokeittiöön tehok-

kaan liesituulettimen. Liesituulettimet ovatkin kuuluneet jo vuosia uudiskohteiden vakiovarusteisiin, mutta vanhempaankin taloon laitteen saa kyllä asennettua myös jälkikäteen. Olipa kyseessä sitten uusi tai vanha rakennus, kannattaa kuitenkin niin liesituulettimen toteutustapaa, asennusta kuin ylläpitoakin pohtia tarkkaan.

Liesituuletin vai liesikupu? Pääsääntöisesti liesituulettimet ovat joko ilmanvaihtokanavaan kytkettäviä tai sitten aktiivihiilisuodattimella toimivia

kiertoilmapuhaltimia. Siinä missä ensin mainitussa tuuletin on varustettu omalla moottorillaan ja poistaa käryt poistokanavaa pitkin ulkoilmaan, jälkimmäinen ohjaa ilman puhdistettuna takaisin sisätiloihin. – Se vain kierrättää sitä samaa ilmaa, ja tietenkin poistaa ilmasta rasvaa ja hajuja aktiivihiilisuodattimella, tarkentaa Valve. Ilmanvaihtoalan ammattilaisena hän kertoo olevansa kuitenkin enemmän hormiin kytkettävien liesituulettimien kannalla: ne todella vaihtavat ilmaa ja poistavat jäteilman sisätiloista taivaan tuuliin.


A&K Omakoti 6/2019

– Kun tehdään ruokaa tai paistetaan lettuja, niillä saadaan nopeasti tehostettua ilmanvaihtoa ja johdettua jäteilmaa katolle. Kolmas vaihtoehto on liesikupu, jota käytetään usein nykyaikaisten koneellisten ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä. Liesikupu ei ole kuitenkaan yhtä tehokas kuin liesituuletin, ja niillä onkin Valveen mukaan vissi ero: – Ulkoasultaan liesikupu on samanlainen kuin liesituuletin, mutta siinä ei ole moottoria, vaan puhallin on kiinteistön katolla tai ilmanvaihtokoneessa. Liesikuvussa on vain säätöpelti tai -läppä, ja kun se avataan, se tehostaa ilmanvaihtoa.

Laitevalmistaja ohjeistaa asennuksessa Liesituulettimen voi asentaa esimerkiksi saarekkeeseen tai upottaa seinälle, jolloin se ei ole ruuanlaittajan tiellä ja voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. Petri Valve muistuttaa, että muun muassa sähköasennuksia koskevat ohjeistukset vaikuttavat kuitenkin asentamiseen ja kehottaa noudattamaan sen osalta laitevalmistajan suosituksia. Esimerkiksi hellalta on oltava riittävä etäisyys liesituulettimeen tai -kupuun. Lisäksi liesituuletin vaatii luonnollisesti toimiakseen pistorasian: jos sellaista ei ole sopivasti saatavilla, sen asentaminen ja kytkentä edellyttävät apuun sähköalan ammattilaista. – Myös kaapistot ohjaavat jo aika hyvin sitä asentamista, hän huomauttaa. Jos kotiin hankitaan hormiin kytkettävä liesituuletin, ennen asennusta kannattaa lisäksi varmistua siitä, että hormi on tiivis ja kunnoltaan kelvollinen. Hormista tulee helposti ylipaineinen, kun puhallin sen alapäässä puskee sinne ilmaa kovalla virtauksella. Jos hormin seinämät vuotavat hormista toiseen, onkin vaarana, että hajut tulevat takaisin huoneeseen. – Alan ammattiliikkeet tekevät tiiveyskokeita ja tarvittaessa hormin korjauksen ja tiivistämisen, mainitsee Valve. Jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto, ja sinne asennetaankin vielä liesituuletin eli koneellista ilmanvaihtoa, ilmanvaihdon toiminta muuttuu väistämättä. Valve suositteleekin, että liesituulettimen asennuksen vanhaan taloon tekisi IV-alan ammattilainen, jolla on kokemusta vastaavista kohteista. Tilanteesta kannattaa vähintäänkin keskustella alan asiantuntijan kanssa. – Kun ollaan laittovaiheessa, on vielä helppo tehdä jotain, kuten korjata hormeja. Muuten voi tulla jälkikäteen hajuhaittaa ja ongelmia.

Oikea teho oikeaan tarpeeseen Vain riittävän tehokkaasti toimiva liesituuletin pitää keittiön käryt kurissa. Eräiden alan liikkeiden suositus liesituulettimen imutehoksi on noin kymmenen kertaa keittiön tilavuus kuutioina. Avokeittiössä imutehon tarve voi olla kuitenkin vielä suurempi, noin 600–700 kuutiota tunnissa. Petri Valve huomauttaa, että liesituulettimista on tarjolla runsaasti erilaisia malleja ja valmistajia. Yleensä niissä kuitenkin mennään aika samoilla tehoalueilla, joten mitään tarkkaa haarukointia

13

www.omakotilehdet.fi 

tehon osalta ei hänen käsityksensä mukaan tarvitse juuri tehdä. – Ei ole tarpeen miettiä käyttöä ja tilaa. Perusominaisuudet löytyvät kyllä kaikista, ja mikä on ykkösteho milläkin valmistajalla. Tyypillisesti liesituulettimissa on muutama tehoalue, joista kannattaa valita käyttötilanteeseen sopiva: kun jotain paistetaan suurella lämmöllä ja käryä syntyy enemmän, käytetään suurempaa tehoa. Liesituulettimen toimintaa voi Valveen mukaan silloin vielä tehostaa vaikka avaamalla ikkunaa, jolloin saadaan tuuletusta ja korvaavaa ilmaa. Valittu teho vaikuttaa myös laitteen melutasoon. Varsinkin avokeittiöissä liesituulettimen melu voikin ajan mittaan muodostua häiritseväksi etenkin kun sitä käytetään suurimmalla teholla. – Kun käytössä on liesituuletin ja puhallin sijaitsee hormin alapäässä, melua on ja sitä pitää vain sietää, Valve toteaa ja lohduttaa liesituulettimen melun olevan kuitenkin vain väliaikaista. Jos hurina kuitenkin häiritsee, hän ehdottaa vaihtoehdoksi liesikupua, jolloin melua aiheuttava puhallin sijaitsee katolla eikä keittiössä.

Apua arkeen MONIPUOLISTA KOTIAPUA LOPELTA MYÖS LÄHIKUNTIIN

MiNi

Kotipalvelut

Katso palvelumme: www.minikotipalvelut.fi

044-9789262

Rakentajan paras kaveri Uudellamaalla! Suuret ja pienet erät – kaikki onnistuu Ventoniemen tehokkuudella.

Ongelmat usein yhteyksissä ilmanvaihtoon Kun liesituuletin toimii suurimmalla teholla, se alipaineistaa kiinteistöä huomattavasti. Tuulettimen kautta talosta poistuu kymmeniä, jopa satoja litroja ilmaa sekunnissa. Vaikka sitä pidetään yleensä päällä vain puoli tuntia tai vartti, tuona aikana poistetaan useita tuhansia litroja ilmaa. Taloon on siis myös tultava jostain vastaava määrä korvaavaa ilmaa. – Silloin on tärkeää muistaa, että joko raottaa vähän ikkunaa tai riippuen siitä, millainen ilmanvaihtojärjestelmä on, huolehtii että korvaavaa ilmaa tulee jostain. Se tehostaa sitä poistoa. Muuten voi äkkiä käydä niin, että takan hormi voi toimia korvausilman reittinä, ja sisätiloihin kulkeutuu sen tai viemärin hajua, kertoo Valve. Jos liesituulettimesta virtaa kylmää ilmaa talon sisätiloihin, sekin on hänen mukaansa tavallisesti merkki ilmanvaihdon ongelmasta. – Asunto on alipaineinen, ja kun puhallinta ei käytetä eikä ole ilmanvirtausta huoneistosta ulospäin, hormi antaa myöten ja alkaa toimia korvausilman reittinä, havainnollistaa Valve ja huomauttaa, että kyse voi olla ilmamäärien säätämisestä. – Kun puhallinta ei käytetä, ilmanvaihto toimii painovoimaisesti huoneistosta ulospäin. Liesituulettimeen kerääntyvä kondenssineste puolestaan liittyy tavallisesti ilmanpoistoon ja siihen, että hormin yläpää pääsee huurustumaan tai jopa jäätymään. Esimerkiksi perunoiden keittämisestä muodostuu paljon kosteutta, joka kerääntyy hormin yläpäähän ja alkaa sieltä sitten mahdollisesti valua. Ongelmaa ilmenee tavallisesti vain tietyillä keleillä, mutta jos kondenssia muodostuu jatkuvasti, Valve vinkkaa pitämään puhallinta pidempään päällä pienellä teholla. Petri Valve toimii Cervi Talotekniikka Oy:n toimitusjohtajana.

Meiltä saat mm. laadukkaat murskeet, sepelit, hiekat, mullat ja katteet, maanajo- sekä maiden vastaanottopalvelut. O t a t h a n yh t e yt t ä , k e r r o m m e l i sä ä ! Tarjouspyynnön voit jättää myös kotisivujen kautta.

VENTONIEMEN SORA OY Puh. 019 460 0040 sora@ventoniemi.fi, www.sora.fi

• sähköasennukset • sähkösuunnitelmat • tarvikemyynti Tehtaankatu 1, Riihimäki. Auki ma, ke 7.30-16, ti, to 7.30-17, pe 7.30-14 Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki Esa Eiristö 0400 965 284 • Joni Ventola 040 451 6175 0400 965 284 • 040 451 6175 • 0400 680 433


ta hin n y el uri! it t äs lask k i es nt a ne fi/hi o hu si. lpy nok y k na tso w. Ka ww

Ā ILMOITUS

:

Vaihtoehto kalliille kylpyhuoneremontille – nanopinnoitteella kylpyhuoneelle lisää vuosia Harvat tietävät, että kalliille kylpyhuoneremontille on olemassa vaihtoehto. Ammattilaisen suorittama huolellinen puhdistus ja nanopinnoitus pidentävät kylpyhuoneen elinikää vuosia. Kustannukset ovat murto-osa remontin kuluista.

Esimerkiksi Keski-Euroopassa kodin ja julkisten tilojen nanopinnoitus on jo tuttua. Nanopinnoituksen avulla voidaan suojata esimerkiksi kylpyhuoneen pinnat niin, etteivät likaavat aineet pääse tarttumaan ja imeytymään niihin. Samalla käyttöikä pitenee, puhdistus helpottuu ja ympäristölle ja pinnalle haitallisten puhdistusaineiden käyttö vähenee oleellisesti. Edelläkävijä alalla on Nanoksi Finland Oy. Kokemusta on kertynyt jo tuhansista kohteista. – Teemme kylpyhuoneiden ehostuksia ilman kalliita remontteja, kertoo yrittäjä Jukka Laks Nanoksista. – Ehostuksen ansiosta kylpyhuone saadaan uudennäköiseksi – ja pysymään sellaisena. Nanopinnoite hylkii vettä ja rasvaa. Kalkki ja ruoste ovat paljon helpommin poistettavissa suojatulta pinnalta eikä home pääse tarttumaan pinnoitteen päälle. Pinnoite on hengittävä, joten sen alle mahdollisesti pääsevä kosteus haihtuu pois. Pinnoite on väritön ja kestää käytössä useita vuosia. Se kestää hyvin myös erilaisia puhdistusaineita, mutta useimmiten puhdistamiseen riittää lämmin vesi ja mikrokuituliina.

Ensin huolellinen puhdistus, sitten pinnoitus Nanoksin ammattilaiset aloittavat kylpyhuoneen pintojen huollon perusteellisella puhdistuksella. Se on onnistuneen lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeää. – Saamme lähes poikkeuksetta pinnat puhtaiksi, vaikka niissä olisi kalkkia, ruostetta, hometta tai muuta, hankalasti irrotettavaa likaa. Teemme puhdistustyön aina itse, koska vaatimustasomme on korkea, kertoo Laks. – Tarvittaessa teemme puhdistuksen ja pinnoituksen yhteydessä muuta pientä huoltoa; kiinnitämme tai vaihdamme irtolaatat ja uusimme tarvittaessa niin laatta- kuin silikonisaumatkin. Puhdistukset tehdään aina kohteen likaisuuden vaatimalla tavalla. Koska likaa on niin erityyppistä, menetelmätkin vaihtelevat sen mukaan.

Puhdistuksen jälkeen levitetään kullekin pinnalle parhaiten sopiva nanopinnoite, jonka annetaan kuivua kohteesta riippuen muutamasta tunnista vuorokauteen. Koko homma on valmis 1–2 päivässä.

Muitakin tiloja kannattaa suojata nanopinnoitteilla Pinnoituksen kustannukset ovat murto-osa remontin kustannuksista. Nanopinnoitteilla voidaan suojata kaikenlaisia pintoja. Esimerkiksi keittiötiloissa välitila, tasot ja rosteripintaiset kodinkoneet hyötyvät nanopinnoitteesta. Samoin eteinen ja ulkotiloja voidaan pinnoittaa. Erityisen hyödyllistä on pinnoittaa uudet märkätilat, joiden käyttöikä pitenee suojauksen ansiosta 10–15 vuotta. Saunan lauteet kannattaa myös pinnoittaa heti uusina. Nanoksi tekee paljon myös julkisten tilojen suojauksia: nanopinnoituksella voidaan nopeasti ja edullisesti parantaa esimerkiksi ravintoloiden, kahviloiden, huoltoasemien ja hotellien asiakastyytyväisyyttä, helpottaa siivousta sekä esimerkiksi parantaa asuntojen vuokratuottoa. – Lähes puolet pinnoituksistamme tehdään yrityksille, kertoo Laks. – Käsittelyn hinta tietysti kiinnostaa aina ihmisiä. Sitä varten nettisivuillamme on kylpyhuonekäsittelyn hintalaskuri, josta hinta-arvion voi käydä tekemässä.

Lisätietoja: www.nanoksi.fi | puh. 050 564 2771

Nanopinnoitteilla voidaan suojata kylpyhuoneen lisäksi keittiön, eteisen ja ulkotilojen pintoja ja vähentää remontointitarvetta.


A&K Omakoti 6/2019

15

www.omakotilehdet.fi 

Pixabay

Teksti: Pia Tervo

Kulutuksen ja veden kesto kalusteiden mittarina Kalusteiden materiaalivalinnoilla on erityisen suuri merkitys nimenomaan kylpytiloissa, joissa olosuhteet ovat jatkuvasti haastavat. Kaapistojen ovia auotaan päivittäin ja ne kostuvat tai peräti kastuvat usein.

Se, että kylpyhuoneen laatikoston ulkopinta irvistää jo kahden vuoden kuluttua ostosta, ei ole ainoastaan ärsyttävää. Se myös kielii käyttötarkoitukseen sopimattomista materiaalivalinnoista ja ehkä siitäkin, että kalusteen hinnalla on monen ostajan silmissä liikaa painoarvoa suhteessa sen käyttöikään. Heikosti kestäviä kylpyhuonekalusteita ei valmistettaisi, jollei niillä olisi riittävästi kysyntää. Hyvien kalustevalintojen voidaan kuitenkin perustellusti sanoa olevan ekotekoja tänä päivänä. Nykyään markkinoilta löytyy peruskalusteiden lisäksi

uutta teknologiaa, esimerkiksi pinnoitteita, joiden ominaisuuksista asiaan huolella perehtyneet myyjät osaavat tarvittaessa kertoa enemmän. Kulutusta kestävien ja pitkäikäisten materiaalien haluttavuus on lisääntynyt sitä mukaa, kun ekologista asumista on tuotu esille tiedotusvälineissä.

Kysyvä ei eksy kalustemateriaaliviidakossa Kalustealan yrittäjä Olli Päivärinta toivoo, että kuluttaja

osaisi kysyä oikeat kysymykset kalusteostoksilla. – Suihkun läheisyys sellaisessa tilassa, johon kalustetta hankitaan, vaatii ymmärrystä kuluttajalta. Ostohetkellä pitäisi olla konkreettista tietoa kalusteen todellisesta roiskeenkestävyydestä. Tieto kosteudenkestävyydestä ei riitä, koska se on kuluttajalle käsitteenä niin tulkinnanvarainen, tähdentää Päivärinta, jolle kalustemateriaalin elinkaari ja ekologisuuskin ovat tärkeitä ominaisuuksia. – Pitää tietää, saako kalusteen päälle roiskua vettä vai kestääkö se vain ilmankosteutta.


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Nykyään kalustemarkkinoilta löytyy myös erilaisia kvartsi- eli komposiittimateriaaleja, joiden käyttöominaisuudet vaihtelevat ja riippuvat käytettyjen aineiden määrästä. Komposiittitasoja ja -altaita voidaan tehdä kierrätysmateriaaleistakin, jolloin ne ovat ekologisimmillaan. Nanoteknologia on tullut kalusteidenvalmistukseen jäädäkseen. Sillä pyritään vakiinnuttamaan puun luontaisesti vaihtelevat ominaisuudet tietynlaisiksi. Kun puu reagoi liialliseen kosteuteen turpoamalla ja kuivuuteen kutistumalla, nanoteknologiakäsittelyn avulla puupinnan ominaisuudet saadaan vakioiksi ja tiedetään tarkasti.

Ā KOLUMNI Tuulahduksia Euroopasta

Kuluttajansuojalaki ei ole aina puolella Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Ilmastonmuutos uhkaa – teknologia ja rahat ovat olemassa Etelämantereesta irtosi syyskuun lopus-

muksiamme. Voimme jokainen arjen va-

sa neljä kertaa Ahvenanmaan kokoinen

linnoillamme vaikuttaa ja edistää omalta

jäävuori. Heinäkuun lopussa maailmas-

osaltamme isoja asioita, kuten ilmaston-

sa oli kulutettu resursseja maapallon

muutoksen hidastamista ja hiilineutraa-

kantokyvyn verran tämän vuoden osal-

liutta. Omat elämäntapa- ja ruokavalin-

ta ja lopun vuotta käytämme resursseja

tamme ovat tärkeitä.

enemmän kuin maapallomme kykenee

Luonnon monimuotoisuuden suoje-

tuottamaan. Hallitsemattomat metsäpa-

leminen ja ilmastonmuutoksen pysäyt-

lot riehuvat maailmalla.

täminen eivät ole vain ympäristöasioita

Amazonin palaessa maapallolta kato-

vaan talouden, teollisuuden, rahoitus-

aa peruuttamattomasti lukematon mää-

markkinoiden

rä eläin- ja kasvilajeja, mittaamattoman

perusta. Hyvä uutinen on se, että se on

arvokasta monimuotoista luontoamme.

ratkaistavissa. Tiedämme ongelman, ja

Samalla palavat maapallomme keuhkot,

meillä on siihen tarvittava teknologia ja

yhteiset hiilinielut, jotka sitovat hiilidioksi-

rahat.

ja

koko

yhteiskunnan

dia ja pitävät kurissa ilmaston lämpene-

Tähän asti finanssilainsäädäntö ja

mistä. Sademetsien kato vastaa jopa 10

ympäristölainsäädäntö ovat kulkeneet

prosenttia maailman kasvihuonepääs-

omilla poluillaan. On ajateltu, että niiden

töistä.

tavoitteet menisivät ristiin. Näin ei kui-

Lämpenevä ilmasto lisää sademää-

tenkaan ole. Ympäristöriskien huomioi-

riä ja erityisesti talvien sademäärät kas-

minen kuuluu hyvään taloudenpitoon ja

vavat. Kuten jo olemme viime vuosina

rahaa kestävään talouteen siirtymiseen

nähneet, säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät,

on olemassa.

on enemmän myrskyjä ja rankkasateita,

Euroopan unionin kestävän rahoituk-

toisaalta pitkiä kuivia ajanjaksoja heltei-

sen strategia on askel finanssimarkkinoi-

den osuessa kohdalle. Ilmastomuutos

den kannustinten korjaamiseksi. Kevääl-

asetta asumiselle ja rakentamiselle uusia

lä valmistui neuvottelemani asetus, joka

haasteita.

velvoittaa rahoituspalveluiden välittäjät

Rakentamisella on myös osansa il-

ja rahoituslaitokset huomioimaan kes-

mastotyössä: rakennusten energiate-

tävyysriskit ja sijoitusten ympäristövai-

hokkuuden lisääminen ja kiertotalouden

kutukset sijoituspäätöksissään ja kertoa

periaatteiden mukaan ottaminen ovat

niistä kuluttajalle.

tässä avainasemassa. Tulevalta komis-

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

siolta onkin odotettavissa aloitteita ra-

on massiivinen haaste. Mutta kun rahas-

kennusalalle osana uutta kiertotalouden

ta puhutaan, haaste on pitkälti korvien

toimintasuunnitelmaa.

välissä. Aloittaa voidaan vaikkapa raha-

Politiikoilla on vastuu, mutta se ei

virtojen siirtämisestä vääristävistä ym-

yksin riitä. Ilmastonmuutos pakottaa

päristön ja yhteiskunnan kannalta kestä-

meidät muuttamaan tapojamme ja tottu-

viin kohteisiin. Ei se niin vaikeaa ole.

Tulisiko kuluttajien saada oikeaa tietoa kalusteen roiskeenkestosta ja voiko erilaisia kosteutta kuvaavia sanoja käyttää markkinoinnissa väärin? Kysymyksellä on sekä eettinen että laillinen painoarvo. Lain mukaanhan tuotteen on sovelluttava sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Jos kuluttaja ostaa kylpyhuoneeseen allaskaapin, hänellä on perusteltu syy odottaa kaapilta kosteudenkestoakin. Tähän kuluttaja usein luottaa tietämättä, mitä kosteudenkestolla tarkoitetaan. – On kuitenkin hyvin yleistä, että käytössä tuotteet eivät kestä. Riittää, että kylpytiloissa on kosteaa ja kuumaa, niin kaluste ei kestä olosuhteita. Usein myös lattialämmitys ja saunahöyryt tekevät tehtävänsä. Raja, milloin kaluste ei täytä enää kosteudenkestovaatimusta, on häilyvä. Yleensä halvemmilla kylpyhuonekalusteilla onkin vain kahden vuoden takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kalusteiden tulisi kestää takuuajan oikein asennettuna ennen kuin niissä on havaittavissa normaalista kulumisesta poikkeavaa rikkoutumista. – Takuuseen ei kuitenkaan aina voi luottaa reklamaatiotilanteissa. Asiaa selvitettäessä saatetaan havaita, että ongelma johtuu myös käyttäjästä. Vesiroiskeet täytyisi aina pyyhkiä kalusteen pinnalta. Toisella sama kaluste voi vaurioitua paljon nopeammin kuin toisella, Päivärinta huomauttaa. Ostotilanteessa kuluttajan kannattaa kysyä kalusteen soveltuvuuden lisäksi asennukseen liittyvistä seikoista. Niilläkin voi olla vaikutusta kulutuksenkestoon.

Perinteiset luonnonmateriaalit säilyvät uusien rinnalla Suomalaiselle metsäkansalle ehkä tutuin keittiö- ja kylpyhuonekalustemateriaali on puu johtuen pitkälti sen erinomaisesta kestävyydestä. Puu on edelleen luonteva valinta sellaisiin kalusteisiin, joilta vaaditaan lujaa kulutuksenkestoa, hygieenisyyttä ja puhdistettavuutta. Se tarvitsee pintaansa kuitenkin hyvän suojauksen kestääkseen käyttöä. Suojauksen tulee olla sitä tuhdimpi, mitä vaativammista tiloista on kyse. Puu vaatii ajan saatossa myös hiomista ja uudelleen pinnoittamista, mutta sillä tavoin puinen kaluste kestää tarvittaessa sukupolvelta toiselle. – Jos ostetaan kestoltaan hyvä tuote, säästetään ympäristöä ja hankinta maksaa itsensä ajan mittaan takaisin verrattuna huonoon laatuun. Keskitason kylpyhuonekaluste kestää kosteutta jo hyvin. Googlesta löytyy varmasti ratkaisuja, jos viitsii etsiä, neuvoo Päivärinta.

Ekologisilla kalusteilla merkittävästi vähemmän jätettä Saton tuotekehityksen asiantuntijan, puuseppä Jonna Röynän, mukaan tavallisimpien kylpyhuonekalustemateriaalien valmistuksessa on käytetty lastulevyjä tai mdf-levyjä, jotka on maalattu. Tällaiset kalusteet eivät kestä kylpyhuoneiden kosteusrasitusta ja ovat juuri niitä, jotka joutuvat säännöllisin väliajoin vaihtoon. Röynä arvioi kylpyhuoneiden joutuvan nykyään kovemmalle rasitukselle kuin ennen, sillä ihmiset peseytyvät eri syistä useammin. Kaikenlaiset uudet liikuntaharrastukset ovat lisänneet suosiotaan ja hygieenisyysihanteet muuttuneet. Suihkuttelijat eivät kuitenkaan aina muista pyyhkiä kalusteiden pinnoille tiivistynyttä vesihöyryä pois. Näin annetaan heikkolaatuiselle materiaalille otolliset olosuhteet kupruilla jopa ennen aikojaan. Muutaman vuoden välein tehtävät kalusteiden vaihdot vievät rahan lisäksi myös aikaa, sekä haittaavat asumista. Ongelma oli olemassa myös Sato-yhtiön vuokra-asunnoissa. Asiasta suivaantuneena Satossa alettiin kehitellä uutta kestävämpää kylpyhuonekalustesarjaa. Jonna Röynä on äskettäin lanseerannut pirkanmaalaisen kalusteyrityksen kanssa kylpyhuonekalustesarjan, jolle on myönnetty Design from Finland -merkki ja avainlipputunnus. Tuotteiden materiaali on massiivilaminaattia ja niille luvataan peräti 25 vuoden takuu. Kylpyhuonemalliston myötä yksin Saton vaihtamien kylpyhuonekalusteiden määrästä syntyvää jätettä kertyy nyt vuodessa 12 500 kiloa vähemmän. Lähteet: TTS Työtehoseura, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto, Sato


17

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

I SSSÄÄ NNNNI S Y YY MM Y

to Oyy AAssuunntoäOän inikjärven Huyrvm N silta KuLuoniste

Viitteellinen kuva kohteesta

Mukavaa rivitaloasumista Hyvinkään Tapainlinnassa Asunto Oy Hyvinkään Kuunsilta / Kuutamotie 8, 05810 Hyvinkää Jos arvostat pientaloasumista, mutta haluat päästä helpolla ilman piha- tai lumitöitä, tervetuloa Asunto Oy Hyvinkään Kuunsiltaan. Se muodostuu neljästä yksikerroksisesta rivitalosta, jotka ovat Laptin tyyliin huolellisesti rakennettuja. Tarjolla on kaksioita, kolmioita ja neliöitä. Sisätilojen jatkeena on viihtyisät asunnon levyiset terassit ja omat pienet piha-alueet. Rakennustyöt ovat jo käynnissä, mutta vielä ehdit vaikuttamaan uuden kotisi materiaalivalintoihin ja suunnitelmiin.

Huoneistoesimerkit: Asunto Tyyppi A3 2h+kt A2 3h+kt+s D27 3h+kt+s B11 4h+kt+s

TO M I KO S U N E N Myyntipäällikkö, LKV puh. 040 668 6192 tomi.kosunen@lapti.fi

TONTTI

TONNILLA! Kaikki Lopen kunnan omakotitontit vain 1000 €

w w w. l o p p i . f i

Vh alk. 168 000 206 375 211 500 265 740

Esittely su 15.12. klo 13.00–13.30 Kuutamotie 8, 05810 Hyvinkää

Rakennusliike Lapti Oy, Äyritie 8 B, Vantaa Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.fi/etelasuomi

Keskellä kasvu-suomea

Mh alk. 48 000 58 875 60 500 75 740

Tutustu lisää asuntoihin osoitteessa lapti.fi/hyvinkaankuunsilta.

Kysy lisätietoja myyjiltämme: M I N N A TU O H I M A A-TI R I Asuntomyyjä puh. 050 477 2121 minna.tuohimaa-tiri@lapti.fi

m2 48,0 65,0 70,5 86,0


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Saara Pakaslahti

Nokialainen Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, kuten lasten olympialaisia, kirpputoreja, siivouspäiviä, pikkujouluja sekä teatterireissuja. Elokuussa yhdistys järjesti Lasten Sunnuntain. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Minna Tolonen sekä puheenjohtaja Kalevi Lindstedt iloitsivat tapahtuman runsaasta osanotosta.

Teksti: Saara Pakaslahti

”Kivaa yhteisöllisyyttä, jota on mukava vaalia” Pientaloalueen asukkaiden yhteistyössä on voimaa. Sen ansiosta asuinalue voi tuntua entistäkin mukavammalta, viihtyisämmältä ja turvallisemmalta.

Kun kyräilyn sijaan naapureiden kanssa vietetään jopa yhteistä vapaa-aikaa, alkaa pientaloalueen asukkaiden yhteistoiminnalla olla jo hyvinkin yhteisöllisiä piirteitä. Näin on tilanne muun muassa Nokialla sijaitsevalla Lähdekorven-Hirsimäen asuinalueella. Siellä toimii Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys ry, jonka jäsenet pyörittävät toimintaa alueen asukkaiden iloksi ja hyödyksi. Perinteikkäässä yhdistyksessä on jäseninä niin alueen alkuperäisiä asukkaita kuin naapurustoon myöhemmin muuttaneita talouksiakin. Myös nuoremmat perheet ja lapsitaloudet ovat tuoneet

omakotiyhdistyksen toimintaan uutta virtaa. Yhdistyksen tapahtumia aktiivisesti ideoimassa ja järjestämässä on ollut muun muassa varapuheenjohtaja Minna Tolonen. Kymmenkunta vuotta alueella asunut Tolonen on ollut omakotiyhdistyksen toiminnassa mukana nyt muutaman vuoden. Hän kokee asukkaiden yhteistyön olleen antoisaa. – Se on antanut mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Paljon tuttuja sekä ystäviä on tullut sitä kautta, kun naapuruston kanssa on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja muuta aktiviteettia.

Esimerkiksi kesällä naapuruston väkeä kokoontui alueen urheilukentälle pelaamaan perhepesistä. – Sen jälkeen meillä oli kentällä pitkä pöytä, jonka ääressä grillasimme ja söimme yhdessä. Tällainen on kivaa yhteisöllisyyttä, jota on mukava vaalia.

Kyläilykulttuuri kuihtui, mutta tapahtumat yhdistävät Minna Tolonen kokee asukkaiden yhteistyön vaikuttaneen myös omaan ja perheensä viihtyvyyteen alueella. – Onhan se sekä itselle että lapsille hie-

noa, että tuntee, ketä ympärillä asuu. Jos tarvitsee apua, sitä on myös helppo pyytää puolin ja toisin. Yhteistoiminta esimerkiksi erilaisten tapahtumien tiimoilta madaltaa myös uusien asukkaiden kynnystä tulla ja kiinnittyä alueelle. – Ennen vanhaan mentiin ovelta ovelle ja istuttiin kahvilla naapurin kanssa. Tällainen on vähentynyt, samoin se, että mentäisiin tervehtimään, että hei, olen uusi naapurisi – nykyään kynnys siihen on korkeampi. Kun yhteisissä tapahtumissa tavataan muutamia kertoja, onkin jo matalampi kynnys ottaa kontaktia


19

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Kimppahankintoja ja kierrätystä naapuruston kesken

Saara Pakaslahti

Väkisin on väärä periaate myös pientaloalueiden asukkaiden yhteistyön suhteen. Pakottomasti ja vapaaehtoisuuteen perustuen viriää parhaimmillaan toimintaa, joka lisää niin alueen viihtyvyyttä kuin turvallisuutta.

naapuriin, ja lainata sieltä vaikkapa pensasleikkuria tai muita yksinkertaisia juttuja, Tolonen kuvailee. Myös kriminologi, opintotoiminnan asiantuntija Regina Järg-Tärno Suomen Setlementtiliitosta kertoo asukkaiden yhteisen tekemisen tuottavan sosiaalista pääomaa sekä turvallisuuden ja luottamisen tunnetta. – Riippuen elämäntilanteesta se voi myös tuottaa tunnetta, että minä pärjään, ja jos tapahtuu jotain, naapurini auttavat minua – saan, voin ja uskallan pyytää apua tarvittaessa.

Naapuriapua tulisi pohtia poikkeustilanteidenkin varalta Regina Järg-Tärno kertoo naapuriavun olevan joissain maissa hyvinkin konkreettista ja arjessa koettua muun muassa ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden takia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Texasissa, Houstonissa tulva- ja myrskytuhoalueella naapureiden yhteistyö sekä naapuriavun organisointi on ollut ehto ihmisten selviytymiselle. Järg-Tärnon mukaan myös Suomessa olisi mahdollista jo ennakoivasti kerätä tietoa siitä, keitä alueella asuu, ja ketkä asukkaista olisivat mahdollisessa kriisitilanteessa niin sanotusti haavoittuvassa asemassa, eivätkä välttämättä pärjäisi itsenäisesti. Naapuruston avun organisoinnin hyöty tulisi todeksi mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa. – Kysymys kuuluu, miten yhteisöä organisoidaan ja autetaan poikkeustilanteissa? Nykyään tämä tarkoittaa poikkeavia sääilmiöitä ja niiden jälkeisiä tilanteita, kun normaalit infrat ja rakenteet ovat tilapäisesti pois toiminnasta esimerkiksi sähkökatkosten takia. Järg-Tärnon mukaan poikkeustilantei-

Pientaloasukkailla ja heidän yhteistyöllään on hyvät mahdollisuudet edistää myös kestävää kehitystä. Asiantuntija Lotta Toivonen Sitran Kestävä arki -projektista listaa useita konkreettisia yhteistyön muotoja. – Esimerkiksi jäteastioiden tyhjennykset kannattaisi mahdollisuuksien mukaan yhdistää talojen kesken ainakin sellaisten jätejakeiden osalta, joita ei kerry kovin paljon. Vaihtoehtoisesti taloilla voisi olla yhteisiä jäteastioita ainakin sellaisten jätteiden osalta, joita ei kerry riittävää määrää, tai joiden kerääminen yhdeltä talolta kerrallaan ei ole järkevää. Jätehuoltoalueesta riippuen naapureiden voikin olla mahdollista perustaa kimppa-astia eli yhteiskäyttöastia esimerkiksi biojätettä varten. Myös puutarhamultaa ja -jätteitä voisi kuljettaa kollektiivisesti: – Jyväskylässä tehtiin vuosina 2017–18 erilaisia kokeiluja, kuten puutarhajäte mullaksi -kokeilu. Kokeilun mallissa asuinalueella tarjotaan mahdollisuutta tuoda multaa samalla kuljetuksella useammalle talolle ja viedä puutarhajätteet useammalta talolta yhdellä ja samalla kerralla. Asukkaat voisivat myös vuokrata roskalavan yhdessä, tai järjestää alueella vaikkapa kadunvarsien siivouspäivän tai haittakasvien kitkemistalkoot.

Yhteishankintana edullisemmin

den ennakoiminen tuottaisi asuinalueella myös luottamusta ja resilienssiä, uskoa siihen, että jos jotain tapahtuu, niin yhdessä siitä selvitään.

Yhdessä asukkailla on mahdollisuus myös vaikuttaa Regina Järg-Tärno näkee suomalaiset pientaloalueet ylipäätään upeina ja idyllisinä – ehdottomasti vaalimisen arvoisina. – Alueilta löytyy myös paljon osaamista ja tietoa, miten pitää huolta taloista ja alueista sekä niiden säilymisestä seuraaville sukupolville. Asukkaat sekä omakotiyhdistykset voivat olla myös vaikuttamassa alueensa asioihin ja puhua esimerkiksi alueen infran puolesta. Nokialainen Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistyskin on ottanut kantaa esimerkiksi alueen tieliikennejärjestelyihin sekä leikkikentän varusteluun. Yhdistyksen vuosikokouksiin on myös kutsuttu kaupungin toimihenkilöitä, jotka ovat kertoneet esimerkiksi asukkaisiin vaikuttavista hankkeista. Regina Järg-Tärno toteaakin asukkaiden välisen yhteistyön olevan tärkeää sekä yhteisöllisyyden että sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, mutta siksikin, että yhdessä on myös mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat alueen hyvinvointia ja rakennussuunnitelmia. – Kuulin juuri vähän aikaa sitten, että jollain alueella on mietitty jopa sitä, että voidaan käyttää osallistavaa budjetointia – eli päättää itse osasta kunnan alueelle tarkoitetuista varoista ja niiden käytöstä, ja tehdä priorisointeja tai esittää toiveita rahoitettavan toiminnan suhteen. Voidaan toivoa vaikkapa digitaitojen opetusta omalle alueelle, sitä tarvitseville

Lotta Toivonen toteaa, että erilaisissa kimppahankinnoissakin olisi paljon potentiaalia. – Esimerkiksi omakotiyhdistysten kannattaa miettiä investointien, kuten lämpöpumppujen, yhteishankintaa. Erilaiset säännölliset laitehuollotkin voisi yhteishankintana saada edullisemmin. Toivosen mukaan myös aurinkosähkön yhteishankinta voisi olla kannattavaa. Lisätietoa aurinkosähkön yhteishankinnan toteuttamisesta saa muun muassa alueellisilta energianeuvojilta sekä Motivalta. Edullisempiakaan laitteita tai tarvikkeita ei välttämättä tarvitsisi hankkia joka talouteen erikseen, vaan hyödykkeitä voisi myös jakaa. Esimerkiksi omakotiyhdistys voisi ostaa vaikkapa astiastoja tai puutarhavälineitä, joita asukkaat voisivat tarvittaessa lainata tai vuokrata.

Verkkoviestintä avuksi Asukkaiden yhteydenpidossa ja naapuriavun organisoinnissa kannattaa hyödyntää verkkoviestintää. – Voi luoda Nappi Naapuri -yhteisön osoitteessa www.nappinaapuri. fi tai tehdä alueelle Facebook-sivuston. Useilla alueilla esimerkiksi FBkirppikset ovatkin toimivia tavaran vaihtopaikkoja etenkin lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden kohdalla, Lotta Toivonen kertoo. Edellä mainituissa tai muissa sopivissa viestintäkanavissa ihmiset voisivat myös vinkata, mikäli he omaavat taitoja, joita voisivat jakaa alueen muille asukkaille – esimerkiksi ompelu-, remontti- tai leipomistaitoja, lastenhoitoapua tai muuta vastaavaa. Toivosen mukaan yksi mahdollisuus voisi olla myös asuinalueen yhteinen kimppakyytisovellus.

henkilöille paikallisen kansalaisopiston järjestämänä tai yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

Asuinalueen yleinen siisteyskin kertoo huolenpidosta Vuodesta 1950 alkaen toiminut Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys halutaan jatkossakin säilyttää virkeänä. Uusia ideoita toimintaan haetaan tietenkin jäseniltä, joita on nykyisin noin 150 taloutta. Minna Tolosen mukaan jäsenten tarpeista riippuen jatkossa mietittäväksi voisivat jatkossa tulla esimerkiksi yhdistyksen tarvikehankinnat ja tarvikkeiden

lainaus tai vuokraus jäsenille, tai jätteiden kimppa- eli yhteiskäyttöastiat. – Vielä ei ole kimppa-astioista keskustelu, mutta varmasti tulevaisuudessa voidaan ottaa asiaksi miettiä sellaisiakin. Roskienkeruukampanjoita alueella on ollutkin: olemme vuokranneet roskalavaa, johon on keväällä kerätty roskia teiden varsilta sekä omien pihojen ympäristöistä. Alueen siisteyteen on siis paneuduttu. Regina Järg-Tärno sanookin, että yleinen viihtyisyys ja siisteys, kuten roskattomat teiden ja katujen varret, kertovat myös osaltaan asuinalueen hyvinvoinnista – siitä, että omasta ja yhteisestä elinympäristöstä pidetään huolta.


20

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Pixabay

Teksti: Saara Pakaslahti

Parasta aikaa ja arjen luksusta kotona Missä sitä ihminen elämästä nauttisi, jos ei kotonaan? Vaikka kotoilu ei käsitteenä tuntuisi tutulta tai edes omalta, moni meistä iloitsee kodin toiminnoista ja tunnelmasta tälläkin hetkellä.


Kenties nytkin istut rennosti sohvalla tai nojatuolissa lukemassa tätä lehteä. Tai vietät kiireetÜntä tuokiota kuuman kupposen ja painomusteelta tuoksuvan lehden ääressä. Hienoa! TodennäkÜisesti teet tämän vieläpä kotonasi. Koti onkin paikka, jossa perimmiltään nautitaan elämästä ja arjesta – kutsuttakoon sitä sitten vaikkapa kotoiluksi. Yliopistonlehtori Piia PyrstÜjärvi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta, sisustus- ja tekstiilimuotoilun alalta tulkitsee kotoilun kotona oleilemiseksi, ja siellä itselle tärkeiden asioiden parissa tapahtuvaksi toiminnaksi – oli se vaikkapa käsitÜiden tekemistä, leipomista tai lukemista. PyrstÜjärvi on havainnut, että kotoiluun voi liittyä vahvasti myÜs turvallisuuden tunne. – Kotona voi olla juuri sellaisena kuin haluaa ja siellä voi hallita ympäristÜä, jossa oleilee. Esimerkiksi voi vaikuttaa materiaalivalinnoilla huoneilman laatuun ja valmistamalla ruoan itse, tietää mitä ravinnokseen saa. MyÜs kotitalousasiantuntija Viivi Maskulin MarttajärjestÜstä korostaa turvallisuuden merkitystä: kodin on oltava paikka, jossa voi olla oma itsensä. – Tärkeintä kodissa on, että se on viihtyisä turvasatama – kodissa on omat tapansa ja käytäntÜnsä, jotka kertovat sen asukkaista.

Villasukat – suomalaisen kotoilun symboli Suomalaisen kotoilun pioneeriksi voisi luonnehtia nyt jo 120-vuotiasta MarttajärjestÜä. – Marttojen vinkkejä käydään ahkerasti lukemassa Martat.fi-sivustolla sekä sosiaalisen median kanavilla. Erityisesti kädentaidot, ekologisen siivouksen vinkit, reseptit ja puutarhanhoito ovat aihealueita, jotka kiinnostavat kotoilun näkÜkulmasta, kertoo Maskulin. Hän sanoo puutarhan sekä viherkasvien hoitamisen kasvattaneen suosiotaan valtavasti viime vuosina. – MyÜs ilmastonmuutoskeskustelun myÜtä erilaiset ruoan hankintaan, valmistukseen ja säilÜmiseen liittyvät vinkit ovat lÜytäneet takaisin kotikeittiÜihin. Luonnonantimet halutaan oppia tuntemaan sekä käyttämään hyÜdyksi. Maskulinin mukaan Martoilta haetaan toki vinkkejä ja inspiraatiota myÜs kädentaitoihin, kuten neulomiseen. Oikeastaan suomalaisen kotoilun symboliksi voisikin nostaa vaikkapa villasukat. – Villasukat kuvastavat suomalaista kotoilua hyvin, ovat ne sitten jalassa tai tekeillä.

MyÜs arjen helpottaminen voi olla luksusta Yleensä kotoilu liitetäänkin juuri itse tekemiseen ja kotona puuhasteluun. Mutta laajemmin tulkiten kotoilu voi tarkoittaa myÜs arjen luksusta ja elämästä nautiskelua sekä rentoutumista kotioloissa. Kotoilua voi siis olla esimerkiksi kunnon lÜhÜkeidas tai tasokkaat AV-laitteet ja valkokangas olohuoneessa, loihakka laiskanlinna lukunurkkauksessa, poreallas terassilla, palju tai pihasauna tai

21

www.omakotilehdet.fi ď„

A&K Omakoti 6/2019

kotioloihin sovitettu spa-osasto saunan yhteydessä. – Mielestäni kotoiluun liittyy myÜs elämästä nautiskelu. Itse käytän kodin suunnitteluun ja arjen toimivuuteen liittyvien asioiden yhteydessä mielelläni myÜs termiä �arjen luksus�. Arkeen voi ja kannattaakin tuoda juuri itselleen soveltuvaa luksusta, eli esimerkiksi jotain sellaista, josta nauttii ja joka voi tuntua ylelliseltä ja josta on haaveillut, sanoo Piia PyrstÜjärvi. Hänen mukaansa luksus voi syntyä yksittäisistä pienistäkin asioista, kuten ilahduttavasta kukkakimpusta. – Arjen luksus voi olla myÜs arjen helpottamista erilaisilla asioilla, kuten siivouspalvelun käytÜllä tai robottipÜlynimurilla. Toisaalta arjen luksusta voi olla ihan myÜs kiireetÜn aamu-, iltapäivä- tai vaikka iltakahvin tai -teen nautiskelu. Tai kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikkapa tuore, itse leivottu leipä tai sämpylät. PyrstÜjärvi pohtii, että luksus voi lÜytyä myÜs oman harrastuksen kautta: jos tykkää esimerkiksi käsitÜiden harrastamisesta, laadukkaat materiaalit ja tarvikkeet voivat lisätä onnistumisen iloa.

Palveleva verhoomo Hyvinkäällä

Huonekalujen pehmustukset ja verhoilut Verhoilukankaat ja -tarvikkeet, myĂśs omiin projekteihisi

Ota yhteyttä

p. 0400 239 600

posti@heidinverhoomoverstas.fi

www.heidinverhoomoverstas.fi

YksilÜllisyyttä ja laatua arvostavalle Huonekalujen verhoilupalvelu - kodit ja julkiset tilat Sisustusompelu Verhoilu- ja sisustuskankaat Verhoilumateriaalit ja –tarvikkeet

Ota yhteyttä!

Talven selkäkin taittuu kotoillen Kotoilua on mediassa nostettu ilmiÜnä esille vähän väliä, vaikka sinällään kyse on aivan luonnollisesta asiasta. Me suomalaiset kun olemme varmasti olleet jossain määrin aina – etenkin pimeämpään vuodenaikaan – kotona viihtyvää kansaa. Piia PyrstÜjärvi uskoo kotoilun merkityksen korostuvan juuri kylmänä ja pimeänä vuodenaikana. – Kotiin halutaan tuoda kaamosta karkottavia asioita, rentoutua ja sallia vaipuminen �karhun uneen�, josta heräillään aktiivisempaan elämäntapaan auringon noustessa horisontin yläpuolelle. Pakkasen paukkuessa ulkona aikaa vietetään enemmän sisätiloissa oleillen ja puuhastellen mukavia, iloa tuottavia ja mieltä virkistäviä asioita. PyrstÜjärvi kertoo itsekin kotoilevansa paljon. Koti on hänelle tärkeä paikka hektisen ja sosiaalisen tyÜelämän sekä muun kodin ulkopuolella tapahtuvan arjen vastapainoksi. Hän uskoo kotoilun merkityksen kasvaneen muidenkin suomalaisten keskuudessa, vaikka ilmiÜtä ei niin tarkkarajaisesti hahmotettaisikaan, saati määriteltäisi kotoiluksi. – Kotona viihdytään ja koteja sisustetaan persoonallisemmin. Sisustustrendit enemmänkin antavat vinkkejä kuin ohjailevat tarkasti kodin tyyliä. Luulen, että konmari-ilmiÜ on myÜs osakseen vaikuttanut suomalaistenkin koteihin ja elämäntyyliin. Uskalletaan rohkeammin ja ilman syyllisyydentuntoja tehdä juuri niitä asioita, joista nauttii, ja valita kotiin juuri niitä asioita joista pitää, ilman että säilyttää kodissaan tavaroita, jotka eivät tuota iloa.

p. 050 585 5027 lila.camilla@kolumbus.fi verhoilu@lilacamilla.fi

Havintie 70, Riihimäki

www.lilacamilla.fi

Auto- ja Huonekaluverhoomo Kohonen 

 

facebook.com/omakotilehti

Sopivan rento koti sallii kotoilunkin Toisaalta mediassa esiin on noussut

ď„


22

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

MONIPALVELU Pelti-, putki- ja säiliötyöt Teräspalvelu ja myynti Putki- ja terästyö

RIIHIMÄEN PUTKI- JA TERÄSTYÖ ✆ 0400 310 774

NUOHOUSLEHTO OY NUOHOUKSET HORMISANEERAUKSET IV-TYÖT VARAA AIKASI: NUOHOUSLEHTO.FI puh: 041 506 7677 nuohouslehto@gmail.com www.nuohouslehto.fi

Pixabay

č

Kodissa saa näkyä arki ja muistot.

sellainenkin sana kuin kotihäpeä. Jos oma koti ei näytä ihan siltä kuin sisustuslehdissä tai sosiaalisessa mediassa, sisustusryhmien kuvavirrassa, saatetaan kodista kokea häpeää. – Ehkä juuri konmari-ilmiön tai siivousohjelmien kautta tuli välillä tunne, että ihmiset häpeävät kotejaan tai pelkäävät pyytää sinne ystäviään, jos kotona on sotkuista ja paljon tavaraa. Mutta pitääkö kodin olla edustuskoti, eikö se saa olla juuri sellainen kuin on, ja silti sinne uskaltaa pyytää kavereita? Tässäkin asiassa toivoisi ihmisten suhtautuvan armollisesti, hyväksyen itsensä ja toisensa, sekä myös kotinsa, sanoo Piia Pyrstöjärvi. Myös kotoilua voisi edesauttaa suhtautumalla kotiin ja asumiseen sallivasti. – Kodikkuuteen liitetään usein rentous ja lämminhenkisyys. Kodikkaassa kodissa eletään rakkaiden ihmisten ja tärkeiden asioiden ympärillä. Kodissa saa näkyä arki ja muistot. Kodin ei tarvitse olla täydellisen siisti vaan sopivan rento, mikä mahdollistaa luonnollisen oleilun ja sallii kodin muuttua erilaiseen kotoiluun tarvittavaksi tilaksi, Pyrstöjärvi pohtii. Viivi Maskulin muistuttaa, että muutamalla perusvinkillä koti pysyy järjestyksessä, eikä kaaoksesta tarvitse kantaa stressiä. Näin vapautuu voimavaroja kenties siivoamistakin mielekkäämpiin puuhiin. – Kun kotityöt jakaa niihin, joita tekee päivittäin, viikoittain sekä kuukausittain, siivouspäivät eivät näyttäydy ylitsepääsemättöminä urakoina. Tällöin myös koti pysyy viihtyisänä, vaikka

pyykkikori olisikin täynnä tai villakoiria olisi muutama sohvan takana.

Tietoinen läsnäolo tuo kotoiluun enemmän Piia Pyrstöjärvi kannustaa kotoilemaan tietoisesti ja nauttien. – Tee kodissasi arjen askareiden lisäksi myös niitä asioita, joista nautit, ja hanki kotiisi jotain sellaista josta todella pidät, jotain, josta olet pitkään haaveillut – unohtamatta arjen luksusta. Myös Viivi Maskulin rohkaisee ottamaan kotoilusta ilon irti. – Arkena kotona vietetty aika voi olla suhteessa hyvinkin lyhyt ihmisen hereilläoloajasta, ja siksi sitä kannattaa vaalia. Tietoinen läsnäolo lisää kotona vietetyn ajan laadukkuutta, asuipa sitten itsekseen tai isommassa taloudessa. – Tutkimusten mukaan esimerkiksi yhdessä syöminen lisää hyvinvointia ja on etenkin perheen nuorten kannalta tärkeää. Päivällisen äärellä on luonteva kertoa ja kuunnella kuulumiset sekä nauttia yhdessäolosta, Maskulin sanoo. Aina ei tarvitse antaa muun maailman hälyn tulla kotiin asti, vaan olostaan voi nauttia vaikka ihan hiljaisuudessakin. – Rauhoita ainakin osa ajasta kokonaan sosiaaliselta medialta, sähköpostilta ja uutisvirralta. Järjestä aikaa asioille, joista nautit, olivat ne sitten pelaaminen, urheileminen, lukeminen, käsityöt tai puutarhanhoito. Ja mikä tärkeintä, vietä aikaa sohvannurkassa viltin alla tekemättä tai ajattelematta sen ihmeempiä!, suosittelee Maskulin.


23

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā LAKIPALSTA

Topi Heinänen Varatuomari, OTM Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy topi.heinanen@lindblad.fi puh. 020 749 8176

Kiinteistö tai asunto-osake kuolinpesässä Merkittävä osa perittävän varallisuudesta koostuu usein

ottaa tehtävää hoitaessaan ja perinnönjakoa toimittaessaan

kiinteästä omaisuudesta tai asunto-osakkeesta. Suomessa

huomioon osakkaiden mielipiteen, mikäli he ovat jostain asi-

omistusasumista suositaan ja omistajan kuoleman jälkeen

asta samaa mieltä.

tällainen omaisuus jää kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaat

Kuolinpesän omaisuuden myynnissä on huomioitava

voivat jakaa perinnön keskenään, mikä yleensä edellyttää

lesken oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin

kiinteistön myyntiä, ellei sitten joku osakkaista halua lunas-

ja pitää hallussaan tavanomainen asuinirtaimisto. Edellytys

taa sitä itselleen.

on, että kodiksi sopivaa asuntoa ei löydy lesken omasta va-

Perinnönjakoa ei ole kuitenkaan pakko tehdä. Kuolinpe-

rallisuudesta. Lesken hallintaoikeuden vuoksi kiinteistöä tai

sän osakkaat voivat yhteisellä päätöksellä jättää kiinteistön,

asunto-osakkeita rasittaa luovutuskielto, eivätkä kuolinpe-

asunnon tai muun omaisuuden kuolinpesään, jolloin pesän

sän osakkaat voi myydä tällaista omaisuutta ilman lesken

osakkaat yhdessä päättävät kiinteistön käytöstä tai esimer-

suostumusta.

kiksi vuokraamisesta. Suvun yhteinen kesämökki on esi-

Kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö myydään, kuolin-

merkki tällaisesta omaisuudesta, joka usein tahdotaan pitää

pesä on myyjänä samassa asemassa kuin kuka tahansa

yhteisessä omistuksessa perittävän kuoleman jälkeen.

myyjä. Normaalit maakaaren ja asuntokauppalain mukaiset

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat kuolinpesän omai-

velvollisuudet ja virhesäännökset koskevat myös kuolinpe-

suutta yhdessä ja tekevät yhdessä kuolinpesää koskevat

sää eli sen jokaista osakasta. Kuolinpesän on huomioitava

päätökset. Perintöoikeus ei tunne enemmistöpäätöksiä,

mm. tiedonantovelvollisuus eli ostajalle on annettava kaikki

vaan kaikkien osakkaiden tulee olla esimerkiksi omaisuu-

kiinteistöä tai asuntoa koskevat tiedot, joiden voidaan olet-

den myynnistä samaa mieltä. Käytännössä yksimielisyy-

taa vaikuttavan kauppaan. Kuolinpesä saattaa joutua tie-

den katsotaan vallitsevan pesän asioita hoidettaessa, mikäli

donantovelvollisuuden laiminlyönnistä vastuuseen ostajaa

joku osakkaista ei nimenomaisesti ilmoita muille osakkaille

kohtaan.

vastustavansa pesää koskevaa päätöstä. Yleensä osakkaat

Kuolinpesä on muutenkin normaalin myyjän tavoin vas-

etenevät sovinnossa ja yleinen käytäntö on, että yksi osakas

tuussa kiinteistön virheistä. Ostaja voi virhetilanteessa vaa-

valtuutetaan huolehtimaan kuolinpesän juoksevista asioista.

tia kuolinpesältä mm. kaupan purkua tai hinnanalennusta.

Elleivät osakkaat etene sovinnossa, on kuolinpesään

Kuolinpesän myydessä omaisuutta osakkaat ovat har-

käytännössä haettava pesänselvittäjä ja -jakaja. Perinnönja-

voin itse asuneet kiinteistöllä tai asunnossa ainakaan vuo-

koa ei ole yleensä järkevää pitkittää tilanteessa, jossa kuo-

sikausiin. Kaupan kohteena on usein vanha talo tai asunto,

linpesän osakkaiden välille on tullut erimielisyyksiä pesän

jonka osalta huoltotoimenpiteet on saatettu laiminlyödä.

hoidosta, vaan kuolinpesä kannattaa yleensä tällaisissa ti-

Osakkaiden tulee muistaa, että heidän todellisista kaupan

lanteissa jakaa. Perinnönjaon viivästyminen riitatilanteissa

kohdetta koskevista tiedoista huolimatta lain mukaista vas-

johtaa yleensä siihen, että kuolinpesä on vaikeampi selvit-

tuuta ei voi siirtää kolmannelle. Tietämättömyyteen ei voi

tää, joka puolestaan nostaa pesänselvityksestä ja perinnön-

vedota, ellei kyse ole ns. piilevistä virheistä. Näissäkin tilan-

jaosta aiheutuvia kustannuksia.

teissa ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus hyvitykseen.

Pesänselvittäjä ja -jakaja on määrättävä yhdenkin osak-

Jotta kuolinpesä voi mahdollisimman tehokkaasti sel-

kaan hakemuksesta. Pesänselvittäjällä ja -jakajalla on oikeus

vittää kaupan kohteen todellisen kunnon ja välttyä riidoilta,

huolehtia kuolinpesää koskevista toimista itsenäisesti lain

kaupan kohteesta on syytä tehdä kuntotarkastus ennen

sallimissa rajoissa. Pesänselvittäjän ja -jakajan määräämi-

kauppaa. Kuntotarkastus saattaa paljastaa kiinteistöstä tai

sen jälkeen kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta määrätä

asunnosta seikkoja, joita ei yleisellä tarkastelulla ole huomat-

kuolinpesän omaisuudesta.

tu. Toisaalta huolellinen kuntotarkastus saattaa tehokkaasti

Pesänselvittäjän tehtävänä on saattaa kuolinpesä jako-

estää ostajaa vetoamasta tiettyihin seikkoihin virheinä, jos

kelpoiseen kuntoon. Kun pesänselvittäjä on saanut selvitet-

nämä seikat on kuntotarkastuksessa huomioitu. Kauppakir-

tyä kuolinpesän jakokelpoiseen kuntoon, toimittaa pesänja-

jaan tulee ottaa mukaan vastuunrajoituslausekkeet myyjän

kaja kuolinpesässä perinnönjaon. Pesänselvittäjä ja -jakaja

turvaksi.


24

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Elisa Äijälä

Jos palavien kynttilöiden lähelle on sijoitettu syttymisherkkiä koristeita, kannattaa niitä valvoa sitäkin tarkemmin.

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kodikkaasti kynttilänvalossa

– turvallisuudesta tinkimättä Vuosi vuoden jälkeen moni asuinrakennuksen tulipalo saa yhä vain alkunsa huolimattomasta kynttilänpoltosta. Pimenevät illat innostavat tunnelmoimaan kynttilän valossa, mikä näkyy myös tulipalotilastoissa. Pelastustoimen taskutilaston mukaan viime vuonna kaikkiaan 72 asuinrakennuksen tulipaloa sai alkunsa kynttilästä tai ulkotulesta. Sitä edeltävänä vuonna määrä oli 88. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusasiantuntija Jari Pouta toteaa, että kynttilöistä ja ulkotulista alkaneiden tulipalojen määrä kasvaa yleensä loppuvuodesta, jolloin niitä käytetäänkin enemmän. Vaikka yksikin asuinrakennuksen tulipalo on aina liikaa, asiassa on tapahtunut kuitenkin hieman positiivista kehitystä: vielä 1990-luvulla kynttilästä alkunsa saaneita tulipaloja saattoi joinain vuosina olla yli sata. Pouta arvioi kehityksen taustalla vaikuttaneen monia tekijöitä, yhtenä niistä led-kynttilöiden ja itsestään sam-

muvien kynttilöiden yleistyminen. – Varmaan myös jatkuva tiedottaminen ja neuvominen on vaikuttanut, hän pohtii. Pelastuslaitokset ovatkin muistutelleet aktiivisesti turvallisesta kynttilänpoltosta etenkin syksyisin – onhan kertaus opintojen äiti tässäkin asiassa.

Palava kynttilä jää yhä valvomatta Harmillista kyllä, tavallisesti kynttilän tai ulkotulen aiheuttaman tulipalon taustalla on silkkaa huolimattomuutta. Usein tulipalon syyllinen löytyykin katsomalla peiliin. Pouta huomauttaa suurimman ongelman olevan ihmisten asenteissa ja tiedon puutteessa. Kaikki eivät esi-

merkiksi sisäistä sitä, että tulipalo voi saada alkunsa pienestä tuikkukynttilästäkin. – Olen ollut alalla nyt 36 vuotta ja puhunut näistä jo vuosikausia satojen ihmisten kanssa. Moni on väittänyt, että tuikkukynttilöihin ei liity mitään vaaraa. Pouta painottaa, että mitään kynttilää ei saa kuitenkaan jättää palamaan valvomatta. Silti monet saattavat jättää palavan kynttilän ”tuomaan tunnelmaa” yöksi, jopa syttymisherkän verhon viereen. – Järkevä ihminen sammuttaa kynttilän kun menee nukkumaan tai poistuu huoneesta, hän toteaa ja mainitsee esimerkkinä, että juuri yöksi peilikaapin päälle palamaan jätetty tuikkukynttilä aiheutti taannoin Helsingissä kampaamon palokaasuräjähdyksen. Tuikkukynttilöiden polttamiseen liittyy Poudan mu-


A&K Omakoti 6/2019

kaan myös muita ongelmia. Usein ei mielletä, että niitä ei saisi sijoittaa aivan lähekkäin. Muutamasta toisistaan kiinni olevasta tuikkukynttilästä tulee yhtäkkiä yksi isompi roihu, kun niiden yhteinen kuumuus aiheuttaa allaspaloilmiön. – Se koko steariinimäärä saattaa roihahtaa koko pinta-alaltaan. Tulee äkkiä 30-senttiset liekit, jotka jokainen saa kuitenkin sammutettua sammutuspeitteellä. Pouta suositteleekin tuikkukynttilöiden välille ainakin viiden senttimetrin eli noin reilun tulitikun mitan verran turvaväliä.

25

www.omakotilehdet.fi 

PAIKALLINEN PALOTURVALLISUUDEN ASIANTUNTIJA www.turvanasi.fi Asiallisilla alkusammuttimilla ja määrätietoisella toiminnalla

UHKAAVALTA TUNTUVASTA PALOSTA VOI SELVITÄ PELKÄLLÄ SÄIKÄHDYKSELLÄ. TULI EI KYSELE VASTUUHENKILÖITÄ – VAHINGON KÄRSIJÄ KYSYY

Alkusammutusvälineet käden ulottuville Turvallisen sijoittelun lisäksi on tärkeää, että kynttilän alusta on palamaton ja lämpöä johtamaton. Jos alusta pääsee kuumenemaan voimakkaasti, se voi aiheuttaa palovaaran. – Tuikkujakin on sellaisia, joissa ei ole nastoja pohjassa. Ne lämmittävät alustaa, kertoo Pouta. Hän muistelee eräässä työpaikassaan sattunutta tapausta, jossa pyöreä lasilautanen oli lastattu täyteen palavia tuikkukynttilöitä: – Kaikki tuikut yhdessä lämmittivät lasia niin, että se rasahti rikki. Pouta ei lämpene myöskään koristeellisille manseteille kynttilän juuressa. Materiaalista riippuen nekin voivat nimittäin olla melkoinen paloriski. – Jos haluaa välttämättä sellaisen tehdä, se ei ole kiellettyä, hän toteaa ja lisää, että jokaisen on kuitenkin oltava huolellinen tulen käsittelyssä. Koska koristemansettikin voi syttyä tuleen, kannattaa miettiä jo valmiiksi, miten se sammutetaan. Kunhan kynttilästä alkanut palo vain havaitaan nopeasti, se ei ole niin iso, etteikö sitä tavallinen ihminen sammuttaisi vaikka kahvipannullisella vettä, lohduttaa Pouta. Hän kehottaa kuitenkin painokkaasti hankkimaan kotiin alkusammutusvälineitä, esimerkiksi sammutuspeitteen.

Riihimäenkatu 83, 05880 Hyvinkää, puh. 019 488 002 Aukioloajat: ma–to klo 9–16.30, pe klo 9–16.00

Sijoita ulkotuli riittävän kauas rakennuksesta Etenkin joulun alla myös pihalle halutaan usein tuoda tunnelmaa erilaisilla lyhdyillä, roihuilla ja ulkotulilla. Ulkona niiden ei arvaisi aiheuttavan paloriskiä, mutta niidenkään kanssa ei saa heittäytyä huolimattomaksi. Kynttilöiden ja ulkotulien turvallisesta sijoittamisesta tulee olla ohjeistus jo tuotepakkauksessa, ja se voi siis vaihdella tuotekohtaisesti. Jari Pouta neuvoo kuitenkin aina varmistamaan, että ulkotuli tai -roihu ei pääse liikkumaan, sen alusta ei ole syttymisherkkä ja että se sijaitsee riittävän etäällä, mielellään ainakin viiden metrin päässä rakennuksista. Jos ulkotuleen kehittyy allaspalo ja se roihuaa koko altaan mitalta, liekit nousevat korkeammalle ja voivat pahimmillaan osua talon ulkoverhoukseen. Pouta mainitsee esimerkkinä tapauksen, jossa ulkotuli oli polttaa mökin: – Ulkotuli oli paljaalla kalliolla, ja mereltä puhalsi kova tuuli. Se oli alumiininen, kevyt pömpeli, joka palaessaan kevenee, kun steariinia haihtuu. Tuuli olikin puhaltanut ulkotulen jo uhkaavan lähelle mökkiä. Tilanne päättyi kuitenkin onnellisesti, sillä mökin luokse ajautunut ulkotuli ehdittiin viime hetkellä havaita ja sammuttaa, eikä se ehtinyt sytyttää ulkoverhousta.

Palovaroitin on kynttilänpolttajan kaveri Kynttilöistä ei tarvitse suinkaan luopua tyystin osana syksyn ja talven tunnelmointia, kunhan niitä polttaessa pitää järjen päässään. Pouta toteaa itsekin käyttävänsä vielä led-kynttilöiden sijaan perinteisiä kynttilöitä. Hän tiivistää turvallisen kynttilänpolton nyrkkisäännöt seuraavasti: – Kynttilää ei jätetä palamaan valvomatta, ja ollaanpa sitten millaisessa tilassa hyvänsä, mökissä tai asunnolla, siellä täytyy olla palovaroitin. Myös alkoholilla on valitettavasti oma roolinsa monessa tulipalossa, joten senkin osalta kohtuullisuus edistää kodin paloturvallisuutta. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, on tärkeää miettiä jo valmiiksi, millä se sammutetaan. Pouta muistuttaa, että kynttilät ja ulkotulet sammutetaan oikeaoppisesti tukahduttamalla. Hän neuvoo varautumaan alkusammutukseen – ja siihen, että myös hätäilmoitus osataan tarvittaessa tehdä ja tilasta poistua.

Elisa Äijälä

Led-kynttilä on toimiva vaihtoehto Vannoutunut kynttilänpolttaja saattaa suhtautua led-kynttilöihin epäilevästi. Näyttävätkö ne muovisilta ja voivatko ne edes tuoda tunnelmaa samalla tavalla kuin aidot, vai jääkö niistä saatu valo väistämättä kalseaksi ja keinotekoisen näköiseksi? Ajatus pienhiukkaspäästöistä ja palovaarasta rohkaisi nihkeilijääkin kuitenkin kokeilemaan led-kynttilöitä, ja jo katsaus nykyiseen tarjontaan yllätti positiivisesti. Kauppojen hyllyiltä löytyy esimerkiksi vahapintaisia, hieman valuneen näköisiä versioita, jotka eivät pistä silmään ikävästi. Osan led-kynttilöistä voi asettaa toimimaan näppärästi ajastimella ja myös niiden käyttöikä vaikuttaa mukavan pitkältä. Jotkin mallit toimivat jopa hämäräkytkimellä ja heräävät valaisemaan, kun ilta pimenee. Lisäksi niitä on nykyisin saatavilla myös ulkokäyttöön sopivina versioina tai vaikka kokonaisina kynttelikköinä. Lasisessa tuikkulyhdyssä testatessa led-kynttilän ”liekki” lepatti miellyttävästi ja sen valo oli väriltään kotoisan lämmintä. Se ei siis juurikaan eronnut sen puolesta aidosta. Huomioitavaa toki on, että aikanaan loppuun asti palvellut led-kynttilä kannattaa kierrättää oikeaoppisesti elektroniikkajätteenä.


26

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Freepik.com

Teksti: Pia Tervo

Kodin joulusisustus kuvastaa itselle tärkeitä asioita On olemassa joitakin perusohjeita, joilla jokainen joulustailaus saadaan parhaimmilleen, olivatpa tavarat ja tyyli kuinka yksilöllisiä tahansa.

Usein kodin jouluestetiikka seuraa samaa tyyliä kuin sisustuksen yleisilme muina vuodenaikoina. Jokainen tuntee ainakin yhden nostalgikon, jolle joulu ei ole koskaan täydellinen, jollei kuusi ole ehtaa puutavaraa suoraan kotimaisesta metsästä. Tuon sisustajan ikkunoissa kellertyvät tänäkin vuonna kauan sitten leikatut paperilumihiutaleet, pöydälle levittäytyy punavihreä kaitaliina, jonka päällä koreilee steariinin kuorruttama iki-

vanha kynttelikkö. Kuten amerikkalainen sisustussuunnittelija ja joulusisustuskirjailija Coral Nafie sanoo, sentimentaaliselle sisustajalle tärkeintä on kunkin yksityiskohdan tunnearvo, eivät niinkään yhteensopivuus tai esteettiset pelisäännöt. Luonto ja uusvanha tunnelma näkyy monen joulusisustuksessa edelleen. Myös stailaaja Milla Rinta-Jaskari arvostaa metsästä löytyviä sisustu-

selementtejä. – Luonnosta voi etsiä käpyjä, havunoksia tai muita kauniita joulukoristeita. Metsässä samoillessaan voi törmätä myös rustiikkisuuden ystäviin. Heidän mottonsa on: kulunut on kaunista. Kuluneen sisustuksen syliin luonnolliset, rouheat elementit uppoavat viehättävästi. Rustiikkiset materiaalit henkivät vanhaa aikaa, eikä mikään uutuuttaan kiiltävä täytä vaa-


27

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Freepik.com

č

Pixabay

Luonnosta voi etsiä käpyjä, havunoksia tai muita kauniita joulukoristeita.

dittua tunnelmaa. Tarpeen vaatiessa hieno hiekkapaperi taikoo tavarasta sisustukseen sopivan ja kankaan kuivattaminen ryppyisenä tuo toivotun wau-efektin. Modernin sisustuksen ystäväkään ei yleensä tee poikkeusta tapoihinsa – edes jouluna. Hän vetää askeettista linjaansa yhtä eleettömästi kuin ennen Hoosiannaa ja taas loppiaisen jälkeenkin. Överiksi ei mennä – ei, vaikka vähän tekisi mieli. Koti hohtaa vaaleutta, eteerisyyttä ja vahvaa itsehillintää. Vain harvat, tarkoin harkitut yksityiskohdat ilmoittavat tulijoille juhlavuodenajasta.

Värillä on väliä joulustailauksessa Sisustusta kannattaa ammattilaisten mielestä jouluistaa niistä lähtökohdista, jotka ovat jo olemassa. Värimaailman jatkuvuus ja yhtenäisyys jopa huoneesta toiseen on suositeltavaa. Tavaroiden ja huonekalujen ei tarvitse olla samanlaisia, vaan värien yhteen nivominen riittää. Esimerkiksi yksi värikäs sisustuselementti voi olla se kiintopiste, josta poimitaan sisustuksen muut värit. Värit tuovat esiin voimakkaita tunteita ja muistoja, jonka vuoksi niiden merkitys joulutunnelmassa voi olla jopa suurempi kuin yksittäisten tavaroiden. Ihmisille, joiden on vaikea päättää, mitä värejä haluaa joulusisustukseensa, Nafie neuvoo valitsemaan esimerkiksi niitä värejä, jotka tuovat esiin mukavia muistoja lapsuuden jouluista. Kaiken ei tarvitse olla samanlaista, jo sinne suuntaan valitut koristeet ja sävyt voivat palauttaa kauniin joulutunnelman henkiin. Koko stailauksen keskiöön voi Nafien mielestä valita yhden upean kankaan, jonka kuviot, värit ja materiaali muokkaavat koko muun huoneen yksityiskohdat symbioosiin.

Rinta-Jaskarilla on vinkki, joka sopii melkein kaikille: – Joulusisustukseen kannattaa valita vain yksi tai kaksi tehosteväriä. Maalaisromanttisessa tyylissä esimerkiksi punainen näyttää hyvältä kattausliinoissa, tyynyissä ja kynttilöissä hillitysti käytettynä.

Joulustailaus tehdään sydämellä Jokainen joulusisustus on verraton, koska into laittaa kotia omannäköiseksi ei tunne pakkoa tai velvoitteita. Perinteet ja niistä tinkimättömyys voi olla se juttu, jota ilman joulun tuntu jää syntymättä. Joulun syvin merkitys on usein hyvin henkilökohtainen, ja joulukoti värivalintoineen voi ilmentää niitä tunteita, ihmisiä ja arvoja, joita ajankohta on aina kantanut mukanaan. Monelle joulun merkitys on edelleen hengellinen ja silloin koristeet voivat muistuttaa Jeesus-lapsen syntymästä. Nafiella on joulusäätäjille muitakin hyviä uutisia. Vaikka oma sisustustaito olisi kuinka hukassa, eikä olisi intoa tehdä mittavia investointejakaan asian hyväksi, on olemassa muutama kaikille kodeille sopiva triviaali sisustusohje: Jos koti on esimerkiksi jo sisustettu valkoisella, mustalla ja kromilla, sinne ei kannata tuoda rustiikkista tunnelmaa varvuilla tai linnunpesillä. Ja toisaalta, jos koti on jo lämpimän sävyinen ja estottomasti sisustettu, sitä ei hyödytä yrittää saada näyttämään hienostuneelta hopeisilla ja valkoisilla sisustuselementeillä. Rinta-Jaskari sen sijaan pitää kontrasteista, eikä pidä jonkin vanhan yksittäisen huonekalun tuomista moderniin sisustukseen huonona ajatuksena: – Esimerkiksi mummon vanha jakkara tai puutuoli voi tuoda kokonaisuuteen persoonallisuutta ja olla se kaivattu pieni yksityiskohta.

Kaikille yhteistä on elävä valo Kynttilät ovat kuuluneet suomalaiseen kulttuuriin vain noin kaksisataa vuotta, kun parafiini keksittiin 1830-luvulla. Kynttilöiden merkitys arkipäivän valonlähteenä siirtyi vähitellen osaksi kirkollista perinnettä, jonka myötä ne ovat olleet osana joulutraditioita suurimmassa osassa suomalaiskoteja. Elävän liekin koetaan juhlistavan ja kohottavan tunnelmaa kristillisen merkityksensä lisäksi. Joulunvieton ajankohta onkin aikoinaan hyvin valittu keskelle pimeintä vuodenaikaa, jolloin elävä tuli pääsee parhaiten esiin sisustuksessakin. Kynttilöiden väreilevät liekit leikkivät tiloissa esineiden kanssa luoden valojen ja varjojen partituureja. Elävä tuli on kenties se kaikkia sisustusmakuja ja tyylisuuntia eniten yhdistävä tekijä. Kynttilät kuuluvat myös Rinta-Jaskarin joulustailaukseen. – Mieleeni tulevat myös kausivalot, lämpimät viltit ja taljat, hän lisää. Kauneinta kaikenlaisissa joulusisustuksissa on niiden yksilöllinen kokemuksellisuus. Se, että luodaan kotiin tunnelma, jossa kaikki viihtyvät ja jota voi jälkikäteen muistella. Kodin ilmeessä voi silloin näkyä piirteitä jokaisen sukupolven mieltymyksistä: perintökoristeita tai tärkeiltä ihmisiltä saatuja muistoja. Monen joulussa parasta onkin se, kun kotiin kokoontuvat vanhemmat ja isovanhemmat, joiden syleissä viihtyvät perheen pikkutaaperot. Tunnelma syntyy suurelta osin sukupolvien vuorovaikutuksesta. Muistot menneistä sukujouluista kytkeytyvät yhteen värien, naurun ja keskustelujen kautta ja tuovat mausteensa seuraaviinkin jouluvalmisteluihin.

Lähteet: www.thespruce.com, www.avoinmuseo.fi


28

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā TUOTEUUTISIA

Anna auringon maksaa sähköäsi Aurinkorakennus Oy:n kehyksettömän Lasi/Lasi-aurinkopaneelin runkorakenteena käytetään kestävää ja pitkäikäistä karkaistua lasia. Lasi on optimaalinen valinta materiaaliksi, sillä se ei ruostu eikä haurastu. Lasi/Lasi-paneelit ovat pintamateriaaliltaan kauniita, ja näyttävyyden kruunaa kehyksettömyys sekä ohuen ohut paksuus (7,1 mm). Paneelit valmistetaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti Pohjois-Euroopassa ja ne on rakennettu kestämään Pohjolan rajutkin olot. Lasi/Lasi-paneelit ovat nappivalinta Suomen olosuhteisiin. Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli eroaa edukseen perinteisistä kehyksellisistä paneeleista. Siinä käytetään laminointikalvona laadukkaampaa POE-kalvoa, jonka etuna on parempi kosteuden- sekä UV-säteilynkestävyys. Lasi/Lasin tehoa lisää myös heijastuksenestopinnoite (AR-pinnoite), eli liki kaikki valo pääsee läpi piikennoille saakka. Tavallinen lasi menettää valoa jopa 20 % heijastumien vuoksi, mutta Lasi/Lasi mini-

Aurinkorakennus Oy

moi valohävikin peräti yhteen prosenttiin. Ylivoimaisuus johtuu myös lasin huomattavan pienestä lämpölaajenemisesta. Suoverrattuna perinteisiin paneeleihin. Perin-

paa, sillä sen pinta on likaa hylkivä ja siitä

kittäviä yhdenkin vuorokauden sisällä. Pe-

Lasi/Lasi-paneeli on pitkäikäinen sijoi-

teisissä tehokkuus laskee melkein 1 % ver-

puuttuu perinteisistä paneeleista tuttu ke-

rinteisissä paneeleissa lämpölaajeneminen

tus: sille myönnetään 30 vuoden tuoteta-

ran vuodessa, kun Lasi/Lasissa vastaava

hys, joka on omiaan keräämään epäpuh-

aiheuttaa mikromurtumia ja tehonalene-

kuu, ja myös 30 vuoden tehontuottotakuu

luku on vain 0,33 %.

tauksia.

mista. Lasi/Lasin materiaali suojaa vastaa-

(90 %). 90 prosentin tehontuottotakuu tar-

Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli on palotur-

valta, joten sen elinkaari on jopa 50 vuotta,

koittaa sitä, että Lasi/Lasi-paneelit tuotta-

vallinen. Se on markkinoiden ainoa A-palo-

perinteisen paneelin kestäessä maksimis-

vat runsaasti enemmän virtaa elinaikanaan

luokan paneeli. Paneeli on myös huoltova-

messa lämpötilavaihtelut voivat olla mer-

saan 25 vuotta.

www.aurinkorakennus.fi

Sisätilojen lämpö kuriin energiatehokkaasti Ikkunoihin asennettava kirkas ja huomaamaton 3M Presti-

heikkenemistä ja säästäen samalla jäähdytyskustannuksia.

ge -auringonsuojakalvo estää jopa 60 prosenttia auringon

– Sen lisäksi, että 3M Prestigen avulla estetään sisäläm-

aika on jopa alle viisi vuotta.

lämpösäteilyn pääsystä sisätiloihin. Jäähdytystä voidaan

pötilan liiallinen nousu, poistaa kalvo lähes sataprosentti-

näin vähentää tai välttyä siltä kokonaan samalla kun tilojen

sesti huonekaluja ja tekstiilejä haalistavan infrapuna- ja UV-

3M-energiasuojakalvot toimivat saneerauskohteissa lisä-

käyttömukavuus lisääntyy. Myös energiaa säästyy, sillä si-

säteilyn. Prestige ei kuitenkaan estä auringonvalon pääsyä

eristeen tavoin. Säilytettäväksi haluttavien ikkunoiden suo-

säilman jäähdyttäminen on neljä kertaa kalliimpaa kuin sen

sisään. Täysin metallittomana kalvo ei myöskään häiritse

ritusarvoa parannetaan rajoittamalla liian kuumuuden tai

lämmittäminen.

puhelinten ja mobiilidatan toimivuutta, selvittää Heikkilä.

kylmyyden pääsyä sisälle asentamalla kalvo ikkunan sisä-

Ikkunoiden suoritusarvon parantaja

3M-ikkunakalvojen asiantuntija Hannu Heikkilä ker-

Auringonsuojakalvot voidaan asentaa kaikille lasityypeil-

too, että Prestige on markkinoiden ainoa nanoteknologi-

le. 3M:n valtuuttaman asennusliikkeen koulutetut ammat-

3M:n ikkunakalvojen valikoimaan kuuluvat myös heijas-

aan perustuva, metalliton ja lähes kirkas monikerrospoly-

tilaiset käyvät aina mittaamassa ikkunat paikan päällä. Val-

tavat tai tummentavat ikkunakalvot, joilla voidaan muun

esterikalvo.

miiksi oikean kokoisiksi leikattujen kalvojen asennus sujuu

muassa yhtenäistää julkisivun ilme ja vähentää auringon

nopeasti tilojen käyttöä häiritsemättä.

haitallista häikäisyä.

– Erityisen hyvin 3M Prestige soveltuu toimistojen, liikeja toimitilojen, hotellien sekä julkisten rakennusten aurinko-

3M Prestige -kalvoille myönnetään 10 tai 15 vuoden ta-

suojaukseen vähentäen kuumuudesta aiheutuvaa työtehon

kuu. Jäähdytettävissä tiloissa 3M Prestigen takaisinmaksu-

pintaan.

www.ikkunakalvot3m.fi


29

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Nilfisk

Imuroiva lattiapesuri puhdistaa lattian kerta vedolla Uusi Nilfisk Combi Washer pystyy imu-

ilman. Suulakkeen alla oleva kuivauslas-

roimaan ja pesemään lattian samanaikai-

ta ja tehokas imu varmistavat, että lattia

sesti, ja lattia on taas kuiva alle viiden mi-

kuivuu nopeasti. Lisäksi kompakti kone

nuutin päästä. Laite on tehokas ratkaisu

säästää tilaa korvaamalla imurin, ämpärin

kovapuisten, laminaatti,- laatta-, tiili-, vi-

ja mopin. Vesisäiliöiden tilavuus on 0,5 lit-

nyyli- tai linoleumilattioiden puhdistami-

raa, joten konetta on helppo ja kevyt käyt-

seen. Kun lattia ei kaipaa pesua, laite toi-

tää.

mii myös tavallisena pölynimurina.

Puhdistaa itsensä

Eroon mopin ja ämpärin kanssa sähläämisestä

Kone on nopea täyttää ja tyhjentää kah-

Mopin ja ämpärin kanssa sähläämisen

osta. Kun Combi Washer ei ole käytössä,

sijaan Combi Washer puhdistaa lattian

harja on helppo irrottaa lattiasuulakkeen

kertavedolla. Laite imuroi lian ja samalla

päältä ja työntää puhdistustelakan pidik-

pyörivä lattiaharja syväpuhdistaa lattian.

keeseen, jossa konetta säilytetään.

den irti napsautettavan vesisäiliön ansi-

Kone lisää automaattisesti pesuvettä ja

Lisäetuna Nilfisk Combi Washer puh-

-ainetta vesisäiliöstä. Siivousjäljen hygi-

distaa itsensä. Puhdistustelakan kauka-

eenisyyden varmistaa erillinen likavesisäi-

loon kaadetaan hieman vettä ja pesuai-

lö, johon pesuvesi ja lika imetään. Pesun

netta ja kone käynnistetään, jotta se imee

jälkeen likavesisäiliö on helppo tyhjentää.

pesuveden. Tällöin koneen sisäisten put-

Nilfisk Combi Washer käyttää tavallis-

kien ja suodattimien automaattipesu al-

ta hanavettä, jonka lämpötila on enintään 60 astetta, ja se pesee pesuaineella tai

kaa.

www.combi.nilfisk.fi

Hulevedet haltuun jo niiden syntypaikalla Putkiverkostojen rinnalla toimivat tehdasvalmisteiset imeytys- ja viivytysratkaisut ovat tehokas tapa hallita hulevesiä jo tontilla. Yksi uusimmista ratkaisuista on Uponor Rain Garden -hulevesisuodatin, joka kerää, viivyttää ja puhdistaa hulevedet. Ratkaisussa hyödynnetään biosuodatusmenetelmää, jossa roskat, mikromuovit, raskasmetallit, ravinteet ja öljy poistetaan hulevesistä erilaisten suodatinmateriaalien ja suodattimen kasvukerrokseen istutettavien kasvien avulla. Vain kolmen neliömetrin tilan vaativa suodatin soveltuu erinomaisesti kaupunkirakentamiseen ja tuo mukavasti vehreyttä kaupunkikuvaan. Yksi suodatin pystyy käsittelemään hulevedet 130–150 neliömetrin kokoiselta valuma-alueelta. – Hulevesiratkaisu on helppo mitoittaa ja rakentaa tarvittavalla määrällä suodattimia, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Ari Sillanpää Uponor Infrasta.

Järjestelmiä erilaisille hulevesimäärille moniin kohteisiin Uponor IQ -imeytysputkijärjestelmä soveltuu sekä pienten että suurten hulevesimäärien käsittelyyn. Kevyet ja kestävät sekä helposti asennettavat ja huollettavat IQ-imeytysputket on rei´itetty kauttaaltaan, joten vesi imeytyy putkista tasaisesti maaperään. Avoimen rakenteensa ansiosta putkilla on suuri hyötytilavuus, mikä takaa tehokkaan viivytyksen ja imeytyksen. Käyttökohteita ovat muun muassa omakotitalotontit, pysäköintialueet, liiketontit, tie- ja risteysalueet

Uponor

sekä teollisuusalueet. IQ-imeytysputket voidaan liittää myös valmiiseen hulevesilinjaan lisätilavuuden saavuttamiseksi. Moduulirakenteisella Uponor IQ -säiliö-

myös usealla eri halkaisijakoolla, mikä hel-

hatonteille kuin esimerkiksi liikekiinteistöille

järjestelmällä on helppo suunnitella ja koota

pottaa etenkin matalien asennusten tuomia

ja pysäköintialueille. Uponor IQ -säiliöt ovat

työmaalla juuri halutun kokoinen hulevesi-

haasteita. Nopeasti asennettavilla, valmiil-

varastotuotteita, joten ne ovat nopeasti saa-

en viivytyssäiliö. Säiliön pituudella ei ole ra-

la moduuleilla myös hulevesilinjan laajen-

tavilla muun muassa tukkuliikkeiden ja jäl-

joituksia ja säiliöitä voidaan asentaa myös

taminen on vaivatonta. Hyvin kuormitusta

leenmyyjien kautta.

useampi vierekkäin. Säiliöitä valmistetaan

kestävä järjestelmä soveltuu niin pienille pi-

www.uponor.fi


30

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā AJANVIETE Designed by prostooleh / Freepik

Kuusijuhlaa odotellessa Oikein hoidettuna joulukuusi pysyy pitkään kauniina ja vihreänä. Joulupuuseura ry antaa hyviä neuvoja kuusenhoitoon: Kaada joulukuusi aikaisintaan neljä viikkoa ennen joulua ja säilytä kaadettu kuusi tuulelta suojattuna esimerkiksi autotallissa tai parvekkeella. Jos kuljetusmatkaa kertyy yli 10 kilometriä, kannattaa kuusi suojata pressulla tai pussilla. Sulata jäätynyttä kuusta 1–2 vuorokauden ajan viileässä tilassa ja tyvi kylmässä vesiämpärissä ennen kuin asetat sen jalkaan. Jos viileää tilaa ei ole, puuta voi sulattaa pari tuntia esimerkiksi pesuhuoneessa. Suihkuttele silloin kuitenkin runkoa ja neulastoa kylmällä vedellä, jotta ne pysyvät kosteina sulatuksen

ajan. Mittaa huoneen korkeus ja lyhennä kuusta riittävästi. Sahaa tyvestä pois ainakin muutama sentti vaakasuoraksi, jotta se saa uuden imupinnan. Älä poista kuorta. Tyven pitää mahtua kuusenjalkaan ohentamattomana. Sisätiloissa tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan, etteivät neulaset varise ennen aikojaan. Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana. Aseta puu mahdollisimman etäälle lämmönlähteistä. Ja ennen kaikkea: nauti kuusen tuoksusta – ja koristele se mielesi mukaan! Lähde: www.joulupuuseura.fi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

facebook.com/omakotilehti


A&K Omakoti 6/2019

31

www.omakotilehdet.fi 

Helppo Yhtiöt Oy • Helppo Teollisuuspalvelut • Helppo Logistiikka • Helppo Klapi

KUIVAA POLTTOPUUTA KOTIIN TOIMITETTUNA Helppo Klapit: koivuklapeja 40L/15kg säkeissä. Myös polttopuita sahatavarasta 40L/15kg säkeissä.

Tilaa helposti puhelimitse: 044 983 4825 tai sähköpostilla: tilaukset@helppo-yhtiot.fi www.helppo-yhtiot.fi

MEILTÄ KAIKKI RAKENTAMISEEN JA REMONTOINTIIN mm.

• naulaimet ja naulat • rakennustelineet • maantiivistäjät • poraus- ja piikkauskalusto • kosteuden erottimet • henkilönostimet 8-21 m • kumitelakaivuri 1700 kg • Senco kiinnitystarvikkeet • AGA nestekaasut SEKÄ PALJON MUUTA

Teollisuuskatu 28, 11100 Riihimäki. Puh. 0400 285 081. Avoinna ark. 7-17, la 9-13.

nä koti-! n y d ö y H s ähenny v s u o l a t Korjaamme, huollamme ja uudisrakennamme laadukkaat huopa- ja tiilikatteet sekä sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Lisää nettisivustoltamme www.helsinginkattopalvelu.fi Mikko Laurikainen puh. 040 537 3621 mikko@helsinginkattopalvelu.fi Maantie 15 as 1, 11130 Riihimäki

Hei lukija Askarruttaako kodin remontointi? Jaa remonttikokemuksesi tai toivo juttuaihetta osoitteessa:

omakotilehdet.fi/palaute


LÄMPÖPUMPPUJEN -ASIANTUNTIJA NIBE F750

Mene nettiin

ikkunatuusiksi.fi ovetuusiksi.fi ... tai soita

Meiltä uudet nykyaikaiset, energiatehokkaat mallit.

TILAA KORJAUS TAI HUOLTO! Olemme Nibe-maalämpöpumppujen asiantuntijaliike.

ASENNU S TU

M r. LV

TILAA ILMAINEN KARTOITUS TAI PYYDÄ PÄIVÄN

I

TARJOUS!

ALK. LÄMPÖPUMPUN PERUSHUOLTO ON HUOLLOT TEHTÄVÄ 1 - 4 VUODEN VÄLEIN!

199,00

N AMM IKA AT NI

INEN LA TI

Jarmo Karjalainen p. 044 555 9633 jarmo.karjalainen@mondosec.com

VUODEN NIBETURVA

LA A

VARMASTI HYVIN ASENNETTUINA

6

VAIHDA VANHA MAALÄMPÖPUMPPU UUTEEN!

TALOT EK

IKKUNAT JA OVET

• HAASTAA TEHOKKUUDELLAAN MAALÄMMÖN • PARAS ENERGIALUOKKA A+++

lämpöpumppuhuolto.com MYYNTI, ASENNUKSET, HUOLLOT, KORJAUKSET, KÄYTTÖÖNOPASTUKSET, VARAOSAT, TARVIKKEET PUH. 010 666 72 82, info@mrlvi.fi Noutomyymälä: Muuntotie 1, Vantaan Tammistossa.

Kuvat taiteilijan luonnoksia.

Vielä ehdit vaikuttamaan KOTISI materiaaliratkaisuihin

Asu Järvenpään parhaalla paikalla ydinkeskustassa! Esimerkkihintoja

Myyntihinta

Velaton hinta

2h+kk+s 3h+kk+s 4h+k+s

106 544 € 145 683€ 304 876 €

222 803 € 307 700 € 583 830 €

49,0 m2 68,0 m2 117 m2

Upea kahdeksankerroksinen hissitalo valmistuu syksyllä 2020 Järvenpään ydinkeskustaan, lähelle Tuusulanjärveä ja monipuolisia palveluita. Valoisia asuntoja löytyy yksiöistä neliöihin ja niitä on mahdollista yhdistää toisiinsa. Autoille on oma parkkipaikka. Nykyaikaisin menetelmin ja materiaalein rakennettu talo on edullinen ja turvallinen asua. Asumismukavuutta luo nykyaikainen varustelu sekä laadukaat pintamateriaalit. Vakiona huoneistokohtainen viilennys ja kylpytiloissa sähköinen lattialämmitys. Lasitetut parvekkeet tuovat lisätilaa ympärivuotiseen käyttöön. Juna-asemalle on kävellen viiden minuutin matka, josta matkustaa Helsingin rautatieasemalle puolessa tunnissa!

tupalinna.fi

Yhtiölainaa

50%

Oma tontti EDULLINEN HOITOVASTIKE

Mahdollisuus yksilölliseen maksujärjestelyyn. ESITTELY & MYYNTI

Catarina Helenius 050 4664 889 catarina.helenius@fhinvest.fi Myynti: PORVOON TOIMISTO Kirkkokatu 1 C, 06100 Porvoo Avoinna ma–pe 8.00–16.00

Profile for Media Potentia Oy

Omakoti Riihimäki-Hyvinkää  

Omakotiasumisen erikoislehti

Omakoti Riihimäki-Hyvinkää  

Omakotiasumisen erikoislehti

Advertisement