Page 1

Allt det här får du köpet hos din Alltpå det här får auktoriserade du på köpet hos din Netsmart-återförsäljare: auktoriserade Netsmart-återförsäljare: Svensk uppgradering av mjukvaran ett antal gånger under varje läsår, i direkt samarbete med leverantören SMART Technologies™. Hos en auktoriserad Netsmart-återförsäljare riskerar du Svensk av mjukvaran ett antalspråk. inte att uppgradering få uppdateringen på ett främmande gånger under varje läsår, i direkt samarbete med ™ leverantören Technologies . Hosmed en Medlemskap SMART i nätverket Smartklubben auktoriserad Netsmart-återförsäljare riskerar du 13000 svenska lärare och 1500 lektionsupplägg. inte att få uppdateringen på ett främmande språk. Alla skolans användare registreras för ett levande interaktivt och pedagogiskt utbyte. Kostnadsfritt. Medlemskap nätverket Smartklubben (värde 5000:-i per tavla). Finns även sommed app på 13000 svenska lärare och 1500 lektionsupplägg. appstore. Alla skolans användare registreras för ett levande interaktivt och pedagogiskt utbyte. Kostnadsfritt. En lokal återförsäljare som genomgått auktori(värde 5000:per tavla). Finns även som och app på sering i direkt samarbete med Netsmart ™ appstore. tillverkaren SMART Technologies , både vad gäller användarutbildning och service. En lokal återförsäljare som genomgått auktorisering i direkt samarbete Netsmartutbildning, och Tillgång till certifierad ochmed diplomerad ™ tillverkaren SMART Technologies , både under ledning av SMART-pedagoger, i trevad steg. gäller och service. SMARTanvändarutbildning Start, SMART Lektionsskapardagar och SMART Lärare. Endast en av Netsmart godkänd Tillgång certifierad och diplomerad utbildaretill har rätt att utfärda diplom tillutbildning, skolledare, under ledning av SMART-pedagoger, i tre steg. lärare och utbildare, som formell pedagogisk merit. SMART Start, SMART Lektionsskapardagar och SMART Endast en av Netsmart godkänd TillgångLärare. till internationellt utbyte i ett nätverk, utbildare har rätt att utfärda diplom till skolledare, med möten över hela Europa. Här kan skolan ta lärare och utbildare, som formell pedagogisk del av nya pedagogiska erfarenheter och bli merit. en SMART Showcase School (SSS) eller en SMART Tillgång tillEducator. internationellt Exemplary (SEE).utbyte i ett nätverk, med möten över hela Europa. Här kan skolan ta del av nya pedagogiska erfarenheter ochi bli Återkommande kostnadsfria workshops bl aen SMART Showcase School (SSS) eller en SMART Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Exemplary (SEE). Umeå, för Educator. inspiration, tips och det senaste inom användarutveckling. Nästa utbildningstillfälle ser Återkommande kostnadsfria workshops i bl a du i SMART-klubben. Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Umeå, för inspiration, senaste inom Kostnadsfria Interaktivatips On och Linedet workshops där användarutveckling. Nästa utbildningstillfälle ser användare kan ställa frågor och svar, och få en du i SMART-klubben. direkt återkoppling. Kostnadsfria Interaktiva On Line workshops där användare kan ställa frågor och svar, och få en direkt återkoppling.

Skräddarsydda inspirationsvisningar på önskad nivå. Netsmart, eller någon av våra återförsäljare kommer gärna till din skola för ett kostnadsfritt inspirationspass. Skräddarsydda inspirationsvisningar på önskad nivå. Netsmart, eller någon av våra Nära och aktivt samarbete med Sveriges ledande återförsäljare kommer gärna till din skola för ett förlag för framtida pedagogiska läromedel. kostnadsfritt inspirationspass. Snabba leveranser direkt från vårt centrallager Nära och aktivt samarbete med Sveriges ledande i Malmö och snabb installation av SMARTförlag för framtida pedagogiska läromedel. utbildade experter. Snabba leveranser direkt från vårt centrallager™ Alltid den senaste versionen av SMART Board , i Malmö och snabb installation av SMARTmed full trygghet och garanti. utbildade experter. Direkt lokal support av certifierade SMART-tekniker Alltid den senaste versionen av SMART Board™, på plats, vid eventuella driftstörningar. Inga med full trygghet och garanti. väntetider eller långa transporter av produkter som behöver översyn eller reparation. Direkt lokal support av certifierade SMART-tekniker på plats, vid eventuella driftstörningar. Inga Möjlighet att utveckla användandet av produkter väntetider eller långa transporter av produkter kopplade till SMART för att få en helhetslösning som behöver översyn eller reparation. med SMART Board™, SMART Response, SMART Sync och SMART Dokumentkamera. Se urvalet på Möjlighet att utveckla användandet av produkter smartboard.se/produkter/ kopplade till SMART för att få en helhetslösning med SMART Board™, SMART Response, SMART Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren Sync och SMART Dokumentkamera. Se urvalet på SMART Technologies™ som garanterar lagstadgat smartboard.se/produkter/ producentansvar för hantering av elektroniska produkter. Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren SMART Technologies™ som garanterar lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter.

Svensk distributör av SMART Board™ sedan 1996

Mediapoolen är givetvis Svensk distributör av SMART Board™ sedan 1996 auktoriserad återförsäljare för produkter från Smart.

Försäljning, support och utbildning: info@mediapoolen.se, 0500 - 44 54 05

Mediapoolen är en Mediepedagogisk resurs för dig och din kommun

Smart auktoriserad info  
Smart auktoriserad info  

Smart auktoriserad info

Advertisement