Page 1

MEDIA - PEDAGOGIK - TEKNIK En webbaserad resurs som innehåller digitala lärobjekt som är tematiskt ordnade efter läro- och kursplaner. Resursen stöttar tydligt de krav som nu ställs på den framtida ämnesundervisningen som förväntas bidra till elevernas digitala kompetens.

0500-44 54 00 info@mediapoolen.se

Innehållet är granskat och sammanställt av en redaktion bestående av pedagoger och bibliotekarier.

Mediepedagogerna

Pedagogiskt fönster inspirerar, underlättar och skapar möjligheter för ett arbetssätt i tiden!

Kundservice

MEDIA - PEDAGOGIK - TEKNIK

0500-44 54 17 utbildning@mediapoolen.se

Försäljning

0500-44 54 05 shop.info@mediapoolen.se

Skolbibliotektjänst är Mediapoolens erbjudande till alla skolor som saknar skolbibliotek och inte heller har möjlighet att bygga upp ett bibliotek med all litteratur som behövs för undervisning och elevernas eget kunskapssökande.

Besök oss i

Skövde - Gustav Adolfs gata 36 Uddevalla - Mariebergsvägen 8 Borås - Nybrogatan 9A

Med Skolbibliotekstjänst hjälper erfarna bibliotekarier din skola att bygga upp ett eget skolbibliotek tematiskt med litteratur som är utvald efter styrdokumentens kunskapsmål och elevernas behov och läsförmåga.

CD/DVD-kopiering Vi utför CD- & DVD-kopiering, större eller mindre serier! Allt från 8 mm-film, Betamax, rullband och kassettband. Vill du ha skivor och fodral med tryck, så fixar vi det!.

mediapoolen.se

- en mediepedagogisk resurs för dig och din arbetsplats! Mediapoolen är ett företag som ägs av kommunförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg. Det omfattar 37 kommuner i Västra Götaland som tecknar avtal för att använda Mediapoolens tjänster.

mediapoolen.se

- en mediepedagogisk resurs för dig och din arbetsplats!

mediapoolen.se


MEDIA Låna & Strömma

Via våra plattformar kan du kan själv välja om du vill låna fysiska kopior eller strömma direkt in i klassrummet. Dessutom kan du enkelt boka dina temalådor, DAISY-skivor mm.

Film & Media

Vi har ett stort urval av filmer inom en mängd områden, både vad det gäller faktafilmer och spelfilmer. Vi har även hela UR:s utbud tillgängligt för våra kunder.

Boklåneservice

Vi erbjuder färdiga boklådor med både skön- och facklitteratur för dig som vill arbeta fördjupande med litteratur i klassrummet; Temalåda, Klassuppsättning, Läs en film och Kunskapskällan.

Talboken DAISY

Vårt bibliotek med DAISY inkl bok uppdateras varje månad. Dessutom har du som kund möjlighet att låna talböcker från Talboks- och punktskrifts-biblioteket.

Äldreomsorg

PEDAGOGIK Mediepedagogerna

Allteftersom nya digitala verktyg tar sig in i våra klassrum ökar behovet av råd och stöd för hur dessa verktyg kan användas i undervisningen. Våra mediepedagoger står till ditt förfogande om du behöver hjälp eller bara inspiration i din undervisning.

Utbildning

Besök vår kurswebb fylld med utbildningar, workshops och seminarier! Självklart kan vi även skräddarsy kurser som passar just dina behov.

Creaza

I Pedagogiskt fönster ingår Creaza, ett nätbaserat verktyg med skolämnesinriktat innehåll som används världen över av tusentals elever och lärare varje dag! Creaza erbjuder en integrerad nätbaserad verktygslåda så att du kan vara kreativ både i skolan och på fritiden.

TEKNIK AV-produkter Försäljning Produkttips Rådgivning Montering Läs- & skrivhjälp SMART Board Med mångårig erfarenhet kan vi erbjuda teknik, service och tjänster som är speciellt anpassade för våra kunders behov och dess pedagogiska tillämpning.Våra produkter är noggrant utvalda, både vad det gäller kvalitet, lämplighet, pris och inte minst lätthanterlighet. Handla snabbt och smidigt ur vårt sortiment - direkt via webben!

Fönstret mot omvärlden

Med olika inspirerande innehåll är lådorna tänkt att användas som redskap för att väcka fina minnen till liv och lusten att berätta. Välj mellan Kulturlådan, Demenslådan och Filmlådan.

En resurs för dig som undervisar med färskt och relevant material kopplade till aktuella händelser. Materialet har valts ut av bibliotekarier och består av artiklar, videoklipp och radioprogram.

http://shop.mediapoolen.se

Vill du veta mer om vårt utbud, göra bokningar eller lämna önskemål och synpunkter? Kontakta kundservice på tel 0500-44 54 00 eller via mail till info@mediapoolen.se

Vill du komma i kontakt med mediapedagogerna eller veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss på tel 0500-44 54 17 eller via mail utbildning@mediapoolen.se

Vill du få rådgivning inför inköp eller veta mer om våra produkter? Kontakta försäljningen på tel 0500-44 54 05 eller via mail till shop.info@mediapoolen.se

mediapoolen.se

Om Mediapoolen - info  

Om Mediapoolen - information

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you