Page 1

2010 . 0007

7–

,

. ,

,

,

. .

.

, “. … , . , .

70 .

, .

. . . . . .

, ,

. . .

, ,

. . .

... .

. , . “

“. “.

.

– .

Емисија 1 – Моја општина, Гостивар  

Седумдесет илјади жители на Гостивар речиси шест месеци беа без квалитетна вода за пиење. Водата во гостиварскиот водовод често се заматува,...