Page 1

2010 . 0006

6–

,

, .

, .

,

. , . “

,

“.

... . . , .

, .

.

. . ,

, . ,

. .

,

,

,

, ,

,

. ,

. , ,

.

,

, , .

... ,

70%

. ,

,

.

,

, .

“ .

“.

Емисија 6 – Моја општина, Охрид  

Од година во година, Охрид го губи стариот изглед. Старите жители велат дека не можат да го препознаат градот. За да се добијат квадратни ме...