Page 1

3–

,

, .

, 13.000.

.

, 2.

, -

.

2. , .

, , , .

, .

,

, .

2

,

. – , . “

“. .

,

Емисија 3 – Моја општина, Велес  
Емисија 3 – Моја општина, Велес  

Секој трет велешанец е без работа, вели неофицијалната статистика. Официјално, бројката на невработени во градот се движи околу 13.000. Невр...

Advertisement