Page 1

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET Listopad 2013 Projekt vznikl ve spolupráci:

EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ Logistika a přeprava

FOTO: SHUTTERSTOCK (KOLÁŽ)

Rozvíjejte své obchodní styky

EU Investice

Podpořte své podnikání

Softwarové řešení Optimalizujte své náklady

aneb TRENDY A NOVINKY PRO PODNIKATELE

Karel Havlíček: „Podniky nyní mají jedinečnou příležitost vzít prapor do ruky a dobývat svět svými produkty.”


2 · LISTOPAD 2013

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

VÝZVY

Je tomu přesně 21 let, co jsem jako čerstvý absolvent technické univerzity držel hrdě v ruce pět a čtvrtkovou disketu, domnívajíc se, že v dalších letech nemůže přijít na trh nic dokonalejšího...

DOPORUČUJEME

10

Analýza o spotřebě energie v průmyslu

Kdy dobýt svět? Nyní!

V

Karel Havlíček předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

„Kybernetická smršť spojená s rozvojem komunikačních a informačních systémů umožnila velkým korporacím nečekaný růst napříč celou planetou.“

rchol techniky byl v té době počítač velký jako stůl, o něco menší fax a kopírka přes půl místnosti. Pár z nás mělo v kanceláři bezdrátový telefon, připomínající dvoulitrovou láhev Coca-Coly. O internetu, elektronické poště a sociálních sítích jsme nevěděli prakticky nic a satelitní navigaci jsme znali pouze z filmů s Jamesem Bondem.

Historie Na první pohled se může zdát dvacetiletí jako dlouhá doba, ale pokud si uvědomíme, že se právě rozdělovalo Československo nebo že Jaromír Jágr už byl v té době držitelem dvou Stanley Cupů, může se nám to naopak zdát jako docela krátký čas. Svět se za po-

slední generaci zcela zásadně změnil.Jinak fungují domácnosti a školy, jinak řídíme firmy, odlišně spravujeme země.

Současný trend Pokud dnes hovoříme o poněkud zbrklé integraci Evropy, potom je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o součást celosvětové integrace. Technologická revoluce byla přitom jejím hlavním spouštěcím mechanismem. Kybernetická smršť spojená s rozvojem komunikačních a informačních systémů umožnila velkým korporacím nečekaný růst napříč celou planetou. Prudkým snížením cen nových technologií,rozvojem tzv. emerging markets a dostupností cestování byla globalizace velkých hráčů následována i malými a středními firmami. Ty se během několika let dokázaly roz-

kutálet po světě v nevídané míře a dokončily tak integraci ekonomickou.

Příležitost Pokud k tomu připočteme otevřenost univerzit na úrovni výzkumné i akademické a zvyšující se touhu mladé generace studovat v zahraničí, potom se 21. století stává epochou největší sociologické integrace v dějinách lidstva. Není divu, že rozhodující regiony a země budu mít čím dál větší choutky pokračovat ve sjednocování politickém - ať již jako logický protipól nových velmocí nebo jako populistický akt směřující ke zviditelnění jedinců, stran či hnutí. Pro malé podniky z toho v každém případě vyplývá, že mají jedinečnou šanci vzít prapor do ruky a dobývat svět svými produkty. V minulosti nebylo lepší příležitosti.

MEDIAPLANET CZECH REPUBLIC EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ, 2. VYDÁNÍ, 25. LISTOPAD 2013 Projektový manažer: Ing. Marek Přeučil +420 222 999 971 marek.preucil@mediaplanet.com

Grafické zpracování: Vratislav Pecka Redaktor: Jan Barák, Alice Kleplová, Ing. Filip Uhlíř Editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock Distribuce: Lidové noviny, 25. listopad 2013 MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.: +420 222 999 686 E-mail: info.cz@mediaplanet.com

Projekt vznikl ve spolupráci:

Posláním Mediaplanet je vytvářet svým klientům nové zákazníky. Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.


Váš evropský poskytovatel logistických služeb

Mezinárodní sběrná služba Evropská síť terminálů Systémové přepravy palet, balíků, kusových zásilek Příznivé dodací lhůty dům-dům Vnitrostátní systém přepravy kusových zásilek Skladování, komplexní logistický outsourcing

Efektivní přeprava zásilek po Evropě

Raben Group je jedním z předních poskytovatelů logistických služeb na trzích střední a východní Evropy. Dodává komplexní logistické řešení v oblasti skladování, silniční, námořní a letecké přepavy.

Důležitá fakta: více než 500 zaměstnanců • téměř 80 000 m2 moderní skladové plochy • 9 poboček po celé České republice • 160 moderních dopravních prostředků . certifikáty ISO 9001, HACCP, IFS

Raben Logistics Czech nabízí svým zákazníkům: • kompletní logistické služby a skladování • tuzemskou a mezinárodní silniční přepravu • služby celní deklarace Více informací najdete na www.raben-group.com

Děkujemeevšemmzákazníkůmm aapartnerůmmzaaspolupráciiaapřejemee mnohooštěstííaaúspěchuu doonovéhoorokuu2014

Transforwarding.cz

Pro více informací nás kontaktujte na: Tel.: + 420 222 802 115/116 Fax: +420 222 802 190 Email: czech.info@raben-group.com

CAD ŘEŠENÍ

AUTODESK Neomezené možnosti konstruování a projektování

Mám klid.

Účetnictví řeším formou outsorcingu u firmy A-konto. www.akonto.cz

www.cadstudio.cz I www.cadforum.cz

A-konto, s.r.o. Záhřebská 760/46 Praha 2 – Vinohrady

tel.: +420 222 533 975 e-mail: l.cizner@akonto.cz

Praha | Brno | Ostrava | České Budějovice | Pardubice | Plzeň | Bratislava | Žilina


4 · LISTOPAD 2013

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

NOVINKY

Konec tištěných faktur? Doba velí elektronizovat Zvoní klasickým papírovým fakturám umíráček, nebo jde o nafouklou bublinu? Jaké největší přednosti skýtá elektronizace? Na ty a další otázky odpovídal MBA Jiří Neumann, ekonomický ředitel společnosti MSEM, a.s., Frýdek-Místek. Co si představit pod pojmem elektronický oběh dokumentů? „Lze to s lehkou nadsázkou přirovnat k pásové výrobě. Zboží jede po pásu a dělníci v různých rolích k němu přistupují a provádí konkrétní činnosti. Pointou je, že zboží nemůže skončit uprostřed běžícího procesu. Aplikujeme-li toto poznání na konkrétní dokument, pak je u nás nejvíce využita likvidace dokumentu typu faktura přijatá. Fakturu je potřeba zaevidovat, zkontrolovat z účetní stránky, potvrdit položky a množství dodaného materiálu stavbyvedoucím, odsouhlasit celkovou částku vedením firmy, nasměrovat náklady na zakázku, rozúčtovat a uhradit.“

Podobné projekty jsou v dnešní době doménou zejména státní správy, jak je tento trend rozšířen v komerční sféře? „Jedna věc je chtít, a druhá mít. Dnes si už každý dokáže pod slovy elektronický oběh dokumentu představit konkrétní kroky k tomu směřující, ať už se jedná o pseudo systém s využitím lokální sítě, cloudového úložiště či emailové korespondence, anebo sofistikovaného řešení v podobě workflow. Záměrně zmiňuji „pseudo systémy“ z důvodu jednoduchého řešení pro malé firmy, kde jeden THP je zastoupen ve více rolích a ke schválení zaplacení faktury potřebuje pouze souhlas majitele. U středních a vět-

„Jedná se především o časové náklady, kdy si musíte jasně vydefinovat cestu každého dokumentu, jednotlivé role a zejména odpovědnost.“ MBA Jiří Neumann ekonomický ředitel společnosti MSEM, a.s., Frýdek-Místek.

ších společností je už zapotřebí systémovější a takticky vyzrálejší přístup, který zabezpečí samostatný oběh dokumentů.“

Největší výhoda elektronizace? „Odstranění časových prodlev. Dokument je elektrizován a musí se předat odpovědné osobě. Je potvrzen a musí se donést ke schválení, poslat k účetní… V systému Workflow se dokument „sám“ automaticky přesouvá v procesním toku k další činnosti. Dalšími benefity jsou hlídání překročení termínu, aktuální poloha, resp. stav rozpracovanosti dokumentu, historie oběhu, dohledatelnost a archivace.“

Pokud se firma rozhodne nastoupit proces elektronizace, jak velké náklady z toho pro ni plynou? „Jedná se především o časové náklady, kdy si musíte jasně vydefinovat cestu každého dokumentu, jednotlivé role a zejména odpovědnost. Každá firma má své zvyklosti, které se promítají do oběhu dokumentu pozitivně nebo negativně, a proto každý takový proces je unikátní a potřebuje dostatečnou dobu ke správnému vymodelování. Návratnost ušetřeného času a s tím spojená i finanční stránka je okamžitá.“ JAN BARÁK redaktor.cz@mediaplanet.com

INFOpower

modulární ERP systém pro řízení stavebních firem

Efektivní řízení nákladů stavebních zakázek Rychlé a flexibilní plánování kapacit a zdrojů Řízená správa obchodních dokumentů Přehledné manažerské výstupy

Svět stavebnictví na dotek

RTS_inz_INFOpower_204x93_01.indd 1

RTS a. s., Lazaretní 13, Brno 615 00, www.rts.cz e: rts@rts.cz, t: +420 545 120 211, f: +420 545 120 210

29.10.13 10:03


KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

5 · LISTOPAD 2013

Úspěšná implementace ERP systémů je závislá na lidském faktoru Na co si dát při zavádění ERP systému pozor? Opakují se při jeho zavádění stále stejné chyby? A konečně – proč tolik implementací selhává? Na to jsme se ptali Tomáše Loukoty, obchodního ředitele výrobce ekonomických a informačních systémů, firmy Cígler Software.

30 % neúspěšných implementací je hrozivé číslo, čím si to vysvětlujete? Data pochází z průzkumů v Německu. Samotného mě zarazila. Ale na druhou stranu, přes stále dokonalejší systémy a nástroje se jedna věc nemění – lidé.

Tomáš Loukota obchodní ředitel výrobce ekonomických a informačních systémů, firma Cígler Software.

Zadavatel se často nechá strhnout technickou stránkou věci, ale jen minimum úsilí věnuje práci s vlastními lidmi, kteří budou s ERP ve firmě pracovat.

Takže zadavatelé podceňují svou roli v celém procesu? Bohužel ano. Implementace ERP systému vyžaduje spoustu času i sil nejen na straně dodavatele, ale i právě zadavatele. Zásadní je výběr tzv. klíčového uživatele člověka, který interně řídí celou implementaci. Už jen to často rozhodne o úspěchu či neúspěchu.

Kdo by tedy měl být klíčovým uživatelem? Ideálně zkušený zaměstnanec firmy, dobře obeznámený se všemi procesy, směřováním i slabými a silnými stránkami společnosti. Zároveň by měl mít dostatek kompetencí pro rozhodování.

Takových lidí ale ve firmách nebývá moc, že? Přesně tak.A když už takový člověk ve firmě je,

bývá hodně vytížený. Přesto ale doporučuji za žádnou cenu výběr klíčového uživatele nepodcenit. A ideálně provést také podrobnou implementační studii, která přesně stanoví celý proces implementace krok za krokem.

Má také implementační studie nějaká úskalí? Spolehlivým zabijákem úspěchu je situace, kdy studii a samotnou implementaci provádí rozdílní lidé, typicky z jiné společnosti. Většinou z důvodu úspor. Vytratí se knowhow a při změně zadání či podmínek se stane studie bezcennou. Doporučuji proto neměnit tým v průběhu implementace, vyhradit si dost času a mít pevnou vůli. Pak vám pád do oněch 30 % nehrozí. REDAKCE redaktor.cz@mediaplanet.com

informační systém

ERP systém pro řízení středních a větších společností. www.money.cz Audit vašich podnikových procesů zdarma: 800 776 776 CÍGLER SOFTWARE, a.s.


6 · LISTOPAD 2013

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

INSPIRACE

Rodinný pivovar v Humpolci proslul výrobou tradičního piva značky Bernard. Od roku 2000 působí

jako akciová společnost a v červenci 2001 navýšil základní jmění vstupem strategického partnera Duvel Moorgat z Belgického království.

Bernard - Rodinný pivovar, který jde vlastní cestou. I v oblasti IT

ZKUŠENOST Ing. Stanislav Bernard Předseda představenstva

V současné době vaří sedm druhů nepasterizovaného piva, za něž obdržel desítky ocenění. Mezi nejvýznamnější patří zisk pěti Zlatých pohárů PIVEXu, v nejprestižnější degustační soutěži v České republice.

Atributy Hned na počátku výběrového řízení vypsaného na dodávku nového informačního systému definoval management pivovaru své základní požadavky. Jednalo se o zabezpečení kompletního přechodu z programového vybavení na bázi DOS k aplikačnímu softwaru postavenému na platformě Windows a plnohodnotné

relační databázové platformě. Tato inovace programového vybavení měla za úkol zlepšit přístupnost dat, bezpečnost a škálovatelnost, a to ve všech výhledově používaných aplikacích, které doposud pokrývaly dva hlavní podnikové procesy. Jedním z nich byla ekonomika a finance, druhým pak odbyt a skladové hospodářství. Oba tyto procesy byly spravovány prostřednictvím databázové aplikace FoxPro. Při závěrečném rozhodnutí bylo přihlédnuto nejen k požadované funkcionalitě, technické a morální vyspělosti řešení, ale také k ceně komplexního řešení, formě úhrady díla a služeb,stabilitě, zkušenosti a flexibilitě dodavatele.

Faktory Filip Bernard, zodpovědný ve společnosti za oblast controllingu, k volbě systému uvedl: „Přihlíželi jsme nejen k poměru užitek/cena, ale také k tomu, že KARAT je ryze český produkt, dobře připravený pro podmínky našeho podnikání. Dalším

rozhodujícím faktorem, který ovlivnil náš výběr, byly zajímavé reference, a to nejen v nápojového průmyslu, ale i v ostatních vertikálách.“ Kritickým místem implementace bylo obtížné definování požadovaných funkcí a jejich začlenění do komplexního celku. Výrazný skok v generačním přechodu od starého systému na bázi DOS k moderní ERP aplikaci předpokládal také výraznou změnu v náhledu na fungování podnikových procesů. „Dodavatel musí umět dobře vysvětlit, proč procesy standardizovat, a co jejich změna zákazníkovi přinese. Měl by tak napomoci najít velmi tenkou hranici mezi přínosy standardizace a přínosy plynoucími z přizpůsobení systému na míru organizaci, “ doplnil Filip Bernard. „S rozdílnými stanovisky se musejí umět obě strany vypořádat. Jediná cesta, která k tomu vede, je úzká spolupráce, otevřenost, schopnost vnímat názory druhého, tedy jednat podle paradigmatu výhra/výhra.“ V prosinci 2003 byl zahájen

testovací provoz. Po měsíci bylo testování převedeno do rutinního provozu a dílo bylo protokolárně předáno k 1. lednu 2004. Přínosy přechodu lze rozdělit na technologické, funkční a manažerské. Mezi technologickými přínosy dominoval přechod na databázovou architekturu klient/server. Ta přinesla zákazníkovi vyšší míru bezpečnosti jak v chráněném přístupu do databáze, tak v jasné aplikační logice, která zajišťuje bezchybnou konzistenci datové základny. Novým důležitým prvkem byla jednotná datová základna a online dostupná data, což jsou nutné podmínky pro vytváření kvalitních, reálnou skutečnost odrážejících, statistik. K technologickým přínosům lze zařadit také vysokou úroveň přístupnosti pořízených dat a řádově kvalitativnější odezvu databáze pro vyhodnocovací nástroje. Dalším přínosem je přechod na platformu MS Windows ve všech používaných aplikacích, která umožňuje uživatelům

intuitivnější zpracování veškerých agend a možnost spolupráce s ostatními programovými celky, k nimž patří např.MS Office.

Dokonalý přehled Do oblasti funkčních přínosů patří využití nástrojů, které umožňují efektivnější vytváření prvotních dokladů, širší možnosti sledování skladových zásob všech druhů vyráběného piva a jeho obratů, přesný stav partnerských finančních saldokont nebo objemu fakturace za zboží či služby. Praktické uplatnění nalezly také vyhodnocovací nástroje umožňující klasický reporting nebo definování sloučených pohledů na data. Z manažerských přínosů patří k nejvýznamnějším možnost globálního pohledu na fungování podniku, dekomponovaného až do nejmenší podrobnosti z hlediska organizačního členění.


KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

Větší přehled, vyšší rychlost. Portály zjednodušují práci s HR systémy

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Lidské zdroje

7 · LISTOPAD 2013

Lidský kapitál je součástí nehmotných aktiv podniku, kvalifikovaní a loajální zaměstnanci jsou základem každé úspěšné firmy. Vytvořit však fungující pracovní prostředí, motivované zaměstnance není lehká záležitost a vyžaduje si tak profesionální řízení.

Zefektivnění Nástrojem pro vyhledávání vhodných kandidátů a jejich následné obsazení do poptávaných profesí jsou společnosti, které tyto zaměstnance najdou a starají se o ně. Svou činností tak přispívají ke zvyšování tržní hodnoty firmy. Rozhodnutí využít jejich služeb je tedy jednoznačně krokem

pro zefektivnění chodu Vaší společnosti a do budoucna Vám ušetří čas i peníze. Úkol personalistů nekončí zprostředkováním zaměstnání, jedná se též o individuální servis a související administrativu a služby.

Jak vybrat správně? Na našem trhu působí mnoho společností, které poptávané zaměstnance poskytují, liší se např. poskytovanými benefity, jak si tedy zvolit tu správnou,která Vám dodá kvalitní zaměstnance? V dnešní nestálé době je dobré při výběru spoléhat na atribut času, ať již jde o rychlost jednání nebo výběr právě časem prověřené společnosti, která se díky bohatým zkušenostem a flexibilitě na trhu udržela.

Zpřehlednění schvalovacích procesů ve firmě, a tím odstranění papírového a e-mailového oběhu dokumentů, nemusí být jen toužebným přáním! A to díky portálům, které zjednodušují práci uživatelům HR systémů. V jednom prostředí tak může uživatel pracovat s různými agendami – docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím systémem. Obecně lze modul popsat jako internetový prohlížeč, který shromažďuje vkládaná data a následně je možné na ně nahlížet z různých úhlů, podle potřeb společnosti. Uživatelsky je jednoduchý, lze jej rozšířit o jazykové mu-

tace či vytvořit ve firemních barvách.

Ulehčení práce Pracovat s modulem mohou všichni zaměstnanci napříč pozicemi ve firmě. Podle nastavení přístupových práv lze jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů zpřístupnit jednotlivé agendy,definovat práva,s kterými údaji o zaměstnancích nebo středisky mohou pracovat. Modul tak ulehčuje práci lidem na všech firemních postech. Jak? Zaměstnanec získá přehled o své docházce, může žádat o dovolenou, pracuje s cestovními příkazy, objednává stravu, komunikuje s personálním oddělením,tiskne si výplatní pásku, přihlašuje se na školení, má informace o nutnosti absolvovat lékařskou

prohlídku a mnoho dalšího. Team leader může schvalovat žádanky o dovolené, editovat a schvalovat docházku svých podřízených, navrhovat jejich odměny a zasílat je ke schválení, pracuje s hodnocením zaměstnanců, sleduje povinná školení podřízených, jejich lékařské prohlídky. Personální oddělení aktivně pracuje s docházkou, akceptuje zaslané personální změny, vypisuje interní školení, připravuje formuláře pro hodnocení zaměstnanců,pracuje s uchazeči. A v neposlední řadě, vedení společnosti získává přehledy o docházce celé společnosti a má kontrolu nad mzdovými náklady a tím šetří nezanedbatelné částky. REDAKCE

Začínat pracovní cestu v pohodlí letištního salonku: K nezaplacení ™ Registrujte se do programu a získejte:

vstup zdarma do letištního salonku MasterCard® Lounge na Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha

v stup zdarma do salonků JET Lounge & SKY Lounge na Mezinárodním letišti Vídeň

concierge služby vč. právní asistence 24/7

Registrace a další informace na www.mastercard.cz/business

2013_120x93_ron_portal.indd 1

15.11.2013 18:04:44


8 · LISTOPAD 2013

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

NOVINKY

Investice jsou nutnou podmínkou k přežití, říká ředitel GRIOS Olomouc Bohdan Hnízdil

Jednoduché získání prostředků k dalšímu rozvoji firmy a výrazně nižší nebo žádný požadavek na zajištění. Utopie? Kdepak, díky záruce Evropského investičního fondu je to realita. Plánujete rozšířit okruh svých odběratelů? Postupně rozšiřujeme naše výrobní portfolio o poněkud větší výrobky, než jsme dělali doposud a rovněž pro jiné oblasti než jen automotive. Jedná se o různé drátěné klece a boxy, rollkontejnery a podobně.

POSTŘEH Bohdan Hnízdil Ředitel GRIOS Olomouc

Věříte, že nové stroje Vám pomohou získat nové zakázky v zahraničí? A jakou návratnost investice očekáváte?

FOTO: SHUTTERSTOCK

Úvěrem EU Investice s výrazně nižším požadavkem na zajištění a tím pádem bez náročné administrativy, můžete investovat do nových technologií, výstavby, rekonstrukce nebo nákupu nemovitosti. Výše úvěru je od 500 tisíc do 10 milionů korun se splatností až 10 let.

Investiční příležitost Úvěr EU Investice je určen malým a středním podnikům s ročním obratem do 200 milionů korun. Záruka fondu podnikatele nic nestojí, je poskytována pod Rámcovým programem Evropské unie pro konkurenceschopnost a inovace. Největší zájem o úvěry mají malé a střední firmy ve strojírenství a službách, průměrná výše jednoho úvěru přitom dosahuje 3,5 milionu korun. Je vidět, že i současné ekonomicky obtížné období přináší zajímavé investiční příležitosti.

Příklad Investiční úvěry Evropské unie se snaží české firmy hojně využívat. Jednou z nich je i GRIOS Olomouc. Na trhu působí od roku 1996, kdy navázala na dlouholetou tradici kvalitní produkce drátěných výrobků, které nacházejí uplatnění v obchodech, skladech, domácnostech, ale například i v za-

hradnictví nebo chovatelství. Od roku 2000 se výrazně orientuje na subdodávky pro automobilový průmysl. Proč se v letošním roce firma rozhodla investovat do nového strojního vybavení pomocí úvěru EU Investice se zárukou Evropského investičního fondu, jsme se zeptali ředitele společnosti Ing.Bohdana Hnízdila. ROZHOVOR

Česká ekonomika se ještě nedostala z ekonomické krize. Co Vás vedlo k rozhodnutí investovat nyní do nového strojního vybavení? Investice jsou nutnou podmínkou k přežití. Navíc nám se celkem daří shánět zakázky i v době krize, takže rozhodnutí bylo poměrně snadné. Díky úvěru od GE jsme pořídili CNC centrum na ohýbání drátu.Jedná

se pro nás o novou technologii stavěnou pro velkoobjemové zakázky, kterou jsme zatím neměli a která nám umožňuje výrobu dílů, se kterými jsme měli zatím velké problémy nebo jsme je neuměli.

V čem se úvěr EU investice liší od jiných bankovních půjček? Bezproblémové zajištění a z toho plynoucí rychlé vyřízení úvěru, které trvalo asi dva týdny. S GE Money Bank spolupracujeme již poměrně dlouho a tato nabídka byla pro nás výhodná, navíc poměrně snadno dosažitelná. Se spoluprácí s GE jsme velmi spokojeni. Vstřícný přístup, příjemné jednání. Takže když jsem se zmínil o potřebě financování, tak mi tenhle typ úvěru byl okamžitě nabídnut.

Co očekáváte od nově pořízeného strojního

vybavení, které jste si s pomocí úvěru pořídili? Rozšíříme portfolio výrobků o ohyby, které jsme dříve nebyli schopni dělat. Nový stroj je výrazně produktivnější při zvýšené kvalitě výroby. Neočekávám nijak zásadní změnu co se konkurenceschopnosti na českém trhu týče.Je to jen jeden krůček,i když možná trochu větší.

V automobilovém průmyslu, kam směřuje významná část produkce Vaší firmy, se klade stále větší důraz na kvalitu subdodávek a flexibilitu subdodavatelů. Jak Vám v tom pomůže nová investice? Pomůže v obojím, hlavně v kvalitě a rozšíření výrobního sortimentu. Jinak je to ale stále hlavně o lidech.

My se již dlouhodobě zaměřujeme na trh dnešní EU. Převážně Německo,Velká Británie, Francie, ale i Itálie,Polsko,Rakousko a jiné země. Návratnost očekáváme do cca 4-5 let,navýšení obratu o cca 5 milionů korun ročně.

Před dvěma roky se Vaše firma podílela na realizaci velmi populárního projektu sochaře Jiřího Davida „Klíčová socha“, která reflektovala polistopadový vývoj české společnosti. Jak jste se ke spolupráci s J. Davidem dostali? Byli jsme osloveni realizátorem této akce, zda se na tomto projektu nechceme podílet a my tu výzvu přijali. Máme rádi nové věci a důležitým faktorem byla rovněž ona zmíněná reflexe na polistopadový vývoj. Bylo to něco úplně jiného,než běžně děláme. Navíc, člověk má úplně jiný pocit z odvedené práce, když vidí, že po něm zůstalo něco hmotného. Na klíče byla uspořádána sbírka,takže každý klíč v sobě skrýval nějaký příběh svého majitele a to mě na tom asi fascinovalo nejvíc.


421


10 · LISTOPAD 2013

KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

NOVINKY Rychle se rozvíjející obchodní styky s východními trhy vyžadují efektivní a spolehlivou logistickou podporu. Podstatné jsou především zkušenosti logistických providerů.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

ÚSPORA ENERGIE V 21. STOLETÍ

Logistika do Ruska vyžaduje znalost místních podmínek Ekonomická krize posílila tři trendy, které jsou pohonem poptávky po výrobcích a službách: boj proti změně klimatu, snahu o zvýšení energetické a průmyslové efektivity a sílu rozvíjejících se trhů. Analýza o spotřebě energie v průmyslu ukazuje,že ročně lze efektivnějším využitím energie a produktivity pomocí nejvýkonnějších technologií, které jsou dnes na trhu dostupné, ušetřit až 180 mld.USD.

Šetřete energií Jednou z firem, která stojí v čele technického pokroku a efektivního využívání energie je švédsko-švýcarský koncern ABB. Společnost patří mezi 50 předních světových inovátorů a právě technologie pro efektivní využívání energie mají 60% podíl na jejích tržbách. Společnost stojí například za získáváním obnovi-

telné elektřiny z mořských vln. První komerčně provozovaná vlnová farma na světě se nachází pět kilometrů od pobřeží severního Portugalska a dodává elektřinu pro 15 000 portugalských domácností při úspoře 60 000 tun

emisí CO2.Další z efektivních forem získávání elektrické energie je recyklace odpadu na čisté teplo a elektřinu. Kompletní energetické a automatizované řešení od ABB umožňuje největší německé elektrárně na zpracování odpadu namísto používání fosilních paliv jako je uhlík či zemní plyn vyrábět energii spalováním předtříděného odpadu s pozoruhodně vysokou tepelnou účinností až 90 %. Elektrárna dokáže vyrábět 70 megawattů elektrické energie a 250 000 tun páry z recyklovaného komunálního a komerčního odpadu pro 90 společností a jejich 22 000 zaměstnanců.

Finsko Nejúčinnější energetické zařízení na světě se nachází v Helsinkách v podzemí katedrály Uspenski a jedná se o datové centrum společnosti Academica, poskytující služby v oblasti informačních technologií. K ochlazování serverů zde používají vodu a výměníky tepla, díky čemuž spotřebují o 80 % méně energie než centra závislá na tradičních metodách. Teplo generované servery je pak vháněno do městského systému vytápění.

Nejdůležitějšími faktory u přeprav do Ruska jsou především bezpečnost a celní procesy. „Znalost lokálního trhu je v Rusku zásadní. Jedna z největších logistických společností má v Rusku 22 lokálních poboček, vlastní distribuční síť a více než 800 zaměstnanců, kteří vám v případě nouze mohou okamžitě pomoci. Zákazníci se mohou spolehnout na jednotné a trvalé procesy, vysokou kvalitu a dobré plánování. Do Ruska jsou zajišťovány všechny typy přeprav včetně námořních, železničních a nadrozměrných,“ říká Tomáš Holomoucký,ředitel DB Schenker v České republice.

Rychlost a jistota Nejvyužívanějším způsobem pro velkoobjemové přepravy do východních zemí je železniční přeprava. Jde o bezpečné, rychlé a ekologické řešení. Jedna z nejfrekventovanějších železničních linek z České republiky je z Mladé Boleslavi do ruské Kalugy. Na trase dlouhé 2 000 km projede týdně 18 vlaků s díly pro vozy značky Škoda a Volkswagen.„Díky využití mezinárodních celních a přepravních předpisů se daří realizovat přepravy z Mladé Boleslavi do Kalugy za pouhé čtyři dny,“ dodává Tomáš Holomoucký. Překládka kontejnerů na

širokorozchodné vozy je realizována v běloruském Brestu, či v lotyšské Rize, v níž poslouží železniční terminál určený pro překládky. Kromě Ruska, kam společnost nabízí komfortní napojení evropské přepravní sítě do Moskvy, Petrohradu a dalších měst, provozuje také pravidelné pozemní linky do Ukrajiny, Běloruska, na Kavkaz a do středoasijských zemí. Spoje odjíždí z České republiky do Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu každý týden. REDAKCE

Delivering solutions.

Najdeme logistická řešení vyhovující právě vašemu oboru a potřebám Za všech okolností se snažíme zvyšovat efektivitu logistiky našich zákazníků, o které se staráme s tou největší péčí. Jako jeden tým pracujeme ve více než 130 zemích po celém světě a poskytujeme tak jedinečný komfort komplexních služeb. Partnerství se zákazníkem a kvalitní služby jsou pro nás hnacím motorem, ať už jsme kdekoliv.

REDAKCE redaktor.cz@mediaplanet.com

www.dbschenker.com/cz

inzerce_HN-120x93.indd 1

11.11.2013 8:35:35


KOMERČNÍ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

11 · LISTOPAD 2013

INSPIRACE

Profesionální přeprava

Hovořili jsme s ředitelem firmy Förch, Václavem Šilhánem. Förch je s obratem přes 300 milionů eur jedním z největších světových dodavatelů v sortimentu autoopravárenství, stavebnictví a průmyslu. Na českém trhu působí již sedm let. Jak byste vlastními slovy popsal fungování vaší firmy? Předně je třeba říct, že jsme dceřinou společností německé firmy Förch, která je jednoznačným lídrem ve svém oboru.Jsme obchodní firma a dodáváme koncovým zákazníkům veškeré zboží z oblasti autoopravárenství, stavebnictví a průmyslu. Našimi zákazníky jsou především profesionálové, kteří ocení vysokou přidanou hodnotu našich produktů. Jedná se o široké spektrum zákazníků od živnostníků po velké firmy.

Jak přesně dostanete zboží až ke koncovému zákazníkovi? Centrální sklad máme asi 500 kilometrů od Prahy v německém Heilbronnu. Odtud ho již zabalené přepravíme do českého depa, kde veškeré

zboží převezme firma PPL, která ho doručí přímo zákazníkům po celé České republice.

Proč jste se rozhodli pro finální rozvoz právě tímto způsobem? Měsíčně potřebujeme zákazníkům doručit asi 2 000 zásilek, což není možné bez specializované firmy. V oblasti logistiky se pohybuji poměrně dlouho a musím říct, že s výběrem jsem dlouho neváhal.

Co u vás při výběru rozhodovalo? Jde především o servis, rychlost, kvalitu a schopnost komunikace. Je ohromně důležité, když se po tom, co se vyskytne nějaký problém, dokážete domluvit na flexibilním řešení. U konkurence se nám stávalo, že místo odpovědného člověka jsme naráželi na záznamník ne-

bo zmatenou spojovatelku.

Takže cena nebyla tím rozhodujícím faktorem? Obecně platí, že to, co je nejlevnější, není vždy to nejlepší. Občas se objeví nějaké jiné nabídky, ale nemáme důvod cokoli měnit. S PPL máme širokou spolupráci.Jejich číselné kódy jsou přiřazeny už v centrálním skladu v Německu, takže po přeložení již přesně ví,kam zboží doručit. Klíčové pro nás je to, že 95 % zásilek je doručeno adresátovi do druhého dne. Těch zbylých 5 % většinou znamená, že zákazník nebyl k zastižení. Tato garance je pro nás obrovská konkurenční výhoda.

A co objemnější nebo na přepravu složitější zásilky? V naprosté většině jde o balíky od 1 do

30 kilogramů. Dále jde o paletové dodávky nebo dodávky zboží v jiné formě, ale na všechno používáme výhradního přepravce.

A máte s přepravcem sjednané třeba nějaké speciální podmínky? Máme speciální ceník na dodávku balíků. Velmi důležité je, že pro nás PPL vybírá peníze od zákazníků při doručení zboží na dobírku. To je samozřejmě obrovská výhoda, protože jak víme, platební morálka v Česku bohužel není nejlepší. Za ta léta spolupráce máme vynikající vztahy a vše dokážeme okamžitě vyřešit i v případě, kdy šlo například o personální problém s určitým řidičem a podobně.

TÉMA

Dnešní doba si žádá nejlevnější provoz i výrobu / Efektivně a ekologicky Palivo CNG je bezkonkurenčně nejlevnější ve srovnání s klasickými palivy i LPG plynem. Navíc se jedná o ekologické palivo s minimálními emisemi. Na CNG u nás jezdí městské autobusy, ale též osobní vozidla a síť plnících stanic se rozrůstá.Úspora se netýká jen osobních a hromadných dopravních prostředků, ale též manipulační techniky. Bezpečnost Při provozu vysokozdvižných vozíků na CNG ve výrobě a expedici mohou úspory za 1h provozu dosáhnout i více než 50 %. Provoz je úspornější, ale také výrazně bezpečnější (CNG má vyšší zápalnou teplotu a nižší hmotnost než vzduch a zabraňuje tak vznícení, jelikož se při nehodě rozptýlí). Pokud máte v areálu své firmy přípojku zemního plynu, není důvod váhat, a jednoznačně zvolte CNG, odpadá Vám tak i závislost na externím dodavateli pohonných hmot. ALICE KLEPLOVÁ

ING. FILIP UHLÍŘ

redaktor.cz@mediaplanet.com

redaktor.cz@mediaplanet.com

Expresní zásilková služba specializující se na přepravu zásilek z domu do domu nejen pro firmy a podnikatele.

Naše služby: Vnitrostátní přeprava balíků do 50 kg na firemní i soukromé adresy Vnitrostátní přeprava palet, kusových a vícekusových zásilek do 3000 kg na firemní i soukromé adresy Mezinárodní expresní balíková přeprava po Evropě v síti Deutsche post DHL

Zákaznický servis: 840 775 775, www.ppl.cz

náš svět jsou vaše zásilky


CNG vozíky o

50 % nákladu na PHM

CNG služební vozy

úspora více než 70 haléru ˇ na km* o

* Diesel 5,5 litru x 36 Kcˇ /100 km= 1,98 Kcˇ CNG 5 kg x 24,50 Kc/100 km = 1,23 Kcˇ ˇ

Linde Material Handling Ceská republika, Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10 ˇ 271 078 114, linde@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz

PROFI-CZ

® spol. s r.o.

p o h l e d á v ky

Mimosoudní vymáhání pohledávek Zprostředkování exekucí

www.VymahameDluhy.cz mobil: 777 11 22 21

Efektivní podnikání