Page 1

koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

Září 2013

FIREMNÍ AUTO BUSINESS SPECIÁL

Photo: archiv toyota

3

tipY NA VÝHoDNÝ NÁkUp

VÁŠ PrŮVoDcE SVĚTEM fIrEMNícH VoZŮ Uvnitř

poJistĚte váš vozový park a vyvarujte se rizik AlternAtiVní pAliVA šetří finance i přírodu pŮJčoVnA doprAVní teChnikY vám ušetří náklady


2 | září 2013

koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

vÝzvy

V dnešní, ekonomicky ne zcela optimistické době mnoho firem přistupuje k radikálnějším úsporným opatřením, které se dotýkají také firemních vozidel.

Firmy dnes daleko zodpovědněji zvažují cenové nabídky a výběr dodavatele

A

ing. stanislav Zelenka preZident českÉ AsoCiACe Fleet MAnAgeMentu

„Tlak na cenu při nákupu vozidel a souvisejících služeb neustále sílí.“

ktuální přístup k úsporám ve firemních vozových parcích a způsob jejich hledání je různorodý. Nad zájmy lidskými spojovanými s využíváním firemního vozidla jako určitého manažerského nebo zaměstnaneckého benefitu stále mnohem častěji vítězí zájmy ekonomické.

ekonomická kritéria Někteří zaměstnanci (ale i manažeři) dnes musí se svým vozidlem najezdit do plánované obnovy více kilometrů, někteří přicházejí při obměně svého firemního vozu o některé prvky výbavy, jiní dostali o něco skromnější model nebo značku a jsou i tací, kteří firemní vozidlo museli odevzdat nebo přišli o možnost jeho využití k soukromým účelům. Ta-

to rozhodnutí nejsou jednoduchá a mohou vždy vyvolat určitou interakci na motivaci zaměstnanců a jejich loajality vůči firmě. Pohled na tuto problematiku je různorodý a každý zaměstnanec přikládá firemnímu autu jiný význam. Na řadu postupně přicházejí ekonomická kritéria, kterými jsou celkové náklady na vlastnictví vozidla a dnes také nejobjektivnější ukazatel, kterým jsou celkové náklady na jeden kilometr mobility firemního vozidla dané kategorie.

Dlouhodobá udržitelnost Firmy stále častěji přistupují ke sledování pohybu svých firemních vozidel prostřednictvím GPS technologií, aby získali detailnější kontrolu nad jejich náklady, stylem jízdy řidičů a skutečným poměrem služebně a soukromě vykázaných kilometrů. Neustále sílí tlak na ce-

nu při nákupu vozidel a souvisejících služeb. Firmy věnují výběru dodavatele mnohonásobně vyšší pozornost než v minulosti a již se nespokojí s jednou nebo dvěma nabídkami.Chtějí mít možnost porovnání cenové hladiny od více dodavatelů a širší možnost výběru. Tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Při tomto vyjednávacím procesu, ať už na nákup zboží nebo služeb, doporučuji, aby se firmy ať už s jedním vozidlem, nebo několika stovkami vozidel nesoustředily pouze na krátkodobé úspory, ale jejich dlouhodobou udržitelnost bez výrazného poklesu kvality. Takto dosažené jednorázové úspory totiž mohou generovat další mnohonásobně vyšší dodatečné skryté výdaje a součástí správného rozhodnutí musí být tato rizika eliminovat.

doporUČUJeMe

18

trendy na českém fleetovém trhu

MediAplAnet CZeCh repuBliC FireMní aUTo, 4. vyDání, 25. září 2013 projektový manažer: Jan Fencl +420 222 999 689 jan.fencl@mediaplanet.com

Grafické zpracování: vratislav pecka redaktor: Jan Barák editor: ivona pecková Foto: shutterstock Distribuce: Lidové noviny, 25. září 2013 MeDiAplANet Czech s.r.o. tel.: +420 222 999 692 e-mail: info.cz@mediaplanet.com

posláním Mediaplanet je vytvářet svým klientům nové zákazníky. prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.


4 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

inspirace

tip

Řada firem nemá kompetentní osobu, která by dohlížela na vozový park. Proto dochází ke zbytečným výdajům, ušlému zisku. Řešením je operativní leasing.

1

operativní leasing

Operativní leasing? Situace v ČR mu nahrává

P

okud chcete efektivně a nízkonákladově dohlížet na své vozy, svěřte je odborníkům, radí generální ředitelem ARVAL CZ Gregor Bilik.

Čím se liší operativní leasing od finančního? “Základní rozdíl je ve formě vlastnictví vozidla.V operativním si klient vůz jen pronajímá na dobu určitou a po skončení smluvené doby vůz vrací.”

Jak operativní leasing funguje? “Je to vlastně outsourcing správy vozového parku, měsíční splátka v sobě obsahuje i položky, které jsou spojené s kompletní údržbou parku jako např. servis, pneu, pojištění, daně, asistenční služba nebo tankovací karta. Klient tak na jedné faktuře má obsažené kompletní náklady spojené s provozem jeho vozového parku.”

A další výhody? “Především náklady. Protože leasingová společnost díky svému objemu a kupní síle dokáže vo-

zidla nejen levněji pořídit a především právě servisovat a pojišťovat. Navíc klient má veškeré náklady obsažené ve splátce garantované a rizika spojená s poruchami,prodejem ojetin apod. přecházejí na leasingovou společnost.”

Na jak dlouho si firma může vůz pronajmout? “Doba pronájmu se pohybuje od 24 do 60 měsíců. Průměrné stáří vozidel pronajatých od Arvalu je 44 měsíců.”

Není dlouhodobý pronájem dražší než samotná koupě? “Není. V operativním leasingu klient financuje jen v průměru 60% pořizovací ceny vozu. Když odečtu ještě průměrnou slevu 20%, tak se dostáváme k číslu kolem 40% a to je velký rozdíl ve srovnání s pořízením do majetku, kde firma financuje min 85% ceníkové ceny a nakonec jí zbude ojetý vůz, který musí nějakým způsobem prodat a následně zdanit.”

V oblasti financování a managementu vozových parků působí vaše firma 10 let. Čím převyšuje ostatní? “Arval patří mezi velké inovátory tohoto segmentu a například dnes se daleko víc věnuje poradenství a snaží se firmám radit kde uspořit, jak správně definovat Car Policy nebo zefektivnit procesy. Dá se říct, že jsme jedna z mála firem v České republice, která nepřetržitě 10 let roste a zvyšuje svůj tržní podíl.”

Jak vidíte budoucnost? “Situace v České republice nahrává operativnímu leasingu. Firmy potřebují šetřit a optimalizovat své náklady. Přestože operativní leasing má v současné době 60% podíl na všech nově uzavřených leasingových smlouvách, jeho celkový podíl na trhu firemních vozidel je přibližně kolem 15%. Ve srovnání se západní Evropou, kde podíl operativního leasingu dosahuje v některých zemích až 70%, je tedy potenciál českého trhu stále velmi vysoký.”

V letošním roce oslaví Arval 10 let svého úspěšného působení na českém trhu. Za tu dobu jsme se stali jedním z největších poskytovatelů operativního leasingu a nyní spravujeme více než 12 000 vozů.

Gregor Bilik generální ředitel ARVAL CZ

Přestože operativní leasing má v současné době 60% podíl na všech nově uzavřených leasingových smlouvách, jeho celkový podíl na trhu firemních vozidel je přibližně kolem 15%.

Jsme tu s vámi již 10 let! Poděkování patří především našim klientům a jejich chuti dlouhodobě s Arvalem spolupracovat.

www.arval.cz


koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

5 | září 2013 inspirace

LPG flotily jsou v Česku stále nejrozšířenější oblíbenost alternativních pohonů motorových vozidel rapidně roste v důsledku zvyšování cen benzinu a nafty. Stále nejrozšířenějším z těchto paliv je v Česku LPG, zkapalněný ropný plyn. A to nejen v domácnostech, ale také u podnikatelů a firem, které na něj přestavují své vozové parky.

přiznivá cena LPG se u nás v podnikatelské sféře objevovalo již ve druhé polovině 90.let,kdy ho využívaly zejména autoškoly, taxi služby, doručovatelské firmy či státní samospráva. Největší boom ale zažilo až v posledních letech. Důvodů je hned několik – příznivá a stabilní cena zkapalněného ropného plynu oproti cenám klasických pohonných hmot, osvobození podnikatelských vozů od silniční daně nebo vývoj nových typů přestaveb s tovární zárukou. Oproti ostatním alternativním

pohonům je jednoznačnou výhodou LPG také hustá síť čerpacích stanic v Česku i zahraničí.

přestavba na lpG Podnikatelé si mohou vybrat z neustále rostoucí nabídky vozů s továrním LPG pohonem přímo od výrobců (např. značek FIAT, Škoda, Opel, SEAT, Mitsubishi nebo Subaru). Přestože firmy, které se přestavbami moderních systémů LPG zabývají, jsou schopny zajistit zachování záruky u nového vozu, stále převažují dodatečné přestavby. Cena přestavby na LPG se u vozů se 4 válci pohybuje v průměru okolo 25 tisíc korun. Při aktuální úspoře s LPG oproti benzínu, která je momentálně 0,9 Kč na kilometr, se investice vrátí po zhruba 28 tisících ujetých kilometrech.

Šetří finance i přírodu Snížení výkonu vozu je po přestavbě prakticky necitelné. „Provoz s kvalitním LPG je vůči motoru navíc

DíkY lpG MoHoU FirMY šetřit nejen své finance, ale také přírodu. Photo: shutterstock

šetrnější a pokud uživatel dodržuje předepsané roční servisní kontroly, nemusí se obávat zkrácené životnosti motoru,“ popisuje Ľubomír Žiak, odborník na LPG. Díky LPG mohou firmy šetřit nejen své finance, ale také přírodu. Zkapalněný ropný plyn vzniká jako druhotná surovina při těžbě zemního plynu, ropy nebo při její rafinaci a jeho spotřeba mnohem méně zatěžuje životní prostředí. „Ročním provozem vozidla na LPG oproti benzínovému snížíte emise v ovzduší o takové množství, že skutečně ušetříte jednomu stromu

50 let práce,“ vysvětluje Ľubomír Žiak.

Dieselgas Ve firemních flotilách momentálně převažují osobní LPG vozy.Poptávka ale roste i v oborech stavebnictví a dopravy, kde již osobní vozy často nestačí. Zde se kromě klasických přestaveb benzínových motorů začíná osvědčovat novinka dieselgas,která kombinuje naftový pohon s LPG.„Systém Dieselgas během provozu vstřikuje do sání motoru řízené dávky LPG, drahá nafta je tak z 20% nahrazena levnějším palivem a snižují se náklady.

Systém má navíc pozitivní vliv na chod motoru, roste jeho životnost a prodlužují se intervaly na servisní prohlídky,“ dodává Ľubomír Žiak. Více o speciálním programu určeném právě pro firemní flotily se dozvíte na www.gasclubfleet.cz V rámci tohoto programu si každý podnikatel může nechat přestavět jeden zkušební vůz za symbolickou cenu a vyzkoušet si provoz s palivem na 3 měsíce zdarma.

GasClubFleet Snížíme vaše náklady na vozový park. Podnikejte s námi a jezděte levně, ekologicky a ohleduplně k životnímu prostředí. Vyzkoušejte si provoz svého vozidla na LPG v testovacím období za symbolickou cenu a získejte možnost načerpat v tomto období palivo zdarma.

h rovozníc p a r o p s ú až nákladů

40 %

www.gasclubfleet.cz

FLEET

GAS CLUB


6 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

novinky

Letošní novinka japonské automobilky Toyota – model Auris Touring Sports – je jednoznačným návratem značky do velmi žádaného segmentu C-kombi. A je to návrat skutečně mimořádný.

nepřehlédněte

Operativní leasing vozového parku

Nová Toyota Auris Touring Sports Tento model spojující stylový a dynamický design s největším zavazadelníkem a nejvyšší mírou všestrannosti v segmentu je totiž vůbec prvním vozem kombi v této třídě, které lze pořídit s plně hybridní soustavou pohonu (vedle nabídky zážehových nebo vznětových motorů).

hnací ústrojí HSD nové Toyoty Auris Hybrid Touring Sports přináší požitek z klidné jízdy bez zbytečných stresů a s pocitem pohody. To je obzvláště důležité pro ty řidiče, kteří jsou za volantem denně z titulu svého povolání. Zážehový motor 1,8 l VVT-i a elektromotor hybridní soustavy pohonu mohou fungovat nezávisle nebo ve vzájemné součinnosti. Dohromady generují maximální systémový výkon 136 k (100 kW) a umožňují zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,2 s a dosahovat nejvyšší rychlosti 180 km/h.

Nižší náklady S emisemi CO2 na úrovni pouhých 88 g/km v kombinovaném provozu se Auris Hybrid Touring Sports pyšní nejhospodárnějším hnacím ústrojím v nižší střední třídě. A díky umístění akumulátoru pod zadními sedadly pak technologie pohonu Hybrid Synergy Drive od Toyoty nijak neomezuje zavazadelník (o maximální délce 2047 mm a objemu až 1658 litrů). Prokazatelnou výhodou hybridní verze jsou rovněž nižší provozní a servisní náklady vlivem absence některých komponent běžně používaných u konvenčních pohonů (spojka, startér, setrvačník, atd). Řečí čísel může být úspora nákladů na servis a údržbu nižší až o 50%. Nejen tyto parametry předurčují model Auris Touring Sports ke zvýšenému zájmu především ze strany firemních zákazníků. Smělé a dynamické vnější křivky exteriéru vozu maximálně využívají aerodynamických předností daných snížením celkové výšky tohoto modelu a vylepšené dynamiky v souvislosti s nižším těžištěm vozu. Auris Touring Sports je jediným vo-

Výkonný motor

NOVÁ TOYOTA AURIS získala podle testů Euro NCAP maximální Photo: archiv toytota pětihvězdičkové ohodnocení.

zem kombi v nižší střední třídě, které zákazníkům nabízí výhody praktického systému Toyota Easy Flat, tedy sklápění zadních sedadel jediným dotykem. Nový a prostorný interiér nabízí cestujícím vysokou míru pohodlí. Prostornost kabiny v přední části s ergonomickým rozvržením

ukazatelů a ovládacích prvků zohledňuje především potřeby řidiče.

Maximální výkon Tento model získal rovněž maximální pětihvězdičkové ohodnocení podle nových a přísnějších testů organizace Euro NCAP platných pro rok 2013. V úvodu zmíněné

Vedle již zmíněného hybridního pohonu, který zcela odlišuje Auris Touring Sports od konkurence v daném segmentu, jsou v nabídce také další dva zážehové motory (1,33 l Dual VVT-i a 1,6 l Valvematic) a pro firemní klientelu je rovněž zajímavá nabídka dvou vznětových motorů 1,4 a 2,0 D-4D. Zejména motor 1,4 l D-4D v součinnosti se šestistupňovou manuální převodovkou dosahuje velmi příznivých parametrů z pohledu nároku firemního zákazníka. Nejvyšší výkon 66 kW / 90k a maximum točivého momentu 205 Nm v nízkém pásmu otáček od 1 800 do 2 800 ot/min. doplňuje kombinovaná spotřeba paliva jen 4,2l/100km. Důležitým údajem je rovněž záruka na vůz, která je standardně 3 roky nebo 100 000 km a dále 5 let na komponenty hybridní technologie.

Operativní leasing vozového parku, zejména ve verzi se službami, se stává stále populárnějším nástrojem outsourcingu u podnikatelů, obchodních společností a státních organizací.

Rozšíření klientské báze z poboček a dceřiných společností nadnárodních firem rovněž na lokální malé a střední podniky je v České republice trendem, který v poslední době akceleroval. V období ekonomické recese, obecné neochotě firem investovat a jejich koncentrace na snižování režijních nákladů je financování vozového parku operativním leasingem logickým řešením.

Outsourcing Operativní leasing pomáhá zákazníkům maximalizovat cenové podmínky dodavatelů, lépe plánovat peněžní toky a celkově se více soustředit na hlavní podnikatelské aktivity. Trh operativního leasingu aut jako celek sice v první polovině roku 2013 nevykázal mimořádný růst, nicméně společnosti ALD Automotive se na tomto trhu dařilo. Společnost v nových akvizicích rostla dvouciferným meziročním tempem a zvýšila svůj tržní podíl na více než 20%. redakce redaktor.cz@mediaplanet.com


CONSTRUCT VARIO

Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži. Systém blokující řadící páku v kombinaci se zámkem kapoty.

Zabezpečte si kvalitně váš vůz. HLAVNÍ PARTNER ANKETY

ALD Automotive - FSL - Business special LN (12-08-2013) (100x141mm) PRINT.indd 1

www.construct.cz

12.8.13 14:10

Nejrychlejší vrata na světě Neuvěřitelná životnost Extrémní spolehlivost

Více informací najdete na

www.efaflex.cz


8 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

inspirace

Mějte své náklady pod kontrolou za každé situace Co dělat, když chcete sklidit pole, ale nemáte dost aut? Co dělat, když auto nepotřebujete celý rok, ale pouze na jednotlivé zakázky? Co dělat, když jste bourali, ale potřebujete pokračovat v podnikání? Jedním z řešení, které se nabízí, je si požadovaný vůz vypůjčit. Kde ale hledat? Vyrazili jsme se zeptat Petera Bajkaie, ředitele TIR půjčovny, jedné z největších půjčoven dopravní techniky s 20 letou tradicí v ČR. Na rozlehlé ploše v pražských Hájích stojí vedle sebe více než 250 nákladních aut nad 7,5 tuny. Kam se rozhlédnete, vidíte různé typy nákladních vozidel, tahače, přívěsy, sklápěčky, mrazírenské návěsy, kontejnerová auta, cisterny, autopřepravníky, podvaly a nakonec i bagr.

Výhody pronájmu Zákazníky této půjčovny jsou zejména dopravci či li-

půjčuje o 30 až 50% více vozů, o žních bývají vypůjčené například všechny sklápěčky. Proč by si zemědělec měl kupovat auto, které potřebuje pouze 5 měsíců v roce? Velkou výhodou je možnost s půjčeným vozidlem volně cestovat. Není zde omezení pro počet najetých kilometrů, tudíž zákazník může jet téměř kamkoli. Pronajímatel půjčoval vozidla i do Afganistánu. Photo: shutterstock

dé, kteří se nechtějí upisovat některé z leasingových společností, nechtějí si auto kupovat nebo mají pouze časově omezenou zakázku a radši si vozy vypůjčí. Z poslední doby jsou to i dopravci, kteří se díky nesplaceným pohledávkám dostali do druhotné platební neschopnosti a nedostanou již leasing, ale zde na vůz i tak dosáhnou, zaplatí pouze kauci a mohou vyrazit. Je možné si půjčit zánovní vozidlo, stejně tak jako starší, za nižší cenu.Kdo nechce mít s ničím starosti, zvolí varian-

Profesionální přístup tu full servisu, což znamená, že když se cokoliv pokazí, tak půjčovna nabízí nonstop asistenční službu na telefonu, aby byli její zaměstnanci okamžitě schopni zaslat vozidlo stejné specifikace. Tím je zajistěno, že nedojde k výpadku v zakázce. Kdo bourá a potřebuje okamžitě náhradní vozidlo, neplatí půjčovně nic, škody jsou kryty z pojistky. Auto je většinou připraveno do druhého dne, ale když je to potřeba,je půjčovna schopna připravit vůz ještě ten samý den. „Když přijde zákazník

s něčím, co ještě nemáme, tak jsme většinou schopni takové vozidlo rychle doplnit,“ říká Peter Bajkai.

Jeďte kamkoliv! Někteří zákazníci si auto chtějí pouze vyzkoušet, chtějí otestovat funkčnost vozidla, vyzkoušet zakázku, ověřit logistiku zakázky a auto si odkoupit až podle zkušeností. Je možné například zajistit i celé auto s řidičem a v případě potřeby ho přistavit kam je potřeba. Příkladem jsou Vánoce nebo žně, před Vánocemi se

Půjčovna takovéto velikosti Vám je schopna zajistit vozidla pro posílení provozu ze dne na den. V oboru nyní zůstaly pouze firmy, které mají široké zázemí a více aut, aby byly schopny pokrývat případné škody či výpadky techniky,není tudíž na místě se ničeho obávat. Setkáte se pouze s kvalifikovanými profesionály. Takového přístupu si zákazníci váží, proto je dost těch, co těchto služeb využívají opakovaně již řadu let. redakce redaktor.cz@mediaplanet.com

Půjčovna nákladních vozidel a užitkových vozů nákladní vozidla a užitkové vozy všech druhů a kategorií včetně přívěsové a návěsové techniky žádná omezení počtem najetých kilometrů výborný technický stav vozidel vozy jsou kompletně pojištěné a to znamená, že půjčený automobil můžete začít ihned bez jakéhokoliv omezení využívat TIR Půjčovna ulice Mírového hnutí 24, 149 00 Praha 4 - Háje tel.: 774 003 300, email: info@tirpujcovna.cz

www.tirpujcovna.cz

300 kusů užitkových vozidel www.acdodavky.cz


koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

9 | září 2013 inspirace

O situaci na trhu jsme pohovořili s ředitelem největšího autobazaru užitkových vozů v ČR, panem tomášem kachyňou.

rozhovor

Tomáš Horák manažer QBe

Záruka na ojetý vůz? Na Pojištění automobilu? V dnešní době nutnost, říká manažer QBE kvalitní užitkové vozidlo dostanete záruku až 2 roky. rozhovor

V čem jsou výhody ojetého vozu a lze jít dnes do autobazaru s důvěrou? Hlavní výhodou je samozřejmě cena, která je výrazně nižší než u vozidla nového. Dnešní užitková auta se v mnoha oblastech přibližují osobním vozům a sdílí s nimi i potřebu pravidelné údržby ve značkových servisech. Doba, kdy si každý mohl dělat bazar „na koleně“, již pominula, autobazary jsou dnes velmi hlídané, už skončila éra podvodníků. Trh se i díky ekonomické krizi vyčistil a stabilizoval, zůstaly pouze silné firmy, které si udržely dobrou pověst.

Jak je možné, že můžete dávat 2 letou záruku na ojeté vozy? Jedním z důvodů je, že jsme 1. neautorizovaným smluvním partnerem Mercedes Benz Financial System, což v podstatě znamená, že splňujeme stejně vysoký standard, jako když by si zákazník kupoval auto přímo od Mercedesu. To je jeden z důvodů, proč jsme schopni i na ojetý vůz dát dvouletou záruku. Vozidla jsou pravidelně servisována v odborných servisech, což se nedá srovnat s dobou, kdy si někdo sám opravoval auta v garáži.

přesto, co říkáte na obraz bazarů v médiích? Bojujeme s nepoctivci, kteří podvody na zákaznících kazí pověst celému oboru, což je obraz,

který média často prezentují. Nevidí ale už ty poctivé, kteří mnohdy bojují i s nepoctivými autodopravci, od kterých vozy vykupují. Je to i díky současné ekonomické situaci, která některé lidi nutí podvádět. Na druhou stranu znám spoustu obchodních partnerů, za které bych dal ruku do ohně. Je třeba si uvědomit, že malý bazar s několika osobními auty je něco jiného než bazar s 300 užitkovými auty, to už je kapitál, který je třeba zodpovědně spravovat a takový prodejce si nemůže jakoukoli pochybnost dovolit.

kdo jsou Vaši typičtí zákazníci? pořídí u Vás něco i ten, kdo nemá dostatečnou finanční hotovost? Majitelé firem, autodopravci, řemeslníci, všichni kdo rozvážejí produkty nebo vlastní zboží. Máme českou i zahraniční klientelu, poměr je tak 50:50.Jsou to často živnostníci, malé a střední, ale i větší firmy. I začínajícímu podnikateli jsme schopni nabídnout financování techniky.Spolupracujeme se všemi většími poskytovateli financování, takže za určitých okolností opravdu nemusíte mít připravenou finanční hotovost.

Jaké druhy vozidel u Vás zákazník nalezne? Co se týče užitkových vozidel, disponujeme vozy všech typů a kategorií. Máme takový počet vozidel, že jsme obsáhli všechny značky, které daný typ vozidla vyrábí. Není možné, aby někdo odešel s nepořízenou, na každou ideu do 6,5 tuny máme odpověď.

Photo: shutterstock

Platit povinné ručení je pro nás již samozřejmostí, s doplňkovým/nepovinným pojištěním automobilů ale váháme. V mnohých případech však může vám i vaší firmě ušetřit spoustu starostí. Na jaké konkrétní produkty vsadit, jsme se ptali pana Tomáše Horáka, Motor Portfolio Managera CEE z pojištovny QBE, která na českém trhu poskytuje specializovaná pojištění pro motoristy ve spolupráci s leasingovými společnostmi, prodejci automobilů a pojištovacími makléři.

proč je důležité nechat si pojistit svá firemní auta? Vyplatí se to? Pojištění firmu zbavují rizika nepředvídatelných výdajů. V dnešní době ekonomické recese jsou právě náklady nejostřeji sledovanou položkou většiny společností. Pokud si firma nevytváří rezervy na škody na vozidlech, což je v drtivé většině spíše výjimka, pak právě pojištění může zabezpečit, že plánované výdaje firmy nebudou mimořádně zatíženy například

náklady na pořízení nového vozu.

existují i nějaké další možnosti, než je klasické pojištění proti nehodě či krádeži, jak minimalizovat rizika spojená s nečekanými událostmi? Existuje množství produktů, které u nás zatím nejsou zcela běžné, například ve světě rozšířené pojištění pořizovací ceny vozu GAP. V případě totální škody na vozidle zajistí majiteli doplacení rozdílu mezi plněním z havarijního pojištění a původní kupní cenou vozidla, a to až po dobu 5 let. Při obvyklém poklesu ceny vozu až o 50% v průběhu prvních tří let od koupě to není zanedbatelná částka. Toto pojištění je v ČR možné standardně sjednat pro osobní vozy a od září i pro nákladní vozy a autobusy.

Množství společností pořizuje svůj vozový park formou operativního nebo běžného leasingu. Jak tento

systém financování pojistit? QBE například nedávno uvedla na trh speciální produkt, který chrání provozovatele vozidel financovaných formou operativního leasingu. LeaseGAP zajistí, že v případě totální škody či odcizení bude z pojistky uhrazen rozdíl mezi zůstatkem finančního závazku z finanční smlouvy a tržní hodnotou vozidla v době pojistné události.

Jsou v cenách a kvalitě produktů v tomto odvětví na českém trhu větší rozdíly? Kvalitu produktů dnes více než v minulosti určují lidé, kteří za daným produktem či službou stojí. Rozdíly jsou patrné v okamžiku prvního problému. V QBE se snažíme si udržet osobní komunikační rovinu,vždyť mnohdy stačí jeden telefon, abyste se se zákazníkem rychle a k oboustranné spokojenosti domluvil. Z našich zkušeností vyplývá, že takový přístup klient ocení ze všeho nejvíce.


10 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet tip

inspirace rozhovor

Ing. Marcel Eder

Na téma CNG jsme se zeptali odborníků: pana Ing. Marcela Edera ze společnosti Vemex s.r.o. a Ing. Jan Fencla z EuroCNG.

2

CNG automobily

ředitel úseku Nových technologií ve společnosti VEMEX s.r.o.

Provoz vozového parku za polovic? Díky CNG je to možné Co dělat, když počet automobilů geometrickou řadou narůstá a zásoby ropy se tenčí? Poohlédnout se po alternativním zdroji paliva. Nejen finančně atraktivním řešením je pro motoristy stlačený zemní plyn - CNG. “Přechodem z benzínu na CNG ušetříte 50% nákladů na palivo. CNG je navíc ekologičtější, má nulové prachové částice a úspora skleníkových plynů je větší o 25%,” říká Ing. Marcel Eder ze společnosti VEMEX s.r.o.

Na kolik přijde přestavba automobilu a existují sériové vozy poháněné CNG? „Výroba vozů ve verzi CNG je rozšířena u takových automobilek jako např. VW, AUDI, OPEL, Fiat, IVECO, ŠKODA a další. Výběr vozů je sice omezen na určité typy, ale je z čeho vybírat. Přestavba je možná a v ČR je již několik společností, které vám na profesionální úrovni přestaví vůz na CNG palivo. Cenově to vyjde zhruba na 40 – 50 tis.Kč.“

Nejčastější výtky směřují k omezené síti čerpacích stanic, co s tím? „V současné době je otevřeno pro veřejnost 48 stanic CNG. Růst stanic je bohužel pomalejší než bychom si představovali, celý proces výstavby brzdí legislativa. Schvalovací proces je zdlouhavý a neúměrně dlouhý pro takto jasně definovanou a již 48 x ověřenou technologii. Pro realizaci stojanu na CNG potřebujete více jak 50 podpisů.“

U státu zastání nenajdete? „Ne. Sice nám dnes vysvitla troška naděje

ve vyhlášení výzvy podporující pořízení autobusů na stlačený zemní plyn i výstavbu CNG stanic, přesto se domnívám, že stát (MŽP) v tomto směru dlouho přešlapoval na místě. Podpora ekologicky čistého paliva by si zasloužila významnější pozornost a to nejen do městské dopravy, ale i do široké veřejnosti.“

Co ještě brání ve vyšším prodeji vozů na CNG v ČR? „Neznalost produktu. Obava z toho, že se jedná o plyn, že je místo nádrže tlaková láhev, že si plníte nádrž na 220 barů a sedíte tak na bombě, že dopravní značení nedovolí zajet do podzemních garáží a další a další strašáky. Je zkrátka nutné ukázat veřejnosti, že obava není na místě.

Máte představu, jak toho docílit? „Vysvětlit zákonodárcům, co vlastně zemní plyn je a jak se chová, jaký je rozdíl mezi benzínovými výpary a zemním plynem v uzavřených prostorách. Jak se chová nádrž na zemní plyn při havárii vozu a jak nádrž na benzín. Ukázat crash testy CNG, kde dojde k řízenému vyhoření,nikoliv k výbuchu.“

Volkswagen, Mercedes. Světové značky vyrábí CNG automobily rozhovor

“CNG je nejčistší reálně použitelné palivo, kromě peněz šetří především životní prostředí,” vysvětluje důvody vzrůstajícího boomu Ing. Jan Fencl ze společnosti EuroCNG.

Čím to, že si veřejnost stále myslí, že sériová auta poháněná CNG neexistují? CNG (stlačený zemní plyn) většina lidí mylně považuje za LPG (zkapalněný propan-butan). Většina LPG vozidel u nás je přestavěna z benzínových aut. Automaticky se tedy nabízí,že i CNG vůz je přestavěný a má navíc velkou plynovou nádobu v kufru. To u moderních originálních CNG vozů z výroby už samozřejmě není pravda.

Jaká je poptávka po sériových autech poháněných CNG? Poptávka začíná výrazně stoupat. Firmy, podnikatelé i soukromé osoby si snadno rychle spočítají, jak mohou s CNG šetřit a jak významně to může ovlivnit jejich náklady na dopravu i vozový park. V neposlední řadě je CNG nejčistší reálně použitelné palivo a je možno tedy nejen šetřit peníze, ale i významně přispívat k ochraně životního prostředí.

Nevadí zákazníkům malá síť plnících stanic? Poměrně řídká síť plnících stanic je zatím limitujícím faktorem. Naštěstí se v této oblasti blýská na lepší časy a plynárenské společnosti plánují investice do in-

ŠETŘÍME PENÍZE I PŘÍRODU. JEZDÍME NA ZEMNÍ PLYN.

Jak je tomu s bezpečností CNG aut? CNG je stejně bezpečné, ne-li bezpečnější než klasická paliva. Tlakové nádrže ve vozidlech jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli nebo kompozitu a opatřeny speciálními ventily,které v případě zvýšeného tlaku nebo teploty (např. při havárii) zastaví přívod CNG do motoru a naopak umožní řízené odpuštění či odhoření paliva.Nemůže tak dojít k explozi.

Jaké automobilky CNG modely vyrábí? Volkswagen, Fiat, Opel nebo Mercedes nabízejí svoje portfolia CNG vozů. Nedávno přišla i Škoda s malým modelem Citigo CNG Green Tec a netrpělivě očekáváme uvedení Octavie III s tímto pohonem.

Budoucnost CNG je tedy ve veřejné dopravě a ve službách? „Budoucnost ve veřejné dopravě je hodně závislá na státní správě a rozdělených dotacích z EU a státních zdrojů. Zahrne-li MŽP do dotačních programů i soukromé přepravce, bude budoucnost CNG v dopravě a ve službách příznivá.“

frastruktury. Nyní je v ČR 48 stanic, v následujících letech mají přibývat po desítkách ročně. Kromě využití veřejných stanic CNG je ale možno pořídit i vlastní firemní či domácí stanici s kapacitou dle velikosti vozového parku. Pro zákazníky, kteří mají například stálé závozové trasy a jejich vozidla se vrací pokaždé na stejné místo, je vlastní plnící stanice ideálním řešením.

● dovoz a prodej originálních CNG vozidel ● prodej firemních a domácích CNG plnících stanic ● poradenství v oblasti CNG

www.eurocng.cz

tel. 724 023 698

Vidíte budoucnost CNG spíše v osobní dopravě nebo nákladní a veřejné? Jednoznačně vidím budoucnost CNG ve všech těchto sférách.


NOVÝ FIAT DUCATO JIŽ OD

FIAT DUCATO pracant print CZ_204x286.indd 1

338.338 KČ

23.09.13 12:58


12 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

inspirace

Photo: RWE

CNG – Palivo budoucnosti CNG (compressed natural gas), česky stlačený zemní plyn, je využíván jako alternativní palivo v dopravě. CNG v porovnání s ostatními palivy při spalování obsahuje nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie, proto je právem označováno jako ekologické palivo. Navíc by zásoby zemního plynu dle posledních výsledků expertních analýz měly vydržet dvakrát déle než zásoby ropy. Dle posledních informací plánují plynárenské společnosti do roku 2015 zdvojnásobit stávající počet veřejných plnících stanic na CNG. Namísto současných 48 by tak řidiči motorových vozidel poháněných CNG mohli

brzy tankovat na téměř stovce plnících stanic.

Tankování Tankování CNG vozů je srovnatelné jako u klasického benzinu či nafty, u stojanu strávíte pouze pár minut. Plynárenské společnosti vydávají karty s PIN kódem, s jejichž pomocí natankujete CNG na stanicích, které jsou samoobslužné a v provozu nonstop 24 hodin. Pokud je stanice umístěna např. v autobusovém areálu, karta otevírá vjezd. V současné době se CNG stanice vestavují do klasických čerpacích stanic, na pokladně pak lze platit všemi obvyklými způsoby. CNG se tak dostává na úroveň standardních pohonných hmot.

Bezpečnost Vozy s pohonem CNG jsou v nabídce autosalonů zejména německých výrobců, do tohoto segmentu nyní rázně vstupuje i největší tuzemská automobilka. Vozidla na CNG jsou stejně bezpečná jako jiná vozidla, tlakové nádrže podléhají nejpřísnějším předpisům a testům. Teplota vzplanutí paliva je navíc mnohem vyšší než u nafty nebo benzínu. V případě havárie jsou tlakové láhve prostřednictvím bezpečnostního ventilu odtlakovány a k jejich roztržení výbuchem tedy nemůže dojít. Zásobníky plynu jsou také vybaveny ochrannou pojistkou, která v případě požáru zaručí řízené „odfouknutí” expandujícího plynu. Další nepopiratel-

nou výhodou z pohledu bezpečnosti je fakt, že CNG je lehčí než vzduch, a tak se plyn v případě náhodného úniku odvětrá do atmosféry.

Ochrana živ. prostředí S CNG nejen chráníte životní prostředí, ale i ušetříte. Česká republika v rámci snížení škodlivých emisí a omezení závislosti na dovozu ropných produktů podporuje užívání CNG formou minimální sazby spotřební daně. Cena CNG za 1 m3 (což je ekvivalent 1 litru benzinu !) se dlouhodobě pohybuje okolo 18,30 Kč/ m3, resp. 25,60 Kč/kg pokud přepočteme na cenu v kg. Cenová úroveň CNG v sousedních zemích je velmi podobná cenám v ČR, ceny se pohybují slabě nad 1 EUR/ kg, není tedy třeba obávat

se cest do zahraničí. Vedle vysoké úspory nákladů na palivo můžete uspořit i na silniční dani – pro majitele motorových vozidel do 12 t je silniční daň nulová! Dle typu vozidla tak ušetříte až 10 800 Kč za rok. Pořizovací cena CNG vozidla je ve většině případů srovnatelná nebo mírně vyšší než pořizovací cena vozů s naftovými motory. Díky nízké ceně CNG se Vám však tento výdaj rychle vrátí. Dříve si firmy a motoristé pořizovali naftové vozy aby ušetřili, nyní mohou tyto náklady ještě více snížit, pokud si pořídí vůz s pohonem CNG. Veškeré aktuální informace k problematice (ceny, stanice, statitiku aj.) lze nalézt na webových stránkách www.cng.cz.


koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

13 | září 2013 inspirace

Chcete znát aktuální ceny pohonných hmot? Vyzkoušejte novou mobilní aplikaci Tankefekt! Mobilní aplikace Tankefekt je novým pomocníkem pro řidiče, kteří chtějí ušetřit náklady na pohonné hmoty. Řidiči díky ní snadno zjistí, kde jsou v jejich blízkém okolí čerpací stanice a hlavně jaké jsou na nich aktuální ceny pohonných hmot.Aplikace Tankefekt byla vytvořena společností CCS, která jako jediná v ČR disponuje aktuálními, komplexními a nezfalšovatelnými údaji o cenách pohonných hmot. Ceny paliv vycházejí z posledních známých transakcí provedených kartami CCS v akceptační síti CCS, která zahrnuje více než 2 100 čerpacích stanic v celé České republice. Každý nový uživatel získá zdarma 50 aktualizací cen pohonných hmot a každý měsíc dvě aktualizace zdarma navíc. Stáhněte si aplikaci hned a šetřete při tankování ještě dnes!

!

Volvo do města i do terénu Hledáte elegantní a přitom co nejbezpečnější vůz do města i nezpevněné cesty? Podle nezávislého amerického institutu IIHS je takovým ideálem Volvo XC60. Jako první a jediné luxusní SUV získalo nejlepší možné hodnocení TOP SAFETY PICK+ (Nejlepší volba z hlediska bezpečnosti). Za skvělým výsledkem stojí mimo jiné využití vysokopevnostní oceli, která chrání v případě nárazu narušení kabiny.XC60 oplývá celou řadou důmyslných bezpečnostních technologií, například City Safety, která nyní funguje až do rychlosti 50 km/h. Letos navíc prošel tento oblíbený model od Volva zásadním vnitřním i venkovním faceliftem zdůrazňujícím široké proporce a sebejistý vzhled. Sofistikovaný systém trvale aktivních dálkových světel zabrání oslnění protijedoucích řidičů a elektrické vyhřívání volantu zpříjemní cestu v pošmourných ránech.Více na www.volvocars.cz

!

Pneu hotel Vianor - sezónní uskladnění vašich pneumatik Vianor pro Vás připravil službu Úschovny pneumatik. Co to znamená? Všichni partneři konceptu Vianor pro Vás připravili nabídku uskladnění mimosezónních pneumatik přímo v jejich zázemí. Služba Úschovny pneumatik Vám přináší kromě samotného uskladnění také řadu jiných výhod, jako je například mytí pneumatik a jejich vizuální kontrola. Se službou Úschovny pneumatik se již nebudete muset starat ani o to, kdy a jak své pneumatiky opět přezout. Vianor Vás totiž bude s dostatečným předstihem informovat o tom, kdy bude nejlepší samotné přezutí pneumatik provést. Udělejte Váš život jednodušším a svěřte své pneumatiky do rukou profesionálů!

!

Nejrychlejší Octavia všech dob... může být i Vaše. Pokud jste ještě neviděli nejrychlejší Octavii všech dob, novou Octavii RS, neváhejte, seznámit se s ní můžete v autosalonech PŘEROST A ŠVORC AUTO. S bohatou výbavou včetně bi-xenonů s LED denním svícením, vyhřívanými sedadly, dvouzónovou klimatizací a pod kapotou 162 kW 2,0 l motorem TSI může být Vaše již od 619 900 Kč. Více informací získáte v našich autosalonech PŘEROST A ŠVORC AUTO nebo na www.prerost-svorc.cz. Při předložení tohoto inzerátu získáte při objednání nové Octavie RS černý designový paket ZDARMA.

!

Refundace DPH a spotřební daně DPH a spotřební daň tvoří významnou součást ceny nafty. Madison, spol. s r.o. se specializuje na vrácení těchto daní svým klientům v nejvyšší možné míře, které lze dosáhnout, při zachování konkurenceschopných cen a velmi flexibilních podmínek . Pro mezinárodní přepravce zajišťujeme jak refundaci DPH ze zemí EU, Norska a Švýcarska, tak refundaci spotřební daně ze všech šesti evropských zemí,které to v současnosti umožňují.Vyberte si i Vy tu nejkratší cestu pro vrácení DPH a spotřební daně! Požádejte o nabídku ještě dnes! E-mail: info@madison-vat.cz.Tel: 234 721 066.www.madison-vat.cz.

!


14 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

novinky

tip

3

Photo: shutterstock

Palivové karty Řada firem se v dnešní době potýká s přílišnou administrativou spojenou s vyúčtováním služebních jízd nebo se zálohami na pohonné látky. Tento problém lze poměrně snadno vyřešit prostřednictvím tankovací karty, která výrazně zjednoduší účetnictví za celý firemní vozový park.

Business Card Jeden z největších poskytovatelů pohonných hmot v ČR nyní přináší pro firemní zákazníky a jejich vozové parky komplexní škálu služeb. Jednou z nich je mezinárodní bezhotovostní tankovací a servisní karta pro firemní vozové parky. Je určena firmám s roční spotřebou paliva nad 10 000 litrů. Vlastnictví této karty je spojeno s celou řadou výhod. Zákazník a jeho řidiči získávají slevu na pohonné hmoty, myčku nebo provozní kapaliny. Na tuto kartu mohou též bezhotovostně tankovat na všech evropských dopravních tazích, ale také hradit mytí vozidla,

mýtné, dálniční poplatky i poplatky za tunely či mosty. K dalším benefitům spojeným s touto kartou však patří i rozšířená havarijní služba po celé Evropě nebo vratka DPH ze zahraničí. Každá taková karta je zhotovená na míru konkrétnímu firemnímu klientovi. Je opatřena symbolem mezinárodní sítě Routex®, díky němuž lze po celé Evropě bezhotovostně tankovat na přibližně 1900 čerpacích stanicích OMV, ale také na ČS společností Agip, Aral, BP a Statoil, celkem se jedná o 18000 čerpacích stanic ve 32 státech Evropy. Karta je chráněna proti zneužití a neoprávněné manipulaci pomocí 8 bezpečnostních prvků, které zahrnují PIN kód, přesnou oblast platnosti karty nebo pevný denní limit. Jednou z hlavních předností této karty je i znatelné snížení administrativy, firma namísto jednotlivých účtů obdrží jednou či dvakrát měsíčně souhrnné vyúčtování za všechna svá vozidla. Firma díky těmto kartám získá ucelený přehled o nákladech na pohonné hmoty a nákupy na

palivové karty

čerpacích stanicích pro celý svůj vozový park.

Výhody programu Vedle produktu Business Card nabízí rakouská společnost další službu pro firemní zákazníky, a sice poukazy a předplacené karty - Value a Flex Card. Tyto předplacené karty poskytují svým držitelům celou řadu výhod, například možnost tankovat na čerpacích stanicích OMV, využívat myčku OMV Top Wash nebo nakupovat ve VIVA shopech a gastro provozech.Poukázky jsou k dispozici v nominální hodnotě 200 nebo 500 Kč a mají platnost 24 měsíců od aktivace. Naproti tomu předplacené karty Value Card lze pořídit v nominálních hodnotách 800, 1300 a 2500 Kč a řidiči jistě ocení,

že se dají použít opakovaně do výše zbývajícího kreditu. Další možností je karta Flex Card, kterou její držitel může opakovaně dobíjet (od 1000 Kč do 50 000 Kč), buď na čerpací stanici anebo prostřednictvím elektronického souboru. Předplacená karta, stejně jako poukázka, je platná dva roky od data své aktivace a je možné ji využít na kterékoli čerpací stanici OMV v České republice.

Fleet Online Service Aby měla firma pohodlný a zároveň nepřetržitý přístup k transakcím na všech kartách, může využívat online aplikaci Fleet Online Service. Tento unikátní nástroj zajišťuje přístup k údajům v reálném čase a umožňuje tak lepší kontrolu a rychlejší

správu karet i firemního vozového parku, a to 24 hodin denně po celý rok. Mezi parametry, které lze touto službou sledovat, patří kontrola karet díky online propojení čerpacích stanic sítě ROUTEX, kontrola celkového a stávajícího limitu, možnost změny limitů jednotlivých karet nebo objednání transakčních reportů podle vlastních kritérií. V případě nutnosti však firemní zákazník může prostřednictvím této aplikace i okamžitě zablokovat nebo odblokovat kartu, případně objednat náhradní, a v neposlední řadě také okamžitě změnit limit na kartě. S aplikací Fleet Online Service tak firma spravuje celkové náklady na spotřebu všech vozidel podle svých individuálních potřeb.


audi_servis_orig_prislus_nabidka_inz_204x286_04_vystup.indd 1

20.8.13 13:44


16 | září 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

novinky

Řešením pro zákazníky, kteří se nechtějí stresovat, zda vozidlo zůstane tam, kde jej opustili.

tip pro vás

Osobní strážce vašeho vozu

Photo: shutterstock

Spokojený klient? Klíčem je důvěra a solidnost, hlásí autosalony V současnosti jsou na trhu s automobily dominantním hráčem firmy. V poměru zakoupených aut vítězí nad soukromníky procentuálním poměrem 60 ku 40. Proto dopřávají autosalony firemním zákazníkům speciální péči. Photo: shutterstock

Jedná se o zařízení obsahující SIM kartu, které je instalováno uvnitř vozu a zajišťuje trvalé spojení vozidla se satelity. Nad svým vozidlem má zákazník 24 hodin denně on-line dohled. Služba je dostupná nonstop na webu zprostředkovatele a přístupná z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Střežící systém umožňuje pouze

majiteli hlídat změnu polohy svého vozu pod vlastním heslem. Zákazník si může vybrat z velké nabídky alarmů a poplachů formou SMS - alarm při odtahu, krádeži vozu nebo v případě, kdy vůz opustí zadanou lokalitu, popř. definované území. Systém nabízí mnoho dalších funkcí i pro podnikatele, jako např. knihu jízd, dohled nad sku-

pinou vozů pomocí jednoho přístupu a další pokročilé funkce. Hodnota tohoto zařízení včetně montáže a předplacené služby na 2 roky je 11.900 Kč. Česká pojišťovna, která je partnerem projektu Osobní strážce Vašeho vozu, Vám navíc při kativaci tohoto systému poskytne slevu 12%. Pro více informací o tomto řešení navštivte www.havex.cz.

Eurowag – komplexní platební řešení pro dopravní společnosti

Budování důvěry “U nás si klienti nejvíce cení tradice a solidnosti.Snažíme se si zákazníka nekupovat, nedělat jednorázové obchody, nerozdávat slevy. Zaměřujeme se na budování vztahu a důvěry na základě kvalitního prodeje

60%

i servisu,” prozrazuje strategii autosalonu Emil Frey ČR vedoucí prodeje Jan Šebor. “Naše současná modelová řada navíc dává prostor pro lepší začlenění do fleetové politiky firem. A to zejména díky Auris TS a zároveň líbivějšímu designu, který více působí na emoce.” Firemního zákazníka navíc těší nízká fluktuace, servis stejných mechaniků a možnost prodat koupený automobil zpět. “Umíme udělat komplexní nabídku.Od prodeje vozu přes financování dle výběru, spočítání provozních nákladů, servisní smlouvy a v neposlední řadě i zpětného odkupu,” uzavírá Šebor.

Procento zakoupených vozidel firmami v porovnání se soukromníky. firmy

soukromníci

Vše pro mobily a tablety

Kam si dáváte mobil při řízení Vy? DRŽÁK Y BRODIT ▪ Nebrání ve výhledu ▪ Vysoká bezpečnost ▪ Jednoduchá a rychlá montáž ▪ Bez poškození interiéru ▪ Nabíjení bez/CL/skryté ▪ Švédská kvalita

Informace o našich produktech najdete na

www.eurowag.com

Kontakt: Sunnysoft s. r. o. více na www.brodit.cz


uris_TS_Frey_100x141.indd 1

AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. ● Kolbenova 809/31, Praha 9 ● +420 603 833 015 ● jeep.dojacek.cz

30.8.2013 11:15:41


18 | září 2013

koMerČní příLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT

novinky autorem článku je Radovan Mužík ze společnosti Fleet Partners s.r.o.

Trendy na českém fleetovém trhu

Co charakterizuje český fleetový trh v roce 2013? Za klíčové trendy lze považovat následující:

Lze spatřovat oživení zájmu o obnovu parků v menších a středních fleetech (do 20 vozů). Zde se jedná většinově o privátní české firmy, jejichž majitelé se rozhodují dle aktuální situace a výhledu. Rozhodování je rychlé a jednoduché, na rozdíl od rozhodovacích procesů v korporacích, které se zpomalily o cca 30% oproti době před dvěma lety.

dodavatelů orientovala výhradně na prodej, a to doslova za každou cenu, se opět začínají objevovat takoví, kteří péči o zákazníka nejen proklamují, ale i reálně naplňují, a zcela zjevně bude brzy vidět, kteří to jsou.

1

Pokračuje koncentrace car policy u velkých korporací. Posun rozhodovacích pravomocí mimo ČR a celkové zpomalení rozhodovacího procesu je problematické pro všechny dodavatele a zejména pro ty,kteří nemají globální síť.

3

Všeobecně se snižuje spokojenost zákazníků. Z nedávno publikovaného mezinárodního průzkumu vyplynulo, že v ČR se 76% zákazníků domnívá, že se jejich dodavatel nevěnuje dostatečně péči o ně, a to ani s cílem si je udržet. Po jisté vlně, kdy se většina

2

Roste povědomí zákazníků o trhu a principech jeho fungování, zejména pak u privátních firem se středním a menším parkem. Někteří dodavatelé

4

tento trend nevítají, neboť jim nevyhovuje, když se zákazník orientuje v problematice TCO. Většina seriozních dodavatelů však od tohoto posunu oprávněně očekává vnesení více racionálna do jednání se zákazníky, postupné čištění trhu a zvyšování jeho transparentnosti. S tím souvisí i další významný trend, kterým je sice pomalý, ale viditelný přesun akcentu od prodejní ceny (či výše splátky) k pohledu na celkové náklady na vlastnictví (TCO). Nelze však očekávat, že tento přístup se stane plošným. Z reality vyplývá, že u většiny korporací aplikován nebude – a to z jednoho klíčového důvodu: většinu zod-

5

povědných manažerů nezajímá, jaká bude situace za tři či více let – za důležité považují jen současné dění. Z toho vyplývá i jejich zájem o tzv. „poradenství“ spočívající v okamžitém snížení nákladů bez ohledu na budoucnost (kde se samozřejmě ono snížení zpětně zaplatí, navíc s prémií). Zcela naopak se stále častěji chovají majitelé středních a menších firem, kteří téma TCO zaznamenali, začali je studovat a jsou s ním stále lépe obeznámeni. V případě středních a malých firem se zvyšuje zájem o outsourcing neklíčových činností, konkrétně tedy o operativní leasing. Přestože počty vozů provozovaných v opera-

6

tivním leasingu významně nerostou, zákazníci deklarují zájem. Problémem je, že významné leasingové společnosti se teprve učí tento segment obsluhovat, neboť donedávna byly jejich zákazníky převážně korporace. Očekávání korporace a menšího zákazníka je však dosti odlišné, stejně jako argumenty, které pro příklon k operativnímu leasingu vedou.A že se jedná o segment velmi zajímavý, lze zdokumentovat v číslech: pokud by se jen 10% zákazníků z řad malých a středních firem přiklonilo k operativnímu leasingu, znamenalo by to zvýšení počtu aut, provozovaných v režimu OL, téměř dvojnásobně oproti současnému stavu.

tipY pro vás

Přípravky BG - vyšší výkon za méně paliva Díky třem jednoduchým krokům navrátíte vozidlu plný výkon motoru, snížíte spotřebu i emise, chod motoru bude klidnější ! Sada tří výrobků pro kompletní dekarbonizaci motoru obsahuje profesionální výplach motoru BG 109, který kompletně odstraní úsady z olejové části motoru a pístních kroužků. Zároveň navrátí kompresní tlaky. Přípravek BG 112 pro diesel (BG 110 pro benzín) zlepší vlastnosti oleje – zvýší oxidační a teplotní stabilitu motorového oleje, prodlouží životnost oleje. Poslední přípravek BG 244 pro diesel (BG 208 pro benzín) je určen k efektivnímu odstranění karbonových úsad z nejmodernějších systémů vznětových motorů (Common Rail, Pumpe Diese, atd.).Zároveň obnovuje výkon vstřikovacího systému, odstraňuje houževnaté úsady ze spalovacího motoru,ventilů,filtru pevných částic a katalyzátoru.Výrobky je možno zakoupit i jednotlivě.Více informací na: www.44k.cz

!

www.bgcare.cz

Kompletní dekarbonizace motoru

Tři jednoduché kroky k navrácení plného výkonu motoru, motoru ke snížení emisí a spotřeby, ke klidnějšímu chodu

DIESEL

Nalévací hrdlo ZDARMA

+ Garantovaný účinek

IOB_2012_06_DIESEL.indd

BG 109 Diesel 1. krok: Profesionální výplach motoru

+ BG 112 DOC Diesel 2. krok: Aditivum zlepšující vlastnosti oleje

BG 244 Diesel 3. krok: Přípravek k odstranění karbonových úsad

1

3.9.2012 14:16:42

Libová nabídka. Volkswagen Comfort Edition. Ce z vý lkové hod ne ˇní az ˇ

142

000

KC ˇ*

Nabídka, které nelze odolat. Oblíbené modely Comfort Edition s pořádnou porcí výbavy pro ještě větší komfort a pohodlí z jízdy. Vychutnejte si čerstvou nabídku modelů Polo, Golf Plus, Tiguan, Touran nebo Beetle s výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Jistě Vám zachutná i výhodnější financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN.

Volkswagen Comfort Edition právě k dostání za libovou cenu.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, tel.: 224 315 582, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz


CAROPTIMAL je pro vás řešením v oblasti: • optimalizace provozu vozového parku • snížení nákladů na provoz flotily - fleetu • outsourcing správy vozového parku Nabízíme vám: • vyhodnocení provozu a návrh optimalizace • pravidelnou měsíční péči o svěřenou flotilu vozidel • zajištění správné skladby vozidel ve flotile • zajištění GPS monitoringu • zajištění optimálního flotilového pojištění • zajištění servisu: opravy a údržbu, náhradní díly, pneu • zajištění školení řidičů

„Neradi bychom vám tvrdili, že spravujete svůj vozový park špatně, ale stojíme o příležitost vám dokázat, že s námi to lze efektivněji.“

email: info@caroptimal.cz telefon: +420 602 207 610

www.caroptimal.cz

Mobilní kancelář ušetřete čas a peníze cena pohonných hmot pomalu roste a praha se dostává k limitům své průjezdnosti. V této době je přeprava osobním autem spíš utrpením než úsporou času. existuje ale zde poměrně zajímavé řešení ve formě taxi služeb a proto jsme se na tuto možnost přepravy podívali detailně. Rychlost Zjistili jsme, že žluté vozy taxi mohou využívat vyhrazené pruhy pro autobusy a tím zrychlit oproti ostatním autům. Ani přistavení není omezující, protože existuje i pražská taxi služba, která disponuje více než tisícem vozů. Ta je totiž, díky velkému vozovému parku, schopna přistavovat taxi v průměru do 5 minut. Když si ještě odečteme čas na hledání parkovacího místa, máme tu nejflexibilnější a nejrychlejší způsob dopravy po Praze.

Mobilní kancelář Jistě se vám mnohokrát stalo, že se potřebujete rychle přesunout a přitom vyřešit mnoho úkolů. Díky této potřebě se z vozů taxi snadno stává mobilní alternativa kanceláře. Disponují totiž bezdrátovým internetovým připojením a vy máte tak možnost během cesty vyřešit všechny své úkoly. Úspora peněz Cena vozem taxi začíná přibližně na 15 korunách za kilometr. Když si spočteme náklady na kilometr cesty vlastního vozu včetně amortizace a parkovného, vyjde nám mnohdy vyšší částka, než kterou poskytují taxi služby.

+ Přibližně 1200 vozů taxi, možnost využití autobusových pruhů (většina vozů je žlutých) + Každý vůz disponuje bezplatným WIFI připojením (nemusíte objednávat business třídu) + Cena od 14,90 Kč/Km (cenu vaší cesty si můžete spočítat na webu společnosti) + Objednat lze na telefonním čísle 14014, na webu www.aaataxi.cz, pomocí mobilní aplikace pro Android a iPhone + Pro firmy bezplatná zelená linka pro rychlé objednání (v řádech sekund) s předem zvolenými parametry vozu pro dané číslo

Jaká společnost Pokud bychom měli vybrat společnost, která nejlépe splňuje požadavky na rychlou a levnou jízdu po Praze, vybrali bychom služby pražského radio dispečinku AAA TAXI.

www.aaataxi.cz AAA_TAXI.indd 1

23.9.2013 19:07:24


Auris_TS_moje_204x286.indd 1

20.9.2013 13:56:47

Firemní auto  
Firemní auto  

Váš průvodce světem firemních vozů.

Advertisement