Page 1

KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

ČerVen 2013

Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

BOLESTI A OTOKY NOHOU? pomůže vám “Žilní poradna”

3 TIPY

NEJEN PRO VAŠE SRDCE

INFORMUJTE SE ONLINE - edukační web, které pomohou

pečujme nejen o sVé srDce!

Jan Pirk: „Život si nemůžeme prodloužit, ale můžeme výrazně prodloužit jeho aktivní část.“

PHOTO: LUKÁŠ KLEPL + SHUTTERSTOCK

Hledáte čerstvé, zdravé a zároveň kvalitní potraviny? Záleží vám na jejich původu? Chcete podpořit lokální farmáře?

Pro více informací navštivte náš web: www.nasgrunt.cz

EN JIŽ 25 PRODEJ E! IC BL PU RE É SK V ČE

www.nasgrunt.cz


2 · červen 2013

KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

VÝzVY Kardiovaskulární nemoci (KVO) zůstávají v České republice, i přes nesporný úspěch posledních dvaceti let, nejčastější příčinou úmrtí dospělých. V roce 2011 bylo příčinou úmrtí 46,8% mužů a 49,1 % žen právě onemocnění oběhové soustavy.

DOPORUČUJEME

Kardiovaskulární nemoci

P

Podle stat i s t i c k ýc h šetření žije v České republice asi 1,7 milionu osob starších 65 let, asi 180 000 osob starších 85 let a střední délka života je prodloužena na 74,7 roku u mužů a na 80,8 let u žen.

Statistika Choroby oběhového aparátu patří k nejčastějšímu důvodům dispenzarizace v ordinacích praktických lékařů, pacienti s arteriální hypertenzí tvoří 22%, s ischemickou nemocí srdeční 10% a cévním onemocněním mozku 3% pacientů, jsou i hlavní příčinou hospitalizace dospělých ( 14,4%).V prevenci kardiovaskulárních chorob je snahou v co možná největší míře manifestaci těchto chorob předcházet. Ovlivnitelné rizikové faktory můžeme zlepšit nefar-

makologickými i farmakologickými způsoby. Výrazné zlepšení řešení akutních forem ischemické choroby srdeční přinesl rozvoj technologií a vývoje techniky do praxe. V posledních letech roste počet nemocných s chronickým srdečním selháním. Tito pacienti vyžadují pravidelné kontroly lékaře, obvykle složitější kombinační léčbu a mají také větší pravděpodobnost závažné komplikace (včetně fatálních příhod).

chlopenní vady osob s drogovou závislostí. Posledně jmenovaná skupina je obtížně léčitelná a nemáme k dispozici statisticky reprezentativní soubor, který bychom mohli dlouhodobě sledovat. Složité jsou možnosti léčby obezity a kouření. K léčbě obezity (neuvažujeme vzácné endokrinní poruchy) potřebujeme spolupráci pacienta. Medikamentózní možnosti jsou velmi omezené, očekávání

Kardiochirurgie Výrazně se změnilo spektrum nemocných, kteří podstupují kardiochirurgický výkon. Ubylo nemocných s ischemickou chorobou srdeční, u kterých je možné provést léčebný výkon katetrizační technikou i pacientů s revmatickými chlopenními vadami,přibývá nemocných s vadami degenerativními a epidemiologickým problémem se začínají stávat

Věra Adámková, Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha

Omega-3 Max doplněk stravy

některých léků se nenaplnila. Na následky kouření umřelo ve 20. století odhadem 100 milionů osob (což je více než v obou světových válkách dohromady). Naprosto alarmujícím jevem je nárůst kouření mladistvých, odhad je asi 28% bez ohledu na pohlaví.Tolerance naší společnosti ke kouření je velká a bohužel, je třeba si uvědomit, že i pasivní kouření zhoršuje zdravotní stav a zvyšuje riziko rozvoje zhoubných bujení. Trendem světové medicíny 21. století je předcházet nemocem. Preventivní populační programy mohou přinést výrazné zlepšení zdravotního stavu současné společnosti. Problémem je „vymahatelnost“ nefarmakologických léčebných postupů. Zdravotníci nemají jinou možnost než opakovanou edukaci, pozitivní přístup a prosby pacientům o dodržování doporučených rad.

SPIRULINA

STrAnA 6 - 7

Jak aktivně a jednoduše pomoci zachraňovat lidské životy?

We make our readers succeed! Krev, SrDCe A KArDIOvASKULÁrnÍ OneMOCnĚnÍ, 2. vYDÁnÍ, 27. červen 2013 Projektový manažer: Alice Kleplová Tel.: +420 608 733 694 E-mail:

alice.kleplova@mediaplanet.com

Grafické zpracování: vratislav Pecka Redaktor: Gabriela věchetová, Anna Burdová Editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock, Lukáš Klepl Distribuce: Lidové noviny, 27. červen 2013 MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.: +420 222 999 692 E-mail: info.cz@mediaplanet.com

Posláním edukačních zdravotních titulů je informovat čtenáře a prezentovat odborníky v oboru jako partnery v léčbě i edukaci.

10

příro0% prod dní u k

t • nabízí unikátní výživu, posílení a ochranu organismu • obsahuje přírodní balík vitaminů, minerálů a speciálních živin • pomáhá se zvýšením imunity, snížením vysokého krevního tlaku, při cukrovce • působí protivirově a protizánětlivě • patří k nejúčinnějším přírodním prostředkům na podporu hubnutí • příznivě ovlivňuje trávení • podporuje detoxikaci krve, jater a ledvin • přispívá ke zlepšení krvetvorby • dodává energii a přispívá k duševní pohodě

30/20

S obsahem EPA a DHA • EPA a DHA udržují normální srdeční funkce • DHA příznivě ovlivňuje funkce mozku a zraku • přirozená forma omega-3 mastných kyselin

Doplněk stravy Omega-3 Max 30/20 obsahuje rybí olej se zvýšeným podílem omega-3 nenasycených mastných kyselin EPA (min 30%) a DHA (min 20%).

www.noventis.cz

V nabídce také Chlorella Pura a Chlorella Pura Cosmetics. Více na www.chlorellacentrum.cz


LN-100x141.qxd:Sestava 1

L

6/24/13

9:43 AM

Stránka 1

POHYBOVKY

DŘÍVE 9.940 Kč / os. / 6 dní

NYNÍ 40% SLEV ! 5 940 KČ OS

6 NÍ

• Chcete svému zdraví pomoci OPRAVDOVOU PŘÍRODOU? –

f

• Požadujete naprosto přírodní produkty?

5

• Trváte na nejvyšší kvalitě?

f

Máme pro Vás ARKOKAPSLE! • Obsahují vždy celou účinnou část rostliny.

regulační poplatek 0,- Kč

LETNÍ N BÍ K 4 345 KČ OS

7 NÍ

LÁ NĚ L BVE

• Vyráběny podle nejvyšších mezinárodních norem.

5 NÍ -

UHÁ OSOB

UŠ ! !

• je vhodný při mírné hypertenzi • je vhodný při stresech doprovázených bušením srdce a zvýšeným pocením

,

LÁ NĚ L BVE Č P 2 HEJN CE 463 62 TEL 4 2 36 00 – 02; OB L 73 957 326 EL OBJE N VK @L NE-L BVE C

L

• Žádná chemie.

3

EL X P O TĚLO

6 990 KČ OS

• Rostlina v nich je speciálně upravena na mikroprášek.

– do 31.8.2013

NE-L BVE

C Špičkové francouzské doplňky stravy

Více informací na www.arkokapsle.cz Hloh a dalších více než dvacet druhů Arkokapslí pro vaše zdraví.

Žádejte v dobrých lékárnách a prodejnách zdravé výživy! LN – K

O 27 6 20 3

Doplněk stravy v prášku s vysokým obsahem vlákniny

vláknina s povolenými zdravotními tvrzeními, která jsou výsledkem mnohých vědeckých studií udržuje zdravou hladinu cholesterolu v krvi a zdravé srdce obsahem vlákniny vhodný i při redukční dietě zcela přírodní produkt z ovesných otrub bohatý na ß-glukan

rodinné vinařství, 30 ha vinic, z toho 10 ha v bioprodukci

A

K N I V

NO Zakoupíte pouze na www.cardiowell.cz

Při uvedení hesla “zdraVÉ Srdce“ obdržíte slevu 15% na celý náš sortiment. Sleva se nevztahuje na kosmetické produkty.

vína oceněná na prestižních světových soutěžích


4 · červen 2013

KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

insPiraCe Otázka: Jak o své srdce pečuje prof. MUDr. Jan Pirk? Odpověď: Sportováním, racionální stravou a přiměřeným pitím vína.

TIP

1 STAREJTE SE O SVÉ SRDCE

Jan Pirk: „léčit srdce více a lépe.“ ROZHOVOR Prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc. je přední český kardiochirurg a přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny. V minulém roce vykonal světově unikátní operaci srdce, za níž obdržel ocenění lékař roku. Netají se láskou ke své práci, sportu ani pití moravského vína.

Jaká je úspěšnost transplantací srdce a o kolik let člověku prodlouží život? Na transplantaci srdce se zařazují lidé v konečném stádiu srdečního selhání,kdy už se jim nedá jinou metodou pomoci. Polovina těchto lidí bez transplantace do roka zemře. Dnes máme možnost využít umělé srdce a pacienti se tak mohou zákroku dočkat.Po transplantaci 90% pacientů přežívá alespoň jeden rok

a asi 70% přežívá deset let, efekt je tedy ohromný.

V květnu jste byl vyhlášen lékařem roku v kategorii pokrok v medicíně za světově unikátní operaci, při níž jste nahradil srdce pacienta dvěma čerpadly. Co pro vás znamená toto ocenění? Je to pro mne ocenění celého našeho týmu. My jsme založili nadaci, která má podporovat rozvoj léčby srdečního selhání. Já jsem obdržený finanční obnos dal této nadaci,abychom mohli léčit více a lépe.

V čem vidíte vy největší pokroky medicíny poslední doby v oblasti transplantace srdce? Největší pokrok je v mechanické srdeční podpoře neboli

v umělém srdci. Dárcovských srdcí není tolik, kolik je lidí, kteří by je potřebovali. Ukázalo se, že třetina lidí na čekací listině zemřela, aniž by se dočkala transplantovaného srdce. Tenhle problém se do značné míry vyřešil právě zavedením mechanických podpor.Ostatní pokroky jsou dílčí,zlepšují se léky a technologie.

Jak funguje umělé srdce? Většinou umělé srdce použijeme tak, že vlastní srdce v těle zůstane a jeho činnost převezme čerpadlo. Obvykle je potřeba jednoho čerpadla, aby převzalo činnost levé komory. Když se to umělé srdce našije včas, tak pravá komora funguje v pořádku.

Čeho byste dále rád dosáhl, kam se ubírá medicína ve vašich rukou?

Medicína v mých rukou se pomalu ubírá k důchodu. Já bych se ale chtěl dočkat ještě dalšího vylepšení srdečních podpor. Nyní z pacienta vede kabel, ale pracuje se na tom, aby vše bylo zašité uvnitř těla a baterie se dobíjela indukcí. To bude skutečně ohromný pokrok.

Lze se podle vašeho názoru dobře starat o svoje srdce? Co pro něj děláte vy? Samozřejmě, že ano. Dá se ale zejména cíleně poškozovat, a to kouřením, nezdravou stravou, neléčením vysokého krevního tlaku, nedostatkem fyzické aktivity, vysokou hladinou cholesterolu a nadváhou. My si nemůžeme život příliš prodloužit, ale můžeme výrazně prodloužit jeho aktivní část. Já se o své srdce starám sportováním,racionální stravou a přiměřeným pitím vína.

Dobré víno za degustační ceny Baví vás vína moravských vinařů a chcete zažít trochu adrenalinu? Pak se zapište do klubu přátel dobrého vína www.vinarte.cz a s napětím každé dva měsíce očekávejte sadu špičkových vín, kterou vám kurýr dopraví až domů. Po úspěšných bedýnkách s olivovými oleji (www.olivovyklub.cz) si svoji cestu mezi vínomilce našly speciální vinařské bedýnky, do kterých zkušení sommeliéři vybírají co dva měsíce čtyři až devět lahví různých vín od menších vinařů. Každé vinařství je detailně představeno v barevném stostránkovém klubovém magazínu. Bedýnková vína většinou nekoupíte v žádném supermarketu. Navíc můžete při ochutnávce průřezu produkce malých moravských vinařů ušetřit 10-30 procent. Vinaři svá nejlepší vína poskytují za speciální degustační ceny, protože ví, že když budou chutnat, lidé se k nim vrátí. V bedýnce je navíc i jedna lahev zdarma. Každý nový člen navíc dostane uvítací lahev jen za 1 Kč.


KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

5 · červen 2013

kreVní cukr? chraŇte se přeD cukroVkou Všemi možnÝmi prostřeDky Počet pacientů s cukrovkou roste. Jen v ČR touto nevyléčitelnou nemocí trpí přes 820 tis. lidí a jejich počet každý rok vzroste o 5-6 %.

prof. MUDr. Jan Pirk ■■ významný český kardiochirurg, přednosta kardiocentra iKeMu ■■ studia dokončil v roce 1972 a začal pracovat v nemocnici v nymburce, vyhrál konkurz na místo vědeckého aspiranta v iKeMu a od 1.října 1974 zde pracuje ■■ ročně se svým týmem uskuteční asi 250 operací srdce PHOTO: LUKÁŠ KLEPL

Nejrozšířenější je tzv. cukrovka II. typu. Často vzniká v důsledku nezdravého životního stylu: nevhodné stravy, obezity a nedostatku pohybu. Svou roli však hrají i genetické dispozice.

Krevní cukr Vysokou hladinu glukózy (krevního cukru) má v České republice až 300 tis osob. Nejedná se ještě o diabetes, ale je to první signál rizika vzniku nemoci (tzv. prediabetes). Problémem je, že tito lidé často o svém stavu netuší a pravdu se dozvídají náhodou během předoperačního vyšetření nebo při preventivní prohlídce. S obtížemi

spojenými se zvýšenou či kolísající hladinou cukru v krvi může pomoci úprava jídelníčku, zvýšení fyzické aktivity (např. pravidelné procházky) či užívání vhodných doplňků stravy na přírodní bázi. Mezi nejúčinnější látky v těchto přípravcích patří chróm, kyselina alfa-lipoová a skořice. Vhodné jsou zejm. pro prediabetiky, tzn. osoby se zvýšenou či hraniční hladinou glukózy, kteří ještě mohou cukrovce předejít. Chróm zajišťuje lepší vstřebávání inzulínu, což je přirozený hormon produkovaný slinivkou břišní, který zajišťuje průchod cukru z krve do buněk. Chróm pomáhá i pacientům s poruchou citlivosti organizmu na inzulín.

Účinní pomocníci Kyselina alfa-lipoová (vitamín B13) má silné antioxidační účinky a je důležitá pro správnou funkci ner-

vové soustavy, mozku, očí atd. Její dostatečný příjem je nezbytný hlavně u pacientů, kterým hrozí diabetická neuropatie – poškození nervů, které v krajním případě může vést k oslepnutí či amputacím končetin. Ze skořice vědci izolovali prospěšné látky, které snižují necitlivost tělních buněk na inzulín a zvyšují účinnost inzulínu. Její prospěšnost prokazují i klinické studie.

Zdraví k nezaplacení Vhodné doplňky stravy mohou diabetikům a prediabetikům výrazně pomoci, neboť obsahují doporučenou denní dávku účinných látek. Např. jedna tableta obsahuje tolik účinných látek jako malá miska skořice. V případě chrómu, který je v naší stravě málo zastoupený, je pak takový doplněk stravy k nezaplacení. ANNA BURDOVÁ redaktor.cz@mediaplanet.com

Srovnejte si hladinu cukru v krvi NOVÉhodné

ě vý cenov alení b

Optimální hladinu krevního cukru vám pomůže udržet extrakt ze skořice a chróm v oblíbeném doplňku stravy Dialevel.

Dialev Dial ev vell se sk koř ořiccí a ch hró róme em pomáhá: • udržovat zdravou hladinu cukru v krvi • je vhodný pro diabetiky a osoby s poruchou glukózové tolerance *Nejprodávanější doplněk stravy pro optimální hladinu krevního cukru - IMS Health OTC Audit ČR (18A5 Adjuvant prd for diabetes, AAA orals ord tablets), Year 2011-2012.

Zakoupíte v lékárně nebo telefonicky na bezplatné lince 800 141 141.

www.dialevel.cz


KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

6 · červen 2013

TIP

2

noVinKY

DÁrcoVstVí kreVní plazmy

ŽIVOTADÁRNÁ TEKUTINA

■■rozhovor s Petrem Suchanem, ředitelem dárcovského centra krevní plazmy Co Vám dává práce v dárcovském centru krevní plazmy? Během mé práce v dárcovském centru jsem měl možnost se setkat s různými lidmi. Jsou lidé – naši dárci, kteří dávají doslova „kus ze sebe“ bez ohledu na finanční stránku věci. Těchto lidí si velice vážím. Na druhou stranu se v našem oboru setkávám s názory odborné veřejnosti, které jsou namířeny proti dárcovským centrům, ale ve svých důsledcích jdou i proti zájmům pacientů. O motivacích se mohu jen domýšlet, ale to by bylo na jiný článek.

Co je krevní plazma a k čemu slouží? Krevní plazma je tekutá složka krve, která je z 92% tvořena vodou. Slouží k výrobě léků, dárcovství tedy neprobíhá jako v transfuzní stanici v nemocnici v případě odběru plné krve, která se používá k transfuzi.

Kdo daruje krevní plazmu?

To záleží zejména na motivaci lidí, pro někoho to je filantropický důvod, že opravdu chce podpořit výrobu a vývoj léků. Důvody však mohou být mnohé. Spousta dárců se rekrutuje z řad studentů, ale navštěvují nás lidé z celého spektra těch osob, která splňují dárcovská kritéria.

Jaká jsou kritéria pro výběr dárců krevní plazmy? Kritéria jsou poměrně přísná, jedná se především o zdravotní omezení. Jestli je člověk vhodný pro darování krevní plazmy, se dozví u vstupního vyšetření. Musí kromě jiného splnit kritéria, jakými jsou například věk v rozmezí 18- 65 let a váha mezi 50- 150 kg nebo odpovídající hygienické návyky.Ve druhém kole dojde k vyšetření lékařem a je odebrán vzorek plné krve, který vyšetří laboratoř.

Jak probíhá odebrání krevní plazmy? Před každým darováním krevní plazmy dojde k ověření totožnosti, vyplnění

Co je krevní plazma a k čemu slouží? Lidská plazma se zpracovává na léčiva, která jsou stejně tak důležitá pro záchranu života a zdraví jako krev samotná. Také je běžně a v potřebném množství nelze vyrobit synteticky a pacienti by při jejich nedostatku mohli umírat. Evropa není soběstačná v odběrech plazmy pro výrobu krevních derivátů, a proto je každé rozhodnutí stát se dárcem krevní plazmy velmi důležité. Představu o potřebném množství plazmy pro výrobu léčiv je možno si vytvořit z následujících údajů. Například pro výrobu protikrvácivých léků na léčbu jednoho pacienta s vrozenou krvácivostí (hemofilie A) je v České republice zapotřebí ročně téměř 250 litrů plazmy. To je při průměrném separátorovém odběru 700ml více než 350 darování za rok. Vyspělé západoevropské země

dokonce udávají, že k zajištění této léčby je včetně preventivního podávání zapotřebí až 1200 darování ročně. U jiné vrozené krvácivé choroby, naštěstí velmi vzácné, nedostatku Alfa 1 Antitrypsinu je k zajištění roční léčby každého nemocí postiženého člověka zapotřebí až 940 darování. Pro zajištění kvalitní plazmy je preferováno dlouhodobě opakované dárcovství. Při pravidelném darování je to pro dárce časová zátěž spojená s nepo hodlím a jednorázovými náklady, a proto je v Dárovském centru Chodov dárcům podle zákona poskytnuta kromě jiného i finanční kompenzace ve výši až 400Kč. Ta však není vyjádřením hodnoty či významu tohoto daru, ale náhradou nákladů dárců na cestovné a času.

Na Vaši návštěvu se těší tým Dárcovského centra Chodov

krátkého dotazníku a testování krve. Je- li vše v pořádku, dárce může přistoupit k procesu zvanému plazmaferéza. V přístroji napojeném na krevní oběh se krev dělí na pevné a tekuté součásti. Pevné součásti,jakými jsou bílé a červené krvinky či krevní destičky, jsou vráceny zpět do krevního oběhu. Zátěž na člověka je díky tomu mnohem menší než při odběru plné krve. Krevní plazma je odstředěna a skladována ve vakuu, poté je zamražena a uchována.

Proč bychom se měli rozhodnout darovat krevní plazmu? Lidstvo zatím není schopno synteticky vytvořit léky, které se vyrábí z krevní plazmy. Jedná se o léčiva, která se používají při operacích na doplnění krevního oběhu, u těžkých nemocí při poruchách imunity a v neposlední řadě u poruch srážlivosti krve. Velmi důležitou oblastí je vývoj nových léků, nyní například byly testovány léky na Alzheimerovu chorobu.

PHOTO:DCCH

„kreVní plazma je zatím nenahraDitelnÁ a stejně nenahraDitelné je i rozhoDnutí stÁt se jejím DÁrcem.“

PHOTO:DCCH

VÝHODY PRO VÁS: za jeden odběr obdržíte náhradu až 400,- Kč při registraci bezplatná lékařská prohlídka pravidelné testy při každém odběru na vybrané infekční nemoci dobrý pocit z pomoci druhým krátká čekací doba vstřícná otevírací doba - v pracovní dny od 7.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 13.45 strategické umístění v nákupním centru (parkování, metro, Albert) PŘI ODBĚRU: komfort na evropské úrovni možnost sledovat televizní program k dispozici populární tiskoviny špičkově vyškolený personál výběr nápojů zdarma (Mattoni/nealkoholické pivo/džus Granini) PO ODBĚRU zdarma káva/čaj/horká čokoláda/polévka + něco sladkého na zub při objednání dalšího termínu - další sladká odměna možnost dalších finančních prémií v rámci akce "Dárce získává dárce" systém bonusů jednorázové akce jako např. očkování proti chřipce, Den krásy s Mary Kay pro pravidelné dárce bezplatné vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru

DÁRCOVSKÉ CENTRUM CHODOV

Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 Otevírací doba: Po - Pá 7:00 - 19:00, So 8:00 - 13:45 Tel: 27 207 55 55, email: dcch@dcch.cz

Darování plazmy je naše srdeční záležitost. O našich aktuálních akcích se můžete informovat na www.dcch.cz. Termín návštěvy doporučujeme odsouhlasit po telefonu.


KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

7 · červen 2013

naděje pro nelly se skrývá zachraňte život v pupečníkové krvi – darujte krev! Nelly je první slovenská holčička s dětskou mozkovou obrnou, která v rámci klinické studie absolvovala léčbu vlastní pupečníkovou krví. Dětská mozková obrna je jednou z nejčastěji se vyskytujících diagnóz nervového systému u dětí. Současná medicína nedokáže léčit její prvotní příčinu, jen zmírnit její následky. Naději na léčbu představuje vlastní pupečníková krev.

Kmenové buňky Světoví odborníci vkládají velkou naději do buněčné terapie, založené na obnově poškozených tkání. Touto schopností disponují kmenové buňky nazývané též „buňky-opravářky“, které se nacházejí v pupečníkové krvi. Rodinná banka Cord Blood Center navázala spolupráci s Duke University Hospital v USA, kde jsou v klinickém testování kmenových buněk z pupečníkové krve na světě zřejmě nejdále. Pětiletá Nelly zde počátkem května podstoupila experimentální léčbu pod dohledem průkopnice v léčbě vlastní pupečníkovou krví a světoznámé odbornice Dr.Joanne Kurtzbergové.

Experimentální léčba „Ze studií na zvířatech víme, že když se buňky dostanou do těla, vytvářejí hormony, které vysílají signály k vlastním mozkovým buňkám, aby pomohly obnovit mozek. Také vysílají signály potlačující zánět, který je jednou z příčin poškození mozku po podobném úrazu. Buňky tedy mohou pomoci zastavit zánět a zvýšit schopnost obnovy mozkových buněk,“ shrnula Dr. Kurzbergová princip

Dárců krve je stále méně. Přitom není jednodušší způsob, jak aktivně a jednoduše pomoci zachraňovat lidské životy. Nikdo z nás navíc neví, kdy bude sám krev potřebovat.

RODINNÁ BANKA PUPEČNÍKOVÉ KRVE CORD BLOOD CENTER

rodinná banka Cord Blood Center je součásti druhé největší evropské banky pupečníkové krve Cord Blood Center Group, v které uložili pupečníkovou krev rodiče více než 120 000 dětí. odborníci skupiny CBC spolupracovali při léčebném využití 38 jednotek pupečníkové krve, které byly využité na léčbu samotného dítěte, sourozence nebo nepříbuzného pacienta. léčba nelly je součástí projektu Pomocná ruka, v rámci kterého rodinná banka Cord Blood Center aktivně vyhledává pacienty a transplantační centra, organizuje přístup k léčbě a finančně ji zabezpečuje. experimentální léčby, kterou podstoupila i slovenská holčička Nelly.

Naděje Kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve byly Nelly podané nitrožilně, podobně jako transfúze. Buňky by si měly poškozená místo v mozku najít a zregenerovat poškozené tkáně. „Je to pro nás všechny velká naděje na uzdravení a věříme, že i díky kmenovým buňkám bude naše Nelly držet krok se svými zdravými vrstevníky. Ona skutečně chce a i to nás posouvá dopředu,“ doufá Nellin tatínek.

Diagnózy Využití kmenových buněk z pupečníkové krve, uchované pro potřeby dítěte, se dnes zkoumá i v mnoha dalších klinických studiích – kromě dětské mozkové obrny například i při autismu, cukrovce typu I., trau-

matickém poškození mozku a dalších diagnózách. REDAKCE

Krev v lidském těle ničím nahradit nejde. Dárcovství je tedy jediný způsob, jak pomoci lidem, kteří po úrazu nebo vlivem určité choroby krev potřebují. Informovat veřejnost o potřebě dárcovství krve a získat nové prvodárce se snaží projekt Daruj krev v pravou chvíli (www.darujikrev. cz) občanského sdružení Zdraví-Život a společnosti SPAR ČOS. Ten 14. 6., tedy na Mezinárodní den dárců krve, oslavil první rok své existence, v jehož průběhu získal přes 400 prvodárců.

Jak krev pomáhá Krev od dárců zdaleka neslouží jen k transfuzím. Z krevní plazmy se vyrábějí léky, které nelze vyrobit

synteticky. Jako příklad lze uvést výrobu léků pro pacienty s hemofilií. Jen v České republice jeden pacient s vrozenou krvácivostí potřebuje lék v takovém množství, k jehož výrobě je zapotřebí 250 litrů plazmy. To je, při průměrném odběru 700 ml na dárce, plazma z 350 odběrů ročně.

Co dárce získá Darování krve není žádné utrpení a dobrý pocit není to jediné, co si dárce odnese. Pro dobrovolníky jsou připravené různé bonusové programy. Např. společnost, která spolupracuje na projektu Daruj krev v pravou chvíli, nabízí v rámci svého obchodního řetězce dárcům krve slevy na nákup. Stačí, aby dárce předložil kartičku prvodárce, kterou mu po odběru potvrdí na transfuzní stanici, a získá slevu v hodnotě 100 Kč po prvním a druhém odběru a 200 Kč po třetím. ANNA BURDOVÁ redaktor.cz@mediaplanet.com

redaktor.cz@mediaplanet.com

Darujte krev ve chvíli, kdy ji někdo potřebuje. Slavíme úspěšný rok projektu Daruj krev v pravou chvíli. Díky našemu projektu se přihlásilo 405 prvodárců. Zapojte se také, proč ne již 14. 6. na Mezinárodní den dárců krve? Jednou bude možná v sázce i váš život. Více informací na www.darujikrev.cz


8 · červen 2013

KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

insPiraCe ■■Český registr dárců krvetvorných buněk Praha vznikl v iKeM v roce 1991, jako první registr v Čr a spolupracuje s více než 60 registry po celém světě, kde je zaregistrováno 21 000 000 dárců.

Transplantace krvetvorných buněk V tuto chvíli je v našem registru (IKEM) vedeno v databázi téměř 22 000 aktivních dárců.

Registr dárců Úkolem registru je získávat, evidovat a vyhledávat vhodné dárce krvetvorných buněk pro pacien-

ty s leukémií nebo jinou závažnou, život ohrožující poruchou krvetvorby. V posledních letech se navýšil počet diagnóz, u kterých lékaři používají transplantaci krvetvorných buněk jako vhodnou a účinnou léčebnou metodu. Navíc počet pacientů s těmito

onemocněními každým rokem vzrůstá, tudíž potřeba doplňování stále nových dárců trvá. Naším úkolem je oslovovat cílovou skupinu mladých lidí, kteří by byli ochotní do registru vstoupit a dát tak naději k nalezení shody mezi nimi a potencionálními pacienty.

Podmínky vstupu do registru: ■■ věk 18-35 let (evidence v registru do 60 let věku, pokud dárce neodstoupí sám z osobních či zdravotních důvodů) ■■ hmotnost více než 50 kg ■■ dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemoc-

nění - ani v minulosti) ■■ bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce) ■■ ochota věnovat svůj čas a pohodlí ■■ www.darujzivot.cz REDAKCE redaktor.cz@mediaplanet.com

Vzácné genetické onemocnění - vrozená krvácivost Hemofilie je poměrně vzácné genetické onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé, ale může u nich docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů, které se objevuje i po minimálním úrazu nebo zcela “bez příčiny”. Hemofilie je dědičné onemocnění, to znamená, že se přenáší z rodičů na děti. Protože je však gen pro hemofilii uložen na pohlavním chromozomu X, vyskytuje se hemofilie v naprosté většině případů pouze u mužů. V kr-

vi hemofiliků je nedostatek srážecího faktoru, což je bílkovina nutná k účinnému srážení krve. Nejčastěji se jedná o nedostatek srážecího faktoru VIII a takové onemocnění se označuje jako hemofilie A.

Typy hemofilie Nedostatek srážecího faktoru je způsoben mutací genu,který tento faktor kóduje. Hemofilie A je nejčastějším typem hemofilie. Druhým nejčastějším typem hemofilie je hemofilie B, při které chybí srážecí faktor IX.Velmi vzácně se mohou vyskytovat i deficity jiných srážecích faktorů,ty se však už obvykle neoznačují jako “hemofilie”. Hemofilie se léčí dodáním

chybějícího srážecího faktoru přímo do krve. Cílem je zástava krvácení či prevence jeho vzniku. Substituční terapii dělíme tedy na „on demand“, kdy je chybějící srážecí faktor podáván až při výskytu krvácení a na léčbu profylaktickou, kdy se faktor aplikuje preventivně ještě před vznikem krvácivé příhody.

Statistika Podle průzkumu Českého svazu hemofiliků tuto možnost léčby využívá téměř 70 % dětí ve věku od 13 do 18 let. Skupina 25 až 35 let se s profylaxí ale setkává již jen v 25 %. Ve věkové skupině na 65 let se pak s touto metodou nikdy nesetkalo 65 %

hemofiliků. Ačkoliv profylaxe umožňuje hemofilikům prožívat plnohodnotný a kvalitní život, státem je podporována pouze do 18 let věku. Více než polovina rodičů hemofilických dětí, kteří se zúčastnili průzkumu, by přitom ocenila, kdyby profylaktická léčba pokračovala i v dospělosti.

Léčba Stejný názor mají i sami hemofilici na prahu dospělosti.Na první pohled je profylaktická léčba nákladná, ale v širším kontextu zjišťujeme opak. Investovat do včasné profylaktické léčby hemofiliků je z celkového pohledu méně nákladné, než hradit náklady spojené

s následky krvácení. To mohou být v konečném důsledku náhrady poškozených kloubů drahou ortopedickou operací, ale i ztráta schopnosti pracovat, podílu na ekonomické produkci a naopak čerpání sociálních dávek. Průzkumy ukazují, že 60 % hemofiliků má v následku krvácení omezenou hybnost alespoň u jednoho z velkých kloubů. Způsobená kloubní narušení jsou pro hemofiliky tak zásadní, že 4 z 10 respondentů pobírají částečný, nebo úplný invalidní důchod. Stejný podíl je i držitelem průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Potřebujete se dozvědět důležité informace týkající se hemofilie? Navštivte stránky

› www.hemofilie.cz Co na stránkách najdete? • Informace o léčbě hemofilie • Centra pomoci • Informace o rehabilitaci • Rady pro bezpečné cestování • Videopříspěvky popisující péči o dítě s hemofilií a mnohem více 2013076

hemofilie banner204x93.indd 1

6/12/2013 1:26:40 PM


KOMerčnÍ PŘÍLOHA SPOLečnOSTI MeDIAPLAneT

9 · červen 2013

noVinKY

Mějte cholesterol pod kontrolou! Cholesterol je pro náš život důležitý. Jeho nadbytek však způsobuje vážná onemocnění srdce a cév a může i zabíjet. Odhaduje se, že téměř 60% obyvatel České republiky má zvýšenou hladinu celkového cholesterolu. Z toho 85% produkuje naše tělo samo, zbytek přijímáme z potravy. K rostoucí hladině cholesterolu nepřispívají pouze tuky v potravinách, ale i cukry, které cholesterol pomáhá přetvářet v energii. Cholesterol hraje důležitou roli při stavbě buněk a hormonů. Za pomoci slunečních paprsků pak v těle produkuje důležitý vitamin D. Je-li ho však v krvi moc, ucpává cévy a brání průtoku krve.

Zdravotní komplikace Existují dva druhy cholesterolu: HDL (hodný) a LDL (zlý). HDL cholesterol pomáhá tělu zbavovat se LDL cholesterolu. LDL se usazuje v tepnách a v případě, že se část nánosu uvolní, může

se tepna ucpat a hrozí vážné zdravotní komplikace.

Jak ho snížit? Své místo v boji se zvýšeným cholesterolem si v současnosti nacházejí rostlinné steroly (fytosteroly). U těchto přírodních látek byl mnoha klinickými studiemi prokázán účinek na významné snížení cholesterolu. Zabraňují jeho vstřebávání z potravy, což následně vede i k poklesu hladiny cholesterolu v krvi. Příjmem cca 2 g rostlinných sterolů denně si můžete během 4 týdnů hladinu cholesterolu výrazně snížit, přirozeným způsobem a bez nežádoucích účinků. Rostlinné steroly se vyskytují v rostlinných olejích, obilovinách, zelenině a ořeších. Jelikož však jeden gram rostlinných sterolů odpovídá např.téměř kilu pistáciových oříšků a více než 8 kg mrkve, bude přijatelnějším řešením spíše doplněk stravy s vysokým obsahem rostlinných sterolů.

INFORMUJTE SE

Cévní mozková příhoda Cévní mozková příhoda (CMP) je jedno z nejzávažnějších onemocnění, jež ohrožují lidskou společnost v rozvinutých zemích. V naší republice onemocní CMP každoročně asi 30 tisíc spoluobčanů.Třetina z nich v jejím důsledku zemře, třetina zůstane závislá na pomoci druhých a pouhá třetina se uzdraví. Naučme se ji poznat! Bojujme s ní! Předcházejme jí!

Jak se CMP projevuje? Projevy mozkové příhody vznikají náhle, mnohdy z pocitu plného zdraví, jindy po krátké nevolnosti. Typické je ochrnutí nebo ztráta citlivosti poloviny těla (pokles ústního koutku – slabost ruky a nohy), poruchy řeči (nemocný komolí slova, nemůže mluvit, případně ani řeči nerozumí). Dalšími projevy CMP bývají poruchy zraku, dvojité vidění, závratě se zvracením, prudká bolest hlavy. Může dojít i ke ztrátě vědomí nebo epileptickému záchvatu. Tyto

projevy mohou někdy po krátké době odeznít, vždy však hrozí vysoké riziko opakování a takový pacient nezbytně potřebuje nemocniční péči.

Účinná léčba Každému člověku s podezřením na příznaky CMP je nutné neodkladně zavolat zdravotnickou záchrannou službu, která pacienta odveze do Iktového centra, což je zařízení se specializovanou jednotkou intenzivní péče a odborným týmem, který vyšetřuje a léčí mozkové příhody. Pamatujme,že účinnou léčbu proti CMP je možno podat zpravidla jen do 4,5 hodiny od vzniku příznaků.Bojujeme proto o každou minutu.

Jak je možné CMP předcházet? Tyto zásady asi budete znát: Nekuřte, nepijte mnoho alkoholu, nepřejídejte se, máte-li nadváhu, zhubněte, zajistěte si dostatek pohybu, dostatek spánku, vyhýbejte se nadměrnému stresu. Prostě zdravá životospráva.Ale známe také ri-

zikové faktory, které je nutno léčit, protože jinak ke vzniku CMP prokazatelně přispívají: vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol a krevní tuky, nebo cukrovka. Vysokým rizikem je srdeční arytmie, tzv. fibrilace síní (projevuje se nepravidelným srdečním rytmem), kdy je nutno podávat léky na „ředění krve“, tzv. antikoagulační léčbu.

Chcete vědět více? Zjistěte si, kde je Vaše nejbližší Iktové centrum nebo Komplexní cerebrovaskulární centrum. Tato zařízení mívají „dny otevřených dveří“, probíhají také specielní informační kampaně v rámci Dnů boje proti CMP. Podívejte se na internetové stránky www.mozkovaprihoda.cz Prim. MUDr. Ondřej Škoda předseda Cerebrovaskulární sekce čnS čLS JeP

CMP CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

Swiss Natural

®

VEGAPURE cardio ®

Biovit Impex CO ČR s.r.o., Sinkulova 34, Praha 4

informace najdete na WWW.MOZKOVAPRIHODA.CZ


10 · červen 2013

komerční příloha společnosti mediaplanet

názor profesionála Chronické žilní onemocnění s různým stupněm závažnosti postihuje 10 – 50 % dospělé populace. I když je to onemocnění s relativně nízkým rizikem úmrtí , je poměrně závažné a zhoršuje se, pokud není léčeno.

Bolest a otoky nohou – nejčastější příznaky chronického žilního onemocnění

P

rotože se jedná o onemocnění chronické, je navíc provázeno zvýšenými ekonomickými a sociálními nároky a nepříznivě ovlivňuje kvalitu života postiženého jedince.

Příznaky Chronické žilní onemocnění zahrnuje postižení jak struktury, tak i funkce žilního systému, a projevuje se velkou škálou klinických projevů a subjektivních příznaků, indikovaných k vyšetření a léčbě. Prvními příznaky onemocnění jsou pocity tíhy v nohou, bolest nohou,pocity otékání nohou, napětí, mravenčení či křeče. Dalším stadiem onemocnění jsou pak křečové žíly, otok nohou, různé kožní změny a nejtěžším stadiem jsou pak bércové vředy žilního původu. K nejčastějším steskům, se kterými se setkáváme u pacientů v každodenní lékařské praxi, patří

otoky nohou a bolest. Otoky dolních končetin jsou podmíněny zvýšeným objemem tekutiny v mezibuněčné tkáni na podkladě městnání žilní krve při nedostatečné funkci žilního systému zajišťujícího návrat žilní krve zpět k srdci. Otoky se objevují v oblasti kotníků a jeví se jako viditelné a hmatatelné prosáknutí tkání. Se zhoršující se funkcí žilního systému může otok postupovat směrem nahoru a dosáhnout až ke kolenům. Otok se zpočátku objevuje po delším stání, v odpoledních a večerních hodinách. V ranních hodinách bývá minimální a zlepšuje se, případně mizí,pokud si nohy položíme do zvýšené polohy. V této fázi se jedná o otok zvratný; později, kdy mízní systém přestává kompenzovat nadměrné množství tkáňové tekutiny, se stává trvalým. Na jeho projevu se mohou podílet také tepelné účinky – letní období, horké koupele,sauna apod. Bolest může být přítomna zcela v počátcích chro-

nického žilního onemocnění, v době, kdy nejsou viditelné žádné objektivní známky onemocnění. V této fázi mívá zpravidla difuzní charakter, jindy je výraznější v místě viditelně rozšířené křečové žíly. Také intenzita bolesti je velmi variabilní, ne vždy odpovídá klinickým projevům a také je ovlivněna vnímavostí jedince. Příčina bolesti spočívá ve strukturálních a funkčních abnormitách žilního sytému dolních končetin. Podle nejnovější teorie je spojena se zánětlivou reakcí odehrávající se na výstelce žilní stěny a žilních chlopní, při které se uvolňují zánětlivé působky, které dráždí nervová zakončení v žilní stěně a nervová vlákna sympatiku kolem malých žil.

Léčba V léčbě klinických projevů a výše uvedených subjektivních příznaků chronického žilního onemocnění se používají režimová opatření, kompresivní terapie a venoaktivní léky, kte-

ré pacientovi po řádném vyšetření předepíše na recept praktický lékař, internista nebo přímo specialista pro léčbu žilních onemocnění (nejpoužívanějším venofarmakem s největším množstvím důkazů o účinnosti je Detralex). V poslední době se stále častěji objevují tzv. doplňky stravy, volně prodejné v lékárnách – kamenných či internetových. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě se jedná o prostředky podpůrné pro jedince zdravého, nikoli nemocného. Jedná se o potraviny, které sice mohou do různé míry kladně ovlivnit funkce lidského organismu, ale v žádném případě nejsou určeny pro léčbu skutečného onemocnění, jakým chronická žilní choroba je. Zatímco klinický účinek a bezpečnost venoaktivních léků byla opakovaně prokázána v rozsáhlých klinických studiích a jejich výroba a uvedení na trh podléhá přísným pravidlům a kontrolním mechanismům,

výroba potravinových doplňků se řídí běžnou potravinářskou legislativou a jejich účinnost a složení se nemusí tak důkladně ověřovat ani dokladovat.

Poraďte se s lékařem S léčbou chronické žilní choroby je třeba začít co nejdříve, již při prvních příznacích, byť jenom subjektivních,aby se správnou léčbou předešlo zhoršování onemocnění až do případného stadia bércových vředů. V případě obtíží by proto jedinci měli věnovat pozornost stavu vlastních žil, aktivně vyhledat svého ošetřujícího lékaře a mít zájem o léčbu. Mnoho informací o tom, jak žít s chronickým žilním onemocněním, naleznou pacienti také na internetu, např. na stránkách žilniporadna.cz, které jsou provozovány pod odbornou záštitou lékařů. ■■ Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno

Informace Vám poskytne Žilní poradna na webu:

Bezplatná odborná poradna › on-line diskuse s odbornými lékaři › obecné i odborné články k problematice žilního onemocnění Novinky a souteže

Inzerce ZP 02 - 204x93.indd 2

18.6.2013 16:45:29


KVALITNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bohemia-lázně, a.s., Sanatorium Kriváň-Slovan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn www.bohemia-lazne.cz ww


Odhaleno: Čím si pomáhají od bolesti lékaři, když je samotné začnou trápit klouby či záda a nemohou se bolestí pohybovat ! Čím si pomáhají od bolesti samotní lékaři? Průměrný věk českého lékaře převýšil 52 let a každý dvanáctý už překonal šedesátku. Když se ráno probouzejí, zažívají však stejné bolesti kloubů, zad a svalů, jako my. Řada z nich ale přesto ráno vstává bez problémů, potíže během dne téměř necítí a i přes vyšší věk se mohou věnovat svým zálibám. Jak to dělají? Jejich „tajemství“ není ani namáhavé, ani nákladné. A stejný výsledek můžete svému tělu nyní dopřát i vy. Klouby je nebolí? Jak je to možné? Co tedy lékaři dělají, aby účinně snížili bolest kloubů či zad sami u sebe? Jelikož nemají čas nazbyt, nechtějí polykat další prášky a chtějí se vyvarovat vedlejších účinků chemických přípravků - využívají účinnou, ověřenou a bezbolestnou metodu: bolavé místo nasvítí přístrojem BioBeam 940 a díky jeho paprsku, léčebným a blahodárným účinkům dochází k nápravě těla a snížení bolesti. Nemusíte se přitom nijak namáhat a můžete se přitom třeba dívat na televizi. Nemusíte ani měnit svůj jídelníček nebo Vaše pohybové návyky. Proč si lékaři kupují domů to, co se jim osvědčilo v ordinacích? Přístroje BioBeam používají lékaři po celém světě. U nás například Fakultní Nemocnice Brno, Lázně Jáchymov, Rehab. ústav Kladruby a řada dalších. Lékaři mají přirozeně výhodu – osvědčené přístroje BioBeam mohou používat „v práci“. Když si ale kupují takový přístroj sami pro sebe a své příbuzné domů, vybírají si opět ten samý. Důvod je prostý: Izraelský výrobce přístrojů BioBeam je totiž vlastníkem patentu na léčbu paprskem 940nm a jako jediný vám tak může tuto klíčovou složku léčebného působení zaručit. Pomocník na bolest kloubů, který se sám zaplatí Zatímco ostatní postupy pro boj s bolestí kloubů, zad a svalů po vás vyžadují další a další peníze, za přístroj BioBeam 940 zaplatíte jen jednou a všechny další léčebné aplikace budou již bezplatné. Nemusíte tak následně docházet za touto léčbou ke svému lékaři, platit za každý úkon a přístroj BioBeam můžete použít kdykoliv. Co říkají o léčbě pacienti? „Déle než 2 roky mne trápí silná bolest kolenou. Absolvoval jsem lékařem předepsaný ultrazvuk, elektroléčbu, rehabilitaci, ale téměř bez výsledku. Při mém pobytu v lázních jsem byl léčen přístrojem Biobeam 940. Nemohl jsem uvěřit, jak se můj stav zlepšil a bolest odeznívala. Přímo v lázních jsem si jej pak pro sebe zakoupil a dle potřeby můžu přístroj používat nyní i doma.“ Jan V., 49 let „Provázející bolest celého těla mě donutila poohlédnout se i po jiné alternativě, než jsou léky od bolesti. Pořídila jsem si BioBeam 940 v prodejně zdravotnických potřeb. Nelituji. Byla to nejlepší investice, kterou jsem mohla udělat! Dnes jsem bez bolestí." Marie P., 63 let

Získejte 5% slevu ! Při objednávce nahlaste kód LN27 a ušetříte 300 Kč!

BioBeam 940 - správná volba pro Vaše bolavé tělo

Jde snad o zázrak? Řada pacientů, kteří si vyzkoušeli účinky přístroje BioBeam 940 mluví o „zázraku“. Zakladatel tohoto léčebného oboru byl vyznamenán Nobelovu cenou a lékaři po celém světě předepisují tuto léčbu svým pacientům již mnoho let. S touto léčbou máme v ČR víc jak 15 let zkušeností a důkazem účinnosti je i fakt, že léčba těmito přístroji je prováděna v českých nemocnicích, lázních a rehabilitačních ústavech. Přístroje BioBeam jsou také součástí výbavy profesionálních sportovců na Olympijských hrách. Nejedná se o zázrak, ale o ověřený, bezbolestný, bezlékový a hlavně účinný způsob léčby pohybového aparátu. Přístroj BioBeam je napájen z elektrické sítě a tím je i zajištěn jeho stabilní a silný výkon! Součástí balení je také pružný upínací pás, který slouží k upevnění přístroje kdekoliv na těle. Co doporučují svým pacientům samotní lékaři? Dotaz pacienta:

„Bolesti kloubů mne trápí již po dlouhou dobu. Vzhledem k mé diagnóze - revmatismus, artróza - bych se ráda informovala na nějakou možnost bezlékové domácí léčby. Prášky předepsané mým lékařem mi nedělají dobře na zažívání, proto se na Vás obracím s prosbou o radu. Srdečně Vám děkuji za odpověď. Ludmila T., 60 let Odpovídá MUDr. Josef Pech:

Pro domácí léčbu artrózy, revmatismu, bolestí zad, kloubů, svalů a šlach bych Vám doporučil přístroj BioBeam 940, který je dlouhodobě ověřený specialisty u nás i v zahraničí a zaznamenáváme s ním výborné výsledky při léčbě pacientů. Starost o zdraví by neměla končit návštěvou lékaře, ale především tím, jak si můžeme pomoci sami. Ať už úpravou stravy, změnou životního stylu a pochopitelně i doplňky, které mají tu sílu navracet tělo do normálu. To právě dokáže přístroj BioBeam 940. Důležitým faktorem je i to, že u pacientů následně dochází ke snížení spotřeby léků! Použití přístroje BioBeam Vám účinně sníží bolest a zlepší se vaše pohyblivost. Léčba přístrojem je nenávyková, jednoduchá a zvládne ji každý bez pomoci další osoby. Mohou jej používat i kardiaci, lidé s cukrovkou, či pacienti s cizím předmětem v těle (např. s umělým kloubem, kardiostimulátorem apod.). Své uplatnění nachází také u sportovců a těžce pracujících, neboť v případě zranění či zdravotních problémů podstatně zkracuje návrat do běžného života a dokáže pomoci i v případech, kdy nezabírá léčba farmakologická. Jedná se o nejoblíbenější produkt ve své kategorii na světě. Přístroj BioBeam je určen i pro léčbu v pohodlí domova a můžete jej tak mít kdykoliv k dispozici.

Jak mohu získat přístroj BioBeam 940, tohoto pomocníka v boji s bolestí kloubů, zad a svalů? BioBeam 940 si můžete objednat telefonicky na 220 99 88 77 nebo poštou na adrese výhradního dodavatele pro ČR: Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37, PSČ 130 00, Praha 3, nebo na www.BioBeam.cz , cena přístroje činí 5.990 Kč, můžete jej zakoupit také na splátky od 309 Kč měsíčně. Samozřejmostí je nadstandardní záruka 3 roky s možností prodloužení až na 6 let! BioBeam pomohl milionům pacientů před Vámi, může pomoci i Vám.

www.BioBeam.cz

Dodání do 24 hodin, tel.: 220 99 88 77

Krev, srdce a kardiovaskulární onemocnění  
Krev, srdce a kardiovaskulární onemocnění  
Advertisement