Page 1

1

22%

PNO MAGAZINE Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

Juni

2017 MIJN GELD

NIET WAAR!

VEILIG BELEGGEN IN NEDERLAND P. 4

PENSIOENPREMIE GAAT NAAR GEPENSIONEERDEN P. 22

VAN PENSIOENFONDS PNO MEDIA

WAT IS JOUW PENSIOENAMBITIE?

Paul over zijn pensioenkeuzes

‘Ik wil gezond de finish bereiken’


2

Vooraf

PNO MAGAZINE

Inhoud 06 Mijn pensioen

Voor Els wordt elke dag een feestje

EYE OPENER

‘Geregeld lees ik dat mensen zich niet willen bezighouden met pensioen. Maar toen wij onlangs onderzoek deden naar hoe u wenst om te gaan met pensioen, bleek het tegendeel. Maar liefst 483 werknemers en 495 gepensioneerden werkten aan het onderzoek mee. Als u een van hen was, bedank ik u daar bij deze voor. De uitkomsten geven mede richting aan hoe PNO Media belegt, communiceert en zijn pensioenregelingen voorbereidt op de toekomst. Het onderzoek zorgde voor enkele opvallende resultaten. Zo vindt bijna 80% dat de kosten van langer leven (en dus langer pensioen uitbetalen) door alle generaties moeten worden opgevangen. Gepensioneerden wijzen niet met de vinger naar de generaties die nu pensioen opbouwen; jongere generaties laten gepensioneerden niet aan hun lot over. Deze saamhorigheid was voor mij een eye opener. Misschien verrassen de resultaten van het onderzoek ook u. Op pagina 18 en 19 zetten we er een paar op een rij. Een samenvatting van het onderzoeksrapport stuur ik u op verzoek graag toe.’ Stephan Vollenbroek Hoofd communicatie stephan.vollenbroek@mpd.nl

En verder VEEL GELD Streng toezicht op pensioenen

MIJN GELD

04

70 JAAR PNO MEDIA

15

PENSIOENONDERZOEK 18

vindt Edith Snoeij

WAAR OF NIET?

22

logisch.

CONTACT

23


3

Beginnersgeluk LEES ALLES OVER JE PENSIOEN

ijd met t p o n Begi oen je pensi Patty Reuser (25)

24 63+

Voor Rieks is zijn werk het paradijs

11 Pensioennieuws

Verandert uw pensioenregeling?

20 In cijfers Het jaar 2016 kort samengevat

16 Vraag het Ellen

Ze gaat geen pensioenvraag uit de weg

Regelt van alles en nog wat als Office Manager bij Live Legends. ‘Vanaf de administratie en begrotingen tot aan klanten ontvangen en Chinese visums. Ja, ik ben hier het manusje-van-alles. Hartstikke leuk. We creëren shows in al zijn facetten met een kick-ass team van lichtontwerpers, video geeks, storytellers, operators, creatieve geesten en technische jongens. Live Legends voert het hele proces uit - van concept tot uitvoer - voor de meest uiteenlopende events, bijvoorbeeld van KLM, Tommy Hilfiger, BMW, Mercedes en Heineken. Hoewel mijn pensioen nog ver weg is, stond het wel op mijn to-do lijstje. Alleen, ik had geen idee waar ik moest beginnen. Dat mijn werkgever sinds dit jaar een pensioenregeling van PNO aanbiedt, is dan ook echt een uitkomst. Het is belangrijk om op tijd met je pensioen te beginnen. Fijn dat het nu geregeld is.’


4

PNO MAGAZINE

Mijn geld

Investeren in Nederland

Van het pensioenvermogen van 5,5 miljard euro beleggen we een derde in eigen land. Zo investeren we uw pensioengeld onder meer in Nederlandse hypotheken, aandelen en staatsobligaties.

In veilige haven Nederlandse pensioenfondsen zouden meer in eigen land moeten beleggen. Die oproep is regelmatig te horen vanuit politiek Den Haag. PNO Media heeft juist een voorkeur voor investeringen in Nederland. Het is in ons aller belang dat pensioenfondsen hun geld in Nederland beleggen. Op de eerste plaats omdat dit – naar verwachting – op lange termijn een aantrekkelijk rendement oplevert. Maar ook omdat het de economie en werkgelegenheid in ons land stimuleert. Veel mensen geeft het bovendien een veilig gevoel wanneer Nederlandse beleggers aandeelhouder zijn van grote nationale ondernemingen die zorgen voor veel werkgelegenheid. Kijk maar naar het sentiment in de discussies rondom de overnames van AkzoNobel en Unilever. Voor PNO Media is Nederland vooral aantrekkelijk om in te investeren omdat het een veilige beleggingshaven is. De tegenpartij is betrouwbaar, in geval van staatsobligaties geldt zelfs een triple A-status. Dat PNO Media op dit moment een derde van zijn pensioenvermogen in Nederland belegt, is dus goed voor u en ons. Meer weten over ons beleggingsbeleid? Kijk op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen FOTO: ISTOCK


5

Beleggen gaat om meer dan alleen winst


6

Mijn pensioen

PNO MAGAZINE

Hoe wilt u met pensioen?

Voor u is er ouderdomspensioen als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken. Daarmee kan meer dan u denkt

Pluk de dag, geniet

Iedereen zijn eigen pensioenambitie De levensverwachting stijgt en daarmee ook de leeftijd waarop we met pensioen gaan. Toch maakt iedereen daarin zijn eigen keuzes. Chris, Els en Paul vertellen over hun pensioenambitie. Wilt u weten hoe u ervoor staat? Check dan het pensioenoverzicht dat u ontvangen heeft of ga naar mijn.pnomedia.nl (MijnPNO).


7

22%

7 PNO MAGAZINE

Mijn pensioen

Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

‘Best luxe als het ons lukt’

Chris Reebergen (49) werkt als operator voor CB, distributeur in media, fashion en healthcare. ‘We leveren aan winkels, maar handelen ook de online bestellingen af bij webshops zoals Bol.com. 24 uur per dag, dus dat betekent ook in ploegendienst werken. Mijn pensioen is nog ver weg, maar ik denk er al wel over na. Mijn vrouw Lamai is Thaise en we willen graag in Thailand gaan wonen. Daarmee wachten tot mijn AOW, wil ik niet. Liever maken we die stap ergens tussen mijn 60ste en 65ste. Om onze droom te verwezenlijken, zetten we nu alvast wat geld opzij. Tegen die tijd willen we ons huis verkopen. Met een deel van de opbrengst blijf ik zelf een paar jaar pensioen opbouwen. Dan is er vast nog genoeg over om van te leven. Best luxe als het ons lukt om het op die manier te organiseren. In Thailand ben je voor je oude dag afhankelijk van je familie. Nee, zonder geld of kinderen word je in die landen niet oud. Dan is het bij ons stukken beter geregeld.’


Mijn pensioen

22%

Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

Els le Fèbre (64) krijgt AOW vanaf 66 jaar, maar laat haar pensioen per 1 juli ingaan. ‘Dan word ik 65 en eindigt mijn WW-uitkering. Een mooi moment dus. In 2014 kwam er een eind aan mijn baan als programmamaker bij Radio 6. Bij de pakken neer zitten, deed ik niet. Ik ben op vakantie gegaan, heb mijn huisje opgeknapt en ben vrijwilligerswerk gaan doen in het verzorgingstehuis van mijn moeder van 95. De liefde voor muziek is nooit verdwenen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er soul, jazz of wereldmuziek klinkt. Zo nu en dan bezoek ik een festival, maar niet meer zo vaak als toen ik nog bij de radio werkte. Heerlijk, de periode die nu komt. Vier keer per maand solliciteren hoeft niet meer en ik zit ook niet meer vast aan maximaal twintig vakantiedagen. In september ga ik drie weken naar Texel en ik trek er zo vaak op uit als ik zelf wil. Zonder dat ik dat hoef door te geven aan het UWV. Het was al leuk, maar nu wordt elke dag helemaal een feestje.’

‘Elke dag wordt een feestje’


9

22%

Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

Mijn pensioen ‘Gezond naar de finish’

Paul Koning (53) is bij mediabureau Havas Media de specialist op het gebied van lokaal adverteren. ‘De meeste van mijn collega’s zijn een stuk jonger dan ik. Zij kijken net zo tegen pensioen aan als ik vroeger deed. Zo van: ach, dat is nog zo ver weg; moet ik mij daar nu mee bezighouden? En gelijk hebben ze. Pluk de dag, geniet. Maar als ik 67 of 68 ben, wil ik wel de dingen kunnen doen die ik nu ook doe. Wat dat betreft zie ik pensioen zoals een voorbereiding op een marathon; om gezond aan de finish te komen, moet je nu investeren. Op dit moment train ik voor de marathon van Amsterdam. Mijn doel is om die binnen drie-eneen-half uur te lopen. Dus vier keer per week de hardloopschoenen aan, muziekje op en gaan… Of het gaat lukken, is moeilijk te zeggen. Ook dat is een beetje als pensioen; je weet dat het gaat komen, maar hoeveel is onvoorspelbaar. Ja, ik weet dat het bedrag op het pensioenoverzicht staat dat ik elk jaar van PNO krijg. Ok, dat geeft een beetje houvast.’


10

Wisselcolumn

PNO MAGAZINE

Over Edith

De raad van toezicht van PNO Media bestaat drie jaar. Edith Snoeij is vanaf het begin voorzitter. Zij heeft veel ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies bij publieke organisaties en pensioenfondsen.

HET GAAT OM VEEL GELD Dat er wel eens gezucht wordt onder het strenge toezicht op pensioenfondsen, begrijpt Edith heel goed. Maar zich verwonderen over het intensieve toezicht, doet zij niet. ‘Bedenk dat je als werknemer verplicht bent deel te nemen aan een pensioenregeling waarvan je na pensionering afhankelijk bent. Er spelen grote belangen, het gaat om veel geld en in het verleden zijn toezeggingen gedaan die niet altijd waargemaakt zijn. Het is voor mij dan ook logisch dat de wetgever een paar jaar geleden besloot om extra controles in te bouwen en het toezicht op pensioenfondsen te verscherpen. Werknemers en pensioengerechtigden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun geld veilig is. Dat zie ik als de belangrijkste taak van de raad van toezicht. We kijken daarom over de schouder mee bij de risico’s die het fonds neemt. En dat gaat verder dan de manier waarop PNO Media de pensioenen belegt. Bij bestuursbesluiten houden we in de gaten dat de belangen van alle partijen worden afgewogen. Het is ons niet te doen om de keuzes die het bestuur maakt, maar of het proces ernaartoe juist is verlopen. Signalen afgeven als dingen niet goed gaan, dat is de taak van een toezichthouder. En de problemen met onze pensioenen – ook bij PNO Media – zijn nog niet achter de rug. Maar het is balanceren op een dun koord. Je moet de mensen niet onnodig bang maken. Dan keren zij zich van het onderwerp ‘pensioen’ af en dat is ook niet wat je wil. Pas nog verweet De Nederlandsche Bank pensioenfondsen dat zij oneerlijk communiceren over het risico van een pensioenverlaging. Dat soort algemene waarschuwingen leidt tot eenzijdige en negatieve berichtgeving die vervolgens weer door diezelfde fondsen moet worden weerlegd. Pensioenfondsen hebben juist stappen gezet om hun communicatie te verbeteren. Bij PNO Media wordt in begrijpelijk Nederlands het goede verhaal vertelt. Deelnemersonderzoek wijst dat ook uit. Er gaat veel goed. Laten we dat vaker benadrukken.’

‘Je moet de mensen niet onnodig bang maken’


11

Pensioennieuws

PENSIOEN NIEUWS

We hebben belangrijk pensioennieuws voor u verzameld. Ook als het pensioen voor u nog ver weg lijkt, is het goed om dit te lezen. Mogelijk verandert er iets in uw pensioenregeling met gevolgen voor uw toekomstige financiĂŤle situatie. Voorkom dat u op het moment dat u met pensioen gaat voor verrassingen komt te staan. Het gaat om uw toekomst!


12

PNO MAGAZINE

Pensioennieuws

R

Bescherm uw persoonlijke gegevens! De bescherming van uw privacy vindt PNO Media een belangrijke zaak. Onze informatiesystemen zijn beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Ook gaan we zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie die tot u te herleiden is. Zoveel mogelijk gebruiken we digitale kanalen, maar alleen als dat op een veilige manier kan. Voorbeelden hiervan zijn MijnPNO en de Berichtenbox van MijnOverheid. Als uitwisseling van informatie niet voldoende veilig is, zoals bij e-mail, kiezen we voor alternatieven: onze eigen beveiligde omgeving voor digitale uitwisseling van data of papieren verzending. We hopen op uw begrip hiervoor.

Tijdelijke uitkering voor nabestaanden Met ingang van dit jaar krijgt uw partner na uw overlijden een tijdelijk partnerpensioen in aanvulling op het standaard partnerpensioen. Voorheen werd dit alleen toegekend als de partner geen recht had op een Anw-uitkering van de overheid. Voorwaarde voor de toekenning van tijdelijk partnerpensioen is dat u op het moment van overlijden deelneemt aan een pensioenregeling van PNO. Let op: niet al onze pensioenregelingen kennen tijdelijk partnerpensioen toe. Wat uw partner krijgt na uw overlijden, kunt u lezen op het pensioenoverzicht 2017 dat u in juni ontvangen hebt.

Betaaldata

Bent u gepensioneerd of ontvangt u een nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidsuitkering? We maken de pensioenen dit jaar op onderstaande data over. Het is afhankelijk van de bank hoe lang het duurt voordat het bedrag is bijgeschreven.

22 juni 24 juli 24 augustus 21 september 24 oktober 23 november 21 december


13

Pensioenoverzicht ontvangen? Het uniform pensioenoverzicht is een jaarlijkse pensioenupdate, waarin u precies leest hoeveel pensioen u heeft opgebouwd per 1 januari. U ziet wat u krijgt als u met pensioen gaat of als u arbeidsongeschikt wordt. U leest ook wat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt. We hebben u het pensioenoverzicht in juni gestuurd. Op papier via de post of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het is verstandig dat u het pensioenoverzicht bewaart. De bank kan er om vragen als u een lening wilt afsluiten. Het pensioenoverzicht is ook handig als u financiële plannen maakt, bijvoorbeeld via Op Koers in mijn.pnomedia.nl.

R Met pensioen op

68

Uw PNO-pensioen bouwt u op via uw werkgever. Dit pensioen gaat standaard in als u 67 jaar bent. Dat noemen we de ‘pensioenrichtleeftijd’. De overheid heeft bepaald dat het pensioen dat u vanaf 1 januari 2018 opbouwt, een pensioenrichtleeftijd moet hebben van 68 jaar. Onze pensioenregelingen passen we hierop aan. Wat blijft is dat u – in overleg met uw werkgever – zelf bepaalt wanneer u uw PNO-pensioen laat ingaan. Maar is dat vóór de pensioenrichtleeftijd? Dan wordt uw pensioenuitkering wel lager. Met de pensioenplanner Op Koers in mijn.pnomedia.nl rekent u uit hoeveel. Let op: uw AOW kunt u niet vervroegd laten ingaan.

Kleine pensioenen blijven behouden Mensen die regelmatig van baan wisselen, bouwen veel kleine pensioe nen op bij verschillende pensioenfon dsen en verzekeraars. Het kabinet wil dat zij die kleine pensioenen van werknem ers in de toekomst niet meer kunnen afkopen. Hierdoor hebben werkne mers na hun pensioneren meer geld te besteden. De grens waaronder pensioenfondsen en verzekeraars

een klein pensioen in een keer mog en uitkeren, is op dit moment € 467 ,89. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun tu checken of u een opgebouwd pensioen hebt onder die grens.

Herstelplan krijgt update Vanwege zijn financiële situatie moet PNO Media een herstelplan opstellen en elk jaar updaten. Dit zijn de belangrijkste punten van het herstelplan: • in 2026 wordt de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 122% bereikt • verlagen van de pensioenen in 2017 is niet nodig • belangrijkste maatregel is de pensioen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) • vanaf een dekkingsgraad van 110% kan indexatie weer op gang komen, volgens het plan is dat in 2021 Meer informatie vindt u op pnomedia.nl/herstelplan.


14

PNO MAGAZINE

Pensioennieuws

22%

Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

R

or onze Meld u aan vo e-nieuwsbrief n nieuws te zijn va te op de hoog Wilt u als eers or u dan aan vo nsioen? Meld rondom uw pe .pnomedia.nl. sbrief via mijn onze e-nieuw rsoonlijke aan ook uw pe Op MijnPNO st te is daarom vens. De websi pensioengege DigiD. beveiligd met


15

70 jaar

70 jaar PNO Media Augustus 1947 Beleggen Het fonds gaat zelf beleggen in aandelen, obligaties en onroerend goed

Eind jaren vijftig Januari 1970

Splitsing en naamswijziging > Stichting Pensioenfonds Nederlandse Omroep > PNO Onderlinge Ziektekostenverzekeringsmaatschappij UA

70 jaar

Mediabedrijven Bedrijven die aansluiten zijn niet langer allemaal verbonden aan een omroep

Februari 2001 Maart 2010

Op 5 augustus 2017 bestaat PNO Media officieel zeventig jaar

Naamsverandering De nieuwe naam wordt Personeelfonds Nederlandse Omroep

Januari 1986 Jaren negentig

Structuurwijziging Van ondernemingspensioenfonds naar vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO

Oprichting Stichting Personeelfonds voor de Radio Omroep in Nederland

Uitvoeringsorganisatie Beleid en uitvoering worden gescheiden door de oprichting van Media Pensioen Diensten

Augustus 2017

Ons 70-jarig bestaan laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Blijf op de hoogte via Of log met je DigiD in op mijn.pnomedia.nl en meld je aan voor onze e-nieuwsbrief.

@PNO_Media

@pnomedia


16

PNO MAGAZINE

Vraag het Ellen

Over Ellen Een goede actiefilm op zijn tijd en minimaal een keer per maand naar Texel; Ellen houdt van afwisseling. Die vindt zij ook in haar dagelijkse werk, want Ellen gaat geen pensioenvraag uit de weg.

KAN IK EERDER MET PENSIOEN?

‘Ja. Tot vijf jaar voor uw AOW-datum mag u uw pensioen laten ingaan en gedeeltelijk blijven werken. Wilt u eerder pensioen ontvangen, dan bent u verplicht om te stoppen met werken.’

Moet ik mijn pensioen zelf aanvragen? ‘Nee. Negen maanden voordat uw pensioen ingaat, sturen wij u een brief. Hierin doen wij u een voorstel voor het uitkeren van uw pensioen. Dit is ook het moment om afwijkende keuzes te maken en uw pensioen af te stemmen op uw wensen.’

Feit

498 pensioengesprekken voerden we in 2016 met u. Bij ons op kantoor en bij werkgevers op locatie.

Kan ik later met pensioen?

‘Ja, tot maximaal vijf jaar na uw AOW-datum. Voorwaarde is wel dat u blijft werken. Ook als u niet meer deelneemt aan een pensioenregeling van PNO, kunt u uw pensioen uitstellen. Wel moet u elk jaar schriftelijk aan ons verklaren dat u nog werkt.’


17

Ook een vraag? Neem dan contact op met Ellen of één van haar collega’s. We zijn dagelijks te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur. Via 035 702 34 56 of pensioenbeheer@mpd.nl

Wat doen jullie voor bijnagepensioneerden?

‘Elke maand ontvangen we iedereen die met pensioen gaat op ons kantoor in Hilversum. We leggen dan uit wat er gaat veranderen, vooral op fiscaal gebied. Dat proberen we zo leuk mogelijk te doen. Want met pensioen gaan is wel een feestje waard.’

KAN MIJN EX AFSTAND DOEN VAN PARTNERPENSIOEN? Feit

113 mensen bezochten onze bijeenkomsten voor bijnagepensioneerden in 2016.

‘Ja. Als u niets regelt na uw scheiding, dan krijgt uw ex van ons partnerpensioen als u overlijdt. Wilt u dit beide niet, dan kunt u samen afstand doen. U moet dit binnen twee jaar na de scheidingsdatum regelen. Het partnerpensioen kan dan ten gunste komen van een nieuwe partner.’

De info op mijn pensioenoverzicht klopt niet.

‘Het pensioenoverzicht dat u in juni heeft ontvangen, is een momentopname per 1 januari 2017. Is er daarna iets gewijzigd in uw salaris, dienstverband of persoonlijke situatie? Dan ziet u dit terug op het pensioenoverzicht van 2018. Klopt er toch iets niet, geef dit dan door aan uw werkgever.’


18

PNO MAGAZINE

Pensioenonderzoek

Uw mening telt Bijvoorbeeld bij hoe we omgaan met verantwoord beleggen en hoe de PNO-pensioenregeling er in de toekomst moet gaan uitzien.

We ondervroegen ruim 900 deelnemers en gepensioneerden over hun pensioen bij PNO Media. Enkele opvallende uitkomsten, laten we hier zien.

Welke van onderstaande uitspraken is het meest op u van toepassing? 20 %

30 %

50 %

Ik zou liever langer doorwerken voor een beter pensioen

Ik zou extra premie willen inleggen voor een beter pensioen

Ik vind mijn pensioen zoals het nu is voldoende

Stel u wordt zo oud als de gemiddelde Nederlander, wat krijgt u dan aan pensioen terug van iedere euro die u en uw werkgever aan pensioenpremie hebben betaald?

Daar heb ik geen idee van

64 %

Minder dan € 1

Ongeveer € 1

Tussen € 1 en € 1,50

8%

4%

6%

Tussen € 1,50 en € 2

4%

Tussen € 2 en € 3

4%

Tussen € 3 en € 4

5%

Meer dan € 4

5%

NB Het goede antwoord is tussen € 3 en € 4


19

Mensen worden steeds ouder. Daardoor moet PNO Media mensen steeds langer pensioen uitbetalen en dat kost geld. Door wie moeten die kosten worden opgevangen?

PNO Media belegt een deel van het vermogen in aandelen. Bent u het daarmee eens of oneens? 87% eens

79% alle generaties

13% oneens

7% oudere generaties die nu pensioen ontvangen 14% jongere generaties die nu pensioen opbouwen

Ik vind het belangrijker dat PNO Media maatschappelijk verantwoord belegt dan dat ze een maximaal rendement behalen. 9%

12%

21%

Helemaal mee oneens

40%

Mee oneens

Niet mee eens, niet mee oneens

18% Mee eens

Helemaal mee eens

PNO Media zou moeten investeren in Alternatieve energie, zoals zon en wind

95%

Meer in Nederlandse bedrijven en infrastructuur dan nu

80%

Nederlandse hypotheken

76%

Bedrijven (ook start ups) uit de omroepsector

63%

Bedrijven die op een legale manier proberen zo weinig mogelijk belasting te betalen

49%

Kernenergie

33%

Fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie

27%

Tabaksindustrie

12%

Wapenindustrie Bedrijven die kinderarbeid gebruiken

11% 2%

Ik heb liever dat mijn pensioen via mijn werkgever wordt geregeld dan dat ik het zelf moet doen.

9%

12%

Helemaal mee oneens

16% Mee oneens

50% Niet mee eens, niet mee oneens

15% Mee eens

Helemaal mee eens


20

In cijfers

PNO MAGAZINE


21


22

PNO MAGAZINE

Waar of niet?

Zo veel mensen…

… zo veel meningen. Maar meningen zijn geen feiten. In deze rubriek checken we er telkens een paar voor u.

g over menin of n e e k oo ten Heeft u en wilt u we n erd? e e io s s a n b pe is ge n e it fe die op eten via t ons w l Laat he zine@mpd.n a g a m o pn

‘Mijn pensioenpremie gaat naar de gepensioneerden van nu’ Niet waar Met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen en het beleggingsrendement daarop, bouwt u uw eigen pensioenpotje op. Hieruit wordt uw toekomstige pensioen uitgekeerd. Bij de AOW worden de uitkeringen wel betaald uit AOW-premies en belastingen die werkenden vandaag opbrengen.

‘Pensioen is een wettelijke verplichting’ Niet waar Werkgever en werknemer zijn vrij om afspraken te maken over pensioen, want pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Als werkgevers en vakbonden in een bedrijfstak daarover afspraken hebben gemaakt, is een werkgever wel verplicht zijn werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Bij het tekenen van het arbeidscontract gaat de werknemer ermee akkoord dat een deel van het salaris voor pensioen opzij wordt gezet.

‘Ondanks de crisis verdienden we op beleggingen’ Waar In 2008 verloren we geld met beleggen. Ons rendement was toen -10,5%. Wie belegt weet dat er goede en minder goede jaren zullen zijn. Kijk je naar de laatste tien jaar, dan zie je dat we geen geld verloren hebben, maar gemiddeld 7% per jaar verdienden op onze beleggingen.


23

Contact

pnomedia.nl

Check het zelf!

Ontdek of u op koers bent met de opbouw van uw pensioen om straks te leven zoals u dat voor ogen heeft. Zet uw uitgaven af tegen uw pensioeninkomsten met onze financiĂŤle planner Op

meer weten?

Koers. Ga naar pnomedia.nl/opkoers en log in met uw DigiD.

PNO Magazine is een uitgave van pensioenfonds PNO Media. Bezoekadres

Bel met onze pensioenspecialisten op 035 702 34 56

Seinstraat 12, Hilversum

(op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 uur)

1200 BH Hilversum

Kijk op pnomedia.nl voor uitleg over allerlei pensioenzaken

Dit PNO Magazine is tot stand

Mail naar pensioenbeheer@mpd.nl en krijg snel een e-mail terug Volg @PNO_Media op Twitter voor het laatste nieuws Vind ons leuk op facebook.com/ pnomedia

Postbus 1340

gekomen met de grootst mogelijke zorg voor de juistheid van gegevens. Toch kan er een fout ingeslopen zijn. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


24

63+

PNO MAGAZINE

Rieks Karssemeijer (64)

reisde voor zijn werk voor de NOS jarenlang door Europa. In Eurovisieverband versloeg hij songfestivals, staatsbezoeken en sportevenementen.

‘Hoewel het al weer ver achter mij ligt, denk ik met veel plezier terug aan die tijd bij de NOS. Schrijf maar op dat John de Mol sr. en Martijn Lindenberg mensen zijn die mij geïnspireerd hebben. De laatste jaren werk ik voor een uitgeverij die zich richt op 50-plussers. Ik doe dat samen met vijftien (!) vrouwelijke collega’s. Mijn pensioen bij PNO laat ik vanaf mijn 65ste ingaan, maar van plan om te stoppen met werken ben ik niet. Mijn werk is het paradijs, dus waarom zou ik.’

PNO Magazine 1 2017  

PNO Magazine 1 2017

PNO Magazine 1 2017  

PNO Magazine 1 2017