Page 1

22%

PNO MAGAZINE Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

Juni

2019 MIJN GELD

WAAR OF NIET?

MINDER PLASTIC IS VAN LEVENSBELANG P. 4

1 OP DE 3 HEEFT EEN PENSIOENTEKORT P. 18

VAN PENSIOENFONDS PNO MEDIA

HOE ZIT DAT BIJ JOU?

Esther heeft een pensioendroom

‘We sparen er al wel voor’


2

Vooraf

PNO MAGAZINE

Inhoud 06 Mijn pensioen Dromen over eerder stoppen met werken.

ZORGEN ‘Mensen verwachten zorgwekkend veel van hun pensioen, concludeerde Netspar onlangs. Dit kennisnetwerk deed onderzoek naar het inkomen waar Nederlanders na hun pensioneren op rekenen. Uit hun onderzoek blijkt dat mensen die het minst verdienen, verwachten dat zij 100% van het huidige salaris nodig zullen hebben om hun kosten te kunnen dekken als gepensioneerde. Middeninkomens geven aan dat ze 70 tot 80% nodig zullen hebben van hun salaris. Het inkomen van de meeste gepensioneerden van nu bedraagt zo’n 70% van hun laatste salaris. Maar gaan de jongeren van nu dat percentage ook halen en is dat dan genoeg om hun uitgaven te kunnen betalen? Ik denk het wel: vaak schatten mensen niet alleen hun pensioen te hoog in, maar ook hun kosten. Bij PNO Media helpen we je bij het in kaart brengen van je verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering. Dat doen we met onze online pensioenplanner Op Koers. Je vindt Op Koers op MijnPNO (mijn.pnomedia.nl). Gebruik het, want het kan veel van je zorgen wegnemen! Egbert de Geus Teamleider Pensioenen

2013 2,6%

2016 8,5%

En verder SCHERP BLIJVEN Chris Cools wil dat niemand wordt bevoordeeld of benadeeld.

MIJN GELD

04

PENSIOENOVERZICHT 13 WAAR OF NIET?

18

CONTACT 19


3

Beginnersgeluk LEES ALLES OVER JE PENSIOEN

uit de m a a z g n La nd babysta Djoeke Barkey (33) is na een periode van verlof onlangs weer aan het werk gegaan

20 63+

Evert gaat verder als zelfstandig verslaggever.

9 Pensioennieuws

Voorkom dat u verrast wordt.

14 Vraag het Coenraad Hij weet alles over pensioen.

16 In cijfers

We vatten 2018 voor u samen.

‘Op 10 maart ben ik bevallen van een dochter, Nienke. De dagen vulden zich al snel met flesjes, slapen en luiers. Ik heb mijn zwangerschapsverlof verlengd met vakantiedagen om nog wat langer te kunnen genieten: lekker wandelen, veel lezen en ik heb met Nienke en mijn andere dochter van bijna 4 leuke uitstapjes gemaakt. Maar nu kom ik langzaam uit de babystand. Mijn werk als contentmanager bij Forty7 in Amsterdam heb ik weer opgepakt. Dat doe ik 30 uur per week. Ik creëer content voor interessante klanten, zoals BDO en Menzis. Niet alleen maak ik magazines, maar ik coördineer ook producties voor online platforms. De balans tussen werk en privé is nu ok. Maar het was heerlijk om een tijdje vrij te zijn en te genieten van onze ‘kids’. Dat mijn zwangerschapsverlof geen invloed heeft op mijn te bereiken pensioen, was mooi meegenomen. Fijn dat dat goed geregeld is.’


4

PNO MAGAZINE

Mijn geld

Plastic soep Sinds halverwege de vorige eeuw groeit het gebruik van plastic in de industrie en door consumenten sterk. Schattingen geven aan dat er tot 2015 circa 8,3 miljard ton aan plastic is geproduceerd, waarvan slechts 20% is gerecycled of verbrand. Dat betekent dat het overgrote deel eindigt als afval. Er is steeds meer aandacht voor het plastic dat in de zeeÍn en oceanen terechtkomt en zo een bedreiging vormt voor al het leven onder water. Maar ook voor de mens. Plastic verteert niet in water, maar valt uiteen in kleine giftige deeltjes die in ons ecosysteem terechtkomen. Steeds meer nationale en internationale overheidsinstanties grijpen in met maatregelen om het gebruik van plastic tegen te gaan. PNO Media houdt in zijn beleggingsbeleid rekening met de milieueffecten, en de financiÍle en reputatierisico’s van bedrijven die actief zijn in de plastic productieketen. Bedrijven die afbreekbaar plastic produceren of recyclesystemen voor plastic ontwikkelen, bieden juist nieuwe beleggingskansen. Ook gaan we in gesprek met bedrijven die actief zijn in de chemie, consumptie en detailhandel om het gebruik van alternatieven voor plastic en recycling te stimuleren. Meer weten over ons beleggingsbeleid? Kijk dan op pnomedia.nl/verantwoordbeleggen FOTO: ISTOCK


5

Productie van plastic terugdringen

In internationaal verband werken we samen om overheden, collega-beleggers en consumenten er van te overtuigen dat het terugdringen van de plastic productie van levensbelang is.

Beleggen gaat om meer dan alleen winst


6

PNO MAGAZINE

Mijn pensioen

Pensioendroom

Met de Volkswagen camper overwinteren aan de Middellandse Zee, samen met haar man Herman. Dat is de pensioendroom van Esther.

Dromen over eerder met pensioen


7

Heeft u onze brief ontvangen?

Iedereen die werkt, heeft in april een brief van ons ontvangen. Daarin staat dat we de pensioenen die u heeft opgebouwd per 1 januari 2019 hebben omgezet naar één (hoger) pensioen met de standaard ingangsleeftijd van 68 jaar. Heeft u vragen over deze brief? Kijk dan op pnomedia.nl/68jaar.

Het is niet zo dat Esther (45) vaak aan haar pensioen denkt. Daarvoor vindt zij het nog veel te vroeg. De brief die Esther in april ontving van PNO Media over de omzetting van haar pensioenaanspraken naar 68 jaar, bleef dan ook dagen ongeopend. Maar toch: ook Esther dagdroomt zo nu en dan over haar pensioen. ‘Miss Sunshine, zo noemen we ons marinogele Volkswagen T2 camperbusje uit de jaren zeventig. Herman en ik hebben hem helemaal laten opknappen. Samen met onze dochter Floor maken we vaak korte tripjes, zoals naar het strand van Bloemendaal of Domburg. Vorig jaar zijn we met de bus naar Spanje geweest en dat smaakt naar meer. Ik droom ervan om – als Herman en ik met pensioen zijn – er samen op uit te trekken langs de kust van de Middellandse Zee en daar te overwinteren. Cultuur op de werkvloer Nee, nu nog niet. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Sinds 2015 ben ik directeur bij de stichting CultuurWerkt! in Amsterdam. Ik geef leiding aan een team van dertien mensen. Samen zorgen we voor een leukere en creatievere wereld door het bedrijfsleven te verbinden met de culturele sector. Wij maken het bezoek aan een concertzaal, museum of theater aantrekkelijk en gemakkelijk voor de medewerkers van de bedrijven waarmee we samenwerken. Creativiteit stimuleren Dat is niet alleen goed voor de kunst en cultuur in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat cultuur hét middel bij uitstek is om de creativiteit, vitaliteit en daarmee de productiviteit op de werkvloer te stimuleren. Ook bij CultuurWerkt! probeer ik een inspirerende omgeving te creëren waar mensen graag willen werken en inventiviteit wordt gestimuleerd. Een gevarieerde leeftijdsopbouw helpt daarbij. Onze jongste collega is 23, ik ben de oudste. Daartussenin zitten allerlei verschillende leeftijden. Eerder met pensioen Pensioen is niet iets waarover we het geregeld hebben tijdens de lunch. Nee, ook de brief die PNO Media in april stuurde over de omzetting van pensioenaanspraken is niet ter sprake gekomen. Wat ik erin las is dat mijn opgebouwde pensioen hoger wordt omdat het is omgerekend naar één ingangsleeftijd van 68 jaar. Maar ook dat het mogelijk blijft om het pensioen eerder te laten ingaan. Dikke prima, toch! Dat maakt pensioen al iets minder ver weg. Tot die tijd blijf ik lekker dromen van – maar ook alvast een beetje sparen voor – onze vakanties aan de Middellandse Zee. Ja, natuurlijk met ‘Miss Sunshine’. Stichting CultuurWerkt! Wilt u weten hoe u cultuur voor uw organisatie kunt laten werken? Kijk dan op cultuurwerkt.nl.


8

Wisselcolumn

PNO MAGAZINE

Over Chris

Chris Cools is een van de 12 leden van het verantwoordingsorgaan. Zij ziet het als haar persoonlijk taak om erop toe te zien dat het bestuur haar werk goed doet en duidelijk communiceert.

WE HOUDEN HET BESTUUR SCHERP Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur van PNO Media en geeft advies. Elke 4 jaar worden de leden ervan gekozen. Wat Chris betreft blijft zij zich nog jaren inzetten voor het pensioen van werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden.

“Ik ben niet zo van de cijfertjes”

‘In het verantwoordingsorgaan (VO) letten we erop dat het bestuur niemands belangen uit het oog verliest. Besluiten moeten evenwichtig worden genomen, zonder een groep te bevoordelen of benadelen. In het VO zitten daarom mensen die zelf pensioen opbouwen bij PNO Media. Maar ook gepensioneerden die pensioen ontvangen van het fonds, en mensen die er in het verleden pensioen hebben opgebouwd. Tot die laatste groep – de gewezen deelnemers – hoor ik. Dat betekent trouwens niet dat ik mij vooral voor hen inzet. Je moet het VO zien als een soort van tegenkracht, als kritische volger van het handelen van het bestuur. Het gaat daarbij om belangrijke onderwerpen, zoals het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid. Die instrumenten zijn bepalend voor of wij nu en in de toekomst een goed pensioen ontvangen. Zelf ben ik trouwens niet zo van de cijfertjes. Van oorsprong ben ik communicatie adviseur. In het VO houd ik mij daarom vooral bezig met hoe het pensioenfonds zijn achterban informeert. Het is goed om te zien dat onze adviezen daarover zijn overgenomen in het communicatiebeleid van PNO Media. Ook bij de nieuwe klachtenen geschillenprocedure van PNO Media zie je onze inbreng terug. Het is voor mensen een stuk duidelijker geworden waar ze met hun pensioenklacht terechtkunnen. Om nog meer te kunnen doen, willen we in contact komen met iedereen met een pensioen bij PNO Media. Als we weten wat er speelt, kunnen we als VO veel beter functioneren. Via de website van het fonds kan iedereen bij ons terecht. Maak daar gebruik van! En wil je zelf graag meedenken over je pensioen bij PNO Media? Stel je dan volgend jaar verkiesbaar voor het VO. Het is leerzaam, leuk en dankbaar werk.’


9

Pensioennieuws

Pensioen nieuws We hebben belangrijk

pensioennieuws voor u verzameld. Gewoon even lezen, want daarmee voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan op het moment dat u met pensioen gaat. Zelfs als dat moment nog ver weg lijkt. Het gaat om uw toekomst!


10

PNO MAGAZINE

Pensioennieuws

WANNEER MET PENSIOEN? De leeftijd waarop uw pensioen ingaat ĂŠn u uw AOW ontvangt van de overheid, is niet hetzelfde. De AOWleeftijd is dit jaar 66 jaar en 4 maanden en gaat de komende jaren verder omhoog. De leeftijd waarop uw pensioen bij PNO Media standaard ingaat, is 68 jaar. Begrijpt u het nog?

R

Be

AOW niet vervroegen Op svb.nl/aow kunt u zelf uw AOW-leeftijd berekenen. De leeftijd waarop u een AOW-uitkering ontvangt, kan elk jaar veranderen op basis van de levensverwachting. De overheid stelt de AOW-leeftijd altijd vijf jaar van te voren vast. De AOW-leeftijd in 2025 wordt dus dit jaar bepaald De overheid doet dat om u de tijd te geven om zelf maatregelen te nemen. U kunt de leeftijd waarop u AOW ontvangt niet vervroegen.

t

aal Be dat ont nt u g a epe van den gt u nsi o hei - of ar een neer nab dsu do bei de f d pen itkerin song estaa n e g? ond sio W sch e He erstaa nen in e ma iktt k ban is afh nde d 2019 en ank ata kh op el ov voo oe l rda ang ijk van er. t h bijg het b et du de edr esc u ag rt hre i ven s . 201

9 22 24 jul i a u 24 sep gustu tem s 24 21 okto ber no v ber 19 dec embe em r ber

Pensioen wel vervroegen Het moment waarop uw aanvullende pensioen bij PNO Media (en andere fondsen en verzekeraars) ingaat, kunt u wel vervroegen. Dat moment bepaalt u helemaal zelf! En er is nog veel meer te kiezen. Om u daarbij te helpen sturen wij u negen maanden voor uw AOW-leeftijd informatie over de mogelijkheden. Met onze digitale pensioenplanner Op Koers kunt u nu al de financiĂŤle gevolgen van uw pensioenwensen uitrekenen.

Tip

U vindt Op Koers in MijnPNO, evenals informatie over de regeling waaraan u meedoet en uw actuele pensioengegevens. Om in te loggen op mijn.pnomedia.nl heeft u uw DigiD nodig.


11

Pensioenregelingen gewijzigd Met ingang van 1 januari 2019 zijn de pensioenregelingen van PNO Media op een aantal punten gewijzigd: Klachten- en geschillenregeling Voorheen waren er twee afzonderlijke reglementen voor klachten en geschillen. Deze zijn samengevoegd in 1 klachten- en geschillenregeling. De belangrijkste wijziging is dat als een klacht of geschil door de Klachten- en geschillencommissie wordt behandeld, deze commissie een zwaarwegend advies geeft aan het bestuur van PNO Media. Het bestuur neemt vervolgens een besluit over de klacht of het geschil. Kleine en hele kleine pensioenen De Wet Waardeoverdracht klein pensioen is in werking getreden. De mogelijkheid om bij het einde van het dienstverband pensioenen (lager dan â‚Ź 484,09 bruto per jaar) af te kopen, is grotendeels vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen we deze kleine pensioenen automatisch overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Hele kleine pensioenen (lager dan â‚Ź 2 bruto per jaar) komen bij uitdiensttreding te vervallen.

e hoogte d p o te s r e e Als rief e e-nieuwsb

R

Pensioenaanspraken naar 68 jaar Het pensioen dat u bij ons opbouwt, wordt berekend op basis van een ingangsleeftijd. Dit noemen we de pensioenrichtleeftijd; de leeftijd waarop uw pensioen in principe ingaat. Deze leeftijd is nu 68 jaar, maar was in het verleden lager (65, 66, 67 jaar). Na iedere wijziging van de pensioenrichtleeftijd, bleef voor het opgebouwde pensioen de oorspronkelijke ingangsdatum gelden. Per 1 januari 2019 zijn alle opgebouwde ouderdomspensioenen omgerekend naar de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Iedereen die pensioen bij ons opbouwt, heeft hierover in april een brief ontvangen.

ndelijks s Met onze maa e van nieuw op de hoogt te rs ee s al u bent PNO Media. pensioen bij tu rondom uw uwsbrief doe voor de e-nie n aa st O Aanmelden N ijnP edia.nl. Op M om n .p n ij s. m n a vi sioengegeve oonlijke pen ook uw pers met DigiD. om beveiligd ar da is te si De web


12

PNO MAGAZINE

Pensioennieuws

22%

Van de deelnemeesuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal Cees Driehuis is bal bal bla bal bla bla bal

Kans op pensioenverlaging kleiner We hebben een dreigende verlaging van de pensioenen vooralsnog afgewend. Eind 2015, 2016 en 2017 was de zogeheten beleidsdekkingsgraad van PNO Media lager dan de vereiste 104,1%. Zouden we vijf achtereenvolgende jaren onder die grens zijn geëindigd, dan hadden we de pensioenen van iedereen – werkenden en gepensioneerden – in 2021 moeten verlagen. Gelukkig stond de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2018 op 106% en werd de slechte jaarreeks daarmee doorbroken. De kans op een pensioenverlaging op korte termijn is daarmee een stuk kleiner geworden. De beleidsdekkingsgraad geeft een beeld over de afgelopen twaalf maanden. Er is ook een andere dekkingsgraad, de actuele. Als die op het eind van een jaar lager is dan 92%, dan moeten we het jaar erop de pensioenen onmiddellijk verlagen. Wilt u weten hoe dit zit en op de hoogte blijven van de financiële situatie van PNO Media? Meld u dan via MijnPNO aan voor onze e-nieuwsbrief: mijn.pnomedia.nl.

WAT IS ER GEREGELD VOOR JE PARTNER ALS JE GAAT TROUWEN?

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft uw partner automatisch recht op partnerpensioen. Ook samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Partner aanmelden Partnerpensioen betekent dat uw partner levenslang een uitkering ontvangt als u overlijdt. Tenminste als u de relatie begint vóórdat u met pensioen gaat. Als u samenwoont of gaat samenwonen, heeft uw partner geen automatisch recht op partnerpensioen. Wilt u dat wel? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Dat kan als u minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven en een gemeenschappelijke huishouding voert. Als u trouwt of geregistreerde partners wordt, krijgt PNO Media automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. U hoeft uw partner dan niet bij ons aan te melden. Op pnomedia.nl/downloads vindt u een formulier om uw partner bij ons aan te melden. Wilt u precies weten wat er voor uw partner geregeld is en hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt als u overlijdt? Ga dan naar MijnPNO en bekijk uw digitale pensioenoverzicht: mijn.pnomedia.nl.


13

Uniform Pensioenoverzicht 2019

Advies

Bekijk jij weleens hoeveel geld er op je rekening staat? Je pensioenoverzicht is eigenlijk je bankafschrift van je pensioen. Deze maand sturen wij je het uniform pensioenoverzicht toe.

Check je pensioen Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft je inzicht in: • hoeveel pensioen je hebt op 1 januari 2019; • wat je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt; • wat je partner en kinderen krijgen als je overlijdt; • welk pensioen je kunt verwachten op je pensioenrichtleeftijd (68 jaar). Heb je een vraag over je pensioenoverzicht? Kijk dan voor het antwoord op pnomedia.nl/upo Wist je dat we je pensioenoverzicht op MijnPNO elke maand actualiseren? Ga voor de laatste stand van je pensioen naar mijn.pnomedia.nl.


14

PNO MAGAZINE

Vraag het Coenraad

Over Coenraad Als senior beleidsadviseur duikt Coenraad elke dag diep in de pensioencijfertjes. Kopje onder gaat hij niet, behalve tijdens zijn vaste zwemavond met vriendin Linda. Zij is verstandelijk beperkt en kan elke woensdagavond op Coenraad rekenen.

Feit

Kan ik eerder stoppen?

“Ja. Ook nu alle pensioenen zijn omgezet naar een pensioenleeftijd van 68 jaar, bepaal je nog steeds zelf wanneer je je pensioen laat ingaan.”

16.926 mensen bouwden in 2018 bij ons pensioen op.

Kan ik mijn pensioen overdragen? “Ja. Niet alleen het pensioen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd, kun je overdragen naar PNO Media. Dat kan ook met het pensioen dat je in een verder verleden hebt opgebouwd. Check wel goed of het gunstig is om je pensioen over te dragen.”

Bouw ik pensioen op tijdens ouderschapsverlof? “Ja. Neem je na de geboorte van je kind ouderschapsverlof op, dan blijf je evenveel pensioen opbouwen als voor de verlofperiode. De premie betaalt PNO Media.”


15

Ook een vraag? Neem dan contact op met één van onze pensioenspecialisten. We zijn dagelijks te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur. Via 035 702 34 56 of pensioenservice@mpd.nl.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ergens anders ga werken? “Dan stopt je pensioenopbouw bij PNO Media. Wat je hebt opgebouwd, blijft gewoon staan totdat je met pensioen gaat. Je kunt je pensioen ook meenemen naar de regeling van je nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht.”

GAAT HET PENSIOENSTELSEL VERANDEREN? Feit

9.947

mensen ontvingen in 2018 van ons een pensioenuitkering.

“Ja. Werkgevers en werknemers in Nederland vinden dat het pensioenstelsel verbeterd moet worden. Allebei willen ze dat als het meezit, de pensioenen sneller worden verhoogd. Daar staat tegenover dat als het tegenzit, er sneller moet worden verlaagd. Pensioen wordt dan dus onzekerder.”

HEEFT PENSIOEN OPBOUWEN DAN NOG WEL ZIN? “Jazeker. Ook als er een nieuw pensioenstelsel komt, blijft het pensioen dat je hebt opgebouwd gewoon van jou. Als je inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel dat is, inclusief je AOW.”


16

2018 in cijfers De belangrijkste cijfers uit ons jaarverslag van 2018, hebben we voor u samengevat. Wilt u precies weten hoe PNO Media ervoor staat? Lees dan het complete verslag op: pnomedia.nl/jaarverslag

¼ ¾

Van de 5,9 miljard euro in onze pensioenkas komt een kwart uit premies, de rest uit beleggingen.

2009 14,4%

2012 15,2%

8 MILJOEN

106 MILJOEN

P

N

O 138 MILJOEN

€ €

2016 8,5%

8,7% Vorig jaar verdienden we 8 miljoen euro met beleggen, inden we 106 miljoen euro aan premies en betaalden we 138 miljoen euro uit aan pensioen. Het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar is 8,7% per jaar.

x12

9.

€2

Van elke euro in de pensioenpot geven we minder dan 1 cent uit aan kosten.

9 69 Onze bestuurders verdienen 29.699 euro per persoon per jaar.

2013 2,6%

PNO Media is een stichting en heeft géén winstoogmerk.


17

In cijfers

€ 5,9 MILJARD

€ €

€ 2010 13,6%

Je werkgever betaalt meestal meer pensioenpremie voor jou dan jijzelf.

Ongeveer een vijfde van je salaris zet je opzij voor je pensioen.

2011 6,3%

2014 15,9%

2017 8,2%

€ €

PNO

2015 3,5%

€ € € €

2018 0,1%

Ga je vandaag met pensioen, dan krijg je ongeveer 3 tot 4 keer je inleg terug.

68

1.300,-

Word je arbeidsongeschikt, dan blijf je bij PNO Media pensioen opbouwen. Wij betalen dan de premie.

Als je overlijdt, ontvangt je partner van ons partnerpensioen en je kinderen wezenpensioen.

Alle cijfers gaan over 2018.

Een gepensioneerde ontvangt van ons een pensioen van gemiddeld 1.300 euro per maand.


18

PNO MAGAZINE

Waar of niet?

Zoveel mensen…

… zoveel meningen. Maar meningen zijn geen feiten. In deze rubriek checken we er telkens een paar voor u.

g over menin of n e e k oo ten Heeft u en wilt u we n erd? e e io s s a pen is geb n e it fe die op eten via l t ons w Laat he azine@mpd.n g pnoma

‘Ons pensioengeld verdwijnt naar Brussel’ Niet waar Er is geen euro Nederlands pensioengeld de Europese pot in gesluisd. Dat kan ook niet, want de staat gaat in Nederland niet over de pensioenfondsen. Er is wél een Europese richtlijn voor bedrijfspensioenen. Maar die is juist bedoeld om mensen die zo’n pensioen hebben – zoals u – te beschermen.

‘1 op de 3 heeft een pensioentekort?’ Waar Volgens de AFM heeft een derde van de Nederlanders een pensioentekort. Zij kunnen later niet leven zoals ze zouden willen of niet stoppen met werken op het moment dat zij dat willen. Of dat ook voor u geldt, ziet u snel en gemakkelijk met onze online tool Op Koers. U vindt Op Koers op MijnPNO (mijn.pnomedia.nl). Bouwt u niet voldoende inkomen voor later op, dan geven we u tips hoe u dat kunt aanvullen.

‘Klagen over je pensioen is ingewikkeld’ Waar Volgens de Ombudsman Pensioenen is informatie over de klachtenprocedures van pensioenen slecht vindbaar. De Ombudsman zocht daarvoor op ruim 140 websites van pensioenfondsen en verzekeraars. Wij hebben het makkelijker gemaakt om onze klachtenprocedure te vinden. U vindt deze op pnomedia.nl/klacht. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.


19

Contact

pnomedia.nl

Check het zelf!

Ontdek of u op koers bent met de opbouw van uw pensioen om straks te leven zoals u dat voor ogen heeft. Zet uw uitgaven af tegen uw pensioeninkomsten met onze financiĂŤle planner Op

meer weten?

Koers. Ga naar pnomedia.nl/opkoers en log in met uw DigiD.

PNO Magazine is een uitgave van pensioenfonds PNO Media. Bezoekadres

Bel met onze pensioenspecialisten op 035 702 34 56

Seinstraat 12, Hilversum

(op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 uur)

1200 BH Hilversum

Kijk op pnomedia.nl voor uitleg over allerlei pensioenzaken

Dit PNO Magazine is tot stand

Mail naar pensioenservice@mpd.nl en krijg snel een e-mail terug Volg @PNO_Media op Twitter voor het laatste nieuws Vind ons leuk op facebook.com/ pnomedia

Postbus 1340

gekomen met de grootst mogelijke zorg voor de juistheid van gegevens. Toch kan er een fout ingeslopen zijn. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


20

63+

PNO MAGAZINE

Evert Kooij (65) zet er na 43 jaar journalistieke verslaggeving een punt achter. Of beter gezegd: een komma. Hij gaat als zelfstandige verder in zijn bedrijfje ‘Verslagevert’.

‘Het gebeurde vorig jaar: onder de kerstboom was ik in mijn gedachten zo bezig met nieuwe plannen, dat ik vreesde dat mijn werk bij Omroep Flevoland er onder zou gaan lijden. Waarom dan nog wachten tot mijn AOW om de plannen die ik had uit te voeren? Een huisje in het noorden van Nederland; dat wilde ik. Het liefst in Leeuwarden. En mijn journalistieke werk voorzetten als zelfstandig tekstschrijver. Het huis is er nog niet, maar een paar maanden geleden heb ik wel mijn eigen onderneming gestart: Verslagevert. Om de periode tot mijn AOW te overbruggen, heb ik mijn pensioen vervroegd laten ingaan. De financiële ruimte om dat te doen, was er. Laat de toekomst maar beginnen. Ik ben er klaar voor.’

Profile for PNO Media

PNO Magazine 1 2019  

PNO Magazine nummer 1 (juni) van 2019

PNO Magazine 1 2019  

PNO Magazine nummer 1 (juni) van 2019