Page 1

H ΔΕΗ και ο Εξηλεκτρισµός της Ελλάδας -Μεσσηνία-


Η Καλαµάτα είναι µία από τις πρώτες πόλεις της Ελλάδας που πέρασαν στην «εποχή του εξηλεκτρισµού» και στην ταχεία οικονοµική ανάπτυξη. Η «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία» Α.Ε. εξασφάλισε προνοµιακή άδεια και από το 1899 ξεκίνησε την παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας αρχικά φωτισµό και στη συνέχεια ενέργεια για τη λειτουργία του τραµ.


Ιστορικό Από την Καλαµάτα ο εξηλεκτρισµός επεκτάθηκε, κυρίως µετά το 1925, και σε άλλες πόλεις της Μεσσηνίας µε την ίδρυση εταιρειών ηλεκτρισµού. Συνολικά 18 εταιρείες λειτουργούσαν στη Μεσσηνία µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950. 'Ηταν κυρίως µικρές επιχειρήσεις παραγωγής ρεύµατος και µε δίκτυα διανοµής που κάλυπταν περιορισµένες περιοχές και λίγους πελάτες. Ως κύριο αντικείµενο δραστηριότητας είχαν το φωτισµό και σταδιακά επεκτάθηκαν στην παροχή ρεύµατος σε τοπικές επιχειρήσεις που µπήκαν στη φάση της ηλεκτροκίνητης εκµηχάνισης και της διευρυµένης

παραγωγής. Ωστόσο, µέχρι και την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία, η µέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ρεύµατος παρέµενε περιορισµένη, οι τιµές του ρεύµατος ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ η ποιότητα της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν πολύ χαµηλή. Η περιορισµένη κεφαλαιακή βάση των εταιρειών ηλεκτρισµού και ο «κατατεµαχισµός» των δικτύων αποτελούσαν σηµαντικά εµπόδια για τον εξηλεκτρισµό, ενώ οι έντονα κυµαινόµενες τιµές των εισαγοµένων ενεργειακών πρώτων υλών επηρέαζαν ανάλογα τις τιµές πώλησης και διατηρούσαν ψηλά το κόστος ηλεκτροπαραγωγής.


Η δυναµική είσοδος της ΔΕΗ Η ίδρυση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού το 1950, µε σκοπό την ταχεία ανάπτυξη του εξηλεκτρισµού, άλλαξε όλα τα δεδοµένα για τις εταιρείες ηλεκτρισµού της Μεσσηνίας.

Οι εξαγορές από τη ∆ΕΗ των µεσσηνιακών εταιρειών στην περίοδο 1958 – 1960 έδωσε ισχυρή ώθηση για την παροχή τιµών ρεύµατος σε πολύ χαµηλές τιµές για βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, νοικοκυριά κλπ. Παράλληλα η ∆ΕΗ προχώρησε στην ενοποίηση των µικρών τοπικών δικτύων

Μέσα από τις εξαγορές εταιρειών και τις πολύ µεγάλες επενδύσεις παραγωγής και δικτύων στην Πελοπόννησο η ∆ΕΗ επιτάχυνε τον εξηλεκτρισµό της Μεσσηνίας, που ολοκληρώθηκε στη δεκαετία του 1970.

και στην κατασκευή µεγάλων δικτύων ∆ιανοµής και Μεταφοράς. Στην Πελοπόννησο κατασκεύασε – στις αρχές της δεκαετίας του 1950 – τον Υδροηλεκτρικό Σταθµό Λάδωνα, «πρότυπο» για όλα τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που κατασκεύασε στις επόµενες δεκαετίες. Πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξαν και τα µεγάλα έργα εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη – από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 - εξασφαλίζοντας την πλήρη ευστάθεια του Νοτίου Ηλεκτρικού Συστήµατος της χώρας.


Νέες µεγάλες Η νέα υπερσύγχρονη µονάδα επενδύσεις

παραγωγής στη Μεγαλόπολη µε καύσιµο φυσικό αέριο αποτελεί την τελευταία µεγάλη επένδυση της ∆ΕΗ στην Πελοπόννησο.

Για πρώτη φορά η ∆ΕΗ φέρνει, µέσω αγωγών, το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο, εξασφαλίζοντας αφενός µεν τη συνέχιση της αξιοποίησης των τοπικών λιγνιτών και αφετέρου τον εµπλουτισµό του ενεργειακού µείγµατος της Επιχείρησης. Η νέα µονάδα, η Μεγαλόπολη 5, είναι η πιο σύγχρονη µονάδα φυσικού αερίου και πετυχαίνει πολύ υψηλές περι-

Παρά την παρατεταµένη ύφεση, η ∆ΕΗ ολοκληρώνει τρεις µεγάλες επενδύσεις: τη νέα µονάδα φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, τον Υδροηλεκτρικό Σταθµό Ιλαρίωνα και τη Μεγαλόπολη 5. Παράλληλα, ετοιµάζεται να προχωρήσει στη µεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις: την κατασκευή της Πτολεµαΐδας 5, αξίας 1,4 δισ. ευρώ. βαλλοντικές επιδόσεις, ενώ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ∆ΕΗ. Παράλληλα, ο Όµιλος ∆ΕΗ συνεχίζει να πραγµατοποιεί επενδύσεις στον τοµέα των ∆ικτύων, ενώ συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Πελοπόννησο. Έτσι, µετά από πάνω από ένα ολόκληρο αιώνα από την ίδρυση της εταιρείας ηλεκτρισµού στην Καλαµάτα, η ∆ΕΗ συνεχίζει να πραγµατοποιεί µεγάλες επενδύσεις σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών της Πελοποννήσου.


∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 30, 10432, ΑΘΗΝΑ Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5230301, E-mail: info@dei.com.gr

www.dei.gr

Deh messinia  
Advertisement