Page 1

THE LEADING MAGAZINE FOR TELECOM & MOBILE TECH

H επανάσταση της

LG Electronics

Οκτώβριος 2011 Τεύχος 161 Τιμή: 3,50 ευρώ

στην IFA 2011

LG Opitimus 3D

LG Opitimus

Pad

τ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

• Στο κόκκινο ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας

Vodafone 555 Blue 161

Packard Bell oneTwo S

Sony Ericsson Xperia mini pro

Σκανάρετε µε το κινητό και επισκεφτείτε το site

PHONES | APPS | GADGETS | TABLETS | LAPTOPS | GAMES | ACCESSORIES


E

Editor’s note

Στο κόκκινο ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας

Συνεχίστηκε η φθίνουσα πορεία του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και για το έτος 2010, όπως δείχνει η νέα μελέτη 2011 που εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο μεγαλύτερος σε επενδύσεις κλάδος στην Ελλάδα και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ευρώπη συνεχίζει την πτωτική του πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, του πολύπλοκου και δυσλειτουργικoύ νομικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών βάσης, της μη λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Συνεχιζόμενη κάμψη μεγεθών Για το 2010, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.571 εκατ., καταγράφοντας μείωση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 38% από το υψηλότερο σημείο του. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στα 1.143 εκατ. ευρώ, μείωση που αντιστοιχεί σε 18,9% σε σχέση με το 2009, και 35% σε σχέση με το 2008. Αντίστοιχες εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2011 δείχνουν ότι η πτώση συνεχίζεται φτάνοντας το 21,3%. Απουσία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ελλιπές θεσμικό πλαίσιο & αδυναμία Δημόσιας Διοίκησης να το εφαρμόσει . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επενδύσεις παρουσιάζουν πτωτική τάση και μειώνονται ταχύτερα από το ΑΕΠ. Το 2010 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2009, ενώ το 2011 θα είναι η πρώτη χρονιά που οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές θα είναι σχεδόν μηδενικές. Το δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο οδήγησε τον κλάδο σε σπατάλη 19 περίπου εκατ. ευρώ για το 2010 για αποξήλωση και επανατοποθέτηση σταθμών βάσης, οι οποίες οφείλονταν σε ασάφειες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Υπενθυμίζεται ότι η ψήφιση νέου νόμου είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι πριν από τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό η διαδικασία κατάθεσής του στη Βουλή είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Σήμερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα συνεχίζει να έχει τον μικρότερο αριθμό αδειοδοτημένων κεραιών, τους μεγαλύτερους χρόνους καθυστερήσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκόμενων αρχών για την αδειοδότηση των σταθμών βάσης.

6

Φορολογία: Η υψηλότερη στην ΕΕ

Μια από τις πιο βασικές αιτίες για τη μείωση των εσόδων του κλάδου και κατά συνέπεια των επενδύσεων και της συνεισφοράς στα δημόσια έσοδα είναι η υπέρμετρη φορολογία, η οποία ως ποσοστό της τιμής συνέχισε να αυξάνεται σταθερά και να βρίσκεται πλέον στο 26,4%. Οι συνεχείς αυξήσεις έμμεσων φόρων στον κλάδο έχουν ως αποτέλεσμα πάνω από το 51% της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ να απορροφάται από το Δημόσιο. Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια της υπερβολικής έμμεσης φορολόγησης είναι η αντίστοιχη μείωση των συνολικών δημοσίων εσόδων, η οποία για το 2010 έφτασε το -3,3% σχεδόν τριπλάσια μείωση, σε σχέση με το 2009 που ήταν -1,1%, όπως σχετικά καταλήγει η μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος στην Ελλάδα έχει απορροφήσει πλήρως τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων με αποτέλεσμα οι τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής να μειώνονται συνεχώς (-18,1% το 2010). Το 2010, ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα προσέφερε στους καταναλωτές τη χαμηλότερη τιμή προ φόρων και τη μεγαλύτερη πτώση τιμών (-28,3%) συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Στην 20η θέση η Ελλάδα στην ΕΕ στην κινητή ευρυζωνικότητα

Με ποσοστό 24,7%, στη διείσδυση κινητής ευρυζωνικότητας η Ελλάδα τείνει να προσεγγίσει το μέσο όρο της ΕΕ 26,2%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των smartphones και στις αντίστοιχες 3G συνδέσεις και όχι στη διείσδυση του mobile internet, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση έναντι της Ευρώπης στην ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων (εκτός SMS), παρά το γεγονός ότι διεθνώς αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τα επόμενα χρόνια.


Παρά την κάμψη, η κινητή από τους βασικότερους κλάδους για τα δημόσια έσοδα

Παρά την κάμψη των βασικών οικονομικών δεικτών, η κινητή τηλεφωνία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς για τα δημόσια έσοδα, με το ΑΕΠ του κλάδου το 2010 να ανέρχεται σε 3.645 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6% του ΑΕΠ (319 εκατ. μειωμένο από το 2009). Τα δε εισοδήματα που δημιουργεί υπολογίζονται ότι ανέρχονται σε 3,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά (άμεση και έμμεση συνεισφορά) φτάνουν το 8,3%, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο που προσφέρει ο τραπεζικός κλάδος ή οι κατασκευές στο Δημόσιο.

Προϋποθέσεις για ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μεταβολές στη φορολογία και στο θεσμικό πλαίσιο της αδειοδότησης των σταθμών βάσης θα είχε θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και μεγάλη αύξηση στα δημόσια έσοδα. Σταδιακή κατάργηση του ειδικού τέλους οδηγεί σε μείωση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής με αποτέλεσμα να αυξάνει η ζήτηση για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Παράλληλα, απλοποίηση-επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των σταθμών βάσης επιτρέπει στους παρόχους να θέσουν σε προτεραιότητα την ανάπτυξη των δικτύων, εξέλιξη που θα υποστηρίξει τη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων και θα επιτρέψει την παροχή και αυξημένη διείσδυση νέων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι βάση της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 0,6% σε ανεπτυγμένες χώρες, ενώ κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων (είτε μέσω κινητής είτε μέσω της σταθερής) αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 1,21%.

Χαριστική βολή στον κλάδο το τίμημα για τις άδειες

Σύμφωνα με την πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική, το ελάχιστο συνολικό τίμημα για την εκχώρηση του φάσματος φτάνει τα 380 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά και των τριών εταιρειών έχουν εκφραστεί μεγάλες διαφωνίες για τη διαδικασία δημοπράτησης που έχει επιλέξει η ΕΕΤΤ. Ενδεικτικά ο διευθύνων σύμβουλος της Wind κ. Νάσος Ζαρκαλής έχει χαρακτηρίσει τις επιλογές της ΕΕΤΤ ολομέτωπη επίθεση σε βάρος του κλάδου, υποστηρίζοντας την άποψη ότι, ιδίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δεν δικαιολογείται η υψηλή τιμή που προτείνεται, ενώ έχει σημειώσει ότι το υψηλό κόστος για τις άδειες θα πλήξει σημαντικά τις επενδύσεις στον κλάδο απορροφώντας ρευστότητα. Ο επικεφαλής της Wind έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι στην Ευρώπη κατά μέσο όρο η τιμή για την εκχώρηση 5 MHz για περίοδο 15 ετών διαμορφώνεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρές εντάσεις έχει και η Vodafone, η οποία καλείται να καταβάλει το υψηλότερο τίμημα για να διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στην φασματική περιοχή των 900 MHz. Οι ενστάσεις της εταιρείας εστιάζονται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι με τον τρόπο που προτείνεται από την ΕΕΤΤ να γίνει η εκχώρηση του φάσματος, στις τιμές εκκίνησης, διασφαλίζεται το σύνολο του υφιστάμενου φάσματος της Cosmote, το 75% του φάσματος της Wind αλλά μόνο το 50% του φάσματος της Vodafone. Απόστολος Κόμνος

7


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

36

44

48

50

24

6

EDITOR’S NOTE

& MORE

& MORE

12 TECH-GADGETS 24 TECH-GADGETS

12

32

Piaggio Beverly 300ie Ένα scooter για κάθε δρόμο

26 ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

MOBILE PHONE

30

Vodafone 555 Blue Υποδεχτείτε το Facebook Phone, μόνο με 79 ευρώ

32

Αποστολή στην IFA 2011 Τα Highlights της φετινής έκθεσης από το Βερολίνο

COVER STORY

SMARTPHONE

44 Sony Ericsson Xperia mini pro Ίδιο όνομα, αλλά βελτιωμένες προσθήκες

PC 48 Packard Bell oneTwo S «Όλα σε ένα» PC στις 20 ίντσες

ΘΕΜΑ

50

Διαλέγουμε αποκωδικοποιητή MPEG-4 Tέσσερις προτάσεις για να απολαύσετε το ψηφιακό σήμα

52 54 56 58 59

iPhone Apps Android Apps Windows Phone Apps BlackBerry Apps Nokia Apps

66 68 70

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

TOP MOBILE APPS

74 76 80 81 82 83 84 86 87

OΔΗΓOΣ ΑΓOΡΑΣ

Mobile Phones Smartphones Tablets Bluetooths Navigators MP3/MP4 Players Laptops Digital Cameras Digital Camcorders

TΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΕΣ ΤΙΜΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

88 OTE 90 Cosmote 96 Wind 100 Vodafone 107 HOL 108 Q-Telecom 112 OTE Shops

Future Tech

Σελ.60

PC/Video Games Παρουσίαση: Deus Ex: Human Revolution H (βίαιη) εξέλιξη του είδους Mobile Games

60 FUTURE TECH

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ Τεύχους 160 Νικήτρια του διαγωνισμού για το ποδήλατο IDEAL, είναι η Ευγενία Καββαδία. Παρακαλείται η νικήτρια να επικοινωνήσει με το περιοδικό για να παραλάβει το δώρο της εντός του μήνα.

62

68


MHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΨΗΦΙΑΚΗΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚOΣ: 1472 ETOΣ 15ο, TEYXOΣ 161 OKTΩΒΡΙΟΣ 2011 Iδιοκτησία TRIM A.E. Eκδότης Aπόστολος Kόμνος Σύμβουλος έκδοσης Γιώργος Στουραΐτης Communication – Publishing Assistant Αλεξάνδρα Κόμνου Υπεύθυνη ύλης Xρυσούλα Δρακοπούλου Υπεύθυνη διαφήμισης Αλεξάνδρα Κόμνου Art Direction A.L.L. designers Σύνταξη - Διόρθωση Γιάννης Πισπιρίγκος Aτελιέ Θέμος Μαρτίνης Σοφία Σοφικίτη Διανομή Πρακτορείο «Ευρώπη» Συνδρομές (11 τεύχη) Eτήσια εσωτερικού: 35 ευρώ Eτήσια εξωτερικού: 60 ευρώ Tαχυδρομικές επιταγές – εμβάσματα προς: TRIM A.E. Έδρα: Λεωφ. Αθηνών 286 124 62 Χαϊδάρι Τηλ.: 210-5810581 Τμήμα Εκδόσεων: ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ Γριβογιώργου 5 115 28 Ιλίσια Tηλ.: 210-7240510 Fax: 210-7249473 e-mail: info@kinitanea.gr www.kinitanea.gr ΜΕΛOΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜOΣΙOΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙOΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙOΔΙΚOΥ ΤΥΠOΥ

10


TECH-GADGETS & MORE

G

Δοκιμάστε την τεχνολογία των QR Codes. Σκανάρετε τον κωδικό και επισκεφτείτε το mobilenews.gr για περισσότερα Gadgets.

Τιμή

Dior

€85.000

www.dior.com

Ένα νέο touch smartphone «υψηλής ραπτικής» παρουσίασε ο οίκος Dior με το όνομα Reveries. Σας αρέσουν λοιπόν οι συσκευές τεχνολογίας, και δη τα smartphones, με λευκόχρυσο και διαμάντια; Με 85.000 ευρώ αποκτάτε το Reveries...

€20 Από

Nokia www.europe.nokia.com

12

Η Nokia ανακοίνωσε δύο νέες άκρως οικονομικές προτάσεις στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, τα Nokia 100 και 101. Το πρώτο έρχεται με οθόνη TFT 1,8 ιντσών, ανάλυσης 128 x 160, ενώ ο χρόνος αναμονής του αγγίζει τις 35 ημέρες! Όσον αφορά το Nokia 101, μοιράζεται τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το προηγούμενο, ενώ επιπρόσθετα διαθέτει MP3 player, δυνατότητα χρήσης κάρτας microSD ώς 16 GB, και υποδοχή για δύο κάρτες SIΜ. Και τα δυο κινητά τηλέφωνα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά πριν από το τέλος του έτους με τη τιμή τους να μην ξεπερνάει τα 20 ευρώ για το Nokia 100 και τα 25 ευρώ για το Nokia 101.


LG

www.lge.com/gr

Η νέα πρόταση της LG στις οθόνες video wall ονομάζεται Multi-Vision Display 47WV30, έχει μέγεθος 47 ιντσών και λεπτό πλαίσιο. Όσον αφορά τον φωτισμό της, η LG επέλεξε για τη νέα της οθόνη την τεχνολογία LED BLU, η οποία είναι καλύτερη της LCD ως προς την ποιότητα της εικόνας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, η επιφάνεια της οθόνης είναι καλυμμένη με μια ειδική μεμβράνη για να είναι πιο ευδιάκριτη η εικόνα ακόμη και σε πολύ φωτεινούς χώρους.

€100 Τιμή

LG

www.lge.com/gr

Το LSM-100 της LG είναι το πρώτο ποντίκι που λειτουργεί και σαν σκάνερ! Εκτός από την καλοσχεδιασμένη κατασκευή, διαβάζει οποιοδήποτε έγγραφο μέχρι Α3 σελίδες, ενώ την ίδια στιγμή η τεχνολογία OCR αναγνωρίζει χαρακτήρες και τους μετατρέπει σε αρχεία Word. Κυκλοφορεί ήδη στα 100 ευρώ, στα περισσότερα ελληνικά καταστήματα.

14


Sony Ericsson www.sonyericsson.com

Άλλο ένα smartphone έρχεται να προστεθεί στη σειρά Xperia: το ολοκαίνουργιο Neo V, το οποίο έχει οθόνη αφής 3,7 ιντσών, ανάλυσης 480 x 854, Qualcomm Snapdragon επεξεργαστή και μνήμη στα 2 GB. Φυσικά δεν θα απουσιάζουν τα Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, A-GPS, microUSB, HDMI, ενώ στο λειτουργικό σύστημα θα συναντήσουμε το Android 2.3.4 Gingerbread. Το νέο Xperia Neo V θα κάνει την εμφάνισή του στα ράφια των καταστημάτων πριν από το τέλος του έτους.

Toshiba www.toshiba-greece.com

Ο Qosmio F750 3D διαθέτει δύο πρωτοποριακά χαρακτηριστικά: είναι ο πρώτος φορητός υπολογιστής στον κόσμο που χωρίς ειδικά γυαλιά 3D μπορεί να αναπαράγει παράλληλα 2D και 3D σε μια οθόνη. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία 3D, αφού ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να παρακολουθήσει 3D περιεχόμενο σε ένα παράθυρο και παράλληλα να περιηγηθεί στο web για επιπλέον πληροφορίες. Το φθινόπωρο θα φτάσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

16


€20

Τιμή

€35

Τιμή

Logitech www.logitech.com/el-gr

Μια εντυπωσιακή σειρά στερεοφωνικών headsets για PC παρουσίασε η Logitech, με κοινό χαρακτηριστικό την υψηλή διαύγεια ήχου. Logitech Stereo Headset H130: To Η130 προσφέρει μια άνετη και κομψή εφαρμογή, σχεδιασμένο για στήριξη στο πίσω μέρος της κεφαλής. Logitech Stereo Headset H150: Το μοντέλο H150 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το H130 αλλά διαφορετικό τρόπο στήριξης, καθώς διαθέτει μια κλασική ρυθμιζόμενη γέφυρα. Logitech Stereo Headset H250: Με τον δυναμικό στερεοφωνικό του ήχο, το Logitech Stereo Headset H250 κάνει απολαυστική την ακρόαση μουσικής, την παρακολούθηση ταινιών, το online παιχνίδι και βέβαια την τηλεπικοινωνία μέσω διαδικτύου. Τα Logitech Stereo Headset H130 και Logitech Stereo Headset H150 έχουν προτεινόμενη λιανική τιμή τα 20 ευρώ και το Logitech Stereo Headset H250 τα 35 ευρώ αντίστοιχα.

Sony www.sony.gr

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ της κινηματογραφικής απόδοσης και των διαδικτυακών δυνατοτήτων της BRAVIA HX920 σας επιτρέπει να βλέπετε οτιδήποτε επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε. Αυτή η LCD TV είναι φορτωμένη με έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως Intelligent Peak LED για εκπληκτική αντίθεση και σύστημα Motionflow XR 800 για ομαλή διαδοχή των καρέ και ευκρινή εικόνα. Η ΗΧ920, με το σύστημα X-Reality PRO δίνει υψηλής ποιότητας εικόνα, τόσο σε 2D όσο και σε 3D.

17


$18

Lootiful

Τιμή

www.lootiful.com

Είστε οπαδός και του iPhone 4 και του Nintendo; Όσο απομακρυσμένα και αν φαίνονται μεταξύ τους, μπορείτε να τα συνδυάσετε, κάνοντας χρήση της θήκης προστασίας της Lootiful. Οι θήκες Gameboy διατίθενται σε 2 εκδόσεις για το iPhone 4, Standard model ($17,99) & Limited edition 1.000 κομματιών, η οποία έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμη και η θήκη προστασίας για το iPad 2. Προπαραγγείλτε την από την παραπάνω διεύθυνση, έναντι 18 δολαρίων Αμερικής.

€300 Tιμή

Sony www.sony.gr

Σε αντίθεση με τα συμβατικά ηχεία, τα νέα ηχεία για smartphones της Sony με τεχνολογία 3600 Circle Sound στέλνουν τέλεια ισορροπημένο ήχο σε κάθε γωνία του δωματίου. Σε οποιοδήποτε σημείο και αν τοποθετήσετε το ηχείο, η μουσική ακούγεται υπέροχα. Μετακινείστε το ηχείο τριγύρω στο δωμάτιο και η μουσική θα εξακολουθήσει να ακούγεται με εκπληκτικό ήχο. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν φτάσει.

18

Sonos www.sonos.com

Διαθέτοντας όμορφο design και βολικό μέγεθος, αφού μπορείτε να το τοποθετήσετε όπως σας βολεύει, το Play 3 της Sonos είναι συμβατό με το iPhone ή το Android τηλέφωνό σας, για να ελέγχετε τη μουσική από απόσταση. Επίσης, μπορεί να συνδεθεί και στο internet, παρέχοντάς σας πρόσβαση σε απεριόριστες μουσικές επιλογές. Μπορεί να παίξει όλες τις μουσικές σας συλλογές, συμπεριλαμβανομένων των iTunes tracks που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε κάποιο Network Attached Storage. Από την εταιρεία κοστίζει 300 ευρώ.


Motorola www.motorola.com

Το Motorola Droid Bionic, το νέο smartphone της Motorola που θα κυκλοφορήσει σύντομα, εφοδιάζεται με οθόνη αφής 4,3 ιντσών, ανάλυσης 540 x 960 και για επεξεργαστή χρησιμοποιεί τον διπύρηνο ARM Cortex A9 που τρέχει στο 1 GHz. Διαθέτει μνήμη RAM στα 512 ΜΒ και αποθηκευτικό χώρο στα 16 GB με δυνατότητα επέκτασης στα 32 GB με χρήση κάρτας microSD. Παράλληλα συναντάμε κάμερα στα 8 megapixels, με autofocus, dual-LED flash και δυνατότητα καταγραφής βίντεο ανάλυσης 720p. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται στις αγορές.

TomTom www.tomtom.com

Η TomTom πρόσφατα παρουσίασε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA, τις πρώτες εικόνες της επερχόμενης έκδοσης της εφαρμογής για το iPhone, η οποία θα είναι βελτιστοποιημένη για iPad. Η τελευταία έκδοση θα περιλαμβάνει βελτιωμένη απεικόνιση, ευκρινέστερα γραφικά και πιο εύκολο χειρισμό σχεδιασμένο ειδικά για το iPad. H καινούργια εφαρμογή TomTom θα είναι διαθέσιμη το φθινόπωρο του 2011.

20


€17 Τιμή

Agloves www.agloves.com

Στην IFA 2011 δυο αμερικανίδες σχεδιάστριες ρούχων παρουσίασαν τα Agloves, τα οποία εκτός του ότι κρατούν ζεστά τα χέρια σας τους κρύους μήνες του χειμώνα, προσφέρουν και πολύ καλή απόκριση στον χειρισμό των συσκευών με οθόνη αφής. Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα γάντια με οποιαδήποτε συσκευή με οθόνη αφής, νιώθετε σαν να μην τα φοράτε! Από το φθινόπωρο τα περιμένουμε στην Ευρώπη, στα 17 ευρώ.

$49

Τιμή

Etymotic www.etymotic.com

Η χρήση των ακουστικών κάνει σίγουρα πιο προσωπική τη σχέση μας με τη μουσική, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στα αφτιά μας, σε περίπτωση που αυξήσουμε την ένταση απότομα. Γι’ αυτό λοιπόν δημιουργήθηκαν τα ακουστικά ETY-Kids από την εταιρεία Etymotic, τα οποία παρουσιάστηκαν στην IFA. Τα ακουστικά λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά 4 ετών, αφού διαθέτουν ένα ειδικό σύστημα που απομονώνει τον ήχο, προστατεύοντας έτσι από τον δυνατό ήχο. Μέχρι τον χειμώνα θα έρθουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεκινώντας από τα 49 δολάρια.

Philips www.philips.com

Τα Fidelio Docking Stations for Android μπορούν να συνεργαστούν με smartphones και tablets που «φοράνε» το Android, παρέχοντας άκρως ικανοποιητική ποιότητα ήχου. Η εταιρεία, ακόμη, έχει δημιουργήσει και ένα app που συνδέει το smartphone σας με τη βάση μέσω Bluetooth. Θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

22


TECH-GADGETS & MORE

Piaggio G Beverly 300ie Ένα scooter για κάθε δρόμο

Piaggio: ένα όνομα που είναι ταυτισμένο με την κατηγορία των scooters, παρουσίασε τον Σεπτέμβριο το Beverly 300ie, προσαρμόζοντάς το στα δεδομένα της εποχής. Δεν είναι όμως μόνον ο σχεδιασμός που μας γοητεύει πάνω του…

Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο scooter να ξεχωρίζει από τον ορυμαγδό της σύγχρονης εποχής; Πάντως όχι η ισχύς, μιας και πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε ανταγωνιστικά μοντέλα που να καταγράφουν περισσότερο εντυπωσιακές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι ιταλοί σχεδιαστές όμως δεν έδειξαν να νοιάζονται για την ισχύ, αν και το Beverly 300ie και στην εθνική οδό μια χαρά θα τα πάει χωρίς να «ζοριστεί»! Πριν αποκαλύψουμε τα μυστικά του, ας δούμε το παρελθόν. Πριν από δέκα περίπου χρόνια, όταν και εμφανίστηκε για πρώτη φορά η σειρά Beverly, η Piaggio έδινε στο κοινό ένα δίτροχο πόλης με ενεργητική ασφάλεια, καλύτερη συμπεριφορά και ικανότητα ταξιδιού μικρού βεληνεκούς. Οι ανάγκες όμως των ανθρώπων συνεχώς αλλάζουν, και ως εκ τούτου αλλάζουν απαραίτητα και τα προϊόντα. Γι’ αυτό λοιπόν και η Piaggio λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των περισσότερων ανθρώπων της εποχής μας να έχουν ένα δίκυκλο για τα πάντα, προέβη σε σημαντικές αλλαγές: μείωσε τον πίσω τροχό στις 14 ίντσες, αύξησε το μεταξόνιο, μεγάλωσε τους αποθηκευτικούς χώρους κατά 50%. Δημιούργησε δηλαδή ένα scooter που μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και εντός αλλά και εκτός των ορίων μιας πόλης.

24

Το νέο σχέδιο

Εκεί που οι ανταγωνιστές του μιλούν για δύναμη και ισχύ, το Beverly 300ie προβάλλει το φινετσάτο σχέδιο, τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών και μια τελείως διαφορετική γεωμετρία οδήγησης, τοποθετώντας νέο αφρώδες υλικό στη σέλα, την οποία ανασχεδίασε για να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στον επιβάτη.


Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι το Beverly έγινε πιο άνετο στα πολλά χιλιόμετρα, αλλά και για τους ψηλούς αναβάτες, ενώ υπάρχει και αρκετός χώρος για μικροαντικείμενα μέσα στη μάσκα και επίσης άγκιστρο για σακούλες κάτω από το τιμόνι - όμως το κεντρικό τούνελ ίσως εμποδίσει λίγο στη μεταφορά λίγο ογκωδέστερων αντικειμένων. Τα τρία κυκλικά όργανα (δείκτης βενζίνης αριστερά, ταχύμετρο στο κέντρο, δείκτης θερμοκρασίας δεξιά) έχουν κλασική εμφάνιση, αλλά το βράδυ μεταμορφώνονται με μοντέρνο μπλε φωτισμό. Στο κέντρο τους, η οθόνη LCD εμφανίζει μερικό χιλιομετρητή, ψηφιακό ρολόι, την τάση της μπαταρίας, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη ρεζέρβα καυσίμου και τις λυχνίες ελέγχου.

Στον δρόμο

Το Beverly 300ie δεν απευθύνεται σε όσους θέλουν ακραίες επιδόσεις, αλλά σε όσους ενδιαφέρονται για ένα δίτροχο όχημα που να… τα κάνει όλα με τον συνδυασμό του πολυχρηστικού χαρακτήρα του, υπηρετώντας και την απόδοση και την ασφαλή οδική συμπεριφορά. Για τα 300 κυβικά του το Beverly δίνει στον επιβάτη και οδηγό του την επιτάχυνση που χρειάζεται για το ταξίδι του, ενώ η ισχύς είναι αρκετή σε όλο το φάσμα του στροφόμετρου και ο ηλεκτρονικός ψεκασμός, που καλύπτει τις προδιαγραφές Euro3, φροντίζει να διατηρείται ο έλεγχος της κατανάλωσης. Επιπλέον, είναι ένα δίτροχο που ποτέ δεν γίνεται απρόβλεπτο, που συγχωρεί λάθη, που προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση και που καταφέρνει πάντα να μένει υπό έλεγχο. Με πιο σβέλτη οδήγηση στην εθνική οδό είναι όσο στιβαρό χρειάζεται.

Piaggio Beverly 300ie Κινητήρας: Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, υγρόψυκτος, 4βάλβιδος (278) Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.): 22,2 / 7.250

Διαστάσεις: 2,150 / 0,780 μέτρα (μήκος/πλάτος) Μεταξόνιο: 1,535 (μέτρα) Βάρος: 165 κιλά

Ρεζερβουάρ: 12,5 λίτρα Τιμή: Αναμένεται

Η Ducati Diavel AMG Special Edit. στη Φρανκφούρτη Η Ducati Diavel AMG Special Edition των Ducati και AMG έδωσε το «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου στη Φρανκφούρτη (15-25/09). Η έκδοση Diavel AMG Special Edition έχει νέες ζάντες 5 ακτίνων, καλύμματα ψυγείου από ανθρακονήματα, νέα εξάτμιση και σέλα από το πολυτελές υλικό Alcantara. Η «υπογραφή» της AMG εμφανίζεται σε αρκετά σημεία της μοτοσικλέτας, την οποία διατρέχει μια διαμήκης λευκή γραμμή. Η συλλεκτική Ducati Diavel AMG Special Edition θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά από την αρχή του 2012.

25


ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

Ν

Παράθυρο στον κόσμο Η μόνιμη στήλη των «Σύντομων Νέων» είναι για όλους όσοι θέλουν να ενημερώνονται και να μαθαίνουν πρώτοι τα νέα που σχετίζονται με τον κόσμο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Σ’ αυτόν τον χώρο θα βρείτε τις πιο «φρέσκες» ειδήσεις, για να μη σας πιάσουν

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τις άδειες

138 39: Νέος αριθμός εξυπηρέτησης Mε τον νέο αριθμό εξυπηρέτησης 138 39 οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote συνεχίζουν να απολαμβάνουν δωρεάν, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες τους. Όλοι οι συνδρομητές των εταιρικών προγραμμάτων Cosmote Business μπορούν να καλούν δωρεάν εντός Ελλάδας στο 138 39 από το εταιρικό τους κινητό τηλέφωνο, ενώ οι εταιρικοί πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στον αριθμό +30 69710 13839.

ποτέ αδιάβαστους κι ανενημέρωτους. Για εμάς τα «Σύντομα Νέα» αποτελούν ένα παράθυρο στον απέραντο κόσμο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης κι έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον δυναμικό χαρακτήρα της τεχνολογίας και των πολυμέσων.

Forthnet και Energa ενώνουν τις δυνάμεις τους

O Όμιλος Forthnet και η Energa, η πρώτη ιδιωτική εταιρεία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Ελλάδα, προχώρησαν σε στρατηγική συμφωνία στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας πακέτα ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας και ίντερνετ.

Η Υπουργική Απόφαση έκανε δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της ΕΕΤΤ και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος, την προτεινόμενη τιμή, καθώς και τη διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας για τη χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων, η οποία θα διεξαχθεί, τηρώντας τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της προστασίας του ανταγωνισμού στην αγορά. Το Σχέδιο του Τεύχους Προκήρυξης θα είναι διαθέσιμο άμεσα στη διεύθυνση: www.eett.gr.

Νέο business πρόγραμμα από τον ΟΤΕ

Vodafone & Wind: Πλησιάζει η συγχώνευση;

«Καλό κλίμα και συχνή ταύτιση απόψεων» διαπιστώνεται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Vodafone και Wind για συνένωση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες, οι συζητήσεις εξελίσσονται τόσο καλά που δεν αποκλείεται ακόμη και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις στις αρχές Οκτωβρίου. Παρότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση σε εξαιρετικά καλό κλίμα, ακόμη αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε και έχει υποβληθεί προς τις αρμόδιες αρχές, ελληνικές και ευρωπαϊκές, αίτημα συγχώνευσης.

26

Το πρόγραμμα OTE Business Διεθνή προσφέρεται σε τρία ξεχωριστά πακέτα, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης: ΟΤΕ Business Διεθνή Πακέτα Χρόνο. Πρόκειται για πακέτα που απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ισχύουν για κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας προς συγκεκριμένες ζώνες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΤΕ Business Διεθνή - Πακέτα Χωρών. Τα πακέτα αυτά ταιριάζουν σε ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις και καλύπτουν κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας προς συγκεκριμένες ζώνες χωρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΤΕ Business Διεθνή – Συνολικό Εκπτωτικό Πακέτο. Το συνολικό εκπτωτικό πακέτο αφορά σε όλους τους διεθνείς προορισμούς και προσφέρει έκπτωση που κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού για διεθνείς κλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τα ΟΤΕ Business Διεθνή παρέχονται από το 13818 OTE Business Customer Service και το www.otebusiness.gr.

Ενδιαφέρον για τον Hellas Sat

To ενδιαφέρον της SES (Astra) για την απόκτηση του ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της πρώτης κ. Romain Bausch στο περιθώριο συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. O κ. Bausch ανέφερε ότι σε περίπτωση που ο OTE θελήσει να πουλήσει τη θυγατρική του εταιρεία που διαχειρίζεται τον δορυφόρο Hellas Sat, η εταιρεία του θα ενδιαφερθεί να την αποκτήσει. Η εταιρεία ακόμη ενδιαφέρεται για τη μετάδοση του σήματος δορυφορικής τηλεόρασης που θέλει να αναπτύξει ο ελληνικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός μέσα στις επόμενες εβδομάδες.


Conn-x με 9,90 ευρώ/μήνα

Μια νέα προσφορά για ADSL Internet ανακοινώνει ο ΟΤΕ. Το Conn-x προσφέρει νέες χαμηλότερες τιμές για τους πρώτους 6 μήνες για να μπορούν όλοι να συνδεθούν και να σερφάρουν στο internet. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ προσφέρει το Conn-x στις ταχύτητες 2 και έως 24 Mbps. Οι παραπάνω προσφορές απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες και διατίθενται καλώντας δωρεάν το 13888, με μια επίσκεψη στο εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου ΟΤΕ ή online στο www.ote.gr.

Η Deutsche Telekom θα στηρίξει τον ΟΤΕ

Η Deutsche Telekom δεν θα εγκαταλείψει την ύψους 4 δισ. ευρώ επένδυσή της στον ΟΤΕ ακόμα και αν η Ελλάδα οδηγηθεί σε χρεοκοπία, εκτιμά η Bank of America σε ανάλυσή της για τον Οργανισμό. Η BofA εκτιμά ότι η DT θα λειτουργήσει σαν τελευταίο καταφύγιο ρευστότητας για τον Οργανισμό, ο οποίος πάντως δεν αναμένεται να έχει πρόβλημα ρευστότητας πριν από το 2013, οπότε λήγει χρηματοδότηση αξίας 900 εκατ. ευρώ.

Συρρικνώνεται ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών Wind: Smartphone στα 99 ευρώ!

H Wind λανσάρει στην ελληνική αγορά ένα εξαιρετικά φτηνό smartphone με Android 2.2 στα 99 ευρώ, το ZTE Carl. Ταυτόχρονα, δίνει την επιλογή της ελεγχόμενης αξιοποίησης όλων των smartphones ως καρτοκινητών Wind για την πρόσβαση στο ίντερνετ με κόστος που μπορεί να πέσει στα 5 λεπτά ανά ΜΒ για κίνηση έως 100 ΜΒ. Όπως φαίνεται, η Wind εκτιμά ότι η αγορά των smartphones κάτω των 100 ευρώ θα διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο και ρίχνει τη δική της πρόταση στο τραπέζι.

Η διατηρούμενη συρρίκνωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών αποτυπώνει στο ακέραιο τη συνισταμένη αρνητική δύναμη που ασκείται στους εισηγμένους ομίλους, καθώς η φάση μεταωρίμασης και αυξημένης διείσδυσης που διανύει ο κλάδος σε όλες τις ανεπτυγμένες τηλεπικοινωνιακές αγορές, η σημαντική μείωση του εγχώριου διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και η διατήρηση μιας επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής, επιδρούν καταλυτικά στην πτώση του κύκλου εργασιών και τη διαμόρφωσή του στα 3,06 δισ. ευρώ. Πάντως ο κλάδος λόγω της ανόδου των κερδών του OTE εμφάνισε κέρδη 23 εκατ. ευρώ.

Cosmote: Πρώτη στο 3G και στο mobile internet

H Cosmote παρέχει τις υψηλότερες ταχύτητες στις υπηρεσίες πλοήγησης στο mobile internet στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό της εταιρείας, τρίτος εξουσιοδοτημένος φορέας σε συνεργασία με το ΕΜΠ σε πανελλαδική κλίμακα. Επισημαίνεται ότι μόνο τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Cosmote επέκτεινε το 3G δίκτυό της κατά 30% σε επίπεδο νέων σταθμών βάσης, ενώ αύξησε τη μέση ταχύτητα χρήστη του δικτύου της κατά 45%.

Πτώση του τζίρου στον κλάδο των ΤΠΕ

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: ο κύκλος εργασιών στο 6μηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα 4,5 δισ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 960,1 εκατ. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας περιορίστηκαν στις 551.000. Στις τηλεπικοινωνίες ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 6μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης στα 2,8 δισ. ευρώ, τα EBITDA έφτασαν στα 823,2 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 22,9 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ: Βρέθηκε η χρυσή τομή

Η συμφωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων προβλέπει μείωση μισθών 12% το 2012, 11% το 2013 και 10% το 2014 με διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Οι μειώσεις αφορούν τις τρέχουσες απολαβές και δεν είναι αθροιστικές. Δηλαδή στον μισθό του 2013 οι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση στις απολαβές τους καθώς η μείωση θα είναι 11% σε σχέση με το 12% του 2012. Το ίδιο θα συμβεί και το 2014. Στις παραπάνω μειώσεις έχει ενσωματωθεί και η μείωση του ωραρίου εργασίας από 40 ώρες σε 35 ώρες την εβδομάδα διατηρώντας την πενθήμερη εργασία. Παράλληλα, διατηρούνται οι ετήσιες ωριμάσεις της τάξης του 2,2% ετησίως με αποτέλεσμα η μείωση των απολαβών να μετριαστεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, η διοίκηση του ΟΤΕ εξασφαλίζει εργασιακή ειρήνη χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης και, το πιο σημαντικό, είναι ότι θα εξοικονομήσει περί τα 160 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας από το μισθολογικό κόστος του οργανισμού.

27


Ενέσεις ρευστότητας για τη hellas online Στο αμέσως επόμενο διάστημα έρχονται δύο τονωτικές ενέσεις ρευστότητας για τη hellas online. Πρώτον, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συμμετάσχουν τόσο η Intracom Holdings όσο και η Vodafone, η οποία κατέχει το 18,5% των μετοχών της hol. Η δε κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας προβλέπει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των 9.332.704,20 ευρώ. Η δεύτερη ένεση ρευστότητας αφορά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της hol, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις τράπεζες.

Μοναδικά δώρα για τους φοιτητές

Όλοι οι φοιτητές που επισκέπτονται τα καταστήματα Γερμανός, σε όλη την Ελλάδα, έως και 31 Οκτωβρίου, με την επίδειξη του φοιτητικού τους πάσο και με οποιαδήποτε αγορά ενός προϊόντος από μία μεγάλη γκάμα προσφορών, κερδίζουν επιτόπου μία τυχερή κάρτα που αποκαλύπτει αν είναι ανάμεσα στους εκατοντάδες τυχερούς που κερδίζουν απίθανα δώρα τεχνολογίας. Επιπλέον, ένας υπερτυχερός θα κερδίσει όλα τα φοιτητικά του έξοδα για έναν ολόκληρο χρόνο! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.germanos.gr.

Παρατείνεται η προσφορά για τους ανέργους

Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προσφορά της Wind για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ που θα προχωρήσουν σε νέα σύνδεση ή φορητότητα του αριθμού τους στο δίκτυο της Wind μέχρι και τις 31/12/2011, απολαμβάνουν εκπτώσεις και επιπλέον χρόνο ομιλίας για 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους. Για να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να επισκεφτούν ένα οποιοδήποτε κατάστημα Wind και να προσκομίσουν την κάρτα ΟΑΕΔ. Μπορούν επίσης να ενημερωθούν αναλυτικά στο www.wind.com.gr.

Και στην κινητή τηλεφωνία η Cyta Ελλάδος

Παράλληλα με το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα των 30 με 40 εκατ. ευρώ η Cyta Ελλάδος έχει ξεκινήσει επαφές με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας με σκοπό να επεκταθεί και σε αυτόν τον κλάδο. O γενικός διευθυντής κ. Μ. Αχιλλέως διευκρίνισε ότι στον σχεδιασμό της εταιρείας είναι να επεκταθεί στην εγχώρια κινητή τηλεφωνία λειτουργώντας ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO), αξιοποιώντας την υποδομή ενός εκ των υφιστάμενων παρόχων.

Νέα στελέχη στη Sony Ericsson Ελλάδας

Επιστολή Ν. Ζαρκαλή στους εργαζομένους

Έκκληση προς τους εργαζομένους της Wind να μην επηρεαστούν από τα ερωτηματικά και την αναστάτωση που δημιουργεί ο υπό συζήτηση επιχειρηματικός συνδυασμός της με τη Vodafone απευθύνει με επιστολή του προς το προσωπικό της εταιρείας ο διευθύνων σύμβουλος της Wind. O κ. Νάσος Ζαρκαλής σημειώνει ότι ένας πιθανός επιχειρηματικός συνδυασμός δυο εταιρειών του μεγέθους της Wind και της Vodafone δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες. Υπάρχει όμως και μια απειλή: «Aν εξαιτίας της αναστάτωσης που μπορεί να προκαλείται από την σεναριολογία, χάσουμε τον ρυθμό μας, οι επιπτώσεις στην εταιρεία μας μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνες».

Στον δρόμο για το χρηματιστήριο

Η κυβέρνηση της Σερβίας έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για την εισαγωγή της Telekom Serbia στο Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου, στην οποία ο ΟΤΕ συμμετέχει με ένα ποσοστό 20%. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των ιδιωτικοποιήσεων στη Σερβία έχει αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εισαγωγή της. Σύντομα μάλιστα θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για τη διανομή των δωρεάν μετοχών που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση.

H κ. Aysun Sabanli ανέλαβε Head of Marketing με συνολική ευθύνη για τις 7 χώρες που χειρίζεται η Sony Ericsson Ελλάδας. H κ. Aysun Sabanli διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο του Westminster. Ο κ. Ανδρέας Γαραντζιώτης ανέλαβε Head of Sales με ευθύνη για τις αγορές της Ελλάδας, Ισραήλ, Βαλκανίων και Κύπρου. Ο κ. Ανδρέας Γαραντζιώτης διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου και μεταπτυχιακό στα Συστήματα Δυναμικής. Η Sony Εricsson Ελλάδας ενισχύει επιπλέον το δυναμικό της με την κ. Susan Akici Sakine, που ανέλαβε Business Manager με συνολική ευθύνη για τις 7 χώρες που χειρίζεται το ελληνικό γραφείο της εταιρείας, με εσωτερική μετακίνηση από τη Sony Ericsson Ισπανίας. Η κ. Larissa Zota ανέλαβε Trade Marketing Manager για τις αγορές Ισραήλ και Βαλκανίων προερχόμενη από την Orange Ρουμανίας.

28


Vodafone M 555 Blue

MOBILE PHONE

Υποδεχτείτε το Facebook Phone, μόνο με 79 ευρώ!

Η νεότερη προσθήκη από τη Vodafone στα κινητά τηλέφωνα ονομάζεται 555 Blue και έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει κοινωνική δικτύωση, και ειδικότερα άμεση πρόσβαση στο πασίγνωστο κοινωνικό δίκτυο Facebook, όπου και αν βρίσκεστε!

$79

Τιμή

Το νέο κινητό λοιπόν, που θα το βρείτε αποκλειστικά από τη Vodafone, έχει το Facebook ενσωματωμένο σε κάθε λειτουργία του, όπως την εμφάνιση όλων των τύπων μηνυμάτων ή φωτογραφιών σε μία οθόνη. Επίσης διαθέτει ειδικό πλήκτρο «F», το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις αγαπημένες Facebook λειτουργίες του κάθε χρήστη.

Facebook-mania

Αυτό το κινητό με τις ελκυστικές και εύχρηστες λειτουργίες του ήρθε στην Ελλάδα για να ικανοποιήσει την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία μέσω του Facebook. Πιο συγκεκριμένα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, που συνιστούν και την καρδιά αυτού του κινητού και το κάνουν το πρώτο Facebook Phone, είναι τα εξής:

• • •

Από την πρώτη στιγμή που θα το ανοίξετε, μπορείτε να μπείτε στο Facebook απευθείας. Μαζί με τα sms και τα e-mail εμφανίζονται και τα μηνύματα του Facebook. Πατώντας μόνον ένα πλήκτρο κοινοποιείτε τις φωτογραφίες σας σε φίλους και επαφές στο Facebook. Υπάρχει η δυνατότητα συγχρονισμού των προφίλ των φίλων σας στο Facebook με τις αποθηκευμένες σας επαφές.

30

Η αρχική σελίδα της συσκευής ανανεώνεται συνεχώς, για να μένει πάντα ενημερωμένος ο κάτοχος του κινητού για ό,τι συμβαίνει στο αγαπημένο social network. Tο Vodafone 555 Blue διαθέτει ειδικό πλήκτρο «F» του Facebook, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί για μια σειρά λειτουργιών, όπως άμεση κοινοποίηση status update, photo sharing ή posts.

Σχεδιασμένο για επικοινωνία Τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε μαζί με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής ολοκληρώνουν το πορτρέτο ενός κινητού τηλεφώνου που στοχεύει στο mobile messaging.

Η οθόνη των 2,4 ιντσών, 262.144 χρωμάτων και ανάλυσης QVGA, μαζί με το πλήρες πληκτρολόγιο QWERTY και την εσωτερική μνήμη των 40 MB (επεκτάσιμη με κάρτα μνήμης microSD έως 16 GB) κάνουν το Vodafone 555 Blue ιδανικό για chatting!

Κυκλοφορεί

Το Vodafone 555 Blue μπορείτε να το βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Vodafone ή στο www.vodafone.gr, έναντι 79 ευρώ, ή και πιο οικονομικά σε κάποιο πακέτο για τους συνδρομητές καρτοκινητής και καρτοπρογράμματος και για τους συνδρομητές συμβολαίου.


www.mobilenews.gr

Παίξτε και κερδίστε πλούσια δώρα

daily news - τηλέφωνα - laptops - tablets - tech & gadgets reviews - apps - παιχνίδια - σύγκριση τιμών - κατάλογοι

Trim S.A. Online Media for Communication and Technology

SouthEastern Europe

Σκανάρετε με το κινητό & επισκεφτείτε το site


COVER STORY

Αποστολή C στην IFA 2011

Τα highlights της φετινής έκθεσης από το Βερολίνο

Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογικών προϊόντων που γίνεται επί ευρωπαϊκού εδάφους, η IFA 2011, ήταν έτσι όπως ακριβώς την περιμέναμε: είχε λίγα αλλά σπουδαία προϊόντα που τράβηξαν την προσοχή μας και αναμένεται να μας απασχολήσουν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και στις αρχές του 2012.

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο, θεαματικό και πρωτοπόρο είχε να μας επιδείξει φέτος η IFA από τον χώρο των tablets, των smartphones, των φορητών υπολογιστών και των τηλεοράσεων. Σημειωτέον ότι η πλειονότητα αυτών των συσκευών που ακολουθούν θα φτάσουν μέχρι το τέλος του έτους στην ευρωπαϊκή αγορά, γι’ αυτό και δεν έχουν τιμές. Και μην ξεχνάτε ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα θα αποτελέσουν πηγές έμπνευσης για πιο ολοκληρωμένες ιδέες. Οι άξονες της γερμανικής έκθεσης λοιπόν ήταν αυτοί που λίγο έως πολύ περιμέναμε: οι Smart TVs, η εικόνα 3D, τα tablets, τα ολοένα και ισχυρότερα κινητά με Android, τα περιφερειακά άντλησης περιεχομένου από το internet και οι σχετικές

32

δικτυακές υπηρεσίες. Όλα έχουν διακριθεί ως τάσεις από πέρυσι, φέτος ωστόσο έχουν βρει την πλήρη τους έκφραση, με τις κατασκευάστριες εταιρείες να παρουσιάζουν πολλαπλές ενίοτε προτάσεις μοντέλων για την ίδια προϊοντική κατηγορία και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους να είναι πια εντονότατος στα προαναφερθέντα. Κάτι που για εμάς τους καταναλωτές μόνο θετικό μπορεί είναι, φυσικά! Είτε σας άρεσε όμως είτε όχι η IFA 2011, πιστεύουμε ότι δεν μπορείτε να μη συμφωνήσετε μαζί μας στο ότι για ακόμη μια φορά η τεχνολογία έδειξε να μην επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, αλλά να εξελίσσεται χαρίζοντας μιας αισιόδοξη νότα για το αύριο.


Acer Iconia Tab A100

Και η Acer στο «παιχνίδι» των tablet-PCs με μια «έξυπνη» συσκευή που φέρει το όνομα Iconia Tab A100 και αναμένεται να είναι φτηνότερο από τα ανταγωνιστικά του μοντέλα. Η οθόνη έχει ανάλυση 1.024 x 600 και προβάλλει δεδομένα που επεξεργάζεται ο Tegra 2 (1 GHz) της Nvidia. Η μνήμη RAM είναι στα 512 MB, ενώ ως είθισται πλέον στα tablets υπάρχουν δύο κάμερες (5 megapixels πίσω, 2 megapixels εμπρός). Το νέο Iconia έχει προεγκατεστημένο το Android Honeycomb 3.2. Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Samsung Multiview MV800

H Multiview MV800 είναι μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ανάλυση 16,1 megapixels και compact σχεδίαση, η οποία όμως παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα: σου επιτρέπει να τραβήξεις φωτογραφίες από κάθε πιθανή γωνία που θα σκεφτείς, καθώς η LCD οθόνη της, 3 ιντσών, μπορεί να περιστραφεί στον οριζόντιο άξονα κατά 180 μοίρες. Η MV800 διαθέτει ευρυγώνιο φακό 26 mm, 5x οπτικό zoom και δυνατότητα video capture στα 720p, ενώ υπολογίζεται ότι θα κοστίζει γύρω στα 200 ευρώ.

Acer Aspire Ultrabook S3

Navigon pna

Νέο, λεπτό design, «σώμα» κατασκευασμένο από μέταλλο και γυαλί, οθόνες 4,3 και 5 ιντσών, και καινούργιο περιβάλλον εργασίας συνθέτουν τα προτερήματα των νέων συστημάτων pna της Navigon στην IFA 2011. Την προσοχή έκλεψε το καινούργιο interface, ονόματι Navigon flow, το οποίο με απλά λόγια είναι προγραμματισμένο να μειώνει τη χρήση των πλήκτρων και να μην εμφανίζει άχρηστες πληροφορίες. Όσον αφορά τις τιμές, η σειρά 30 κοστίζει από 79 έως 119 ευρώ, η σειρά 24×5 και 25×5 από 159 έως 219 με υποστήριξη 3D Traffic, και οι 34x από 299 έως 329 και επιπλέον capacitive multitouch οθόνες.

Σκληρός ο ανταγωνισμός στα laptops, με την Acer να παρουσιάζει στο κοινό ένα πολύ ελαφρύ και λεπτό laptop, το Aspire Ultrabook S3. Σε τεχνικό επίπεδο, η διαγώνιος της οθόνης του είναι στις 13,3 ίντσες, το πάχος του είναι στα 13 χιλιοστά και το βάρος του μόλις λιγότερο από 1,4 κιλά. Επεξεργαστές 2ης γενιάς Intel Core i3/i5/i7 και Bluetooth 4.0 είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του, ενώ η Acer τονίζει την γρήγορη ανταπόκριση κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο internet... μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. Ένα Acer ultrabook δεν θα μπορούσε να μην έχει crystal eye web camera, η οποία είναι στα 1,3 megapixels και μικρόφωνο, ενώ η συνδεσιμότητά του εξασφαλίζεται με στάνταρ HDMI θύρες και USB φυσικά, ενώ διαθέτει φυσικά card readers. Επίσης εξαιρετικές ταχύτητες ανταπόκρισης φέρεται να έχει το S3 όταν επανέρχεται από το Sleep mode, και το Deep Sleep mode, σε 1,5 και 6 δευτερόλεπτα! Με αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζει εξαιρετική αυτονομία στην μπαταρία του Ultrabook, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και 50 ημέρες αναμονής. Οι τιμές του θα ξεκινούν από τα 800 ευρώ και θα φτάνουν τα 1.200.

33


Emporia Elegance

Στο πλαίσιο της φετινής IFA η εταιρεία Emporia παρουσίασε τρία νέα κινητά τηλέφωνα που απευθύνονται αποκλειστικά σε ηλικιωμένους. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι ένα κινητό τηλέφωνο για έναν μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο, σε περίπτωση που βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης και δεν έχει κάποιον κοντά του. Έτσι λοιπόν, τα νέα emporiaRL2, emporiaCLICK και emporiaTALKcomfort φέρουν μεγάλα πλήκτρα, ευκολία πρόσβασης στις κλήσεις και το πλήκτρο έκτατης ανάγκης. Το emporiaCLICK έχει και κάμερα, το emporiaRL2 ξεχωρίζει για τον clamshell χαρακτήρα του και το emporia TALKcomfort ξεχωρίζει με την αισθητική του. Τα περιμένουμε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2012.

Toshiba AT200

Μετά το λεπτότερο laptop η Toshiba παρουσίασε το λεπτότερο tablet-PC, το AT200, που «φοράει» για λειτουργικό το Android 3.2 Honeycomb και φέρει εντυπωσιακές διαστάσεις. Έχει 25,6 εκατοστά μήκος, 17,6 εκατοστά πλάτος και μόλις 7,7 χιλιοστά πάχος, η οθόνη του AT200 είναι LCD, capacitive, στις 10,1 ίντσες διαγώνιο, ανάλυση στα 1.280 × 800 pixels και όσο κι αν είναι εξαιρετικά λεπτό, υπόσχεται 8 ώρες συνεχόμενη αναπαραγωγή βίντεο. Ο επεξεργαστής του TI OMAP 4430 είναι στα 1,2 GHz, η RAM του στο 1 GB και η εσωτερική του μνήμη φτάνει τα 64 GB. Διαθέτει θύρες Micro-USB, micro-HDMI, δέχεται microSD, διαθέτει Bluetooth, Wi-Fi. Η πίσω κάμερά του είναι στα 5 megapixels, ενώ η μπροστινή, για πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων, είναι στα 2 megapixels. Για να «την ακούτε» έχει δύο στερεοφωνικά ηχεία των 1.5 W. Όπως είπαμε, το λειτουργικό είναι το Honeycomb και η Toshiba έχει δεσμευτεί να το φέρει στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2011.

34

Sony Ericsson Xperia arc S

Η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια Xperia διαθέτει αναβαθμισμένο επεξεργαστή 1.4 GHz και την τεχνολογία της Sony 3D sweep panorama. Το Xperia arc S διαθέτει 25% γρηγορότερη μετατροπή πολυμέσων και κάμερα εκκίνησης, καθώς και 20% ταχύτερη απόδοση ιστοσελίδων σε σχέση με το Xperia arc. Το Xperia arc S διαθέτει Mobile BRAVIA Engine, φωτογραφική μηχανή 8,1 megapixels με δυνατότητα HD video καθώς και τον βραβευμένο αισθητήρα Exmor R για κινητά της Sony, που επιτρέπει τη λήψη υψηλής ποιότητας φωτεινών φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μοναδικές εμπειρίες κοινωνικής δικτύωσης με το Facebook inside Xperia, καθώς και στον κόσμο του Android που περιλαμβάνει πάνω από 250.000 εφαρμογές. Μέχρι το τέλος του 2011 θα έχει έρθει στην Ευρώπη.


Lenovo IdeaPad A1 Samsung Galaxy Note

Μια νέα κατηγορία στα smartphones άνοιξε η Samsung με την παρουσίαση ενός ολοκαίνουργιου smartphone. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η Samsung παρουσίασε μια πραγματικά επαναστατική συσκευή ονόματι Galaxy Note. Πρόκειται για μια «έξυπνη» συσκευή με οθόνη 5,3 ιντσών, πάχος 9,6 χιλιοστά, τεχνολογίας Super AMOLED HD, μαζί με γραφίδα. Επίσης διαθέτει έναν διπύρηνο επεξεργαστή χρονισμένο στα 1.4 GHz και μπαταρία 2.500 mAh.

Στην IFA 2011 η Lenovo παρουσίασε το IdeaPad A1, ένα προσιτό tablet 7 ιντσών, με Android λειτουργικό, που θα κυκλοφορήσει πρώτα στις ΗΠΑ και σε διάφορα χρώματα. Από τα ατού του ξεχωρίζουμε τη χαμηλή τιμή: 200 δολάρια για την έκδοση των 8 GB. Το Lenovo IdeaPad A1 διαθέτει οθόνη ιντσών LED ανάλυσης 1.024 x 600, επεξεργαστή ARM Cortex A8 1 GHz, κάμερα 3 megapixels, εμπρόσθια κάμερα 0,3 megapixels, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, υποδοχές microSD και microUSB, στερεοφωνικά ηχεία και χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android 2.3 Gingerbread, με δυνατότητα αναβάθμισης σε Android Ice Cream Sandwich όταν κυκλοφορήσει! Ακόμη, έχει πάχος 11,9 χιλιοστά και ζυγίζει 400 γραμμάρια, ενώ η μπαταρία του δίνει αυτονομία έως 7 ώρες για «σερφάρισμα» στο internet.

Sony Tablets S & P

Στην IFA η Sony ανακοίνωσε ότι εισέρχεται άμεσα στην αγορά των tablets με δύο συσκευές που θα είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη το επόμενο δίμηνο, αν και στην Ελλάδα μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως και μέχρι τις αρχές του 2012. Το Tablet S είναι ένα tablet κλασικού τύπου με έναν σχεδιασμό που αυξάνει την ευχρηστία και τιμή στα 479 ευρώ όταν θα κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα στην Ευρώπη. Το Tablet P είναι μία συσκευή με 2 οθόνες που θα κοστίζει 599 ευρώ. Και τα δύο μοντέλα θα διαθέτουν την πιστοποίηση PlayStation για την αναπαραγωγή παιχνιδιών της δημοφιλούς κονσόλας, ενώ θα υποστηρίζουν την τεχνολογία Sony Media Remote για τον ασύρματο χειρισμό άλλων Sony συσκευών, όπως τηλεοράσεις.

35


Samsung Series 7 CHRONOS Toshiba Blu-ray players

Κατά τη διάρκεια της IFA 2011, η Toshiba παρουσίασε δύο νέα Full HD Blu-rayTM players. Τα BDX1250KE και BDX2250KE προσφέρουν μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου, μεταξύ των οποίων 1.080p up-scaling περιεχομένου DVD, σε μια εκπληκτική αναλογία τιμής/επιδόσεων. Το BDX2250KE προσφέρει ακόμη πρόσβαση σε YouTubeTM Leanback και στη φωτογραφική πλατφόρμα PicasaTM. Τα γυαλιστερά μαύρα players διαθέτουν ασημένιο φινίρισμα στο μπροστινό τους μέρος και θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

HTC Titan & Radar

Το Samsung Series 7 CHRONOS έχει λεπτή εμφάνιση (23,9 χιλ.), διαθέτει έναν τετραπύρηνο επεξεργαστή i7 2675QM στα 2,2 GHz της Intel, το CHRONOS εντυπωσιάζει χάρη στην τεχνολογία ExpressCache που ελαχιστοποιεί τους χρόνους εκκίνησης. Έτσι, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FastStart, μπορεί να ανοίξει από sleep mode σε 2 μόλις δευτερόλεπτα, ενώ με το QuickBoot (από εντελώς κλειστό) ξεκινά σε 19 δευτερόλεπτα. Η νέα πρόταση της Samsung βγαίνει σε δύο εκδόσεις, που επιτυγχάνουν το απίστευτο: να χωρέσουν μεγαλύτερες οθόνες από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο σασί τους. Η μία χωράει οθόνη 15,6 ιντσών σε σασί για 15άρι laptop, ενώ η άλλη οθόνη 15 ιντσών σε laptop φτιαγμένο για 14άρα οθόνη. Η νέα σειρά laptops της Samsung διαθέτει ακόμη μνήμη 8 GB DD3, κάρτα γραφικών AMD Radeon HD6750M με 1 GB memory, σκληρό δίσκο 750 GB, καθώς και εντυπωσιακούς χρόνους αυτονομίας έως και 9 ώρες με μία φόρτιση.

Η HTC ανακοίνωσε τα νέα smartphones με Windows Phone λειτουργικό, HTC Titan και HTC Radar. Το HTC Titan φέρνει το αγαπημένο σας περιεχόμενο και τη multimedia εμπειρία χρήσης πιο κοντά από ποτέ, χάρη στη μεγάλη οθόνη 4,7 ιντσών, την ίδια στιγμή που είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και έχει πάχος μόλις 9,9 χιλιοστά. Τόσο με το HTC Titan όσο και με το HTC Radar, το mobile multimedia γίνεται καλύτερο από ποτέ. Και τα δύο τηλέφωνα εμπεριέχουν το HTC Watch - μια εφαρμογή που μπορεί και τοποθετεί μια ολόκληρη βιβλιοθήκη των πιο πρόσφατων κινηματογραφικών ταινιών και TV Shows στα χέρια σας, επιτρέποντας στους χρήστες να ανακαλύψουν το τελευταίας τεχνολογίας περιεχόμενο video με ένα πολύ εύκολο και οπτικά εντυπωσιακό τρόπο. Από τον Οκτώβριο θα κυκλοφορούν σε Ευρώπη και Ασία.

36


LG Electronics: 3D επανάσταση στην IFA 2011!

Και τι δεν παρουσίασε η LG στη διεθνή έκθεση IFA 2011, που έγινε στο Βερολίνο: 3D Smart τηλεοράσεις και οθόνες Η/Υ, συναρπαστικά συστήματα ήχου και, φυσικά, 3D smartphones και tablet. Όσον αφορά τα τελευταία, το LG Optimus Pad και το LG Optimus 3D προσφέρουν πρωτοποριακές «έξυπνες» λειτουργίες με αξεπέραστες οπτικοακουστικές δυνατότητες και υψηλή συνδεσιμότητα. Απολαύστε τα LG Optimus Pad και LG Optimus 3D. Απολαύστε το μέλλον στις «έξυπνες» συσκευές.

37


COVER STORY

C

Δοκιμάζοντας το LG Optimus 3D Είναι 3D και φαίνεται!

Αναμφισβήτητα η λέξη που ακούγεται πιο πολύ αυτή τη χρονιά είναι ο όρος «3D» και το πρώτο smartphone που ακολουθεί αυτήν την τεχνολογία το LG Optimus 3D. Αξίζει όμως ή μήπως είναι ένα πυροτέχνημα που αργά ή γρήγορα θα εξαφανιστεί; Το δοκιμάσαμε και συγκεντρώσαμε τα θετικά και τα αρνητικά του.

38


Υπάρχει άνθρωπος που να μη γνωρίζει την τεχνολογία 3D; Δεν λέμε ότι όλοι έχουν μια τρισδιάστατη τηλεόραση στο σπίτι τους, αλλά όλοι έχουμε δει μια ταινία με τα ειδικά γυαλιά που έδιναν άλλο… πρεστίζ! Η LG λοιπόν παρουσίασε και κυκλοφόρησε ένα κινητό που και «έξυπνο» είναι, και πολύ καλή δικτύωση προσφέρει, αλλά και ενσωματώνει κάτι τελείως διαφορετικό: την τεχνολογία 3D. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και επιτρέπει στον κάτοχο του Optimus 3D να βλέπει τρισδιάστατο υλικό χωρίς ειδικό εξοπλισμό (τα γυαλιά που λέγαμε). Εν ολίγοις, η LG κατάφερε να προκαλέσει μεγάλο «θόρυβο», μιας και όλοι ασχολήθηκαν μαζί του (και ασχολούνται ακόμη), αλλά το ερώτημα παραμένει: έχει τα προσόντα το LG Optimus 3D για να αποτελέσει μια τελείως ξεχωριστή high end λύση και ίσως να ανοίξει μια καινούργια αγορά;

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Τόσο το μέγεθος όσο και το βάρος του κινητού κάνουν αυτή τη συσκευή πολύ στιβαρή και ογκώδη. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεσαι λίγο να τη βάλεις στην τσέπη σου και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Φυσικά το μέγεθος εξαρτάται και από την οθόνη των 4,3 ιντσών, η οποία έχει πάρα πολλά χρώματα και ικανοποιητική ανταπόκριση στα αγγίγματα. Το μεγάλο ατού βέβαια της οθόνης (και όλου του κινητού) είναι η αναπαραγωγή του 3D περιεχομένου, για το οποίο η LG δημιούργησε την Tri-Dual αρχιτεκτονική (dual core, dual channel, dual memory). Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο επεξεργαστής του κινητού, που αν και είναι από τους πιο δυνατούς στην αγορά, κάποιες φορές έδειξε να καθυστερεί. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι ένα γρήγορο κινητό που δεν πιστεύουμε ότι θα δυσκολέψει τον χρήστη στην επεξεργασία των δεδομένων. Όσον αφορά το λειτουργικό, το κινητό έρχεται με το Android 2.2 αλλά μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε 2.3, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μη χαρείτε το περιβάλλον εργασίας ενός από τα πιο προηγμένα λειτουργικά συστήματα. Στα άλλα θετικά στοιχεία εντοπίσαμε την ύπαρξη της διπλής κάμερας που εγγυάται την καταγραφή πολύ υψηλής ανάλυσης βίντεο, αλλά και την μπροστινή κάμερα για βιντεοκλήσεις.

Η 3D εμπειρία

Αν και η οθόνη του κινητού τα καταφέρνει πολύ καλά στον τομέα της αναπαραγωγής, με το 3D mode και την καλή φωτεινότητα να επιτρέπουν αναπαραγωγή χωρίς πρόβλημα, οι δύο αισθητήρες των 5 ΜΡ σας δίνουν τη δυνατότητα να τραβήξετε τρισδιάστατες φωτογραφίες, αλλά μέχρι 3 ΜΡ ανάλυση. Το τελευταίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά για να δείτε το πραγματικό εφέ θα πρέπει η συσκευή που θα μοιραστείτε το παραγόμενο αρχείο να μπορεί να υποστηρίξει 3D. Σε διαφορετική περίπτωση θα δείτε δύο σχεδόν όμοιες εικόνες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη λήψη video. Η ποιότητα του εγγραφόμενου video σε 3D «υποβαθμίζεται» στα 720p. Με αρκετές ρυθμίσεις και αρκετά καλή ποιότητα εγγραφής μπορείτε να απαθανατίσετε τις προσωπικές σας στιγμές και να τις αναπαράγετε μέσω του HDMI όπως προείπαμε στην 3D τηλεόραση του σαλονιού σας. Εκεί θα έχετε μια καθαρότερη εικόνα για την ποιότητα της εγγραφής. Αν πάλι δεν είστε κάτοχος τέτοιου εξοπλισμού, δεν χρειάζεται να νιώθετε μειονεκτικά. Στα υπόλοιπα 3D χαρακτηριστικά, μας ενθουσίασε η παρουσία πολλών παιχνιδιών (Nova, Let’s Golf 2, Asphalt 6, Gulliver’s Travel), αλλά και του YouTube 3D, που δεν είναι τίποτα άλλο από το γνωστό site με φιλτραρισμένο περιεχόμενο. Όλα θα ήταν τέλεια εάν η μπαταρία άντεχε λίγο περισσότερο, ενώ η θέαση του τρισδιάστατου υλικού θέλει λίγο χρόνο μέχρι να προσαρμοστεί ο χρήστης.

Να το πάρω;

Ο συνδυασμός των πλούσιων χαρακτηριστικών με τη 3D τεχνολογία έναντι 600 ευρώ κάνουν αυτό το κινητό μια πολύ καλή πρόταση αγοράς στα smartphones. Αν λοιπόν θέλετε να καταβάλετε αυτό το ποσό και να αποκτήσετε μια «έξυπνη» συσκευή που διαθέτει κάτι που (προς το παρόν) δεν το έχουν τα άλλα, τολμήστε και κάντε τη δική σας! Μπορεί κανείς να αποκτήσει το LG Optimus 3D φτηνότερα στα προγράμματα Cosmote Απεριόριστα, σε όλα τα καταστήματα Cosmote, Γερμανός, OTEshops, καθώς και στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπροσώπων της εταιρείας.

39


+ Τα «συν»...

3D, οπότε κάτι τελείως καινούργιο. Αν • Είναι και θα σας κουράσει λίγο στην αρχή, μετά το συνηθίζετε και απολαμβάνετε βίντεο και φωτογραφίες στις τρεις διαστάσεις.

του λείπει τίποτα από την πλευρά του • Δεν εξοπλισμού. Φορτιστής, ακουστικά και καλώδιο HDMI κάνουν παιχνιδάκι τη συνδεσιμότητα του smartphone.

αυτά που προσφέρει θα μπορούσε • Για να είναι πιο ακριβό. καλή ποιότητα κατασκευής. Στιβαρή, • Πολύ αλλά όμορφη συσκευή.

και τα «πλην»

επεξεργαστής έδειξε κάποια σημάδια κόπωσης • Οόταν «τρέξαμε» παράλληλα πολλές εφαρμογές. υπάρχει ραδιόφωνο, για εκείνες τις • Δεν ελάχιστες φορές που θα χρειαστείτε να ακούσετε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή.

• Η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα.

LG Optimus 3D Διαστάσεις: 128,8 x 68 x 11,9 χιλ. Βάρος: 168 γρ.

Τύπος οθόνης: 3D LCD Capacitive οθόνη αφής 4,3 ιντσών με 16 εκατ. χρώματα Ανάλυση οθόνης: 480 x 800 pixels

Λειτουργικό: Android 2.2 Froyo (αναβαθμίσιμο σε 2.3 Gingerbread)

Επεξεργαστής: ARM Cortex-A9 Dual-core με ταχύτητα χρονισμού 1GHz / PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset Δίκτυα: 2G GSM 850 / 900 / 1900 / 1900 και 3G HSDPA 900 / 1900 / 2100 Ενσωματωμένη μνήμη: 8 GB επεκτάσιμη μέσω microSD (έως 32 GB)

Κάμερα: 5 megapixel με ανάλυση 2.560 x 1.920 pixels και λειτουργίες autofocus και LED flash, λειτουργία geotagging και στερεοσκοπικός αισθητήρας, αναπαραγωγή και εγγραφή βίντεο 1080p@24fps (2D) & 720p@30fps (3D)

Υποστήριξη 3D λειτουργιών: 3D θέαση χωρίς γυαλιά, 3D Hotkey, 3D Video Stabilization, Real-Time Misalignment Correction, Real-Time 2D/3D Conversion, 3D Depth Control

Συνδεσιμότητα: WiFi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth v3.0 με A2DP, EDR, microUSB v2.0, HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps Μπαταρία: τύπου Li-Ion 1.500 mAh Ενδεικτική τιμή: 600 ευρώ

40

Ευχαριστούμε πολύ την Cosmote για τη δοκιμαστική χρήση της συσκευής.


COVER STORY

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τιμή Σχεδιασμός Χειρισμός

C

Απόδοση Συνολικά

LG Optimus Pad Το πρώτο 3D tablet με Android 3.1 είναι εδώ!

Σχεδιασμένη τόσο για δουλειά όσο και για διασκέδαση, η «ταμπλέτα» της LG, το Optimus Pad, μεταφέρεται με το ένα χέρι, ενσωματώνει το Android 3.1 Honeycomb και οθόνη αφής 8,9 ιντσών, διπύρηνο επεξεργαστή και 3D κάμερα. Και έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στα tablet-PCs τώρα και στην Ελλάδα!

$650

Τιμή

41


Το Optimus Pad το γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης Mobile World Congress 2011, που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη. Με αρκετές δυνατότητες πολυμέσων και λειτουργίες συνδεσιμότητας, το tablet με την οθόνη αφής των 8,9 ιντσών μεταφέρεται εύκολα και με το ένα χέρι, προσφέροντας ταυτόχρονα μιαν αξεπέραστη πανδαισία multimedia προδιαγραφών, συγκριτικά με άλλα tablets της αγοράς. Στα πλαίσια τόσο της MWC 2011 όσο και της πολύ πρόσφατης IFA 2011, πολλοί αναλυτές της αγοράς, βλέποντας το Optimus Pad, εκτίμησαν τον ισορροπημένο συνδυασμό σχεδιασμού και ομορφιάς που δεν θέτει σε κίνδυνο την απόδοση της συσκευής. Ιδιαίτερη προσφορά σε αυτό έχει η παρουσία του διπύρηνου επεξεργαστή της Nvidia, χάρη στον οποίο ο κάτοχος του Pad απολαμβάνει εξαιρετικά επίπεδα δύναμης, αντοχής και απόδοσης.

Εντυπωσιακό και λειτουργικό

Από τον τομέα του σχεδιασμού αυτό το tablet ρίχνεται στον ανταγωνισμό και προκαλεί τα αντίπαλα προϊόντα. Οι διαστάσεις στο Optimus Pad δεν ξεπερνούν τα 243 x 149,4 x 12,8 χιλιοστά και το βάρος του τα 630 γραμμάρια μαζί με μια οθόνη 8,9 ιντσών. Δηλαδή πρόκειται για μια «έξυπνη» συσκευή με βολικό μέγεθος που μπορεί να μπει εύκολα στον χαρτοφύλακά μας και να μεταφερθεί άνετα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζεται η ποιότητα της εικόνας. Σε αντίθεση με άλλα tablets της αγοράς με μεγαλύτερες διαστάσεις ή μικρότερη οθόνη, η LG τονίζει -και πολύ σωστά κάνει- ότι έχει δημιουργήσει μια συσκευή που δεν κουράζει όταν θέλετε να την πάρετε μαζί σας, αλλά και προβάλλει υψηλής ποιότητας γραφικά στην οθόνη WXGA των 8,9 ιντσών. Από μακριά το LG Optimus Pad είναι τόσο μικρό που μοιάζει και με τα συνηθισμένα σημειωματάρια ή με τα βιβλία που έχουμε μαζί μας, ενώ η διαυγής εικόνα του πραγματικά εντυπωσιάζει.

42

Για τους λάτρεις του 3D!

Είτε είστε στέλεχος σε πολυεθνική είτε οπαδός των 3D ταινιών είτε φανατικός λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών, οι multimedia δυνατότητες του Optimus Pad δύσκολα θα σας απογοητεύσουν. Και αυτό γιατί δεν είναι και λίγο να έχετε μια συσκευή με οθόνη αφής 8,9 ιντσών, τεχνολογία WXGA για πολύ καλά χρώματα και με ανάλυση 1.280 x 768 pixels. Οι φωτογραφίες και βίντεό σας αποκτούν ζωντάνια και σας καθηλώνουν. Επίσης, χάρη στην αποκωδικοποίηση 1.080p full HD, οι φίλοι των ταινιών μπορούν να μεταφέρουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στις τηλεοράσεις τους, χωρίς απώλειες στην ποιότητα εικόνας. Την ψυχαγωγία σας συμπληρώνουν επίσης οι δύο κάμερες που φέρει το Pad. Η πρώτη των 5 megapixels εξασφαλίζει βιντεοκλήσεις, αλλά και τη δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης, χαρακτηριστικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε στελέχη εταιρειών για άμεση επικοινωνία εξ αποστάσεως με τη δουλειά τους. Η δεύτερη κάμερα αγγίζει επίσης τα 5 megapixels, είναι 3D, δηλαδή μπορείτε να καταγράφετε και να απολαμβάνετε 3D υλικό στην οθόνη του Pad (όμως με τη χρήση ειδικών γυαλιών). Επίσης το τρισδιάστατο υλικό μπορείτε να το προβάλετε και σε 3D τηλεοράσεις μέσω καλωδίου HDMI ή να το «ανεβάσετε» στο διαδίκτυο μέσω της λειτουργίας YouTube 3D. Επιπρόσθετα, το decoding του Optimus Pad είναι δυνατό χωρίς καμία απώλεια στην ποιότητα μιας 3D ταινίας να τη μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα στην τηλεόρασή σας. Τέλος, και οι gamers θα βρουν μια ευχάριστη κονσόλα στο Optimus Pad, καθώς το tablet της LG έρχεται με πολλά παιχνίδια, αλλά και μπορεί να δεχτεί πολλούς gaming τίτλους από το Android Market. Κλείνοντας, οι οπτικοακουστικές δυνατότητες του Pad συμπληρώνονται από μια μπαταρία 6.400 mAh, ικανή, όπως φαντάζεστε, να χαρίσει πολλές ώρες λειτουργίας στο tablet είτε πραγματοποιείτε μια βιντεοκλήση είτε «ανεβάζετε» ένα κείμενό σας στο προσωπικό σας blog. Πολύ χρήσιμη, αν μη τι άλλο, θα φανεί και η μνήμη των 32 GB, για αποθήκευση πολλών, μα πάρα πολλών δεδομένων.


Συνδεδεμένοι χάρη στην «Κερήθρα»

Τα tablet-PCs, όπως και τα smartphones, φημίζονται για τη συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να προσφέρουν. Το LG Optimus Pad λοιπόν δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει (ούτε και) εδώ. Με το Android Honeycomb 3.1, ή αλλιώς τη νεότερη έκδοση της «Κερήθρας», και τον διπύρηνο επεξεργαστή Tegra της Nvidia, έχετε μια βελτιστοποιημένη ιδανική πλατφόρμα για «σερφάρισμα», πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο κοινωνικό δίκτυο που σας ενδιαφέρει. Το νεότερο λειτουργικό της Google «τρέχει» ακόμη περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες της διάσημης εταιρείας, όπως την Google eBooks για να «κατεβάζετε» και να διαβάζετε ψηφιακά βιβλία, την Google Maps 5 για πληρέστερους χάρτες και την Google Talk για συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Άποψη

«Το LG Optimus Pad ήρθε για να μείνει και να κερδίσει την πρώτη θέση» ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε η LG σε κάθε… ενδιαφερόμενο προτού ακόμη παρουσιάσει το tablet στο κοινό. Η ενσωμάτωση μάλιστα του Android 3.1 με την αναπαραγωγή 3D υλικού αποδεικνύει τις προθέσεις της κατασκευάστριας εταιρείας να ξεχωρίσει στην αγορά των tablets… Στην Ελλάδα κυκλοφορεί στα 650 ευρώ (για την ακρίβεια, στα 649 ευρώ), ποσό που σίγουρα είναι πολύ υψηλό, αλλά σίγουρα αντιστοιχεί σε όσα προσφέρει το tablet.

Ακόμη και το λειτουργικό θα ήταν ημιτελές εάν δεν υπήρχε ο επεξεργαστής Dual Core Tegra 2 της Nvidia στο 1 GHz, που εγγυάται ταχύτατη περιήγηση στο διαδίκτυο, γρήγορη εκκίνηση κάθε εφαρμογής που επιλέγετε να «τρέξετε», υπέροχα γραφικά και, φυσικά, το multitasking. Με την τελευταία δυνατότητα μάλιστα είναι δεδομένο ότι θα «τρέχετε» πολλές εφαρμογές μαζί και σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Από τον ίδιο τομέα επίσης δεν απουσιάζουν η πρόσβαση τόσο σε δίκτυα 3G+ (HSDPA) όσο και GSM για γρήγορα «ανεβοκατεβάσματα». Με δυο λόγια, ξεχάστε τα netbooks…

LG Optimus Pad Δίκτυο λειτουργίας: HSDPA 10,2 Mbps/HSUPA 2 Mbps/GSM quad-band/GPRS/ EDGE Επεξεργαστής: Nvidia Dual Core Tegra 2 στο 1 GHz

Λειτουργικό σύστημα: Google Android 3.1 Honeycomb

Οθόνη: 3D LCD αφής capacitive 8,9’’, WXGA, 1.280 x 768 pixels

Κάμερα: Μπροστινή κάμερα στα 5 megapixels, με διπλό φακό, εγγραφή και αναπαραγωγή 3D βίντεο/1.080p - πίσω κάμερα στα 5 megapixels για βιντεοκλήσεις, βιντεοδιάσκεψη Αυτονομία: Μπαταρία 6.400 mAh

Χωρητικότητα: 32 GB + θύρα για κάρτες microSD

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 b/g/n, θύρα HDMI, GPS με A-GPS, ψηφιακή πυξίδα, Google Talk, Gmail, Google Maps 5, Google eBooks Διαστάσεις: 243 x 149,4 x 12,8 χιλιοστά Βάρος: 630 γρ.

Ενδεικτική τιμή: 650 ευρώ

43


SMARTPHONE

S

Μια από τις νεότερες προσθήκες στα Android phones είναι το Sony Ericsson Xperia mini pro, το οποίο αν και φέρει το όνομα της γνωστής σειράς του ιαπωνοσουηδικού ομίλου, καταφέρνει να συγκεντρώσει αρκετά θετικά σχόλια. Το βασικό είναι αυτό: ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο αντίγραφο ενός πολύ πετυχημένου μοντέλου, του Xperia X10, αλλά με ένα ολόφρεσκο μοντέλο που προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης στα social media (Facebook, Twitter κ.λπ.), αλλά και ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ας το δούμε από κοντά…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τιμή Σχεδιασμός Χειρισμός Απόδοση Συνολικά

Sony Ericsson Xperia mini pro Ίδιο όνομα, αλλά βελτιωμένες προσθήκες

Το νέο μικρό και βολικό business smartphone της Sony Ericsson, Xperia mini pro, ενσωματώνει το Android 2.3 Gingerbread και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία.

44


Design

Σχεδιαστικά, το Sony Ericsson Xperia mini pro είναι ένα κινητό τηλέφωνο με συμπαγείς διαστάσεις και όμορφο σχεδιασμό. Αυτό που χαρήκαμε με την πρώτη ματιά ήταν το γεγονός ότι αν και μικρό διαθέτει μια αρκετά εντυπωσιακή οθόνη, η οποία διευκολύνει πολύ περισσότερο από προηγούμενα μοντέλα τη θέαση ιστοσελίδων ή οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης, το επιπλέον αναβαθμισμένο slideout πληκτρολόγιο, οι έξυπνες λειτουργίες όπως η Type & Send και η αυτόματη ενεργοποίηση κειμένου ελαχιστοποιούν τον χρόνο σύνταξης και αποστολής μηνυμάτων. Ακόμη, ο συνδυασμός των διαστάσεων (92 × 53 × 18 χιλ.), το βάρος (136 γρ.) και τα τέσσερα χρώματα στα οποία κυκλοφορεί (μαύρο, λευκό, ροζ και τιρκουάζ) συμπληρώνουν το πορτρέτο ενός όμορφου, στιλάτου και πολύ βολικού κινητού τηλεφώνου.

Multimedia

Εκτός όμως από την ομορφιά το Xperia mini pro φαίνεται να πετυχαίνει και στον τομέα των οπτικοακουστικών δυνατοτήτων, αφού διαθέτει μια οθόνη αφής 3 ιντσών TFT, ανάλυσης 320 x 480 pixels (HVGA) και 16.777.216 χρωμάτων. Από τα δυνατά χαρακτηριστικά που κάνουν την οθόνη να ξεχωρίζει από τα ανταγωνιστικά μοντέλα είναι η τεχνολογία Reality Display με Mobile Bravia Engine για οξεία και έντονη εικόνα στην οθόνη των 3 ιντσών. Συνεχίζοντας θα συναντήσουμε δύο κάμερες, μια μπροστινή για βιντεοκλήσεις στα 1,3 megapixels και μια οπίσθια στα 5 megapixels για να γράφετε βίντεο. Το ψηφιακό ζουμ φτάνει στο 8x, με αυτόματη εστίαση, LED φλας και τη δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε υψηλή ανάλυση (HD) στα 720p. Επίσης, ο κάτοχος του Xperia mini pro θα μπορεί χάρη στον media player να ταξινομεί την αγαπημένη του μουσική και να την ακούει όποτε θέλει, με το PlayNow να «κατεβάζει» από την εταιρεία τα μουσικά κομμάτια που επιθυμεί και με τις εφαρμογές παιχνιδιών να περνά ευχάριστα τον χρόνο του παίζοντας 3D και Java παιχνίδια. Η μνήμη του κινητού αγγίζει τα 320 MB, αλλά υπάρχει στη συσκευασία κάρτα μνήμης 2 GΒ και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου με κάρτες microSD έως 32 GB. O χρόνος ομιλίας, σύμφωνα με την εταιρεία, αγγίζει τις 5 ώρες και 40 λεπτά, ενώ ο χρόνος αναμονής τις 331 ώρες, σε GSM.

45


Πιο συγκεκριμένα, τα άλμπουμ σας στο Facebook εμφανίζονται στη συλλογή εικόνων του τηλεφώνου σας. Σχολιάστε απευθείας τις εικόνες. Μοιραστείτε τις συστάσεις σας και ό,τι σας αρέσει στο music player. Δεν θα ξαναχάσετε ποτέ τα γενέθλια των φίλων σας ή άλλα συναρπαστικά γεγονότα στο Facebook - θα είναι πάντα ορατά στο ημερολόγιό σας. Το Facebook στο Xperia αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με το Facebook για να δοθεί ένας πραγματικά κοινωνικός χαρακτήρας στη διασκέδασή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθείτε μία φορά στο Facebook κατά την εκκίνηση του Xperia mini pro. Όλα τα παραπάνω όμως δεν θα απέδιδαν τα μέγιστα εάν δεν υπήρχε η νέα έκδοση του Android, το 2.3 Gingerbread, και ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon MSM8255 χρονισμένος στο 1 GHz. Έτσι είναι εύκολη η προσβασιμότητα στο αγαπημένο σας site κοινωνικής δικτύωσης, στις υπηρεσίες της Google και στο Android Market. Τέλος, το Sony Ericsson Xperia mini pro είναι και Greenheart, που αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στο να δημιουργεί όσο το δυνατόν πιο αειφόρες επιπτώσεις. Με βάση πράσινες καινοτομίες. Χωρίς συμβιβασμούς. Ούτε στην ποιότητα. Ούτε στη σχεδίαση. Ούτε στις λειτουργίες.

Συνδεσιμότητα

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και τη δικτύωσή του, το Xperia mini pro εξασφαλίζει πρόσβαση σε δίκτυα 3G με υψηλές ταχύτητες HSDPA για γρήγορα «ανεβοκατεβάσματα» και άμεση είσοδο σε κάθε ιστοσελίδα που επιθυμείτε. Εκτός από τα παραπάνω όμως, που ήταν αναμενόμενα, το Xperia mini pro ενσωματώνει και άλλες τεχνολογίες όπως το Wi-Fi, το Bluetooth, το GPS με υποβοήθηση A-GPS, θύρα microUSB, αλλά και ραδιόφωνο FM για να ακούτε τους αγαπημένους σας σταθμούς. Επίσης διαθέτει το «Facebook inside Xperia» της Sony Ericsson, που ενσωματώνει πλήρως το Facebook σε κάθε λειτουργία του και όχι μόνο μέσα από το αντίστοιχο application. Έτσι, αναβαθμίζει αισθητά τη χρήση των social networks με τη δυνατότητα αυτόματης πρόσβασης στο Facebook από όλα τα σημεία του κινητού, όπως το picture gallery, το music player, το ημερολόγιο και τον τηλεφωνικό κατάλογο. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο Office Suite και McAfee Antivirus, για τους καταναλωτές που επιθυμούν να χειρίζονται με απόλυτη ασφάλεια τα αρχεία και τα e-mails τους, όπου και αν βρίσκονται.

46


Άποψη

Το Xperia mini pro μάς άρεσε επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κτήμα ακόμη και του πιο άπειρου χρήστη που για πρώτη φορά θα έρθει σε επαφή με τον κόσμο του Android. Η κάμερα είναι ικανοποιητική, το λειτουργικό σύστημα είναι ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και ο σχεδιασμός φέρει την υπογραφή της εταιρείας. Το μόνο που μένει είναι η τιμή, που θα τη μάθουμε λίγο πριν από τον Αύγουστο του 2011, όταν δηλαδή θα φτάσει η συσκευή στην ελληνική αγορά.

Sony Ericsson Xperia mini pro Δίκτυο λειτουργίας: UMTS HSPA 900, 2.100, GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1.800, 1.900, UMTS HSPA 850, 1.900, 2.100, GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1.800, 1.900 Οθόνη: Αφής TFT 3’’, Reality Display με Mobile Bravia Engine, 16.777.216 χρώματα, capacitive, αντιχαρακτική

Κάμερα: 5 megapixels κάμερα, 8x digital zoom, αυτόματη εστίαση, ανίχνευση προσώπου, LED φλας, geotagging, μπροστινή camera (VGA) 1,3 megapixels, HD video (720p), ανίχνευση τοπίου, αυτόματος χρονοδιακόπτης, smile shutter

Μνήμη: 320 MB, υποστήριξη κάρτας μνήμης microSD μέχρι 32 GB, περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης 2 GB microSD Χρόνος ομιλίας: 5 ώρες και 40 λεπτά (GSM) Χρόνος αναμονής: 331 ώρες (GSM)

Άλλα χαρακτηριστικά: Android 2.3 Gingerbread, επεξεργαστής 1 GHz Qualcomm Snapdragon MSM8255, TrackID εφαρμογή ανίχνευσης μουσικής, Android Market Bookmarks, Google search, Google Voice Search, NeoReader barcode scanner, Skype, Sony Ericsson Timescape, ανοιχτή ακρόαση, Twitter (Timescape integration), παλμική ειδοποίηση, Facebook Inside Xperia, DLNA Certified, Bluetooth, Wi-Fi, GPS με A-GPS Διαστάσεις: 92 × 53 × 18 χιλ. Βάρος: 136 γρ.

47


PC

Packard Bell P oneTwo S «Όλα σε ένα» PC στις 20 ίντσες

Κομψό και διαισθητικό, το νέο oneTwo S των 20 ιντσών της Packard Bell ταιριάζει στη σύγχρονη ψηφιακή ζωή και χωράει σε οποιονδήποτε χώρο. Μεταξύ των χαρακτηριστικών του, ξεχωρίζουν το προσαρμοζόμενο touch portal, οι άφθονες μικροεφαρμογές και η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων και κοινωνικά δίκτυα.

$500

Τιμή

Η Packard Bell έχει παράδοση στη διάθεση «all-in-one» υπολογιστών με οθόνες μεγάλων διαστάσεων. Η αναγνωρισμένη σειρά oneTwo που έχουμε γνωρίσει ήδη στις 21,5 και 23 ίντσες εμπλουτίζεται με το νέο μοντέλο των 20 ιντσών, το ολοκαίνουργιο oneTwo S. Ας το γνωρίσουμε καλύτερα...

Πρωτοποριακός σχεδιασμός Το Packard Bell oneTwo S εντυπωσιάζει με τον μοναδικό του καμπυλόγραμμο σχεδιασμό, που θυμίζει χαρούμενο χαμόγελο και χαρίζει φιλική, απλή και διασκεδαστική καθημερινή εμπειρία. Χάρη στην εξαιρετικά λεπτή και λιτή γραμμή του εξοικονομεί χώρο.

Η εξατομίκευση της ψυχαγωγίας 48

Δείξτε το προσωπικό στιλ και τη μοναδικότητά σας, προσαρμόζοντας την ταπετσαρία σας.

Επιλέξτε το μοτίβο και επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε νέες δικές σας εικόνες. Διαλέξτε την αγαπημένη σας φωτογραφία και εμφανίστε τη στην ταπετσαρία σας, ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία ή δείτε τον καιρό στο μέρος που θέλετε να πάτε. Με το TouchMemo μπορείτε να γράψετε μια χειρόγραφη σημείωση, να την εμφανίσετε στην επιφάνεια εργασίας και να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση. Με το TouchFriends μπορείτε να επικοινωνείτε με τους φίλους σας και να εμφανίσετε την εικόνα τους στην επιφάνεια εργασίας. Με την προαιρετική ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας μπορείτε να μένετε πάντα συνδεδεμένοι. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφαρμογές από τον υπολογιστή στην πύλη αφής PB Touch Portal και να τακτοποιήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας, τη θέση των έγχρωμων εικονιδίων ή των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση και εκτέλεση. Είστε πλέον έτοιμοι για τη νέα διάσταση φιλικών προς το χρήστη και διαισθητικών εφαρμογών αφής.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τιμή Σχεδιασμός Χειρισμός Απόδοση Συνολικά

Και στο ίντερνετ...

Ο TouchBrowser κάνει την περιήγησή σας στο web ευκολότερη και ταχύτερη. Μπορείτε να αποθηκεύετε αγαπημένους ιστότοπους σε φακέλους, με εύκολη μεταφορά και απόθεση, να αγγίζετε και να ανοίγετε πολλές ιστοσελίδες, για να τις συγκρίνετε μεταξύ τους. Το Journal Clipboard παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ενημερώσεις ιστοσελίδων. Το TouchMusic σάς επιτρέπει να οργανώνετε και να απολαμβάνετε ολόκληρη την προσωπική σας συλλογή MP3. Περιηγηθείτε στη μουσική σας βιβλιοθήκη, στα πρόσφατα τραγούδια ή στα νέα άλμπουμ, για να ακούσετε αμέσως το αγαπημένο σας τραγούδι. Με το TouchPhoto μπορείτε να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες που έχετε στο oneTwo S (ή στο Facebook και στο Flickr), για να τις μοιράζεστε γρήγορα με τους φίλους σας. Με το TouchVideo μπορείτε να περιηγηθείτε στα βίντεο που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη βίντεο και να τα μοιραστείτε αμέσως στο YouTube. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα δημοφιλέστερα βίντεο και τα τελευταία κινηματογραφικά τρέιλερ με άμεση πρόσβαση στο YouTube.

Δημιουργήστε τα δικά σας εφέ κάμερας για φωτογραφίες και βίντεο με το TouchCam. Η εγγραφή HD της ενσωματωμένης κάμερας 2.0 MP HD παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας.

Του λείπει κάτι;

Το νέο Packard Bell oneTwo S διαθέτει κορυφαίας ποιότητας στοιχεία που εξασφαλίζουν εξαιρετικά εύκολο multitasking. Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας 20 ιντσών παρέχει ζωντανές εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Το προαιρετικό TV-tuner προσφέρει εμπειρία χωρίς όρια όπως η ψηφιακή τηλεόραση, εμπλουτισμένη με πραγματικό ήχο ποιότητας επαγγελματικού στούντιο, χάρη στο THX TruStudio PC. Το Packard Bell oneTwo S διατίθεται είτε με τους επεξεργαστές 2ης γενιάς Intel Core ή με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές AMD μέχρι το Phenom II X6. Οι προαιρετικές διακριτές κάρτες γραφικών NVIDIA ή AMD RadeonHD με πλήρη υποστήριξη Microsoft DirectX 11 ολοκληρώνουν την εικόνα των επιδόσεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά από τα μέσα Ιουλίου στην ενδεικτική τιμή των 500 ευρώ.

Packard Bell one Two S Επεξεργαστής: Είτε με τους επεξεργαστές 2ης γενιάς Intel Core ή με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές AMD μέχρι το Phenom II X6 Λειτουργικό σύστημα: Windows 7

Οθόνη: 20’’ υψηλής ευκρίνειας, TouchPortal, TouchMemo, TouchFriends Κάμερα: Ενσωματωμένη 2 megapixels HD Γραφικά: Είτε Nvidia ή AMD Radeon HD Ενδεικτική τιμή: 500 ευρώ

49


ΘΕΜΑ

Θ

Διαλέγουμε αποκωδικοποιητή MPEG-4 Τέσσερις προτάσεις για να απολαύσετε το ψηφιακό σήμα Σας προτείνουμε τέσσερις αποκωδικοποιητές που είναι εγκεκριμένοι από την Digea και ενσωματώνουν τεχνικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, όποια τηλεόραση και αν έχετε.

50


$50

Τιμή

DigiTV LF-1

Η Digea συστάθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR και έχει αναλάβει την ψηφιακή εκπομπή των προγραμμάτων τους. Μέχρι στιγμής ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας έχει ψηφιακό σήμα, ενώ σε κάποιες περιοχές το ψηφιακό συνυπάρχει με το αναλογικό. Στις περιοχές που έχει γίνει η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα, οι κάτοικοι τους πρέπει να αποκτήσουν έναν αποκωδικοποιητή MPEG-4, προκειμένου να συνεχίζουν να βλέπουν τηλεόραση. Ποιος είναι όμως ο ιδανικότερος αποκωδικοποιητής για εσάς;

Οι αποκωδικοποιητές

Και οι τέσσερις αποκωδικοποιητές MPEG-4 που σας προτείνουμε έχουν ελληνικό μενού, απλές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης και διατίθενται σε μια μεγάλη γκάμα τιμών, για να επιλέξετε αυτόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

$65

Τιμή

DigiTV LF-2 HD

όλα τα ψηφιακά κανάλια. • Υποστηρίζουν Υπάρχει λειτουργία εγγραφής PVR σε εξωτερικές •συσκευές μέσω USB. Προσφέρουν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος •(OSD) σε ελληνικά, αγγλικά κ.ά. ελληνικό μενού είναι εύχρηστο. • Το χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. • Δεν Είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα βρίσκετε τα • κανάλια σας. • Το σύστημα φιλτράρει τις επιλογές σας. Αν εντοπίσει δύο ή παραπάνω φορές το ίδιο κανάλι, επιλέγει αυτό με το καλύτερο σήμα. Υπάρχει γονικός έλεγχος με κωδικό. Μπορείτε να σταματήσετε ή να γυρίσετε πίσω το πρόγραμμα που βλέπετε χάρη στη λειτουργία της Χρονοκαθυστέρησης (Timeshift). Διαμορφώνετε τη λίστα των αγαπημένων σας.

• • •

$45

Τιμή

DigiTV LF-3 Mini

Oι δυνατότητές τους • Timeshift: Με τη λειτουργία Timeshift (Χρονοκαθυστέρηση) μπορείτε να κάνετε παύση

σε ένα ζωντανό πρόγραμμα τη στιγμή που το παρακολουθείτε πατώντας το πλήκτρο Pause και να συνεχίσετε την προβολή από το σημείο που σταματήσατε πατώντας Play όποτε το θελήσετε. Ποτέ ξανά δεν θα χάσετε γκολ στον σημαντικότερο αγώνα της ομάδας σας. HDMI: Η σύνδεση HDMI εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας εικόνα και ήχο στα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθείτε. Λειτουργικότητα διπλού tuner: Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφή ενός καναλιού, ενώ παρακολουθείτε οποιοδήποτε άλλο κανάλι από την τετράδα των ψηφιακών καναλιών που ανήκουν στην ίδια συχνότητα εκπομπής.

• •

$43

Τιμή

DigiTV LF-4SC

51


TOP MOBILE APPS

A

iPhone Apps

Όλες τις παρακάτω εφαρμογές μπορείτε να τις βρείτε και να τις «κατεβάσετε» από τα iTunes και Appstore.

www.apple.com/iphone/ apps-for-iphone

Ringtones 500.000+

Futbol24

Μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να «κατεβάσετε» περισσότερα από 500.000 κουδουνίσματα για το iPhone/iPod σας και μάλιστα δωρεάν! Στα χαρακτηριστικά της εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα να «ξεφυλλίσετε» τον κατάλογο με τα κουδουνίσματα ανάλογα με τα Συνιστώμενα, τα Πιο Κατεβασμένα, τα Νέα, τα Δημοφιλή κ.λπ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα κουδουνίσματα βάζοντας το όνομα του τραγουδιού ανάμεσα στις 27 κατηγορίες στις οποίες είναι ταξινομημένα τα κομμάτια. Φυσικά, μπορείτε να ακούσετε το κάθε κουδούνισμα πριν το «κατεβάσετε». Λόγω της πληθώρας των ringtones, αλλά και του ότι είναι δωρεάν, το Ringtones 500.000+ δεν άργησε να «σκαρφαλώσει» στις πρώτες θέσεις του iTunes.

Στην περιγραφή του αναφέρει ότι πρόκειται για την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη υπηρεσία ζωντανής ενημέρωσης των αποτελεσμάτων των αγώνων ποδοσφαίρου από πρωταθλήματα πολλών χωρών. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αφού όσο το δοκιμάσαμε δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Η υπηρεσία παρέχει πραγματικά ταχύτατες και αξιόπιστες ενημερώσεις από περισσότερα από 2.000 πρωταθλήματα χωρών, άρα τι περισσότερο να ζητήσει κανείς; Nα διευκρινίσουμε φυσικά ότι αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιρικούς αγώνες και είναι δωρεάν! Εκτός των ζωντανών αποτελεσμάτων, θα βρείτε ακόμα πίνακες με βαθμολογίες, διάφορα στατιστικά, αλλά και τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μόνο τους αγώνες που έχετε στοιχηματίσει.

Δωρεάν

Apple iPhone 4 Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ €659 - €779 (Περισσότερες πληροφορίες για το iPhone στη σελίδα 76)

52

Δωρεάν

12 Θεοί Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου €4,99

Ελληνικές εφαρμογές στο iTunes θα βρείτε αρκετές. Ελάχιστες όμως είναι εκείνες που έχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ειδικά για μικρά παιδιά. Μια τέτοια είναι και «Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου», ένα πραγματικά προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων. Το παιδί, παρέα με τον Ξεφτέρη και τη Δροσάνθη, επισκέπτεται τα παλάτια των 12 θεών του Ολύμπου. Εκεί γνωρίζεται με κάθε θεό και μαθαίνει πλήθος πληροφοριών από τα αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε παλάτι και από τις ιστορίες που αφηγείται ο ίδιος ο θεός. Επιπλέον, εμπεδώνει τις γνώσεις που αποκτά μέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια. Μια αρκετά καλή ελληνική προσπάθεια.


iMuscle

GPS Locator

SPY mouse

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε και να μη χρειάζεται να δείξετε το κορμί σας στην παραλία, αλλά η προσωπική γυμναστική πρέπει να συνεχίζεται όλον τον χρόνο. Τον ρόλο του προσωπικού γυμναστή σας αναλαμβάνει το iMuscle, ασφαλώς μια από τις καλύτερες fitness εφαρμογές του iPhone, ειδικά όσον αφορά το περιβάλλον λειτουργίας και τον τρόπο επίδειξης. Το εντυπωσιακό της εφαρμογής είναι ότι χρησιμοποιεί τρισδιάστατη κινούμενη τεχνολογία για να σας δείξει όχι μόνο κάθε άσκηση ξεχωριστά, αλλά και τους μύς που ασκούνται με καθεμία. Στην εφαρμογή θα βρείτε πάνω από 450 διαφορετικές ασκήσεις, ενώ φυσικά μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα, αλλά και να κρατάτε το δικό σας αρχείο ασκήσεων.

Μια απλή όσο και αναμφισβήτητα χρήσιμη εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει στο κινητό του ανά πάσα στιγμή την ακριβή γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται σε μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Μαζί με αυτά, ο χρήστης μπορεί να βλέπει την πορεία του σε μοίρες, αλλά και την ταχύτητά του σε τρεις διαφορετικές μονάδες (km/h, nm/h, mi/h). Όπως γίνεται κατανοητό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS Locator σε πολλές δραστηριότητες, όπως ιστιοπλοΐα, ποδηλασία, τζόκινγκ, τρέκινγκ κ.ά. Έτσι, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξέρετε πού βρίσκεστε και πού πάτε, στοιχεία που μπορείτε να στείλετε σε όποιον επιθυμείτε μέσω e-mail ή sms.

To SPY mouse αποτελεί την τελευταία παραγωγή της αυστραλιανής εταιρείας Firemint, η οποία μας έχει ήδη δώσει το Real Racing και το Flight Control. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι παίκτες καθοδηγούν τον Πράκτορα Σκουίκ (ο γνωστός ήχος που είναι συνυφασμένος με τα ποντίκια) να μαζέψει το πολύτιμο τυρί σε 72 επίπεδα και 6 διαφορετικούς κόσμους. Όπως γίνεται σε κάθε παιχνίδι περιπέτειας, η δυσκολία αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο, όπως και τα εμπόδια στα οποία φυσικά συμπεριλαμβάνεται και ο μεγάλος εχθρός του ποντικιού, η γάτα. Ένα πραγματικά χαριτωμένο και πολύ έξυπνο παιχνίδι, που είναι βέβαιο ότι θα σας προσφέρει άφθονες στιγμές ψυχαγωγίας.

€1,59

Δωρεάν

€0,79

53


TOP MOBILE APPS

A

Android Apps Όλες τις παρακάτω εφαρμογές μπορείτε να τις «κατεβάσετε» απ’ το Android Market, αλλά αν ψάξετε, μπορεί να τις βρείτε με προσφορές και σε άλλα sites.

www.android.com/ market

Opap results

Winbank ΛσΛ

Greek Sign Language

Είστε λάτρης των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ; Με την εφαρμογή Opap results έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε στο κινητό σας τις τελευταίες κληρώσεις των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Μπορείτε συνεπώς γρήγορα και εύκολα να δείτε τα αποτελέσματα του Joker, Lotto, Kino, Extra5 και Super, να κάνετε αναζήτηση σε προηγούμενες κληρώσεις, αλλά και να δημιουργήσετε αυτόματα τυχαία τυχερά δελτία. Στο Kino, που ενδιαφέρει και τον περισσότερο κόσμο, υπάρχει δυνατότητα προβολής των τελευταίων 100 κληρώσεων (καλό θα ήταν να δείχνει 132 κληρώσεις, όσες δηλαδή είναι αυτές μίας ημέρας).

Μετατρέψτε το κινητό σας σε πορτοφόλι! Η εφαρμογή winbank ΛσΛ (winbank Λεφτά στο Λεπτό) σας δίνει τη δυνατότητα να: πραγματοποιείτε ανάληψη μετρητών από οποιoδήποτε ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς χωρίς τη χρήση της κάρτας σας, στέλνετε μετρητά σε όποιον επιθυμείτε (ο οποίος μπορεί να σηκώσει τα μετρητά χωρίς τη χρήση κάρτας), βρίσκετε το πλησιέστερο σημείο υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς (ATM, Κατάστημα ή μηχάνημα easypay), επικοινωνείτε με την Τράπεζα Πειραιώς όλο το 24ωρο. Όπως και σε όλες τις υπηρεσίες winbank, η εφαρμογή winbank ΛσΛ πραγματοποιείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο winbank web banking της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Πολλές φορές έχει τύχει να παρακολουθήσουμε είτε ειδήσεις είτε συνδιαλέξεις στη νοηματική γλώσσα και μας έρχεται αυτόματα η επιθυμία να μπορούσαμε και εμείς να «μιλήσουμε» τη συγκεκριμένη διάλεκτο. Μια εφαρμογή που σίγουρα θα μας φέρει πιο κοντά σε άτομα που έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες, έρχεται από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Πρόκειται για το Greek Sign Language, που σας επιτρέπει να επιλέξετε μία λέξη και να δείτε την αντίστοιχή της στην ελληνική νοηματική γλώσσα σε βίντεο. Τι πιο εύκολο και πιο πρακτικό; Η εφαρμογή περιλαμβάνει αλφαβητικό ευρετήριο λέξεων, ομαδοποίηση λέξεων ανά κατηγορία και τεστ γνώσεων.

Δωρεάν

Samsung Galaxy S ΙΙ Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ €599 (Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα μοντέλα με λειτουργικό Android θα βρείτε στη σελίδα 76)

54

Δωρεάν

• • • •

Δωρεάν


Ελ. Θρύλοι: Οδύσσεια το Ταξίδι €1,39

Ο Οδυσσέας, αναζητεί τη γυναίκα του, τον γιο του και την πατρίδα του. Αφήνοντας την κατεστραμμένη Τροία, ο εκλεκτός της θεάς Αθηνάς και οι σύντροφοί του, ανοίγουν πανιά για το αγαπημένο τους νησί, την Ιθάκη. Όμως το ταξίδι τους προς την Ιθάκη είναι γεμάτο εκπλήξεις, στενοχώριες και ανείπωτους κινδύνους. Μπορείς να βοηθήσεις τον Οδυσσέα να ξεγελάσει τον Ποσειδώνα; Μπορείς να τον βοηθήσεις να αποφύγει τη Σκύλα, τη Χάρυβδη ή τον Κύκλωπα Πολύφημο; Μπορείς να τον συνοδεύσεις στον Κάτω Κόσμο; Θα είσαι αυτός που θα τραβήξει τη σχεδία του μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη; Παίξε τώρα το «Ελληνικοί Θρύλοι: Οδύσσεια το Ταξίδι» και απόλαυσε τη μεγαλύτερη περιπέτεια που ένας άντρας έχει βιώσει για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Doodle Jump

Paradise Island

Ένα από τα συναρπαστικότερα και συνάμα πιο εθιστικά παιχνίδια που έχουν βγει για κινητά τηλέφωνα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να οδηγήσεις το συμπαθητικό τετράποδο πηδώντας από σκαλί σε σκαλί, σε ένα ατελείωτο ταξίδι. Στο ταξίδι αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχεις τα τερατάκια, που μπορείς να εξουδετερώσεις πατώντας πάνω στην οθόνη, αλλά και τις μαύρες τρύπες, τις οποίες πρέπει να αποφύγεις. Στο εξαιρετικό αυτό παιχνίδι θα βρείτε αρκετές διαφορετικές πίστες, σε καθεμία από τις οποίες το συμπαθητικό «ζωάκι» μας αλλάζει ντύσιμο. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει και multiplayer mode, στο οποίο μπορείτε να παίξετε με πολλούς παίκτες. Ένα παιχνίδι που πρέπει να αποκτήσετε!

Το Paradise Island είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι προσομοίωσης, που σας επιτρέπει να χτίσετε τη δική σας «αυτοκρατορία». Όλη η ιστορία του παιχνιδιού λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, το οποίο στην αρχή είναι έρημο. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να το αναπτύξετε όσο περισσότερο μπορείτε (να χτίσετε δηλαδή περισσότερα κτήρια), έτσι ώστε να προσελκύσετε πιο πολλά κρουαζιερόπλοια γεμάτα με πλούσιους τουρίστες, και έτσι να αυξήσετε τα έσοδά σας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα παιχνίδι που σας βάζει στη θέση ενός επιχειρηματία που θέλει να αναπτύξει το δικό του resort με καζίνο, κέντρα ψυχαγωγίας, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται και το ανάλογο επιχειρηματικό πνεύμα. Το έχετε;

€0,69

Δωρεάν

55


TOP MOBILE APPS

A

Windows

Phone Apps

Όλες τις παρακάτω εφαρμογές μπορείτε να τις βρείτε και να τις«κατεβάσετε» απ’ το Windows Marketplace, αλλά αν ψάξετε μπορεί και να τις βρείτε με προσφορές σε άλλα sites.

www.windowsmarket place.com

Shopping Assistant

Angry Birds

Doodle Jump

Πηγαίνετε στο σουπερμάρκετ με το γνωστό χαρτάκι στο οποίο έχετε γραμμένα τα ψώνια που θέλετε να κάνετε; Τέρμα πια τα χαρτάκια, αλλά και τα μολύβια που κουβαλάτε μαζί σας για να διαγράφετε κάθε προϊόν που αγοράζετε. Το Shopping Assistant είναι μια πολύ καλή εφαρμογή για τα Windows Phone που κάνει τα ψώνια σας διασκέδαση. Διαθέτει ένα εξαιρετικό και πολύ εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας, όλες οι αγορές σας αποθηκεύονται στο κινητό σας τηλέφωνο (συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για σύνδεση στο internet), μπορείτε να κάνετε γρήγορες αναζητήσεις μέσα από διαφορετικές λίστες και, γενικά, έχετε στη διάθεσή σας ό,τι χρειάζεστε για άνετες και απροβλημάτιστες αγορές.

To θρυλικό πλέον Angry Birds δεν θα μπορούσε να λείπει από την πλατφόρμα των Windows Phone. Μπορεί να έχει λιγότερα επίπεδα (165 έναντι 255) από τις ανταγωνιστικές κινητές πλατφόρμες (iPhone, Android), αλλά η διασκέδαση που προσφέρει είναι ίδια. Ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος: τα θυμωμένα πουλιά πετούν αγριεμένα για να καταστρέψουν τα γουρούνια που θέλουν να χαλάσουν τις φωλιές τους. Όταν, χρησιμοποιώντας τα πουλιά που έχετε, μπορέσετε να καταστρέψετε όλα τα γουρούνια που υπάρχουν, πηγαίνετε στο επόμενο επίπεδο. Και η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Καινοτομία των Angry Birds για τα Windows Phone είναι ότι προσφέρουν ενοποίηση με το Xbox Live.

To συναρπαστικό και εξόχως εθιστικό παιχνίδι Doodle Jump κυκλοφόρησε και για την πλατφόρμα των Windows Phone. Όπως έχουμε επισημάνει και στις αναφορές μας για άλλες πλατφόρμες, σκοπός του παιχνιδιού είναι να οδηγήσεις το συμπαθητικό τετράποδο να πηδάει από σκαλί σε σκαλί, σε ένα ατελείωτο ταξίδι. Στο ταξίδι αυτό πρέπει να προσέχεις τα τερατάκια, που μπορείς να εξουδετερώσεις πατώντας πάνω στην οθόνη, αλλά και τις μαύρες τρύπες, που πρέπει να αποφύγεις. Στο εξαιρετικό αυτό παιχνίδι θα βρείτε αρκετές διαφορετικές πίστες, σε καθεμία από τις οποίες το συμπαθητικό «ζωάκι» μας αλλάζει ντύσιμο. Ένα παιχνίδι must, οποιαδήποτε κινητή πλατφόρμα κι αν έχετε, μόνο που στα Windows Phone είναι ακριβότερο.

$1,49

HTC Touch HD7 Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ €599 (Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα μοντέλα με λειτουργικό Windows θα βρείτε στη σελίδα 76)

56

$2,99

$2,99


Pictures Lab

Epicurious

Billboard

Μια εφαρμογή που υπόσχεται όσα λέει το όνομά της: Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαστήρι φωτογραφιών που σας επιτρέπει να βάλετε τη δική σας πινελιά στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με το κινητό σας ή έχετε αποθηκευμένες σ’ αυτό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και η δεύτερη έκδοση της εφαρμογής που «τρέχει» και στα νέα Windows Mango και προσφέρει αρκετές βελτιώσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται πλούσια εφέ, αλλά και πλαίσια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καδράρετε τις φωτογραφίες σας. Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα να «ανεβάζετε» κατευθείαν τις φωτογραφίες σας στο Facebook, αλλά και στη νέα σχετική υπηρεσία που προσφέρει το Twitter.

Το Epicurious.com είναι αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα site με συνταγές σε όλον τον κόσμο. Το δημοφιλές site, που έχει αναπτύξει εφαρμογές για όλες σχεδόν τις κινητές πλατφόρμες, πρόσφατα δημιούργησε και μία για τα Windows Phone. Οι κάτοχοι λοιπόν Windows smartphones, οι οποίοι παράλληλα είναι και λάτρεις της μαγειρικής, έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν ανάμεσα σε περισσότερες από 30.000 συνταγές τόσο όσον αφορά το φαγητό, όσο και για ποτό (κοκτέιλ κ.λπ.). Παράλληλα, μπορούν να δημιουργήσουν interactive λίστες αγορών, να ακολουθήσουν τα βήματα που δίνονται για την υλοποίηση μια συνταγής και, γενικά, να εμπλουτίσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες.

Μια εφαρμογή που έρχεται κατευθείαν από το Billboard. com, απευθύνεται στους απανταχού μουσικόφιλους, τους οποίους ενημερώνει συνεχώς για τα top τραγούδια του αμερικανικού Billboard. H εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε πληθώρα αναζητήσεων (από ροκ, σε χιπ χοπ, ποπ κ.λπ.) και, φυσικά, να βλέπετε όλο το ιστορικό των charts και να έχετε πρόσβαση στα 16 δημοφιλέστερα charts. Ενδιαφέρον είναι ότι μπορείτε να ακούσετε ένα ηχητικό δείγμα 30 δευτερολέπτων από κάθε τραγούδι και, αν σας αρέσει, να το αγοράσετε κατευθείαν μέσα από το Zune. Υπάρχει διαθέσιμη και δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, αλλά, αν θέλετε να έχετε την πλήρη, κοστίζει 1,99 δολάρια.

$1,99

Δωρεάν

$1,99

57


TOP MOBILE APPS

A

BlackBerry

Apps

Όλες τις παρακάτω εφαρμογές μπορείτε να τις βρείτε και να τις «κατεβάσετε» απ’ το BlackBerry App World, αλλά, αν ψάξετε, μπορεί και να τις βρείτε με προσφορές σε άλλα sites.

www.appworld. BlackBerry.com

Fancy Characters

Angry Farm

Playtomo

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι χρήστες που τους αρέσει να εκφράζονται με διάφορα «περίεργα» σύμβολα, είτε όταν γράφουν μηνύματα είτε όταν κάνουν chat. Βεβαίως για αυτή τη δουλειά υπάρχουν τα έτοιμα symbols και emotions του BlackBerry, αλλά για αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω υπάρχει η εφαρμογή Fancy Characters. To Fancy Characters πραγματικά προσφέρει πολλές επιλογές από symbols και emotions, ενώ διαθέτει επίσης μια επιλογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε εσείς τι είδους σύμβολα θέλετε. Οι επιλογές είναι: BlackBerry Smiles, BlackBerry Messenger Flags, Symbols, Arrows, Letters, Math Symbols, Facebook Smiles, Text Art, ενώ από τη στιγμή που αγοράσετε την εφαρμογή προσφέρονται και δωρεάν ενημερώσεις.

Μπορεί τα θρυλικά Angry Birds να μην έχουν κυκλοφορήσει ακόμα για τα BlackBerry (θα βγουν πάντως για το καινούργιο tablet, Playbook), όμως για τους κατόχους των «βατόμουρων» υπάρχει το αντίστοιχο Angry Farm. Πρόκειται για ένα ευχάριστο, εθιστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι, που παίζεται και σε συσκευές με οθόνη αφής αλλά και σε συσκευές με touchpad. Η ιστορία είναι η εξής: O κάτοχος της φάρμας λείπει και τα ζώα είναι απροστάτευτα απέναντι στις αλεπούδες που δεν χάνουν την ευκαιρία να επιτεθούν. Απροστάτευτα; Όχι ακριβώς, μιας και έχουν στη διάθεσή τους ισχυρoύς καταπέλτες (ή σφεντόνες, αν προτιμάτε) που τους επιτρέπουν να πετούν κυριολεκτικά στον αέρα και να πέφτουν πάνω στις αλεπούδες. Ίδια, ακριβώς λογική με αυτή των Angry Birds, οπότε τι περιμένετε;

Μια πολύ όμορφη συλλογή από παιχνίδια για το BlackBerry και μάλιστα δωρεάν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να περάσετε ευχάριστα αρκετές ώρες. Πιο συγκεκριμένα, το Playtomo είναι μια δωρεάν εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να παίζετε πάνω από 15 διαφορετικά, κλασικά και αγαπημένα, παιχνίδια (Sudoku, solitaire, tetris, pacman κ.λπ.) όλα σε μία εφαρμογή. Και σε περίπτωση που βαρεθείτε τα υπάρχοντα, έχετε υπόψη σας ότι κάθε μήνα προστίθενται 2 καινούργια! Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να προσκαλέσετε τους φίλους σας στο Facebook και να παίξετε μαζί τους.

$1,99

BlackBerry 9800 Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ €515 (Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα μοντέλα BlackBerry στη σελίδα 76)

58

$4,99

Δωρεάν


Nokia Apps

Για να «κατεβάσετε» εφαρμογές για το Nokia κινητό σας, μπορείτε να επισκεφτείτε το ovistore. To καλό είναι όμως ότι αυτού του είδους οι εφαρμογές βρίσκονται σε πολλά sites, στα οποία μπορείτε ν’ ανατρέξετε για να βρείτε Nokia Apps σε προσφορές.

https://store.ovi.com

Spiderman HD

Guitar Rock Tour HD

Ο φιλικός Άνθρωπος-Αράχνη της γειτονιάς σου κάνει αυτό για το οποίο τον έχουν λατρέψει τόσες και τόσες γενιές: μάχεται για να σώσει την αγαπημένη του πόλη! Ο Σπάιντερμαν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει όλες τις φοβερές του δυνάμεις για να σώσει τη Νέα Υόρκη από τη χειρότερη επίθεση Σούπερ Κακών με την οποία έχει έρθει ποτέ αντιμέτωπη η πόλη. Πολέμησε ενάντια στον χρόνο για να σταματήσεις την τρέλα και το χάος που δημιούργησαν οι Σούπερ Κακοί που θέλουν να καταλάβουν την πόλη και να διασκορπίσουν έναν δηλητηριώδη ιό. Είσαι έτοιμος για την πρόκληση;

Αν σου αρέσει η ροκ μουσική και έχεις ανεπτυγμένη την αίσθηση του ρυθμού, η διαδρομή σου στο καλλιτεχνικό στερέωμα ξεκινάει με τη συγκεκριμένη εφαρμογήπαιχνίδι! Όπως λέει και το γνωστό τραγούδι: Κιθαρίστας ή ντράμερ, διάλεξε τον δρόμο σου. Tαξίδεψε από το Βερολίνο στο Τόκιο και βάλε φωτιά στις διασημότερες σκηνές με την μπάντα σου. Άγγιξε την οθόνη στον ρυθμό των αγαπημένων σου κομματιών και μη χάσεις νότα γιατί θα το ακούσεις. I Love Rock ‘N Roll, Call Me, Paranoid, και άλλα: παίξε τις πιο δημοφιλείς ροκ επιτυχίες. Το ροκ χρειάζεται έναν καινούργιο θρύλο: Αντιμετώπισε την πρόκληση και ζήσε άφθονες ώρες διασκέδασης!

Δωρεάν

Δωρεάν

WSOP Hold’em Legend €1,23

To Texas Hold ’em είναι ασφαλώς το δημοφιλέστερο παιχνίδι πόκερ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με εκατομμύρια φίλους. Το συγκεκριμένο παιχνίδι σε καλεί να γίνεις ένας πραγματικός θρύλος του Hold ’em κερδίζοντας στο πιο διάσημο τουρνουά World Series. Χτίσε το bankroll σου μπλοφάροντας και κέρδισε high-stakes WSOP events στο Λας Βέγκας και σε διεθνή καζίνο. Πρόκειται για το πιο αυθεντικό και γρήγορο σε ρυθμό παιχνίδι πόκερ σε κινητό. Αναγνώρισε τα σημάδια των αντιπάλων και πήγαινε all-in (τα ρέστα σου, δηλαδή) όπως οι κορυφαίοι. Ο καθένας μπορεί να παίξει πόκερ, άλλα έχεις αυτό που χρειάζεται για να γίνεις θρύλος του Hold’ em;

Nokia Ε7 Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ €665 (Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα μοντέλα Nokia θα βρείτε στη σελίδα 76)

59


FUTURE TECH

F

Δοκιμάστε την τεχνολογία των QR Codes. Σκανάρετε τον κωδικό, και επισκεφτείτε το mobilenews.gr για περισσότερα Future Tech.

Tο μέλλον της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία προχωρά με γοργούς ρυθμούς και δεν είναι λίγες οι φορές που η επιστημονική φαντασία τού χθες είναι κάτι παραπάνω από απτή πραγματικότητα του σήμερα. Συσκευές που κάποτε έμοιαζαν με δημιουργήματα του νου αποτελούν σήμερα μέσο δουλειάς, επικοινωνίας ή διασκέδασης. Η στήλη “Future Tech” σάς παρουσιάζει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες τού σήμερα, που αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο ζωής και μας δίνουν μια πρόγευση από το μέλλον.

Νοικιάζοντας αυτοκίνητα με το smartphone

Το ποντίκι γίνεται δαχτυλίδι

www.geniusnet.com Ποιος χρειάζεται πλέον την οριζόντια επιφάνεια για να χειριστεί το ποντίκι του υπολογιστή; Σίγουρα όχι το Genius Ring Mouse, ένα ποντίκι υπολογιστών που στο σχήμα του θυμίζει δαχτυλίδι και επιτρέπει τον έλεγχο του υπολογιστή με μερικές απλές κινήσεις του αντίχειρα του χεριού που το φοράει. Το ασύρματο αυτό ποντίκι λειτουργεί στο φάσμα των 2,4 GHz και έχει εμβέλεια 10 μέτρα και ανάλυση 1.000 dpi.

60

www.getaround.com Η αμερικανική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Getaround άρχισε να εφαρμόζει ένα νέο σύστημα που επιτρέπει σε απλούς κατόχους οχημάτων να συνεργαστούν με την εταιρεία και να ενοικιάσουν το αυτοκίνητό τους σε τρίτους με τη χρήση -τι άλλο;- μιας εφαρμογής για smartphone. Το όχημα μπορεί να εφοδιαστεί με μια συσκευή με GPS, Wi-Fi και τηλεχειρισμό, η οποία επιτρέπει σε έναν τρίτο να αποκτήσει πρόσβαση στο όχημα και να τον χρεώσει ανάλογα με τον αριθμό χιλιομέτρων που κάνει - και όλα αυτά με τη βοήθεια μιας εφαρμογής για το iPhone. Η Getaround θα φροντίζει να ασφαλίζει το όχημα για οποιαδήποτε ζημιά ενδέχεται να προκύψει.

Το κινητό αντικαθιστά το πορτοφόλι

http://googleblog.blogspot. com/2011/05/coming-soon-makeyour-phone-your-wallet.html Η δωρεάν εφαρμογή Google Wallet αναμένεται να αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο εκτέλεσης των οικονομικών συναλλαγών μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εφαρμογή που αναπαριστά εικονικές εκδόσεις των πιστωτικών καρτών μας και εξαλείφει έτσι την ανάγκη μεταφοράς του «πλαστικού χρήματος» στις τσέπες μας. Η εφαρμογή Google Wallet είναι προς το παρόν συμβατή με smartphone Nexus S 4G και διατίθεται μέσω της υπηρεσίας Sprint στις ΗΠΑ. Το Google Wallet εξακολουθεί να απαιτεί την ύπαρξη αριθμού PIN για τις συναλλαγές. Η Google ευελπιστεί να κυκλοφορήσει την εφαρμογή και σε άλλα smartphones στο μέλλον.


Αποτρέποντας τις συγκρούσεις στην αριστερή στροφή

www.bmw.com Η αριστερή στροφή σε διασταυρώσεις είναι συχνά επικίνδυνη, καθώς ο οδηγός αναγκάζεται να διαβεί καθέτως το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας - και όχι πάντα με την καλύτερη ορατότητα. Η BMW ευελπιστεί να μειώσει τον αριθμό των συγκρούσεων σε αυτές τις περιπτώσεις, με ένα σύστημα που ονομάζει Left Turn Assistant και το οποίο συνδυάζει κάμερα, σαρωτές λέιζερ και ενδοεπικοινωνίες μεταξύ οχημάτων για να αποτρέψει μια σύγκρουση. Η κάμερα εντοπίζει πιθανά απαγορευτικά στροφής στον δρόμο και προειδοποιεί τον οδηγό, οι σαρωτές λέιζερ εντοπίζουν την ύπαρξη αυτοκινήτων στο αντίθετο ρεύμα σε απόσταση 100 μέτρων και ενεργοποιούν αυτόματα τα φρένα εάν ο οδηγός έχει ξεκινήσει να πάρει τη στροφή.

Ελέγχοντας τα RC με το iPhone

www.iphly.org Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς με το smartphone του και ένα από αυτά είναι το να το χρησιμοποιεί σαν τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο μοντέλων RC. Με μια εφαρμογή για iPhone, iPad και iPod, καθώς και ένα ειδικό χειριστήριο, οι κάτοχοι των συσκευών αυτών θα μπορούν να ελέγχουν το αεροπλανάκι, αυτοκινητάκι ή βαρκάκι τους χωρίς κόπο. Η εφαρμογή ονομάζεται iPhly, και το χειριστήριο έχει μορφή θήκης στην οποία τοποθετείται το iPhone. Το χειριστήριο συνδέεται με την είσοδο ήχου με τα iPhone/iPad/iPod και στέλνει τις αντίστοιχες εντολές στο τηλεχειριζόμενο μοντέλο κάθε φορά που ο χρήστης αγγίζει την οθόνη ή κουνάει πέρα-δώθε τη συσκευή για να δώσει μια κλίση στο μοντέλο. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, ενώ η τιμή της θήκης ξεκινά από 99 δολάρια.

Βάζοντας τον θεατή μέσα στην εικόνα

http://arch.nau.coop/ Βρισκόμαστε στην εποχή της τρισδιάστατης εικόνας και οι 3D τηλεοράσεις γίνονται πρώτη επιλογή σε πολλούς λάτρεις της υψηλής ευκρίνειας. Η σχεδιαστική και διαφημιστική εταιρεία NAU πιστεύει όμως ότι η διαφημιστική προβολή κάποιων προϊόντων απαιτεί κάτι παραπάνω. Γι’ αυτό και σχεδίασε έναν θόλο εικονικών προβολών με σχήμα σφαίρας που προβάλλει στερεοσκοπική εικόνα στο εσωτερικό του και δίνει την εντύπωση στο άτομο που μπαίνει στον θόλο ότι μπαίνει σε έναν τρισδιάστατο νέο κόσμο. Το εσωτερικό του θόλου είναι από μόνο του μια επιφάνεια προβολής, ενώ υπάρχουν κάμερες motion capture και αισθητήρες κίνησης για να προσαρμόζουν την εικόνα ανάλογα με τις εντολές που δίνει ο «επισκέπτης» με κινήσεις παρόμοιες με μιας οθόνης αφής. Η NAU αναζητεί προς το παρόν χρηματοδότες για να αξιοποιήσει εμπορικά το προϊόν της.

61


Το γκάτζετ που... φέρνει τα μέσα, έξω Η ξαπλώστρα που φορτίζει τις συσκευές http://arts.mit.edu/fast/soft-rockers/ Οι πιο πρωτότυπες ιδέες για γκατζετάκια προέρχονται πολλές φορές από νέους ανθρώπους. Φοιτητές του ινστιτούτου τεχνολογίας του MIT δημιούργησαν λοιπόν μια οικογένεια από ξαπλώστρες με το όνομα SOFT Rockers, πάνω στις οποίες τοποθέτησαν φωτοβολταϊκά πάνελ για να επιτρέπουν έτσι σε όποιον ξεκουράζεται στην ξαπλώστρα να φορτίζει και τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Τα πάνελ φορτίζουν μια μπαταρία 12 Αμπέρ (τοποθετημένης στη βάση της ξαπλώστρας) και η οποία μπορεί να φορτίσει laptop, smartphone και άλλες συσκευές μέσω θύρας USB. Η μπαταρία μπορεί ακόμα να τροφοδοτήσει τον φωτισμό της ξαπλώστρας, σε περίπτωση που ο χρήστης της δεν μπορεί να την αποχωριστεί ακόμα και όταν πέσει το σκοτάδι! Οι φοιτητές του MIT υπόσχονται περαιτέρω εξέλιξη της σειράς SOFT Rockers, γεγονός που δεν αποκλείει την εμπορική στο μέλλον αξιοποίησή τους.

62

Πληκτρολόγιο χωρίς πλήκτρα

www.lauralahti.com Ένα αρκετά έξυπνο σχέδιο πληκτρολογίου που κέρδισε διάκριση στον διαγωνισμό Fujitsu Design Award 2011 ήταν το Keyless LifeBook της σχεδιάστριας Laura Lahti. Το πληκτρολόγιο που έχει μέγεθος laptop είναι ουσιαστικά μια μεγάλη οθόνη αφής, πάνω στην οποία ο χρήστης μπορεί να «σχεδιάσει» και να τοποθετήσει τη διάταξη των πλήκτρων κατά βούληση, μετακινώντας τα σαν εικονίδια πάνω σε μια τυπική οθόνη αφής.

http://research.microsoft.com/apps/ video/default.aspx?id=147896 Μια ομάδα ερευνητών της Microsoft δημιούργησε μια πρωτότυπη συσκευή που επιτρέπει σε φυσικοθεραπευτές, ιατρούς και λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό να προβάλουν μια πιθανή εικόνα του εσωτερικού του σώματος ενός ασθενή, στην επιφάνεια του δέρματός του. Η φορητή συσκευή ονομάζεται AnatOnMe, αποτελείται από προβολέα, κάμερα, και δείκτη λέιζερ, όλα συνδεδεμένα σε φορητό υπολογιστή. Η κάμερα μπορεί να λάβει εικόνες από τον τραυματισμένο ιστό του ασθενή και να τις προβάλει μέσω του προβολέα σε μια επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας μια σειρά από προκατασκευασμένα γραφικά, ο προβολέας μπορεί να προβάλει στο σώμα του ασθενή μια γραφική αναπαράσταση του εσωτερικού της τραυματισμένης περιοχής. Το AnatOnMe έχει ως σκοπό να δώσει στους ασθενείς που βρίσκονται σε φυσιοθεραπεία μια οπτική ένδειξη των ωφελημάτων που αποκομίζουν από τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεών τους.


Χειρισμός αφής χωρίς οθόνη αφής

http://ecologylab.cse.tamu.edu/ research/zerotouch/index.html Τα παιδιά του μέλλοντος θα μπορούν να ξεφύγουν από τα «δεσμά» της παρουσίας των οθονών αφής και να λένε άνετα στους γονείς τους «κοίτα μαμά-μπαμπά, χωρίς οθόνη αφής». Και αυτό θα το καταφέρουν γιατί οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας κατασκεύασαν μια τεχνολογία που επιτρέπει τον έλεγχο ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστών με λειτουργίες αφής, χωρίς καν την ύπαρξη οθόνης αφής. Για να το καταφέρουν αυτό, οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα πλαίσιο (που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια οθόνη μη αφής ή μπροστά από μια επιφάνεια προβολής) με ενσωματωμένες υπέρυθρες λυχνίες LED και αισθητήρες υπέρυθρου φωτός. Μόλις ο χρήστης πλησιάσει ένα ή περισσότερα δάχτυλά του ή αντικείμενα στον κενό χώρο μέσα στο πλαίσιο, οι αισθητήρες τα αντιλαμβάνονται. Μπορούν μάλιστα να καταλάβουν το μέγεθος και σχήμα έως και είκοσι διαφορετικών αντικειμένων που «ακουμπάνε» το νοητό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο. Οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει μάλιστα και τρεις εφαρμογές που συνεργάζονται με την τεχνολογία τους σε περιβάλλον Windows 7 (ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, ένα παιχνίδι στρατηγικής και ένα εργαλείο διαχείρισης έργων τέχνης για μουσεία και γκαλερί).

Ο επίδεσμος που προειδοποιεί

www.monash.edu.au/news/show/ heat-sensitive-bandage-could-combat-infection Επειδή η ροή του αίματος στην περιοχή μιας φλεγμονής ή ενός επιφανειακού τραύματος μπορεί να οδηγήσει καμιά φορά σε αύξηση της θερμοκρασίας και σε μόλυνση του συγκεκριμένου σημείου, ένας μεταπτυχιακός αυστραλός φοιτητής του Πανεπιστημίου Monash, δημιούργησε έναν επίδεσμο που αλλάζει χρώμα με την αλλαγή της θερμοκρασίας του δέρματος. Ο «ψυχεδελικός» αυτός επίδεσμος κατασκευάζεται από ειδικές ίνες που αντιλαμβάνονται αλλαγές στη θερμοκρασία έως και μισό βαθμό Κελσίου. Το έξυπνο αυτό προϊόν μπορεί να αποδώσει στιγμιαία τις αλλαγές στην θερμοκρασία και ταχύτερο είναι από τη χρήση αντίστοιχων ηλεκτρονικών μετρητών.

Ελέγχοντας τον υπολογιστή με το πόδι

www.stealthswitch.com/index.asp Όσοι πιστεύουν ότι τα χέρια τους δεν αρκούν για να ελέγξουν τον υπολογιστή με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, υπάρχει και ο διακόπτης Thanko USB Foot Switch, για να αξιοποιούν και τα πόδια. Το εξάρτημα αυτό που μοιάζει με ένα τριπλό πεντάλ συνδέεται μέσω USB με τον υπολογιστή και μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελέσει τρεις διαφορετικές λειτουργίες με το πάτημα του ποδιού σε κάποιο πεντάλ. Από την άλλη, η εταιρεία H-Mod δημιούργησε το StealthSwitch II ένα προϊόν παρόμοιο με το USB Foot Switch, που επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί μια λειτουργία όταν ο χρήστης πατάει το περιφερειακό. Πλέον η απόκρυψη της πασιέντζας κάθε φορά που ο διευθυντής εμφανίζεται στο γραφείο, θα είναι δουλειά του ποδαριού!

63


Το γάντι του Μπάτμαν κατά του εγκλήματος

Τα μελλοντικά notebooks αναδιπλώνονται

www.coroflot.com/HCH Το πρόβλημα με τα περισσότερα notebooks και netbooks είναι ότι ο όγκος τους υποχρεώνει τον κάτοχό τους να τα κουβαλάει μαζί του μέσα σε μια τσάντα ή σακίδιο μεταφοράς. Αυτό όμως θα αλλάξει στο μέλλον, καθώς η Fujitsu παρουσίασε ένα πρωτότυπο σχέδιο ενός φορητού υπολογιστή που μπορεί να διπλωθεί και να του δώσει το μέγεθος ενός smartphone. Δυστυχώς, το πρωτότυπο αυτό υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά η πρόοδος της τεχνολογίας δεν αποκλείεται να κάνει κάποια στιγμή πραγματικότητα τις αναδιπλούμενες οθόνες αφής και να οδηγήσει τη Fujitsu στην υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της.

64

www.armstar.net Το να ρίχνει κανείς το γάντι σε έναν επικίνδυνο κακοποιό γίνεται πλέον κάτι παραπάνω από πραγματικότητα, χάρη στο BodyGuard, ένα μεταλλικό γάντι που εξωτερικά μοιάζει με τμήμα της πανοπλίας του Μπάτμαν. Ωστόσο, το BodyGuard διαθέτει ενισχυμένη θωράκιση, βιντεοκάμερα και ενσωματωμένο τέιζερ (όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης). Δημιουργήθηκε κυρίως για δυνάμεις καταστολής και τον στρατό αλλά όποιος και αν το φορά, μπορεί να καταγράφει σε βίντεο τις δραστηριότητες τρίτων ή σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση να ενεργοποιήσει -μέσω ενός κουμπιού στην παλάμη του BodyGuard- το όπλο τέιζερ και να κεραυνοβολήσει τον επιτιθέμενο με τάση μερικών χιλιάδων βολτ. Το BodyGuard «δοκιμάστηκε» με επιτυχία σε κάποιες αμερικανικές φυλακές και στα τέλη του έτους θα δοκιμαστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις του Λος Άντζελες. Ο δημιουργός του BodyGuard έχει προνοήσει ώστε το γάντι του να μπορεί να εξοπλιστεί με «καλούδια», όπως GPS, ασύρματη επικοινωνία, βιομετρικούς αισθητήρες, ανιχνευτές χημικών ουσιών κ.ά.

Ένα Jetpack για ακριβά γούστα

www.jetlev-flyer.com Όσοι έχουν 99.500 δολάρια να διαθέσουν μπορούν να πάρουν μια καλή γεύση για το μέλλον της «μπον-βιβέρ» ψυχαγωγίας, αγοράζοντας το JetLev R200, ένα μίνι τζετ που μπορεί να φορεθεί και που εκτοξεύει με ταχύτητα θαλασσινό νερό για να κάνει αυτόν που το φοράει να αιωρηθεί αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το JetLev R200 ενώνεται με έναν σωλήνα με ένα πλοιάριο που περιέχει όλους τους απαραίτητους κινητήρες για την αναρρόφηση του θαλασσινού νερού και την παροχή του στο μίνι τζετ μέσω ενός σωλήνα 11 μέτρων. Έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του σε εξοχικά θέρετρα σε Καραϊβική, Ειρηνικό, Νότια Αμερική και Νότια Αφρική.


www.energyonline.gr

Κάθε μέρα όλα τα νέα για την ενέργεια και το περιβάλλον

Σκανάρετε με το κινητό & επισκεφτείτε το site


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Π

Δοκιμάστε την τεχνολογία των QR Codes. Σκανάρετε τον κωδικό και επισκεφτείτε το mobilenews.gr για περισσότερα PC & VIDEO GAMES.

PC & VIDEO GAMES

Οδηγός παιχνιδομηχανών Tα video games έχουν δημιουργήσει μια βιομηχανία ισάξια σε κερδοφορία με αυτήν του Χόλυγουντ. Τα σκήπτρα στην οικιακή ψηφιακή διασκέδαση κρατούσαν οι παιχνιδομηχανές Playstation 2, Xbox και GameCube. Τη θέση τους τώρα παίρνουν οι διάδοχοί τους, Xbox 360, Wii και Playstation 3. Tο Nintendo DS και το PSP είναι κονσόλες που «πάνε παντού».

Call of Juarez: The Cartel PC, XBOX 360, PS3

Ταξιδέψτε από το ηλιόλουστο Λος Άντζελες στο Χουάρες του Μεξικού, παρέα με τρεις αστυνομικούς ώστε να γονατίσετε το τοπικό καρτέλ ναρκωτικών. Αλόγιστη βία, βρόμικες μάτσο κουβέντες και ασταμάτητη δράση συνθέτουν ένα πρωτότυπο παιχνίδι βολών προοπτικής πρώτου προσώπου, που εξελίσσεται στη σύγχρονη Άγρια Δύση. Κυνηγητά με αυτοκίνητα, επιδρομές σε σπίτια, προστασία μαρτύρων, ανακρίσεις υπόπτων και μπόλικο πιστολίδι με όπλα κάθε διαμετρήματος αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Call of Juarez: The Cartel.

Super Street Fighter IV: Arcade Edition PC, XBOX 360, PS3

Το ιστορικό Super Street Fighter επιστρέφει για ακόμη μία φορά πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Περιλαμβάνει μία πλειάδα χαρακτήρων που αγγίζει τους 39! Οι Ryu, Chun-li, Juri, El Fuerte και Rufus είναι μόλις μερικοί απ’ αυτούς, ενώ υπάρχουν και τέσσερις νέοι ήρωες: Yun, Yang, Oni και Evil Ryu, οι οποίοι και δίνουν το στίγμα της ανανέωσης. Πυρετώδης δράση, άφθονο ξύλο, απίστευτες κινήσεις, διαφορετικά στιλ μάχης με πινελιές από κόμικς συνθέτουν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μάχης σώμα με σώμα που μπορείτε να απολαύσετε μόνος ή με παρέα.

F.E.A.R. 3 PC, XBOX 360, PS3

Ένα παιχνίδι βολών προοπτικής πρώτου προσώπου, στο οποίο έχουν βάλει το χεράκι τους οι Τζον Κάρπεντερ και Στιβ Νάιλς. Σκοτεινό, μυστηριώδες και φρικιαστικό, θα παίξει με τα νεύρα σας. Παραψυχολογικά φαινόμενα και αντίπαλοι που αναδύονται από τη πιο νοσηρή φαντασία. Απαιτεί χαμηλό φωτισμό και πολύ γερό στομάχι. Η Alma επιστρέφει παρέα με τους δύο γιους της, τον Point Man, έναν γενετικά μεταλλαγμένο υπερστρατιώτη, και τον Paxton Fettel, ο οποίος διαθέτει απίστευτες τηλεκινητικές δυνάμεις. Επιλέξτε τον ήρωά σας και αφεθείτε στην ένοχη απόλαυση του F.E.A.R. 3, που θα ζωντανέψει τους χειρότερους εφιάλτες σας.

66


Duke Nukem Forever PC, XBOX 360, PS3

Ένα από τα πολυαναμενόμενα παιχνίδια της χρονιάς. Ο Duke Nukem σε τρελά κέφια, ξεχειλίζει από τεστοστερόνη, μάτσο συμπεριφορά, βρόμικες ατάκες και ακόμη πιο βρόμικα babes!!! Ένα παιχνίδι βολών που απευθύνεται αυστηρά στον ενήλικο… ανδρικό πληθυσμό. Ο ήρωάς μας αναλαμβάνει για ακόμη μία φορά να σώσει τον πλανήτη μας από τους εξωγήινους και τα αφεντικά τους. Όλοι οι γνωστοί χαρακτήρες είναι παρόντες με προεξέχοντες τα γουρούνια μπάτσους καθώς και τις ορδές των δύσμορφων εχθρών που έχει βαλθεί να καταστρέψουν τα πάντα. Εγγυημένο γέλιο και άφθονη δράση.

Xenoblade Chronicles Wii

Η μεγάλη σύγκρουση της φυλής των Ανθρώπων ενάντια σε εκείνη των Ρομπότ. Ένα επικό παιχνίδι ρόλων με μάχες σε πραγματικό χρόνο που θα σας συναρπάσει. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν χαρακτήρα, τον Shulk, και το σπαθί Monado, το οποίο δίνει στον αφέντη του μοναδικές δυνάμεις. Σκοπός σας είναι να εξερευνήσετε τις αχανείς εκτάσεις και να συγκρουστείτε αμέτρητες φορές με ρομπότ. Το σύστημα μάχης είναι εύχρηστο, ενώ τα γραφικά αποπνέουν μία «κομιξάδικη» ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από την κουλτούρα της Άπω Ανατολής.

Alice: Madness Returns PS3, PC, XBOX 360

Ξεχάστε για πάντα το παραμύθι και απολαύστε τον σκοτεινό κόσμο της Αλίκης που είναι γεμάτος ψυχοπαθείς χαρακτήρες, ένοχα μυστικά, παράξενες αναμνήσεις και αλλοπρόσαλλα οράματα. Ένα τρισδιάστατο παιχνίδι δράσης, όπου η μικρή Αλίκη παλεύει με τους δαίμονές της. Η Wonderland φαντάζει πιο σκοτεινή από ποτέ και το αίμα ρέει άφθονο. Φρενήρεις συγκρούσεις, πρωτότυπα όπλα, μαγικές δυνάμεις συνθέτουν ένα υπέροχα σκοτεινό παιχνίδι, όπου η Αλίκη φλερτάρει με τη σχιζοφρένεια και τις μνήμες που την έχουν στοιχειώσει.

Infamous 2 PS3

Ένα τρισδιάστατο παιχνίδι δράσης προοπτικής τρίτου προσώπου που αποτελεί πραγματική σημαία για το PS3. Πρωταγωνιστεί ο Cole MacGrath, ο οποίος είναι προικισμένος με υπερφυσικές δυνάμεις που εστιάζουν κυρίως στον… ηλεκτρισμό. Θα αντιμετωπίσει τη μυστηριώδη οντότητα που είναι γνωστή ως «The Beast» καθώς και εκατοντάδες εχθρούς. Ένας από τους καλύτερους τίτλους που είχαμε την ευτυχία να παίξουμε αυτόν τον μήνα. Εξαιρετικά γραφικά, κινηματογραφική δράση, ρεαλιστική κίνηση και καταπληκτικά ειδικά εφέ είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους για τους οποίους πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να απολαύσετε το Infamous 2.

67


Deus Ex: Human Revolution H (βίαιη) εξέλιξη του είδους Σπάνια ένας τίτλος καταφέρνει να συνδυάσει με τόσο αρμονικό τρόπο στοιχεία από διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Το Deus Ex: Human Revolution αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χρονιά του 2011. Πρόκειται για ένα παιχνίδι δράσης/ RPG, με πλήρη ελευθερία κινήσεων, που ακολουθεί μία μη γραμμική εξέλιξη του μύθου. Ουσιαστικά, με τα επιλογές σας καθορίζετε τον τρόπο εξέλιξης τόσο του χαρακτήρα σας όσο και της ιστορίας που ακολουθεί. Ας δούμε λοιπόν παρέα τι γίνεται στο παιχνίδι. Ενσαρκώνετε τον Adam Jensen, ένα πρώην μέλος της επίλεκτης ομάδας SWAT, ο οποίος αναλαμβάνει την ασφάλεια μεγάλων εταιρειών που ασχολούνται με τη βιοτεχνολογία. Όλα πάνε όμως κατά διαόλου,

68

όταν στα εργαστήρια εισβάλλει μία ομάδα από επαγγελματίες δολοφόνους που εξοντώνει τους πάντες και σας τραυματίζει θανάσιμα. Ο μόνος τρόπος να επιζήσετε είναι τα μηχανικά εμφυτεύματα τα οποία και σας μεταμορφώνουν ουσιαστικά σε cyborg. Σκοπός σας είναι να ταξιδέψετε σε κάθε γωνιά του πλανήτη ώστε να εντοπίσετε τους υπεύθυνους της επίθεσης και να ξεδιαλύνετε το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τους πραγματικούς λόγους της επίθεσης. Ένα διαβολικό σχέδιο που συνέλαβαν κάποιοι που θέλουν να χειραγωγήσουν την ανθρώπινη εξέλιξη. Όλα συμβαίνουν σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, όπου οι άνθρωποι ζουν σε μία εποχή μεγάλων τεχνολογικών ανακαλύψεων, διαφθοράς και συνωμοσίας, όπου τελικά τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται.


Όπως προαναφέρθηκε, έχετε πλήρη ελευθερία κινήσεων ενώ οι επιλογές σας καθορίζουν και τον τρόπο εξέλιξης του χαρακτήρα σας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πορευθείτε είτε επιλέγοντας τον δρόμο της βίας είτε εκείνον του hacking είτε αυτόν του stealth, ώστε να περνάτε απαρατήρητοι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μάλιστα θα έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τα όπλα σας, τα μηχανικά εμφυτεύματα καθώς και τις εν γένει ικανότητές σας ώστε να αντεπεξέλθετε στις ολοένα και πιο δύσκολες αποστολές σας. Έχετε κατά νου ότι στο Deus Ex: Human Revolution δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κάθε πρόβλημα, η κάθε πρόκληση ή ο κάθε γρίφος μπορεί να λυθούν με πολλούς τρόπους και αυτό εναπόκειται καθαρά στο ένστικτο και στη φαντασία σας. Η ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού είναι πραγματικά άξια συγχαρητηρίων, μιας και κατάφερε να δημιουργήσει έναν τίτλο χωρίς περιορισμούς και στεγανά, που αφήνει την εξέλιξη του μύθου κυριολεκτικά στα χέρια του παίκτη. Από τεχνικής άποψης, ο τίτλος αριστεύει σε όλους τους τομείς. Τρισδιάστατα καλοδουλεμένα γραφικά απεικονίζουν με αληθοφανή τρόπο τόσο τα περιβάλλοντα όσο και τα αντικείμενα του χώρου. Οι χαρακτήρες αποδίδονται με ρεαλιστικό τρόπο, ενώ η κίνηση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα. Η μουσική επένδυση δημιουργεί μία καταπληκτική ατμόσφαιρα και μεταφέρει με μοναδικό τρόπο την ένταση της στιγμής. Εξαιρετική δουλειά έχει γίνει και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι χαρακτήρες αντιδρούν με έξυπνο τρόπο

στις ενέργειές σας. Αν, για παράδειγμα, τους πυροβολήσετε θα τρέξουν να καλυφθούν και θα προσπαθήσουν είτε να σας πλαγιοκοπήσουν είτε θα αναζητήσουν ένα ψηλό σημείο ώστε να σας εντοπίσουν. Το εν λόγω χαρακτηριστικό αυξάνει τον δείκτη δυσκολίας του παιχνιδιού, καθιστώντας το πραγματική πρόκληση για τις ικανότητές σας, ανά πάσα στιγμή. Όλοι οι έλεγχοι του χαρακτήρα σας γίνονται άμεσα, ενώ για τη σωστή εκμάθηση/χρήση τους απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το Deus Ex: Human Revolution είναι ένα παιχνίδι που ισορροπεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στη δράση και στη σκέψη. Θα πρέπει να επιστρατεύσετε τόσο τα αντανακλαστικά όσο και την ευφυΐα σας ώστε να φέρετε σε πέρας τις αποστολές, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μεταξύ τους. Πίσω από το παιχνίδι κρύβεται ένα σφιχτοδεμένο σενάριο, που βρίθει από μυστήριο, ανατροπές και ίντριγκες, και κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει μία καταπληκτική κινηματογραφική ταινία δράσης. Ο τίτλος είναι άρτιος από κάθε άποψη και υπόσχεται να μονοπωλήσει το αμείωτο ενδιαφέρον σας για πολλές ημέρες. Η ασταμάτητη δράση θα τινάξει την αδρεναλίνη σας στα ύψη, ενώ οι γρίφοι του αποτελούν πραγματική πρόκληση για το μυαλό και τη φαντασία σας. Αναντίρρητα, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς χωρίς δεύτερη σκέψη, για PC, Xbox 360 και PS3.

69


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Π

MOBILE PHONE GAMES

Πλέον όλες οι σύγχρονες συσκευές υποστηρίζουν Java, οπότε το κινητό τηλέφωνο μπορεί να μετατραπεί σε μια εξαιρετική φορητή παιχνιδομηχανή. Εμείς σας προτείνουμε μερικούς τίτλους που μπορείτε να βρείτε σε εκατοντάδες ιστοσελίδες και παρόχους, για να «κατεβάσετε» και να παίξετε.

Crazy Penguin Assault

Ultimate Brick Breaker 2

Finger Bowling

Το Crazy Penguin Assault είναι ένας κλώνος του πετυχημένου Angry Birds, κι αυτό δεν φοβάται να το δείξει στον παίκτη. Το βασικό όπλο του παίκτη είναι ένας αριθμός πιγκουίνων που ο παίκτης εκτοξεύει σαν πυραύλους κατά των πολικών αρκούδων που κρύβονται πίσω από μάζες πάγων. Η συμπεριφορά των πιγκουίνων, που κάνουν γκελ στον πάγο και χτυπούν πολλαπλούς στόχους, είναι στοιχείο που δίνει προσωπικότητα στο παιχνίδι, αλλά η έλλειψη πρωτοτυπίας και η δυσκολία στόχευσης στη μικρή οθόνη ενός κινητού, δεν αρκούν για να απαλλαγεί το παιχνίδι από τη «ρετσινιά» του κλώνου.

Κάποιες κατηγορίες παιχνιδιών δεν σβήνουν με το πέρασμα του χρόνου. Το Ultimate Brick Breaker 2 ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών Breakout (τουβλάκια), που με μερικές αλλαγές στο βασικό στιλ παιχνιδιού, καταφέρνει να σταθεί στις σημερινές απαιτήσεις των παικτών. Ο παίκτης καλείται να καθαρίσει τα τουβλάκια σε κάθε επίπεδο ρίχνοντας σε αυτά μια κινούμενη μπάλα με μια ρακέτα που ελέγχει. Ωστόσο, το Ultimate Brick Breaker 2 διαθέτει έξυπνα σχεδιασμένες πίστες, που παρότι δεν δυσκολεύουν τον παίκτη καταφέρνουν να τον κρατούν σε μια εγρήγορση.

Στο Finger Bowling δοκιμάζουμε μια διαφορετική μορφή μπόουλινγκ, αφού πλέον οι αναμετρήσεις διεξάγονται μέσα στο Διάστημα. Ο παίκτης μετακινείται από τη μια άκρη του Διαστήματος στην άλλη παίζοντας αγώνες τύπου ten-pin. Ο έλεγχος είναι απλός, καθώς αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού για να δώσει ο παίκτης ώθηση στην μπάλα και ένα δεύτερο πάτημα για να της δώσει σπιν. Η ύπαρξη κάποιων εμποδίων στην διαδρομή της μπάλας -που απαιτούν τη διαρκή αλλαγή του σπιν- το κάνουν μεν πιο προκλητικό κι ενδιαφέρον, αλλά δεν του επιτρέπουν να ξεφύγει από τη μετριότητα.

Είδος: Γρίφων/Δράσης Διάθεση: Digital Chocolate www.digitalchocolate.com

70

Είδος: Γρίφων/Γρήγορων αντανακλαστικών Διάθεση: Glu Mobile www.glu.com

Είδος: Αθλητικό Διάθεση: Glu Mobile www.glu.com


Δοκιμάστε την τεχνολογία των QR Codes. Σκανάρετε τον κωδικό και επισκεφτείτε το mobilenews.gr για περισσότερα MOBILE GAMES.

Final Fantasy II

WordCrafter

Sonic Advance

Οι ήρωες του παιχνιδιού τα βάζουν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία σε μια φανταστική ήπειρο, καθώς περιπλανώνται στον αχανή κόσμο του παιχνιδιού προσπαθώντας να βρουν νέους φίλους και όπλα. Τα στοιχεία του πρωτότυπου τίτλου, όπως οι μάχες που γίνονται με εναλλαγή γύρων, η επιλογή των στοχευόμενων αντιπάλων σε μια μάχη και το περίπλοκο σύστημα αναβάθμισης δυνάμεων των ηρώων, δίνουν μακροβιότητα στο παιχνίδι. Ωστόσο, οι ατελείωτες περιπλανήσεις και συνομιλίες κουράζουν γρήγορα τον παίκτη.

Τα παιχνίδια με λέξεις εξακολουθούν να συναρπάζουν τους παίκτες, όπως φαίνεται κι από την διαχρονική επιτυχία του Scrabble. Σκοπός του παίκτη είναι να ενώσει διαδοχικά την αρχή κάποιων λέξεων με το τέλος άλλων, για να δημιουργήσει μια αλυσίδα λέξεων, την οποία τοποθετεί μαζί με άλλες σε ένα πλέγμα. Όπως και με το Scrabble, έξτρα βαθμοί δίνονται για την τοποθέτηση λέξεων σε συγκεκριμένες θέσεις. Η καλή γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη για όσους ασχοληθούν με το WordCrafter, κι ιδιαίτερα για όσους λατρεύουν το Scrabble αλλά δεν έχουν έναν ακόμα παίκτη για να παίξουν.

Η επιτυχία του Sonic στα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα οδήγησε στην επανακυκλοφορία κάποιων παλαιότερων και κλασικών τίτλων της σειράς. Το Sonic Advance επιστρέφει στα κινητά, 10 χρόνια μετά την εμφάνισή του, προσφέροντας τις ίδιες εξωφρενικές ταχύτητες, καθώς ο παίκτης ελέγχει έναν ταχύτατο σκαντζόχοιρο που κινείται μέσα σε πολύχρωμες πίστες. Η ποικιλία στον σχεδιασμό των επιπέδων και στις αποστολές που έχει να εκτελέσει ο παίκτης, μόνο διθυραμβικές κριτικές μπορούν να προκαλέσουν σε όσους παίξουν με το Sonic Advance.

Είδος: Ρόλων Διάθεση: Namco Bandai Games www.namcobandaigames.com

Είδος: Γρίφων Διάθεση: Gameloft www.gameloft.com

Είδος: Δράσης/Πλατφόρμας Διάθεση: Gameloft www.gameloft.com

71


Brick & Bubble Revolution

Square King

Carcassonne

Οι παραλλαγές στο στιλ κάποιων παιχνιδιών μπορεί να περάσουν απαρατήρητες, αλλά μπορεί και να οδηγήσουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει το Brick & Bubble Revolution, που συνδυάζει το Breakout αλλά και το Zuma σε έναν τίτλο. Τα επίπεδα στο τμήμα του Breakout είναι πολύ μεγαλύτερα από την οθόνη του κινητού και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε φρενήρεις ρυθμούς παιχνιδιού. Τα τμήματα που θυμίζουν Zuma από την άλλη έχουν την προσθήκη κάποιων επιπέδων που κρατούν το ενδιαφέρον του παίκτη αμείωτο. Το Brick & Bubble Revolution κάνει το κινητό να πάρει φωτιά.

Κάτω από το όχι και τόσο εντυπωσιακό παρουσιαστικό του Square King κρύβεται ένα απλό αλλά εξαιρετικά εθιστικό παιχνίδι γρίφων. Αποστολή του παίκτη στο Square King είναι να αποσπάσει ορισμένο αριθμό κομματιών από έναν σωρό, φροντίζοντας μόνο να μην αφαιρέσει τα κομμάτια που έχουν το σχήμα των μελών της βασιλικής οικογένειας! Και παρότι η ομοιότητα με το Jenga είναι εμφανής, η διαφορετικότητά του γίνεται άμεσα εμφανής από τη δομή των επιπέδων. Το μόνο παράπονο που μπορεί να εκφράσει κανείς είναι η μικρή διάρκεια του τίτλου, με μόλις 20 πίστες.

Το Carcassonne βασίζεται στο ομώνυμο επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης καλείται να χτίσει πόλεις. Ξεκινώντας από μια θέση επάνω σε έναν κενό πίνακα, τοποθετεί σταδιακά καρτέλες που αντιπροσωπεύουν δρόμους, κτήρια και οικόπεδα, σε μια προσπάθεια να συλλέξει βαθμούς. Η δημιουργία όλο και μεγαλύτερων σε έκταση δομών συνθέτουν σε τελική ανάλυση μια αρκετά εθιστική ιδέα. Η μικρή οθόνη του κινητού δυσκολεύει τον παίκτη όταν σκρολάρει από την μια άκρη του χάρτη στην άλλη, η ανταγωνιστική τεχνητή νοημοσύνη όμως ανταμείβει με το παραπάνω.

Είδος: Γρίφων Διάθεση: Digital Chocolate www.digitalchocolate.com

72

Είδος: Γρίφων Διάθεση: Connect2Media www.connect2media.com

Είδος: Επιτραπέζιο Διάθεση: Exozet Games www.exozet-games.com


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Mobile Phones

O LG

Motorola

T500 Dakota €99

Gleam EX211 €99

3” αφής, 256k/240x400

3” αφής, 262k/240x400 microSD

2,8” αφής / 240x320

2,8” αφής / 240x320

2,4” / 320x240

microSD έως 16 GB 3G HSDPA/Quad-band

Tri-band

microSD έως 4 GB

microSD

5 Mp / 2.592x1.944

3,15 Mp / 2.048x1.536

Quad-band

Tri-band

Ναι

Ναι

2 Mp / 1.600x1.200

2 Mp / 1.600x1.200

2.1 A2DP

Ναι

Ναι

-

2.0/HTML/xHTML

Όχι

2.1 A2DP

Ναι

350 / 3,5 ώρες

400 / 7 ώρες

Όχι

Όχι

109 x 54 x 15,9 mm

108 x 53,5 x 13,2 mm

500 / 8 ώρες

500 / 8 ώρες

95 gr.

118 gr.

102,9 x 56,9 x 11,9 mm

106 x 58 x 12,7 mm

MMS, GPRS class 10, FM radio, micro USB 2.0, Java MIDP 2.0, 100 MB μνήμη

FM radio, MP3 player, Java, σύνδεση με PC, 2 κάρτες SIM, 40 MB μνήμη

86,5 gr.

93 gr.

FM radio/RDS, MP3 player, WiFi, social networking, widgets, 30 MB μνήμη

FM radio, MP3 player, Java, 50 MB μνήμη

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Motorola

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Nokia

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Nokia

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

microSD έως 16 GB Quad-band 2 Mp Όχι 2.1 EDR Ναι 500 / 6,25 ώρες 106 x 53 x 14 mm 105 gr. Image editor, e-mail, MP3 player, FM radio, εγγραφή φωνής

Nokia

RAZR2 V8 €199

ZN300 €110

C2-02 €115

Χ2 €109

Χ3 €138

TFT 2” 262k / 240x320

2,4” / 240x320

TFTΑφής 2,6”/240x320

2,2” 256k / 240 x 320

Όχι

microSD μέχρι 32 GB

microSD 2GB

microSD

Αφής 2,4” / 240 x 320

Quad-band

Quad-band

Quad-band

Quad-band

2 Mp / 1.200x1.600

3,1 Mp, LED flash

2 Mp

5 Mp / 2.592x1.944

Ναι

15-20 fps

Ναι

Ναι

2.0 A2DP

2.0

2.1

Ναι

2.0

Όχι

Ναι

Όχι

300 / 4,3 ώρες

Έως 500 / 7,3 ώρες

600 / 5 ώρες

620 / 13 ώρες

103 x 53 x 12 mm

46 x 95,6 x 15 mm

51 x 17 x 103 mm

111 x 47 x 13,2 mm

117 gr.

103 gr

115 gr.

81 gr.

MMS, GPRS, Java, MP3 player, e-mail, T9, MS Outlook, 420 MB μνήμη

FM radio, 8x digital zoom, e-mail, media player, USB 2.0, 8 MB μνήμη

FM radio, MP3 player

MP3 player, FM radio, zoom 4x, Ovi Share, στερεοφωνικά ηχεία, 48 MB μνήμη

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

74

LG

T310i €115

Motorola

Oθόνη/Ανάλυση: Card Slots (μνήμη): Συχνότητα: Kάμερα / Ανάλυση: Video: Bluetooth: WAP: Αναμονή/Oμιλία: Διαστάσεις: Bάρος: Χαρακτηριστικά:

LG

GX500 €199

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Oθόνη/Ανάλυση: Card Slots (μνήμη): Συχνότητα: Kάμερα / Ανάλυση: Video: Bluetooth: WAP: Αναμονή/Oμιλία: Διαστάσεις: Bάρος: Χαρακτηριστικά:

LG

GT400 Viewty Smile €147

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

microSD HSDPA 10,2/Quad-band 5 Mp / 2.592x1.944 Ναι Ναι Όχι 408 / 5 ώρες 105,5 x 48,4 x 12,5 mm 77 gr. MP3 player, FM radio, Java, 50 MB μνήμη


Nokia

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Αφής 2,4” / 240 x 320

Αφής 3,2” / 240x400

Αφής 2,55” / 240x320

- / 240x400

Αφής 3,2” / 240x320

microSD έως 16 GB

microSD

microSD έως 16 GB

microSD

HSDPA 3,6/Quad-band

Tri-band

Quad-band

Quad-band

5 Mp / 2.560x1.920

1,3 Mp / 1.280x1.024

3,2 Mp / -

2 Mp / 1.6008x1.200

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

2.1

Ναι

Ναι

3.0

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

420 / 12,5 ώρες

475 / 14 ώρες

620 / 11,6 ώρες

620 / 9,5 ώρες

113 x 55,4 x 14,3 mm

99,1 x 54 x 12,7 mm

107,5 x 54,5 x 12,3 mm

107,8 x 60 x 11,7 mm

112 gr.

82 gr.

92 gr.

102 gr.

MP3 player, FM radio, Java, 50 MB μνήμη

FM radio, WiFi, MP3 player, λειτουργία Dual SIM, Java, flash, μπροστινή κάμερα

FM radio, WiFi, MP3 player, λειτουργία Dual SIM, social networking, 50 MB μνήμη

MMS, FM radio, WiFi,

A-GPS, FM radio/RDS,

e-mail, MP3 player, 30 MB μνήμη

WiFi, MP3 player, social networking, 2 ενεργές SIM, 30 MB μνήμη

Samsung

Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Χ3-02 €179

microSD HSDPA 10,2/Quad-band 5 Mp / 2.592x1.944 Ναι Ναι Όχι 408 / 5 ώρες 106,2 x 48 x 9,6 mm 77 gr.

Xcover 271 €129

B7722 €209

E2652 Champ Duos Star II €119 €115

S3850 Corby 2 €109

Aino €259

ELM €159

Zylo €144

Hazel €16 9

2,2”/ 240 x 320

3” TFT αφής / 240x432

TFT 256k / 240x320

2,5” 256k / 240x320

LCD 2,6”

micro SD

microSD

microSD

microSD

3G Quad-band

3G Quad-band

HSDPA/HSUPA/Quad-band

HSDPA 7.2 / Quad-band

2 Mp / 1.600x1.200

8,1Mp / 3.264x2.448

5 Mp, zoom 4x

3,15 Mp / 2.048x1.536

Ναι

Ναι

VGA 30 fps

Ναι

Ναι

Α2DP

2.1 A2DP

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Έως 600 / 17 ώρες

380 / 13 ώρες

430 / 10 ώρες

400 / 3,5 ώρες

127 x 53 x 17,8 mm

104 x 50 x 15,5 mm

110 x 45 x 14 mm

103 x 52 x 11,3 mm

115 gr.

134 gr.

90 gr.

115 gr.

FM radio, ΜP3 player, Java, συγχρονισμός με PC, αντικραδασμικό,

MMS, WiFi, USB 2.0, media player, GPRS class 10, FM radio, facebook, 55 MB μνήμη

Μedia player, WiFi, PictBridge, A-GPS, FM radio με RDS, 280 MB μνήμη

GPRS, ΜP3 player, FM radio, TrackID, social networking, Java, 256 MB μνήμη

30 MB μνήμη

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

: Oθόνη/Ανάλυση : Card Slots (μνήμη) : Συχνότητα : Kάμερα / Ανάλυση : Video : Bluetooth : WAP : Αναμονή/Oμιλία : Διαστάσεις : Bάρος : Χαρακτηριστικά

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

microSDHC έως 16 GB WCDMA (UMTS)/Quad-band

5 Mp Ναι 2.1 EDR ― 450 / 10 ώρες 102 x 50 x 16 mm 120 gr. Μedia player, WiFi, social networking, e-mail, splashproof

: Oθόνη/Ανάλυση : Card Slots (μνήμη) : Συχνότητα : Kάμερα / Ανάλυση : Video : Bluetooth : WAP : Αναμονή/Oμιλία : Διαστάσεις : Bάρος : Χαρακτηριστικά

75


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Smartphones

O Apple

76

BlackBerry

Bold 9780 €500

9700 €515

Mac OS X 10.4.11 ή νεότερο

iOS 4

BlackBerry

BlackBerry

600 MHz

Apple A4

624 MHz

624 MHz

16 GB / 32 GB

16 GB / 32 GB

512 MB + microSD

256 MB + microSD

Αφής 3,5” / 320x480

Αφής 3,5” / 960x640

2,4” / 65k, 480x360

2,4” / 65k, 480x360

3 Mp

5 Mp, LED flash

5 Mp / 2.592x1.944

3,15 Mp / 2.048x1.536

HSDPA 3,6 Mbps / Quadband

HSDPA 7,2 Mbps/HSUPA 5,8

3G / Quad-band

HSDPA 3,6 / Quad-band

WiFi 802.11b/g, Bluetooth

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth 2.1

A-GPS

A-GPS

A-GPS

A-GPS

115,5 x 62,1 x 12,3 mm

115,2 x 58,6 x 9,3 mm

109 x 60 x 14 mm

109 x 60 x 14 mm

135 gr.

137 gr.

122 gr.

122 gr.

MMS, GPRS, ΜP3 player, USB 2.0, PC sync

MMS, GPRS, ΜP3 player, USB 2.0, PC sync

MMS, MP3 player, e-mail, πλήρες πληκτρολόγιο

MMS, MP3 player, Media Sync, e-mail, trackpad

BlackBerry

HTC

HTC

HTC

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

BlackBerry

Android 2.3 Gingerbread

Android

Android 2.3

624 MHz

800 MHz

1 GHz

1,2 GHz

4 GB + microSD έως 32 GB

512 MB + microSD

1,5 GB + microSD

1 GB + microSD

3,2”αφής / 16Μ, 360x480

2,5”/ 256k, 480x320

Aφής 4,3”/ 16M, 480x800

Aφής 3D 4,3”/ 16M

5 Mp / 2.592x1.944

5 Mp / 2.592 x 1.944

8 Mp / 3.264 x 2.448

5 Mp / 2.560 x 1.920

3G / Quad-band

3G HSDPA 7,2 / Quad-band

3G HSDPA 14 / Quad-band

3G HSDPA 14,4 / Quad-band

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth 3.0, DLNA

A-GPS

A-GPS

A-GPS

A-GPS

111 x 62,2 x 15 mm

114 x 64 x 10,7 mm

123 x 68 x 11,9 mm

126 x 65 x 12,2 mm

161 gr.

120 gr.

164 gr.

170 gr.

MMS, MP3 player, e-mail, QWERTY πληκτρολόγιο

MP3 player, FM radio/RDS,

MP3 player, FM radio/RDS

MP3 player, FM radio/

9800 €629 Λειτουργικό (OS): Επεξεργαστής: Μνήμη: Οθόνη / Ανάλυση: Κάμερα / Ανάλυση: Συχνότητες: Συνδεσιμότητα: GPS: Διαστάσεις: Bάρος: Επιπλέον:

BlackBerry

iPhone 4 €672 / 779

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Λειτουργικό (OS): Επεξεργαστής: Μνήμη: Οθόνη / Ανάλυση: Κάμερα / Ανάλυση: Συχνότητες: Συνδεσιμότητα: GPS: Διαστάσεις: Bάρος: Επιπλέον:

Apple

iPhone 3GS €560 / 669

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

ChaCha €299

εγγραφή video

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Desire HD €569

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

EVO 3D €699

RDS, Java, dual LED flash, εγγραφή video HD


HTC

HTC

Radar €399

LG

LG

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Touch HD7 €599

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Optimus (P970) €399

Optimus ME €149

Windows

Windows Phone 7

Android 2.2 Froyo

Android 2.2 Froyo

1 GHz

1 GHz

1 GHz

600 MHz

8 GB

8 GB

2 GB + microSD

Aφής 3,8”/ 480x800

Aφής 4,3”/ 480x800

Αφής 4”, 16Μ / 480x800

5 Mp / 2.560x1.920

5 Mp / 2.592x1.944

5 Mp, video / 2.592x1.944

3G 14,4 Mbps / Quad-band

3G HSDPA 7.2 / Quad-band

HSDPA 7,2 Mbps/Quad-band

WiFi, Bluetooth 2.1, DLNA

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

A-GPS

A-GPS

A-GPS

125 x 61 x 10,7 mm

118 x 60 x 14,3 mm

121 x 64 x 9,22 mm

137 gr.

162 gr.

109 gr.

MP3 player, FM radio/RDS,

MP3 player, HD video

MMS, GPRS, media player, FM radio/RDS, μπροστινή κάμερα 2 Mp για βιντεοκλήσεις

Java, μπροστινή VGA κάμερα, εγγραφή video HD

LG

LG

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

LG

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

: Λειτουργικό (OS) : Επεξεργαστής : Μνήμη 140 MB + microSD έως 32 GB : Οθόνη / Ανάλυση TFT 2,8”, 256k / 320x480 : Kάμερα / Ανάλυση 3,2 Mp, video 24 fps HSDPA 7,2 Mbps / Quad-band : Συχνότητες WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 : Συνδεσιμότητα : GPS A-GPS : Διαστάσεις 113,5 x 59 x 13,3 mm : Bάρος 130 gr. : Επιπλέον MMS, GPRS, media player, e-mail, FM radio/RDS, microUSB 2.0, YouTube, ψηφιακή πυξίδα

LG

Optimus ONE P500 €269

Optimus 2X €499

Optimus 7 Ε900 €299

Optimus 3D P920 €585

Android 2.2 (Froyo)

Android 2.2 (Froyo)

Windows Phone 7

Google Android 2.2

600 MHz

Nvidia Tegra 2, 1 GHz

1 GHz

1 GHz

170 MB + microSD έως 32 GB

8 GB + microSD έως 32 GB

16 GB + microSD

TFT αφής 3,2” 256k/320x480

Aφής 4” 256k/16M, 480x800

Aφής 3,8”, 16M / 480x800

3,15 Mp / 2.048x1.536

8 Mp & 1,3 Mp, flash

5 Mp / 2.592x1.944

HSDPA 7,2 / Quad-band

HSDPA 10,2 / Quad-band

HSDPA 7,2 / Quad-band

WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.1

WiFi, Bluetooth, USB

WiFi, Bluetooth

A-GPS

A-GPS

A-GPS

113,5 x 59 x 13,3 mm

123,9 x 63,2 x 10,9 mm

124 x 59,8 x 11,3 mm

129 gr.

139 gr.

-

MMS, media player, e-mail, FM radio, microUSB, social networking

MMS, media player, e-mail, social networking

MP3 player, FM radio

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

: Λειτουργικό (OS) : Επεξεργαστής : Μνήμη 8 GB + microSD έως 32 GB : Οθόνη / Ανάλυση Aφής 3D 4,3” / : Kάμερα / Ανάλυση 3D 5 Mp / WCDMA (UMTS) / Quad-band : Συχνότητες : Συνδεσιμότητα WiFi, Bluetooth : GPS Ναι : Διαστάσεις 128,8 x 68 x 11,9 mm : Bάρος : Επιπλέον MP3 player, FM radio, USB, 3D gaming, μπροστινή κάμερα, εγγραφή video HD, θύρα HDMI

77


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Smartphones

Motorola

Nokia

Milestone €399

E7 €665

Android Eclair 2.1

Android 2.1

Android 2.0

Symbian 3

-

700 MHz

ARM Cortex A8, 550 MHz

680 MHz

512 ΜB + microSD έως 32 GB

150 MB + microSD έως 32 GB

133 MB + microSD

16 GB

3,7” TFT αφής, 16Μ/480x854

2,8” TFT αφής / 320x240

3,7” αφής, 16M / 854x480

4”, αφής, 16M / 360x640

5 Mp, autofocus, LED flash

3,2 Mp, fixed focus, zoom

5 Mp, autofocus, διπλό LED flash

8 Mp / 3.264x2.448

HSDPA/HSUPA/Quad-band

HSDPA/HSUPA/Quad-band

HSDPA/HSUPA/Quad-band

3G HSDPA 10,2 / Quad-band

WiFi, Bluetooth 2.1 A2DP,microUSB

WiFi, Bluetooth 2.1 A2DP, USB 2.0

WiFi, Bluetooth 2.1 A2DP, USB 2.0

WiFi, Bluetooth

A-GPS

A-GPS

A-GPS

A-GPS

107 x 59 x 13,4 mm

67 x 67 x 17 mm

115,8 x 60 x 13,7 mm

123 x 62,2 x 13,8 mm

118 gr.

120 gr.

165 gr.

176 gr.

GPRS, EDGE, media player, Google search/mail/maps/talk, e-compass

GPRS, EDGE, media player, FM radio, MOTOBLUR, HTML WebKit με Adobe Flash, e-mail, social networking

GPRS, EDGE, media player, Google search/mail/maps/talk, photo viewer/editor, document viewer

MP3 player, FM radio / RDS

Nokia

Samsung

Samsung

Nokia

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Galaxy Ace €279

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Galaxy S Plus €399

N8 €479

X7 €519

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Symbian 3

Symbian Anna

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

680 MHz

680 MHz

800 MHz

-

16 GB + microSD

256 MB + microSD

158 MB + microSD

16 GB + microSD έως 32 GB

3,5”, αφής, 16M / 360x640

4”, αφής, 16M / 360x640

3,5” αφής, 16M / 320x480

4” αφής, 16M / 480x800

12 Mp / 4.000x3.000

8 Mp / 3.264x2.448

5 Mp / 2.592x1.944

5 Mp / -

3G HSDPA 10,2 / Quad-band

3G HSDPA 10,2 / Quad-band

3G HSDPA 7.2 / Quad-band

3G HSPA 14,4 / Quad-band

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth

Bluetooth 3.0, USB 2.0

A-GPS

A-GPS

A-GPS

A-GPS

113 x 59 x 12,7 mm

118 x 62,8 x 11,9 mm

112,5 x 59,8 x 11,3 mm

122,4 x 64,2 x 9,9 mm

135 gr.

146 gr.

113 gr.

119 gr.

MP3 player, Java, FM radio με RDS

MP3 player, Java, FM radio με RDS

FM radio/RDS, MP3 player

FM radio/RDS, MP3

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Λειτουργικό (OS): Επεξεργαστής: Μνήμη: Οθόνη / Ανάλυση: Κάμερα / Ανάλυση: Συχνότητες: Συνδεσιμότητα: GPS: Διαστάσεις: Bάρος: Επιπλέον:

Motorola

Flipout €199

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Λειτουργικό (OS): Επεξεργαστής: Μνήμη: Οθόνη / Ανάλυση: Κάμερα / Ανάλυση: Συχνότητες: Συνδεσιμότητα: GPS: Διαστάσεις: Bάρος: Επιπλέον:

Motorola

DEFY €395

player, media player, e-mail, μπροστινή κάμερα

78


Samsung

Samsung

Samsung

Sony Ericsson

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Samsung Android 2.1 (Eclair)

Android 2.3 Gingerbread

Android 2.3 Gingerbread

ARM Cortex A8, 1 GHz

1,2 GHz

8 GB + microSD έως 32 GB

16 GB + microSD

4” AMOLED αφής / 480x800

4,3” αφής / 16M, 480x800

5 Mp

8 Mp / 3.264x2.448

3G HSUPA/Quad-band/EDGE

3G HSDPA 21 Mbps/Quad-band

WiFi, Bluetooth 3.0 A2DP

WiFi, Bluetooth

A-GPS

A-GPS

115,9 x 56 x 11,9 mm

129 x 65 x 8,5 mm

116,7 gr.

116 gr.

GPRS class 12, FM radio/RDS, media player, TV-out, USB 2.0, social networking, Java

FM radio/RDS, MP3 player, εγγραφή video

Galaxy S (I9000) €399

Galaxy S II €599

Wave S8500 €499

1.000 MHz 2 GB + microSD έως 16 GB

3,3” AMOLED αφής/480x800 5 Mp, LED flash 3G HSDPA 7.2 / Quad-band WiFi, Bluetooth Ναι 118 x 56 x 10,9 mm 118 gr. MMS, GPRS, e-mail, FM radio, MP3 player, Java, PC sync

Xperia Arc €555

: Λειτουργικό (OS) : Επεξεργαστής : Μνήμη 320 MB + microSD : Οθόνη / Ανάλυση 4,2 αφής, 16M / 480x854 : Kάμερα / Ανάλυση 8 Mp / 3.264x2.448 3G HSDPA 7,2 Mbps/Quad-band : Συχνότητες : Συνδεσιμότητα WiFi, Bluetooth : GPS A-GPS : Διαστάσεις 125 x 63 x 8,7 mm : Bάρος 117 gr. : Επιπλέον MP3 player, FM radio/RDS, 1 GHz

HD video

Sony Ericsson

Sony Ericsson

Sony Ericsson

Sony Ericsson

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ

Android 2.3 (Gingerbread)

Android

Android 2.3 (Gingerbread)

Android 2.3

1 GHz

600 ΜHz

-

1 GHz

320 ΜB + microSD έως 32 GB

128 ΜB + microSD έως 16 GB

400 ΜB + microSD έως 32 GB

1 GB + microSD έως 32 GB

3” αφής, 16M / 320x480

2,6” αφής, 16Μ / 240x320

4” αφής / -

3,3” αφής, 16Μ / 480x854

5 Mp / -

5 Mp / 2.560x1.920

5,1 Mp / -

8 Mp / 3.264x2.448

3G / Quad-band

3G / Quad-band

3G / Quad-band

3G / Quad-band

WiFi, Bluetooth 2.1

WiFi, Bluetooth

WiFi, Bluetooth 2.1

WiFi, Bluetooth 2.1/EDR, DLNA

A-GPS

A-GPS

A-GPS

A-GPS

88 x 52 x 16 mm

90 x 52 x 17 mm

119 x 62 x 16 mm

111 x 53 x 9,2 mm

99 gr.

120 gr.

175 gr.

100 gr.

MP3/MP4 player, FM radio, εγγραφή video HD, Java, media player, ηχογράφηση φωνής

GPRS, MP3 player, FM radio με RDS, πληκτρολόγιο QWERTY

MP3 player, πιστοποίηση PlayStation, χειριστήριο κονσόλας/joystick, στερεοφωνικός ήχος

MP3 player, FM radio με RDS, εγγραφή video HD, Java

Xperia Mini €265

XPERIA X10i mini Pro €219

Xperia Play €499

Xperia Ray €389

: Λειτουργικό (OS) : Επεξεργαστής : Μνήμη : Οθόνη / Ανάλυση : Kάμερα / Ανάλυση : Συχνότητες : Συνδεσιμότητα : GPS : Διαστάσεις : Bάρος : Επιπλέον

79


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Tablet PCs

O

Οθόνη

Βάρος

μή

9

τι

μή

0

τι

42

7” αφής

κή

25

κή

Βάρος

με

με Α Π Φ

Α Π Φ

403 gr.

Samsung Galaxy Tab WiFi (P1010)

7”

τι ικ δε Εν

Οθόνη

τι ικ δε Εν

ZTE Smart Pad V9

Ψάχνοντας το καταλληλότερο tablet-PC (επιτραπέζιο υπολογιστή) για εσάς, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το gadget αντικαθιστά το netbook, οπότε πρέπει να έχει μεγάλη και ευκρινή οθόνη, Wi-Fi για ασύρματη συνδεσιμότητα, έναν καλό επεξεργαστή που θα επιτρέπει γρήγορες ταχύτητες, άφθονο αποθηκευτικό χώρο και προσιτή τιμή.

Μνήμη

380 gr. Μνήμη

1,5 GB

16 GB

Card Slot

Card Slot

microSD

microSD

Επεξεργαστής: ARM, 1 GHz Λειτουργικό: Android 2.2 Froyo Συνδεσιμότητα: WiFi, Bluetooth Επιπλέον: Κάμερα 3,15 Mp, εγγραφή video, MP3 player

Apple iPad

Samsung Galaxy

ι

μή

9

τι

59

10.1 P7500

€κτική

μή

Π

Φ

Μνήμη

Α

Α

Π

Φ

9

με

με

59

τι

Βάρος

700 gr.

Oθόνη

δε

9,7”

ή

ικ

9-

κτ

41

Οθόνη

Εν

€Ενδει

Επεξεργαστής: Qualcomm 7227 / 600 MHz Λειτουργικό: Android 2.1 Συνδεσιμότητα: WiFi, Bluetooth, σύνδεση με PC Επιπλέον: MP3 player, GPS, GPRS, 3G phone, κάμερα 3 Mp

Card Slot

Card Slot

-

Επεξεργαστής: nVidia Dual Core Tegra2 / 1 GHz Λειτουργικό: Android 3.0 (Honeycomb) GR Συνδεσιμότητα: WiFi, Bluetooth Επιπλέον: GPS, camera 3 Mp, MP3 player, 3G, εγγραφή HD video

ι

9

μ τι

76

Βάρος

Οθόνη

€κτική

Motorola Xoom

δε

με

με

Φ Α

Α

Π

Π

Φ

630 gr.

ή

ή

9

μ τι

64

8,9” αφής

Εν

ει

€κτική

δ Εν

Οθόνη

Μνήμη

Σελ.

44

αφής Βάρος

730 gr. Μνήμη

32 GB

Card Slot

Card Slot

-

Επεξεργαστής: Dual-core nVidia Tegra 2 / 1 GHz Λειτουργικό: Android 3.0 Honeycomb Συνδεσιμότητα: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 +EDR +HID Επιπλέον: Webcam 5 Mp/μπροστινή 2 Mp για βιντεοκλήσεις/ flash/zoom, MP3 player, 3G αναβαθμίσιμο σε 4G, θύρα HDMI

Sony Ericsson Xperia mini pro Ίδιο όνομα, αλλά βελτιωμένες προσθήκες

80

10,1”

32 GB -

Επεξεργαστής: Tegra 250 Dual cortex A9 Λειτουργικό: Android 3.0 Honeycomp Συνδεσιμότητα: WiFi, σύνδεση με PC Επιπλέον: Κάμερα 5 Mp, εγγραφή video, MP3 player, mini-HDMI

Μνήμη

16 GB

Επεξεργαστής: 1 GHz Apple A4 Λειτουργικό: Mac iOS 4.2 Συνδεσιμότητα: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1/EDR, USB 2.0 Επιπλέον: Micro-SIM card tray, 3G phone, media player

Pad Tablet

Βάρος

570 gr.

16-64 GB -

LG Optimus

10,1’ αφής’


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Bluetooth Για την αγορά ενός Bluetooth πρέπει να έχετε κατά νου την εργονομική σχεδίαση, ούτως ώστε να μη σας κουράζει, την μπαταρία για να κρατά πολλή ώρα, τα κουμπιά ελέγχου, αλλά και τους χρόνους αναμονής και ομιλίας.

Βάρος

LG HBM-240 Black

25

κή

Αναμονή

μή

με

με

Α Π Φ

Α Π Φ

180 ώρες

τι

μή

20

€ κή τι

10,5 gr.

τι ικ δε Εν

Βάρος

τι ικ δε Εν

LG HBM-580

O

Ομιλία

Εμβέλεια

Εμβέλεια

10 μ.

Επιπλέον: Σύνδεση πολλαπλών σημείων Βάρος

€ κή

35

τι

μή

τι

με

με

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

-

HM1500 RODIN

ικ

Αναμονή

Samsung

δε

μή

28

-

Εν

ικ

€τική τι

δε

Εν

Βάρος

Ομιλία

250 ώρες Ομιλία

6 ώρες

Εμβέλεια

Εμβέλεια

10 μ.

Επιπλέον: Λειτουργία Multi Point, δόνηση, Noise & Echo cancelation

Επιπλέον: Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Βάρος

ικ

μή

80 με

με Α

Α

Π

Φ

Π

Φ

8 μέρες

Headset M1100

€τική τι

μή

35

Αναμονή

Plantronics

δε

ικ

€τική τι

δε

9 gr.

Εν

Βάρος

Εν

ASM H790 XE3A

18 gr. Αναμονή

-

10 μ.

Motorola

Ομιλία

11 ώρες

Επιπλέον: Eργονομικ΄ς σχεδιασμός, δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης

VH-410

450 ώρες

8 ώρες 10 μ.

Sony Ericsson

14 gr Αναμονή

Ομιλία

130 ώρες Ομιλία

-

5 ώρες

Εμβέλεια

Εμβέλεια

10 μ.

10 μ.

Επιπλέον: Τεχνολογία Crystal Talk, 2 μικρόφωνα, δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών ακουστικών

9 gr.

Αναμονή

Επιπλέον: Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Σελ.

35

Cover Story Samsung Galaxy Note

81


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ GPS Navigators

O

Μη σας παρασύρουν τα μοντέλα με τις μεγάλες οθόνες, αλλά να επιλέξετε αυτόν τον πλοηγό με τις πιο εύχρηστες οδηγίες χρήσης, με έναν «δυνατό» επεξεργαστή, φυσικά με προηγμένη συνδεσιμότητα και με όλους τους χάρτες τουλάχιστον της Ελλάδας. Από εκεί κι έπειτα κοιτάξτε και για το χρώμα και για την τιμή, στα οποία έχετε πολλές επιλογές.

Οθόνη

4,3”

12

Βάρος

μή

9

τι

μή

9

τι

Α Π Φ

Α Π Φ

-

με

με

145 gr.

Talk & Drive 400

κή

10

κή

Βάρος

MLS Destinator

4,3’’

τι ικ δε Εν

Oθόνη

4800C

τι ικ δε Εν

MLS Destinator

Μνήμη

Μνήμη

128 MB

-

Card Slot

Card Slot

microSD

Επεξεργαστής: 500 MHz Δέκτης GPS: SiRF i3+ Επιπλέον: Οδηγίες πλοήγησης, προειδοποιήσεις, θύρα USB, 139.000 σημεία ενδιαφέροντος

Επεξεργαστής: Sirf Atlas III - Dual Core Δέκτης GPS: SiRF i3+ Επιπλέον: αναπαραγωγή εικόνων/μουσικής/video

5”

ι

23

Βάρος

μή

0

τι

Βάρος

Οθόνη

€κτική

μή

0

τι

20

TomTom Via 125

δε

ι

€κτική

δε

4,3”αφής

Εν

Οθόνη

Εν

Vector Traffic Live

microSD

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

-

με

με

210 gr. Μνήμη

Μνήμη

64 MB

-

Card Slot

Card Slot

microSD

Επεξεργαστής: ARM 11 - 434 MHz Λειτουργικό: Microsoft Windows C.E. Net 5.0 Δέκτης GPS: Sirfstar3 Επιπλέον: USB, RDS για λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, μετάδοση οδικών συμβάντων

Λειτουργικό: TeleAtlas & Geointelligence Επιπλέον: USB, Bluetooth, χάρτες Ελλάδας και Ευρώπης, 1.000 σημεία αναφοράς, φωνητικές οδηγίες

Α

εφαρμογή για τα iPhone και iPad.

Π

H TomTom παρουσίασε στην IFA την επερχόμενη

Φ

82

Gadgets

με

Σελ.

20

-

ή

Λειτουργικό: AutoDrive Hellas Επιπλέον: USB, χάρτες Ελλάδας, φωνητικές οδηγίες, 1.000 σημεία αναφοράς

9

Α

microSD

Βάρος

μ τι

Π

-

Card Slot

29

Φ

Μνήμη

5”

ι

με

113 gr.

50 SLA

Οθόνη

€κτική

ή

9

μ τι

26

Βάρος

MLS Talk & Drive

δε

ι

€κτική

δε

4,3”αφής

Εν

Οθόνη

Εν

Garmin Nuvi 3760

-

Μνήμη

512 MB Card Slot

microSD

Επεξεργαστής: Sirf Atlas IV - Dual Core 500 MHz Δέκτης GPS: SiRF i3+ Επιπλέον: Χάρτες ελλάδας και Ευρώπης, τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, φωνητικές οδηγίες, multimedia εφαρμογές


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ MP3/MP4 Players Αν ζητάτε μόνον τις βασικές λειτουργίες, επιλέξτε ένα MP3/MP4 Player με μεγάλη μνήμη, να έχει τη δυνατότητα ν’ αναπαράγει τουλάχιστον τα γνωστότερα αρχεία μουσικής, και να διαθέτει ραδιόφωνο. Αν πάλι ενδιαφέρεστε για κάτι πιο σύνθετο, επιλέξετε ένα MP3/MP4 Player με μπόλικη μνήμη, να μπορεί να «παίζει» όλα τα αρχεία μουσικής και βίντεο, η μπαταρία του να κρατά πολλή ώρα και, φυσικά, να διαθέτει μια μεγάλη οθόνη πολλών pixels.

Μνήμη

8 GB

Creative Zen Style 300

75

κή

Οθόνη

Οθόνη

τι

μή

μή

61

€ κή τι

2 GB

τι ικ δε Εν

Μνήμη

τι ικ δε Εν

Apple iPod Shuffle MC751BT/A

O Α Π Φ

Α Π Φ

1,8”

με

με

Όχι

Βάρος

Βάρος

12,5 gr.

45 gr.

Αυτονομία

Αυτονομία

15 ώρες

32 ώρες

Αναπαραγωγή: WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless Σύνδεση: High speed USB Επιπλέον: Λειτουργία VoiceOver και Genius Mixe

Αναπαραγωγή: Audible, MP3, WAV, WMA, JPEG, MPEG-4 Σύνδεση: USB 2.0 Επιπλέον: FM radio, ενσωματωμένα ηχεία, αναπαραγωγή φωτογραφιών και video

Sony NWZ-E463G

Creative Zen X-Fi Style

Μνήμη

Εν ι

€κτική

12

Οθόνη

Οθόνη

μή

0

τι

μή

80

16 GB

δε

ικ

€τική τι

δε

Εν

Μνήμη

4 GB

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

2,4”

με

με

2”

Βάρος

Βάρος

58 gr.

198 gr.

Αυτονομία

Αυτονομία

50 ώρες

25 ώρες

Αναπαραγωγή: AAC, MP3, WMA, WMA με DRM, MP4 Σύνδεση: USB 2.0 Επιπλέον: FM radio, αναπαραγωγή φωτογραφιών και video, ηχογράφηση φωνής

Αναπαραγωγή: Audible, AAC, MP3, FLAC, WMA με DRM, DivX, MPEG-4, WMV Σύνδεση: USB 2.0, Composite Out Επιπλέον: FM radio, αναπαραγωγή φωτογραφιών και video, ηχογράφηση φωνής

Sony NWZ-S765B

Apple iPod Touch 4G

8 GB

ι

€κτική

δε

25

Οθόνη

μ τι

με Φ

Φ

Π

Π

2”

ή

με

Α

Α

3,5” αφής

9

ή

0

μ τι

15

Οθόνη

Μνήμη

Εν

ι

€κτική

δε

Εν

Μνήμη

16 GB

Βάρος

Βάρος

58 gr.

101 gr.

Αυτονομία

Αυτονομία

50 ώρες

Αναπαραγωγή: AAC, MP3, WMA, WMA με DRM, MP4, H.264, WMV (DRM) Σύνδεση: USB 2.0 Επιπλέον: FM radio, αναπαραγωγή φωτογραφιών και video, ηχογράφηση φωνής

40 ώρες

Αναπαραγωγή: AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3, VBR, Protected AAC, WAV, H.264, MJPEG, MPEG-4 Σύνδεση: USB 2.0, WiFi, Line out 3,5 mm Επιπλέον: 2 κάμερες για βιντεοκλήσεις, εγγραφή video

Future Tech

Η ξαπλώστρα που φορτίζει τις συσκευές

Σελ.

62 83


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Laptops

O

Oθόνη

29 μή

9

τι

9

μή

AC100-10G

κή

τι

με

με

1 GB

Toshiba

29

κή

Μνήμη

τι ικ δε Εν

Oθόνη

10,1”

AOD257-N57DQKKBT

τι ικ δε Εν

Acer

Όπως είπαμε και στα netbooks, πολύ μεγάλη σημασία διαδραματίζει η ανάλυση της οθόνης, το λειτουργικό σύστημα, ο επεξεργαστής, η μνήμη, η αυτονομία της μπαταρίας και οι συνδέσεις. Σε όλα αυτά συνυπολογίστε και το πόσο... αντέχει η τσέπη σας, κι επιλέξτε τον πιο κατάλληλο φορητό υπολογιστή.

Α Π Φ

Α Π Φ

DDR3 HD

250 GB Βάρος

Oθόνη

ι

€κτική

5

μή

9

μή

τι

τι

42

34

AOD255E-N57DQkk25BT

δε

ι

€κτική

Μνήμη

με

με

2 GΒ

Acer

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

DDR3 HD

ή

9

μ τι

44

IdeaPad S10-3s

με Φ

Φ

Π

Π

Α

Α

HD

320 GB Βάρος

Σελ.

62 84

Future Tech Πληκτρολόγιο χωρίς πλήκτρα

10,1” Μνήμη

1 GΒ DDR3 HD

250 GB Βάρος

2,4 kg

Λειτουργικό: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: AMD Dual Core E-350 / 1,6 GHz Κάρτα γραφικών: AMD Radeon Graphics Σύνδεση: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Ethernet 10/100/1000 Θύρες: Card reader 4-in-1, USB 2.0 x3, VGA, HDMI Επιπλέον: Webcam, DVD Super Multi

Oθόνη

ι

Lenovo

€κτική

με

DDR3

HD

Λειτουργικό: Android 2.1 / Microsoft Windows 7 Starter 32 Bit Επεξεργαστής: Intel Atom N570 / 1,66 GHz Κάρτα γραφικών: Intel GMA 3150 64 MB Σύνδεση: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Ethernet 10/100 Θύρες: Card reader, USB 2.0 x3, VGA Επιπλέον: Webcam, HD Audio support

δε

ή

9 

μ τι

43

Μνήμη

4 GΒ

DDR2

1,2 kg

Εν

ι

€κτική

δε

Εν

Oθόνη

15,6”

Μνήμη

1 GB

Βάρος

Βάρος

Λειτουργικό: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: AMD E240 / 1,5 GHz Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD 6310 έως 960 MB Σύνδεση: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Ethernet 10/100 Mbps Θύρες: Card reader, USB 2.0 x23, VGA Επιπλέον: Webcam, 1 ηχείo

10,1”

250 GB

2,52 kg

RV515-A01GR

HD

Βάρος

320 GB

Samsung

DDR2

870 gr.

Εν

15,6”

δε

C660D-13Q

512 MB

Λειτουργικό: Android Επεξεργαστής: nVidia Tegra 250 / 1 GHz Κάρτα γραφικών: nVidia GeForce Σύνδεση: WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, UMTS/HSDPA 3G in Θύρες: Card reader 4-in-1, USB 2.0 x2, HDMI Επιπλέον: Webcam 1,3 Mp, 1 ηχείo 24-bit stereo

Oθόνη

Εν

Toshiba Satellite

Μνήμη

16 GB

1,3 kg

Λειτουργικό: Android Windows 7 Starter 32 Bit Επεξεργαστής: Intel Atom N570 / 1,66GHz Κάρτα γραφικών: Intel GMA 3150 / 64 MB Σύνδεση: WiFi 802.11a/b/g/n, Ethernet, Bluetooth Θύρες: Card reader, USB 2.0 x3, VGA Επιπλέον: Webcam, 2 ηχεία, αυτονομία 8 ώρες, φινίρισμα Diamond Black

10,1”

1,2 kg

Λειτουργικό: Microsoft Windows 7 Starter Επεξεργαστής: Intel Atom N550 / 1,5 GHz Κάρτα γραφικών: Intel GMA Σύνδεση: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, Ethernet Θύρες: Card reader Επιπλέον: Webcam 1,3 Mp


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Laptops

O Oθόνη

Μνήμη

τι

9 με

με

4 GB

μή

μή

9

τι

59

κή

κή

49

Dell Inspiron Duo

15,6”

τι ικ δε Εν

Oθόνη

τι ικ δε Εν

HP Pavilion G6-1215sv/ev

Α Π Φ

Α Π Φ

DDR3 HD

500 GB Βάρος

Toshiba

Samsung

HD

ι

€κτική

δε

μή

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

DDR3

με

με

9

τι

76

μή

9

τι

69

RF510-S03GR

Oθόνη

Εν

ι

€κτική

δε

Εν

Μνήμη

4 GB

DDR3

Βάρος

Λειτουργικό: Microsoft Windows 7 Home Premium 32-bit Επεξεργαστής: Intel Atom N550 / 1,5 GHz Κάρτα γραφικών: Intel Graphics Σύνδεση: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, Ethernet Επιπλέον: Webcam, στερεοφωνικά ηχεία, οθόνη που περιστρέφεται και το μετατρέπει σε tablet PC

Satellite U500-1FN

2 GB

1,5 kg

Λειτουργικό: Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: AMD Dual Core / 1,9 GHz Κάρτα γραφικών: AMD / 1.024 MB Σύνδεση: WiFin 802.11a/b/g/n, Ethernet 10/100, Bluetooth Θύρες: USB 2.0 x3, card reader, HDMI, VGA Επιπλέον: Webcam, DVD Double Layer, ηχείο Oθόνη

Μνήμη

320 GB

2,52 kg

13,3”

10,1”

HD

15,6” Μνήμη

4 GB DDR3 HD

500 GB

320 GB

Βάρος

Βάρος

2,6 kg

2,2 kg

Λειτουργικό: Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: Intel Core i3 330M / 2,13 GHz Κάρτα γραφικών: nVidia GeForce 310M 512 MB Σύνδεση: WiFin 802.11a/b/g/n, Ethernet 10/100/1000, Bluetooth Θύρες: Card reader 5-in-1, USB 2.0 x3, eSATA, Express Card Επιπλέον: Webcam, DVD Super Multi, 2 ηχεία

Λειτουργικό: Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: Intel Core i5 480M / 2,66 GHz Κάρτα γραφικών: nVidia GeForce GT 330M 1.024 MB Σύνδεση: Bluetooth, WiFin 802.11a/b/g/n, Ethernet Θύρες: USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, card reader 4-in-1, HDMI, VGA Επιπλέον: DVD Super Multi, Webcam, 2 ηχεία

Samsung

Apple

2 GB

με

9

μή τι

Α

Π

Φ

HD

ή

Α

Π

Φ

DDR3

Oθόνη

11,6”

09

με

4 GB

Macbook Air

1.

9

μή τι

78

Μνήμη

€εικτικ

ει

€κτική

15,6”

δ Εν

Oθόνη

δ Εν

300V5A-S03GR

48

HD

Βάρος

Βάρος

1,05 kg

2,44 kg

Σελ.

DDR3

64 GB

500 GB

Λειτουργικό: Windows 7 Home Premium 64 Bit Επεξεργαστής: Intel Core i5-2410M / 2,3 GHz Κάρτα γραφικών: nVidia GeForce GT 520M / 1.024 MB Σύνδεση: WiFin 802.11a/b/g/n, Ethernet 10/100/1000, Bluetooth Θύρες: Card reader 4-in-1, USB 2.0 x3, HDMI, VGA Επιπλέον: Webcam 1,3 Mp, Blu Ray player

Μνήμη

Λειτουργικό: Mac OS X Snow Leopardt Επεξεργαστής: Intel Core Core 2 Duo / 2,10 GHz Κάρτα γραφικών: GeForce 320M Σύνδεση: WiFin 802.11a/b/g/n, Ethernet 10/100, Bluetooth Θύρες: USB 2.0 x2 Επιπλέον: Webcam iSight, Trackpad πολλαπλής αφής

Packard Bell OneTwo S «Όλα σε ένα» PC στις 20 ίντσες0

85


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Digital Cameras Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές λάβετε υπόψη σας ότι τα πολλά megapixels δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, αν δεν συνοδεύονται κι από άλλα προσόντα, όπως το ψηφιακό και το οπτικό zoom, το μικρό μέγεθος, η μεγάλη μπαταρία, αλλά κι επιπρόσθετες λειτουργίες (π.χ. ψηφιακός σταθεροποιητής).

O

Megapixels

Olympus VG-120

89 τι

Βάρος

μή

με

με

Α Π Φ

Α Π Φ

175 gr. Zoom

5x

Βάρος

120 gr. Zoom

5x

Μπαταρία

Μπαταρία

Oθόνη

Oθόνη

2x AA

Li-Ion

2,4”

3”

Card slot: SD/SDHC Επιπλέον: Tεχνολογία ανίχνευσης προσώπων, PictBridge, Red-eye reduction, ανθεκτική στη σκόνη και αδιάβροχη για λήψεις σε έως και 3m βάθος, εγγραφή video

Card slot: SD/SDHC Διάφραγμα: f/2.8 - 6.5 Απόσταση mini: 7 cm Επιπλέον: PictBridge, τεχνολογία ανίχνευσης προσώπων, εγγραφή HD video, ευρυγώνιος φακός, πανοραμκή λήψη

Sony DSC-W510

Canon A2200

Megapixels

ι

€κτική

δε

10

Βάρος

μή

9

τι

μή

99

12,1

Εν

ικ

€τική τι

δε

Εν

Megapixels

με

με

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

103 gr.

14,1

Βάρος

135 gr.

Zoom

Zoom

Μπαταρία

Μπαταρία

Oθόνη

Oθόνη

4x

4x

Li-Ion

Li-Ion

2,7”

2,7”

Card slot: SD/SDHC Διάφραγμα: f/2.8 - 5.9 Επιπλέον: Eγγραφή video, ψηφιακό zoom 8x, τεχνολογία ανίχνευσης προσώπων, σταθεροποιητής εικόνας, Red-eye reduction, Smile Shutter, ευρυγώνιος φακός

Card slot: SD/SDHC/SDXC/MMC/MMCplus/HC MMCplus Διάφραγμα: f/2.8 - 5.9 Απόσταση mini: 3 cm Επιπλέον: Σταθεροποιητής εικόνας, εγγραφή video HD, Smile Shutter, ευρυγώνιος φακός

Nikon S3100

Samsung

ή

9 με Φ Α

Π

Samsung Multiview MV800

154 gr. Zoom

5x

Μπαταρία

Oθόνη

Oθόνη

Card slot: SD/SDHC/SDXC Διάφραγμα: f/3.2 - 6.5 Απόσταση mini: 10 cm Επιπλέον: Eγγραφή video HD, PictBridge, ευρυγώνιος φακός, τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης

Cover Story

16,1

Βάρος

Μπαταρία

2,7”

Σελ.

μ τι

Α

Π

Φ

Zoom

Li-Ion

33

18

με

118 gr.

EC-PL170

ει

Βάρος

Megapixels

€κτική

μή τι

3 11

14

δ Εν

ει

€κτική

δ Εν

Megapixels

5x

86

14

κή

μή

69

€ κή τι

12

τι ικ δε Εν

Megapixels

τι ικ δε Εν

Kodak C123

Li-Ion 3”

Card slot: microSD/microSDHC Διάφραγμα: f/3.3 - 5.9 Απόσταση mini: 5 cm Επιπλέον: Smile Shutter, εγγραφή HD video, σταθεροποιητής εικόνας, PictBridge, διπλή οθόνη για αυτοπορτραίτα


ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Digital Camcorders Η καλύτερη επιλογή για ν’ απαθανατίσετε τις αγαπημένες σας στιγμές είναι μια ψηφιακή βιντεοκάμερα. Για να βγείτε όμως κερδισμένοι, πρέπει να διαλέξετε το μοντέλο που θα ξεχωρίζει για την κατασκευή και τις διαστάσεις του, για τη μεγάλη οθόνη του, για την HD ανάλυση, για τη συνδεσιμότητα μέσω θυρών HDMI με την τηλεόρασή σας, αλλά και για τη χωρητικότητα της μνήμης.

Megapixels

26

0,49

κή

κή

28

Sony DCR-SX65

5

τι ικ δε Εν

Megapixels

τι ικ δε Εν

Samsung HMX-Q10

O Βάρος

μή

9

τι

μή

9

τι

Βάρος

με

με

Α Π Φ

Α Π Φ

216 gr. Zoom

230 gr. Zoom

10x

60x

Μπαταρία

Μπαταρία

Li-Ion

Li-Ion

Oθόνη

Oθόνη

2,7” αφής

3”αφής Μνήμη

4 GB

Card slot: SD/SDHC Θύρες: USB, HDMI Επιπλέον: Σταθεροποιητής εικόνας, Face Index Technology, λειτουργία Switch Grip

Card slot: MS Duo/MS Duo Pro/SD/SDHC/SDXC Θύρες: USB, S-Video Επιπλέον: Ψηφιακό zoom 2000x, Face Index Technology

Sanyo VPC-SH1EX

Sony HDR-CX130

Megapixels

3,31

ι

9

μή

μή

Βάρος

τι

Βάρος

τι

9

44

39

€κτική

δε

Εν

3,5

ι

€κτική

δε

Εν

Megapixels

με

με

250 gr.

Α

Π

Φ

Α

Π

Φ

205 gr. Zoom

Zoom

23x

30x

Μπαταρία

Μπαταρία

Oθόνη

Oθόνη

Li-Ion

Li-Ion

2,7”

Card slot: SD/SDHC/SDXC Θύρες: USB, HDMI, Audio out Επιπλέον: Λήψη Full HD, ψηφιακό zoom 50x, αισθητήρας ClearVid CMOS

ι

ή

9

μ τι

56 με

με

Φ

Φ

Π

Π

194 gr.

HDC-SD90

Megapixels

€κτική

ή

9

μ τι

51

Βάρος

Panasonic

δε

ι

€κτική

1,5

Εν

Megapixels

δε

HDC-TM80

Card slot: SD/SDHC/SDXC, Memory stick Duo/Pro/Duo Pro Θύρες: USB, HDMI, Audio out Επιπλέον: Λήψη Full HD, ψηφιακό zoom 350x, αισθητήρας ClearVid CMOS

Εν

Panasonic

3”

Α

Α

Zoom

34x

3,32

Βάρος

244 gr. Zoom

21x

Μπαταρία

Μπαταρία

Li-Ion

Li-Ion

Oθόνη

Oθόνη

2,7” αφής

3”

Μνήμη

16 GB

Card slot: SD/SDHC/SDXC Θύρες: USB, microphone in Επιπλέον: Λήψη Full HD, ψηφιακό zoom 42x, οπτικός σταθεροποιητής εικόνας, εγγραφή Full HD

Card slot: SD/SDHC/SDXC Επιπλέον: Face Index Technology, ψηφιακό zoom 1.500x, οπτικός σταθεροποιητής εικόνας Hybrid O.I.S.

Gadgets

Τέλεια ισορροπία μεταξύ κινηματογραφικής απόδοσης και διαδικτυακών δυνατοτήτων

Σελ.

17 87


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Διαλέξτε το πακέτο Σταθερής ή Internet που

Για να μιλάτε απεριόριστα με Ελλάδα και εξωτερικό!

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΚΙΝΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ ΜΗΝΑ

Όλη Μέρα + 60' Κινητά

Απεριόριστα

60'

€27,991

Βράδυ + ΣΚ

Απεριόριστα

€8,062

Εξωτερικό

Απεριόριστα

€6,202

1-2-3 Προορισμοί

Απεριόριστα

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Δυνατότητα συνδυασμού με τα Πακέτα Χρόνου Κινητά -Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης

€3,102/ νούμερο

Για να μιλάτε όσο χρόνο χρειάζεστε προς Σταθερά και Κινητά! ΣΤΑΘΕΡΑ

ΚΙΝΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ ΜΗΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σταθερά + Κινητά 165'

150'

15'

€18,90

1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σταθερά + Κινητά 300'

50'

€21,901

Κινητά 30'

30'

€2,802

Κινητά 60'

60'

€5,202

Κινητά 120'

120'

€10,202

Κινητά 240'

240'

€20,002

Κινητά 480'

480'

€37,002

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ

250'

ΠΑΡΟΧΕΣ - Με την εξάντληση του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας προς σταθερά, οι υπεραστικές κλήσεις κοστίζουν όσο και οι αστικές - Δυνατότητα συνδυασμού με τα Πακέτα Χρόνου Κινητά - Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης

- Δυνατότητα συνδυασμού με τα Πακέτα Χρόνου Σταθερά + Κινητά - Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης


ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET σας ταιριάζει και βγείτε κερδισμένοι! Για να διαλέξετε το πακέτο Internet, ομιλίας και τηλεόρασης που σας ταιριάζει!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΚΙΝΗΤΑ

Χρονοχρέωση Χρονοχρέωση

INTERNET

ΤΙΜΗ/ΜΗΝA

2 Mbps

ΠΡΟΣΦΟΡΑ €9,902,3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χρονοχρέωση Χρονοχρέωση έως 24 Mbps Internet

Χρονοχρέωση Χρονοχρέωση

2 Mbps

Χρονοχρέωση Χρονοχρέωση έως 24 Mbps

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ROUTER

- Δυνατότητα συνδυασμού με συνδρομητική τηλεόραση - Δωρεάν υπηρεσίες web mail, 100 μηνύματα προς κινητά, agenda - Δωρεάν 2 μήνες Υπηρεσίες Online Προστασίας για 2 Η/Υ - Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ROUTER

- Δυνατότητα συνδυασμού με συνδρομητική τηλεόραση - Δωρεάν υπηρεσίες web mail, 100 μηνύματα προς κινητά, agenda - Δωρεάν 2 μήνες Υπηρεσίες Online Προστασίας για 2 Η/Υ - Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ROUTER

- Με την εξάντληση των 180 ή 250 λεπτών προς σταθερά, οι υπεραστικές κλήσεις κοστίζουν όσο και οι αστικές - Δυνατότητα συνδυασμού με το Πρόγραμμα Εξωτερικό για κλήσεις προς 46 χώρες - Δωρεάν υπηρεσίες web mail, 100 μηνύματα προς κινητά, agenda - Δωρεάν 2 μήνες Υπηρεσίες Online Προστασίας για 2 Η/Υ - Δωρεάν το τέλος ενεργοποίησης

€12,902,3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4

€8,50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4

ΠΑΡΟΧΕΣ

€11,50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

180’

20’

2 Mbps

€30,905,6

250’

50’

έως 24 Mbps

€37,905,7

Απεριόριστα

30’

2 Mbps

€39,905,7

Απεριόριστα

60’

έως 24 Mbps

€37,905,8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Internet + Ομιλία

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αφορούν πελάτες ΟΤΕ και νέες εγγραφές 12μηνης διάρκειας. Τα προγράμματα αφορούν κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Το πρόγραμμα Βράδυ + ΣΚ αφορά σε κλήσεις καθημερινές βράδυ (20:00-08:00) και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Το πρόγραμμα 1-2-3 Προορισμοί αφορά σε σταθερά νούμερα ΟΤΕ. Το πρόγραμμα Εξωτερικό συνδυάζεται αποκλειστικά με το Όλη Μέρα + 60’ Κινητά και τα πακέτα Conn-x Internet + Ομιλία με απεριόριστες κλήσεις και αφορά συνδέσεις 6μηνης διάρκειας και κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα 46 χωρών. Εξαιρούνται κλήσεις προς ειδικούς αριθμούς. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι: Αμερικανική Σαμόα, Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γκουάμ, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένοι Παρθένοι Νήσοι, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Χιλή, Χονγκ Κονγκ. 1 Οι τιμές των προγραμμάτων Όλη Μέρα + 60’ Kινητά, Σταθερά + Κινητά 165’ και Σταθερά + Κινητά 300’ ισχύουν για τους πρώτους 4 μήνες και περιλαμβάνουν το πάγιο απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN), €15,25. Στη συνέχεια διαμορφώνονται σε €30,50, €19,99 και €23,90 αντίστοιχα. 2Οι υπεραστικές και αστικές κλήσεις χρεώνονται 0,04305€ ανά λεπτό με βήμα χρέωσης το λεπτό. Οι κλήσεις προς κινητά χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο του ΟΤΕ για κάθε εταιρία κινητής τηλεφωνίας. 3Η τιμή για το Conn-x 2 & 24 Mbps αφορά στους πρώτους 6 μήνες. Στη συνέχεια διαμορφώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ (2 Mbps: €17,06/μήνα και 24 Mbps:€23,26/μήνα). Δεν περιλαμβάνεται το πάγιο τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN). €15,25. 4Οι τιμές για φοιτητές ισχύουν για τους πρώτους 6 μήνες και απευθύνονται στους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στη Δράση ΔΙΟΔΟΣ. Στη συνέχεια διαμορφώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ (2 Mbps: €12,30/μήνα και 24 Mbps:€16,43/μήνα). Δεν περιλαμβάνεται το πάγιο τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN: €15,25, ISDN: €19,56). 5Οι τιμές Conn-x Internet+Ομιλία ισχύουν για τους πρώτους 4 μήνες και περιλαμβάνουν το πάγιο απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN) €15,25 . Στη συνέχεια διαμορφώνονται σε €34,50 6, €41,507, €45,508, Για γραμμή ISDN η μηνιαία χρέωση επαυξάνεται κατά €4,31.


ΑTTIKH Αθήνα Αθηνάς 45 210-3215999 Καρόλου 2-4 210-5227099 Λ. Αλεξάνδρας 116Α 210-6470610 Λασκαρίδου 3-5 210-7792999, 210-7796999 Πατησίων 85 210-8222999 Πατησίων 376 210-2027999 Σόλωνος 53 210-3610399 Φιλελλήνων 4 210-3220199 Χαρ. Τρικούπη 16 210-3636356 Άγ. Ανάργυροι Λ. Δημοκρατίας 49 210-2693500

Εντοπίστε το κοντινότερο σε εσάς OTESHOP κι αποκτήστε το προϊόν που αναζητάτε.

Αγ. Δημήτριος Αγ. Δημητρίου 290 210-9859670 Ευτέρπης 3 & Λ. Βουλιαγμένης 246 210-9761999 Αγ. Παρασκευή Αγ. Ιωάννου 7 210-6000152 Αιγάλεω Ιερά Oδός 296 210-5313399 Αργυρούπολη Κύπρου 106 210-9931299 Αχαρναί Φιλαδέλφειας 2 & Πλ. Μενιδίου 210-2465599 Βριλήσσια Λ. Πεντέλης 35 210-8104500-9 Βύρωνας Καραολή Δημητρίου 22 210-7649442-4 Γαλάτσι Βεϊκου 20 210-2221699 Γλυφάδα Αγ. Κων/νου 14Α 2108983399

Καλλιθέα Δημοσθένους 135Α 210-9579999 Ελ. Βενιζέλου 169 210-9537970-8 Κερατσίνι Π. Τσαλδάρη 25 & Μαγνησίας 210-4000699 Κηφισιά Παπαδιαμάντη 8 210-8013499 Κορωπί Βασ. Κων/νου 216 210-6622213 Λαύριο Λεγγερη 1 22920-60139 Μαρκόπουλο Ευαγγελιστρίας 6 22990-49150 Μαρούσι Βασ. Σοφίας 19 210-6149240 The Mall 210-6300458 Αγ. Κων/νου 2-4 & Νερατζιωτίσσης 210-6140163 Μέγαρα Κεντρική Πλατεία 22960-29999

Καρπενήσι Εθνικής Αντίστασης 3 22370-80037 Μεσολλόγι Σπ. Τρικούπη 5 26310-59303 Ναύπακτος Ψαρρού 6 26340-28399 Χαλκίδα Βενιζέλου 36 22210-49240

Νέα Σμύρνη Ελ. Βενιζέλου 29-31 210-9310199

Λάρισα Φιλελλήνων 11 2410-536245 Μεγ. Αλεξάνδρου 7 2410-533233

Νέα Φιλαδέλφεια Εθν. Αντίστασης 121 210-2512099 Νίκαια Πλ. Δαβάκη 12 210-4253999 Παγκράτι Ιλιάδος 9 & Εκφαντίδου 210-7622999 Υμηττού 83 & Αππιανού 1 210-7565900

Ζωγράφου Μ. Ασίας 47 & Σινώπης 210-7788999

Πειραιάς Καραολή Δημητρίου 19 210-4221999 Πλάτωνος 13 210-4113435 Μεσολογγίου 136 210-4611999 Περιστέρι Π. Τσαλδάρη 6 210-5770999 Ραφήνα Πλατεία Ραφήνας 22940-28899 Χολαργός Λ. Μεσογείων 182 210-6532599 Χαλάνδρι Λ. Πεντέλης 7-9 210-6856999

112

Λιβαδειά Υψηλάντου 5 22610-25050

Καρδίτσα Μπλατσούκα 13 24410-71099

Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 56 210-6669999

Καλαμάκι Θουκυδίδου 50 210-9844599

Λαμία Πλ. Ελευθερίας 3 22310-51599

Νέα Παλάτια Προικονήσου 19 22950-37499

Ελληνικό Λ. Ιασωνίδου 81 210-9600999

Ιλίσια Παπαδιαμαντοπούλου 40 210-7473506

Θήβα Βουρδουμπά 20 22629-81220

ΘEΣΣAΛIA Βόλος Ελ Βενιζέλου 22 & Σωκράτους 24210-95900

Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Αμφιθέας 102 & Καλυψούς 34 210-9886899

Ίλιον Ιδομενέως 29 210-2693000

Άμφισσα Θόαντος 7 22650-72899

Νέα Ιωνία Λεωφ. Ηρακλείου 245 210-2718999

Ελευσίνα Γ. Παύλου 10 210-5560299

Ηλιούπολη Σοφοκλή Βενιζέλου 109 210-9969999

ΣTEPEA EΛΛAΔA Αγρίνιο Πάνου Σούλου 9 26410-69303

Τρίκαλα Πλ. 25ης Μαρτίου 24310-22299 HΠEIPOΣ Άρτα Πλ. Εθν. Αντίστασης 26810-27399 Ηγουμενίτσα Γρ. Λαμπράκη 35 26650-25799 Ιωάννινα 28ης Oκτωβρίου 4 26510-26161 Πρέβεζα Κ. Καρυωτάκη 16 26820-61099


MAKEΔONIA - ΘPAKH Θεσσαλονίκη Ερμού 40 & Καρόλου Ντηλ 33 2310-253336 26ης Oκτωβρίου 3 2310-522399 Λαγκαδά 201 2310-641099 Κ. Καραμανλή 126 2310-778319 Εδμ. Ροσταν 13 2310-864099 Παπαφη 130 2310-369960 Αλεξανδρούπολη Λ. Δημοκρατίας 145 25510-88990-7 Ιωακείμ Καβύρη 5 25510-56150 Βέροια Μητροπόλεως 53 23310-36150 Γιαννιτσά Εθνικής Αντίστασης 9 23820-83499 Γρεβενά Γ. Μπούσιου 9 24620-81399 Δράμα Ερμού 1 25210-22399 Έδεσσα Πλατεία Ωρολογίου 1 23810-26399 Εύοσμος Καραολή & Δημητρίου 92 2310-700401 Καβάλα Αβέρωφ & Κύπρου 2510-561150 Καλαμαριά Κομνηνών 47 2310-454100 Περικλέους 50 2310-364450 Καστοριά Γράμμου 209 24670-82999 Κατερίνη Ιωαννίνων 4 23510-56150 Κιλκίς Εθν. Αντίστασης 8 23410-36150 Κοζάνη Ξ. Τριανταφυλλίδη 5 24610-40899 Κομοτηνή Παρασίου 2 25310-56150 Λαγκαδάς Λουτρών 47 23940-20100 Νάουσα Προδρόμου 9 23320-22399 Νέα Μουδανιά Τζάβουρα 13 23730-22999 Ξάνθη Μ. Βόγδου 2 25410-56150

Oρεστιάδα Βασ. Κων/νου 35 25520-21270-8 Κωνσταντινουπόλεως 210 25520-22799 Περαία Αμπελοκήπων 40 23920-25599 Πολύγυρος Πολυτεχνείου 30 23710-22999 Πτολεμαΐδα 25ης Μαρτίου 40 24630-54499 Σέρρες Γρ. Λαμπράκη 3 23210-96150 Μεραρχίας 32 23210-97800-9 Σιδηρόκαστρο Βενιζέλου 29 23230-25159 / 23230-22599 Φλώρινα Τυρνάβου 5 23850-45544 ΠEΛOΠONNHΣOΣ Αίγιο Μητροπόλεως 36 26910-29999 Αμαλιάδα Όθωνος Αμαλίας 2 26220-22139 Άργος Νικηταρά 10 27510-67599 Γύθειο Γεράσιμου Καψάλη 20 27330-22099 Λουτράκι Ελευθερίου Βενιζέλου 10 27440-61999 Καλαμάτα Πλ. Βασ. Γεωργίου 27210-22699 Κιάτο 27420-22399 / 27420-22139 Κόρινθος Κολοκοτρώνη 32 27410-83699 Κρανίδι 27540-21299 Μεγαλόπολη Γορτυνίας 23 27910-22099

Σπάρτη Κλεομβρότου 3 27310-26399 Τρίπολη 28ης Oκτωβρίου 29 2710-222999

KPHTH Άγιος Νικόλαος Κ. Σφακιανάκη 10 28410-95300

NHΣIA AIΓAIOY Άνδρος Χώρα-Πλ. Γηροκομείου 22820-22299

Ηράκλειο Λεωφ. 62 Μαρτύρων 42 2810-395690 Μινώταυρου 10 2810-395241 28ης Oκτωβρίου 123, Μοίρες 28920-22139

Θήρα Φηρρά 22860-22139

Ρέθυμνο Λ. Κουντουριώτη 28 28310-59500

Κάλυμνος Καλαμιώτισσα 22430-29599

Σητεία Καπετάν Σήφη 22 28430-95363

Κως Λόρδου Βύρωνα 8 & Ξάνθου 22420-22135

Χανιά Τζανακάκη 3-5 28210-35302

Λήμνος Πλατεία Υψιπύλης, Μύρινα 22540-29999 Μύκονος Καμινάρι 22890-24099 Μυτιλήνη Βουρναζών 8 22510-42599 Νάξος Χώρα Νάξου 22850-25899 Πάρος Παροικιά 22840-22163 Ρόδος Αμερικής 91 22410-59612 Σάμος Πλ. Ηρώων 2 22730-28499 Σύρος Πλ. Μιαούλη 22810-95508 Τήνος Λ. Μεγαλόχαρης 40 22830-22799 Χίος Κανάρη 1 22710-23399 / 22710-23599 NHΣIA IONIOY Ζάκυνθος Πλ. Δημοκρατίας 2 26950 42499

Μεσσήνη Λοχαγού Νικολοπούλου 6 27220-23499

Κέρκυρα Μαντζάρου 3 26610-43799

Ναύπλιο Πολυζωϊδη 3 27520-28399

Κεφαλλονιά Λ. Βεργώτη 8-Αργοστόλι 26710-22499

Πάτρα Εύβοιας 142 2610-311999 Κορίνθου 182 2610-240201-2 Έλληνος Στρατιώτη 47 2610-430699 Γούναρη & Κανακάρη 2610 277499

Λευκάδα Θεοδ. Στράτου 1 26450-21404

Πύργος Θεμιστοκλέους 2 26210-33499

113


Κινητά Νέα 161  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you