Page 1

WEET WAT ER TE KOOP IS.

W I N T E R 2 0 1 0 -VO O R J A A R 2 0 1 1

PRIJS € 5,95

VAN PVC TOT GIETVLOER HOE KIES JE DE VLOER DIE BIJ JOU PAST?

BINNENKIJKEN

LAMINAAT MET HET UITERLIJK VAN BETON

Tips voor de financiering van je nieuwe vloer

GEZOND wonen begint met OPTIMAAL onderhoud van je vloer

TRAPPEN & DEUREN

DE FINISHING TOUCH VAN JE HUIS

HOUTEN VLOER MET VLOERVERWARMING

‘We genieten dubbel van de ideale combinatie’


DO DO DO DO DO DO YOU YOU YOU YOU YOU YOU DARE DARE DARE DARE DARE DARE TO TO TO TO TO BE TO BE BE BE BE BE DIFFERENT DIFFERENT DIFFERENT DIFFERENT DIFFERENT DIFFERENT Eye Eye Eye catcher Eye catcher Eye catcher Eye catcher catcher catcher

Glamour en lef. Spelen met kleur engrenzen glitters, grenzen worden verlegd. Het een mysterieus Glamour Glamour Glamour enGlamour en lef.Glamour lef. en Spelen lef. Spelen enSpelen lef. met enmet Spelen lef. kleur met kleur Spelen en kleur met en glitters, met kleur glitters, en glitters, kleur grenzen en grenzen glitters, engrenzen glitters, worden worden worden grenzen verlegd. verlegd. worden verlegd. worden Hetverlegd. Het geeft Het verlegd. geeft een geeft Het een mysterieus geeft Het een mysterieus geeft mysterieus een geeft een mysterieus mysterieus effect aan iedere De techniek is nieuw en uniek: een kunststofgietvlioer metbijzondere een bijzondere effect effect aan effect aan iedere effect aan iedere effect iedere ruimte. aan ruimte. iedere aan ruimte. De iedere De techniek ruimte. techniek De ruimte. techniek De isruimte. nieuw techniek isDe nieuw is techniek en nieuw is en uniek: nieuw uniek: en is nieuw een uniek: en een kunststofgietvlioer uniek: en een kunststofgietvlioer uniek: kunststofgietvlioer een kunststofgietvlioer een kunststofgietvlioer met met een met een bijzondere een bijzondere metbijzondere met een bijzondere een glittering voor een en resultaat. exclusief resultaat. glittering glittering glittering voor glittering voor een glittering voor een schitterend voor een schitterend voor schitterend een schitterend een en en exclusief schitterend exclusief en schitterend exclusief en resultaat. exclusief resultaat. en exclusief resultaat. resultaat.

Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook ® ® ®

®

®

®

Basic Basic & Basic ruimtelijk. & ruimtelijk. Basic & ruimtelijk. Basic & Betonlook ruimtelijk. Basic & Betonlook ruimtelijk. Betonlook & ruimtelijk. heeft Betonlook heeft Betonlook de heeft de pure Betonlook pure heeft de enpure heeft en oorspronkelijke deoorspronkelijke pure en heeft deoorspronkelijke pure ende oorspronkelijke en pure uitstraling oorspronkelijke en uitstraling oorspronkelijke uitstraling die uitstraling die beantwoord uitstraling beantwoord die beantwoord uitstraling die beantwoord aan dieaan beantwoord iedere die aan iedere beantwoord iedere aan iedere aan iedere aan iedere wens. wens. Denk wens. Denk wens. inDenk motief in wens. motief Denk in wens. motief en Denk inen kleur, motief Denk kleur, in enmotief mat kleur, en in mat of motief kleur, mat en glans. of kleur, glans. of mat englans. Het kleur, mat of Het resultaat glans. of Het resultaat mat glans. resultaat Het ofisglans. resultaat helemaal Het is helemaal resultaat isHet helemaal is resultaat eigen, helemaal eigen, is helemaal eigen, toepasbaar is toepasbaar eigen, helemaal toepasbaar eigen, toepasbaar in eigen, iedere intoepasbaar iedere in iedere toepasbaar in iedere in iedere in iedere decoratieve decoratieve decoratieve decoratieve ruimte. ruimte. decoratieve ruimte. dedecoratieve de techniek ruimte. techniek deruimte. techniek de is ruimte. vernuftig, techniek isde vernuftig, is techniek vernuftig, deis een techniek vernuftig, een is kunststofgietvlioer vernuftig, een kunststofgietvlioer iskunststofgietvlioer vernuftig, een kunststofgietvlioer een kunststofgietvlioer een met kunststofgietvlioer met demet de looks looks de met van looks met de van Beton. looks van de Beton. met looks Beton. van de looks Beton. van Beton. van Beton.

Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation ® ® ®

®

®

®

Dynamisch Dynamisch Dynamisch Dynamisch en Dynamisch en krachtig. en krachtig. Dynamisch krachtig. en De krachtig. enDe techniek krachtig. De en techniek krachtig. techniek Deis techniek De vernuftig is vernuftig techniek isDevernuftig techniek is- vernuftig een -is een vernuftig -sterke is een sterke vernuftig - sterke een kunststof - kunststof een sterke kunststof - sterke een gietvloer kunststof gietvloer sterke kunststof gietvloer met kunststof gietvloer met een gietvloer met eengietvloer met een met een een met een diepe diepe diepe metallic metallic diepe metallic diepe glans. metallic glans. diepe metallic glans. HetHet glans. metallic effect Het effect glans. Het effect isglans. is ronduit Het effect ronduit is effect Het ronduit is sensationeel! effect sensationeel! ronduit is sensationeel! ronduit is sensationeel! ronduit De sensationeel! De ultieme sensationeel! De ultieme ultieme De beleving ultieme De beleving beleving ultieme Deenbeleving ultieme en optimaal beleving en optimaal optimaal beleving en optimaal en optimaal en optimaal comfort comfort comfort komen komen comfort komen comfort samen samen komen comfort samen inkomen Sensation. insamen Sensation. komen in samen Sensation. in samen Sensation. in Sensation. in Sensation.

Marmer Marmer Marmer Marmer Marmer Marmer stone stone stone stone stone stone ® ® ®

®

®

®

Tijdloos en Combineer stijlvol. Combineer met kleur enmet structuur, altijd met eenresultaat. verbluffend resultaat. Tijdloos Tijdloos Tijdloos enTijdloos en stijlvol. Tijdloos en stijlvol. stijlvol. en Combineer stijlvol. Combineer en Combineer stijlvol. met met Combineer kleur met kleur en met kleur en structuur, met kleur structuur, en kleur structuur, en altijd structuur, en altijd structuur, met altijd een altijd met een altijd verbluffend met een verbluffend met verbluffend een een verbluffend resultaat. resultaat. verbluffend resultaat. resultaat. Marmerstone is een toepasing van kunststof met stukjes marmer tot een natuurstenen Marmerstone Marmerstone Marmerstone Marmerstone isMarmerstone een is een is toepasing een toepasing is toepasing een is van een toepasing van kunststof toepasing van kunststof kunststof vanmet van kunststof met stukjes kunststof met stukjes met stukjes marmer met marmer stukjes marmer stukjes totmarmer tot een tot een marmer natuurstenen een natuurstenen tot natuurstenen een tot een natuurstenen vloer. natuurstenen vloer. vloer. vloer.vloer.vloer. Een unieke techniek, met een verrassend effect ennatuurlijke een natuurlijke uitstraling. EenEen unieke Een unieke unieke Een techniek, techniek, Een unieke techniek, unieke met techniek, met een techniek, met een verrassend een met verrassend verrassend met een verrassend een effect effect verrassend en effect en een effect een en natuurlijke effect een natuurlijke ennatuurlijke een enuitstraling. natuurlijke een uitstraling. uitstraling. uitstraling. uitstraling.

® ® ® ® ® ® STONEDESIGN STONEDESIGN STONEDESIGN STONEDESIGN STONEDESIGN STONEDESIGN Speelse Speelse Speelse details Speelse details Speelse details en en accenten. details Speelse accenten. en details accenten. endetails Een accenten. enEen accenten. exclusieve en Een exclusieve accenten. exclusieve Een vloer Een exclusieve vloer exclusieve Een met vloer met exclusieve veel vloer met veel gezichten. vloer veel met gezichten. vloer met gezichten. veel veel vervaardigd gezichten. met vervaardigd gezichten. veel vervaardigd gezichten. vervaardigd uit uit gezeefd vervaardigd gezeefd uitvervaardigd gezeefd uit gezeefd uit gezeefd uit gezeefd riviergrind, riviergrind, riviergrind, verlijmd riviergrind, verlijmd riviergrind, verlijmd met riviergrind, met verlijmd een met een verlijmd oersterke een oersterke met verlijmd oersterke met eenkunststof. oersterke een met kunststof. oersterke kunststof. eenNaar oersterke kunststof. Naar eigen kunststof. Naar eigen kunststof. inzicht Naar eigen inzicht Naar eigen inzicht varieren Naar eigen varieren inzicht varieren eigen met inzicht met varieren kleur, inzicht met kleur, varieren structuur kleur, met varieren structuur met kleur, structuur en kleur, met structuur en kleur, structuur en en structuur en en afwerking afwerking afwerking behoort afwerking behoort afwerking behoort totafwerking tot behoort de de mogelijkheden tot behoort mogelijkheden detot behoort mogelijkheden de totmogelijkheden detot als mogelijkheden de als ook mogelijkheden ook als hetook het als ontwerpen het ontwerpen ook alsontwerpen ook het alsvan ontwerpen het ook van een ontwerpen het van een eigen ontwerpen een eigen vanuniek eigen een van uniek eigen een design. van uniek design. eigen een uniek design. eigen uniek design. uniek design. design.

X X XXXX ® ®

®

®

®

FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR

®

Fascinerend enuw sfeervol. uw persoonlijke en design. kies uw eigen kleur in zijde-glans Fascinerend Fascinerend Fascinerend Fascinerend enFascinerend en sfeervol. sfeervol. en sfeervol. en Vertaal sfeervol. Vertaal en sfeervol. Vertaal uw persoonlijke Vertaal persoonlijke uwVertaal persoonlijke uwVertaal persoonlijke uw stijlstijl persoonlijke en stijl en design. design. en stijl design. kies en stijl kies design. uw enstijl kies uw design. eigen eigen uw kies kleur eigen kies uw kleur in eigen uw kleur zijde-glans ineigen zijde-glans kleur in zijde-glans kleur in zijde-glans in zijde-glans of mat, met unieke vormen, patronen uw logo, iedere ruimte een eigen tijdloze look, vervaardigd of mat, of mat, ofmet mat, met of unieke mat, met unieke of mat, unieke met vormen, vormen, met unieke vormen, patronen unieke vormen, patronen patronen vormen, of patronen uw of uw logo, patronen of logo, uwof iedere logo, uw iedere oflogo, iedere ruimte uwof ruimte logo, iedere ruimte een iedere een eigen ruimte een eigen ruimte tijdloze eigen een tijdloze eigen een tijdloze look, eigen look, tijdloze vervaardigd look, tijdloze vervaardigd look, vervaardigd look, vervaardigd vervaardigd uitinnovatief een innovatief mengsel van diverse en kunststof. uit uit eeneen uit innovatief een innovatief uitinnovatief een uitmengsel innovatief een mengsel mengsel van mengsel van diverse van mengsel diverse diverse van zandsoorten zandsoorten diverse vanzandsoorten diverse zandsoorten en zandsoorten en kunststof. kunststof. enzandsoorten kunststof. en kunststof. en kunststof.

Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook Betonlook

Minervum Minervum Minervum 7003 Minervum 7003 Minervum •7003 Breda • Minervum Breda 7003 • Breda •7003 tel. •• Breda tel. +31 7003 •• tel. +31 Breda (0)76 ••+31 tel. (0)76 Breda •57 (0)76 +31 tel. 57 23 •+31 (0)76 23 tel. 57 090090 (0)76 23 +31 57 • 090 info@betonlook.nl •23 (0)76 57 info@betonlook.nl •090 23 info@betonlook.nl 57090 • 23 info@betonlook.nl •090 info@betonlook.nl •• www.betonlook.com info@betonlook.nl • www.betonlook.com • www.betonlook.com • www.betonlook.com • www.betonlook.com • www.betonlook.com


inHoud

inhoud 9

nieuws

laMinaat Met 84 beton look

74

Modern MarMoleuM

'dit laminaat lijkt heel erg op beton, het voelt alleen veel warmer aan'

NIEUWS

rEporTAGES

9 | DE LAATSTE vLoErENTrENDS de laatste designs, kleden en materialen

68 | HoUT EN vLoErvErWArmING brown Maple in een scandinavische villa

ACHTErGroNDEN

74 | mArmoLEUm mET EEN pErSooNLIjkE TWIST ' de wensen: onderhoudsvriendelijk en zelf te leggen'

18 | TIpS voor oNDErHoUD Hoe houd je je nieuwe vloer in topconditie?

80 | porTUGESE TEGELS IN oUD poSTkANToor

90 | HoE bETAAL jE DIE prACHTvLoEr? alle mogelijkheden op een rij voor het financieren van je nieuwe vloer

84 | LAmINAAT ALS bEToNvLoEr de looks van een industriĂŤle vloer met het gemak en de warmte van laminaat vloeren

5


INHOUD

68

EERLIJK HOUT

'Comfort, ruimte, licht, behaaglijkheid en sfeer'

TAPIJT

GIETVLOER

60

29

LAMINAAT

PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTINFORMATIE

24 | STENEN VLOEREN

56 | TRAPPEN & DEUREN

31 | GIETVLOEREN

60 | HOUTEN VLOEREN

37

34 | GRINDVLOEREN 39 | TAPIJT

6

42 | LINOLEUM, VINYL & PVC VLOEREN

ALGEMEEN

47 | KURKVLOEREN

5

|

WELKOM

50 | LAMINAATVLOEREN

98

|

COLOFON, ADVERTEERDERS & ADRESSEN

vloeren


Tekst TAMARA JONKERS Productie JUSTYNA SOCHALSKA

GESPOT

NIEUWE COLLECTIE

VEELZIJDIG KURK

Ben je op zoek naar een keukenvloer? Denk dan eens aan kurk! Kurk is van nature waterafstotend en daarom prima geschikt voor vochtige ruimtes zoals de keuken en badkamer. Daarnaast is kurk antislip en heeft het een vuilafstotende toplaag. (www.kurkinhuis.nl)

Solidfloor introduceert een prachtige nieuwe laminaatcollectie: Global selected laminates. De collectie bestaat uit twintig actuele laminaatvloeren: tien tijdloze en sfeervolle houtdecors en tien zeer eigentijdse en moderne decors. Zo is er altijd een vloer bij die bij jou past!

VLOEREN

DE NIEUWSTE

TRENDS

De vloer is een van de meest gebruikte onderdelen van je woning; je loopt er immers dagelijks overheen. Ben je benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen op vloerengebied? Lees hier het laatste nieuws en je bent weer helemaal bij!

HOUTEN KLEED

Bij hout denken we aan een hard materiaal, maar Elisa Strozyk laat zien dat hout ook zacht kan zijn. Ze ontwierp een houten kleed dat in allerlei verschillende vormen neergelegd kan worden en dat flexibel genoeg is om onder te kunnen liggen.

vloeren

9


NATUURLIJKE CHARME VLOERVERWARMING Tekst WENDY BOSCH FotograďŹ e ERIK SMITS

Het robuuste karakter, de prachtige, unieke tekening en de warme uitstraling maken van hout een geliefde vloersoort. De familie Van Lingen viel ook voor de natuurlijke charme van een houten vloer en versterkte de warme uitstraling ervan met de behaaglijke warmte van vloerverwarming.

EN HOUT


binnenkijken


1. Waar moet je op letten als je een stenen vloer kiest? Lees er over op www.welke.nl.

2.

3.

De Beige & Brown serie van MOSA bevat verschillende kleuren tegelstroken die gecombineerd kunnen worden tot een spannend geheel.

24

vloeren

4.

tekst rogier swagerman Productie YVeTTe raVen

In deze woonkamer ligt een Woodstone Wengue natuursteenvloer. Uniek aan deze steen is de houtachtige structuur. De leverancier is MICHEL OPREY & BEISTERVELD NATUURSTEEN.


STENEN VLOEREN

STEEN

ONVERSLIJTBARE SFEERMAKER

Harde vloeren zijn populair. En dat is logisch. Ze zijn slijtvast, onderhoudsvrij en passen in elke sfeer. Overweeg je steen, dan heb je een uitgebreide keuze. Zo is het assortiment gietvloeren, grind en combinaties daarvan de laatste jaren enorm toegenomen. Maar ook de mogelijkheden op het gebied van natuursteen en tegels worden alsmaar groter. Steen op de vloer is zo oud als de weg naar Rome, of eigenlijk nog veel ouder. De lange levensduur, de prachtige uitstraling en het onderhoudsvrije karakter van een stenen vloer zorgen voor een ongekende populariteit. Dat wil niet zeggen dat er niets verandert in het aanbod van steen. Integendeel, elk jaar komen er nieuwe producten, handigheden en accessoires op de markt. Wie steen op de vloer wil, doet er verstandig aan om zich goed te oriënteren. Wij zetten het hele spectrum voor je op een rijtje, zodat je weet waarop je moet letten als je de showroom binnenstapt. NATUURSTEEN Natuursteen is al eeuwen een graag geziene gast op de vloer. Was het in het verleden vooral veel marmer dat werd verwerkt, nu gaat het assortiment een stuk verder en kunnen we kiezen uit leisteen, graniet, speksteen, kwartsiet, travertin en lavasteen. Om er maar eens een paar te noemen. Veel leveranciers hebben hun eigen steengroeve. Dit geeft hen de mogelijkheid om het hele proces, van grondstof tot de uiteindelijke vloer bij jou thuis, in eigen hand te houden. TROMMELEN EN ZOETEN Denk niet dat de vloer die je zo mooi vindt zomaar ergens uit een berg wordt gezaagd. Vóórdat de steen bij jou op de vloer ligt, zijn er de nodige bewerkingen op uitgevoerd. Een voorbeeld is het trommelen. Dit gebeurt in een speciale centrifuge en zorgt er voor dat de steen een authentieke uitstraling krijgt. Ook wordt hij minder kwetsbaar voor beschadigingen. Althans, krasjes vallen minder op.

Heb je liever een vloer waar je je haar in kunt kammen, dan is marmer een natuursteen die zich uitstekend laat polijsten tot een glad en bijna spiegelend oppervlak. Maar je kunt er ook voor kiezen om het te laten zoeten. Dit zorgt voor een rustiger, mat of matglanzend uiterlijk. Voor een mooi strak uiterlijk werk je een natuursteenvloer af met plinten in hetzelfde materiaal en van dezelfde kleur. KALIWAT? Echt fraai wordt een natuurstenen vloer als de tegels naadloos tegen elkaar worden geplaatst. Hierbij is het van belang dat je kiest voor tegels die gekalibreerd zijn. Dit wil zeggen dat alle tegels tot op de tiende millimeter even dik zijn, zodat een vloerenlegger in staat is om de vloer zonder voegen én zonder hoogteverschillen strak te leggen. Hierdoor ontstaat het gewenste spiegeleffect. Het verhoogt bovendien het comfort; het schoonmaken van zo’n vloer is namelijk een koud kunstje. LEKKER WARM Alle stenen vloeren lenen zich uitstekend voor toepassing van vloerverwarming. Sterker nog: je kunt eigenlijk niet zonder, want natuursteen is een niet-isolerend materiaal dat van nature koud aanvoelt. Als de ondervloer goed is gestort en de vloerverwarming op de juiste wijze is aangebracht, is het risico op scheurvorming door temperatuurverschillen praktisch uit te sluiten. Dit is echter geen gemakkelijke klus, die alleen door de gevorderde klusser tot een goed einde kan worden gebracht. Overleg daarom altijd met de leverancier van de vloer, het liefst samen met een aannemer die het bouwkundige gedeelte op zich neemt. >

1. Echt Belgisch hardsteen van PELT & HOOYKAAS; een natuursteensoort die gewonnen wordt in het zuiden van België. Hier afgebeeld is de tegel Dueno met als afmeting 40 x 40 x 1,5 centimeter, donkerblauw gezoet afgewerkt. 2. De collectie Type 437 van NIBO STONE is een antracietzwarte leisteen met af en toe een bruine schakering. Hij kan binnen, buiten en in natte ruimtes gelegd worden. 3. Deze keramische vloertegel van SPHINX komt uit de onverglaasde vloertegelserie Amby en is verkrijgbaar in wit, grijs en antraciet. De adviesverkoopprijs is vanaf € 41,(45 x 45 centimeter). 4. Het formaat van deze hardstenen tegels, afkomstig uit Italië, is 90 x 90 centimeter. Deze vloer wordt geleverd door CASA PORCELANA. vloeren

25


MEER LEZEN?

bestel vandaag nog op

www.welke.nl

WELKE Vloeren  

In deze nieuwe uitgave van WELKE Vloeren hebben we maar liefst 4 binnenkijk reportages, waarin we zien wat voor vloer mensen hebben gekozen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you