Page 1

ME FESTIVALY Festivalový adresář ME MUSIC Ennio Morricone Tentokrát na východě

čt. 7. 7. – st. 20. 7. 2011

ME INTERVIEW Libor Pixa má Pixar rád

FILM UVEDEN V HLAVNÍ SOUTĚŽI MFF KARLOVY VARY 2011

¤©¡¤§¨

MARTINA ŠULÍKA ±¤±š©¤ħ

¯ª¸£§š°ħšħ±Ÿ§Ÿ´4¸¤šħ°§ª´Ÿ©°¦š

Realizaci a distribuci filmu finančně podpořil:

(Ÿ°¦ħ±Ÿ§Ÿ´¤¸Ÿ

Mediální partneři: Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

£¯š¥4ħ ¥©ħ¨¤[¤¢¯Îħš±±¤§šħ¨ª¦ª°Îħ¨¤¯ª°§š´ħ¢³§·š°Îħ¨š¯±¤©šħ¦ª±§¯ª´Îħ¤´š©ħ¨¤¯¢šÎħħ¨¤¯ª°§š´šħ ¥š¯œŸ¦ª´Îħ ¨š¯±¤©ħ £š©¢³¯œšž[ªÎħ ¥š¦³œħ šħ ¨š±Ÿ¥ħ (ª©¦ª´¤ħ ´X±´š¯©4¦ħ ¦ª°±X¨Wħ ¦š±š¯4©šħ £ª§§ħħ ¨š°¦·ħš©¤±šħ£¯ªMMª´ħš¯£¤±Ÿ¦±ħ¡¯š©±¤MŸ¦ħ§¤­±¦ħ¸´³¦ħ­Ÿ±Ÿ¯ħ¨ª¥[¤Mħ°±J¤£ħ¥¤J4ħœ¯ª[Ÿ¦ħ£³žœšħ´§šž¤¨4¯ħ¢ªž¯ħ ´Ÿžª³4ħ­¯ªž³¦Ÿħ°¯ħ¤¢ª¯ħ£³žŸħ(¯ħšžš¨ħ­ª§¦ħ¦š¨Ÿ¯šħ¨š¯±¤©ħMŸħ°+©Jħ¨š¯Ÿ¦ħ§ŸM(¦Îħ¨š¯±¤©ħM³§4¦ħ ­¯ªž³Ÿ©±¤ħħ¯³žª§¡ħœ¤Ÿ¯¨š©©Îħ¨š¯±¤©ħM³§4¦ħ¯Ÿ[¤Ÿħ¨š¯±¤©ħM³§4¦

Brno | No. 405

FILM


23(1681)(67

Ō Ŀ#6ê#0;7$40#

61-#/#-21<&0 5$û4/2&81,-#64#-6145#.#/#0&4# #.(#4;6/75-7.6740 ­&'4-#.+&1212&4#)10 2QRWN¶TPÈ MCRGN[ PGDWFQW EJ[DüV PC FXQW FGPPÈO JWFGDPÈO HGUVKXCNW X ĿCVìCPGEJ W $TPC 8 QDEK MVGTQW RTQEJ¶\È JTCPKEG UNCX MQXUMÃJQDQLKīVü$KVX[VĥÈEÈUCĥĵOĵŀGVG\CŀÈV FXCFP[JWFD[FQDTÃJQLÈFNCRKVÈC\¶DCX[

D[VXìGVPüUVCPQXÃJQOüUVGìMCCUQEK¶NPÈJQ \¶\GOÈCVQKRTQ\FTCXQVPüJCPFKECRQXCPÃ P¶XīVüXPÈM[

1RGUVTØXØDüTLÈFNCCRKVÈPGDWFGPQW\GFÈM[ RCTVPGTUMØO ſTO¶O FQF¶XCLÈEÈEJ P¶RQLG C #TG¶NUGPCEJ¶\ÈRQWJØEJOKPWVQF$TPC QDìGTUVXGPÈ6üīKVUGOĵŀGVGVCMÃPCMQMVGL 2TQ P¶XīVüXPÈM[ HGUVKXCNW DWFG QRüV RĥKRTC NQXØDCTCDCTOCPUMQWUJQYQFURQNGìPQUVK XGPQ MQORNGVPÈ \¶\GOÈ RTQ FXQWFGPPÈ RQ %QEMVCKNUJQY

2ĥGFRTQFGLXUVWRGPGMXUÈVK PGDQPCOÈUVüXFGPMQP¶PÈCMEG

YYYUWPHGUVE\


EDITORIAL

ME INTERVIEW

Ve svém městě cizincem

Libor Pixa má Pixar rád

Brno je město, kde se seznámíte s naprostým „cizincem“, abyste posléze zjistili, že máte nejméně jednoho společného známého. V poslední době se mi to stalo nespočetněkrát, a to je právě ta vazba, která Brňáky stmeluje. Zároveň to může být dost svazující pro toho, komu moc nezáleží na tom, aby se o něm příliš vědělo. Ale stejně se vědět bude všechno, a někdy dokonce i něco víc.

ME CITY

Stejná místa, stejní lidé, stejné situace, je v Brně vůbec co objevovat? Naposledy jsem takový objevitelský zážitek měla o jedné z kostelních nocí, kdy jsem se z normálně nedostupných kapucínských teras zadívala směrem dolů ke klášteru. Opravdu jiný pohled. Něco nového. Zázrak.

ME FILM

Podobně jsem se cítila při účasti na jedné z „crosscultural“ procházek po Brně, kdy se domácí nechají vést po svém městě cizinci. V nevelké skupince jsme se o sobotním poledni vměstnali do toho nejmenšího a nejstrašnějšího vietnamského bistra, které snad v Brně existuje. V čele průvodu stál Barmánec Min Tun Min Soe, který se stoickým (tedy v rámci „culture correct“ spíš buddhistickým) klidem postával v olejem prosáklém bistru a nechal jednu nevybíravou bezdomovkyni lačně rýpat ve svém talíři s touhou ukořistit aspoň kousek kuřecího masa.

ME FILM

Děkuji Min Tun Min Soeovi za to, že jsem snad téměř poprvé nevnímala smradlavý podchod naproti hlavnímu nádraží (mimochodem prosím vás - nesmrdí tam záchody, ale ti, kteří na ně nedojdou), že jsem se nepohoršila nad devět let se rozkládajícím vyhořelým kasinem, že mi ti lidé, pohybující se okolo „brněnské brány“ nepřipadali tak úplně mimo. Já bych si tu procházku dala klidně ještě jednou.

Brnem ve stopách cizinců

Tak trochu zlý a odtažitý Oliver Tate

Letní filmová hostina

str. 4

str. 6

str. 9

str. 10

ME MUSIC Ennio Morricone Tentokrát na východě

str. 12

ME FESTIVALY Festivalový adresář str. 14

ME ART Steinerovsky myslet bez konce

hana fasurová redakce@metropolislive.cz

str. 21

ME EVENTS Kina, koncerty divadla, výstavy

str. 24

3


INTERVIEW

mám rád rozhovor s Liborem Pixou

Jeho animovaný krátkometrážní film Graffitiger nominovala letos v dubnu americká filmová akademie na studentského Oscara. Přestože při vyhlašování vítězů v Los Angeles 11. června nakonec padala jiná jména, mladý režisér Libor Pixa a jeho tygr mají rozhodně co slavit. „Český Pixar“ nyní po jedné z Autopohádek připravuje nový český večerníček o nejmenším slonovi na světě. Dá se říct, že Graffitiger je zatím nejúspěšnější věcí, jakou jste natočil?

Určitě. Nominace na studentského Oscara je nejhodnotnější ocenění, kterého jsem zatím s filmem dosáhl. Ale i můj bakalářský film PsiCHO byl celkem úspěšný. Dostal cenu za nejlepší český animovaný kraťas na Anifestu a bodoval i v zahraničí. Nej bylo asi ocenění na festivalu Anima Mundi v Riu de Janeiru. V Brazílii se asi moje filmy líbí, protože i Graffitiger tam dostal cenu. Mrzí vás, že jste toho studentského Oscara nakonec nedostal?

Byl jsem na dosah snad absolutního

4

vrcholu, kterého může student s filmem dosáhnout. Mrzelo mě to asi dva dny, pak jsem se vrátil zpátky na zem a uvědomil si, že být mezi pěti nejlepšími filmy vybranými americkou filmovou akademií zas není tak špatné. To určitě ne. Změnilo se tím pro vás něco?

V každém případě se o mně začalo ve spojitosti s Oscary víc psát, a tak jsem se dostal do povědomí širší veřejnosti. O slávu ale nejde. Důležitější je, že o mně vědí lidé z oboru, se kterými bych mohl jednou spolupracovat na dalších a větších filmech. Je pak jednodušší oslovit člověka nebo studio, se kterým jste nikdy nespolupracoval, ale chtěl byste. O co v Graffitigerovi jde?

O vztah, o ztracenou lásku, o to, že se vyplatí ji hledat a bojovat o ni, i když vás k ní nakonec dovede náhoda. Ale jenom zdánlivě, protože kdybyste neprošli vším tím trápením, tak by vás ten šťastný okamžik minul. Proč je hlavním hrdinou zvíře? A proč zrovna tygr?

Mě zvířata baví. Mají daleko širší spektrum pohybu než člověk, jsou pro oko zajímavější. Obzvlášť rád animuju ta čtyřnohá, což bývá pro animátory výzva. A také se skrz ně krásně a s nadsázkou vypráví lidské příběhy. Tygra jsem si vybral, protože je to divo-

ké, silné a barevné zvíře, které dobře kontrastuje se špinavým městem. Jak dlouho takový film vznikal? Jakou jste použil technologii?

Víc jak rok. Graffitiger je studentský film, takže jsem za sebou neměl žádnou bohatou produkci. Proto také většina lidí pracovala na filmu zadarmo. A tak se všechno protahovalo. Spoustu času jsem čekal, až si na mě udělají ostatní čas. Navíc jsem zvolil náročnou techniku kombinující živou akci, reálné záběry s herci a kreslenou animaci, která se do záběru vkládá až v postprodukci, což klade vysoké nároky na představivost. Vtipné na této metodě je, že kameraman natáčí „naslepo“ a já se mu jako režisér snažím vysvětlit, co se má před kamerou dít. Měl jsem k dispozici laserové ukazovátko, ale to se mi po pár dnech rozbilo. Pak jsem musel běhat před kamerou a ukazovat všechno „ručně“. Dalo se to „ručně“ zvládnout, nebo to bylo „o nervy“?

Zas tak moc to nebolelo. Víc bolela animace. Mám ale živé natáčení rád, i když při něm také občas zažívám stres. Je trochu nepředvídatelné. Nikdy si nemůžete být jistí, jak bude probíhat. Murphyho zákony platí stejně jako všude jinde. Téma by mohlo napovědět, že máte blízko ke graffiti a street artu. Je to tak?


Nikdy vás ani nenapadlo graffiti vyzkoušet?

Ale napadlo, ale nikdy jsem nedostal odvahu jít a postříkat prázdnou zeď. Není to pro mě přirozené. Proto se raději věnuji animovanému filmu, tam jsem doma. Kde můžou Graffitigera diváci vychytat?

Připravujeme jeho DVD verzi, tak když o ni budou mít čtenáři zájem, tak si o ni pak můžou napsat. Až bude připravená, tak dám info na www. liborpixa.cz. Na www.graffitiger.com je momentálně k vidění ukázka z filmu a nějaké fotografie. Proč nenahodit film rovnou online? Bojíte se, že by ho lidi „kradli“?

Nebojím. Kvůli tomu, aby lidi film stahovali a promítali si ho, bych ho tam dával. Ale já ho tam dát zatím nechci, protože by pak na něj nikdo nechodil na festivalech, kde bývá zpravidla promítán v lepší kvalitě a za lepších podmínek. Navíc některé významné světové festivaly vysloveně zakazují, aby byl film umístěn na webu. Jinak ho nevezmou do soutěže. Což dává smysl. Kdo by přišel do kina na film, kdyby ho viděl den předem na internetu? U krátkých filmů nejde o peníze, je to spíš kulturní záležitost. Jde spíš o prestiž, že film naopak není na síti mezi miliardou všech hloupostí, ale je na festivalu mezi kvalitními snímky, kde se bojuje o ocenění. Později se film na internet stejně dostane. Nedávno jste se podílel na povídkovém filmu Autopohádky. Jaká to byla zkušenost?

Trochu hektická, protože můj film musel být hotový asi během půl roku. Vincent (tak se povídka jmenuje) má pouze čtrnáct minut, ale bylo pro něj potřeba navrhnout a vytvořit několik prostředí včetně závodní tratě, spoustu aut a mnoho animovatelných charakterů. Nakonec jsme to ale zvládli. Kluci ze studia Tricks a Alkay pro to udělali maximum. Půl roku na čtrnáct minut se „obyčejnému smrtelníkovi“ nezdá tak krátká doba. Jak dlouho trvá,

než se všechno nachystá tak, aby se mohlo začít točit?

To je různé, záleží na námětu, technice, scénáři. Jako režisér nejdřív píšu technický scénář a kreslím storyboard (obrázkový scénář), aby štáb viděl, jak má film vypadat. To je hodně tvůrčí práce, která zásadně ovlivní výsledek. Hodně často se setkávám s údivem, když vysvětluji, jak dlouho pak samotná výroba animace trvá. Lidé mají pocit, že když máme k dispozici počítače, tak dokážeme vyrobit film rychleji. To je pravda jenom částečně. Počítač sice usnadňuje proces výroby, nahrazuje filmový pás a pomáhá animátorovi nahlížet na animaci v reálném čase. Ale animaci tak, aby byla hezká, za nás neudělá. Všechno musíme vytvořit ručně jako za starých časů. Akorát že nekoukáme do prosvětlovacího stolku, ale do monitoru. Navíc 3D počítačová animace má to specifikum, že v ní vytváříme všechno od nuly. Na začátku nemáme vůbec nic: žádné štětce, barvy, nůžky, látky ani papír.

Být mezi pěti nejlepšími filmy vybranými americkou filmovou akademií zas není tak špatné.

Všechno musíme vymyslet a zrealizovat v prázdném virtuálním světě, kde není nic, jenom naše fantazie. Ještě že je film týmová práce. Připravujete večerníček pro Českou televizi. O čem bude?

Je to seriál o nejmenším slonovi na světě. Dokonce se tak jmenuje. Zatím pracujeme na prvních sedmi dílech. Jde v něm hlavně o to, že ten

nejmenší slon, který je velký jako pes, se musí neustále vyrovnávat s tím, že už nikdy nevyroste. A s ním i jeho tatínek, který to těžko nese. Jakou techniku animace používáte tentokrát?

Večerníček se natáčí technikou 3D počítačové animace, nespleťte si ji s 3-D, to je stereoskopie s brýlemi. Takže stejně jako u Vincenta z Autopohádek, jen výtvarná stylizace je jiná. Co bude, až večerníček dokončíte? Rýsuje už se nějaký nový projekt?

Nějaké nové projekty se rýsují a zároveň si sám vymýšlím náměty na nové filmy, takže se nudit nebudu. Jakmile vás jednou animovaný film pohltí, tak už vás nepustí. Puzení tvořit se asi člověk nezbaví. A co Pixa a Pixar? Přijal byste takhle lákavou nabídku?

Pixar mám rád, zrovna o něm čtu knihu To Infinity and Beyond. Je to hodně

Liborův úspěšný tiger Graffitiger.

inspirativní čtení. Jednou bych se tam rád podíval. Ale nepředpokládám, že by si tam z jedné nominace na studentského Oscara sedli na zadek. Aspoň John Lasseter ne, ten má doma studentské Oscary dva. Ale protože je členem akademie, tak možná můj film viděl a hlasoval pro něj. A teď se mi třeba nemůže dovolat. Tak zatím, musím si běžet nabít telefon. radim bartík

5

ME INTERVIEW

Mám k němu vztah jenom jako konzument. Sám graffiti nedělám. Rád se dívám na umělecké graffiti s figurativní tematikou. Nesmírně oživuje městské prostředí. Naopak mi vadí obyčejné tagy. Vím ale, že u nich to všechno začalo.


CITY

Crosscultural Guide Brnem ve stopách cizinců Napadlo vás někdy podívat se na své město cizíma očima? Projekt Crosscultural Guide v rámci přehlídky Sochy v ulicích ukázal Brňanům úplně jiné město, než jej znali doposud. Organizátorky Barboru Klímovou a Evu Kaličinskou inspiroval samizdatový průvodce po Československu, kterého pro zahraniční návštěvníky sestavila začátkem osmdesátých let minulého století manželka tehdejšího amerického ambasadora Wendy W. Luersová. Vedle tradovaných klišé obsahuje tento průvodce trefné osobní postřehy a velmi dobře odráží kulturu a atmosféru předlistopadových let. Cyklus procházek po Brně, vedených cizinci, vytvořil alternativní mapu Brna (stojí v parku Koliště za Domem umění) a povede k vytvoření mezikulturního průvodce.

Okolo Brněnské přehrady s Morrisem a Christem

Morris Dikenka Kazadi se narodil 1972 v Kinshase a Christ Donald Ngoka 1986 v Brazzaville (Kongo). Do České republiky se přistěhovali v roce 2005 a 2006. Pracují v textilce Nová Mosilana.

Vybrané památky středu města s Anne

Osm účastníků procházky zavedli na Brněnskou přehradu. Příroda jim připomíná Kongo. Oba jsou členy skupiny Afrika Moto, a tak jednotlivá zastavení doplnili bubnováním a ukázkami osobních rituálů. I rodilým brňanům zprostředkovali zcela nový pohled na zprofanovaná místa.

Trasa měla tři zastávky: Pod památným stromem u bývalého kina Kapitol, v interiéru tramvaje 4 (zastávka Tkalcovská) a na Staré osadě. Zde se v průběhu tří týdnů na začátku svého pobytu v České republice stal obětí nebo svědkem kriminálních činů. S humorným odstupem vysvětlil, jak tyto zkušenosti ovlivnily jeho pohled na Brno, Českou republiku, ale i obecně jeho osobní hodnoty. Procházka byla ukončena v restauraci Pod Ořechy.

Robinova trasa po stopách kriminality v Brně Robin Smith se narodil 1974 v Aberdeenu (Skotsko). Do Česka se přistěhoval v roce 1998. Učí angličtinu.

Pseudonym Tučková si zvolila podle ulice, kde v Brně bydlí. Na komorní procházku zavedla tři účastníky do kapucínské hrobky a na věž Petrova. Tato místa jsou pro ni výjimečná pro možnost bezprostředního setkání se staletou historií. Vodí sem mimojiné většinu svých návštěv z USA. Ukázalo se, že zde nikdo z brněnských účastníků výpravy dříve nebyl.

Don Sparling se narodil 1943 v Ottawě (Kanada). Do Brna přišel v březnu 1969 učit angličtinu na Státní jazykové škole. V letech 1977–2009 působil na Masarykově univerzitě. Nyní je v důchodu, pracuje jako manažer Brno Expat Centre.

Donovy oblíbené restaurace, vinárny, bary, kavárny na začátku sedmdesátých let

6

Anne Tučková se narodila 1968 ve Washingtonu, D.C. (USA). V Brně působí 17 let jako editorka a učitelka angličtiny.

Početný průvod zavedl na místa, která od konce šedesátých let navštěvoval, a která zároveň považuje za důležitá pro brněnskou kulturní historii. Zvláštní pozornost věnoval výjimečnosti českého humoru. Ilustroval ho mimo jiné vzpomínkou na první striptérskou show, kterou měl možnost v ČSSR na konci šedesátých let zhlédnout ve Varieté Rozmarýn.


Exkurze do míst podnikání, bydlení, a odpočinku Nabiho

Důležitá místa v paměti Andrewa

ME CITY

Andrew Oakland se narodil 1966 v Nottinghamu (Velká Británie). Od roku 1994 působí v Brně jako učitel a překladatel.

Ing. Nabi Abassi se narodil 1957 v Kábulu (Afghánistán). V letech 1981–1986 studoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Do České republiky se z Kábulu přestěhoval v roce 2000. V Brně obchoduje Nejprve přivedl s potravinami.

Podobně jako Robin a Don zvolil i Andrew model procházky na základě osobní paměti. Sedmičlennou skupinu zavedl nejprve na most přes Svratku v ulici Vídeňská, odkud popsal zkušenost lektora angličtiny na Pedagogické fakultě MU v 90. letech. U domu Tivoli na Konečného náměstí pak vysvětlil, proč toto místo považuje za zásadní pro příchod do středu města. Po zastávce v restauraci U Čápa procházku ukončil před budovou JAMU na Komenského náměstí.

sedmičlennou skupinu do svého obchodu v ulici Bratislavská. Sortiment zboží, i jeho osobní zkušenosti poodhalily život i obchodování v této čtvrti. Později účastníky seznámil s rodinou. Názorně předvedli, jak se slučuje afgánský způsob života a stolování s životem v panelovém domě v Brně-Bystrci. Pětihodinový exkurz ukončila návštěva a grilování na zahradě v Komíně.

Oblíbené asijské bistro Min Tun Min Soea

Návštěva vysokoškolských kolejí Vinařská s Luizem

Min Tun Min Soe se narodil 1984 v Mawlamyine (Barma). V Čechách žije 7 let. V současnosti pracuje jako recepční v Praze.

Luiz Felipe Lima e Silva se narodil 1991 v Rio de Janeiro, (Brazílie). Studuje počítačové technologie. V Brně se účastní výměnné stáže na Masarykově univerzitě.

Do moravské metropole dojížděl, když žil jako uprchlík v táboře v Zastávce u Brna. Kdykoli teď do Brna zavítá, navštíví bistro naproti hlavnímu nádraží. Sem také zavedl sedmičlennou skupinu, všem vřele doporučuje smaženou rýži s krevetami. Přitom srovnával život a veřejné prostory v Barmě a Brně.

Pětičlenné výpravě ukázal své oblíbené pizza okénko na Solniční a Café Falk v Gorkého ulici. Potom skupinku nelegálně provedl interiéry kolejí Vinařská, které hrají významnou roli nejen v rámci jeho pobytu, ale jsou centrem života zahraničních studentů v Brně obecně.

Můžete se připojit k poslední procházce, kdy Chorvatka Lidija Pilat, která pracovala jako psychoterapeutka pro uprchlíky z Bosny, později s vězni a drogově závislými, nabídne Brňanům netradiční pohled na střed města. Vychází se 8. července v jedenáct hodin od Domu umění.

Nakupování s Nicou Nica Mihali se narodila 1970 v Seredne Vodjanoe (Ukrajina). Do České republiky se přesunula za prací v roce 1998. Je zaměstnaná v kuchyni přijímacího střediska pro uprchlíky v Zastávce u Brna.

Účastníkům procházky ukázala, jak si do Brna jezdí užít možnosti levného a zároveň komfortního posezení u McDonald’s, levného nakupování ve vietnamské tržnici „Myší díra“ a nakonec korzování nákupním centrem Galerie Vaňkovka, včetně bezplatného posezení na lavičkách interiéru.

Premiéra dokumentu Crosscultural Guide od GUERILLA.film, obsahující sestřih ze všech dvanácti procházek (12. 6.–8. 7. 2011), se uskuteční 31. srpna ve 20 hodin v parku Koliště za Domem umění. Jste srdečně zváni! me BRNO Crosscultural Guide Park Koliště | 31. 8. www.crosscultural.cz

7


FILM

Chile účtuje s dějinami P

opelavě šedivou barvu má obličej Maria, popelavě šedé jsou chodby márnice i ulice Santiaga de Chile v roce 73. Popelavě šedivý je celý film chilského režiséra Pabla Larraína, narozeného v Santiagu tři roky po tom, co bývalý prezident Allende údajně spáchal sebevraždu a zemi ovládl generál Pinochet. Násilný převrat, který poměry v Chile určuje dodnes, osobitě zpracoval v příběhu svého už druhého autorského filmu. Hlavní roli Maria opět hraje Rodenovsky vyhlížející Alfredo Castra (s účesem ne nepodobným příšernému střihu Javiera Bardáma v Tahle země není pro starý). Mario, úředník v márnici, tichý muž s propadlým hrudníkem uzavřený do svého mikrosvěta, se zamiluje do stárnoucí tanečnice. Vyhublá a zhrublá Nancy, jejíž byt je schůzovištěm komunistických oponentů nové státní moci, krátce po vypuknutí převratu mizí. Mario prochází zdevas-

tovanými ulicemi a svoji podivnou lásku hledá. Podivín izolovaný od světa je naplno vystavený chaosu a smrti, které převrat přináší, nejen kvůli Nancy. Zaměstnanec márnice se ocitá v přítomnosti desítek mrtvých těl vyžádaných novým režimem i při oficiální pitvě prezidenta Salvadora Allendeho, kdy má zapisovat závěry patologů na psacím stroji. Popelavě šedivý film o smrti, kde umírá chilský národ, jednotlivci i neuchopitelné elementy Mariova života, neobyčejně silně a překvapivě lehce přenáší pocit tělesnosti a deziluzí. Překvapivě může vyznít závěrečná pointa, co dává nasrozuměnou, že tomuhle hlavnímu hrdinovi člověk do hlavy nevidí. A jasné je, že chilská kinematografie „účtuje“ s národními dějinami velice obstojně. táňa zabloudilová

Post mortem Chile / Německo / Mexiko, 2010, 98 minut Režie: Pablo Larraín Hrají: Alfredo Castro, Antonia Zegers, Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Jaime Vadell postmortemlapelicula.cl

V kinech od 21. 7. Předpremiéra na MFFKV

PREMIÉRY

GENERACE SINGLES

MECHANIK ZABIJÁK

STROM ŽIVOTA

Dokument HBO z cyklu Bez cenzury zobrazuje klady i zápory nepartnerského života, který se stal fenoménem dnešní moderní, uspěchané doby. Režisérka Jana Počtová hledá odpověď na otázku, proč začala být svoboda vnímána jako vyšší hodnota než stabilita. Přitom zavítá do seznamovací agentury, pozná vědecký pohled na balení žen a zažije víkend pro nezadané.

Ve videoklipově vyfiltrovaném thrilleru se z nezničitelného Jasona Stathama stal zabiják pracující v utajení pro vládní agenturu. Po smrti přítele se rozhodne zaučit do řemesla jeho rabiátského syna. Pomsta ale může být obousečná… Mechanik zabiják nabízí seznam rafinovaných vražd, nahlédnutí do temné duše jejich vykonavatele a finální explozivní akci.

Na výročí smrti svého bratra se utrápený architekt Sean Penn zamýšlí nad vlastní rolí ve vesmíru a při tom se mu vybavují vzpomínky na dětství v Texasu 50. let. Jeho otcem je Brad Pitt. Terrence Malick (Tenká červená linie, Nový svět) je ceněným režisérem, i když natočit film mu trvá třeba šest let. Strom života je jeho velkým mistrovským dílem.

Generace Singles V kinech od 14. 7.

The Mechanic V kinech od 21. 7.

The Tree of Life V kinech od 21. 7.

8


P

atnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství svých rodičů za pomoci pečlivě promyšleného plánu a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami. Obává se, že jeho matka prožívá románek s New Age pošukem Grahamem, a tak monitoruje dění v rodičovské ložnici podle aktivity přepínače tlumených světel a falšuje sugestivní milostné dopisy matky otci. Zároveň se pokouší dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která osobně dohlíží na to, co si Oliver zapisuje do svého deníku – obzvláště na pasáže, které se týkají jí samotné. Když se jí něco nezdá, Oliver musí škrtat. Film Jmenuji se Oliver Tate vznikl podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání. Natočil jej scénárista a režisér Richard Ayoade, který získal cenu Perrier za seriál Garth Marenghi’s Darkplace, parodující slavné hororové romány anglosaského spisovatele Gartha Marenghiho. Jaká byla cesta příběhu Submarine od románu ke zfilmování?

Knihu Submarine napsal Joe Dunthorne. Ally Gipps, která pracuje ve společnosti Warp Films, se zná s Joem už

roky a ve Warp si knihu vybrali ještě dřív, než byla vydána. Já jsem pro Warp natočil videoklip k písni skupiny Arctic Monkeys, oni mi pak dali tuto knihu přečíst a mně se moc líbila. Warp mě potom požádali, abych napsal scénář s tím, že tento film budu i režírovat. Několikrát jsme se s Joem setkali a probírali spolu, co z jeho knihy by se dalo dobře převést na plátno. Spousta humoru v knize spočívá v napětí mezi tím, co si myslíte, že se stalo, a tím, jak to popisuje Oliver. Bylo otázkou, jak toto napětí převést do filmu. Chtěli jsme v příběhu udržet Oliverovu vypravěčskou nespolehlivost a porovnat ji se skutečností – nikoli pouze takovou, jak nám ji ukazuje Oliver. Ovšem i tak je film poměrně subjektivní. Co vás na postavě Olivera Tatea přitahovalo?

Ve filmech jsou už tradičně postavy dospívajících hrdinů poměrně sympatické. Pokud se ve filmu objeví mladý hrdina, často bývá naprosto bezúhonný. Líbilo se mi, že Oliver je tak trochu zlý, odtažitý a sobecký. To mě na něm zaujalo a jeho názory byly navíc velice vtipné a nabubřelé. Vždycky jsem měl slabost pro knihy, které pojednávají o lidech v tomto věku, jako například

ME FILM

Tak trochu zlý a odtažitý — OLIVER TATE — „Kdo chytá v žitě“, „Franny a Zooey“ a pro filmy jako Absolvent, À Ma Soeur či Harold a Maude. Proč jste do rolí Olivera a Jordany obsadil právě Craiga Robertse a Yasmin Paige?

Na Craigovi bylo cosi neobvyklého. Měl účes s krátkou ofinkou jako Pete Townshend a obrovské pytle pod očima. Působil příjemně. Pokaždé, když jsme si ho znovu zavolali, jsem si přál, aby byl tak dobrý, jak mi připadal – a on byl čím dál lepší... Opravdu se mi líbil. Má přirozený smysl pro humor a je velmi okouzlující. Yasmin je výborná herečka. Dobře se na ni dívá a je velice inteligentní. Její instinkt se vždycky trefil do černého. Rozhodl jste se zasadit děj do určité doby a jak to ovlivnilo styl filmu?

Šlo o to, že děj se neměl odehrávat v nějakém konkrétním časovém období. Částečně proto, že mi to nepřipadalo důležité, a částečně proto, že by tato konkretizace mohla vyzařovat spoustu informací, které by ten děj nikam neposouvaly. Svým způsobem je ten příběh velmi specifický. Líbí se mi filmy, u kterých nevíte, v jaké době se odehrávají, obzvláště filmy, jejichž kulturu příliš neznám. me

Jmenuji se Oliver Tate (Submarine) Velká Británie, USA, 2010, 97 minut Režie: Richard Ayoade Hrají: Craig Roberts, Yasmin Paige, Paddy Considine, Gemma Chan www.submarine-movie.co.uk www.aerofilms.cz Craig Roberts v roli dospívajícího Olivera.

V kinech od 14. 7.

9


letní filmová hostina Warholovský portrét bezejmenné dívky, logo letošní sedmatřicáté filmovky, zdůrazňuje to, co mají na Letní filmové škole všichni nejradši. Neformálnost a neexistenci červených koberců a pásek oddělujících celebrity od diváků a atmosféru jednoho velkého pestrého filmového večírku. Na ten letošní přijede kromě výpitků Kusturici a Akiho Kaurismäkiho u nás zatím neznámý thajský režisér Apichatpong Weerasethakul. Tvůrce v Cannes loni oceněného Strýčka Bunmího je považovaný za jednoho z nejzajímavějších současných uměleckých režisérů a je zároveň i výtvarným umělcem, známým svými instalacemi. Skupinka rumunských filmařů do Hradiště přijíždí díky programové sekci Fokus: Rumunsko. Východoevropská republika je ve světě filmu malým tygrem Evropy, a tak je nutnost poznat i něco dalšího než jen 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Za české hosty bude mezi Mírem, Hvězdou a Slováckým divadlem pendlovat Robert Sedláček (v hlavní roli Gustáv Husák, Muži v říji, Největší z Čechů), připravená je retrospektiva prvního českého světoznámého režiséra Gustava Machatého. Filmovka tak výběrem hostů definitivně potvrzuje pověst festivalu, který dokáže přitáhnout osobnosti superzajímavé, ale dnes či dodnes nepříliš známé, a dostojí své povinnosti nebýt klasickou filmovou přehlídkou, ale filmovou školou. 11. září a hrozba terorismu je výběr filmů, které mapují téma islámského terorismu a západní zahraniční politiky, tedy polodokumenty Let č. 93, Cesta na Guantanamo, ale i šílená komedie Čtyři lvi, kde jsou hlavními postavami teroristé-blbečci. Asociace českých filmových klubů bude předpremiérově uvádět filmy vybrané do distribuce pro tento podzim. Jako třeba nejnovější film loňského hosta, maďarského démona Bély Tarra. Ten je pojmenovaný podle týraného koně, kterého v Turíně objal Fridrich Nietsche, aby posléze ztratil vědomí a pak i rozum. Turínský kůň je podle Bély Tarra jeho posledním filmem. K němým snímkům budou letos opět hrát kapely. Jako loni hrál k groteskám Maxe Lindera český trip hop, letos budou kapely doprovázet třeba filmy Gustava Machatého. Divadelní stan hlídá Fagi Komiksová a divadlo DNO, místem pro koncerty bude letos nová LFŠ Music Stage v areálu kolejí. Tam by měli rapovat Bonus nebo Kato, zpívat Květy a šaškovat Čokovoko. Písničky z Černá kočka, bílý kocour a balkánský šraml tu bude hrát bosenský filmový kníže Emir Kusturica a The No Smoking Orchestra. Do klubu Mír se na poslední týden v červenci stěhuje Rádio Wave a kromě Dj setů chystá hned na první sobotu soutěž ve slam poetry. Filmový ráj, kdy má Uherské Hradiště o několik tisíc obyvatel víc, obchody otevřené o něco déle, náměstí pokryté dekami a sedačkami diváků letního kina a parky plné lidí, co počítají, kolik filmů ten den viděli, začíná pátkem 22. a končí poslední červencový den. Letní filmová škola Uh. Hradiště táňa zabloudilová

10

Uherské Hradiště | 22.–31. 7. www.lfs.cz


MUSIC

Ennio Morricone Hodný, zlý a geniální K takové konjunkci hudby a filmu dochází nanejvýš jednou, maximálně dvakrát za sto let. Orchestrální kazatel epických hudebních příběhů Ennio Morricone, který se letos dožívá 83 let, se v polovině července poprvé představí v Praze. I když se na vás lístky nedostaly (oba koncerty jsou beznadějně vyprodány), pojďme si monumentální postavu italského komponisty a dirigenta trochu přiblížit. A třeba si přitom zapískat profláknutou melodii z Tenkrát na Západě.

Tenkrát na západě (S. Leone) – asi nejslavnější filmový western všech dob.

Ennio Morricone se narodil v roce 1928 v Římě do rodiny jazzového trumpetisty. Muzikální geny se v jeho případě evidentně nezapřely – a malý Ennio složil svou první hudbu už v šesti letech. Na hudební konzervatoř se oficiálně dostal ve dvanácti, a studoval zde hru na trubku, orchestrální kompozici a dirigentství. Čtyřletou školu prý zvládl dokončit za dva roky - že šlo o opravdu ojedinělý talent, muselo být mnohým jasné už tehdy. Po druhé světové válce získal diplom ze hry na trubku a na začátku padesátých letech také začal kromě klasických kompozic skládat své první hudební podkresy do rádia – jakýsi soundtrack k tenkrát velmi populárním rozhlasovým dramatům. Vyhrával na trubku v jazzové kapele po boku svého otce a popovým stars své doby pomáhal s hudebními aranžemi. Na začátku swingujících šedesátek pak začal Morricone skládat hudbu pro film. A pro mnohé je stále nejznámější jako autor hudby ke spaghetti westernům Sergia Leoneho.

Morricone a Leone Setkání s autorem slavných spaghetti westernů Sergio Leonem bylo pro oba

12

dva mistry klíčové. Ti me zmínit dva se zkrátka hledali jeho a výsledná tvůrčí fúze spolupráci dala vzniknout jednos Brianem mu z nejkultovnějších de Palfilmových tandemů. mou nebo Morricone svými epicky posmutnělými áriemi, Pierem při jejichž nahrávání Paolem se často obešel bez Pasolinim klasického orchestru, a filmy dotvářel celkovou náladu E. Morricone se dožívá 83 let. NedoLeoneho děl. Do hudby tknutelní, (původně pouze kvůli Mise, Saló omezenému rozpočtu) zakomponoaneb 120 dnů Sodomy či 48 hodin vával zvuky výstřelů, prásknutí bičem v Paříži, ale z tvůrčího záběru mistra, nebo elektrickou kytaru. Stejně jako jenž průměrně zvládl vytvořit hudební Morricone psal hudbu pro Leoneho, podklad k deseti filmům ročně, nastítak také Leone psal pro Morriconeho níme jen malou část. Ennio Morricone filmy. Mezi nejznámější patří hned ve skládání neustává ani dnes – jejich první společný film Pro hrst doa domácími publiku se tak naskýtá larů, špagetový marš z kultovního díla jedinečná příležitost spatřit „v akci“ Hodný, zlý a ošklivý a v naší coververjednoho z největších hudebních géniů zemi prosáklé zemi nesmírně populární 20. století. hlavní motiv z filmu Tenkrát na západě. Věra Špinarová by mohla vyprávět. Ennio Morricone bývá dnes s westernovým žánrem spojován automaticky – a možná i trochu neprávem. Westerny tvoří z několika set filmů, ke kterým skládal hudbu, jen malou část. Může-

PRAHA Ennio Morricone Obecní dům | Praha | 14. a 15.7. www.enniomorricone.it


CLASSIC

ME CLASSIC

20. výročí českého nejvýznamnějšího kytarového festivalu přináší výjimečný program z toho nejlepšího, co existuje ve světě kytary. Festival zahájí vysoce atraktivní „Noc flamenca“ na hradě Špilberk, v níž vystoupí jeden z nejrespektovanějších kytaristů flamenca Emilio Maya, tanečnice Maria Angeles Galbado a skupina Flamenco de Granada. Skvělý program nabízí další koncerty na Nové radnici v Brně, kde se představí věhlasní kyta-

Mistrovská kytara rozezní Špilberk a Novou radnici risté, jako jsou například fenomenální peruánsko-americký virtuos Jorge Caballero, slavný francouzský kytarista a skladatel Roland Dyens, kytarové kvarteto Tetra Quartet z Londýna – nositel Ceny Gramophone za nejlepší kytarovou komorní nahrávku 20. století, věhlasné kytarové duo Katona Twins, velmi úspěšné na prestižním festivalu v Londýně, španělský virtuos a ředitel konzervatoře v Malaze Javier Garcia Moreno

Noc na Špilberku 7. srpna bude patřit vášnivému flamenku.

a profesor prestižní S. Lawrence College v New Yorku William Anderson. V kytarové soutěži Guitartalent ’11 porovnají své umění kytaristé v kategoriích do 17 a 23 let.

Hlavní cenou pro vítěze je kytara nejvýznamnějšího japonského mistra Masakiho Sakuraie. K festivalu patří i výuka hry na kytaru v kurzech pod vedením předních kytaristů. Uměleckým garantem a ředitelem festivalu je přední český kytarista Vladislav Bláha, docent JAMU v Brně. Vstupenky jsou v předprodeji BKC na Běhounské ulici 17. Festival pořádají Česká kytarová společnost a Brněnské kulturní centrum. kf

BRNO 20. mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno Nová radnice, Špilberk | 7.–13. 8. www.guitarcz.com Emilio Maya hrál i paní Obamové při její návštěvě Granady.

13


LETNÍ FESTIVALY

Open Air Festival na 9 pódiích Pátek taneční s příchutí Chemical Brothers, Leftfield a Goose, sobota kytarová, kořeněná newyorskými Interpol a další zaoceánskou kapelou Good Charlotte… A samozřejmě čtvrtek zdarma. Tak vypadá v kostce podoba letošního Open Air Festivalu na letišti v Panenském Týnci. Chemical Brothers přijedou do Česka premiérově představit poslední desku Further,

s sebou vezou i kosmickou světelnou show s obřím tubusem a dvěma nadrozměrnými festivalovými obrazovkami. Leftfield, kteří se postaví s „chemiky“ na stejné pódium, jsou pro mnohé fanoušky návratem legendy. Oproti tomu Interpol je svěží kapela, která po světě představuje špičku „indie music“. Z New Yorku do středu Evropy se vydávají kluci vůbec poprvé. Good Charlotte jsou oproti tomu více na vlně „emo“ a po celém světě vyprodávají stadiony. Hvězdné kapely a DJs na Open Air Festivalu vystoupí na celkem devíti pódiích, čímž “OAF” oproti prvnímu ročníku značně povyroste. Show svých oblíbenců si vychutnají

i příznivci české a slovenské muziky, které potěší Tata Bojs, Polemic, Švihadlo, Please the Trees, Neruda, Skyline, Cartonnage, J.A.R., Preissnitz a řada dalších. Když se na letišti prodlouží stíny a přiblíží noc, ožije DJská scéna, která oživí Open Air Festival širokou škálou beatů a rytmů. Vystoupí mimo jiné DJs Sydney (AUS), A-Skillz (UK), Josef Sedloň, Hiffi & Jacob, Marko Jelić, Dan Cooley, Diome, Substance D… oaf Open Air Festival Panenský Týnec | 1.–13. 8. www.openairfestival.cz

Kryštof je jedna z nejúspěšnějších českých kapel současnosti. Je jasné, že všechny hity, kterými Richard Krajčo a kapela Kryštof potěší návštěvníky festivalu, nelze vyjmenovat ani při nejlepší vůli. Bohatý program v pátek doplní trio instrumentalistů Kulturní úderka, sestava Lidopop nebo Tokamak. Na páteční program naváže rockovější sobota v podání legendy české hardrockové scény, ostravské skupiny Citron.

Kryštof, No Name a Citron na OPEN SUN FEST N

a hudebním festivalu v Žatčanech u Brna můžete zažít dva dny zábavy, dobrého jídla, pití, ale především skvělé hudby. O tu se ve dnech 29.–30. 7. (pátek–sobota) postarají

14

kapely Kryštof, No Name, Citron a řada dalších. Areál se nachází na hranici slavkovského bojiště Bitvy tří císařů a z Brna se sem MHD, vlakem nebo autem dostanete do patnácti minut.

„Na festivalu se lidé chtějí především bavit a zpívat, takže nevynecháme největší pecky, jako Ďakujem, že si, Žily, Ty a tvoja sestra, Čím to je,” říká o chystaném vystoupení v Žatčanech slovenská kapela NO NAME. Pro festival je každopádně pocta, že si slovenští hudebníci vybrali jako svoje jediné vystoupení na jižní Moravě právě Open Sun Fest. Vstupenky (jednodenní 250 korun, dvoudenní 400 korun) můžete zakoupit v síti Ticketstream, na webu www.sunfest.cz nebo přímo v den konání na festivalu v Žatčanech u Brna. osf

Open Sun Fest Žatčany u Brna | 29.–30. 7. www.sunfest.cz


LETNÍ FESTIVALY FOLKOVÁ RŮŽE 14.-16. 7. Jindřichův Hradec | www.folkcountry.cz

HIP HOP JAM 14.-16. 7. Staré Ždánice u Pardubic | www.hiphopjam.cz

Ice Cube, H16, PSH, Moja Reč, Prago Union MASTERS OF ROCK 14.-17. 7. Vizovice | www.mastersofrock.cz

Hammerfall, Guano Apes, U.D.O., Helloween

multižánrový

slovenský

DO BOSKOVIC ZA FESTIVALEM

BAŽANT POHODA

Chcete zažít čtyři dny nabité skvělou letní atmosférou a bohatým programem? Vydejte se od 7. do 10. července do Boskovic! Čeká vás tu několik hudebních scén různých žánrů, divadla, filmy, výstavy, DJs i bohatý doprovodný program. Prago Union, DVA, AllStar Refjúdží Band, Plastic People, The Chancers, Garage…

Festival oslavuje své 15. výročí nejsilnějším line-upem ve své historii. Představí se například Moby, Pulp, Portishead, Madness, Lamb, M.I.A, Magnetic Man či Santigold. Organizátoři jsou obzvlášť hrdí na účast špičkového tělesa tanečního umění Nederland Dance Theatre II či Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Boskovice | 7.–10. 7. www.boskovice-festival.cz

Letiště Trenčín | 7.–9. 7. www.pohodafestival.sk

Tábor | www.mightysounds.cz

ČERVENEC

Hever, Turbo, Vilém Čok & Bypass, Neřeš

MYSTIC SK8 CUP 15.-17. 7.

BUCHLOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 27. 5.-2. 9.

CINDA OPEN AIR 9. 7.

Buchlovice | www.vichr.cz

Praha | www.cindaopenair.cz

Kryštof, Vltava, Čechomor, Tři sestry, Mig 21

Orbith, Kifli & Carrasco, Pete Walk, Michael C.

PRAGUE PROMS 21. 6.-23. 7.

COUNTRY FESTIVAL 9. 7.

Praha | www.pragueproms.cz

Huntířov – Skuhrov | www.sokolhuntirov.cz

Ennio Morricone, Terence Blanchard, Level 42

Rumová aféra, Kapelníci, Fousáči, Brigantia

F SCÉNA 23. 6.-23. 7.

FESTIVÁLEK U PALCE 9. 7.

Brno | www.folklornisdruzeni.cz/f-scena0

Tišnov | www.mersey.cz

VUS Ondráš, PLS Mladina, VSLPT Poľana, VS Kašava

Čankišou, Le Čhavendar, Pavel Fajt, Záviš, Nuck Chorris Gang

S-O-S FREE FEST 15.-17. 7.

Karlovy Vary | www.kviff.com

HUDEBNÍ PRÁZDNINY LČOVICE 9.-10. 7.

Gabbi Lopez, Pixie, Altino, Alex Vieira, Michal Breeth

mezinárodní filmový festival

Lčovice | http:// hudebniprazdninylcovice. webnode.cz

TECHNOZONE 2011 15. 7.

STREET DANCE KEMP 3.-10. 7.

Hudba Praha, Imodium, Hamr, Morfium, Bloody Rose

ČESKÉ HRADY – TOČNÍK 15.-16. 7. hrad Točník | www.ceskehrady.cz

Tata Bojs, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine HRADOLOGIE – SLAVKOV U BRNA 15. 7. Slavkov u Brna | www.hradologie.cz

Richard Müller, Kamil Střihavka, AG Flek MIGHTY SOUNDS 15.-17. 7.

46. MFF KARLOVY VARY 1.-9. 7.

Jedovnice u Brna | www.sdkeurope.com/cz

The Skatalites, The Toasters, Yellow Cap, The King Blues Praha | www.mysticsk8cup.cz

world cup skapeboarding + DJs PROART BRNO 15.-22. 7 Brno | www.proart-festival.cz

tanec, herectví, zpěv, fotografie, design SEX ON THE BEACH OPEN AIR 15. 7. Svitavice | www.freefallcrew.cz

Gabbi Lopez, Alex Vieira, Kid Am, Lucasch

Babice u Šternberka | www.s-o-s.cz

Příchovice – Ostrov

Jamal DJs, Spiriakos & Steen, Malda live, Destroyer

workshopy, jamy, battly, party

KOUPÁK VÍTÁ LÉTO 9. 7.

BAŽANT POHODA 7.-9. 7.

Strašice u Rokycan | http://bandzone.cz/ fan/moukarecords

Trenčín (SK) | www.pohodafestival.sk

Locomotive, Prague Conspiracy, NVÚ

Krausberry, Katapult, Morčata na útěku, Navostro

Pulp, Moby, Portishead, Madness, M.I.A., Lamb

LHOTKA FEST 16. 7. Lhotka u Mělníka | www.lhotkafest.cz

PACOVSKÝ POLEDNÍK 9. 7.

ROCKOVÁ LIPNICE 16. 7.

BOSKOVICE 7.-10. 7.

Pacov | www.polednik.cz

Lipnice n. Sázavou | www.rockovalipnice.cz

Boskovice | www.unijazz.cz

Pavel Fajt, Pavel Šporcl, Tomáš Klus, Václav Koubek

Hands on Strings, Anne Munka Quartet, Garage, Please the Trees

Mňága a Žďorp, Anna K., Eddie Stoilow, Aleš Brichta

OTROCK 9. 7.

OBSCENE EXTREME 7.-9. 7.

Bystřec | www.otrock.cz

XXL FEST 21.-23. 7.

UDG, Invalidovna, Flattus, Five o’clock Tea

Nové Zámky / SK | www.xxlfest.sk

Dash Berlin, Pendulum, Coolio, Hardwell, Dr. Alban

Trutnov | www.obsceneextreme.cz

Debustrol, Lautstürmer, Combat Noise, Zeitgeist ČESKÉ HRADY – ROŽMBERK N. VLTAVOU 8.-9. 7.

PROTI PROUDU 9. 7. Moravské Budějovice | www.protiproudu.cz

BPM WARS OPEN AIR 22. 7.

Skyline, U-Prag, Vypsaná fixa, Schodiště, Discoballs

Tři Dvory | www.bpmwars.cz

Agent, Golpe, Franke, Maddog, Smix, Tripod

Rožmberk n. Vltavou | www.ceskehrady.cz

Tata Bojs, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine FESTIVAL SLUNCE STRÁŽNICE 8.-9. 7.

SAD-SKA FEST 9. 7. Sadská | www.sadskafest.cz

BRUNA FEST 22.-23. 7.

Le Pneumatiq, Mindway, Chaotic, Švihadlo

Brno | www.brunafest.cz

Olympic, Polemic, Švihadlo, Dalibor Janda

Strážnice | www.festival-slunce.cz

Jan a František Nedvědovi, Tomáš Klus, Kamelot OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE 8.-9. 7.

BOHEMIA JAZZ FEST 12.-24. 7. různá místa | www.bohemiajazzfest.cz

COLOUR MEETING 22.-23. 7.

McCoy Tyner, Caecilie Norby, Ondřej Štveráček

Polička | www.colourmeeting.cz

Biorchestr, Ty Syčáci, Al Yaman, Čokovoko

Přeštěnice | www.prestenice.cz

Karamelo Santo, Vanilla Sky, Aneta Langerová BESTFEST SUMMER 9.-10. 7. Rouské na Moravě | http://bestfest.cz

COLOURS OF OSTRAVA 14.-17. 7. Ostrava | www.colours.cz

ČESKÉ HRADY – ŠVIHOV 22.-23. 7

Grinderman, Youssou N’Dour, Public Image Ltd. Yann Tiersen

hrad Švihov | www.ceskehrady.cz

Tata Bojs, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine

15

ME FESTIVALY

Spirituál Kvintet, Žalman a spol., Hop Trop, Jananas


LETNÍ FESTIVALY headlinerem bude dubstepové duo Jazzsteppa, sahající žánrově až k drum & bassu či jazzu. Z Čech dorazí Lenka Dusilová Band, alternativní duo Dva oceněné žánrovým Andělem či živelný rockový projekt Romana Holého a Matěje Rupperta Neruda. Z dalších účinkujících na Besedě vystoupí retro punkoví Dead Pope’s Company, nový elektronický projekt Moimira Papalescu Dioda Boy, novozélandské rockové duo Gerda Blank nebo nenapodobitelná dvojka Čokovoko.

Beseda u bigbítu Festival z jiného světa R

Nabídku tradičně okoření interpreti z Visegrádu: od našich severních sousedů zavítá jedna z nejprogresivnějších polských kapel současnosti D4D, Maďarsko zastoupí Special Providence, kteří svůj styl označují jako „jazzrockmetalturbochill“.

ozhlížíte-li se po středně velkém festivalu, zvažte účast na Besedě u bigbítu, jejíž 19. ročník proběhne 5.–6. 8. v Tasově na Hodonínsku. Festivalové motto „Kultura z jiného světa“ odpovídá jedinečné atmosféře akce a hudební nabídce, která nepodléhá komerčním tlakům.

Beseda se nebojí sáhnout po kvalitním interpretovi jen proto, že není v ČR zavedený. Letos uvítá dvě britské kapely světoznámého jména. Živelné bluesové uskupení Paul Lamb & The King Snakes vzniklo kolem jednoho z nejlepších evropských hráčů na harmoniku a šlape jim to opravdu skvěle. Elektronickým

Nebojácnost, s jakou se na Besedě mísí žánry, je nebývalá – vybere si opravdu každý.

FOLKOVÁ NOC 22.-23. 7.

ČERVENÁNÍ 23. 7.

ADVIK 2011 28. 7.-1. 8.

Dolánky u Turnova | www.folkovanoc.cz

Červený dvůr | http://cervenani.com

Praha | www.kczahrada.cz

Jaroslav Samson Lenk, Kamelot, Nezmaři

Imodium, Rattle Bucket, Kyanid, Another Fake Heroes

festival japonské kultury, anime a mangy

HRADOLOGIE – VALTICE 22. 7.

FOLKOVÉ PRÁZDNINY 23.-31. 7.

CREEPY TEEPEE 28.-31. 7.

Valtice | www.hradologie.cz

Náměšť n. Oslavou | www.folkoveprazdniny.cz

Kutná Hora | www.gaskfest.cz

Richard Müller, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček Trio

Félix Lajko Duo, Ida Kellarová & Jazz Famelija,

Liars, Dream Boat, Foot Village, F8stercare, Xiu Xiu

IMMORTAL SHADOWS 23. 7.

BENÁTSKÁ NOC 29.-31. 7.

KELTSKÁ NOC 22.-23. 7.

Kozlovice | immortalshadows.orgasmatron.cz

Malá Skála | www.benatskanoc.cz

Plumlov | www.keltska-noc.cz

Fleshless, Spasm, Melancholy Pessimist, Virtual Void

Hakka Muggies, Bran, Spiritual Seasons, Boys of the Hills

MUAH! FESTIVAL 23. 7.

Clawfinger, Dream Theater, Divokej Bill, Chinaski, Desmond

KOŠUMBERK FEST 22.-23. 7. hrad Košumberk | www.kosumberkfest.cz

Vltava, Kill the Danides, Zrní, Nauzea Orchestra LET IT ROLL 22.-23. 7. Staré Ždánice | www.letitroll.cz

Friction feat. MC A.D., Netsky feat. Stamina MC, Camo & Krooked LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA 22.-31. 7.

cmh Beseda u bigbítu Tasov na Hodonínsku | 5.–6. 8. www.besedaubigbitu.cz

Brno | www.muah.cz

ČESKÉ HRADY – KUNĚTICKÁ HORA 29.-30. 7.

Sevensol & Bender, Rafo, Eclectica Showcase

hrad Kunětická hora | www.ceskehrady.cz

PLÁNSKÝ KOUPÁK 23. 7.

Jiří Schmitzer, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine

Planá | twww.koupak.cz

HIGH JUMP 29.-30. 7.

Chinaski, Xindl X, Marek Ztracený, Skavare

Hříměždice | www.highjump.cz

PLUTOFEST 23. 7.

Plexis, Fast Food Orchestra, Skyline, Navigators

Peruc | www.plutopes.cz/plutofest

LEBEDA FESTIVAL 29.-30. 7.

Michal Hrůza, Cocotte Minute, Konflikt, Sweet Zone

Rudimov | www.lebedafestival.cz

Vltava, Vypsaná fixa, Znouzectnost, Koogi, Pavel Fajt

Uherské Hradiště | www.lfs.cz

ROOTS & BLUES FESTIVAL 23. 7.

mezinárodní filmová přehlídka, Emir Kusturica, Aki Kaurismäki

Bílina | www.puremusic.cz

OPEN SUN FEST 29.-30. 7.

Zdeněk Bína Acoustic Project, Dynamo, Blues No More

Žatčany u Brna | www.sunfest.cz

STUDNICE FEST 22.-23. 7.

VYSMÁTÉ LÉTO 23. 7.

Hlinsko v Čechách | www.studnicefest.cz

Kadaň | www.rockfest.cz

PRÁZDNINY V TELČI 29. 7.-14. 8.

Sunshine, Skyline, Toxique, Vypsaná fixa, Tleskač

Kabát, Support Lesbiens, Nightwork, Tomáš Klus

Telč | www.prazdninyvtelci.cz

BARVY LÉTA 23. 7.

PROART PRAHA 24.-31. 7.

Poděbrady | www.barvyleta.cz

Praha | www.proart-festival.cz

ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC 29.-30. 7.

Tři sestry, Vypsaná fixa, Wohnout, Zóna A, Anna K.

tanec, herectví, zpěv, fotografie, design

Hlučín | www.sterkovnamusic.com

16

Kryštof, No Name, Citron, Salamandra

Hradišťan, Bratři Ebenové, Javory, Vltava, Blue Effect


Day, Nuck Chorris Gang. Eurotrialog každoročně uvádí speciality, které bývají k vidění a slyšení velice zřídka. Příkladem je skupina Dybbuk či jejich souputníci Vltava. V Mikulově vystoupí také Půlnoc, skupina, kterou založil Mejla Hlavsa. Ta obnovila na jeden rok svoji činnost a půjde o jednu z mála příležitostí skupinu vidět ji na Moravě. Nebude chybět ani překvapivě obnovená skupina Kopir Rozsywal Bestar, kde hraje polovina Psích vojáků.

Eurotrialog Mikulov Hudební lahůdky v amfiteátru

Lahůdkou budou jistě i doprovodné koncerty nad střechami mikulovského náměstí (terasa Ditrichštejnské hrobky), kde se představí Pavel Fajt či Vladimír Václavek. V čajovém stanu u amfiteátru je naplánována projekce sibiřských filmů Martina Ryšavého. Ten představí také svoji skupinu Bouchací šrouby

Zapomeňte na popmusic a střední proud, přichází festival Eurotrialog Mikulov. Visací zámek, Tleskač, Neočekávaný dýchánek, Ahmed má hlad, Čokovoko, Dva, Žamboši nebo Dybbuk – to jsou jména, která vás do Mikulova zaručeně dostanou!

a Rakouska. Vedle zavedených jmen dává příležitost novým tvářím a nezapomíná na speciality, které nejsou jinde k slyšení a vidění. Letos například jednou z ozdob programu bude islandská skupina Árstíðir. Ze Slovenska přijede Hrdza a Hvozd. Vedle stálic (Visací zámek, Tleskač, Neočekávaný dýchánek, Ahmed má hlad) zahrají i vycházející hvězdy české scény Čokovoko nebo skupina Dva.

Festival se už dávno neomezuje na umělce ze zakládajících tří států – Česka, Slovenska

Program doplňují nová jména, například Žamboši, Projekt Lajka, Sousedi, Open

Monkey Business, The Prostitutes, Skyline, Sunshine

WWW, The Navigators, Václav Koubek, Le Pneumatq, Záviš

VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 12. 8.

Benice u Benešova | www.favory.cz

LIPNO FEST 6. 8.

Vlasta Redl, Aneta Langerová, Vltava, Dub.o.net

Neruda, Mig 21, November 2nd, Zbyněk Drda, Abraxas

Černá v Pošumaví | www.lipnofest.com

Please the Trees, Prague Conspiracy, Znouzectnost

FRYYFEST 13. 8.

ŠTERNBERSKÝ KOPEC 30. 7.

BRUTAL ASSAULT 11.-13. 8.

Šternberk | www.sternberskykopec.com

pevnost Josefov | www.brutalassault.cz

HB, Vitacit, Kurtizány z 25. avenue, Lokomotiva Planet

Sunshine, Arakain, Kamil Střihavka, Desmond,

Motörhead, Suicidal Tendencies, The Exploited

SRPEN

ČESKÉ HRADY – HRADEC N. MORAVICÍ 12.-13. 8.

Bruntál | www.letnice.wz.cz

Hradec n. Moravicí | www.ceskehrady.cz

Arakain, The Paint, Gate Crasher, Power 5

REDOT & FAVORY FEST 30. 7.

DOKOŘÁN 4.-6. 8.

Nightwork, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine

Karviná | www.festival.dokoran.info

UDG, Michal Hrůza, The Switch, Verra Cruz, Etna SÁZAVA FEST 4.-7. 8.

BESEDA U BIGBÍTU 5.-6. 8.

CZECH ROCK BLOCK 5.-6. 8.

ČESKÉ HRADY – BEZDĚZ 5.-6. 8. hrad Bezděz | www.ceskehrady.cz

Tata Bojs, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine

Rožnov p. Radhoštěm | www.tka.cz

Nové Město pod Smrkem | www.fryyfest.cz

LETNICE 2011 13. 8.

IBÉRICA 2011 16.-20. 8. Boskovice, Brno, Praha | www.iberica.cz

festival španělské kultury

Petr Bende & Band, Vlasta Redl, Roman Dragoun 3+1 LETOVICE 18.-20. 8. KELTSKÁ NOC 12.-13. 8.

Letovice | www.triplusjedna.cz/letovice

Harrachov | www.keltskanoc.cz

Farben Lehre, Wohnout, Tři sestry, Mňága a Žďorp

Toxique, Ivan Hlas, Fru-Fru, Hudba Praha, Cimbal Classic

KUNČICKÝ KRAVÁL 12. 8.

HIP HOP KEMP 18.-20. 8.

Kunčice | www.kraval.wz.cz

Hradec Králové | www.hiphopkemp.cz

BKP, Sebastian, Kashmir 9:41, První hoře, Volant

Method Man & Redman, M.O.P., Pharoahe Monch

Plasy | www.czechrockblock.com

Harlej, Alkehol, Arakain, Debustrol, Mandrage

Eurotrialog Mikulov Amfiteátr Mikulov | 19.–20. 8. www.eurotrialog.cz

Vranov nad Dyjí | www.hradologie.cz

Tasov | www.besedaubigbitu.cz

Paul Lamb & The King Snakes, Jazzsteppa, Neruda

me

HRADOLOGIE – VRANOV NAD DYJÍ 12. 8.

Benešov | www.sazavafest.cz

Hurts, Kosheen, Alphaville, The Subways

Jeden z nejzajímavěji dramaturgicky obsazených festivalů můžete zažít s Metropolis za pouhých 275 korun (www.vstupomat.cz).

LOVOSICKÝ ŽAFEST 12.-13. 8. Lovosice | www.bekadilkos.org

TRUTNOV OPEN AIR FESTIVAL 18.-21. 8.

Polemic, Mako!mako, Priessnitz, Uraggan Andrew & Reggae Orthodox

Trutnov | www.festivaltrutnov.cz

SEMFEST 12. 8.

POVALEČ 5.-7. 8.

Semanín u České Třebové | www.semfest.wz.cz

Valeč | www.povalec.cz

Poletíme?, Sníh na schodišti, Chocolate Jesus, Nil

Iggy Pop & The Stooges ČESKÉ HRADY – BOUZOV 19.-20. 8. hrad Bouzov | www.ceskehrady.cz

Nightwork, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine

17

ME FESTIVALY

LETNÍ FESTIVALY


LETNÍ FESTIVALY ROCK NA VALNÍKU 25.-27. 8. Slaný | www.valnik.cz

Tři sestry, Sto zvířat, Vypsaná fixa, Doga, Záviš CZECHPOINT OPEN AIR 26.-28. 8. Věšín | www.czparty.cz

2K, X.Morph, BabeL N, Dan Cooley, One Way, P.no ČESKÉ HRADY – VALTICE 26.-27. 8. Valtice | www.ceskehrady.cz drum & bass

ska punk

LET IT ROLL

MIGHTY SOUNDS

Čtvrtý ročník fetivalu Let It Roll se letos opět rozjede u Pískovny Oplatil ve Starých Ždánicích. Festivalová horečka se však tentokrát bude odehrávat na písčitém poloostrově. Těšit se tak můžete na opravdovou plážovou atmosféru za doprovodu těch největších dnb hvězd současnosti či nováčků dubstepu. Stany postavte od 22.- do 23. července na Let It Roll!

Festival Mighty Sounds - největší ska punková nálož ve střední Evropě! Letos vystoupí legendární Anti-Flag, The Skatalites, Pennywise, Israel Vibration, Anthony B, Madball, The Casualties a mnoho dalších kapel z punkových, ska, rockabilly, reggae a spřízněných vod.

Pískovna Oplatil | 22.–23. 7. www.letitroll.cz

Letiště Čápův Dvůr | Tábor | 15.–17. 7. www.mightysounds.cz

Tata Bojs, Kryštof, Kašpárek v rohlíku, Sunshine HRADOLOGIE – VEVEŘÍ 26. 8 hrad Veveří | www.hradologie.cz

Vlasta Redl, Kamil Střihavka, Neřež, Jana Koubková OTEVŘENO JIMRAMOV 26.-28. 8. Jimramov | http://jimramov.klubslunicko.cz

Traband, Basta Fidel, Photolab, Pepa Lábus, David Evans ROCK FOR CHURCH(ILL) 26.-27. 8. Vroutek | www.rfch.cz

EURION 19. 8. Smržovka | http://eurion.freemusic.cz

Prago Union, Livě, Eggnoise, Živé kvety, Elektrick Mann EUROTRIALOG 19.-20. 8. Mikulov | www.eurotrialog.cz

Visací zámek, Vltava, Dybbuk, Půlnoc, Čokovoko

Čechomor, Nightwork, Anna K., No Name, Divokej Bill FESTIVAL OKOŘ 20. 8. hrad Okoř | www.festivalokor.cz

Čechomor, Nightwork, Tomáš Klus, Chinaski, Gipsy.cz

Parov Stelar, Zion Train, Elvis Jackson, N.O.H.A. UPRISING REGGAE FESTIVAL 26.-27. 8. Bratislava / SK | www.uprising.sk

Gentleman, Lutam Fyah, Perfect, Burro Banton NATRUC 27. 8.

KEFÍR 20.-21. 8.

Kolín | http://natruc.barry.cz

HRADOLOGIE – DALEŠICE 19. 8.

Lysá nad Labem | www.festivalkefir.cz

Dalešice | www.hradologie.cz

Čechomor, Värttinä, The Bellrays, Vltava, Čankišou

Richard Müller, Anna K., Sto zvířat, UDG, Xindl X

Vlasta Redl, 5P Luboš Pospíšil, ZOO a Jan Kalousek

PLEASURE ISLAND 27. 8.

LETNÍ LETNÁ 21. 8.-4. 9.

Roudnice nad Labem | www.pleasureisland.cz

MÁCHÁČ 19.-20. 8.

Praha | www.letniletna.cz

Máchovo jezero | www.partyinfo.cz

festival divadla a nového cirkusu

Sander van Doorn, Fedde Le Grand, Mark Knight

Sebastian Ingrosso, Dirty South, Richard Durand

FRESH FILM FEST 24.-28. 8.

ROCK TREY FEST 27. 8.

TRNKOBRANÍ 19.-21. 8.

Praha | www.freshfilmfest.net

Hranice na Moravě | www.rocktreyfest.wz.cz

Vizovice | www.trnkobrani.cz

mezinárodní festival studentských filmů

program se připravuje

www.brunafest.cz

V pátek v rockovém ladění. A sobota v rytmu ska & reggae. více na: www.brunafest.cz INZERCE

18


Na poloostrově bude po celý den k dispozici část pláže, na níž návštěvníci budou moci lenošit a nabírat síly. Přímo s ní bude sousedit čtvrtý hudební stánek v režii smíchovského klubu Azyl, který bude spojen s plážovým barem včetně tématických dekorací.

Let It Roll na pláži

Č

tvrtý ročník drum & bassové sešlosti se letos opět uskuteční v krásném prostředí Pískovny Oplatil ve Starých Ždánicích. Velkou změnou je přesun celého areálu z louky v lese na písčitý poloostrov. Nové místo má nejen aspekt romantický (festival na pláži), ale ryze praktický (festival na písku nebude po dešti bahenními lázněmi).

V programu tentokrát naleznete nově i dubstepovou stage. "Dubstepový stan byl jasným východiskem, kam dál posunout festival," říká Zdeněk Souček alias Suki, hlavní organizátor festivalu. Volba nepadla na žádné superstars, ale alternativnější a zatím neoposlouchané umělce jako N-Type, Trolley Snatcha, Youngsta a další.

To hlavní je však drum & bass! Zde se téměř nic nemění, krom navýšení počtu headlinerů. Legendy jako Aphrodite, LTJ Bukem a Friction si na open air stagi "podají" mixák s novými hvězdami á la Netsky nebo Camo & Krooked a dalšími. Take Control stage opět nabídne dvě rozdílné "klubové" noci – páteční Shogun Audio night a sobotní Therapy Sessions. Festival plný drum & bassu a dubstepu se odehraje o víkendu 22. & 23. července. Let It Roll! lir Let It Roll Pískovna Oplatil | Staré Ždánice | 22.–23. 7. www.letitroll.cz

INZERCE

19

ME FESTIVALY

LETNÍ FESTIVALY


ART

2

URBAN DIVAN Nábytek pro Brno

L

avičky, stojany na kola, lampy a další prvky městského mobiliáře z odřezků, obalů či jiných zbytkových materiálů si může každý vyrobit během letního workshopu v centru Brna. Jako doprovodná akce bienále Brno Art Open 2011 vzniká tato dílna ve veřejném prostoru ve spolupráci 4AM Fóra pro architekturu a média a Domu umění města Brna. Dílna pomůže vytvořit vhodný venkovní nábytek pro prázdné nádvoří Domu pánů z Kunštátu a kavárnu Trojka, a také pro další místa v centru Brna, která zrovna nelákají k posezení nebo jinak nefungují. Svůj kus si mohou vyrobit nejen architekti, designéři, ale i jakýkoli další zájemce. Workshop

povedou architekti Jaroslav Sedlák (4AM), Cristi Borcan a Alex Axint z rumunského StudioBASAR spolu s audiovizuálním umělcem Jiřím Suchánkem z brněnské FAVU, který spolu s účastníky workshopu obohatí vytvořené kusy o světelné a zvukové aplikace.

n a b r U

Během deseti dnů workshopu si budou účastníci mapovat brněnské ulice, společně navrhovat a vytvářet městský mobiliář a následně testovat, jestli obstojí v každodenním provozu. Součástí dílny je i doprovodný program na nádvoří Domu pánů z Kunštátu s koncerty, komentovanými procházkami po městě a přednáškami rakouských

n a v i D

11 . 7 0 . 1 07–2

11.

ateliérů PPAG z Vídně, bad.architects. group z Linze a slovenské kreativní laboratoře Living Underground. am

BRNO Nádvoří Domu pánů z Kunštátu | 4AM/Galerie architektury 11. 7.–21. 7. www.forum4am.cz www.dum-umeni.cz

INZERCE

20


Do učení Rudolfa Steinera, spojujícího moderní vědu s duchovním světem, nelze hlouběji proniknout po přečtení několika knížek. Očekávat se to tedy nedá ani po zhlédnutí jedné expozice spojené s jeho jménem. Zato inspirace výstava probíhající v pražském DOXU nabízí více než dost. Nezasvěcený divák může začít třeba u Steinerových kreseb z přednášek, deníkových zápisků nebo videa o jeho životě. Na Steinerovu hrubou biografii pak navazuje tvorba současných umělců ze sedmi evropských zemí. Sochy, malby, objekty, videoprojekce a instalace umělců, jako je Joseph Beuys, Mario Merz, Anish Kapoor či Jan Albers mají nabídnout možnost nově interpretovat Steinerovu výjimečnou osobnost a dílo. Popisky k dílům nedávají žádné vodítko (jsou navíc v němčině), a tak je na divákovi a jeho intuici, aby se dopídil souvislosti se Steinerovým světem.

STEINER -ovsky myslet bez konce

ochopit a uchopit životní práci Rudolfa Steinera (1861–1925), jednoho z nejvýznamnějších (a zároveň nejkontroverznějších) myslitelů 20. století, nepatří zrovna mezi nejlehčí úkol, který si člověk hektického jednadvacátého století může uložit. A interpretovat dílo tohoto filozofa, architekta, zakladatele anthroposofie a umění eurytmie prostřednictvím současných umělců, kteří s anthroposofií nemají co do činění, je úkol o to těžší. S ambicí se o to pokouší nová výstava v Centru současného umění DOX, přivážející do Čech koncept kunstmuzeí Wolfsburg a Stuttgart, a obohacuje jej o duchovní inspiraci v českém umění počátku 20. století a tvorbu současného výtvarníka Karla Malicha.

Pražskou verzi výstavy Rudolf Steiner a současné umění doprovází projekt Myslet bez konce, která dokresluje duchovní inspirace v umění prvních desetiletí 20. století na výběru několika umělců působících převážně v Praze a ve Vídni. Někteří z nich byli Rudolfem Steinerem ovlivněni přímo, jiní čerpali inspiraci z podobných myšlenkových zdrojů, ať už to byla theosofie nebo další esoterické nauky. Zvláštní kapitola je věnovaná Steinerově eurytmii – nové formě umění, která se přidružila jako samostatné nové umění k tanci, hudbě, básnictví, divadlu, malířství a sochařství. Komplexní osobnost rakouského myslitele, který několikrát pobýval v Praze a jehož přednášky navštívil Albert Einstein, Max Brod i Franz Kafka, přibližuje i doprovodný program výstavy – panelové diskuze, besedy, hudebně-taneční performance či komentované prohlídky „steinerovskou“ Prahou. Cyklus uzavře 4. září celodenní konference diskutující odkaz a témata spojená s osobností a filozofií Rudolfa Steinera. Souběžně ve Vídni v Muzeu užitého umění do 25. září probíhá výstava Rudolf Steiner – Alchymie všedního dne. Prostřednictvím archivních dokumentů, původního nábytku, filmů a architektonických modelů mapuje výstava Steinerovu rozmanitou činnost, sahající od filozofie, architektury, přes pedagogiku až k medicíně. artisha

PRAHA

Giuseppe Penone: Albero-Porta

Rudolf Steiner a současné umění Centrum současného umění DOX | Poupětova 1 | Praha | do 12. 9. www.dox.cz

21

ME ART

P


ME SALON

Americké lahůdky od Aljašky po Mys Horn

litou, kterou si v českém supermarketu nekoupíte, je aligátoří ocas, a lahůdkou místní drůbeží paštiky, které nemají s Májkou moc společného.

V rytmu tacos a nachos Kdo by si myslel, že americká kuchyně jsou jen fast foody, řetězce s přesolenými kuřecími křidýlky a rozemletou podivností, ten by se šeredně zmýlil. Země, ze které pochází kukuřice, brambory, fazole i čokoláda, kontinent, který vynalezl supermódní záležitost dnešních dnů – barbecue, ten by měl zůstávat ve stínu kulinářského umění Evropy a Asie? Losos na tisíc způsobů Aljaška – „ráj pro muže a psy a utrpení pro ženy a koně“ – zásobuje svými bohatými zdroji stoly po celé Americe a aljašská treska už zdomácněla i na českých talířích. Ne náhodou gurmáni z celých Spojených států doslova ujíždějí na místních bílých krabech. Nejčastěji ale na Aljašce budete jíst nejspíš lososa – čerstvého nebo kon-

zervovaného po indiánsku – uzením, nakládáním a solením. Ovoce, které dobře známe z našich lesů a zahrádek (jablka, hrušky, jahody, borůvky, brusinky a maliny) se tu připravují originálním způsobem – co si dát třeba kuře s jablky či hrušku ve víně?

New Orleans – bohémské město jazzu Kreolské a cayonské pokrmy v New Orleans, městě rozkládajícím se na břehu širokánské Mississippi, nemají v celé (severní) Americe konkurenci. A když vám k tomu zahraje něco z místního pověstného jazzu či blues... Jídelních barů je v New Orleans nepřeberně – místní by vám nejspíš doporučili vybrat nějaký v pitoreskní francouzské čtvrti, poznamenané španělským koloniálním stylem. Kreolská kuchyně vám bude servírovat kromě ryb a mořských plodů (nikde jinde třeba nenajdete crow fish – červené korýše se skořicovou příchutí) i divoké krocany, želvy a žabí stehýnka. Specia-

Tortilly se zapsaly do arzenálu mexických specialit už v době, kdy na území Mexika žili Mayové. Pšeničné fajitas jsou mexickou specialitou, která se díky svojí popularitě už připravuje ze všech druhů mas a ryb, nepostradatelného chilli (tady se koření objevuje dokonce i v čokoládě), paprik a cibule. V Mexiku si vychutnáte i pikantní fazolovou polévku s čepičkou zakysané smetany na vrchu, pro gurmány bude vítaným zpestřením pečené morče cuy, které tu nabízí snad každá hospoda. Jen tak na vysvětlenou: tacos Mexičané říkají plněným kukuřičným tortillám přeloženým na polovinu, nachos jsou mexické tortillové chipsy. Americká kuchyně zblízka? Vyhledavač ALetenky.cz srovnává letenky leteckých společností z celého světa. ALetenky.cz – rady na cesty nejen pro labužníky.

www.aletenky.cz

INZERCE

22


ME SALON

KAKABU V Boskovicích s designem Design už není dávno záležitostí velkých měst – pomalu, ale jistě se začíná tlačit do pohodového Mikulova anebo úplně čerstvě i do kultovních Boskovic. Až budete v červenci, kdy toto malebné městečko ožívá festivalem, bloumat historickým centrem a hledat originální zákoutí k odpočinku, zkuste KAKABU – novou designovou kavárnu v srdci židovské čtvrti. Retro atmosféru v kombinaci s nadčasovým designem sem přiváží mladí manželé Burianovi z Brna, které milovníci domácích sladkůstek, příjemné obsluhy a originálního interiéru už znají z Design Café ve Středově ulici neda-

leko Svoboďáku. Z kombinace historie a novotvarů čiší vždy něco neotřelého a tato kavárnička pro dvacet hostů není výjimkou. „Na rozdíl od Design Café tu převažuje lehčí a měkčí ženský prvek. Snažili jsme se lidi přilákat přívětivostí designu, neokoukaností a čistotou provedení. Chtěli jsme, aby menší prostor návštěvníky jakoby objímal,“ svěřuje majitelka nového boskovického přírůstku.

cestu i rodiče s dětmi,“ věří Kateřina Burianová.

Kdo zná neopakovatelnou atmosféru Festivalu pro židovskou čtvrť, nemůže se majitelům divit, že se usadili právě zde – v ulici U Vážné studny, kousek od antikvariátu, kde probíhají autorská čtení. „Je to město, které nás okouzlilo, je přívětivé a je zasazené do krásné krajiny. Vnímáme ho jako město mladých a tím, že jsme kavárna nekuřácká, doufáme, že si k nám najdou

Počínaje 8. červencem můžete být jedni z prvních, co usednou do designových sedaček v historií prodchnutém zákoutí. Zahřešte si v KAKABU...

Designový nábytek není to jediné, co zde hosté budou konzumovat. Samozřejmostí je káva ve vysokém standardu, na který si zvykli již návštěvníci brněnského Design Café. Zásadní zprávou je i to, že speciálně v Boskovicích se chystají majitelé vyrábět čerstvé, teplé a křupavé vafle.

decafe

KAKABU U Vážné studny 11 | Boskovice

INZERCE

23


MUSIC BRNO / ADRESÁŘ BRNO

taneční

foto

vícegenerační

STREET DANCE KEMP

ROCK V PODZEMÍ

BRUNAFEST

Nejprestižnější světový street dance meeting, 4–5000 lidí ze 40 zemí světa, 7 stagí, dance parties každý den, stanové městečko. Během dne se můžete i jako úplný začátečník naučit tancovat od světových tanečních hvězd (house, hip hop, funk, ladies dance, salsa, break dance). Vše vrcholí 9. července ve 14.00 battlem nejlepších teamů světa (Japonsko, Brazílie, Francie, Švédsko).

Nenechte si ujít skvělé hudební fotografie renomovaného pardubického fotografa Vladimíra Saba. V galerii Jamborův dům v Tišnově právě probíhá výstava fotografií nazvaná Moment(k) y z rocku v podzemí. Vladimír Sabo (1958) svými pracemi již řadu let dokumentuje českou alternativní hudební scénu. Důvod navíc, proč navštívit Tišnov.

Nový brněnský festival přinese ve dnech 22.7. a 23.7. na Velodrom (BVV) svěží vánek do parních letních dnů. V pátek 22.7. rocková noc v čele s Olympikem, The Backwards (jedna z nej The Beatles revivalů) a Dalibor Janda. Sobota 23.7. ve znamení ska & reggae v podání kapel Polemic, Švihadlo, Fast Food Orchestra a Ragga Ultras.

KINA BRNO Street Dance Kemp | Autokemp Olšovec

KINA BRNO

KINA BRNO

Jedovnice | 7.–10. 7. www.sdkeurope.com

Jamborův dům | Tišnov | do 21. 7. www.mekstisnov.cz

Velodrom | Brno | 22.–23. 7. www.brunafest.cz

ČTVRTEK 7. ČERVENCE LIVE MUSIC UŠI A VÍTR Hynak Paseka, The Ray Clemence Project / CZE / SK, Blu / BRA, Ega vs. Tatratank / SK | Boro 19:45 6 IS THE GOD’S NUMBER +THE PERVERSE ANIMALS rock | Metro music bar 20:30 FESTIVAL F SCÉNA: VS KAŠAVA folklórní vystoupení | nádvoří Staré radnice 20:00 THE WAVEMAN / USA / CZE rock/alternative | Stará Pekárna 20:00

CLUBBING MAGNERS IRISH CIDER Krypta | Bastila PARTY www.caribic.cz | Caribic music club SUMMER PARTY Flash | Club Escape Kuřim FRIDAY DISCO FEVER vstup do 22:00 zdarma | El Sombrero LETNÍ GRILOVÁNÍ S DJs grilování na bárečku + DJ v klubu | Fléda MUSIC MIX Pavel, každý pátek akce family pack Klub 14ka KILL THE NIGHT! Dan, Máša, rockotéka | Melodka GIRLS PARTY party | Mersey METRO POP ROCK FUNK MIX Schafff | Metro music bar LOVE PARTY Johannes, Leonov Bronski Perpetuum music club WARM UP PLEASURE ISLAND www.7nebe.cz | 7. nebe STAROBRNO OLDIES PARTY DVD projekce | Šelepova no. 1 FARRAGO SUPERBIKE EDITION Tráva, James Haste, Phil Albedo | Tee Pee SLIBNÉ VYHLÍDKY… Murphy + guest | groovy’n’house classic Vyhlídka Café

SOBOTA 9. ČERVENCE LIVE MUSIC FESTIVAL F SCÉNA: VS KAŠAVA folklórní vystoupení nádvoří Staré radnice

CLUBBING DANCE HISTORY NIGHT – BEST OF Silent | Bastila 20:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma | El Sombrero 20:30 POP ROCK Cuba 6 | Klub 14ka 18:00 MERSEY OLDIES PARTY Tim | Mersey 20:00 MAXIMAL Peter Pea, Ivka, Nois, Upgrade Perpetuum music club 21:00 POCO happy’n’latino house | Vyhlídka Café 20:00 PÁTEK 8. ČERVENCE LIVE MUSIC FESTIVAL F SCÉNA: VS KAŠAVA folklórní vystoupení | nádvoří Staré radnice 20:00

ALTERNA ANDĚL CAFÉ & BAR BASTILA BORO CAFÉ SKLENICK CARIBIC MUSIC CLUB EL SOMBRERO COCTAIL&MUSIC BAR

FALK FAVÁL MUSIC CIRCUS FLÉDA KLUB 14KA LAMÍ BAR LEITNEROVA

24

Kounicova 48 | 541 212 091 | www.alterna.cz Peroutková 5 | 773 830 714 | www.andelcafe.cz Dominikánská 15 | 542 211 492 | www.bastila.cz Křenová 75 | 776 899 006 | www.boro-klub.cz Kounicova 23 | www.sklenick.cz Běhounská 22/24 | www.caribic.cz Zelný trh 20 | www.elsombrero.cz Gorkého 12 | www.falkcafe.cz Křížkovského 22 | 775 222 505 | www.faval.cz Štefánikova 24 | 775 376 004 | www.fleda.cz Jánská 14 | 542 221 839 | www.klub14ka.cz Dominikánská 11 | www.udvoulam.cz Leitnerova 2 | 543 213 693 | www.leitnerka.cz

20:00 21:00 21:30 21:00 20:00 20:00 19:00 20:00 20:30 21:00 21:00 20:00 21:00 20:00

CLUBBING HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Kvaky | Bastila FUSION Spaceboss | Café Sklenick PARTY www.caribic.cz | Caribic music club OLDIES DISCO PARTY Rotone | Club Escape Kuřim OLDIES FLASHBACK FEVER vstup do 22:00 zdarma | El Sombrero MUSIC MIX Perfect | Klub 14ka RETRO METRO Harosh | Metro music bar BAD ASS Funk Halen, Dscdrmr Perpetuum music club OLDIES PARTY www.7nebe.cz | 7. nebe STAROBRNO OLDIES PARTY DVD projekce | Šelepova no. 1 SOUND CAFÉ Poco + guest | happy’n’latino house Vyhlídka Café

20:00

20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 20:00 20:30 21:00 21:00 20:00 20:00

MELODKA Kounicova 20/22 | 733 669 731 | www.melodka.cz MERSEY Minská 15 | 777 147 566 | www.mersey.cz METRO MUSIC BAR Poštovská 6 – Alfa pasáž | 515 533 452 | www.metromusic.cz [MJU:Z] – MUZEJKA Moravské nám. 15 | 723 354 444 | www.mjuz.cz PERPETUUM MUSIC CLUB Rooseveltova 9 | www.perpetuum.cz PODOBRAZY Moravské nám. 1a – Místodržitelský palác | 732 582 183 | www.podobrazy.cz KD RUBÍN Makovského nám. 3 | 541 213 704 | www.kdrubin.cz 7. NEBE Jánská 9 | 777 994 494 | www.7nebe.cz SEMILASSO Palackého tř. 126 | 541 247 010 | www.semilasso.cz SLOVAN CLUB Lidická 23 – pasáž hotelu Slovan | 603 384 767 | 541 321 207 | www.slovanclub.cz STARÁ PEKÁRNA Štefánikova 8 | 541 210 040 | www.starapekarna.cz ŠELEPOVA NO. 1 Šelepova 1 | 541 213 342 | www.selepova.cz VYHLÍDKA SOUND CAFÉ & BAR nám. Svobody 17 – Dům pánů z Lipé| www.vyhlidka-café.cz


MUSIC BRNO 20:00 20:00

PONDĚLÍ 11. ČERVENCE CLUBBING DANCE MIX PARTY Krypta | Bastila FREE DNB MONDAY Kotlyk, Ufo, X.Morph, Pier | Fléda POP ROCK Cuba 6 | Klub 14ka NOCHE LATINA Willi, výuka latinskoamerických tanců Mersey ARCO funky’n’jackin house | Vyhlídka Café

20:00

ÚTERÝ 12. ČERVENCE LIVE MUSIC TONY FAJT TRIO jazz/blues | Stará Pekárna

20:00

20:00 20:00 18:00 20:00

CLUBBING DANCE WORLD MUSIC Yarrin | Bastila 20:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma El Sombrero 20:30 MUSIC MIX Ivo Hilszek | Klub 14ka 18:00 BAD ASS Funk Halen, Dscdrmr Perpetuum music club 21:00 JOHANNES groovy’n’club music | Vyhlídka Café 20:00 STŘEDA 13. ČERVENCE LIVE MUSIC BIGMANDRAKE (EX SIN SOSPECHAS) VENEZUELA latino/ska/reggae | Metro music bar 20:30 JAROMÍR HNILIČKA nestor brněnského jazzu nádvoří Staré radnice 19:30

NOC FLAMENCA

20:00

CLUBBING DANCE WORLD SPECIAL Folteen | Bastila 20:00 HEAVY MENTAL Myslivec, Fuzzy Osbourne | Café Sklenick 20:00 STUDENT PARTY V CARIBICU studentské ceny | Caribic music club 21:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma El Sombrero 20:30 NEJEN OLDIES Cuba 6 | Klub 14ka 18:00 SOCIAL PARTY 50% sleva vybraných drinků | Lamí bar 18:00 JEROME AUSTIN nu jazz exclusive | Vyhlídka Café 20:00 ČTVRTEK 14. ČERVENCE LIVE MUSIC KEFTES PARTY NIGHT VOL. 1 Lenny Outsider, Lenka Valacjová – Wali, Kontroll, AVaspo / LAT | Boro 19:45 PETR ŠEVČÍK finalista Československé Superstar Klub 14ka 20:00 DIZZY soul rock | Metro music bar 20:30 FESTIVAL F SCÉNA: VUS ONDRÁŠ folklórní vystoupení | nádvoří Staré radnice 20:00 VEČER KYTAROVÉ ŠKOLY DIESIS kytarový jam session | Stará Pekárna 19:00 CLUBBING SUMMER DANCE HISTORY SPECIAL Silent | Bastila 20:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma El Sombrero 20:30 MERSEY OLDIES PARTY Tim | Mersey 20:00 MAXIMAL Liner, Nois, Upgrade Perpetuum music club 21:00 POCO happy’n’latino house | Vyhlídka Café 20:00

PÁTEK 15. ČERVENCE LIVE MUSIC FESTIVAL F SCÉNA: VUS ONDRÁŠ folklórní vystoupení | nádvoří Staré radnice 20:00 UCAN2 instrumentální rock | Stará Pekárna 20:00 CLUBBING EXCELENT MEJDAN Krypta | Bastila 20:00 PARTY www.caribic.cz | Caribic music club 21:00 DANCE MANIA Tomme | Club Escape Kuřim 21:30 FRIDAY DISCO FEVER vstup do 22:00 zdarma | El Sombrero 21:00 VENDETKA Don Juan Disco live, Javas, Fryfex, Golly, Marcco, Musicant | Fléda 20:00 MUSIC MIX Pavel, každý pátek akce family pack Klub 14ka 20:00 KILL THE NIGHT! Dan, Máša, rockotéka | Melodka 19:00 GIRLS PARTY party | Mersey 20:00 METRO POP ROCK FUNK MIX Schafff | Metro music bar 20:30 KLDR – MAZY BIRTHDAY CELEBRATION Mazy, Ali | Perpetuum music club 21:00 PARTY www.7nebe.cz | 7. nebe 21:00 STAROBRNO OLDIES PARTY DVD projekce | Šelepova no. 1 20:00 ELSEREMO Shaun Baker / GBR, Bon Finix, Hydrophonic, Ian in Run, Leonov Bronski | Tee Pee 17:00 SLIBNÉ VYHLÍDKY… Murphy + guest | groovy’n’house classic | Vyhlídka Café 20:00 SOBOTA 16. ČERVENCE LIVE MUSIC FESTIVAL F SCÉNA: VUS ONDRÁŠ folklórní vystoupení | nádvoří Staré radnice 20:00 CLUBBING CAPTAIN MORGAN PARTY Krypta | Bastila

20:00

XIV. ROČNÍK CYKLU LETNÍCH FOLKLORNÍCH VEČERŮ

VELKÉ NÁDVOŘÍ HRADU ŠPILBERKU

F L A ME N C O D E G R A N A D A

Emilio Maya

7. 8. 2011 20.0023. 6. – 23. 7. 2011 Brno, nádvoří Staré radnice a hradu Špilberk (23.6.)

hrad Špilberk (20.30 hod.)

23.6. VUS ONDRÁŠ (Brno) + PLS MLADINA (Plzeň) Stará radnice (20.00 hod.)

Y GRUPO

Rosá Angeles zpěv Vicente Gelo zpěv Jalal Chekara housle a zpěv Maria Ángeles Gabaldón tanec

Pořádá Brněnské kulturní centrum a Česká kytarová společnost Předprodej:

www.bkc.cz

Indies unská 17 / BKC Běho

24. – 25. 6. 30. 6. – 2.7. 7. – 9.7. 14. – 16.7.

PLS MLADINA (Plzeň) VSLPT POĽANA (Brno) VS KAŠAVA (Zlín) VUS ONDRÁŠ (Brno) celosouborové představení

21. – 23.7. VUS ONDRÁŠ

(Brno)

PREMIÉRA pořadu malých forem

www.vusondras.cz INZERCE

25

ME EVENTS

WAKESNAKES rock | Stará Pekárna

NEDĚLE 10. ČERVENCE CLUBBING COCKTAIL TIME Yarrin | Bastila KONEC NEDĚLNÍ NUDY V BRNĚ Leo Lycra | electro, progressive Vyhlídka Café


MUSIC BRNO RETRO METRO Harosh | Metro music bar 20:30 OLDIES PARTY www.7nebe.cz | 7. nebe 21:00 STAROBRNO OLDIES PARTY DVD projekce | Šelepova no. 1 20:00 SOUND CAFÉ Poco + guest | happy’n’latino house Vyhlídka Café 20:00

posváteční

LETNÍ NÁŘEZ V METRU S letním časem přichází změna provozní doby Metro Music Baru (středa až sobota od 20 hodin). Každou středu a čtvrtek se můžete těšit na letní koncertní nabídku (vstupné pouhých 30 korun!). V pátek na vás čeká DJSchafff a každou sobotu hraje DJ Harosh ve stylu Retro Metro. Nejbližší akce nářez Six Is the God's Number! a grunge La Patchanka 7. 7.

KINA BRNO Metro Music Bar | 7. 7. www.metromusic.cz

PARTY www.caribic.cz | Caribic music club OLDIES PARTY Luke | Club Escape Kuřim OLDIES FLASHBACK FEVER vstup do 22:00 zdarma | El Sombrero MUSIC MIX Perfect | Klub 14ka

21:00 21:00 21:00 20:00

NEDĚLE 17. ČERVENCE CLUBBING CHILL OUT COCKTAIL ZONE Yarrin | Bastila KONEC NEDĚLNÍ NUDY V BRNĚ Leo Lycra electro, progressive | Vyhlídka Café

20:00 20:00

PONDĚLÍ 18. ČERVENCE CLUBBING DANCE MIX PARTY Krypta | Bastila 20:00 FREE DNB MONDAY Parabot, Mystique, Sayko, Panzer | Fléda 20:00 POP ROCK Cuba 6 | Klub 14ka 18:00 NOCHE LATINA Willi, výuka latinskoamerických tanců | Mersey 20:00 ARCO funky’n’jackin house | Vyhlídka Café 20:00 ÚTERÝ 19. ČERVENCE LIVE MUSIC GHOST TRAINS / GBR indie | Stará Pekárna

20:00

CLUBBING I LOVE MUSIC Yarrin | Bastila 20:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma El Sombrero 20:30 MUSIC MIX Ivo Hilszek | Klub 14ka 18:00 BAD ASS Funk Halen, Dscdrmr Perpetuum music club 21:00 JOHANNES groovy’n’club music | Vyhlídka Café 20:00 STŘEDA 20. ČERVENCE LIVE MUSIC NEBEZTEBE + JAZOO alternativa/jazz | nádvoří Staré radnice

19:30

CLUBBING DANCE WORLD SPECIAL Folteen | Bastila 20:00 STUDENT PARTY V CARIBICU studentské ceny | Caribic music club 21:00 ZUMBA & LATINO PARTY výuka zumba, salsa, merengue, bachata zdarma El Sombrero 20:30 NEJEN OLDIES Cuba 6 | Klub 14ka 18:00 SOCIAL PARTY 50% sleva vybraných drinků | Lamí bar 18:00 JEROME AUSTIN nu jazz exclusive | Vyhlídka Café 20:00

info@fordcarent.cz O www.fordcarent.cz O Bělohorská 46 O 548 14 14 14 B Brno ZETOR JULIÁNOV

sám Využijebo a n ál ☺ d p ře d e j

SPALOVNA

R50

GPS: N 49°11‘22.671“ E 16°39‘41.85“ SLATINA

Na všechny naše služby

Servis O Autopůjčovna O ND a příslušenství S

D1 E50

EXIT 201 Slatina Letiště

DÁRKOVÝ POUKAZ 400,-Kč VÁM BUDE ODEČTEN Z NÁKUPU, JEHOŽ MINIMÁLNÍ HODNOTA JE 2.000,-Kč. DÁRKOVÉ POUKAZY NELZE V RÁMCI JEDNOHO NÁKUPU A DNE SČÍTAT. POUKAZ NEPLATÍ PRO AKČNÍ CENY A CENY PRO VELKOOBCHOD. DÁRKOVÝ POUKAZ PŘEDLOŽTE PŘED NÁKUPEM (SEPSÁNÍM ZAKÁZKY). DÁRKOVÝ POUKAZ LZE UPLATNIT NEJPOZDĚJI DO 31.12.2012.

INZERCE

Karta 2011-148x105 FIN-3.indd 2

26

23.6.11 21:03


KINA BRNO

komedie

SNÍDANĚ NA PLUTU

ZLOMENÉ KVĚTINY

70. léta 20. století. Patrick Braden je mladý muž, který je ve společnosti oblíbený, ale marně si hraje na drsného chlápka. Již jako dítě si byl vědom si toho, že je jiný než ostatní kluci. Film obnažující svět transsexuální proměny mladého muže v reáliích londýnských undergroundových kabaretů v období, ve kterém sexuální revoluce hipies už ovládla i konzervativní britskou kulturu.

Don Johnston (Bill Murray) je zapřisáhlý starý mládenec, jehož právě opustila jeho poslední láska Sherry. Nedá se tím vyrušit, odhodlán dál trávit čas své předčasné penze před televizí. Když ale dostane záhadný dopis, naznačující anonymně, že s některou z četných bývalých lásek má dospělého syna, je nucen přece jen se zamyslet nad minulostí. Režie Jim Jarmusch.

Letní kino na Dobráku | 13. 7. | 21.30 www.bkc.cz/kina_letni_kino.php

Kino Art | 15. a 16. 7. www.kinoartbrno.cz

ART

ON THE ROAD: SIN NOMBRE MEX/USA | 2009 | krimi 17. 7. 18:15, 20:30 127 HODIN GBR/USA | 2011 | dobrodružný 18.-19. 7. 18:15 VEJDI DO PRÁZDNA FRA/ITA/GER/JAP | 2009 drama 18.-19. 7. 20:30 ŽELVY MOHOU LÉTAT IRN/FRA/IRK | 2004 | drama 20. 7. 18:15 IMAGINÁRNÍ LÁSKY CAN | 2010 | drama 20. 7. 20:30

Cihlářská 19 | 541 213 542 www.kinoartbrno.cz

ČERNÁ LABUŤ USA | 2010 | drama 7. 7. 18:15, 20:30 THE SOCIAL NETWORK USA | 2010 | drama 8. 7. 18:15, 20:30 LEPŠÍ SVĚT DEN/SWE | 2010 | drama 9.-10. 7. 18:15 POČÁTEK USA | 2010 | thriller 9.-10. 7. 20:30 ON THE ROAD: ŠŤASTNÉ MÍLE AUS | 2007 dobrodružný 11. 7. 18:15, 12. 7. 20:30 KINOKAVÁRNA ON THE ROAD: NA SEVER! nám. SNP 33 | 777 758 216 NOR | 2009 | komedie 11. 7. 20:30, 12. 7. 18:15 www.kinokavarna.cz ON THE ROAD: NA CHVÍLI SVOBODNÍ AUT/FRA SEDM USA | 1995 | thriller 20. 7. 20:00 13. 7. 18:15, 14. 7. 20:30 2008 | drama ON THE ROAD: LOUISE-MICHEL LETNÍ KINO NA DOBRÁKU FRA | 2008 | komedie 13. 7. 20:30, 14. 7. 18:15 areál koupaliště Dobrovského www.nadobraku.cz ON THE ROAD: ZLOMENÉ KVĚTINY BUNNY A BÝK GBR | 2009 | komedie 7. 7. 21:30 USA | 2005 | komedie 15. 7. 18:15, 16. 7. 20:30 hhk11_100x70_cerven.ai 1 15.6.11 23:12 TY, KTERÝ ŽIJEŠ SWE/DEN/FRA/GER | 2006 ON THE ROAD: ZABRISKIE POINT 8. 7. 21:30 komedie USA | 1970 | drama 15. 7. 20:30, 16. 7. 18:15

9. 7. 21:30 10. 7. 21:30 11. 7. 21:30 12. 7. 21:30 13. 7. 21:30 14. 7. 21:30 15. 7. 21:30 16. 7. 21:30 17. 7. 21:30 18. 7. 21:30 19. 7. 21:30 20. 7. 21:30

LUCERNA Minská 19 | 549 247 070 kinolucerna.info

NA VLÁSKU USA | 2010 | animovaný ČERNÁ LABUŤ USA | 2010 | drama ČERTOVA NEVĚSTA CZE | 2011 | rodinný LIDICE CZE/POL | 2011 | drama KUNG FU PANDA 2 USA | 2011 | animovaný OBČANSKÝ PRŮKAZ CZE | 2010 | komedie

7.-8. 7. 18:30 7.-8. 7. 20:30 9.-13. 7. 18:30 9.-13. 7. 20:30 14.-20. 7. 18:30 14.-20. 7. 20:30

SCALA Moravské nám. 3 | 542 211 659 www.bkc.cz

THOR USA | 2011 | akční 7.-8. 7. 17:30, 20:00 ODCHÁZENÍ CZE | 2011 | drama 9.-10. 7. 17:30, 20:00 MELANCHOLIA DEN/SWE | 2011 11.-13. 7. 17:30, 20:00 drama 14.-27. 7. kino nepromítá.

INZERCE

27

ME EVENTS

komedie

VARIETÉ USA | 2010 | muzikál IMAGINÁRNÍ LÁSKY CAN | 2010 | drama NA VLÁSKU USA | 2010 | animovaný FIGHTER USA | 2010 | drama SNÍDANĚ NA PLUTU IRL/GBR | 2005 | komedie ČERNÁ LABUŤ USA | 2010 | drama SUCKER PUNCH USA | 2011 | akční THE RUNAWAYS USA | 2010 | drama VŠEMOCNÝ USA | 2011 | thriller OPRAVDOVÁ KURÁŽ USA | 2010 | western NEVINNOST USA | 2011 | drama THE SOCIAL NETWORK USA | 2010 | drama


DIVADLA BRNO ImproART + MAOK + DANCE PARTY Stadion 18. 7. 20:00 GALAproART Stadion 19. 7. 20:00 INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC PLATFORM II.: DUPLEXITY + OHI-TO PASS P. Jenings & Double Vision, S. Koistinen | Stadion 20:00 LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI nádvoří hradu Špilberk | www.shakespeare.cz

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY hrají: T. Vilhelmová, R. Zach

16.-18. 7. 20:30

contemporary

folklorní

FESTIVAL ProART

F SCÉNA 2011

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ

Osmý ročník mezinárodního festivalu nabízí od 15. do 22. 7. v Brně týdenní workshopy tance, činohry, zpěvu, fotografie i beatboxu. Večerní program festivalu zve především na současné taneční divadlo, 9 večerů proběhne tentokrát v Divadle Bolka Polívky a na Stadionu v Kounicově ulici. Přihlášky na workshopy i vstupenky do divadel jsou k doklikání na www.proart-festival.cz.

Letní folklorní večery přímo v centru Brna v podání předních folklorních souborů Poľana, Kašava a Ondráš. Přijďte se pobavit s celou rodinou, nasát atmosféru lidové kultury různých národopisných regionů a zároveň podpořit dobrou věc. Všechna představení jsou benefiční!

www.autorskecteni.cz

Brno | 15.–17. 7. www.proart-festival.cz

Stará radnice | 30. 6.–23. 7. | 20.00 www.vusondras.cz

BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

HADIVADLO

www.bkc.cz

Poštovská 8D | 542 212 761 | hadivadlo.cz

FESTIVAL F SCÉNA: VS KAŠAVA folklórní festival nádvoří Staré radnice 7.-9. 7. 20:00 FESTIVAL F SCÉNA: VUS ONDRÁŠ folklórní festival nádvoří Staré radnice 14.-16. 7. 20:00

Divadelní prázdniny. HUSA NA PROVÁZKU Zelný trh 9 | 542 123 425 | provazek.cz

Divadelní prázdniny. DIVADLO BOLKA POLÍVKY Jakubské nám. 5 | 542 214 692 www.divadlobolkapolivky.cz

FESTIVAL ProART BRNO 2011

CAVEMAN R. Becker | one man show Agentura Point 14. 7. 19:00 FESTIVAL PROART 2011: INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC PLATFORM I. komonovaný večer mezinárodních choreografů do 35 let 15. 7. 20:00 FESTIVAL PROART 2011: POCTA KRAVÁM B. Nahálka, Š. Ondrišová, Ellendanse / SK | taneční 15. 7. 20:00 FESTIVAL PROART 2011: GESTURES DO NOT STAY ON TRACK FOR VERY LONG TIME + THE WOODS ARE DEEP R. Breuss & Tanz Cie Off Verticality/C.O.V. + E. Smith Ahern, L. Winfield | taneční 17. 7. 20:00

INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC PLATFORM I.: LIVING ROOMS OF BODIES + GEM:EIN:SAM + FOREIGN BODIES A. Prrokopová & E. Koller, A. M. Handler & T. Kronheim & x.IDA Linz, M. Dvořák & Company ProART | Divadlo Bolka Polívky 15. 7. 20:00 POCTA KRAVÁM B. Nahálka, Š. Ondrišová, Ellendanse | Divadlo Bolka Polívky 16. 7. 20:00 GESTURES DO NOT STAY ON TRACK FOR A VERY LONG TIME + THE WOODS ARE DEEP R. Breuss & Tanz Cie. Off Verticality/C.O.V., E. Smith Ahern & L. Winfield | Divadlo Bolka Polívky 17. 7. 20:00

INZERCE

28

www.proart-festival.cz

PAR AVION audiovizuální kabinet 7. 7. 17:30 TOMÁŠ RÓZYCKI autorské čtení 7. 7. 19:00 JIŘÍ GRUŠA autorské čtení 7. 7. 20:30 MALÁ RECENZE NA JANA SKÁCELA audiovizuální kabinet 8. 7. 17:30 ROMAN HONET autorské čtení 8. 7. 19:00 MICHAL AJVAZ autorské čtení 8. 7. 20:30 Z ARCHIVU ALENY BLAŽEJOVSKÉ II. – DRUHÉ ŘEČIŠTĚ LUDVÍKA KUNDERY audiovizuální kabinet 9. 7. 17:30 MIKOLAJ LOZINSKI autorské čtení 9. 7. 19:00 MÁRIA FEHERČUHOVÁ autorské čtení 9. 7. 20:30 Z ARCHIVU ALENY BLAŽEJOVSKÉ III. – BLÁZEN JSEM VE SVÉ VSI audiovizuální kabinet 10. 7. 17:30 DARIUSZ SOSNICKY autorské čtení 10. 7. 19:00 PETR KRÁL autorské čtení 10. 7. 20:30 MÁJOVÝ RÁJEČEK audiovizuální kabinet 11. 7. 17:30 HENRYK GRYNBERG autorské čtení 11. 7. 19:00 ARNOŠT GOLDFLAM autorské čtení 11. 7. 20:30 BEZ NÍ BYCH BYL ZAPOMENUT audiovizuální kabinet 12. 7. 17:30 FRANCISZEK NASTULCZYK autorské čtení 12. 7. 19:00 PETR HRUŠKA autorské čtení 12. 7. 20:30 HRABĚNKA S PODIVNOU TVÁŘÍ audiovizuální kabinet 13. 7. 17:30 ADAM WIEDEMAN autorské čtení 13. 7. 19:00 PAVEL GÖBL autorské čtení 13. 7. 20:30 MARTIN TUSVIK: PLÍSEŇ audiovizuální kabinet 14. 7. 17:30 MARCIN SENDECKI autorské čtení 14. 7. 19:00 MIROSLAV KUSÝ autorské čtení 14. 7. 20:30


SIBYLLE BERG: UŽ TO BUDE. ODNAUČTE SE MILOVAT! audiovizuální kabinet 15. 7. 17:30 MARIUSZ SUROSZ autorské čtení 15. 7. 19:00 MARKÉTA PILÁTOVÁ autorské čtení 15. 7. 20:30 LENKA LAGRONOVÁ: JANE audiovizuální kabinet 16. 7. 17:30 WOJCIECH BONOWICZ autorské čtení 16. 7. 19:00 KATARÍNA KUCHELOVÁ autorské čtení 16. 7. 20:30 RADMILA ADAMOVÁ: ČESKÉ KUCHTY – SUPER BUCHTY audiovizuální kabinet 17. 7. 17:30 KRYSZTOF VARGA autorské čtení 17. 7. 19:00 IVAN MATOUŠEK autorské čtení 17. 7. 20:30 ZAKÁZANÉ OVOCE audiovizuální kabinet 18. 7. 17:30 JACEK DEHNEL autorské čtení 18. 7. 19:00 VILIAM KLIMÁČEK autorské čtení 18. 7. 20:30 ÚTĚKY DO NEJISTOTY audiovizuální kabinet 19. 7. 17:30 RYSZARD KRYNICKI autorské čtení 19. 7. 19:00 JAROSLAV RUDIŠ & U-BAHN autorské čtení 19. 7. 20:30 BÁBINKA audiovizuální kabinet 20. 7. 17:30 DARIUSZ SUSKA autorské čtení 20. 7. 19:00 BALLA autorské čtení 20. 7. 20:30

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA Malinovského nám. 2 | www.dum-umeni.cz

A, B, C, D, E, F ABECEDA DIPLOMANTA FAVU 2011 přehlídka diplomových prací absolventů FaVu VUT do 31. 7. RAUM: SELBST společná výstava umělců z Česka a Německa do 14. 8. MARTIN VYBÍRAL: CYKLOTRASY fotografie do 14. 8. BRNO ART OPEN: SOCHY V ULICÍCH sochy, instalace | různá místa v Brně do 28. 8. GALERIE BKC GALERIE KABINET Radnická 4 | www.bkc.cz

JAN BROŽ: NEZANÝ HOST malby NIKOLA ČULÍK: ZPAMĚTI malby GALERIE MLADÝCH Radnická 4 | www.bkc.cz

EVA KOŤÁTKOVÁ malby Radnická 4 | www.bkc.cz

Lidická 16 | 533 316 301 www.mdb.cz

DRAWING AS THINKING 2 kresby | vernisáž 12. 7. 17:30

METRO MUSIC BAR Poštovská 6 – Alfa | 515 533 452 | metromusic.cz

NA STOJÁKA stand up comedy

20. 7. 21:00

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO JANÁČKOVO DIVADLO Rooseveltova 11 | 542 158 111 | ndbrno.cz

Divadelní prázdniny. MAHENOVO DIVADLO Rooseveltova 17 | 542 158 111 | ndbrno.cz

Divadelní prázdniny. DIVADLO REDUTA

do 21. 7.

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO VENKOVNÍ SCÉNA V BISKUPSKÉM DVOŘE CYRANO Z BERGERACU E. Rostand | drama 8.-10. 7. 20:30

do 13. 7. 20. 7.-31. 8.

13. 7.-24. 8.

GALERIE PROSTOR R2 Radnická 2 | www.bkc.cz

HANDS FREE BREAST PUMP malby

do 3. 9.

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

KNIHOVNA: ÚT A ČT 12:00-17:30, ST A PÁ 10:0015:00, v červenci a srpnu pouze ve ST 10:00-13:00 STÁLÁ EXPOZICE: MODERNÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ VLADIMÍR HOUDEK: MELANCHOLIE malby do 2. 10. VASIL ARTAMOV, ALEXEY KLYUKOV malby do 4. 9. MILENA DOPITOVÁ: JEŠTĚ SE CHVILKU ZDRŽÍM laureátka Ceny Michala Ranného do 9. 10. vernisáž 14. 7. 17:00 UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM Husova 14 | 532 169 111

STÁLÁ EXPOZICE: VÝVOJ A STYLOVÉ PROMĚNY NÁBYTKU, TEXTILU, SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU, DRAHÝCH A OBECNÝCH KOVŮ PŘÍBĚHY TISÍCE A JEDNÉ NOCI islámské umění ve sbírkách MG do 31. 7. JOSEF KUNZFELD: FOTOGRAF A MUZEUM/ FOTOGRAF A MĚSTO osobnost brněnské fotografie 2 pol. 19. stol. do 11. 9. JURKOVIČOVA VILA J. Nečase 2 | rezervace: www.moravska-galerie.cz

STÁLÁ EXPOZICE: DUŠAN JURKOVIČ – ARCHITEKT A JEHO DŮM DOPROVODNÉ PROGRAMY KŘÍŽEM KRÁŽEM letní výtvarné kurzy | Uměleckoprůmyslové muzeum 11.-15. 7. 09:00-16:00 OZVĚNY ANIFESTU: GOODBYE, MISTER CHRISTIE filmová projekce | Uměleckoprůmyslové muzeum 18. 7. 18:00

Kobližná 4 | 542 532 111 | www.kjm.cz

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

REVITALIZACE STARÉ PONÁVKY – PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ výstava 11.-28. 7. S BATOHEM NA ZÁDECH výstava projektu Ruku v ruce do 19. 8. SEJDEME SE POD HODINAMI výstava do 25. 8. PLYŠOVÍ KRTEČCI výstava pro děti do 31. 8. PRÁZDNINY VE STANU – LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ výstava pro děti do 31. 8.

www.mzm.cz

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ www.moravska-galerie.cz

Zelný trh 1 | 542 158 111 | ndbrno.cz

PRAŽÁKŮV PALÁC

Divadelní prázdniny.

Husova 18 | 532 169 111

Nová generace dámského fitness www.fithanybany-komin.cz infolinka a rezervace 739 497 620

Být fit? Určitě!

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC Zelný trh 8 | 533 435 280

STÁLÉ EXPOZICE: ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ, SVĚT NEROSTŮ, PRAVĚK MORAVY, VELKÁ MORAVA, MORAVSKÁ VESNICE VE STŘEDOVĚKU, PAMÁTNÍK PROF. KARLA ABSOLONA RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA – SKROMNÉ STÁNKY MŮZ loutky do 17. 9. NOVINKY Z MINERALOGICKÉHO DEPOZITÁŘE minerály do 31. 1. 2012 BEATLEMÁNIE! Beatles jako kulturní fenomén 60. let do 20. 1. 2012

ME! je na

Facebooku Staň se jeho fanouškem i Ty! www.facebook.com/metropolislive.cz

INZERCE

29

ME EVENTS

DIVADLA BRNO / ART BRNO


ART BRNO STĂ LĂ EXPOZICE: DOMEK LEOĹ E JANĂ Ä&#x152;KA MONOGRAMISTA T.D.: REPATRITURY vĂ˝znamnĂ˝ slovenskĂ˝ vĂ˝tvarnĂ˝ umÄ&#x203A;lec a jeho hudebnĂ­ tvorba do 10. 9.

LETY â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝IVOT ZA Ĺ˝IVOTEM putovnĂ­ vĂ˝stava pamĂĄtnĂ­ku Lidice o tzv. cikĂĄnskĂŠm tĂĄboĹ&#x2122;e v Letech u PĂ­sku do 14. 8. MARINA OBRADOVIC: â&#x20AC;ŚA JEJICH STĂ?NY TANÄ&#x152;Ă? DĂ L fotograďŹ e, kolĂĄĹže do 25. 9. GENDALOS/ZRCADLO prĂĄce romskĂ˝ch dÄ&#x203A;tĂ­ do 28. 8. a mlĂĄdeĹže na tĂŠma SvÄ&#x203A;t kolem nĂĄs

PAVILON ANTHROPOS

TECHNICKĂ&#x2030; MUZEUM VÂ BRNÄ&#x161;

Pisåreckå 5 | 543 212 414

PurkyĹ&#x2C6;ova 105 | 541 421 411 www.technicalmuseum.cz

PAMĂ TNĂ?K LEOĹ E JANĂ Ä&#x152;KA Smetanova 14 | 541 212 811

ďŹ lozoďŹ ckĂ˝

RAUM: SELBST V modernĂ­, mediĂĄlnÄ&#x203A; zinscenovanĂŠ spoleÄ?nosti nelze jiĹž od sebe zĹ&#x2122;etelnÄ&#x203A; rozliĹĄit prostor reĂĄlnĂ˝ a ďŹ ktivnĂ­. Vztah mezi skuteÄ?nostĂ­ a imaginacĂ­, mezi vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­m a vnitĹ&#x2122;nĂ­m horizontem proĹžitku se stĂĄvĂĄ centrĂĄlnĂ­ kategoriĂ­ osobnĂ­ identity. TĂŠma â&#x20AC;&#x17E;prostoru bez lidĂ­â&#x20AC;&#x153; zpracovĂĄvĂĄ vĂ˝stava v DomÄ&#x203A; umÄ&#x203A;nĂ­ mÄ&#x203A;sta Brna, kterou mĹŻĹžete navĹĄtĂ­vit do 14. srpna. DĹŻm umÄ&#x203A;nĂ­ mÄ&#x203A;sta Brna | do 14. 8. www.dum-umeni.cz

BISKUPSK� DVŎR Muzejní 1 | 542 321 205

STĂ LĂ&#x2030; EXPOZICE: FAUNA MORAVY, AKVĂ RIUM SLADKOVODNĂ?CH RYB, DÄ&#x161;JINY PENÄ&#x161;Z NA MORAVÄ&#x161;, MORAVSKĂ&#x2030; MEDAILĂ&#x2030;RSTVĂ?, MODELY RYB J. RULĂ?Ĺ KA S HOUBAĹ&#x2DC;SKOU PORADNOU, HOUBAĹ&#x2DC;SKĂ PORADNA KAĹ˝DĂ&#x2030; PO 09:00-12:00 A 13:00-18:00 Ă&#x161;T 09:00-12:00 A 13:00-16:00 SUBRETY A HEROINY vĂ˝znamnĂŠ umÄ&#x203A;lkynÄ&#x203A; konce 19. a poÄ?ĂĄtku 20. stol. do 31. 12. PALĂ C Ĺ LECHTIÄ&#x152;EN KobliĹžnĂĄ 1 | 542 422 361

KOLONIĂ L U PANA BAJZY historie obchodu a obchodovĂĄnĂ­ do 17. 9. SOUSEDĂ&#x2030; NA TALĂ?Ĺ&#x2DC;I kulinĂĄrnĂ­ fenomĂŠn jihomoravskĂŠ a dolnorakouskĂŠ kuchynÄ&#x203A; do 30. 8. VĂ?TVARNĂ&#x2030; HRĂ TKY S HUDBOU dÄ&#x203A;tskĂĄ dĂ­lna 14. 7. 09:00-12:00

STĂ LĂ&#x2030; EXPOZICE: PĹ&#x2DC;Ă?BÄ&#x161;H LIDSKĂ&#x2030;HO RODU, MORAVA LOVCĹŽ A SBÄ&#x161;RAÄ&#x152;ĹŽ, GENETIKA A VĂ?VOJ Ä&#x152;LOVÄ&#x161;KA, PRIMĂ TI â&#x20AC;&#x201C; NAĹ E RODINA, TECHNOLOGIE VE STARĹ Ă? A STĹ&#x2DC;EDNĂ? DOBÄ&#x161; KAMENNĂ&#x2030;, PO STOPĂ CH PLEISTOCĂ&#x2030;NNĂ?CH SAVCĹŽ, ZDENÄ&#x161;K BURIAN: VIDÄ&#x161;L SVÄ&#x161;TY DĂ VNO ZMIZELĂ&#x2030;â&#x20AC;Ś KĂ HIRA skrytĂ˝ pĹŻvab islĂĄmskĂŠ architektury do 30. 10. DoprovodnĂŠ programy k vĂ˝stavĂĄm a pĹ&#x2122;ehled pĹ&#x2122;ednĂĄĹĄek na www.mzm.cz. MUZEUM MÄ&#x161;STA BRNA www.spilberk.cz

HRAD Ĺ PILBERK STĂ LĂ&#x2030; EXPOZICE: KASEMATY, Ĺ PILBERK â&#x20AC;&#x201C; OD HRADU K PEVNOSTI, Ĺ PILBERK â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝ALĂ Ĺ&#x2DC; NĂ RODĹŽ, BRNO NA Ĺ PILBERKU, OD RENESANCE PO MODERNU, O NOVĂ&#x2030; BRNO, JOHN HEARTFIELD â&#x20AC;&#x201C; FOTOMONTĂ Ĺ˝E, BAROKNĂ? LĂ&#x2030;KĂ RNA, BAROKNĂ? KAPLE, LAPIDĂ RIUM, ROZHLEDNA, HRADNĂ? STUDNA, ZVONKOHRA, JIHOZĂ PADNĂ? BASTION EXPOZICE HISTORICKĂ?CH HRAÄ&#x152;EK ZE SBĂ?RKY MILADY KOLLĂ ROVĂ&#x2030; MÄ&#x203A;nĂ­nskĂĄ brĂĄna dlouhodobÄ&#x203A; VULCANALIA ohĹ&#x2C6;ostroje v obrazech staletĂ­ dlouhodobÄ&#x203A; PROUDY AVANTGARDY. OSA BRNO Ĺ˝ILINA architektura a urbanismus za prvnĂ­ republiky do 16. 10. BLANKA ADENSAMOVĂ : SKLO pĹ&#x2122;ednĂ­ Ä?eskĂĄ sklĂĄĹ&#x2122;skĂĄ vĂ˝tvarnice do 11. 9. MUZEUM ROMSKĂ&#x2030; KULTURY BratislavskĂĄ 67 | 545 581 206 www.rommuz.cz

STĂ LĂ EXPOZICE: PĹ&#x2DC;Ă?BÄ&#x161;H ROMĹŽ (ETAPA 1939-2005)

PĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy tisĂ­ce a jednĂŠ noci IslĂĄmskĂŠ umÄ&#x203A;nĂ­ ve sbĂ­rkĂĄch MG v BrnÄ&#x203A;

www.moravska-galerie.cz

MoravskĂĄ galerie v BrnÄ&#x203A;

22/4â&#x20AC;&#x201C;31/7 2011  &% %  ' $ ! "!    #

 $

INZERCE

 

 

www.hostbrno.cz

STĂ LĂ&#x2030; EXPOZICE: VODNĂ? MOTORY A PAMĂ TNĂ?K VIKTORA KAPLANA, PARNĂ? MOTORY, HISTORICKĂ VOZIDLA, HISTORICKĂ STEREOVIZE, NOĹ˝Ă?Ĺ&#x2DC;STVĂ?, KOVOLITECTVĂ?, Ĺ˝ELEZĂ Ĺ&#x2DC;STVĂ?, SALON MECHANICKĂ&#x2030; HUDBY, OD TAMTAMU K INTERNETU, LETECKĂ HISTORIE A PLASTIKOVĂ&#x2030; MODELĂ Ĺ&#x2DC;STVĂ?, KULTURA NEVIDOMĂ?CH, ULIÄ&#x152;KA Ĺ&#x2DC;EMESEL, Ä&#x152;AS NAD NĂ MI A KOLEM NĂ S, KABINET ELEKTRONKOVĂ&#x2030; MIKROSKOPIE, TECHNICKĂ HERNA TAJEMSTVĂ? DEPOZITĂ Ĺ&#x2DC;ĹŽ aneb co jste moĹžnĂĄ jeĹĄtÄ&#x203A; nevidÄ&#x203A;li do 31. 12. BYLO TU NENĂ? TU â&#x20AC;&#x201C; PLAKĂ TY NA PLOTU plakĂĄty do 31. 12. 20 LET VZNIKU SPOLEÄ&#x152;NOSTI ORGANIZACE TYFLOSERVIS â&#x20AC;&#x201C; CESTA K SAMOSTATNOSTI do 31. 12. PETR NIKL: ORBIS PICTUS PLAY interaktivnĂ­ vĂ˝stava pro hravĂŠ malĂŠ i velkĂŠ do 17. 7. DESIGN VUT â&#x20AC;&#x201C; FSI design do 18. 9. do 25. 9. JAN SRB vĂ˝stava Od 1. 4. jsou otevĹ&#x2122;eny technickĂŠ pamĂĄtky AreĂĄl Ä?s. opevnÄ&#x203A;nĂ­ Ĺ atov, KovĂĄrna v TÄ&#x203A;ĹĄanech, StarĂĄ huĹĽ u Adamova, VÄ&#x203A;trnĂ˝ mlĂ˝n v KuĹželovÄ&#x203A; a VodnĂ­ mlĂ˝n ve Slupi. Info o otvĂ­racĂ­ dobÄ&#x203A; na www.technicalmuseum.cz. WANNIECK GALLERY Ve VaĹ&#x2C6;kovce 2 | 543 256 072 www.wannieckgallery.cz

OBRASKOV souÄ?asnĂĄ slovenskĂĄ malba do 25. 9. MICHAL Ä&#x152;ERNUĹ Ă K malby | Galerie na MostÄ&#x203A; do 25. 9. MICHAL CZINEGE malby | Galerie za StÄ&#x203A;nou do 25. 9. V Ä?ervenci a srpnu zmÄ&#x203A;na otevĂ­racĂ­ doby: po-st, pĂĄ-ne 12:00-18:00, Ä?t zavĹ&#x2122;eno.

Sochy v ulicĂ­ch Brno Art Open 2011 11/6-28/8

www.dum-umeni.cz

Metropolis â&#x20AC;&#x201C; ve mÄ&#x203A;stÄ&#x203A; je dobĹ&#x2122;e // VydĂĄnĂ­ 405 // VychĂĄzĂ­ 7. 7. 2011 // RegistrovĂĄno u Ministerstva kultury pod Ä?Ă­slem MK Ä&#x152;R E 13918 // ĹĄĂŠfredaktor: David Tieku / editor: Hana FasurovĂĄ (redakce@metropolislive.cz) / redakÄ?nĂ­ okruh: Radim BartĂ­k, Jan BĂĄrta, Anna KĂśnigsmarkovĂĄ, MatouĹĄ Hrdina, Jana PtĂĄÄ?kovĂĄ // graďŹ ka kmene: Porta Design s.r.o. // inzerce: tel. 605 208 471, obchod@metropolislive.cz // adresa: RadnickĂĄ 14â&#x20AC;&#x201C;16, Brno 602 00 / e-mail: info@metropolislive.cz / telefon: 542 422 300 / www.metropolislive.cz / www.facebook.com/metropolislive.cz Metropolis_MG-48x70-Plocha-1001.indd 2 4/6/11 5:36:56 PM/ vydĂĄvĂĄ: METROPOLIS LIVE s. r. o. // Vydavatel nenese odpovÄ&#x203A;dnost za ztrĂĄty vzniklĂŠ chybnĂ˝m uveĹ&#x2122;ejnÄ&#x203A;nĂ­m dat. Reprodukce Ä?ĂĄsti Ä?i celku, vÄ?etnÄ&#x203A; textu, je zakĂĄzĂĄna. PouĹžitĂŠ textovĂŠ a obrazovĂŠ materiĂĄly pochĂĄzejĂ­ z archivu redakce.


METR

MUSIC BAR Starobrno 11° Ideální trojkombinace j čepo če pova vaný ných ch piviv:: Plze Pl zeňň 12 12°//Edel Edelwe weisisss

Doobr bráá vínna z jižní Moravy sudo su doová i lahvová! h

Otevřeno St – So: 20.00 – 05.00 Začátky k koncertů 21.00 - 22.00

Poštovská 6 – Alfa Pasáž, Brno Rezervace Po – So 1200 – 1800: 739 616 594

St 6.77. ZA ZAVŘENO – SVÁTTEEK K (CLOSED – HOLLIIDAY) NUMBER + THE PEER RVERSE ANIMALS Čt 7.7. 6 IS THE GOD´S NU .7. BIGMANDRAKKE (EXX SIN I SOSPECHASS)) VENEZUELA St 133.7 Latino-ska-regga gaae Čtt 14.7. DIZZY – so so rock soul Stt 20.7.

NA STOJÁKA A

– Sta tand ndd Up Comeddyy Show TV HBO pouze v Metru! Účinnku kujjící: Lukáš Pavlásek, Petr Vydra, Maartrtin i Vas in asqqu quez ez, Pe Petrtr Jah ahod odaa 211.0 .00 00 Vstupné V t é 210 210,-/250 /250,Čt 211.77. RAGE AGAINST THE MACHINE REV Čt VIVAL 27.77. TH T E DOOR DO OOR ORSS RE R VIVAL BRNO St 27.7 7 LI LID DOPOP – pop - sport DO poortrt roc ockk Čt 288.7.

So 13.8. St 177.8 .8. 8. 8 Čt 18.8. Út 23.8. St 24.8. Čt 25.8 Čt .8. 8. So 27 2 .8.

ROLLING STONES REVIVAL BRNO Vstupné 80,-/1000,-

LLIDOPOP – pop – sport rock DIZZ DI ZZ ZZY ZY – so s ul roc ockk BREAKS AN ND BE BEAT A S – DJ GREEEN začčáátek 22:00!!! Vstupné 300,AT BREAKS AND BEATS – DJ GREEN N začčátek 22:00!!! Vstupné 300,HAR ARRY RYY SOK OKAL AL GAL ALAX AXY AX Y GRO ROOV OV OVE VE TRI RIO O A DJ DJ SAYKO SAY AYKO KO za začá čááttekk 22:00!!! 22 00!!! odd 23 23:00 00 DJ SAYKO

LOS RUMBEROS – METRO TANČÍRNA

Devítičlenná salsová kapela, která se běheem několika lett své vého h vývvoje vyprofilovala na českého specialistu ho na afro-kubánskou hudbu. Začátek 21:300!!! Poté after latino pá pártrtrty ty Dj Dj Harosh Vstupné 130,-/150,St 31.8 .8. 8. TH T E STROKES REVIVAL

www.metromusic.cz

Předprodej: Indies Poštovská 2

KAŽDÉ PONDĚLÍ JAZZ S PRAZDROJEM

Vstupné 30,-

SRPEN

8 SAVILLLE ROW – 60´s & 70´s – Beatltltleses,s, StSto S on ones, Whho… o… Stt 33.8. TAYY RE R VIVAL Čt 4.88. U2 STA Čt APE P LA ZADÁCI St 10.8. VODÁCKÁ KA + UKULELE ORCH CH CHES HESTR TRA A JA JAKO KO BRN RNO O Čt 11.8. TIBET – free energy guuiti ar a rock

ČERVENEC

t STŘEDA – SOBOTA OTEEVŘ VŘEN ENO O OD 20. 0.00 00 0 (FROM WEDNESDAY TO SATURDAY OPEN FROM 8 PM) t KAŽDÝ PÁTEK (EV EVER ERY Y FR FRID IDAY AY)) METRO RO POP ROCK FUNK MIX – DJ SCHAFF! t KAŽDOU SOBOTU (EVERY SATURDAY)) RE RETR TRO O ME METR TRO O – DJ HAR AROS OSH! H! t KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK KONCERTY ER RTY OD 22.00 Z POUHÝCH 30,- KČ! ZA (EVERY WEDNESD DAY & THURSDAY Y LIVEE MUSIC M FROM 10 PM – TICKET 30,,- CZK ONLY!)) POTÉ (AFTER CO CONC NCCERTS) – DJs CLICHÉÉ resp. OLAF

JULY ULY Y & AUGUST AUGUS ST

t NEDĚLE, PONDĚLÍ , ÚTERÝ ZAVŘENO! (SU UNDAY, MONDAY, TUESDAY CLOSED!)

2011

BRNO 91,0 FM


/ยบLVQOร† DFOUSVN 0NFHB

4-&7"

0ยปO5XQDQF[#SOP

EFOUZ QSPTUV

7ZCFSUFTJ[Wร†DFOFy EFTJHOVรžUSJDรกFL

EGP[QF

 

405 magazin Brno  

07. 07. - 20. 07. 2011 magazin Brno