Page 1

‫سياهت كهٌت وشواهست‬ ‫باىشنر واالٍتْاُ ىيعيي اىقذير‬ ‫يعلي اآلباء السالسيىى – دوى بىسكى‬ ‫وهرسلى أفريقيا عي سرورهن‬ ‫ىطياٍت اثْي عشر ٍِ اإلخوة ىذرجت شَاش‬ ‫ٍِ ٍختيف بيذاُ اىعاىٌ‬

‫بأيدي غبطت البطريرك فؤاد طىال‬ ‫بطريرك اىالتيِ في اىقذش‬ ‫ورىل يوً اىطبت ‪ 9‬حسيراُ ‪ 2102‬في تَاً اىطاعت ‪ 93:1‬صباحا‬ ‫في مْيطت اىقذيطت ماتريْا في بيت ىحٌ‬


‫سالم و ًيت حسٌت‬ ‫يطر حراضت األرض اىَقذضت بذعوتنٌ ىحضور‬ ‫هراسن السياهت لدرجت الكهٌىث لإلخىة‬ ‫فرّاّذو موٍباراُ‬ ‫خورخي إضبيْوزا‬ ‫أّطوّيو ٍيالزو‬ ‫وسياهت لدرجت شواس لإلخىة‬ ‫أالُ إضترادا ٍوراُ‬ ‫غيو أباد ّورييغا ٍوّييس‬ ‫ياُ مابيطتراّطني الزوفي‬ ‫ماروه ٍيروضالف ضفارك‬ ‫ضاّذرو توٍاضيفيل‬ ‫ضيرجي ىومتيوّوف‬ ‫ضيقوً بوضع األيادي وإداء صالة اىتنريص‬ ‫سيادة الوىًسٌيىر أًطىًيى فراًكى‬ ‫اىطفير اىبابوي واىقاصذ اىرضوىي‬ ‫يوً اىجَعت ‪ 29‬حسيراُ ‪ 2102‬في تَاً اىطاعت ‪ 93:1‬صباحا‬ ‫في مْيطت دير اىَخيص‪ ،‬اىقذش‬ ‫األب ضييفيو دي ال فويْتي‪ ٍِ ،‬اىرهباُ األصاغر‬ ‫ضنرتير حراضت األرض اىَقذضت‬

سيامة كهنة وشمامسة  

consecration, priests and deacons

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you