Page 1

KVALITETSSYSTEM Bokliste 2013-2014 for fagskolen - Nautisk (1. og 2. år) Student:

Klasse:

F1

Fag Navigasjon

Tittel Navigasjon

Forfatter Norvald Kjerstad

F1

Navigasjon

Norvald Kjerstad

F1

Navigasjon

F1 F1 F1 F1 F1

Kart Kart Sjøveisregler Signalering Engelsk

Elektroniske og akustiske navigasjons systemer 4. utg Fremføring av skip med navigasjonskontroll 2. utg NO 21 NO 559 Nordsjøkart Sjøveisregler Konferer faglærer Konferer faglærer

F1

Maskineri og fremdrift Last., lossing og stuasje

Konferer faglærer Lasteberegninger og behandling av last

Inge Tellnes

Sikkerhet Sikkerhet Skipsteknikk Sjørett og økonomi Sjørett og økonomi

Sikkerhet til sjøs 3. utg IMO80 Skipsteknikk Sjørett og økonomi 1. utg

Paul Utne Kompendium Ansgar Lund Per Aasmundseth

Oppgavebok 1. utg

Per Aasmundseth

Organisasjon og ledelse 2011 Konferer kursleverandør

Per Høiseth Mette Holan

GOC Poseidon

T. Kristensen

Kjøpes gjennom skolen

Matematikk for fagskolen

NKI-forlaget

ISBN 978-82-5626777-4

Konferer faglærer Fysikk for fagskolen

NKI-forlaget

ISBN: 978-82-5626951-8

F2 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3

Ledelse Medisinsk behandling GOC – GMDSS Matematikk Norsk og IKT Fysikk

    

Norvald Kjerstad Sjøkart Sjøkart Siste utgave

Forlag Tapir Akademisk Forlag Tapir Akademisk Forlag Tapir Akademisk Forlag 1. år 1. år Cappelen

Faglærer Universitets forlaget Fagbokforlaget Kursarrangør Fagbokforlaget 1. og 2. år Læremiddelforlaget Læremiddelforlaget NKI forlag 2. år

Bærbar PC for tilkomst skolenett/ Internett Kalkulator type Casio CFX-9850 GB PLUS eller tilsvarende Teknisk formelsamling med tabeller. Kaasa, Pedersen m. flere Maritim norsk-engelsk-engelsk-norsk ordbok Kjøp alltid nyeste utgave. Konferer med faglærer før bøkene kjøpes.

Kryssreferanser Feil! Ukjent Studieplan for TF, linje for maritime fag, nautisk dokumentegenskapsnavn. Eksterne referanser STD.DNV-MA.3.2.2 Outputs - Education / training programmes

File  
File  
Advertisement