Issuu on Google+

- VIDEREGÅENDE SKOLE - FAGSKOLE - KURSSENTER

WWW.BERGENMARITIME.NO


2 - Bergen Maritime

INNHOLD Side 5 Side 9 Side 11 Side 12 Side 19 Side 21 Side 22 Side 27 Side 28 Side 30

Om Bergen Maritime Videregående skole Utdanningsløp Fag videregående skole Fagskole Utdanningsløp Fagretning fagskole Avansert boresimulator Kurssenter Kurs


Bergen Maritime - 3

Bergen Maritime viderefører en over 150 ür lang tradisjon innen maritim utdanning i regionen. Med et bredt tilbud innen maritim- og petroleums-teknisk fagretning, sikrer vi kvalifisert kompetanse og stabil rekruttering til en sektor i stadig vekst.


4 - Bergen Maritime


Bergen Maritime - 5

BERGEN MARITIME - ledende innen maritim fagretning og petroleumsteknologi

Med både videregående skole, fagskole og kurssenter er Bergen Maritime i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner innen maritim fagretning og petroleumsteknologi. Vi tilbyr i dag en rekke populære utdanninger som teknikk og industriell produksjon, elektro, brønnteknikk, petroleumsteknologi og maritime fag. Vår videregående skole og vår fagskole har plass til ca. 600 elever og studenter. Bergen Maritime er eid av Hordaland fylkeskommune og har et godt samarbeid med næringslivet i regionen. I våre moderne lokaler på Vestre Strømkaien tilbyr vi et læringsmiljø med den best kvalifiserte kompetansen og den mest avanserte teknologien i markedet.


6 - Bergen Maritime

TRADISJON FOR KUNNSKAP Bergen maritime i et historisk perspektiv Bergen Maritime er en viktig del av byens historie innen næringsutvikling og sosiale forhold. Siden det første offentlige studietilbudet ble etablert i 1684, har vi ofte blitt omtalt som «den største navigasjonsskolen i Norden». Bergen, som den første byen i Norge, bygde opp en betydelig handelsflåte fra slutten av 1500-tallet. En flåte som vokste fram til byens sjøfart, oppnådde sin første gullalder hundre år senere. Likevel kom det ingen organisert styrmanns- og skipperopplæring før i 1684. Først i 1853 ble utdanningen for alvor organisert med etableringen av Bergens Offentlige Sjømannsskole. Skolen utviklet seg etter hvert både med hensyn til faglig bredde og antall elever. Fra 1885 ble maskinistutdanning et offentlig skoletilbud ved Bergen Maskinistskole.


Bergen Maritime - 7

Frem til 1970-årene utviklet den maritime fagretningen seg jevnt og stødig uten store endringer. Etter 1970 har utdanningen av sjøfolk, både i Bergen og på landsbasis, vært utsatt for stadige endringer. I 1983 ble Bergen maskinistskole og Bergen sjømannsskole slått sammen til Bergen maritime videregående skole. I 2007 ble navnet endret til Bergen maritime videregående skole (BMV) og Bergen maritime fagskole (BMF), oftest bare benevnt som Bergen Maritime.


8 - Bergen Maritime

Vi har hovedkontor for Europa på Forus utenfor Stavanger.

Riggene Selskapet eier to boligplattformer: COSLRigmar er en oppjekkbar plattform med sengeplass til . kontrakter for ConocoPhillips i Norge og UK. I tillegg har vi tre nybygde halvt nedsenkbare boreenheter: COSLPioneer, COSLInnovator og COSLPromoter. Riggene kan operere på havdyp fra 70 til 750 m og er bygd for operasjoner hvor som helst i verden. Riggene har kontrakter med Statoil; COSLPioneer har kontrakt til august 2016, og de to andre riggene til 2021 for operasjoner på Trollfeltet. Utdanning og opplæring Simulatoren skal benyttes av CDE til kursing og trening av eget personell, men SOTS skal også kunne benytte seg av simulatoren i sitt arbeid som utdanningsinstitusjon. Kompetanse og henvendelse til vår hovedkontor på Forus. Rekruttering med erfaring samt lærlinger og nyutdannet personell. For mer informasjon om våre stillinger, vennligst besøk vår webside www.cosl.no

foto Tove Elin Berg

COSL Drilling Europe AS (CDE) er et datterselskap til China


Bergen Maritime - 9

VIDEREGÅENDE SKOLE - grunnlaget for en spennende karriere Har du gjort deg opp en mening om hva du vil utdanne deg til? Visste du at videregående utdanning innen yrkesfag gir deg stor valgfrihet og mange muligheter - både under selve utdanningen og etter at du har fullført fagbrevet? Du kan velge mellom disse fagretningene: elektro, teknikk og industriell produksjon, automatisering, elenergi, brønnteknikk, industriteknologi og maritime fag. Alle fagretningene kombinerer teori med relevant praksis. Vi har et nært samarbeid med næringslivet og kan derfor tilby utdanninger tilpasset behovet innen maritim og petroleumsrelatert næring. Dette er fremtidsrettede bransjer med spennende jobber og god lønn. Med bakgrunn fra Bergen Maritime videregående skole kan du søke videre på fagskole, ingeniørhøgskole eller annen høyere utdanning - også i utlandet. Det du lærer i dag, får du bruk for i din fremtidige yrkeskarriere!


Du finner mulighetene hos oss

Mamma leter etter olje Charlotte Folge, HR-konsulent og mamma til Mari (4). Sammen gjør de nye, spennende oppdagelser i dypet.

En spennende jobb og nye utfordringer – hver dag. Det er Transocean! I over 40 år har vi vært det ledende riggselskapet på norsk sokkel. Nøkkelen til suksess er dyktige medarbeidere, fokus på HMS, kvalitet og kunnskap. Nå skal vi videre, og du er velkommen til å slå følge!

www.deepwater.com

KOLON | Foto: Emile Ashley

10 - Bergen Maritime


Bergen Maritime - 11

UTDANNINGSLØP VIDEREUTDANNING

VG 3

AUTOMATISERINGSFAGET

VG 2

AUTOMATISERING

VG 2

VG 2

ELENERGI

MARITIME FAG

VG 1

ELEKTROFAG

VG 2

BRØNNTEKNIKK

VG 1

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

VG 2

INDUSTRITEKNOLOGI


12 - Bergen Maritime

VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Du som velger denne retningen bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du må kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er viktig. Utdanningsprogrammet fører frem til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene. Det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

VG1 ELEKTROFAG Elektrofagene inngår i noen av de viktigste yrkene som skal til for å få et samfunn til å fungere. Velger du elektrofag kan du tre inn i en spennende verden som gir deg en strøm av muligheter. Du kan spesialisere deg innen blant annet elektronikk, automatisering og elenergi, som igjen rekrutterer til stillinger både innen landindustri, sjøfart og offshore. Du må ha fokus på sikkerhet, samt evnen til å arbeide nøyaktig og systematisk. Deler av opplæringen foregår i en bedrift. Etter grunnutdannelsen kan du gå videre på fagskolen eller ta ingeniørutdanning.


Bergen Maritime - 13

- ET SELSKAP I AVIKOM-GRUPPEN

MØTEROMSLØSNINGER - VIDEOKONFERANSE - INFOSYSTEMER - WEB-TV - STREAMING - DISPLAYSYSTMER - DECT

OLJESEKTOREN - UTDANNING - KOMMUNER - AUDITORIUM - SYSTEMINTEGRASJONER - PERSONLIGE LØSNINGER


14 - Bergen Maritime

VG2 AUTOMATISERING Et vidt spekter av spennende jobber står i kø for en som har utdannelse i automatiseringsfag. Innen de fleste ledd i prosessbedrifter og industri er det stort behov for en dyktig automatiker . Utdanningen skal utvikle og sikre høy kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og annen næringsvirksomhet. Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev innen valgte fordypningsfag.

VG2 BRØNNTEKNIKK Brønnteknikk er utgangspunktet for aktiviteter i olje- og gassvirksomhet. Dette er en av Norges viktigste arenaer for teknologiutvikling, og også en av våre største eksportnæringer. En utdanning innen brønnteknikk gir deg mange muligheter til en spennende og utfordrende jobb - både offshore og på land. Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev innen valgte fordypningsfag.


Bergen Maritime - 15

VG2 ELENERGI I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Utdanningen gir kompetanse som dekker behov innen helsevesen, næringsliv, boliginstallasjoner, skipsfart, samferdsel, olje- og gassindustri kraftproduksjon og industri. Arbeider du innen dette vil du daglig møte andre mennesker, som kunder og leverandører fra andre yrkesgrupper. Elenergifaget kvalifiserer fagfolk i henhold til samfunnets krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av ulike systemer og tilhørende utstyr. Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev innen valgte fordypningsfag.

VG2 INDUSTRITEKNOLOGI Programområdet legger grunnlaget for jobb innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsplasser. Utdanning i industriteknologi skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet samt legge grunnlaget for tverrfaglig tenkning. Du som velger industriteknologi bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev innen valgte fordypningsfag.


16 - Bergen Maritime

The preferred subsea partner Building a future under water At Aker Solution’s service base at Ågotnes outside Bergen, we have pooled some of the foremost operational subsea expertise in the world, with specialists in charge of management and installation projects as well as operations and maintenance assignments for the North Sea sector. Our team comprises almost 700 highly qualified engineers, technicians and operators, offering unique expert knowledge in their specialist fields. The growth experienced over the and with new contracts secured for and the Vigdis WOS and Skuld fast

strong sea currents place enormous strain on deep-sea installations and

has developed innovative solutions Solutions is a leading subsea company with a portfolio combining the most advanced technology with innovative operations and

www.akersolutions.com/subsea


Bergen Maritime - 17

VG2 MARITIM FAGRETNING Norge og det internasjonale markedet er avhengig av driftssikre, velfungerende fartøy med avansert teknologi og automatiserte prosesser. Programområdet for maritime fag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse om bord på skip og flytende installasjoner. Utdanningen skal bidra til å utvikle dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen drift av skip. Mulighetene er mange - blant annet innen offshore og supply, fraktefartøy innenriks og utenriks samt cruiseskip. Fagene krever økt bevissthet innen HMS både ombord og i land. Erfaring og kunnskap innen faget gjør deg verdifull og ettertraktet i arbeidsmarkedet. Skolen tilbyr et ett-årig utdanningsprogram; VG2 maritime fag. Programområdet er delt i en fellesdel og en fordypningsdel for matros og motormann. Utdanningen etterfølges av en læretidperiode i bedrift, ombord på skip og fører fram til fagbrev for Matros og/eller Motormann.

VG3 AUTOMATISERING Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri, olje- og gassindustrien og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer. Dette er systemer som benyttes til kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.


18 - Bergen Maritime


Bergen Maritime - 19

FAGSKOLE - for deg som sikter litt høyere En fagskole tilbyr utdannelse over videregående nivå, i likhet med høyere utdanning. Undervisningen er fordelt mellom opplæring i klasserom, prosjektarbeid, arbeid i simulator og laboratorier. Du må ha relevant fagbrev og praksis for å begynne på fagskolen. Bergen Maritime Fagskole (BMF) utdanner fagfolk til maritime og petroleumstekniske næringer. BMF videreutvikler hele tiden et internasjonalt og konkurransedyktig utdanningstilbud i nært samarbeid med regionale maritime- og petroleumstekniske næringer. Skolen samarbeider også med høyskoler om å utvikle en tilpasset videreutdanning på høyskolenivå. BMF utfører sin virksomhet profesjonelt og servicerettet overfor studentene. Skolen er DNV sertifisert.

Vi er en av Norges Største lærlingebedrift. Vi rekrutterer innen Maritime fag, Restaurant og matfag. Hurtigruten er lærebedrift og har ca 160 lærlinger og 14 dekkskadetter innenfor 6 forskjellige fag. Disse er; Styrmann, motormann, matros, skipselektriker, kokk, servitør og resepsjonist.

www.hurtigruten.no


20 - Bergen Maritime

“Where can I take the next step in Norway’s global oil and gas success story?” – Take a position with Aker Solutions. Visit Career at www.akersolutions.com


Bergen Maritime - 21

UTDANNINGSLØP Du må ha relevant fagbrev og praksis for å begynne på fagskolen. Fordypningene gir deg mulighet til å oppnå sertifikater på høyeste nivå innen de respektive fag-områdene. Utdanningen tilfredsstiller alle nødvendige internasjonale krav og den maritime utdanningen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Bergen Maritime Fagskole tilbyr søkere fra hele landet toårig NOKUT-godkjent heltidsutdanning i: Maritim fagretning Med fordypningene maskinoffiser og dekksoffiser, både på operativt og ledelsesnivå. Petroleumsteknologi Med fordypninger i boring og havbunnsinstallasjoner.


22 - Bergen Maritime

MARITIM FAGRETNING Skolen har maritim fagretning med nivådelt fordypning til dekksoffiser og maskinoffiser, både på operativt og ledelsesnivå. Opptakskrav er fullført og bestått VG2 maritimefag + fagbrev matros eller motormann, eller som praksiskandidat med mer enn 5 års relevant praksis fra fartøy. 1. Fordypning maskinoffiser på ledelsesnivå 2. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå 3. Fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå 4. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå

FORDYPNING DEKKSOFFISER Utdanning til dekksoffiser Fordypning som dekksoffiser gir den teoretiske kompetansen som kreves for å løse høyeste sertifikat som dekksoffiser (sjøkaptein) etter de til enhver tid gjeldende krav. Utdanningen er nivåbasert, fordelt på to skoleår: 1. år Dekksoffiser på operativt nivå Utdanner dekksoffiserer på operativt nivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse dekksoffisersertifikat klasse 4, Vaktoffiser. 2. år Dekksoffiser på ledelsesnivå Utdanner dekksoffiserer på ledelsesnivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse dekksoffisersertifikat klasse 1, Sjøkaptein.

FORDYPNING MASKINOFFISER Utdanning til maskinoffiser Fordypning maskinoffiser gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å løse maskinoffisersertifikat etter de til enhver tid gjeldende krav. Utdanningen er nivåbasert, fordelt på to skoleår: 1. år Maskinoffiser på operativt nivå Utdanner maskinoffiserer på operativt nivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse maskinoffiser sertifikat klasse M4, Vaktoffiser. 2. år Maskinoffiser på ledelsesnivå Utdanner maskinoffiserer på ledelsesnivå og gir den teoretiske delen av utdanningen som kreves for å kunne løse maskinoffiser sertifikat klasse M1, Maskinsjef.


Bergen Maritime - 23

PETROLEUMSTEKNOLOGI Utdanning på petroleumsteknisk linje gir generell fagkompetanse som kvalifiserer til arbeid på operasjonelt ledernivå som petroleumstekniker offshore eller på land. Du kan velge mellom fordypning i boring eller havbunnsinstallasjoner. Studiet er et 2-årig studium.

FORDYPNING BORING Tilfredsstiller kravet til teoretisk opplæring som borer og boresjef. Sentrale arbeidsoppgaver er bruk av boreutstyr, brønnlogging, trykkontroll, sementering og boreslam.

FORDYPNING HAVBUNNSINSTALLASJONER Kvalifiserer til stillinger som omfatter drift, operasjoner og organisering av havbunnsinstallasjoner. Denne subsea ingeniørutdannelsen kan kombineres med arbeid i fast rotasjon innen offshore virksomhet.


24 - Bergen Maritime

KRANFØRERSKOLEN

www.kranforerskolen.no  55 24 55 55 Sertifisert opplæring Kranfører  Truckfører  Rigger  Fallsikring  Personløfter Løfteredskap  Anhuker  Stropper  Signalgiver


Bergen Maritime - 25

Leverandør av kaffeautomater og kaffemaskiner samt varmdrikkautomater siden 1995. Vi skreddersyr systemer som tilfredstiller deres behov. Kaffemaskiner med alle kaffevarianter samt sjokolade og tevann. Vannmaskiner med tapping til krus , flasker og karaffel. Vi leverer også alle typer vareautomater. Tlf. 55 34 26 00 E-post: age.andersen@elvent.no

 

 




26 - Bergen Maritime

Grunnen til at vi treffer så Godt, er dyktiGe medarbeidere.

artic 6277

nå trenGer vi enda flere. I Odfjell Drilling treffer vi med brønnene våre. Og vi treffer med målsettingene våre. Bred kompetanse innen boresektoren, en bedriftskultur som tar vare på medarbeidere og en internasjonal satsing med djerve ambisjoner er tre viktige grunner til at vi har lykkes. Men hovedgrunnen er selvfølgelig at vi har dyktige medarbeidere som lykkes med å sette målsettinger og planer ut i livet.

Til alt dette trenger vi nye medarbeidere innen en rekke kategorier:

Nå vokser vi videre. Vi har fått en kontrakt med Statoil om produksjonsboring på åtte installasjoner i Nordsjøen. Vi har bygget fire nye rigger og boreskip som er satt i drift i Norge og internasjonalt. Vi arbeider med å realisere planer om omfattende nye boreaktiviteter i Nordsjøen og internasjonalt.

• Ingeniører og prosjektledere

• Borepersonell • Maritimt og teknisk personell • Administrasjons- og stabsfunksjoner Velkommen til å søke!

For mer informasjon: www.odfjelldrilling.com/Career www.odfjelldrilling.com


Bergen Maritime - 27

AVANSERT BORESIMULATOR - skaper et autentisk læringsmiljø Bergen Maritime Fagskole har trolig landets mest avanserte bore-simulator. Dette er en fullskala boresimulator med 3D-visualisering av boredekk og nedihulls boreoperasjoner, fullt integrert. Simulatoren kan gjenskape miljøet på faste rigger, flyterigg, jackup og boreskip. Boresimulatoren gir gode muligheter til trening og øvelse på aktuelle og uventede hendelser som fastkjørt borestreng, tap av brønnvæsker og trykkontroll. Direkte overføring til undervisningsrom og et avansert opptakssystem gir muligheter for å lære av feil og erfaringer fra situasjonene det trenes på. Dette er nyttig for trening av de ulike teamene ombord. Vi kan både trene på de tekniske utfordringene og på samspillet mellom de involverte deltakerne i teamet. Simulatorteknologien er testet og videreutviklet i nært samarbeid med aktører i bransjen. Næringslivet ser store muligheter for nyttig opplæring og trening, samt store kostnadsbesparelser.


28 - Bergen Maritime

KURSSENTER - for at du alltid skal være oppdatert Bergen Maritime har et eget kurssenter som tilbyr ulike kurs for yrkesutøvere i elektro, maritim og offshore sektor. Våre dyktige instruktører har høy kompetanse og bred praktisk erfaring innen offshore og landbasert virksomhet. Kurssenteret tilbyr relevante kurs med høy kvalitet, som til enhver tid tilfredsstiller de siste krav og standarder i bransjen. Kursene kombinerer både teori og praksis i skolens avanserte simulatorpark. I tillegg til våre standardkurs kan vi skreddersy opplegg etter behov.


Bergen Maritime - 29


30 - Bergen Maritime

KURS: PETROLEUMSTEKNOLOGI Grunnleggende kurs i boring og brønnteknikk: Et introduksjonskurs for deg som ønsker å søke jobb offshore innen dette fagfeltet. Det finnes også landbaserte jobber i oljeindustrien der du kan ha stor nytte av kurset. Du får faglig fordypning gjennom blant annet slamlaboratorieøvelser og prosjektoppgaver. Kurset dekker alle felles program fra vg2 brønnteknikk. Du får også nødvendig sikkerhetskurs (OLF) for å kunne arbeide på plattform. Hydraulikk: Bergen maritime fagskole har som den første offentlige skolen i Norge fått CETOP godkjenning på nivå 1 og nivå 2. Dette er en Europeisk kvalifikasjon for standard innen utdanning i hydraulikk. Godkjent CETOP nivå 1: Godkjenner våre studenter på et basisnivå i hydraulikk. Godkjent CETOP nivå 2: Gir studentene våre et «sertifikat» på at vedkommende tilfredsstiller formelle krav for å arbeide med hydraulisk løfteutstyr offshore. Forutsetningen for å få CETOP nivå 2 er at du deltar på all undervisning i hydraulikk, får godkjent 10 arbeidskrav i faget og har avlagt eksamen. CETOP utdanningen er godkjent av NOKUT, CETOP sentralt og av HPFhydraulikk og Pneumatikk Foreningen i Norge.

supplier of simulators for maritime training

www.poseidon.no


Bergen Maritime - 31

MARITIM FAGRETNING Tankermannkurs Skolen tilbyr kurs Tankerman Advanced for Kjemikalie og Oljetankere Kurset dekker de internasjonale krav som er beskrevet i STCW konvensjonen. Kurset er beregnet for skipsoffiserer på ledelsesnivå. I tillegg til kravene fra STCW konvensjonen gis det opplæring i optimal bruk av skipet, som gjelder tank- og havnerotasjon, og følgelig det økonomiske aspektet i en rundreise. ECDIS kurs: Skolen tilbyr kurs ECDIS /AIS Dette kurset er beregnet for navigatører og det gir en oppdatert kunnskap på ECDIS/AIS teknologien, og inneholder undervisning i det databaserte navigasjonsinformasjonssystemet ECDIS - Electronic Chart Display and Information System. Du må ha erfaring i kartarbeid, samt kjennskap til standard navigasjonsprosedyrer og utstyr. ISM koden: Et grunnleggende kurs hvor målet er å øke forståelsen for hvordan ISM koden styrer sikkerhetssystemene i rederiene og ombord i fartøyene. Målgruppen er skipsoffiserer samt landansatte i rederi organisasjonen som er ansvarlige for fartøyets/rederiets dokumentstyrings system. ISPS kurs: Kurset beskriver kravene omkring havnesikringstraktatet, dokumentasjon og kontroll rundt disse tema.

Tlf. 55 21 63 00 • E-post: mailbox@jlmr.co • www.jlmr.no


TA KONTAKT MED OSS Postadresse: 6065 Postterminalen 5892 Bergen Besøksadresse Vestre Strømkaien 10 5008 Bergen tlf: 55 33 75 00 faks: 55 33 75 01 e-post: post.bmv@hfk.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 14893 • www.jsnorge.no

WWW.BERGENMARITIME.NO

Skan QR-koden og gå direkte inn på vår hjemmeside


Presentasjonsbrosjyre