Page 90

zabytki, o co to larmo? Heritage Architecture – why the fuss?

Często widujemy w Katowicach budynki, które w naszej opinii mają szczególną wartość – postrzegamy je jako zabytki. Cieszy nas, gdy prezentują się okazale – wyremontowane i dobrze utrzymane. Wtedy stają się powodem do dumy. Gdy jednak są zniszczone i zaniedbane, zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Nienajlepszy stan techniczny katowickich zabytków nie jest przypadkiem. System ochrony zabytków i opieki nad nimi częściowo wpływa na tę sytuację. Działanie systemu ochrony zabytków pokazują infografiki. Zostały one przygotowane w oparciu o dane statystyczne. Obrazują powstawanie rejestru zabytków, jego strukturę i jedno ze źródeł finansowania remontów budynków zabytkowych. Ochroną otacza się nie tylko zabytki ujęte w rejestrze. Na co dzień wykorzystuje się w tym celu również m.in. gminne ewidencje zabytków i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Infografiki dotyczą jednak tylko zabytków „rejestrowych”.

Jak działa rejestr zabytków? How does the register of heritage buildings work?

We often see buildings which in our opinion are of heritage value and are pleased and proud to see that they are refurbished and well maintained. If, on the other hand, they are dilapidated and uncared for, we tend to wonder why this is the case. The condition of Katowice’s heritage buildings is by no means a coincidence. The heritage architecture protection and preservation system is partly responsible for this situation. Its functioning is illustrated by infographics which were developed based on relevant statistical data and show the formation of the register of heritage buildings, its structure and one of the sources for funding refurbishment projects of heritage buildings.

autorzy authors Anna Kącka Aleksandra Krupa Jakub Zasina larmoozabytki.pl larmoozabytki.pl/en

The buildings included in the register are not the only ones that are looked after. Other protected sites include those listed in municipal records of heritage sites, cultural heritage parks, historical monuments and special interest sites included local spatial development plans. The present infographics, however, apply to listed buildings only.

Wznoszone w różnych okresach historycznych budynki, wzbogacają i urozmaicają krajobraz oraz strukturę miast i wsi. Konserwator zabytków może podjąć decyzję o tym, by chronić dany obiekt i umieścić go w rejestrze. Może to zrobić także na wniosek właściciela zabytku. Tak właśnie powstaje rejestr zabytków, do którego wpisywane są kamienice, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, pałace, wille itp.

Buildings which are built in cities and villages in different historical periods contribute to and enrich local landscape. A relevant Conservation Officer may then decide that, in order to protect a  given building, it should be entered into the Register of Heritage Buildings. It can also be done at the request of the building owner. Thus, a register of heritage buildings is created, which consists of residential, public and industrial buildings, palaces, villas, and many other buildings.

Schemat pokazuje proces od powstania budynku do momentu wpisania go do rejestru zabytków. The diagram shows the entire process for a building from erection to registration.

86

The Joy of Experimenting. Medialab Katowice 2012  

Medialab Katowice is an experimental project from the Institution of Culture: Katowice – City of Gardens. It combines creative, research and...

The Joy of Experimenting. Medialab Katowice 2012  

Medialab Katowice is an experimental project from the Institution of Culture: Katowice – City of Gardens. It combines creative, research and...

Advertisement