Page 1

Riv ur och spara kortet!

Distribueras i Alingsås, Vårgårda och Lerums kommun.

FastighetDirekt distribueras till privata och offentliga fastighetsbolag. Här får du som fastighetsbolag/förvaltare vägledning av företag som vill hjälpa dig att underhålla din fastighet. Intresserad av att medverka i utskicket? Ring 033-21 15 65.

ALLT INOM MÅLERI OCH TAPETSERING Penselbröderna AB utför små och stora måleriarbeten med hög kvalitet! Vi målar i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås.

Telefon: 031 19 50 00 www.penselbroderna.se

Vi jobbar med fönsterrenovering och mindre snickerier som kök altaner m.m. Även renovering av badrum. Läs mer på www.fogtjanst.se Vi utför rörinstallationer och installationer av värmepumpar Rörarbeten, VVS-arbeten, alla typer av arbeten som rör värmepumpar, installationer, reparationer och service

Tomas 0708-84 44 24 Ulrika 0702-38 38 35

ALINGSÅS FOGTJÄNST AB

AllA typer Av partner byggjobb, små som storA

Vi erbjuder marknadens bredaste program av Kenneth Anderssonvi har även brand- och räddnings våtrumsbehörighet. Brandskyddstekniker material. Service och underhåll av brandskyddsutrustning och nödljus. Även teleFoN Mob: 0727-15 50 60 Box 238 utbildning och50 systematiskt Tel: 0322-66 60 441 25 Alingsås 0708-310 447 brandskyddsarbete. kenneth@alingsas-brandskydd.se www.alingsas-brandskydd.se partner

Med över 30 år i branschen ser vi på Kenneth Andersson kundens behov och krav på ett Brandskyddstekniker kostnadseffektivt brandskydd.

www.alingsas-brandskydd.se

Mob: 0727-15 50 60 Box 238 Tel: 0322-66 50 60 441 25 Alingsås – Ett företag med rätt skydd mot brand. kenneth@alingsas-brandskydd.se www.alingsas-brandskydd.se

Vi installerar och erbjuder service på allt inom kamera-, larm- och passagesystem.

Det är dina behov som styr. Kontakta oss eller läs mer på www.vargardasakerhet.se Jimmy Elmelid 010-448 45 60

Ring 070-581 25 35

NEA - kunden i centrum

Vi skräddarsyr installationer och tekniska lösningar efter dina krav på miljö och säkerhet.

AJ Mur & Puts AB

arenhet f r e s r å 0 3 eten! b r a s g n i n av riv Vi utför arbeten i hela västra Sverige! Telefon 0322-63 51 12 eller 0708-55 37 56

om-, ny- och tillbyggnader tak-, fasad, fönsterbyten, kök, altaner m.m. Kontakta oss gärna för mer information eller besök vår hemsida www.alingsassnickarna.com


Distribueras i Alingsås, Vårgårda och Lerums kommun. FastighetDirekt distribueras till privata och offentliga fastighetsbolag. Här får du som fastighetsbolag/förvaltare vägledning av företag som vill hjälpa dig att underhålla din fastighet. Intresserad av att medverka i utskicket? Ring 033-21 15 65.

KoNtAKtA oss FÖr mer INFormAtIoN Aj mur & puts Ab Hemsjökvarnkärrsväg 13 448 96 tollered tel. 0708-310 447 Fax 0302-321 35 e-post: anders@ajmur.se www.ajmur.se

Alingsås Fogtjänst AB Arrendeg. 72 441 56 Alingsås partner Tomas 0708-84 44 24 Ulrika 0702-38 38 35 Kenneth Andersson Kenneth Johansson Brandskyddstekniker E-post: fogarn@telia.com

Brandskyddstekniker

Mob: 0727-15 Tel. 0322 -50 6660 50 60 Tel: 0322-66 6050 60 Mobil 072750 - 15 kenneth@alingsas-brandskydd.se

Box 238 441 25 Alingsås www.alingsas-brandskydd.se

partner

AJ Mur & Puts AB

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ER FASTIGHET!

Box 238, 441 25 Alingsås kenneth@alingsas-brandskydd.se

Ring oss för kostnadsfri offert när det gäller er fastighet! Telefon 0708-86 92 49 E-post: info@jh-rorservice.se

Kenneth Andersson Brandskyddstekniker

www.alingsas-brandskydd.se

Mob: 0727-15 50 60 Box 238 Tel: 0322-66 50 60 441rätt 25 Alingsås – Ett företag med skydd mot brand. kenneth@alingsas-brandskydd.se www.alingsas-brandskydd.se

t ss när de o a t k a t n Ko tighet! s a f r e r e l gäl Patrik blomqvist 0730-80 20 37 alingsassnickarna@telia.com www.alingsassnickarna.com

Brandt Riv & Transport Björkvägen 6 441 92 Alingsås Tel 0322-63 51 12 Mob 0708-55 37 56 E-post: jens.br@telia.com

Lars-Olof Mellberg Mobil: 070-584 53 48 Rolf Gustafsson Mobil: 070-594 53 33 Fredrik Mellberg Mobil: 070-890 95 07

Telefon: 031 19 50 00 www.penselbroderna.se

Kontakta mig när det gäller installationer i er fastighet! NEA är en av Sveriges största elinstallatörer. Vi har bred kompetens med inriktning mot industri, offentlig förvaltning, byggföretag och privatpersoner.

Tony Willner, Vårgårda Säkerhetsservice

Ring 070-581 25 35 NEA Installation AB Division Väst Sävelundsgatan 8, 441 38 Alingsås Telefon 0322-67 11 00 info.alingsas@nea.se | www.nea.se

www.vargardasakerhet.se

tony@vargardasakerhet.se Djupedalsgatan 9, Vårgårda

Jimmy Elmelid 010-448 45 60

Alingsas  

FastighetDirekt Alingsås

Advertisement