Page 1

Ditt

hälsoval Nr. 1/2012

Livsstilsprojekt för ett friskare liv

De drabbades av sjukdom

– startade assistansföretag

Backe bäst i landet

Offerdal

– den kooperativa hälsocentralen

Välj din sjukgymnast

Du som patient har ALLTID rätt att välja vilken sjukgymnast du önskar bli behandlad av, en privatpraktiserande sjukgymnast eller av hälsocentralens sjukgymnast.

IngeT krAv på LäkArremIss privatpraktiserande sjukgymnaster i Jämtland – Härjedalen.


”Jag mår så mycket bättre!” När kollade du din hälsostatus senast? Bilen åker du snällt med till besiktningen varje år om den är några år gammal, men när gjorde du senast en liknande genomgång av din egen kropp och hälsa? En del är duktiga på att ta hand om sig själv, andra kanske får hälsoundersökning via jobbet med vissa intervall, men för de flesta av oss är det tyvärr inget vi gör regelbundet. Det borde vi göra – för det gör nytta för hälsan. Övervikt är ett stort problem, inte minst i vår region. Men det går att göra något åt problemen. Regelbunden hälsokontroll är ett bra första steg. Men att vi börjar att röra på oss och se över kostvanor är också nödvändigt. Själv har jag gått ner 14 kilo genom att ändra mina matvanor och börja motionera. Och jag mår så mycket bättre! På sidan 11 kan du läsa om ett projekt som startat i Strömsund och Ragunda – som syftar till att förändra folks livsstil för att, bland annat, minska övervikten. 40 år har gått sedan Offerdals hälsocentral öppnade – i dag är den ett kooperativ med 650 delägare. Vi har hälsat på. Läs mer på sidan 14.

Välj din sjukgymnast Du kan välja någon av de privatpraktiserande sjukgymnasterna som är anslutna till landstinget eller en sjukgymnast på din hälsocentral.

Välkommen att kontakta oss! Active RehAb Ab

Bodil Eriksson • Storgatan 38 • Östersund • 063-13 38 80

bRittA hjAlmARs leg sjukgymnAst Frösövägen 53 • Frösön • 063-51 18 70

När familjen Grahn drabbades av en tragedi upplevde de brister i den kommunala personliga assistansen. I stället för att klaga startade de eget! I dag har de över 100 anställda (sidan 6).

bRunflo sjukgymnAstik

Jarl Månsson • Rosenlundsvägen 2 • Brunflo • 063-202 85

city sjukgymnAstik

Anders Nilsson • Staffan Lundh • Per Westling Katarina Wasteson • Storgatan 40 • Östersund • 063-10 08 00

Och så kan vi nöjt konstatera att det äntligen är klart med gratis vaccinering mot livmoderhalscancer för alla tjejer i Sverige.

fysioRehAb fRösön

Michael Sundström • Fritshemsgatan 1 • Frösön • 063-570707

Stefan Sahlberg

hoting sjukgymnAstik & hälsoseRvice Carina Mauritzon • Storgatan 24 • Hoting • 0671-107 05

ditt hälsoval delas ut till hushållen i Östersunds kommun med dess kranskommuner. Tel 060-57 21 50, Fax 060-57 21 30. Annonsförsäljning: MediaInvest Upplaga: Cirka 50 000 ex Ansvarig utgivare: Stefan Sahlberg Adress: LokalAktuellt, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå Tryckeri: Ektab Produktion: Journalisthuset Distributör: SDR

Vill du också synas? ig me d d r e p l jä h i V ge n k u n d t id n i n n e l l e r b i l ag a

Fa hA milj ElRlVERen so äK ADE m NIN NY gE GÖ A BA N I R S DR

Sä TAl UC UM lN Cé G e KE R äS KU R TR VATT ND Ygg EN ER AR E KY til lSER lh V AV ICE S

lU väRfTVä me R M R V Ep Ill UM AN p

alet en ov s l hVäsä ott terb

060-57 21 50 1

2

r ditt hälsoval 1/2012 ngera cker Hur fuvalet? Så ty erna hälsotiderna ik it l Po vänte rden i vå en till erbott väSt

s sistan lig as

on r pers bjude da er n. Frösun vill ha de du som t. ! et så får du veta mer Oavs --->

Vänd .se

frosunda

blad

mARiA mARken sjukgymnAstik Ab

Maria Marken • Akademigatan 4c • Östersund • 063-10 27 10

metRopolen

Inger Bjernestedt • Roland Höög • Torsten Larsson Skiftesvägen 3 • Östersund • 063-55 65 50

sjukgymnAsteRnA i centRum

Yrsa Wikström • Lena Larsson • Maria Ericson Postgränd 20 B • Östersund • 063-10 28 02

stRömsunds sjukgymnAstik

Iréne Persson • Storgatan 21 • Strömsund • 0670-132 80

viktoRiA pRAktiken

Ola Lekselius • Prästgatan 41 • Östersund • 063-12 78 90

Inget krav på läkarremiss. Kostnad 100 kr/ besök • Högkostnads/frikort gäller.


– Det är inte mitt fel. – Jag kan inte bota. – Jag har rätt att få hjälp. Vart femte barn i Sverige har en förälder som missbrukar alkohol. Som nära anhörig har man rätt att må bra fast den anhörige missbrukar eller har en psykisk ohälsa. Vill du veta mer? Hör av dig till Fjärilen Jämtland för tips, stöd och information. 063-12 76 53 > fjarilen@mobilisering.nu > www.mobilisering.nu/fjarilen duplicera.nu

>

Åderbråck Hudförändringar Sterilisering (män) Intyg av olika slag Hälsoundersökning Vaccinationer

Vi hjälper dig

Ring så berättar vi gärna mer. Välkommen till oss!

www.medicindirekt.se • 063-670 20 00 • Akademigatan 4C, 831 40 Östersund ditt hälsoval 1/2012

3


Flickor får gratis vaccination mot livmoderhalscancer Från och med i år kommer hundratusentals flickor i Sverige att få en gratis vaccination mot det virus som orsakar livmoderhalscancer. Socialstyrelsen har beslutat att Gardasil ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjudas av skolhälsovården.

H

ittills har var fjärde tonårsflicka i Sverige vaccinerat sig mot det humana papillomviruset (HPV). Från och med i år kommer skyddet att bli tillgängligt för en betydligt större grupp. Det finns skeptiker som anser att vaccinet inte är tillräckligt utprövat och några föräldrar har uttryckt oro över eventuella risker och biverkningar. – Det får man respektera och vaccinationen är frivillig. Jag tycker personligen att det känns tryggt eftersom vaccinet redan använts i Europa i tio år. Dessutom tycker jag att Socialstyrelsen är en trygg röst i det här beslutet som jag litar på, säger skolsköterskan Lotta Blomqvist.

Det är några få typer av viruset som i stort sett orsakar all livmoderhalscancer. Sjukdomen är den tredje vanligaste cancertypen som drabbar kvinnor mellan 15 och 44 år och 150 kvinnor dör av sjukdomen varje år. Det är i första hand alla flickor i Sverige födda 1999 eller senare som kommer att erbjudas vaccinationen under årskurs 5 och 6. Men erbjudandet om gratis vaccinering, den så kallade HVP-vaccinationen, gäller även alla flickor födda 1993 eller senare som ännu inte vaccinerat sig. På Bräcke skola där skolsköterskan Lotta Blomqvist arbetar har vaccinationerna påbörjats. De allra flesta föräldrar vill att deras flickor ska vaccinera sig.

Alla flickor födda 1993 eller senare erbjuds vaccinering. – Mina egna döttrar har gjort det. Jag hoppas och tror att vi i förlängningen kan se den positiva effekten av det här, säger Lotta Blomqvist. Vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer men även förstadier till cancer i underlivet som orsakats av det så kallade papillomviruset. Av de drygt 100 olika typer av HPV som identifierats är så många som 30-40 procent sexuellt överförbara. Annika Sohlander Cassel

Foto: CanStock

Fakta Livmoderhalscancer g Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancertyp som drabbar kvinnor i åldrarna 15-44 år i Europa. g Papillomviruset orsakar förutom livmoderhalscancer en rad genitala sjukdomar, bland annat kondylom som är en av de vanligaste sjukdomar som överförs sexuellt. g Sedan 2006 har 24 miljoner flickor och kvinnor i världen vaccinerat sig varav 135 000 bara i Sverige.

Välkommen till de privata hälsocentralerna i

Jämtland/Härjedalen Vi står för god tillgänglighet och professionellt bemötande. Våra patienter är nöjda, vi är rankade i toppskiktet av alla hälsocentraler i Jämtland/Härjedalen. Våra öppettider är måndag-fredag 08.00-17.00. Välkommen att lista Dig hos oss.

Nya Närvården Hoting 0671-71 66 80 Strömsund 0670-166 80 www.nnv.nu 4

ditt hälsoval 1/2012

Offerdals Hälsocentral Ek fören. Medborgarkooperativ Offerdal 0640-166 80 www.offerdalshalsocentral.se

Fjällhälsan Hede Vemdalen 0684-160 00 www.fjallhalsan.se

Utrikeshälsan har även kvällsöppet på onsdagar fram till kl. 19.00 Hammerdal 0644-722 00 www.utrikeshalsan.se


De flesta äldre ger hemtjänsten och sitt äldreboende högt betyg. Däremot är många missnöjda med den sociala samvaron och utbudet av aktiviteter. Högt upp på önskelistan står en pratstund med personalen.

S

ocialstyrelsens tredje undersökning om de äldres uppfattning om hur de bor och vilken hjälp de får publicerades i slutet av förra året. Syftet är att förbättra verksamheten. – Det är av avgörande betydelse att de äldre själva får komma till tals för att utveckla verksamheten, säger Mona Heurgren, enhetschef vid Socialstyrelsen. Nöjda överlag

Enkätundersökningen omfattar 83 000 äldre över 65 år och visar att de äldre överlag är nöjda med tryggheten och bemötandet i sitt

Foto: CanStock

Äldrevården får höga betyg men pratstunden viktigast för de äldre

De äldre är nöjda med trygghet och bemötande när de ­betygsätter äldre­ boenden och hemtjänst.

äldreboende eller från hemtjänsten. Men resultaten skiftar inom olika områden. Äldre som uppgett att de upplever sin hälsa som dålig är ofta mindre nöja med sitt boende och den hjälp de får från hemtjänsten.

I stället önskar många äldre att de fick göra det de tycker är roligt eller få en liten pratstund med personalen. Att komma ut när de vill eller erbjudas olika sociala aktiviteter står också högt på de äldres önskelista.

Social samvaro

Saknar information

Även äldre som är oroliga och lider av ångest känner sig missnöjda med äldreomsorgen. Ett av de viktigaste områdena, det som handlar om social samvaro och aktiviteter får genomgående lågt betyg. Resultatet har varit desamma i tidigare undersökningar, något som ses som äldreomsorgens akilleshäl.

Många äldre tycker också att de inte får tillräcklig information om förändringar när det exempelvis gäller ny personal eller vad hemtjänsten ska hjälpa till med. Många äldre känner inte att de har tillräckligt mycket inflytande när det gäller åsikter och önskemål. Fler var missnöjda med sina

äldreboenden i den nya undersökningen jämfört med 2008. Däremot får maten ett klart bättre betyg. Resultatet av rapporterna har hittills presenterats kommunvis men i framtiden är målet att bli mer specifik. – Vår ambition är att i framtiden kunna redovisa svaren på enskilda boenden och hemtjänstenheter, säger Mona Heurgren. Eftersom så många på äldreboenden inte kunnat svara själva speglar resultatet i hög grad de anhörigas uppfattning. Annika Sohlander Cassel

Trygghet Valfrihet Kvalitet

Det är begrepp som genomsyrar vår personliga assistans från vår första träff med dig som ny assistansanvändare. Vi är det lilla företaget som har personlig kontakt med alla våra kunder. Huvud­ kontoret ligger på Frösön och vi har ett lokalkontor i Sundsvall. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida www.hjarnstyrkan.se – eller ring till Monika Grahn, vd och verksamhetsansvarig på telefon: 063­14 85 61.

Det är vi som jobbar med administrationen inom Hjärnstyrkan: Fr.v Gabriella Eriksson – löner och ekonomi, Monika Grahn – verksamhetsansvarig, Maria Wenehed – personalfrågor, Maud Deckmar – utbildning och kvalitetsansvarig, samt Madelene Johansson, kontoret i Sundsvall.

Vår verksamhet är IFA-godkänd och har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna. Huvudkontor: Fritzhemsgatan 1, 832 42 FRÖSÖN ● Lokalkontor: Fredsgatan 5, 852 36 Sundsvall Tel: 063-12 89 00 Mejl: info@hjarnstyrkan.se

ditt hälsoval 1/2012

5


Assistans med stort engagemang

2

002 drabbades familjen Grahn i Östersund av en tragedi, när den då 17-årige sonen William till följd av felmedicinering fick hjärtstillestånd som ledde till syrebrist i hjärnan – och en obotlig skada. Den personliga assistans som kommunen erbjöd visade sig bristfällig. Så Monika och Anders Grahn beslöt att starta eget för att ge sin son bra assistans. I dag har deras företag över 100 anställda. Hjärnstyrkan Assistans AB har ända sedan starten specialiserat sig på assistans för personer med förvärvade hjärnskador. – Både jag och min make var journalister när William drabbades av sin hjärnskada men den karriä-

ren lade vi åt sidan för att göra det här, säger Monika Grahn. Det stora engagemanget för sin sons assistans blev uppmärksammat av anhöriga till andra personer med hjärnskador och verksamheten växte successivt. Över 100 assistenter

Med tiden har assistansen även kunnat erbjudas till barn och vuxna med andra skador, funktionsnedsättningar och tillstånd. – Vi har för närvarande 14 brukare och sammanlagt över 100 assistenter i både Jämtland och Västernorrland, säger Monika. – Vi känner att det finns utrymme att växa ytterligare, men vi vill inte bli för stora eftersom vi vill fortsätta ha en personlig relation till alla våra uppdragsgivare. En låg personalomsättning tyder på att arbetsmodellen fungerar väl och ger också en viktig kontinuitet. Monika Grahns egna erfarenheter av den assistans som kommunen

Personlig assistans – skillnader mellan kommunala och privata aktörer: g Som anhöriganställd i

kommunen har du inte rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete. Det har du däremot via ett privat assistansbolag. g Med kommunen som

utförare har man heller inte samma möjlighet att påverka vilka assistenter som skall anställas eftersom kommunen har en stor personalstyrka knuten till sig och placerar ut personal där den behövs. Hos ett seriöst privat assistansbolag är det brukaren själv som helt och hållet avgör vem som skall anställas. g Privata assistansbolag har i regel bättre förutsättningar att hjälpa dig

att få rätt antal assistanstimmar beviljade eftersom de oftast har mer tid att sätta sig in i din ansökan om assistansersättning och ofta har egna jurister som är experter på området. g Nackdelen med privata assistansbolag är att det finns väldigt

många och att alla tyvärr inte är seriösa. Som brukare är det svårt att veta vilka assistansbolag man ska välja för att få ett som är seriöst. g Assistans är alltid kostnadsfri för kunden och ersättningsnivån för

privata och kommunala aktörer densamma. Källa: Assistansförmedling.se

6

ditt hälsoval 1/2012

Foto:privat

När familjen Grahn drabbades av allvarligt sjukdom kände de att den personliga assistans kommunen erbjöd var bristfällig. Då tog de saken i egna händer.

Anders och Monika Grahn startade Hjärnstyrkan Assistans 2002. erbjöd deras son är att arbetsledningen var bristfällig, personalen saknade rätt stöd och fick jobba under svåra omständigheter. – Jag säger inte att det är så generellt men det var så när vi behövde hjälp. Så när vi startade eget skapade vi en verksamhet där brukarna

Vill du också synas här? Ring 060572150

ska ha maximala valmöjligheter både ifråga om assistenter och hur och när de ska jobba, att assistenterna ska vara välutbildade och få all det stöd och den hjälp de behöver för att göra ett bra jobb och att de anhöriga ska känna trygghet. OLOF WIGREN

FELDENKRAIS® Gertrud Olofsdotter 063-10 76 76 Cilla Hurtig Eva Johansson 063-10 44 40

Aukt. Feldenkrais®pedagog Leg Sjukgymnast har skrivit ett vårdavtal med Jämtlands läns Landsting 2011-2015.

Vi erbjuder Feldenkrais® lektioner, individuella eller i grupp och är ett alternativ till traditionell sjukgymnastik i medicinsk rehabilitering. Kostnad: 100 kr/lektion. Högkostnadsskydd gäller. Remissfrihet råder. Adress: Storgatan 44, Östersund För mer info: www.feldenkraismetoden.org


Backe bäst i landet – för andra gången 2009 valde patienterna Backe Hälsocentral till den bästa i landet. Nu har de gjort det valet igen. – En del av hemligheten bakom är vårt goda kontroll- och uppföljningssystem, säger t f verksamhetschefen Marie-Louise Oscarsson.

B

acke Hälsocentral har cirka 1 600 listade patienter och ligger alldeles på gränsen till Västernorr-

land. – Det finns ett avtal mellan Jämtlands läns landsting och Västernorrlands landsting, som ger möjlighet för personer från Västernorrland att lista sig på Backe HC, säger Marie-Louise Oscarsson, t f verksamhetschef för hela Strömsunds landstingsdrivna närvårdsområde. Konkurrenssituationen i Strömsunds kommun är hårdast i länet. – Vi har två landstingsdrivna hälsocentraler och tre som drivs

privat så folket kan verkligen välja mellan flera olika alternativ. Men för dem som bor i Backe med omnejd tycks det inte finnas några tvivel. Där är det den landstingsdrivna hälsocentralen som är nummer ett. Det har visat sig både i en omfattande undersökning 2009 och nu senast i fjol. Patientenkät

Underlaget är en patientenkät som skickats ut av Jämtlands läns landsting där sedan ett antal personer slumpvis valts ut för att svara på frågor som rör till exempel väntetid, bemötande, delaktighet och vården generellt. – I Backe var det samlade betyget det högsta i landet och det är givetvis mycket glädjande, säger Marie-Louise. Hon försöker hitta förklaringar till det strålande resultatet. – Det går inte att komma ifrån att det är en styrka att personalen lever så nära sina patienter som

Välkommen!

Backe hälsocentral har för andra gången utsetts till landets bästa hälsocentral. man gör i ett litet samhälle och i ett litet område. Men det är långt ifrån hela sanningen till att Backe Hälsocentral är så uppskattad – Vi har också det faktum att vi har en väldigt låg personalomsättning. Vi har till exempel haft samma läkare i snart fem år och det skapar kontinuitet och ger goda förutsättningar för att patienterna ska känna stort förtroende. Sedan finns det ytterligare en

faktor: ett väldigt bra uppföljningssystem. – I Backe är vi bra på bemötande och duktiga på att följa upp patienterna och vi har även en bra ”säkerhetskontroll” som gör att patienterna kan känna sig trygga. Just de exemplen är bra förebilder för andra hälsocentraler, oavsett storlek. OLOF WIGREN

Du som behöver tandimplantat och vill ha det bästa, vänd Dig till oss! Vi har 25 års erfarenhet och arbetar med de världsledande systemen från Nobel Biocare, Astra och Straumann.

Söndag 11–16

Vi tar emot implantatpatienter på remiss eller så ringer du själv.

Tandläkare Bertil Elowson Tandsköterska/kontaktperson Barbro Bergvall 070-508 08 01 e-post: info@teamelowson.com

Foto: Marie Birkl

Team Elowson

Söndag 12–16

Besöksadress: Storsjötandläkarna Prästgatan 38 831 31 Östersund ditt hälsoval 1/2012

7


Nytt stöd för spelmissbrukare Från och med årsskiftet kan den som har spelproblem få hjälp – online genom en ny stödlinje. Tjänsten är gratis och den som tar kontakt kan vara anonym.

F

örhoppningen är att nå fler av de 160 000 svenskar som har spelproblem och personer i deras närhet. – Stödlinjen fyller en viktig funktion eftersom det i dag är den enda nationella resurs som finns för spelare och anhöriga, säger Marie Risbeck, tf avdelningschef vid Statens Folkhälsoinstitut. Stödlinjen drivs av Forum, forskningscentrum för psykosocial hälsa, på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut. Den som söker hjälp kan antingen få rådgivning via telefon, chatt, e-post, sms eller information om spelproblem på 15 olika språk. – Vi har sett att ett samtal till Stödlinjen kan hjälpa för att

förändra någons spelvanor, säger Anna-Karin Rybeck, biträdande forskningschef på Forum. På Stödlinjens hemsida finns även programmet Spelhjälpen . Det består av åtta moduler, under lika många veckor, där den som vill ska få hjälp att ta kontroll över sitt spelberoende mer långsiktigt och i kontakt med rådgivare . Gratis tjänst

Även den tjänsten är gratis och den som söker kan vara anonym. I dag upplever nästan var tionde man i åldern 18-24 år att de har problem med spel om pengar. Det är en fördubbling på bara tio år. – Den nya webbsidan erbjuder fler kontakt vägar. På så sätt hoppas vi nå fler grupper som har problem med spel om pengar, inte minst de yngre, säger Håkan Wall, psykolog och medverkande på Stödlinjens webbplats. Kvinnor är en annan grupp som

befinner sig i gråzonen, och anhöriga till de spelberoende. Uppskattningsvis lever 260 000 personer, varav 75 000 barn, med någon som har spelproblem. – De anhöriga som ringer oss har upplevt otroligt svåra konsekvenser av spelandet, både ekonomiskt och emotionellt, säger Anna- Karin Rybeck. På Stödlinjens hemsida finns även ett test som visar om man ligger i riskzonen för ett spelmissbruk.

Kontakta Stödlinjen Ring: 020-81 91 00 (9-21) Övriga tjänster, se: www.stodlinjen.se

Tandblekning – kostnader och tekniker

D

e flesta av oss skulle gärna vilja ha ett blixtrande vitt Hollywoodleende, men få av oss har det. Naturligt åldrande tillsammans med allsköns påverkan av kaffe, te, rödvin, cigaretter eller snus sätter sina spår. Men om man nu väldigt gärna vill få vitare tänder kan man idag göra blekningar med bra resultat. Tandblekning går till på så sätt att tänderna behandlas med karbamidperoxid, ett blekmedel som reagerar mot missfärgningar och gör tänderna vitare. Behandlingar med peroxid kan göras hos tandläkaren eller hemma. Unik skena

Tandläkaren gjuter en skena som är speciellt utformad efter tänderna. Därefter får du med dig peroxid och instruktioner hem – normalt handlar det om att man ska ha på sig skenan några timmar varje dag i ett par veckors tid. Tandläkaren kan också utföra en 8

ditt hälsoval 1/2012

är inte skadligt för tänder eller tandkött, men det finns fortfarande skiftande åsikter bland tandvårdspersonal om blekningens bieffekter. Blekningsprocessen kan innebära en viss påverkan av emaljen, men i normala fall är påverkan mycket liten och utan risk för skador – det är dock något att tänka på med många upprepade behandlingar. Vissa människor upplever biverkningar i form av ilningar i tänderna och irriterat tandkött. Vad kostar det?

Dags för ett nytt leende?  intensiv laserblekning där peroxiden utsätts för laserljus i intervaller under en timmes tid. En av fördelarna med att gå till tandläkaren är att denne kan göra en professionell bedömning av dina förutsättningar och emaljens skick före behandlingen. Hemmabehandlingar går till på samma sätt, men där kan det finnas

Foto: CanStock stora variationer i kvalitet mellan olika tillverkare. De flesta har skenor som kan formas efter tänderna. I vissa produkter av sämre kvalitet kan gelén vara väldigt lös och därför sköljas bort av saliven. Det finns också tandblekningsstrips och tandblekningspennor som man kan pensla tänderna med. Tandblekning med peroxidgelé

Hemmakit med skenor och gelé kostar från 200 kronor och uppåt. Hos tandläkaren kostar tandblekning normalt mellan 2000 och 3000 kronor. Laserbehandling hos tandläkaren kostar från cirka 4000 kronor. En blekning kan hålla i sig i många år, men det går bra att göra om behandlingen om nya missfärgningar uppstår. Tove Phillips


Vi erbjuder god service och trygg vård utifrån vår långa erfarenhet och goda kunskap om länsinvånarnas behov. Åre 0647-166 00

myrviKen 0643-44 55 20

Stugun 0695-100 01

lugnviK 063-14 22 75

Järpen 0647-165 50

FunäSdalen 0684-160 60

StrömSund 0670-166 00

odenSala 063-14 22 00

Hallen 0643-44 55 00

Sveg 0680-165 00

BacKe 0624-51 20 60

torvalla 063-14 22 50

KroKom 0640-166 00

BräcKe 0693-166 10

BrunFlo 063-14 20 17

Föllinge 0645-71 51 30

Kälarne 0696-166 60

FröSön 063-14 23 00

Z-gränd (centrala Östersund) 063-14 21 60

SvenStaviK 0687-166 00

HammarStrand 0696-68 25 02

lit 0642-447 00

J.WiKLuND & CO, JC.RÖNNquiST, H-K.ANDERSSON/BiLDARKiVET.SE

Här finns landstingets hälsocentraler i Jämtlands län

vi är till För dig! Välkommen att kontakta din närmaste hälsocentral! GODKÄNDA HÄLSOCENTRALER ANVÄNDER SYMBOLEN FÖR HÄLSOVAL JÄMTLANDS LÄN

mer information om din hälsocentral finner du på www.jll.se ditt hälsoval 1/2012

9


Fyra av tio är rädda för tandläkaren Rädd för tandläkaren?

E

nligt sjukhustandläkare Klas Blomkvist som i många år behandlat tandvårdsrädda så kan obehaget börja efter ett besök hos en tandläkare som inte behandlade patienten på ett bra sätt. I vissa fall kan den negativa erfarenheten gå långt tillbaka i Tandläkare tiden, när någon Klas Blomkvist. fick en mjölktand utdragen eller upplevde att de blev fasthållna i tandläkarstolen.  Ibland kan rädslan bero på yttre faktorer och dyka upp i samband med en livskris. – När man träffar tandvårdsrädda måste man kunna kommunicera och ha en känsla för patientens behov och känslor, säger han. Att lyssna på patienten är viktigt.

Tappa kontrollen

Själva rädslan kan handla om allt ifrån sprutor till borrar eller att ligga ner med en massa saker i munnen. Genomgående finns en rädsla för att tappa kontrollen. – Det finns ju vissa som bara är ängsliga och sedan finns det de som utvecklat en fobi mot tandvård. Det är ungefär en lika vanlig fobi som den för spindlar, säger Klas Blomkvist. Han jobbar uteslutande med

patienter som är tandvårdsrädda på specialkliniken för oral medicin/ sjukhustandvård på Odontologen i Göteborg. Dit går varje år remisser om tandvård för sådana som utvecklat en så stark rädsla att de undvikit tandläkaren i många år. Årligen behandlas ungefär 250 patienter på kliniken. Trygga i vardagen

De som lider av tandläkarskräck är oftast mellan 20 och 40 år. Socialt är de ofta bra fungerande och trygga i sin vanliga roll. Det finns allt ifrån hantverkare till direktörer bland de som drabbas. – De skäms ofta för hur de ser ut i munnen och känner sig barnsliga. Många förstår inte varför de inte klarar av att övervinna sin rädsla, säger Klas Blomkvist.

Vi hälsar nya o gamla patienter välkommen till Team Brännsved – Maud, Ann-Sofie o Eva! Hela familjens tandläkare. Kostnadsfritt för barn mellan 3-19 år. Vi utför även estetisk tandvård, implantat och tandblekning.

Dina tänder i

kompetenta händer

Thoméegränd 18 Östersund 063-518426

www.maudbrannsved.praktikertjanst.se

10

ditt hälsoval 1/2012

Ofta blir första steget för att hjälpa patienterna att behandla dem under narkos för att komma tillrätta med de största tandproblemen. För de som inte vill sövas kan det istället fungera med någon form av lugnande medicin eller lustgas. När man ordnat patientens munhälsa kommer det andra steget i behandlingen som innebär att hjälpa patienten att komma över sin rädsla. I teamet på kliniken ingår psykologer och de har en viktig roll i att hjälpa patienten vidare. Man anpassar behandlingstyp efter patientens speciella behov och förutsättningar. Den psykologiska behandlingen kan handla om att exponera patienten för de jobbiga situationerna, att jobba med avslappningsövningar

och KBT, kognitiv beteendeterapi har visat sig vara effektivt. Av de som fullföljer en behandling hos psykolog blir fyra av fem normala tandvårdspatienter. Annika Sohlander Cassel

Övervinn din tandläkarskräck g Ta kontrollen. Skapa en kontakt

med tandläkaren och berätta om du är rädd g Om personkemin inte fungerar med

din tandläkare- byt! g Försök tänka på vad du vinner på

att gå till tandläkaren och slippa ha trasiga tänder som gör ont g Hypnos g Behandling hos psykolog exem-

pelvis i form av traumabearbetning, stödjande samtal, avslappning eller kristerapi

Svenska kyrkans Familjerådgivning Östersund/Jämtland 063-12 00 40 Besöksadress: S.Gröngatan 33, Östersund Övrig info: www.varsta.se

Foto: CanStock

Fyra av tio svenskar är rädda för att gå till tandläkaren och 200 000 personer lider av så svår tandläkarskräck att de valt bort tandvård. Men det finns hjälp att få.


Projekt för en sundare livsstil foto: canstock

Problemet med övervikt ökar bland svenska folket, vilket leder till fler sjukdomar. Nu startar ett ”Livsstilsprojekt”i Strömsund och Ragunda som syftar till att fler ska få hjälp att ändra sin livsstil för ett hälsosammare liv.

L

ivsstilsprojektet har tidigare funnits i olika former på andra håll i landet men i Jämtlands läns landsting är det här unikt. Projektet omfattar ett år och finansieras med medel från Landstingen med även Folkhälsocentrum. Rita Sjöström är leg sjukgymnast, fil dr vid Strömsunds hälsocentral och den som där ansvarar för livsstilsprojektet som i Strömsund kallas för HäloSam Ström. – Vi hoppas kunna påverka invånarna i den landstingsdrivna primärvården till hälsosammare levnadsvanor och därmed öka hälsan och minska sjukdom som exempelvis övervikt, nedsatt glukostolerans, diabetes typ II eller långvarig smärta, säger Rita Sjöström. Hälsocentralerna i Strömsund och Ragunda kommer att informera om projektet mot sina patienter via bland annat olika yrkesgrupper. Det är frivilligt att vara med och viktigt att så många som möjligt ges chansen. Lägre medellivslängd

– Det gjordes 2010 en stor undersökning om folkhälsan inom Strömsunds kommun via Folkhälsocentrum. Rapporten från den visar att medellivslängden i Strömsunds kommun är lägre än genomsnittet för länet och riket. En högre andel av befolkningen i kommunen än i länet har värk och högt blodtryck. Även andelen kvinnor i Strömsunds kommun med diabetes har ökat sedan år 2006, säger Rita. Projektet kommer att bedrivas som gruppverksamhet med mellan sex till åtta personer i varje grupp. – Inriktningen blir mycket praktisk. Visst blir det lite teori men vi ska fokusera på att jobba med individernas fysik, kost och livskvalitet.

Varje patient kommer att få göra tester vid första besöket som sedan ligger till grund för upplägget. – Vi kommer även att ta blodprov som analyseras och tillsammans med patienten kan vi sedan diskutera vad resultatet innebär och vad hon eller han kan göra för att på olika sätt påverka sin situation år rätt håll.

– Vi hoppas kunna påverka invå­ narna till hälsosammare levnadsva­ nor, säger Rita Sjöström (till höger) vid Strömsunds hälsocenral.

behövs mer än bara information

– Utöver det kommer vi att laga måltider tillsammans och gå igenom hur maten påverkar vår hälsa och hur vi kan laga bättre mat på ett enkelt sätt. Rita menar att det inte räcker med bara ord och information. För att på allvar förändra situationen för många, och skapa riktigt bra förutsättningar för ett bättre hälsoläge, krävs mer för att det ska ge effekt. Där kommer Livsstilsprojektet förhoppningsvis att vara framgångsrikt. – Vår förhoppning är att vi på sikt kan utveckla en tjänst, en hälsocoach eller liknande, som kan jobba mot våra patienter även sedan projektet avslutats, för behovet är stort. En sådan tjänst skulle kunna implementeras i landstingets totala verksamhet, säger Rita Sjöström. OLOF WIGREN

ditt hälsoval 1/2012

11


Mindfulness – att fånga nuet Panik, ångestattacker och depression. När du drabbas av något liknande är det viktigt att hitta vägen upp och ut ur tillståndet. Då kan Mindfulness vara en stor hjälp. En meditationsform som beskrivs som medveten närvaro med hjälp av dina sinnen och att lära sig att lita på dem.

M

indfulness har sina rötter i zenbuddismen och den som regelbundet tränar upp sin förmåga att utföra den, ska bli bättre rustad att möta den stress och de påfrestningar som finns i vardagen. Mycket av det som orsakar ohälsa och långtidssjukskrivningar anses vara stressrelaterat. Det kan handla om både psykisk ohälsa och smärta. Här har Mindfulness visat sig vara bra och på ett kraftfullt sätt vara ett gott komplement till läkemedel och psykoterapi. Allt utgår ifrån att fånga nuet, att använda sina sinnen till att öka din närvaro och uppleva det du är just nu. Andningen är viktig. Att andas lugnt, lyssna på dina andetag och att andas l u g n t. En annan viktig del i Mindfulness är att acceptera dina egna tankar i meditationen, att inte döma dig själv utifrån vad du tänker, att acceptera dig själv och landa i det som är du. Mindfulness är en hjälp att stanna upp, ge en chans till återhämtning och insikt och kunna se på dig själv på ett nytt sätt. Ge distans och skapa grund för ett nytt, sundare beteendemönster. I dag används Mindfulness även i förebyggande syfte och många företag låter personalen utöva det på vissa tider på arbetstid som friskvård. Här intill kan du läsa om hur du kan träna Mindfulness själv i din egen vardag. OLOF WIGREN

ditt hälsoval 1/2012

Prova mindfulnessövningar i vardagen: g Följ tre in- och utandningar när du känner dig uppjagad eller stressad. Vänd hela din uppmärksamhet mot andningen. Börja med att sitta stilla i fem minuter och koncentrera dig enbart på in- och utandningen. Upprepa varje dag. Efter lite träning går det att stå en stund var som helst, i kön, när du handlar eller på bussen. g

Foto: Fotoakuten

Vill du synas i nästa nummer av DITT HÄLSOVAL

Sitt stilla och njut länge av en kopp te eller kaffe. Känn doften, smaken, värmen … Blunda om det är lättare. g

Lyssna på andetagen

12

Mindfulness i praktiken

Mindfulness kan vara vägen ut ur en kris.

Naturen kan hjälpa dig att känna nuet – uppmärksamma ljud, dofter och färger under en skogspromenad.

Ring oss på 060-57 21 50

g

När du befinner dig i en känslosam situation, stanna upp och upplev din andning för att kunna möta det svåra. Utforska hur det känns i olika delar av kroppen utan att värdera din upplevelse. Bara notera och se vad som händer, ögonblick för ögonblick. g

Ta en promenad utan klocka, utan tid att passa. Öppna alla sinnen – ljudet av fågelkvitter, vindens smekning mot din kind, solens varma strålar eller regnets våta beröring. Känner du doften av årstiden? g

Ditt

HÄLSOVAL HÄLSOVALET ges ut i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Fler regioner planeras.

Stanna då och då upp och observera din omgivning – och var närvarande i det du uppmärksammar. Om du till exempel går i en park och ser hur mycket blommor som finns i en rabatt noterar du hur dina sinnen registrerar detta. g

g Om du har spänningar eller lindrig värk, möt obehaget genom att sitta eller ligga ner och samtidigt uppleva både andningen och förnimmelsen av spänning eller värk i kroppen. Observera hur kroppsförnimmelserna kommer och går, hur de ständigt förändras. g”Kura

skymning” en skön kväll, se skymningen falla och solen gå ner. Notera färgskiftningar och ljuden omkring dig. Känn dofterna när du lagar mat. Se grönsakernas färgnyanser, känn smakerna, tänk på vad du gör i varje moment. Hur känns det att skära igenom löken? Gör det till en daglig vana att vara närvarande när du till exempel lagar mat, sitter vid matbordet eller dricker en kopp te. g

Källa: Vårdguiden

Instruktioner om hur en stukad fot ska hanteras Info och länk till Bodynfos iPhoneapp Stukad fot

www.bodyapp.se


Få koll på din hälsa

Vill du få koll på din hälsostatus eller få hjälp att ändra dåliga vanor? Apoteket erbjuder numera en enkel och snabb form av hälsokontroll i tre steg där du kan boka tid på nätet. Syftet med hälsokollen är att ge en översikt av dina levnadsvanor och om det behövs, få hjälp och stöd att ändra livsstil. Det grundläggande kravet är att du fyllt 18 år. Diabetiker kan göra hälsokontrollen då hänsyn till deras sjukdom tas i undersökningen. Däremot är den inte lämplig för den som har en behandlingskrävande, kronisk sjukdom, har haft hjärtinfarkt, stroke eller genomgått en kranskärlsoperation. Då rekommenderar Apoteket istället kontakt med en läkare eller vårdcentral för rådgivning om livsstilen.

Hälsokoll i 3 steg

1

Hälsoenkäten. När du anmält dig fyller du i en enkel enkät

som finns på Apotekets hemsida som du sparar under egen inlog gning. Ingen annan än du har tillgå ng till den.

2

Hälsokollen. Du kommer till Apoteket där du bokat tid.

Kollen tar cirka 30 minuter där en specialutbildad farmaceut mäter

blodtryck, blodsocker, totalkolesterol och midjemått. Ni går direkt

igenom resultaten och du får en bedömning av dina möjligheter att

minska risken för hjärt- och kärls jukdom och vad du kan göra. Vägen vidare

3

Vägen vidare. Om du vill göra en förändring av dina vanor

erbjuds olika typer av stöd i form av webbtjänsten Hälsolabbet eller

i form av en personlig hälsocoac

för att sätta upp mål och hur du

nå dit.

h

ska

Dagsljus och motion förvandlar depp till pepp Om du tillhör dem som helst vill krypa in i sitt skal under vintern kan dagsljus och motion vara en bra hjälp. Det finns knep som hjälper dig att förvandla den mörka årstiden från depp till pepp. Det kan handla om att känna sig förlamande trött trots man sovit eller att vilja ta sig ut i skidspåret men i stället bli sittande i soffan framför teven. Alla blir vi kanske lite tröttare under vinterhalvåret men för vissa är årstidsväxlingarna extra jobbiga. Så många som mellan 10 och 15 procent av befolkningen påverkas på något sätt negativt av den mörka årstiden. Studier har visat att kroppens ”inre klocka” som styr dygnsrytmen i vissa fall blir förskjuten och kommer i otakt. Det beror troligen på att hormonet melatonin ökar i takt med mörkret samtidigt som halterna av signalsubstansen serotonin minskar. De allra flesta kan hjälpa sig själv

Sveriges mest engagerade företag inom personlig assistans.

att må bättre genom att exempelvis vistas ute under de ljusa timmarna på dygnet. Att tända ljus och äta en bit choklad är inte heller att förakta. Enligt vissa studier mår man bättre av att äta sötsaker, varför vet man inte riktigt. För de med lättare symtom kan en resa till solen eller en skidresa vända deppigheten och ge ny ork. Om man vet att man brukar bli lite deppig framåt höstkanten kan man lägga om semestervanorna och unnar sig en solsemester när det är som mörkast. En liten grupp, mellan en och två procent av svenskarna, får så allvarliga symtom av årstidernas svängningar att de behöver mer proffesionell hjälp.

”Med 1 800 kunder är Humana Sveriges största företag inom personlig assistans. Vill du också känna engagemang, välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om vad vi kan göra för dig.” Mikael Häggkvist 070-544 88 29 mikael.haggkvist@humana.se www.humana.se

ditt hälsoval 1/2012

13


foto: canstock

Läkarmottagning

sköterskemottagning provtagning

mödravårdscentral barnavårdscentral

sjukgymnastik

Offerdals HC – folkets egen 40 år har gått sedan Offerdals Hälsocentral öppnade. Mycket har hänt sedan dess… – Men i dag står vi starka och med våra 650 delägare är vi verkligen folkets hälsocentral, säger verksamhetschefen Robert Björngard.

N

är hälsocentralen invigdes 1972 ägdes den av Landstinget. Men 1992 blev den kooperativägd – då som ett av de första i sitt slag i landet. – Det fanns ett liknande i Stockholm men sedan kom vi, säger Robert. Nio av de anställda på hälsocentralen gick samman och både ägde och skötte driften. Det utvecklade hela verksamheten positivt, 1996 kunde kooperativet köpa lokalerna de använde och det fanns ett avtal med Landstinget som gav trygghet.

Men inför införandet av vårdvalsreformen, när Jämtland/Härjedalen fick systemet med Hälsovalet, krävdes större resurser för att genomföra nödvändiga investeringar. Bland annat i ny datorutrustning och en ny telefonväxel för att kunna ingå i det gemensamma systemet för alla vårdinrättningar i länet.

garkooperativ. För närvarande har det cirka 650 delägare – i ett område med 2 100 invånare. – Vissa familjer har flera andelar. Det gör att det finns över 730 andelar. Vår förhoppning är att vi ska komma upp i över 800 vilket i praktiken skulle innebära att det finns minst en andel i varje hushåll.

Generationsskifte

Ännu ett ben

Samtidigt stod personalen inför ett generationsskifte. Många av de som varit med sedan kooperativet startade hade gått eller var på väg att gå i pension. – I det läget vände vi oss till befolkningen och bad om deras stöd, säger Robert. Gensvaret var fantastiskt. – Efter ett öppet möte i maj 2010, där vi förklarade vad som behövde göras, fick vi en enorm uppslutning och i augusti 2010 kunde vi ombilda till ett medbor-

Den negativa befolkningsutvecklingen och olika nedskärningar gör att det är en tuff situation att få det att gå runt enbart som en primärvårdsinrättning. – När vi funderade på en lösning kom vi på att vi skulle undersöka möjligheten att också starta företagshälsovård, säger Robert. Och där resulterade detta i att vi från och med den 1 mars i år ansvarar för företagshälsovården för Krokoms kommuns och Krokoms Bostäder AB:s anställda.

– För oss är det här enormt betydelsefullt och starten på en ny resa, som gör att vi både kunnat nyanställa personal, startat verksamhet i nya lokaler och skapat underleverantörsavtal med andra aktörer. Offerdals Hälsocentral går mot en ljus framtid med två ben att stå på. Hjälps åt

För Robert Björngard är det mycket glädjande att konstatera hur väl det artat sig. – Jag kom hit 2004 som sjukgymnast och det är jag fortfarande, men 2010 blev jag också verksamhetschef och nu är jag även ergonom. Större verksamhet kräver fler kompetenser och vi hjälps åt på alla sätt. – Till min hjälp har jag till exempel en distriktssköterska som sköter mycket av det administrativa arbetet, säger han. Är det ett kooperativ så är det. OLOF WIGREN

Plastikkirurgi

• Ansiktsoperationer • Bröst- & Bukoperationer • Fettsugning • Ögonlocks- och öronoperationer För info och bokning kontakta oss:

Tel 0297- 403 00

Estetisk Kirurgi

Södra Åsgatan 29, 816 30 Ockelbo Leg. Läkare, Med. Dr. Spec. I allmän- och plastikkirurgi www.estetiskkirurgi.se 14

ditt hälsoval 1/2012

Vi är en ortopedisk specialistmottagning med inriktning mot Rygg- och nackproblem men även övriga ortopediska problem och idrottsskador. Vi har även utbildning och lång erfarenhet av att utforma intyg till försäkringsbolag i ärenden som berör medicinsk invaliditet på grund av skador och sjukdomar. - För att få tid hos oss kan du antingen komma via en remiss från en annan läkare - Använda dig av din sjukvårdsförsäkring - Betala själv

Tel 0647-66 50 40          Fax 0647-66 50 42

E-post: majse@nwo.se /salen@nwo.se Hemsidan: www.nwo.se 


Tandvård genom tiderna

Att vårda och reparera tänder är ingen ny företeelse. Antropologen Roberto Macchiarelli har funnit bevis på att det borrades i tänder redan för 9 000 år sedan. I flera av de gamla högkulturerna – däribland Egypten, Grekland och Romarriket – fanns det särskilda tandläkare som ägnade sig åt munoch tandvård.

E

tt av de största tandproblemen, karies, var ganska ovanligt i primitiva jägaroch samlarsamhällen. Det var först i högkulturerna, där man åt mer processad mat, som hål i tänderna blev ett problem. Under medeltiden var det framför allt rika människor som hade tillgång till kringresande tandläkare som gjorde hembesök. Vanligt folk fick ordna sina tandbekymmer på annat håll – ibland fanns det amatörtandläkare/frisörer och smeder som höll till på torget och hjälpte till med tandutdragning och annat. Det förekom också en hel del kvacksalveri med allsköns salvor, piller och magi. Utveckling på 1800-talet

Precis som med allt annat så utvecklads tandvårdskonsten mycket under 1800-talet. Man började använda sig av amalgam för att fylla hål och man blir skickligare på tandreglering. Ändå fortsatte det vara vanligt med gamla huskurer – den klassiska åderlåtningen användes även inom tandvården genom att man placerade blodiglar på det värkande stället i munnen.

I Sverige kom de första utbildade tandläkarna som invandrare från andra delar av Europa, så kallade dentister. Kliniker vanligare

1898 grundades Tandläkarinstitutet i Stockholm där man utbildade tandläkare. Tandläkaren hade ofta sin praktik i det egna hemmet, men under första hälften av 1900-talet blev det vanligare att de öppnade särskilda kliniker. 1925 startade en utbildning för tandsköterskor – dessförinnan hade tandläkaren vanligtvis ett hembiträde som hjälpte till. Från 1905 fanns det tandvård med kommunalt stöd för barn och militär. Till en början behandlade man bara de barn med kraftiga angrepp av karies, delvis då det ansågs ge upphov till dålig luft och svimningar hos känsliga personer i omgivningen. Folktandvården kom 1938

Den svenska folktandvården infördes i landstingens regi efter riksdagsbeslut 1938. I början var folktandvården främst inriktad på barntandvård, men utvidgades

Redan 1905 fanns det ekonomiskt stöd för tåandvård för barn – men först 1938 infördes den svenska folktandvården.  Foto: CanStock efter hand som välfärden ökade. Folktandvårdslagen från 1973 gjorde samtliga landsting ansvariga för den avgiftsfria tandvården för unga upp till 19 år. Från 20 års ålder tog den allmänna tandvårdsförsäkringen vid. 1985 fick kom Tandvårdslagen, som reglerar verksamheten för all tandvård, såväl privat som of-

fentlig. Målet är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Den senaste tandvårdsreformen var den som infördes av Alliansregeringen år 2008 och som inkluderar en helt ny allmän tandvårdsförsäkring. Simon Phillips

Metropolen erbjuder snabb hjälp! Akut sjukgymnastik Pris: Första besöket 500 kr, återbesök 350 kr Kostnaden är inte subventionerad av landstinget. Vi har även avtal med försäkringsbolag.

Privat sjukvård, fristående vårdgivare, specialist allmänmedicin.

För tidsbokning: 063-55 65 50 www.metropolen.net ditt hälsoval 1/2012

15


Receptionist

16

ditt h채lsoval 1/2012

Hälsoval Jämtland Nr: 1 - 2012  

Övervikt är ett stort problem, inte minst i vår region. Men det går att göra något åt problemen. Regelbunden hälsokontroll är ett b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you