__MAIN_TEXT__

Page 10

ինչպես օԳտաԳործել ձեռնարկ -ուղեցույցը Մեդիագրագիտությունը տարբեր երկրներում տարբեր սկզբունքներով է դասավանդվում` շեշտադրելով առարկայի տարբեր բաղադրիչներ, օգտագործելով տարբեր մեթոդներ: Այդուհանդերձ, այն չունի դասագիրք կամ հստակ բանաձևեր: Մեդիագրագիտություն առարկայի դասավանդումը մեծապես կախված է դասավանդող ուսուցչի և դպրոցի մոտեցումից, որոնք կարող են իրենց նախընտրած ուղղությամբ ընդլայնել ու փոխել դասընթացը՝ հենվելով ծրագրի կամ ուղեցույցի վրա: Այս ձեռնարկը ուսուցիչներին տրամադրվում է որպես ուղեցույց` մեդիագրագիտության 10 թեմաներն աշակերտներին ներկայացնելու համար: Թեև ամեն մի դասը ներկայացված է հստակ կառուցվածքով, տեսական նյութերով, գործնական առաջադրանքներով, որոնք թույլ են տալիս հետաքրքիր ներկայացնել թեման, սակայն դասավանդողը նաև ազատ է՝ փոխելու դասի կառուցվածքը, ուղղվածությունը, մոտեցումները: Ենթադրվում է, որ առարկան դասավանդելու են թեմայով հետաքրքրված, ինֆորմացված ուսուցիչներ, ովքեր պատրաստ են և ուզում են ինքնակրթվելով հարստացնել ոչ միայն իրենց գիտելիքը, այլև դասընթացի նյութերը: Ձեռնարկը կազմված է երկու հիմնական մասից` Թեմաներ և Հավելված: Թեմաներ բաժնում ներկայացված է տասը թեմա, որոնք ուսուցիչը կարող է մատուցել այնքան դասաժամում, որքան անհրաժեշտ է: Ամեն դասի մեջ քայլերով ներկայացված է ուսուցչի անելիքը` դիտումներ, քննարկումներ, տեսական նյութի մատուցում, խաղեր, առաջադրանքներ: Դասերի վերջում տրված է ամփոփ տեսական նյութ` տվյալ թեմայի վերաբերյալ: Դա առաջին հերթին ուղղված է ուսուցչին՝դասին պատրաստվելու, թեմայի մասին նախնական գիտելիք ստանալու համար: Իր ընտրությամբ ուսուցիչը կարող է այս նյութերից որոշակի հատվածներ տրամադրել աշակերտներին: Ամեն դաս ունի նաև մեդիա բառարան, որտեղ տրված են այդ դասին հանդիպող մեդիա եզրույթները: Առաջին դասին աշակերտները բլոգ են բացում և ամեն դասի հենց բլոգում լրացնում են մեդիա բառարանը: Ամեն թեման ներկայացնելու համար կան նաև ինտերնետային հղումներ, որոնք կօգնեն ուսուցչին խորացնել գիտելիքը, լրացուցիչ հետաքրքիր նյութեր գտնել: Տրամադրված հղումներով հնարավոր է ծանոթանալ նաև այլ երկրներում մեդիագրագիտության դասավանդման սկզբունքներին, դասանցկացման ձևերին և օգտվել դրանցից:

|

8

|

غ¸Æ²¶ 𠲶 ÆîàôÂÚàôÜ

|

ձ ե ռն ա ր կ

|

ն ե ր ա ծ ո ւթ յ ո ւն

|

Profile for Media Initiatives Center

Մեդիագրագիտություն || Ձեռնարկ  

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է մեդիագրագիտություն դասընթացի ձեռնարկ դպրոցի ուսուցիչների համա...

Մեդիագրագիտություն || Ձեռնարկ  

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է մեդիագրագիտություն դասընթացի ձեռնարկ դպրոցի ուսուցիչների համա...

Advertisement