__MAIN_TEXT__

Page 96

radovi mladih

arhitekata

U okviru DEUS-a (decembarske umjetničke scene) organizovana je izložba povodom deset godina od osnivanja Arhitektonskog fakulteta, kao samostalnog studijskog programa na Univerzitetu crne Gore. Izložbom je ujedno upriličen i početak Decembarske umjetničke scene u Modernoj galeriji 01. Decembra 2016. godine. Na otvaranju su govorili ministar kulture Janko Ljumović, koji je i otvorio izložbu i dekan Arhitektonskog fakulteta prof.dr Svetislav Popović. Na izložbi je predstavljena i Monografija Arhitektonskog fakulteta, koja obuhvata period u radu fakulteta od 2006.-2016, godine. 96

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement