__MAIN_TEXT__

Page 92

Sanhao most

Most Dagu u Tjencinu

sa jačinama od 235MPa i 345MPa. Ovi materijali se neuporedivi sa materijalima koji se koriste u većini drugih zemalja. Estetika mostova je sastavni dio urbanističkog planiranja nekog grada, i ona je važan dio u stvaranju dobrog životnog okruženja. Sve više estetika postaje ključna komponenta prilikom projektovanja mostova. Tako je most Dagu u Tjencinu - reper koji je simbol za grad. Most povezuje lokalne ulice, pa je time visina bila fiksna. Potrebna navigaciona visina rijeke je ograničila visinu konstrukcije na samo 1,4m u centralnoj tački mosta. U kombinaciji sa visokim seizmičkim 92

uslovima na lokaciji i postojanju mekih slojeva zemljišta na obje obale rijeke, projektovanje ovog mosta je predstavljalo izazov. Dobijeni asimetrični lukovi su izrazito umjetnička struktura koja se jedinstveno harmonizuje sa svojom strukturom. Sanhao most u Šenjangu je još jedan most-simbol koji je naručen takav od strane investitora. Putna površina je široka 29,5 metara. Most ima dva glavna raspona od po 110 metara. Prvobitni dizajn je bio zasnovan na konceptu konvencionalnog kablovskog mosta kome bi bili potrebni čelični kutijasti nosači za smanjenje sopstvene težine. Čelične grede su mnogo više skuplje od betonskih u Kini. Ali betonske grede

bi bile previše teške za ovaj delikatan toranj. Kako bi se ovaj problem riješio, novi koncept mosta „gredni most djelimično podržan kablovima“ je razvijen i primjenjen. Inovativni koncept koristi kapacitete betonskih greda po tome što je u osnovni on projektovan kao gredni most. Kablovi se koriste da pokupe razliku između opterećenja koje greda može da nosi i stvarnog uslova opterećenja. U slučaju mosta Sanhao, kablovi nose oko polovinu ukupnih opterećenja koje djeluju na most. Kablovi se sastoje od sedam žičanih lanaca ispunjenih epoksidom i zaštićeni sa PE cevi. Svaki lanac može biti zamijenjen pojedinačno. Mostogradnja je porasla kako je mod-

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement