__MAIN_TEXT__

Page 79

Drugorangirani rad “83645” je koncipiran kao struktura gradiranog prostora od zatvorenog, preko pokrivenog do otvorenog. Šema je radsijalna i središte objekta je simbolički centar prostorne organizacije a otvoreni atrijum konotira prirodu kao izvorište života. Krovna ravan predstavlja osnovni element prostorno oblikovasne kompozicije kojoj su potčinjeni ostali segmenti sklopa. Otvori u ploči omogućavaju tokom dana različite svjetlosne “situacije i likove” koje se pojavljuju unutar objekta.

Ne ulazeći u sve detalje mora se istaći da pokrivena dvorišta omogućavaju aktivnosti korisnika napolju i u situacijama kada nijesu idealni vremenski uslovi , predstavlja posebnu prednost ovog koncepta. Trećerangirani rad “2142.117.920.16” je takođe podređen kružnoj formi objekta ali je u ovom slučaju otvoreni prostor u samom centru objekta, dok je objekat postavljen kao ostrvo u donekle otuđenoj okolini i sa ograničenjem aktivne komunikacije između otvorenog i zatvorenog prostora. Ipak mana je manjak svijetla u boravcima za djecu, usled insistiranja na precizno definisanoj formi i fasadi objekta. U isto vrijeme je vizuelna komunikacija između zatvorenog i otvorenog dijela uvijek prisutna što prostoru daje vrlo zanimljivu dinamičnu vizuelizaciju. Ubjedljiva forma ostavlja snažan utisak u kontekstu u kojem se nalazi. Tu je i zeleni krov koji dodatno doprinosi vješto postavljenoj materijalizaciji i likovnosti.

Drugorangirani rad “83645” je koncipiran kao struktura gradiranog prostora od zatvorenog, preko pokrivenog do otvorenog. Šema je radsijalna i središte objekta je simbolički centar prostorne organizacije a otvoreni atrijum konotira prirodu kao izvorište života. Krovna ravan predstavlja osnovni element prostorno oblikovasne kompozicije kojoj su potčinjeni ostali segmenti sklopa. Otvori u ploči omogućavaju tokom dana različite svjetlosne “situacije i likove” koje se pojavljuju unutar objekta. Ne ulazeći u sve detalje mora se istaći da pokrivena dvorišta omogućavaju aktivnosti korisnika napolju i u situacijama kada nijesu idealni vremenski uslovi , predstavlja posebnu prednost ovog koncepta. 79

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement