__MAIN_TEXT__

Page 76

proporcionalno povećanje prometnosti saobraćaja na lokaciji, sigurnost djece je prioritet. Rješenje je dalo adekvatnu zaštitu djece od spoljašnjih opasnosti, a predlog je da se isplaniraju prikladni pješački i biciklistički tokovi oko parcele, što bi imalo i ukupan pozitivan uticaj na kvalitet života u cijelom bloku. Uzeta je u obzir i činjenica da na području Podgorice duva veći broj vjetrova, od kojih su dominantni oni iz sjevernih pravaca u zimskom periodu, dok su u maloj mjeri zastupljeni južni u toplom periodu. Štetni uticaji hladnog vjetra se izbjegavaju postavljanjem ulaza u objekat na sjevernu i sjeverozapadnu stranu, dok se prostori za boravak i igru djece organizuju na južnoj strani. Brojne analize arhitekture i urbanizma lokacije, i njihovog konteksta sa parcelom, pokazale su da je najpovoljnija forma objekta- kružna. Analiza oblika i boja Krug je jedan od osnovnih arhitepiskih oblika. On nema početak, nema kraj, nema uglove ni stranice. Baš zato on simbolizuje jedinstvo, beskraj

Krug daje formu, ali ne ograničava slobodu. U njemu i izvan njega je sve u pokretu, on nudi potencijal i sugrnost, nultu tačku iz koje sve kreće i na kraju se završava. Krug poziva na akciju, podstiče djecu na bezbrižnu igru, boravak vani i neograničeno kretanje. Asocijacije na arhetipski oblik kruga su cjelovitost, homogenost, ispunjenost, zaštićenost, fokusiranost, zajedništvo, kompletnost i perfekcija- generišući idealne uslove za svakodnevni boravak djece, zdrav ambijent za napredak i rast. i slobodu. Boje oko nas imaju izuzetnu moć da utiču na našu podsvijest, pa samim tim i na naše raspoloženje i reakcije. Bilo da su one pozitivne ili negativ-

ne, da nas boje podstiču na akciju ili umiruju, činjenica je da umnogome određuju naše svakodnevno ponašanje. U kombinaciji sa određenim oblicima (simbolima) one dodaju na dubini prostora, naglašavaju esencijalno značenje oblika i forme i kreiraju atmosferu u ambijentu. Analizom simbolike i pshilogije boja, bijeloj boji je dodijeljena dominacija u prostoru, dajući akcenat na simboliku čednosti, nevinosti i čistote, koja u kombinaciji sa lajt-motivom zelenila u parteru i toplim bojama enterijera i fasadnih segmenata čine prijatan stimulišući prostor za boravak djece. Prozori različitih veličina i boja duž cijele fasade daju dinamičnost prostoru, otvaraju zanimljive vizure različitih segmenata spoljašnjeg prostora iz dvorišta. Igra prozora na fasadi je dinamički element u arhitekturi koji predstavlja faktor iznenađenja, budući da svaki otvor kadrira različit segment kvarta. Unutrašnji prostor je riješen vodeći se jednostavnošću funkcije i racionalnošću konstrukcije kao osnovnim načelom projektovanja. Zajednički prostor djece je organizovan u sklopu glavnog hola. Nepregrađenost prostora rezultira velikim otvorenim višenamjenskim prostorom, dok mobilni namještaj omogućava svakodnevnu prenamjenu prostora za svaku priliku, zajedničke radionice, priredbe ili dobijanje više tematskih kutaka i istraživačkih radionica. Jednostavnim

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement