__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 75

Prvonagrađeni rad “Ringeraja” je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje koje ima za cilj da pruži ugodno i kvalitetno mjesto za boravak djece predškolskog uzrasta. Detaljnom analizom uže i šire lokacije sa više značajnih aspekata, izvedene su osnovne smjernice za pozicioniranje objekta,

kao i neke od tipskih karakteristika samog objekta. Posmatrajući kontekst lokacije na makro planu, da se primijetiti nekoliko manjkavosti u okruženju budućeg vrtića, od čega se najviše ističe prevelika zastupljenost kolskog sabraćaja, koji je preuzeo najznačajniju ulogu u cijelom kvartu. Lokacija je sa

svih strana opkoljena saobraćajnicama koje sve više sužavaju svoj obruč, dok automobili prisvajaju propisane i improvizovane parking površine. Uzevši u obzir i planirane intervencije u daljem razvoju i progresivnoj izgradnji stambenih objekata u bliskom okruženju budućeg vrtića- koje impliciraju

75

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement