__MAIN_TEXT__

Page 66

Predstavljanje: firma „ING-INVEST“

ARHITEKTURA JE UMJETNOST RASIPANJA PROSTORA “Philip Jonson” O FIRMI „ING-INVEST“ d.o.o. Danilovgrad je firma koja se od svog osnivanja, od 1997.g., bavi projektovanjem, izvođenjem, stručnim nadzorom, revizijom projekata i tehničkim prijemima svih tipova građevinskih objekata. Njen osnivač je arhitekta Veselin Bato Radulović, dipl. ing. Preduzeće „ING-INVEST“ d.o.o. Danilovgrad je kompletan, stručan i samostalan sistem, kadrovski opremljen na najvišem stručnom nivou i tehnički opremljen najsavremenijom računarskom i softverskom opremom.

66

Ovaj, po vokaciji, projektantski biro je doživio veliku ekspanizuju sa početkom 2011. godine, kada je širio svoj kadar mladim i perspektivnim ljudima. Rast broja saradnika se, od tada, veže za oko 40 inženjera i 10-ak tehničkih lica. O KOLEKTIVU Prilično mlad kolektiv redom čine stručni pojedinci visokog obrazovanja, sa velikim ambicijama u svojoj branši. Svoj zadatak obavljaju na visokom nivou, pružajući klijentima kvalitetnu saradnju u toku cijelog procesa rada. Naš posao, u svim aspektima vrlo zanimljiv, nikako

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement