__MAIN_TEXT__

Page 65

Prostor za sve Lokacije ove građevine, tik uz park, podrazumiejvala je uključivanje vrtića i centra za tinejdžere. Fasade sa unutrašnje strane dvorišta obložene su laminiranim drvetom. Krov koji se dramatično izdiže zatvarajući prostor molitvene sale ima istovremeno i simboličan i skulpturalni karakter.

ovom slučaju uključivao je adekvatno prepoznavanje potreba zajednice kojoj će služiti a koja je veoma raznolika u porijeklu, godištu i potrebama. Tipologija dvorišta OOPEAA-a zasniva se na tipičnom finskom pristupu korištenom u farmerskim kompleksima koja je jednako vidljiva i prisutna u religioznim i civilnim strukturama danas. Ipak, elegantno uređenje koje prati oblik U ipak je prilagođeno specifičnom karakteru samog mjesta gradnje. Ono stvara jasno određenu granicu i odsječenost od prometno gradskog ugla i buke ulice i parka - zatvoreno dvorište za ulaz sa uličnog parkinga idealno za mjesna okupljanja po lijepom vremenu. Projektom je predviđena i precizno definisana planska hijerarhija sa velikom salom za molitve koja je vidljiva i okrenuta ka ulici i raskrsnici i manjim elementima kao što su kancelarije, sale za sastanke, učionice i servisne zone koji skupa okružuju i zatavaraju prostor praveći zapravo dvorište. Organizacija samog dvorišta ima dva sloja, spoljni, sa javnim prostorima i kancelarijama koje ograničavaju bakarni paneli sa prozorima koji su drugačiji na svakoj od njih u zavisnosti od pozicije i orjentacije i unutrašnjim

slojem za ulaz, kretanje i sastanke koji je u finskoj kulturi poznat kao aula. Kao što plan dvorišta korespondira sa kontekstom na više nivoa, i dizajn ima istu svrhu. Kompletna ideja je povezanost sa okolinom, tačan raspored i kontrolisana svrha i namjena svakog segmenta, prilagođenost dnevnim smjenama svjetla - jednom riječju ambiciozan projekat koji svakim segmentnom odgovara i poštuje religiozno civilne potrebe i njihove tehničke zahtjeve. Izdižući se iznad dvorišta, dramatična linija krova zatvara formu molitvene sale i dječjeg centra imajući istovremeno i simboličan i skulpturalni karakter. Ugaona forma mase sale zatvara u sebe uređaje za kontrolu vazduha i uokvirava krovne prozore koji propuštaju direktno prirodno svjetlo u unutrašnje prostore. Sve ove karakteristike pažljivo su prilagođene različitim potrebama zajednice ali i prilično surovim vremenskim uslovima u FInskoj. Kvalitet materijala zadovoljava te uslove ali istovremeno i budžetska ograničenja. Bakar je odabran zbog rijetke potrebe za održavanjem i sposobnosti oblaganja kompletnog eksterijera, i zidova i krova. Hibridna struktura rama kombinuje ojačani betonski noseći sloj zidova i čelični ram na koji su pričvršćene drvene strukture kroz koje se naziru i krovne forme. Tordimenzionalne varijacije bakarnih panela rezultat su digitalne analize površina zgrade, prilagođene

meksimalnim dimenzijama standardnih bakarnih ploča. Buduća zelena patina preko netretiranih površina nešto je što su arhitekte predvidjele kao poželjan znak starenja zgrade. Paleta boja korišćenih u unutrašnjosti jednako je prilagođena kao i sve ostalo u projektu. Molitvena sala, pored topline i taktilnosti koju samu po sebi nose paneli od smrče, ima mnoštvo detalja: fino zaobljene hrastove kvake na mesinganoj stolariji, staklene panele sa natpisima iz Biblije na različitim jezicima i posebno prilagođene i izrađene stolice koje je dizajnirao Mikko Paakkanen držeći se nordijske tradicije. Slojeviti stakleni zid iza oltara jarko obojen svim bojama spektra djelo je umjetnika Hannu Konola-e. U Finskoj, ovakvi projekti obično se biraju kroz javno takmičenje ali OOPEAA je odabrana kao arhitektonskog izvođačka ponude. To je navelo arhitekte u direktnu vezu sa lokalnom zajednicom kroz mnoštvo istraživačkih razgovora tokom mnogo mjeseci planiranja. Ovo je rezultiralo jednospratnom zgradom koja pruža toplu dobrodošlicu i prostor pristupačan svima. Uklapanjem forme i namjene kao i poštovanjem osnova dizajna stvoren je urbani hram koji je za ponos svakom stanovniku. Sveto i sekularno podjednako su utkani u kapelu Suvela a kao takva ona savršeno zadovoljava potrebe zajednice u kojoj se nalazi. Upravo kakva finska crkva i treba da bude.

65

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement