__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 61

bilo da je sala puna ili prazna. Ispod stolica sakriveni su gotovo bezšumni i efikasni sistemi za filtriranje vazduha. Ova hala tako je dobila izuzetan kvalitet za veoma nisku cijenu po metru kvadratnom. Ovakvi projekti obično koštaju znatno više nego što je koštao William M. Lowman. Uštedio je svakako, pored pažljivog i udruženog planiranja i biranja jeftinijih, efikasnih materijala, doprinijelo je i okruženje koje je prilično mirno pa nije bilo potrebno dodatno ulagati u sisteme za izolaciju spoljašnje buke. Od kada se dvorana otvorila u septembru prošle godine, oslobađajući postojeći teatarsku i baletsku dvoranu, konstatno je u upotrebi. Pored izvođenja i nastave, studentima je data sloboda da je koriste za vježbu i usavršavanje kad god požele. A po njihovim riječima ovo nije samo predivno zdanje već nevjerovatno dobro mjesto za svirku.

Fini detalji U lobiju čiji su zidovi obloženi finom šperpločom, 40 okruglih lampi spušta se sa plafona, svaka drugačije dužine. Drvena rebra, grede od po 10 sa 20 cm, protežu se duž zidova glavne dvorane, dalje prateći liniju plafona postavljene blago neravnomjerno kako bi asocirale na drveće u šumi istovremeno služeći svrsi da razbijuzvuk i stvore čistiju akustiku izvođačima.

61

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement