__MAIN_TEXT__

Page 57

heavy metal Pripremila: Ana Đurković

Čelik se često koristi u strukturalnom dijelu a bakar za fine detalje. Kako bilo, kada se ova dva, veoma različita metala, koriste istovremeno na fasadi efekti su često fascinantni. U ovom broju predstavljamo vam zgrade kod kojih je upravo to naglašeno. Čelični spoljašnji zidovi nove koncertne dvorane Akademije umjetnosti u Ajdelvajldu u Kaliforniji savršeno se utapa među već postojeće okruženje objekata od drveta slične boje. Sa druge strane, trenutno sljašteća bakarna fasada Suvela kapele jak je kontrast neupadljivim betonskim strukturama koje dominiraju predgrađima Helsinkija. Arhitekte su namjerno izabrale bakar: “Kako vrijeme bude prolazilo, bakar će dobijati svoju prepoznatljivu zelenu patinu”, kaže Ansi Lasila. “Tako će znaci starenja biti vidljivi na fasadi zgrade čineći je neobično živom.”

57 57

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement