__MAIN_TEXT__

Page 55

hlađenje i grijanje su isprepletani sitemi koji zahtijevaju prostor kome je lako prići, što podignuti podovi omogućavaju jer su konstruisani od modula i svaki od njih je moguće pomjeriti da bi se pristupilo problematičnoj zoni. Podkonstrukcija se sastoji od roštilja štelujućih nogica i

gredica na koje se slažu paneli. Visina prostora za instalacije i nosivost samog poda zavisi od opreme koju pod treba da nosi kao i od gabaritnosti instalacija koje treba položiti. Paneli su od različitih materijala a to ne zavisi samo od nosivosti već i od toga da li pod treba da bude

providan ili ne. Što se tiče završne obrade, postoje paneli sa već formiranom završnom obradom u različitim dekorima a može se montirati i „sirov“ pa se naknadno ugraditi završni sloj koji može biti staklo, parket, vinil ili itison. 55

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement