__MAIN_TEXT__

Page 35

elemenata, kuća je izgrađena u vrlo kratkom roku i uz znatno niže troškove od konvencionalne gradnje. Zbog želje vlasnika da se kuća uklopi sa pejzažom što je više moguće, neki djelovi kuće prate liniju brda. To dovodi do neobičnog unutrašnjeg rasporeda, gdje svaka od dječijih soba ima nagnuti kutak gdje se nalazi krevet. Transportni kontejneri su takođe modifikovani sa nekoliko prozora, krovnim prozorima i pripajajućim djelovima. Umjesto ugradnje energetski invazivnog klimatizacionog sistema, arhitekte su se odlučile za pasivno hlađenje. Dom je uređen na takav način da se u potpunosti iskoristi

Arhitektonski elementi kao što su prozori, vrata i krovni prozori se racionalizuju i ponavljaju svuda po kući, ne samo da bi se smanjili troškovi, već i kako bi se stvorio integrisani arhitektonski mir. 35 35

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement