__MAIN_TEXT__

Page 29

University u Trentu sa R.E.D.S-om (Resilient Ecological Design Strategies), višegodišnjom ustaljenom istraživačkom platformom koja već tradicionalno okuplja eminentne stručnjake i istraživače iz oblasti ekološkog i rezilijnetnog projektovanja. Rad platforme R.E.D.S kao i konferencije koje već godinama organizuje ova grupa pratim u kontinuitetu, obzirom da predložene teme okupljaju značajne autoritete iz ovih oblasti sa kojima sam u toku mog višegodišnjeg boravka u Italiji imala česte i vrlo konstruktivne diskusije, pa bih ovom prilikom posebno izdvojila ideatora i organizatora ovog događaja Prof Pino Scaglione sa Univerziteta Trento i značajnog predavača R.E.D.S –a. Prof Charls Waldhaima sa GSD Harvarada. Teme ovogodišnje konferencije predstavljene na Bijenalu u Veneciji predložene od strane ovog tima pod nazivom “UNIVERSITY – CITY” su se najviše odnosile na mogućnosti univerziteta da odgovore na izazove koji se javljalju prilikom primjenjenog istraživanja, inovacija u projektovanju i unapređenja kvaliteta života na određenoj teritoriji. Prezentovane su različite stretegije koje bi mogle podstaći da se univerzitet ne tretira na zaseban način i izolovan od lokalnog konteksta, već adekvatno integrisan u konkretan ekonomski i društveni milje u cilju razvoja urbanog kvaliteta. Glavne diskusije su bile fokusirane na mogućnosti implementacije scenarija koji predviđaju eventualnu evoluciju odnosa između univerziteta i grada, započinjući sa temama koje se kreiraju u projektnim radionicama uz uključivanje institucionalnih partnera, sa vođama primjenjenih istraživačkih projekata i predstavnicima akademije i arhitektonsko urbanističkih praksi.

• Koliko je je značajna uloga

univerziteta u cilju promovisanja priminjenjenog istraživanja i koje su ključne poruke sa UNIVERCITY - Biennale Sessions 2016? Biennale Sessions 2016 konferencija je bila fokusirana na tri projektantska izazova kako bi se dao kritički osvrt i ponovni okvir univerziteta i grada u savremenom izgrađenom okruženju. U okviru konferencije su pokrenuta pitanja “Koji je uticaj projektovanja u sili koja oblikuje našu savremenu realnost kroz proizvodnju znanja (knowked-

Urbanistički projekat”Novo groblje” Podgorica

ge), konteksta (context) i preduzetničkih praksi (entrepreneurship)? U kojoj mjeri vrijeme i mjesto, koje su nepredvidljive kategorije, oblikuju našu reakciju na konstantan odnos između sistema univerziteta i grada?“ Kroz sesiju “designing knowledge” zaključeno je da kreativan pristup predavanjima i organizaciji arhitektonskog akademskog konteksta pruža nove forme projektovanja, kolaborativnog znanja u isto vrijeme odgovarajući na izazove predviđanja scenarija za savremeno izgrađeno okruženje. Kao novi način za upravljanje novitetima

Uspjeh na S.ARCH 2016 me dodatno motivisao da se prijavim i za predstojeći S.ARCH 2017, gdje sada već zvanično mogu reći da je projekat za pejzažno uređenje Marina Landscape Design na Luštici nominovan za nagradu u kategoriji Conceptual Design. u arhitektonskoj profesiji, pristupi obrazovanju moraju da postanu konstanto rastući, inkluzivni i kolaborativni kako bi mogli da odgovore na izazove savremenog društva. Kroz drugu sesiju „designing contexts” istaknuto je da univerziteti mogu da postanu aktivne agencije za promovisanje projektantskih scenarija i implementaciju projekata kako na arhitektonskom tako i na urbanističkom nivou. Djelujući kao katalist razvoja i urbane regeneracije, imaju potencijal da pokrenu urbanu transformaciju i nove veze sistema koji učestvuju u istraživanju i obrazovnoj misiji, grad i njegove aktere, lokalne i globalne uprave i zajednice. Treći dio se odnosio na na ulogu preduzetničkih praksi “designing entrepreneurship” kao ekonomskih generatora u cilju uspostaviljanja zdrave ekonomske

klime grada. U ovoj sesiji diskutovano je da inovacija i konstantno kretanje novih inicijativa, ideja i tehničkog razvoja su neki od najznačajnijih uslova budućeg ekonomskog rasta i izvora intelektualnog i inovativnog kapitala koje stimulišu univerziteti. “Univerzitet može da djeluje kao novi operativni sistem razvoja, dajući impuls kulturnim sektorima, objektima, infrastrukturama uparenim sa tehnologijom i inovacijama u novoj kolaborativnoj dobrobiti “. Više na (https://reds2016.wordpress. com/2016/10/01/r-e-d-s-4/)

• Jedna si od osnivača Ženskog udruženja arhitekata, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog udruženja i koje su predstojeće aktivnosti ovog društva?

Poziv da se pridružim osnivačicama i dam svoj doprinos kroz buduće djelovanje društva sam dobila od arhitektice Anje Milić. Ovim pozivom sam zaista počastvovana i uvažena od strane tima sjajnih profesorica i koleginica. U toku je poziv za učalanjenje i dostavu panoa za prvu izložbu gdje će se osnivačice i članice moći predstaviti sa jednim svojim projektom, istraživanjem, odabranim radom. Izložba će biti održana od 15. do 22. marta u Mikser House-u u Beogradu imaće internacionalni karakter pored moje malenkosti, očekuje se veliki broj učesnica iz Crne Gore. Više svakako na sajtu ŽAD-a (http://www.zad.rs) 29

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement