__MAIN_TEXT__

Page 25

Foto: Vladimir Popović

• Prošla godina je bila jako uspješna

za tebe, veliki broj nagrada, reci nam nešto o tome, šta za tebe i tvoj tim znače sva ta priznanja za dalji rad ?

Kraj 2015. a naročito cjelokupna 2016. godina je zaista bila jedna od značajnijih u mom stvralaštvu i arhitektonskoj karjeri. Prije svega, velika lična satisfakcija i značajno profesionalno ostvarenje, a moram priznati i u jednom dijelu i veliko rasterećenje završetkom naučno istraživačkog rada u Rimu na Univerzitetu La Sapineza gdje sam kao stipendista univerziteta, odbranom doktorske teze stekla zvanje “Doctor Europaeus”. Eksperimentalno učenje kroz “all life learning cycle” pristup, kao i “learning by doing” moto, su neizostavni za sveobuhvatnu profesionalnu nadogradnju i lični rast, tako da me pored praktičnog, ovaj naučni iskorak motiviše i inspiriše za dalji rad i istraživanja. Što se tiče učesća na arhitektonskim događajima kao što su saloni arhitekture i urbanizma naši radovi su bili zapaženi na mnogobrojnim internacionalnim skupovima, pa bih za prošlu godinu izdvojila: - 38. Salon arhitekture u Beogradu sa temom “Otvoreno” u Muzeju primijenjene umjetnosti u selekciji žirija za izložbu odabrano 4 projekta i uručeno Posebno priznanje “za otvorenost prema pejzažu” u kategoriji za urbani diza-

jn za projekat Waterfront Djuraševići - Drugo Balkansko arhitektonsko Bijenale u Beogradu: 2.nagrada za realizovani eneterijer poslovnog prostora i show room – a kompanije Philip Moriss u Podgorici, 3.nagrada za istraživanje iz oblasti urbanog dizajna za rad “At the edge.New dynamic waterfront in Montenegro”, - Salon arhitekture u Novom Sadu sa temom “Prespajanje”, u selkiciji žirija za izložbu odabrano 4 projekta, - U okviru konferencije S.ARCH 2016 u Budvi, nam je uručeno posebno priznanje (Spatial mention) za projekat Waterfront Djuraševići, sa kojim smo na Prvom crnogorskom salonu osvojili prvo mjesto u kategoriji “Projekti”. i konačno, poslednje veoma istaknute nagrade na - Salonu urbanizma u Sremskoj MItrovici: Prva nagrada u kategoriji Konkursi za Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje uređenja marine sa svetionikom i neposrednim okruženjem i Druga nagrada u kategorija Urbanistički projekti i realizacije za Urbanistički projekat Novo groblje, Podgorica

•Šta je zapravo ”Doctor Euro-

paeus” ? Kakvo je tvoje iskustvo, po čemu je značajana ova titula i koje benefite ima? ”Doctor Europaeus” je titula koja se dobija kao nadogradnja na osnovnu,

doktora nauka i omogućava međunarodnu prepoznatljivost i priznanje na svim evropskim univerzitetima, a posebno je važna za akademsko napredovanje na internacioalnom nivou i profesorsku mobilnost. Moguće je ostvariti jedino ukoliko se zadovolje ključni uslovi po pitanju internacionalne saradnje sa više inostranih univerziteta pod odgovarajućim tutorstvom i u toku određenog perioda trajanja istraživanja. Organizacija je prilično složena, zahtijeva veliko strpljenje i mora se prethodno dobro isplanirati, posebno u dijelu birokratije. Saradnja se definiše dogovorom i ugovorom između univerziteta, pod ko-mentorstvom u oblasti i temi koja se prethodno odobri od strane glavnog tutora koji je dužan da prati i u ciklusima odobrava cjelokupan proces. Odbrana rada je dvojezična, a članovi komisije su sa različitih evropskih univerziteta. U mom slučaju ova saradnja je bila organizovana ispred matične jedinice La Sapienza u Rimu (prof S.Baiani) sa još 4 univerziteta: Poltecnico di Milano (prof. E.C.Cattaneo), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu (dr T.Mrdjenović), Prirodno matematički fakultet u Podgorici (prof D.Caković, Odjsek za biologiju) i konsultativnog tipa sa prof Charls Waldhaimom sa GSD Harvarda odsjek za Landscape Urbanism. Ovakav način rada podrazumijevao je aktivno učešće multidisciplinarnih mentora i ko-men25

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement