__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

Jedan od najznačajnijih projekata koje je biro COBE radio, i to u saradnji sa čuvenim MVRDV – om, je muzej roka u Roskildeu. Muzej je dio masterplana ROCKmagneten, bivše lokacije fabrike betona, koja je novim planom projektovana kao kreativno i kulturno mjesto.

kompleksa i pristup dvorištu iz svih prostorija koje se koriste za dnevni boravak djece. Obdanište je dobilo ime po ulici u kojoj se nalazi, u centru stambenog bloka. Kompleks je prilagođen različitim objektima u bloku i u skladu je sa njihovim kosim krovovima, čiji nagib i visina variraju. Forfatterhuset Kindergarten je kompleks od pet manjih objekata sa jedinstvenom fasadnom oblogom, zelenim krovovima i krovnim baštama. Obdanište je otvoreno u julu 2014. godine i rezultat je pobjedničkog rješenja konkursa održanog 2012. godine koji su osvojili COBE u saradnji sa PK3 landscape architects i D.A.I. engineers. 20

„Ovim projektom željeli smo da stvorimo dnevni centar za djecu svjetskog glasa. Smješten u istorijskom djelu Kopenhagena, koji se uglavnom sastoji od staračkih domova, posebnu pažnju smo posvetili koherenciji između istorijskog konteksta i novog objekta. Osim što je posljednja destincija za mnoge susjede, ovaj dio grada je sada i mjesto gdje djeca odrastaju i počinju svoje živote.“ Bilo je vrlo delikatno u ovakvom istorijskom kontekstu „dodati“ savremeni objekat. Prije svega arhitekte su htjele razumjeti osobenosti lokacije, kako bi je poboljšali, ali u isto vrijeme da stvore nešto novo – kontrast svemu tome. Obloga fasade obdaništa odražava

fasade susjedstva – karakteristične crvene opeke. Umjesto klasičnog slaganja opeka u horizontalnom pravcu, fasada obdaništa se sastoji od uspravno postavljenih opekarskih lamela, postavljenih u pravilnom ritmu duž svih pet objekata, okružujući tako baštu i igralište. Osim toga što je envelopa objekata, fasada funkcioniše i kao ograda igrališta, zaštita na vrhovima krovova i zaštita od sunca ispred otvora. Fasada odaje utisak uniformisanosti i istovremeno predstavlja modernu interpretaciju lokacije i koherenciju sa njom. Obdanište se sastoji iz pet kućica sa jednom do tri etaže – svaka sa zelenim krovom i krovnom baštom. Spolja obdanište izgleda kao selo za djecu, ali posmatrano iznutra vrlo je sadržajno i efikasno – mala građevina, kompaktna i uzbudljiva za djecu, a istovremeno funkcionalna i prilagodljiva njihovim potrebama. Jedan od najznačajnijih projekata koje je biro COBE radio, i to u saradnji sa

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement