__MAIN_TEXT__

Page 115

ga dobili na poklon kao simbol sreće, dugovječnosti, plodnosti, zbog čega ga Japanci često poklanjaju mladencima. Tehnika gajenja bonsaija je prava istorija. Ta mala stabla su stara, nekad 50, 100 pa i više godina. Godinama su birana i gajena te izgledaju kao mali džinovi koji odolijevaju velikim olujama, vjetrovima, sušama iako rastu u malim posudama u vrtu. Bonsai se može gajiti na više načina: iz sjemena, reznicama, kalemnljenjem, sadnjom. Naravno prvi bonsai je nastao u prirodi. Zato je potrebno da ostane u skladu sa prirodom. Svako drvo ima svoju simboliku ali uzeću za primjer najčešćeg gajenja: javor, bor, hrast, sekvoja, trešnja, kleka, bukva, breza. Kod bonsaija se najviše cijene primjeri uzeti iz prirode, presađeni i dalje oblikovani. Prvo im treba obezbijediti uslove

Japanski javor ( acer palmatum) je rado gajena vrsta.

Sekvoja (sequioa) je poznata kao najveće drvo na svijetu pa je zato i interesantno kako se gaji kao minijaturna biljka.

115

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement