__MAIN_TEXT__

Page 113

Bonsai je umjetnost oblikovanja i njegovanja minijaturnog drveća. Javlja se u Kini još u XIV. p.n.e. a kasnije se prenosi u Japan. Riječ Bonsai u prevodu znači: mala biljka u plitkoj posudi. Postoje mnogi dokumenti o gajenju bonsaija, čak i crtani. To harmonično i izuzetno atraktivno drvo u plitkoj posudi je jedinstvena umjetnička forma. Nekad je bonsai sa svojom filigranskom ljepotom bio dostupan samo caru i plemstvu u početku gajenja. Vještina njegovog gajenja i održavanja bila je dugo čuvana tajna. Kako se širio budizam, bonsai je stigao u Japan. U zemlji izlazećeg sunca dobija današnju formu. Kinezi su poznati po nešto kitnjastijoj formi, dok mu Japanci daju mnogo novih oblika. Ovo malo čarobno drvo Evropljani su počeli cijeniti od trenutka kad su

113

Profile for Casopisi Prostor i Caffe Montenegro

Casopis Prostor br 41  

Casopis Prostor br 41  

Advertisement