Page 1


casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/


casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/


casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/


Prednosti reklamiranja Reklamom u časopisu prostor ostvarujete najsnažniji efekat u marketingu, a evo i zašto:

Časopis se distribuira na skoro 1000 adresa, biroa, kompanija, institucija, pojedinaca.

Časopis Prostor sa nalazi na našim prepoznatljivim stalcima za novine u svim boljim restoranima i ugostiteljskim objektima i dostupan je gostima sa strane.

U slučaju da nemate sopstveni marketingški materij al naši fotografi, dizajneri i novinari su tim koji će Vam pomoći da dođete do želj enog rješenja.

standardima kolor tehnike. šim jvi na po a mp šta se pis so Ča casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/


Časopis Prostor je moguće kupiti na kioscima na teritoriji Crne Gore, kao I na benzinskim pumpama, većim tržnim centrima i aerodromima. Takođe imamo zapažene nastupe na svim sajmovima u regionu, gdje nastupamo samostalno sa svojim štandom, koji arhitekte I enterijeristi osmišljavaju, a na kome uvijek ugostimo mnohgo posjetilaca i podijelimo besplatno nekoliko hiljada primjeraka časopisa.

M a r k e t iinš nš ki k i pros tor u magazinu magazi nu

Cijela strana 1/1 360.00 €

pola strane 1/2 205.00 €

Korice:

Cijene:

K1 (naslovnica) K4 (zadnja) K2 (prva unutrašnja) K3 (pretposljednja)

820.00 € 750.00 € 636.00 € 636.00 €

trećina strane 1/3 135.00 €

Četvrtina strane 1/4 108.00 €

Dupla strana 4-5 prestvavljamo: predstvavljamo:2 2strane strane insertacijakampanja 1 strana marketing insertacija

Dupla strana 576.00 €

636.00 € 576.00 € 360.00 550.00 € 550.00 €

** UU izražene izražene cijene cijene nije nije uračunat uračunat PDV PDV 19% 19% Rok za dostavu pripremljenog materijala je 7 dana prije izlaska broja. Fajlove dostaviti u PDF, TIFF, EPS formatu, 300 dpi rezolucije. Sve Rok za dostavu je 7 dana prije izlaska Fajlove dostavitijeuostaviti PDF, TIFF, EPS formatu, fontove potrebnopripremljenog je pretvoriti umaterijala krive. Dimenzije časopisa su 21,5broja. x 28,5 cm. Potrebno prepust 5 mm sa 300 svih strana. dpi rezolucije. Sve fontove pretvoriti u krive. Dimenzije časopisa su 20,7 x 26,9 cm i obavezno je ostaviti prepust 5 mm sa svih strana. casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/


grafi~ki centar

casopisprostor@gmail.com

www.facebook.com/casopisprostorcg/

Ĺ tampa:

MERKATOR www.merkator.me

Profile for Casopisi Caffe Montenegro i Prostor

Prezentacija prostor 2017  

Prezentacija prostor 2017  

Advertisement