Issuu on Google+

Raport

I edycja

czerwiec 2010

Internet 2k10

° Ranking firm internetowych

° Finansowanie e-biznesu

° Geografia rynku

° Katalog polskich firm internetowych

° Wyniki oglądalności witryn Partner merytoryczny

Partner wydania

Patroni medialni


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Bezpieczne płatności elektroniczne Natychmiastowe potwierdzenie transakcji Prosta i szybka instalacja Automatyczne wpłaty i wypłaty 24/7


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Spis treści 3. Wprowadzenie 6. Ranking polskich firm internetowych

71. E-commerce

6. Ranking ogólny

6. Metodologia

7. Wartość rynku

76. Geografia rynku

16. Geografia rynku

78. Największe firmy

18. Zestawienie ogólne

80. Przegląd branżowy

89. Wywiad: Neo24.pl

71. Wartość rynku

18. Rentowność polskiego e-biznesu

23. Serwisy i usługi internetowe 91. Usługi dla firm internetowych

23. Wartość rynku

27. Geografia rynku

91. Płatności internetowe

29. Największe firmy

91. Wartość rynku

93. Największe firmy

29. Platformy aukcyjne

30. Portale

31. Serwisy ogłoszeniowe, rekrutacyjne i katalogi firm

34. Serwisy społecznościowe

94. Wartość rynku

35. Serwisy tematyczne

95. Największe firmy

38. Serwisy wideo

40. Porównywarki cen

94. Oprogramowanie

97. Hosting i domeny

97. Wartość rynku

41. Wywiad: QXL Poland

99. Geografia rynku

43. Wywiad: Grupa Onet.pl

100. Największe firmy

45. Wywiad: Grupa Pracuj

47. Wywiad: Nasza Klasa

49. Wywiad: Money.pl

51. Marketing i reklama internetowa

105. Ranking ogólny

51. Wartość rynku

108. Kategorie tematyczne

55. Geografia rynku

58. Największe firmy

103. Wywiad: Home.pl

105. Megapanel: podsumowanie 2009 roku

124. Finansowanie e-biznesu w Polsce

58. Domy mediowe, agencje interaktywne

124. Dotacje unijne

61. Agencje SEM/SEO

129. Giełda

61. Sieci reklamowe

65. Wywiad: Arbomedia Polska

67. Wywiad: K2 Internet

139. Katalog polskich firm internetowych 321. O raporcie

www.internetstandard.pl
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wprowadzenie Internet 2k10 to pierwsza edycja raportu serwisu Internet Standard o kondycji finansowej polskiego e-biznesu. Nasza publikacja to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców:  prowadzących działalność w branży internetowej  planujących rozpocząć taką działalność  inwestujących w przedsięwzięcia internetowe  oferujących rozwiązania wspierające e-biznes  poszukujących wiedzy na temat różnych aspektów działań ebiznesowych  zainteresowanych strategiami liderów polskiej branży internetowej  chcących znaleźć firmy zajmujące się poszczególnymi obszarami biznesu internetowego

Raport składa się z czterech części:

1 2 3 4

W pierwszym rozdziale prezentujemy ranking polskiego e-biznesu w czterech głównych grupach. Przeanalizowaliśmy szczegółowo wyniki finansowe 275 najważniejszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży internetowej, zebraliśmy też podstawowe informacje o rynkach, na których działają. Dodatkowym elementem naszej analizy są wywiady z przedstawicielami firm, które uplasowały się na pierwszym miejscu w poszczególnych tabelach rankingowych. Druga część raportu to podsumowanie minionego roku, opracowane na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius. Sprawdziliśmy, które serwisy zwiększyły swoją oglądalność, a które zanotowały spadek popularności w ciągu dwunastu miesięcy 2009 r. Trzeci rozdział poświęcony jest finansowaniu e-biznesu w naszym kraju. Przyjrzeliśmy się działalności spółek internetowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przygotowaliśmy również krótkie podsumowanie trzech rund naboru wniosków na dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatnią część raportu stanowi katalog polskich firm internetowych. W pięciu głównych grupach branżowych, podzielonych na mniejsze kategorie zebraliśmy wizytówki ponad 1400 najważniejszych przedsiębiorstw z branży.

www.internetstandard.pl
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Ranking ogólny W ubiegłym roku łączne obroty z działalności internetowej 275 najważniejszych polskich przedsiębiorstw z branży mogły wynieść 4 mld zł! Prezentujemy wyniki pierwszego w historii rankingu polskiego e-biznesu na podstawie wyników finansowych firm. Metodologia

Jak powstały rankingi prezentowane w niniejszej publikacji? Prace nad raportem „Internet 2k10” podzieliliśmy na kilka etapów. Pierwszym zadaniem, jakie musieliśmy wykonać, było stworzenie bazy najważniejszych firm działających w polskiej branży internetowej – potencjalnych liderów rynku.

Baza firm internetowych

Przyjęta przez nas definicja „działalności internetowej” jest dosyć szeroka. Pod tym pojęciem rozumiemy każdą działalność, która opiera się na wykorzystaniu internetu, lub taką, która bez światowej sieci nie mogłaby istnieć. Z definicji wyłączyliśmy dostawców usług internetowych, tj. firmy telekomu-

nikacyjne, które znaleźć można w rankingu TOP 200, przygotowywanym co roku przez redakcję magazynu Computerworld. Zanim zaczęliśmy zbierać dane o firmach, stworzyliśmy własną kla-

W przygotowanej przez nas bazie znalazło się ponad 1 400 przedsiębiorstw i prawie 1 700 osób, przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej i właściciele firm. www.internetstandard.pl

syfikację działalności internetowej. Podzieliliśmy branżę na pięć grup: „Serwisy i usługi internetowe”, „Marketing i reklama internetowa”, „E-commerce”, „Usługi dla firm internetowych” oraz „Finansowanie e-biznesu”. W pierwszej grupie znalazły się firmy, które zajmują się prowadzeniem rozmaitych serwisów internetowych (np. portali, serwisów społecznościowych, tematycznych) lub oferują wszelkiego rodzaju narzędzia i aplikacje internetowe (np. wyszukiwarki, hosting plików, lokalizatory). W grupie drugiej umieściliśmy agencje interaktywne, internetowe domy mediowe, firmy badawcze i konsultingowe, a także sieci reklamowe. Trzecią kategorię przeznaczyliśmy dla właścicieli
RAPORT INTERNET 2K10

sklepów internetowych i internetowych punktów sprzedaży usług (np. usług turystycznych), natomiast w czwartej zebraliśmy firmy, które oferują usługi przeznaczone głównie dla firm z pierwszych trzech grup, czyli przede wszystkim dla dostawców hostingu, oprogramowania i internetowych agentów rozliczeniowych. Ostatnią grupę stworzyliśmy z myślą o instytucjach finansowych, których obszarem zainteresowania jest biznes internetowy. Znalazły się tutaj fundusze venture capital i private equity. Po opracowaniu klasyfikacji przeszliśmy do drugiego etapu prac, w którym należało odnaleźć najważniejsze firmy działające w polskiej branży internetowej i umieścić je w poszczególnych kategoriach. Tworząc bazę przedsiębiorstw, korzystaliśmy z własnych opracowań, ogólnodostępnych katalogów firm, rejestrów państwowych (KRS, REGON) i zasobów wyszukiwarek. Ponieważ naszym celem nie było zebranie informacji o wszystkich istniejących firmach z branży, a raczej skatalogowanie najważniejszych przedsiębiorstw, w grupach „Serwisy i usługi internetowe” oraz „E-commerce” znaleźli się tylko właściciele tych serwisów i sklepów internetowych, które widoczne są w wynikach badań oglądalności witryn (Megapanel PBI/Gemius, Doubleclick AdPlanner). Choć jest to raczej mało prawdopodobne, istnieje możliwość, że w pozostałych dwóch częściach katalogu brakuje którejś z ważniejszych firm, na pewno nie dotyczy to jednak czołówki poszczególnych branż. Przy analizie tabel rankingowych w kategoriach „Marketing i reklama internetowa” oraz „Usługi dla firm internetowych” trzeba też zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z dostępnością danych finansowych – szerzej piszemy o tym w artykułach poświęconych konkretnym grupom. Przygotowana przez nas baza zawie-

Partner merytoryczny

ra informacje o 1 404 przedsiębiorstwach i 1683 osobach, wśród których znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej i właściciele firm.

Rankingi firm

Kolejnym krokiem do opracowania tabel rankingowych była analiza wyników finansowych spółek prawa handlowego, które dostarczyła nam firma Info Veriti Polska. Na podstawie tych danych, a także wyników oglądalności witryn i własnych informacji przygotowaliśmy wstępne zestawienie potencjalnych liderów w poszczególnych branżach.

W tabelach rankingowych prezentowanych w niniejszym raporcie umieściliśmy dane finansowe 275 najważniejszych firm działających w polskiej branży internetowej. Do wszystkich firm z bazy wysłaliśmy następnie ankiety, w których prosiliśmy o podanie najważniejszych informacji o prowadzonej działalności i najważniejszych pozycji ze sprawozdań finansowych za 2009 i 2008 rok. Te pierwsze trafiły do wizytówek firm, które publikujemy w drugiej części raportu, drugie zaś wykorzystaliśmy przy tworzeniu rankingu. Dane finansowe pozyskane przez Info Veriti oraz z ankiet uzupełniliśmy następnie informacjami pochodzącymi ze wszystkich ogólnodostępnych źródeł – raportów spółek giełdowych i licznych artykułów prasowych, zebraliśmy też sporo niejawnych informacji od ekspertów, analityków i przedstawicieli branży. Na tej podstawie dokonaliśmy ostatecznej selekcji firm do rankingu i przygotowaliśmy własne

www.internetstandard.pl

Partner wydania

szacunki odnośnie do wielkości przychodów z działalności internetowej dla tych przedsiębiorstw, które nie chciały ujawnić danych finansowych w ankiecie. W naszych rankingach znalazło się ostatecznie 275 firm. Ponieważ większość nie chciała ujawnić dokładnej wartości sprzedaży w 2009 r., wszystkie tabele rankingowe posortowaliśmy według wielkości przychodów z działalności internetowej w roku poprzednim. Dane za 2008 rok pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych spółek złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc można je uznać za całkowicie pewne. Dane za rok ubiegły to wprawdzie w większej części nasze szacunki, niemniej jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one możliwie dokładne. Nasze rankingi zawierają także pozycje: kapitał własny i aktywa razem. Dzięki temu dla wielu spółek można obliczyć najważniejsze wskaźniki finansowe, takie jak zwrot z kapitału własnego (ROE) czy rentowność aktywów (ROA). Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie kwoty w tabelach pochodzą ze sprawozdań jednostkowych (nie są w nich uwzględnione wartości dla spółek zależnych), a rok powstania firmy odnosi się do firmy jako podmiotu gospodarczego, a nie do daty rozpoczęcia działalności internetowej.

Wartość rynku

O wartości poszczególnych gałęzi polskiej branży internetowej mówimy więcej w poświęconych im artykułach. Na początek wystarczy kilka najważniejszych informacji. Obroty krajowego rynku internetowego handlu mogły wynieść w ubiegłym roku 13,4 mld zł, rynek reklamy online zwiększył wartość do 1,3 mld zł, a branża agencji interaktywnych szacowana jest na minimum 200 mln zł w 2009 r. Dodajmy do tego estymowaną przez nas (cd. na str. 16) kwotę przychodów
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1

1

2

2

7

3 4

3

5

5 6 9 8 12

7 9 8 10 11

18

12

10

13

4

14

13

15

16

16

24

17

21

18

17 20

19 20

19

21

22

22

23

23

31

24

25

25

29

26

14

27

27

28

15

29

40

30

48 36 32

31 32 33

42

34

30

35

33

36

37

37

6

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

QXL Poland 550 000* 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 allegro.pl 2000 sp. z o.o. Grupa 203 482 203 482 202 808 202 808 64 119 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 onet.pl 1996 Onet.pl SA Agito SA 100 919 95 313 180 514 173 928 88 -3 455 1 857 1 769 11 477 13 332 agito.pl 2002 Euro-Net euro.com.pl, ole2 157 827 160 000* 94 484 140 983 647 475 1993 sp. z o.o. ole.pl Wirtualna Polska 151 652 151 652 150 822 150 822 9 931 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 wp.pl 1999 SA Electro.pl 108 300 electro.pl 2007 sp. z o.o. Komputronik SA 798 969 120 000* 700 297 107 200 2 509 10 578 119 076 114 833 309 377 293 446 komputronik.pl 2002 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 96 857 -660 -10 148 42 19 391 merlin.pl 1998 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 94 282 1 780 6 018 50 902 49 123 59 337 63 445 oponeo.pl 2003 Interia.pl SA 89 000* 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 interia.pl 1999 Agora SA 857 824 69 728 997 225 66 956 36 356 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl 1989 Grupa Pracuj 48 000* 52 916 52 916 716 3 155 41 174 pracuj.pl 2000 sp. z o.o. Empik 1 043 125 73 250* 958 746 52 500* 80 016 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com 1991 sp. z o.o. Neo24.pl 145 550 145 550 52 067 52 067 91 323 4 580 neo24.pl 2006 sp. z o.o. MIX Electronics 1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 13 555 41 501 292 116 zadowolenie.pl 1997 SA Inwestycje Alternatywne 50 000* 50 599 50 599 e-numizmatyka.pl 1991 Profit SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 maximedia.pl 1998 Grupa O2 43 500* 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 o2.pl 2000 sp. z o.o. Home.pl sp.j. 48 701 48 701 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 home.pl 1997 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 38 902 494 70 465 465 3 976 3 173 morele.net 2002 Arbomedia Polska 57 700 47300* 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 arbointeractive.pl 2000 sp. z o.o. Eniro Polska 175 589 43 184 173 565 38 367 pf.pl 1992 sp. z o.o. Tradedoubler 41 000* 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 tradedoubler.com 2004 sp. z o.o. Topmarket 24 000 24 000 33 187 33 187 811 770 3 150 3 015 topmarket.pl 2007 sp. z o.o. GG Network SA 37 000* 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 gadu-gadu.pl 2000 Cyfrowe.pl 27 382 27 326 28 146 28 146 cyfrowe.pl 2007 sp. z o.o. Nasza Klasa 62 800 62 800 27 754 27 754 18 500 9 977 19 733 26 907 nasza-klasa.pl 2007 sp. z o.o. NetArt SA S.K.A. 32 500* 27 000* netart.pl 1997 Domo24 51 362 51 362 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 domo24.pl 2008 sp. z o.o. Megamedia 21 000* 25 428 25 428 479 1 325 4 490 megamedia.pl 2003 sp. z o.o. Ad.net SA 17 500* 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 adnet.pl 2000 Opony.pl SA 22 000 22 000 25 000* opony.pl 2008 K2 Internet SA 23 642 23 642 24 966 24 966 1 118 3 689 17 876 16 740 25 243 22 111 k2.pl 2000 Presco Media 20 697 20 697 22 164 22 164 19 534 515 1 900 2 459 e-cyfrowe.pl 2006 sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. 25 000* 21 458 kdc.pl 2000 sp. k. Vobis SA 800 000 23 500* 875 000 20 000 15 000 2 500 75 272 201 931 vobis.pl 1992 Internetowy Dom www.internetstandard.pl  2000 22 000* 19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 idmnet.pl Mediowy Net SA

* dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 41

38

46

39

26

40

38

41

43

42

50

43

11

44

35

45

47

46

45

47

28

48

34

49

56

50

53

51

51

52

57

53

70

54

49

55

52

56

96

57

73

58

55

59

60

60

80

61

61

62

86

63

63

64

64 39

65 66

66

67

81

68

Money.pl sp. z o.o. Bankier.pl SA Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. Grupa Stereo SA MRM Worldwide sp. z o.o. Redcoon Polska sp. z o.o. Ram.net Rafał Modzelewski Emonety.pl SA Proline Sebastian Ponikowski PO Capital sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. z o.o. Piotr i Paweł SA Performance Media sp. z o.o. Openmedia sp. z o.o. Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Emarket sp. z o.o. Ceneo SA Gratka sp. z o.o. Quelle Polska sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak ACR SA Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j. PL Systems sp.j. Polskapresse sp. z o.o. Kwitnąca sp. z o.o. Monster Worldwide Polska sp. z o.o. KEI Jump sp.j. ATM SA United Titans sp. z o.o. Główna Księgarnia Naukowa sp.j.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 18 495

71 041

28 910

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

192 450

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

19 534

18 495

19 163

19 163

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

22 000*

17 946

17 946

4 711

4 829

20 000*

17 849

17 849

1 062

13 722

17 000*

17 461

17 461

773

3 217

69 901

16 910

16 784

redcoon.pl

2008

22 500*

16 700

ram.net.pl

2001

18 000*

16 230

emonety.pl

1990

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

668 portone.pl

2007

15 492

-83

15 492

2 843

9 376

Rok powstania

19 534

28 910

2 902

Adres strony WWW

21 000*

23 000*

15 537

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

14 684

82

17 584

17 415

11 207 money.pl

2000

19 878 bankier.pl

2001

203 044 pkt.pl

2006

10 311 otomoto.pl

2004

23 797 stereo.pl, pstryk.pl 2000 8 811 mrm.pl

132

15 000*

1995

agdexpert.pl

15 500

365 061

15 000

14 798

101 738

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

17 000*

14 188

14 188

70

117

2005

199 145 e-piotripawel.pl 4 027

1990

performancemedia.pl

2006

2 814 megamarket.org.pl 2006

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

17 500*

13 933

13 933

1 528

2 590

4 354 ceneo.pl

2005

17000*

13 565

13 565

2 729

6 285

7 548 gratka.pl

2000

8 500*

13 500*

halens.pl

1992

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

15 537

12 557

12 557

13 500*

12 500

10 000*

12 500*

549

1 324

392 716

12 300*

-128 065

323 127

9 600*

212 855

12 000*

4 317

9 935

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

13 000* 21 660

188 795

11 500* 11 408

12 500*

11 032

11 032 11 000*

5 193 acr.pl

2000

fotozakupy.pl

13 500*

10 000*

6 890

10 388

10 452 133

www.internetstandard.pl

247 834

233 543 173

2003

galeriadom.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl

2008

33 663 hipernet24.pl

2000

1991

9 243 monsterpolska.pl 317 972

1999

kei.pl 334 742 atm.com.pl

2002 1994

2 440 unitedtitans.com eksiegarnia.pl

20041998


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 87

69

59

70

74

71

58

72

72

73

62

74

109

75

105

76

77 44

78

84

79

91

80

76

81

118

82

240 54

83 84

67

85

78 82

86 87

88

88

92

89

95

90

89

91

99

92

110

93

101

94

75

95

107

96

102 94 108

97 98 99

104

100

97

101

Fotka.pl sp. z o.o. Netcar s.c. Bon Prix sp. z o.o. Inter Alnet Adam Albiński Baltrade sp.j. Netsprint.pl sp. z o.o. Omnibus sp. z o.o. Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o. Cube Group SA Frisco.pl sp. z o.o. Artegence sp. z o.o. Ogicom sp. z o.o. Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j. Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j. Marketeo.com SA Alma Market SA Trader.com (Polska) sp. z o.o. 3Dots.pl s.c. Az.pl sp.j. Agma Marek Przybył GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A. Kontri sp. z o.o. Beyond.pl sp. z o.o. Animalia.pl s.c. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Cefarm Białystok SA OVH sp. z o.o. Domzdrowia. pl SA Adv.pl sp. z o.o. Perfumeria.pl s.c. Helion SA Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j. Axel Springer Polska sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 9 500*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 10 268

14 000*

16 114

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

10 268

11 000*

282 515

10 000*

14 078

9 997

9 965

13 100

Wynik netto (2008)

3 837

6 954

10 000*

11 500* 13 100

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

9 700

7 000*

564

28 190

47 346

702

702

Adres strony WWW

Rok powstania

fotka.pl

2001

netcar.pl

2006

84 821 bonprix.pl 2 093

3 002 prono.com.pl

1990 2003

9 705

hurt.com.pl

1996

9 700

netsprint.eu

2000

9 500

mediapasaz.pl

1996

7 400*

9 355

9 355

191

1 543

4 568 impartner.pl

2003

10 500*

9 131

9 131

114

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

19 500*

9 066

9 066

-4 910

-4 729

2 840 frisco.pl

2006

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

4 253

3 440

5 364

4 482 artegence.com

1995

9 633

9 385

9 165

8 846

898

1 529

1 754

1 943

4 497

3 133 ogicom.pl

2002

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl

2002

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

1 261 686 492

1 261 16 000

8 026 526 860

8 026 8 000

-89 -49 917

56 5 718

2 569 212 837

2 657 163 711

2 633 547 567

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

8 790

venti.com.pl 2 983 marketeo.com 429 562 alma24.pl 5 495 trader.pl

2000 2004 1995 1993

10 500* 10 000*

8 000* 8 000*

3kropki.pl az.pl

2004 1996

9 500*

8 000*

lazienkaplus.pl

2007

9 000*

8 000

8 742

7 951

7 827

9 500*

8 242

7 500*

goldensubmarine.com 2001 280

243

800

190

2 119

1 910 kontri.pl

2006

16 742 beyond.pl

2007

8 000*

7 500*

animalia.pl

2007

7 000*

7 500*

gandalf.com.pl

2004

7 900*

270 000

7 477

5 981

37 145

95

86 081 cefarm24.pl

11 000*

7 310

7 310

7 152

7 152

7 219

7 219

-485

-774

-171

267 314

915

7 716 8 791 36 254

7 716 8 791 7 058

7 185 7 149 33 083

7 185 7 149 6 980

-600

-41

6 566

7 165

9 044

7500*

6 925

6 925

8 500*

545 742

10 788 743

1 266

6 800*www.internetstandard.pl -47 979

128 352

1975

1 679 ovh.pl

2004

1 348 domzdrowia.pl

1999

8 762 adv.pl perfumeria.pl 19 605 helion.pl

2007 2000 1991

3 160 fireflycreation.com 2003 232 296

efakt.pl, autoswiat.pl

10 1994


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 79

102

106 111

103 104

127

105

114

106

119

107

112

108

124

109

98

110

116

111

85

112

120

113

138

114

123

115

121

116

68 93

117 118

113

119

125 130

120 121

128

122

136

123

90

124

126

125

133

126

131 69

127 128

135

129

115

130

103

131

143 139

132 133

129

134

132

135

Media Regionalne sp. z o.o. OS3 sp. z o.o. Multizakupy SA International Data Group Poland SA Ataxo Poland sp. z o.o. Ultima s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Firma Kolter Mirosław Klekot G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Intymna.pl sp. z o.o. Afilo sp. z o.o. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Pixelate Ventures sp. z o.o. Interactive Solutions sp. z o.o. Point Of View sp. z o.o. Narzedzia.pl SA Orzeł SA Toys4Boys.pl sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. Ad-Vice sp. z o.o. Sunrise System sp. z o.o. Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o. Novem sp. z o.o. P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Agnat sp. z o.o. Szkla.com s.c. Nowoczesna Firma sp. z o.o. Selkar Michał Stypułkowski Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Icomp.pl sp.j. Jobs.pl SA Apteki Rudolf Wojtala Wysylkowa Witold Wiercioch

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

34 083

6 479

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

10 500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

7 200* 7 000*

6 472 6 369

6 472 6 369

938 -816

2 531 213

5 445

40 281

6 181

6 900*

6 158

6 158

-544

526

2 441

-2 304

2 985

Adres strony WWW

Rok powstania

173 729 nto.pl, pomorska.pl 1995 3 851 os3.pl 1 063 multizakupy.pl 11 375

-3 252

13 289 idg.pl 2 331 ataxo.pl

1996 2007 1990 2005

6 000*

6 100

ultima.pl

1998

7 000*

6 000*

mmo.pl

2006

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

8 200*

5 600*

kobieta.pl, stylio.pl 1992

6 479

5 570

5 570

9 900*

5 520

5 520

6 000*

97

-264

75

-790

75 -714

2 077 intymna.pl

2002

3 332 afilo.pl

1995

gral.pl

1995

epuls.pl

2006

interactive-solutions.pl

2004

5 500*

4 300*

5 404

5 404

108

5 600*

5 226

5 226

29

562

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

12 114 17 434

12 114 9 000

5 000 11 733

5 000 5 000

7 000

7 000

5 000

5 000

20 000

5 500 5 000

18 000

5 000 4 900

5 300*

4 855

4 519 9 400*

2 196

373 -392

170 -358

5 313

6 176

1 408

13 133

460 -545

701

1 490

1 046

4 852 4 626

1998

narzedzia.pl 9 696 salon-opon.com

2008 1984

toys4boys.pl

300

4 855

1 983 pointofview.pl

1999 2007

1 495 sunrisesystem.pl

2003

tai.pl

4 626

-240

385

2005

2 446 agawa.pl ad-vice.pl

1 461 novem.pl

1989 2006

5 500*

4 500*

czesci24.pl

2005

4 900*

4 500*

narzedziowy.pl

2005

5 000* 12 101

4 412 4 300

4 412 4 300

274

1 100

1 891 domena.pl szkla.com

2002 2008

4 700*

6 268

4 300*

317

1 492

2 999 nf.pl

2005

6 549

6 549

4 182

4 182

269

332

7 820

7 622

4 201

4 111

123

201

4 172 4 300*

4 088 4 056

31

4 056

38 -966

12 101

788

399

1 200

642 selkar.pl sklep-presto.pl

624

icomp.pl 1 010 jobs.pl

5 200*

4 000*

i-apteka.pl

5 000*

4 000*www.internetstandard.pl

wysylkowa.pl

2004 2004 2006 2000 1991 11 2003


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 117.

136.

147

137

158

138

172

139

142

140

164

141

140

142

134 141

143 144

144

145

122

146

155 137

147 148

145

149

150

150

151

151

154

152

152

153

156

154

162

155

153 165 204 168 169

156 157 158 159 160

166

161

177

162

167

163

178

164

179

165

146

166

181 182 243

167 168 169

175

170

161

171

Presspublica sp. z o.o. Lideria s.c. Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o. Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Inbook SA Supermedia Interactive sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. A.pl sp. z o.o. Domainmaker sp. z o.o. Edipresse Polska SA PRV.PL sp. z o.o. Ideo sp. z o.o. Goldenline sp. z o.o. Activeweb sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Internet Designers sp. z o.o. Omnigence sp. z o.o. Mobile.international Gmbh Domeny.pl sp. z o.o. Gry-Online SA Active 24 sp. z o.o. HRK SA Praca.pl sp. z o.o. Red Age sp. z o.o. Janmedia Interactive sp. z o.o. 180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j. Telewizja Polska SA Polskastrefa.eu sp. z o.o. Inwestycje.pl SA Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j. Engine sp. z o.o. Uniwersal.pl s.c. Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Nokaut sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 6300*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 159 723

4 000* 3 500*

3 634

3 885

3 694

3 436

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

3900*

1 045

100 573

3 435

3 800*

3 380

3 795

3 795

4 300*

3 782

3 782

4 800* 4 300*

3 777 6 866

3 777 3 700*

4 100*

3 570

6 000*

Adres strony WWW

156 208 rp.pl

-853

126

1998

870 digitalone.pl

1999

moto-akcesoria.pl 86 14

59

1 166

428 luxmarket.pl

1 151

Rok powstania 1991

lideria.pl

3 885

4 200*

2010 2005

inbook.pl

2000

-2 303

177

306 -4 203

435 -1 485

3 570

32

758

277 464

3 500*

21 511

67 242

3 634 4 400*

3 456 3 334

3 456 3 334

-2 644 596

1 276

4 100*

3 306

3 306

560

862

1 298 goldenline.pl

2005

3 700*

3 296

3 296

-22

976

1 435 activeweb.pl

2002

-4 162

146

2 458 smi.pl

1993

913 netizens.pl 11 252 a.pl

1989 2006

1 352 domainmaker.pl

2003

polki.pl, babyonline.pl pino.pl 1 603 ideo.pl

102 651 8 500

3 200

1993 2006 1999

gps24.pl

3 685

3 183

3 183

-406

-262

3 700*

3 118

3 118

726

1 452

2007

874 id.pl

1997

1 833 filmweb.pl

1998

3 600*

3 100*

mobile.eu

1996

3 400*

3 100*

domeny.pl

2003

3 694 3 300* 2 000* 3 200* 3 200*

3 066

2 987 2 933

3 066 3 000* 3 000* 2 987 2 933

3300*

2 912

2 912

2 850

4 089

Kapitał własny (2009)

3 868

3 700* 3 685

Wynik netto (2008)

3 890*

3 000*

3 380

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

695

846

6 085

5 990

6 325

-148 383

9 852 437

6 319 gry-online.pl active24.pl hrk.pl 10 133 praca.pl 637 redage.pl

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

180hb.com

2007

2 830

3 300* 1 985 673

2 700*

2 800*

2 600*

100 510

1 281 041

1 785 945 tvp.pl

1994

polskastrefa.eu

2 800*

2 558

2 558

-477

-181

4 089

2 541

2 541

2 700* 2 700* 1 200*

2 529

2 529 2 500* 2 500*

504

2 727

3 125 engine.pl 4cars.pl mareno.pl

2 900*

2 457

2 457

173

469

1 092 dvdmax.pl

3 436

2 435

2 435

2009

555 inwestycje.pl

2004

symetria.pl

www.internetstandard.pl

947

404

2 632

996

2 868

1 341 nokaut.pl

2000 2005 2000 2007 2007

1998 2001 2006 2007 12

2006 2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008

183

173

Sport-Shop.pl Doradztwo Sportowe s.c. OF.PL sp. z o.o.

149

174

Murator SA

159

175

185

176

187 163

177 178

193

179

188

180

176

181

194

182

197

183

184

184

171

185

170

186

173

187

217

188

202

189

221

190

174

191

189

192

180

193

195

194

201

195

71

196

198

197

205

198

229

199

206

200

207

201

212

202

190

203

199

204

208

205

160

206

213

207

148

172

Melog.com sp. z o.o. Active Pharma sp. z o.o. Dante s.c. Autogiełda sp.j. Infopraca sp. z o.o. Zjednoczenie.com sp. z o.o. Matterhorn Weronika Jaromin Grono.net SA Kando Andrzej Nowak Direct Traffic sp. z o.o. SARE sp. z o.o. Kolporter E-Biznes SA Czarnik sp. z o.o. Świat Książki sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o. Synerway SA Deezee Dominika Żak Insignia Net Tomasz Michalik Edipresse-Wizaż sp. z o.o. Yellowpages sp. z o.o. Codemedia sp. z o.o. Xenium Kędzior Leszek Lisiewski Group sp. z o.o. Online Advertising sp. z o.o. Cormedia sp. z o.o. AWR „Wprost” sp. z o.o. Stopklatka SA Best-Farm sp. z o.o. Euroadres Polska Marek Grel Softhis sp. z o.o. E-Lady Anna Marynowska Feminet sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 4 000

internet (tys. zł) 4 000

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 2 400

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2 400

2 700*

2 400*

3 800*

2 300*

2003 1991

2 654

2 600*

2 288

2 288

26

204

2 570 3 400*

11 437

2 214 2 200*

966

1 766

poczytaj.pl 5 043 autogielda.pl

1996 1989

2 400*

2 182

2 182

-941

-1 032

1 455 infopraca.pl

2006

2 500*

2 126

2 126

-125

268

2 900

2 100

2 400*

2 100*

2 200*

2 100

3 088

2 018

2 018

3 200

3 200

2 000

2 000

1 391

3 000

15 474

2 000

350

1 700* 2 100* 2 978

1 992

293

121

473

-226 694

2 043

2 400*

1 900

1 824

1 824

11 604

1 800

1 800

2001

intymnie.com

2004

grono.net

2007

bobomarket.pl

2003 2005

653 sare.pl

2005

33 377

532 402 kolporter.pl

1994

1 596

6 126 meble.pl

1997

517

956

15

590

364

406

2 343

1 379

3 231

600

350

1 900*

2 180*

zjednoczenie. com.pl

748 directtraffic.pl

1 919 1 900

2007

swiatksiazki.pl

1 992 1 949

2000

615 activepharma.pl

1 990

2 500* 2 800

155

2 830 oferty.net

2 000*

1 500*

0 733

-178

270

2008

759 oceniacz.pl

2003

punkt44.pl

2008

2 493 synerway.pl

2002

deezee.pl

2005

insignia.pl

1999

wizaz.pl

2009

359 yellowpages.pl

1994

codemedia.pl

2000 2002

2 200*

1 800*

dobreprogramy.pl

2 000*

1 800*

sklepjubilerski.com 2000

1 450*

2 916

1 750*

247

-150

361

114

1 303

1 190 teleadreson.pl

2000

2 000*

1 700*

cormedia.pl

2009

2 000*

1 700*

wprost.pl

1990

1 900*

1 956

1 700*

219

606

1 056 stopklatka.pl

2000

2 500*

35 025

1 600

-86

548

5 808 tanie-leczenie.pl

2003

2 200* 2 000

of.pl muratordom.pl, se.pl -283

3 088

2 384

2002

2 300*

2 096

11 604

sport-shop.pl

3 266

2 096

2 800

Rok powstania

3 500*

2 700*

3 045

Adres strony WWW

2 000

1 600* 1 600

1 600

euroadres.pl 40

143

460

420

520

800 softhis.pl

3 500*

1 500*

e-lady.pl

1 900*

1 500*

we-dwoje.pl

www.internetstandard.pl

2004 2005 13

2003 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 196

208

209

209

215

210

222

211

218

212

230

213

219 223

214 215

258

216

224

217

Infornext.pl sp. z o.o. Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski 2Future Rafał Konarzewski Rozmus Marcin FHU „Web-Com” A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak HostingCenter sp. z o.o. Hostersi sp. z o.o. Smyk sp. z o.o. Conceptia Mateusz Wojczakowski Medousa sp. z o.o.

191

218

Arete s.c.

225

219

231

220

226

221

232

222

220

223

241

224

203

225

227

226

228

227

244 216

228 229

245

230

246

231

247

232

252 253 248

233 234 235

249

236

238

237

233

238

262

239

200 259

240 241

Sisco IT Group Polska sp. z o.o. Visual Media Polska sp. z o.o. Veneo sp. z o.o. Freshmind sp. z o.o. Polskie Radio SA Ósemka.pl sp. z o.o. Paweł Bogutyn Młyn Gospodarczy Trojmiasto.pl sp. z o.o. Autocentrum.pl SA Etrade s.c. Bluerank sp. z o.o. Wydawnictwo Steinborn sp.j. IQ Pl sp. z o.o. Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o. E-Buty sp. z o.o. Brand s.c. Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz Media Nieruchomości SA Poszkole.pl sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o. G7 Media sp. z o.o. Pit.pl sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 2 400*

2 750

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 1 492

1 800

1 182

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

1 492

-1 926

-1 826

959

Adres strony WWW

Rok powstania

prawnik.pl, wieszjak.pl

2008

1 400*

skapiec.pl

2004

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

1 500*

1 400

asport.pl

2003

1 700

3 049

1 350

1 400*

1 304

1 304

1 600* 1 500*

1 461

1 300* 1 300*

1 500

20

70

570

612

1 289

1 452

1 454 e-bielizna.pl

1993

hostingcenter.pl 3

125

1 300*

2 500*

2 038

Wynik netto (2008)

2 000*

1 000* 1 500

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

1999

586 hostersi.pl smyk.com

2007 2000

pakamera.pl

1 289

-83

790

1 280*

2007

1 204 fotosik.pl taniaksiazka.pl, czarymary.pl

2005 2006

1 500*

1 262

1 262

12

178

454 sisco.com.pl

1995

1 400*

1 256

1 256

110

160

324 visualmedia.pl

2008

1 500*

1 234

1 234

-112

27

412 veneo.pl

2004

1 400*

1 212

1 212

334

1 073

1 269 sciaga.pl

2005

1 600*

246 420

1 200*

-14 068

132 203

1 250*

1 179

1 179

-3 097

-3 050

2 038

1 135

1 135

270

76

270 662 polskieradio.pl

1994

5 324 osemka.pl

2007

bogutynmlyn.pl

1983

1 500*

1 100*

trojmiasto.pl

1998

1 500*

1 100*

autocentrum.pl

2000

highclass.pl bluerank.pl

2007 2005

1 200* 1 800

1 000

1 100 1 000

1 200*

13 625

1 000*

-13 3 224

1 739

2 996 anonse.pl

1995

1 200*

1 000*

iq.pl

2000

1 200*

950*

pb.pl

1996

1 100* 1 100* 1 200*

932

950* 932 900*

1 182

900

900

1 300*

-214

542

850*

1 400*

845

845

-191

2 307

850

811

811

20

236

2 200* 1 000*

800* www.internetstandard.pl 800*

egospodarka.pl 728 ebuty.pl okazje.info.pl

1999 2005 1992

inetmedia.pl

2003

nportal.pl

2005

2 453 poszkole.pl

2007

273 swistak.pl

2005

papilot.pl pit.pl

14

2008 2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 192 263 267 250 239 260 264 256 211 265 257 234 186 214 266 268 269 270 261 273 235 254 242 255 251 237 65 83 100 157 210 236 271 272 274 275

242 Uselab sp. z o.o. Mojanauka.pl 243 sp. z o.o. Biuro Podróży 244 Reklamy Robert Sosnowski Avt Korporacja 245 sp. z o.o. Krn Media 246 sp. z o.o. 247 PixNet sp. z o.o. Szybko.pl 248 sp. z o.o. FHU Vmp Piotr 249 Grochowski 250 Artefakt sp. z o.o. Internet Service 251 SA SI Książki.pl 252 sp. z o.o. 253 Barline sp.j. PHU „Ewix” 254 Andrzej Kosieradzki Harder Group 255 sp. z o.o. Alejka Piotr 256 Gutowski 257 Akonet sp. z o.o. Komptel Kopania 258 Michał Netradus Polska 259 sp. z o.o. PH „Tomi” 260 Michalski Tomasz Advanced Network 261 Technologies sp. z o.o. Innovaweb 262 sp. z o.o. 263 Wykop sp. z o.o. Fourcreate 264 sp. z o.o. 265 Kariera.pl SA Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, 266 B. Skraba, R. Żochowski 267 NNV sp. z o.o. P & M sp.j. X-Kom sp.j. Mix-Media sp. z o.o. Oponix.pl SA Styl.media sp. z o.o. Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A. 4 MM Solutions Marcello Miletić Iparts sp. z o.o. AdTaily sp. z o.o. Megastore.pl SA

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

640

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł) 2 500

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 778 778

800*

750*

640

740

740

1 173

727

1 300*

700*

900* 695

695

1 082

1 082

680

680

1 983

1 983

676

676

780* 1 053

524

524

1 500

1 400

585

521

2 600*

1 250

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

61

160

122

1 000

500

-389

652

3 889

500*

550

500

500

500*

500*

900

450

400*

350*

1 400*

300*

1 100*

280

1 250

250

1 100*

2002

budujemydom.pl, eis.com.pl

1991

krn.pl

2006

photoblog.pl

2009

177

790

252

829

334 artefakt.pl mojeauto.pl

268

-142

280

-57

280

92

1 150

750

1 150

425

100

300

649

-780 -220

250*

1 115

1 115

154

154

320

43

1 306

1 306 13 000* 10 000*

38

38

2

-43

8 000*

57 940

4 459

gowork.pl

1990

50 harderandharder.pl 2007

102

3 557

3 557

97

2 000

2 000

273

1 400

100

-215

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

kupujemy.pl

1999

73 nnv.pl electromarket.pl x-kom.pl 4 130 mixmedia.pl

2008 2007 2006 1994 2008 2008 2006 2009 1994

oponix.pl

2008

styl.fm

2008

1 400

prideandglory.pl

2009

500

500

swiat-zabawek.pl

2009

520 354 171

480 354 171

3

-429 www.internetstandard.pl

1 648

2000 2002

4 499 kariera.pl

1 432

2007

fajnezabawki.pl

trendmaker.pl 1 152

1999

2000

stylea.pl

122

2005

1997

opentravel.com, przepisy.net 426 wykop.pl

-100

2006

750 barline.eu

1 483 scigacz.pl

-803

2005

568 amazonka.pl

alejka.pl 190

280 250

2007

nauka.pl

olive.pl 711

Rok powstania

332 uselab.pl

715 szybko.pl

500*

600*

Adres strony WWW

biuropodrozyrekla2003 my.eu

270

500*

700* 550

Kapitał własny (2009)

600*

1 053

1 850

Wynik netto (2008)

700*

800*

2 450

Wynik netto (2009)

203 115 696

1 215

479 346 1 564

iparts.pl adtaily.pl 2 163 megastore.pl

2009 15 2009 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Obroty przedsiębiorstw działających w najważniejszych segmentach polskiej branży internetowej w 2009 r. mogły wynieść około 15 mld zł. Łączna wartość ubiegłorocznych przychodów 275 firm obecnych w naszych rankingach to 4 mld zł, czyli 27% obliczonej sumy. (cd. ze str. 7) internetowych agentów rozliczeniowych (50–70 mln zł w ub.r.) oraz szacowaną wartość rynku usług hostingowych (około 120 mln zł) i rejestracji domen (około 100 mln zł). Sumując wszystkie te kwoty, uzyskamy około 15 mld zł – właśnie tyle mogły wynieść w 2009 r. łączne obroty przedsiębiorstw działających w najważniejszych segmentach polskiej branży internetowej. Łączna wartość ubiegłorocznych przychodów 275 firm obecnych w naszych rankingach to 4 mld zł, czyli 27% obliczonej sumy.

Geografia rynku

Gdzie lokują swoje siedziby firmy z polskiej branży internetowej? Jak się okazuje, nie tylko w największych miastach. Oczywiście koncentrują się przede wszystkim w obrębie dużych aglomeracji, np. warszawskiej, krakowskiej czy gdańskiej, ale wiele R

E

K

L

A

M

Partner wydania

Geografia rynku: baza firm

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

punktów zaznaczonych na mapie to niewielkie ośrodki miejskie. Duże rozproszenie widoczne jest zwłaszcza w województwie śląskim, a największą koncentrację wokół dużych miast obserwujemy w biedniejszych województwach (np. w lubelskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim). Mapa, na której zaznaczyliśmy 275 przedsiębiorstw obecnych w tabelach rankingowych, wygląda już nieco inaczej. Tutaj dominują stolice województw, choć ponownie nie dotyczy to województwa śląskiego. Trzy największe firmy z polskiej branży internetowej to zarazem trzy największe podmioty z grupy „Serwisy i usługi internetowe”:

Najważniejsze miasta dla polskiej branży internetowej to Poznań, Kraków i Gdańsk. To właśnie tam swoje biura mają trzy największe firmy z naszego rankingu. QXL Poland, Grupa Onet.pl oraz Wirtualna Polska. Zatem nie Warszawa, a przede wszystkim Poznań, Kraków i Gdańsk – to właśnie najważniejsze miasta dla tej branży.

A

Płatności on-line w rękach profesjonalistów www.internetstandard.pl

16


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Geografia rynku: liderzy*

Partner wydania

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 3,9% 2,8%

Wirtualna Polska SA

5,3% 5,3%

9,6%

59,9%

13,1% QXL Poland sp. z o.o.

Grupa Onet.pl SA

* na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Struktura własnościowa, formy prawne

Około 82% wszystkich przedsiębiorstw z naszej bazy ma polskich właścicieli, a nieco ponad 6,5% stanowi własność mieszaną z przewagą polskiego kapitału. Przedsiębiorstwa należące w całości do zagranicznych podmiotów to tylko 7,3% ogółu, a 2,1% jest pod kontrolą zagranicznego kapitału, ale częściowy udział w firmach z tej grupy mają też krajowe osoby fizyczne i prawne. Struktura własnościowa 275 największych przedsiębiorstw, obecnych w naszych rankingach, niewiele się różni. Tutaj całkowitą własność polskich obywateli stanowi 73% firm, a w niecałych 11% Polacy kontrolują więcej niż połowę kapitału. Udział własności zagranicznej rośnie do niecałych 10% i, podobnie jak w całej bazie, 2,1% przedsiębiorstw jest własnością mieszaną z przewagą własności zagranicznej. Około 39% z 1,4 tys. najważniejszych polskich firm internetowych

82% wszystkich najważniejszych przedsiębiorstw z branży ma polskich właścicieli, a nieco ponad 6,5% stanowi własność mieszaną z przewagą polskiego kapitału. Polacy kontrolują też 84% przedsiębiorstw z 274 obecnych w tabeli rankingowej. prowadzonych jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, drugą najczęściej wybieraną formą prawną jest natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (38%). Sporą grupę wśród przedsiębiorstw z naszej bazy

www.internetstandard.pl

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 1,8% 4,3%

8,1%

39,2%

8,5%

38,1% Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

17


RAPORT INTERNET 2K10

Formy w³asnoœci: baza firm 2,4%

2,1% 2,1%

3,9%

7,3%

8,1%

74,1%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

stanowią też spółki akcyjne (9%) i cywilne (8%).

Zestawienie ogólne

Wyniki i ubiegłoroczne dokonania wiodących firm biorących udział w zestawieniu opisujemy szczegółowo przy analizie tabel rankingowych dla poszczególnych grup branżowych. W tym miejscu ograniczymy się tylko do pierwszej dziesiątki największych polskich przedsiębiorstw internetowych, które znalazły się w tabeli zbiorczej. Zwycięzcą całego rankingu jest QXL Poland, właściciel platformy Allegro.pl i kilku ważnych spółek z branży internetowej – otoMoto, PayU i Ceneo. W 2008 r. aukcyjny gigant miał 470 mln zł przychodu i aż 148 mln zł czystego zysku. To wyniki nieosiągalne dla pozostałych firm działających w polskiej sieci, a wszystko wskazuje na to, że w 2009 r. poznańska spółka ponow-

Partner merytoryczny

nie podwyższyła poprzeczkę – oszacowaliśmy jej ubiegłoroczne obroty na około 550 mln zł. Druga w zestawieniu Grupa Onet. pl miała w 2008 r. o ponad połowę niższe przychody (203 mln zł). Na tym przykładzie widać dobitnie różnicę między krajowym rynkiem reklamy online a rynkiem internetowego handlu. Wydawca największego polskiego portalu internetowego w 2009 r. utrzymał sprzedaż praktycznie na takim samym poziomie, jak rok wcześniej. To samo tyczy się też piątej w rankingu Wirtualnej Polski (151 mln zł obrotu w 2008 r. i 152 mln zł rok później). Wśród obecnych w pierwszej dziesiątce firm prowadzących portale internetowe tylko Interia mogła naszym zdaniem zwiększyć swe przychody (z 82 mln zł do około 89 mln zł w zeszłym roku). Poza QXL Poland i trzema wydawcami portali, w czołówce zestawienia za 2008 rok znajdziemy właścicieli sklepów internetowych. Trzecia lokata przypadła warszawskiej spółce Agito SA, do której należy sklep Agito.pl. Niestety imponujące przychody z 2008 r. stopniały w roku ubiegłym ze 174 mln zł do 95 mln zł, czego powodem były problemy finansowe największego akcjonariusza Agito. Spółka Euro-net (sieć RTV Euro AGD), według naszych szacunków osiągnęła w 2008 r. około 160 mln zł przychodu ze sprzedaży internetowej, a kolejna z firm z polskiego rynku e-handlu – Electro.pl – miała obrót rzędu 108 mln zł. Dla obu spółek nie opublikowaliśmy szacowanej wielkości sprzedaży za 2009 rok. Dlaczego? Powody tej decyzji opisujemy w rozdziale poświęconym grupie „E-commerce”. W pierwszej dziesiątce rankingu ogólnego znaleźli się też dwaj inni liderzy rynku internetowego handlu – Merlin.pl i Oponeo.pl. Przychody pierwszej spółki wzrosły w zeszłym roku z 97 mln zł do 101 mln zł, jednemu z najstarszych polskich skle-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

pów online udało się też znacznie zredukować stratę netto (z 10 mln zł do 660 tys. zł). Lider branży motoryzacyjnej dla odmiany zmniejszył w 2009 r. swoją sprzedaż z 94 mln zł do 86 mln zł, odnotował też wyraźny spadek zysku netto (z 6 mln zł do niecałych 2 mln zł).

Rentowność polskiego e-biznesu

Na podstawie wyników finansowych, do których udało się nam dotrzeć, przeprowadziliśmy analizę rentowności polskich firm internetowych w 2008 r. W zestawieniu umieściliśmy 125 podmiotów, które z działalności internetowej (definicja na początku artykułu) osiągnęły w tym okresie więcej niż 50% swoich przychodów. Pod uwagę wzięliśmy tylko te przedsiębiorstwa, dla których dysponowaliśmy informacją o wyniku netto. W którą gałąź polskiego rynku internetowego najbardziej opłaca się inwestować? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, obliczyliśmy wartości trzech wskaźników finansowych dla wszystkich analizowanych firm. Najważniejszym wskaźnikiem, według którego posortowaliśmy tabelę, jest rentowność kapitałów własnych (Return on Equity lub ROE), czyli iloraz wyniku netto i wartości kapitałów (cd. na str. 22) własnych spółki.

Według GUS średnia rentowność kapitałów własnych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 8,1%. Nieco więcej niż połowa ze 125 analizowanych pod kątem firm internetowych osiągnęła większą wartość wskaźnika ROE. 18


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. Lp. Nazwa firmy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Przychody netto ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

Grupa Biznes Polska Wnorowski 8 299 8 299 2 392 792 3 000 i Wspólnicy sp.j. Sunrise System 4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 sp. z o.o. Inter Alnet Adam 9 997 9 965 702 702 3 002 Albiński QXL Poland 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 Tradedoubler 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 sp. z o.o. Domo24 sp. z o.o. 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 Home.pl sp.j. 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 Red Age sp. z o.o. 2 933 2 933 383 437 637 Selkar Michał 4 182 4 182 332 399 642 Stypułkowski Ogicom sp. z o.o. 9 165 8 846 1 529 1 943 3 133 United Titans 11 032 11 032 133 173 2 440 sp. z o.o. Arbomedia Polska 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. 3 777 3 777 306 435 913 Artefakt sp. z o.o. 676 676 177 252 334 Visual Media 1 256 1 256 110 160 324 Polska sp. z o.o. Goldenline 3 306 3 306 560 862 1 298 sp. z o.o. PO Capital sp. z o.o. 15 492 15 492 82 132 668 Openmedia 14 188 14 188 70 117 2 814 sp. z o.o. Ceneo SA 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 Firefly Creation M. Piotrowski 6 925 6 925 743 1 266 3 160 i J. Piotrowska sp.j. Fotka.pl sp. z o.o. 10 268 10 268 3 837 6 954 Nasza Klasa sp. z o.o. 27 754 27 754 9 977 19 733 26 907 Omnigence sp. z o.o. 3 118 3 118 726 1 452 1 833 Uselab sp. z o.o. 778 778 61 122 332 Ideo sp. z o.o. 3 334 3 334 596 1 276 1 603 Ad.net SA 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 Gratka sp. z o.o. 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 ACR SA 12 557 12 557 549 1 324 5 193 Nokaut sp. z o.o. 2 435 2 435 404 996 1 341 Artegence sp. z o.o. 8 957 8 957 1 331 3 440 4 482 Performance Media 14 488 14 488 677 1 820 4 027 sp. z o.o. OS3 sp. z o.o. 6 472 6 472 938 2 531 3 851 Dvdmax.pl sp. z o.o. 2 457 2 457 173 469 1 092 Megamedia 25 428 25 428 479 1 325 4 490 sp. z o.o. Stopklatka SA 1 956 1 700* 219 606 1 056 Grupa O2 sp. z o.o. 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 OVH sp. z o.o. 7 310 7 310 95 267 1 679 Softhis sp. z o.o. 1 600 1 600 143 420 800 Telpol sp. z o.o. 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

302,0

79,7

28,8 biznes-polska.pl

2002

Serwisy i usługi internetowe

142,5

99,7

30,7 sunrisesystem.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

100,0

23,4

2003

E-commerce

99,3

50,4

31,6 allegro.pl

2000

Serwisy i usługi internetowe

97,6

45,7

26,2 otomoto.pl

2004

Serwisy i usługi internetowe

97,3

18,0

2004

Marketing i reklama internetowa

95,7 90,9 87,6

40,0 71,8 60,2

4,1 domo24.pl 25,4 home.pl 13,1 redage.pl

2008 1997 2007

E-commerce Usługi dla firm internetowych Marketing i reklama internetowa

83,1

51,7

7,9 selkar.pl

2004

E-commerce

78,7

48,8

16,7 ogicom.pl

2002

Usługi dla firm internetowych

76,8

5,4

1,2 unitedtitans.com

2004

Marketing i reklama internetowa

75,5

7,1

3,1 arbointeractive.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

70,5 70,2

33,6 52,9

1989 2005

Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa

68,8

34,0

2008

Marketing i reklama internetowa

64,9

43,1

16,9 goldenline.pl

2005

Marketing i reklama internetowa

62,1

12,3

0,5 portone.pl

2007

E-commerce

59,7

2,5

0,5 megamarket.org.pl

2006

E-commerce

59,0

35,1

11,0 ceneo.pl

2005

Serwisy i usługi internetowe

58,7

23,5

10,7 fireflycreation.com

2003

Marketing i reklama internetowa

55,2 50,6 50,0 49,9 46,7 43,7 43,4 41,5 40,5 38,7

37,1 39,6 18,3 37,2 17,9 36,2 10,6 30,1 29,7

37,4 35,9 23,3 7,8 17,9 13,6 20,1 4,4 16,6 14,9

2001 2007 1998 2007 1999 2000 2000 2000 2006 1995

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa

37,2

16,8

4,7 performance-media.pl 2006

Marketing i reklama internetowa

37,1 37,0

24,4 15,9

36,2

10,7

36,1 36,0 35,5 34,0 32,0

20,7 20,0 5,6 17,9 6,3

www.internetstandard.pl

7,0 prono.com.pl

5,1 tradedoubler.com

8,1 netizens.pl 26,2 artefakt.pl 8,8 visualmedia.pl

fotka.pl nasza-klasa.pl filmweb.pl uselab.pl ideo.pl adnet.pl gratka.pl acr.pl nokaut.pl artegence.com

14,5 os3.pl 7,1 dvdmax.pl 1,9 megamedia.pl 11,2 15,9 1,3 8,9 1,8

stopklatka.pl o2.pl ovh.pl softhis.pl maximedia.pl

1996 2006

Marketing i reklama internetowa E-commerce

2003

E-commerce

2000 2000 2004 2005 1998

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Marketing i reklama internetowa E-commerce 19

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.) Przychody netto Lp. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 73 76 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Nazwa firmy

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) Freshmind sp. z o.o. 1 212 1 212 Money.pl sp. z o.o. 19 534 19 534 Point Of View 5 061 5 061 sp. z o.o. Interia.pl SA 82 294 82 294 Kontri sp. z o.o. 7 951 7 827 Synerway SA 2 043 1 949 Neo24.pl sp. z o.o. 52 067 52 067 Agnat sp. z o.o. 4 412 4 412 Janmedia 2 912 2 912 Interactive sp. z o.o. MRM Worldwide 17 461 17 461 sp. z o.o. Wirtualna Polska SA 150 822 150 822 SARE sp. z o.o. 2 018 2 018 Grupa Pracuj 52 916 52 916 sp. z o.o. K2 Internet SA 24 966 24 966 Nowoczesna Firma 6 268 4300* sp. z o.o. Engine sp. z o.o. 2 529 2 529 Bankier.pl SA 19 163 19 163 Morele.net sp.j. 38 902 38 902 Grupa Onet.pl SA 202 808 202 808 Gry-Online SA 3 066 3 066 Active Pharma 2 288 2 288 sp. z o.o. Interactive Marketing Partner 9 355 9 355 Polska sp. z o.o. Barline sp.j. 585 521 Oponeo.pl SA 94 282 94 282 GG Network SA 29 153 29 153 Beyond.pl sp. z o.o. 8 242 7500* Swistak.pl sp. z o.o. 811 811 Grupa Stereo SA 17 849 17 849 Sisco IT Group 1 262 1 262 Polska sp. z o.o. Cube Group SA 9 131 9 131 Inbook SA 3 795 3 795 Interactive 5 226 5 226 Solutions sp. z o.o. Kolporter E-Biznes SA 2 000 2 000 Domainmaker 3 570 3 570 sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. 1 992 1 992 Hostersi sp. z o.o. 1 461 1300* Marketeo.com SA 8 026 8 026 Adv.pl sp. z o.o. 7 185 7 185 Praca.pl sp. z o.o. 2 987 2 987 Activeweb sp. z o.o. 3 296 3 296 Poszkole.pl sp. z o.o. 845 845 Medousa sp. z o.o. 1 289 1 289 Melog.com sp. z o.o. 3 266 2300* E-Buty sp. z o.o. 932 932 NNV sp. z o.o. 38 38 Zjednoczenie.com 2 126 2 126 sp. z o.o. Szybko.pl sp. z o.o. 695 695 Novem sp. z o.o. 4 626 4 626

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

334 2 902

1 073 9 376

1 269 11 207

31,1 31,0

26,3 25,9

405

1 308

1 983

30,9

20,4

10 155 243 406 91 274

33 364 800 1 379 323 1 100

45 737 1 910 2 493 4 580 1 891

30,4 30,3 29,4 28,3 24,9

22,2 12,7 16,3 2,0 14,5

235

959

1 657

24,5

14,2

773

3 217

8 811

24,0

64 314 110 886 517 653

15 096 121

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

27,6 sciaga.pl 14,9 money.pl

2005 2000

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

1998

Marketing i reklama internetowa

interia.pl kontri.pl synerway.pl neo24.pl domena.pl

1999 2006 2002 2006 2002

Serwisy i usługi internetowe E-commerce Marketing i reklama internetowa E-commerce Usługi dla firm internetowych

8,1 janmedia.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

8,8

4,4 mrm.pl

1995

Marketing i reklama internetowa

23,5 23,3

13,6 18,5

10,0 wp.pl 6,0 sare.pl

1999 2005

Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa

2000

Serwisy i usługi internetowe

8,0 pointofview.pl 12,3 3,1 19,9 0,2 6,2

716

3 155

41 174

22,7

1,7

1,4 pracuj.pl

3 689

16 740

22 111

22,0

16,7

14,8 k2.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

317

1 492

2 999

21,3

10,6

5,1 nf.pl

2005

Serwisy i usługi internetowe

504 2 727 3 125 2 843 17 584 19 878 70 465 3 173 49 000 334 314 398 700 846 5 990 6 319

18,5 16,2 15,0 14,7 14,1

16,1 14,3 2,2 12,3 13,4

engine.pl bankier.pl morele.net onet.pl gry-online.pl

2001 2001 2002 1996 2000

Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe E-commerce Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

19,9 14,8 0,2 24,2 27,6

26

204

615

12,9

4,3

1,1 activepharma.pl

2007

Marketing i reklama internetowa

191

1 543

4 568

12,4

4,2

2,0 impartner.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

92 750 750 6 018 49 123 63 445 9 253 102 140 112 790 190 2 119 16 742 20 236 273 1 062 13 722 23 797

12,3 12,3 9,1 9,0 8,3 7,7

12,3 9,5 8,2 1,1 7,2 4,5

2000 2003 2000 2007 2005 2000

E-commerce E-commerce Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Serwisy i usługi internetowe E-commerce

15,7 6,4 31,7 2,3 2,4 5,9

barline.eu oponeo.pl gadu-gadu.pl beyond.pl swistak.pl stereo.pl, pstryk.pl

12

178

454

6,8

2,7

1,0 sisco.com.pl

1995

Usługi dla firm internetowych

114 59

1 696 1 151

2 725

6,7 5,1

4,2

1,2 cubegroup.pl 1,6 inbook.pl

2006 2000

Marketing i reklama internetowa E-commerce

29

562

1 408

5,1

2,0

0,5 interactive-solutions.pl 2004

Marketing i reklama internetowa

33 377 532 402

4,2

0,3

1 391 32

758

1 352

4,2

2,4

15 3 56 -41 -148 -22 -191 -83 -283 -214 -43

590 125 2 657 7 165 9 852 976 2 307 790 2 654 542 100

759 586 2 983 8 762 10 133 1 435 2 453 1 204 2 830 728 73

2,6 2,6 2,1 -0,6 -1,5 -2,2 -8,3 -10,5 -10,7 -39,5 -43,4

2,0 0,6 1,9 -0,5 -1,5 -1,5 -7,8 -6,9 -10,0 -29,4 -59,2

-125

268

473

-46,6

-26,4

-389 -240

652 385

715 -59,6 -54,3 1 www.internetstandard.pl 461 -62,3 -16,4

69,6 kolporter.pl

1994

E-commerce

2003

Usługi dla firm internetowych

2003 2007 2004 2007 2007 2002 2007 2005 2000 2005 2008

Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe E-commerce Serwisy i usługi internetowe

-5,9 zjednoczenie.com.pl 2001

Marketing i reklama internetowa

0,9 domainmaker.pl 0,8 0,2 0,7 -0,6 -4,9 -0,7 -22,6 -6,5 -8,7 -23,0 -114,1

oceniacz.pl hostersi.pl marketeo.com adv.pl praca.pl activeweb.pl poszkole.pl fotosik.pl oferty.net ebuty.pl nnv.pl

-55,9 szybko.pl -5,2 novem.pl

2005 2006

Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama 20internetowa

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.) Przychody netto Lp.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 103 104 112 120 121 122 124

102 105 111 115

116 117 118 119 101 106 107 108 109 110 113 114 123 125

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Internetowy Dom 19 980 19 980 Mediowy Net SA Online Advertising 2 916 1750* sp. z o.o. Jobs.pl SA 4 056 4 056 Agito SA 180 514 173 928 Domzdrowia.pl SA 7 219 7 219 Intymna.pl sp. z o.o. 5 570 5 570 Multizakupy SA 6 369 6 369 Veneo sp. z o.o. 1 234 1 234 Euro RSCG 4D 3 885 3 885 Digital sp. z o.o. Supermedia 3 782 3 782 Interactive sp. z o.o. Merlin.pl SA 96 857 96 857 SI Książki.pl 524 524 sp. z o.o. A.pl sp. z o.o. 6 866 3 700* Frisco.pl sp. z o.o. 9 066 9 066 Paweł Bogutyn 1 135 1 135 Młyn Gospodarczy Firma Handlowa „Presto” Dominik 4 201 4 111 Szastak Narzedzia.pl SA 5 000 5 000 Fourcreate sp. z o.o. 250 250 Direct Traffic 2 096 2 096 sp. z o.o. Afilo sp. z o.o. 5 520 5 520 Internet Designers 3 183 3 183 sp. z o.o. Ataxo Poland 6 158 6 158 sp. z o.o. Biuro Podróży Reklamy Robert 740 740 Sosnowski Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, 154 154 B. Skraba, R. Żochowski Insignia Net Tomasz 1 900 1 900 Michalik Codemedia sp. z o.o. 1 800 1 800 Venti R. Wierzbicki, 8 075 8 075 M. Rytch sp.j. Yellowpages sp. z o.o. 1 824 1 824 Ósemka.pl sp. z o.o. 1 179 1 179 Trader.com (Polska) 11 102 8 000* sp. z o.o. Infopraca sp. z o.o. 2 182 2 182 Monster Worldwide 11 758 11 758 Polska sp. z o.o. Inwestycje.pl SA 2 558 2 558 Wykop sp. z o.o. 280 280 Infornext.pl 1 492 1 492 sp. z o.o. Pixelate Ventures 5 404 5 404 sp. z o.o. PRV.PL sp. z o.o. 3 456 3 456

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

-1 512

1 501

7 970

-100,7

-19,0

-7,6 idmnet.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

-150

114

1 190

-131,4

-12,6

-5,1 teleadreson.pl

2000

Serwisy i usługi internetowe

-966 -3 455 -774 -264 -816 -112

624 1 769 314 75 213 27

1 010 13 332 1 348 2 077 1 063 412

-154,8 -195,3 -246,6 -354,2 -383,6 -406,8

-95,6 -25,9 -57,4 -12,7 -76,7 -27,1

-23,8 -1,9 -10,7 -4,7 -12,8 -9,1

2000 2002 1999 2002 2007 2004

Serwisy i usługi internetowe E-commerce E-commerce E-commerce E-commerce Marketing i reklama internetowa

-853

126

870

-677,6

-98,0

-21,9 digitalone.pl

1999

Marketing i reklama internetowa

-2 303

177

2 458 -1 299,0

-93,7

-60,9 smi.pl

1993

Marketing i reklama internetowa

-10 148

42

19 391 -23 981,8

-52,3

-10,5 merlin.pl

1998

E-commerce

-142

-57

568

-24,9

-27,0 amazonka.pl

1997

E-commerce

-4 203 -4 910

-1 485 -4 729

11 252 2 840

-37,4 -172,9

-61,2 a.pl -54,2 frisco.pl

2006 2006

E-commerce E-commerce

jobs.pl agito.pl domzdrowia.pl intymna.pl multizakupy.pl veneo.pl

76

6,7 bogutynmlyn.pl

1983

E-commerce

201

4,8 sklep-presto.pl

2004

E-commerce

2008 2006

E-commerce E-commerce

2005

Marketing i reklama internetowa

170 -100

3,4 narzedzia.pl -40,0 stylea.pl

155

-226

748

20,8

-790

-714

3 332

-23,7

-14,3 afilo.pl

1995

Marketing i reklama internetowa

-406

-262

874

-46,5

-12,8 id.pl

1997

Marketing i reklama internetowa

-2 304

-3 252

2 331

-98,8

-37,4 ataxo.pl

2005

Marketing i reklama internetowa

2003

Marketing i reklama internetowa

28,1 trendmaker.pl

2008

Marketing i reklama internetowa

350

18,4 insignia.pl

1999

Marketing i reklama internetowa

270

15,0 codemedia.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

13,8 venti.com.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

0,0 yellowpages.pl -262,7 osemka.pl

1994 2007

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

270

7,4 directtraffic.pl

36,5

43

1 117

biuropodrozyreklamy.eu

0 -3 097

-178 -3 050

359 5 324

0,1 -58,2

-3 206

-4 782

5 495

-58,3

-28,9 trader.pl

1993

Serwisy i usługi internetowe

-941

-1 032

1 455

-64,7

-43,1 infopraca.pl

2006

Serwisy i usługi internetowe

-7 171

-24 566

9 243

-77,6

-61,0 monsterpolska.pl

1999

Serwisy i usługi internetowe

-477 -780

-181 -803

555 426

-86,1 -183,3

-18,7 inwestycje.pl -278,7 wykop.pl

2004 2007

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

-1 926

-1 826

959

-200,9

-129,1 prawnik.pl, wieszjak.pl 2008

Serwisy i usługi internetowe

108 -2 644

2,0 epuls.pl www.internetstandard.pl

-76,5 pino.pl

2006

Serwisy i usługi internetowe

2006

Serwisy i usługi internetowe 21

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 18) Jak interpretować uzyskane w ten sposób wartości? Wskaźnik ROE mówi nam po prostu, jaką część zainwestowanego kapitału spółka wygenerowała w danym okresie. Wyliczoną stopę zwrotu możemy porównywać z rentownością innych inwestycji, trzeba jednak pamiętać o tym, że inwestycje mają różny poziom ryzyka. Czym innym jest 5-proc. zwrot z kapitału w spółce zajmującej się internetowym handlem, czym innym jest 5-proc. zwrot z kapitału na lokacie bankowej – pierwsza inwestycja jest z całą pewnością dużo bardziej ryzykowna od drugiej. Według danych GUS, w 2008 r. średnia rentowność kapitałów własnych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 8,1%. Jak widać w przygotowanej przez nas tabeli, nieco więcej niż połowa analizowanych firm osiągnęła lepszy wynik. W pierwszej dwudziestce podmiotów o największej rentowności naliczyliśmy aż 9 przedsiębiorstw z grupy „Marketing i reklama internetowa” (agencje interaktywne, internetowe domy mediowe i sieci reklamowe), 5 spółek z kategorii „E-commerce” (sklepy internetowe), 4 firmy z grupy „Serwisy i usługi internetowe” i 2 podmioty sklasyfikowane w kategorii „Usługi dla firm internetowych”. W 2008 r. polską firmą internetową o najwyższej stopie zwrotu z kapitałów własnych była Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j., która prowadzi serwis ogłoszeniowy Biznes-polska.pl. Spółka w ciągu roku wygenerowała na czysto trzy razy większą kwotę niż wartość zainwestowanego w nią kapitału, należącego do jej właścicieli. Drugą lokatę w zestawieniu zajęła Agencja SEM Sunrise System, dla której wskaźnik ROE wyniósł prawie 143%. Trzecie miejsce, ze 100-proc. rentownością kapitału, przypadło firmie Inter Alnet, właścicielowi sklepu komputerowego Prono.com.pl. Choć wartości ROE dla pierwszej trójki robią wrażenie, zauważmy, że

Partner merytoryczny

mamy do czynienia z niewielkimi przedsiębiorstwami, których przychody w 2008 r. nie przekroczyły 10 mln zł. Warto zatem sprawdzić, kto zajął czwarte miejsce. Kto? Czarny koń naszego rankingu, czyli największa polska firma internetowa – QXL Poland. Nie dość, że właściciel platformy Allegro.pl generuje ponad 0,5 mld zł przychodu rocznie, to jeszcze w tym samym okresie zwraca swoim właścicielom prawie

W 2008 r. polską firmą internetową o najwyższej wartości wskaźnika ROE była Grupa Biznes Polska, właściciel serwisu ogłoszeniowego Biznespolska.pl. Spółka w ciągu roku wygenerowała na czysto trzy razy większą kwotę niż wartość zainwestowanego w nią kapitału. 100% zainwestowanego kapitału. Nie jest to jednorazowe osiągnięcie – w 2007 r. wskaźnik ROE dla tej spółki uzyskał prawie taką samą wartość. Co ciekawe, na kolejnej pozycji po QXL widzimy kontrolowaną przez nią spółkę otoMoto (serwisy otoMoto.pl, otoDom.pl), która w 2008 r. także wygenerowała w formie zysku netto prawie całą wartość swoich kapitałów własnych. Ponad 90-proc. rentowność osiągają trzy następne firmy: Tradedoubler, Domo24 i Home. pl. Wszystkie trzy zajmują czołowe pozycje w swoich branżach, a szczególną uwagę warto zwrócić na Domo24 – spółkę, która handluje w sieci sprzętem elektronicznym. Jak widać, nawet na tak trudnym rynku

www.internetstandard.pl

Partner wydania

da się zarabiać. Z właścicieli sklepów internetowych wysoką wartość wskaźnika ROE (ponad 50%) miały też w 2008 r. firmy Selkar (Selkar.pl), PO Capital (Portone.pl) i Openmedia (Megamarket.org.pl). Pośród agencji interaktywnych najbardziej rentowną firmą była Red Age (88-proc. zwrot z kapitału), spore zyski w relacji do kapitałów własnych (69-88-proc. zwrot) przyniosły też agencje United Titans, Netizens, Artefakt i Visual Media. Ponad 50-proc. wartość wskaźnika ROE mieli w 2008 r. trzej właściciele serwisów społecznościowych: Golden Line (65%), Fotka.pl (55%) i Nasza Klasa (50%), a prawie 76% kapitałów własnych wygenerowała na czysto ARBOmedia Polska sp. z o.o., do której należy największa polska sieć reklamy graficznej – ARBOnetwork. Zerknijmy jeszcze na dolną część tabeli. Które firmy w 2008 r. były nierentowne? Pod względem wartości wskaźniki ROE ostatnie miejsce zajął Merlin.pl, który na czysto stracił wówczas aż 10 mln zł. Wyraźnie pod kreską były też trzy przedsiębiorstwa z grupy „Marketing i reklama internetowa”: Supermedia Interactive, Euro RSCG 4D Digital oraz Veneo, które poniosły w 2008 r. stratę kilka razy większą niż wartość ich kapitałów. Słabo radziły sobie też cztery znane podmioty z polskiego rynku e-commerce: Multizakupy, Intymna.pl, DomZdrowia.pl oraz Agito. W jakie spółki z branży internetowej warto zatem inwestować? Nie liczyliśmy średnich wartości wskaźników finansowych dla poszczególnych branż, bo danych jest w dalszym ciągu zbyt mało, aby z takich statystyk można było wyciągnąć konkretne wnioski. W tym krótkim przeglądzie chcieliśmy pokazać, że praktycznie w każdej gałęzi polskiej branży internetowej da się zarabiać pieniądze, choć oczywiście nie wszystkim firmom wychodzi to tak dobrze, jak liderom naszego zestawienia. 

22


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Serwisy i usługi internetowe W ubiegłym roku obroty polskiego rynku reklamy internetowej wyniosły co najmniej 1,37 mld zł. Łączne przychody właścicieli pięciu największych portali już w 2008 r. przekroczyły 0,5 mld zł, ale prawie taką samą kwotę wygenerował rok później aukcyjny gigant – Allegro.pl. Wartość rynku

Dla firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe” najważniejszym rynkiem jest rynek reklamy internetowej. Wiele przedsiębiorstw osiąga sporą część przychodów także z innych źródeł, takich jak opłaty za dostęp lub możliwość korzystania z dodatkowych funkcji serwisów, nie istnieją jednak żadne wiarygodne badania, na które moglibyśmy się tutaj powołać. Od 2007 r. organizacja branżowa IAB Polska we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers prowadzi cykliczne badanie wydatków reklamowych w branży internetowej. Do udziału w badaniu zapraszane są najważniejsze firmy z poszczególnych segmentów rynku, które przekazują w ankiecie informacje o wartości sprzedanych usług reklamowych róż-

nego typu w danym okresie. Kwoty te są następnie sumowane i prezentowane w raportach IAB AdEx. Należy je

Wartość polskiego rynku reklamy internetowej w 2009 r. wyniosła 1,37 mld zł. Przychody tych samych podmiotów, które wzięły udział w badaniu AdEx w 2008 i 2009 r., wzrosły o 11%. traktować jako minimalne możliwe wartości, ponieważ IAB i PwC, poza nielicznymi wyjątkami (np. Google),

www.internetstandard.pl

nie dodają do obliczonych kwot oszacowanej wartości sprzedaży dla firm, które nie biorą udziału w badaniu. W ubiegłym roku obroty polskiego rynku reklamy internetowej wyniosły co najmniej 1,37 mld zł. Biorąc pod uwagę te same podmioty, które wzięły udział w badaniu AdEx w 2009 i 2008 r., rynek wzrósł o 11%. Jak widać na wykresie, dynamika była mniejsza niż między 2008 a 2007 rokiem. Różnicę można tłumaczyć pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w kraju, ale też nieco innym doborem badanych firm w dwóch pierwszych falach badania. Rynek reklamy online można podzielić na kilka segmentów ,w zależności od rodzaju sprzedawanych usług reklamowych. Zarówno w 2009 r., jak i rok wcześniej połowę łącznych (cd. na str. 27)

23


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11

13

12 15 16

14 15 16

17

17 Polskapresse sp. z o.o.

18

18

22

19

20

20

73

21

19

22

23

23

21

24

27

25

24

26

30

27

29

28

28

29

31 25

30 31

26

32 Edipresse Polska SA

36 32 34

33 PRV.PL sp. z o.o. 34 Goldenline sp. z o.o. 35 Omnigence sp. z o.o. Mobile.international 36 Gmbh 37 Gry-Online SA 38 HRK SA 39 Praca.pl sp. z o.o. 40 Telewizja Polska SA 41 Polskastrefa.eu sp. z o.o. 42 Inwestycje.pl SA

37 35 56 42 41 44 45

Przychody netto (2009)

QXL Poland sp. z o.o. Grupa Onet.pl SA Wirtualna Polska SA Interia.pl SA Agora SA Grupa Pracuj sp. z o.o. Grupa O2 sp. z o.o. Eniro Polska sp. z o.o. GG Network SA Nasza Klasa sp. z o.o. Money.pl sp. z o.o. Bankier.pl SA Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. Ceneo SA Gratka sp. z o.o.

Monster Worldwide Polska sp. z o.o. Fotka.pl sp. z o.o. Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j. Marketeo.com SA Trader.com (Polska) sp. z o.o. Axel Springer Polska sp. z o.o. Media Regionalne sp. z o.o. International Data Group Poland SA G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Pixelate Ventures sp. z o.o. Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o. Nowoczesna Firma sp. z o.o. Jobs.pl SA Presspublica sp. z o.o.

* dane szacunkowe

203 482 151 652 857 824

175 589 62 800 18 495

internet (tys. zł) 550 000* 203 482 151 652 89 000* 69 728 48 000* 43 500* 43 184 37 000* 62 800 21 000* 18 495

Przychody netto (2008) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 470 398 470 398 202 808 202 808 150 822 150 822 82 294 82 294 997 225 66 956 52 916 52 916 40 261 40 261 173 565 38 367 29 153 29 153 27 754 27 754 19 534 19 534 19 163 19 163

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

64 119 9 931 36 356

18 500 -83

148 428 149 474 294 639 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 10 155 33 364 45 737 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 716 3 155 41 174 6 390 17 757 31 902 9 253 9 977 2 902 2 843

14 684

102 140 19 733 9 376 17 584

17 415

112 790 26 907 11 207 19 878

Adres strony WWW

Rok powstania

allegro.pl onet.pl wp.pl interia.pl gazeta.pl pracuj.pl o2.pl pf.pl gadu-gadu.pl nasza-klasa.pl money.pl bankier.pl

2000 1996 1999 1999 1989 2000 2000 1992 2000 2007 2000 2001

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

22 000* 17 500* 17 000*

17 946 13 933 13 565

17 946 13 933 13 565

4 711 1 528 2 729

4 829 2 590 6 285

13 500*

392 716

12 300*

-128 065

323 127

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

9 500*

10 268

10 268

3 837

6 954

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl 2002

1 261

1 261

8 026

8 026

-89

56

2 569

2 657

2 633

2 983 marketeo.com

2004

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

5 495 trader.pl

1993

8 500*

545 742

6 800*

-47 979

128 352

10 500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

5 445

40 281

6 181

34 083

8200* 4300*

3 694

526

2 441

2 985

5 404

5 404

11 375

4 852 6 268

4300*

317

1 492

4 300* 6 300*

4 056 159 723

4 056 3900*

-966 1 045

624 100 573

6 000*

277 464

3500*

21 511

67 242

3 634 4 100* 3 700*

3 456 3 306 3 118

3 456 3 306 3 118

-2 644 560 726

862 1 452

146

3 600*

3100*

3 694 3 066 2 000* 3 200* 2 987 3 300* 1 985 673 2 800* 2 800* 2 558

3 066 695 846 3 000* 2 987 -148 2 700* 100 510 2 600* 2www.internetstandard.pl 558 -477

10 311 otomoto.pl 4 354 ceneo.pl 7 548 gratka.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl monster9 243 polska.pl fotka.pl

2004 2005 2000

efakt.pl, autoswiat.pl nto.pl, pomor173 729 ska.pl

108

4700*

2006

232 296

5 600*

4 519

3 634

-544

203 044 pkt.pl

8 500

13 289 idg.pl

5 990 9 852 1 281 041 -181

6 325

1999 2001

1994 1995 1990

kobieta.pl, stylio.pl

1992

epuls.pl

2006

tai.pl

1989

2 999 nf.pl

2005

1 010 jobs.pl 156 208 rp.pl polki.pl, babyon102 651 line.pl pino.pl 1 298 goldenline.pl 1 833 filmweb.pl mobile.eu

6 085

1991

6 319 gry-online.pl hrk.pl 10 133 praca.pl 1 785 945 tvp.pl polskastrefa.eu 555 inwestycje.pl 24

2000 1991 1993 2006 2005 1998 1996 2000 2000 2007 1994 2009 2004


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 3 436 3 436

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 2 435 2 435 2 300*

39

43

Nokaut sp. z o.o.

33

44

Murator SA

3 800*

38 40 47 48 43 55 49 54

45 46 47 48 49 50 51 52

Melog.com sp. z o.o. Autogiełda sp.j. Infopraca sp. z o.o. Grono.net SA Czarnik sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. Edipresse-Wizaż sp. z o.o. Yellowpages sp. z o.o.

3 500* 3 400* 2 400* 2 400* 3 000 2 100* 2 400* 2 180*

51

53

Xenium Kędzior Leszek

2 200*

66

54

57 60

55 56

52

57

61

58

Online Advertising sp. z o.o. AWR „Wprost” sp. z o.o. Stopklatka SA Euroadres Polska Marek Grel Feminet sp. z o.o.

50

59

Infornext.pl sp. z o.o.

58

60

63 67 62 74 64 65

61 62 63 64 65 66

75

67

76

68

79 77 71 68 84 53 82 85

69 70 71 72 73 74 75 76

Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski Medousa sp. z o.o. Freshmind sp. z o.o. Polskie Radio SA Ósemka.pl sp. z o.o. Trojmiasto.pl sp. z o.o. Autocentrum.pl SA Wydawnictwo Steinborn sp.j. Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o. Brand s.c. Media Nieruchomości SA Poszkole.pl sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o. G7 Media sp. z o.o. Pit.pl sp. z o.o. Mojanauka.pl sp. z o.o.

78

77

Avt Korporacja sp. z o.o.

1 173

727

72 83 86 87

78 79 80 81

1 300* 900* 800* 780*

700* 700* 695 600*

46

82

88 89

83 84

90

85

Krn Media sp. z o.o. PixNet sp. z o.o. Szybko.pl sp. z o.o. Internet Service SA PHU „Ewix” Andrzej Kosieradzki Alejka Piotr Gutowski Akonet sp. z o.o. Advanced Network Technologies sp. z o.o.

400*

350*

69

86

Innovaweb sp. z o.o.

1 400*

300*

80 81 70 59

87 88 89

Wykop sp. z o.o. Kariera.pl SA NNV sp. z o.o. Styl.media sp. z o.o.

1 100* 1 100* 1 306 2 000

* dane szacunkowe

2 384

3 266 11 437 2 182 15 474 1 992 1 824

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

947

404

2 632

996

-283 966 -941

2 654 1 766 -1 032

350 15

1 596 590

0

-178

2 868

1 800* 2 916

1 750*

2 000* 1 900*

1 956

1 700* 1 700*

247

-150

361

219

114

1 303

606

Adres strony WWW

Rok powstania

1 341 nokaut.pl muratordom.pl, se.pl 2 830 oferty.net 5 043 autogielda.pl 1 455 infopraca.pl grono.net 6 126 meble.pl 759 oceniacz.pl wizaz.pl 359 yellowpages.pl dobreprogramy.pl

2006

1 190 teleadreson.pl

2000

wprost.pl 1 056 stopklatka.pl

1990 2000

1991 2000 1989 2006 2007 1997 2003 2009 1994 2002

2 200*

1 600*

euroadres.pl

2004

1 900*

1 500*

we-dwoje.pl prawnik.pl, 959 wieszjak.pl

2008

1 492

2 000*

1 306 2 000

Wynik netto (2008)

2 300* 2 200* 2 182 2 100* 2 000 1 992 1 900* 1 824

1 450*

2 400*

1 500

Wynik netto (2009)

1 492

-1 926

-1 826

1400*

1 500 1 400* 1 600* 1 250* 1 500* 1 500*

1 289 1 212 246 420 1 179

1 289 1 212 1 200* 1 179 1 100* 1 100*

-83 334 -14 068 -3 097

790 1 073 132 203 -3 050

1 200*

13 625

1 000*

3 224

1 739

1 200*

950*

1 100* 1 200* 1 300* 1 400* 850 2 200* 1 000* 800*

950* 900* 850* 845 811 800* 800* 750*

845 811

695

1 204 1 269 270 662 5 324

skapiec.pl

2004

fotosik.pl sciaga.pl polskieradio.pl osemka.pl trojmiasto.pl autocentrum.pl

2005 2005 1994 2007 1998 2000

2 996 anonse.pl pb.pl

-191 20

2 307 236

-389

652

2008

1995 1996

egospodarka.pl okazje.info.pl nportal.pl 2 453 poszkole.pl 273 swistak.pl papilot.pl pit.pl nauka.pl budujemydom.pl, eis.com.pl krn.pl photoblog.pl 715 szybko.pl mojeauto.pl

1999 1992 2005 2007 2005 2008 2006 2002 1991 2006 2009 2005 1999

2 600*

500*

gowork.pl

1990

700* 600*

500* 500*

alejka.pl 1 483 scigacz.pl

2007 2000

3 889

280 38

280 250* 38

190

649

kupujemy.pl

2

-780 122 -43

273 www.internetstandard.pl

1 152

-803 4 459 100

1 432

opentravel.com, przepisy.net 426 wykop.pl 4 499 kariera.pl 73 nnv.pl styl.fm 25

1999 2008 2007 1994 2008 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

WartoϾ polskiego rynku reklamy internetowej 1 600

1216

1 200 1 000 800

743

(mld z³)

1373

1 400

600 400 200 0

2008

2007

2009

ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.

Struktura polskiego rynku reklamy internetowej

2008

2009

2,7%

2,65%

23,36%

26,03% 50,02%

51,85% 15,9%

14,86% 6,19%

display

6,44% e-mail

og³oszenia

SEM

inne

ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.

(cd. ze str. 24) przychodów badanych firm stanowiła tradycyjna reklama graficzna, choć jej udział nieznacznie się zmniejszył. Drugi największy segment to marketing w wyszukiwarkach (SEM). Ta grupa usług wygenerowała wyraźnie wyższe przychody niż przed rokiem i zwiększyła w 2009 r. swój udział w strukturze przychodów z 23,4% do 26%. Segment ogłoszeń płatnych, istotny zwłaszcza dla serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych czy katalogów firm, urósł nieco mniej niż cały rynek i w 2009 r. odpowiadał za 15% obrotów rynku. Odsetek przychodów pochodzących z e-mail marketingu utrzymał się na poziomie niecałych 3%.

Połowa wydatków na reklamę online w Polsce przeznaczana jest na reklamę graficzną, a jedna czwarta na marketing w wyszukiwarkach. Liczba firm

Oszacowanie całkowitej liczby firm, które prowadzą komercyjne serwisy internetowe w polskiej sieci, jest zada-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Liczbę polskich przedsiębiorstw zainteresowanych obecnością na rynku reklamy online można szacować na 1,5–3 tys. niem praktycznie niewykonalnym. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ ważnych przedsiębiorstw o zauważalnym udziale w krajowym rynku reklamy online jest stosunkowo niewiele. Cała reszta, czyli tzw. długi ogon, próbuje zarabiać na swoich serwisach najczęściej za pośrednictwem sieci reklamowych, którym przyglądamy się bliżej w sekcji „Marketing i reklama internetowa”. Na początku 2010 r. w badaniu Megapanel PBI/Gemius widocznych było 4,4 tys. domen, z czego 3,4 tys. to domeny z końcówką.pl. Z kolei w serwisie DoubleClick Adplanner możemy uzyskać przybliżone wyniki oglądalności dla około 11 tys. najpopularniejszych witryn w polskiej sieci, w tym dla 6 tys. w domenie .pl. Trudno oszacować jaka część polskich serwisów widocznych w Megapanelu i Adplannerze to serwisy komercyjne, ale uwzględniając przytoczone statystyki i fakt, że kilka różnych witryn może mieć tego samego właściciela, liczbę polskich przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych obecnością na rynku reklamy online szacujemy na 1,5–3 tys. Na potwierdzenie tych estymacji możemy przytoczyć dane pochodzące z rejestru REGON. W czwartym kwartale ubiegłego roku zarejestrowanych w nim było 3 675 firm, dla których podstawowym rodzajem wykonywanej działalności była „działalność portali internetowych” (podklasa 63 21 Z w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007). Według przyjętej przez GUS definicji, podklasa 63 21 Z obejmuje „działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy

26


RAPORT INTERNET 2K10

danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania” oraz „działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje”. Choć definicja określa dokładnie tę działalność, która nas interesuje, dane z rejestru REGON należy analizować ostrożnie – zapewne nie dla wszystkich firm przypisanych do tej podklasy „działalność portali internetowych” jest działalnością najważniejszą.

Geografia rynku

Jedna trzecia z 3 675 przedsiębiorstw z podklasy 63 21 Z działa w województwie mazowieckim. Są to, podobnie jak w innych województwach, głównie firmy zatrudniające do 9 osób. W mazowieckim znajdziemy także 24 z 56 przedsiębiorstw z tej branży z drugiego przedziału (10–49 pracowników), a także 3 z 6 dużych firm, w których pracuje od 50 do 249 osób.

Firmy z grupy „Serwisy i usługi internetowe” koncentrują się głównie wokół dużych ośrodków miejskich.

Partner merytoryczny

Partner wydania

Lokalizacja firm: REGON 6,0% 221 106 0 0 0

106 Zachodnio -pomorskie

124 3,4% 1 126 1 0 Kujawsko -pomorskie

Wielkopolskie

1,3% 45 1 0 0

Pomorskie

2,9%

328 4 0 0

9,0%

46 Lubuskie

332

Zatrudnienie (iloœæ osób) 0-9 10-49 50-249 250+

287 3 0 0

63 0 0 0

Mazowieckie 33,5% 1231

£ódzkie

Opolskie 1,7% 63

1,8%

61 1 0 0

67

Warmiñsko -mazurskie

146 1 4,0% 0 0 147

Dolnoœl¹skie 7,9% 290

67 0 0 0

213 7 1 0

1204 24 3 0

Podlaskie 1,7% 62

Lubelskie 2,9% 107

Œwiêtokrzyskie 9,3% 1,4% 341 53 2,7% 99 Œl¹skie 10,4% Podkarpackie 384 334 99 Ma³opolskie 7 0 0 0 0 374 0 7 1 2

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet

107 0 0 0 53 0 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

Geografia rynku: baza firm

Dwa kolejne województwa, w których zarejestrowanych jest najwięcej właścicieli serwisów internetowych, to małopolskie (10,4% firm) oraz śląskie (9,3%). W tym pierwszym, podobnie jak w pomorskim i śląskim, ulokowało się 7 przedsiębiorstw o zatrudnieniu większym niż 9 i mniejszym niż 49 osób, a także dwie największe firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Jedna z nich to Grupa Onet.pl SA, gdzie w 2009 r. pracowały 722 osoby. „Najsłabsze” województwa w podklasie 63 21 Z to lubuskie, gdzie swoje siedziby ma 45 firm, i świętokrzyskie (53 firmy). W przygotowanej przez nas bazie firm znalazło się 310 najważniejszych polskich przedsiębiorstw,

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

27


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

które można sklasyfikować w grupie „Serwisy i usługi internetowe”. Firmy te koncentrują się głównie wokół dużych ośrodków miejskich – przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej, w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Jedna trzecia przedsiębiorstw z naszej bazy ma siedziby w mniejszych miejscowościach, spore rozproszenie widać przede wszystkim w województwie śląskim. „Białe plamy” na mapie to województwa świętokrzyskie, gdzie nie znaleźliśmy ani jednej liczącej się firmy z branży, a także pomorskie, gdzie dla firm prowadzących serwisy

Geografia rynku: liderzy* Wirtualna Polska SA

QXL Poland sp. z o.o.

Grupa Onet.pl SA

* na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Formy w³asnoœci: baza firm 3,3%

4,2%

3,2%

5,4%

6,5%

10,1%

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 5,4% 5,4%

4,9%

40,9%

10,8%

60,3%

10,7%

14,0% 15,1% W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Partner wydania

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Trzy miasta najważniejsze na mapie właścicieli polskich serwisów internetowych to Poznań, Kraków i Gdańsk. internetowe istnieje praktycznie tylko aglomeracja gdańska. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te przedsiębiorstwa, które znalazły się w tabeli rankingowej, na mapie zostaną w zasadzie tylko stolice województw, i to też nie wszystkich. Co ciekawe, trzy największe firmy zlokalizowane są poza Warszawą. Lider kategorii „Serwisy i usługi internetowe”, a także rankingu ogólnego – QXL Poland – działa w Poznaniu. Od początku istnienia Grupa Onet.pl swoją siedzibę ma w Krakowie, a główne biuro trzeciej w zestawieniu Wirtualnej Polski znajduje się w Gdańsku. W Warszawie ulokowało się sporo firm z kolejnych pozycji rankingu, kilka większych przedsiębiorstw z branży działa też we Wrocławiu. Firmy z pozostałych miejscowości to pojedyncze punkty na mapie.

Struktura własnościowa, formy prawne

Aż 81% najważniejszych polskich przedsiębiorstw zajmujących się

28


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Zagraniczne podmioty kontrolują jedną czwartą największych firm prowadzących serwisy internetowe w polskiej sieci.

Formy prawne: baza firm 2,2%

3,5%

5,1%

11,8%

53,0% 24,3%

Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

prowadzeniem serwisów internetowych w polskiej sieci jest kontrolowanych przez polskich obywateli – 71% jest ich całkowitą własnością, w pozostałych 10% firm mają oni ponad 50%

Partner wydania

kapitału. Pod zagraniczną kontrolą znajduje się 15% z 310 przedsiębiorstw znajdujących się w naszej bazie. Nieco ponad 10% w całości należy do podmiotów zagranicznych, a w 5% przeważa kapitał zagraniczny. W grupie największych firm, które umieściliśmy w tabeli rankingowej, proporcje są nieco inne. Przedsiębiorstwa w całości należące do Polaków stanowią tylko nieco ponad połowę ogółu, a kolejne 16% to firmy z przewagą polskiego kapitału. Wyraźnie większy niż wśród wszystkich firm z bazy jest tu odsetek firm będących własnością zagraniczną. Osoby prawne i fizyczne spoza Polski mają 14% największych firm, a kolejne 11% jest pod ich kontrolą. Nieco więcej niż połowa z 310 firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe”

z naszej bazy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą stanowią prawie jedną czwartą ogółu, a co ósme przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki akcyjnej.

Największe firmy Platformy aukcyjne Bezkonkurencyjnym liderem polskiej branży internetowej jest spółka QXL Poland z Poznania, właściciel platformy aukcyjnej Allegro.pl i kilku

Bezkonkurencyjnym liderem polskiej branży internetowej jest spółka QXL Poland, właściciel platformy aukcyjnej Allegro.pl. mniejszych, ale również znanych firm i serwisów z branży (m.in. Bankier.pl, otoMoto, Ceneo, PayU, Platności.pl, BuyVip). Całkowita wartość transakcji przeprowadzonych na Allegro.pl

Właściciele platform aukcyjnych Pozycja w rankingu 2009

2008

1

1

2

2

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

QXL Poland sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o.

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

550 000* 470 398 470 398 850

811

811

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony Rok WWW powstania

148 428

149 474

294 639 allegro.pl

2000

20

236

273 swistak.pl

2005

* dane szacunkowe

Największy wybór metod płatności

www.internetstandard.pl

29


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

wzrosła z 5,2 mld zł w 2008 r. do 6,4 mld zł w roku ubiegłym. Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, o których więcej w rozdziale „E-commerce”, obroty z internetowego handlu na platformach aukcyjnych wzrosły w ubiegłym roku z 6,5 mld zł do 8,1 mld zł. Flagowy serwis QXL Poland utrzymuje zatem około 80-procentowy udział w rynku. Jak się to przełożyło na wyniki spółki? W roku obrachunkowym zakończonym 31 marca 2009 r. QXL Poland miała nieco ponad 470 mln zł przychodu netto. Oznacza to, że z każdej złotówki obrotu na Allegro.pl do spółki trafia przeciętnie około 8-9 groszy prowizji (QXL Poland prowadzi także serwisy Cokupic.pl, Oferia. pl oraz platformę sklepową iStore.pl, ich udział w strukturze przychodów jest jednak niewielki). Zakładając, że w ciągu następnych dwunastu miesięcy średnia prowizja się nie zmieniła, szacujemy przychody QXL Poland za rok zakończony 31 marca 2010 r. na około 550 mln zł. Wróćmy jednak do wyników za 2008 rok. Nie dość, że QXL Poland generuje największe obroty w całej

Łączne przychody właścicieli pięciu najpopularniejszych polskich portali wyniosły w 2008 r. ponad 0,5 mld zł.

Partner wydania

branży (prawie 270 mln zł różnicy w stosunku do drugiej w zestawieniu Grupy Onet.pl), to osiąga też znakomitą rentowność. W 2008 r. spółka miała 148 mln zł zysku, co oznacza, że w ciągu jednego roku wygenerowała na czysto prawie 100% wartości kapitału własnego (149,5 mln zł)! Grupa Naspers, która w 2007 r. przejęła spółkę QXL Ricardo LLC – właściciela QXL Poland, ma w swoim portfelu kurę znoszącą złote jajka. O tym, jak silna jest dominacja QXL Poland na polskim rynku platform aukcyjnych, najlepiej świadczy tabela rankingowa właścicieli tego typu serwisów, w której mogliśmy umieścić tylko dwa przedsiębiorstwa. eBay zamknął swoje biuro w Polsce, a jedyną krajową firmą z branży, która się na tym rynku jeszcze liczy, jest Swistak.pl. W ubiegłym roku wartość transakcji przeprowadzonych w tym serwisie mogła wynieść około 40 mln zł. Ponieważ Świstak nie pobiera opłat za wystawienie przedmiotu na aukcję, a zarabia na płatnych opcjach promowania oferty, średnia prowizja od każdej transakcji jest tutaj znacznie niższa niż w Allegro. W 2008 r. przychody spółki osiągnęły wartość 811 tys. zł, a rok później utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Portale

Drugie miejsce w zestawieniu właścicieli serwisów internetowych zajęła Grupa Onet.pl. W 2008 r. przychody spółki wyniosły prawie 203 mln zł, zaś w roku ubiegłym wzrosły o niecałe 700 tys. zł. Gros tej kwoty (około 180 mln zł)

W zeszłym roku żaden z polskich portali prawdopodobnie nie zwiększył sprzedaży o więcej niż 10%. generuje portal Onet.pl, a pozostała część pochodzi ze sprzedaży usług reklamowych w innych serwisach grupy (m.in. TVN24.pl, Sympatia.pl, Zumi.pl). Grupa Onet.pl, jak przystało na lidera rynku, jest rentowna i przynosi swoim właścicielom solidne zyski. W 2009 r. udało się jej zwiększyć wynik netto z 49 do 64 mln zł, a rentowność kapitału własnego utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego (około 16%). Do najważniejszych działań spółki w minionym roku można zaliczyć przede wszystkim uruchomienie nowej serwerowni w Krakowie (koszty wyniosły około 70 mln zł), a także przejęcie wortalu PCLab.pl. Trzecią pozycję na podium zajęła Wirtualna Polska. Spółka, do której należy drugi najpopularniejszy polski portal internetowy (WP.pl), miała w 2008 r. prawie 151 mln zł przychodu netto. W ubiegłym roku obroty Wirtualnej Polski utrzymały się na podobnym poziomie, co daje jej także trzecią pozycję w zestawieniu za 2009 rok. Wynik netto spółki w 2008 r. wyniósł 15 mln zł (23% wartości jej kapitałów własnych), a rok później zmniejszył się do niecałych 10 mln zł.

Wydawcy portali internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

internet (tys. zł)

Grupa Onet. pl SA

203 482

203 482 202 808 202 808

64 119

49 000

399 694

334 314

447 774

398 700 onet.pl

1996

2

Wirtualna Polska SA

151 652

151 652 150 822 150 822

9 931

15 096

73 079

64 314

121 911

110 886 wp.pl

1999

3

3

Interia.pl SA

4

4

Agora SA

5

5

Grupa O2 sp. z o.o.

2008

1

1

2

* dane szacunkowe

89 000* 857 824

internet (tys. zł)

Wynik netto (2008)

ogółem (tys. zł)

2009

ogółem (tys. zł)

Wynik netto (2009)

82 294

82 294

69 728 997 225

66 956

43 500*

40 261

40 261

10 155 36 356

26 365 1 084 506 6 390

www.internetstandard.pl

33 364

45 737 interia.pl

1999

1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl

1989

17 757

31 902 o2.pl

30

2000


RAPORT INTERNET 2K10

W zeszłym roku Wirtualna Polska starała się powiększyć portfel serwisów, choć głównie własnymi siłami, a nie poprzez akwizycje – uruchomiła blisko 30 nowych witryn (np. ToSieWytnie.pl czy JegoEgo.pl), a także przebudowała lub odświeżyła kilkanaście innych, już działających wcześniej. Przypomnijmy też, że 2009 rok to premiera i spora kampania promocyjna porównywarki cen Tanio.pl. Na czwartej pozycji w rankingu ogólnym i trzecim w zestawieniu firm prowadzących portale internetowe znalazła się Interia.pl. Dystans jaki w 2008 r. dzielił ją od Wirtualnej Polski był spory – przychody Interii stanowiły niecałe 55% obrotów WP. Krakowska spółka osiągnęła jednak wyższą rentowność sprzedaży (12%) i stopę zwrotu z kapitałów własnych (30%). W ubiegłym roku właściciel trzeciego największego polskiego portalu mógł zwiększyć swoje przychody do około 89 mln zł. Interia skutecznie wykorzystuje obecność w dużej grupie medialnej – portfolio serwisów rozwijała przede wszystkim własnymi siłami i przy dziennikarskim wsparciu popularnych tytułów prasowych wydawnictwa Bauer (np. Styl.pl, SwiatSeriali.pl, Poboczem.pl). Oglądalność portalu

Poza internetowym segmentem Agory wszystkie spółki prowadzące portale generują zysk. wzrosła też dzięki akwizycjom (np. MaxModels.pl) i umowom partnerskim na sprzedaż reklam (np. Chomikuj.pl). Agora z portalem Gazeta.pl uplasowała się na piątym miejscu w zestawieniu ogólnym i na czwartym w grupie wydawców portali. Przychody koncernu z działalności internetowej wzrosły z 67 mln zł w 2008 r. do niecałych 70 mln zł w roku ubiegłym,

Partner merytoryczny

przy czym w obu tych kwotach nie są ujęte przychody internetowych spółek zależnych Agory (np. Trader.com czy AdTaily). Agora nie ma oddzielnej spółki dla swoich przedsięwzięć internetowych, dlatego też dokładny wynik finansowy netto tego segmentu nie jest znany. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółka podaje jednak dla wszystkich segmentów wynik operacyjny – w 2009 r. roku strata operacyjna z działalności internetowej zmniejszyła się do 10,4 mln zł, z 35,5 mln zł w roku poprzednim. Te wyniki mogą zastanawiać, zwłaszcza że w 2009 r. Agora radziła sobie w sieci całkiem nieźle. Znacznie zwiększyła zasięg swoich serwisów, dzięki czemu wyprzedziła pod tym względem Interię, rozwijała współpracę z MSN Polska, zawarła umowy partnerskie z kilkoma popularnymi serwisami (np. Sfd.pl, Kulturystyka.pl) i, podobnie jak Onet, postawiła na treści multimedialne. Ostatnia lokata w rankingu portali i siódma w zestawieniu ogólnym przypadła Grupie O2.pl, której przychody mogły w 2009 r. wzrosnąć do około 43,5 mln zł, z 40 mln zł w roku poprzednim. Ta spółka także jest rentowna, i to na bardzo przyzwoitym poziomie. Rentowność sprzedaży Grupy O2.pl w 2008 r. wyniosła 16%, a rentowność kapitałów własnych około 35%. Miniony rok był dla O2.pl okresem bardzo owocnym, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę uruchomionych przez firmę nowych serwisów, głównie angażujących społeczności. Spółka stworzyła m.in. kilka witryn opartych na zasadzie pytanie-odpowiedź (np. DobraMama. pl, DobryTata.pl, Kowbojki.pl), a także będący konkurencją dla Wykopu Kciuk. pl, typowo społecznościowy Kumple.pl i mikroblog Fejm.pl.

Serwisy ogłoszeniowe, rekrutacyjne i katalogi firm

W pierwszej dziesiątce zestawienia największych firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe” zmieściły się

www.internetstandard.pl

Partner wydania

dwa najsilniejsze podmioty działające na rynku płatnych ogłoszeń. Prawdopodobnie wydawcy serwisów rekrutacyjnych nie mogą zaliczyć ubiegłego roku do udanych – słab-

Liderem rynku serwisów rekrutacyjnych pozostaje Grupa Pracuj z rocznymi przychodami rzędu 50 mln zł. sza koniunktura w całej gospodarce spowodowała spadek popytu na tego rodzaju usługi. Szóste miejsce w rankingu ogólnym zajęła Grupa Pracuj, która według naszych szacunków w 2009 r. zanotowała spadek sprzedaży do około 48 mln zł (z 52 mln zł w 2008 r.). Liczba ofert pracy w najbardziej znanym serwisie grupy – Pracuj.pl –zmniejszyła się w ubiegłym roku z 206 tys. do 161 tys. (spadek o 22%). Spółka w 2008 r. była rentowna, a jej wynik netto (716 tys.) w tym okresie stanowił niecałe 23% kapitałów własnych. O sytuacji w branży i działalności Grupy Pracuj.pl w ubiegłym roku rozmawiamy z Przemysławem Gackiem, jej prezesem zarządu, w dalszej części raportu. Druga w zestawieniu wydawców serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych i katalogów firm, a zarazem ósma w tabeli ogólnej, była spółka Eniro Polska. Wydawca Panoramy Firm z roku na rok umacnia swoją pozycję w branży internetowej. Segment online spółki wygenerował w 2009 r. 43 mln zł przychodu, o 13% więcej niż rok wcześniej. W okresie od stycznia do grudnia ub.r. Eniro Polska uruchomiła nową wersję swojego flagowego serwisu – Pf.pl, zwiększyła zasięg w Megapanelu i uruchomiła nowy serwis B2B, będący odpowiednikiem jednego z wydawanych przez firmę katalogów drukowanych (Budownictwo.pl).(cd. na str. 34)

31


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych i katalogów firm Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

2009 2008

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł)

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

48 000*

52 916

52 916

43 184 173 565

38 367

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Aktywa razem (2008) Adres strony WWW tys. zł

Rok powstania

41 174 pracuj.pl

2000

1

1

Grupa Pracuj sp. z o.o.

2

2

Eniro Polska sp. z o.o.

3

3

Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o.

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

4

4

Otomoto sp. z o.o.

22 000*

17 946

17 946

4 711

4 829

10 311 otomoto.pl

2004

5

5

Gratka sp. z o.o.

17 000*

13 565

13 565

2 729

6 285

7 548 gratka.pl

2000

6

6

Monster Worldwide Polska sp. z o.o.

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

8

7

Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j.

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl

2002

25

8

Marketeo.com SA

1 261

1 261

8 026

8 026

-89

56

2 569

2 657

2 633

2 983 marketeo.com

2004

7

9

Trader.com (Polska) sp. z o.o.

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

5 495 trader.pl

1993

9

10

Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o.

10

11

Jobs.pl SA

4 300*

11

12

Mobile.international Gmbh

3 600*

3 100*

mobile.eu

1996

20

13

HRK SA

2 000*

3 000*

hrk.pl

2000

14

14

Praca.pl sp. z o.o.

3 200*

15

15

Polskastrefa.eu sp. z o.o.

2 800*

12

16

Melog.com sp. z o.o.

3 500*

3 266

2 300*

-283

2 654

2 830 oferty.net

2000

13

17

Autogiełda sp.j.

3 400*

11 437

2 200*

966

1 766

5 043 autogielda.pl

1989

17

18

Infopraca sp. z o.o.

2 400*

2 182

2 182

-941

-1 032

1 455 infopraca.pl

2006

19

19

Yellowpages sp. z o.o.

2 180*

1 824

1 824

0

-178

21

20

Online Advertising sp. z o.o.

1 450*

2 916

1 750*

18

21

Euroadres Polska Marek Grel

2 200*

26

22

Wydawnictwo Steinborn sp.j.

1 200*

23

23

Media Nieruchomości SA

1 300*

24

24

Krn Media sp. z o.o.

1 300*

28

25

Szybko.pl sp. z o.o.

8 00*

16

26

PHU „Ewix” Andrzej Kosieradzki

2 600*

500*

27

27

Kariera.pl SA

1 100*

250*

22

28

NNV sp. z o.o.

* dane szacunkowe

175 589

4 519

1 306

1 306

716

3 155

pf.pl 203 044 pkt.pl

2 987

tai.pl

4 056

-966

2 987

624

-148

9 852

38

2000

10 133 praca.pl

2007

polskastrefa.eu

247

-150

361

114

1 303

1 600*

695

1989

1 010 jobs.pl

2 600*

13 625

2006

9 243 monsterpolska.pl 1999

4 852 4 056

1992

359 yellowpages.pl

1994

1 190 teleadreson.pl

2000

euroadres.pl

1 000*

3 224

2004

2 996 anonse.pl

1995

850*

nportal.pl

2005

700*

krn.pl

2006

695

38

1 739

2009

-389

652

122 2

-43

www.internetstandard.pl

4 459 1 152

100

1 432

715 szybko.pl

2005

gowork.pl

1990

4 499 kariera.pl

1994

73 nnv.pl

32

2008


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 32) Internetową Panoramę Firm powoli doganiają Polskie Książki Telefoniczne. Jak wynika z zebranych przez nas informacji, internetowy segment spółki mógł w 2009 r. zwiększyć obroty z około 18 mln zł do 33 mln zł. W Pkt.pl pojawiły się m.in. dokładne mapy aglomeracji miejskich, przybyło też sporo nowych funkcjonalności, takich jak Wirtualny Spacer (nawigacja po głównych ulicach miast z wykorzystaniem zdjęć panoramicznych) czy reklama wideo w profilach firm. Na czwartej i piątej pozycji w rankingu wydawców serwisów ogłoszeniowych znaleźli się dwaj bezpośred-

Największy gracz z branży yellow pages – Eniro Polska – w 2009 r. zwiększył swoje internetowe przychody do 43 mln zł.

Partner merytoryczny

ni konkurenci – otoMoto i Gratka.pl. Pierwsza spółka, która ma w swoim portfelu m.in. takie witryny jak otoMoto.pl, otoPraca.pl czy otoDom. pl, miała w 2008 r. prawie 18 mln zł przychodu i 4,7 mln zł zysku netto. Druga, znana z serwisów Gratka.pl czy AleGratka.pl, zamknęła 2008 rok przychodami w wysokości 13,5 mln zł i dodatnim wynikiem netto na poziomie 2,7 mln zł. Co się mogło zmienić w roku ubiegłym? Szacujemy, że sprzedaż obu firm wzrosła – w otoMoto mogła wynieść około 22 mln zł, a 17 mln zł w Gratce. Drugi po Grupie Pracuj największy gracz w branży serwisów rekrutacyjnych – Monster Worldwide Polska – miał w 2008 r. ponad 7 mln zł straty, ale w roku ubiegłym prawdopodobnie zwiększył swoje internetowe przychody o około 10%. Poprawiła się też sytuacja finansowa Grupy Biznes Polska (serwis BiznesPolska.pl) i należącej do Agory spółki Trader.com, której serwisy wyge-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Kryzys odczuli głównie właściciele serwisów rekrutacyjnych. W segmencie ogłoszeń drobnych i yellow pages miniony rok przyniósł dalszy wzrost sprzedaży. nerowały w 2009 r. ponad 12 mln zł przychodu. Spadek sprzedaży zanotowała zamykająca pierwszą dziesiątkę wydawców serwisów ogłoszeniowych Grupa Marketingowa TAI. Wyraźnie zmniejszyły się też przychody Marketeo.com, właściciela serwisu ogłoszeniowego B2B o tej samej nazwie. Przedstawiciele spółki tłumaczą ten spadek trudną sytuacją rynkową i zaangażowaniem w nowe projekty, które mają korzystnie wpłynąć na wyniki już w roku bieżącym.

33


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Serwisy społecznościowe

Pierwszą dziesiątkę zestawienia największych polskich wydawców internetowych za 2008 rok zamykają GG Network (komunikator GaduGadu) i Nasza Klasa (Nasza-Klasa.pl). Obie spółki osiągnęły w tym okresie obroty i rentowność sprzedaży na porównywalnym poziomie, znacznie różniły się jednak pod względem rentowności kapitału. GG Network SA miała prawie 9,3 mln zł czystego zysku przy kapitałach własnych w wysokości 102 mln zł (około 9-procentowy

Fotka.pl bez zmian, Pixelate Ventures zmniejsza obroty, Grono próbuje odbudować swoją pozycję. zwrot). Wynik netto Naszej Klasy był podobny, ale w jej przypadku zwrot z kapitału wyniósł aż 50% – miała znacznie niższe kapitały własne. Miniony rok z całą pewnością należał właśnie do tej drugiej spółki. W 2009 r. Nasza Klasa miała prawie 63 mln zł przychodu i przyniosła 18,5 mln zł czystego zysku. GG Network SA nie chciała ujawnić swoich wyników, jej ubiegłoroczną sprzedaż oszacowaliśmy na 37 mln zł. Trzecie miejsce w rankingu wydawców serwisów społecznościowych przypadło Fotce. Najważniejszy serwis spółki, czyli Fotka.pl, czasy dynamicznego wzrostu ma już najwyraźniej

Partner wydania

za sobą, choć dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu użytkowników w 2009 r. wygenerował, podobnie jak rok wcześniej, około 10 mln zł przychodu. Z danych za 2008 rok wynika też, że firma Rafała Agnieszczaka i Andrzeja Ciesielskiego to solidny biznes – w ciągu roku przyniosła swoim właścicielom niecałe 4 mln zł czystego zysku, czyli aż 55% wartości kapitału własnego. Prawie wszyscy wydawcy spoza pierwszej trójki w tej grupie firm osiągnęli naszym zdaniem wzrost sprzedaży, choć dynamika w każdym przypadku była nieco inna. Udanym biznesem można na pewno nazwać Golden Line (GoldenLine.pl), spółkę, która z roku na rok zwiększa obroty i przynosi stabilne zyski. Także ostatni w zestawieniu Wykop osiągnął w 2009 r. próg rentowności. Prawdopodobnie najsłabiej poradziła sobie spółka Pixelate Ventures, właściciel serwisu Epuls.pl, który w badaniu Megapanel PBI/Gemius od stycznia do grudnia 2009 r. stracił prawie dwie trzecie użytkowników. Spadek zainteresowania Epulsem mógł zostać częściowo zrekompensowany wzrostem popularności witryny Stylio.pl. Tak czy inaczej, według naszych estymacji przychody Pixelate Ventures zmniejszyły się w ubiegłym roku o około 20%. Na podstawie wszystkich dostępnych danych spróbowaliśmy też oszacować wielkość sprzedaży Grono. net SA, która po 2007 roku przestała składać swoje sprawozdania finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ubiegły rok należał do Naszej Klasy. Spółka wygenerowała 63 mln zł przychodu i 18,5 mln zysku netto. Tamten rok przyniósł spółce 3,6 mln zł i aż 5,5 mln zł straty netto. Spadająca popularność serwisu i problemy finansowe w 2008 r. mogły naszym zdaniem spowodować spadek sprzedaży o ponad jedną trzecią, do poziomu 2,1 mln zł. W roku ubiegłym, mimo trudności z regulowaniem zobowiązań (wniosek o upadłość we wrześniu 2009 r.), Grono mogło się nieco odbić, co widać np. w wynikach oglądalności serwisu.

Serwisy tematyczne

Najwięcej trudności w przygotowaniu rankingu przysporzyli nam wydawcy serwisów tematycznych. W grupie tej znalazły się wszystkie firmy, które prowadzą maksymalnie kilkanaście witryn o różnej tematyce – za mało by umieścić je w jednej tabelce z dużymi portalami. Przedsiębiorstwa możemy tu podzielić na dwie grupy: wydawców stricte internetowych i grupy medialne, obecne także na rynku prasowym, radiowym i telewizyjnym. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajęli wydawcy dwóch konkurujących ze sobą wortali finansowych. W 2008 r. wyniki Money.pl i Bankiera były bardzo zbliżone. Obie firmy (cd. na str. 38)

Wydawcy serwisów społecznościowych Pozycja w rankingu 2009 2 1 3 4 6 5 7 8 9

Nazwa firmy

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GG Network SA Nasza Klasa sp. z o.o. Fotka.pl sp. z o.o. Pixelate Ventures sp. z o.o. PRV.PL sp. z o.o. Goldenline sp. z o.o. Grono.net SA Poszkole.pl sp. z o.o. Wykop sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 37 000* 62 800 62 800 9 500* 4 300* 3 634 3 634 4 100* 2 400* 1 400* 1 100*

Przychody netto (2008)

Wynik netto (2009)

ogółem internet tys. zł (tys. zł) (tys. zł) 29 153 29 153 27 754 27 754 18 500 10 268 10 268 5 404 5 404 3 456 3 456 146 3 306 3 306 2 100* 845 845 280 280 www.internetstandard.pl

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

9 253 9 977 3 837 108 -2 644 560

102 140 19 733 6 954

-191 -780

2 307 -803

862

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW tys. zł tys. zł 112 790 gadu-gadu.pl 26 907 nasza-klasa.pl fotka.pl epuls.pl 8 500 pino.pl 1 298 goldenline.pl grono.net 2 453 poszkole.pl 426 wykop.pl 34

Rok powstania 2000 2007 2001 2006 2006 2005 2007 2007 2007


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów tematycznych Pozycja w rankingu ogólnym

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

2009 2008

internet (tys. zł) 21 000*

Przychody netto (2008)

Wynik netto (2009)

ogółem internet tys. zł (tys. zł) (tys. zł) 19 534 19 534

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

1

1

Money.pl sp. z o.o.

2

2

Bankier.pl SA

3

3

Polskapresse sp. z o.o.

5

4

4

5

9

6

6

7

10

8

Axel Springer Polska sp. z o.o. Media Regionalne sp. z o.o. International Data Group Poland SA G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Nowoczesna Firma sp. z o.o.

4 700*

6 268

4 300*

317

1 492

7

9

Presspublica sp. z o.o.

6 300*

159 723

3 900*

1 045

100 573

8

10

Edipresse Polska SA

6 000*

277 464

3 500*

21 511

67 242

12

11

Omnigence sp. z o.o.

3 700*

3 118

3 118

726

1 452

13

12

Gry-Online SA

3 694

3 066

3 066

14

13

Telewizja Polska SA

3 300* 1 985 673

2 700*

100 510

1 281 041

16

14.

Inwestycje.pl SA

2 800*

2 558

-477

-181

11

15

Murator SA

3 800*

15

16

Czarnik sp. z o.o.

3 000

15 474

2 000

350

1 596

21

17

YOYO sp. z o.o.

2 100*

1 992

1 992

15

590

17

18

Edipresse-Wizaż sp. z o.o.

2 400*

1 900*

wizaz.pl

2009

19

19

Xenium Kędzior Leszek

2 200*

1 800*

dobreprogramy.pl

2002

22

20

AWR „Wprost” sp. z o.o.

2 000*

1 700*

wprost.pl

1990

24

21

Stopklatka SA

1 900*

25

22

Feminet sp. z o.o.

1 900*

18

23

Infornext.pl sp. z o.o.

2 400*

1 492

1 492

27

24

Medousa sp. z o.o.

1 500

1 289

1 289

30

25

Freshmind sp. z o.o.

1 400*

1 212

1 212

334

1 073

26

26

Polskie Radio SA

1 600*

246 420

1 200*

-14 068

132 203

32

27

Ósemka.pl sp. z o.o.

1 250*

1 179

1 179

-3 097

-3 050

28

28

Trojmiasto.pl sp. z o.o.

1 500*

1 100*

trojmiasto.pl

1998

29

29

1 500*

1 100*

autocentrum.pl

2000

33

30

1 200*

950*

pb.pl

1996

35

31

Autocentrum.pl SA Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o.

1 100*

950*

egospodarka.pl

1999

20

32

G7 Media sp. z o.o.

2 200*

800*

papilot.pl

2008

36

33

Pit.pl sp. z o.o.

1 000*

800*

pit.pl

2006

38

34

Mojanauka.pl sp. z o.o.

800*

750*

2002

34

35

Avt Korporacja sp. z o.o.

1 173

727

37

36

PixNet sp. z o.o.

900*

700*

nauka.pl budujemydom.pl, eis.com.pl photoblog.pl

39

37

Internet Service SA

780*

600*

mojeauto.pl

1999

40

38

Akonet sp. z o.o.

600*

31

39

Innovaweb sp. z o.o.

23

Styl.media sp. z o.o.

* dane szacunkowe

18 495 18 495 13 500*

34 083

19 163

1 500

2 843

9 376 14 684

-128 065

323 127

545 742

6 800*

-47 979

128 352

10500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

5 445

40 281

6 181

2 000

-544

526

2 441

11 207 money.pl

17 584 17 415

8 500*

1 400* 2 000

-83

392 716 12 300*

8 200*

3 694

19 163

2 902

Rok Adres strony WWW powstania

2 985 11 375

5 600*

2 558

1 700*

695

846

6 085

5 990

219

500*

1991 1994 1995 1990

2 999 nf.pl

6 325

2005

156 208 rp.pl polki.pl, babyon102 651 line.pl 1 833 filmweb.pl

1991

6 319 gry-online.pl

2000

1 785 945 tvp.pl 555 inwestycje.pl muratordom.pl, se.pl 6 126 meble.pl 759 oceniacz.pl

1993 1998 1994 2004 1991 1997 2003

606

1 056 stopklatka.pl

2000 2008

-1 926

-1 826

-83

790

we-dwoje.pl prawnik.pl, 959 wieszjak.pl 1 204 fotosik.pl 1 269 sciaga.pl

2005

1 500*

3 889

13 289 idg.pl

2001

kobieta.pl, stylio.pl 1992

2 300*

1 956

19 878 bankier.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl efakt.pl, 232 296 auto-swiat.pl 173 729 nto.pl, pomorska.pl

2000

190

300* 273 www.internetstandard.pl

649

2008 2005

270 662 polskieradio.pl

1994

5 324 osemka.pl

2007

1 483 scigacz.pl opentravel.com, przepisy.net styl.fm 35

1991 2009 2000 2008 2008


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 34) osiągnęły blisko 20 mln zł przychodu i prawie 3 mln zł czystego zysku. Kapitały własne Bankiera były dwa razy wyższe niż w Money.pl, a więc tę drugą spółkę możemy uznać za bardziej efektywną. W roku ubiegłym przychody Bankiera spadły o 700 tys. zł, a zysk zamienił się w stratę, choć na szczęście tylko symboliczną (83 tys. zł). Joanna Kuzdak, pełniąca funkcję prezesa spółki, tłumaczy spadek sprzedaży i ujemny wynik netto trudną sytuacją na rynku reklamy online i usług finansowych, a także kosztami, jakie trzeba było ponieść w procesie poszukiwania inwestora. Przedstawiciele Money.pl nie chcieli ujawnić wyników za rok ubiegły, według naszych informacji były one jednak lepsze niż wyniki Bankiera (przychody na poziomie 21 mln zł). Dalszą część tabeli zdominowały duże grupy wydawnicze. Te bardzo niechętnie dzielą się informacjami o wynikach finansowych interne-

Partner merytoryczny

towych segmentów. Oszacowania przychodów przygotowaliśmy głównie na podstawie analizy potencjału reklamowego i cenników reklamowych poszczególnych serwisów, uwzględniliśmy też drobne informacje „przemycane” przez przedstawicieli tych spółek w wypowiedziach dla prasy i mediów branżowych. Na podstawie zebranego materiału oceniamy, że z grup medialnych najlepiej mogą sobie radzić w sieci Polskapresse, Axel Springer i Media Regionalne. Internetowe przychody grupy Polskapresse w 2010 r. będą prawdopodobnie dużo wyższe ze względu na wchłonięcie w struktury spółki serwisów prowadzonych wcześniej przez spółkę Gratka. pl. Pozostałe witryny spółki (np. PolskaTimes.pl, NaszeMiasto.pl czy Motofakty.pl) mogły wygenerować w ubiegłym roku około 13,4 mln zł przychodu. Media Regionalne swoją pozycję w sieci zawdzięczają serwisom swoich

www.internetstandard.pl

Partner wydania

dzienników regionalnych (np. NTO. pl, Pomorska.pl, Poranny.pl), a także szybko rozwijającej się sieci MM Moje Miasto. Grupa Axel Springer AG w 2009 r. około 21% swoich skonsolidowanych przychodów osiągnęła z mediów elektronicznych. Według naszych informacji segment online polskiego oddziału koncernu jest jednak dużo słabszy, a jego obroty w ubiegłym roku raczej nie przekroczyły 10 mln zł. Jak ustaliliśmy, we wszystkich grupach wydawniczych obecnych w zestawieniu przychody internetowe stanowią maksymalnie kilka procent całej sprzedaży. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę w analizowanej tabeli? Wśród mniejszych wydawców całkiem nieźle radzą sobie spółki takie jak Omnigence (Filmweb.pl), Gry-Online SA (GryOnline.pl) czy Freshmind (Sciaga.pl). Pozostałe firmy, których wyniki finansowe udało się nam zdobyć, miały w 2008 r. symboliczne zyski albo też zanotowały straty.

37


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Serwisy wideo

Telewizja internetowa w polskiej sieci dopiero raczkuje. Nie udało się nam niestety wydzielić odrębnej kategorii z firmami, które działają na tym polu – albo są to bardzo młode podmioty, które postawiły na razie na budowanie widowni, a nie „monetyzację” swych serwisów, albo duzi gracze (portale, koncerny mediowe), którzy poza publikowaniem danych finansowych dotyczących całej działalności nie zamierzają ujawniać struktury przychodów, zwłaszcza, że rynek treści wideo dopiero się u nas tworzy. Kto się liczy na tym rynku? Może najpierw: co właściwie nazywamy telewizją internetową? Pierwsza grupa serwisów wideo, to serwisy umożliwiające użytkownikom publikację własnych klipów. Chyba nie ma sensu ukrywać, że do sporej części wysyłanych materiałów użytkownicy ci nie posiadają praw autorskich, niemniej jednak do tej pory żadna z większych witryn tego rodzaju nie miała z tego powodu więk-

Partner wydania

szych problemów. Druga część rynku to serwisy lub aplikacje, w których można znaleźć legalne treści wideo, dostarczane przez jednego lub kilku wybranych producentów. Pierwszy model wykorzystuje przede wszystkim YouTube.com, a z polskich podmiotów także Grupa

Łączne obroty polskich serwisów wideo z reklamy emitowanej w odtwarzaczu i opłat od użytkowników mogły wynieść w ubiegłym roku 10-20 mln zł. O2.pl (Wrzuta.pl), PRV.PL (Patrz. pl) i, od niedawna, Wirtualna Polska (ToSieWytnie.pl). Do popularnych serwisów hostujących pliki wideo

należy też Maxior.pl. Liczące się podmioty, które oferują użytkownikom profesjonalnie wyprodukowane treści wideo, to Redefine (iPla) z grupy Polsat Media, Grupa Onet.pl (Onet.tv, OnetVOD), Wirtualna Polska (WP.tv), Agora (TiVi.pl) oraz Iplex (Iplex.pl) i Spryciarze.pl, choć ten ostatni serwis stara się łączyć oba podejścia (przyjmuje też klipy od użytkowników). Można też przyjąć inne kryterium podziału. Prawie wszystkie z dużych podmiotów działających na rynku internetowych treści wideo serwują swoje materiały w odtwarzaczu będącym elementem serwisu, na odtwarzacz będący odrębną aplikacją zdecydowało się tylko Redefine. Jak można zarabiać na telewizji internetowej? Duzi gracze starają się łączyć dwa modele: część przychodów (przypuszczalnie większą) osiągają ze sprzedaży reklam, a część z opłat pobieranych od użytkowników. Reklamy to klasyczne displayowe kreacje, proste banery i linki tekstowe

Właściciele porównywarek cen Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1 2

1 2

Ceneo SA Nokaut sp. z o.o. Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski

3

3

4

4

Brand s.c.

5

5

6

6

Alejka Piotr Gutowski Advanced Network Technologies sp. z o.o.

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 17500* 13 933 13 933 3 436 3 436 2 435 2 435

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

947

1 528 404

2 632

2 590 996

2 868

Aktywa razem Rok (2008) Adres strony powstaWWW nia tys. zł 4 354 ceneo.pl 1 341 nokaut.pl

2005 2006

skapiec.pl

2004

2 000*

1 400*

1 200*

900*

700*

500*

okazje.info. pl alejka.pl

400*

350*

kupujemy.pl 1999

* dane szacunkowe

Prosta i szybka instalacja

www.internetstandard.pl

38

1992 2007


Artykuł reklamowy RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

www.internetstandard.pl

Partner wydania

39


Artykuł reklamowy 2K10 CzymRAPORT różnią INTERNET się poszczególne wersje aplikacji ipla?

Wersją podstawową, która jest najbardziej rozbudowana i na której testowane są wszystkie nowe rozwiązania jest ipla na Windows. Ona też powstała jako pierwsza. Rozwiązania i funkcje, które sprawdzają się w tej wersji są później wprowadzane na kolejne platformy. Różnice pomiędzy wielkością bazy w poszczególnych wersjach wynikają w głównej mierze z ograniczeń technicznych. Przykładowo, kanały tematyczne iplaMINI i iplaFILM, które oferują treści płatne dostępne są w chwili obecnej tylko w wersji Windows. Właściciele praw do filmów pełnometrażowych i innych treści oferowanych w modelu płatnym oczekują od nadawcy internetowego zapewnienia bezpieczeństwa systemu udostępnianych treści, aby zminimalizować ryzyko pobierania treści na komputer. Technologie wykorzystane do udostępnienia ipla na Windows różnią się od tych stosowanych przy wersji na Mac OS czy Linux. Oznacza to, że zabezpieczenia typu DRM muszą być przygotowywane oddzielnie na każdą z wyżej wymienionych platform, podobnie jak wszystkie filmy muszą być przygotowane w innym systemie. Zatem nowa wersja ipla to nie tylko nowa zmieniona aplikacja, ale także udoskonalony system obsługujący ją, jak również nowa baza treści VOD. Możliwość oglądania treści telewizyjnych w metrze, samolocie, na ulicy za pomocą różnych nośników i urządzeń jest niewątpliwie zapowiedzią rewolucji. Ipla z założenia ma dawać użytkownikom pełną dowolność korzystania z treści, bez względów na to co go interesuje, kiedy i jak chce z nich korzystać. Realizacje tej wizji konsekwentnie widać od kilkudziesięciu miesięcy, co przekłada się na pierwszą pozycję na rynku telewizji internetowych w Polsce. Jaki jest potencjał reklamowy ipla na iPhone? Temat wykorzystania reklamowego telefonów iPhone w Polsce wciąż jest w powijakach i jeśli chodzi o reklamy wideo to jesteśmy pierwsi na rynku. Trudno też oszacować dokładną wielkość tego rynku, ponieważ brakuje jednolitych danych na temat ilości iPhonów w Polsce. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że produkt dobrze przyjęty przez użytkowników daje bardzo duże możliwości. Użytkownicy ipla na iPhone chwalą ją za wysoką jakość materiałów, wygodę i ciekawe treści. Mówią, że w końcu mamy prawdziwą telewizję mobilną. Natomiast klienci rozumieją, że taka reklama jest w pewien sposób przełomowa. To w pełni mierzalna telewizja mobilna. Mamy całkowitą kontrolę nad tym, ilu użytkowników z niej korzysta, ile materiałów dziennie oglądają itd. Od połowy czerwca wprowadzamy możliwość emisji reklam w tej wersji aplikacji. W pierwszym etapie będą to reklamy wideo, pracujemy też nad kolejnymi formatami. Zainteresowanie reklamodawców jest tak duże, że jeszcze przed rozpoczęciem emisji mamy już rezerwacje na dwa miesiące wprzód.

pojawiające się w oknie odtwarzacza albo też klipy wideo emitowane, tak jak w tradycyjnej telewizji, przed, po lub w środku odtwarzanego materiału. Niestety dane dotyczące wartości polskiego rynku reklamy wideo są mało precyzyjne. W badaniu IAB AdEx tylko 16 z 29 uczestników przekazało informację o przychodach ze sprzedaży tego rodzaju reklamy. Suma stanowiła w 2009 r. tylko 1% całkowitych obrotów polskiego rynku reklamy, czyli nieco ponad 13 mln zł. Nie można tej kwoty odnieść wprost do serwisów wideo, bo klipy wideo pojawiają się również w tradycyjnych kreacjach graficznych (Billboard, Rectangle etc.). Nie wiadomo też dokładnie ile polscy internauci wydali w ubiegłym roku na oglądanie płatnych materiałów filmowych. Z naszych estymacji wynika, że wartość całego rynku (suma przychodów z reklamy wideo i opłat od użytkowników) w 2009 r. mogła wynieść 10-20 mln zł, nie uwzględniając przychodów z emisji klasycznych formatów reklamowych poza odtwarzaczem. Zdobyliśmy też sprawozdania finansowe za 2008 r. dwóch podmiotów z branży. Spryciarze.pl sp. z o.o. miała w ubiegłym roku tylko 17 tys. zł, choć sprawozdanie obejmuje tylko okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. Z kolei przychody Redefine sp. z o.o. w ciągu całego roku osiągnęły wartość 2,5 mln zł i, jak przypuszczamy, ubiegły rok mógł przynieść kwotę kilkakrotnie większą – iPla wystartowała pełną parą dopiero pod koniec 2008 r.

Porównywarki cen

Ostatnia grupa firm, którą udało się nam wydzielić z podstawowej tabeli, to właściciele porównywarek cen. Wygląda na to, że ten rynek dawno już został podzielony między kilku graczy. Największa część przychodów trafia do Ceneo SA z grupy QXL Poland. Przychody spółki w 2008 r. wyniosły prawie 14 mln zł – to ponad sześć razy większa kwota niż obroty drugiego w zestawieniu Nokautu. W roku ubiegłym lider rynku mógł zwiększyć sprzedaż o około 25% do 17,5 mln zł, podczas gdy Nokaut urósł aż o 41% osiągając prawie 3,5 mln zł przychodu. Obie największe firmy z branży były w 2008 r. rentowne i przyniosły swoim właścicielom satysfakcjonujący zwrot z kapitału. Wartość rynku porównywarek cen w 2009 r. wyniosła około 25-30 mln zł. Ponad 50% przychodów trafia do Ceneo. Pozostałe przedsiębiorstwa, poza ostatnim, nie są spółkami prawa handlowego i nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych w KRSie. Ich obroty można jednak z dużą dokładnością oszacować na podstawie wyników oglądalności należących do nich serwisów. W ten sposób można wskazać dwie kolejne firmy, które prawdopodobnie przekroczyły w zeszłym roku próg 1 mln zł przychodu, są to Skąpiec.pl i Brand s.c., właściciel witryny Okazje.info.pl. Biorąc pod uwagę zebrane przez nas informacje, wartość całego polskiego rynku porównywarek cen w 2009 r. możemy oszacować na 25-30 mln zł. 

Rafał Karczewski, Dyrektor Sprzedaży ds. Internetu Polsat Media 40


RAPORT E-COMMERCE 2009

QXL Poland: przyszłość e-commerce to prostota i łatwość użycia

Łukasz Zych Dyrektor Platform Transakcyjnych Grupy Allegro, QXL Poland sp. z o.o.] Dla QXL Poland rozpoczęła się już druga dekada na internetowym rynku w Polsce. Z perspektywy minionych lat, jakie wydarzenia były dla spółki przełomowe i najbardziej znaczące w tym okresie? Dziesięć lat to w świecie online bardzo długi czas. Wiele przedsięwzięć internetowych nie było w stanie przetrwać minionej dekady. Nam, dzięki konsekwentnej polityce, udało się osiągnąć sukces. To, co nas cieszy, to stały wzrost, który odnotowaliśmy w tym okresie. Niemniej nie oznacza to spoczynku na laurach. Minione dziesięć lat obfitowało w ciekawe wydarzenia dotyczące naszej firmy. Z pewnością przełomowa byłą pierwsza naprawdę duża umowa podpisana z portalem Onet.pl. Start naszych kolejnych serwisów (np. otoMoto.pl, Platnosci.pl) czy ekspansja na rynki Europy ŚrodkowoWschodniej są elementami bardzo przemyślanej strategii. Jak widać przynosi ona efekty. Dlatego śmiało można uznać te wydarzenia za przełomowe. Ogromne znaczenie miało

O tym, jak udało się zbudować największą polską firmę internetową i jak utrzymać pozycję lidera w tej branży, rozmawiamy z Łukaszem Zychem, dyrektorem platform transakcyjnych Grupy Allegro w QXL Poland sp. z o.o. Ogromne znaczenie miało dla nas związanie się z Naspersem. Pozwoliło nam na wymianę doświadczeń z ludźmi zajmującymi się nowymi technologiami na całym świecie. dla nas związanie się z Naspersem. Pozwoliło nam to na wymianę doświadczeń z ludźmi zajmującymi się nowymi technologiami na całym świecie. A jaki był miniony rok dla QXL w Polsce? Miniony rok był rokiem dynamicznym. Z jednej strony recesja na świecie, z drugiej kolejny rok wzrostu rynku e-commerce. Cieszy nas fakt, iż udało nam się przejść przez ten rok zwiększając nasz udział w rynku. Ubiegły rok to także czas wprowadzenia ważnych narzędzi ułatwiających dokonywanie zakupów poprzez Allegro.pl.

www.internetstandard.pl

Przyszłość serwisów transakcyjnych to maksymalna prostota i przyjazność dla użytkownika. Dlatego wprowadziliśmy np. taką usługę jak Płacę z Allegro, umożliwiającą szybkie, wygodne, a przede wszystkim bezpieczne płacenie za zakupy w serwisie. Będzie ona rozwijana, tak by płatności internetowe w Allegro stanowiły jeszcze łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy element całej transakcji. Jak spowolnienie gospodarcze wpłynęło na rozwój platformy handlowo-aukcyjnej oraz innych serwisów z portfela spółki? Platforma transakcyjna Allegro.pl bez problemu przeszła przez recesję. Spowolnienie w najmniejszym stopniu dotknęło handel internetowy, co jest spowodowane wciąż rosnącym udziałem zakupów online w łącznym handlu detalicznym. Kryzys wymusza oszczędzanie, a to sprzyja zakupom w internecie. Myślę, że kupujący już dawno przekonali się, że zakupy online są doskonałą alternatywą dla tych tradycyjnych i, co najważniejsze, pozwalają oszczędzać. Trzeba podkreślić, że Allegro.pl znalazło się w komfortowej

41


RAPORT E-COMMERCE 2009

sytuacji, ponieważ działa w kraju, który jako jedyny w swoim regionie przeszedł przez ogólnoświatowy kryzys obronną ręką. Wzrost obrotów polskiego e-commerce, pomimo rozbudzonego trendu kryzysowego, może dziwić, należy jednak pamiętać, że udział sprzedaży online w handlu detalicznym cały czas rośnie – w Polsce w porównaniu z lepiej rozwiniętymi krajami jest wciąż niewielki. Biorąc pod lupę np. rynek brytyjski, na którym e-handel zajmuje około 15% całkowitej sprzedaży detalicznej, możemy spodziewać się, że w perspektywie kilku przyszłych lat polski e-commerce będzie nadal zwiększał obroty.

Obserwując wszystkie wskaźniki, czyli ilość transakcji, obrót, liczbę użytkowników czy też aukcji i przedmiotów dostępnych w serwisie, śmiało można powiedzieć, iż kolejne lata przyniosą nam stabilny wzrost oraz utrzymanie pozycji lidera.

W 2009 r. Grupa Allegro w kategorii „E-commerce” zanotowała 25-proc. wzrost w liczbie użytkowników (wg Megapanel PBI/Gemius), podczas gdy Ebay.pl stracił na zasięgu. Co według Pana wpłynęło na niepowodzenie międzynarodowego serwisu na rynku polskim? Konsekwentnie podtrzymujemy politykę nie komentowania posunięć oraz osiągnięć innych serwisów z naszej branży.

Rok 2009 zakończyliśmy obrotem na poziomie 6,4 miliarda złotych. To wzrost do poprzedniego roku o 1,2 miliarda złotych. Obserwując wszystkie wskaźniki, czyli ilość transakcji, obrót, liczbę użytkowników czy też aukcji i przedmiotów dostępnych w serwisie, śmiało można powiedzieć, iż kolejne lata przyniosą nam stabilny wzrost oraz utrzymanie pozycji lidera. I taka też będzie nasza przyszłość. Nadal będziemy pracować nad rozwojem serwisu, utrzymaniem jego stabilnej pozycji i wzrostu.

Jaka jest wartość transakcji przeprowadzonych w 2009 r. na platformie Allegro i jak zmienia się ona na przestrzeni lat?

Jaki odsetek przychodów spółki generuje platforma Allegro.pl?

Który z pozostałych projektów z portfela spółki jest najbardziej dochodowy? Zgodnie z naszą polityką komunikacyjną, nigdy nie udzielaliśmy tego typu informacji. Są one wewnętrzną informacją firmy. Mogę jednak powiedzieć, że bardzo mocno koncentrujemy się na rozwoju naszych serwisów na rynkach zagranicznych. Jaką strategię rozwoju ma bezdyskusyjny lider rynku e-commerce w Polsce w obliczu ustabilizowanej dynamiki wzrostu liczby internautów? Co obecnie stanowi priorytety w rozwoju firmy? Rzeczywiście, można śmiało powiedzieć, iż dynamika wzrostu jest bardzo stabilna. W tej chwili mamy świadomość, w jakim miejscu jesteśmy. Widzimy jak duży potencjał ma w sobie polski rynek. Musimy jednakże aktywnie reagować na zmiany. Nasza przyszłość to coraz łatwiejsze i przyjemniejsze zakupy. Pracujemy nad tym, aby serwis Allegro.pl był jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi. Przyszłość każdego podmiotu ecommerce w handlu detalicznym to prostota i łatwość użycia. Tego oczekują i będą oczekiwać od nas, i od każdego sprzedawcy internauci. Nad tym pracujemy i pracować będziemy w przyszłości. 

zaprasza co roku na uznane branżowe konferencje:

Strategie na k r y z ys

Społeczności internetowe

www.internetstandard.pl/konferencje

www.internetstandard.pl

42


RAPORT E-COMMERCE 2009

Grupa Onet.pl: To będzie rok VOD Jakie zmiany przyniósł ubiegły rok w Grupie Onet. pl, jak portale mogą współpracować z Facebookiem i dlaczego warto inwestować w serwisy Video on Demand? Rozmawiamy z Łukaszem Wejchertem, prezesem zarządu Grupy Onet.pl SA. wielkie, a pod koniec dużo ponad kilkadziesiąt osób zatrudniliśmy w sprzedaży.

Łukasz Wejchert prezes zarządu Grupy Onet.pl SA Jaki był rok 2009 dla Onetu? Nasze przychody w tym okresie delikatnie wzrosły, o jeden procent. W ubiegłym roku, gdy zauważyliśmy, że rynek jest w słabej kondycji, a konkurencja zwalnia tempo – zmniejsza swoje budżety reklamowe, zmniejsza inwestycje w nowe projekty – postanowiliśmy zrobić wszystko odwrotnie. Oczywiście w ciągu roku były jakieś redukcje, ale de facto mocno zainwestowaliśmy w produkt. Nie chcemy się rozdrabniać, dlatego zainwestowaliśmy w nasze najsilniejsze obszary, czyli w Onet, Sympatię i Zumi. Zwiększyliśmy też nasze wydatki reklamowe, aby wzmocnić siłę marki na rynku. Zainwestowaliśmy w OnetVOD, które wystartowało w lutym 2010, i to jest naprawdę olbrzymi projekt, który pochłonął duże inwestycje. Nie wolno też zapominać, że zainwestowaliśmy 70 mln zł w nową serwerownię w strefie ekonomicznej w Krakowie. Wzmocniło to od strony technologicznej nasze produkty i miało też wpływ finansowy, bo w obszarze technologiczym korzysta się z różnych przywilejów podatkowych. Inwestowaliśmy w zespół. W ciągu roku redukcje były nie-

Mimo to, nie obyło się u was bez redukcji. Marek Soból, Michał Bonarowski... No tak, ale z całym szacunkiem dla tych osobowości, gdy patrzymy na firmę, która ma 800 osób i mówimy o odejściu kilku pracowników, a potem zatrudnieniu 80, to i tak head-count jest dodatni. To normalna rotacja.

W ubiegłym roku, gdy zauważyliśmy, że rynek jest w słabej kondycji, a konkurencja zwalnia tempo, my postanowiliśmy zrobić wszystko odwrotnie. Kto zatem zastąpił te osoby? Teraz w portalu mamy nieco inną strukturę. Jest dyrektor departamentu portalu, Jarek Grabowski, i dyrektor wydawniczy, który zarządza stroną główną, czyli Marek Dziewięcki. Nie ma stanowiska redaktora naczelnego, którym był Michał Bonarowski. Kompletnie nowa struktura została także wprowadzona w sprzedaży. Czy widać już efekty tych zmian? Widać już w tym kwartale. Rynek rośnie o 13–14%, a my jako lider rośniemy dwa

www.internetstandard.pl

razy szybciej. Zazwyczaj jest tak, że podmioty rosną razem z rynkiem, ewentualnie kilka punktów procentowych mniej lub kilka więcej. Facebook coraz silniej zaznacza swoją pozycję w naszym kraju. Z pewnością zmienia to sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portali. Jak wy reagujecie na ten trend? A jak portale zareagowały na ekosystem stworzony przez Google? Zmieniły się. Wpisały się w nowy sposób korzystania z internetu. Kiedyś portale miały własne wyszukiwarki, miały ambicję, żeby tworzyć własne wyszukiwarki. Przecież kilka lat temu 40–50% ruchu na Onecie generowały wyszukiwarka i katalog. Teraz idziemy mocno w kontent. Jeżeli chodzi o Facebooka, to wpisujemy się w ten system. Facebook sam nie dostarcza treści, dlatego patrząc z tej perspektywy, nasz główny biznes jest wciąż zdrowy, a patrząc po wynikach oglądalności, wciąż atrakcyjny. Ludzie wciąż szukają dobrych informacji, nadal szukają dobrej rozrywki, a jeżeli taką znajdą, to się nią podzielą na Facebooku. Czyli nie macie zamiaru konkurować z Facebookiem? Są różne kategorie podmiotów na rynku. My nie jesteśmy konkurencją. Ale macie własne serwisy społecznościowe. Jak np. uruchomiony pod koniec ubiegłego roku Ludzie Onetu. No tak, w porównaniu z Facebookiem to marginalna sprawa, ale mechanizm

43


RAPORT E-COMMERCE 2009

LudzieOnet wykorzystujemy w serwisach tematycznych, których mamy kilkadziesiąt. Poza tym w społecznościach Onetu jest randkowa Sympatia.pl z ponad trzema milionami kont. Czy Facebook sprawi, że ludzie nagle przestaną randkować? Mamy też i inne silne społecznościowe miejsca, jak blogi. Chcemy wyrzucić nasz kontent na zewnątrz, dlatego Sympatia tworzy swoje kluby na Facebooku. Chcemy zachęcać ludzi z Facebooka, żeby do nas przychodzili. To jest swoista wymiana. I to się udaje? Trzeba pamiętać, że na jesieni ubiegłego roku jeszcze połowy polskich użytkowników Facebooka tam nie było, to „młody”, w sensie masowej popularności w Polsce, serwis i trudno w perspektywie jednego miesiąca czy dwóch powiedzieć, że to się udaje. Ale nie jest trochę tak, że pompujecie sobie wroga? Przecież w perspektywie kilku lat Facebook może zacząć przejmować funkcje waszych serwisów. Już teraz pracuje nad funkcjonalnością Q&A, podobną do Yahoo Answers. Yahoo Answers czy Q&A na Facebooku to nadal funkcjonalności społecznościowe, polegające na wymianie wiedzy pomiędzy użytkownikami. Tak jak powiedziałem, Google zmieniło internet, jeszcze wcześniej wszyscy myśleliśmy, że Microsoft zdominuje całą sieć. Tak się nie stało. Dziś podobnie postrzegany bywa właśnie Facebook. Myślę, że zmieni on podobnie jak Google obraz rynku, ale wszyscy, w tym portale, odnajdą się i w tej rzeczywistości. Jakie perspektywy mają przed sobą polskie portale? Patrząc na Yahoo!, wygląda na to, że mogą was czekać problemy. Okres, gdy Yahoo miało problem, już minął. Teraz portal jest na etapie, gdy próbuje ten problem rozwiązać. Trudności Yahoo są wynikiem tego, że portal ten poszedł bardzo szerokim frontem. Zdefiniowali swój rynek, jako cały rynek internetowy. Inwestowali przecież wiele lat w wyszukiwarkę. Jeżeli inwestuje się w wyszukiwarkę, to trzeba wyłożyć na stół olbrzymie pienią-

dze. Proszę zauważyć, że oni starali się konkurować algorytmem z Google. Przecież za taką usługą stoją duże zespoły. To się nie udało. A przecież mogliby przeznaczyć te środki, żeby wybudować lepszy kontent. Są też inne przykłady tej szerokiej strategii – poszli w społeczności, kupując Flickr.com. A my staramy się robić odwrotnie. Inwestujemy ogromną środki w treści informacyjne i rozrywkę. Koncentrujemy się też na obszarach, na których mamy olbrzymią przewagę, jak np. OnetVOD. Innym portalom nie jest łatwo zreplikować tę jakość i ilość materiałów, którą mamy nie tylko jako Onet, ale też jako Grupa TVN. To jest nasza baza.

Koncentrujemy się na obszarach, na których mamy olbrzymią przewagę, np. OnetVOD. Innym portalom nie jest łatwo zreplikować tę jakość i ilość materiałów, którą mamy nie tylko jako Onet, ale też jako Grupa TVN. Ale macie też Zumi. Usługę nienastawioną na dostarczanie treści. Zumi działa jak oddzielna firma, tak samo Sympatia – to oddzielne zespoły. Onet mógłby istnieć bez tych biznesów, ale cała grupa TVN dywersyfikuje przychody, żeby się uodpornić na wahania rynku reklamowego. My też tak postępujemy. Biznesy poboczne wpływają na stabilizację bazy. Jednocześnie zagospodarowujemy nisze, które wydają się nam atrakcyjne, w których możemy zostać liderem w niedługim czasie, oraz umiejętnie integrujemy je z naszym głównym biznesem, czyli portalem. Waszym oczkiem w głowie jest obecnie OnetVOD? Jakie są założenia dla tego projektu?

www.internetstandard.pl

Projekt działa stosunkowo krótko i zainteresowanie jest olbrzymie. Na rentowność będziemy musieli jeszcze poczekać. W marcu, według danych Megapanel PBI/ Gemius przyciągnęliśmy 2,6 mln użytkowników a po sześciu tygodniach od startu serwisu mamy już 15% zasięgu w Polsce. Dlaczego akurat teraz weszliście w VOD? W niektórych kategoriach, jak np. internet mobilny, warto jest być pierwszym. Taka była nasza strategia dla OnetLajt czy Zumi. Jeżeli chodzi o VOD, nie trzeba być pierwszym, żeby stać się liderem. Jeżeli się wchodzi za wcześnie, to napotkać można duże bariery technologiczne. Dwa, trzy lata temu technologia była znacznie gorsza. Serwisy VOD rozwijały się w kierunku aplikacji. Tak zrobił Joost.com, tak zrobiła Ipla. Tak naprawdę, to projekt wideo mieliśmy już w Onecie dużo wcześniej, w 2004 r. nazywało się to OnetVideo. Tam były kontent telewizyjny, teledyski, ale technologia była za słaba. Sądzę, że teraz całkiem dobrze się wstrzeliliśmy. Infrastruktura jest dziś wystarczająca, zasięg duży, technologie streamingu są już adekwatne. No i firmy, które produkują kontent, chcą przenieść ten kontent do internetu. No właśnie. Skąd wzięła się ta zmiana w myśleniu u szefów wytwórni filmowych? Ja myślę, że to jest sukces takich projektów jak Hulu czy BBC iPlayer. Pokazaliśmy wytwórniom, że ich kontent jest dobrze zabezpieczony. Wprowadziliśmy najnowsze technologie od Microsoftu, takie jak Silverlight, Play-Ready i Smooth Streaming. Poza tym Polska to obiecujący rynek. Czy można powiedzieć, że rok 2010 to będzie rok VOD? Zdecydowanie tak. Myślę, że cała kategoria będzie budowana w tym roku. To będzie podobnie jak wtedy, gdy powstały portale. Cała kategoria portali została zbudowana przez Wirtualną Polskę, Onet, Interię, Gazetę, Arenę, Ahoj, Hogę i wiele innych. I tak też będzie z VOD, pojawi dużo wiele takich projektów. Na rynku europejskim tych produktów już jest kilkaset. 

44


RAPORT E-COMMERCE 2009

Grupa Pracuj: branża rekrutacji online może odetchnąć O historii Grupy Pracuj, sytuacji w branży serwisów rekrutacyjnych i strategii rozwoju biznesu rozmawiamy z Przemysławem Gackiem, prezesem zarządu spółki.

Przemysław Gacek prezes zarządu Grupy Pracuj sp. z o.o. W 2009 r. Grupa Pracuj po raz kolejny znalazła się w rankingu Deloitte Fast 50, a tymczasem w kategorii „Praca w Megapanelu” utraciła pozycję lidera na rzecz Gazety. Dlaczego? Pracuj.pl nie utraciło pozycji lidera na rynku rekrutacji online ani pod względem przychodów, ani poziomu znajomości marki. Zawsze powtarzałem, że klasyfikacja serwisów ogłoszeniowych – takich jak Pracuj.pl – wg liczby użytkowników jest nieporozumieniem. W przeciwieństwie do największych graczy na rynku, do których należy koncern Agora, nie mamy możliwości przekierowania na Pracuj.pl ruchu z innych, własnych serwisów, więc skupiamy się na pozyskiwaniu osób rzeczywiście zainteresowanych tematem pracy, kariery i edukacji. Jestem przekonany, że takie działania się sprawdzają i widać to chociażby po danych z międzynarodowego systemu statystycznego Alexa.com, gdzie obserwujemy bardzo pozytywne zmiany statystyk (liczba wizyt, odsłon stron, czas na stronie itp.) w porównaniu z naszą bezpośrednią konkurencją. Na szczęście nasi klienci także coraz częściej zdają sobie sprawę, że tylko użytkownik rzeczywiście zainteresowany

znalezieniem pracy i poszukiwaniem ofert jest użytkownikiem wysokiej jakości. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi – ważna jest dla nich już nie tylko liczba osób, które w ogóle odwiedziły serwis, ale także liczba osób, które zapoznały się z konkretną ofertą pracy, i jakość aplikacji, które spłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie.

Cała branża rekrutacyjna odczuła w 2009 roku skutki dekoniunktury. Grupa Pracuj dobrze poradziła sobie w tym czasie, choć przyznam, że był to pewnie do tej pory najtrudniejszy okres w naszej historii. W tym roku mija 10-lecie działalności portalu Pracuj.pl. To najbardziej rozpoznawalna marka na rynku rekrutacji online w Polsce. Według badania, przeprowadzonego przez Gemius w marcu tego roku, nazwę i logo Pracuj.pl rozpoznaje 70% internautów w grupie wiekowej 24–45 lat z co najmniej średnim wykształceniem. Jesteśmy też najczęściej wymienianym serwisem w badaniu spontanicznej znajomości portali pracy (33% badanych wymieniło Pracuj.pl, 13% serwis GazetaPraca.pl). W ciągu dekady, liczba zarejestrowanych użytkowników Pracuj.pl wzrosła do

www.internetstandard.pl

1,8 mln. W I kwartale tego roku liczba umieszczonych na Pracuj.pl ofert sięgnęła 54 tysięcy. GazetaPraca.pl nie może się pochwalić takimi wynikami. Oprócz tych liczb wyróżnia nas również profil użytkowników oraz dodatkowe usługi, oferowane zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom. Czym Pracuj.pl konkuruje z innymi popularnymi serwisami rekrutacyjnymi? Co jest obecnie priorytetem w rozwoju serwisu? Pracuj.pl jest dla poszukujących pracy nie tylko źródłem aktualnych ogłoszeń, ale także narzędzi i porad ułatwiających znalezienie pracy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy rozwój kariery zawodowej. Dbamy o usability serwisu – łatwe i dokładne wyszukiwanie ofert, intuicyjną nawigację na stronie czy dostęp do najnowszych ofert przesyłanych na skrzynkę mailową zarejestrowanego kandydata. Zdecydowana większość naszych użytkowników to osoby z wyższym i średnim wykształceniem. Jeżeli chodzi o naszych klientów, postawiliśmy na kompleksowość oferty rekrutacyjnej – firma ma dzięki Pracuj.pl dostęp do najlepszych kandydatów, może opublikować ofertę pracy, skorzystać z bazy CV bądź dotrzeć do pasywnego kandydata zarejestrowanego w Profeo.pl. Oferujemy pracodawcom także doradztwo rekrutacyjne i kompleksowe usługi wizerunkowe. Właśnie w tym ostatnim elemencie oraz w systemach wspierających rekrutację, jak np. eRecruiter – oprogramowaniu do

45


RAPORT E-COMMERCE 2009

zarządzania procesem rekrutacji, widzimy duży potencjał rozwoju. Już dziesięć lat Pracuj.pl pomaga w znalezieniu miejsca zatrudnienia oraz pracowników. Co zaliczy Pan do największych osiągnięć tego okresu, a co było najtrudniejsze? Jak w każdym biznesie trudne oczywiście były początki. Szczególnie, że tego typu portale w zasadzie nie istniały w Polsce, więc musieliśmy przekonywać naszych przyszłych klientów nie tyle do naszej firmy, ile w ogóle do samego pomysłu rekrutacji przez internet. Zaczynaliśmy z kapitałem zaledwie 4 tys. zł. Każdy ze wspólników ryzykował, bo koszty uruchomienia, a także przez jakiś czas działalności serwisu, pokrywaliśmy z własnych oszczędności. Mówiąc o początkach, warto wspomnieć pierwsze Wirtualne Targi Pracy Pracuj.pl. W 2002 r., gdy zdecydowaliśmy się na uruchomienie tej formy spotkania z pracodawcami w sieci, nikt nie zakładał, że ten innowacyjny wtedy pomysł spotka się z tak dużym zainteresowaniem kandydatów i pracodawców. I będzie miał w przyszłości tylu naśladowców. Miło jest pomyśleć, że jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych w naszej części Europy zorganizowaliśmy takie wydarzenie. Tym, co się udało w czasie tej dekady, jest z pewnością realizacja założenia, by być właścicielem portali pracy nr 1 na rynkach, na których jesteśmy obecni – w Polsce (Pracuj.pl) i na Ukrainie (Rabota.ua). Niewątpliwie jednym z naszych największych sukcesów jest również rozwinięcie działalności, którą powołało do życia kilku pasjonatów, w prężnie funkcjonującą firmę, zatrudniającą obecnie ponad 230 osób i skupiającą kilka liczących się marek z obszaru rekrutacji, HR i employer brandingu. Jak miniony rok i okres spowolnienia gospodarczego wpłynął na rynek serwisów rekrutacyjnych oraz kondycję Grupy Pracuj? Nie da się ukryć, że cała branża rekrutacyjna odczuła w 2009 roku skutki dekoniunktury. Obecnie sytuacja zaczyna się poprawiać. Z naszych danych wynika, że liczba ogłoszeń w I kwartale tego roku była podobna

do tej z III kwartału 2008 r., czyli tuż przed kryzysem. Trudno w tej chwili oceniać czy jest to już stały trend poprawy sytuacji na rynku pracy, ale wydaje się, że firmy z branży rekrutacji online mogą odetchnąć. Grupa Pracuj dobrze poradziła sobie w tym trudnym czasie, choć przyznam, że był to pewnie, oprócz początkowych lat działalności firmy, do tej pory najtrudniejszy okres w naszej historii. Myślę, że zarówno kierownicy, jak i pracownicy firmy,poradzili sobie doskonale, czego rezultatem jest obecnie dynamicznie rosnąca sprzedaż i ciekawe projekty, nad którymi pracujemy. Obecnie Grupa Pracuj, to nie tylko Pracuj.pl – to już platforma pośrednicząca w procesach rekrutacyjnych, a także inne projekty. Waszą własnością jest także Rabota.ua. Jaką pozycję na rodzimym rynku ma ten serwis?

Przyszłość e-biznesu rekrutacyjnego w Polsce to dalsza ekspansja – zdobycie przewagi nad ogłoszeniami zamieszczanymi np. w prasie wydaje się być tylko kwestią czasu. Oprócz serwisów rekrutacyjnych w Polsce (Pracuj.pl i Jobs4.pl) Grupa Pracuj jest również właścicielem serwisu rekrutacyjnego na Ukrainie. Rabota. ua jest największym pod względem przychodów serwisem rekrutacyjnym na Ukrainie, mając ponad 50% udziału w rynku. Rok 2009 był na tym rynku bardzo trudny, ale wyraźnie widać już ożywienie i liczymy na to, że ten rok przyniesie bardzo duży wzrost i umocnienie naszej pozycji na Ukrainie. Grupa Pracuj oferuje także dwa internetowe systemy wspierające rekrutację: eRecruiter i MrTed TalentLink. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, oba systemy umożliwiają efektywną kosztowo i czasowo rekrutację i selekcję kandydatów do pracy. W Stanach Zjednoczonych takie systemy

www.internetstandard.pl

to już standard, a nasz rynek jest na wstępnym etapie rozwoju, więc widzimy tutaj duży potencjał wzrostu. Jesteśmy także współwłaścicielem wirtualnego centrum doradztwa w karierze ArchitekciKariery.pl, który pomaga osobom indywidualnym w przygotowaniu się do zmiany pracodawcy, czy wejścia na rynek pracy. Do firmy należą także dwa serwisy społecznościowe dla profesjonalistów: Profeo.ua na Ukrainie i Profeo.pl w Polsce. Każdy z tych serwisów czeka zapewne inna droga rozwoju i właśnie nad tymi kierunkami pracujemy. W jakim kierunku rozwijać się będą Pana zdaniem serwisy rekrutacyjne i czy ten trend obecny jest również w strategii rozwoju spółki? Przyszłość e-biznesu rekrutacyjnego w Polsce to dalsza ekspansja – zdobycie przewagi nad ogłoszeniami zamieszczanymi np. w prasie wydaje się tylko kwestią czasu. Patrząc na dużą pracę, którą wraz z innymi serwisami wykonaliśmy w Polsce, myślę, że taka zmiana nastąpi szybciej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Serwisy rekrutacyjne będą coraz silniej wspierane przez społeczności, także te skupiające profesjonalistów, tzw. kandydatów pasywnych, którzy nie poszukują pracy, ale chętnie rozważą atrakcyjną ofertę – stąd nasza inwestycja w serwis Profeo. Stawiamy na rozwój rekrutacyjnych serwisów branżowych, dedykowanych konkretnym grupom zawodowym. W Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii własne portale ma większość specjalistów. Czas dekoniunktury nie sprzyjał specjalizacji rynku rekrutacyjnego, ale jestem przekonany, że wkrótce to się zmieni. W kolejnych latach internet w jeszcze większym stopniu będzie wspierał pracę specjalistów HR, liczba rekrutacji w sieci będzie rosła, dlatego coraz więcej firm zdecyduje się na automatyzację procesu rekrutacji i wykorzystanie w pracy profesjonalnych systemów rekrutacyjnych. Jako wyłączny przedstawiciel firmy MrTed, oferującej system TalentLink, i właściciel systemu eRecruiter jesteśmy na to przygotowani. 

46


RAPORT E-COMMERCE 2009

Nasza Klasa: przychody wzrosły o 126%! O niesamowitym wzroście zysków i przychodów Naszej Klasy, a także o tym, że polska administracja państwowa promuje Facebooka i ogranicza możliwości rozwoju rodzimych serwisów społecznościowych rozmawiamy z Dominikiem Kaznowskim, pełnomocnikiem zarządu Naszej Klasy sp. z o.o. ds. marketingu i PR. Dominik Kaznowski pełnomocnik zarządu Naszej Klasy sp. z o.o. ds. marektingu i PR Pytanie, które ostatnio elektryzuje polską sieć, brzmi: czy Facebook prześcignie w Polsce Naszą Klasę pod względem liczby użytkowników? Jeżeli tak, to kiedy? To raczej pytanie do Facebooka. Chętnie poznamy ich opinię na ten temat. Jakia jest wasza przewaga względem zachodniego konkurenta? Na których odcinkach czujecie się silniejsi, a na których słabsi? Niewątpliwie Nasza Klasa, jak i inne podmioty działające w Polsce, są pokrzywdzone w zakresie nierównych szans rynkowych, związanych z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ma to wymiar zarówno biznesowy – ogranicza nas od strony rozwoju produktowego, jak i czysto kosztowy – musimy ponosić nakłady finansowe związane z wypełnianiem zapisów ustaw i innych aktów prawnych. Facebook nie podlega kontroli GIODO, może więc robić co chce z danymi

użytkowników, co jest oczywiście sprzeczne z intencją ustawodawcy. Warto też zwrócić uwagę, że państwo polskie legitymizuje tego typu podejście do ochrony danych swoich obywateli, zamieszczając na stronach najwyższych urzędów linki do Facebooka i jawnie go promując. Co do innych obszarów biznesowych, które pozostają w ramach naszych możliwości, takich jak rozwój produktu, angażowanie użytkowników czy wzrost przychodów, jesteśmy raczej spokojni. Mamy plan działań, nasza organizacja zatrudnia wysoko wykwalifikowanych inżynierów i pracowników innych specjalności.

W marcu br. Nasza Klasa zanotowała 13,9 mln logowań do kont. Tylko 6% kont stanowią konta fikcyjne. W jaki sposób będziecie się starali utrzymać użytkowników w serwisie, by nie dopuścić do ich odpływu na Facebooka? A może użytkownicy będą korzystali z obu serwisów? Według ostatniej dostępnej fali badania Megapanel z marca 2010 r., to Nasza

www.internetstandard.pl

Klasa zyskała więcej użytkowników niż Facebook, skąd więc taka teza w pytaniu? Marzec również według naszych wewnętrznych statystyk był rekordowym miesiącem w historii portalu. W marcu br. Nasza Klasa zanotowała 13,9 mln logowań do kont (z czego tylko 6% stanowią konta fikcyjne). W styczniu 2010 r. na Naszej Klasie założono 313 tys. nowych kont. Ile wyniosły przychody Naszej Klasy w 2009 r. i jaki wynik netto udało się wam osiągnąć w tym okresie? Przychody spółki w roku 2009 wyniosły 62,8 mln zł i były o 126% wyższe niż w roku zakończonym 31 grudnia 2008 r. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 18,5 mln zł, czyli o ponad 85% więcej niż rok wcześniej. Naszym zdaniem pokazuje to, iż osiągamy wyniki niedostępne dla naszych konkurentów rynkowych i jesteśmy w kondycji finansowej pozwalającej myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju. Wyniki te zostały wypracowane, pomimo ponoszenia wysokich nakładów na inwestycje i wzrostu zatrudnienia w tym czasie. Tylko w 2009 roku spółka zatrudniła 72 osoby. Zainwestowaliśmy m.in. w rozwój infrastruktury, zaplecza technicznego, rozwój produktów mobilnych czy, od strony biznesowej, w roz-

47


RAPORT E-COMMERCE 2009

wój departamentu badań, zarządzanego przez Krzysztofa Sobieszka. Od kilku miesięcy realizujemy już badania testowe z wybranymi partnerami. Myślę, że wkrótce będziemy gotowi do pełnej premiery rynkowej. To oczywiście kolejny krok w dywersyfikacji przychodów. Obecnie planujemy dalsze inwestycje – zarówno w NK jak i new business – niekoniecznie związany z naszą podstawową działalnością. Jakie są Wasze prognozy finansowe na ten rok? Będzie wzrost? Oczywiście. Planujemy wzrost przychodów. Wyniki pierwszych miesięcy tego roku nastrajają nas pozytywnie. Zapewne utrzymanie dynamiki na poziomie 100% będzie trudne, ale planujemy, że bieżący rok zakończy się znaczącym wzrostem względem 2009 r. Konkurowanie z amerykańskim gigantem, który pożera kolejne europejskie rynki, wymaga dużych nakładów finansowych. Nasza Klasa nie ma takiej skali działania, jak Facebook. Skąd będziecie czerpali fundusze na rozwój? Jesteśmy spokojni o stronę finansową. Jak wspomniałem wcześniej, znacznie bardziej ogranicza nas nierówne traktowanie polskich podmiotów przez rodzimą administrację i rząd. Myślicie o debiucie giełdowym? Być może jest to dobry moment? Nie mamy żadnych informacji od naszych udziałowców, które wskazy-

wałyby na giełdę jako prawdopodobny scenariusz dla spółki w najbliższej przyszłości. Czy planujecie jakieś przejęcia lub akwizycje w najbliższym czasie? Nie wykluczamy opcji zewnętrznego wzrostu. Przypatrujemy się sytuacji rynkowej i jeżeli jakieś przedsięwzięcia ocenimy jako interesujące strategicznie dla naszej spółki, będziemy rozważać możliwości przejęć lub innych modelów ścisłej współpracy.

Przychody spółki w 2009 r. wyniosły 62,8 mln zł. Utrzymanie dynamiki na poziomie 100% będzie trudne, ale planujemy, że bieżący rok zakończy się znaczącym wzrostem. Czy planujecie ekspansję na inne kraje? Do tej pory nie myśleliśmy o ekspansji na zewnętrzne rynki. Nie wykluczamy jednak tego scenariusza w przyszłości. Dla jakiej grupy wiekowej jest obecnie przeznaczona Nasza Klasa? Bardziej koncentrujecie się na ludziach młodych czy raczej starszych?

Z Naszej Klasy korzystają wszystkie grupy wiekowe. Przy 14 milionach aktywnych użytkowników nie ma możliwości na nadreprezentację jakiejkolwiek z grup. Nasze plany są jeszcze ambitne. Jak widzicie przyszłość Naszej Klasy za 10 lat? Myślę, że dążymy do osiągnięcia pozycji firmy, która będzie mocno zorientowana na budowanie dochodowych biznesów wokół rozwiązań technologicznych. Które z obecnych trendów w świecie serwisów społecznościowych uważacie za najważniejsze? Określenie „serwis społecznościowy” nie jest już dłużej aktualne. Nie oddaje ono bowiem istoty tych rozwiązań obecnie. Wiodące portale social networking w coraz większym stopniu odzwierciedlają wszystko, co znajduje się w sieci. Wyszły oczywiście od idei komunikacji, ale dzisiaj oferują rozrywkę (aplikacje, gry itp.), a także są agregatorami treści i feedbacku jej dotyczącego. Tym, co najważniejsze z mojego punktu widzenia, jest przejmowanie przez social networking funkcji systemu operacyjnego, tyle że działającego po stronie przeglądarki. Niektóre grupy naszych użytkowników przez cały dzień mają włączoną Naszą Klasę na zakładce w przeglądarce. To istotny trend i dotyczy on już nie setek tysięcy użytkowników, lecz milionów. 

standard jest jeden www.internetstandard.pl www.internetstandard.pl

48


RAPORT E-COMMERCE 2009

Money.pl: rosną przychody z nowych źródeł O prześcignięciu Bankier, o sieci Business Ad Network i nowych projektach rozmawiamy z Arkadiuszem Osiakiem, prezesem zarządu Money.pl sp. z o.o.

Arkadiusz Osiak prezes zarządu Money.pl sp. z o.o. W 2008 r. obroty spółki Money.pl wyniosły 19,5 mln zł. Według naszych szacunków w 2009 r. Wasz przychód wzrósł do 21 mln zł. Czy tak było w rzeczywistości? Nie publikowaliśmy jeszcze w tym roku wyników spółki, więc nie mogę ich podać. Mogę jednak potwierdzić, że przychody całej Grupy Money.pl wzrosły w stosunku do 2008 r. Największy wpływ na wzrost miały tutaj nowe spółki i nowe modele biznesowe. Patrząc na waszą strukturę przychodów, która z działalności ma obecnie największy udział procentowy w przychodach wortalu Money.pl? Zarówno w Money.pl, jak i w całej Grupie Money.pl, głównym źródłem przychodów wciąż pozostaje reklama. Najbardziej dynamicznie rosną jednak przychody z nowych źródeł. W ubiegłym roku serwisy należące do Money.pl prześcignęły Grupę Bankier.pl w rankingu Megapanel PBI/Gemius. Jaką przyjęliście strategię, żeby prześcignąć konkurenta? A może to Bankier.pl przestał się

rozwijać i stał się mniej atrakcyjny dla użytkownika? Jeśli prześledzi się popularność obu grup, to widać porównywalne wyniki w 2006 r., od 2007 r. przewaga Money.pl zaczęła rosnąć, a lata 2008–2009 pokazują już zdecydowaną różnicę. Obie grupy powiększały się w tamtym czasie. W Polsce jest skończona grupa internautów, którzy interesują się finansami w wąskim kontekście inwestowania. Jeśli chce się rosnąć, trzeba rozwijać również pochodne obszary, to była i jest nasza strategia. W naszym przypadku na wzrost oglądalności miały wpływ E-prawnik.pl, Favore. pl, serwisy w portalu Money.pl – MSP, Manager, ale też Praca, Nieruchomości i pozostałe.

Przychody całej Grupy Money.pl wzrosły w stosunku do 2008 r. Największy wpływ miały tutaj nowe spółki i nowe modele biznesowe. W kwietniu br. Agora została wspólnikiem Money.pl, obejmując połowę udziałów w sieci reklamy internetowej Business Ad Network. Nieoficjalnie wiem, że ta sieć od początku była wspólnym projektem Money.pl i Agory. Dlaczego dopiero

www.internetstandard.pl

teraz więc Agora stała się jej udziałowcem? To kwestia techniczna. Money.pl powołała spółkę Business Ad Network sp. z o.o., ale BAN jest wspólnym projektem Money.pl i Agory, gdyż to serwisy obu grup tworzą sieć od początku. BAN miała z założenia oferować powierzchnie reklamowe na serwisach biznesowych. Jak się ma do tego obecność w Waszej ofercie Wyborcza.pl? Chodziło o zwiększenie zasięgu sieci? Ideą BAN-a jest współpraca z wydawcami tworzącymi profesjonalne serwisy o uznanej marce i dużym zasięgu. Dzięki jakościowym serwisom, jak Money. pl czy Wyborcza.pl affinity index sieci BAN dla charakterystyki „wiek 25+, wykształcenie średnie+, stanowisko: właściciel, zarząd, dyrektor, menedżer, kierownik, przedsiębiorca” wynosi aż 129 z zasięgiem ponad 6,5 mln real users miesięcznie. Ideą Business Ad Network jest współpraca z wydawcami tworzącymi profesjonalne serwisy o uznanej marce i dużym zasięgu. Nie zamykamy sieci tylko dla serwisów Money.pl i Agory. Czy sieć BAN pozostanie złożona jedynie z serwisów Money i Agory? Wcześniej zapowiadaliście też inne podmioty? Nie zamykamy sieci tylko dla serwisów Money.pl i Agory. Przy podejmowaniu decyzji będziemy jednak brali pod

49


RAPORT E-COMMERCE 2009

uwagę przede wszystkim jakość serwisów i charakterystykę użytkowników. Oprócz portalu i BAN do grupy Money.pl należą E-prawnik.pl, Mystock.pl, iWoman, Favore.pl, BBlog.pl, BussinesClick, Blogvertising, Zixo.pl, iBroker.pl i Interaktywnie.pl. Który z tych projektów przynosi największe przychody? Niestety nie podajemy takich informacji. Nie chciałbym również dzielić naszych projektów i spółek na lepsze i gorsze. Część z nich radzi sobie świetnie, inne potrzebują jeszcze trochę czasu, gdyż rynek nie zawsze zachowuje się tak, jakbyśmy sobie życzyli.

W ubiegłym roku przejęliście iBroker.pl. Czy również w tym roku szykowały się jakieś przejęcia? Patrząc na wasz portfel, można odnieść wrażenie, że brakuje tam tylko e-commere. Chętnie zainwestujemy w ciekawy projekt e-commerce, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. Jakie macie plany na najbliższe lata? Skupienie się na spółkach i projektach, które rokują najlepiej. Sprzedaż tych, w których horyzont inwestycyjny będzie zbytnio się wydłużał. Dalsze rozszerzanie portalu Money. pl o nowe treści i narzędzia, kolejne

IV edycja E-commerceStandard 2010, największej konferencji branżowej polskiego e-commerce już 31.09-01.10.2010 w Warszawie!

inwestycje w ciekawe projekty, jeśli takie się pojawią. Jakie będą najważniejsze trendy w 2010 r. na rynku serwisów finansowych? W czasach, gdy internauci prawie nie wychodzą z Facebooka czy Naszej Klasy, serwisy finansowe muszą nauczyć się przyciągać użytkowników nowymi narzędziami i treściami, niekoniecznie stricte finansowymi, czy też po prostu bardziej integrować się z social media. Jeśli chodzi o wzajemne konkurowanie serwisów, to ten rok będzie jeszcze pod znakiem walki o statystyki popularności, konsolidacji, w kolejnych trzeba będzie umieć przełożyć to na wyniki. 

W programie między innymi:  social shopping i social commerce  premiera Raportu E- commerce 2010  targi rozwiązań dla e-commerce  nowe trendy i nowe rozwiązania logistyka, płatności, platformy  mobile commerce  reklama dla e-commerce zwiększanie wartości koszyka

Rejestracja: www.internetstandard.pl/konferencje/ecommerce2010/zgloszenie.html

Skontaktuj się z nami już dziś! Pytaj o zniżkę Early Bird Standard!

Pakiety Partnerskie i reklama w raporcie: Dominika Borowik www.internetstandard.pl Dominika_Borowik@internetstandard.pl 22 32 17 725

Business Development: Dariusz Sokołowski

50 Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl 22 32 17 765


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Marketing i reklama internetowa Z badania IAB CreativeEx 2009 wynika, że obroty polskiego rynku agencji interaktywnych sięgają co najmniej 74,2 mln zł lub 91,4 mln zł z uwzględnieniem sprzedanych mediów. Realna kwota jest zapewne dużo wyższa, o czym świadczą chociażby wyniki naszego rankingu – suma obrotów analizowanych firm z tej kategorii wyniosła w 2008 r. aż 172 mln zł. Wartość rynku

W grupie „Marketing i reklama internetowa” znalazły się firmy świadczące usługi e-marketingowe: agencje interaktywne, internetowe domy mediowe, firmy badawcze, a także sieci reklamowe, które pośredniczą między wydawcami serwisów internetowych a reklamodawcami. Najważniejszym rynkiem dla sieci reklamowych jest rynek reklamy online, o którym mówiliśmy już w rozdziale poświęconym „Serwisom internetowym i usługom”. W niniejszej części raportu zajmiemy się przede wszystkim polskim rynkiem agencji interaktywnych. W ubiegłym roku IAB Polska wraz z PricewaterhouseCoopers przeprowadziły pierwsze w historii badanie

przychodów z różnego rodzaju usług e-marketingowych i na koniec zsumowano wielkość sprzedaży podmiotów, które tę ankietę wypełniły. Tak samo jak w przypadku badania IAB AdEx, wyniki badania CreativeEx dotyczą tylko i wyłącznie biorących w nim udział

wartości tego rynku (IAB CreativeEx). Przyjęta metodologia była podobna jak w omawianym wcześniej badaniu wydatków na reklamę online (IAB AdEx) – najpierw wyselekcjonowano najważniejsze firmy z branży, następnie przesłano im ankietę z prośbą o podanie

WartoϾ polskiego rynku agencji interaktywnych 74,2 69,9

2008

91,4 85,5

2009 (mln z³)* 0

10

20

30

40

Z mediami * suma przychodów 14 agencji interaktywnych, które wziê³y udzia³ w badaniu IAB CreativeEx

www.internetstandard.pl

50

60

70

80

90

100

110

120

Bez mediów

ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, maj 2010 r.

51


RAPORT INTERNET 2K10

przedsiębiorstw. Ich łączne przychody należy zatem uznać za minimalną, możliwą wartość całego rynku. W pierwszej fali badania CreativeEx wzięło udział 18 spośród największych polskich agencji interaktywnych i sieciowych agencji reklamowych. Suma przychodów ankietowanych firm wyniosła w 2008 r. 101,9 mln zł lub 126,6 mln zł z uwzględnieniem sprzedanych mediów. W stosunku do roku poprzedniego oznaczało to wzrost aż o 47% (o 48% z mediami).

Połowa wydatków na usługi e-marketingowe w Polsce przypada na kreację, a nieco mniej niż jedna czwarta – na usługi IT. Na początku br. IAB i PwC po raz drugi przeprowadziły badanie CreativeEx. Niestety dobór firm, które wzięły w nim udział, trochę się zmienił i, co za tym idzie, zmieniły się też raportowane kwoty. Łączne obroty 14 ankie-

Struktura przychodów polskich agencji interaktywnych* w 2009 r. 5%

8%

22%

48% 17% kreacja

media

IT

hosting

strategia i doradztwo * 14 agencji interaktywnych, które wziê³y udzia³ w badaniu IAB CreativeEx ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, maj 2010 r

towanych przedsiębiorstw wyniosły w ubiegłym roku 74,2 mln zł (91,4 mln zł  z mediami) i były większe o 6,3% niż rok wcześniej (o 6,9% z uwzględnieniem mediów). Aby odnieść się w jakiś sposób do wyników za 2008 r., podano też stopę wzrostu przychodów 8 firm, które wzięły udział w obu falach badania – 3,8% lub 5,3% z mediami. Jak można interpretować te wyniki? Po pierwsze, na pewno realna wartość rynku polskich agencji interaktywnych jest dużo wyższa niż kwota 101,9 mln zł, która pojawiła się w ubiegłorocznym raporcie IAB CreativeEx. Jeśli doliczylibyśmy do tej sumy szacowane obroty ważniejszych firm z branży, bardzo prawdopodobne, że ich całkowita wartość zbliżyłaby się do 200 mln zł w 2008 r. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu firm z ostatniej fali badania, w 2009 r. ta kwota raczej znacząco się nie zwiększyła. Takie estymacje są oczywiście obarczone sporym błędem. Po pierwsze, oprócz dużych podmiotów na rynku działa również sporo jednoosobowych firm, które mimo niewielkiej skali działalności mogą generować zauważalny obrót. Po drugie zaś, trudno znaleźć sensowną definicję „agencji interaktywnej” i „usług e-marketingowych” – nie do końca wiadomo, co tak naprawdę powinniśmy liczyć. O tym, że agencje interaktywne mogą działać na wielu odcinkach, świadczy struktura przychodów firm z ostatniej fali badania CreativeEx. Prawie 17% przypadło na media, które powinniśmy wyłączyć z tej sumy. Czysta kreacja, czyli np. projekty graficzne, reklamy display, wygenerowała prawie połowę obrotów ankietowanych przedsiębiorstw. Nieco mniej niż jedna czwarta łącznej sprzedaży pochodziła z usług IT (np. integracja systemów, obsługa programistyczna kreacji, CMS), 8% z usług doradczych, a pozostałe 5% z hostingu (utrzymywanie serwisów i prowizje od zlecania tego rodzaju usług na zewnątrz). Jak widać, agencje interaktywne działają de facto na kilku (cd. na str. 56) różnych rynkach.

www.internetstandard.pl

52


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Firmy świadczące usługi e-marketingowe Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

2009

2008

1.

1.

Arbomedia Polska sp. z o.o.

2.

2.

Tradedoubler sp. z o.o.

5.

3.

Ad.net SA

3.

4.

K2 Internet SA

4.

5.

Internetowy Dom Mediowy Net SA

6.

6.

7.

57 700 47 300*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok powstania

tys. zł

46 911 38 500*

1 466

1 941

20 579 arbointeractive.pl

2000

41 000*

35 205

35 205

1 800

1 850

9 989 tradedoubler.com

2004

17 500*

25 255

25 255

3 435

7 858

23 642

24 966

24 966

22 000*

19 980

19 980

-1 512

1 501

7 970 idmnet.pl

2000

MRM Worldwide sp. z o.o.

17 000*

17 461

17 461

773

3 217

8 811 mrm.pl

1995

7.

Performance Media sp. z o.o.

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

4 027 performance-media.pl

2006

8.

8.

ACR SA

15 537

12 557

12 557

549

1 324

5 193 acr.pl

2000

10.

9.

United Titans sp. z o.o.

12 500*

11 032

11 032

133

173

2 440 unitedtitans.com

2004

9.

10.

Netsprint.pl sp. z o.o.

13 100

9 700

9 700

19.

11.

Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o.

7400*

9 355

9 355

191

12.

12.

Cube Group SA

10 500*

9 131

9 131

114

13.

13.

Artegence sp. z o.o.

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

22.

14.

Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j.

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

16.

15.

GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A.

17.

16.

Adv.pl sp. z o.o.

18.

17.

20.

23 642

15 537

13 100

9 000*

3 689

17 876

4 253

16 740

6 890

4 568 impartner.pl

2003

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

4 482 artegence.com

1995

3 440

7 185

5 364

6 566

7 165

Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j.

7 500*

6 925

6 925

743

18.

OS3 sp. z o.o.

7200*

6 472

6 472

21.

19.

Ataxo Poland sp. z o.o.

6 900*

6 158

14.

20.

Afilo sp. z o.o.

9 900*

24.

21.

Interactive Solutions sp. z o.o.

23.

22.

Point Of View sp. z o.o.

26.

23.

Ad-Vice sp. z o.o.

5 000

25.

24.

Sunrise System sp. z o.o.

5 300*

4 855

4 855

1 490

1 046

15.

25.

Novem sp. z o.o.

9 400*

4 626

4 626

-240

385

33.

26.

Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o.

3 500*

3 885

3 885

-853

126

29.

27.

Supermedia Interactive sp. z o.o.

4 300*

3 782

3 782

-2 303

177

27.

28.

Netizens sp. z o.o.

4 800*

3 777

3 777

306

435

28.

29.

Ideo sp. z o.o.

4 400*

3 334

3 334

596

1 276

31.

30.

Activeweb sp. z o.o.

3 700*

3 296

3 296

-22

976

32.

31.

Internet Designers sp. z o.o.

3 685

3 183

3 183 -406 www.internetstandard.pl

2000

goldensubmarine.com

2001 2007

1 266

3 160 fireflycreation.com

2003

938

2 531

3 851 os3.pl

1996

6 158

-2 304

-3 252

2 331 ataxo.pl

2005

5 520

5 520

-790

-714

3 332 afilo.pl

1995

5 600*

5 226

5 226

29

562

1 408 interactive-solutions.pl 2004

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

300

-262

9 044

venti.com.pl

8 762 adv.pl

4 900

-41

2000

1 543

8 000 -600

22 111 k2.pl

2000

7 185

3 685

25 243

2000

netsprint.eu

7 716

* dane szacunkowe

7 716

1 118

19 226 adnet.pl

1 983 pointofview.pl

1998

ad-vice.pl

2007

1 495 sunrisesystem.pl

2003

1 461 novem.pl

2006

870 digitalone.pl 2 458 smi.pl 913 netizens.pl

1999 1993 1989

1 603 ideo.pl

1999

1 435 activeweb.pl

2002

874 id.pl

53 1997


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Firmy świadczące usługi e-marketingowe (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok powstania

2009

2008

35.

32.

Red Age sp. z o.o.

3 200*

2 933

2 933

383

437

637 redage.pl

2007

34.

33.

Janmedia Interactive sp. z o.o.

3 300*

2 912

2 912

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

38.

34.

180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j.

2 850

2 830

180hb.com

2007

30.

35.

Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j.

symetria.pl

1998

40.

36.

42.

4 089

tys. zł

4 089

2 541

2 541

Engine sp. z o.o.

2 700*

2 529

2 529

504

2 727

37.

Active Pharma sp. z o.o.

2 600*

2 288

2 288

26

204

615 activepharma.pl

2007

43.

38.

Zjednoczenie.com sp. z o.o.

2 500*

2 126

2 126

-125

268

473 zjednoczenie.com.pl

2001

41.

39.

Direct Traffic sp. z o.o.

2 700*

2 096

2 096

155

-226

748 directtraffic.pl

2005

36.

40.

SARE sp. z o.o.

3 088

3 088

2 018

2 018

293

121

694

517

956

653 sare.pl

2005

37.

41.

Synerway SA

3 045

2 978

2 043

1 949

364

406

2 343

1 379

3 231

39.

42.

Insignia Net Tomasz Michalik

2 800

2 800

1 900

1 900

600

350

insignia.pl

1999

11.

43.

Codemedia sp. z o.o.

11 604

11 604

1 800

1 800

733

270

codemedia.pl

2000

45.

44.

Cormedia sp. z o.o.

cormedia.pl

2009

46.

45.

Softhis sp. z o.o.

51.

46.

50.

2 000* 2 000

3 125 engine.pl

1 700*

2 000

1 600

1 600

40

143

460

420

Visual Media Polska sp. z o.o.

1 400*

1 256

1 256

110

160

47.

Veneo sp. z o.o.

1 500*

1 234

1 234

-112

27

49.

48.

Bluerank sp. z o.o.

1 800

1 800

1 000

1 000

53.

49.

Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz

1 182

1 182

900

900

44.

50.

Uselab sp. z o.o.

2 500

778

778

55.

51.

Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski

640

640

740

740

160

270

47.

52.

Artefakt sp. z o.o.

1 983

1 983

676

676

711

177

48.

53.

Harder Group sp. z o.o.

2 450

1 850

1 000

500

425

54.

54.

Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski

1 115

1 115

154

154

320

52.

Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A.

1 400

1 400

56.

AdTaily sp. z o.o.

354

354

520

-13

61

122

2 493 synerway.pl

2002

800 softhis.pl

2005

324 visualmedia.pl

2008

412 veneo.pl

2004

bluerank.pl

2005

inetmedia.pl

2003

332 uselab.pl

2007

biuropodrozyreklamy.eu 2003 790 100

252

829 300

43

-429

2001

115

346

334 artefakt.pl

2005

50 harderandharder.pl

2007

trendmaker.pl

2008

prideandglory.pl

2009

adtaily.pl

2009

* dane szacunkowe

www.internetstandard.pl

54


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 53) Liczba firm Ile mamy w naszym kraju przedsiębiorstw, które oferują podobny wachlarz usług, jak podmioty z badania CreativeEx? W bazie serwisu Interaktywne.info znajdziemy obecnie (czerwiec 2010 r.) informacje o 296 firmach. Nieco więcej, bo 322 rekordy liczy katalog Interacta.pl, a więc można powiedzieć, że co najmniej 300–350 firm z tej branży traktuje swój biznes poważnie (zależy im na promocji), a sprzedaż szeroko rozumianych usług e-marketingowych jest ich podstawową działalnością. Warto też zajrzeć do nieco już zapomnianych katalogów stron internetowych w dużych portalach. W bazie Onetu, w kategorii „Tworzenie stron WWW”, znajdziemy ponad 4 tys. odnośników. Nie wiemy jednak, jaka część to adresy aktywne i mające coś wspólnego z analizowaną branżą. Przytoczony przykładowy opis serwisu z tej kategorii: „rezerwacja kortów tenisowych przez internet, autokomis internetowy, projektowanie stron WWW”. W Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 znaleźliśmy dwie podklasy, które mają związek z działalnością agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych. Podklasa 73 11 Z   „działalność agencji reklamowych”

Polski rynek agencji interaktywnych tworzy co najmniej 300–350 firm. obejmuje niestety wszystkie agencje, niezależnie od tego, na którym medium najbardziej się koncentrują. Druga podklasa – 73 12 C „pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)” – nieco lepiej definiuje interesującą nas działalność, choć można przypuszczać, że w rejestrze REGON podmioty z tej grupy to przede wszystkim domy mediowe. Na koniec 2009 r. w Polsce działały 753 takie przedsiębiorstwa.

Partner merytoryczny

Partner wydania

Geografia rynku

Jak widać na pierwszej mapie, przedsiębiorstwa z analizowanej grupy rozproszyły się po całym kraju. Spora część skoncentrowała się wokół aglomeracji warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej i krakowskiej, ale wiele firm wybrało

Nieco mniej niż jedna trzecia firm z podklasy 73 12 Z działa w województwie mazowieckim. Prawie wszystkie (95%) zatrudniały w 2009 r. do 9 osób, co zresztą dotyczy też całej branży. Drugie miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw zajmują województwa małopolskie i śląskie (75–78 firm), a trzecie – województwo dolnośląskie (66 firm). W rejestrze REGON można znaleźć 22 firmy z tej branży o zatrudnieniu większym niż 10 i mniejszym niż 49 pracowników, a także trzy duże podmioty, zatrudniające ponad 50 osób. W naszym katalogu firm z drugiej części raportu umieściliśmy 388 przedsiębiorstw sklasyfikowanych w grupie „Marketing i reklama internetowa”, z czego 352 trafiło do podgrupy „Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR”. W grupie 36 pozostałych przedsiębiorstw znalazło się 16 firm badawczych i konsultingowych oraz 20 właścicieli sieci reklamowych.

Przedsiębiorstwa z grupy „Marketing i reklama internetowa” rozproszyły się po całym kraju, ale dla najważniejszych firm liczy się przede wszystkim aglomeracja warszawska. na swoją siedzibę także mniejsze miejscowości. Silna koncentracja w pobliżu dużych ośrodków widoczna jest przede wszystkim w biedniejszych województwach (lubelskie, podlaskie czy warmińsko-mazurskie).

Lokalizacja firm: REGON 5,7% 43 Pomorskie

3,7%

28 0 0 0

28 Zachodnio -pomorskie

14 0 0 0

Wielkopolskie

1,9% 14 Lubuskie

9,0%

66 2 0 0

Opolskie 0,7% 5 5 0 0 0

8 0 0 0

13

Warmiñsko -mazurskie

Podlaskie 1,1%

Mazowieckie

8

30,8% 232

54

220 11 1 0

7,2%

Lubelskie 3,9% 29

Œwiêtokrzyskie 10,6% 1,1% 80 8 3,1%

Œl¹skie 75 4 1 0

10,6% 80 Ma³opolskie

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 7312C – poœrednictwo w sprzeda¿y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

www.internetstandard.pl

1,7%

£ódzkie 52 2 0 0

Dolnoœl¹skie

68

Zatrudnienie (iloœæ osób) 0-9 10-49 50-249 250+

25 3,5% 1 26 0 0 Kujawsko -pomorskie 42 0 0 0

5,6% 42

13 0 0 0

42 1 0 0

78 1 1 0

23 Podkarpackie 23 0 0 0

29 0 0 0 8 0 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

55


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Zupełnie inaczej wygląda mapa, na której zaznaczyliśmy liderów rynku, obecnych w tabeli rankingowej. Dla największych firm z grupy „Marketing i reklama internetowa” liczy się przede wszystkim aglomeracja warszawska, gdzie swoje biura mają trzy największe przedsiębiorstwa: Arbomedia Polska, Tradedoubler i K2 Internet. Pod względem wielkości sprzedaży (odzwierciedla ją wielkość punktów na mapie), większe firmy znajdziemy też w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Trójmieście.

Geografia rynku: baza firm

Struktura własnościowa, formy prawne

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Polscy przedsiębiorcy stanowią aż 83% ogółu w analizowanej kategorii, a jeśli doliczymy tu firmy, w których krajowe osoby fizyczne kontrolują ponad 50% kapitału, ich udział w strukturze własnościowej rynku wzrośnie do 90%. Tylko niecałe 8%, czyli 29 przedsiębiorstw z tej branży, jest własnością zagraniczną. Proporcje w grupie największych firm zmieniają się tylko nieznacznie.

Formy w³asnoœci: baza firm

Geografia rynku: liderzy*

2,6% 2,8% 4,1%

7,5% 8,5%

74,6% Arbomedia Polska sp. z o.o. Tradedoubler sp. z o.o. K2 Internet SA

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e * na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

56


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

&=<&+&(6= 75=<0$È5Ø.Ø1$38/6,(" :,('=,(È&2Ǧ:6,(&,3,6=&=<ǥ2 7:2-(-0$5&("-(67(Č*27•:1$ 12:Æ-$.2ČÈ$1$/,=<,'=,$ø$ú"

:<%,(5=1 :<%,(5=1$-12:6=( 52=:,Æ=$1,(21Ȑ/,1('/$ 7:2-(-0$5.,

Č:,$729,':6=<67.,( 67521<,17(51(78 021,725,1*23,1,, ,17(51$87•: $1$/,=$2%(&12Č&,:6,(&, 5($.&-$1$6<78$&-( .5<=<62:(

Partner wydania


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 4,1%

6,1%

10,2%

51,0%

10,2%

18,4%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 3,4% 2,1% 4,2%

7,1%

41,7%

41,5%

Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki cywilne Spó³ki akcyjne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Udział polskich przedsiębiorców spada do 86%, a udział kapitału zagranicznego nieznacznie przekracza 10%. Zapewne wykres wyglądałby inaczej, gdybyśmy uwzględnili także wielkość przychodu analizowanych firm. Dwie największe spółki w zestawieniu – Arbomedia Polska i Tradedoubler – mają zagranicznych właścicieli.

Polscy przedsiębiorcy kontrolują aż 90% działających w naszym kraju agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych. Najchętniej wybierane formy prawne przez firmy z grupy „Marketing i reklama internetowa” to indywidualna działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w sumie 84% przedsiębiorstw). Wśród pozostałych 16% firm najwięcej naliczyliśmy spółek cywilnych (7%).

Największe firmy

W rankingu ogólnym w kategorii „Marketing i reklama internetowa” znalazły się 53 podmioty. To jedna z najlepiej zbadanych przez nas branż – prawie wszystkie wyniki finansowe za 2008 rok pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek, złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie obyło się jednak bez problemów. O ile w przypadku właścicieli serwisów czy sklepów internetowych o pozycji danej firmy w branży wiele mówią wyniki oglądalności ich witryn, o tyle w przypadku agencji interaktywnych i innych przedsiębiorstw z analizowanej w tym rozdziale grupy potrzebna jest solidna baza, aby można było podjąć próbę szacowania przychodów. W zestawieniu zabrakło zatem kilku większych podmiotów, które nie przestrzegają przepisów Ustawy o rachunkowości i nie składają swoich sprawozdań finansowych

www.internetstandard.pl

Partner wydania

w KRS-ie, kilku mniejszych, prowadzonych w formie indywidualnej działalności gospodarczej, które nie mają takiego obowiązku, a także paru liczących się w branży agencji reklamowych, dla których internet jest tylko jednym z obsługiwanych mediów. Próbowaliśmy wprawdzie ustalić wielkość ich sprzedaży, estymacje te były jednak niezbyt precyzyjne i ostatecznie nie zostały opublikowane.

Domy mediowe, agencje interaktywne

W 2008 r. największą firmą spośród działających w Polsce agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych była K2 Internet SA. Spółka osiągnęła prawie 25 mln zł przychodu oraz 3,7 mln zł zysku netto, ale wypada dodać, że są to wyniki jednostkowe. K2 ma kilka podmiotów zależnych, jak np. K2 Web Systems   sp. z o.o. (projekty internetowe dla sektora finansowego, outsourcing e-commerce), system3.pl sp. z o.o. (programy afiliacyjne) czy obecny na trzecim miejscu zestawienia interaktywny dom mediowy ACR SA. W 2008 r. skonsolidowane przychody K2 Internet SA wyniosły 40,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto – 2,7 mln zł.

W ubiegłym roku K2 Internet była największą polską agencją interaktywną. Jej obroty wyniosły prawie 24 mln zł, a skonsolidowane przychody całej grupy K2 wzrosły do 43 mln zł. Co przyniósł miniony rok grupie K2? Podobnie jak wiele firm z branży, K2 także odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. Klienci znacznie ostrożniej niż przed rokiem wydawali pieniądze na usługi e-marketingowe,

58


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Agencje interaktywne i internetowe domy mediowe Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2 3

1 2 3

9

4

5

5

11

6

6

7

7

8

8

9

10

10

13

11

12

12

20

13

16

14

14 15 18

15 16 17

19

18

22

19

21

20

24

21

17

22

26 27

23 24

29

25

23

26

25

27

4 29

28 29

32

30

31 28

31 32

35

33

30

34

34

35

33

K2 Internet SA MRM Worldwide sp. z o.o. ACR SA Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o. Artegence sp. z o.o. Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j. GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A. Adv.pl sp. z o.o. Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j. OS3 sp. z o.o. Interactive Solutions sp. z o.o. Point Of View sp. z o.o. Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o. Supermedia Interactive sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. Ideo sp. z o.o. Activeweb sp. z o.o. Internet Designers sp. z o.o. Red Age sp. z o.o. Janmedia Interactive sp. z o.o. 180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j. Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j. Engine sp. z o.o. Active Pharma sp. z o.o. Zjednoczenie.com sp. z o.o. SARE sp. z o.o. Insignia Net Tomasz Michalik Codemedia sp. z o.o. Softhis sp. z o.o. Visual Media Polska sp. z o.o. Veneo sp. z o.o. Uselab sp. z o.o. Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski Harder Group sp. z o.o. Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 23 642 23 642 24 966 24 966 17 000* 17 461 17 461 15 537 15 537 12 557 12 557

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

17 876

16 740 3 217 1 324

25 243

22 111 k2.pl 8 811 mrm.pl 5 193 acr.pl

1 118

3 689 773 549

7 400*

9 355

9 355

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

9000* 7 716

3 685

1 543 4 253

3 440

5 364

-600

-41

7 165

9 044

2000 1995 2000 2003

4 482 artegence.com

1995

venti.com.pl

6 566

Rok powstania

4 568 impartner.pl

8 000 8 762

goldensubmarine.com adv.pl fireflycreation. com os3.pl interactivesolutions.pl pointofview.pl

2000 2001

7 716

7 185

7 185

7 500*

6 925

6 925

743

1 266

3 160

7 200*

6 472

6 472

938

2 531

3 851

5 600*

5 226

5 226

29

562

1 408

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

1 983

3 500*

3 885

3 885

-853

126

4 300*

3 782

3 782

-2 303

177

4 800* 4 400* 3 700*

3 777 3 334 3 296

3 777 3 334 3 296

306 596 -22

435 1 276 976

3 685

3 183

3 183

-406

-262

874 id.pl

1997

3 200*

2 933

2 933

383

437

637 redage.pl

2007

3 300*

2 912

2 912

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

2 830

180hb.com

2007

symetria.pl

1998

2 850 4 089

191

6 890

Adres strony WWW

870 digitalone.pl

2007 2003 1996 2004 1998 1999

2 458 smi.pl

1993

913 netizens.pl 1 603 ideo.pl 1 435 activeweb.pl

1989 1999 2002

4 089

2 541

2 541

2 700* 2 600*

2 529 2 288

2 529 2 288

504 26

2 727 204

2 500*

2 126

2 126

-125

268

3 088

3 088

2 018

2 018

293

121

2 800

2 800

1 900

1 900

600

350

11 604 2 000

11 604 2 000

1 800 1 600

1 800 1 600

733 40

270 143

1 400*

1 256

1 256

110

160

324 visualmedia.pl 2008

1 500* 2 500

1 234 778

1 234 778

-112 61

27 122

640

640

740

740

160

2 450

1 850

1 000

500

425

412 veneo.pl 332 uselab.pl biuropodrozyreklamy.eu harderandhar50 der.pl

1 115

1 115

154

154

320

1 400

1 400

www.internetstandard.pl

694

517

956

insignia.pl 460

420

520

270 100 43

3 125 engine.pl 615 activepharma.pl zjednoczenie. 473 com.pl 653 sare.pl

300

codemedia.pl 800 softhis.pl

trendmaker.pl

2001 2007 2001 2005 1999 2000 2005

2004 2007 2003 2007 2008

prideandglory.pl 59 2009


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

zwiększyła się presja na obniżanie cen, a agencje musiały podjąć ostrą walkę o budżety marketingowe. Wszystko to sprawiło, że w 2009 r. jednostkowe przychody K2 Internet SA spadły o około 5%, do 23,9 mln zł, a zysk netto zmniejszył się do 1,2 mln zł. Spółki zależne K2 radziły sobie nieco lepiej, co w efekcie pozwoliło zwiększyć skonsolidowane przychody do 43,2 mln zł, miały jednak negatywny wpływ na zysk netto całej grupy, który wyniósł tylko 80 tys. zł.

Dynamika wzrostu przychodów agencji interaktywnych nie była już tak duża, jak w 2008 r. Mimo nieco słabszych wyników, grupa K2 nie przespała ubiegłego roku. Zainwestowała w agencję reklamową Brainshop U-boot, rozwijała nowe działy (np. K2 WOMM odpowie-  dzialny za marketing w mediach społecznościowych) i spółki zależne   (np. System3.pl czy MDPL, która prowadzi serwis Audioteka.pl). W zestawieniu największych agencji interaktywnych i domów mediowych za 2009 rok K2 Internet nadal zajmuje pierwszą lokatę. Druga lokata w tym rankingu przypadła agencji MRM Worldwide, należącej do międzynarodowej grupy McCann Worldgroup. W 2008 r. spółka wygenerowała prawie 17,5 mln zł przychodu i 773 tys. czystego zysku. Następne 12 miesięcy było dla MRM prawdopodobnie nieco trudniejszym okresem. We wrześniu 2009 r. zwolniła dwóch kluczowych pracowników – Małgorzatę Olszewską z funkcji preR

E

K

L

A

M

zesa spółki i Damiana Hejduka, dyrektora zarządzającego agencji. Z naszych informacji wynika, że drugiej największej firmie z zestawienia udało się jednak utrzymać sprzedaż na poziomie sprzed roku. Na trzeciej pozycji w zestawieniu za 2008 rok uplasował się internetowy dom mediowy ACR należący do grupy K2 Internet, a na czwartej – Internet Marketing Partner, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Internet Group. Marketingowy segment Internet Group już jakiś czas temu wpadł w poważne tarapaty finansowe – w 2009 r. utracił blisko połowę przychodów sprzed roku, a największa spółka z grupy – CR Media Consulting – na początku br. złożyła w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o upadłość. Nie pozostało to bez wpływu na wyniki kolejnych firm należących do Internet Group. Jak zdołaliśmy ustalić, przychody IMP w 2009 r. mogły spaść o około 2 mln zł. Dla odmiany, ubiegły rok do udanych z całą pewnością może zaliczyć Artegence. Mimo trudnej sytuacji na rynku reklamowym, zwiększyła swoją sprzedaż o 11%, do niecałych 10 mln zł,   a jej wynik netto zmniejszył się tylko o 20 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Z grona ubiegłorocznych klientów agencji warto wymienić np. Alior Bank, Danone, Kompanię Piwowarską czy Unilever Polska. Szósta w 2008 r. agencja Venti w rankingu za 2009 rok wypadła nieco gorzej. Obroty spółki spadły prawie o 24%, do 6,2 mln zł, ale jednocześnie udało się jej nieco poprawić wynik netto i tym samym rentowność sprzedaży. W ubiegłym roku Venti współpracowała m.in.

Partner wydania

z siecią Real, Echo Investment i UOKiK-iem. Cztery kolejne firmy z zestawienia agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych prawdopodobnie zwiększyły swoje przychody w 2009 r., choć raczej żadnej nie udało się przekroczyć progu 10 mln zł. Na miejscu ósmym w rankingu za 2008 rok uplasowała się Adv.pl sp. z o.o. z notowanej na rynku NewConnect Grupy ADV SA. Obroty agencji wzrosły w zeszłym roku do 7,7 mln zł, co stanowi około 26% skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej, do której należą także takie spółki, jak Codemedia, Iweii czy SMT Software. Dom mediowy Codemedia znacznie zwiększył sprzedaż w 2009 r. i wskoczył na czwartą pozycję w rankingu za ubiegły rok.

Tylko trzy firmy z rankingu agencji interaktywnych i domów mediowych przekroczyły w ubiegłym roku próg 10 mln zł obrotu. W tabeli rankingowej umieściliśmy firmę SARE, która wprawdzie nie jest typową agencją interaktywną czy domem mediowym, ale też świadczy usługi e-marketingowe   – to jedna z najważniejszych   polskich firm zajmujących się e-mail marketingiem. W 2009 r. udało   się jej osiągnąć sporą dynamikę wzrostu przychodów (53%), a także poprawić wynik netto ze 121 tys. zł do 293 tys. zł.

A

Prosta i szybka instalacja www.internetstandard.pl

60


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Agencje SEM/SEO

Partner wydania

Agencja otrzymała nagrodę MIXX Awards Polska 2009 w kategorii „Marketing wyszukiwarek” za działania SEO dla serwisów wydawnictwa Murator. Oprócz Performance Media w zestawieniu znalazła się jeszcze jedna firma, która przekroczyła w 2008 r. próg 10 mln zł obrotu – United Titans. Trzecia w zestawieniu Cube Group SA była blisko tej kwoty, a w 2009 r. prawdopodobnie ją przekroczyła. Spółka z portfela funduszy Xevin Investments i IQ Partners nawiązała w ubiegłym roku współpracę z zagranicznymi partnerami (Omniture, Bigmouthmedia), a także uruchomiła własną sieć afiliacyjną (NetSales). Co warto podkreślić, prawie wszystkie analizowane agencje SEM/SEO były w tym okresie nad kreską, choć różniły się rentownością. Najlepiej wypadła pod tym względem agencja Sunrise System, która w 2008 r. wygenerowała prawie 1,5 mln zł czystego zysku.

Ze zbiorczej tabeli rankingowej udało się nam wydzielić firmy zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. Jest ich dziewięć, a kolejność, biorąc pod uwagę ich przychody, w 2009 r. zmieniła się tylko nieznacznie. Liderem w tej branży jest Performance Media, spółka, która w 2008 r. miała 14,5 mln zł przychodu i 677 tys. zł. Jak wynika z naszych szacunków, w roku ubiegłym mogła zwiększyć sprzedaż o około 12% do 16,3 mln zł.

Liderem wśród działających w Polsce agencji SEM i SEO była w ubiegłym roku spółka Performance Media. Drugiej miejsce należało do United Titans.

Sieci reklamowe

W trzeciej tabeli rankingowej dla grupy „Marketing i reklama internetowa” umieściliśmy właścicieli działających w Polsce sieci rekla-

W rankingu właścicieli sieci reklamowych zwyciężyła ARBOmedia Polska, której internetowe przychody mogły wynieść około 47 mln zł. Druga lokata należy do Tradedoublera – lidera wśród sieci afiliacyjnych. mowych. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła ARBOmedia Polska sp. z o.o., która zwiększyła swoje przychody z 47 mln zł w 2008 r. do

Agencje SEO/SEM Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

6

7

9

8

10

9

8

10

Przychody netto (2009)

Performance Media sp. z o.o. United Titans sp. z o.o. Cube Group SA Ataxo Poland sp. z o.o. Sunrise System sp. z o.o. Direct Traffic sp. z o.o. Synerway SA Bluerank sp. z o.o. Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz Artefakt sp. z o.o.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł performancemedia.pl

Rok powstania

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

12 500*

11 032

11 032

133

173

10 500*

9 131

9 131

114

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

6 900*

6 158

6 158

-2 304

-3 252

2 331 ataxo.pl

2005

5 300*

4 855

4 855

1 490

1 046

1 495 sunrisesystem.pl 2003

2 700*

2 096

2 096

155

-226

3 045

2 978

2 043

1 949

1 800

1 800

1 000

1 000

1 182

1 182

900

900

1 983

1 983

676

676www.internetstandard.pl 711 177

364

406

2 343

1 379

4 027

Adres strony WWW

2 440 unitedtitans.com 2004

748 directtraffic.pl 3 231

-13

790

252

2006

829

2005

2 493 synerway.pl

2002

bluerank.pl

2005

inetmedia.pl

2003

334 artefakt.pl

61 2005


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele internetowych sieci reklamowych Pozycja w rankingu

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009

2008

1

1

Arbomedia Polska sp. z o.o.

2

2

4

57 700

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł)

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

47 300*

46 911

38 500*

1 466

1 941

20 579 arbointeractive.pl 2000

Tradedoubler sp. z o.o.

41 000*

35 205

35 205

1 800

1 850

9 989 tradedoubler.com 2004

3

Ad.net SA

17 500*

25 255

25 255

3 435

7 858

3

4

Internetowy Dom Mediowy Net SA

22 000*

19 980

19 980

-1 512

1 501

5

5

Netsprint.pl sp. z o.o.

13 100

9 700

9 700

6

6

Afilo sp. z o.o.

9 900*

5 520

5 520

8

7

Ad-Vice sp. z o.o.

5 000

7

8

Novem sp. z o.o.

9 400*

9

9

Cormedia sp. z o.o.

2 000*

10

10

13 100

AdTaily sp. z o.o.

354

4 900 4 626

19 226 adnet.pl 7 970 idmnet.pl

2000

netsprint.eu -790

-714

4 626

-240

-429

385

115

2000

3 332 afilo.pl

300

1 700*

354

2000

346

1995

ad-vice.pl

2007

1 461 novem.pl

2006

cormedia.pl

2009

adtaily.pl

2009

* dane szacunkowe R

E

K

L

A

M

A

www.internetstandard.pl

62


RAPORT INTERNET 2K10

58 mln zł w roku ubiegłym. Według naszych informacji, odpowiedzialny za przedsięwzięcia internetowe dział ARBOinteractive wygenerował w obu okresach nieco ponad 80% całkowitych przychodów spółki. ARBOinteractive to przede wszystkim sieci reklamy graficznej ARBOnetwork i BizOn media, ale też sieć reklamy kontekstowej SmartContext, sieć wideo V2 Media czy też agencja interaktywna adKing. Mimo trudnej sytuacji na rynku, ARBOmedia ubiegły rok może z całą pewnością zaliczyć do udanych. W obu największych sieciach spółki – ARBOnetwork i BizOn media – przybyło kilkanaście popularnych witryn, z których warto wymienić np. Filmweb.pl czy serwisy wydawnictwa Gruner+Jahr. Pod koniec roku powstał też E-drapacz, produkt zasięgowy będący wspólną ofertą ARBOnetwork   i Ad.netu.

IDMnet w górę, Ad.net w dół. Przychody pierwszej sieci mogły wzrosnąć o co najmniej 10%, obroty drugiej prawdopodobnie spadły o około 30%. Drugie miejsce w tabeli zajął polski oddział Tradedoublera. Lider wśród sieci afiliacyjnych miał w 2008 r. 35 mln zł przychodu i niecałe 2 mln zł czystego zysku. W roku ubiegłym obroty Tradedoublera z całą pewnością wzrosły, my oszacowaliśmy je na 41 mln zł. Świetnie radzą sobie także konkurujące z nim polskie firmy. W 2008 r. Afilo sp. z o.o. miała obrót w wysokości 5,5 mln zł, a przychody sieci Novem były   o niecały milion zł niższe. Wprawdzie obie spółki były   wówczas pod kreską, ale nie przeszkodziło im to w osiągnięciu  

wysokiej dynamiki wzrostu przychodów. Te według naszych estymacji zbliżyły się w zeszłym roku do 10 mln zł. Trzecią i czwartą lokatę w rankingu zajęli właściciele dwóch dużych sieci reklamowych: Ad.net i IDMnet. Dla Ad.netu miniony   rok był okresem sporych problemów, które dotknęły też cały   marketingowy segment Internet Group. Część współpracujących z siecią wydawców skarżyła się   na problemy z uzyskaniem należnych im kwot za przeprowadzone kampanie, a pod koniec roku   pojawiły się pogłoski, że Internet Group myśli o sprzedaży spółki. W 2008 r. roku przychody Ad.net SA wyniosły 25 mln zł, zaś w roku ubiegłym, jak udało się nam   ustalić, mogły spaść o około 30%. Z całą pewnością zmienił się   też wynik netto, który jeszcze w 2008 r. był całkiem przyzwoity – 3,4 mln zł do ponad 43% wartości kapitałów własnych Ad.netu   w tym okresie. IDMnet prawdopodobnie zwiększył w ubiegłym roku swoje przychody z 20 mln zł do 22 mln zł   i tym samym wskoczył na drugie miejsce wśród właścicieli polskich sieci reklamowych. Portfolio   sieci powiększyło się m.in. o takie serwisy jak Agrotrader.pl, Szybko. pl czy witryny grupy Stylistka (Stylistka.pl, Fryzury.info),   powstała też adRakieta   – wspólny produkt zasięgowy IDMnet i portalu O2.pl. Na piątej pozycji w tabeli poja-  wił się Netsprint.pl, który prowadzi sieć reklamy kontekstowej AdKontekst. Przychody spółki wyniosły w 2009 r. 13,1 mln zł, o 35% więcej niż rok wcześniej, choć oczywiście sama sieć generuje tylko część tej kwoty. Nie dotarliśmy niestety do sprawozdania spółki BusinessClick, która powinna się tutaj pojawić. Warto natomiast zwrócić uwagę na szybko rozwijającą się sieć AdTaily – w dziewięć

www.internetstandard.pl

63


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

miesięcy od powstania spółki   udało się jej wygenerować 354 tys. zł przychodu.

Wielki nieobecny

W rankingu dla grupy „Marke-  ting i reklama internetowa”   zabrakło jednej z najważniej-  szych polskich firm dla polskiego rynku reklamy online. Mowa   oczywiście o Google Poland. Dlaczego nie umieściliśmy   polskiego oddziału Google w tabeli rankingowej? Przyczyna tkwi w sposobie księgowania przez   spółkę przychodów. W swoim sprawozdaniu finansowym za 2008 r., które można obejrzeć w warszawskim Sądzie Rejonowym, Google Poland wykazała 63,6 mln zł przychodu i 2,8 mln zł zysku netto. Spółka opublikowała też informacje o strukturze przychodów: prawie R

E

K

L

A

M

dwie trzecie przypadło na „marketing i sprzedaż”, a pozostała część na „badania i rozwój”.   Czy w 2008 r. Google mógł osiągnąć z polskiego rynku tylko   41 mln zł przychodu?

Ile naprawdę zarabia polski oddział Google? Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczne przychody Google Poland mogły się zbliżyć do 300 mln zł! Naszym zdaniem ta kwota jest mocno zaniżona. Po pierwsze,   pieniądze od polskich klientów   trafiają najpierw na konto   irlandzkiej filii Google, a dopiero

Partner wydania

potem wracają do Polski.   Być może takie rozwiązanie jest korzystne ze względów podatkowych. Po drugie, także IAB Polska i PricewaterhouseCoopers szacują w badaniu AdEx przychody Google z polskiej sieci na znacznie większą kwotę. Z naszych obliczeń wynika,   że w 2008 r. IAB i PwC oszaco-  wały obroty polskiego Google   na około 200–230 mln zł, a w 2009 r. na 270–300 mln zł. Nieco większe wielkości pojawiły się też w artykule Gazety Wyborczej z marca br. „Gazeta” powołuje się w nim na informatorów „zbliżonych do spółki”, według których w ub.r. internetowy gigant osiągnął w Polsce 105–115 mln dol., co przeliczając według średniego kursu NBP (3,12 zł), dałoby kwotę rzędu   327–359 mln zł. 

A

www.internetstandard.pl

64


RAPORT E-COMMERCE 2009

Małgorzata Lakowska Agency Sales Director w dziale ARBOinteractive, ARBOmedia Polska sp. z o.o.

Rafał Szychowski Deputy Managing Director w dziale ARBOinteractive, ARBOmedia Polska sp. z o.o. W momencie pojawiania się pierwszych symptomów spowolnienia gospodarczego, mówiło się, że kryzys może internetowi pomóc i że dokładna mierzalność reklamy w sieci przyciągnie reklamodawców do tej pory ostrożnych z promowaniem swych marek online. Czy dziś możemy już powiedzieć, że tak się faktycznie stało? Jak spowolnienie gospodarcze wpłynęło bezpośrednio na funkcjonowanie Państwa firmy? Małgorzata Lakowska: Kryzys roku 2009 rzeczywiście zmienił obraz rynku reklamy. Pozycja mediów tradycyjnych, przede wszystkim prasy, lecz nie tylko, została mocno osłabiona. Wzrosło natomiast znaczenie i intensywność działań reklamowych prowadzonych w internecie. Podobny trend ma miejsce w całej Europie. Nie możemy jednak stwierdzić, iż spowolnienie gospodarcze nie miało w internecie tak drastycznych skutków, jak w innych sektorach rynkowych, wyłącznie z powodu mierzalności działań online. Jako sektor gospodarki, reklama internetowa przeszła już długą drogę. Polski rynek

ARBOinteractive: klienci mówią dziś tylko o społecznościach Co przyniósł miniony rok w branży reklamowej i jak w trudnym dla całego rynku okresie poradziła sobie spółka zarządzająca największą siecią reklamy online w Polsce? Na nasze pytania odpowiadają Małgorzata Lakowska, Agency Sales Director, i Rafał Szychowski, Deputy Managing Director z ARBOinteractive, interaktywnego działu ARBOmedia Polska sp. z o.o. jest rynkiem rozwiniętym, a oferta e-marketingu – bogata i mocno zdywersyfikowana. ARBOinteractive stanowi tutaj doskonały przykład – jako jedna firma jesteśmy w stanie pokryć wszystkie zapotrzebowania klienta na reklamę online. Takie synergiczne podejście świadczy o stopniu rozwoju internetu jako medium i fakt ten staje się coraz częściej kartą przetargową w procesie wyboru ofert przez klientów. W ubiegłym roku, mimo kryzysu kontynuowaliśmy objętą strategię rozwojową. Przede wszystkim rozbudowaliśmy ofertę, podejmując współpracę z nowymi witrynami oraz wprowadzając nowe formy

Ubiegły rok był dla całej naszej grupy rokiem zmian i testów, z których dziś śmiało możemy powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką. reklamowe. Zintensyfikowaliśmy także działania międzynarodowe, realizując wiele ciekawych kampanii zarówno na polskich, jak i obcojęzycznych serwisach. Dodatkowo uruchomiliśmy kolejne europejskie biura naszych brandów. W wyniku rozwoju całej

www.internetstandard.pl

grupy konieczne okazały się również zmiany strukturalne, a dokładnie wyodrębnienie zespołu, który odciążył członków zarządu z działań operacyjnych. Ubiegły rok był zatem dla całej naszej grupy rokiem zmian i testów, z których dziś śmiało możemy powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką. Rafał Szychowski: Zeszły rok nie należał do najłatwiejszych. Udało nam się nie tylko przetrwać, ale wręcz rozwinąć biznes. Wynika to przede wszystkim z jasno określonych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy – budowanie wysokiej jakości produktów reklamowych, utrzymywanie dobrych relacji z marketerami i agencjami oraz wydawcami. Na sukces grupy ARBOinteactive składają się także z pewnością doświadczenie i intuicja zarządu, wymiana know-how z naszymi europejskimi partnerami, jak również zaangażowanie całego zespołu, który liczy dziś już ponad 100 osób. Które z wydarzeń 2009 r. uznają więc Państwo za najbardziej znaczące dla rozwoju spółki oraz samej sieci reklamowej ARBOnetwork? RS: W obliczu bardzo trudnej sytuacji, w jakiej w zeszłym roku znalazła się niejedna firma z powodu kryzysu gospodarczego, cały ubiegły rok muszę uznać za znaczący dla naszej grupy. Nie tylko przetrwaliśmy na rynku, ale i umocniliśmy naszą pozycję na rynku. Mimo aury niesprzyjającej inwe-

65


RAPORT E-COMMERCE 2009

stycjom, udało nam się w zeszłym roku uruchomić kolejne europejskie biura naszych brandów, o czym wspomniała już Gosia. Agencja LogicSearch rozpoczęła działalność w Rumunii, sieć reklamy wideo V2 Media – w Rumunii i Rosji, zaś sieć reklamy behawioralnej behavia – w Czechach. W Polsce natomiast podpisaliśmy kilka kluczowych kontraktów z wydawcami, m.in. z Dziennik.pl (Grupa Infor), który wzmocnił sieć ARBOnetwork, czy grupami Bankier. pl, Money.pl i stroną PulsBiznesu.pl, które dołączyły do sieci BizOn media, umacniając jej pozycję lidera w kategorii biznesowej. W minionym roku byliśmy świadkami z jednej strony dużej fragmentaryzacji rynku reklamy (np. w postaci sieci tematycznych), a z drugiej – powstawania wielkich zasięgowych produktów typu E-drapacz czy adRakieta. Eksperymentowaliśmy też z wielkimi formatami. Czy zdaniem Państwa w tym kierunku nadal będzie się rozwijać rynek sieci reklamowych? ML: W nadchodzącej przyszłości kluczowy dla rynku będzie z pewnością rozwój wertykalnych sieci tematycznych. W ten trend wpisują się zarówno portale – Agora stworzyła wraz z Money.pl sieć Business Ad Network – jak i sieci reklamowe – ARBOmedia ma sieci ARBOnetwork, BizOn media, V2 Media, Behavia, nasza konkurencja także nie śpi – IDMnet uruchomił sieć kobiecą 4clover itd. Wzrastająca liczba konkurencyjnych podmiotów przyczynia się do podnoszenia jakości ofert, jest to więc proces korzystny dla reklamodawców i całej branży. Natomiast zmiany w wielkościach formatów reklamowych, a dokładnie wielkoformatowość jest nieunikniona i wypływa naturalnie z rozwoju technologicznego internetu. Początki tego procesu mogliśmy obserwować już w 2005 roku, kiedy ARBO wprowadziło na rynek Double Billboarda, czyli format dwukrotnie większy od powszechnego wówczas Billboarda. Wielkie, płaskie reklamy będą nadal skutecznie zastępowały formy layerowe. Przyszłość branży to tematyczne sieci reklamowe oraz specjalistyczne produkty, także jak reklama behawioralna. RS: Zgodzę się z tym, że przyszłość branży to wertykalne, a więc tematyczne sieci reklamowe oraz specjalistyczne produkty, jak

reklama behawioralna. Miejsca na rynku dla podmiotów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach jest sporo. Z dużych horyzontalnych podmiotów przetrwa dosłownie kilka z najlepszymi ofertami. Oczywiście nadal istnieje w Polsce zapotrzebowanie na kampanie masowe, stąd produkty zasięgowe. Można zaryzykować stwierdzenie, że konkurują one poniekąd z podobnymi produktami telewizyjnymi – oczywiście nie mam tu na myśli zasięgu, gdyż internet to w Polsce nadal 50% zasięgu telewizji. Rok 2009 upłynął w polskim internecie pod znakiem społeczności, a social media wywalczyły sobie zasłużone miejsce w budżetach reklamowych, czego odzwierciedleniem jest m.in. współpraca ARBO z Facebookiem. Czy ten społecznościowy boom w e-reklamie będzie nam towarzyszył również w 2010, a może i 2011 r.? Co wówczas dominować będzie w tego typu reklamie?

Każdy reklamodawca chce dziś zaistnieć w tym trendzie. Podobnej sytuacji jeszcze nigdy nie było.

nigdy nie było. Stąd jak grzyby po deszczu mnożą się agencje i firmy skupione na obsłudze takich klientów, a także nagminnie organizowane są szkolenia i konferencje poświęcone właśnie socialowi. Rynek potrzebuje i domaga się edukacji. Właśnie wróciliśmy z Kongresu IAB w Barcelonie, gdzie także duży blok programowy poświęcono społecznościom. Mówiono tam głównie o jednym – działania w społecznościach są skuteczne i mają sens tylko przy pełnym wykorzystaniu „sociala” i jego specyfiki. ML: Jedna z głównych przyczyn to wysokie koszty produkcji materiału wideo, nieporównywalne wręcz z kosztami stworzenia banera. Duże korporacje wykorzystują materiały nagrane dla reklamy telewizyjnej, jednak nie zawsze mają one przełożenie na internet. Poza tym w Polsce, mimo sukcesywnych wzrostów w tym zakresie, nadal odnotowujemy niską penetrację internetu szerokopasmowego. Pamiętajmy też, że nie każdy produky czy kampania nadaje się do reklamy wideo. RS: Warto dodać tylko, że na szczęście wysokie koszty produkcji spotu wideo powoli spadają. Za kilkanaście tys. zł można już nakręcić porządny materiał wideo do kampanii online.

ML: Ten boom się dopiero zaczyna. Jesteśmy na etapie ewangelizacji, ponieważ polski rynek uczy się social marketingowego myślenia. Najważniejsze jest wyczulenie reklamodawców na fakt, że reklama w social media to nie display na danym profilu tylko dynamiczny dialog z użytkownikiem, prowadzony przy użyciu form charakterystycznych tylko i wyłącznie dla mediów społecznościowych. Na szczęście jako inspirację mamy dużo przykładów zachodnich marek, które odnoszą niewątpliwe sukcesy (jak i spektakularne porażki) w działaniach społecznościowych, a wspomniana inspiracja wraz z dedykowanymi budżetami, które do bieżącego roku włącznie nie były ujmowane oddzielnie, sprawi, że trend związany z social mediami będzie dominował przez kilka nadchodzących lat. RS: To prawda. Proszę sobie wyobrazić, że każdy klient mówi tylko o społecznościach. Każdy reklamodawca chce dziś zaistnieć w tym trendzie. Podobnej sytuacji jeszcze

Jakie są priorytety rozwoju sieci reklamowej ARBOnetwork o tak ustabilizowanej i silnej pozycji na rynku na najbliższe lata? Czy taniejąca reklama zasięgowa poradzi sobie z coraz bardziej popularną reklamą efektywnościową? ML: Naszym nadrzędnym celem jest synergia działań całej grupy ARBOinteractive. Zamierzamy rozwijać najciekawsze produkty i dążyć do perfekcyjnej oferty na obsługę kompleksowych kampanii reklamowych w Internecie i nowych mediach. RS: Priorytetem jest zachowanie pozycji lidera w różnych aspektach naszej pracy. Konkurencja jest ogromna i musimy uważnie śledzić jej kroki. Poza tym stawiamy mocno na new business – dotychczas koncentrowaliśmy się na współpracy z domami mediowymi i agencjami. W 2010 r. uruchomimy też kilka nowych projektów, dotyczących produktów, których do tej pory nie mieliśmy w ofercie. Planujemy też uruchomienie kolejnych zagranicznych oddziałów naszych marek. Stawiamy zatem na dalszy rozwój. 

www.internetstandard.pl

66


RAPORT E-COMMERCE 2009

SPECJALNE PAKIETY REKLAMOWE NA InternetStandard.pl Tygodniowa, wyłączna obecność w najskuteczniejszych formatach reklamowych. Kampanie StandardWeek docierają do wszystkich użytkowników InternetStandard.pl odwiedzających serwis w ciągu tygodnia. StandardWeek skierowany jest przede wszystkim do dostawców technologii i rozwiązań wspierających ebiznes, domów mediowych, agencji, venture capitals, wydawców i producentów działających w segmentach:

Kampania

StandardWeek

 reklama internetowa i interaktywna, kreacja, planowanie, zakup mediów

 finansowanie przedsięwzięć internetowych, private equity, business angels

 usability, eyetracking, user experience, systemy obsługi kampanii reklamowych

 seo/sem/smo, strategia, analityka, doradztwo

 analiza oglądalności, analizy rynkowe i badania internetu, audyty

 telewizja interaktywna, mobilna, VOD

 ecommerce, logistyka, płatności, platformy aukcyjne i ogłoszeniowe

 wydawanie i produkcja serwisów internetowych

 systemy wspierania biznesu internetowego

 programy lojalnościowe, mobile marketing, advertgaming

 social media, budowa społeczności, marketing w społecznościach, womm

 sieci reklamy graficznej, afiliacyjne, kontekstowe, bezobsługowe

 mapy i lokalizatory, porównywarki cen, wyszukiwarki i katalogi

GWARANTUJEMY DOSKONALE '23$62:$1â*583ö'2&(/2:â KAMPANII!

0RőOLZH formaty:

LICZBA PAKIETÓW OGRANICZONA, DECYDUJE .2/(-12IJä=*Ğ26=(Ġ Koszt kampanii StandardWeek: Statystyki tygodniowe InternetStandard.pl:

:L÷FHM LQIRUPDFML XG]LHOã

0RőOLZ\ W\G]LHġHPLVML

DoubleBillboard Large Rectangle Skyscraper

Doublebillboard (750x200) Large Rectangle (336x280) Skyscraper (125x600)

Oferta ważna do końca wakacji 2010 r.

3 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=30 zł) 4 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=40 zł) 3 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=30 zł)

 40 338 unikalnych użytkowników

 108 023 odsłony

Źródło: gemiusTraffic, średnia dla ostatnich 18 tygodni: 29.12.2009 do 4.05.2010

Dominika Borowik

Dariusz Sokołowski

Key Account Manager tel.: 22 32 17 762 kom.: 662 287 762 Dominika_Borowik@idg.com.pl www.internetstandard.pl

Online Business Development Director tel.: 22 32 17 765 kom.: 662 287 765 Dariusz_Sokolowski@idg.com.pl InternetStandard.pl 67


RAPORT E-COMMERCE 2009

K2 Internet: jesteśmy największą agencją w Polsce O pozycji grupy K2 Internet SA, wartości polskiego rynku usług e-marketingowych i planach spółki na 2010 rok rozmawiamy z jej prezesem, Januszem Żebrowskim. jak najlepszych wyników po to by m.in. przekonać do siebie inwestorów.

Janusz Żebrowski prezes zarządu K2 Internet SA Na początku tego roku przewidywał Pan, że Grupa K2 Internet osiągnie w 2010 r. 3 mln zł zysku netto, a obroty miały zwiększyć się o 20–30% i wynieść 50 mln zł. Potem unieważniono jeden istotnych dla Was przetargów. Czy założenia finansowe zostaną zrealizowane? Unieważnienie wspomnianego przetargu czyni nasze prognozy bardziej ambitnymi, ale z realnymi szansami realizacji. Co było przyczyną unieważnienia przetargu i o budżet jakiego klienta chodziło? Klient, a jest nim jeden z największych polskich banków, nie wyjawił nam przyczyn unieważnienia przetargu. Czy to z tego powodu kurs Waszych akcji na GPW po rozpoczętej w styczniu dobrej passie zaczął nagle spadać? Cena naszych akcji, nawet po zwyżkach z początku roku nie odpowiadała, w moim przekonaniu, potencjałowi grupy K2. W tym kontekście koncentrujemy się w tym roku na realizacji

Z badania IAB CreativeEx 2009 wynika, że suma przychodów netto agencji interaktywnych z mediami wyniosła co najmniej 91 mln zł. Jaką realną wartość mógł osiągnąć ten rynek i jaki udział miała w nim grupa K2? Z jednej strony jest wiele agencji, które wstydzą się podawać swoje dane. Każda spółka kapitałowa musi składać sprawozdania w KRS, dlatego sądzę, że wstyd lub lenistwo zaciemnia

Myślę, że można spokojnie założyć, że polski rynek usług interaktywnych to więcej niż 200 mln zł. obraz rynku. Z drugiej zaś strony na rynku działa masa mniejszych agencji, które nie spełniają wymogów wzięcia udziału w badaniu. Myślę, że można spokojnie założyć, że polski rynek usług interaktywnych to więcej niż 200 mln zł. Niemniej mamy przekonanie, że jesteśmy największą agencją w Polsce. Wachlarz Waszych usług jest bardzo szeroki. Oprócz usług e-marketingowych tworzycie systemy e-commerce, aplikacje mobilne, oferujecie hosting. Czy K2 Internet to wciąż

www.internetstandard.pl

agencja interaktywna czy też spółka technologiczna? Podziały tego typu są być może ciekawe dla nas, ale nie dla klientów. Nasza oferta stara się po prostu podążać za potrzebami klienta, który czasem potrzebuje jak najtańszych rozwiązań, a czasem gotów jest zapłacić więcej za niepowtarzalny pomysł i wybitną kreację. Stąd równolegle inwestujemy choćby w coraz lepszych ludzi w agencyjnej strategii i kreacji, a także w nowe przedsięwzięcia, takie jak Platforma3.pl i System3.pl. W którym z segmentów Waszej działalności pokładacie największe nadzieje? W którą z Waszych marek zamierzacie najwięcej zainwestować? Naszą najważniejszą marką było i jest K2. Niemniej widzimy potencjał rozwoju dla wszystkich naszych przedsięwzięć. W tym roku na pewno będzie głośno o K2 Search, o nowej w grupie usłudze e-mail marketingu (Platforma3.pl) i oczywiście o wspólnej ofercie Brainshop U-Boot i K2. Co Pan sądzi o takich trendach, jak augmented reality, fotokody i 3D? Na pierwszy rzut oka niewiele mają one wspólnego z reklamą internetową, a to właśnie agencje interaktywne wprowadzają te usługi do oferty. Znudzenie klienta i przesyt reklamą skazuje nas na innowacje tego typu. Jak powszechnie wiadomo, niektóre

68


RAPORT E-COMMERCE 2009

z nich zostaną z nami na dłużej, inne będą passe już po wakacjach. W marcu zainwestowaliście w agencję reklamową Brainshop U-boot. Czy w tym roku szykują się kolejne przejęcia? Nie mamy takich planów, chcemy poświęcić uwagę integracji usług i wewnętrznemu rozwojowi. Rynek audiobooków w 2009 r. wart był prawie 20 mln zł. Jaką część z tego tortu uszczknęła Wasza Audioteka.pl? Jakie są założenia na ten rok? Audioteka jest największym graczem na tym rynku i powinna rosnąć o wię-

W tym roku na pewno będzie głośno o K2 Search, o nowej w grupie usłudze e-mail marketingu (Platforma3.pl) i o wspólnej ofercie Brainshop U-Boot i K2. cej niż 100% rocznie jeszcze przez wiele lat. Większość firm internetowych kieruje swoje kroki na Zachód, gdzie

rynek jest jeszcze nierozwinięty, ale też nie opanowany przez konkurencję. Wy zaś planujecie ekspansję na rozwinięte zachodnie kraje, gdzie rynek jest dużo trudniejszy. Nie planujemy szeroko zakrojonej ekspansji na rynki zachodnie, ale uważamy, że budowa obecności na nich może być szansą na pozyskanie nowych zleceń i zdobywanie doświadczenia. Jaki trend na rynku reklamy interaktywnej będzie Pana zdaniem najbardziej obiecujący w 2010 r.? Inteligentne serwowanie reklam, łączące informacje o użytkownikach, i skuteczność przekazu. 

Pierwsza edycja TechnologyStandard 2010, Konferencji Internet Standard poświęconej technologiom wspierania biznesu internetowego już 2-3.09.2010 w Warszawie!

W programie między innymi: Nowe trendy na rynku technologii wspierających biznes internetowy Języki programowania serwisów Rynek serwerów i serwerowni, najwięksi hosterzy Frameworki, CMSy, systemy streamingowe, webcasty, podcasty Usability, design, systemy analizy interfejsów

Systemy transakcyjne, bramki SMS, dedykowane systemy ecommerce Narzędzia analityczne, systemy analizy oglądalności, przepustowości łącz, badania ruchu w sieci Usability, design, systemy analizy interfejsów Urządzenia dostępowe, tablety, smartfony, notebooki, mobilny internet Bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci

Rejestracja: www.internetstandard.pl/konferencje/techstandard2010/zgloszenie.html Skontaktuj się z nami już dziś! Pytaj o zniżkę Early Bird Standard!

Pakiety Partnerskie i reklama: Dominika Borowik

www.internetstandard.pl Dominika_Borowik@internetstandard.pl 22 32 17 725

Business Development: Dariusz Sokołowski

69 Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl 22 32 17 765


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

E-commerce Rynek handlu elektronicznego to pod względem wielkości obrotów największa część polskiej branży internetowej. Wartość rynku w 2009 r. szacowana jest na 13,4 mld zł, z czego 5,3 mld zł wygenerowały sklepy internetowe. Ponad 30% tej drugiej kwoty przypadło firmom z naszego rankingu. Wartość rynku

Wartoœæ polskiego rynku e-commerce (mln z³) 8,1

9

9,5

10

3 2

3,0

4

2,5

5

4,5

4,6

6

5,3

7

6,2

6,5

8

2,0

Polski rynek internetowego handlu to rynek bardzo rozdrobniony. Nie udało się dotychczas przeprowadzić wiarygodnego badania jego wartości, a istniejące dane na ten temat są, zwłaszcza dla segmentu sklepów internetowych, niezbyt precyzyjne. Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, obroty polskiego rynku e-commerce wzrosły z 11 mld zł w 2008 r. do 13,4 mld zł w roku ubiegłym. Około 60% tej kwoty wygenerowały platformy aukcyjne, gdzie łączna wartość transakcji wzrosła o około 25%, z 6,5 mld zł do 8,1 mld zł w 2009 r. Całkowite przychody sklepów internetowych rosły w nieco wolniejszym tempie (17,7% r/r), osiągając na koniec roku wartość 5,3 mld zł.

1 0

2006

2007

2008

Sklepy internetowe * prognoza

www.internetstandard.pl

2009

2010*

Platformy aukcyjne ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.

71


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Choć polski rynek e-commerce nie zwiększa już swoich obrotów w takim tempie, jak jeszcze parę lat wcześniej, to 22-procentową zmianę całkowitej wartości sprzedaży online, przy słabszej kondycji polskiej gospodarki niż w 2008 r., możemy uznać za bardzo dobry wynik. Jak słusznie zauważa SMB w swoim opracowaniu, spowolnienie gospodarcze miało wprawdzie negatywny wpływ na wydatki konsumpcyjne Polaków, ale z drugiej strony dało im większą zachętę do szukania towarów w jak najlepszych cenach. Gdzie ich szukać, jeśli nie w sieci?

Według SMB, wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła w 2009 r. do 13,4 mld zł. Przychody sklepów internetowych wyniosły 5,3 mld zł.

Liczba firm

Uwzględniając słabszą koniunkturę w handlu tradycyjnym, SMB szacuje, że udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży detalicznej mógł przekroczyć w ubiegłym roku 2%. Oczywiście odsetek ten jest różny dla poszczególnych grup asortymentowych. O ile w przypadku sprzętu RTV i AGD może przekraczać nawet 20%, o tyle dla sprzedaży produktów spożywczych nie jest większy niż 0,2%. Optymistyczne wnioski płyną także z danych dotyczących liczby e-klientów. Jak wynika z badań Eurostatu, odsetek Polaków, którzy w ciągu 12 miesięcy zrobili choć raz zakupy R

E

K

L

A

M

w sieci, wzrósł z 18% w 2008 r. do 23% w roku ubiegłym. To nadal niewiele w porównaniu z czołówką – w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii klienci sklepów internetowych stanowią ponad 60% ogółu mieszkańców, a w Norwegii aż 70% (dane za 2009 r.). Biorąc pod uwagę dystans, jaki dzieli naszą elektroniczną gospodarkę od bardziej rozwiniętych krajów Europy, można się spodziewać dalszego wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce. SMB prognozuje, że w 2010 r. łączne obroty sklepów internetowych i platform aukcyjnych zwiększą się o 17–18% i osiągną wartość 15,5 mld zł. Firmy zajmujące się handlem w sieci mają przed sobą całkiem dobre perspektywy, choć konkurencja na rynku jest spora. Ile firm zarejestrowanych w Polsce sprzedaje towary w sieci? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto przytoczyć statystyki dotyczące liczby polskich sklepów internetowych. Na potrzeby ubiegłorocznego raportu „e-commerce 2009” stworzyliśmy bazę zawierającą 7,2 tys. adresów, w tym 7,1 tys. witryn działających w 2008 r. Ile nowych sklepów mogło powstać w 2009 r.? Liczba adresów w katalogu Sklepy24.pl wzrosła o ponad 40%, z 4,6 tys. w grudniu 2008 r. do 6,5 tys. w 2009 r. Z kolei w kwietniu br. serwis Opineo.pl podał informację, że współpracuje z nim ponad 9,5 tys. sklepów. Naszym zdaniem jest to liczba jak najbardziej realna, choć istnieje możliwość, że część witryn zarejestrowanych w Opineo. pl nie odpowiada definicji sklepu internetowego przyjętej np. przez Sklepy24.pl.

Partner wydania

Liczba aktywnych sklepów nie jest tożsama z liczbą firm, które je prowadzą. Ta druga liczba jest oczywiście niższa, a wynika to z faktu, że wiele przedsiębiorstw prowadzi internetową sprzedaż pod kilkoma różnymi adresami. W raporcie „e-commerce 2009” szacowaliśmy, że łączna liczba firm handlujących w sieci jest o 15–20% niższa niż liczba witryn „sklepowych”. Jeśli przyjmiemy, że w 2009 r. działało około 9 tys. sklepów internetowych, to liczba przedsiębiorstw działających w tym segmencie rynku e-commerce mogła wynieść 7,2–7,7 tys. Ciekawych wniosków dostarczają też dane GUS pochodzące z rejestru REGON. Na koniec 2009 r. zarejestrowanych w nim było prawie 18 tys. przedsiębiorstw, dla których podstawową działalnością była „sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet” (podklasa 47 91 Z  w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007). Zgodnie z definicją podklasa 47 91 Z obejmuje „sprzedaż detaliczną: dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, dowolnego produktu przez internet, bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon, prowadzoną na aukcjach internetowych”. Jak widać, jest to dość szeroka definicja, ponadto nie ma gwarancji, że dane pochodzące z rejestru REGON odpowiadają stanowi faktycznemu – część firm przypisanych do tej kategorii może w rzeczywistości prowadzić inną działalność. Warto się jednak bliżej przyjrzeć tym danym, bo na pewno mówią coś o strukturze przedsiębiorstw działających na polskim rynku e-commerce.

A

Natychmiastowe potwierdzenie transakcji www.internetstandard.pl

72


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 4

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 100 919

internet (tys. zł) 95 313

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 180 514

1

Agito SA

2

Euro-Net sp. z o.o.

2 3 5 6 1 8

3 4 5 6 7 8 9

10

10

12 11

11 12

16

13

14

14

9

15

21

16

20

17

22

18

15

19

17

20

Electro.pl sp. z o.o. Komputronik SA 798 969 120 000** 700 297 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 Empik sp. z o.o. 1 043 125 73 250** 958 746 Neo24.pl sp. z o.o. 145 550 145 550 52 067 MIX Electronics SA 1 032 185 67500* 1 323 875 Inwestycje Alternatywne 50 000* 50 599 Profit SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 Topmarket sp. 24 000 24 000 33 187 z o.o. Cyfrowe.pl sp. 27 382 27 326 28 146 z o.o. Domo24 sp. z o.o. 51 362 51 362 26 791 Megamedia 21 000* 25 428 sp. z o.o. Opony.pl SA 22 000 22 000 Presco Media 20 697 20 697 22 164 sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. 25 000* sp. k. Vobis SA 800 000 23 500* 875 000

23

21

Grupa Stereo SA

7

22

19

23

26

24

25

25

13

26

18

27

29

28

27

29

30

30

37

31

50

32

39

33

33

34

42 45

35 36

43

37

32 40

38 39

Redcoon Polska sp. z o.o. Ram.net Rafał Modzelewski Emonety.pl SA Proline Sebastian Ponikowski PO Capital sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. z o.o. Piotr i Paweł SA Openmedia sp. z o.o. Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Emarket sp. z o.o. Quelle Polska sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j. PL Systems sp.j. Kwitnąca sp. z o.o. Główna Księgarnia Naukowa sp.j. Netcar s.c. Bon Prix sp. z o.o.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł) 173 928

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

88

2 157 827 160 000*

71 041

28 910

108 300 107 200 96 857 94 282 52 500* 52 067 52 000

-3 455

1 857

94 484 2 509 -660 1 780 80 016

10 578 -10 148 6 018 19 483 91 13 555

1 769

11 477

140 983 119 076 50 902 226 622

114 833 42 49 123 211 382 323 41 501

309 377 59 337 805 834

50 599 50 000* 38 902

494

1 671 70

33 187

Adres strony WWW

13 332 agito.pl euro.com.pl, 647 475 oleole.pl electro.pl 293 446 komputronik.pl 19 391 merlin.pl 63 445 oponeo.pl 790 687 empik.com 4 580 neo24.pl 292 116 zadowolenie.pl

Rok powstania 2002 1993 2007 2002 1998 2003 1991 2006 1997

e-numizmatyka.pl

1991

465

5 224 465

3 976

26 420 maximedia.pl 3 173 morele.net

1998 2002

811

770

3 150

3 015 topmarket.pl

2007

28 146

cyfrowe.pl

2007

26 791

1 110

1 160

2 772 domo24.pl

2008

25 428

479

1 325

4 490 megamedia.pl

2003

25 000* 22 164

opony.pl 19

534

515

21 458 20 000

1 900

2 459 e-cyfrowe.pl kdc.pl

15 000

2 500

75 272

1 062

13 722

201 931 vobis.pl stereo.pl, 23 797 pstryk.pl

2008 2006 2000 1992

20 000*

17 849

17 849

69 901

16 910

16 784

redcoon.pl

2008

22 500*

16 700

ram.net.pl

2001

18 000*

16 230

emonety.pl

1990

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

668 portone.pl

2007

28 910

15 492

23 000*

15 492

82

132

15 000*

agdexpert.pl

15 500

365 061

15 000

14 798

101 738

17 000*

14 188

14 188

70

117

2000

2005

199 145 e-piotripawel.pl 1990 megamarket. 2 814 2006 org.pl

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

8 500*

13 500*

halens.pl

1992

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

13 500*

12 500

fotozakupy.pl

2003

galeriadom.pl 33 663 hipernet24.pl

2008 2000

eksiegarnia.pl

1998

10 000* 9 600*

212 855

10 000* 14 000* 11 000*

12 500* 12 000*

4 317

9 935

11 000* 282 515

10 000* www.internetstandard.pl 10 000* 28 190

47 346

netcar.pl 84 821 bonprix.pl73

2006 1990


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 31

40

38 57 24 28 41

41 42 43 44 45

46

46

49 51

47 49

58

48

53

50

55 48 56 59 64

51 52 53 54 55

60

56

66

57

63

58

65

59

35 47

60 61

61

62

67

63

68

64

71

65

36

66

62

67

54

68

74

69

69

70

70.

71.

75

72

82

73

73

74

80 72

75 76

77

77

85

78

Przychody netto (2009)

Inter Alnet Adam Albiński Baltrade sp.j. Omnibus sp. z o.o. Frisco.pl sp. z o.o. Alma Market SA 3Dots.pl s.c. Agma Marek Przybył Kontri sp. z o.o. Animalia.pl s.c. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Cefarm Białystok SA Domzdrowia.pl SA Perfumeria.pl s.c. Helion SA Multizakupy SA Ultima s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Firma Kolter Mirosław Klekot Intymna.pl sp. z o.o. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Narzedzia.pl SA Orzeł SA Toys4Boys.pl sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Szkla.com s.c. Selkar Michał Stypułkowski Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Icomp.pl sp.j. Apteki Rudolf Wojtala Wysylkowa Witold Wiercioch Lideria s.c. Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Inbook SA A.pl sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Uniwersal.pl s.c.

* dane szacunkowe

16 114

686 492

internet (tys. zł) 14 078 11 500* 7 000* 19 500* 16 000 10500*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 9 997

9 066 526 860

9 500* 8 790

8 742 8 000*

6 479

9 965 9 705 9 500 9 066 8 000 8 000*

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

564

-49 917

702

-4 910 5 718

7 951

212 837

-4 729 163 711

2 093

547 567

7 827 7 500*

7900*

270 000

7 477

7 152 8 791 7 058 7 000* 6 000*

7 219 7 149 33 083 6 369

7 219 7 149 6 980 6 369 6 100

Adres strony WWW

Rok powstania

3 002 prono.com.pl

2003

hurt.com.pl mediapasaz.pl 2 840 frisco.pl 429 562 alma24.pl 3kropki.pl

1996 1996 2006 1995 2004

lazienkaplus.pl 2007 280

243

800

1 910 kontri.pl animalia.pl

7 500*

gandalf.com.pl 5 981 -485

-774

37 145 -171

314

915

10 788 213

-816

2006 2007 2004

86 081 cefarm24.pl

1975

1 348 domzdrowia.pl perfumeria.pl 19 605 helion.pl 1 063 multizakupy.pl ultima.pl

1999 2000 1991 2007 1998

7 000*

6 000*

mmo.pl

2006

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

6 479

5 570

6 000*

5 570

97

-264

75

75

2 196

5 500*

12 114 17 434

12 114 9 000

5 000 11 733

5 000 5 000

7 000

7 000

5 000

5 000

20 000

5 500

18 000

5 000

2 077 intymna.pl gral.pl

373 -392

170 -358

5 313

6 176

13 133

460 -545

1995

narzedzia.pl 2008 9 696 salon-opon.com 1984 toys4boys.pl

701

2002

2 446 agawa.pl

2005 1999

5 500*

4 500*

czesci24.pl

2005

4 900*

4 500*

narzedziowy.pl

2005

szkla.com

2008

12 101

12 101

4 300

4 300

6 549

6 549

4 182

4 182

269

332

7 820

7 622

4 201

4 111

123

201

4 172

4 088

31

38

5 200*

3 380

702

8 000*

7 000*

7 152 8 791 36 254

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

788

399

1 200

642 selkar.pl

2004

sklep-presto.pl

2004

icomp.pl

2006

4 000*

i-apteka.pl

1991

5 000*

4 000*

wysylkowa.pl

2003

4 000*

3 890*

1998

3 000*

3 868

lideria.pl moto-akcesoria.pl 428 luxmarket.pl

2005

4 200*

3 435

3 800*

3 380 4 300*

3 795 6 866

3 795 3 700*

3 700* 2 700*

86 14 -4 162

59 -4 203

3 200 2 500* www.internetstandard.pl

1 166

1 151 -1 485

2010

inbook.pl 11 252 a.pl

2000 2006

gps24.pl

2007

4cars.pl 74

2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 101

79

83

80

76

81

86

82

84

83

90

84

81

85

94

86

96

87

87

88

92

89

88

90

79

91

93

92

97

93

95

94

98

95

106

96

89

97

91

98

102 103

99 100

104

101

105

102

99

103

108

104

109

105

107

106

100

107

Przychody netto (2009)

Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Sport-Shop. pl Doradztwo Sportowe s.c. Dante s.c. Matterhorn Weronika Jaromin Kando Andrzej Nowak Kolporter E-Biznes SA Świat Książki sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o. Deezee Dominika Żak Lisiewski Group sp. z o.o. Best-Farm sp. z o.o. E-Lady Anna Marynowska 2Future Rafał Konarzewski Rozmus Marcin FHU „Web-Com” A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak Smyk sp. z o.o. Conceptia Mateusz Wojczakowski

4 000

3 200

2 750

2 038

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł mareno.pl

2007

1 092 dvdmax.pl

2006

2 570

2 214

poczytaj.pl

1996

2 900

2 100

intymnie.com

2004

2200*

2 100

bobomarket.pl

2003

2 000

2 000

1 700*

2 000*

1 500*

469

Rok powstania

2002

3 200

173

Adres strony WWW

sport-shop.pl

1 391

33 377

532 402 kolporter.pl

1994

swiatksiazki.pl

2008

1 990

punkt44.pl

2008

2 500*

1 919

deezee.pl

2005

2 000*

1 800* 35 025

1 600

-86

sklepjubilerski. 2000 com tanie-leczenie. 5 808 2003 pl

548

3 500*

1 500*

e-lady.pl

2003

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

15 00*

1 400

asport.pl

2003

1 700

3 049

1 350

20

70

570

612

1 452

1 454 e-bielizna.pl

1993

1 500*

1 300*

smyk.com

2000

1 000*

1 300*

pakamera.pl

2007

2 500*

1 280*

taniaksiazka.pl, 2006 czarymary.pl

2 038

1 135

1 135

932

1 100 932

1 082

1 082

680

680

1 053

1 053

524

524

1 500

1 400

585

521

550

550

500

500

500*

500*

900

450

1 250

X-Kom sp.j. Mix-Media sp. z o.o. Oponix.pl SA 4 MM Solutions Marcello Miletić Iparts sp. z o.o. Megastore.pl SA

10 000*

* dane szacunkowe

Aktywa razem (2008)

2 400

44

111 112

Aktywa razem (2009)

2 400

13 000*

110

Kapitał własny (2008)

4 000

1 200* 1 100*

1 250

Kapitał własny (2009)

2 457

P & M sp.j.

78

internet (tys. zł) 2 500*

Wynik netto (2008)

2 457

34 52

ogółem (tys. zł)

Wynik netto (2009)

2 900*

2 500*

Arete s.c. Paweł Bogutyn Młyn Gospodarczy Etrade s.c. E-Buty sp. z o.o. FHU Vmp Piotr Grochowski SI Książki.pl sp. z o.o. Barline sp.j. Komptel Kopania Michał Netradus Polska sp. z o.o. PH „Tomi” Michalski Tomasz Fourcreate sp. z o.o.

internet (tys. zł) 1200*

Przychody netto (2008)

8 000* 3 557

3 557

500

500

520 171

480 171

250

250

270

76

bogutynmlyn.pl 1983

-214

542

-142

280

-57

280

92

1 150

750

1 150

268

highclass.pl 728 ebuty.pl

2007 2005

olive.pl

2006

568 amazonka.pl

1997

750 barline.eu

2000

fajnezabawki.pl 2002

-220

-100

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

stylea.pl

2006

electromarket. pl x-kom.pl 57 940

102 97 3 www.internetstandard.pl

-215 1 648 203 696

1 215

479 1 564

2006 2009

4 130 mixmedia.pl

1994

oponix.pl swiat-zabawek. pl iparts.pl 75 2 163 megastore.pl

2008 2009 2009 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Geografia rynku

Geografia rynku: REGON 5,9% 1053 749 6 0 0

555 1 0 0

4,2% 755 Zachodnio -pomorskie

3,1% 556 Lubuskie

Pomorskie

Wielkopolskie 9,2% 1664

1043 9 1 0

666 3,7% 3 669 0 0 Kujawsko -pomorskie 1658 5 1 0

372 1 0 0

2,1% 373

Warmiñsko -mazurskie

Mazowieckie 21,2%

£ódzkie 1384 9 7,7% 1 0 1394

430 3 0 0 Podlaskie 2,4% 433

3814 3792 21 1 0

Lubelskie

3,6% Dolnoœl¹skie 642 8,4% 1512 639 Œwiêtokrzyskie 2 1520 3 Opolskie 1,7% 6 0 13,4% 1,7% 0 0 302 2416 2,8% 306 512 Œl¹skie Zatrudnienie 8,8% 304 (iloœæ osób) Podkarpackie 1585 2 2396 512 0 0-9 Ma³opolskie 17 0 0 10-49 3 0 50-249 0 1577 0 250+ 8 0 0

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet

301 1 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

Geografia rynku: baza firm

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Z 18 tys. przedsiębiorstw przypisanych w rejestrze REGON do podklasy 47 91 Z największe grupy ulokowały się w województwach mazowieckim (21%), śląskim (13%) i wielkopolskim (9%), najmniejsze zaś w opolskim, świętokrzyskim (w obu niecałe 2%) i warmińsko-mazurskim (2%). Dzieląc firmy na grupy pod względem zatrudnienia, widzimy całkowitą dominację małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób – stanowią ponad 99% ogółu. Do 49 pracowników zatrudnia 91 firm z tej branży, a od 50 do 249 osób pracuje tylko w 13 przedsiębiorstwach. Ze 108 firm zatrudniających ponad 10 pracowników więcej niż połowa ulokowała się w województwach: mazowieckim (22), śląskim (20), łódzkim i pomorskim (po 10). Warto też zauważyć, że żadna z firm przypisanych do podklasy 47 91 Z nie przekroczyła w 2009 r. liczby 250 zatrudnionych. W bazie przygotowanej na potrzeby raportu „Internet 2k10” zebraliśmy 571 najważniejszych przedsiębiorstw z polskiego rynku e-commerce. Jak można zauważyć na mapie, z czterech analizowanych przez nas branż powiązanych z internetem, branża sklepów internetowych prawdopodobnie najlepiej wykorzystuje fakt „wirtualności” e-biznesu. Mimo wyraźnej koncentracji firm w pobliżu największych aglomeracji, spora część ma swoje siedziby w mniejszych miejscowościach. Duże rozproszenie przedsiębiorstw widoczne jest zwłaszcza w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim, natomiast największą koncentrację wokół dużych ośrodków miejskich obserwujemy przede wszystkim w mazowieckim i pomorskim, a także tam, gdzie ważnych firm zajmujących się handlem w sieci jest niewiele – „białe plamy” w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy lubelskim. Mapa wygląda nieco inaczej, jeśli zaznaczymy na niej tylko największe

76


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

firmy obecne w naszym rankingu. Tutaj koncentracja wokół największych miast jest już wyraźnie większa. Trzy największe firmy z branży ulokowały swoje siedziby we Wrocławiu

Geografia rynku: liderzy*

Komputronik SA Merlin.pl SA

Neo24.pl sp. z o.o.

* na podstawie rankingu za 2009 r.

R

E

K

L

A

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

M

Partner wydania

Branża e-commerce najlepiej wykorzystuje fakt „wirtualności” e-biznesu – spośród najważniejszych firm wiele siedzib ma w mniejszych miejscowościach. (Neo24.pl sp. z o.o.), Poznaniu (Komputronik SA) i Warszawie (Merlin.pl SA). Z ważniejszych miast na mapie polskiego rynku e-commerce warto też wymienić Bydgoszcz (Oponeo.pl SA), Skawinę (MIX Electronics SA), Konin (Domo24 sp. z o.o.) i Zawiercie (Telpol sp. z o.o.).

A

www.internetstandard.pl

77


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Struktura własnościowa, formy prawne

Najważniejsze przedsiębiorstwa działające na polskim rynku e-commerce należą w przeważającej większości do Polaków. Spośród 571 firm znajdujących się w naszej bazie aż 90% jest całkowitą własnością krajowych osób fizycznych, a w 4% obywatele polscy kontrolują ponad 50% kapitału. Podobny odsetek stanowią przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Proporcje nieco się zmieniają w grupie największych firm, które zostały uwzględnione w tabeli rankingowej. Tutaj całkowitą własność krajowych osób fizycznych stanowi nieco ponad 78% przedsiębiorstw. Kolejne 9% firm także kontrolują Polacy (własność mieszana), również taki sam odsetek ma zagranicznych właścicieli. Równo połowa z 571 najważniejszych przedsiębiorstw z polskiego rynku e-commerce to przedsiębiorstwa prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Przypomnijmy wyniki naszych analiz

Formy w³asnoœci: baza firm

prezentowane w raporcie „e-commerce 2009” – wśród właścicieli 7 tys. e-sklepów działających w 2008 r. aż 81% stanowiły jednoosobowe firmy. Drugą najchętniej wybieraną formą prawną okazała się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (26% firm z bazy), naliczyliśmy też sporo przedsiębiorstw działających w formie spółki cywilnej (11%).

Największe firmy

W tabeli rankingowej zebraliśmy dane finansowe 114 firm działających na polskim rynku e-commerce. Łączna wartość ich przychodów z tego rynku w 2009 r. mogła wynieść prawie 1,7 mld zł, co w porównaniu z sumą przychodów za 2008 r. oznacza wzrost o niecałe 17%. Ze względu na problemy z szacowaniem i porównywaniem wyników przedsiębiorstw sprzedających w sieci usługi (np. turystyczne), ograniczyliśmy naszą analizę do firm handlujących towarami. Jak wygląda pierwsza dziesiątka największych polskich przedsiębiorstw

Formy w³asnoœci: liderzy rynku

4,3%

2,1%

85,1%

4,2%

13,0%

10,8%

65,2%

5,1%

50,0%

25,6%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej

Pozosta³e

Pozosta³e

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 5,8% 6,5%

8,7%

1,9%

z rynku e-commerce i jak się zmieniła w 2009 r.? W roku 2008 najwyższe miejsce na podium należało do Agito, właściciela sklepu Agito.pl, który wygenerował wówczas 174 mln zł przychodu. Spore problemy finansowe spółki Pronox Technology, największego akcjonariusza Agito SA, nie pozostały bez wpływu na wyniki dotychczasowego lidera branży. Sprzedaż w Agito.pl spadła do 95 mln zł, co daje firmie czwartą lokatę w zestawieniu za 2009 rok. Mimo niedawnych spekulacji prasowych o zbliżającej się plajcie, Agito SA poradziła sobie z problemami i nawet udało się jej wygenerować symboliczny zysk, w wysokości 88 tys. zł (rok wcześniej strata netto wyniosła prawie 3,5 mln zł). Drugie i trzecie miejsce w rankingu za 2008 rok zajęła spółka Euro-net. Właściciel sieci RTV Euro AGD posiada sklep internetowy Euro.com.pl, który w badaniu Megapanel PBI/ Gemius pod względem liczby użytkowników znajduje się w czołówce witryn zgrupowanych w kategorii

1,2%

4,3% 4,3%

1,6%

Partner wydania

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki cywilne Spó³ki akcyjne Spó³ki jawne Spó³ki komandytowe ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

78


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

„E-commerce”. W raporcie „e-commerce 2009” szacowaliśmy, że sklep ten wygenerował w 2008 r. około 160 mln zł przychodu. W ubiegłym roku oglądalność witryny Euro.com.pl wzrosła, ale nie byliśmy w stanie oszacować wpływu tej zmiany na wyniki sklepu. Estymację obrotów w tym przypadku znacznie utrudnia też fakt, że witryna sklepu jest często wykorzystywana do zamawiania chwilowo niedostępnych towarów dla klientów stacjonarnych sklepów. Druga spółka, dla której brakuje danych za 2009 rok – Electro.pl sp. z o. o. – także prowadzi w sieci sklep ze sprzętem elektronicznym. Jak poinformował nas jej prezes w trakcie zbierania danych do raportu „e-commerce 2009”, w 2008 r. sklep Electro.pl wygenerował nieco ponad 108 mln zł przychodu, co zagwarantowało firmie trzecią pozycję w rankingu. Ponieważ ostatnie sprawozdanie finansowe spółki złożone w Kra-

Partner wydania

jowym Rejestrze Sądowym dotyczy wyników za 2007 rok, a zadeklarowana w nim wartość sprzedaży jest znacznie niższa, nie zdecydowaliśmy się na publikowanie naszych szacunków odnośnie do wielkości jej sprzedaży internetowej w 2009 r.

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży internetowej firm obecnych w rankingu to prawie 1,7 mld zł. Na czwartym miejscu pod względem przychodów z internetowej sprzedaży w 2008 r. znalazł się Komputronik. Sklep Komputronik.pl w 2009 r. mógł zwiększyć sprzedaż do 120 mln zł ze 107 mln zł rok wcześniej, co w zestawieniu za 2009 rok daje fir-

Struktura asortymentowa polskich sklepów internetowych 17,3 17,7

Dom i ogród 10,9 10,7

Prezenty i akcesoria

10,6 9,8 10,0 10,6

Odzie¿ Zdrowie i uroda

8,7 9,4

Foto, RTV, GD

8,2 7,3 8,2 8,8

Dziecko Komputer

7,1 6,9 5,9 6,2

Sport i turystyka Hobby

5,3 5,0

Motoryzacja

4,9 4,9

Ksi¹¿ki i multimedia 2,8 2,6

Delikatesy (%) 0

5

10

15

kwiecieñ 2010 r.

20

25

grudzieñ 2008 r.

ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.

www.internetstandard.pl

mie drugie miejsce na podium. Przychody z handlu online to około 15% łącznych obrotów poznańskiego dystrybutora sprzętu IT. Piąte miejsce w rankingu za 2008 rok należało do Merlin – jednego z najstarszych polskich sklepów internetowych. Przychody Merlin.pl SA wzrosły w ubiegłym roku z 83 mln zł do 101 mln zł, co oznacza awans na trzecią lokatę. W 2008 r. spółka zanotowała stratę netto przekraczającą 10 mln zł, ale przez następnych dwanaście miesięcy udało się jej poprawić rentowność – strata zmniejszyła się do 660 tys. zł. Do ważniejszych zmian w ofercie Merlin wprowadzonych w ubiegłym roku można zaliczyć przede wszystkim uruchomienie działu „Sport” z odzieżą i artykułami sportowymi. Spadek przychodów zanotowała bydgoska spółka Oponeo.pl. Należące do niej sklepy z oponami (np. Oponeo.pl, Opony.com) wygenerowały w 2009 r. prawie 86 mln zł obrotu, o 8,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Mniejsza sprzedaż przyniosła też mniejszy wynik netto, ale, co w gronie liderów polskiego rynku e-commerce wcale nie jest regułą, nadal był to wynik dodatni (1,8 mln zł). W lutym br. Oponeo.pl SA poinformowała o przejęciu za 13,2 mln spółki Favonia Polska – prawdopodobnie swojego największego konkurenta, którego sklepy (Opony.pl i Ogumienie.pl) sprzedały w ubiegłym roku towary o wartości około 22 mln zł. W obu zestawieniach za 2008 i 2009 rok spółka uplasowała się na piątej pozycji. W 2008 r. siódma lokata przypadła Empikowi, który rok później mógł zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży internetowej o około 40%, do 73,3 mln zł. Jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, handel internetowy odpowiadał w 2009 r. za około 7% obrotów całej sieci. Komu udało się w zeszłym roku zdobyć największy kawałek rynku? Pierwsze miejsce przypadło wrocławskiej spółce Neo24.pl, która prowadzi internetowy sklep o tej samej nazwie.

79


RAPORT INTERNET 2K10

Firma zwiększyła swoje przychody z internetowej sprzedaży z 52 mln zł w 2008 r. do 145,6 mln zł w roku ubiegłym i tym samym przeskoczyła z miejsca ósmego na pierwszą pozycję na podium. O tym, jak udało się osiągnąć tak imponujący wzrost, rozmawiamy z Maciejem Idzikowskim, prezesem spółki, w dalszej części raportu. Na dziewiątym miejscu w rankingu za 2008 rok uplasował się dystrybutor sprzętu elektronicznego MIX Electronics ze Skawiny. Firma prowadzi dwa znane sklepy internetowe: Zadowolenie.pl i MixElectronics.pl. W 2008 r. sklepy te wygenerowały 52 mln zł obrotu, a w roku ubiegłym ich przychody mogły wynieść około 68 mln zł. Pierwszą dziesiątkę w obu zestawieniach zamykają Inwestycje Alternatywne Profit SA. W 2008 r. należący do spółki sklep E-numizmatyka.pl obsłużył 17 tys. zamówień o łącznej wartości 50 mln zł. Jak udało się nam ustalić, w ubiegłym roku obroty spółki ze sprzedaży internetowej utrzymały się na podobnym poziomie. Wśród dziesięciu firm o największych przychodach z internetowej sprzedaży w 2009 r. znajdziemy również dwóch innych dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Swoje miejsce na rynku bardzo szybko odnalazła sieć Redcoon, która swój internetowy sklep w Polsce (Redcoon.pl) uruchomiła pod koniec 2008 r. W minionym roku spółka ponad czterokrotnie zwiększyła sprzedaż z niecałych 17 mln zł do 70 mln zł (siódma lokata w 2009 r.), co więcej udało się jej osiągnąć próg rentowności – dokładnego wyniku niestety nie ujawniono. Dwa duże sklepy prowadzi także spółka z dziewiątej pozycji w rankingu za 2009 rok – Domo24. MagicznaPlaneta.pl i MediaLux.pl oferują taki sam asortyment i, to co chyba najbardziej rzuca się w oczy, ich wygląd wyraźnie wzorowany był na internetowych stronach sieci Saturn i MediaMarkt. Być może podobień-

Partner merytoryczny

stwo wizualne pomogło spółce osiągnąć ponad 51 mln zł obrotu ze sprzedaży internetowej w 2009 r. Co także warto podkreślić, spółka już w 2008 r. była rentowna przy przychodach rzędu 27 mln zł.

Przegląd branżowy

Zanim przejdziemy do analizy szczegółowych tabel rankingowych, przyjrzyjmy się strukturze branżowej polskich sklepów internetowych. Zestawienie przygotowało SMB na podstawie danych serwisu Sklepy24.pl. Jak widać na wykresie, trzy największe grupy asortymentowe to „Dom i ogród”, „Prezenty i akcesoria” oraz „Odzież”, a trzy najmniejsze – „Motoryzacja”, „Książki i multimedia” oraz „Delikatesy”. W ciągu roku udziały poszczególnych branż zmieniły się tylko nieznacznie. Najbardziej wzrósł odsetek sklepów odzieżowych i oferujących artykuły dla dzieci, zmniejszył się natomiast udział sklepów komputerowych i sprzedających sklep elektroniczny.

Partner wydania

Trzecie miejsce w tym rankingu przypadło firmie Agma, która prowadzi jeden z największych sklepów z wyposażeniem łazienek. LazienkaPlus.pl mogła zwiększyć swoje obroty z 8 mln zł w 2008 r. do około 9,5 mln zł w roku ubiegłym.

Prezenty i akcesoria

W grupie „Prezenty i akcesoria” liderem zarówno w 2009, jak i w 2008 r. był sklep Toys4boys.pl. Spółka o tej samej nazwie w ubiegłym roku zwiększyła swoje przychody z 5 do 7 mln zł. Dla firm z kolejnych miejsc dysponujemy tylko przybliżonymi szacunkami przychodów. Druga pozycja mogła przypaść spółce Lisiewski Group, która prowadzi w sieci sklep z biżuterią (SklepJubilerski.com), zaś na trzecim miejscu znalazł się prawdopodobnie największy bezpośredni konkurent Toys4boys.pl – 2Future (sklep 2future.pl). R

E

K

L

A

M

A

Dom i ogród

Z firm, które moglibyśmy sklasyfikować w największej kategorii – „Dom i ogród” – największe przychody (12,1 mln zł) osiągnęła w 2009 r. spółka Narzedzia.pl SA, należąca do notowanej na rynku NewConnect spółki Marketeo.com SA. Ta spółka kontrolowana jest z kolei przez Ryszarda Zawieruszyńskiego i Dariusza Topolewskiego – głównych akcjonariuszy Oponeo.pl SA. Drugą pozycję w grupie „Dom i ogród” mogła zająć spółka PL Systems ze sklepem GaleriaDOM.pl. Z naszych analiz wynika, że jej internetowe przychody w 2009 r. wyniosły około 10 mln zł (o 20% mniej niż rok wcześniej). W kwietniu br. właściciele GaleriiDOM próbowali sprzedać swój sklep za pośrednictwem serwisu Allegro.pl. Cena wywoławcza została ustalona na 0,5 mln zł, ale nie było zainteresowanych licytacją.

www.internetstandard.pl

dobry sklep internetowy Dostawa w 24 godziny!

Książki

najniż

sze ceny w

internecie!

Muzyka Filmy Multimedia

www.amazonka.pl 80


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Dom i ogród Pozycja w rankingu 2009

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

2008

2 3 4 1

1 2 3 4

5

5

6

6

7

PL Systems sp.j. Agma Marek Przybył Multizakupy SA Narzedzia.pl SA PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Megastore.pl SA

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 10 000* 12 500* 9 500* 8 000* 7 000* 6 369 6 369 12 114 12 114 5 000 5 000 4 900* 4 200* 171

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-816 170

373

213

galeriadom.pl lazienkaplus.pl 1 063 multizakupy.pl narzedzia.pl

2008 2007 2007 2008

narzedziowy.pl

2005

4 500* 3 435

3 800*

86

171

696

1 215

1 564

Rok Adres strony WWW powstania

428 luxmarket.pl

2005

2 163 megastore.pl

2008

Właściciele sklepów internetowych: Prezenty i akcesoria Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

1

1

2

2

3

3

5

4

6

5

4

6

Przychody netto (2009)

Toys4boys.pl sp. z o.o. Lisiewski Group sp. z o.o. 2Future Rafał Konarzewski Conceptia Mateusz Wojczakowski Etrade s.c. Fourcreate sp. z o.o.

internet (tys. zł)

7 000

1 250

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

7 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

internet (tys. zł)

5 000

5 000

Aktywa razem Rok (2008) Adres strony WWW powstania tys. zł

460

toys4boys.pl

2005

2 000*

1 800*

sklepjubilerski.com 2000

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

1 000*

1 300*

pakamera.pl

2007

1 200*

1 100

highclass.pl

2007

stylea.pl

2006

1 250

250

250

-220

-100

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Właściciele sklepów internetowych: Odzież Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

3

1

1 2

2 3

4

4

6

5

7

6

5

7

8

8

10

9

11

10

9

11

Przychody netto (2009)

Quelle Polska sp. z o.o. Bon Prix sp. z o.o. Kontri sp. z o.o. Intymna.pl sp. z o.o. Matterhorn Weronika Jaromin Deezee Dominika Żak E-Lady Anna Marynowska A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak E-Buty sp. z o.o. FHU Vmp Piotr Grochowski Barline sp.j.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

8 500* 8 790 6 479

2 750

13 500*

11 000* 282 515 8 742 7 951 6 479

internet (tys. zł)

5 570

Adres strony WWW

halens.pl

10 000* 7 827

280

28 190 243

5 570

97

-264

47 346 800 75

75

2 196

Rok powstania 1992

84 821 bonprix.pl 1 910 kontri.pl

1990 2006

2 077 intymna.pl

2002

2 900

2 100

intymnie.com

2004

2 500*

1 919

deezee.pl

2005

3 500*

1 500*

e-lady.pl

2003

1 700

3 049

1 350

1 100*

932

932

1 082

1 082

680

680

1 500

1 400

585

20

70

570

-214

www.internetstandard.pl 521 268 92

612

1 452

542

1 150

750

1 150

1 454 e-bielizna.pl

1993

728 ebuty.pl

2005

olive.pl

2006

750 barline.eu

81 2000


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Zdrowie i uroda Pozycja w rankingu 2009

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

3 4 2

1 2 3

5

4

1 6 7

5 6 7

Przychody netto (2008)

Cefarm Białystok SA DomZdrowia.pl SA Perfumeria.pl s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Szkla.com s.c. Apteki Rudolf Wojtala Best-Farm sp. z o.o.

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 7 900* 270 000 7 477 7 152 7 152 7 219 7 219 8 791 8 791 7 149 7 149 7 000*

12 101

12 101 5 200* 2 500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-485

5 981 -774

-171

37 145 314

915

6 000* 4 300 35 025

4 300 4 000* 1 600

Adres strony WWW

86 081 cefarm24.pl 1 348 domzdrowia.pl perfumeria.pl mmo.pl

-86

548

Rok powstania 1975 1999 2000 2006

szkla.com 2008 i-apteka.pl 1991 5 808 tanie-leczenie.pl 2003

* dane szacunkowe

Odzież

Trzecia, największa kategoria asortymentowa – „Odzież” – pozostaje jedną z najsłabiej zbadanych branż polskiego rynku e-commerce. Bardzo prawdopodobne, że najważniejszą firmą w tej kategorii jest Bon Prix, która według naszych szacunków osiąga przychody ze sprzedaży internetowej na poziomie 11 mln zł. Lider zestawienia za 2008 rok – Quelle Polska – w wyniku bankructwa niemieckiej spółki-matki pod koniec ub. r. został przejęty przez szwedzką grupę Halens. W efekcie zmian własnościowych internetowy sklep Quelle zmienił nazwę i porzucił dotychczasową domenę Quelle.pl (nowy adres to Halens.pl). Internetowe przychody spółki Quelle Polska w 2009 r. prawdopodobnie spadły, oszacowaliśmy je na 8,5 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wyniki firm handlujących bielizną: białostocka spółka Kontri zwiększyła internetowe przychody z 7,8 do 8,7 mln zł, z kolei Intymna.pl wygenerowała R

E

K

L

A

M

w zeszłym roku 6,5 mln zł obrotu, o niecały milion więcej niż w 2008 r. Obie firmy miały w 2009 r. dodatni wynik netto.

Zdrowie i uroda

Dobrze radziły sobie w ubiegłym roku przedsiębiorstwa, które możemy przypisać do kategorii „Zdrowie i uroda”. Widoczny jest zwłaszcza imponujący wzrost przychodów firmy Szkla.com s.c. (12,1 mln zł w stosunku do 4,3 mln zł w 2008 r.), sprzedającej w sieci soczewki kontaktowe i znacznie mniejsza, ale też zauważalna, zmiana przychodów Perfumerii.pl (8,8 mln zł z 7,1 mln zł w 2008 r.). Co z aptekami internetowymi? W 2009 r. największy sklep z tej kategorii – Cefarm24.pl – prawdopodobnie zwiększył swoje przychody do niecałych 8 mln zł. Wzrosły też obroty apteki I-apteka.pl, a nieco słabiej wypadł DomZdrowia.pl, który zanotował niewielki spadek sprzedaży i nadal jest pod kreską (prawie 0,5 mln zł straty netto w 2009 r.).

Foto, RTV, AGD

Liderzy czterech największych grup asortymentowych pozostają daleko poza czołówką polskich firm e-commerce. Oczywiście kryterium wiel-

Spora część firm handlujących elektroniką w 2009 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży internetowej. kości przychodów nie jest tu do końca najszczęśliwsze, bo przypuszczalnie łatwiej jest wygenerować duży obrót, sprzedając w sieci np. sprzęt elektroniczny niż odzież czy meble. To właśnie firmy handlujące elektroniką i sprzętem komputerowym zdominowały górną część tabeli rankingowej. O największych przedsiębiorstwach z tej branży mówiliśmy już wcześniej, przy analizie pierwszej dziesiątki zestawienia. W tym

A

Profesjonalne narzędzia wsparcia sprzedaży www.internetstandard.pl

82


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

miejscu dodajmy jeszcze tylko, że spora część firm handlujących w sieci sprzętem elektronicznym zanotowała w 2009 r. spadek przychodów – niskie marże i liczna konkurencja najwyraźniej robią swoje.

Dziecko

Ze wszystkich firm działających na polskim rynku e-commerce najniższe przychody osiągają te, które pro-

Partner wydania

wadzą sklepy z artykułami dla dzieci. Internetowa sprzedaż firmy Kando, właściciela sklepu Bobomarket.pl, według naszych estymacji nie przekroczyła w ubiegłym roku 2,2 mln zł. Drugie miejsce w tej tabeli przypadło spółce Smyk, która ze sprzedaży internetowej mogła osiągnąć około 1,5 mln zł. Przychody pozostałych firm w zestawieniu wyniosły od 450 do 900 tys. zł.

Komputer

Pierwszą trójkę największych przedsiębiorstw handlujących w sieci sprzętem i akcesoriami komputerowymi tworzą Komputronik, Morele.net i Vobis. Wszystkie trzy firmy zwiększyły w ubiegłym roku swoje przychody z internetowej sprzedaży. Czołówkę gonią trzej kolejni gracze o przychodach za 2008 rok przekraczających 10 mln zł – Proline, Emarket i Noteo.pl. Szacujemy, że dwie ostatnie

Właściciele sklepów internetowych: Foto, RTV, AGD Pozycja w rankingu 2009

2008

2

1 2 3

1

4

4

5

6

6

9

7

8

8

5

9

12

10

13

11

3

12

11

13

7

14

10

15

14

16

15

17

17

18

19

19

20

20

16 18

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 100 919 95 313

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 180 514 173 928 160 2 157 827 000*

Agito SA Euro-Net sp. z o.o. Electro.pl 108 300 sp. z o.o. Neo24.pl 145 550 145 550 52 067 52 067 sp. z o.o. MIX Electronics 1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* Topmarket 24 000 24 000 33 187 33 187 sp. z o.o. Cyfrowe.pl 27 382 27 326 28 146 28 146 sp. z o.o. Domo24 51 362 51 362 26 791 26 791 sp. z o.o. Megamedia 21 000* 25 428 25 428 sp. z o.o. Presco Media 20 697 20 697 22 164 22 164 sp. z o.o. Redcoon Polska 71 041 69 901 16 910 16 784 sp. z o.o. Ram.net Rafał 22 500* 16 700 Modzelewski PO Capital 28 910 28 910 15 492 15 492 sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. 23 000* 15000* z o.o. Openmedia 17 000* 14 188 14 188 sp. z o.o. Fotozakupy. pl Kwiecińscy 13 500* 12 500 sp.j. Baltrade sp.j. 11 500* 9 705 Omnibus 7 000* 9 500 sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. P & M sp.j. Mix-Media sp. z o.o.

* dane szacunkowe

20 000

5 500

18 000

5 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

88

-3 455

1 857

94 484

1 769 140 983

13 332 agito.pl euro.com.pl, 647 475 oleole.pl

Rok powstania 2002 1993

electro.pl

2007

4 580 neo24.pl

2006

91

323

13 555

41 501

292 116 zadowolenie.pl

1997

1 671

5 224

26 420 maximedia.pl

1998

3 015 topmarket.pl

2007

811

770

3 150

cyfrowe.pl

2007

1 110

1 160

2 772 domo24.pl

2008

479

1 325

4 490 megamedia.pl

2003

2 459 e-cyfrowe.pl

2006

19

534

82

70

-545

515

132

117

701

13 000* 8 000*

11 477

Adres strony WWW

1 900

redcoon.pl

2008

ram.net.pl

2001

668 portone.pl

2007

2 814

agdexpert.pl

2005

megamarket. org.pl

2006

fotozakupy.pl

2003

hurt.com.pl

1996

mediapasaz.pl

1996

2 446 agawa.pl

1999

electromarket.pl 2006 57 940

www.internetstandard.pl 102

-215

4 130 mixmedia.pl

831994


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Dziecko Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

2

2

4

3

5

4

3

5

6

Przychody netto (2009)

Kando Andrzej Nowak Smyk sp. z o.o. Komptel Kopania Michał Netradus Polska sp. z o.o. PH „Tomi” Michalski Tomasz 4 MM Solutions Marcello Miletić

550

500

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

2 200*

2 100

1 500*

1 300*

550

500

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

500

500*

500*

900

450

500

Adres strony WWW

Rok powstania

bobomarket.pl

2003

smyk.com

2000

fajnezabawki.pl

2002

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

swiat-zabawek.pl 2009

Właściciele sklepów internetowych: Komputer Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2 3

1 2 3

4

4

6

5

7

6

5

7

8 10

8 9

11

10

12 9

11

Komputronik SA Morele.net sp.j. Vobis SA Proline Sebastian Ponikowski Emarket sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak Inter Alnet Adam Albiński 3Dots.pl s.c. Ultima s.c. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Icomp.pl sp.j. X-Kom sp.j.

Przychody netto (2009) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 798 969 120 000* 44 098 44 098 800 000 23 500*

16 114

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 700 297 38 902 875 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2 509 494 15 000

10 578 70 2 500

119 076 465

114 833 465 75 272

309 377 3 976

293 446 komputronik.pl 2002 3 173 morele.net 2002 201 931 vobis.pl 1992

internet (tys. zł) 107 200 38 902 20 000

Adres strony WWW

Rok powstania

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

14 078

9 997

9 965

564

702

702

2 093

3 002 prono.com.pl

2003

10 500* 6 000*

8 000* 6 100

3kropki.pl ultima.pl

2004 1998

6 000*

5 500*

gral.pl

1995

4 172 10 000*

4 088

icomp.pl x-kom.pl

2006 2009

Adres strony WWW

Rok powstania

31

38

Właściciele sklepów internetowych: Sport i turystyka Pozycja w rankingu 2009

2008

1

1

2

2

3

3

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Sport-Shop. pl Doradztwo Sportowe s.c. Rozmus Marcin FHU „Web-Com”

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

7 820

7 622

4 201

4 111

4 000

4 000

2 400

1500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

123

201

sklep-presto.pl

2004

2 400

sport-shop.pl

2002

www.internetstandard.pl 1 400

asport.pl

84 2003


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Hobby Pozycja w rankingu

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

3

2

2

3

4

4

5

5

Inwestycje Alternatywne Profit SA Emonety.pl SA Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Animalia.pl s.c. Firma Kolter Mirosław Klekot

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok Adres strony powstaWWW nia

18 000*

16 230

e-numizmatyka.pl emonety.pl

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

8 000*

7 500*

animalia.pl

2007

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

50 000*

50 599

50 599

1991 1990

* dane szacunkowe

Właściciele sklepów internetowych: Motoryzacja Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

2008

1 2 3 4

1 2 3 4

5

5

8

6

6

7

9 7 10

8

Oponeo.pl SA Opony.pl SA Netcar s.c. Orzeł SA P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Uniwersal.pl s.c. Oponix.pl SA Iparts sp. z o.o.

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 85 664 85 664 94 282 22 000 22 000 14 000* 17 434 9 000 11 733

3 557 520

internet (tys. zł) 94 282 25 000* 10 000* 5 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł 63 445 oponeo.pl opony.pl netcar.pl 9 696 salon-opon.com

1 780

6 018

50 902

49 123

59 337

-392

-358

5 313

6 176

13 133

Adres strony WWW

Rok powstania 2003 2008 2006 1984

5 500*

4 500*

czesci24.pl

3 000*

3 868

moto-akcesoria.pl 2010

3 700*

3 200

gps24.pl

2007

2 700* 3 557 480

2 500*

4cars.pl oponix.pl iparts.pl

2006 2008 2009

97 3

1 648 203

479

2005

* dane szacunkowe

firmy nieznacznie zmniejszyły swój udział w rynku, wyraźnie wzrosła natomiast sprzedaż sklepu Prono.com.pl należącego do firmy Inter Alnet.

zwiększyła przychody z internetowej sprzedaży z 2,4 mln zł w 2008 r. do 4 mln zł.

Sport i turystyka

Grupa „Hobby” to przede wszystkim firmy prowadzące sklepy z bronią i akcesoriami strzeleckimi oraz sklepy numizmatyczne. Inwestycje Alternatywne Profit i Emonety.pl sprzedają w sieci monety, złoto inwestycyjne i brylanty. Z zebranych przez nas informacji wynika, że pierwsza utrzymała swoje przychody na podobnym poziomie jak przed rokiem, a ob-

W grupie firm z tabeli rankingowej, które możemy przypisać do kategorii „Sport i turystyka”, znalazły się tylko trzy przedsiębiorstwa. Lider branży – Firma Handlowa „Presto” (Skleppresto.pl) – zanotował w ubiegłym rok wzrost obrotów z 4,1 mln zł do 7,6 mln zł. Swoją pozycję umocniła także spółka Sport-Shop.pl, która

Hobby

www.internetstandard.pl

roty drugiej nieznacznie wzrosły. IAP SA być może zadebiutuje w tym roku na warszawskim parkiecie, o czym informuje jeden z jej akcjonariuszy – giełdowa spółka Netmedia – w swoim raporcie rocznym. Wśród trzech pozostałych firm z kategorii „Hobby” dwie prowadzą znane sklepy z bronią: Militaria.pl i Bron.pl, a trzecia jest właścicielem najpopularniejszego w polskiej sieci sklepu zoologicznego (Animalia.pl). W 2009 r. ich obroty utrzymały się prawdopodobnie na podobnym poziomie co rok wcześniej.

86


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Książki i multimedia Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2

1 2

Merlin.pl SA Empik sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k.

3

3

4

4

5

5

7

6

6

7

8

8

9

9

10 11 18 13 14

10 11 12 13 14

12

15

16

16

17

17

Główna Księgarnia Naukowa sp.j. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Helion SA Selkar Michał Stypułkowski Wysylkowa Witold Wiercioch Lideria s.c. Inbook SA Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Dante s.c. Kolporter E-Biznes SA Świat Książki sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o.

15

18

Arete s.c.

19

19

SI Książki.pl sp. z o.o.

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 101 000 1 043 125

Przychody netto (2008)

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 101 000 96 857 96 857 73 250* 958 746 52 500* 25 000*

Grupa Stereo SA

20 000*

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-660 80 016

-10 148 42 19 391 merlin.pl 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com

21 458 17 849

17 849

1 062

13 722

23 797

Adres strony WWW

Rok powstania 1998 1991

kdc.pl

2000

stereo.pl, pstryk.pl

2000

10 000*

11 000*

eksiegarnia.pl

1998

7 000*

7500*

gandalf.com.pl

2004

36 254

7 058

33 083

6 980

6 549

6 549

4 182

4 182

5 000* 3 380

Wynik netto (2009)

269

332

788

399

1 200

19 605 helion.pl

1991

642 selkar.pl

2004

4 000*

4 000* 3 380 1200* 2 900* 2 570

3 200

10 788

3 795 2 457

3 200

2 000

wysylkowa.pl

3 890* 3 795 2 500* 2 457 2 214

14

59

2 000

1 166

1 151

173

469

1 391

33 377

2003

lideria.pl inbook.pl mareno.pl 1 092 dvdmax.pl poczytaj.pl

1998 2000 2007 2006 1996

532 402 kolporter.pl

1994

1 700*

2000*

swiatksiazki.pl

1 500*

1 990

2 500*

1 280*

punkt44.pl 2008 taniaksiazka.pl, 2006 czarymary.pl

1 053

1 053

524

524

-142

280

-57

280

568 amazonka.pl

2008

1997

* dane szacunkowe

Właściciele sklepów internetowych: Delikatesy Pozycja w rankingu 2009

2008

3

1

4

2

1

3

2 5

4 5

6

6

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

Piotr i Paweł SA Kwitnąca sp. z o.o. Frisco.pl sp. z o.o. Alma Market SA 686 492 A.pl sp. z o.o. Paweł Bogutyn Młyn 2 038 Gospodarczy

Przychody netto (2008)

internet ogółem (tys. zł) (tys. zł) 15 500 365 061

internet (tys. zł) 15 000

9 600*

212 855

19 500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

14 798

101 738

199 145

e-piotripawel.pl

1990

12000*

4 317

9 935

33 663

hipernet24.pl

2000

9 066

9 066

-4 910

-4 729

2 840

frisco.pl

2006

16 000 4 300*

526 860 6 866

8 000 3 700*

-49 917 -4 162

5 718 -4 203

429 562 11 252

alma24.pl a.pl

1995 2006

2 038

1 135

1 135

270

76

bogutynmlyn.pl

1983

212 837

163 711 -1 485

547 567

* dane szacunkowe

www.internetstandard.pl

87


RAPORT INTERNET 2K10

Motoryzacja

Właściciele czterech kółek najchętniej kupują przez internet opony, co widać w tabeli rankingowej dla grupy „Motoryzacja”. Zarówno w 2008, jak i w 2009 r. trzy pierwsze pozycje należały do firm, które handlują w sieci oponami i felgami. Bezsprzecznie liderem branży pozostaje Oponeo.pl, której przychody były w ubiegłym roku prawie cztery razy wyższe niż jej największego konkurenta (Opony.pl). Konkurenta, który zresztą już nim nie jest – domena Opony.pl została przejęta przez Oponeo.pl SA na początku br. Internetowa sprzedaż części samochodowych to jak na razie niezbyt duży rynek. Sklep Czesci24.pl należący do firmy PHU PROTAX mógł wygenerować w 2009 r. około 5,5 mln zł obrotu i był to prawdopodobnie najlepszy wynik wśród sklepów o podobnym asortymencie.

Partner merytoryczny

Rynek internetowych księgarni zdominowały dwie firmy – Merlin.pl i Empik, który z roku na rok zmniejsza dystans do lidera. Książki i multimedia

Rynek internetowej sprzedaży książek i multimediów (muzyka, filmy, gry komputerowe) zdominowały dwie firmy – Merlin.pl i Empik, który z roku na rok zmniejsza dystans do lidera. Trzy następne przedsiębiorstwa – Bauer-Weltbild Media, Grupa Stereo i Główna Księgarnia Naukowa – miały w 2008 i 2009 r. ponad 10 mln zł z internetowej sprzedaży i możemy je nazwać „drugą ligą” tej branży. Trzecią grupę stanowią właściciele mniejszych sklepów, z których największymi

Partner wydania

w 2009 r. mogły być księgarnie Helion.pl i Gandalf.com.pl (około 7 mln zł przychodu).

Delikatesy

Dość wysoko w zestawieniu ogólnym znalazły się firmy, które prowadzą internetowe sklepy spożywcze. Ten rynek ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, o czym najlepiej świadczy dynamika wzrostu przychodów Frisco.pl (9 mln zł w 2008 r. i 19,5 mln zł rok później) czy sklepu Alma24.pl, należącego do sieci Alma (wzrost z 8 do 16 mln zł w 2009 r.) – obie firmy zwiększyły swoją internetową sprzedaż o ponad 100%. Nieco gorzej jest z rentownością, spółka Frisco.pl zamknęła 2008 rok stratą rzędu 5 mln zł. Warto natomiast zwrócić uwagę na dobre wyniki sklepu ze zdrową żywnością BogutynMlyn.pl, który w 2009 r. zwiększył swoje obroty do 2 mln zł i osiągnął dodatni wynik netto.  ar t y k u ł       reklam o w y

Jedna platforma – tysiące możliwości

Prowadzisz firmę i poszukujesz sposobu, który pomoże w dotarciu do nowych Klientów? A może obsługujesz obecnych Odbiorców w zakresie, który ich nie satysfakcjonuje? Jeśli sam jesteś Klientem to wiesz, jak trudno znaleźć Dostawcę, który spełni Twoje wymagania. Rozwiązaniem dla tych wszystkich dylematów jest MarketIT – internetowa platforma wymiany Ofert i Zleceń.

Innowacyjność MarketIT

MarketIT to sztandarowy projekt firmy konsultingowej Hardnet.pl, który zyskał poparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamysł rozwiązania był prosty – stworzenie intuicyjnej w

obsłudze platformy internetowej, za pośrednictwem której możliwa będzie wymiana Zleceń i Ofert. Ogłoszenia zebrane w jednym miejscu, przypisane konkretnym kategoriom pozwalają na efektywną współpracę na linii ZleceniodawcaZleceniobiorca. Stanowiska te są wymienne – dana firma może utrzymywać w bazie zarówno Oferty, jak i Zlecenia, czyli być jednocześnie podmiotem poszukującym usługi i proponującym własne rozwiązania. Platforma przeznaczona jest także do użytku Klientom Finalnym – za jej pośrednictwem z powodzeniem mogą poszukiwać Dostawcy potrzebnej usługi lub produktu. MarketIT posiada także funkcjonalności sprzyjające resellingowi, czyli składaniu zamówień z poziomu firmy, która dane rozwiązanie udostępni swoim Klientom.

www.internetstandard.pl

Zarejestruj się w MarketIT

Platforma MarketIT powstaje w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To projekt firmy konsultingowej Hardnet.pl, która każdego dnia dba o to, by jej Klienci otrzymywali rozwiązania na najwyższym poziomie. Zarejestruj się na www.marketit.pl i w ramach promocji bezpłatnie korzystaj ze wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do rejestracji i oceny systemu. Hardnet.pl www.hardnet.pl ul.Gdańska 174/2 85–674 Bydgoszcz tel.(52) 366-77-58 fax (52) 552-40-31

88


RAPORT E-COMMERCE 2009

NeO24.pl: 2009 rok był dla nas przełomowy Jak w ciągu jednego roku zwiększyć przychody o 180%, a także jak przeżyć i zwyciężyć wśród wielu firm handlujących w sieci sprzętem elektronicznym? Rozmawiamy z Maciejem Idzikowskim, prezesem zarządu Neo24.pl sp. z o.o. Maciej Idzikowski prezes zarządu NeO24.pl sp. z o.o. W ubiegłym roku zwiększyliście przychody z 52 mln zł do prawie 146 mln zł. Jak udało się Wam osiągnąć tak imponującą dynamikę wzrostu? Dynamika faktycznie jest imponująca. Przez te wszystkie lata uczymy się rozpoznawać potrzeby naszych klientów i oferować im produkty, w atrakcyjnych cenach opakowanych w profesjonalnie przeprowadzoną transakcję. Mam wrażenie, że rok 2009 był dla nas przełomowy – użytkownicy internetu przekonali się do wartości, jakie niesie ze sobą marka NEO24.pl i coraz bardziej nam ufają. Postrzeganie marki w internecie ma, moim zdaniem, takie samo znaczenie, jak w świecie rzeczywistym. Oczywiście na nasz wzrost ma też wpływ sytuacja w branży commerce, która oparła się fali kryzysu, jaki dotknął inne gałęzie gospodarki. Handel sprzętem elektronicznym w sieci to ciężki kawałek chleba – duża konkurencja, niskie marże. Czym oprócz maksymalnego obniżania cen można przekonać potencjalnego klienta do zakupów? Polski klient e-commerce staje się coraz bardziej wymagający. Oczywiście cena,

niższa niż w sklepach naziemnych, jest niewątpliwie dużym magnesem przyciągającym użytkowników do zakupów w sieci. Klienci, ku naszemu zadowoleniu, coraz większą uwagę zwracają na jakość obsługi, dodatkowe usługi, możliwość skorzystania z fachowego doradztwa oraz obsługę posprzedażową. Tak naprawdę to właśnie te czynniki

Rok 2009 był dla nas przełomowy – użytkownicy internetu przekonali się do wartości, jakie niesie ze sobą marka NEO24.PL i coraz bardziej nam ufają. decydują i coraz bardziej będą decydować o wyborze sklepu. Oszczędność 10 zł bardzo często jest nieopłacalna w porównaniu do strat, które może ponieść klient kupując w niesprawdzonym sklepie. W naszym przypadku praca nad jakością obsługi jest celem nadrzędnym – o naszej skuteczności niech świadczą zdobyte trzy razy pod rząd Laury Klienta (2008-2010). Nie osiadamy jednak na laurach i zdajemy sobie sprawę z faktu, że proces

www.internetstandard.pl

obsługi klienta w naszej firmie musi być ciągle doskonalony. Dążymy do celu, którym jest stuprocentowe zadowolenie naszych klientów. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale stale identyfikujemy elementy procesu, które należy poprawić. Pomagają nam w tym nasi klienci (również ci, którzy wyrażają krytyczne opinie) – motywują nas do coraz lepszej pracy. Nie zamierzamy być jednorocznym liderem, ale każdego roku pragniemy dawać klientom pewność, że przeprowadzona transakcja zostanie profesjonalnie zrealizowana. Stosujecie różne formy marketingu i wsparcia sprzedaży (reklama banerowa, mailingi, płatne linki w wyszukiwarkach, obecność w porównywarkach cen). Które dają Wam największą konwersję? Wszystkie środki komunikacji traktujemy tak samo. Każde źródło pozyskiwania klienta jest dla nas ważne i w każdym miejscu, w którym pojawia się nasza działalność marketingowa, mamy swoją strategię i jasne cele do osiągnięcia. Fakt, że jesteście powiązani z siecią stacjonarnych sklepów (NEONET) utrudnia czy ułatwia Wam prowadzenie biznesu? Jesteśmy niezależnymi organizacjami, niemającymi części wspólnych.

89


RAPORT E-COMMERCE 2009

Oczywiście korzystamy z doświadczeń i wiedzy NEONET, który w moim odczuciu jest firmą o światowych standardach zarządzania. Co prawda nie wszystkie zasady i procesy obowiązujące w świecie „naziemnym” da się prosto przełożyć na rzeczywistość internetową, ale uważam, że taka symbioza stworzyła pozytywną „mieszankę wybuchową”, która doprowadziła nas do pozycji jednego z liderów rynku e-commerce w Polsce po niecałych 4 latach działalności.

branże czy ograniczycie się do elektroniki i tutaj będziecie umacniać swoją pozycję? Podstawą naszej działalności od pierwszego dnia działania jest Elektronika i AGD. Trudno odcinać się od korzeni. Nie mamy takiego zamiaru, bo wiemy, że każdego dnia jesteśmy coraz lepszymi specjalistami mogącymi służyć naszym klientom fachową poradą. Oczywiście oferta stale się zwiększa. Chcemy zaoferować klientowi możliwie najwięcej produktów z branż komplementarnych – od czasu uruchomienia sklepu wprowadziliśmy branże IT, Dom i ogród, Elektronarzędzia oraz Artykuły dla dzieci. Dbamy o to, żeby w każdej z nich zaproponować klientom atrakcyjną ofertę.

Obrót jest pochodną naszej wiarygodności, a nie celem samym w sobie. Pracujemy ciężko nad rozwojem naszego sklepu i marki NEO24.PL. Obrót przychodzi sam. daty złożenia zamówienia. Pozostałe 20% to produkty, w przypadku których informujemy klienta o dacie dostępności najpóźniej 2 dni po dokonaniu zamówienia. Przy naszej skali obrotu dostawa towaru do klienta jest również zadaniem dość trudnym. Na szczęście korzystamy z pomocy profesjonalistów – firma SCHENKER, z którą współpracujemy od początku istnienia sklepu NEO24.pl, również ciągle doskonali swoje usługi, dopasowując je do wciąż rosnących wymagań klientów.

Problemy z dostawcami i firmami kurierskimi to największa bolączka polskiego e-handlu. Czy Was też to dotyczy? Jeśli nie logistyka, to które obszary Waszej działalności wymagają ulepszeń? Logistyka istotnie jest wciąż największą bolączką polskiego e-commerce. Sprzedajemy ok. 20 tys. indeksów, z czego w magazynie mamy ok. 14 tys. Podstawową rzeczą jest rzetelna informacja, którą powinien otrzymać klient po złożeniu zamówienia. Staramy się tak zorganizować proces logistyczny, aby 80% naszej oferty dotarło do klienta w ciągu 2 dni od

Plany finansowe na 2010 rok? Przekroczycie 200 mln zł przychodu? Obrót jest pochodną naszej wiarygodności, a nie celem samym w sobie. Pracujemy ciężko nad rozwojem naszego sklepu i marki NEO24.pl. Obrót przychodzi sam. 

W jakim kierunku chcecie rozwijać Neo24.pl? Wejdziecie w nowe

Indywidualne roz

ka dego reklamodawcy

l

Grupy celowe

2 619 178 real users

COMPUTERWORLD

IDG.pl

odzwiedza witryny IDG !

PC World Internet Standard

Networld

( ród o: Megapanel/PBI, marzec 2010 ) CXO

BIURO REKLAMY I MARKETINGU IDG POLAND S.A.

Technologia Networld

COMPUTERWORLD

PC World

En

Prof

IDG.pl Internet Standard

CXO

International Data Group Poland SA ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa e-mail: reklama@idg.com.pl www.idg.com.pl Tel (22) 321 78 00 Fax (22) 321 78 88

Biznes

Biznes Technologia Rozrywka


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Usługi dla firm internetowych W czwartej części rankingu polskich firm internetowych analizujemy trzy branże: rynek internetowych agentów rozliczeniowych, dostawców rozwiązań informatycznych dla e-handlu, a także rynek hostingu i rejestracji domen.

C

zwarta kategoria w naszym katalogu przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi dla firm internetowych. Oczywiście mamy tu na myśli usługi, które również w jakiś sposób związane są z internetem. Firmy, które znalazły się w tej kategorii, podzieliliśmy ostatecznie na trzy mniejsze grupy. W pierwszej umieściliśmy internetowych agentów rozliczeniowych, w drugiej zebraliśmy firmy tworzące specjalistyczne oprogramowanie, ułatwiające prowadzenie działalności w sieci, do trzeciej natomiast trafiły przedsiębiorstwa świadczące usługi hostingu i rejestracji domen. Tylko dla ostatniej grupy udało się nam opracować tabelę rankingową. Zdobycie danych finansowych firm z dwóch pierwszych grup okazało się

niemożliwe – większość unika lub nie ma obowiązku składania rocznych sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie chciały też ujawnić tych informacji w naszej ankiecie, a nasze oszacowania przychodów były mało precyzyjne.

Płatności internetowe Wartość rynku W podgrupie „Płatności internetowe” znaleźli się głównie internetowi agenci rozliczeniowi, czyli firmy, które ułatwiają transferowanie środków pieniężnych między klientami a właścicielami internetowych sklepów i serwisów. Agent rozliczeniowy ma za zadanie przyjąć płatność od klienta, co można zrealizować na kilka różnych sposobów – kartą płatniczą lub kredytową, szybkim przelewem

www.internetstandard.pl

czy np. korzystając z elektronicznej portmonetki (PayPal, Moneybookers), poinformować o tym fakcie firmę, na rzecz której dokonywana jest płatność, i przekazać środki na jej konto, najczęściej tradycyjnym przelewem bankowym. Istotne są tutaj dwa aspekty: klient ma do wyboru kilka różnych opcji płatności, a druga strona transakcji nie musi czekać z realizacją zamówionej usługi – może ją zrealizować od razu, gdy otrzyma potwierdzenie przyjęcia środków od agenta rozliczeniowego. Jak wygląda w Polsce internetowy rynek usług bankowych? Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec ubiegłego roku liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w naszym kraju wyniosła 8,4 mln (o ponad milion

91


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

www.internetstandard.pl

Partner wydania

92


RAPORT INTERNET 2K10

więcej niż przed rokiem), z czego 930 tys. to małe i średnie przedsiębiorstwa, a 104 tys. to duzi klienci korporacyjni. Liczba klientów, z którymi banki mają podpisaną umowę na tego rodzaju usługi, przekroczyła już 14 mln. Wartość przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w ubiegłym roku przez klientów bankowości elektronicznej sięgała 44 mld zł, a klienci indywidualni (osoby fizyczne) dokonywali średnio 8 takich transakcji w ciągu miesiąca. Oczywiście łączna liczba i wartość wykonanych przelewów internetowych ma niewiele wspólnego z samą branżą internetową. Polski rynek e-commerce szacowany jest na nieco ponad 13 mld zł obrotu w 2009 r., ale trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu znaczna część kupujących w sklepach internetowych i na platformach aukcyjnych decyduje się na płatność gotówką przy odbiorze towaru, część płaci też na poczcie lub w stacjonarnej placówce banku. Z kolei przychody wydawców polskich serwisów internetowych z płatnych usług to kwota rzędu kilkudziesięciu-kilkuset mln zł.

Na koniec ubiegłego roku liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w naszym kraju wyniosła 8,4 mln, o ponad milion więcej niż przed rokiem. Wartość przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w ubiegłym roku przez klientów bankowości elektronicznej sięgała 44 mld zł.

Partner merytoryczny

W 2009 r. Polacy wykonali prawie 3,4 mln internetowych transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 691 mln zł. To nadal tylko niecały 1% wartości wszystkich transakcji kartowych przeprowadzonych w tym okresie w naszym kraju. Z jednej strony mamy 44 mld zł będące przeciętną wartością wszystkich przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w Polsce w 2009 r., z drugiej zaś kwotę, która z pewnością jest znacznie niższa niż szacowane 13 mld zł obrotu krajowego rynku e-handlu. O jaki rynek walczą więc internetowi agenci rozliczeniowi? Jak twierdzą przedstawiciele największych firm z tej branży, handel online i opłaty za usługi internetowe to tylko niewielki wycinek tortu, który ich interesuje. Ten wycinek ma na razie jednak kluczowe znaczenie. Wprawdzie trudno oszacować kwotę przelewów internetowych, którymi opłacono w ubiegłym roku rozmaite transakcje w polskich sklepach i serwisach internetowych, ale znana jest liczba i wartość transakcji internetowych przeprowadzonych za pomocą kart płatniczych. Jak informuje Narodowy Bank Polski, w 2009 r. Polacy wykonali prawie 3,4 mln takich operacji o łącznej wartości 691 mln zł (wzrost o 14,5% w porównaniu z 2008 r.). To nadal tylko niecały 1% wartości wszystkich transakcji kartowych przeprowadzonych w tym okresie w naszym kraju, ale warto zauważyć, że po słabszym 2008 roku w kolejnych kwartałach 2009 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w sieci wyraźnie rosła.

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Największe firmy

PayU, właściciel systemu Platnosci.pl, informował jakiś czas temu, że w 2009 r. obsłużył transakcje o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Firma obsługuje obecnie około 5 tys. klientów – właścicieli sklepów i serwisów internetowych, do tego grona możemy zaliczyć również użytkowników platformy Allegro.pl. W ubiegłym roku obsługiwana przez PayU usługa „Płacę z Allegro” nie była jeszcze obowiązkowym elementem transakcji aukcyjnej (na aukcjach, w których jedyną dostępną metodą płatności jest przelew), ale na pewno część użytkowników z niej korzystała. Niektórzy przedstawiciele branży szacują, że transakcje dokonane przez osoby fizyczne stanowiły więcej niż połowę ubiegłorocznego obrotu PayU – spółka nie chciała się do tego odnieść. Jak miliardowy obrót przekłada się na przychody? Internetowi agenci rozliczeniowi zarabiają na prowizji liczonej od wartości każdej transakcji, zazwyczaj jest to 2–3% od przekazywanej kwoty. Przeważnie też im większe obroty generuje współpracująca firma, tym prowizja jest niższa. Prosta arytmetyka pozwala zatem oszacować ubiegłoroczne przychody PayU na 20-30 mln zł. Spółka, mimo prawnego obowiązku, nie składa sprawozdań finansowych w KRS-ie, więc musimy poprzestać na szacunkach. Z przedsiębiorstw działających na polskim rynku internetowych płatności poza PayU zauważalny udział w rynku mają też takie podmioty, jak Dotpay, Dialcom24 (Przelewy24.pl),

Internetowi agenci rozliczeniowi zarabiają na prowizji liczonej od wartości każdej transakcji, zazwyczaj jest to 2-3% od przekazywanej kwoty. 93


Artykuł reklamowy RAPORT INTERNET 2K10

Ecard i First Data Poland (Polcard). Ecard SA jako spółka giełdowa musi publikować swoje sprawozdania finansowe, a więc jej wyniki są znane. W 2009 r. zwiększyła swoje przychody z 16,2 mln zł do 25,8 mln zł, z czego 5,7 mln zł osiągnęła z rozliczania transakcji internetowych (4,4 mln zł rok wcześniej). Łączna wartość prowizji uzyskanych w tym okresie przez Dotpay i Dialcom24 wyniosła prawdopodobnie od kilku do kilkunastu mln zł w obu przypadkach, zaś First Data Poland SA mogła z tego tytułu osiągnąć 10-20 mln zł.

Łączną wartość przychodów internetowych agentów rozliczeniowych w ubiegłym roku można szacować na 50–70 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie te kwoty, łączną wartość przychodów internetowych agentów rozliczeniowych w 2009 r. można szacować na 50-70 mln zł.

Oprogramowanie

Druga z podgrup w kategorii „Usługi dla firm internetowych” miała być przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją i dystrybucją specjalistycznego oprogramowania, ułatwiającego prowadzenie internetowego biznesu. Pomysł na wydzielenie podgrupy „Oprogramowanie” okazał się trochę niefortunny. W nadesłanych ankietach często wybierały ją agencje interaktywne oraz firmy oferujące rozmaite usługi programistyczne i gotowe oprogramowanie, przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorstw osiągających przychody z szeroko rozumianej działalności internetowej. Prawdopodobnie powinniśmy taką podgrupę stworzyć w kategorii „Marketing i reklama internetowa” i umieścić tam firmy klasyfikowane jako agencje interaktywne, ale koncentrujące się bardziej na usługach IT niż na kreacji. W tym miejscu ograniczymy naszą analizę do producentów oprogramowania dla sklepów internetowych, a ściślej – produktów gotowych.

Wartość rynku

Każdy sklep internetowy wymaga do działania specjalistycznego systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2009 r. liczba witryn umożliwiających złożenie zamówienia online na różne towary mogła się zbliżyć do 10 tys., rynek oprogramowania dla e-handlu jest w Polsce całkiem spory. Podobnie jak przed rokiem, na potrzeby naszych badań przygotowaliśmy własną bazę polskich sklepów internetowych. Do czasu publikacji raportu „Internet 2k10” dysponowaliśmy liczącą 9957 rekordów wstępną wersją bazy, która nie została jeszcze oczyszczona z duplikatów i niedziałających adresów. Przypuszczalnie po wykonaniu tych czynności z katalogu powinno zniknąć kilkaset witryn.

Partner wydania

W SIECI LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO Juliusz Stawiński Doradca Zarządu ds. Rynku eCard S.A. Agent Rozliczeniowy www.ecard.pl

Każdy Klient sklepu czy serwisu internetowego oferującego możliwość nabycia towaru bądź usługi zastanawia się niejednokrotnie, czy dokonując transakcji ma pewność bezpieczeństwa swoich danych. Mimo obaw (szczególnie osób, które zdecydowały się na zakup w Internecie po raz pierwszy), obroty polskich sklepów internetowych systematycznie rosną. Świadczy to o coraz większym zaufaniu konsumentów: tak do podmiotów oferujących swoje towary i usługi w Sieci, jak i do nowoczesnych form płatności. Dokonując transakcji należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności. Nie mamy oczywiście obaw zamawiając towar w sklepie, który istnieje na rynku od kilku lat czy ma rozpoznawalną markę. Często jednak trafiamy na sklep czy serwis, o którym nic nie wiemy. Warto w takim wypadku samodzielnie sprawdzić, czy podmiot gospodarczy prowadzący sklep podał szczegółowe dane kontaktowe na stronie, czy sklep posiada regulamin i jaki jest tryb składania reklamacji, jakie są opłaty i warunki zakupu. Należy również sprawdzić, jak wygląda sprawa wysyłki towaru i terminy z tym związane. Jeżeli sklep umożliwia odbiór osobisty towaru, oznacza to najczęściej, że firma rzeczywiście istnieje i jest wiarygodna. eCard S.A. jako dostawca rozwiązań płatności w Internecie, podpisując ze sklepami umowy na obsługę transakcji, każdorazowo weryfikuje sklep przed zawarciem umowy. Wymaga wielu istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, których umieszczenie na stronie internetowej sklepu podnosi bezpieczeństwo obsługi transakcji, przez co bezpieczeństwo samego Klienta dokonującego zakupu. Klient każdorazowo widząc logo eCard S.A. na stronie sklepu może mieć pewność, że jest to sprawdzony i wiarygodny partner.

eCard S.A. Biuro Handlowe Ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Tel. 22 493 44 90 Fax. 22 493 44 00 www.ecard.pl

94


RAPORT INTERNET 2K10

Ile polskich firm handlujących w sieci używa własnych systemów informatycznych, ile decyduje się na oprogramowanie przygotowane na indywidualne zamówienie, a ile korzysta z produktów „pudełkowych”? W raporcie „e-commerce 2009” zadaliśmy firmom takie pytanie. Na własnych rozwiązań pracowała w 2008 r. prawie jedna czwarta przebadanych sklepów, 23% ankietowanych używało gotowych lub samodzielnie zmodyfikowanych rozwiązań na licencji open source, a największa grupa, licząca 54% podmiotów, wybrała platformy sklepowe, rozwiązania „pudełkowe” bądź zleciła przygotowanie oprogramowania zewnętrznej firmie.

Co najmniej 3,9 tys. polskich sklepów internetowych używa obecnie oprogramowania „pudełkowego” lub wykorzystuje platformy handlowe. W marcu 2009 r. zidentyfikowaliśmy oprogramowanie 43% z 7,2 tys. sklepów obecnych wówczas w naszej bazie. W czerwcu 2010 r. powtórzyliśmy to badanie i tym razem w katalogu liczącym już prawie 10 tys. adresów udało się nam rozpoznać systemy i platformy handlowe wykorzystywane w 4 tys. internetowych punktach handlowych. Jak wcześniej wspomnieliśmy, badanie zostało przeprowadzone na „nieoczyszczonej” wersji bazy, a więc wyniki mogą być obarczone niewielkim błędem. Ile wart jest rynek gotowych rozwiązań dla e-commerce? Sprawdźmy najpierw, które systemy są wśród handlujących w sieci firm najpopularniejsze.

Największe firmy

Gotowe systemy do obsługi internetowego handlu możemy podzielić na

Partner merytoryczny

Partner wydania

Udzia³ w rynku oprogramowania dla polskich sklepów internetowych (estymacja) 11,6

SOTESHOP

11,1

KQS.store

13,8 13,4

9,2 8,6

Shoper.pl

8,5

iStore.pl 5,9

osCommerce

9,3

8,9

5,6 5,0 5,6 5,1

IAI-Shop.com Home.pl Business Shop oscGold

5,5

3,3

5,1

Otwarte24.pl

6,0

4,1 3,9

OpenSolution.org (%) 0

2

4

6

8

czerwiec 2010

10

12

14

16

marzec 2009

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r., czerwiec 2010 r.

rozwiązania „pudełkowe” – pieniądze wydajemy jednorazowo (ew. na aktualizacje) i sami troszczymy się o hosting witryny sklepu; bezpłatne oprogramowanie dostępne na licencji open source oraz platformy handlowe, czyli połączenie oprogramowania z usługą hostingu – w tym przypadku przeważnie płacimy co miesiąc procentową prowizję od wartości wygenerowanego przez sklep obrotu. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych w 2010 r. gotowych rozwiązań dla e-handlu znalazły się cztery rozwiązania „pudełkowe” (SOTESHOP, KQS.store, Shoper.pl, oscGold), dwa systemy open source (osCommerce, OpenSoluton.org) i cztery platformy sklepowe (iStore.pl, IAI-Shop.com, Home.pl Business Shop, Otwarte24.pl). Podobnie jak przed rokiem, największą popularnością cieszyły się trzy produkty z pierwszej grupy – SOTESHOP, KQS.store i Shoper.pl – choć udział rynkowy dwóch pierwszych wyraźnie się zmniejszył. Z systemów „pudeł-

www.internetstandard.pl

Trzy najpopularniejsze w Polsce gotowe rozwiązania do obsługi handlu internetowego to podobnie jak przed rokiem SOTESHOP, KQS.store i Shoper.pl. kowych” najwięcej zyskał oscGold wykorzystywany w 2010 r. przez 5,5% sklepów (wzrost 2,2 pkt proc.). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło zainteresowanie platformami handlowymi IAI-Shop.com i Home.pl Business Shop, zmalał natomiast udział iStore.pl (QXL Poland) i Otwarte24.pl (Grupa O2.pl). Od marca 2009 r. do czerwca 2010 r. zmniejszył się odsetek sklepów wykorzystujących oprogramowanie osCommerce, a zainteresowanie darmowym systemem OpenSolution.org tylko nieznacznie się zwiększyło.

95


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wybierz najlepsze rozwiÄ&#x2026;zania:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

www.internetstandard.pl

96


RAPORT INTERNET 2K10

Jak to siÄ&#x2122; przekĹ&#x201A;ada na przychody firm oferujÄ&#x2026;cych poszczegĂłlne rozwiÄ&#x2026;zania? Szacowanie wartoĹ&#x203A;ci ich sprzedaĹźy nie jest Ĺ&#x201A;atwe, zwĹ&#x201A;aszcza gdy mĂłwimy o rozwiÄ&#x2026;zaniach â&#x20AC;&#x17E;pudeĹ&#x201A;kowychâ&#x20AC;?. Praktyka pokazuje, Ĺźe producenci oprogramowania sprzedajÄ&#x2026; duĹźo wiÄ&#x2122;cej licencji niĹź mogĹ&#x201A;oby to wynikaÄ&#x2021; z naszego badania. Spora czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; klientĂłw decyduje siÄ&#x2122; na zakup, ale albo rezygnuje później z uruchomienia sklepu, albo teĹź szybko wypada z biznesu. W naszej bazie naliczyliĹ&#x203A;my 449 witryn dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na najpopularniejszym w zestawieniu oprogramowaniu SOTESHOP, jednoczeĹ&#x203A;nie wiemy teĹź, Ĺźe firma Sote sprzedaĹ&#x201A;a w 2008 r. ponad 800 licencji. Z innymi rozwiÄ&#x2026;zaniami â&#x20AC;&#x17E;pudeĹ&#x201A;kowymiâ&#x20AC;? moĹźe byÄ&#x2021; podobnie. Przychody wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli platform handlowych moĹźna szacowaÄ&#x2021; na podstawie liczby obsĹ&#x201A;ugiwanych witryn, przypuszczalnej Ĺ&#x203A;redniej sprzedaĹźy

Partner merytoryczny

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; polskiego rynku gotowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla e-handlu w 2009 r. mogĹ&#x201A;a wynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; okoĹ&#x201A;o 15â&#x20AC;&#x201C;20 mln zĹ&#x201A;. pojedynczego sklepu i Ĺ&#x203A;redniej prowizji od obrotu. MoĹźna teĹź odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; do wynikĂłw IAI SA (platforma IAIShop.com), ktĂłra od niedawna notowana jest na rynku NewConnect i publikuje swoje sprawozdania finansowe. W 2009 r. firma osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a 2,1 mln zĹ&#x201A; przychodu netto, co oznacza wzrost o okoĹ&#x201A;o 40% w porĂłwnaniu do roku poprzedniego. Cztery najpopularniejsze rozwiÄ&#x2026;zania z pierwszej dziesiÄ&#x2026;tki prezentowanej na wykresie prawdopodobnie nie przynoszÄ&#x2026; swoim wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielem duĹźo wyĹźszych kwot. DoliczajÄ&#x2026;c przychody mniejszych firm, ktĂłre w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci

Partner wydania

osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; sprzedaĹź rzÄ&#x2122;du kilkuset tys. zĹ&#x201A; rocznie, moĹźemy oszacowaÄ&#x2021; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; polskiego rynku gotowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla e-commerce na okoĹ&#x201A;o 15â&#x20AC;&#x201C;20 mln zĹ&#x201A; w 2009 r.

Hosting i domeny

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rynku

Jakie obroty generuje polski rynek usĹ&#x201A;ug hostingowych? Trudno powiedzieÄ&#x2021;, gdyĹź jak ustaliliĹ&#x203A;my, do tej pory nie podjÄ&#x2122;to ani jednej prĂłby dokĹ&#x201A;adnego zbadania tego rynku. Na poczÄ&#x2026;tku wypadaĹ&#x201A;oby okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, co rozumiemy pod pojÄ&#x2122;ciem â&#x20AC;&#x17E;usĹ&#x201A;ugi hostingowejâ&#x20AC;?. NajwiÄ&#x2122;ksze firmy z branĹźy oferujÄ&#x2026; peĹ&#x201A;en wachlarz usĹ&#x201A;ug, z ktĂłrych najwaĹźniejsze to utrzymywanie skrzynek pocztowych, serwery wirtualne, serwery dedykowane i kolokacja. WaĹźnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; biznesu sÄ&#x2026; takĹźe usĹ&#x201A;ugi rejestracji domen, ktĂłre jednak moĹźemy uznaÄ&#x2021; za oddzielny rynek â&#x20AC;&#x201C; prawie wszyscy dostawcy hostingu oferujÄ&#x2026;

ArtykuĹ&#x201A; reklamowy

+BLT[ZCLPJCF[LPT[UPXPTLPNFSDKBMJ[PXBÇ&#x20AC;TFSXJTJOUFSOFUPXZ zawsze blisko Ciebie

F$PNNFSDFOBTLSĂ&#x201C;UZ &YUFOEFE4JUFTUPVOJLBMOBOBQPMTLJN SZOLVVTÂ?VHBPGFSPXBOBQS[F[TLMFQJOUFS OFUPXZLPMQPSUFSQM1PMFHBPOBOBVSVDIP NJFOJVJPCTÂ?VE[FTLMFQVJOUFSOFUPXFHP XFXTLB[BOFKQS[F[QBSUOFSBCJ[OFTPXFHP EPNFOJF 6SVDIPNJFOJFFTLMFQVUSXBǧSFEOJPEXB UZHPEOJFJOJFHFOFSVKFÇťBEOZDILPT[UĂ&#x201C;X QPTUSPOJFĂŞSNZ LUĂ&#x201C;SBLPS[ZTUB[UFKVTÂ?VHJ ;PGFSUZLPMQPSUFSQMLPS[ZTUBKĆžD[PÂ?PXJXZ EBXDZ NJO"YFM4QSJOHFS1PMTLB &EJQSFTTF 1PMTLB ( +PSB[QPOBETFSXJTĂ&#x201C;XJOUFSOF UPXZDINJO#JCMJPOFULB $IJQQM %[JFOOJL *OUFSOBVUĂ&#x201C;XJ(SBOJDFQM m8ESPÇťFOJF&YUFOEFE4JUFTUPQSPTUZTQPTĂ&#x201C;C NPOFUZ[PXBOJBSVDIVXTFSXJTJF LUĂ&#x201C;SZXD[F ǧOJFKNJBÂ?OJFLPNFSDZKOZDIBSBLUFSmNĂ&#x201C;XJ 3PCFSU4PÂ?LJFXJD[ QFÂ?OPNPDOJL[BS[ĆžEV ETTUSBUFHJJJSP[XPKVX,PMQPSUFS[FFCJ[ OFTmTQĂ&#x201C;Â?DF LUĂ&#x201C;SBKFTUXÂ?BǧDJDJFMFNTLMFQV LPMQPSUFSQMm4QS[FEBÇťHFOFSPXBOBQS[F[ XTQĂ&#x201C;Â?QSBDVKĆžDF[OBNJTFSXJTZEZOBNJD[OJF SPǧOJF DPEBKFXZNJFSOFLPS[ZǧDJĂŞOBOTP XFOBT[ZNQBSUOFSPN8ESPÇťFOJFUBLJFHP SP[XJĆž[BOJBtOBXÂ?BTOĆžSÇ&#x2039;LÇ&#x2039;uCZÂ?PCZEMBOJDI LPT[UPXOFJD[BTPDIÂ?POOF"NZ E[JÇ&#x2039;LJOB

T[ZNXJFMPMFUOJNEPǧXJBED[FOJPNJQPTJBEB OFKUFDIOPMPHJJ CF[LPT[UPXP[BQFXOJBNZJN CPHBUĆžPGFSUÇ&#x2039;JEPCSFXBSVOLJIBOEMPXF 4LMFQZPQBSUFOBUFDIOPMPHJJLPMQPSUFSQM TĆžXQFÂ?OJEPTUPTPXBOFHSBĂŞD[OJFEPXZNP HĂ&#x201C;XCJ[OFTPXFHPQBSUOFSB XQS[ZQBELVKVÇť GVOLDKPOVKĆžDZDITFSXJTĂ&#x201C;XXZHMĆžEBKĆžKBLJDI JOUFHSBMOBD[Ç&#x2039;ǧÇ&#x20AC;%[JÇ&#x2039;LJVTÂ?VE[F&YUFOEFE 4JUFTXÂ?BǧDJDJFMFQPSUBMJJTFSXJTĂ&#x201C;XNPHĆž QS[FETUBXJÇ&#x20AC;TXPJNVÇťZULPXOJLPNCPHBUĆž PGFSUÇ&#x2039;IBOEMPXĆžQS[ZKFEOPD[FTOZN[BDIP XBOJVTXPKFKEPNFOZ MBZPVUVJOJF[BMFÇťOPǧDJ .BKĆžUFÇťHXBSBODKÇ&#x2039;QFÂ?OFHPCF[QJFD[FÇ?TUXB JTVXFSFOOPǧDJCB[XÂ?BTOZDIVÇťZULPXOJLĂ&#x201C;X 0GFSPXBOZQS[F[LPMQPSUFSBQMVOJXFSTBMOZ BTPSUZNFOUQP[XBMBOBQS[ZHPUPXBOJFPGFSUZ EPQBTPXBOFKEPQSBXJFLBÇťEFKUFNBUZLJ TFSXJTV m#BSE[PJTUPUOZNBSHVNFOUFN QS[FNB XJBKĆžDZN[BTLPS[ZTUBOJFN[&YUFOEFE4JUFT

PGFSPXBOFHPQS[F[LPMQPSUFSQMKFTUGBLU  ÇťFOJFUZMLP[ZTLVKFNZEPEBULPXFÇşSĂ&#x201C;EÂ?P QS[ZDIPEĂ&#x201C;X MFD[EBKFNZOBT[ZNVÇťZULPX OJLPNNPÇťMJXPǧÇ&#x20AC;TLPS[ZTUBOJB[OPXFK GVOLDKPOBMOPǧDJmQPELSFǧMB3BGBÂ?,BNJÇ?TLJ ["YFM4QSJOHFSm8TQĂ&#x201C;Â?QSBDB[LPMQPSUFSQM EBKFVÇťZULPXOJLPNOBT[ZDITFSXJTĂ&#x201C;XEPTUÇ&#x2039;Q EPUZTJÇ&#x2039;DZQP[ZDKJ QS[FEFXT[ZTULJN LTJƞǝFL QÂ?ZU$% ĂŞMNĂ&#x201C;X HJFSJQSPHSBNĂ&#x201C;X NVMUJNFEJBMOZDI%[JÇ&#x2039;LJVTÂ?VE[F&YUFOEFE 4JUFTVÇťZULPXOJDZNPHĆžSPCJÇ&#x20AC;[BLVQZ  BDPXBÇťOJFKT[F QPEOBT[ĆžNBSLĆž LPMQPSUFSQM[BQFXOJB r OBS[Ç&#x2039;E[JBJOUFHSBDZKOF r XZLPS[ZTUBOJFOBS[Ç&#x2039;E[JXZT[VLJXBOJB /FU4QSJOUQM r QFÂ?OĆžPCTÂ?VHÇ&#x2039;MPHJTUZD[OĆžLMJFOUĂ&#x201C;XTLMFQV JOUFSOFUPXFHP r #JVSP0CTÂ?VHJ,MJFOUB r VEPTUÇ&#x2039;QOJFOJFXÂ?BTOZDITFSXFSĂ&#x201C;XJÂ?ĆžD[ r QSPTUFJUSBOTQBSFOUOFSP[MJD[FOJB

%FGJOJDKB&YUFOEFE4JUFT 6EPTUÇ&#x2039;QOJFOJF[BEBSNPQFÂ?OPXBSUPǧDJPXFHPTLMFQVXMBZPVDJFJ[QSPEVLUBNJ EPTUPTPXBOZNJEPXZNPHĂ&#x201C;XQBSUOFSBXFXTLB[BOFKEPNFOJFQS[ZXTQĂ&#x201C;Â?QSBDZSP[MJ D[BOFKXNPEFMVQSPXJ[KJPETQS[FEBÇťZ www.internetstandard.pl

97


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

W 2009 r. polskie rynek usług hostingowych mógł osiągnąć obroty rzędu 120 mln zł. Wartość rynku usług rejestracji i utrzymania domen szacowana jest na 100 mln zł, z czego około 40% mogą stanowić przychody NASK. rejestrację domen, ale nie wszyscy rejestratorzy zajmują się hostingiem. Dostawców usług hostingowych warto podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy firmy, które pobierają opłaty za swoje usługi bezpośrednio od swoich klientów, w drugiej natomiast znajdą się dostawcy darmowego hostingu, którzy czerpią przychody z emisji reklam w utrzymywanych serwisach. Druga grupa leży w zasadzie poza obszarem naszych zainteresowań – dla tych przedsiębiorstw ważny jest przede wszystkim rynek reklamy online.

Partner wydania

Liczba aktywnych nazw domeny .PL w DNS 1 800 000

600 000

2008

1 kw. 2009

1 629 929

2007

1 538 742

1 370 942

800 000

1 323 454

1 000 000

557 091

1 200 000

762 656

1 400 000

1 438 023

1 600 000

400 000 200 000 0

2006

2 kw. 2009

3 kw. 2009

4 kw. 2009

ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r.

Co dalej? Aby oszacować łączne przychody polskich firm ze sprzedaży usług hostingowych należałoby zsumować ich obroty i odjąć tę ich część, która pochodziła z usług rejestracji domen. Warto zatem w pierwszej kolejności przeanalizować polski rynek rejestratorów. Tę część branży od pewnego czasu stara się badać NASK, choć z oczywistych względów w swoich badaniach uwzględnia tylko domeny z końcówką .PL. Ponieważ jednak rejestracja i utrzymywanie tych domen generuje gros obrotów polskich rejestratorów,

dane NASK na pewno mają też przełożenie na cały krajowy rynek domenowy. Na koniec ubiegłego roku całkowita liczba aktywnych domen .PL wyniosła 1,63 mln (wzrost o 23,4% r/r), z czego prawie 880 tys. to domeny zarejestrowane po raz pierwszy w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Biorąc pod uwagę fakt, że około 97% domen .PL obsługują partnerzy NASK i uwzględniając oficjalny cennik tej instytucji, wartość jej przychodu z usług rejestracji domen szacujemy na około 40 mln zł. Z drugiej strony, Marcin Kuźmierz pełniący funkcję dyrektora zarządzającego w Home.pl sp.j.,

Firmy oferujące usługi hostingowe i rejestratorzy domen Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1

1

2 4 3 8 6 7 5 9 10 11 12 13 16 14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

16

17

17

Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j. NetArt SA S.K.A. KEI Jump sp.j. ATM SA Ogicom sp. z o.o. Az.pl sp.j. Beyond.pl sp. z o.o. OVH sp. z o.o. Agnat sp. z o.o. Domainmaker sp. z o.o. Domeny.pl sp. z o.o. Active 24 sp. z o.o. OF.PL sp. z o.o. HostingCenter sp. z o.o. Hostersi sp. z o.o. Sisco IT Group Polska sp. z o.o. IQ Pl sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

48 701

48 701

192 450 9 633

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

39 310

39 310

32 500* 13 000* 21 660 188  795 9 385 9 165 10 000* 9 500* 8 242 11 000* 7 310 5 000* 4 412 4 100* 3 570 3 400* 3 300* 2 700* 1 400* 1 304 1 600* 1 461

27 000* 11 500* 11  408 8 846 8 000* 75 00* 7 310 4 412 3 570 3 100* 3 000* 2 400* 1  304 1 300*

1 500* 1 200*

1 262

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

9 979

10 388 898

10 979

Aktywa razem (2008) Adres strony WWW tys. zł 13 890 home.pl

10 452 247 834 233 543 317 972 334 742 1 529 1 754 1 943 4 497 3 133

1 262 1 000* www.internetstandard.pl

1997

netart.pl kei.pl atm.com.pl ogicom.pl az.pl beyond.pl ovh.pl domena.pl domainmaker.pl domeny.pl active24.pl of.pl hostingcenter.pl hostersi.pl

190 95 274 32

2 119 267 1 100 758

16 742 1 679 1 891 1 352

3

125

586

12

178

454 sisco.com.pl iq.pl

Rok powstania

98

1997 2002 1994 2002 1996 2007 2004 2002 2003 2003 2005 2003 1999 2007 1995 2000


RAPORT INTERNET 2K10

Na koniec ubiegłego roku całkowita liczba aktywnych domen .PL wyniosła 1,63 mln. uważa (patrz wywiad w dalszej części raportu), że obroty całego polskiego rynku rejestracji i utrzymania domen to około 100 mln zł rocznie, wliczając przychody NASK. Zakładając, że to oszacowanie może odpowiadać rzeczywistej wartości rynku, około 60 mln zł ze sprzedaży takich usług przypada na partnerów NASK. W 2009 r. łączne przychody polskich firm hostingowych obecnych w naszej tabeli rankingowej mogły wynieść około 180 mln zł. Odejmując od tej kwoty 60 mln zł, czyli szacowaną wartość sprzedaży usług rejestracji i utrzymania domen, zostaje nam około 120 mln zł na usługi hostingowe i poboczną działalność dostawców hostingu (np. pakiety zawierające oprócz hostingu oprogramowanie serwisu czy sklepu internetowego). Trzeba jednak dodać, że ze względu na trudności ze zdobyciem danych w naszym rankingu zabrakło kilku ważniejszych firm, głównie firm telekomunikacyjnych oferujących usługi kolokacji, a przychody za 2009 rok dla większości przedsiębiorstw obecnych w zestawieniu zostały przez nas oszacowane.

Liczba firm

Partner merytoryczny

my natomiast naliczyliśmy 48 organizacji, które prawdopodobnie mają największy udział w obrotach rynku. Usługi hostingowe oferuje też całkiem sporo małych, jednoosobowych firm, które wynajmują tanie serwery za granicą i odsprzedają przestrzeń dyskową klientom z Polski, doliczając sobie oczywiście pewną marżę. Niestety tutaj rejestr REGON do niczego się nam nie przyda. Wprawdzie znajdziemy w nim 5 tys. przedsiębiorstw przypisanych do podklasy PKD 63 11 Z „przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność”, sprawdziliśmy jednak, że słowo „hosting” w tej definicji ma niewiele wspólnego z rynkiem usług hostingowych – podklasę 63 11 Z wybierają firmy prowadzące bardzo zróżnicowaną działalność.

Geografia rynku

Ze względu na niewielką liczbę firm w tej grupie, przygotowaliśmy tylko jedną mapę, na której znalazły się wszystkie przedsiębiorstwa z naszego katalogu. Jak widać, dwaj liderzy rynku usług hostin-

gowych – Home.pl i NetArt – mają siedziby poza stolicą, pierwsza firma ulokowała się w Szczecinie, druga zaś w Krakowie. W Warszawie swoje biuro ma natomiast trzecia w rankingu spółka ATM. Najważniejsze polskie przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą usług hostingowych i rejestracji domen działają tylko w kilku regionach kraju. Najwięcej znajdziemy ich w województwie śląskim, choć są to głównie małe firmy. Trzy większe podmioty z branży działają też w Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu, a żadnego liczącego się dostawcy usług hostingowych nie znajdziemy w województwach opolskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Dwaj liderzy rynku usług hostingowych działają poza Warszawą. Home.pl ma siedzibę w Szczecinie, a NetArt w Krakowie.

Geografia rynku: baza firm i liderzy rynku usług hostingowych*

Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j.

Ile podmiotów działa na polskim rynku hostingu i rejestracji domen? Odpowiedź ponownie próbowaliśmy znaleźć, zaglądając najpierw do dedykowanych branży katalogów firm. Baza serwisu PolskiHosting.pl liczy 34 wpisy, a w katalogu Hostingi.pl jest ich 60. W czerwcu 2010 r. na liście partnerów NASK było 58 przedsiębiorstw z Polski,

Na polskim rynku usług hostingowych i rejestracji domen liczy się mniej niż 50 przedsiębiorstw.

Partner wydania

ATM SA

NetArt SA S.K.A.

* na podstawie rankingu za 2009 r.

www.internetstandard.pl

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

99


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Formy prawne: rynek us³ug hostingowych

Formy w³asnoœci: rynek us³ug hostingowych

4,3%

Formy w³asnoœci: liderzy rynku us³ug hostingowych 12,5%

10,9%

6,5%

8,7%

10,9% 8,7%

Partner wydania

12,5%

10,9%

52,2%

69,6%

12,5%

62,5%

17,4% W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Równo 80% firm hostingowych z naszego katalogu znajduje się pod kontrolą polskiego kapitału. Struktura własnościowa, formy prawne

Równo 80% firm hostingowych z naszego katalogu znajduje się pod kontrolą polskiego kapitału. Tylko 4 z 48 analizowanych przedsiębiorstw są własnością zagraniczną, a pozostałe firmy stanowiły

własność mieszaną. Zrezygnowaliśmy z publikowania oddzielnego wykresu dla firm z tabeli rankingowej – różnice były bardzo niewielkie. Wśród przedsiębiorstw działających w analizowanej branży, najchętniej wybieraną formą prawną była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a tylko 17% firm to jednoosobowe działalności gospodarcze. Stosunkowo popularna jest też spółka cywilna – w tej formie działa około 11% dostawców usług hostingowych.

Największe firmy

W tabeli rankingowej zebraliśmy dane finansowe dla 17 podmiotów działających na krajowym rynku hostingu i rejestracji domen internetowych. Ich łączne przychody mogły się zwiększyć w ubiegłym roku ze 142 mln zł do niecałych 180 mln zł (wzrost o 26,7%). Należy

Liderem polskiego rynku usług hostingowych w 2009 r. była firma Home.pl z 49 mln zł przychodu. Drugie miejsce zajął krakowski jednak zwrócić uwagę na to, że przeważająca część kwot za 2009 rok to wartości szacunkowe. Skąd się wzięły te oszacowania? Wykorzystaliśmy informacje pochodzące z raportów NASK o polskim rynku rejestracji domen, a także wyniki własnych badań, w których sprawdziliśmy m.in. które przedsiębiorstwa hostują ponad 14 tys. najpopularniejszych w Polsce serwisów internetowych (lista z DoubleClick Adplannera).

Wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce

www.internetstandard.pl

100


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Udzia³ rejestratorów* w rynku domen .PL 25,81 27

Home.pl

24,80 24

NetArt 9,76 9 7,96 8

AZ.pl Consulting Service Michau Enterprises

3,86 4

Dinfo Systemy Internetowe

3,40 4

DomainMaker Active24

b.d.

2,28

1,41 2

Onet.pl Varia

4,93

3

0,88 b.d. 14,91 17

Pozostali (%) 0

5

* dziesiêciu najwiêkszych partnerów NASK spoœród tych, którzy zgodzili siê na publikacjê informacji o wartoœci ich udzia³u w rynku

Wśród polskich dostawców hostingu mamy dwóch niekwestionowanych liderów. Pierwsze miejsce należy do Home.pl sp.j., która w zeszłym roku zanotowała 24-proc. wzrost obrotów z 39,3 mln zł do 48,7 mln zł. Zwróćmy uwagę na wynik netto spółki za 2008 rok – prawie 10 mln zł, co odpowiadało 91% wartości jej kapitałów własnych. W ubiegłym roku szczecińska spółka zaoferowała swoim klientom kilka nowych usług (np. livechat, oprogramowanie sklepu internetowego ProfitCRM, hosting dedykowany), kilka innych rozwinęła (np. poczta, zwiększenie pojemności serwerów wirtualnych), a także zdobyła Złoty Laur Konsumenta 2009 w kategorii „Usługi hostingowe – Rejestracja domen, Serwery WWW, Sklepy internetowe”. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się krakowski NetArt (m.in. Nazwa.pl, Serwery.pl). Firma nie chciała ujawnić swoich wyników finansowych, więc spróbowaliśmy je oszacować. Z naszych analiz wynika, że w 2009 r. NetArt

10

15

4 kw. 2009

20

25

30

4 kw. 2008

ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r

Największe polskie przedsiębiorstwa hostingowe osiągają maksymalnie kilkanaście mln zł przychodu z usług związanych z domenami. mógł osiągnąć 32,5 mln zł przychodu, o około 20% więcej niż rok wcześniej. Wprawdzie udział NetArt w polskim rynku rejestracji domen jest prawie taki sam jak udział Home.pl (25–26%), ale nasze badania wykazały, że spółka z Krakowa hostuje o połowę mniej najpopularniejszych polskich witryn niż lider rankingu. W czerwcu 2009 r. drugi największy dostawca hostingu w Polsce uzyskał akredytację ICANN, która umożliwia mu rejestrację domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) bezpośrednio u operatorów poszczególnych rozsze-

www.internetstandard.pl

rzeń, a we wrześniu uruchomił własną giełdę domen. Trzecia lokata w rankingu za 2008 rok przypadła innej spółce z Krakowa, KEI Jump, której obroty mogły wówczas wynieść nieco ponad 11 mln zł. Szacujemy, że w 2009 r. KEI zwiększyło sprzedaż do około 13 mln zł. Miniony rok przyniósł kilka zmian w ofercie spółki – pojawiły się nowe funkcje w panelu administracyjnym serwerów, spadły również ceny transferu oraz pasma dla serwerów fizycznych i kolokacji. KEI zdobyło też Srebrny Laur Konsumenta 2009 w tej samej kategorii co Home.pl. W naszym zestawieniu firm hostingowych znalazły się trzy przedsiębiorstwa, które zarabiają głównie na usługach kolokacji serwerów – ATM, Beyond.pl i HostingCenter. Pierwsza spółka uplasowała się na czwartym miejscu w tabeli z przychodami rzędu 11,4 mln zł. W 2009 r. ATM zwiększyła obroty ze sprzedaży usług hostingowych aż o 89%. Pozostałe przedsiębiorstwa z rankingu prawdopodobnie nie przekroczyły w 2008 r. progu 10 mln zł przychodu, ale rok później tę barierę mogły naszym zdaniem pokonać Az.pl i OVH. W rankingu zabrakło niestety dużych firm telekomunikacyjnych (np. GTS Polska, Netia, Telekomunikacja Polska czy Exatel), które w ramach jednego podmiotu świadczą wiele różnych usług, w tym usługi kolokacji. Nie chciały ujawnić, jaką część przychodu osiągają z rynku hostingu. Na koniec analizy warto jeszcze rzucić okiem na udział poszczególnych partnerów NASK w rynku rejestracji domen. Zakładając, że obroty krajowego rynku rejestracji i utrzymania domen z wyłączeniem przychodów NASK osiągnęły w ubiegłym roku wartość rzędu 60 mln zł, a udział poszczególnych firm w całym rynku odpowiada mniej więcej ich udziałowi w rynku domen .PL, można stwierdzić, że największe polskie przedsiębiorstwa hostingowe osiągają maksymalnie kilkanaście mln zł przychodu z usług związanych z domenami. Do zbadania pozostaje jeszcze dynamicznie rozwijający się rynek wtórny, którego obroty na chwilę obecną trudno oszacować. 

101


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

cdldXoZhcZgdol^|oVc^ViZaZ`dbjc^`VXn_cZ 6IB6CYaVedgiVa^^bZY^‹l YdhięeYd>ciZgcZijYdhidhdlVcnYdlnbV\VńedgiVa^Yd&%<W$h `dad`VX_VhoV[hZglZgdlnX]lcdldXoZhcnX]XZcigVX]YVcnX]#

6IB6CYaVW^ocZhj c^ZoVldYcn!\lVgVcidlVcnYdhiŸeYd>ciZgcZij&%!&%%!&%%%BW$h `dad`VX_V^]dhi^c\lcdldXoZhcnX]XZcigVX]YVcnX] igVchb^h_VYVcnX]^h^ZX^gdoaZ\¨Z jh¨j\^iZaZ[dc^XocZ# OVj[Va^cVbb#^c#/  IZaZl^o_VEdah`VH#6# IKCH#6# IZaZl^o_VEdahViH#6# BIKCZildg`hEdah`V =7DEdah`V 8VcVa 8n[gdln 6\dgVH#6# EgZhhejWa^XV Edah`VegZhhZ 6mZaHeg^c\ZgEdah`V >9<EdaVcYH#6# 7dcc^Zg7jh^cZhhEdah`V <VYj"<VYj<<CZildg`H#6# CVhoV@aVhV d'#ea <gdcd#cZi <gjeVDcZi#eaH#6# >CI:G>6#EAH#6# L^gijVacVEdah`VH#6# =dbZ#ea B^c^hiZghild;^cVch‹ledgiVa^ciZgcZidln B^c^hiZghildDWgdcnCVgdYdlZ_ JgoąYEViZcidlnGE ;di`V#ea H]ddiZgh#EA

EdocV_cVho|d[ZgiŸ^hegVlY„cVhoZ gZ[ZgZcX_ZcVlll#VibVc#ea

iZa#''*&*+&%%!W^ocZh5VibVc#ea 6IB6C_ZhibVg`|]VcYadl|6IBH#6# www.internetstandard.pl

102


RAPORT E-COMMERCE 2009

Home.pl: walka o 3.–4. pozycję będzie zażarta O finansach, cenach rejestracji domen, rynku pierwotnym oraz układzie sił wśród polskich rejestratorów domen rozmawiamy z Marcinem Kuśmierzem, dyrektorem zarządzającym Home.pl sp.j.

Marcin Kuśmierz dyrektor zarządzający Home.pl sp.j. Jakie usługi świadczycie klientom? Która z Waszych działalności ma największy procentowy udział w przychodach? Home.pl posiada najszerszą ofertę usług spośród krajowych dostawców usług hostingowych. W ofercie są m.in. hosting linux, hosting windows, serwery dedykowane, domeny (krajowe, zagraniczne, globalne), poczta elektroniczna, sklepy internetowe, certyfikaty SSL, oprogramowanie Kaspersky Lab, e-marketing (AdWords, pozycjonowanie stron WWW). W bieżącym roku zamierzamy rozszerzyć ofertę usług w każdej z wymienionych powyżej kategorii. Największy udział w przychodach generują usługi serwerów wirtualnych (hosting linux) oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych, w szczególności .PL. Jakie wyniki finansowe mieliście w 2009 r. i jakie są wasze prognozy finansowe na ten rok? Odnotowaliśmy istotny wzrost zarówno w przychodach jak i zyskach firmy. W 2009 r. przychody wyniosły 48,8 mln zł, zysk brutto – 14,6 mln zł, rok wcześniej było to odpowiednio 39,3 mln zł i 9,97 mln zł. W 2010 r. również spodziewamy się wzrostu przychodów oraz zysku firmy.

Jakie korzyści dla siebie widzicie w akcji „Internetowa Rewolucja” – wspólnej inicjatywie Google, PKPP Lewiatan i Home.pl, objętej patronatem Ministerstwa Gospodarki? O ile chcecie za pomocą tej akcji zwiększyć liczbę swoich klientów? Obecnie około 50% polskich firm nie posiada własnej strony internetowej. Celem „Internetowej Rewolucji” jest edukacja przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania usług internetowych jako narzędzi do wspomagania prowadzonej

Obecnie około 50% polskich firm nie ma własnej strony internetowej. działalności gospodarczej. Posiadanie serwisu WWW i wykorzystywanie usług reklamowych w internecie to najtańsze i najbardziej efektywne formy dotarcia do potencjalnych klientów. Co na rynku domen zmieni wprowadzenie przez ICCAN nowych końcówek domen? Czy długoterminowe inwestowanie w domeny, w celu późniejszego odsprzedania będzie miało wciąż jakiś sens? Wprowadzenie nowych typów domen przez ICANN będzie miało raczej niewielki wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju rynku domen. Najbardziej lukratywne jest

www.internetstandard.pl

wciąż inwestowanie w popularne domeny TLD (.com, .net, .org), krajowe oraz europejską. Przebojem najbliższych lat ma szansę stać się domena .CO (domena krajowa – Kolumbia), która traktowana jest jako alternatywa dla .COM. W odróżnieniu od konkurencji nie prowadzicie giełdy domen, dlaczego? Tak zwany rynek wtórny w Polsce jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i cechuje się niewielką i trudną do oszacowania wartością. Oczywiście przyglądamy się uważnie rynkowym trendom oraz działaniom konkurencji i być może będziemy w przyszłości obecni na tym rynku. Skupiamy się jednak na wdrożeniu nowych usług, które ze strony klientów cieszą się większym zainteresowaniem. Ile wart w 2010 r. będzie w Polsce rynek rejestracji domen? Wartość rynku rejestracji i utrzymania domen internetowych szacujemy na około 100 mln zł, wliczając przychody NASK osiągane z tytułu rejestracji i utrzymywania domen .PL. Największym waszym konkurentem jest NetArt. Wspólnie zajmujecie połowę rynku rejestracji domen. Czy ten układ może się w przyszłości zmienić? Zwłaszcza że coraz śmielej poczyna sobie Az.pl, który jako pierwszy duży rejestrator domen w Polsce udostępnił bezpłatnie Authinfo i dostał

103


RAPORT E-COMMERCE 2009

zastrzyk gotówki od zagranicznego inwestora. Na większości rynków Europy Zachodniej wiodącą rolę na rynku rejestracji i utrzymania domen odgrywa 2–3 dostawców usług. Sądzimy, że zbliżony stan rynku będzie również kształtował się w Polsce. Trudno dziś prognozować, kto i kiedy ewentualnie dołączy do Home.pl i NetArt jako liderów rynku usług domenowych. Spodziewamy się, że walka o 3.,4. pozycję będzie zażarta, a włączyć się do niej mogą nowi gracze, którzy pojawią się na polskim rynku. Inwestorom domenowym zaproponowaliście ostatnio niższe ceny za przedłu-

Wartość rynku rejestracji i utrzymania domen internetowych szacujemy na około 100 mln zł

żenie domen. Czy Wasi mniejsi klienci też będą mogli liczyć na obniżenie tej wartości w przyszłości? Stale analizujemy oczekiwania naszych klientów, również w zakresie cen usług. Cena odnowień usług domenowych jest pochodną wielu czynników, m.in. jakości wsparcia czy stabilności infrastruktury technicznej dostawcy usług. W najbliższych miesiącach pojawi się wiele możliwości obniżenia kosztów przedłużeń usług domenowych dla klientów Home.pl. Jakie macie plany na najbliższe lata? Zaoferujecie swoim klientom nowe usługi? Przejmiecie jakiś podmiot? W najbliższych miesiącach poszerzymy ofertę o co najmniej kilkanaście nowych usług. Jakie są obecnie najważniejsze trendy na rynku domen? W ostatnich kilku kwartałach spadał poziom odnowień dla domen .PL. Było

Na większości rynków Europy Zachodniej wiodącą rolę na rynku rejestracji i utrzymania domen odgrywa 2-3 dostawców usług. Sądzimy, że zbliżony stan rynku będzie również kształtował się w Polsce. to wynikiem wysokiej dysproporcji cenowej między kosztami rejestracji i przedłużeń w NASK dla domen .PL (rejestracja jest 4-krotnie tańsza). W pierwszym kwartale 2010 r. ten trend wyhamował, ale spodziewamy się, że bez zmiany polityki cenowej NASK będziemy obserwowali dalszy spadek odnowień dla domeny .PL.

Serwis InternetStandard.pl czyta kadra zarządzająca – affinity index 413. (prezes, dyrektor wyższego szczebla, kierownik zakładu wg Megapanel/PBI, marzec 2010)

Kliknij… niebawem QRZDRGVâRQD InternetStandard.pl

InternetStandard.pl skierowany jest do osób zainteresowanych polskim i światowym rynkiem internetowym, badaniami internetu, e-commerce, rynkiem wyszukiwarek, reklamą online, technologiami internetowymi, problematyką SEM i nowymi e-usługami.

Kampanie przygotowuje: Dominika Borowik, e-mail: Dominika_Borowik@internetstandard.pl, tel. 22 32 17 725 www.internetstandard.pl Business Development: Dariusz Sokołowski, e-mail: Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl, tel 22 32 17 765

104


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Megapanel

podsumowanie 2009 roku Kto zyskał, a kto stracił użytkowników w ubiegłym roku? W których serwisach internauci spędzają więcej czasu niż rok wcześniej, a w których mniej? Prezentujemy analizę zmian, jakie zaszły w ciągu roku w rankingu ogólnym i w czternastu kategoriach tematycznych Megapanelu.

K

ażda prezentowana w niniejszym artykule tabela zawiera wyniki oglądalności najpopularniejszych polskich serwisów i grup witryn w grudniu 2008 i 2009 r. Przy analizie wyników za rok 2009 należy uwzględnić wprowadzoną w maju zmianę metodologii badania Megapanel PBI/Gemius, której efektem był kilkunastoprocentowy wzrost zasięgu dla objętych nim serwisów.

Ranking ogólny

Serwisy i grupy witryn, które w grudniu 2009 r. zaliczone były do TOP20 najpopularniejszych miejsc w sieci, docierają obecnie do blisko 99% użytkowników internetu. W grudniu ponad 17,1 mln internautów wygenerowało w tych serwisach blisko 27,5 mld odsłon (o 16% mniej niż rok wcześniej),

spędzając tam 32 godz. miesięcznie. Trudno w TOP20 o spektakularne wzrosty – niniejszy ranking od lat tworzą przede wszystkim gracze o ugruntowanej pozycji na rynku, którzy rozbudowując i uatrakcyjniając swoje portfolio, dbają o zachowanie pozycji. Trzycyfrowe wzrosty odnotowała jedynie Grupa

W grudniu 2009 r. ponad 17,1 mln internautów wygenerowało w serwisach tworzących ranking TOP20 blisko 27,5 mld odsłon, co przekłada się na 99-proc. zasięg.

www.internetstandard.pl

Infor, dla której rok 2009 był okresem intensyfikacji obecności w sieci i dokonywania intratnych przejęć. Liderem zestawienia, który w ubiegłym roku odnotował wzrosty zarówno w liczbie użytkowników (+18%), odsłon (+5%), a także zasięgu (+7%), jest Google. Gigant z Mountain View, wzbogacając wachlarz ofert i usług dla użytkowników, plasuje się na niezagrożonej, pierwszej lokacie z 92-proc. zasięgiem. Jeszcze lepsze wyniki uzyskała inna platforma z portfela Brina i spółki. Youtube.com, na który właściciele wciąż nie znaleźli optymalnego modelu biznesowego, przyciągnął w grudniu 2009 r. o 41% użytkowników więcej niż rok wcześniej, poprawiając także liczbę odsłon (+20%), zasięg (+27%) oraz czas (+25%). Onet.pl utrzymał hegemonię oraz koszulkę lidera wśród rodzimych

105


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

portali. Co dla grupy, przyciągającej w grudniu ponad 12,3 mln użytkowników było najważniejsze w 2009 r.?

Serwis YouTube.com osiągnął w 2009 r. ponad dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu oglądalności od lidera zestawienia – grupy Google. Do najważniejszych wydarzeń ostatniego roku w Onecie należy bez wątpienia otwarcie nowej serwerowni w Krakowie. Kosztem ponad 70 milionów złotych zapewniliśmy sobie solidne

Partner wydania

zaplecze technologiczne, pozwalające nam ze spokojem planować dalszy rozwój portalu i usług. Na uwagę zasługuje sfinalizowana w tym roku akwizycja PCLab.pl. W ten sposób znacznie rozbudowaliśmy nasze kompetencje w segmencie technologicznym, który dziś oprócz PCLab.pl składa się z Technowinek.Onet.pl i TrocheTechniki.pl. Znaczącym krokiem był awans Zumi.pl do pierwszej 15. najpopularniejszych stron w Polsce, już w niespełna 3 lata po uruchomieniu – powiedział Łukasz Wejchert, prezes Grupy Onet.pl. Onet.pl w 2009 r. postawił też na redesign – zarówno w niewielkim stopniu strony głównej portalu, jak i gruntowną przebudowę kategorii Biznes oraz Motoryzacja, a także OnetCzat. Dodatkowo w portfolio Onetu poja-

wiło się kilka nowych projektów (np. JakElvis.pl, Zagraj.tv, Quizon.pl). Sukcesem okazała się nowa aplikacja newsowa na iPhone – najdłużej ze wszystkich podobnych znajdowała się na czele rankingu darmowych aplikacji newsowych w iTunes. Za chwilę wypuścimy jej wersję na telefony z systemem Android – komentował na początku 2010 r. Łukasz Wejchert. Dobrą passę kontynuowała też w 2009 r. Grupa Allegro.pl. W grudniu w jej portfelu znajdowało się kilkanaście witryn, gdzie obok bezdyskusyjnego lidera e-commerce – platformy handlowo-aukcyjnej Allegro.pl – znajdują się również takie serwisy, jak porównywarka Ceneo.pl, serwis social shoppingowy Cokupic.pl oraz witryny z branży classifieds: Otomoto.pl, Otodom.pl

Ranking ogólny Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zmiana (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana Grudzień (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana 2008 (%) (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Google

15 790

13 343

18

3 861 896

3 668 185

5

91,73

85,96

7

7:04:43

6:31:24

9

2

Grupa Onet.pl

12 307

9 541

29

3 464 352

3 546 795

-2

71,50

61,46

16

5:15:53

6:25:39

-18

3

Grupa Allegro.pl

10 938

8 108

35

3 592 942

4 476 196

-20

63,55

52,24

22

4:11:51

4:57:46

-15

4

nasza-klasa.pl

10 894

8 410

30

8 479 642

11 846 191

-28

63,29

54,18

17

8:19:53

14:05:49

-41

5

Grupa Wirtualna Polska

10 801

8 571

26

2 254 301

2 264 811

-0

62,75

55,21

14

5:52:50

5:02:48

17

6

Grupa Gazeta.pl

10 460

6 926

51

919 909

671 954

37

60,77

44,62

36

1:47:14

1:47:40

-0

7

Grupa Interia.pl

10 369

7 497

38

1 261 564

1 176 891