Page 1

Raport

I edycja

czerwiec 2010

Internet 2k10

° Ranking firm internetowych

° Finansowanie e-biznesu

° Geografia rynku

° Katalog polskich firm internetowych

° Wyniki oglądalności witryn Partner merytoryczny

Partner wydania

Patroni medialni


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Bezpieczne płatności elektroniczne Natychmiastowe potwierdzenie transakcji Prosta i szybka instalacja Automatyczne wpłaty i wypłaty 24/7


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Spis treści 3. Wprowadzenie 6. Ranking polskich firm internetowych

71. E-commerce

6. Ranking ogólny

6. Metodologia

7. Wartość rynku

76. Geografia rynku

16. Geografia rynku

78. Największe firmy

18. Zestawienie ogólne

80. Przegląd branżowy

89. Wywiad: Neo24.pl

71. Wartość rynku

18. Rentowność polskiego e-biznesu

23. Serwisy i usługi internetowe 91. Usługi dla firm internetowych

23. Wartość rynku

27. Geografia rynku

91. Płatności internetowe

29. Największe firmy

91. Wartość rynku

93. Największe firmy

29. Platformy aukcyjne

30. Portale

31. Serwisy ogłoszeniowe, rekrutacyjne i katalogi firm

34. Serwisy społecznościowe

94. Wartość rynku

35. Serwisy tematyczne

95. Największe firmy

38. Serwisy wideo

40. Porównywarki cen

94. Oprogramowanie

97. Hosting i domeny

97. Wartość rynku

41. Wywiad: QXL Poland

99. Geografia rynku

43. Wywiad: Grupa Onet.pl

100. Największe firmy

45. Wywiad: Grupa Pracuj

47. Wywiad: Nasza Klasa

49. Wywiad: Money.pl

51. Marketing i reklama internetowa

105. Ranking ogólny

51. Wartość rynku

108. Kategorie tematyczne

55. Geografia rynku

58. Największe firmy

103. Wywiad: Home.pl

105. Megapanel: podsumowanie 2009 roku

124. Finansowanie e-biznesu w Polsce

58. Domy mediowe, agencje interaktywne

124. Dotacje unijne

61. Agencje SEM/SEO

129. Giełda

61. Sieci reklamowe

65. Wywiad: Arbomedia Polska

67. Wywiad: K2 Internet

139. Katalog polskich firm internetowych 321. O raporcie

www.internetstandard.pl
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wprowadzenie Internet 2k10 to pierwsza edycja raportu serwisu Internet Standard o kondycji finansowej polskiego e-biznesu. Nasza publikacja to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców:  prowadzących działalność w branży internetowej  planujących rozpocząć taką działalność  inwestujących w przedsięwzięcia internetowe  oferujących rozwiązania wspierające e-biznes  poszukujących wiedzy na temat różnych aspektów działań ebiznesowych  zainteresowanych strategiami liderów polskiej branży internetowej  chcących znaleźć firmy zajmujące się poszczególnymi obszarami biznesu internetowego

Raport składa się z czterech części:

1 2 3 4

W pierwszym rozdziale prezentujemy ranking polskiego e-biznesu w czterech głównych grupach. Przeanalizowaliśmy szczegółowo wyniki finansowe 275 najważniejszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży internetowej, zebraliśmy też podstawowe informacje o rynkach, na których działają. Dodatkowym elementem naszej analizy są wywiady z przedstawicielami firm, które uplasowały się na pierwszym miejscu w poszczególnych tabelach rankingowych. Druga część raportu to podsumowanie minionego roku, opracowane na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius. Sprawdziliśmy, które serwisy zwiększyły swoją oglądalność, a które zanotowały spadek popularności w ciągu dwunastu miesięcy 2009 r. Trzeci rozdział poświęcony jest finansowaniu e-biznesu w naszym kraju. Przyjrzeliśmy się działalności spółek internetowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przygotowaliśmy również krótkie podsumowanie trzech rund naboru wniosków na dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatnią część raportu stanowi katalog polskich firm internetowych. W pięciu głównych grupach branżowych, podzielonych na mniejsze kategorie zebraliśmy wizytówki ponad 1400 najważniejszych przedsiębiorstw z branży.

www.internetstandard.pl
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Ranking ogólny W ubiegłym roku łączne obroty z działalności internetowej 275 najważniejszych polskich przedsiębiorstw z branży mogły wynieść 4 mld zł! Prezentujemy wyniki pierwszego w historii rankingu polskiego e-biznesu na podstawie wyników finansowych firm. Metodologia

Jak powstały rankingi prezentowane w niniejszej publikacji? Prace nad raportem „Internet 2k10” podzieliliśmy na kilka etapów. Pierwszym zadaniem, jakie musieliśmy wykonać, było stworzenie bazy najważniejszych firm działających w polskiej branży internetowej – potencjalnych liderów rynku.

Baza firm internetowych

Przyjęta przez nas definicja „działalności internetowej” jest dosyć szeroka. Pod tym pojęciem rozumiemy każdą działalność, która opiera się na wykorzystaniu internetu, lub taką, która bez światowej sieci nie mogłaby istnieć. Z definicji wyłączyliśmy dostawców usług internetowych, tj. firmy telekomu-

nikacyjne, które znaleźć można w rankingu TOP 200, przygotowywanym co roku przez redakcję magazynu Computerworld. Zanim zaczęliśmy zbierać dane o firmach, stworzyliśmy własną kla-

W przygotowanej przez nas bazie znalazło się ponad 1 400 przedsiębiorstw i prawie 1 700 osób, przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej i właściciele firm. www.internetstandard.pl

syfikację działalności internetowej. Podzieliliśmy branżę na pięć grup: „Serwisy i usługi internetowe”, „Marketing i reklama internetowa”, „E-commerce”, „Usługi dla firm internetowych” oraz „Finansowanie e-biznesu”. W pierwszej grupie znalazły się firmy, które zajmują się prowadzeniem rozmaitych serwisów internetowych (np. portali, serwisów społecznościowych, tematycznych) lub oferują wszelkiego rodzaju narzędzia i aplikacje internetowe (np. wyszukiwarki, hosting plików, lokalizatory). W grupie drugiej umieściliśmy agencje interaktywne, internetowe domy mediowe, firmy badawcze i konsultingowe, a także sieci reklamowe. Trzecią kategorię przeznaczyliśmy dla właścicieli
RAPORT INTERNET 2K10

sklepów internetowych i internetowych punktów sprzedaży usług (np. usług turystycznych), natomiast w czwartej zebraliśmy firmy, które oferują usługi przeznaczone głównie dla firm z pierwszych trzech grup, czyli przede wszystkim dla dostawców hostingu, oprogramowania i internetowych agentów rozliczeniowych. Ostatnią grupę stworzyliśmy z myślą o instytucjach finansowych, których obszarem zainteresowania jest biznes internetowy. Znalazły się tutaj fundusze venture capital i private equity. Po opracowaniu klasyfikacji przeszliśmy do drugiego etapu prac, w którym należało odnaleźć najważniejsze firmy działające w polskiej branży internetowej i umieścić je w poszczególnych kategoriach. Tworząc bazę przedsiębiorstw, korzystaliśmy z własnych opracowań, ogólnodostępnych katalogów firm, rejestrów państwowych (KRS, REGON) i zasobów wyszukiwarek. Ponieważ naszym celem nie było zebranie informacji o wszystkich istniejących firmach z branży, a raczej skatalogowanie najważniejszych przedsiębiorstw, w grupach „Serwisy i usługi internetowe” oraz „E-commerce” znaleźli się tylko właściciele tych serwisów i sklepów internetowych, które widoczne są w wynikach badań oglądalności witryn (Megapanel PBI/Gemius, Doubleclick AdPlanner). Choć jest to raczej mało prawdopodobne, istnieje możliwość, że w pozostałych dwóch częściach katalogu brakuje którejś z ważniejszych firm, na pewno nie dotyczy to jednak czołówki poszczególnych branż. Przy analizie tabel rankingowych w kategoriach „Marketing i reklama internetowa” oraz „Usługi dla firm internetowych” trzeba też zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z dostępnością danych finansowych – szerzej piszemy o tym w artykułach poświęconych konkretnym grupom. Przygotowana przez nas baza zawie-

Partner merytoryczny

ra informacje o 1 404 przedsiębiorstwach i 1683 osobach, wśród których znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele kadry zarządzającej i właściciele firm.

Rankingi firm

Kolejnym krokiem do opracowania tabel rankingowych była analiza wyników finansowych spółek prawa handlowego, które dostarczyła nam firma Info Veriti Polska. Na podstawie tych danych, a także wyników oglądalności witryn i własnych informacji przygotowaliśmy wstępne zestawienie potencjalnych liderów w poszczególnych branżach.

W tabelach rankingowych prezentowanych w niniejszym raporcie umieściliśmy dane finansowe 275 najważniejszych firm działających w polskiej branży internetowej. Do wszystkich firm z bazy wysłaliśmy następnie ankiety, w których prosiliśmy o podanie najważniejszych informacji o prowadzonej działalności i najważniejszych pozycji ze sprawozdań finansowych za 2009 i 2008 rok. Te pierwsze trafiły do wizytówek firm, które publikujemy w drugiej części raportu, drugie zaś wykorzystaliśmy przy tworzeniu rankingu. Dane finansowe pozyskane przez Info Veriti oraz z ankiet uzupełniliśmy następnie informacjami pochodzącymi ze wszystkich ogólnodostępnych źródeł – raportów spółek giełdowych i licznych artykułów prasowych, zebraliśmy też sporo niejawnych informacji od ekspertów, analityków i przedstawicieli branży. Na tej podstawie dokonaliśmy ostatecznej selekcji firm do rankingu i przygotowaliśmy własne

www.internetstandard.pl

Partner wydania

szacunki odnośnie do wielkości przychodów z działalności internetowej dla tych przedsiębiorstw, które nie chciały ujawnić danych finansowych w ankiecie. W naszych rankingach znalazło się ostatecznie 275 firm. Ponieważ większość nie chciała ujawnić dokładnej wartości sprzedaży w 2009 r., wszystkie tabele rankingowe posortowaliśmy według wielkości przychodów z działalności internetowej w roku poprzednim. Dane za 2008 rok pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych spółek złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc można je uznać za całkowicie pewne. Dane za rok ubiegły to wprawdzie w większej części nasze szacunki, niemniej jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one możliwie dokładne. Nasze rankingi zawierają także pozycje: kapitał własny i aktywa razem. Dzięki temu dla wielu spółek można obliczyć najważniejsze wskaźniki finansowe, takie jak zwrot z kapitału własnego (ROE) czy rentowność aktywów (ROA). Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie kwoty w tabelach pochodzą ze sprawozdań jednostkowych (nie są w nich uwzględnione wartości dla spółek zależnych), a rok powstania firmy odnosi się do firmy jako podmiotu gospodarczego, a nie do daty rozpoczęcia działalności internetowej.

Wartość rynku

O wartości poszczególnych gałęzi polskiej branży internetowej mówimy więcej w poświęconych im artykułach. Na początek wystarczy kilka najważniejszych informacji. Obroty krajowego rynku internetowego handlu mogły wynieść w ubiegłym roku 13,4 mld zł, rynek reklamy online zwiększył wartość do 1,3 mld zł, a branża agencji interaktywnych szacowana jest na minimum 200 mln zł w 2009 r. Dodajmy do tego estymowaną przez nas (cd. na str. 16) kwotę przychodów
RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1

1

2

2

7

3 4

3

5

5 6 9 8 12

7 9 8 10 11

18

12

10

13

4

14

13

15

16

16

24

17

21

18

17 20

19 20

19

21

22

22

23

23

31

24

25

25

29

26

14

27

27

28

15

29

40

30

48 36 32

31 32 33

42

34

30

35

33

36

37

37

6

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

QXL Poland 550 000* 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 allegro.pl 2000 sp. z o.o. Grupa 203 482 203 482 202 808 202 808 64 119 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 onet.pl 1996 Onet.pl SA Agito SA 100 919 95 313 180 514 173 928 88 -3 455 1 857 1 769 11 477 13 332 agito.pl 2002 Euro-Net euro.com.pl, ole2 157 827 160 000* 94 484 140 983 647 475 1993 sp. z o.o. ole.pl Wirtualna Polska 151 652 151 652 150 822 150 822 9 931 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 wp.pl 1999 SA Electro.pl 108 300 electro.pl 2007 sp. z o.o. Komputronik SA 798 969 120 000* 700 297 107 200 2 509 10 578 119 076 114 833 309 377 293 446 komputronik.pl 2002 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 96 857 -660 -10 148 42 19 391 merlin.pl 1998 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 94 282 1 780 6 018 50 902 49 123 59 337 63 445 oponeo.pl 2003 Interia.pl SA 89 000* 82 294 82 294 10 155 33 364 45 737 interia.pl 1999 Agora SA 857 824 69 728 997 225 66 956 36 356 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl 1989 Grupa Pracuj 48 000* 52 916 52 916 716 3 155 41 174 pracuj.pl 2000 sp. z o.o. Empik 1 043 125 73 250* 958 746 52 500* 80 016 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com 1991 sp. z o.o. Neo24.pl 145 550 145 550 52 067 52 067 91 323 4 580 neo24.pl 2006 sp. z o.o. MIX Electronics 1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 13 555 41 501 292 116 zadowolenie.pl 1997 SA Inwestycje Alternatywne 50 000* 50 599 50 599 e-numizmatyka.pl 1991 Profit SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420 maximedia.pl 1998 Grupa O2 43 500* 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 o2.pl 2000 sp. z o.o. Home.pl sp.j. 48 701 48 701 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 home.pl 1997 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 38 902 494 70 465 465 3 976 3 173 morele.net 2002 Arbomedia Polska 57 700 47300* 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 arbointeractive.pl 2000 sp. z o.o. Eniro Polska 175 589 43 184 173 565 38 367 pf.pl 1992 sp. z o.o. Tradedoubler 41 000* 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 tradedoubler.com 2004 sp. z o.o. Topmarket 24 000 24 000 33 187 33 187 811 770 3 150 3 015 topmarket.pl 2007 sp. z o.o. GG Network SA 37 000* 29 153 29 153 9 253 102 140 112 790 gadu-gadu.pl 2000 Cyfrowe.pl 27 382 27 326 28 146 28 146 cyfrowe.pl 2007 sp. z o.o. Nasza Klasa 62 800 62 800 27 754 27 754 18 500 9 977 19 733 26 907 nasza-klasa.pl 2007 sp. z o.o. NetArt SA S.K.A. 32 500* 27 000* netart.pl 1997 Domo24 51 362 51 362 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 domo24.pl 2008 sp. z o.o. Megamedia 21 000* 25 428 25 428 479 1 325 4 490 megamedia.pl 2003 sp. z o.o. Ad.net SA 17 500* 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 adnet.pl 2000 Opony.pl SA 22 000 22 000 25 000* opony.pl 2008 K2 Internet SA 23 642 23 642 24 966 24 966 1 118 3 689 17 876 16 740 25 243 22 111 k2.pl 2000 Presco Media 20 697 20 697 22 164 22 164 19 534 515 1 900 2 459 e-cyfrowe.pl 2006 sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. 25 000* 21 458 kdc.pl 2000 sp. k. Vobis SA 800 000 23 500* 875 000 20 000 15 000 2 500 75 272 201 931 vobis.pl 1992 Internetowy Dom www.internetstandard.pl  2000 22 000* 19 980 19 980 -1 512 1 501 7 970 idmnet.pl Mediowy Net SA

* dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 41

38

46

39

26

40

38

41

43

42

50

43

11

44

35

45

47

46

45

47

28

48

34

49

56

50

53

51

51

52

57

53

70

54

49

55

52

56

96

57

73

58

55

59

60

60

80

61

61

62

86

63

63

64

64 39

65 66

66

67

81

68

Money.pl sp. z o.o. Bankier.pl SA Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. Grupa Stereo SA MRM Worldwide sp. z o.o. Redcoon Polska sp. z o.o. Ram.net Rafał Modzelewski Emonety.pl SA Proline Sebastian Ponikowski PO Capital sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. z o.o. Piotr i Paweł SA Performance Media sp. z o.o. Openmedia sp. z o.o. Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Emarket sp. z o.o. Ceneo SA Gratka sp. z o.o. Quelle Polska sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak ACR SA Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j. PL Systems sp.j. Polskapresse sp. z o.o. Kwitnąca sp. z o.o. Monster Worldwide Polska sp. z o.o. KEI Jump sp.j. ATM SA United Titans sp. z o.o. Główna Księgarnia Naukowa sp.j.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 18 495

71 041

28 910

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

192 450

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

19 534

18 495

19 163

19 163

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

22 000*

17 946

17 946

4 711

4 829

20 000*

17 849

17 849

1 062

13 722

17 000*

17 461

17 461

773

3 217

69 901

16 910

16 784

redcoon.pl

2008

22 500*

16 700

ram.net.pl

2001

18 000*

16 230

emonety.pl

1990

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

668 portone.pl

2007

15 492

-83

15 492

2 843

9 376

Rok powstania

19 534

28 910

2 902

Adres strony WWW

21 000*

23 000*

15 537

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

14 684

82

17 584

17 415

11 207 money.pl

2000

19 878 bankier.pl

2001

203 044 pkt.pl

2006

10 311 otomoto.pl

2004

23 797 stereo.pl, pstryk.pl 2000 8 811 mrm.pl

132

15 000*

1995

agdexpert.pl

15 500

365 061

15 000

14 798

101 738

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

17 000*

14 188

14 188

70

117

2005

199 145 e-piotripawel.pl 4 027

1990

performancemedia.pl

2006

2 814 megamarket.org.pl 2006

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

17 500*

13 933

13 933

1 528

2 590

4 354 ceneo.pl

2005

17000*

13 565

13 565

2 729

6 285

7 548 gratka.pl

2000

8 500*

13 500*

halens.pl

1992

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

15 537

12 557

12 557

13 500*

12 500

10 000*

12 500*

549

1 324

392 716

12 300*

-128 065

323 127

9 600*

212 855

12 000*

4 317

9 935

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

13 000* 21 660

188 795

11 500* 11 408

12 500*

11 032

11 032 11 000*

5 193 acr.pl

2000

fotozakupy.pl

13 500*

10 000*

6 890

10 388

10 452 133

www.internetstandard.pl

247 834

233 543 173

2003

galeriadom.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl

2008

33 663 hipernet24.pl

2000

1991

9 243 monsterpolska.pl 317 972

1999

kei.pl 334 742 atm.com.pl

2002 1994

2 440 unitedtitans.com eksiegarnia.pl

20041998


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 87

69

59

70

74

71

58

72

72

73

62

74

109

75

105

76

77 44

78

84

79

91

80

76

81

118

82

240 54

83 84

67

85

78 82

86 87

88

88

92

89

95

90

89

91

99

92

110

93

101

94

75

95

107

96

102 94 108

97 98 99

104

100

97

101

Fotka.pl sp. z o.o. Netcar s.c. Bon Prix sp. z o.o. Inter Alnet Adam Albiński Baltrade sp.j. Netsprint.pl sp. z o.o. Omnibus sp. z o.o. Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o. Cube Group SA Frisco.pl sp. z o.o. Artegence sp. z o.o. Ogicom sp. z o.o. Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j. Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j. Marketeo.com SA Alma Market SA Trader.com (Polska) sp. z o.o. 3Dots.pl s.c. Az.pl sp.j. Agma Marek Przybył GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A. Kontri sp. z o.o. Beyond.pl sp. z o.o. Animalia.pl s.c. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Cefarm Białystok SA OVH sp. z o.o. Domzdrowia. pl SA Adv.pl sp. z o.o. Perfumeria.pl s.c. Helion SA Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j. Axel Springer Polska sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 9 500*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 10 268

14 000*

16 114

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

10 268

11 000*

282 515

10 000*

14 078

9 997

9 965

13 100

Wynik netto (2008)

3 837

6 954

10 000*

11 500* 13 100

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

9 700

7 000*

564

28 190

47 346

702

702

Adres strony WWW

Rok powstania

fotka.pl

2001

netcar.pl

2006

84 821 bonprix.pl 2 093

3 002 prono.com.pl

1990 2003

9 705

hurt.com.pl

1996

9 700

netsprint.eu

2000

9 500

mediapasaz.pl

1996

7 400*

9 355

9 355

191

1 543

4 568 impartner.pl

2003

10 500*

9 131

9 131

114

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

19 500*

9 066

9 066

-4 910

-4 729

2 840 frisco.pl

2006

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

4 253

3 440

5 364

4 482 artegence.com

1995

9 633

9 385

9 165

8 846

898

1 529

1 754

1 943

4 497

3 133 ogicom.pl

2002

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl

2002

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

1 261 686 492

1 261 16 000

8 026 526 860

8 026 8 000

-89 -49 917

56 5 718

2 569 212 837

2 657 163 711

2 633 547 567

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

8 790

venti.com.pl 2 983 marketeo.com 429 562 alma24.pl 5 495 trader.pl

2000 2004 1995 1993

10 500* 10 000*

8 000* 8 000*

3kropki.pl az.pl

2004 1996

9 500*

8 000*

lazienkaplus.pl

2007

9 000*

8 000

8 742

7 951

7 827

9 500*

8 242

7 500*

goldensubmarine.com 2001 280

243

800

190

2 119

1 910 kontri.pl

2006

16 742 beyond.pl

2007

8 000*

7 500*

animalia.pl

2007

7 000*

7 500*

gandalf.com.pl

2004

7 900*

270 000

7 477

5 981

37 145

95

86 081 cefarm24.pl

11 000*

7 310

7 310

7 152

7 152

7 219

7 219

-485

-774

-171

267 314

915

7 716 8 791 36 254

7 716 8 791 7 058

7 185 7 149 33 083

7 185 7 149 6 980

-600

-41

6 566

7 165

9 044

7500*

6 925

6 925

8 500*

545 742

10 788 743

1 266

6 800*www.internetstandard.pl -47 979

128 352

1975

1 679 ovh.pl

2004

1 348 domzdrowia.pl

1999

8 762 adv.pl perfumeria.pl 19 605 helion.pl

2007 2000 1991

3 160 fireflycreation.com 2003 232 296

efakt.pl, autoswiat.pl

10 1994


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 79

102

106 111

103 104

127

105

114

106

119

107

112

108

124

109

98

110

116

111

85

112

120

113

138

114

123

115

121

116

68 93

117 118

113

119

125 130

120 121

128

122

136

123

90

124

126

125

133

126

131 69

127 128

135

129

115

130

103

131

143 139

132 133

129

134

132

135

Media Regionalne sp. z o.o. OS3 sp. z o.o. Multizakupy SA International Data Group Poland SA Ataxo Poland sp. z o.o. Ultima s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Firma Kolter Mirosław Klekot G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Intymna.pl sp. z o.o. Afilo sp. z o.o. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Pixelate Ventures sp. z o.o. Interactive Solutions sp. z o.o. Point Of View sp. z o.o. Narzedzia.pl SA Orzeł SA Toys4Boys.pl sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. Ad-Vice sp. z o.o. Sunrise System sp. z o.o. Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o. Novem sp. z o.o. P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Agnat sp. z o.o. Szkla.com s.c. Nowoczesna Firma sp. z o.o. Selkar Michał Stypułkowski Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Icomp.pl sp.j. Jobs.pl SA Apteki Rudolf Wojtala Wysylkowa Witold Wiercioch

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

34 083

6 479

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

10 500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

7 200* 7 000*

6 472 6 369

6 472 6 369

938 -816

2 531 213

5 445

40 281

6 181

6 900*

6 158

6 158

-544

526

2 441

-2 304

2 985

Adres strony WWW

Rok powstania

173 729 nto.pl, pomorska.pl 1995 3 851 os3.pl 1 063 multizakupy.pl 11 375

-3 252

13 289 idg.pl 2 331 ataxo.pl

1996 2007 1990 2005

6 000*

6 100

ultima.pl

1998

7 000*

6 000*

mmo.pl

2006

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

8 200*

5 600*

kobieta.pl, stylio.pl 1992

6 479

5 570

5 570

9 900*

5 520

5 520

6 000*

97

-264

75

-790

75 -714

2 077 intymna.pl

2002

3 332 afilo.pl

1995

gral.pl

1995

epuls.pl

2006

interactive-solutions.pl

2004

5 500*

4 300*

5 404

5 404

108

5 600*

5 226

5 226

29

562

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

12 114 17 434

12 114 9 000

5 000 11 733

5 000 5 000

7 000

7 000

5 000

5 000

20 000

5 500 5 000

18 000

5 000 4 900

5 300*

4 855

4 519 9 400*

2 196

373 -392

170 -358

5 313

6 176

1 408

13 133

460 -545

701

1 490

1 046

4 852 4 626

1998

narzedzia.pl 9 696 salon-opon.com

2008 1984

toys4boys.pl

300

4 855

1 983 pointofview.pl

1999 2007

1 495 sunrisesystem.pl

2003

tai.pl

4 626

-240

385

2005

2 446 agawa.pl ad-vice.pl

1 461 novem.pl

1989 2006

5 500*

4 500*

czesci24.pl

2005

4 900*

4 500*

narzedziowy.pl

2005

5 000* 12 101

4 412 4 300

4 412 4 300

274

1 100

1 891 domena.pl szkla.com

2002 2008

4 700*

6 268

4 300*

317

1 492

2 999 nf.pl

2005

6 549

6 549

4 182

4 182

269

332

7 820

7 622

4 201

4 111

123

201

4 172 4 300*

4 088 4 056

31

4 056

38 -966

12 101

788

399

1 200

642 selkar.pl sklep-presto.pl

624

icomp.pl 1 010 jobs.pl

5 200*

4 000*

i-apteka.pl

5 000*

4 000*www.internetstandard.pl

wysylkowa.pl

2004 2004 2006 2000 1991 11 2003


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 117.

136.

147

137

158

138

172

139

142

140

164

141

140

142

134 141

143 144

144

145

122

146

155 137

147 148

145

149

150

150

151

151

154

152

152

153

156

154

162

155

153 165 204 168 169

156 157 158 159 160

166

161

177

162

167

163

178

164

179

165

146

166

181 182 243

167 168 169

175

170

161

171

Presspublica sp. z o.o. Lideria s.c. Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o. Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Inbook SA Supermedia Interactive sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. A.pl sp. z o.o. Domainmaker sp. z o.o. Edipresse Polska SA PRV.PL sp. z o.o. Ideo sp. z o.o. Goldenline sp. z o.o. Activeweb sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Internet Designers sp. z o.o. Omnigence sp. z o.o. Mobile.international Gmbh Domeny.pl sp. z o.o. Gry-Online SA Active 24 sp. z o.o. HRK SA Praca.pl sp. z o.o. Red Age sp. z o.o. Janmedia Interactive sp. z o.o. 180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j. Telewizja Polska SA Polskastrefa.eu sp. z o.o. Inwestycje.pl SA Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j. Engine sp. z o.o. Uniwersal.pl s.c. Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Nokaut sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 6300*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 159 723

4 000* 3 500*

3 634

3 885

3 694

3 436

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

3900*

1 045

100 573

3 435

3 800*

3 380

3 795

3 795

4 300*

3 782

3 782

4 800* 4 300*

3 777 6 866

3 777 3 700*

4 100*

3 570

6 000*

Adres strony WWW

156 208 rp.pl

-853

126

1998

870 digitalone.pl

1999

moto-akcesoria.pl 86 14

59

1 166

428 luxmarket.pl

1 151

Rok powstania 1991

lideria.pl

3 885

4 200*

2010 2005

inbook.pl

2000

-2 303

177

306 -4 203

435 -1 485

3 570

32

758

277 464

3 500*

21 511

67 242

3 634 4 400*

3 456 3 334

3 456 3 334

-2 644 596

1 276

4 100*

3 306

3 306

560

862

1 298 goldenline.pl

2005

3 700*

3 296

3 296

-22

976

1 435 activeweb.pl

2002

-4 162

146

2 458 smi.pl

1993

913 netizens.pl 11 252 a.pl

1989 2006

1 352 domainmaker.pl

2003

polki.pl, babyonline.pl pino.pl 1 603 ideo.pl

102 651 8 500

3 200

1993 2006 1999

gps24.pl

3 685

3 183

3 183

-406

-262

3 700*

3 118

3 118

726

1 452

2007

874 id.pl

1997

1 833 filmweb.pl

1998

3 600*

3 100*

mobile.eu

1996

3 400*

3 100*

domeny.pl

2003

3 694 3 300* 2 000* 3 200* 3 200*

3 066

2 987 2 933

3 066 3 000* 3 000* 2 987 2 933

3300*

2 912

2 912

2 850

4 089

Kapitał własny (2009)

3 868

3 700* 3 685

Wynik netto (2008)

3 890*

3 000*

3 380

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

695

846

6 085

5 990

6 325

-148 383

9 852 437

6 319 gry-online.pl active24.pl hrk.pl 10 133 praca.pl 637 redage.pl

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

180hb.com

2007

2 830

3 300* 1 985 673

2 700*

2 800*

2 600*

100 510

1 281 041

1 785 945 tvp.pl

1994

polskastrefa.eu

2 800*

2 558

2 558

-477

-181

4 089

2 541

2 541

2 700* 2 700* 1 200*

2 529

2 529 2 500* 2 500*

504

2 727

3 125 engine.pl 4cars.pl mareno.pl

2 900*

2 457

2 457

173

469

1 092 dvdmax.pl

3 436

2 435

2 435

2009

555 inwestycje.pl

2004

symetria.pl

www.internetstandard.pl

947

404

2 632

996

2 868

1 341 nokaut.pl

2000 2005 2000 2007 2007

1998 2001 2006 2007 12

2006 2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008

183

173

Sport-Shop.pl Doradztwo Sportowe s.c. OF.PL sp. z o.o.

149

174

Murator SA

159

175

185

176

187 163

177 178

193

179

188

180

176

181

194

182

197

183

184

184

171

185

170

186

173

187

217

188

202

189

221

190

174

191

189

192

180

193

195

194

201

195

71

196

198

197

205

198

229

199

206

200

207

201

212

202

190

203

199

204

208

205

160

206

213

207

148

172

Melog.com sp. z o.o. Active Pharma sp. z o.o. Dante s.c. Autogiełda sp.j. Infopraca sp. z o.o. Zjednoczenie.com sp. z o.o. Matterhorn Weronika Jaromin Grono.net SA Kando Andrzej Nowak Direct Traffic sp. z o.o. SARE sp. z o.o. Kolporter E-Biznes SA Czarnik sp. z o.o. Świat Książki sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o. Synerway SA Deezee Dominika Żak Insignia Net Tomasz Michalik Edipresse-Wizaż sp. z o.o. Yellowpages sp. z o.o. Codemedia sp. z o.o. Xenium Kędzior Leszek Lisiewski Group sp. z o.o. Online Advertising sp. z o.o. Cormedia sp. z o.o. AWR „Wprost” sp. z o.o. Stopklatka SA Best-Farm sp. z o.o. Euroadres Polska Marek Grel Softhis sp. z o.o. E-Lady Anna Marynowska Feminet sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 4 000

internet (tys. zł) 4 000

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 2 400

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2 400

2 700*

2 400*

3 800*

2 300*

2003 1991

2 654

2 600*

2 288

2 288

26

204

2 570 3 400*

11 437

2 214 2 200*

966

1 766

poczytaj.pl 5 043 autogielda.pl

1996 1989

2 400*

2 182

2 182

-941

-1 032

1 455 infopraca.pl

2006

2 500*

2 126

2 126

-125

268

2 900

2 100

2 400*

2 100*

2 200*

2 100

3 088

2 018

2 018

3 200

3 200

2 000

2 000

1 391

3 000

15 474

2 000

350

1 700* 2 100* 2 978

1 992

293

121

473

-226 694

2 043

2 400*

1 900

1 824

1 824

11 604

1 800

1 800

2001

intymnie.com

2004

grono.net

2007

bobomarket.pl

2003 2005

653 sare.pl

2005

33 377

532 402 kolporter.pl

1994

1 596

6 126 meble.pl

1997

517

956

15

590

364

406

2 343

1 379

3 231

600

350

1 900*

2 180*

zjednoczenie. com.pl

748 directtraffic.pl

1 919 1 900

2007

swiatksiazki.pl

1 992 1 949

2000

615 activepharma.pl

1 990

2 500* 2 800

155

2 830 oferty.net

2 000*

1 500*

0 733

-178

270

2008

759 oceniacz.pl

2003

punkt44.pl

2008

2 493 synerway.pl

2002

deezee.pl

2005

insignia.pl

1999

wizaz.pl

2009

359 yellowpages.pl

1994

codemedia.pl

2000 2002

2 200*

1 800*

dobreprogramy.pl

2 000*

1 800*

sklepjubilerski.com 2000

1 450*

2 916

1 750*

247

-150

361

114

1 303

1 190 teleadreson.pl

2000

2 000*

1 700*

cormedia.pl

2009

2 000*

1 700*

wprost.pl

1990

1 900*

1 956

1 700*

219

606

1 056 stopklatka.pl

2000

2 500*

35 025

1 600

-86

548

5 808 tanie-leczenie.pl

2003

2 200* 2 000

of.pl muratordom.pl, se.pl -283

3 088

2 384

2002

2 300*

2 096

11 604

sport-shop.pl

3 266

2 096

2 800

Rok powstania

3 500*

2 700*

3 045

Adres strony WWW

2 000

1 600* 1 600

1 600

euroadres.pl 40

143

460

420

520

800 softhis.pl

3 500*

1 500*

e-lady.pl

1 900*

1 500*

we-dwoje.pl

www.internetstandard.pl

2004 2005 13

2003 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 196

208

209

209

215

210

222

211

218

212

230

213

219 223

214 215

258

216

224

217

Infornext.pl sp. z o.o. Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski 2Future Rafał Konarzewski Rozmus Marcin FHU „Web-Com” A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak HostingCenter sp. z o.o. Hostersi sp. z o.o. Smyk sp. z o.o. Conceptia Mateusz Wojczakowski Medousa sp. z o.o.

191

218

Arete s.c.

225

219

231

220

226

221

232

222

220

223

241

224

203

225

227

226

228

227

244 216

228 229

245

230

246

231

247

232

252 253 248

233 234 235

249

236

238

237

233

238

262

239

200 259

240 241

Sisco IT Group Polska sp. z o.o. Visual Media Polska sp. z o.o. Veneo sp. z o.o. Freshmind sp. z o.o. Polskie Radio SA Ósemka.pl sp. z o.o. Paweł Bogutyn Młyn Gospodarczy Trojmiasto.pl sp. z o.o. Autocentrum.pl SA Etrade s.c. Bluerank sp. z o.o. Wydawnictwo Steinborn sp.j. IQ Pl sp. z o.o. Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o. E-Buty sp. z o.o. Brand s.c. Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz Media Nieruchomości SA Poszkole.pl sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o. G7 Media sp. z o.o. Pit.pl sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł) 2 400*

2 750

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 1 492

1 800

1 182

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

1 492

-1 926

-1 826

959

Adres strony WWW

Rok powstania

prawnik.pl, wieszjak.pl

2008

1 400*

skapiec.pl

2004

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

1 500*

1 400

asport.pl

2003

1 700

3 049

1 350

1 400*

1 304

1 304

1 600* 1 500*

1 461

1 300* 1 300*

1 500

20

70

570

612

1 289

1 452

1 454 e-bielizna.pl

1993

hostingcenter.pl 3

125

1 300*

2 500*

2 038

Wynik netto (2008)

2 000*

1 000* 1 500

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

1999

586 hostersi.pl smyk.com

2007 2000

pakamera.pl

1 289

-83

790

1 280*

2007

1 204 fotosik.pl taniaksiazka.pl, czarymary.pl

2005 2006

1 500*

1 262

1 262

12

178

454 sisco.com.pl

1995

1 400*

1 256

1 256

110

160

324 visualmedia.pl

2008

1 500*

1 234

1 234

-112

27

412 veneo.pl

2004

1 400*

1 212

1 212

334

1 073

1 269 sciaga.pl

2005

1 600*

246 420

1 200*

-14 068

132 203

1 250*

1 179

1 179

-3 097

-3 050

2 038

1 135

1 135

270

76

270 662 polskieradio.pl

1994

5 324 osemka.pl

2007

bogutynmlyn.pl

1983

1 500*

1 100*

trojmiasto.pl

1998

1 500*

1 100*

autocentrum.pl

2000

highclass.pl bluerank.pl

2007 2005

1 200* 1 800

1 000

1 100 1 000

1 200*

13 625

1 000*

-13 3 224

1 739

2 996 anonse.pl

1995

1 200*

1 000*

iq.pl

2000

1 200*

950*

pb.pl

1996

1 100* 1 100* 1 200*

932

950* 932 900*

1 182

900

900

1 300*

-214

542

850*

1 400*

845

845

-191

2 307

850

811

811

20

236

2 200* 1 000*

800* www.internetstandard.pl 800*

egospodarka.pl 728 ebuty.pl okazje.info.pl

1999 2005 1992

inetmedia.pl

2003

nportal.pl

2005

2 453 poszkole.pl

2007

273 swistak.pl

2005

papilot.pl pit.pl

14

2008 2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele firm działających w branży internetowej (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 192 263 267 250 239 260 264 256 211 265 257 234 186 214 266 268 269 270 261 273 235 254 242 255 251 237 65 83 100 157 210 236 271 272 274 275

242 Uselab sp. z o.o. Mojanauka.pl 243 sp. z o.o. Biuro Podróży 244 Reklamy Robert Sosnowski Avt Korporacja 245 sp. z o.o. Krn Media 246 sp. z o.o. 247 PixNet sp. z o.o. Szybko.pl 248 sp. z o.o. FHU Vmp Piotr 249 Grochowski 250 Artefakt sp. z o.o. Internet Service 251 SA SI Książki.pl 252 sp. z o.o. 253 Barline sp.j. PHU „Ewix” 254 Andrzej Kosieradzki Harder Group 255 sp. z o.o. Alejka Piotr 256 Gutowski 257 Akonet sp. z o.o. Komptel Kopania 258 Michał Netradus Polska 259 sp. z o.o. PH „Tomi” 260 Michalski Tomasz Advanced Network 261 Technologies sp. z o.o. Innovaweb 262 sp. z o.o. 263 Wykop sp. z o.o. Fourcreate 264 sp. z o.o. 265 Kariera.pl SA Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, 266 B. Skraba, R. Żochowski 267 NNV sp. z o.o. P & M sp.j. X-Kom sp.j. Mix-Media sp. z o.o. Oponix.pl SA Styl.media sp. z o.o. Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A. 4 MM Solutions Marcello Miletić Iparts sp. z o.o. AdTaily sp. z o.o. Megastore.pl SA

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

640

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł) 2 500

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 778 778

800*

750*

640

740

740

1 173

727

1 300*

700*

900* 695

695

1 082

1 082

680

680

1 983

1 983

676

676

780* 1 053

524

524

1 500

1 400

585

521

2 600*

1 250

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

61

160

122

1 000

500

-389

652

3 889

500*

550

500

500

500*

500*

900

450

400*

350*

1 400*

300*

1 100*

280

1 250

250

1 100*

2002

budujemydom.pl, eis.com.pl

1991

krn.pl

2006

photoblog.pl

2009

177

790

252

829

334 artefakt.pl mojeauto.pl

268

-142

280

-57

280

92

1 150

750

1 150

425

100

300

649

-780 -220

250*

1 115

1 115

154

154

320

43

1 306

1 306 13 000* 10 000*

38

38

2

-43

8 000*

57 940

4 459

gowork.pl

1990

50 harderandharder.pl 2007

102

3 557

3 557

97

2 000

2 000

273

1 400

100

-215

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

kupujemy.pl

1999

73 nnv.pl electromarket.pl x-kom.pl 4 130 mixmedia.pl

2008 2007 2006 1994 2008 2008 2006 2009 1994

oponix.pl

2008

styl.fm

2008

1 400

prideandglory.pl

2009

500

500

swiat-zabawek.pl

2009

520 354 171

480 354 171

3

-429 www.internetstandard.pl

1 648

2000 2002

4 499 kariera.pl

1 432

2007

fajnezabawki.pl

trendmaker.pl 1 152

1999

2000

stylea.pl

122

2005

1997

opentravel.com, przepisy.net 426 wykop.pl

-100

2006

750 barline.eu

1 483 scigacz.pl

-803

2005

568 amazonka.pl

alejka.pl 190

280 250

2007

nauka.pl

olive.pl 711

Rok powstania

332 uselab.pl

715 szybko.pl

500*

600*

Adres strony WWW

biuropodrozyrekla2003 my.eu

270

500*

700* 550

Kapitał własny (2009)

600*

1 053

1 850

Wynik netto (2008)

700*

800*

2 450

Wynik netto (2009)

203 115 696

1 215

479 346 1 564

iparts.pl adtaily.pl 2 163 megastore.pl

2009 15 2009 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Obroty przedsiębiorstw działających w najważniejszych segmentach polskiej branży internetowej w 2009 r. mogły wynieść około 15 mld zł. Łączna wartość ubiegłorocznych przychodów 275 firm obecnych w naszych rankingach to 4 mld zł, czyli 27% obliczonej sumy. (cd. ze str. 7) internetowych agentów rozliczeniowych (50–70 mln zł w ub.r.) oraz szacowaną wartość rynku usług hostingowych (około 120 mln zł) i rejestracji domen (około 100 mln zł). Sumując wszystkie te kwoty, uzyskamy około 15 mld zł – właśnie tyle mogły wynieść w 2009 r. łączne obroty przedsiębiorstw działających w najważniejszych segmentach polskiej branży internetowej. Łączna wartość ubiegłorocznych przychodów 275 firm obecnych w naszych rankingach to 4 mld zł, czyli 27% obliczonej sumy.

Geografia rynku

Gdzie lokują swoje siedziby firmy z polskiej branży internetowej? Jak się okazuje, nie tylko w największych miastach. Oczywiście koncentrują się przede wszystkim w obrębie dużych aglomeracji, np. warszawskiej, krakowskiej czy gdańskiej, ale wiele R

E

K

L

A

M

Partner wydania

Geografia rynku: baza firm

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

punktów zaznaczonych na mapie to niewielkie ośrodki miejskie. Duże rozproszenie widoczne jest zwłaszcza w województwie śląskim, a największą koncentrację wokół dużych miast obserwujemy w biedniejszych województwach (np. w lubelskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim). Mapa, na której zaznaczyliśmy 275 przedsiębiorstw obecnych w tabelach rankingowych, wygląda już nieco inaczej. Tutaj dominują stolice województw, choć ponownie nie dotyczy to województwa śląskiego. Trzy największe firmy z polskiej branży internetowej to zarazem trzy największe podmioty z grupy „Serwisy i usługi internetowe”:

Najważniejsze miasta dla polskiej branży internetowej to Poznań, Kraków i Gdańsk. To właśnie tam swoje biura mają trzy największe firmy z naszego rankingu. QXL Poland, Grupa Onet.pl oraz Wirtualna Polska. Zatem nie Warszawa, a przede wszystkim Poznań, Kraków i Gdańsk – to właśnie najważniejsze miasta dla tej branży.

A

Płatności on-line w rękach profesjonalistów www.internetstandard.pl

16


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Geografia rynku: liderzy*

Partner wydania

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 3,9% 2,8%

Wirtualna Polska SA

5,3% 5,3%

9,6%

59,9%

13,1% QXL Poland sp. z o.o.

Grupa Onet.pl SA

* na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Struktura własnościowa, formy prawne

Około 82% wszystkich przedsiębiorstw z naszej bazy ma polskich właścicieli, a nieco ponad 6,5% stanowi własność mieszaną z przewagą polskiego kapitału. Przedsiębiorstwa należące w całości do zagranicznych podmiotów to tylko 7,3% ogółu, a 2,1% jest pod kontrolą zagranicznego kapitału, ale częściowy udział w firmach z tej grupy mają też krajowe osoby fizyczne i prawne. Struktura własnościowa 275 największych przedsiębiorstw, obecnych w naszych rankingach, niewiele się różni. Tutaj całkowitą własność polskich obywateli stanowi 73% firm, a w niecałych 11% Polacy kontrolują więcej niż połowę kapitału. Udział własności zagranicznej rośnie do niecałych 10% i, podobnie jak w całej bazie, 2,1% przedsiębiorstw jest własnością mieszaną z przewagą własności zagranicznej. Około 39% z 1,4 tys. najważniejszych polskich firm internetowych

82% wszystkich najważniejszych przedsiębiorstw z branży ma polskich właścicieli, a nieco ponad 6,5% stanowi własność mieszaną z przewagą polskiego kapitału. Polacy kontrolują też 84% przedsiębiorstw z 274 obecnych w tabeli rankingowej. prowadzonych jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, drugą najczęściej wybieraną formą prawną jest natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (38%). Sporą grupę wśród przedsiębiorstw z naszej bazy

www.internetstandard.pl

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 1,8% 4,3%

8,1%

39,2%

8,5%

38,1% Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

17


RAPORT INTERNET 2K10

Formy w³asnoœci: baza firm 2,4%

2,1% 2,1%

3,9%

7,3%

8,1%

74,1%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

stanowią też spółki akcyjne (9%) i cywilne (8%).

Zestawienie ogólne

Wyniki i ubiegłoroczne dokonania wiodących firm biorących udział w zestawieniu opisujemy szczegółowo przy analizie tabel rankingowych dla poszczególnych grup branżowych. W tym miejscu ograniczymy się tylko do pierwszej dziesiątki największych polskich przedsiębiorstw internetowych, które znalazły się w tabeli zbiorczej. Zwycięzcą całego rankingu jest QXL Poland, właściciel platformy Allegro.pl i kilku ważnych spółek z branży internetowej – otoMoto, PayU i Ceneo. W 2008 r. aukcyjny gigant miał 470 mln zł przychodu i aż 148 mln zł czystego zysku. To wyniki nieosiągalne dla pozostałych firm działających w polskiej sieci, a wszystko wskazuje na to, że w 2009 r. poznańska spółka ponow-

Partner merytoryczny

nie podwyższyła poprzeczkę – oszacowaliśmy jej ubiegłoroczne obroty na około 550 mln zł. Druga w zestawieniu Grupa Onet. pl miała w 2008 r. o ponad połowę niższe przychody (203 mln zł). Na tym przykładzie widać dobitnie różnicę między krajowym rynkiem reklamy online a rynkiem internetowego handlu. Wydawca największego polskiego portalu internetowego w 2009 r. utrzymał sprzedaż praktycznie na takim samym poziomie, jak rok wcześniej. To samo tyczy się też piątej w rankingu Wirtualnej Polski (151 mln zł obrotu w 2008 r. i 152 mln zł rok później). Wśród obecnych w pierwszej dziesiątce firm prowadzących portale internetowe tylko Interia mogła naszym zdaniem zwiększyć swe przychody (z 82 mln zł do około 89 mln zł w zeszłym roku). Poza QXL Poland i trzema wydawcami portali, w czołówce zestawienia za 2008 rok znajdziemy właścicieli sklepów internetowych. Trzecia lokata przypadła warszawskiej spółce Agito SA, do której należy sklep Agito.pl. Niestety imponujące przychody z 2008 r. stopniały w roku ubiegłym ze 174 mln zł do 95 mln zł, czego powodem były problemy finansowe największego akcjonariusza Agito. Spółka Euro-net (sieć RTV Euro AGD), według naszych szacunków osiągnęła w 2008 r. około 160 mln zł przychodu ze sprzedaży internetowej, a kolejna z firm z polskiego rynku e-handlu – Electro.pl – miała obrót rzędu 108 mln zł. Dla obu spółek nie opublikowaliśmy szacowanej wielkości sprzedaży za 2009 rok. Dlaczego? Powody tej decyzji opisujemy w rozdziale poświęconym grupie „E-commerce”. W pierwszej dziesiątce rankingu ogólnego znaleźli się też dwaj inni liderzy rynku internetowego handlu – Merlin.pl i Oponeo.pl. Przychody pierwszej spółki wzrosły w zeszłym roku z 97 mln zł do 101 mln zł, jednemu z najstarszych polskich skle-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

pów online udało się też znacznie zredukować stratę netto (z 10 mln zł do 660 tys. zł). Lider branży motoryzacyjnej dla odmiany zmniejszył w 2009 r. swoją sprzedaż z 94 mln zł do 86 mln zł, odnotował też wyraźny spadek zysku netto (z 6 mln zł do niecałych 2 mln zł).

Rentowność polskiego e-biznesu

Na podstawie wyników finansowych, do których udało się nam dotrzeć, przeprowadziliśmy analizę rentowności polskich firm internetowych w 2008 r. W zestawieniu umieściliśmy 125 podmiotów, które z działalności internetowej (definicja na początku artykułu) osiągnęły w tym okresie więcej niż 50% swoich przychodów. Pod uwagę wzięliśmy tylko te przedsiębiorstwa, dla których dysponowaliśmy informacją o wyniku netto. W którą gałąź polskiego rynku internetowego najbardziej opłaca się inwestować? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, obliczyliśmy wartości trzech wskaźników finansowych dla wszystkich analizowanych firm. Najważniejszym wskaźnikiem, według którego posortowaliśmy tabelę, jest rentowność kapitałów własnych (Return on Equity lub ROE), czyli iloraz wyniku netto i wartości kapitałów (cd. na str. 22) własnych spółki.

Według GUS średnia rentowność kapitałów własnych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 8,1%. Nieco więcej niż połowa ze 125 analizowanych pod kątem firm internetowych osiągnęła większą wartość wskaźnika ROE. 18


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. Lp. Nazwa firmy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Przychody netto ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

Grupa Biznes Polska Wnorowski 8 299 8 299 2 392 792 3 000 i Wspólnicy sp.j. Sunrise System 4 855 4 855 1 490 1 046 1 495 sp. z o.o. Inter Alnet Adam 9 997 9 965 702 702 3 002 Albiński QXL Poland 470 398 470 398 148 428 149 474 294 639 sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. 17 946 17 946 4 711 4 829 10 311 Tradedoubler 35 205 35 205 1 800 1 850 9 989 sp. z o.o. Domo24 sp. z o.o. 26 791 26 791 1 110 1 160 2 772 Home.pl sp.j. 39 310 39 310 9 979 10 979 13 890 Red Age sp. z o.o. 2 933 2 933 383 437 637 Selkar Michał 4 182 4 182 332 399 642 Stypułkowski Ogicom sp. z o.o. 9 165 8 846 1 529 1 943 3 133 United Titans 11 032 11 032 133 173 2 440 sp. z o.o. Arbomedia Polska 46 911 38 500* 1 466 1 941 20 579 sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. 3 777 3 777 306 435 913 Artefakt sp. z o.o. 676 676 177 252 334 Visual Media 1 256 1 256 110 160 324 Polska sp. z o.o. Goldenline 3 306 3 306 560 862 1 298 sp. z o.o. PO Capital sp. z o.o. 15 492 15 492 82 132 668 Openmedia 14 188 14 188 70 117 2 814 sp. z o.o. Ceneo SA 13 933 13 933 1 528 2 590 4 354 Firefly Creation M. Piotrowski 6 925 6 925 743 1 266 3 160 i J. Piotrowska sp.j. Fotka.pl sp. z o.o. 10 268 10 268 3 837 6 954 Nasza Klasa sp. z o.o. 27 754 27 754 9 977 19 733 26 907 Omnigence sp. z o.o. 3 118 3 118 726 1 452 1 833 Uselab sp. z o.o. 778 778 61 122 332 Ideo sp. z o.o. 3 334 3 334 596 1 276 1 603 Ad.net SA 25 255 25 255 3 435 7 858 19 226 Gratka sp. z o.o. 13 565 13 565 2 729 6 285 7 548 ACR SA 12 557 12 557 549 1 324 5 193 Nokaut sp. z o.o. 2 435 2 435 404 996 1 341 Artegence sp. z o.o. 8 957 8 957 1 331 3 440 4 482 Performance Media 14 488 14 488 677 1 820 4 027 sp. z o.o. OS3 sp. z o.o. 6 472 6 472 938 2 531 3 851 Dvdmax.pl sp. z o.o. 2 457 2 457 173 469 1 092 Megamedia 25 428 25 428 479 1 325 4 490 sp. z o.o. Stopklatka SA 1 956 1 700* 219 606 1 056 Grupa O2 sp. z o.o. 40 261 40 261 6 390 17 757 31 902 OVH sp. z o.o. 7 310 7 310 95 267 1 679 Softhis sp. z o.o. 1 600 1 600 143 420 800 Telpol sp. z o.o. 94 926 50 000* 1 671 5 224 26 420

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

302,0

79,7

28,8 biznes-polska.pl

2002

Serwisy i usługi internetowe

142,5

99,7

30,7 sunrisesystem.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

100,0

23,4

2003

E-commerce

99,3

50,4

31,6 allegro.pl

2000

Serwisy i usługi internetowe

97,6

45,7

26,2 otomoto.pl

2004

Serwisy i usługi internetowe

97,3

18,0

2004

Marketing i reklama internetowa

95,7 90,9 87,6

40,0 71,8 60,2

4,1 domo24.pl 25,4 home.pl 13,1 redage.pl

2008 1997 2007

E-commerce Usługi dla firm internetowych Marketing i reklama internetowa

83,1

51,7

7,9 selkar.pl

2004

E-commerce

78,7

48,8

16,7 ogicom.pl

2002

Usługi dla firm internetowych

76,8

5,4

1,2 unitedtitans.com

2004

Marketing i reklama internetowa

75,5

7,1

3,1 arbointeractive.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

70,5 70,2

33,6 52,9

1989 2005

Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa

68,8

34,0

2008

Marketing i reklama internetowa

64,9

43,1

16,9 goldenline.pl

2005

Marketing i reklama internetowa

62,1

12,3

0,5 portone.pl

2007

E-commerce

59,7

2,5

0,5 megamarket.org.pl

2006

E-commerce

59,0

35,1

11,0 ceneo.pl

2005

Serwisy i usługi internetowe

58,7

23,5

10,7 fireflycreation.com

2003

Marketing i reklama internetowa

55,2 50,6 50,0 49,9 46,7 43,7 43,4 41,5 40,5 38,7

37,1 39,6 18,3 37,2 17,9 36,2 10,6 30,1 29,7

37,4 35,9 23,3 7,8 17,9 13,6 20,1 4,4 16,6 14,9

2001 2007 1998 2007 1999 2000 2000 2000 2006 1995

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa

37,2

16,8

4,7 performance-media.pl 2006

Marketing i reklama internetowa

37,1 37,0

24,4 15,9

36,2

10,7

36,1 36,0 35,5 34,0 32,0

20,7 20,0 5,6 17,9 6,3

www.internetstandard.pl

7,0 prono.com.pl

5,1 tradedoubler.com

8,1 netizens.pl 26,2 artefakt.pl 8,8 visualmedia.pl

fotka.pl nasza-klasa.pl filmweb.pl uselab.pl ideo.pl adnet.pl gratka.pl acr.pl nokaut.pl artegence.com

14,5 os3.pl 7,1 dvdmax.pl 1,9 megamedia.pl 11,2 15,9 1,3 8,9 1,8

stopklatka.pl o2.pl ovh.pl softhis.pl maximedia.pl

1996 2006

Marketing i reklama internetowa E-commerce

2003

E-commerce

2000 2000 2004 2005 1998

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Marketing i reklama internetowa E-commerce 19

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.) Przychody netto Lp. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 73 76 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Nazwa firmy

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) Freshmind sp. z o.o. 1 212 1 212 Money.pl sp. z o.o. 19 534 19 534 Point Of View 5 061 5 061 sp. z o.o. Interia.pl SA 82 294 82 294 Kontri sp. z o.o. 7 951 7 827 Synerway SA 2 043 1 949 Neo24.pl sp. z o.o. 52 067 52 067 Agnat sp. z o.o. 4 412 4 412 Janmedia 2 912 2 912 Interactive sp. z o.o. MRM Worldwide 17 461 17 461 sp. z o.o. Wirtualna Polska SA 150 822 150 822 SARE sp. z o.o. 2 018 2 018 Grupa Pracuj 52 916 52 916 sp. z o.o. K2 Internet SA 24 966 24 966 Nowoczesna Firma 6 268 4300* sp. z o.o. Engine sp. z o.o. 2 529 2 529 Bankier.pl SA 19 163 19 163 Morele.net sp.j. 38 902 38 902 Grupa Onet.pl SA 202 808 202 808 Gry-Online SA 3 066 3 066 Active Pharma 2 288 2 288 sp. z o.o. Interactive Marketing Partner 9 355 9 355 Polska sp. z o.o. Barline sp.j. 585 521 Oponeo.pl SA 94 282 94 282 GG Network SA 29 153 29 153 Beyond.pl sp. z o.o. 8 242 7500* Swistak.pl sp. z o.o. 811 811 Grupa Stereo SA 17 849 17 849 Sisco IT Group 1 262 1 262 Polska sp. z o.o. Cube Group SA 9 131 9 131 Inbook SA 3 795 3 795 Interactive 5 226 5 226 Solutions sp. z o.o. Kolporter E-Biznes SA 2 000 2 000 Domainmaker 3 570 3 570 sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. 1 992 1 992 Hostersi sp. z o.o. 1 461 1300* Marketeo.com SA 8 026 8 026 Adv.pl sp. z o.o. 7 185 7 185 Praca.pl sp. z o.o. 2 987 2 987 Activeweb sp. z o.o. 3 296 3 296 Poszkole.pl sp. z o.o. 845 845 Medousa sp. z o.o. 1 289 1 289 Melog.com sp. z o.o. 3 266 2300* E-Buty sp. z o.o. 932 932 NNV sp. z o.o. 38 38 Zjednoczenie.com 2 126 2 126 sp. z o.o. Szybko.pl sp. z o.o. 695 695 Novem sp. z o.o. 4 626 4 626

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

334 2 902

1 073 9 376

1 269 11 207

31,1 31,0

26,3 25,9

405

1 308

1 983

30,9

20,4

10 155 243 406 91 274

33 364 800 1 379 323 1 100

45 737 1 910 2 493 4 580 1 891

30,4 30,3 29,4 28,3 24,9

22,2 12,7 16,3 2,0 14,5

235

959

1 657

24,5

14,2

773

3 217

8 811

24,0

64 314 110 886 517 653

15 096 121

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

27,6 sciaga.pl 14,9 money.pl

2005 2000

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

1998

Marketing i reklama internetowa

interia.pl kontri.pl synerway.pl neo24.pl domena.pl

1999 2006 2002 2006 2002

Serwisy i usługi internetowe E-commerce Marketing i reklama internetowa E-commerce Usługi dla firm internetowych

8,1 janmedia.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

8,8

4,4 mrm.pl

1995

Marketing i reklama internetowa

23,5 23,3

13,6 18,5

10,0 wp.pl 6,0 sare.pl

1999 2005

Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa

2000

Serwisy i usługi internetowe

8,0 pointofview.pl 12,3 3,1 19,9 0,2 6,2

716

3 155

41 174

22,7

1,7

1,4 pracuj.pl

3 689

16 740

22 111

22,0

16,7

14,8 k2.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

317

1 492

2 999

21,3

10,6

5,1 nf.pl

2005

Serwisy i usługi internetowe

504 2 727 3 125 2 843 17 584 19 878 70 465 3 173 49 000 334 314 398 700 846 5 990 6 319

18,5 16,2 15,0 14,7 14,1

16,1 14,3 2,2 12,3 13,4

engine.pl bankier.pl morele.net onet.pl gry-online.pl

2001 2001 2002 1996 2000

Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe E-commerce Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

19,9 14,8 0,2 24,2 27,6

26

204

615

12,9

4,3

1,1 activepharma.pl

2007

Marketing i reklama internetowa

191

1 543

4 568

12,4

4,2

2,0 impartner.pl

2003

Marketing i reklama internetowa

92 750 750 6 018 49 123 63 445 9 253 102 140 112 790 190 2 119 16 742 20 236 273 1 062 13 722 23 797

12,3 12,3 9,1 9,0 8,3 7,7

12,3 9,5 8,2 1,1 7,2 4,5

2000 2003 2000 2007 2005 2000

E-commerce E-commerce Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Serwisy i usługi internetowe E-commerce

15,7 6,4 31,7 2,3 2,4 5,9

barline.eu oponeo.pl gadu-gadu.pl beyond.pl swistak.pl stereo.pl, pstryk.pl

12

178

454

6,8

2,7

1,0 sisco.com.pl

1995

Usługi dla firm internetowych

114 59

1 696 1 151

2 725

6,7 5,1

4,2

1,2 cubegroup.pl 1,6 inbook.pl

2006 2000

Marketing i reklama internetowa E-commerce

29

562

1 408

5,1

2,0

0,5 interactive-solutions.pl 2004

Marketing i reklama internetowa

33 377 532 402

4,2

0,3

1 391 32

758

1 352

4,2

2,4

15 3 56 -41 -148 -22 -191 -83 -283 -214 -43

590 125 2 657 7 165 9 852 976 2 307 790 2 654 542 100

759 586 2 983 8 762 10 133 1 435 2 453 1 204 2 830 728 73

2,6 2,6 2,1 -0,6 -1,5 -2,2 -8,3 -10,5 -10,7 -39,5 -43,4

2,0 0,6 1,9 -0,5 -1,5 -1,5 -7,8 -6,9 -10,0 -29,4 -59,2

-125

268

473

-46,6

-26,4

-389 -240

652 385

715 -59,6 -54,3 1 www.internetstandard.pl 461 -62,3 -16,4

69,6 kolporter.pl

1994

E-commerce

2003

Usługi dla firm internetowych

2003 2007 2004 2007 2007 2002 2007 2005 2000 2005 2008

Serwisy i usługi internetowe Usługi dla firm internetowych Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama internetowa Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe E-commerce Serwisy i usługi internetowe

-5,9 zjednoczenie.com.pl 2001

Marketing i reklama internetowa

0,9 domainmaker.pl 0,8 0,2 0,7 -0,6 -4,9 -0,7 -22,6 -6,5 -8,7 -23,0 -114,1

oceniacz.pl hostersi.pl marketeo.com adv.pl praca.pl activeweb.pl poszkole.pl fotosik.pl oferty.net ebuty.pl nnv.pl

-55,9 szybko.pl -5,2 novem.pl

2005 2006

Serwisy i usługi internetowe Marketing i reklama 20internetowa

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Rentowność polskich firm internetowych w 2008 r. (cd.) Przychody netto Lp.

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 103 104 112 120 121 122 124

102 105 111 115

116 117 118 119 101 106 107 108 109 110 113 114 123 125

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Internetowy Dom 19 980 19 980 Mediowy Net SA Online Advertising 2 916 1750* sp. z o.o. Jobs.pl SA 4 056 4 056 Agito SA 180 514 173 928 Domzdrowia.pl SA 7 219 7 219 Intymna.pl sp. z o.o. 5 570 5 570 Multizakupy SA 6 369 6 369 Veneo sp. z o.o. 1 234 1 234 Euro RSCG 4D 3 885 3 885 Digital sp. z o.o. Supermedia 3 782 3 782 Interactive sp. z o.o. Merlin.pl SA 96 857 96 857 SI Książki.pl 524 524 sp. z o.o. A.pl sp. z o.o. 6 866 3 700* Frisco.pl sp. z o.o. 9 066 9 066 Paweł Bogutyn 1 135 1 135 Młyn Gospodarczy Firma Handlowa „Presto” Dominik 4 201 4 111 Szastak Narzedzia.pl SA 5 000 5 000 Fourcreate sp. z o.o. 250 250 Direct Traffic 2 096 2 096 sp. z o.o. Afilo sp. z o.o. 5 520 5 520 Internet Designers 3 183 3 183 sp. z o.o. Ataxo Poland 6 158 6 158 sp. z o.o. Biuro Podróży Reklamy Robert 740 740 Sosnowski Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, 154 154 B. Skraba, R. Żochowski Insignia Net Tomasz 1 900 1 900 Michalik Codemedia sp. z o.o. 1 800 1 800 Venti R. Wierzbicki, 8 075 8 075 M. Rytch sp.j. Yellowpages sp. z o.o. 1 824 1 824 Ósemka.pl sp. z o.o. 1 179 1 179 Trader.com (Polska) 11 102 8 000* sp. z o.o. Infopraca sp. z o.o. 2 182 2 182 Monster Worldwide 11 758 11 758 Polska sp. z o.o. Inwestycje.pl SA 2 558 2 558 Wykop sp. z o.o. 280 280 Infornext.pl 1 492 1 492 sp. z o.o. Pixelate Ventures 5 404 5 404 sp. z o.o. PRV.PL sp. z o.o. 3 456 3 456

Wynik netto

Kapitał własny

Aktywa razem

ROE

ROA

ROS

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

Rok Adres strony WWW powsta- Grupa nia

-1 512

1 501

7 970

-100,7

-19,0

-7,6 idmnet.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

-150

114

1 190

-131,4

-12,6

-5,1 teleadreson.pl

2000

Serwisy i usługi internetowe

-966 -3 455 -774 -264 -816 -112

624 1 769 314 75 213 27

1 010 13 332 1 348 2 077 1 063 412

-154,8 -195,3 -246,6 -354,2 -383,6 -406,8

-95,6 -25,9 -57,4 -12,7 -76,7 -27,1

-23,8 -1,9 -10,7 -4,7 -12,8 -9,1

2000 2002 1999 2002 2007 2004

Serwisy i usługi internetowe E-commerce E-commerce E-commerce E-commerce Marketing i reklama internetowa

-853

126

870

-677,6

-98,0

-21,9 digitalone.pl

1999

Marketing i reklama internetowa

-2 303

177

2 458 -1 299,0

-93,7

-60,9 smi.pl

1993

Marketing i reklama internetowa

-10 148

42

19 391 -23 981,8

-52,3

-10,5 merlin.pl

1998

E-commerce

-142

-57

568

-24,9

-27,0 amazonka.pl

1997

E-commerce

-4 203 -4 910

-1 485 -4 729

11 252 2 840

-37,4 -172,9

-61,2 a.pl -54,2 frisco.pl

2006 2006

E-commerce E-commerce

jobs.pl agito.pl domzdrowia.pl intymna.pl multizakupy.pl veneo.pl

76

6,7 bogutynmlyn.pl

1983

E-commerce

201

4,8 sklep-presto.pl

2004

E-commerce

2008 2006

E-commerce E-commerce

2005

Marketing i reklama internetowa

170 -100

3,4 narzedzia.pl -40,0 stylea.pl

155

-226

748

20,8

-790

-714

3 332

-23,7

-14,3 afilo.pl

1995

Marketing i reklama internetowa

-406

-262

874

-46,5

-12,8 id.pl

1997

Marketing i reklama internetowa

-2 304

-3 252

2 331

-98,8

-37,4 ataxo.pl

2005

Marketing i reklama internetowa

2003

Marketing i reklama internetowa

28,1 trendmaker.pl

2008

Marketing i reklama internetowa

350

18,4 insignia.pl

1999

Marketing i reklama internetowa

270

15,0 codemedia.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

13,8 venti.com.pl

2000

Marketing i reklama internetowa

0,0 yellowpages.pl -262,7 osemka.pl

1994 2007

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

270

7,4 directtraffic.pl

36,5

43

1 117

biuropodrozyreklamy.eu

0 -3 097

-178 -3 050

359 5 324

0,1 -58,2

-3 206

-4 782

5 495

-58,3

-28,9 trader.pl

1993

Serwisy i usługi internetowe

-941

-1 032

1 455

-64,7

-43,1 infopraca.pl

2006

Serwisy i usługi internetowe

-7 171

-24 566

9 243

-77,6

-61,0 monsterpolska.pl

1999

Serwisy i usługi internetowe

-477 -780

-181 -803

555 426

-86,1 -183,3

-18,7 inwestycje.pl -278,7 wykop.pl

2004 2007

Serwisy i usługi internetowe Serwisy i usługi internetowe

-1 926

-1 826

959

-200,9

-129,1 prawnik.pl, wieszjak.pl 2008

Serwisy i usługi internetowe

108 -2 644

2,0 epuls.pl www.internetstandard.pl

-76,5 pino.pl

2006

Serwisy i usługi internetowe

2006

Serwisy i usługi internetowe 21

ROE – rentowność kapitału własnego (wynik netto/kapitał własny); ROA – rentowność aktywów (wynik netto/aktywa razem); ROS – rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody netto) * dane szacunkowe


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 18) Jak interpretować uzyskane w ten sposób wartości? Wskaźnik ROE mówi nam po prostu, jaką część zainwestowanego kapitału spółka wygenerowała w danym okresie. Wyliczoną stopę zwrotu możemy porównywać z rentownością innych inwestycji, trzeba jednak pamiętać o tym, że inwestycje mają różny poziom ryzyka. Czym innym jest 5-proc. zwrot z kapitału w spółce zajmującej się internetowym handlem, czym innym jest 5-proc. zwrot z kapitału na lokacie bankowej – pierwsza inwestycja jest z całą pewnością dużo bardziej ryzykowna od drugiej. Według danych GUS, w 2008 r. średnia rentowność kapitałów własnych w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 8,1%. Jak widać w przygotowanej przez nas tabeli, nieco więcej niż połowa analizowanych firm osiągnęła lepszy wynik. W pierwszej dwudziestce podmiotów o największej rentowności naliczyliśmy aż 9 przedsiębiorstw z grupy „Marketing i reklama internetowa” (agencje interaktywne, internetowe domy mediowe i sieci reklamowe), 5 spółek z kategorii „E-commerce” (sklepy internetowe), 4 firmy z grupy „Serwisy i usługi internetowe” i 2 podmioty sklasyfikowane w kategorii „Usługi dla firm internetowych”. W 2008 r. polską firmą internetową o najwyższej stopie zwrotu z kapitałów własnych była Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j., która prowadzi serwis ogłoszeniowy Biznes-polska.pl. Spółka w ciągu roku wygenerowała na czysto trzy razy większą kwotę niż wartość zainwestowanego w nią kapitału, należącego do jej właścicieli. Drugą lokatę w zestawieniu zajęła Agencja SEM Sunrise System, dla której wskaźnik ROE wyniósł prawie 143%. Trzecie miejsce, ze 100-proc. rentownością kapitału, przypadło firmie Inter Alnet, właścicielowi sklepu komputerowego Prono.com.pl. Choć wartości ROE dla pierwszej trójki robią wrażenie, zauważmy, że

Partner merytoryczny

mamy do czynienia z niewielkimi przedsiębiorstwami, których przychody w 2008 r. nie przekroczyły 10 mln zł. Warto zatem sprawdzić, kto zajął czwarte miejsce. Kto? Czarny koń naszego rankingu, czyli największa polska firma internetowa – QXL Poland. Nie dość, że właściciel platformy Allegro.pl generuje ponad 0,5 mld zł przychodu rocznie, to jeszcze w tym samym okresie zwraca swoim właścicielom prawie

W 2008 r. polską firmą internetową o najwyższej wartości wskaźnika ROE była Grupa Biznes Polska, właściciel serwisu ogłoszeniowego Biznespolska.pl. Spółka w ciągu roku wygenerowała na czysto trzy razy większą kwotę niż wartość zainwestowanego w nią kapitału. 100% zainwestowanego kapitału. Nie jest to jednorazowe osiągnięcie – w 2007 r. wskaźnik ROE dla tej spółki uzyskał prawie taką samą wartość. Co ciekawe, na kolejnej pozycji po QXL widzimy kontrolowaną przez nią spółkę otoMoto (serwisy otoMoto.pl, otoDom.pl), która w 2008 r. także wygenerowała w formie zysku netto prawie całą wartość swoich kapitałów własnych. Ponad 90-proc. rentowność osiągają trzy następne firmy: Tradedoubler, Domo24 i Home. pl. Wszystkie trzy zajmują czołowe pozycje w swoich branżach, a szczególną uwagę warto zwrócić na Domo24 – spółkę, która handluje w sieci sprzętem elektronicznym. Jak widać, nawet na tak trudnym rynku

www.internetstandard.pl

Partner wydania

da się zarabiać. Z właścicieli sklepów internetowych wysoką wartość wskaźnika ROE (ponad 50%) miały też w 2008 r. firmy Selkar (Selkar.pl), PO Capital (Portone.pl) i Openmedia (Megamarket.org.pl). Pośród agencji interaktywnych najbardziej rentowną firmą była Red Age (88-proc. zwrot z kapitału), spore zyski w relacji do kapitałów własnych (69-88-proc. zwrot) przyniosły też agencje United Titans, Netizens, Artefakt i Visual Media. Ponad 50-proc. wartość wskaźnika ROE mieli w 2008 r. trzej właściciele serwisów społecznościowych: Golden Line (65%), Fotka.pl (55%) i Nasza Klasa (50%), a prawie 76% kapitałów własnych wygenerowała na czysto ARBOmedia Polska sp. z o.o., do której należy największa polska sieć reklamy graficznej – ARBOnetwork. Zerknijmy jeszcze na dolną część tabeli. Które firmy w 2008 r. były nierentowne? Pod względem wartości wskaźniki ROE ostatnie miejsce zajął Merlin.pl, który na czysto stracił wówczas aż 10 mln zł. Wyraźnie pod kreską były też trzy przedsiębiorstwa z grupy „Marketing i reklama internetowa”: Supermedia Interactive, Euro RSCG 4D Digital oraz Veneo, które poniosły w 2008 r. stratę kilka razy większą niż wartość ich kapitałów. Słabo radziły sobie też cztery znane podmioty z polskiego rynku e-commerce: Multizakupy, Intymna.pl, DomZdrowia.pl oraz Agito. W jakie spółki z branży internetowej warto zatem inwestować? Nie liczyliśmy średnich wartości wskaźników finansowych dla poszczególnych branż, bo danych jest w dalszym ciągu zbyt mało, aby z takich statystyk można było wyciągnąć konkretne wnioski. W tym krótkim przeglądzie chcieliśmy pokazać, że praktycznie w każdej gałęzi polskiej branży internetowej da się zarabiać pieniądze, choć oczywiście nie wszystkim firmom wychodzi to tak dobrze, jak liderom naszego zestawienia. 

22


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Serwisy i usługi internetowe W ubiegłym roku obroty polskiego rynku reklamy internetowej wyniosły co najmniej 1,37 mld zł. Łączne przychody właścicieli pięciu największych portali już w 2008 r. przekroczyły 0,5 mld zł, ale prawie taką samą kwotę wygenerował rok później aukcyjny gigant – Allegro.pl. Wartość rynku

Dla firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe” najważniejszym rynkiem jest rynek reklamy internetowej. Wiele przedsiębiorstw osiąga sporą część przychodów także z innych źródeł, takich jak opłaty za dostęp lub możliwość korzystania z dodatkowych funkcji serwisów, nie istnieją jednak żadne wiarygodne badania, na które moglibyśmy się tutaj powołać. Od 2007 r. organizacja branżowa IAB Polska we współpracy z firmą PricewaterhouseCoopers prowadzi cykliczne badanie wydatków reklamowych w branży internetowej. Do udziału w badaniu zapraszane są najważniejsze firmy z poszczególnych segmentów rynku, które przekazują w ankiecie informacje o wartości sprzedanych usług reklamowych róż-

nego typu w danym okresie. Kwoty te są następnie sumowane i prezentowane w raportach IAB AdEx. Należy je

Wartość polskiego rynku reklamy internetowej w 2009 r. wyniosła 1,37 mld zł. Przychody tych samych podmiotów, które wzięły udział w badaniu AdEx w 2008 i 2009 r., wzrosły o 11%. traktować jako minimalne możliwe wartości, ponieważ IAB i PwC, poza nielicznymi wyjątkami (np. Google),

www.internetstandard.pl

nie dodają do obliczonych kwot oszacowanej wartości sprzedaży dla firm, które nie biorą udziału w badaniu. W ubiegłym roku obroty polskiego rynku reklamy internetowej wyniosły co najmniej 1,37 mld zł. Biorąc pod uwagę te same podmioty, które wzięły udział w badaniu AdEx w 2009 i 2008 r., rynek wzrósł o 11%. Jak widać na wykresie, dynamika była mniejsza niż między 2008 a 2007 rokiem. Różnicę można tłumaczyć pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w kraju, ale też nieco innym doborem badanych firm w dwóch pierwszych falach badania. Rynek reklamy online można podzielić na kilka segmentów ,w zależności od rodzaju sprzedawanych usług reklamowych. Zarówno w 2009 r., jak i rok wcześniej połowę łącznych (cd. na str. 27)

23


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11

13

12 15 16

14 15 16

17

17 Polskapresse sp. z o.o.

18

18

22

19

20

20

73

21

19

22

23

23

21

24

27

25

24

26

30

27

29

28

28

29

31 25

30 31

26

32 Edipresse Polska SA

36 32 34

33 PRV.PL sp. z o.o. 34 Goldenline sp. z o.o. 35 Omnigence sp. z o.o. Mobile.international 36 Gmbh 37 Gry-Online SA 38 HRK SA 39 Praca.pl sp. z o.o. 40 Telewizja Polska SA 41 Polskastrefa.eu sp. z o.o. 42 Inwestycje.pl SA

37 35 56 42 41 44 45

Przychody netto (2009)

QXL Poland sp. z o.o. Grupa Onet.pl SA Wirtualna Polska SA Interia.pl SA Agora SA Grupa Pracuj sp. z o.o. Grupa O2 sp. z o.o. Eniro Polska sp. z o.o. GG Network SA Nasza Klasa sp. z o.o. Money.pl sp. z o.o. Bankier.pl SA Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. Otomoto sp. z o.o. Ceneo SA Gratka sp. z o.o.

Monster Worldwide Polska sp. z o.o. Fotka.pl sp. z o.o. Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j. Marketeo.com SA Trader.com (Polska) sp. z o.o. Axel Springer Polska sp. z o.o. Media Regionalne sp. z o.o. International Data Group Poland SA G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Pixelate Ventures sp. z o.o. Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o. Nowoczesna Firma sp. z o.o. Jobs.pl SA Presspublica sp. z o.o.

* dane szacunkowe

203 482 151 652 857 824

175 589 62 800 18 495

internet (tys. zł) 550 000* 203 482 151 652 89 000* 69 728 48 000* 43 500* 43 184 37 000* 62 800 21 000* 18 495

Przychody netto (2008) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 470 398 470 398 202 808 202 808 150 822 150 822 82 294 82 294 997 225 66 956 52 916 52 916 40 261 40 261 173 565 38 367 29 153 29 153 27 754 27 754 19 534 19 534 19 163 19 163

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

64 119 9 931 36 356

18 500 -83

148 428 149 474 294 639 49 000 399 694 334 314 447 774 398 700 15 096 73 079 64 314 121 911 110 886 10 155 33 364 45 737 26 365 1 084 506 1 058 533 1 364 429 1 399 495 716 3 155 41 174 6 390 17 757 31 902 9 253 9 977 2 902 2 843

14 684

102 140 19 733 9 376 17 584

17 415

112 790 26 907 11 207 19 878

Adres strony WWW

Rok powstania

allegro.pl onet.pl wp.pl interia.pl gazeta.pl pracuj.pl o2.pl pf.pl gadu-gadu.pl nasza-klasa.pl money.pl bankier.pl

2000 1996 1999 1999 1989 2000 2000 1992 2000 2007 2000 2001

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

22 000* 17 500* 17 000*

17 946 13 933 13 565

17 946 13 933 13 565

4 711 1 528 2 729

4 829 2 590 6 285

13 500*

392 716

12 300*

-128 065

323 127

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

9 500*

10 268

10 268

3 837

6 954

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl 2002

1 261

1 261

8 026

8 026

-89

56

2 569

2 657

2 633

2 983 marketeo.com

2004

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

5 495 trader.pl

1993

8 500*

545 742

6 800*

-47 979

128 352

10 500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

5 445

40 281

6 181

34 083

8200* 4300*

3 694

526

2 441

2 985

5 404

5 404

11 375

4 852 6 268

4300*

317

1 492

4 300* 6 300*

4 056 159 723

4 056 3900*

-966 1 045

624 100 573

6 000*

277 464

3500*

21 511

67 242

3 634 4 100* 3 700*

3 456 3 306 3 118

3 456 3 306 3 118

-2 644 560 726

862 1 452

146

3 600*

3100*

3 694 3 066 2 000* 3 200* 2 987 3 300* 1 985 673 2 800* 2 800* 2 558

3 066 695 846 3 000* 2 987 -148 2 700* 100 510 2 600* 2www.internetstandard.pl 558 -477

10 311 otomoto.pl 4 354 ceneo.pl 7 548 gratka.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl monster9 243 polska.pl fotka.pl

2004 2005 2000

efakt.pl, autoswiat.pl nto.pl, pomor173 729 ska.pl

108

4700*

2006

232 296

5 600*

4 519

3 634

-544

203 044 pkt.pl

8 500

13 289 idg.pl

5 990 9 852 1 281 041 -181

6 325

1999 2001

1994 1995 1990

kobieta.pl, stylio.pl

1992

epuls.pl

2006

tai.pl

1989

2 999 nf.pl

2005

1 010 jobs.pl 156 208 rp.pl polki.pl, babyon102 651 line.pl pino.pl 1 298 goldenline.pl 1 833 filmweb.pl mobile.eu

6 085

1991

6 319 gry-online.pl hrk.pl 10 133 praca.pl 1 785 945 tvp.pl polskastrefa.eu 555 inwestycje.pl 24

2000 1991 1993 2006 2005 1998 1996 2000 2000 2007 1994 2009 2004


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 3 436 3 436

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 2 435 2 435 2 300*

39

43

Nokaut sp. z o.o.

33

44

Murator SA

3 800*

38 40 47 48 43 55 49 54

45 46 47 48 49 50 51 52

Melog.com sp. z o.o. Autogiełda sp.j. Infopraca sp. z o.o. Grono.net SA Czarnik sp. z o.o. YOYO sp. z o.o. Edipresse-Wizaż sp. z o.o. Yellowpages sp. z o.o.

3 500* 3 400* 2 400* 2 400* 3 000 2 100* 2 400* 2 180*

51

53

Xenium Kędzior Leszek

2 200*

66

54

57 60

55 56

52

57

61

58

Online Advertising sp. z o.o. AWR „Wprost” sp. z o.o. Stopklatka SA Euroadres Polska Marek Grel Feminet sp. z o.o.

50

59

Infornext.pl sp. z o.o.

58

60

63 67 62 74 64 65

61 62 63 64 65 66

75

67

76

68

79 77 71 68 84 53 82 85

69 70 71 72 73 74 75 76

Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski Medousa sp. z o.o. Freshmind sp. z o.o. Polskie Radio SA Ósemka.pl sp. z o.o. Trojmiasto.pl sp. z o.o. Autocentrum.pl SA Wydawnictwo Steinborn sp.j. Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o. Brand s.c. Media Nieruchomości SA Poszkole.pl sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o. G7 Media sp. z o.o. Pit.pl sp. z o.o. Mojanauka.pl sp. z o.o.

78

77

Avt Korporacja sp. z o.o.

1 173

727

72 83 86 87

78 79 80 81

1 300* 900* 800* 780*

700* 700* 695 600*

46

82

88 89

83 84

90

85

Krn Media sp. z o.o. PixNet sp. z o.o. Szybko.pl sp. z o.o. Internet Service SA PHU „Ewix” Andrzej Kosieradzki Alejka Piotr Gutowski Akonet sp. z o.o. Advanced Network Technologies sp. z o.o.

400*

350*

69

86

Innovaweb sp. z o.o.

1 400*

300*

80 81 70 59

87 88 89

Wykop sp. z o.o. Kariera.pl SA NNV sp. z o.o. Styl.media sp. z o.o.

1 100* 1 100* 1 306 2 000

* dane szacunkowe

2 384

3 266 11 437 2 182 15 474 1 992 1 824

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

947

404

2 632

996

-283 966 -941

2 654 1 766 -1 032

350 15

1 596 590

0

-178

2 868

1 800* 2 916

1 750*

2 000* 1 900*

1 956

1 700* 1 700*

247

-150

361

219

114

1 303

606

Adres strony WWW

Rok powstania

1 341 nokaut.pl muratordom.pl, se.pl 2 830 oferty.net 5 043 autogielda.pl 1 455 infopraca.pl grono.net 6 126 meble.pl 759 oceniacz.pl wizaz.pl 359 yellowpages.pl dobreprogramy.pl

2006

1 190 teleadreson.pl

2000

wprost.pl 1 056 stopklatka.pl

1990 2000

1991 2000 1989 2006 2007 1997 2003 2009 1994 2002

2 200*

1 600*

euroadres.pl

2004

1 900*

1 500*

we-dwoje.pl prawnik.pl, 959 wieszjak.pl

2008

1 492

2 000*

1 306 2 000

Wynik netto (2008)

2 300* 2 200* 2 182 2 100* 2 000 1 992 1 900* 1 824

1 450*

2 400*

1 500

Wynik netto (2009)

1 492

-1 926

-1 826

1400*

1 500 1 400* 1 600* 1 250* 1 500* 1 500*

1 289 1 212 246 420 1 179

1 289 1 212 1 200* 1 179 1 100* 1 100*

-83 334 -14 068 -3 097

790 1 073 132 203 -3 050

1 200*

13 625

1 000*

3 224

1 739

1 200*

950*

1 100* 1 200* 1 300* 1 400* 850 2 200* 1 000* 800*

950* 900* 850* 845 811 800* 800* 750*

845 811

695

1 204 1 269 270 662 5 324

skapiec.pl

2004

fotosik.pl sciaga.pl polskieradio.pl osemka.pl trojmiasto.pl autocentrum.pl

2005 2005 1994 2007 1998 2000

2 996 anonse.pl pb.pl

-191 20

2 307 236

-389

652

2008

1995 1996

egospodarka.pl okazje.info.pl nportal.pl 2 453 poszkole.pl 273 swistak.pl papilot.pl pit.pl nauka.pl budujemydom.pl, eis.com.pl krn.pl photoblog.pl 715 szybko.pl mojeauto.pl

1999 1992 2005 2007 2005 2008 2006 2002 1991 2006 2009 2005 1999

2 600*

500*

gowork.pl

1990

700* 600*

500* 500*

alejka.pl 1 483 scigacz.pl

2007 2000

3 889

280 38

280 250* 38

190

649

kupujemy.pl

2

-780 122 -43

273 www.internetstandard.pl

1 152

-803 4 459 100

1 432

opentravel.com, przepisy.net 426 wykop.pl 4 499 kariera.pl 73 nnv.pl styl.fm 25

1999 2008 2007 1994 2008 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

WartoϾ polskiego rynku reklamy internetowej 1 600

1216

1 200 1 000 800

743

(mld z³)

1373

1 400

600 400 200 0

2008

2007

2009

ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.

Struktura polskiego rynku reklamy internetowej

2008

2009

2,7%

2,65%

23,36%

26,03% 50,02%

51,85% 15,9%

14,86% 6,19%

display

6,44% e-mail

og³oszenia

SEM

inne

ród³o: IAB AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, marzec 2010 r.

(cd. ze str. 24) przychodów badanych firm stanowiła tradycyjna reklama graficzna, choć jej udział nieznacznie się zmniejszył. Drugi największy segment to marketing w wyszukiwarkach (SEM). Ta grupa usług wygenerowała wyraźnie wyższe przychody niż przed rokiem i zwiększyła w 2009 r. swój udział w strukturze przychodów z 23,4% do 26%. Segment ogłoszeń płatnych, istotny zwłaszcza dla serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych czy katalogów firm, urósł nieco mniej niż cały rynek i w 2009 r. odpowiadał za 15% obrotów rynku. Odsetek przychodów pochodzących z e-mail marketingu utrzymał się na poziomie niecałych 3%.

Połowa wydatków na reklamę online w Polsce przeznaczana jest na reklamę graficzną, a jedna czwarta na marketing w wyszukiwarkach. Liczba firm

Oszacowanie całkowitej liczby firm, które prowadzą komercyjne serwisy internetowe w polskiej sieci, jest zada-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Liczbę polskich przedsiębiorstw zainteresowanych obecnością na rynku reklamy online można szacować na 1,5–3 tys. niem praktycznie niewykonalnym. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ ważnych przedsiębiorstw o zauważalnym udziale w krajowym rynku reklamy online jest stosunkowo niewiele. Cała reszta, czyli tzw. długi ogon, próbuje zarabiać na swoich serwisach najczęściej za pośrednictwem sieci reklamowych, którym przyglądamy się bliżej w sekcji „Marketing i reklama internetowa”. Na początku 2010 r. w badaniu Megapanel PBI/Gemius widocznych było 4,4 tys. domen, z czego 3,4 tys. to domeny z końcówką.pl. Z kolei w serwisie DoubleClick Adplanner możemy uzyskać przybliżone wyniki oglądalności dla około 11 tys. najpopularniejszych witryn w polskiej sieci, w tym dla 6 tys. w domenie .pl. Trudno oszacować jaka część polskich serwisów widocznych w Megapanelu i Adplannerze to serwisy komercyjne, ale uwzględniając przytoczone statystyki i fakt, że kilka różnych witryn może mieć tego samego właściciela, liczbę polskich przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych obecnością na rynku reklamy online szacujemy na 1,5–3 tys. Na potwierdzenie tych estymacji możemy przytoczyć dane pochodzące z rejestru REGON. W czwartym kwartale ubiegłego roku zarejestrowanych w nim było 3 675 firm, dla których podstawowym rodzajem wykonywanej działalności była „działalność portali internetowych” (podklasa 63 21 Z w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007). Według przyjętej przez GUS definicji, podklasa 63 21 Z obejmuje „działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy

26


RAPORT INTERNET 2K10

danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania” oraz „działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje”. Choć definicja określa dokładnie tę działalność, która nas interesuje, dane z rejestru REGON należy analizować ostrożnie – zapewne nie dla wszystkich firm przypisanych do tej podklasy „działalność portali internetowych” jest działalnością najważniejszą.

Geografia rynku

Jedna trzecia z 3 675 przedsiębiorstw z podklasy 63 21 Z działa w województwie mazowieckim. Są to, podobnie jak w innych województwach, głównie firmy zatrudniające do 9 osób. W mazowieckim znajdziemy także 24 z 56 przedsiębiorstw z tej branży z drugiego przedziału (10–49 pracowników), a także 3 z 6 dużych firm, w których pracuje od 50 do 249 osób.

Firmy z grupy „Serwisy i usługi internetowe” koncentrują się głównie wokół dużych ośrodków miejskich.

Partner merytoryczny

Partner wydania

Lokalizacja firm: REGON 6,0% 221 106 0 0 0

106 Zachodnio -pomorskie

124 3,4% 1 126 1 0 Kujawsko -pomorskie

Wielkopolskie

1,3% 45 1 0 0

Pomorskie

2,9%

328 4 0 0

9,0%

46 Lubuskie

332

Zatrudnienie (iloœæ osób) 0-9 10-49 50-249 250+

287 3 0 0

63 0 0 0

Mazowieckie 33,5% 1231

£ódzkie

Opolskie 1,7% 63

1,8%

61 1 0 0

67

Warmiñsko -mazurskie

146 1 4,0% 0 0 147

Dolnoœl¹skie 7,9% 290

67 0 0 0

213 7 1 0

1204 24 3 0

Podlaskie 1,7% 62

Lubelskie 2,9% 107

Œwiêtokrzyskie 9,3% 1,4% 341 53 2,7% 99 Œl¹skie 10,4% Podkarpackie 384 334 99 Ma³opolskie 7 0 0 0 0 374 0 7 1 2

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet

107 0 0 0 53 0 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

Geografia rynku: baza firm

Dwa kolejne województwa, w których zarejestrowanych jest najwięcej właścicieli serwisów internetowych, to małopolskie (10,4% firm) oraz śląskie (9,3%). W tym pierwszym, podobnie jak w pomorskim i śląskim, ulokowało się 7 przedsiębiorstw o zatrudnieniu większym niż 9 i mniejszym niż 49 osób, a także dwie największe firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. Jedna z nich to Grupa Onet.pl SA, gdzie w 2009 r. pracowały 722 osoby. „Najsłabsze” województwa w podklasie 63 21 Z to lubuskie, gdzie swoje siedziby ma 45 firm, i świętokrzyskie (53 firmy). W przygotowanej przez nas bazie firm znalazło się 310 najważniejszych polskich przedsiębiorstw,

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

27


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

które można sklasyfikować w grupie „Serwisy i usługi internetowe”. Firmy te koncentrują się głównie wokół dużych ośrodków miejskich – przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej, w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Jedna trzecia przedsiębiorstw z naszej bazy ma siedziby w mniejszych miejscowościach, spore rozproszenie widać przede wszystkim w województwie śląskim. „Białe plamy” na mapie to województwa świętokrzyskie, gdzie nie znaleźliśmy ani jednej liczącej się firmy z branży, a także pomorskie, gdzie dla firm prowadzących serwisy

Geografia rynku: liderzy* Wirtualna Polska SA

QXL Poland sp. z o.o.

Grupa Onet.pl SA

* na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Formy w³asnoœci: baza firm 3,3%

4,2%

3,2%

5,4%

6,5%

10,1%

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 5,4% 5,4%

4,9%

40,9%

10,8%

60,3%

10,7%

14,0% 15,1% W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Partner wydania

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci zagranicznej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Trzy miasta najważniejsze na mapie właścicieli polskich serwisów internetowych to Poznań, Kraków i Gdańsk. internetowe istnieje praktycznie tylko aglomeracja gdańska. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te przedsiębiorstwa, które znalazły się w tabeli rankingowej, na mapie zostaną w zasadzie tylko stolice województw, i to też nie wszystkich. Co ciekawe, trzy największe firmy zlokalizowane są poza Warszawą. Lider kategorii „Serwisy i usługi internetowe”, a także rankingu ogólnego – QXL Poland – działa w Poznaniu. Od początku istnienia Grupa Onet.pl swoją siedzibę ma w Krakowie, a główne biuro trzeciej w zestawieniu Wirtualnej Polski znajduje się w Gdańsku. W Warszawie ulokowało się sporo firm z kolejnych pozycji rankingu, kilka większych przedsiębiorstw z branży działa też we Wrocławiu. Firmy z pozostałych miejscowości to pojedyncze punkty na mapie.

Struktura własnościowa, formy prawne

Aż 81% najważniejszych polskich przedsiębiorstw zajmujących się

28


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Zagraniczne podmioty kontrolują jedną czwartą największych firm prowadzących serwisy internetowe w polskiej sieci.

Formy prawne: baza firm 2,2%

3,5%

5,1%

11,8%

53,0% 24,3%

Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

prowadzeniem serwisów internetowych w polskiej sieci jest kontrolowanych przez polskich obywateli – 71% jest ich całkowitą własnością, w pozostałych 10% firm mają oni ponad 50%

Partner wydania

kapitału. Pod zagraniczną kontrolą znajduje się 15% z 310 przedsiębiorstw znajdujących się w naszej bazie. Nieco ponad 10% w całości należy do podmiotów zagranicznych, a w 5% przeważa kapitał zagraniczny. W grupie największych firm, które umieściliśmy w tabeli rankingowej, proporcje są nieco inne. Przedsiębiorstwa w całości należące do Polaków stanowią tylko nieco ponad połowę ogółu, a kolejne 16% to firmy z przewagą polskiego kapitału. Wyraźnie większy niż wśród wszystkich firm z bazy jest tu odsetek firm będących własnością zagraniczną. Osoby prawne i fizyczne spoza Polski mają 14% największych firm, a kolejne 11% jest pod ich kontrolą. Nieco więcej niż połowa z 310 firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe”

z naszej bazy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą stanowią prawie jedną czwartą ogółu, a co ósme przedsiębiorstwo prowadzone jest w formie spółki akcyjnej.

Największe firmy Platformy aukcyjne Bezkonkurencyjnym liderem polskiej branży internetowej jest spółka QXL Poland z Poznania, właściciel platformy aukcyjnej Allegro.pl i kilku

Bezkonkurencyjnym liderem polskiej branży internetowej jest spółka QXL Poland, właściciel platformy aukcyjnej Allegro.pl. mniejszych, ale również znanych firm i serwisów z branży (m.in. Bankier.pl, otoMoto, Ceneo, PayU, Platności.pl, BuyVip). Całkowita wartość transakcji przeprowadzonych na Allegro.pl

Właściciele platform aukcyjnych Pozycja w rankingu 2009

2008

1

1

2

2

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

QXL Poland sp. z o.o. Swistak.pl sp. z o.o.

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

550 000* 470 398 470 398 850

811

811

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony Rok WWW powstania

148 428

149 474

294 639 allegro.pl

2000

20

236

273 swistak.pl

2005

* dane szacunkowe

Największy wybór metod płatności

www.internetstandard.pl

29


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

wzrosła z 5,2 mld zł w 2008 r. do 6,4 mld zł w roku ubiegłym. Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, o których więcej w rozdziale „E-commerce”, obroty z internetowego handlu na platformach aukcyjnych wzrosły w ubiegłym roku z 6,5 mld zł do 8,1 mld zł. Flagowy serwis QXL Poland utrzymuje zatem około 80-procentowy udział w rynku. Jak się to przełożyło na wyniki spółki? W roku obrachunkowym zakończonym 31 marca 2009 r. QXL Poland miała nieco ponad 470 mln zł przychodu netto. Oznacza to, że z każdej złotówki obrotu na Allegro.pl do spółki trafia przeciętnie około 8-9 groszy prowizji (QXL Poland prowadzi także serwisy Cokupic.pl, Oferia. pl oraz platformę sklepową iStore.pl, ich udział w strukturze przychodów jest jednak niewielki). Zakładając, że w ciągu następnych dwunastu miesięcy średnia prowizja się nie zmieniła, szacujemy przychody QXL Poland za rok zakończony 31 marca 2010 r. na około 550 mln zł. Wróćmy jednak do wyników za 2008 rok. Nie dość, że QXL Poland generuje największe obroty w całej

Łączne przychody właścicieli pięciu najpopularniejszych polskich portali wyniosły w 2008 r. ponad 0,5 mld zł.

Partner wydania

branży (prawie 270 mln zł różnicy w stosunku do drugiej w zestawieniu Grupy Onet.pl), to osiąga też znakomitą rentowność. W 2008 r. spółka miała 148 mln zł zysku, co oznacza, że w ciągu jednego roku wygenerowała na czysto prawie 100% wartości kapitału własnego (149,5 mln zł)! Grupa Naspers, która w 2007 r. przejęła spółkę QXL Ricardo LLC – właściciela QXL Poland, ma w swoim portfelu kurę znoszącą złote jajka. O tym, jak silna jest dominacja QXL Poland na polskim rynku platform aukcyjnych, najlepiej świadczy tabela rankingowa właścicieli tego typu serwisów, w której mogliśmy umieścić tylko dwa przedsiębiorstwa. eBay zamknął swoje biuro w Polsce, a jedyną krajową firmą z branży, która się na tym rynku jeszcze liczy, jest Swistak.pl. W ubiegłym roku wartość transakcji przeprowadzonych w tym serwisie mogła wynieść około 40 mln zł. Ponieważ Świstak nie pobiera opłat za wystawienie przedmiotu na aukcję, a zarabia na płatnych opcjach promowania oferty, średnia prowizja od każdej transakcji jest tutaj znacznie niższa niż w Allegro. W 2008 r. przychody spółki osiągnęły wartość 811 tys. zł, a rok później utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Portale

Drugie miejsce w zestawieniu właścicieli serwisów internetowych zajęła Grupa Onet.pl. W 2008 r. przychody spółki wyniosły prawie 203 mln zł, zaś w roku ubiegłym wzrosły o niecałe 700 tys. zł. Gros tej kwoty (około 180 mln zł)

W zeszłym roku żaden z polskich portali prawdopodobnie nie zwiększył sprzedaży o więcej niż 10%. generuje portal Onet.pl, a pozostała część pochodzi ze sprzedaży usług reklamowych w innych serwisach grupy (m.in. TVN24.pl, Sympatia.pl, Zumi.pl). Grupa Onet.pl, jak przystało na lidera rynku, jest rentowna i przynosi swoim właścicielom solidne zyski. W 2009 r. udało się jej zwiększyć wynik netto z 49 do 64 mln zł, a rentowność kapitału własnego utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego (około 16%). Do najważniejszych działań spółki w minionym roku można zaliczyć przede wszystkim uruchomienie nowej serwerowni w Krakowie (koszty wyniosły około 70 mln zł), a także przejęcie wortalu PCLab.pl. Trzecią pozycję na podium zajęła Wirtualna Polska. Spółka, do której należy drugi najpopularniejszy polski portal internetowy (WP.pl), miała w 2008 r. prawie 151 mln zł przychodu netto. W ubiegłym roku obroty Wirtualnej Polski utrzymały się na podobnym poziomie, co daje jej także trzecią pozycję w zestawieniu za 2009 rok. Wynik netto spółki w 2008 r. wyniósł 15 mln zł (23% wartości jej kapitałów własnych), a rok później zmniejszył się do niecałych 10 mln zł.

Wydawcy portali internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

internet (tys. zł)

Grupa Onet. pl SA

203 482

203 482 202 808 202 808

64 119

49 000

399 694

334 314

447 774

398 700 onet.pl

1996

2

Wirtualna Polska SA

151 652

151 652 150 822 150 822

9 931

15 096

73 079

64 314

121 911

110 886 wp.pl

1999

3

3

Interia.pl SA

4

4

Agora SA

5

5

Grupa O2 sp. z o.o.

2008

1

1

2

* dane szacunkowe

89 000* 857 824

internet (tys. zł)

Wynik netto (2008)

ogółem (tys. zł)

2009

ogółem (tys. zł)

Wynik netto (2009)

82 294

82 294

69 728 997 225

66 956

43 500*

40 261

40 261

10 155 36 356

26 365 1 084 506 6 390

www.internetstandard.pl

33 364

45 737 interia.pl

1999

1 058 533 1 364 429 1 399 495 gazeta.pl

1989

17 757

31 902 o2.pl

30

2000


RAPORT INTERNET 2K10

W zeszłym roku Wirtualna Polska starała się powiększyć portfel serwisów, choć głównie własnymi siłami, a nie poprzez akwizycje – uruchomiła blisko 30 nowych witryn (np. ToSieWytnie.pl czy JegoEgo.pl), a także przebudowała lub odświeżyła kilkanaście innych, już działających wcześniej. Przypomnijmy też, że 2009 rok to premiera i spora kampania promocyjna porównywarki cen Tanio.pl. Na czwartej pozycji w rankingu ogólnym i trzecim w zestawieniu firm prowadzących portale internetowe znalazła się Interia.pl. Dystans jaki w 2008 r. dzielił ją od Wirtualnej Polski był spory – przychody Interii stanowiły niecałe 55% obrotów WP. Krakowska spółka osiągnęła jednak wyższą rentowność sprzedaży (12%) i stopę zwrotu z kapitałów własnych (30%). W ubiegłym roku właściciel trzeciego największego polskiego portalu mógł zwiększyć swoje przychody do około 89 mln zł. Interia skutecznie wykorzystuje obecność w dużej grupie medialnej – portfolio serwisów rozwijała przede wszystkim własnymi siłami i przy dziennikarskim wsparciu popularnych tytułów prasowych wydawnictwa Bauer (np. Styl.pl, SwiatSeriali.pl, Poboczem.pl). Oglądalność portalu

Poza internetowym segmentem Agory wszystkie spółki prowadzące portale generują zysk. wzrosła też dzięki akwizycjom (np. MaxModels.pl) i umowom partnerskim na sprzedaż reklam (np. Chomikuj.pl). Agora z portalem Gazeta.pl uplasowała się na piątym miejscu w zestawieniu ogólnym i na czwartym w grupie wydawców portali. Przychody koncernu z działalności internetowej wzrosły z 67 mln zł w 2008 r. do niecałych 70 mln zł w roku ubiegłym,

Partner merytoryczny

przy czym w obu tych kwotach nie są ujęte przychody internetowych spółek zależnych Agory (np. Trader.com czy AdTaily). Agora nie ma oddzielnej spółki dla swoich przedsięwzięć internetowych, dlatego też dokładny wynik finansowy netto tego segmentu nie jest znany. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółka podaje jednak dla wszystkich segmentów wynik operacyjny – w 2009 r. roku strata operacyjna z działalności internetowej zmniejszyła się do 10,4 mln zł, z 35,5 mln zł w roku poprzednim. Te wyniki mogą zastanawiać, zwłaszcza że w 2009 r. Agora radziła sobie w sieci całkiem nieźle. Znacznie zwiększyła zasięg swoich serwisów, dzięki czemu wyprzedziła pod tym względem Interię, rozwijała współpracę z MSN Polska, zawarła umowy partnerskie z kilkoma popularnymi serwisami (np. Sfd.pl, Kulturystyka.pl) i, podobnie jak Onet, postawiła na treści multimedialne. Ostatnia lokata w rankingu portali i siódma w zestawieniu ogólnym przypadła Grupie O2.pl, której przychody mogły w 2009 r. wzrosnąć do około 43,5 mln zł, z 40 mln zł w roku poprzednim. Ta spółka także jest rentowna, i to na bardzo przyzwoitym poziomie. Rentowność sprzedaży Grupy O2.pl w 2008 r. wyniosła 16%, a rentowność kapitałów własnych około 35%. Miniony rok był dla O2.pl okresem bardzo owocnym, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę uruchomionych przez firmę nowych serwisów, głównie angażujących społeczności. Spółka stworzyła m.in. kilka witryn opartych na zasadzie pytanie-odpowiedź (np. DobraMama. pl, DobryTata.pl, Kowbojki.pl), a także będący konkurencją dla Wykopu Kciuk. pl, typowo społecznościowy Kumple.pl i mikroblog Fejm.pl.

Serwisy ogłoszeniowe, rekrutacyjne i katalogi firm

W pierwszej dziesiątce zestawienia największych firm z grupy „Serwisy i usługi internetowe” zmieściły się

www.internetstandard.pl

Partner wydania

dwa najsilniejsze podmioty działające na rynku płatnych ogłoszeń. Prawdopodobnie wydawcy serwisów rekrutacyjnych nie mogą zaliczyć ubiegłego roku do udanych – słab-

Liderem rynku serwisów rekrutacyjnych pozostaje Grupa Pracuj z rocznymi przychodami rzędu 50 mln zł. sza koniunktura w całej gospodarce spowodowała spadek popytu na tego rodzaju usługi. Szóste miejsce w rankingu ogólnym zajęła Grupa Pracuj, która według naszych szacunków w 2009 r. zanotowała spadek sprzedaży do około 48 mln zł (z 52 mln zł w 2008 r.). Liczba ofert pracy w najbardziej znanym serwisie grupy – Pracuj.pl –zmniejszyła się w ubiegłym roku z 206 tys. do 161 tys. (spadek o 22%). Spółka w 2008 r. była rentowna, a jej wynik netto (716 tys.) w tym okresie stanowił niecałe 23% kapitałów własnych. O sytuacji w branży i działalności Grupy Pracuj.pl w ubiegłym roku rozmawiamy z Przemysławem Gackiem, jej prezesem zarządu, w dalszej części raportu. Druga w zestawieniu wydawców serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych i katalogów firm, a zarazem ósma w tabeli ogólnej, była spółka Eniro Polska. Wydawca Panoramy Firm z roku na rok umacnia swoją pozycję w branży internetowej. Segment online spółki wygenerował w 2009 r. 43 mln zł przychodu, o 13% więcej niż rok wcześniej. W okresie od stycznia do grudnia ub.r. Eniro Polska uruchomiła nową wersję swojego flagowego serwisu – Pf.pl, zwiększyła zasięg w Megapanelu i uruchomiła nowy serwis B2B, będący odpowiednikiem jednego z wydawanych przez firmę katalogów drukowanych (Budownictwo.pl).(cd. na str. 34)

31


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych i katalogów firm Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

2009 2008

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł)

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

48 000*

52 916

52 916

43 184 173 565

38 367

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Aktywa razem (2008) Adres strony WWW tys. zł

Rok powstania

41 174 pracuj.pl

2000

1

1

Grupa Pracuj sp. z o.o.

2

2

Eniro Polska sp. z o.o.

3

3

Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o.

33 251*

77 304

18 000*

-20 060

134 377

4

4

Otomoto sp. z o.o.

22 000*

17 946

17 946

4 711

4 829

10 311 otomoto.pl

2004

5

5

Gratka sp. z o.o.

17 000*

13 565

13 565

2 729

6 285

7 548 gratka.pl

2000

6

6

Monster Worldwide Polska sp. z o.o.

13 000*

11 758

11 758

-7 171

-24 566

8

7

Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j.

10 696

10 696

8 299

8 299

3 093

2 392

1 593

792

4 128

3 000 biznes-polska.pl

2002

25

8

Marketeo.com SA

1 261

1 261

8 026

8 026

-89

56

2 569

2 657

2 633

2 983 marketeo.com

2004

7

9

Trader.com (Polska) sp. z o.o.

16 700

12 300

11 102

8 000*

541

-3 206

-4 241

-4 782

4 848

5 495 trader.pl

1993

9

10

Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o.

10

11

Jobs.pl SA

4 300*

11

12

Mobile.international Gmbh

3 600*

3 100*

mobile.eu

1996

20

13

HRK SA

2 000*

3 000*

hrk.pl

2000

14

14

Praca.pl sp. z o.o.

3 200*

15

15

Polskastrefa.eu sp. z o.o.

2 800*

12

16

Melog.com sp. z o.o.

3 500*

3 266

2 300*

-283

2 654

2 830 oferty.net

2000

13

17

Autogiełda sp.j.

3 400*

11 437

2 200*

966

1 766

5 043 autogielda.pl

1989

17

18

Infopraca sp. z o.o.

2 400*

2 182

2 182

-941

-1 032

1 455 infopraca.pl

2006

19

19

Yellowpages sp. z o.o.

2 180*

1 824

1 824

0

-178

21

20

Online Advertising sp. z o.o.

1 450*

2 916

1 750*

18

21

Euroadres Polska Marek Grel

2 200*

26

22

Wydawnictwo Steinborn sp.j.

1 200*

23

23

Media Nieruchomości SA

1 300*

24

24

Krn Media sp. z o.o.

1 300*

28

25

Szybko.pl sp. z o.o.

8 00*

16

26

PHU „Ewix” Andrzej Kosieradzki

2 600*

500*

27

27

Kariera.pl SA

1 100*

250*

22

28

NNV sp. z o.o.

* dane szacunkowe

175 589

4 519

1 306

1 306

716

3 155

pf.pl 203 044 pkt.pl

2 987

tai.pl

4 056

-966

2 987

624

-148

9 852

38

2000

10 133 praca.pl

2007

polskastrefa.eu

247

-150

361

114

1 303

1 600*

695

1989

1 010 jobs.pl

2 600*

13 625

2006

9 243 monsterpolska.pl 1999

4 852 4 056

1992

359 yellowpages.pl

1994

1 190 teleadreson.pl

2000

euroadres.pl

1 000*

3 224

2004

2 996 anonse.pl

1995

850*

nportal.pl

2005

700*

krn.pl

2006

695

38

1 739

2009

-389

652

122 2

-43

www.internetstandard.pl

4 459 1 152

100

1 432

715 szybko.pl

2005

gowork.pl

1990

4 499 kariera.pl

1994

73 nnv.pl

32

2008


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 32) Internetową Panoramę Firm powoli doganiają Polskie Książki Telefoniczne. Jak wynika z zebranych przez nas informacji, internetowy segment spółki mógł w 2009 r. zwiększyć obroty z około 18 mln zł do 33 mln zł. W Pkt.pl pojawiły się m.in. dokładne mapy aglomeracji miejskich, przybyło też sporo nowych funkcjonalności, takich jak Wirtualny Spacer (nawigacja po głównych ulicach miast z wykorzystaniem zdjęć panoramicznych) czy reklama wideo w profilach firm. Na czwartej i piątej pozycji w rankingu wydawców serwisów ogłoszeniowych znaleźli się dwaj bezpośred-

Największy gracz z branży yellow pages – Eniro Polska – w 2009 r. zwiększył swoje internetowe przychody do 43 mln zł.

Partner merytoryczny

ni konkurenci – otoMoto i Gratka.pl. Pierwsza spółka, która ma w swoim portfelu m.in. takie witryny jak otoMoto.pl, otoPraca.pl czy otoDom. pl, miała w 2008 r. prawie 18 mln zł przychodu i 4,7 mln zł zysku netto. Druga, znana z serwisów Gratka.pl czy AleGratka.pl, zamknęła 2008 rok przychodami w wysokości 13,5 mln zł i dodatnim wynikiem netto na poziomie 2,7 mln zł. Co się mogło zmienić w roku ubiegłym? Szacujemy, że sprzedaż obu firm wzrosła – w otoMoto mogła wynieść około 22 mln zł, a 17 mln zł w Gratce. Drugi po Grupie Pracuj największy gracz w branży serwisów rekrutacyjnych – Monster Worldwide Polska – miał w 2008 r. ponad 7 mln zł straty, ale w roku ubiegłym prawdopodobnie zwiększył swoje internetowe przychody o około 10%. Poprawiła się też sytuacja finansowa Grupy Biznes Polska (serwis BiznesPolska.pl) i należącej do Agory spółki Trader.com, której serwisy wyge-

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Kryzys odczuli głównie właściciele serwisów rekrutacyjnych. W segmencie ogłoszeń drobnych i yellow pages miniony rok przyniósł dalszy wzrost sprzedaży. nerowały w 2009 r. ponad 12 mln zł przychodu. Spadek sprzedaży zanotowała zamykająca pierwszą dziesiątkę wydawców serwisów ogłoszeniowych Grupa Marketingowa TAI. Wyraźnie zmniejszyły się też przychody Marketeo.com, właściciela serwisu ogłoszeniowego B2B o tej samej nazwie. Przedstawiciele spółki tłumaczą ten spadek trudną sytuacją rynkową i zaangażowaniem w nowe projekty, które mają korzystnie wpłynąć na wyniki już w roku bieżącym.

33


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Serwisy społecznościowe

Pierwszą dziesiątkę zestawienia największych polskich wydawców internetowych za 2008 rok zamykają GG Network (komunikator GaduGadu) i Nasza Klasa (Nasza-Klasa.pl). Obie spółki osiągnęły w tym okresie obroty i rentowność sprzedaży na porównywalnym poziomie, znacznie różniły się jednak pod względem rentowności kapitału. GG Network SA miała prawie 9,3 mln zł czystego zysku przy kapitałach własnych w wysokości 102 mln zł (około 9-procentowy

Fotka.pl bez zmian, Pixelate Ventures zmniejsza obroty, Grono próbuje odbudować swoją pozycję. zwrot). Wynik netto Naszej Klasy był podobny, ale w jej przypadku zwrot z kapitału wyniósł aż 50% – miała znacznie niższe kapitały własne. Miniony rok z całą pewnością należał właśnie do tej drugiej spółki. W 2009 r. Nasza Klasa miała prawie 63 mln zł przychodu i przyniosła 18,5 mln zł czystego zysku. GG Network SA nie chciała ujawnić swoich wyników, jej ubiegłoroczną sprzedaż oszacowaliśmy na 37 mln zł. Trzecie miejsce w rankingu wydawców serwisów społecznościowych przypadło Fotce. Najważniejszy serwis spółki, czyli Fotka.pl, czasy dynamicznego wzrostu ma już najwyraźniej

Partner wydania

za sobą, choć dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu użytkowników w 2009 r. wygenerował, podobnie jak rok wcześniej, około 10 mln zł przychodu. Z danych za 2008 rok wynika też, że firma Rafała Agnieszczaka i Andrzeja Ciesielskiego to solidny biznes – w ciągu roku przyniosła swoim właścicielom niecałe 4 mln zł czystego zysku, czyli aż 55% wartości kapitału własnego. Prawie wszyscy wydawcy spoza pierwszej trójki w tej grupie firm osiągnęli naszym zdaniem wzrost sprzedaży, choć dynamika w każdym przypadku była nieco inna. Udanym biznesem można na pewno nazwać Golden Line (GoldenLine.pl), spółkę, która z roku na rok zwiększa obroty i przynosi stabilne zyski. Także ostatni w zestawieniu Wykop osiągnął w 2009 r. próg rentowności. Prawdopodobnie najsłabiej poradziła sobie spółka Pixelate Ventures, właściciel serwisu Epuls.pl, który w badaniu Megapanel PBI/Gemius od stycznia do grudnia 2009 r. stracił prawie dwie trzecie użytkowników. Spadek zainteresowania Epulsem mógł zostać częściowo zrekompensowany wzrostem popularności witryny Stylio.pl. Tak czy inaczej, według naszych estymacji przychody Pixelate Ventures zmniejszyły się w ubiegłym roku o około 20%. Na podstawie wszystkich dostępnych danych spróbowaliśmy też oszacować wielkość sprzedaży Grono. net SA, która po 2007 roku przestała składać swoje sprawozdania finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ubiegły rok należał do Naszej Klasy. Spółka wygenerowała 63 mln zł przychodu i 18,5 mln zysku netto. Tamten rok przyniósł spółce 3,6 mln zł i aż 5,5 mln zł straty netto. Spadająca popularność serwisu i problemy finansowe w 2008 r. mogły naszym zdaniem spowodować spadek sprzedaży o ponad jedną trzecią, do poziomu 2,1 mln zł. W roku ubiegłym, mimo trudności z regulowaniem zobowiązań (wniosek o upadłość we wrześniu 2009 r.), Grono mogło się nieco odbić, co widać np. w wynikach oglądalności serwisu.

Serwisy tematyczne

Najwięcej trudności w przygotowaniu rankingu przysporzyli nam wydawcy serwisów tematycznych. W grupie tej znalazły się wszystkie firmy, które prowadzą maksymalnie kilkanaście witryn o różnej tematyce – za mało by umieścić je w jednej tabelce z dużymi portalami. Przedsiębiorstwa możemy tu podzielić na dwie grupy: wydawców stricte internetowych i grupy medialne, obecne także na rynku prasowym, radiowym i telewizyjnym. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajęli wydawcy dwóch konkurujących ze sobą wortali finansowych. W 2008 r. wyniki Money.pl i Bankiera były bardzo zbliżone. Obie firmy (cd. na str. 38)

Wydawcy serwisów społecznościowych Pozycja w rankingu 2009 2 1 3 4 6 5 7 8 9

Nazwa firmy

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GG Network SA Nasza Klasa sp. z o.o. Fotka.pl sp. z o.o. Pixelate Ventures sp. z o.o. PRV.PL sp. z o.o. Goldenline sp. z o.o. Grono.net SA Poszkole.pl sp. z o.o. Wykop sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 37 000* 62 800 62 800 9 500* 4 300* 3 634 3 634 4 100* 2 400* 1 400* 1 100*

Przychody netto (2008)

Wynik netto (2009)

ogółem internet tys. zł (tys. zł) (tys. zł) 29 153 29 153 27 754 27 754 18 500 10 268 10 268 5 404 5 404 3 456 3 456 146 3 306 3 306 2 100* 845 845 280 280 www.internetstandard.pl

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

9 253 9 977 3 837 108 -2 644 560

102 140 19 733 6 954

-191 -780

2 307 -803

862

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW tys. zł tys. zł 112 790 gadu-gadu.pl 26 907 nasza-klasa.pl fotka.pl epuls.pl 8 500 pino.pl 1 298 goldenline.pl grono.net 2 453 poszkole.pl 426 wykop.pl 34

Rok powstania 2000 2007 2001 2006 2006 2005 2007 2007 2007


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wydawcy serwisów tematycznych Pozycja w rankingu ogólnym

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

2009 2008

internet (tys. zł) 21 000*

Przychody netto (2008)

Wynik netto (2009)

ogółem internet tys. zł (tys. zł) (tys. zł) 19 534 19 534

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

1

1

Money.pl sp. z o.o.

2

2

Bankier.pl SA

3

3

Polskapresse sp. z o.o.

5

4

4

5

9

6

6

7

10

8

Axel Springer Polska sp. z o.o. Media Regionalne sp. z o.o. International Data Group Poland SA G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Nowoczesna Firma sp. z o.o.

4 700*

6 268

4 300*

317

1 492

7

9

Presspublica sp. z o.o.

6 300*

159 723

3 900*

1 045

100 573

8

10

Edipresse Polska SA

6 000*

277 464

3 500*

21 511

67 242

12

11

Omnigence sp. z o.o.

3 700*

3 118

3 118

726

1 452

13

12

Gry-Online SA

3 694

3 066

3 066

14

13

Telewizja Polska SA

3 300* 1 985 673

2 700*

100 510

1 281 041

16

14.

Inwestycje.pl SA

2 800*

2 558

-477

-181

11

15

Murator SA

3 800*

15

16

Czarnik sp. z o.o.

3 000

15 474

2 000

350

1 596

21

17

YOYO sp. z o.o.

2 100*

1 992

1 992

15

590

17

18

Edipresse-Wizaż sp. z o.o.

2 400*

1 900*

wizaz.pl

2009

19

19

Xenium Kędzior Leszek

2 200*

1 800*

dobreprogramy.pl

2002

22

20

AWR „Wprost” sp. z o.o.

2 000*

1 700*

wprost.pl

1990

24

21

Stopklatka SA

1 900*

25

22

Feminet sp. z o.o.

1 900*

18

23

Infornext.pl sp. z o.o.

2 400*

1 492

1 492

27

24

Medousa sp. z o.o.

1 500

1 289

1 289

30

25

Freshmind sp. z o.o.

1 400*

1 212

1 212

334

1 073

26

26

Polskie Radio SA

1 600*

246 420

1 200*

-14 068

132 203

32

27

Ósemka.pl sp. z o.o.

1 250*

1 179

1 179

-3 097

-3 050

28

28

Trojmiasto.pl sp. z o.o.

1 500*

1 100*

trojmiasto.pl

1998

29

29

1 500*

1 100*

autocentrum.pl

2000

33

30

1 200*

950*

pb.pl

1996

35

31

Autocentrum.pl SA Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Kasat sp. z o.o.

1 100*

950*

egospodarka.pl

1999

20

32

G7 Media sp. z o.o.

2 200*

800*

papilot.pl

2008

36

33

Pit.pl sp. z o.o.

1 000*

800*

pit.pl

2006

38

34

Mojanauka.pl sp. z o.o.

800*

750*

2002

34

35

Avt Korporacja sp. z o.o.

1 173

727

37

36

PixNet sp. z o.o.

900*

700*

nauka.pl budujemydom.pl, eis.com.pl photoblog.pl

39

37

Internet Service SA

780*

600*

mojeauto.pl

1999

40

38

Akonet sp. z o.o.

600*

31

39

Innovaweb sp. z o.o.

23

Styl.media sp. z o.o.

* dane szacunkowe

18 495 18 495 13 500*

34 083

19 163

1 500

2 843

9 376 14 684

-128 065

323 127

545 742

6 800*

-47 979

128 352

10500*

202 291

6 500*

1 769

146 388

5 445

40 281

6 181

2 000

-544

526

2 441

11 207 money.pl

17 584 17 415

8 500*

1 400* 2 000

-83

392 716 12 300*

8 200*

3 694

19 163

2 902

Rok Adres strony WWW powstania

2 985 11 375

5 600*

2 558

1 700*

695

846

6 085

5 990

219

500*

1991 1994 1995 1990

2 999 nf.pl

6 325

2005

156 208 rp.pl polki.pl, babyon102 651 line.pl 1 833 filmweb.pl

1991

6 319 gry-online.pl

2000

1 785 945 tvp.pl 555 inwestycje.pl muratordom.pl, se.pl 6 126 meble.pl 759 oceniacz.pl

1993 1998 1994 2004 1991 1997 2003

606

1 056 stopklatka.pl

2000 2008

-1 926

-1 826

-83

790

we-dwoje.pl prawnik.pl, 959 wieszjak.pl 1 204 fotosik.pl 1 269 sciaga.pl

2005

1 500*

3 889

13 289 idg.pl

2001

kobieta.pl, stylio.pl 1992

2 300*

1 956

19 878 bankier.pl polskatimes.pl, 558 080 naszemiasto.pl efakt.pl, 232 296 auto-swiat.pl 173 729 nto.pl, pomorska.pl

2000

190

300* 273 www.internetstandard.pl

649

2008 2005

270 662 polskieradio.pl

1994

5 324 osemka.pl

2007

1 483 scigacz.pl opentravel.com, przepisy.net styl.fm 35

1991 2009 2000 2008 2008


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 34) osiągnęły blisko 20 mln zł przychodu i prawie 3 mln zł czystego zysku. Kapitały własne Bankiera były dwa razy wyższe niż w Money.pl, a więc tę drugą spółkę możemy uznać za bardziej efektywną. W roku ubiegłym przychody Bankiera spadły o 700 tys. zł, a zysk zamienił się w stratę, choć na szczęście tylko symboliczną (83 tys. zł). Joanna Kuzdak, pełniąca funkcję prezesa spółki, tłumaczy spadek sprzedaży i ujemny wynik netto trudną sytuacją na rynku reklamy online i usług finansowych, a także kosztami, jakie trzeba było ponieść w procesie poszukiwania inwestora. Przedstawiciele Money.pl nie chcieli ujawnić wyników za rok ubiegły, według naszych informacji były one jednak lepsze niż wyniki Bankiera (przychody na poziomie 21 mln zł). Dalszą część tabeli zdominowały duże grupy wydawnicze. Te bardzo niechętnie dzielą się informacjami o wynikach finansowych interne-

Partner merytoryczny

towych segmentów. Oszacowania przychodów przygotowaliśmy głównie na podstawie analizy potencjału reklamowego i cenników reklamowych poszczególnych serwisów, uwzględniliśmy też drobne informacje „przemycane” przez przedstawicieli tych spółek w wypowiedziach dla prasy i mediów branżowych. Na podstawie zebranego materiału oceniamy, że z grup medialnych najlepiej mogą sobie radzić w sieci Polskapresse, Axel Springer i Media Regionalne. Internetowe przychody grupy Polskapresse w 2010 r. będą prawdopodobnie dużo wyższe ze względu na wchłonięcie w struktury spółki serwisów prowadzonych wcześniej przez spółkę Gratka. pl. Pozostałe witryny spółki (np. PolskaTimes.pl, NaszeMiasto.pl czy Motofakty.pl) mogły wygenerować w ubiegłym roku około 13,4 mln zł przychodu. Media Regionalne swoją pozycję w sieci zawdzięczają serwisom swoich

www.internetstandard.pl

Partner wydania

dzienników regionalnych (np. NTO. pl, Pomorska.pl, Poranny.pl), a także szybko rozwijającej się sieci MM Moje Miasto. Grupa Axel Springer AG w 2009 r. około 21% swoich skonsolidowanych przychodów osiągnęła z mediów elektronicznych. Według naszych informacji segment online polskiego oddziału koncernu jest jednak dużo słabszy, a jego obroty w ubiegłym roku raczej nie przekroczyły 10 mln zł. Jak ustaliliśmy, we wszystkich grupach wydawniczych obecnych w zestawieniu przychody internetowe stanowią maksymalnie kilka procent całej sprzedaży. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę w analizowanej tabeli? Wśród mniejszych wydawców całkiem nieźle radzą sobie spółki takie jak Omnigence (Filmweb.pl), Gry-Online SA (GryOnline.pl) czy Freshmind (Sciaga.pl). Pozostałe firmy, których wyniki finansowe udało się nam zdobyć, miały w 2008 r. symboliczne zyski albo też zanotowały straty.

37


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Serwisy wideo

Telewizja internetowa w polskiej sieci dopiero raczkuje. Nie udało się nam niestety wydzielić odrębnej kategorii z firmami, które działają na tym polu – albo są to bardzo młode podmioty, które postawiły na razie na budowanie widowni, a nie „monetyzację” swych serwisów, albo duzi gracze (portale, koncerny mediowe), którzy poza publikowaniem danych finansowych dotyczących całej działalności nie zamierzają ujawniać struktury przychodów, zwłaszcza, że rynek treści wideo dopiero się u nas tworzy. Kto się liczy na tym rynku? Może najpierw: co właściwie nazywamy telewizją internetową? Pierwsza grupa serwisów wideo, to serwisy umożliwiające użytkownikom publikację własnych klipów. Chyba nie ma sensu ukrywać, że do sporej części wysyłanych materiałów użytkownicy ci nie posiadają praw autorskich, niemniej jednak do tej pory żadna z większych witryn tego rodzaju nie miała z tego powodu więk-

Partner wydania

szych problemów. Druga część rynku to serwisy lub aplikacje, w których można znaleźć legalne treści wideo, dostarczane przez jednego lub kilku wybranych producentów. Pierwszy model wykorzystuje przede wszystkim YouTube.com, a z polskich podmiotów także Grupa

Łączne obroty polskich serwisów wideo z reklamy emitowanej w odtwarzaczu i opłat od użytkowników mogły wynieść w ubiegłym roku 10-20 mln zł. O2.pl (Wrzuta.pl), PRV.PL (Patrz. pl) i, od niedawna, Wirtualna Polska (ToSieWytnie.pl). Do popularnych serwisów hostujących pliki wideo

należy też Maxior.pl. Liczące się podmioty, które oferują użytkownikom profesjonalnie wyprodukowane treści wideo, to Redefine (iPla) z grupy Polsat Media, Grupa Onet.pl (Onet.tv, OnetVOD), Wirtualna Polska (WP.tv), Agora (TiVi.pl) oraz Iplex (Iplex.pl) i Spryciarze.pl, choć ten ostatni serwis stara się łączyć oba podejścia (przyjmuje też klipy od użytkowników). Można też przyjąć inne kryterium podziału. Prawie wszystkie z dużych podmiotów działających na rynku internetowych treści wideo serwują swoje materiały w odtwarzaczu będącym elementem serwisu, na odtwarzacz będący odrębną aplikacją zdecydowało się tylko Redefine. Jak można zarabiać na telewizji internetowej? Duzi gracze starają się łączyć dwa modele: część przychodów (przypuszczalnie większą) osiągają ze sprzedaży reklam, a część z opłat pobieranych od użytkowników. Reklamy to klasyczne displayowe kreacje, proste banery i linki tekstowe

Właściciele porównywarek cen Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1 2

1 2

Ceneo SA Nokaut sp. z o.o. Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski

3

3

4

4

Brand s.c.

5

5

6

6

Alejka Piotr Gutowski Advanced Network Technologies sp. z o.o.

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 17500* 13 933 13 933 3 436 3 436 2 435 2 435

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

947

1 528 404

2 632

2 590 996

2 868

Aktywa razem Rok (2008) Adres strony powstaWWW nia tys. zł 4 354 ceneo.pl 1 341 nokaut.pl

2005 2006

skapiec.pl

2004

2 000*

1 400*

1 200*

900*

700*

500*

okazje.info. pl alejka.pl

400*

350*

kupujemy.pl 1999

* dane szacunkowe

Prosta i szybka instalacja

www.internetstandard.pl

38

1992 2007


Artykuł reklamowy RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

www.internetstandard.pl

Partner wydania

39


Artykuł reklamowy 2K10 CzymRAPORT różnią INTERNET się poszczególne wersje aplikacji ipla?

Wersją podstawową, która jest najbardziej rozbudowana i na której testowane są wszystkie nowe rozwiązania jest ipla na Windows. Ona też powstała jako pierwsza. Rozwiązania i funkcje, które sprawdzają się w tej wersji są później wprowadzane na kolejne platformy. Różnice pomiędzy wielkością bazy w poszczególnych wersjach wynikają w głównej mierze z ograniczeń technicznych. Przykładowo, kanały tematyczne iplaMINI i iplaFILM, które oferują treści płatne dostępne są w chwili obecnej tylko w wersji Windows. Właściciele praw do filmów pełnometrażowych i innych treści oferowanych w modelu płatnym oczekują od nadawcy internetowego zapewnienia bezpieczeństwa systemu udostępnianych treści, aby zminimalizować ryzyko pobierania treści na komputer. Technologie wykorzystane do udostępnienia ipla na Windows różnią się od tych stosowanych przy wersji na Mac OS czy Linux. Oznacza to, że zabezpieczenia typu DRM muszą być przygotowywane oddzielnie na każdą z wyżej wymienionych platform, podobnie jak wszystkie filmy muszą być przygotowane w innym systemie. Zatem nowa wersja ipla to nie tylko nowa zmieniona aplikacja, ale także udoskonalony system obsługujący ją, jak również nowa baza treści VOD. Możliwość oglądania treści telewizyjnych w metrze, samolocie, na ulicy za pomocą różnych nośników i urządzeń jest niewątpliwie zapowiedzią rewolucji. Ipla z założenia ma dawać użytkownikom pełną dowolność korzystania z treści, bez względów na to co go interesuje, kiedy i jak chce z nich korzystać. Realizacje tej wizji konsekwentnie widać od kilkudziesięciu miesięcy, co przekłada się na pierwszą pozycję na rynku telewizji internetowych w Polsce. Jaki jest potencjał reklamowy ipla na iPhone? Temat wykorzystania reklamowego telefonów iPhone w Polsce wciąż jest w powijakach i jeśli chodzi o reklamy wideo to jesteśmy pierwsi na rynku. Trudno też oszacować dokładną wielkość tego rynku, ponieważ brakuje jednolitych danych na temat ilości iPhonów w Polsce. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że produkt dobrze przyjęty przez użytkowników daje bardzo duże możliwości. Użytkownicy ipla na iPhone chwalą ją za wysoką jakość materiałów, wygodę i ciekawe treści. Mówią, że w końcu mamy prawdziwą telewizję mobilną. Natomiast klienci rozumieją, że taka reklama jest w pewien sposób przełomowa. To w pełni mierzalna telewizja mobilna. Mamy całkowitą kontrolę nad tym, ilu użytkowników z niej korzysta, ile materiałów dziennie oglądają itd. Od połowy czerwca wprowadzamy możliwość emisji reklam w tej wersji aplikacji. W pierwszym etapie będą to reklamy wideo, pracujemy też nad kolejnymi formatami. Zainteresowanie reklamodawców jest tak duże, że jeszcze przed rozpoczęciem emisji mamy już rezerwacje na dwa miesiące wprzód.

pojawiające się w oknie odtwarzacza albo też klipy wideo emitowane, tak jak w tradycyjnej telewizji, przed, po lub w środku odtwarzanego materiału. Niestety dane dotyczące wartości polskiego rynku reklamy wideo są mało precyzyjne. W badaniu IAB AdEx tylko 16 z 29 uczestników przekazało informację o przychodach ze sprzedaży tego rodzaju reklamy. Suma stanowiła w 2009 r. tylko 1% całkowitych obrotów polskiego rynku reklamy, czyli nieco ponad 13 mln zł. Nie można tej kwoty odnieść wprost do serwisów wideo, bo klipy wideo pojawiają się również w tradycyjnych kreacjach graficznych (Billboard, Rectangle etc.). Nie wiadomo też dokładnie ile polscy internauci wydali w ubiegłym roku na oglądanie płatnych materiałów filmowych. Z naszych estymacji wynika, że wartość całego rynku (suma przychodów z reklamy wideo i opłat od użytkowników) w 2009 r. mogła wynieść 10-20 mln zł, nie uwzględniając przychodów z emisji klasycznych formatów reklamowych poza odtwarzaczem. Zdobyliśmy też sprawozdania finansowe za 2008 r. dwóch podmiotów z branży. Spryciarze.pl sp. z o.o. miała w ubiegłym roku tylko 17 tys. zł, choć sprawozdanie obejmuje tylko okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. Z kolei przychody Redefine sp. z o.o. w ciągu całego roku osiągnęły wartość 2,5 mln zł i, jak przypuszczamy, ubiegły rok mógł przynieść kwotę kilkakrotnie większą – iPla wystartowała pełną parą dopiero pod koniec 2008 r.

Porównywarki cen

Ostatnia grupa firm, którą udało się nam wydzielić z podstawowej tabeli, to właściciele porównywarek cen. Wygląda na to, że ten rynek dawno już został podzielony między kilku graczy. Największa część przychodów trafia do Ceneo SA z grupy QXL Poland. Przychody spółki w 2008 r. wyniosły prawie 14 mln zł – to ponad sześć razy większa kwota niż obroty drugiego w zestawieniu Nokautu. W roku ubiegłym lider rynku mógł zwiększyć sprzedaż o około 25% do 17,5 mln zł, podczas gdy Nokaut urósł aż o 41% osiągając prawie 3,5 mln zł przychodu. Obie największe firmy z branży były w 2008 r. rentowne i przyniosły swoim właścicielom satysfakcjonujący zwrot z kapitału. Wartość rynku porównywarek cen w 2009 r. wyniosła około 25-30 mln zł. Ponad 50% przychodów trafia do Ceneo. Pozostałe przedsiębiorstwa, poza ostatnim, nie są spółkami prawa handlowego i nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych w KRSie. Ich obroty można jednak z dużą dokładnością oszacować na podstawie wyników oglądalności należących do nich serwisów. W ten sposób można wskazać dwie kolejne firmy, które prawdopodobnie przekroczyły w zeszłym roku próg 1 mln zł przychodu, są to Skąpiec.pl i Brand s.c., właściciel witryny Okazje.info.pl. Biorąc pod uwagę zebrane przez nas informacje, wartość całego polskiego rynku porównywarek cen w 2009 r. możemy oszacować na 25-30 mln zł. 

Rafał Karczewski, Dyrektor Sprzedaży ds. Internetu Polsat Media 40


RAPORT E-COMMERCE 2009

QXL Poland: przyszłość e-commerce to prostota i łatwość użycia

Łukasz Zych Dyrektor Platform Transakcyjnych Grupy Allegro, QXL Poland sp. z o.o.] Dla QXL Poland rozpoczęła się już druga dekada na internetowym rynku w Polsce. Z perspektywy minionych lat, jakie wydarzenia były dla spółki przełomowe i najbardziej znaczące w tym okresie? Dziesięć lat to w świecie online bardzo długi czas. Wiele przedsięwzięć internetowych nie było w stanie przetrwać minionej dekady. Nam, dzięki konsekwentnej polityce, udało się osiągnąć sukces. To, co nas cieszy, to stały wzrost, który odnotowaliśmy w tym okresie. Niemniej nie oznacza to spoczynku na laurach. Minione dziesięć lat obfitowało w ciekawe wydarzenia dotyczące naszej firmy. Z pewnością przełomowa byłą pierwsza naprawdę duża umowa podpisana z portalem Onet.pl. Start naszych kolejnych serwisów (np. otoMoto.pl, Platnosci.pl) czy ekspansja na rynki Europy ŚrodkowoWschodniej są elementami bardzo przemyślanej strategii. Jak widać przynosi ona efekty. Dlatego śmiało można uznać te wydarzenia za przełomowe. Ogromne znaczenie miało

O tym, jak udało się zbudować największą polską firmę internetową i jak utrzymać pozycję lidera w tej branży, rozmawiamy z Łukaszem Zychem, dyrektorem platform transakcyjnych Grupy Allegro w QXL Poland sp. z o.o. Ogromne znaczenie miało dla nas związanie się z Naspersem. Pozwoliło nam na wymianę doświadczeń z ludźmi zajmującymi się nowymi technologiami na całym świecie. dla nas związanie się z Naspersem. Pozwoliło nam to na wymianę doświadczeń z ludźmi zajmującymi się nowymi technologiami na całym świecie. A jaki był miniony rok dla QXL w Polsce? Miniony rok był rokiem dynamicznym. Z jednej strony recesja na świecie, z drugiej kolejny rok wzrostu rynku e-commerce. Cieszy nas fakt, iż udało nam się przejść przez ten rok zwiększając nasz udział w rynku. Ubiegły rok to także czas wprowadzenia ważnych narzędzi ułatwiających dokonywanie zakupów poprzez Allegro.pl.

www.internetstandard.pl

Przyszłość serwisów transakcyjnych to maksymalna prostota i przyjazność dla użytkownika. Dlatego wprowadziliśmy np. taką usługę jak Płacę z Allegro, umożliwiającą szybkie, wygodne, a przede wszystkim bezpieczne płacenie za zakupy w serwisie. Będzie ona rozwijana, tak by płatności internetowe w Allegro stanowiły jeszcze łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy element całej transakcji. Jak spowolnienie gospodarcze wpłynęło na rozwój platformy handlowo-aukcyjnej oraz innych serwisów z portfela spółki? Platforma transakcyjna Allegro.pl bez problemu przeszła przez recesję. Spowolnienie w najmniejszym stopniu dotknęło handel internetowy, co jest spowodowane wciąż rosnącym udziałem zakupów online w łącznym handlu detalicznym. Kryzys wymusza oszczędzanie, a to sprzyja zakupom w internecie. Myślę, że kupujący już dawno przekonali się, że zakupy online są doskonałą alternatywą dla tych tradycyjnych i, co najważniejsze, pozwalają oszczędzać. Trzeba podkreślić, że Allegro.pl znalazło się w komfortowej

41


RAPORT E-COMMERCE 2009

sytuacji, ponieważ działa w kraju, który jako jedyny w swoim regionie przeszedł przez ogólnoświatowy kryzys obronną ręką. Wzrost obrotów polskiego e-commerce, pomimo rozbudzonego trendu kryzysowego, może dziwić, należy jednak pamiętać, że udział sprzedaży online w handlu detalicznym cały czas rośnie – w Polsce w porównaniu z lepiej rozwiniętymi krajami jest wciąż niewielki. Biorąc pod lupę np. rynek brytyjski, na którym e-handel zajmuje około 15% całkowitej sprzedaży detalicznej, możemy spodziewać się, że w perspektywie kilku przyszłych lat polski e-commerce będzie nadal zwiększał obroty.

Obserwując wszystkie wskaźniki, czyli ilość transakcji, obrót, liczbę użytkowników czy też aukcji i przedmiotów dostępnych w serwisie, śmiało można powiedzieć, iż kolejne lata przyniosą nam stabilny wzrost oraz utrzymanie pozycji lidera.

W 2009 r. Grupa Allegro w kategorii „E-commerce” zanotowała 25-proc. wzrost w liczbie użytkowników (wg Megapanel PBI/Gemius), podczas gdy Ebay.pl stracił na zasięgu. Co według Pana wpłynęło na niepowodzenie międzynarodowego serwisu na rynku polskim? Konsekwentnie podtrzymujemy politykę nie komentowania posunięć oraz osiągnięć innych serwisów z naszej branży.

Rok 2009 zakończyliśmy obrotem na poziomie 6,4 miliarda złotych. To wzrost do poprzedniego roku o 1,2 miliarda złotych. Obserwując wszystkie wskaźniki, czyli ilość transakcji, obrót, liczbę użytkowników czy też aukcji i przedmiotów dostępnych w serwisie, śmiało można powiedzieć, iż kolejne lata przyniosą nam stabilny wzrost oraz utrzymanie pozycji lidera. I taka też będzie nasza przyszłość. Nadal będziemy pracować nad rozwojem serwisu, utrzymaniem jego stabilnej pozycji i wzrostu.

Jaka jest wartość transakcji przeprowadzonych w 2009 r. na platformie Allegro i jak zmienia się ona na przestrzeni lat?

Jaki odsetek przychodów spółki generuje platforma Allegro.pl?

Który z pozostałych projektów z portfela spółki jest najbardziej dochodowy? Zgodnie z naszą polityką komunikacyjną, nigdy nie udzielaliśmy tego typu informacji. Są one wewnętrzną informacją firmy. Mogę jednak powiedzieć, że bardzo mocno koncentrujemy się na rozwoju naszych serwisów na rynkach zagranicznych. Jaką strategię rozwoju ma bezdyskusyjny lider rynku e-commerce w Polsce w obliczu ustabilizowanej dynamiki wzrostu liczby internautów? Co obecnie stanowi priorytety w rozwoju firmy? Rzeczywiście, można śmiało powiedzieć, iż dynamika wzrostu jest bardzo stabilna. W tej chwili mamy świadomość, w jakim miejscu jesteśmy. Widzimy jak duży potencjał ma w sobie polski rynek. Musimy jednakże aktywnie reagować na zmiany. Nasza przyszłość to coraz łatwiejsze i przyjemniejsze zakupy. Pracujemy nad tym, aby serwis Allegro.pl był jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi. Przyszłość każdego podmiotu ecommerce w handlu detalicznym to prostota i łatwość użycia. Tego oczekują i będą oczekiwać od nas, i od każdego sprzedawcy internauci. Nad tym pracujemy i pracować będziemy w przyszłości. 

zaprasza co roku na uznane branżowe konferencje:

Strategie na k r y z ys

Społeczności internetowe

www.internetstandard.pl/konferencje

www.internetstandard.pl

42


RAPORT E-COMMERCE 2009

Grupa Onet.pl: To będzie rok VOD Jakie zmiany przyniósł ubiegły rok w Grupie Onet. pl, jak portale mogą współpracować z Facebookiem i dlaczego warto inwestować w serwisy Video on Demand? Rozmawiamy z Łukaszem Wejchertem, prezesem zarządu Grupy Onet.pl SA. wielkie, a pod koniec dużo ponad kilkadziesiąt osób zatrudniliśmy w sprzedaży.

Łukasz Wejchert prezes zarządu Grupy Onet.pl SA Jaki był rok 2009 dla Onetu? Nasze przychody w tym okresie delikatnie wzrosły, o jeden procent. W ubiegłym roku, gdy zauważyliśmy, że rynek jest w słabej kondycji, a konkurencja zwalnia tempo – zmniejsza swoje budżety reklamowe, zmniejsza inwestycje w nowe projekty – postanowiliśmy zrobić wszystko odwrotnie. Oczywiście w ciągu roku były jakieś redukcje, ale de facto mocno zainwestowaliśmy w produkt. Nie chcemy się rozdrabniać, dlatego zainwestowaliśmy w nasze najsilniejsze obszary, czyli w Onet, Sympatię i Zumi. Zwiększyliśmy też nasze wydatki reklamowe, aby wzmocnić siłę marki na rynku. Zainwestowaliśmy w OnetVOD, które wystartowało w lutym 2010, i to jest naprawdę olbrzymi projekt, który pochłonął duże inwestycje. Nie wolno też zapominać, że zainwestowaliśmy 70 mln zł w nową serwerownię w strefie ekonomicznej w Krakowie. Wzmocniło to od strony technologicznej nasze produkty i miało też wpływ finansowy, bo w obszarze technologiczym korzysta się z różnych przywilejów podatkowych. Inwestowaliśmy w zespół. W ciągu roku redukcje były nie-

Mimo to, nie obyło się u was bez redukcji. Marek Soból, Michał Bonarowski... No tak, ale z całym szacunkiem dla tych osobowości, gdy patrzymy na firmę, która ma 800 osób i mówimy o odejściu kilku pracowników, a potem zatrudnieniu 80, to i tak head-count jest dodatni. To normalna rotacja.

W ubiegłym roku, gdy zauważyliśmy, że rynek jest w słabej kondycji, a konkurencja zwalnia tempo, my postanowiliśmy zrobić wszystko odwrotnie. Kto zatem zastąpił te osoby? Teraz w portalu mamy nieco inną strukturę. Jest dyrektor departamentu portalu, Jarek Grabowski, i dyrektor wydawniczy, który zarządza stroną główną, czyli Marek Dziewięcki. Nie ma stanowiska redaktora naczelnego, którym był Michał Bonarowski. Kompletnie nowa struktura została także wprowadzona w sprzedaży. Czy widać już efekty tych zmian? Widać już w tym kwartale. Rynek rośnie o 13–14%, a my jako lider rośniemy dwa

www.internetstandard.pl

razy szybciej. Zazwyczaj jest tak, że podmioty rosną razem z rynkiem, ewentualnie kilka punktów procentowych mniej lub kilka więcej. Facebook coraz silniej zaznacza swoją pozycję w naszym kraju. Z pewnością zmienia to sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portali. Jak wy reagujecie na ten trend? A jak portale zareagowały na ekosystem stworzony przez Google? Zmieniły się. Wpisały się w nowy sposób korzystania z internetu. Kiedyś portale miały własne wyszukiwarki, miały ambicję, żeby tworzyć własne wyszukiwarki. Przecież kilka lat temu 40–50% ruchu na Onecie generowały wyszukiwarka i katalog. Teraz idziemy mocno w kontent. Jeżeli chodzi o Facebooka, to wpisujemy się w ten system. Facebook sam nie dostarcza treści, dlatego patrząc z tej perspektywy, nasz główny biznes jest wciąż zdrowy, a patrząc po wynikach oglądalności, wciąż atrakcyjny. Ludzie wciąż szukają dobrych informacji, nadal szukają dobrej rozrywki, a jeżeli taką znajdą, to się nią podzielą na Facebooku. Czyli nie macie zamiaru konkurować z Facebookiem? Są różne kategorie podmiotów na rynku. My nie jesteśmy konkurencją. Ale macie własne serwisy społecznościowe. Jak np. uruchomiony pod koniec ubiegłego roku Ludzie Onetu. No tak, w porównaniu z Facebookiem to marginalna sprawa, ale mechanizm

43


RAPORT E-COMMERCE 2009

LudzieOnet wykorzystujemy w serwisach tematycznych, których mamy kilkadziesiąt. Poza tym w społecznościach Onetu jest randkowa Sympatia.pl z ponad trzema milionami kont. Czy Facebook sprawi, że ludzie nagle przestaną randkować? Mamy też i inne silne społecznościowe miejsca, jak blogi. Chcemy wyrzucić nasz kontent na zewnątrz, dlatego Sympatia tworzy swoje kluby na Facebooku. Chcemy zachęcać ludzi z Facebooka, żeby do nas przychodzili. To jest swoista wymiana. I to się udaje? Trzeba pamiętać, że na jesieni ubiegłego roku jeszcze połowy polskich użytkowników Facebooka tam nie było, to „młody”, w sensie masowej popularności w Polsce, serwis i trudno w perspektywie jednego miesiąca czy dwóch powiedzieć, że to się udaje. Ale nie jest trochę tak, że pompujecie sobie wroga? Przecież w perspektywie kilku lat Facebook może zacząć przejmować funkcje waszych serwisów. Już teraz pracuje nad funkcjonalnością Q&A, podobną do Yahoo Answers. Yahoo Answers czy Q&A na Facebooku to nadal funkcjonalności społecznościowe, polegające na wymianie wiedzy pomiędzy użytkownikami. Tak jak powiedziałem, Google zmieniło internet, jeszcze wcześniej wszyscy myśleliśmy, że Microsoft zdominuje całą sieć. Tak się nie stało. Dziś podobnie postrzegany bywa właśnie Facebook. Myślę, że zmieni on podobnie jak Google obraz rynku, ale wszyscy, w tym portale, odnajdą się i w tej rzeczywistości. Jakie perspektywy mają przed sobą polskie portale? Patrząc na Yahoo!, wygląda na to, że mogą was czekać problemy. Okres, gdy Yahoo miało problem, już minął. Teraz portal jest na etapie, gdy próbuje ten problem rozwiązać. Trudności Yahoo są wynikiem tego, że portal ten poszedł bardzo szerokim frontem. Zdefiniowali swój rynek, jako cały rynek internetowy. Inwestowali przecież wiele lat w wyszukiwarkę. Jeżeli inwestuje się w wyszukiwarkę, to trzeba wyłożyć na stół olbrzymie pienią-

dze. Proszę zauważyć, że oni starali się konkurować algorytmem z Google. Przecież za taką usługą stoją duże zespoły. To się nie udało. A przecież mogliby przeznaczyć te środki, żeby wybudować lepszy kontent. Są też inne przykłady tej szerokiej strategii – poszli w społeczności, kupując Flickr.com. A my staramy się robić odwrotnie. Inwestujemy ogromną środki w treści informacyjne i rozrywkę. Koncentrujemy się też na obszarach, na których mamy olbrzymią przewagę, jak np. OnetVOD. Innym portalom nie jest łatwo zreplikować tę jakość i ilość materiałów, którą mamy nie tylko jako Onet, ale też jako Grupa TVN. To jest nasza baza.

Koncentrujemy się na obszarach, na których mamy olbrzymią przewagę, np. OnetVOD. Innym portalom nie jest łatwo zreplikować tę jakość i ilość materiałów, którą mamy nie tylko jako Onet, ale też jako Grupa TVN. Ale macie też Zumi. Usługę nienastawioną na dostarczanie treści. Zumi działa jak oddzielna firma, tak samo Sympatia – to oddzielne zespoły. Onet mógłby istnieć bez tych biznesów, ale cała grupa TVN dywersyfikuje przychody, żeby się uodpornić na wahania rynku reklamowego. My też tak postępujemy. Biznesy poboczne wpływają na stabilizację bazy. Jednocześnie zagospodarowujemy nisze, które wydają się nam atrakcyjne, w których możemy zostać liderem w niedługim czasie, oraz umiejętnie integrujemy je z naszym głównym biznesem, czyli portalem. Waszym oczkiem w głowie jest obecnie OnetVOD? Jakie są założenia dla tego projektu?

www.internetstandard.pl

Projekt działa stosunkowo krótko i zainteresowanie jest olbrzymie. Na rentowność będziemy musieli jeszcze poczekać. W marcu, według danych Megapanel PBI/ Gemius przyciągnęliśmy 2,6 mln użytkowników a po sześciu tygodniach od startu serwisu mamy już 15% zasięgu w Polsce. Dlaczego akurat teraz weszliście w VOD? W niektórych kategoriach, jak np. internet mobilny, warto jest być pierwszym. Taka była nasza strategia dla OnetLajt czy Zumi. Jeżeli chodzi o VOD, nie trzeba być pierwszym, żeby stać się liderem. Jeżeli się wchodzi za wcześnie, to napotkać można duże bariery technologiczne. Dwa, trzy lata temu technologia była znacznie gorsza. Serwisy VOD rozwijały się w kierunku aplikacji. Tak zrobił Joost.com, tak zrobiła Ipla. Tak naprawdę, to projekt wideo mieliśmy już w Onecie dużo wcześniej, w 2004 r. nazywało się to OnetVideo. Tam były kontent telewizyjny, teledyski, ale technologia była za słaba. Sądzę, że teraz całkiem dobrze się wstrzeliliśmy. Infrastruktura jest dziś wystarczająca, zasięg duży, technologie streamingu są już adekwatne. No i firmy, które produkują kontent, chcą przenieść ten kontent do internetu. No właśnie. Skąd wzięła się ta zmiana w myśleniu u szefów wytwórni filmowych? Ja myślę, że to jest sukces takich projektów jak Hulu czy BBC iPlayer. Pokazaliśmy wytwórniom, że ich kontent jest dobrze zabezpieczony. Wprowadziliśmy najnowsze technologie od Microsoftu, takie jak Silverlight, Play-Ready i Smooth Streaming. Poza tym Polska to obiecujący rynek. Czy można powiedzieć, że rok 2010 to będzie rok VOD? Zdecydowanie tak. Myślę, że cała kategoria będzie budowana w tym roku. To będzie podobnie jak wtedy, gdy powstały portale. Cała kategoria portali została zbudowana przez Wirtualną Polskę, Onet, Interię, Gazetę, Arenę, Ahoj, Hogę i wiele innych. I tak też będzie z VOD, pojawi dużo wiele takich projektów. Na rynku europejskim tych produktów już jest kilkaset. 

44


RAPORT E-COMMERCE 2009

Grupa Pracuj: branża rekrutacji online może odetchnąć O historii Grupy Pracuj, sytuacji w branży serwisów rekrutacyjnych i strategii rozwoju biznesu rozmawiamy z Przemysławem Gackiem, prezesem zarządu spółki.

Przemysław Gacek prezes zarządu Grupy Pracuj sp. z o.o. W 2009 r. Grupa Pracuj po raz kolejny znalazła się w rankingu Deloitte Fast 50, a tymczasem w kategorii „Praca w Megapanelu” utraciła pozycję lidera na rzecz Gazety. Dlaczego? Pracuj.pl nie utraciło pozycji lidera na rynku rekrutacji online ani pod względem przychodów, ani poziomu znajomości marki. Zawsze powtarzałem, że klasyfikacja serwisów ogłoszeniowych – takich jak Pracuj.pl – wg liczby użytkowników jest nieporozumieniem. W przeciwieństwie do największych graczy na rynku, do których należy koncern Agora, nie mamy możliwości przekierowania na Pracuj.pl ruchu z innych, własnych serwisów, więc skupiamy się na pozyskiwaniu osób rzeczywiście zainteresowanych tematem pracy, kariery i edukacji. Jestem przekonany, że takie działania się sprawdzają i widać to chociażby po danych z międzynarodowego systemu statystycznego Alexa.com, gdzie obserwujemy bardzo pozytywne zmiany statystyk (liczba wizyt, odsłon stron, czas na stronie itp.) w porównaniu z naszą bezpośrednią konkurencją. Na szczęście nasi klienci także coraz częściej zdają sobie sprawę, że tylko użytkownik rzeczywiście zainteresowany

znalezieniem pracy i poszukiwaniem ofert jest użytkownikiem wysokiej jakości. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi – ważna jest dla nich już nie tylko liczba osób, które w ogóle odwiedziły serwis, ale także liczba osób, które zapoznały się z konkretną ofertą pracy, i jakość aplikacji, które spłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie.

Cała branża rekrutacyjna odczuła w 2009 roku skutki dekoniunktury. Grupa Pracuj dobrze poradziła sobie w tym czasie, choć przyznam, że był to pewnie do tej pory najtrudniejszy okres w naszej historii. W tym roku mija 10-lecie działalności portalu Pracuj.pl. To najbardziej rozpoznawalna marka na rynku rekrutacji online w Polsce. Według badania, przeprowadzonego przez Gemius w marcu tego roku, nazwę i logo Pracuj.pl rozpoznaje 70% internautów w grupie wiekowej 24–45 lat z co najmniej średnim wykształceniem. Jesteśmy też najczęściej wymienianym serwisem w badaniu spontanicznej znajomości portali pracy (33% badanych wymieniło Pracuj.pl, 13% serwis GazetaPraca.pl). W ciągu dekady, liczba zarejestrowanych użytkowników Pracuj.pl wzrosła do

www.internetstandard.pl

1,8 mln. W I kwartale tego roku liczba umieszczonych na Pracuj.pl ofert sięgnęła 54 tysięcy. GazetaPraca.pl nie może się pochwalić takimi wynikami. Oprócz tych liczb wyróżnia nas również profil użytkowników oraz dodatkowe usługi, oferowane zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom. Czym Pracuj.pl konkuruje z innymi popularnymi serwisami rekrutacyjnymi? Co jest obecnie priorytetem w rozwoju serwisu? Pracuj.pl jest dla poszukujących pracy nie tylko źródłem aktualnych ogłoszeń, ale także narzędzi i porad ułatwiających znalezienie pracy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy rozwój kariery zawodowej. Dbamy o usability serwisu – łatwe i dokładne wyszukiwanie ofert, intuicyjną nawigację na stronie czy dostęp do najnowszych ofert przesyłanych na skrzynkę mailową zarejestrowanego kandydata. Zdecydowana większość naszych użytkowników to osoby z wyższym i średnim wykształceniem. Jeżeli chodzi o naszych klientów, postawiliśmy na kompleksowość oferty rekrutacyjnej – firma ma dzięki Pracuj.pl dostęp do najlepszych kandydatów, może opublikować ofertę pracy, skorzystać z bazy CV bądź dotrzeć do pasywnego kandydata zarejestrowanego w Profeo.pl. Oferujemy pracodawcom także doradztwo rekrutacyjne i kompleksowe usługi wizerunkowe. Właśnie w tym ostatnim elemencie oraz w systemach wspierających rekrutację, jak np. eRecruiter – oprogramowaniu do

45


RAPORT E-COMMERCE 2009

zarządzania procesem rekrutacji, widzimy duży potencjał rozwoju. Już dziesięć lat Pracuj.pl pomaga w znalezieniu miejsca zatrudnienia oraz pracowników. Co zaliczy Pan do największych osiągnięć tego okresu, a co było najtrudniejsze? Jak w każdym biznesie trudne oczywiście były początki. Szczególnie, że tego typu portale w zasadzie nie istniały w Polsce, więc musieliśmy przekonywać naszych przyszłych klientów nie tyle do naszej firmy, ile w ogóle do samego pomysłu rekrutacji przez internet. Zaczynaliśmy z kapitałem zaledwie 4 tys. zł. Każdy ze wspólników ryzykował, bo koszty uruchomienia, a także przez jakiś czas działalności serwisu, pokrywaliśmy z własnych oszczędności. Mówiąc o początkach, warto wspomnieć pierwsze Wirtualne Targi Pracy Pracuj.pl. W 2002 r., gdy zdecydowaliśmy się na uruchomienie tej formy spotkania z pracodawcami w sieci, nikt nie zakładał, że ten innowacyjny wtedy pomysł spotka się z tak dużym zainteresowaniem kandydatów i pracodawców. I będzie miał w przyszłości tylu naśladowców. Miło jest pomyśleć, że jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych w naszej części Europy zorganizowaliśmy takie wydarzenie. Tym, co się udało w czasie tej dekady, jest z pewnością realizacja założenia, by być właścicielem portali pracy nr 1 na rynkach, na których jesteśmy obecni – w Polsce (Pracuj.pl) i na Ukrainie (Rabota.ua). Niewątpliwie jednym z naszych największych sukcesów jest również rozwinięcie działalności, którą powołało do życia kilku pasjonatów, w prężnie funkcjonującą firmę, zatrudniającą obecnie ponad 230 osób i skupiającą kilka liczących się marek z obszaru rekrutacji, HR i employer brandingu. Jak miniony rok i okres spowolnienia gospodarczego wpłynął na rynek serwisów rekrutacyjnych oraz kondycję Grupy Pracuj? Nie da się ukryć, że cała branża rekrutacyjna odczuła w 2009 roku skutki dekoniunktury. Obecnie sytuacja zaczyna się poprawiać. Z naszych danych wynika, że liczba ogłoszeń w I kwartale tego roku była podobna

do tej z III kwartału 2008 r., czyli tuż przed kryzysem. Trudno w tej chwili oceniać czy jest to już stały trend poprawy sytuacji na rynku pracy, ale wydaje się, że firmy z branży rekrutacji online mogą odetchnąć. Grupa Pracuj dobrze poradziła sobie w tym trudnym czasie, choć przyznam, że był to pewnie, oprócz początkowych lat działalności firmy, do tej pory najtrudniejszy okres w naszej historii. Myślę, że zarówno kierownicy, jak i pracownicy firmy,poradzili sobie doskonale, czego rezultatem jest obecnie dynamicznie rosnąca sprzedaż i ciekawe projekty, nad którymi pracujemy. Obecnie Grupa Pracuj, to nie tylko Pracuj.pl – to już platforma pośrednicząca w procesach rekrutacyjnych, a także inne projekty. Waszą własnością jest także Rabota.ua. Jaką pozycję na rodzimym rynku ma ten serwis?

Przyszłość e-biznesu rekrutacyjnego w Polsce to dalsza ekspansja – zdobycie przewagi nad ogłoszeniami zamieszczanymi np. w prasie wydaje się być tylko kwestią czasu. Oprócz serwisów rekrutacyjnych w Polsce (Pracuj.pl i Jobs4.pl) Grupa Pracuj jest również właścicielem serwisu rekrutacyjnego na Ukrainie. Rabota. ua jest największym pod względem przychodów serwisem rekrutacyjnym na Ukrainie, mając ponad 50% udziału w rynku. Rok 2009 był na tym rynku bardzo trudny, ale wyraźnie widać już ożywienie i liczymy na to, że ten rok przyniesie bardzo duży wzrost i umocnienie naszej pozycji na Ukrainie. Grupa Pracuj oferuje także dwa internetowe systemy wspierające rekrutację: eRecruiter i MrTed TalentLink. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, oba systemy umożliwiają efektywną kosztowo i czasowo rekrutację i selekcję kandydatów do pracy. W Stanach Zjednoczonych takie systemy

www.internetstandard.pl

to już standard, a nasz rynek jest na wstępnym etapie rozwoju, więc widzimy tutaj duży potencjał wzrostu. Jesteśmy także współwłaścicielem wirtualnego centrum doradztwa w karierze ArchitekciKariery.pl, który pomaga osobom indywidualnym w przygotowaniu się do zmiany pracodawcy, czy wejścia na rynek pracy. Do firmy należą także dwa serwisy społecznościowe dla profesjonalistów: Profeo.ua na Ukrainie i Profeo.pl w Polsce. Każdy z tych serwisów czeka zapewne inna droga rozwoju i właśnie nad tymi kierunkami pracujemy. W jakim kierunku rozwijać się będą Pana zdaniem serwisy rekrutacyjne i czy ten trend obecny jest również w strategii rozwoju spółki? Przyszłość e-biznesu rekrutacyjnego w Polsce to dalsza ekspansja – zdobycie przewagi nad ogłoszeniami zamieszczanymi np. w prasie wydaje się tylko kwestią czasu. Patrząc na dużą pracę, którą wraz z innymi serwisami wykonaliśmy w Polsce, myślę, że taka zmiana nastąpi szybciej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Serwisy rekrutacyjne będą coraz silniej wspierane przez społeczności, także te skupiające profesjonalistów, tzw. kandydatów pasywnych, którzy nie poszukują pracy, ale chętnie rozważą atrakcyjną ofertę – stąd nasza inwestycja w serwis Profeo. Stawiamy na rozwój rekrutacyjnych serwisów branżowych, dedykowanych konkretnym grupom zawodowym. W Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii własne portale ma większość specjalistów. Czas dekoniunktury nie sprzyjał specjalizacji rynku rekrutacyjnego, ale jestem przekonany, że wkrótce to się zmieni. W kolejnych latach internet w jeszcze większym stopniu będzie wspierał pracę specjalistów HR, liczba rekrutacji w sieci będzie rosła, dlatego coraz więcej firm zdecyduje się na automatyzację procesu rekrutacji i wykorzystanie w pracy profesjonalnych systemów rekrutacyjnych. Jako wyłączny przedstawiciel firmy MrTed, oferującej system TalentLink, i właściciel systemu eRecruiter jesteśmy na to przygotowani. 

46


RAPORT E-COMMERCE 2009

Nasza Klasa: przychody wzrosły o 126%! O niesamowitym wzroście zysków i przychodów Naszej Klasy, a także o tym, że polska administracja państwowa promuje Facebooka i ogranicza możliwości rozwoju rodzimych serwisów społecznościowych rozmawiamy z Dominikiem Kaznowskim, pełnomocnikiem zarządu Naszej Klasy sp. z o.o. ds. marketingu i PR. Dominik Kaznowski pełnomocnik zarządu Naszej Klasy sp. z o.o. ds. marektingu i PR Pytanie, które ostatnio elektryzuje polską sieć, brzmi: czy Facebook prześcignie w Polsce Naszą Klasę pod względem liczby użytkowników? Jeżeli tak, to kiedy? To raczej pytanie do Facebooka. Chętnie poznamy ich opinię na ten temat. Jakia jest wasza przewaga względem zachodniego konkurenta? Na których odcinkach czujecie się silniejsi, a na których słabsi? Niewątpliwie Nasza Klasa, jak i inne podmioty działające w Polsce, są pokrzywdzone w zakresie nierównych szans rynkowych, związanych z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ma to wymiar zarówno biznesowy – ogranicza nas od strony rozwoju produktowego, jak i czysto kosztowy – musimy ponosić nakłady finansowe związane z wypełnianiem zapisów ustaw i innych aktów prawnych. Facebook nie podlega kontroli GIODO, może więc robić co chce z danymi

użytkowników, co jest oczywiście sprzeczne z intencją ustawodawcy. Warto też zwrócić uwagę, że państwo polskie legitymizuje tego typu podejście do ochrony danych swoich obywateli, zamieszczając na stronach najwyższych urzędów linki do Facebooka i jawnie go promując. Co do innych obszarów biznesowych, które pozostają w ramach naszych możliwości, takich jak rozwój produktu, angażowanie użytkowników czy wzrost przychodów, jesteśmy raczej spokojni. Mamy plan działań, nasza organizacja zatrudnia wysoko wykwalifikowanych inżynierów i pracowników innych specjalności.

W marcu br. Nasza Klasa zanotowała 13,9 mln logowań do kont. Tylko 6% kont stanowią konta fikcyjne. W jaki sposób będziecie się starali utrzymać użytkowników w serwisie, by nie dopuścić do ich odpływu na Facebooka? A może użytkownicy będą korzystali z obu serwisów? Według ostatniej dostępnej fali badania Megapanel z marca 2010 r., to Nasza

www.internetstandard.pl

Klasa zyskała więcej użytkowników niż Facebook, skąd więc taka teza w pytaniu? Marzec również według naszych wewnętrznych statystyk był rekordowym miesiącem w historii portalu. W marcu br. Nasza Klasa zanotowała 13,9 mln logowań do kont (z czego tylko 6% stanowią konta fikcyjne). W styczniu 2010 r. na Naszej Klasie założono 313 tys. nowych kont. Ile wyniosły przychody Naszej Klasy w 2009 r. i jaki wynik netto udało się wam osiągnąć w tym okresie? Przychody spółki w roku 2009 wyniosły 62,8 mln zł i były o 126% wyższe niż w roku zakończonym 31 grudnia 2008 r. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 18,5 mln zł, czyli o ponad 85% więcej niż rok wcześniej. Naszym zdaniem pokazuje to, iż osiągamy wyniki niedostępne dla naszych konkurentów rynkowych i jesteśmy w kondycji finansowej pozwalającej myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju. Wyniki te zostały wypracowane, pomimo ponoszenia wysokich nakładów na inwestycje i wzrostu zatrudnienia w tym czasie. Tylko w 2009 roku spółka zatrudniła 72 osoby. Zainwestowaliśmy m.in. w rozwój infrastruktury, zaplecza technicznego, rozwój produktów mobilnych czy, od strony biznesowej, w roz-

47


RAPORT E-COMMERCE 2009

wój departamentu badań, zarządzanego przez Krzysztofa Sobieszka. Od kilku miesięcy realizujemy już badania testowe z wybranymi partnerami. Myślę, że wkrótce będziemy gotowi do pełnej premiery rynkowej. To oczywiście kolejny krok w dywersyfikacji przychodów. Obecnie planujemy dalsze inwestycje – zarówno w NK jak i new business – niekoniecznie związany z naszą podstawową działalnością. Jakie są Wasze prognozy finansowe na ten rok? Będzie wzrost? Oczywiście. Planujemy wzrost przychodów. Wyniki pierwszych miesięcy tego roku nastrajają nas pozytywnie. Zapewne utrzymanie dynamiki na poziomie 100% będzie trudne, ale planujemy, że bieżący rok zakończy się znaczącym wzrostem względem 2009 r. Konkurowanie z amerykańskim gigantem, który pożera kolejne europejskie rynki, wymaga dużych nakładów finansowych. Nasza Klasa nie ma takiej skali działania, jak Facebook. Skąd będziecie czerpali fundusze na rozwój? Jesteśmy spokojni o stronę finansową. Jak wspomniałem wcześniej, znacznie bardziej ogranicza nas nierówne traktowanie polskich podmiotów przez rodzimą administrację i rząd. Myślicie o debiucie giełdowym? Być może jest to dobry moment? Nie mamy żadnych informacji od naszych udziałowców, które wskazy-

wałyby na giełdę jako prawdopodobny scenariusz dla spółki w najbliższej przyszłości. Czy planujecie jakieś przejęcia lub akwizycje w najbliższym czasie? Nie wykluczamy opcji zewnętrznego wzrostu. Przypatrujemy się sytuacji rynkowej i jeżeli jakieś przedsięwzięcia ocenimy jako interesujące strategicznie dla naszej spółki, będziemy rozważać możliwości przejęć lub innych modelów ścisłej współpracy.

Przychody spółki w 2009 r. wyniosły 62,8 mln zł. Utrzymanie dynamiki na poziomie 100% będzie trudne, ale planujemy, że bieżący rok zakończy się znaczącym wzrostem. Czy planujecie ekspansję na inne kraje? Do tej pory nie myśleliśmy o ekspansji na zewnętrzne rynki. Nie wykluczamy jednak tego scenariusza w przyszłości. Dla jakiej grupy wiekowej jest obecnie przeznaczona Nasza Klasa? Bardziej koncentrujecie się na ludziach młodych czy raczej starszych?

Z Naszej Klasy korzystają wszystkie grupy wiekowe. Przy 14 milionach aktywnych użytkowników nie ma możliwości na nadreprezentację jakiejkolwiek z grup. Nasze plany są jeszcze ambitne. Jak widzicie przyszłość Naszej Klasy za 10 lat? Myślę, że dążymy do osiągnięcia pozycji firmy, która będzie mocno zorientowana na budowanie dochodowych biznesów wokół rozwiązań technologicznych. Które z obecnych trendów w świecie serwisów społecznościowych uważacie za najważniejsze? Określenie „serwis społecznościowy” nie jest już dłużej aktualne. Nie oddaje ono bowiem istoty tych rozwiązań obecnie. Wiodące portale social networking w coraz większym stopniu odzwierciedlają wszystko, co znajduje się w sieci. Wyszły oczywiście od idei komunikacji, ale dzisiaj oferują rozrywkę (aplikacje, gry itp.), a także są agregatorami treści i feedbacku jej dotyczącego. Tym, co najważniejsze z mojego punktu widzenia, jest przejmowanie przez social networking funkcji systemu operacyjnego, tyle że działającego po stronie przeglądarki. Niektóre grupy naszych użytkowników przez cały dzień mają włączoną Naszą Klasę na zakładce w przeglądarce. To istotny trend i dotyczy on już nie setek tysięcy użytkowników, lecz milionów. 

standard jest jeden www.internetstandard.pl www.internetstandard.pl

48


RAPORT E-COMMERCE 2009

Money.pl: rosną przychody z nowych źródeł O prześcignięciu Bankier, o sieci Business Ad Network i nowych projektach rozmawiamy z Arkadiuszem Osiakiem, prezesem zarządu Money.pl sp. z o.o.

Arkadiusz Osiak prezes zarządu Money.pl sp. z o.o. W 2008 r. obroty spółki Money.pl wyniosły 19,5 mln zł. Według naszych szacunków w 2009 r. Wasz przychód wzrósł do 21 mln zł. Czy tak było w rzeczywistości? Nie publikowaliśmy jeszcze w tym roku wyników spółki, więc nie mogę ich podać. Mogę jednak potwierdzić, że przychody całej Grupy Money.pl wzrosły w stosunku do 2008 r. Największy wpływ na wzrost miały tutaj nowe spółki i nowe modele biznesowe. Patrząc na waszą strukturę przychodów, która z działalności ma obecnie największy udział procentowy w przychodach wortalu Money.pl? Zarówno w Money.pl, jak i w całej Grupie Money.pl, głównym źródłem przychodów wciąż pozostaje reklama. Najbardziej dynamicznie rosną jednak przychody z nowych źródeł. W ubiegłym roku serwisy należące do Money.pl prześcignęły Grupę Bankier.pl w rankingu Megapanel PBI/Gemius. Jaką przyjęliście strategię, żeby prześcignąć konkurenta? A może to Bankier.pl przestał się

rozwijać i stał się mniej atrakcyjny dla użytkownika? Jeśli prześledzi się popularność obu grup, to widać porównywalne wyniki w 2006 r., od 2007 r. przewaga Money.pl zaczęła rosnąć, a lata 2008–2009 pokazują już zdecydowaną różnicę. Obie grupy powiększały się w tamtym czasie. W Polsce jest skończona grupa internautów, którzy interesują się finansami w wąskim kontekście inwestowania. Jeśli chce się rosnąć, trzeba rozwijać również pochodne obszary, to była i jest nasza strategia. W naszym przypadku na wzrost oglądalności miały wpływ E-prawnik.pl, Favore. pl, serwisy w portalu Money.pl – MSP, Manager, ale też Praca, Nieruchomości i pozostałe.

Przychody całej Grupy Money.pl wzrosły w stosunku do 2008 r. Największy wpływ miały tutaj nowe spółki i nowe modele biznesowe. W kwietniu br. Agora została wspólnikiem Money.pl, obejmując połowę udziałów w sieci reklamy internetowej Business Ad Network. Nieoficjalnie wiem, że ta sieć od początku była wspólnym projektem Money.pl i Agory. Dlaczego dopiero

www.internetstandard.pl

teraz więc Agora stała się jej udziałowcem? To kwestia techniczna. Money.pl powołała spółkę Business Ad Network sp. z o.o., ale BAN jest wspólnym projektem Money.pl i Agory, gdyż to serwisy obu grup tworzą sieć od początku. BAN miała z założenia oferować powierzchnie reklamowe na serwisach biznesowych. Jak się ma do tego obecność w Waszej ofercie Wyborcza.pl? Chodziło o zwiększenie zasięgu sieci? Ideą BAN-a jest współpraca z wydawcami tworzącymi profesjonalne serwisy o uznanej marce i dużym zasięgu. Dzięki jakościowym serwisom, jak Money. pl czy Wyborcza.pl affinity index sieci BAN dla charakterystyki „wiek 25+, wykształcenie średnie+, stanowisko: właściciel, zarząd, dyrektor, menedżer, kierownik, przedsiębiorca” wynosi aż 129 z zasięgiem ponad 6,5 mln real users miesięcznie. Ideą Business Ad Network jest współpraca z wydawcami tworzącymi profesjonalne serwisy o uznanej marce i dużym zasięgu. Nie zamykamy sieci tylko dla serwisów Money.pl i Agory. Czy sieć BAN pozostanie złożona jedynie z serwisów Money i Agory? Wcześniej zapowiadaliście też inne podmioty? Nie zamykamy sieci tylko dla serwisów Money.pl i Agory. Przy podejmowaniu decyzji będziemy jednak brali pod

49


RAPORT E-COMMERCE 2009

uwagę przede wszystkim jakość serwisów i charakterystykę użytkowników. Oprócz portalu i BAN do grupy Money.pl należą E-prawnik.pl, Mystock.pl, iWoman, Favore.pl, BBlog.pl, BussinesClick, Blogvertising, Zixo.pl, iBroker.pl i Interaktywnie.pl. Który z tych projektów przynosi największe przychody? Niestety nie podajemy takich informacji. Nie chciałbym również dzielić naszych projektów i spółek na lepsze i gorsze. Część z nich radzi sobie świetnie, inne potrzebują jeszcze trochę czasu, gdyż rynek nie zawsze zachowuje się tak, jakbyśmy sobie życzyli.

W ubiegłym roku przejęliście iBroker.pl. Czy również w tym roku szykowały się jakieś przejęcia? Patrząc na wasz portfel, można odnieść wrażenie, że brakuje tam tylko e-commere. Chętnie zainwestujemy w ciekawy projekt e-commerce, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. Jakie macie plany na najbliższe lata? Skupienie się na spółkach i projektach, które rokują najlepiej. Sprzedaż tych, w których horyzont inwestycyjny będzie zbytnio się wydłużał. Dalsze rozszerzanie portalu Money. pl o nowe treści i narzędzia, kolejne

IV edycja E-commerceStandard 2010, największej konferencji branżowej polskiego e-commerce już 31.09-01.10.2010 w Warszawie!

inwestycje w ciekawe projekty, jeśli takie się pojawią. Jakie będą najważniejsze trendy w 2010 r. na rynku serwisów finansowych? W czasach, gdy internauci prawie nie wychodzą z Facebooka czy Naszej Klasy, serwisy finansowe muszą nauczyć się przyciągać użytkowników nowymi narzędziami i treściami, niekoniecznie stricte finansowymi, czy też po prostu bardziej integrować się z social media. Jeśli chodzi o wzajemne konkurowanie serwisów, to ten rok będzie jeszcze pod znakiem walki o statystyki popularności, konsolidacji, w kolejnych trzeba będzie umieć przełożyć to na wyniki. 

W programie między innymi:  social shopping i social commerce  premiera Raportu E- commerce 2010  targi rozwiązań dla e-commerce  nowe trendy i nowe rozwiązania logistyka, płatności, platformy  mobile commerce  reklama dla e-commerce zwiększanie wartości koszyka

Rejestracja: www.internetstandard.pl/konferencje/ecommerce2010/zgloszenie.html

Skontaktuj się z nami już dziś! Pytaj o zniżkę Early Bird Standard!

Pakiety Partnerskie i reklama w raporcie: Dominika Borowik www.internetstandard.pl Dominika_Borowik@internetstandard.pl 22 32 17 725

Business Development: Dariusz Sokołowski

50 Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl 22 32 17 765


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Marketing i reklama internetowa Z badania IAB CreativeEx 2009 wynika, że obroty polskiego rynku agencji interaktywnych sięgają co najmniej 74,2 mln zł lub 91,4 mln zł z uwzględnieniem sprzedanych mediów. Realna kwota jest zapewne dużo wyższa, o czym świadczą chociażby wyniki naszego rankingu – suma obrotów analizowanych firm z tej kategorii wyniosła w 2008 r. aż 172 mln zł. Wartość rynku

W grupie „Marketing i reklama internetowa” znalazły się firmy świadczące usługi e-marketingowe: agencje interaktywne, internetowe domy mediowe, firmy badawcze, a także sieci reklamowe, które pośredniczą między wydawcami serwisów internetowych a reklamodawcami. Najważniejszym rynkiem dla sieci reklamowych jest rynek reklamy online, o którym mówiliśmy już w rozdziale poświęconym „Serwisom internetowym i usługom”. W niniejszej części raportu zajmiemy się przede wszystkim polskim rynkiem agencji interaktywnych. W ubiegłym roku IAB Polska wraz z PricewaterhouseCoopers przeprowadziły pierwsze w historii badanie

przychodów z różnego rodzaju usług e-marketingowych i na koniec zsumowano wielkość sprzedaży podmiotów, które tę ankietę wypełniły. Tak samo jak w przypadku badania IAB AdEx, wyniki badania CreativeEx dotyczą tylko i wyłącznie biorących w nim udział

wartości tego rynku (IAB CreativeEx). Przyjęta metodologia była podobna jak w omawianym wcześniej badaniu wydatków na reklamę online (IAB AdEx) – najpierw wyselekcjonowano najważniejsze firmy z branży, następnie przesłano im ankietę z prośbą o podanie

WartoϾ polskiego rynku agencji interaktywnych 74,2 69,9

2008

91,4 85,5

2009 (mln z³)* 0

10

20

30

40

Z mediami * suma przychodów 14 agencji interaktywnych, które wziê³y udzia³ w badaniu IAB CreativeEx

www.internetstandard.pl

50

60

70

80

90

100

110

120

Bez mediów

ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, maj 2010 r.

51


RAPORT INTERNET 2K10

przedsiębiorstw. Ich łączne przychody należy zatem uznać za minimalną, możliwą wartość całego rynku. W pierwszej fali badania CreativeEx wzięło udział 18 spośród największych polskich agencji interaktywnych i sieciowych agencji reklamowych. Suma przychodów ankietowanych firm wyniosła w 2008 r. 101,9 mln zł lub 126,6 mln zł z uwzględnieniem sprzedanych mediów. W stosunku do roku poprzedniego oznaczało to wzrost aż o 47% (o 48% z mediami).

Połowa wydatków na usługi e-marketingowe w Polsce przypada na kreację, a nieco mniej niż jedna czwarta – na usługi IT. Na początku br. IAB i PwC po raz drugi przeprowadziły badanie CreativeEx. Niestety dobór firm, które wzięły w nim udział, trochę się zmienił i, co za tym idzie, zmieniły się też raportowane kwoty. Łączne obroty 14 ankie-

Struktura przychodów polskich agencji interaktywnych* w 2009 r. 5%

8%

22%

48% 17% kreacja

media

IT

hosting

strategia i doradztwo * 14 agencji interaktywnych, które wziê³y udzia³ w badaniu IAB CreativeEx ród³o: IAB CreativeEx 2009, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers, maj 2010 r

towanych przedsiębiorstw wyniosły w ubiegłym roku 74,2 mln zł (91,4 mln zł  z mediami) i były większe o 6,3% niż rok wcześniej (o 6,9% z uwzględnieniem mediów). Aby odnieść się w jakiś sposób do wyników za 2008 r., podano też stopę wzrostu przychodów 8 firm, które wzięły udział w obu falach badania – 3,8% lub 5,3% z mediami. Jak można interpretować te wyniki? Po pierwsze, na pewno realna wartość rynku polskich agencji interaktywnych jest dużo wyższa niż kwota 101,9 mln zł, która pojawiła się w ubiegłorocznym raporcie IAB CreativeEx. Jeśli doliczylibyśmy do tej sumy szacowane obroty ważniejszych firm z branży, bardzo prawdopodobne, że ich całkowita wartość zbliżyłaby się do 200 mln zł w 2008 r. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu firm z ostatniej fali badania, w 2009 r. ta kwota raczej znacząco się nie zwiększyła. Takie estymacje są oczywiście obarczone sporym błędem. Po pierwsze, oprócz dużych podmiotów na rynku działa również sporo jednoosobowych firm, które mimo niewielkiej skali działalności mogą generować zauważalny obrót. Po drugie zaś, trudno znaleźć sensowną definicję „agencji interaktywnej” i „usług e-marketingowych” – nie do końca wiadomo, co tak naprawdę powinniśmy liczyć. O tym, że agencje interaktywne mogą działać na wielu odcinkach, świadczy struktura przychodów firm z ostatniej fali badania CreativeEx. Prawie 17% przypadło na media, które powinniśmy wyłączyć z tej sumy. Czysta kreacja, czyli np. projekty graficzne, reklamy display, wygenerowała prawie połowę obrotów ankietowanych przedsiębiorstw. Nieco mniej niż jedna czwarta łącznej sprzedaży pochodziła z usług IT (np. integracja systemów, obsługa programistyczna kreacji, CMS), 8% z usług doradczych, a pozostałe 5% z hostingu (utrzymywanie serwisów i prowizje od zlecania tego rodzaju usług na zewnątrz). Jak widać, agencje interaktywne działają de facto na kilku (cd. na str. 56) różnych rynkach.

www.internetstandard.pl

52


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Firmy świadczące usługi e-marketingowe Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

2009

2008

1.

1.

Arbomedia Polska sp. z o.o.

2.

2.

Tradedoubler sp. z o.o.

5.

3.

Ad.net SA

3.

4.

K2 Internet SA

4.

5.

Internetowy Dom Mediowy Net SA

6.

6.

7.

57 700 47 300*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok powstania

tys. zł

46 911 38 500*

1 466

1 941

20 579 arbointeractive.pl

2000

41 000*

35 205

35 205

1 800

1 850

9 989 tradedoubler.com

2004

17 500*

25 255

25 255

3 435

7 858

23 642

24 966

24 966

22 000*

19 980

19 980

-1 512

1 501

7 970 idmnet.pl

2000

MRM Worldwide sp. z o.o.

17 000*

17 461

17 461

773

3 217

8 811 mrm.pl

1995

7.

Performance Media sp. z o.o.

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

4 027 performance-media.pl

2006

8.

8.

ACR SA

15 537

12 557

12 557

549

1 324

5 193 acr.pl

2000

10.

9.

United Titans sp. z o.o.

12 500*

11 032

11 032

133

173

2 440 unitedtitans.com

2004

9.

10.

Netsprint.pl sp. z o.o.

13 100

9 700

9 700

19.

11.

Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o.

7400*

9 355

9 355

191

12.

12.

Cube Group SA

10 500*

9 131

9 131

114

13.

13.

Artegence sp. z o.o.

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

22.

14.

Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j.

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

16.

15.

GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A.

17.

16.

Adv.pl sp. z o.o.

18.

17.

20.

23 642

15 537

13 100

9 000*

3 689

17 876

4 253

16 740

6 890

4 568 impartner.pl

2003

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

4 482 artegence.com

1995

3 440

7 185

5 364

6 566

7 165

Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j.

7 500*

6 925

6 925

743

18.

OS3 sp. z o.o.

7200*

6 472

6 472

21.

19.

Ataxo Poland sp. z o.o.

6 900*

6 158

14.

20.

Afilo sp. z o.o.

9 900*

24.

21.

Interactive Solutions sp. z o.o.

23.

22.

Point Of View sp. z o.o.

26.

23.

Ad-Vice sp. z o.o.

5 000

25.

24.

Sunrise System sp. z o.o.

5 300*

4 855

4 855

1 490

1 046

15.

25.

Novem sp. z o.o.

9 400*

4 626

4 626

-240

385

33.

26.

Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o.

3 500*

3 885

3 885

-853

126

29.

27.

Supermedia Interactive sp. z o.o.

4 300*

3 782

3 782

-2 303

177

27.

28.

Netizens sp. z o.o.

4 800*

3 777

3 777

306

435

28.

29.

Ideo sp. z o.o.

4 400*

3 334

3 334

596

1 276

31.

30.

Activeweb sp. z o.o.

3 700*

3 296

3 296

-22

976

32.

31.

Internet Designers sp. z o.o.

3 685

3 183

3 183 -406 www.internetstandard.pl

2000

goldensubmarine.com

2001 2007

1 266

3 160 fireflycreation.com

2003

938

2 531

3 851 os3.pl

1996

6 158

-2 304

-3 252

2 331 ataxo.pl

2005

5 520

5 520

-790

-714

3 332 afilo.pl

1995

5 600*

5 226

5 226

29

562

1 408 interactive-solutions.pl 2004

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

300

-262

9 044

venti.com.pl

8 762 adv.pl

4 900

-41

2000

1 543

8 000 -600

22 111 k2.pl

2000

7 185

3 685

25 243

2000

netsprint.eu

7 716

* dane szacunkowe

7 716

1 118

19 226 adnet.pl

1 983 pointofview.pl

1998

ad-vice.pl

2007

1 495 sunrisesystem.pl

2003

1 461 novem.pl

2006

870 digitalone.pl 2 458 smi.pl 913 netizens.pl

1999 1993 1989

1 603 ideo.pl

1999

1 435 activeweb.pl

2002

874 id.pl

53 1997


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Firmy świadczące usługi e-marketingowe (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa Aktywa razem razem (2009) (2008) Adres strony WWW

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok powstania

2009

2008

35.

32.

Red Age sp. z o.o.

3 200*

2 933

2 933

383

437

637 redage.pl

2007

34.

33.

Janmedia Interactive sp. z o.o.

3 300*

2 912

2 912

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

38.

34.

180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j.

2 850

2 830

180hb.com

2007

30.

35.

Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j.

symetria.pl

1998

40.

36.

42.

4 089

tys. zł

4 089

2 541

2 541

Engine sp. z o.o.

2 700*

2 529

2 529

504

2 727

37.

Active Pharma sp. z o.o.

2 600*

2 288

2 288

26

204

615 activepharma.pl

2007

43.

38.

Zjednoczenie.com sp. z o.o.

2 500*

2 126

2 126

-125

268

473 zjednoczenie.com.pl

2001

41.

39.

Direct Traffic sp. z o.o.

2 700*

2 096

2 096

155

-226

748 directtraffic.pl

2005

36.

40.

SARE sp. z o.o.

3 088

3 088

2 018

2 018

293

121

694

517

956

653 sare.pl

2005

37.

41.

Synerway SA

3 045

2 978

2 043

1 949

364

406

2 343

1 379

3 231

39.

42.

Insignia Net Tomasz Michalik

2 800

2 800

1 900

1 900

600

350

insignia.pl

1999

11.

43.

Codemedia sp. z o.o.

11 604

11 604

1 800

1 800

733

270

codemedia.pl

2000

45.

44.

Cormedia sp. z o.o.

cormedia.pl

2009

46.

45.

Softhis sp. z o.o.

51.

46.

50.

2 000* 2 000

3 125 engine.pl

1 700*

2 000

1 600

1 600

40

143

460

420

Visual Media Polska sp. z o.o.

1 400*

1 256

1 256

110

160

47.

Veneo sp. z o.o.

1 500*

1 234

1 234

-112

27

49.

48.

Bluerank sp. z o.o.

1 800

1 800

1 000

1 000

53.

49.

Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz

1 182

1 182

900

900

44.

50.

Uselab sp. z o.o.

2 500

778

778

55.

51.

Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski

640

640

740

740

160

270

47.

52.

Artefakt sp. z o.o.

1 983

1 983

676

676

711

177

48.

53.

Harder Group sp. z o.o.

2 450

1 850

1 000

500

425

54.

54.

Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski

1 115

1 115

154

154

320

52.

Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A.

1 400

1 400

56.

AdTaily sp. z o.o.

354

354

520

-13

61

122

2 493 synerway.pl

2002

800 softhis.pl

2005

324 visualmedia.pl

2008

412 veneo.pl

2004

bluerank.pl

2005

inetmedia.pl

2003

332 uselab.pl

2007

biuropodrozyreklamy.eu 2003 790 100

252

829 300

43

-429

2001

115

346

334 artefakt.pl

2005

50 harderandharder.pl

2007

trendmaker.pl

2008

prideandglory.pl

2009

adtaily.pl

2009

* dane szacunkowe

www.internetstandard.pl

54


RAPORT INTERNET 2K10

(cd. ze str. 53) Liczba firm Ile mamy w naszym kraju przedsiębiorstw, które oferują podobny wachlarz usług, jak podmioty z badania CreativeEx? W bazie serwisu Interaktywne.info znajdziemy obecnie (czerwiec 2010 r.) informacje o 296 firmach. Nieco więcej, bo 322 rekordy liczy katalog Interacta.pl, a więc można powiedzieć, że co najmniej 300–350 firm z tej branży traktuje swój biznes poważnie (zależy im na promocji), a sprzedaż szeroko rozumianych usług e-marketingowych jest ich podstawową działalnością. Warto też zajrzeć do nieco już zapomnianych katalogów stron internetowych w dużych portalach. W bazie Onetu, w kategorii „Tworzenie stron WWW”, znajdziemy ponad 4 tys. odnośników. Nie wiemy jednak, jaka część to adresy aktywne i mające coś wspólnego z analizowaną branżą. Przytoczony przykładowy opis serwisu z tej kategorii: „rezerwacja kortów tenisowych przez internet, autokomis internetowy, projektowanie stron WWW”. W Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 znaleźliśmy dwie podklasy, które mają związek z działalnością agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych. Podklasa 73 11 Z   „działalność agencji reklamowych”

Polski rynek agencji interaktywnych tworzy co najmniej 300–350 firm. obejmuje niestety wszystkie agencje, niezależnie od tego, na którym medium najbardziej się koncentrują. Druga podklasa – 73 12 C „pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)” – nieco lepiej definiuje interesującą nas działalność, choć można przypuszczać, że w rejestrze REGON podmioty z tej grupy to przede wszystkim domy mediowe. Na koniec 2009 r. w Polsce działały 753 takie przedsiębiorstwa.

Partner merytoryczny

Partner wydania

Geografia rynku

Jak widać na pierwszej mapie, przedsiębiorstwa z analizowanej grupy rozproszyły się po całym kraju. Spora część skoncentrowała się wokół aglomeracji warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej i krakowskiej, ale wiele firm wybrało

Nieco mniej niż jedna trzecia firm z podklasy 73 12 Z działa w województwie mazowieckim. Prawie wszystkie (95%) zatrudniały w 2009 r. do 9 osób, co zresztą dotyczy też całej branży. Drugie miejsce pod względem liczby przedsiębiorstw zajmują województwa małopolskie i śląskie (75–78 firm), a trzecie – województwo dolnośląskie (66 firm). W rejestrze REGON można znaleźć 22 firmy z tej branży o zatrudnieniu większym niż 10 i mniejszym niż 49 pracowników, a także trzy duże podmioty, zatrudniające ponad 50 osób. W naszym katalogu firm z drugiej części raportu umieściliśmy 388 przedsiębiorstw sklasyfikowanych w grupie „Marketing i reklama internetowa”, z czego 352 trafiło do podgrupy „Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR”. W grupie 36 pozostałych przedsiębiorstw znalazło się 16 firm badawczych i konsultingowych oraz 20 właścicieli sieci reklamowych.

Przedsiębiorstwa z grupy „Marketing i reklama internetowa” rozproszyły się po całym kraju, ale dla najważniejszych firm liczy się przede wszystkim aglomeracja warszawska. na swoją siedzibę także mniejsze miejscowości. Silna koncentracja w pobliżu dużych ośrodków widoczna jest przede wszystkim w biedniejszych województwach (lubelskie, podlaskie czy warmińsko-mazurskie).

Lokalizacja firm: REGON 5,7% 43 Pomorskie

3,7%

28 0 0 0

28 Zachodnio -pomorskie

14 0 0 0

Wielkopolskie

1,9% 14 Lubuskie

9,0%

66 2 0 0

Opolskie 0,7% 5 5 0 0 0

8 0 0 0

13

Warmiñsko -mazurskie

Podlaskie 1,1%

Mazowieckie

8

30,8% 232

54

220 11 1 0

7,2%

Lubelskie 3,9% 29

Œwiêtokrzyskie 10,6% 1,1% 80 8 3,1%

Œl¹skie 75 4 1 0

10,6% 80 Ma³opolskie

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 7312C – poœrednictwo w sprzeda¿y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

www.internetstandard.pl

1,7%

£ódzkie 52 2 0 0

Dolnoœl¹skie

68

Zatrudnienie (iloœæ osób) 0-9 10-49 50-249 250+

25 3,5% 1 26 0 0 Kujawsko -pomorskie 42 0 0 0

5,6% 42

13 0 0 0

42 1 0 0

78 1 1 0

23 Podkarpackie 23 0 0 0

29 0 0 0 8 0 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

55


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Zupełnie inaczej wygląda mapa, na której zaznaczyliśmy liderów rynku, obecnych w tabeli rankingowej. Dla największych firm z grupy „Marketing i reklama internetowa” liczy się przede wszystkim aglomeracja warszawska, gdzie swoje biura mają trzy największe przedsiębiorstwa: Arbomedia Polska, Tradedoubler i K2 Internet. Pod względem wielkości sprzedaży (odzwierciedla ją wielkość punktów na mapie), większe firmy znajdziemy też w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Trójmieście.

Geografia rynku: baza firm

Struktura własnościowa, formy prawne

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

Polscy przedsiębiorcy stanowią aż 83% ogółu w analizowanej kategorii, a jeśli doliczymy tu firmy, w których krajowe osoby fizyczne kontrolują ponad 50% kapitału, ich udział w strukturze własnościowej rynku wzrośnie do 90%. Tylko niecałe 8%, czyli 29 przedsiębiorstw z tej branży, jest własnością zagraniczną. Proporcje w grupie największych firm zmieniają się tylko nieznacznie.

Formy w³asnoœci: baza firm

Geografia rynku: liderzy*

2,6% 2,8% 4,1%

7,5% 8,5%

74,6% Arbomedia Polska sp. z o.o. Tradedoubler sp. z o.o. K2 Internet SA

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e * na podstawie rankingu za 2009 r.

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

56


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

&=<&+&(6= 75=<0$È5Ø.Ø1$38/6,(" :,('=,(È&2Ǧ:6,(&,3,6=&=<ǥ2 7:2-(-0$5&("-(67(Č*27•:1$ 12:Æ-$.2ČÈ$1$/,=<,'=,$ø$ú"

:<%,(5=1 :<%,(5=1$-12:6=( 52=:,Æ=$1,(21Ȑ/,1('/$ 7:2-(-0$5.,

Č:,$729,':6=<67.,( 67521<,17(51(78 021,725,1*23,1,, ,17(51$87•: $1$/,=$2%(&12Č&,:6,(&, 5($.&-$1$6<78$&-( .5<=<62:(

Partner wydania


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Formy w³asnoœci: liderzy rynku 4,1%

6,1%

10,2%

51,0%

10,2%

18,4%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej W³asnoœæ zagraniczna W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 3,4% 2,1% 4,2%

7,1%

41,7%

41,5%

Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki cywilne Spó³ki akcyjne Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Udział polskich przedsiębiorców spada do 86%, a udział kapitału zagranicznego nieznacznie przekracza 10%. Zapewne wykres wyglądałby inaczej, gdybyśmy uwzględnili także wielkość przychodu analizowanych firm. Dwie największe spółki w zestawieniu – Arbomedia Polska i Tradedoubler – mają zagranicznych właścicieli.

Polscy przedsiębiorcy kontrolują aż 90% działających w naszym kraju agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych. Najchętniej wybierane formy prawne przez firmy z grupy „Marketing i reklama internetowa” to indywidualna działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w sumie 84% przedsiębiorstw). Wśród pozostałych 16% firm najwięcej naliczyliśmy spółek cywilnych (7%).

Największe firmy

W rankingu ogólnym w kategorii „Marketing i reklama internetowa” znalazły się 53 podmioty. To jedna z najlepiej zbadanych przez nas branż – prawie wszystkie wyniki finansowe za 2008 rok pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek, złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie obyło się jednak bez problemów. O ile w przypadku właścicieli serwisów czy sklepów internetowych o pozycji danej firmy w branży wiele mówią wyniki oglądalności ich witryn, o tyle w przypadku agencji interaktywnych i innych przedsiębiorstw z analizowanej w tym rozdziale grupy potrzebna jest solidna baza, aby można było podjąć próbę szacowania przychodów. W zestawieniu zabrakło zatem kilku większych podmiotów, które nie przestrzegają przepisów Ustawy o rachunkowości i nie składają swoich sprawozdań finansowych

www.internetstandard.pl

Partner wydania

w KRS-ie, kilku mniejszych, prowadzonych w formie indywidualnej działalności gospodarczej, które nie mają takiego obowiązku, a także paru liczących się w branży agencji reklamowych, dla których internet jest tylko jednym z obsługiwanych mediów. Próbowaliśmy wprawdzie ustalić wielkość ich sprzedaży, estymacje te były jednak niezbyt precyzyjne i ostatecznie nie zostały opublikowane.

Domy mediowe, agencje interaktywne

W 2008 r. największą firmą spośród działających w Polsce agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych była K2 Internet SA. Spółka osiągnęła prawie 25 mln zł przychodu oraz 3,7 mln zł zysku netto, ale wypada dodać, że są to wyniki jednostkowe. K2 ma kilka podmiotów zależnych, jak np. K2 Web Systems   sp. z o.o. (projekty internetowe dla sektora finansowego, outsourcing e-commerce), system3.pl sp. z o.o. (programy afiliacyjne) czy obecny na trzecim miejscu zestawienia interaktywny dom mediowy ACR SA. W 2008 r. skonsolidowane przychody K2 Internet SA wyniosły 40,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto – 2,7 mln zł.

W ubiegłym roku K2 Internet była największą polską agencją interaktywną. Jej obroty wyniosły prawie 24 mln zł, a skonsolidowane przychody całej grupy K2 wzrosły do 43 mln zł. Co przyniósł miniony rok grupie K2? Podobnie jak wiele firm z branży, K2 także odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. Klienci znacznie ostrożniej niż przed rokiem wydawali pieniądze na usługi e-marketingowe,

58


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Agencje interaktywne i internetowe domy mediowe Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2 3

1 2 3

9

4

5

5

11

6

6

7

7

8

8

9

10

10

13

11

12

12

20

13

16

14

14 15 18

15 16 17

19

18

22

19

21

20

24

21

17

22

26 27

23 24

29

25

23

26

25

27

4 29

28 29

32

30

31 28

31 32

35

33

30

34

34

35

33

K2 Internet SA MRM Worldwide sp. z o.o. ACR SA Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o. Artegence sp. z o.o. Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j. GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A. Adv.pl sp. z o.o. Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j. OS3 sp. z o.o. Interactive Solutions sp. z o.o. Point Of View sp. z o.o. Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o. Supermedia Interactive sp. z o.o. Netizens sp. z o.o. Ideo sp. z o.o. Activeweb sp. z o.o. Internet Designers sp. z o.o. Red Age sp. z o.o. Janmedia Interactive sp. z o.o. 180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j. Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp.j. Engine sp. z o.o. Active Pharma sp. z o.o. Zjednoczenie.com sp. z o.o. SARE sp. z o.o. Insignia Net Tomasz Michalik Codemedia sp. z o.o. Softhis sp. z o.o. Visual Media Polska sp. z o.o. Veneo sp. z o.o. Uselab sp. z o.o. Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski Harder Group sp. z o.o. Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 23 642 23 642 24 966 24 966 17 000* 17 461 17 461 15 537 15 537 12 557 12 557

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

17 876

16 740 3 217 1 324

25 243

22 111 k2.pl 8 811 mrm.pl 5 193 acr.pl

1 118

3 689 773 549

7 400*

9 355

9 355

9 972

9 972

8 957

8 957

1 313

1 331

6 187

6 187

8 075

8 075

1 213

1 117

9000* 7 716

3 685

1 543 4 253

3 440

5 364

-600

-41

7 165

9 044

2000 1995 2000 2003

4 482 artegence.com

1995

venti.com.pl

6 566

Rok powstania

4 568 impartner.pl

8 000 8 762

goldensubmarine.com adv.pl fireflycreation. com os3.pl interactivesolutions.pl pointofview.pl

2000 2001

7 716

7 185

7 185

7 500*

6 925

6 925

743

1 266

3 160

7 200*

6 472

6 472

938

2 531

3 851

5 600*

5 226

5 226

29

562

1 408

6 000*

5 061

5 061

405

1 308

1 983

3 500*

3 885

3 885

-853

126

4 300*

3 782

3 782

-2 303

177

4 800* 4 400* 3 700*

3 777 3 334 3 296

3 777 3 334 3 296

306 596 -22

435 1 276 976

3 685

3 183

3 183

-406

-262

874 id.pl

1997

3 200*

2 933

2 933

383

437

637 redage.pl

2007

3 300*

2 912

2 912

235

959

1 657 janmedia.pl

2003

2 830

180hb.com

2007

symetria.pl

1998

2 850 4 089

191

6 890

Adres strony WWW

870 digitalone.pl

2007 2003 1996 2004 1998 1999

2 458 smi.pl

1993

913 netizens.pl 1 603 ideo.pl 1 435 activeweb.pl

1989 1999 2002

4 089

2 541

2 541

2 700* 2 600*

2 529 2 288

2 529 2 288

504 26

2 727 204

2 500*

2 126

2 126

-125

268

3 088

3 088

2 018

2 018

293

121

2 800

2 800

1 900

1 900

600

350

11 604 2 000

11 604 2 000

1 800 1 600

1 800 1 600

733 40

270 143

1 400*

1 256

1 256

110

160

324 visualmedia.pl 2008

1 500* 2 500

1 234 778

1 234 778

-112 61

27 122

640

640

740

740

160

2 450

1 850

1 000

500

425

412 veneo.pl 332 uselab.pl biuropodrozyreklamy.eu harderandhar50 der.pl

1 115

1 115

154

154

320

1 400

1 400

www.internetstandard.pl

694

517

956

insignia.pl 460

420

520

270 100 43

3 125 engine.pl 615 activepharma.pl zjednoczenie. 473 com.pl 653 sare.pl

300

codemedia.pl 800 softhis.pl

trendmaker.pl

2001 2007 2001 2005 1999 2000 2005

2004 2007 2003 2007 2008

prideandglory.pl 59 2009


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

zwiększyła się presja na obniżanie cen, a agencje musiały podjąć ostrą walkę o budżety marketingowe. Wszystko to sprawiło, że w 2009 r. jednostkowe przychody K2 Internet SA spadły o około 5%, do 23,9 mln zł, a zysk netto zmniejszył się do 1,2 mln zł. Spółki zależne K2 radziły sobie nieco lepiej, co w efekcie pozwoliło zwiększyć skonsolidowane przychody do 43,2 mln zł, miały jednak negatywny wpływ na zysk netto całej grupy, który wyniósł tylko 80 tys. zł.

Dynamika wzrostu przychodów agencji interaktywnych nie była już tak duża, jak w 2008 r. Mimo nieco słabszych wyników, grupa K2 nie przespała ubiegłego roku. Zainwestowała w agencję reklamową Brainshop U-boot, rozwijała nowe działy (np. K2 WOMM odpowie-  dzialny za marketing w mediach społecznościowych) i spółki zależne   (np. System3.pl czy MDPL, która prowadzi serwis Audioteka.pl). W zestawieniu największych agencji interaktywnych i domów mediowych za 2009 rok K2 Internet nadal zajmuje pierwszą lokatę. Druga lokata w tym rankingu przypadła agencji MRM Worldwide, należącej do międzynarodowej grupy McCann Worldgroup. W 2008 r. spółka wygenerowała prawie 17,5 mln zł przychodu i 773 tys. czystego zysku. Następne 12 miesięcy było dla MRM prawdopodobnie nieco trudniejszym okresem. We wrześniu 2009 r. zwolniła dwóch kluczowych pracowników – Małgorzatę Olszewską z funkcji preR

E

K

L

A

M

zesa spółki i Damiana Hejduka, dyrektora zarządzającego agencji. Z naszych informacji wynika, że drugiej największej firmie z zestawienia udało się jednak utrzymać sprzedaż na poziomie sprzed roku. Na trzeciej pozycji w zestawieniu za 2008 rok uplasował się internetowy dom mediowy ACR należący do grupy K2 Internet, a na czwartej – Internet Marketing Partner, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Internet Group. Marketingowy segment Internet Group już jakiś czas temu wpadł w poważne tarapaty finansowe – w 2009 r. utracił blisko połowę przychodów sprzed roku, a największa spółka z grupy – CR Media Consulting – na początku br. złożyła w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o upadłość. Nie pozostało to bez wpływu na wyniki kolejnych firm należących do Internet Group. Jak zdołaliśmy ustalić, przychody IMP w 2009 r. mogły spaść o około 2 mln zł. Dla odmiany, ubiegły rok do udanych z całą pewnością może zaliczyć Artegence. Mimo trudnej sytuacji na rynku reklamowym, zwiększyła swoją sprzedaż o 11%, do niecałych 10 mln zł,   a jej wynik netto zmniejszył się tylko o 20 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Z grona ubiegłorocznych klientów agencji warto wymienić np. Alior Bank, Danone, Kompanię Piwowarską czy Unilever Polska. Szósta w 2008 r. agencja Venti w rankingu za 2009 rok wypadła nieco gorzej. Obroty spółki spadły prawie o 24%, do 6,2 mln zł, ale jednocześnie udało się jej nieco poprawić wynik netto i tym samym rentowność sprzedaży. W ubiegłym roku Venti współpracowała m.in.

Partner wydania

z siecią Real, Echo Investment i UOKiK-iem. Cztery kolejne firmy z zestawienia agencji interaktywnych i internetowych domów mediowych prawdopodobnie zwiększyły swoje przychody w 2009 r., choć raczej żadnej nie udało się przekroczyć progu 10 mln zł. Na miejscu ósmym w rankingu za 2008 rok uplasowała się Adv.pl sp. z o.o. z notowanej na rynku NewConnect Grupy ADV SA. Obroty agencji wzrosły w zeszłym roku do 7,7 mln zł, co stanowi około 26% skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej, do której należą także takie spółki, jak Codemedia, Iweii czy SMT Software. Dom mediowy Codemedia znacznie zwiększył sprzedaż w 2009 r. i wskoczył na czwartą pozycję w rankingu za ubiegły rok.

Tylko trzy firmy z rankingu agencji interaktywnych i domów mediowych przekroczyły w ubiegłym roku próg 10 mln zł obrotu. W tabeli rankingowej umieściliśmy firmę SARE, która wprawdzie nie jest typową agencją interaktywną czy domem mediowym, ale też świadczy usługi e-marketingowe   – to jedna z najważniejszych   polskich firm zajmujących się e-mail marketingiem. W 2009 r. udało   się jej osiągnąć sporą dynamikę wzrostu przychodów (53%), a także poprawić wynik netto ze 121 tys. zł do 293 tys. zł.

A

Prosta i szybka instalacja www.internetstandard.pl

60


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Agencje SEM/SEO

Partner wydania

Agencja otrzymała nagrodę MIXX Awards Polska 2009 w kategorii „Marketing wyszukiwarek” za działania SEO dla serwisów wydawnictwa Murator. Oprócz Performance Media w zestawieniu znalazła się jeszcze jedna firma, która przekroczyła w 2008 r. próg 10 mln zł obrotu – United Titans. Trzecia w zestawieniu Cube Group SA była blisko tej kwoty, a w 2009 r. prawdopodobnie ją przekroczyła. Spółka z portfela funduszy Xevin Investments i IQ Partners nawiązała w ubiegłym roku współpracę z zagranicznymi partnerami (Omniture, Bigmouthmedia), a także uruchomiła własną sieć afiliacyjną (NetSales). Co warto podkreślić, prawie wszystkie analizowane agencje SEM/SEO były w tym okresie nad kreską, choć różniły się rentownością. Najlepiej wypadła pod tym względem agencja Sunrise System, która w 2008 r. wygenerowała prawie 1,5 mln zł czystego zysku.

Ze zbiorczej tabeli rankingowej udało się nam wydzielić firmy zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. Jest ich dziewięć, a kolejność, biorąc pod uwagę ich przychody, w 2009 r. zmieniła się tylko nieznacznie. Liderem w tej branży jest Performance Media, spółka, która w 2008 r. miała 14,5 mln zł przychodu i 677 tys. zł. Jak wynika z naszych szacunków, w roku ubiegłym mogła zwiększyć sprzedaż o około 12% do 16,3 mln zł.

Liderem wśród działających w Polsce agencji SEM i SEO była w ubiegłym roku spółka Performance Media. Drugiej miejsce należało do United Titans.

Sieci reklamowe

W trzeciej tabeli rankingowej dla grupy „Marketing i reklama internetowa” umieściliśmy właścicieli działających w Polsce sieci rekla-

W rankingu właścicieli sieci reklamowych zwyciężyła ARBOmedia Polska, której internetowe przychody mogły wynieść około 47 mln zł. Druga lokata należy do Tradedoublera – lidera wśród sieci afiliacyjnych. mowych. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła ARBOmedia Polska sp. z o.o., która zwiększyła swoje przychody z 47 mln zł w 2008 r. do

Agencje SEO/SEM Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

6

7

9

8

10

9

8

10

Przychody netto (2009)

Performance Media sp. z o.o. United Titans sp. z o.o. Cube Group SA Ataxo Poland sp. z o.o. Sunrise System sp. z o.o. Direct Traffic sp. z o.o. Synerway SA Bluerank sp. z o.o. Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz Artefakt sp. z o.o.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł performancemedia.pl

Rok powstania

16 300*

14 488

14 488

677

1 820

12 500*

11 032

11 032

133

173

10 500*

9 131

9 131

114

1 696

2 725 cubegroup.pl

2006

6 900*

6 158

6 158

-2 304

-3 252

2 331 ataxo.pl

2005

5 300*

4 855

4 855

1 490

1 046

1 495 sunrisesystem.pl 2003

2 700*

2 096

2 096

155

-226

3 045

2 978

2 043

1 949

1 800

1 800

1 000

1 000

1 182

1 182

900

900

1 983

1 983

676

676www.internetstandard.pl 711 177

364

406

2 343

1 379

4 027

Adres strony WWW

2 440 unitedtitans.com 2004

748 directtraffic.pl 3 231

-13

790

252

2006

829

2005

2 493 synerway.pl

2002

bluerank.pl

2005

inetmedia.pl

2003

334 artefakt.pl

61 2005


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele internetowych sieci reklamowych Pozycja w rankingu

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009

2008

1

1

Arbomedia Polska sp. z o.o.

2

2

4

57 700

Przychody netto (2008)

internet (tys. zł)

ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

47 300*

46 911

38 500*

1 466

1 941

20 579 arbointeractive.pl 2000

Tradedoubler sp. z o.o.

41 000*

35 205

35 205

1 800

1 850

9 989 tradedoubler.com 2004

3

Ad.net SA

17 500*

25 255

25 255

3 435

7 858

3

4

Internetowy Dom Mediowy Net SA

22 000*

19 980

19 980

-1 512

1 501

5

5

Netsprint.pl sp. z o.o.

13 100

9 700

9 700

6

6

Afilo sp. z o.o.

9 900*

5 520

5 520

8

7

Ad-Vice sp. z o.o.

5 000

7

8

Novem sp. z o.o.

9 400*

9

9

Cormedia sp. z o.o.

2 000*

10

10

13 100

AdTaily sp. z o.o.

354

4 900 4 626

19 226 adnet.pl 7 970 idmnet.pl

2000

netsprint.eu -790

-714

4 626

-240

-429

385

115

2000

3 332 afilo.pl

300

1 700*

354

2000

346

1995

ad-vice.pl

2007

1 461 novem.pl

2006

cormedia.pl

2009

adtaily.pl

2009

* dane szacunkowe R

E

K

L

A

M

A

www.internetstandard.pl

62


RAPORT INTERNET 2K10

58 mln zł w roku ubiegłym. Według naszych informacji, odpowiedzialny za przedsięwzięcia internetowe dział ARBOinteractive wygenerował w obu okresach nieco ponad 80% całkowitych przychodów spółki. ARBOinteractive to przede wszystkim sieci reklamy graficznej ARBOnetwork i BizOn media, ale też sieć reklamy kontekstowej SmartContext, sieć wideo V2 Media czy też agencja interaktywna adKing. Mimo trudnej sytuacji na rynku, ARBOmedia ubiegły rok może z całą pewnością zaliczyć do udanych. W obu największych sieciach spółki – ARBOnetwork i BizOn media – przybyło kilkanaście popularnych witryn, z których warto wymienić np. Filmweb.pl czy serwisy wydawnictwa Gruner+Jahr. Pod koniec roku powstał też E-drapacz, produkt zasięgowy będący wspólną ofertą ARBOnetwork   i Ad.netu.

IDMnet w górę, Ad.net w dół. Przychody pierwszej sieci mogły wzrosnąć o co najmniej 10%, obroty drugiej prawdopodobnie spadły o około 30%. Drugie miejsce w tabeli zajął polski oddział Tradedoublera. Lider wśród sieci afiliacyjnych miał w 2008 r. 35 mln zł przychodu i niecałe 2 mln zł czystego zysku. W roku ubiegłym obroty Tradedoublera z całą pewnością wzrosły, my oszacowaliśmy je na 41 mln zł. Świetnie radzą sobie także konkurujące z nim polskie firmy. W 2008 r. Afilo sp. z o.o. miała obrót w wysokości 5,5 mln zł, a przychody sieci Novem były   o niecały milion zł niższe. Wprawdzie obie spółki były   wówczas pod kreską, ale nie przeszkodziło im to w osiągnięciu  

wysokiej dynamiki wzrostu przychodów. Te według naszych estymacji zbliżyły się w zeszłym roku do 10 mln zł. Trzecią i czwartą lokatę w rankingu zajęli właściciele dwóch dużych sieci reklamowych: Ad.net i IDMnet. Dla Ad.netu miniony   rok był okresem sporych problemów, które dotknęły też cały   marketingowy segment Internet Group. Część współpracujących z siecią wydawców skarżyła się   na problemy z uzyskaniem należnych im kwot za przeprowadzone kampanie, a pod koniec roku   pojawiły się pogłoski, że Internet Group myśli o sprzedaży spółki. W 2008 r. roku przychody Ad.net SA wyniosły 25 mln zł, zaś w roku ubiegłym, jak udało się nam   ustalić, mogły spaść o około 30%. Z całą pewnością zmienił się   też wynik netto, który jeszcze w 2008 r. był całkiem przyzwoity – 3,4 mln zł do ponad 43% wartości kapitałów własnych Ad.netu   w tym okresie. IDMnet prawdopodobnie zwiększył w ubiegłym roku swoje przychody z 20 mln zł do 22 mln zł   i tym samym wskoczył na drugie miejsce wśród właścicieli polskich sieci reklamowych. Portfolio   sieci powiększyło się m.in. o takie serwisy jak Agrotrader.pl, Szybko. pl czy witryny grupy Stylistka (Stylistka.pl, Fryzury.info),   powstała też adRakieta   – wspólny produkt zasięgowy IDMnet i portalu O2.pl. Na piątej pozycji w tabeli poja-  wił się Netsprint.pl, który prowadzi sieć reklamy kontekstowej AdKontekst. Przychody spółki wyniosły w 2009 r. 13,1 mln zł, o 35% więcej niż rok wcześniej, choć oczywiście sama sieć generuje tylko część tej kwoty. Nie dotarliśmy niestety do sprawozdania spółki BusinessClick, która powinna się tutaj pojawić. Warto natomiast zwrócić uwagę na szybko rozwijającą się sieć AdTaily – w dziewięć

www.internetstandard.pl

63


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

miesięcy od powstania spółki udało się jej wygenerować 354 tys. zł przychodu.

Wielki nieobecny

W rankingu dla grupy „Marke-  ting i reklama internetowa”   zabrakło jednej z najważniej-  szych polskich firm dla polskiego rynku reklamy online. Mowa   oczywiście o Google Poland. Dlaczego nie umieściliśmy   polskiego oddziału Google w tabeli rankingowej? Przyczyna tkwi w sposobie księgowania przez   spółkę przychodów. W swoim sprawozdaniu finansowym za 2008 r., które można obejrzeć w warszawskim Sądzie Rejonowym, Google Poland wykazała 63,6 mln zł przychodu i 2,8 mln zł zysku netto. Spółka opublikowała też informacje o strukturze przychodów: prawie R

E

K

L

A

M

dwie trzecie przypadło na „marketing i sprzedaż”, a pozostała część na „badania i rozwój”.   Czy w 2008 r. Google mógł osiągnąć z polskiego rynku tylko   41 mln zł przychodu?

Ile naprawdę zarabia polski oddział Google? Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczne przychody Google Poland mogły się zbliżyć do 300 mln zł! Naszym zdaniem ta kwota jest mocno zaniżona. Po pierwsze, pieniądze od polskich klientów   trafiają najpierw na konto   irlandzkiej filii Google, a dopiero

Partner wydania

potem wracają do Polski. Być może takie rozwiązanie jest korzystne ze względów podatkowych. Po drugie, także IAB Polska i PricewaterhouseCoopers szacują w badaniu AdEx przychody Google z polskiej sieci na znacznie większą kwotę. Z naszych obliczeń wynika,   że w 2008 r. IAB i PwC oszaco-  wały obroty polskiego Google   na około 200–230 mln zł, a w 2009 r. na 270–300 mln zł. Nieco większe wielkości pojawiły się też w artykule Gazety Wyborczej z marca br. „Gazeta” powołuje się w nim na informatorów „zbliżonych do spółki”, według których w ub.r. internetowy gigant osiągnął w Polsce 105–115 mln dol., co przeliczając według średniego kursu NBP (3,12 zł), dałoby kwotę rzędu   327–359 mln zł. 

A

www.internetstandard.pl

64


RAPORT E-COMMERCE 2009

Małgorzata Lakowska Agency Sales Director w dziale ARBOinteractive, ARBOmedia Polska sp. z o.o.

Rafał Szychowski Deputy Managing Director w dziale ARBOinteractive, ARBOmedia Polska sp. z o.o. W momencie pojawiania się pierwszych symptomów spowolnienia gospodarczego, mówiło się, że kryzys może internetowi pomóc i że dokładna mierzalność reklamy w sieci przyciągnie reklamodawców do tej pory ostrożnych z promowaniem swych marek online. Czy dziś możemy już powiedzieć, że tak się faktycznie stało? Jak spowolnienie gospodarcze wpłynęło bezpośrednio na funkcjonowanie Państwa firmy? Małgorzata Lakowska: Kryzys roku 2009 rzeczywiście zmienił obraz rynku reklamy. Pozycja mediów tradycyjnych, przede wszystkim prasy, lecz nie tylko, została mocno osłabiona. Wzrosło natomiast znaczenie i intensywność działań reklamowych prowadzonych w internecie. Podobny trend ma miejsce w całej Europie. Nie możemy jednak stwierdzić, iż spowolnienie gospodarcze nie miało w internecie tak drastycznych skutków, jak w innych sektorach rynkowych, wyłącznie z powodu mierzalności działań online. Jako sektor gospodarki, reklama internetowa przeszła już długą drogę. Polski rynek

ARBOinteractive: klienci mówią dziś tylko o społecznościach Co przyniósł miniony rok w branży reklamowej i jak w trudnym dla całego rynku okresie poradziła sobie spółka zarządzająca największą siecią reklamy online w Polsce? Na nasze pytania odpowiadają Małgorzata Lakowska, Agency Sales Director, i Rafał Szychowski, Deputy Managing Director z ARBOinteractive, interaktywnego działu ARBOmedia Polska sp. z o.o. jest rynkiem rozwiniętym, a oferta e-marketingu – bogata i mocno zdywersyfikowana. ARBOinteractive stanowi tutaj doskonały przykład – jako jedna firma jesteśmy w stanie pokryć wszystkie zapotrzebowania klienta na reklamę online. Takie synergiczne podejście świadczy o stopniu rozwoju internetu jako medium i fakt ten staje się coraz częściej kartą przetargową w procesie wyboru ofert przez klientów. W ubiegłym roku, mimo kryzysu kontynuowaliśmy objętą strategię rozwojową. Przede wszystkim rozbudowaliśmy ofertę, podejmując współpracę z nowymi witrynami oraz wprowadzając nowe formy

Ubiegły rok był dla całej naszej grupy rokiem zmian i testów, z których dziś śmiało możemy powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką. reklamowe. Zintensyfikowaliśmy także działania międzynarodowe, realizując wiele ciekawych kampanii zarówno na polskich, jak i obcojęzycznych serwisach. Dodatkowo uruchomiliśmy kolejne europejskie biura naszych brandów. W wyniku rozwoju całej

www.internetstandard.pl

grupy konieczne okazały się również zmiany strukturalne, a dokładnie wyodrębnienie zespołu, który odciążył członków zarządu z działań operacyjnych. Ubiegły rok był zatem dla całej naszej grupy rokiem zmian i testów, z których dziś śmiało możemy powiedzieć, że wyszliśmy obronną ręką. Rafał Szychowski: Zeszły rok nie należał do najłatwiejszych. Udało nam się nie tylko przetrwać, ale wręcz rozwinąć biznes. Wynika to przede wszystkim z jasno określonych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy – budowanie wysokiej jakości produktów reklamowych, utrzymywanie dobrych relacji z marketerami i agencjami oraz wydawcami. Na sukces grupy ARBOinteactive składają się także z pewnością doświadczenie i intuicja zarządu, wymiana know-how z naszymi europejskimi partnerami, jak również zaangażowanie całego zespołu, który liczy dziś już ponad 100 osób. Które z wydarzeń 2009 r. uznają więc Państwo za najbardziej znaczące dla rozwoju spółki oraz samej sieci reklamowej ARBOnetwork? RS: W obliczu bardzo trudnej sytuacji, w jakiej w zeszłym roku znalazła się niejedna firma z powodu kryzysu gospodarczego, cały ubiegły rok muszę uznać za znaczący dla naszej grupy. Nie tylko przetrwaliśmy na rynku, ale i umocniliśmy naszą pozycję na rynku. Mimo aury niesprzyjającej inwe-

65


RAPORT E-COMMERCE 2009

stycjom, udało nam się w zeszłym roku uruchomić kolejne europejskie biura naszych brandów, o czym wspomniała już Gosia. Agencja LogicSearch rozpoczęła działalność w Rumunii, sieć reklamy wideo V2 Media – w Rumunii i Rosji, zaś sieć reklamy behawioralnej behavia – w Czechach. W Polsce natomiast podpisaliśmy kilka kluczowych kontraktów z wydawcami, m.in. z Dziennik.pl (Grupa Infor), który wzmocnił sieć ARBOnetwork, czy grupami Bankier. pl, Money.pl i stroną PulsBiznesu.pl, które dołączyły do sieci BizOn media, umacniając jej pozycję lidera w kategorii biznesowej. W minionym roku byliśmy świadkami z jednej strony dużej fragmentaryzacji rynku reklamy (np. w postaci sieci tematycznych), a z drugiej – powstawania wielkich zasięgowych produktów typu E-drapacz czy adRakieta. Eksperymentowaliśmy też z wielkimi formatami. Czy zdaniem Państwa w tym kierunku nadal będzie się rozwijać rynek sieci reklamowych? ML: W nadchodzącej przyszłości kluczowy dla rynku będzie z pewnością rozwój wertykalnych sieci tematycznych. W ten trend wpisują się zarówno portale – Agora stworzyła wraz z Money.pl sieć Business Ad Network – jak i sieci reklamowe – ARBOmedia ma sieci ARBOnetwork, BizOn media, V2 Media, Behavia, nasza konkurencja także nie śpi – IDMnet uruchomił sieć kobiecą 4clover itd. Wzrastająca liczba konkurencyjnych podmiotów przyczynia się do podnoszenia jakości ofert, jest to więc proces korzystny dla reklamodawców i całej branży. Natomiast zmiany w wielkościach formatów reklamowych, a dokładnie wielkoformatowość jest nieunikniona i wypływa naturalnie z rozwoju technologicznego internetu. Początki tego procesu mogliśmy obserwować już w 2005 roku, kiedy ARBO wprowadziło na rynek Double Billboarda, czyli format dwukrotnie większy od powszechnego wówczas Billboarda. Wielkie, płaskie reklamy będą nadal skutecznie zastępowały formy layerowe. Przyszłość branży to tematyczne sieci reklamowe oraz specjalistyczne produkty, także jak reklama behawioralna. RS: Zgodzę się z tym, że przyszłość branży to wertykalne, a więc tematyczne sieci reklamowe oraz specjalistyczne produkty, jak

reklama behawioralna. Miejsca na rynku dla podmiotów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach jest sporo. Z dużych horyzontalnych podmiotów przetrwa dosłownie kilka z najlepszymi ofertami. Oczywiście nadal istnieje w Polsce zapotrzebowanie na kampanie masowe, stąd produkty zasięgowe. Można zaryzykować stwierdzenie, że konkurują one poniekąd z podobnymi produktami telewizyjnymi – oczywiście nie mam tu na myśli zasięgu, gdyż internet to w Polsce nadal 50% zasięgu telewizji. Rok 2009 upłynął w polskim internecie pod znakiem społeczności, a social media wywalczyły sobie zasłużone miejsce w budżetach reklamowych, czego odzwierciedleniem jest m.in. współpraca ARBO z Facebookiem. Czy ten społecznościowy boom w e-reklamie będzie nam towarzyszył również w 2010, a może i 2011 r.? Co wówczas dominować będzie w tego typu reklamie?

Każdy reklamodawca chce dziś zaistnieć w tym trendzie. Podobnej sytuacji jeszcze nigdy nie było.

nigdy nie było. Stąd jak grzyby po deszczu mnożą się agencje i firmy skupione na obsłudze takich klientów, a także nagminnie organizowane są szkolenia i konferencje poświęcone właśnie socialowi. Rynek potrzebuje i domaga się edukacji. Właśnie wróciliśmy z Kongresu IAB w Barcelonie, gdzie także duży blok programowy poświęcono społecznościom. Mówiono tam głównie o jednym – działania w społecznościach są skuteczne i mają sens tylko przy pełnym wykorzystaniu „sociala” i jego specyfiki. ML: Jedna z głównych przyczyn to wysokie koszty produkcji materiału wideo, nieporównywalne wręcz z kosztami stworzenia banera. Duże korporacje wykorzystują materiały nagrane dla reklamy telewizyjnej, jednak nie zawsze mają one przełożenie na internet. Poza tym w Polsce, mimo sukcesywnych wzrostów w tym zakresie, nadal odnotowujemy niską penetrację internetu szerokopasmowego. Pamiętajmy też, że nie każdy produky czy kampania nadaje się do reklamy wideo. RS: Warto dodać tylko, że na szczęście wysokie koszty produkcji spotu wideo powoli spadają. Za kilkanaście tys. zł można już nakręcić porządny materiał wideo do kampanii online.

ML: Ten boom się dopiero zaczyna. Jesteśmy na etapie ewangelizacji, ponieważ polski rynek uczy się social marketingowego myślenia. Najważniejsze jest wyczulenie reklamodawców na fakt, że reklama w social media to nie display na danym profilu tylko dynamiczny dialog z użytkownikiem, prowadzony przy użyciu form charakterystycznych tylko i wyłącznie dla mediów społecznościowych. Na szczęście jako inspirację mamy dużo przykładów zachodnich marek, które odnoszą niewątpliwe sukcesy (jak i spektakularne porażki) w działaniach społecznościowych, a wspomniana inspiracja wraz z dedykowanymi budżetami, które do bieżącego roku włącznie nie były ujmowane oddzielnie, sprawi, że trend związany z social mediami będzie dominował przez kilka nadchodzących lat. RS: To prawda. Proszę sobie wyobrazić, że każdy klient mówi tylko o społecznościach. Każdy reklamodawca chce dziś zaistnieć w tym trendzie. Podobnej sytuacji jeszcze

Jakie są priorytety rozwoju sieci reklamowej ARBOnetwork o tak ustabilizowanej i silnej pozycji na rynku na najbliższe lata? Czy taniejąca reklama zasięgowa poradzi sobie z coraz bardziej popularną reklamą efektywnościową? ML: Naszym nadrzędnym celem jest synergia działań całej grupy ARBOinteractive. Zamierzamy rozwijać najciekawsze produkty i dążyć do perfekcyjnej oferty na obsługę kompleksowych kampanii reklamowych w Internecie i nowych mediach. RS: Priorytetem jest zachowanie pozycji lidera w różnych aspektach naszej pracy. Konkurencja jest ogromna i musimy uważnie śledzić jej kroki. Poza tym stawiamy mocno na new business – dotychczas koncentrowaliśmy się na współpracy z domami mediowymi i agencjami. W 2010 r. uruchomimy też kilka nowych projektów, dotyczących produktów, których do tej pory nie mieliśmy w ofercie. Planujemy też uruchomienie kolejnych zagranicznych oddziałów naszych marek. Stawiamy zatem na dalszy rozwój. 

www.internetstandard.pl

66


RAPORT E-COMMERCE 2009

SPECJALNE PAKIETY REKLAMOWE NA InternetStandard.pl Tygodniowa, wyłączna obecność w najskuteczniejszych formatach reklamowych. Kampanie StandardWeek docierają do wszystkich użytkowników InternetStandard.pl odwiedzających serwis w ciągu tygodnia. StandardWeek skierowany jest przede wszystkim do dostawców technologii i rozwiązań wspierających ebiznes, domów mediowych, agencji, venture capitals, wydawców i producentów działających w segmentach:

Kampania

StandardWeek

 reklama internetowa i interaktywna, kreacja, planowanie, zakup mediów

 finansowanie przedsięwzięć internetowych, private equity, business angels

 usability, eyetracking, user experience, systemy obsługi kampanii reklamowych

 seo/sem/smo, strategia, analityka, doradztwo

 analiza oglądalności, analizy rynkowe i badania internetu, audyty

 telewizja interaktywna, mobilna, VOD

 ecommerce, logistyka, płatności, platformy aukcyjne i ogłoszeniowe

 wydawanie i produkcja serwisów internetowych

 systemy wspierania biznesu internetowego

 programy lojalnościowe, mobile marketing, advertgaming

 social media, budowa społeczności, marketing w społecznościach, womm

 sieci reklamy graficznej, afiliacyjne, kontekstowe, bezobsługowe

 mapy i lokalizatory, porównywarki cen, wyszukiwarki i katalogi

GWARANTUJEMY DOSKONALE '23$62:$1â*583ö'2&(/2:â KAMPANII!

0RőOLZH formaty:

LICZBA PAKIETÓW OGRANICZONA, DECYDUJE .2/(-12IJä=*Ğ26=(Ġ Koszt kampanii StandardWeek: Statystyki tygodniowe InternetStandard.pl:

:L÷FHM LQIRUPDFML XG]LHOã

0RőOLZ\ W\G]LHġHPLVML

DoubleBillboard Large Rectangle Skyscraper

Doublebillboard (750x200) Large Rectangle (336x280) Skyscraper (125x600)

Oferta ważna do końca wakacji 2010 r.

3 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=30 zł) 4 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=40 zł) 3 000 zł FF tydzień (prognozowany CPM=30 zł)

 40 338 unikalnych użytkowników

 108 023 odsłony

Źródło: gemiusTraffic, średnia dla ostatnich 18 tygodni: 29.12.2009 do 4.05.2010

Dominika Borowik

Dariusz Sokołowski

Key Account Manager tel.: 22 32 17 762 kom.: 662 287 762 Dominika_Borowik@idg.com.pl www.internetstandard.pl

Online Business Development Director tel.: 22 32 17 765 kom.: 662 287 765 Dariusz_Sokolowski@idg.com.pl InternetStandard.pl 67


RAPORT E-COMMERCE 2009

K2 Internet: jesteśmy największą agencją w Polsce O pozycji grupy K2 Internet SA, wartości polskiego rynku usług e-marketingowych i planach spółki na 2010 rok rozmawiamy z jej prezesem, Januszem Żebrowskim. jak najlepszych wyników po to by m.in. przekonać do siebie inwestorów.

Janusz Żebrowski prezes zarządu K2 Internet SA Na początku tego roku przewidywał Pan, że Grupa K2 Internet osiągnie w 2010 r. 3 mln zł zysku netto, a obroty miały zwiększyć się o 20–30% i wynieść 50 mln zł. Potem unieważniono jeden istotnych dla Was przetargów. Czy założenia finansowe zostaną zrealizowane? Unieważnienie wspomnianego przetargu czyni nasze prognozy bardziej ambitnymi, ale z realnymi szansami realizacji. Co było przyczyną unieważnienia przetargu i o budżet jakiego klienta chodziło? Klient, a jest nim jeden z największych polskich banków, nie wyjawił nam przyczyn unieważnienia przetargu. Czy to z tego powodu kurs Waszych akcji na GPW po rozpoczętej w styczniu dobrej passie zaczął nagle spadać? Cena naszych akcji, nawet po zwyżkach z początku roku nie odpowiadała, w moim przekonaniu, potencjałowi grupy K2. W tym kontekście koncentrujemy się w tym roku na realizacji

Z badania IAB CreativeEx 2009 wynika, że suma przychodów netto agencji interaktywnych z mediami wyniosła co najmniej 91 mln zł. Jaką realną wartość mógł osiągnąć ten rynek i jaki udział miała w nim grupa K2? Z jednej strony jest wiele agencji, które wstydzą się podawać swoje dane. Każda spółka kapitałowa musi składać sprawozdania w KRS, dlatego sądzę, że wstyd lub lenistwo zaciemnia

Myślę, że można spokojnie założyć, że polski rynek usług interaktywnych to więcej niż 200 mln zł. obraz rynku. Z drugiej zaś strony na rynku działa masa mniejszych agencji, które nie spełniają wymogów wzięcia udziału w badaniu. Myślę, że można spokojnie założyć, że polski rynek usług interaktywnych to więcej niż 200 mln zł. Niemniej mamy przekonanie, że jesteśmy największą agencją w Polsce. Wachlarz Waszych usług jest bardzo szeroki. Oprócz usług e-marketingowych tworzycie systemy e-commerce, aplikacje mobilne, oferujecie hosting. Czy K2 Internet to wciąż

www.internetstandard.pl

agencja interaktywna czy też spółka technologiczna? Podziały tego typu są być może ciekawe dla nas, ale nie dla klientów. Nasza oferta stara się po prostu podążać za potrzebami klienta, który czasem potrzebuje jak najtańszych rozwiązań, a czasem gotów jest zapłacić więcej za niepowtarzalny pomysł i wybitną kreację. Stąd równolegle inwestujemy choćby w coraz lepszych ludzi w agencyjnej strategii i kreacji, a także w nowe przedsięwzięcia, takie jak Platforma3.pl i System3.pl. W którym z segmentów Waszej działalności pokładacie największe nadzieje? W którą z Waszych marek zamierzacie najwięcej zainwestować? Naszą najważniejszą marką było i jest K2. Niemniej widzimy potencjał rozwoju dla wszystkich naszych przedsięwzięć. W tym roku na pewno będzie głośno o K2 Search, o nowej w grupie usłudze e-mail marketingu (Platforma3.pl) i oczywiście o wspólnej ofercie Brainshop U-Boot i K2. Co Pan sądzi o takich trendach, jak augmented reality, fotokody i 3D? Na pierwszy rzut oka niewiele mają one wspólnego z reklamą internetową, a to właśnie agencje interaktywne wprowadzają te usługi do oferty. Znudzenie klienta i przesyt reklamą skazuje nas na innowacje tego typu. Jak powszechnie wiadomo, niektóre

68


RAPORT E-COMMERCE 2009

z nich zostaną z nami na dłużej, inne będą passe już po wakacjach. W marcu zainwestowaliście w agencję reklamową Brainshop U-boot. Czy w tym roku szykują się kolejne przejęcia? Nie mamy takich planów, chcemy poświęcić uwagę integracji usług i wewnętrznemu rozwojowi. Rynek audiobooków w 2009 r. wart był prawie 20 mln zł. Jaką część z tego tortu uszczknęła Wasza Audioteka.pl? Jakie są założenia na ten rok? Audioteka jest największym graczem na tym rynku i powinna rosnąć o wię-

W tym roku na pewno będzie głośno o K2 Search, o nowej w grupie usłudze e-mail marketingu (Platforma3.pl) i o wspólnej ofercie Brainshop U-Boot i K2. cej niż 100% rocznie jeszcze przez wiele lat. Większość firm internetowych kieruje swoje kroki na Zachód, gdzie

rynek jest jeszcze nierozwinięty, ale też nie opanowany przez konkurencję. Wy zaś planujecie ekspansję na rozwinięte zachodnie kraje, gdzie rynek jest dużo trudniejszy. Nie planujemy szeroko zakrojonej ekspansji na rynki zachodnie, ale uważamy, że budowa obecności na nich może być szansą na pozyskanie nowych zleceń i zdobywanie doświadczenia. Jaki trend na rynku reklamy interaktywnej będzie Pana zdaniem najbardziej obiecujący w 2010 r.? Inteligentne serwowanie reklam, łączące informacje o użytkownikach, i skuteczność przekazu. 

Pierwsza edycja TechnologyStandard 2010, Konferencji Internet Standard poświęconej technologiom wspierania biznesu internetowego już 2-3.09.2010 w Warszawie!

W programie między innymi: Nowe trendy na rynku technologii wspierających biznes internetowy Języki programowania serwisów Rynek serwerów i serwerowni, najwięksi hosterzy Frameworki, CMSy, systemy streamingowe, webcasty, podcasty Usability, design, systemy analizy interfejsów

Systemy transakcyjne, bramki SMS, dedykowane systemy ecommerce Narzędzia analityczne, systemy analizy oglądalności, przepustowości łącz, badania ruchu w sieci Usability, design, systemy analizy interfejsów Urządzenia dostępowe, tablety, smartfony, notebooki, mobilny internet Bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci

Rejestracja: www.internetstandard.pl/konferencje/techstandard2010/zgloszenie.html Skontaktuj się z nami już dziś! Pytaj o zniżkę Early Bird Standard!

Pakiety Partnerskie i reklama: Dominika Borowik

www.internetstandard.pl Dominika_Borowik@internetstandard.pl 22 32 17 725

Business Development: Dariusz Sokołowski

69 Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl 22 32 17 765


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

E-commerce Rynek handlu elektronicznego to pod względem wielkości obrotów największa część polskiej branży internetowej. Wartość rynku w 2009 r. szacowana jest na 13,4 mld zł, z czego 5,3 mld zł wygenerowały sklepy internetowe. Ponad 30% tej drugiej kwoty przypadło firmom z naszego rankingu. Wartość rynku

Wartoœæ polskiego rynku e-commerce (mln z³) 8,1

9

9,5

10

3 2

3,0

4

2,5

5

4,5

4,6

6

5,3

7

6,2

6,5

8

2,0

Polski rynek internetowego handlu to rynek bardzo rozdrobniony. Nie udało się dotychczas przeprowadzić wiarygodnego badania jego wartości, a istniejące dane na ten temat są, zwłaszcza dla segmentu sklepów internetowych, niezbyt precyzyjne. Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, obroty polskiego rynku e-commerce wzrosły z 11 mld zł w 2008 r. do 13,4 mld zł w roku ubiegłym. Około 60% tej kwoty wygenerowały platformy aukcyjne, gdzie łączna wartość transakcji wzrosła o około 25%, z 6,5 mld zł do 8,1 mld zł w 2009 r. Całkowite przychody sklepów internetowych rosły w nieco wolniejszym tempie (17,7% r/r), osiągając na koniec roku wartość 5,3 mld zł.

1 0

2006

2007

2008

Sklepy internetowe * prognoza

www.internetstandard.pl

2009

2010*

Platformy aukcyjne ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.

71


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Choć polski rynek e-commerce nie zwiększa już swoich obrotów w takim tempie, jak jeszcze parę lat wcześniej, to 22-procentową zmianę całkowitej wartości sprzedaży online, przy słabszej kondycji polskiej gospodarki niż w 2008 r., możemy uznać za bardzo dobry wynik. Jak słusznie zauważa SMB w swoim opracowaniu, spowolnienie gospodarcze miało wprawdzie negatywny wpływ na wydatki konsumpcyjne Polaków, ale z drugiej strony dało im większą zachętę do szukania towarów w jak najlepszych cenach. Gdzie ich szukać, jeśli nie w sieci?

Według SMB, wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła w 2009 r. do 13,4 mld zł. Przychody sklepów internetowych wyniosły 5,3 mld zł.

Liczba firm

Uwzględniając słabszą koniunkturę w handlu tradycyjnym, SMB szacuje, że udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży detalicznej mógł przekroczyć w ubiegłym roku 2%. Oczywiście odsetek ten jest różny dla poszczególnych grup asortymentowych. O ile w przypadku sprzętu RTV i AGD może przekraczać nawet 20%, o tyle dla sprzedaży produktów spożywczych nie jest większy niż 0,2%. Optymistyczne wnioski płyną także z danych dotyczących liczby e-klientów. Jak wynika z badań Eurostatu, odsetek Polaków, którzy w ciągu 12 miesięcy zrobili choć raz zakupy R

E

K

L

A

M

w sieci, wzrósł z 18% w 2008 r. do 23% w roku ubiegłym. To nadal niewiele w porównaniu z czołówką – w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii klienci sklepów internetowych stanowią ponad 60% ogółu mieszkańców, a w Norwegii aż 70% (dane za 2009 r.). Biorąc pod uwagę dystans, jaki dzieli naszą elektroniczną gospodarkę od bardziej rozwiniętych krajów Europy, można się spodziewać dalszego wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce. SMB prognozuje, że w 2010 r. łączne obroty sklepów internetowych i platform aukcyjnych zwiększą się o 17–18% i osiągną wartość 15,5 mld zł. Firmy zajmujące się handlem w sieci mają przed sobą całkiem dobre perspektywy, choć konkurencja na rynku jest spora. Ile firm zarejestrowanych w Polsce sprzedaje towary w sieci? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto przytoczyć statystyki dotyczące liczby polskich sklepów internetowych. Na potrzeby ubiegłorocznego raportu „e-commerce 2009” stworzyliśmy bazę zawierającą 7,2 tys. adresów, w tym 7,1 tys. witryn działających w 2008 r. Ile nowych sklepów mogło powstać w 2009 r.? Liczba adresów w katalogu Sklepy24.pl wzrosła o ponad 40%, z 4,6 tys. w grudniu 2008 r. do 6,5 tys. w 2009 r. Z kolei w kwietniu br. serwis Opineo.pl podał informację, że współpracuje z nim ponad 9,5 tys. sklepów. Naszym zdaniem jest to liczba jak najbardziej realna, choć istnieje możliwość, że część witryn zarejestrowanych w Opineo. pl nie odpowiada definicji sklepu internetowego przyjętej np. przez Sklepy24.pl.

Partner wydania

Liczba aktywnych sklepów nie jest tożsama z liczbą firm, które je prowadzą. Ta druga liczba jest oczywiście niższa, a wynika to z faktu, że wiele przedsiębiorstw prowadzi internetową sprzedaż pod kilkoma różnymi adresami. W raporcie „e-commerce 2009” szacowaliśmy, że łączna liczba firm handlujących w sieci jest o 15–20% niższa niż liczba witryn „sklepowych”. Jeśli przyjmiemy, że w 2009 r. działało około 9 tys. sklepów internetowych, to liczba przedsiębiorstw działających w tym segmencie rynku e-commerce mogła wynieść 7,2–7,7 tys. Ciekawych wniosków dostarczają też dane GUS pochodzące z rejestru REGON. Na koniec 2009 r. zarejestrowanych w nim było prawie 18 tys. przedsiębiorstw, dla których podstawową działalnością była „sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet” (podklasa 47 91 Z  w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007). Zgodnie z definicją podklasa 47 91 Z obejmuje „sprzedaż detaliczną: dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, dowolnego produktu przez internet, bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon, prowadzoną na aukcjach internetowych”. Jak widać, jest to dość szeroka definicja, ponadto nie ma gwarancji, że dane pochodzące z rejestru REGON odpowiadają stanowi faktycznemu – część firm przypisanych do tej kategorii może w rzeczywistości prowadzić inną działalność. Warto się jednak bliżej przyjrzeć tym danym, bo na pewno mówią coś o strukturze przedsiębiorstw działających na polskim rynku e-commerce.

A

Natychmiastowe potwierdzenie transakcji www.internetstandard.pl

72


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 4

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 100 919

internet (tys. zł) 95 313

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 180 514

1

Agito SA

2

Euro-Net sp. z o.o.

2 3 5 6 1 8

3 4 5 6 7 8 9

10

10

12 11

11 12

16

13

14

14

9

15

21

16

20

17

22

18

15

19

17

20

Electro.pl sp. z o.o. Komputronik SA 798 969 120 000** 700 297 Merlin.pl SA 101 000 101 000 96 857 Oponeo.pl SA 85 664 85 664 94 282 Empik sp. z o.o. 1 043 125 73 250** 958 746 Neo24.pl sp. z o.o. 145 550 145 550 52 067 MIX Electronics SA 1 032 185 67500* 1 323 875 Inwestycje Alternatywne 50 000* 50 599 Profit SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 Morele.net sp.j. 44 098 44 098 38 902 Topmarket sp. 24 000 24 000 33 187 z o.o. Cyfrowe.pl sp. 27 382 27 326 28 146 z o.o. Domo24 sp. z o.o. 51 362 51 362 26 791 Megamedia 21 000* 25 428 sp. z o.o. Opony.pl SA 22 000 22 000 Presco Media 20 697 20 697 22 164 sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. 25 000* sp. k. Vobis SA 800 000 23 500* 875 000

23

21

Grupa Stereo SA

7

22

19

23

26

24

25

25

13

26

18

27

29

28

27

29

30

30

37

31

50

32

39

33

33

34

42 45

35 36

43

37

32 40

38 39

Redcoon Polska sp. z o.o. Ram.net Rafał Modzelewski Emonety.pl SA Proline Sebastian Ponikowski PO Capital sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. z o.o. Piotr i Paweł SA Openmedia sp. z o.o. Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Emarket sp. z o.o. Quelle Polska sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j. PL Systems sp.j. Kwitnąca sp. z o.o. Główna Księgarnia Naukowa sp.j. Netcar s.c. Bon Prix sp. z o.o.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł) 173 928

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

88

2 157 827 160 000*

71 041

28 910

108 300 107 200 96 857 94 282 52 500* 52 067 52 000

-3 455

1 857

94 484 2 509 -660 1 780 80 016

10 578 -10 148 6 018 19 483 91 13 555

1 769

11 477

140 983 119 076 50 902 226 622

114 833 42 49 123 211 382 323 41 501

309 377 59 337 805 834

50 599 50 000* 38 902

494

1 671 70

33 187

Adres strony WWW

13 332 agito.pl euro.com.pl, 647 475 oleole.pl electro.pl 293 446 komputronik.pl 19 391 merlin.pl 63 445 oponeo.pl 790 687 empik.com 4 580 neo24.pl 292 116 zadowolenie.pl

Rok powstania 2002 1993 2007 2002 1998 2003 1991 2006 1997

e-numizmatyka.pl

1991

465

5 224 465

3 976

26 420 maximedia.pl 3 173 morele.net

1998 2002

811

770

3 150

3 015 topmarket.pl

2007

28 146

cyfrowe.pl

2007

26 791

1 110

1 160

2 772 domo24.pl

2008

25 428

479

1 325

4 490 megamedia.pl

2003

25 000* 22 164

opony.pl 19

534

515

21 458 20 000

1 900

2 459 e-cyfrowe.pl kdc.pl

15 000

2 500

75 272

1 062

13 722

201 931 vobis.pl stereo.pl, 23 797 pstryk.pl

2008 2006 2000 1992

20 000*

17 849

17 849

69 901

16 910

16 784

redcoon.pl

2008

22 500*

16 700

ram.net.pl

2001

18 000*

16 230

emonety.pl

1990

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

668 portone.pl

2007

28 910

15 492

23 000*

15 492

82

132

15 000*

agdexpert.pl

15 500

365 061

15 000

14 798

101 738

17 000*

14 188

14 188

70

117

2000

2005

199 145 e-piotripawel.pl 1990 megamarket. 2 814 2006 org.pl

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

8 500*

13 500*

halens.pl

1992

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

13 500*

12 500

fotozakupy.pl

2003

galeriadom.pl 33 663 hipernet24.pl

2008 2000

eksiegarnia.pl

1998

10 000* 9 600*

212 855

10 000* 14 000* 11 000*

12 500* 12 000*

4 317

9 935

11 000* 282 515

10 000* www.internetstandard.pl 10 000* 28 190

47 346

netcar.pl 84 821 bonprix.pl73

2006 1990


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 31

40

38 57 24 28 41

41 42 43 44 45

46

46

49 51

47 49

58

48

53

50

55 48 56 59 64

51 52 53 54 55

60

56

66

57

63

58

65

59

35 47

60 61

61

62

67

63

68

64

71

65

36

66

62

67

54

68

74

69

69

70

70.

71.

75

72

82

73

73

74

80 72

75 76

77

77

85

78

Przychody netto (2009)

Inter Alnet Adam Albiński Baltrade sp.j. Omnibus sp. z o.o. Frisco.pl sp. z o.o. Alma Market SA 3Dots.pl s.c. Agma Marek Przybył Kontri sp. z o.o. Animalia.pl s.c. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Cefarm Białystok SA Domzdrowia.pl SA Perfumeria.pl s.c. Helion SA Multizakupy SA Ultima s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Firma Kolter Mirosław Klekot Intymna.pl sp. z o.o. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Narzedzia.pl SA Orzeł SA Toys4Boys.pl sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Szkla.com s.c. Selkar Michał Stypułkowski Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Icomp.pl sp.j. Apteki Rudolf Wojtala Wysylkowa Witold Wiercioch Lideria s.c. Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Inbook SA A.pl sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Uniwersal.pl s.c.

* dane szacunkowe

16 114

686 492

internet (tys. zł) 14 078 11 500* 7 000* 19 500* 16 000 10500*

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 9 997

9 066 526 860

9 500* 8 790

8 742 8 000*

6 479

9 965 9 705 9 500 9 066 8 000 8 000*

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

564

-49 917

702

-4 910 5 718

7 951

212 837

-4 729 163 711

2 093

547 567

7 827 7 500*

7900*

270 000

7 477

7 152 8 791 7 058 7 000* 6 000*

7 219 7 149 33 083 6 369

7 219 7 149 6 980 6 369 6 100

Adres strony WWW

Rok powstania

3 002 prono.com.pl

2003

hurt.com.pl mediapasaz.pl 2 840 frisco.pl 429 562 alma24.pl 3kropki.pl

1996 1996 2006 1995 2004

lazienkaplus.pl 2007 280

243

800

1 910 kontri.pl animalia.pl

7 500*

gandalf.com.pl 5 981 -485

-774

37 145 -171

314

915

10 788 213

-816

2006 2007 2004

86 081 cefarm24.pl

1975

1 348 domzdrowia.pl perfumeria.pl 19 605 helion.pl 1 063 multizakupy.pl ultima.pl

1999 2000 1991 2007 1998

7 000*

6 000*

mmo.pl

2006

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

6 479

5 570

6 000*

5 570

97

-264

75

75

2 196

5 500*

12 114 17 434

12 114 9 000

5 000 11 733

5 000 5 000

7 000

7 000

5 000

5 000

20 000

5 500

18 000

5 000

2 077 intymna.pl gral.pl

373 -392

170 -358

5 313

6 176

13 133

460 -545

1995

narzedzia.pl 2008 9 696 salon-opon.com 1984 toys4boys.pl

701

2002

2 446 agawa.pl

2005 1999

5 500*

4 500*

czesci24.pl

2005

4 900*

4 500*

narzedziowy.pl

2005

szkla.com

2008

12 101

12 101

4 300

4 300

6 549

6 549

4 182

4 182

269

332

7 820

7 622

4 201

4 111

123

201

4 172

4 088

31

38

5 200*

3 380

702

8 000*

7 000*

7 152 8 791 36 254

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

788

399

1 200

642 selkar.pl

2004

sklep-presto.pl

2004

icomp.pl

2006

4 000*

i-apteka.pl

1991

5 000*

4 000*

wysylkowa.pl

2003

4 000*

3 890*

1998

3 000*

3 868

lideria.pl moto-akcesoria.pl 428 luxmarket.pl

2005

4 200*

3 435

3 800*

3 380 4 300*

3 795 6 866

3 795 3 700*

3 700* 2 700*

86 14 -4 162

59 -4 203

3 200 2 500* www.internetstandard.pl

1 166

1 151 -1 485

2010

inbook.pl 11 252 a.pl

2000 2006

gps24.pl

2007

4cars.pl 74

2006


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych (cd.) Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 101

79

83

80

76

81

86

82

84

83

90

84

81

85

94

86

96

87

87

88

92

89

88

90

79

91

93

92

97

93

95

94

98

95

106

96

89

97

91

98

102 103

99 100

104

101

105

102

99

103

108

104

109

105

107

106

100

107

Przychody netto (2009)

Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Sport-Shop. pl Doradztwo Sportowe s.c. Dante s.c. Matterhorn Weronika Jaromin Kando Andrzej Nowak Kolporter E-Biznes SA Świat Książki sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o. Deezee Dominika Żak Lisiewski Group sp. z o.o. Best-Farm sp. z o.o. E-Lady Anna Marynowska 2Future Rafał Konarzewski Rozmus Marcin FHU „Web-Com” A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak Smyk sp. z o.o. Conceptia Mateusz Wojczakowski

4 000

3 200

2 750

2 038

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł mareno.pl

2007

1 092 dvdmax.pl

2006

2 570

2 214

poczytaj.pl

1996

2 900

2 100

intymnie.com

2004

2200*

2 100

bobomarket.pl

2003

2 000

2 000

1 700*

2 000*

1 500*

469

Rok powstania

2002

3 200

173

Adres strony WWW

sport-shop.pl

1 391

33 377

532 402 kolporter.pl

1994

swiatksiazki.pl

2008

1 990

punkt44.pl

2008

2 500*

1 919

deezee.pl

2005

2 000*

1 800* 35 025

1 600

-86

sklepjubilerski. 2000 com tanie-leczenie. 5 808 2003 pl

548

3 500*

1 500*

e-lady.pl

2003

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

15 00*

1 400

asport.pl

2003

1 700

3 049

1 350

20

70

570

612

1 452

1 454 e-bielizna.pl

1993

1 500*

1 300*

smyk.com

2000

1 000*

1 300*

pakamera.pl

2007

2 500*

1 280*

taniaksiazka.pl, 2006 czarymary.pl

2 038

1 135

1 135

932

1 100 932

1 082

1 082

680

680

1 053

1 053

524

524

1 500

1 400

585

521

550

550

500

500

500*

500*

900

450

1 250

X-Kom sp.j. Mix-Media sp. z o.o. Oponix.pl SA 4 MM Solutions Marcello Miletić Iparts sp. z o.o. Megastore.pl SA

10 000*

* dane szacunkowe

Aktywa razem (2008)

2 400

44

111 112

Aktywa razem (2009)

2 400

13 000*

110

Kapitał własny (2008)

4 000

1 200* 1 100*

1 250

Kapitał własny (2009)

2 457

P & M sp.j.

78

internet (tys. zł) 2 500*

Wynik netto (2008)

2 457

34 52

ogółem (tys. zł)

Wynik netto (2009)

2 900*

2 500*

Arete s.c. Paweł Bogutyn Młyn Gospodarczy Etrade s.c. E-Buty sp. z o.o. FHU Vmp Piotr Grochowski SI Książki.pl sp. z o.o. Barline sp.j. Komptel Kopania Michał Netradus Polska sp. z o.o. PH „Tomi” Michalski Tomasz Fourcreate sp. z o.o.

internet (tys. zł) 1200*

Przychody netto (2008)

8 000* 3 557

3 557

500

500

520 171

480 171

250

250

270

76

bogutynmlyn.pl 1983

-214

542

-142

280

-57

280

92

1 150

750

1 150

268

highclass.pl 728 ebuty.pl

2007 2005

olive.pl

2006

568 amazonka.pl

1997

750 barline.eu

2000

fajnezabawki.pl 2002

-220

-100

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

stylea.pl

2006

electromarket. pl x-kom.pl 57 940

102 97 3 www.internetstandard.pl

-215 1 648 203 696

1 215

479 1 564

2006 2009

4 130 mixmedia.pl

1994

oponix.pl swiat-zabawek. pl iparts.pl 75 2 163 megastore.pl

2008 2009 2009 2008


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Geografia rynku

Geografia rynku: REGON 5,9% 1053 749 6 0 0

555 1 0 0

4,2% 755 Zachodnio -pomorskie

3,1% 556 Lubuskie

Pomorskie

Wielkopolskie 9,2% 1664

1043 9 1 0

666 3,7% 3 669 0 0 Kujawsko -pomorskie 1658 5 1 0

372 1 0 0

2,1% 373

Warmiñsko -mazurskie

Mazowieckie 21,2%

£ódzkie 1384 9 7,7% 1 0 1394

430 3 0 0 Podlaskie 2,4% 433

3814 3792 21 1 0

Lubelskie

3,6% Dolnoœl¹skie 642 8,4% 1512 639 Œwiêtokrzyskie 2 1520 3 Opolskie 1,7% 6 0 13,4% 1,7% 0 0 302 2416 2,8% 306 512 Œl¹skie Zatrudnienie 8,8% 304 (iloœæ osób) Podkarpackie 1585 2 2396 512 0 0-9 Ma³opolskie 17 0 0 10-49 3 0 50-249 0 1577 0 250+ 8 0 0

Lokalizacja firm dla których przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 to: 4791Z – sprzeda¿ detaliczna prowadzona przez domy sprzeda¿y wysy³kowej lub internet

301 1 0 0

ród³o: Rejestr REGON, GUS, stan na koniec 2009 r.

Geografia rynku: baza firm

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Z 18 tys. przedsiębiorstw przypisanych w rejestrze REGON do podklasy 47 91 Z największe grupy ulokowały się w województwach mazowieckim (21%), śląskim (13%) i wielkopolskim (9%), najmniejsze zaś w opolskim, świętokrzyskim (w obu niecałe 2%) i warmińsko-mazurskim (2%). Dzieląc firmy na grupy pod względem zatrudnienia, widzimy całkowitą dominację małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób – stanowią ponad 99% ogółu. Do 49 pracowników zatrudnia 91 firm z tej branży, a od 50 do 249 osób pracuje tylko w 13 przedsiębiorstwach. Ze 108 firm zatrudniających ponad 10 pracowników więcej niż połowa ulokowała się w województwach: mazowieckim (22), śląskim (20), łódzkim i pomorskim (po 10). Warto też zauważyć, że żadna z firm przypisanych do podklasy 47 91 Z nie przekroczyła w 2009 r. liczby 250 zatrudnionych. W bazie przygotowanej na potrzeby raportu „Internet 2k10” zebraliśmy 571 najważniejszych przedsiębiorstw z polskiego rynku e-commerce. Jak można zauważyć na mapie, z czterech analizowanych przez nas branż powiązanych z internetem, branża sklepów internetowych prawdopodobnie najlepiej wykorzystuje fakt „wirtualności” e-biznesu. Mimo wyraźnej koncentracji firm w pobliżu największych aglomeracji, spora część ma swoje siedziby w mniejszych miejscowościach. Duże rozproszenie przedsiębiorstw widoczne jest zwłaszcza w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim, natomiast największą koncentrację wokół dużych ośrodków miejskich obserwujemy przede wszystkim w mazowieckim i pomorskim, a także tam, gdzie ważnych firm zajmujących się handlem w sieci jest niewiele – „białe plamy” w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy lubelskim. Mapa wygląda nieco inaczej, jeśli zaznaczymy na niej tylko największe

76


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

firmy obecne w naszym rankingu. Tutaj koncentracja wokół największych miast jest już wyraźnie większa. Trzy największe firmy z branży ulokowały swoje siedziby we Wrocławiu

Geografia rynku: liderzy*

Komputronik SA Merlin.pl SA

Neo24.pl sp. z o.o.

* na podstawie rankingu za 2009 r.

R

E

K

L

A

Źródło: Baza firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

M

Partner wydania

Branża e-commerce najlepiej wykorzystuje fakt „wirtualności” e-biznesu – spośród najważniejszych firm wiele siedzib ma w mniejszych miejscowościach. (Neo24.pl sp. z o.o.), Poznaniu (Komputronik SA) i Warszawie (Merlin.pl SA). Z ważniejszych miast na mapie polskiego rynku e-commerce warto też wymienić Bydgoszcz (Oponeo.pl SA), Skawinę (MIX Electronics SA), Konin (Domo24 sp. z o.o.) i Zawiercie (Telpol sp. z o.o.).

A

www.internetstandard.pl

77


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Struktura własnościowa, formy prawne

Najważniejsze przedsiębiorstwa działające na polskim rynku e-commerce należą w przeważającej większości do Polaków. Spośród 571 firm znajdujących się w naszej bazie aż 90% jest całkowitą własnością krajowych osób fizycznych, a w 4% obywatele polscy kontrolują ponad 50% kapitału. Podobny odsetek stanowią przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Proporcje nieco się zmieniają w grupie największych firm, które zostały uwzględnione w tabeli rankingowej. Tutaj całkowitą własność krajowych osób fizycznych stanowi nieco ponad 78% przedsiębiorstw. Kolejne 9% firm także kontrolują Polacy (własność mieszana), również taki sam odsetek ma zagranicznych właścicieli. Równo połowa z 571 najważniejszych przedsiębiorstw z polskiego rynku e-commerce to przedsiębiorstwa prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Przypomnijmy wyniki naszych analiz

Formy w³asnoœci: baza firm

prezentowane w raporcie „e-commerce 2009” – wśród właścicieli 7 tys. e-sklepów działających w 2008 r. aż 81% stanowiły jednoosobowe firmy. Drugą najchętniej wybieraną formą prawną okazała się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (26% firm z bazy), naliczyliśmy też sporo przedsiębiorstw działających w formie spółki cywilnej (11%).

Największe firmy

W tabeli rankingowej zebraliśmy dane finansowe 114 firm działających na polskim rynku e-commerce. Łączna wartość ich przychodów z tego rynku w 2009 r. mogła wynieść prawie 1,7 mld zł, co w porównaniu z sumą przychodów za 2008 r. oznacza wzrost o niecałe 17%. Ze względu na problemy z szacowaniem i porównywaniem wyników przedsiębiorstw sprzedających w sieci usługi (np. turystyczne), ograniczyliśmy naszą analizę do firm handlujących towarami. Jak wygląda pierwsza dziesiątka największych polskich przedsiębiorstw

Formy w³asnoœci: liderzy rynku

4,3%

2,1%

85,1%

4,2%

13,0%

10,8%

65,2%

5,1%

50,0%

25,6%

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci krajowych osób fizycznych

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ zagraniczna

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej

W³asnoœæ mieszana w sektorze prywatnym z przewag¹ w³asnoœci prywatnej krajowej pozosta³ej

Pozosta³e

Pozosta³e

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Formy prawne: baza firm 5,8% 6,5%

8,7%

1,9%

z rynku e-commerce i jak się zmieniła w 2009 r.? W roku 2008 najwyższe miejsce na podium należało do Agito, właściciela sklepu Agito.pl, który wygenerował wówczas 174 mln zł przychodu. Spore problemy finansowe spółki Pronox Technology, największego akcjonariusza Agito SA, nie pozostały bez wpływu na wyniki dotychczasowego lidera branży. Sprzedaż w Agito.pl spadła do 95 mln zł, co daje firmie czwartą lokatę w zestawieniu za 2009 rok. Mimo niedawnych spekulacji prasowych o zbliżającej się plajcie, Agito SA poradziła sobie z problemami i nawet udało się jej wygenerować symboliczny zysk, w wysokości 88 tys. zł (rok wcześniej strata netto wyniosła prawie 3,5 mln zł). Drugie i trzecie miejsce w rankingu za 2008 rok zajęła spółka Euro-net. Właściciel sieci RTV Euro AGD posiada sklep internetowy Euro.com.pl, który w badaniu Megapanel PBI/ Gemius pod względem liczby użytkowników znajduje się w czołówce witryn zgrupowanych w kategorii

1,2%

4,3% 4,3%

1,6%

Partner wydania

ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

www.internetstandard.pl

Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ki cywilne Spó³ki akcyjne Spó³ki jawne Spó³ki komandytowe ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

78


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

„E-commerce”. W raporcie „e-commerce 2009” szacowaliśmy, że sklep ten wygenerował w 2008 r. około 160 mln zł przychodu. W ubiegłym roku oglądalność witryny Euro.com.pl wzrosła, ale nie byliśmy w stanie oszacować wpływu tej zmiany na wyniki sklepu. Estymację obrotów w tym przypadku znacznie utrudnia też fakt, że witryna sklepu jest często wykorzystywana do zamawiania chwilowo niedostępnych towarów dla klientów stacjonarnych sklepów. Druga spółka, dla której brakuje danych za 2009 rok – Electro.pl sp. z o. o. – także prowadzi w sieci sklep ze sprzętem elektronicznym. Jak poinformował nas jej prezes w trakcie zbierania danych do raportu „e-commerce 2009”, w 2008 r. sklep Electro.pl wygenerował nieco ponad 108 mln zł przychodu, co zagwarantowało firmie trzecią pozycję w rankingu. Ponieważ ostatnie sprawozdanie finansowe spółki złożone w Kra-

Partner wydania

jowym Rejestrze Sądowym dotyczy wyników za 2007 rok, a zadeklarowana w nim wartość sprzedaży jest znacznie niższa, nie zdecydowaliśmy się na publikowanie naszych szacunków odnośnie do wielkości jej sprzedaży internetowej w 2009 r.

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży internetowej firm obecnych w rankingu to prawie 1,7 mld zł. Na czwartym miejscu pod względem przychodów z internetowej sprzedaży w 2008 r. znalazł się Komputronik. Sklep Komputronik.pl w 2009 r. mógł zwiększyć sprzedaż do 120 mln zł ze 107 mln zł rok wcześniej, co w zestawieniu za 2009 rok daje fir-

Struktura asortymentowa polskich sklepów internetowych 17,3 17,7

Dom i ogród 10,9 10,7

Prezenty i akcesoria

10,6 9,8 10,0 10,6

Odzie¿ Zdrowie i uroda

8,7 9,4

Foto, RTV, GD

8,2 7,3 8,2 8,8

Dziecko Komputer

7,1 6,9 5,9 6,2

Sport i turystyka Hobby

5,3 5,0

Motoryzacja

4,9 4,9

Ksi¹¿ki i multimedia 2,8 2,6

Delikatesy (%) 0

5

10

15

kwiecieñ 2010 r.

20

25

grudzieñ 2008 r.

ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, kwiecieñ 2010 r.

www.internetstandard.pl

mie drugie miejsce na podium. Przychody z handlu online to około 15% łącznych obrotów poznańskiego dystrybutora sprzętu IT. Piąte miejsce w rankingu za 2008 rok należało do Merlin – jednego z najstarszych polskich sklepów internetowych. Przychody Merlin.pl SA wzrosły w ubiegłym roku z 83 mln zł do 101 mln zł, co oznacza awans na trzecią lokatę. W 2008 r. spółka zanotowała stratę netto przekraczającą 10 mln zł, ale przez następnych dwanaście miesięcy udało się jej poprawić rentowność – strata zmniejszyła się do 660 tys. zł. Do ważniejszych zmian w ofercie Merlin wprowadzonych w ubiegłym roku można zaliczyć przede wszystkim uruchomienie działu „Sport” z odzieżą i artykułami sportowymi. Spadek przychodów zanotowała bydgoska spółka Oponeo.pl. Należące do niej sklepy z oponami (np. Oponeo.pl, Opony.com) wygenerowały w 2009 r. prawie 86 mln zł obrotu, o 8,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Mniejsza sprzedaż przyniosła też mniejszy wynik netto, ale, co w gronie liderów polskiego rynku e-commerce wcale nie jest regułą, nadal był to wynik dodatni (1,8 mln zł). W lutym br. Oponeo.pl SA poinformowała o przejęciu za 13,2 mln spółki Favonia Polska – prawdopodobnie swojego największego konkurenta, którego sklepy (Opony.pl i Ogumienie.pl) sprzedały w ubiegłym roku towary o wartości około 22 mln zł. W obu zestawieniach za 2008 i 2009 rok spółka uplasowała się na piątej pozycji. W 2008 r. siódma lokata przypadła Empikowi, który rok później mógł zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży internetowej o około 40%, do 73,3 mln zł. Jak wynika z informacji, do których dotarliśmy, handel internetowy odpowiadał w 2009 r. za około 7% obrotów całej sieci. Komu udało się w zeszłym roku zdobyć największy kawałek rynku? Pierwsze miejsce przypadło wrocławskiej spółce Neo24.pl, która prowadzi internetowy sklep o tej samej nazwie.

79


RAPORT INTERNET 2K10

Firma zwiększyła swoje przychody z internetowej sprzedaży z 52 mln zł w 2008 r. do 145,6 mln zł w roku ubiegłym i tym samym przeskoczyła z miejsca ósmego na pierwszą pozycję na podium. O tym, jak udało się osiągnąć tak imponujący wzrost, rozmawiamy z Maciejem Idzikowskim, prezesem spółki, w dalszej części raportu. Na dziewiątym miejscu w rankingu za 2008 rok uplasował się dystrybutor sprzętu elektronicznego MIX Electronics ze Skawiny. Firma prowadzi dwa znane sklepy internetowe: Zadowolenie.pl i MixElectronics.pl. W 2008 r. sklepy te wygenerowały 52 mln zł obrotu, a w roku ubiegłym ich przychody mogły wynieść około 68 mln zł. Pierwszą dziesiątkę w obu zestawieniach zamykają Inwestycje Alternatywne Profit SA. W 2008 r. należący do spółki sklep E-numizmatyka.pl obsłużył 17 tys. zamówień o łącznej wartości 50 mln zł. Jak udało się nam ustalić, w ubiegłym roku obroty spółki ze sprzedaży internetowej utrzymały się na podobnym poziomie. Wśród dziesięciu firm o największych przychodach z internetowej sprzedaży w 2009 r. znajdziemy również dwóch innych dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Swoje miejsce na rynku bardzo szybko odnalazła sieć Redcoon, która swój internetowy sklep w Polsce (Redcoon.pl) uruchomiła pod koniec 2008 r. W minionym roku spółka ponad czterokrotnie zwiększyła sprzedaż z niecałych 17 mln zł do 70 mln zł (siódma lokata w 2009 r.), co więcej udało się jej osiągnąć próg rentowności – dokładnego wyniku niestety nie ujawniono. Dwa duże sklepy prowadzi także spółka z dziewiątej pozycji w rankingu za 2009 rok – Domo24. MagicznaPlaneta.pl i MediaLux.pl oferują taki sam asortyment i, to co chyba najbardziej rzuca się w oczy, ich wygląd wyraźnie wzorowany był na internetowych stronach sieci Saturn i MediaMarkt. Być może podobień-

Partner merytoryczny

stwo wizualne pomogło spółce osiągnąć ponad 51 mln zł obrotu ze sprzedaży internetowej w 2009 r. Co także warto podkreślić, spółka już w 2008 r. była rentowna przy przychodach rzędu 27 mln zł.

Przegląd branżowy

Zanim przejdziemy do analizy szczegółowych tabel rankingowych, przyjrzyjmy się strukturze branżowej polskich sklepów internetowych. Zestawienie przygotowało SMB na podstawie danych serwisu Sklepy24.pl. Jak widać na wykresie, trzy największe grupy asortymentowe to „Dom i ogród”, „Prezenty i akcesoria” oraz „Odzież”, a trzy najmniejsze – „Motoryzacja”, „Książki i multimedia” oraz „Delikatesy”. W ciągu roku udziały poszczególnych branż zmieniły się tylko nieznacznie. Najbardziej wzrósł odsetek sklepów odzieżowych i oferujących artykuły dla dzieci, zmniejszył się natomiast udział sklepów komputerowych i sprzedających sklep elektroniczny.

Partner wydania

Trzecie miejsce w tym rankingu przypadło firmie Agma, która prowadzi jeden z największych sklepów z wyposażeniem łazienek. LazienkaPlus.pl mogła zwiększyć swoje obroty z 8 mln zł w 2008 r. do około 9,5 mln zł w roku ubiegłym.

Prezenty i akcesoria

W grupie „Prezenty i akcesoria” liderem zarówno w 2009, jak i w 2008 r. był sklep Toys4boys.pl. Spółka o tej samej nazwie w ubiegłym roku zwiększyła swoje przychody z 5 do 7 mln zł. Dla firm z kolejnych miejsc dysponujemy tylko przybliżonymi szacunkami przychodów. Druga pozycja mogła przypaść spółce Lisiewski Group, która prowadzi w sieci sklep z biżuterią (SklepJubilerski.com), zaś na trzecim miejscu znalazł się prawdopodobnie największy bezpośredni konkurent Toys4boys.pl – 2Future (sklep 2future.pl). R

E

K

L

A

M

A

Dom i ogród

Z firm, które moglibyśmy sklasyfikować w największej kategorii – „Dom i ogród” – największe przychody (12,1 mln zł) osiągnęła w 2009 r. spółka Narzedzia.pl SA, należąca do notowanej na rynku NewConnect spółki Marketeo.com SA. Ta spółka kontrolowana jest z kolei przez Ryszarda Zawieruszyńskiego i Dariusza Topolewskiego – głównych akcjonariuszy Oponeo.pl SA. Drugą pozycję w grupie „Dom i ogród” mogła zająć spółka PL Systems ze sklepem GaleriaDOM.pl. Z naszych analiz wynika, że jej internetowe przychody w 2009 r. wyniosły około 10 mln zł (o 20% mniej niż rok wcześniej). W kwietniu br. właściciele GaleriiDOM próbowali sprzedać swój sklep za pośrednictwem serwisu Allegro.pl. Cena wywoławcza została ustalona na 0,5 mln zł, ale nie było zainteresowanych licytacją.

www.internetstandard.pl

dobry sklep internetowy Dostawa w 24 godziny!

Książki

najniż

sze ceny w

internecie!

Muzyka Filmy Multimedia

www.amazonka.pl 80


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Dom i ogród Pozycja w rankingu 2009

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

2008

2 3 4 1

1 2 3 4

5

5

6

6

7

PL Systems sp.j. Agma Marek Przybył Multizakupy SA Narzedzia.pl SA PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. Megastore.pl SA

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 10 000* 12 500* 9 500* 8 000* 7 000* 6 369 6 369 12 114 12 114 5 000 5 000 4 900* 4 200* 171

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-816 170

373

213

galeriadom.pl lazienkaplus.pl 1 063 multizakupy.pl narzedzia.pl

2008 2007 2007 2008

narzedziowy.pl

2005

4 500* 3 435

3 800*

86

171

696

1 215

1 564

Rok Adres strony WWW powstania

428 luxmarket.pl

2005

2 163 megastore.pl

2008

Właściciele sklepów internetowych: Prezenty i akcesoria Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

1

1

2

2

3

3

5

4

6

5

4

6

Przychody netto (2009)

Toys4boys.pl sp. z o.o. Lisiewski Group sp. z o.o. 2Future Rafał Konarzewski Conceptia Mateusz Wojczakowski Etrade s.c. Fourcreate sp. z o.o.

internet (tys. zł)

7 000

1 250

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

7 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

internet (tys. zł)

5 000

5 000

Aktywa razem Rok (2008) Adres strony WWW powstania tys. zł

460

toys4boys.pl

2005

2 000*

1 800*

sklepjubilerski.com 2000

1 800*

1 400*

2future.pl

2003

1 000*

1 300*

pakamera.pl

2007

1 200*

1 100

highclass.pl

2007

stylea.pl

2006

1 250

250

250

-220

-100

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Właściciele sklepów internetowych: Odzież Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

3

1

1 2

2 3

4

4

6

5

7

6

5

7

8

8

10

9

11

10

9

11

Przychody netto (2009)

Quelle Polska sp. z o.o. Bon Prix sp. z o.o. Kontri sp. z o.o. Intymna.pl sp. z o.o. Matterhorn Weronika Jaromin Deezee Dominika Żak E-Lady Anna Marynowska A.B.C. P.H.U. Hanna Chałupczak E-Buty sp. z o.o. FHU Vmp Piotr Grochowski Barline sp.j.

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

8 500* 8 790 6 479

2 750

13 500*

11 000* 282 515 8 742 7 951 6 479

internet (tys. zł)

5 570

Adres strony WWW

halens.pl

10 000* 7 827

280

28 190 243

5 570

97

-264

47 346 800 75

75

2 196

Rok powstania 1992

84 821 bonprix.pl 1 910 kontri.pl

1990 2006

2 077 intymna.pl

2002

2 900

2 100

intymnie.com

2004

2 500*

1 919

deezee.pl

2005

3 500*

1 500*

e-lady.pl

2003

1 700

3 049

1 350

1 100*

932

932

1 082

1 082

680

680

1 500

1 400

585

20

70

570

-214

www.internetstandard.pl 521 268 92

612

1 452

542

1 150

750

1 150

1 454 e-bielizna.pl

1993

728 ebuty.pl

2005

olive.pl

2006

750 barline.eu

81 2000


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Zdrowie i uroda Pozycja w rankingu 2009

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2008

3 4 2

1 2 3

5

4

1 6 7

5 6 7

Przychody netto (2008)

Cefarm Białystok SA DomZdrowia.pl SA Perfumeria.pl s.c. Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. Szkla.com s.c. Apteki Rudolf Wojtala Best-Farm sp. z o.o.

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 7 900* 270 000 7 477 7 152 7 152 7 219 7 219 8 791 8 791 7 149 7 149 7 000*

12 101

12 101 5 200* 2 500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-485

5 981 -774

-171

37 145 314

915

6 000* 4 300 35 025

4 300 4 000* 1 600

Adres strony WWW

86 081 cefarm24.pl 1 348 domzdrowia.pl perfumeria.pl mmo.pl

-86

548

Rok powstania 1975 1999 2000 2006

szkla.com 2008 i-apteka.pl 1991 5 808 tanie-leczenie.pl 2003

* dane szacunkowe

Odzież

Trzecia, największa kategoria asortymentowa – „Odzież” – pozostaje jedną z najsłabiej zbadanych branż polskiego rynku e-commerce. Bardzo prawdopodobne, że najważniejszą firmą w tej kategorii jest Bon Prix, która według naszych szacunków osiąga przychody ze sprzedaży internetowej na poziomie 11 mln zł. Lider zestawienia za 2008 rok – Quelle Polska – w wyniku bankructwa niemieckiej spółki-matki pod koniec ub. r. został przejęty przez szwedzką grupę Halens. W efekcie zmian własnościowych internetowy sklep Quelle zmienił nazwę i porzucił dotychczasową domenę Quelle.pl (nowy adres to Halens.pl). Internetowe przychody spółki Quelle Polska w 2009 r. prawdopodobnie spadły, oszacowaliśmy je na 8,5 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wyniki firm handlujących bielizną: białostocka spółka Kontri zwiększyła internetowe przychody z 7,8 do 8,7 mln zł, z kolei Intymna.pl wygenerowała R

E

K

L

A

M

w zeszłym roku 6,5 mln zł obrotu, o niecały milion więcej niż w 2008 r. Obie firmy miały w 2009 r. dodatni wynik netto.

Zdrowie i uroda

Dobrze radziły sobie w ubiegłym roku przedsiębiorstwa, które możemy przypisać do kategorii „Zdrowie i uroda”. Widoczny jest zwłaszcza imponujący wzrost przychodów firmy Szkla.com s.c. (12,1 mln zł w stosunku do 4,3 mln zł w 2008 r.), sprzedającej w sieci soczewki kontaktowe i znacznie mniejsza, ale też zauważalna, zmiana przychodów Perfumerii.pl (8,8 mln zł z 7,1 mln zł w 2008 r.). Co z aptekami internetowymi? W 2009 r. największy sklep z tej kategorii – Cefarm24.pl – prawdopodobnie zwiększył swoje przychody do niecałych 8 mln zł. Wzrosły też obroty apteki I-apteka.pl, a nieco słabiej wypadł DomZdrowia.pl, który zanotował niewielki spadek sprzedaży i nadal jest pod kreską (prawie 0,5 mln zł straty netto w 2009 r.).

Foto, RTV, AGD

Liderzy czterech największych grup asortymentowych pozostają daleko poza czołówką polskich firm e-commerce. Oczywiście kryterium wiel-

Spora część firm handlujących elektroniką w 2009 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży internetowej. kości przychodów nie jest tu do końca najszczęśliwsze, bo przypuszczalnie łatwiej jest wygenerować duży obrót, sprzedając w sieci np. sprzęt elektroniczny niż odzież czy meble. To właśnie firmy handlujące elektroniką i sprzętem komputerowym zdominowały górną część tabeli rankingowej. O największych przedsiębiorstwach z tej branży mówiliśmy już wcześniej, przy analizie pierwszej dziesiątki zestawienia. W tym

A

Profesjonalne narzędzia wsparcia sprzedaży www.internetstandard.pl

82


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

miejscu dodajmy jeszcze tylko, że spora część firm handlujących w sieci sprzętem elektronicznym zanotowała w 2009 r. spadek przychodów – niskie marże i liczna konkurencja najwyraźniej robią swoje.

Dziecko

Ze wszystkich firm działających na polskim rynku e-commerce najniższe przychody osiągają te, które pro-

Partner wydania

wadzą sklepy z artykułami dla dzieci. Internetowa sprzedaż firmy Kando, właściciela sklepu Bobomarket.pl, według naszych estymacji nie przekroczyła w ubiegłym roku 2,2 mln zł. Drugie miejsce w tej tabeli przypadło spółce Smyk, która ze sprzedaży internetowej mogła osiągnąć około 1,5 mln zł. Przychody pozostałych firm w zestawieniu wyniosły od 450 do 900 tys. zł.

Komputer

Pierwszą trójkę największych przedsiębiorstw handlujących w sieci sprzętem i akcesoriami komputerowymi tworzą Komputronik, Morele.net i Vobis. Wszystkie trzy firmy zwiększyły w ubiegłym roku swoje przychody z internetowej sprzedaży. Czołówkę gonią trzej kolejni gracze o przychodach za 2008 rok przekraczających 10 mln zł – Proline, Emarket i Noteo.pl. Szacujemy, że dwie ostatnie

Właściciele sklepów internetowych: Foto, RTV, AGD Pozycja w rankingu 2009

2008

2

1 2 3

1

4

4

5

6

6

9

7

8

8

5

9

12

10

13

11

3

12

11

13

7

14

10

15

14

16

15

17

17

18

19

19

20

20

16 18

Nazwa firmy

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 100 919 95 313

ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 180 514 173 928 160 2 157 827 000*

Agito SA Euro-Net sp. z o.o. Electro.pl 108 300 sp. z o.o. Neo24.pl 145 550 145 550 52 067 52 067 sp. z o.o. MIX Electronics 1 032 185 67 500* 1 323 875 52 000 SA Telpol sp. z o.o. 40 000* 94 926 50 000* Topmarket 24 000 24 000 33 187 33 187 sp. z o.o. Cyfrowe.pl 27 382 27 326 28 146 28 146 sp. z o.o. Domo24 51 362 51 362 26 791 26 791 sp. z o.o. Megamedia 21 000* 25 428 25 428 sp. z o.o. Presco Media 20 697 20 697 22 164 22 164 sp. z o.o. Redcoon Polska 71 041 69 901 16 910 16 784 sp. z o.o. Ram.net Rafał 22 500* 16 700 Modzelewski PO Capital 28 910 28 910 15 492 15 492 sp. z o.o. Internet Mall Polska sp. 23 000* 15000* z o.o. Openmedia 17 000* 14 188 14 188 sp. z o.o. Fotozakupy. pl Kwiecińscy 13 500* 12 500 sp.j. Baltrade sp.j. 11 500* 9 705 Omnibus 7 000* 9 500 sp. z o.o. Agawa.pl sp. z o.o. P & M sp.j. Mix-Media sp. z o.o.

* dane szacunkowe

20 000

5 500

18 000

5 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

88

-3 455

1 857

94 484

1 769 140 983

13 332 agito.pl euro.com.pl, 647 475 oleole.pl

Rok powstania 2002 1993

electro.pl

2007

4 580 neo24.pl

2006

91

323

13 555

41 501

292 116 zadowolenie.pl

1997

1 671

5 224

26 420 maximedia.pl

1998

3 015 topmarket.pl

2007

811

770

3 150

cyfrowe.pl

2007

1 110

1 160

2 772 domo24.pl

2008

479

1 325

4 490 megamedia.pl

2003

2 459 e-cyfrowe.pl

2006

19

534

82

70

-545

515

132

117

701

13 000* 8 000*

11 477

Adres strony WWW

1 900

redcoon.pl

2008

ram.net.pl

2001

668 portone.pl

2007

2 814

agdexpert.pl

2005

megamarket. org.pl

2006

fotozakupy.pl

2003

hurt.com.pl

1996

mediapasaz.pl

1996

2 446 agawa.pl

1999

electromarket.pl 2006 57 940

www.internetstandard.pl 102

-215

4 130 mixmedia.pl

831994


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Dziecko Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

2

2

4

3

5

4

3

5

6

Przychody netto (2009)

Kando Andrzej Nowak Smyk sp. z o.o. Komptel Kopania Michał Netradus Polska sp. z o.o. PH „Tomi” Michalski Tomasz 4 MM Solutions Marcello Miletić

550

500

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

2 200*

2 100

1 500*

1 300*

550

500

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

500

500*

500*

900

450

500

Adres strony WWW

Rok powstania

bobomarket.pl

2003

smyk.com

2000

fajnezabawki.pl

2002

babyclub.pl

2007

tomi.pl

1996

swiat-zabawek.pl 2009

Właściciele sklepów internetowych: Komputer Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2 3

1 2 3

4

4

6

5

7

6

5

7

8 10

8 9

11

10

12 9

11

Komputronik SA Morele.net sp.j. Vobis SA Proline Sebastian Ponikowski Emarket sp. z o.o. Noteo.pl Grzegorz Michalak Inter Alnet Adam Albiński 3Dots.pl s.c. Ultima s.c. Gral Bronisław Kaczorkiewicz Icomp.pl sp.j. X-Kom sp.j.

Przychody netto (2009) ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) 798 969 120 000* 44 098 44 098 800 000 23 500*

16 114

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł) 700 297 38 902 875 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2 509 494 15 000

10 578 70 2 500

119 076 465

114 833 465 75 272

309 377 3 976

293 446 komputronik.pl 2002 3 173 morele.net 2002 201 931 vobis.pl 1992

internet (tys. zł) 107 200 38 902 20 000

Adres strony WWW

Rok powstania

19 000*

16 000*

proline.pl

1996

12 000*

14 000

emarket.pl

2000

11 000*

12 800

noteo.pl

2005

14 078

9 997

9 965

564

702

702

2 093

3 002 prono.com.pl

2003

10 500* 6 000*

8 000* 6 100

3kropki.pl ultima.pl

2004 1998

6 000*

5 500*

gral.pl

1995

4 172 10 000*

4 088

icomp.pl x-kom.pl

2006 2009

Adres strony WWW

Rok powstania

31

38

Właściciele sklepów internetowych: Sport i turystyka Pozycja w rankingu 2009

2008

1

1

2

2

3

3

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

Firma Handlowa „Presto” Dominik Szastak Sport-Shop. pl Doradztwo Sportowe s.c. Rozmus Marcin FHU „Web-Com”

* dane szacunkowe

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

7 820

7 622

4 201

4 111

4 000

4 000

2 400

1500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

123

201

sklep-presto.pl

2004

2 400

sport-shop.pl

2002

www.internetstandard.pl 1 400

asport.pl

84 2003


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Hobby Pozycja w rankingu

Przychody netto (2009)

Nazwa firmy

ogółem (tys. zł)

2009 2008 1

1

3

2

2

3

4

4

5

5

Inwestycje Alternatywne Profit SA Emonety.pl SA Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak Animalia.pl s.c. Firma Kolter Mirosław Klekot

internet (tys. zł)

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Rok Adres strony powstaWWW nia

18 000*

16 230

e-numizmatyka.pl emonety.pl

14 500*

14 000

militaria.pl

1998

8 000*

7 500*

animalia.pl

2007

5 500*

6 000*

bron.pl

1992

50 000*

50 599

50 599

1991 1990

* dane szacunkowe

Właściciele sklepów internetowych: Motoryzacja Pozycja w rankingu 2009

Nazwa firmy

2008

1 2 3 4

1 2 3 4

5

5

8

6

6

7

9 7 10

8

Oponeo.pl SA Opony.pl SA Netcar s.c. Orzeł SA P.H.U. PROTAX „Hurtownia Motoryzacyjna” Piotr Dembowski Moto-Akcesoria.pl sp. z o.o. Nawigacja Polska sp. z o.o. sp. k. Uniwersal.pl s.c. Oponix.pl SA Iparts sp. z o.o.

Przychody netto (2009)

Przychody netto (2008)

ogółem internet ogółem (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 85 664 85 664 94 282 22 000 22 000 14 000* 17 434 9 000 11 733

3 557 520

internet (tys. zł) 94 282 25 000* 10 000* 5 000

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł 63 445 oponeo.pl opony.pl netcar.pl 9 696 salon-opon.com

1 780

6 018

50 902

49 123

59 337

-392

-358

5 313

6 176

13 133

Adres strony WWW

Rok powstania 2003 2008 2006 1984

5 500*

4 500*

czesci24.pl

3 000*

3 868

moto-akcesoria.pl 2010

3 700*

3 200

gps24.pl

2007

2 700* 3 557 480

2 500*

4cars.pl oponix.pl iparts.pl

2006 2008 2009

97 3

1 648 203

479

2005

* dane szacunkowe

firmy nieznacznie zmniejszyły swój udział w rynku, wyraźnie wzrosła natomiast sprzedaż sklepu Prono.com.pl należącego do firmy Inter Alnet.

zwiększyła przychody z internetowej sprzedaży z 2,4 mln zł w 2008 r. do 4 mln zł.

Sport i turystyka

Grupa „Hobby” to przede wszystkim firmy prowadzące sklepy z bronią i akcesoriami strzeleckimi oraz sklepy numizmatyczne. Inwestycje Alternatywne Profit i Emonety.pl sprzedają w sieci monety, złoto inwestycyjne i brylanty. Z zebranych przez nas informacji wynika, że pierwsza utrzymała swoje przychody na podobnym poziomie jak przed rokiem, a ob-

W grupie firm z tabeli rankingowej, które możemy przypisać do kategorii „Sport i turystyka”, znalazły się tylko trzy przedsiębiorstwa. Lider branży – Firma Handlowa „Presto” (Skleppresto.pl) – zanotował w ubiegłym rok wzrost obrotów z 4,1 mln zł do 7,6 mln zł. Swoją pozycję umocniła także spółka Sport-Shop.pl, która

Hobby

www.internetstandard.pl

roty drugiej nieznacznie wzrosły. IAP SA być może zadebiutuje w tym roku na warszawskim parkiecie, o czym informuje jeden z jej akcjonariuszy – giełdowa spółka Netmedia – w swoim raporcie rocznym. Wśród trzech pozostałych firm z kategorii „Hobby” dwie prowadzą znane sklepy z bronią: Militaria.pl i Bron.pl, a trzecia jest właścicielem najpopularniejszego w polskiej sieci sklepu zoologicznego (Animalia.pl). W 2009 r. ich obroty utrzymały się prawdopodobnie na podobnym poziomie co rok wcześniej.

86


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Właściciele sklepów internetowych: Książki i multimedia Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1 2

1 2

Merlin.pl SA Empik sp. z o.o. Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k.

3

3

4

4

5

5

7

6

6

7

8

8

9

9

10 11 18 13 14

10 11 12 13 14

12

15

16

16

17

17

Główna Księgarnia Naukowa sp.j. Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska Helion SA Selkar Michał Stypułkowski Wysylkowa Witold Wiercioch Lideria s.c. Inbook SA Zakupy.com SA Dvdmax.pl sp. z o.o. Dante s.c. Kolporter E-Biznes SA Świat Książki sp. z o.o. Punkt44.pl sp. z o.o.

15

18

Arete s.c.

19

19

SI Książki.pl sp. z o.o.

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł) 101 000 1 043 125

Przychody netto (2008)

internet ogółem internet (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 101 000 96 857 96 857 73 250* 958 746 52 500* 25 000*

Grupa Stereo SA

20 000*

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

-660 80 016

-10 148 42 19 391 merlin.pl 19 483 226 622 211 382 805 834 790 687 empik.com

21 458 17 849

17 849

1 062

13 722

23 797

Adres strony WWW

Rok powstania 1998 1991

kdc.pl

2000

stereo.pl, pstryk.pl

2000

10 000*

11 000*

eksiegarnia.pl

1998

7 000*

7500*

gandalf.com.pl

2004

36 254

7 058

33 083

6 980

6 549

6 549

4 182

4 182

5 000* 3 380

Wynik netto (2009)

269

332

788

399

1 200

19 605 helion.pl

1991

642 selkar.pl

2004

4 000*

4 000* 3 380 1200* 2 900* 2 570

3 200

10 788

3 795 2 457

3 200

2 000

wysylkowa.pl

3 890* 3 795 2 500* 2 457 2 214

14

59

2 000

1 166

1 151

173

469

1 391

33 377

2003

lideria.pl inbook.pl mareno.pl 1 092 dvdmax.pl poczytaj.pl

1998 2000 2007 2006 1996

532 402 kolporter.pl

1994

1 700*

2000*

swiatksiazki.pl

1 500*

1 990

2 500*

1 280*

punkt44.pl 2008 taniaksiazka.pl, 2006 czarymary.pl

1 053

1 053

524

524

-142

280

-57

280

568 amazonka.pl

2008

1997

* dane szacunkowe

Właściciele sklepów internetowych: Delikatesy Pozycja w rankingu 2009

2008

3

1

4

2

1

3

2 5

4 5

6

6

Nazwa firmy

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

Piotr i Paweł SA Kwitnąca sp. z o.o. Frisco.pl sp. z o.o. Alma Market SA 686 492 A.pl sp. z o.o. Paweł Bogutyn Młyn 2 038 Gospodarczy

Przychody netto (2008)

internet ogółem (tys. zł) (tys. zł) 15 500 365 061

internet (tys. zł) 15 000

9 600*

212 855

19 500*

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

Aktywa razem (2008)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Adres strony WWW

Rok powstania

14 798

101 738

199 145

e-piotripawel.pl

1990

12000*

4 317

9 935

33 663

hipernet24.pl

2000

9 066

9 066

-4 910

-4 729

2 840

frisco.pl

2006

16 000 4 300*

526 860 6 866

8 000 3 700*

-49 917 -4 162

5 718 -4 203

429 562 11 252

alma24.pl a.pl

1995 2006

2 038

1 135

1 135

270

76

bogutynmlyn.pl

1983

212 837

163 711 -1 485

547 567

* dane szacunkowe

www.internetstandard.pl

87


RAPORT INTERNET 2K10

Motoryzacja

Właściciele czterech kółek najchętniej kupują przez internet opony, co widać w tabeli rankingowej dla grupy „Motoryzacja”. Zarówno w 2008, jak i w 2009 r. trzy pierwsze pozycje należały do firm, które handlują w sieci oponami i felgami. Bezsprzecznie liderem branży pozostaje Oponeo.pl, której przychody były w ubiegłym roku prawie cztery razy wyższe niż jej największego konkurenta (Opony.pl). Konkurenta, który zresztą już nim nie jest – domena Opony.pl została przejęta przez Oponeo.pl SA na początku br. Internetowa sprzedaż części samochodowych to jak na razie niezbyt duży rynek. Sklep Czesci24.pl należący do firmy PHU PROTAX mógł wygenerować w 2009 r. około 5,5 mln zł obrotu i był to prawdopodobnie najlepszy wynik wśród sklepów o podobnym asortymencie.

Partner merytoryczny

Rynek internetowych księgarni zdominowały dwie firmy – Merlin.pl i Empik, który z roku na rok zmniejsza dystans do lidera. Książki i multimedia

Rynek internetowej sprzedaży książek i multimediów (muzyka, filmy, gry komputerowe) zdominowały dwie firmy – Merlin.pl i Empik, który z roku na rok zmniejsza dystans do lidera. Trzy następne przedsiębiorstwa – Bauer-Weltbild Media, Grupa Stereo i Główna Księgarnia Naukowa – miały w 2008 i 2009 r. ponad 10 mln zł z internetowej sprzedaży i możemy je nazwać „drugą ligą” tej branży. Trzecią grupę stanowią właściciele mniejszych sklepów, z których największymi

Partner wydania

w 2009 r. mogły być księgarnie Helion.pl i Gandalf.com.pl (około 7 mln zł przychodu).

Delikatesy

Dość wysoko w zestawieniu ogólnym znalazły się firmy, które prowadzą internetowe sklepy spożywcze. Ten rynek ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, o czym najlepiej świadczy dynamika wzrostu przychodów Frisco.pl (9 mln zł w 2008 r. i 19,5 mln zł rok później) czy sklepu Alma24.pl, należącego do sieci Alma (wzrost z 8 do 16 mln zł w 2009 r.) – obie firmy zwiększyły swoją internetową sprzedaż o ponad 100%. Nieco gorzej jest z rentownością, spółka Frisco.pl zamknęła 2008 rok stratą rzędu 5 mln zł. Warto natomiast zwrócić uwagę na dobre wyniki sklepu ze zdrową żywnością BogutynMlyn.pl, który w 2009 r. zwiększył swoje obroty do 2 mln zł i osiągnął dodatni wynik netto.  ar t y k u ł       reklam o w y

Jedna platforma – tysiące możliwości

Prowadzisz firmę i poszukujesz sposobu, który pomoże w dotarciu do nowych Klientów? A może obsługujesz obecnych Odbiorców w zakresie, który ich nie satysfakcjonuje? Jeśli sam jesteś Klientem to wiesz, jak trudno znaleźć Dostawcę, który spełni Twoje wymagania. Rozwiązaniem dla tych wszystkich dylematów jest MarketIT – internetowa platforma wymiany Ofert i Zleceń.

Innowacyjność MarketIT

MarketIT to sztandarowy projekt firmy konsultingowej Hardnet.pl, który zyskał poparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamysł rozwiązania był prosty – stworzenie intuicyjnej w

obsłudze platformy internetowej, za pośrednictwem której możliwa będzie wymiana Zleceń i Ofert. Ogłoszenia zebrane w jednym miejscu, przypisane konkretnym kategoriom pozwalają na efektywną współpracę na linii ZleceniodawcaZleceniobiorca. Stanowiska te są wymienne – dana firma może utrzymywać w bazie zarówno Oferty, jak i Zlecenia, czyli być jednocześnie podmiotem poszukującym usługi i proponującym własne rozwiązania. Platforma przeznaczona jest także do użytku Klientom Finalnym – za jej pośrednictwem z powodzeniem mogą poszukiwać Dostawcy potrzebnej usługi lub produktu. MarketIT posiada także funkcjonalności sprzyjające resellingowi, czyli składaniu zamówień z poziomu firmy, która dane rozwiązanie udostępni swoim Klientom.

www.internetstandard.pl

Zarejestruj się w MarketIT

Platforma MarketIT powstaje w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To projekt firmy konsultingowej Hardnet.pl, która każdego dnia dba o to, by jej Klienci otrzymywali rozwiązania na najwyższym poziomie. Zarejestruj się na www.marketit.pl i w ramach promocji bezpłatnie korzystaj ze wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do rejestracji i oceny systemu. Hardnet.pl www.hardnet.pl ul.Gdańska 174/2 85–674 Bydgoszcz tel.(52) 366-77-58 fax (52) 552-40-31

88


RAPORT E-COMMERCE 2009

NeO24.pl: 2009 rok był dla nas przełomowy Jak w ciągu jednego roku zwiększyć przychody o 180%, a także jak przeżyć i zwyciężyć wśród wielu firm handlujących w sieci sprzętem elektronicznym? Rozmawiamy z Maciejem Idzikowskim, prezesem zarządu Neo24.pl sp. z o.o. Maciej Idzikowski prezes zarządu NeO24.pl sp. z o.o. W ubiegłym roku zwiększyliście przychody z 52 mln zł do prawie 146 mln zł. Jak udało się Wam osiągnąć tak imponującą dynamikę wzrostu? Dynamika faktycznie jest imponująca. Przez te wszystkie lata uczymy się rozpoznawać potrzeby naszych klientów i oferować im produkty, w atrakcyjnych cenach opakowanych w profesjonalnie przeprowadzoną transakcję. Mam wrażenie, że rok 2009 był dla nas przełomowy – użytkownicy internetu przekonali się do wartości, jakie niesie ze sobą marka NEO24.pl i coraz bardziej nam ufają. Postrzeganie marki w internecie ma, moim zdaniem, takie samo znaczenie, jak w świecie rzeczywistym. Oczywiście na nasz wzrost ma też wpływ sytuacja w branży commerce, która oparła się fali kryzysu, jaki dotknął inne gałęzie gospodarki. Handel sprzętem elektronicznym w sieci to ciężki kawałek chleba – duża konkurencja, niskie marże. Czym oprócz maksymalnego obniżania cen można przekonać potencjalnego klienta do zakupów? Polski klient e-commerce staje się coraz bardziej wymagający. Oczywiście cena,

niższa niż w sklepach naziemnych, jest niewątpliwie dużym magnesem przyciągającym użytkowników do zakupów w sieci. Klienci, ku naszemu zadowoleniu, coraz większą uwagę zwracają na jakość obsługi, dodatkowe usługi, możliwość skorzystania z fachowego doradztwa oraz obsługę posprzedażową. Tak naprawdę to właśnie te czynniki

Rok 2009 był dla nas przełomowy – użytkownicy internetu przekonali się do wartości, jakie niesie ze sobą marka NEO24.PL i coraz bardziej nam ufają. decydują i coraz bardziej będą decydować o wyborze sklepu. Oszczędność 10 zł bardzo często jest nieopłacalna w porównaniu do strat, które może ponieść klient kupując w niesprawdzonym sklepie. W naszym przypadku praca nad jakością obsługi jest celem nadrzędnym – o naszej skuteczności niech świadczą zdobyte trzy razy pod rząd Laury Klienta (2008-2010). Nie osiadamy jednak na laurach i zdajemy sobie sprawę z faktu, że proces

www.internetstandard.pl

obsługi klienta w naszej firmie musi być ciągle doskonalony. Dążymy do celu, którym jest stuprocentowe zadowolenie naszych klientów. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale stale identyfikujemy elementy procesu, które należy poprawić. Pomagają nam w tym nasi klienci (również ci, którzy wyrażają krytyczne opinie) – motywują nas do coraz lepszej pracy. Nie zamierzamy być jednorocznym liderem, ale każdego roku pragniemy dawać klientom pewność, że przeprowadzona transakcja zostanie profesjonalnie zrealizowana. Stosujecie różne formy marketingu i wsparcia sprzedaży (reklama banerowa, mailingi, płatne linki w wyszukiwarkach, obecność w porównywarkach cen). Które dają Wam największą konwersję? Wszystkie środki komunikacji traktujemy tak samo. Każde źródło pozyskiwania klienta jest dla nas ważne i w każdym miejscu, w którym pojawia się nasza działalność marketingowa, mamy swoją strategię i jasne cele do osiągnięcia. Fakt, że jesteście powiązani z siecią stacjonarnych sklepów (NEONET) utrudnia czy ułatwia Wam prowadzenie biznesu? Jesteśmy niezależnymi organizacjami, niemającymi części wspólnych.

89


RAPORT E-COMMERCE 2009

Oczywiście korzystamy z doświadczeń i wiedzy NEONET, który w moim odczuciu jest firmą o światowych standardach zarządzania. Co prawda nie wszystkie zasady i procesy obowiązujące w świecie „naziemnym” da się prosto przełożyć na rzeczywistość internetową, ale uważam, że taka symbioza stworzyła pozytywną „mieszankę wybuchową”, która doprowadziła nas do pozycji jednego z liderów rynku e-commerce w Polsce po niecałych 4 latach działalności.

branże czy ograniczycie się do elektroniki i tutaj będziecie umacniać swoją pozycję? Podstawą naszej działalności od pierwszego dnia działania jest Elektronika i AGD. Trudno odcinać się od korzeni. Nie mamy takiego zamiaru, bo wiemy, że każdego dnia jesteśmy coraz lepszymi specjalistami mogącymi służyć naszym klientom fachową poradą. Oczywiście oferta stale się zwiększa. Chcemy zaoferować klientowi możliwie najwięcej produktów z branż komplementarnych – od czasu uruchomienia sklepu wprowadziliśmy branże IT, Dom i ogród, Elektronarzędzia oraz Artykuły dla dzieci. Dbamy o to, żeby w każdej z nich zaproponować klientom atrakcyjną ofertę.

Obrót jest pochodną naszej wiarygodności, a nie celem samym w sobie. Pracujemy ciężko nad rozwojem naszego sklepu i marki NEO24.PL. Obrót przychodzi sam. daty złożenia zamówienia. Pozostałe 20% to produkty, w przypadku których informujemy klienta o dacie dostępności najpóźniej 2 dni po dokonaniu zamówienia. Przy naszej skali obrotu dostawa towaru do klienta jest również zadaniem dość trudnym. Na szczęście korzystamy z pomocy profesjonalistów – firma SCHENKER, z którą współpracujemy od początku istnienia sklepu NEO24.pl, również ciągle doskonali swoje usługi, dopasowując je do wciąż rosnących wymagań klientów.

Problemy z dostawcami i firmami kurierskimi to największa bolączka polskiego e-handlu. Czy Was też to dotyczy? Jeśli nie logistyka, to które obszary Waszej działalności wymagają ulepszeń? Logistyka istotnie jest wciąż największą bolączką polskiego e-commerce. Sprzedajemy ok. 20 tys. indeksów, z czego w magazynie mamy ok. 14 tys. Podstawową rzeczą jest rzetelna informacja, którą powinien otrzymać klient po złożeniu zamówienia. Staramy się tak zorganizować proces logistyczny, aby 80% naszej oferty dotarło do klienta w ciągu 2 dni od

Plany finansowe na 2010 rok? Przekroczycie 200 mln zł przychodu? Obrót jest pochodną naszej wiarygodności, a nie celem samym w sobie. Pracujemy ciężko nad rozwojem naszego sklepu i marki NEO24.pl. Obrót przychodzi sam. 

W jakim kierunku chcecie rozwijać Neo24.pl? Wejdziecie w nowe

Indywidualne roz

ka dego reklamodawcy

l

Grupy celowe

2 619 178 real users

COMPUTERWORLD

IDG.pl

odzwiedza witryny IDG !

PC World Internet Standard

Networld

( ród o: Megapanel/PBI, marzec 2010 ) CXO

BIURO REKLAMY I MARKETINGU IDG POLAND S.A.

Technologia Networld

COMPUTERWORLD

PC World

En

Prof

IDG.pl Internet Standard

CXO

International Data Group Poland SA ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa e-mail: reklama@idg.com.pl www.idg.com.pl Tel (22) 321 78 00 Fax (22) 321 78 88

Biznes

Biznes Technologia Rozrywka


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Usługi dla firm internetowych W czwartej części rankingu polskich firm internetowych analizujemy trzy branże: rynek internetowych agentów rozliczeniowych, dostawców rozwiązań informatycznych dla e-handlu, a także rynek hostingu i rejestracji domen.

C

zwarta kategoria w naszym katalogu przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi dla firm internetowych. Oczywiście mamy tu na myśli usługi, które również w jakiś sposób związane są z internetem. Firmy, które znalazły się w tej kategorii, podzieliliśmy ostatecznie na trzy mniejsze grupy. W pierwszej umieściliśmy internetowych agentów rozliczeniowych, w drugiej zebraliśmy firmy tworzące specjalistyczne oprogramowanie, ułatwiające prowadzenie działalności w sieci, do trzeciej natomiast trafiły przedsiębiorstwa świadczące usługi hostingu i rejestracji domen. Tylko dla ostatniej grupy udało się nam opracować tabelę rankingową. Zdobycie danych finansowych firm z dwóch pierwszych grup okazało się

niemożliwe – większość unika lub nie ma obowiązku składania rocznych sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie chciały też ujawnić tych informacji w naszej ankiecie, a nasze oszacowania przychodów były mało precyzyjne.

Płatności internetowe Wartość rynku W podgrupie „Płatności internetowe” znaleźli się głównie internetowi agenci rozliczeniowi, czyli firmy, które ułatwiają transferowanie środków pieniężnych między klientami a właścicielami internetowych sklepów i serwisów. Agent rozliczeniowy ma za zadanie przyjąć płatność od klienta, co można zrealizować na kilka różnych sposobów – kartą płatniczą lub kredytową, szybkim przelewem

www.internetstandard.pl

czy np. korzystając z elektronicznej portmonetki (PayPal, Moneybookers), poinformować o tym fakcie firmę, na rzecz której dokonywana jest płatność, i przekazać środki na jej konto, najczęściej tradycyjnym przelewem bankowym. Istotne są tutaj dwa aspekty: klient ma do wyboru kilka różnych opcji płatności, a druga strona transakcji nie musi czekać z realizacją zamówionej usługi – może ją zrealizować od razu, gdy otrzyma potwierdzenie przyjęcia środków od agenta rozliczeniowego. Jak wygląda w Polsce internetowy rynek usług bankowych? Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec ubiegłego roku liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w naszym kraju wyniosła 8,4 mln (o ponad milion

91


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

www.internetstandard.pl

Partner wydania

92


RAPORT INTERNET 2K10

więcej niż przed rokiem), z czego 930 tys. to małe i średnie przedsiębiorstwa, a 104 tys. to duzi klienci korporacyjni. Liczba klientów, z którymi banki mają podpisaną umowę na tego rodzaju usługi, przekroczyła już 14 mln. Wartość przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w ubiegłym roku przez klientów bankowości elektronicznej sięgała 44 mld zł, a klienci indywidualni (osoby fizyczne) dokonywali średnio 8 takich transakcji w ciągu miesiąca. Oczywiście łączna liczba i wartość wykonanych przelewów internetowych ma niewiele wspólnego z samą branżą internetową. Polski rynek e-commerce szacowany jest na nieco ponad 13 mld zł obrotu w 2009 r., ale trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu znaczna część kupujących w sklepach internetowych i na platformach aukcyjnych decyduje się na płatność gotówką przy odbiorze towaru, część płaci też na poczcie lub w stacjonarnej placówce banku. Z kolei przychody wydawców polskich serwisów internetowych z płatnych usług to kwota rzędu kilkudziesięciu-kilkuset mln zł.

Na koniec ubiegłego roku liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w naszym kraju wyniosła 8,4 mln, o ponad milion więcej niż przed rokiem. Wartość przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w ubiegłym roku przez klientów bankowości elektronicznej sięgała 44 mld zł.

Partner merytoryczny

W 2009 r. Polacy wykonali prawie 3,4 mln internetowych transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 691 mln zł. To nadal tylko niecały 1% wartości wszystkich transakcji kartowych przeprowadzonych w tym okresie w naszym kraju. Z jednej strony mamy 44 mld zł będące przeciętną wartością wszystkich przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w Polsce w 2009 r., z drugiej zaś kwotę, która z pewnością jest znacznie niższa niż szacowane 13 mld zł obrotu krajowego rynku e-handlu. O jaki rynek walczą więc internetowi agenci rozliczeniowi? Jak twierdzą przedstawiciele największych firm z tej branży, handel online i opłaty za usługi internetowe to tylko niewielki wycinek tortu, który ich interesuje. Ten wycinek ma na razie jednak kluczowe znaczenie. Wprawdzie trudno oszacować kwotę przelewów internetowych, którymi opłacono w ubiegłym roku rozmaite transakcje w polskich sklepach i serwisach internetowych, ale znana jest liczba i wartość transakcji internetowych przeprowadzonych za pomocą kart płatniczych. Jak informuje Narodowy Bank Polski, w 2009 r. Polacy wykonali prawie 3,4 mln takich operacji o łącznej wartości 691 mln zł (wzrost o 14,5% w porównaniu z 2008 r.). To nadal tylko niecały 1% wartości wszystkich transakcji kartowych przeprowadzonych w tym okresie w naszym kraju, ale warto zauważyć, że po słabszym 2008 roku w kolejnych kwartałach 2009 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w sieci wyraźnie rosła.

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Największe firmy

PayU, właściciel systemu Platnosci.pl, informował jakiś czas temu, że w 2009 r. obsłużył transakcje o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Firma obsługuje obecnie około 5 tys. klientów – właścicieli sklepów i serwisów internetowych, do tego grona możemy zaliczyć również użytkowników platformy Allegro.pl. W ubiegłym roku obsługiwana przez PayU usługa „Płacę z Allegro” nie była jeszcze obowiązkowym elementem transakcji aukcyjnej (na aukcjach, w których jedyną dostępną metodą płatności jest przelew), ale na pewno część użytkowników z niej korzystała. Niektórzy przedstawiciele branży szacują, że transakcje dokonane przez osoby fizyczne stanowiły więcej niż połowę ubiegłorocznego obrotu PayU – spółka nie chciała się do tego odnieść. Jak miliardowy obrót przekłada się na przychody? Internetowi agenci rozliczeniowi zarabiają na prowizji liczonej od wartości każdej transakcji, zazwyczaj jest to 2–3% od przekazywanej kwoty. Przeważnie też im większe obroty generuje współpracująca firma, tym prowizja jest niższa. Prosta arytmetyka pozwala zatem oszacować ubiegłoroczne przychody PayU na 20-30 mln zł. Spółka, mimo prawnego obowiązku, nie składa sprawozdań finansowych w KRS-ie, więc musimy poprzestać na szacunkach. Z przedsiębiorstw działających na polskim rynku internetowych płatności poza PayU zauważalny udział w rynku mają też takie podmioty, jak Dotpay, Dialcom24 (Przelewy24.pl),

Internetowi agenci rozliczeniowi zarabiają na prowizji liczonej od wartości każdej transakcji, zazwyczaj jest to 2-3% od przekazywanej kwoty. 93


Artykuł reklamowy RAPORT INTERNET 2K10

Ecard i First Data Poland (Polcard). Ecard SA jako spółka giełdowa musi publikować swoje sprawozdania finansowe, a więc jej wyniki są znane. W 2009 r. zwiększyła swoje przychody z 16,2 mln zł do 25,8 mln zł, z czego 5,7 mln zł osiągnęła z rozliczania transakcji internetowych (4,4 mln zł rok wcześniej). Łączna wartość prowizji uzyskanych w tym okresie przez Dotpay i Dialcom24 wyniosła prawdopodobnie od kilku do kilkunastu mln zł w obu przypadkach, zaś First Data Poland SA mogła z tego tytułu osiągnąć 10-20 mln zł.

Łączną wartość przychodów internetowych agentów rozliczeniowych w ubiegłym roku można szacować na 50–70 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie te kwoty, łączną wartość przychodów internetowych agentów rozliczeniowych w 2009 r. można szacować na 50-70 mln zł.

Oprogramowanie

Druga z podgrup w kategorii „Usługi dla firm internetowych” miała być przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją i dystrybucją specjalistycznego oprogramowania, ułatwiającego prowadzenie internetowego biznesu. Pomysł na wydzielenie podgrupy „Oprogramowanie” okazał się trochę niefortunny. W nadesłanych ankietach często wybierały ją agencje interaktywne oraz firmy oferujące rozmaite usługi programistyczne i gotowe oprogramowanie, przeznaczone nie tylko dla przedsiębiorstw osiągających przychody z szeroko rozumianej działalności internetowej. Prawdopodobnie powinniśmy taką podgrupę stworzyć w kategorii „Marketing i reklama internetowa” i umieścić tam firmy klasyfikowane jako agencje interaktywne, ale koncentrujące się bardziej na usługach IT niż na kreacji. W tym miejscu ograniczymy naszą analizę do producentów oprogramowania dla sklepów internetowych, a ściślej – produktów gotowych.

Wartość rynku

Każdy sklep internetowy wymaga do działania specjalistycznego systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2009 r. liczba witryn umożliwiających złożenie zamówienia online na różne towary mogła się zbliżyć do 10 tys., rynek oprogramowania dla e-handlu jest w Polsce całkiem spory. Podobnie jak przed rokiem, na potrzeby naszych badań przygotowaliśmy własną bazę polskich sklepów internetowych. Do czasu publikacji raportu „Internet 2k10” dysponowaliśmy liczącą 9957 rekordów wstępną wersją bazy, która nie została jeszcze oczyszczona z duplikatów i niedziałających adresów. Przypuszczalnie po wykonaniu tych czynności z katalogu powinno zniknąć kilkaset witryn.

Partner wydania

W SIECI LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO Juliusz Stawiński Doradca Zarządu ds. Rynku eCard S.A. Agent Rozliczeniowy www.ecard.pl

Każdy Klient sklepu czy serwisu internetowego oferującego możliwość nabycia towaru bądź usługi zastanawia się niejednokrotnie, czy dokonując transakcji ma pewność bezpieczeństwa swoich danych. Mimo obaw (szczególnie osób, które zdecydowały się na zakup w Internecie po raz pierwszy), obroty polskich sklepów internetowych systematycznie rosną. Świadczy to o coraz większym zaufaniu konsumentów: tak do podmiotów oferujących swoje towary i usługi w Sieci, jak i do nowoczesnych form płatności. Dokonując transakcji należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności. Nie mamy oczywiście obaw zamawiając towar w sklepie, który istnieje na rynku od kilku lat czy ma rozpoznawalną markę. Często jednak trafiamy na sklep czy serwis, o którym nic nie wiemy. Warto w takim wypadku samodzielnie sprawdzić, czy podmiot gospodarczy prowadzący sklep podał szczegółowe dane kontaktowe na stronie, czy sklep posiada regulamin i jaki jest tryb składania reklamacji, jakie są opłaty i warunki zakupu. Należy również sprawdzić, jak wygląda sprawa wysyłki towaru i terminy z tym związane. Jeżeli sklep umożliwia odbiór osobisty towaru, oznacza to najczęściej, że firma rzeczywiście istnieje i jest wiarygodna. eCard S.A. jako dostawca rozwiązań płatności w Internecie, podpisując ze sklepami umowy na obsługę transakcji, każdorazowo weryfikuje sklep przed zawarciem umowy. Wymaga wielu istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji, których umieszczenie na stronie internetowej sklepu podnosi bezpieczeństwo obsługi transakcji, przez co bezpieczeństwo samego Klienta dokonującego zakupu. Klient każdorazowo widząc logo eCard S.A. na stronie sklepu może mieć pewność, że jest to sprawdzony i wiarygodny partner.

eCard S.A. Biuro Handlowe Ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Tel. 22 493 44 90 Fax. 22 493 44 00 www.ecard.pl

94


RAPORT INTERNET 2K10

Ile polskich firm handlujących w sieci używa własnych systemów informatycznych, ile decyduje się na oprogramowanie przygotowane na indywidualne zamówienie, a ile korzysta z produktów „pudełkowych”? W raporcie „e-commerce 2009” zadaliśmy firmom takie pytanie. Na własnych rozwiązań pracowała w 2008 r. prawie jedna czwarta przebadanych sklepów, 23% ankietowanych używało gotowych lub samodzielnie zmodyfikowanych rozwiązań na licencji open source, a największa grupa, licząca 54% podmiotów, wybrała platformy sklepowe, rozwiązania „pudełkowe” bądź zleciła przygotowanie oprogramowania zewnętrznej firmie.

Co najmniej 3,9 tys. polskich sklepów internetowych używa obecnie oprogramowania „pudełkowego” lub wykorzystuje platformy handlowe. W marcu 2009 r. zidentyfikowaliśmy oprogramowanie 43% z 7,2 tys. sklepów obecnych wówczas w naszej bazie. W czerwcu 2010 r. powtórzyliśmy to badanie i tym razem w katalogu liczącym już prawie 10 tys. adresów udało się nam rozpoznać systemy i platformy handlowe wykorzystywane w 4 tys. internetowych punktach handlowych. Jak wcześniej wspomnieliśmy, badanie zostało przeprowadzone na „nieoczyszczonej” wersji bazy, a więc wyniki mogą być obarczone niewielkim błędem. Ile wart jest rynek gotowych rozwiązań dla e-commerce? Sprawdźmy najpierw, które systemy są wśród handlujących w sieci firm najpopularniejsze.

Największe firmy

Gotowe systemy do obsługi internetowego handlu możemy podzielić na

Partner merytoryczny

Partner wydania

Udzia³ w rynku oprogramowania dla polskich sklepów internetowych (estymacja) 11,6

SOTESHOP

11,1

KQS.store

13,8 13,4

9,2 8,6

Shoper.pl

8,5

iStore.pl 5,9

osCommerce

9,3

8,9

5,6 5,0 5,6 5,1

IAI-Shop.com Home.pl Business Shop oscGold

5,5

3,3

5,1

Otwarte24.pl

6,0

4,1 3,9

OpenSolution.org (%) 0

2

4

6

8

czerwiec 2010

10

12

14

16

marzec 2009

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r., czerwiec 2010 r.

rozwiązania „pudełkowe” – pieniądze wydajemy jednorazowo (ew. na aktualizacje) i sami troszczymy się o hosting witryny sklepu; bezpłatne oprogramowanie dostępne na licencji open source oraz platformy handlowe, czyli połączenie oprogramowania z usługą hostingu – w tym przypadku przeważnie płacimy co miesiąc procentową prowizję od wartości wygenerowanego przez sklep obrotu. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych w 2010 r. gotowych rozwiązań dla e-handlu znalazły się cztery rozwiązania „pudełkowe” (SOTESHOP, KQS.store, Shoper.pl, oscGold), dwa systemy open source (osCommerce, OpenSoluton.org) i cztery platformy sklepowe (iStore.pl, IAI-Shop.com, Home.pl Business Shop, Otwarte24.pl). Podobnie jak przed rokiem, największą popularnością cieszyły się trzy produkty z pierwszej grupy – SOTESHOP, KQS.store i Shoper.pl – choć udział rynkowy dwóch pierwszych wyraźnie się zmniejszył. Z systemów „pudeł-

www.internetstandard.pl

Trzy najpopularniejsze w Polsce gotowe rozwiązania do obsługi handlu internetowego to podobnie jak przed rokiem SOTESHOP, KQS.store i Shoper.pl. kowych” najwięcej zyskał oscGold wykorzystywany w 2010 r. przez 5,5% sklepów (wzrost 2,2 pkt proc.). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosło zainteresowanie platformami handlowymi IAI-Shop.com i Home.pl Business Shop, zmalał natomiast udział iStore.pl (QXL Poland) i Otwarte24.pl (Grupa O2.pl). Od marca 2009 r. do czerwca 2010 r. zmniejszył się odsetek sklepów wykorzystujących oprogramowanie osCommerce, a zainteresowanie darmowym systemem OpenSolution.org tylko nieznacznie się zwiększyło.

95


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Wybierz najlepsze rozwiÄ&#x2026;zania:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

www.internetstandard.pl

96


RAPORT INTERNET 2K10

Jak to siÄ&#x2122; przekĹ&#x201A;ada na przychody firm oferujÄ&#x2026;cych poszczegĂłlne rozwiÄ&#x2026;zania? Szacowanie wartoĹ&#x203A;ci ich sprzedaĹźy nie jest Ĺ&#x201A;atwe, zwĹ&#x201A;aszcza gdy mĂłwimy o rozwiÄ&#x2026;zaniach â&#x20AC;&#x17E;pudeĹ&#x201A;kowychâ&#x20AC;?. Praktyka pokazuje, Ĺźe producenci oprogramowania sprzedajÄ&#x2026; duĹźo wiÄ&#x2122;cej licencji niĹź mogĹ&#x201A;oby to wynikaÄ&#x2021; z naszego badania. Spora czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; klientĂłw decyduje siÄ&#x2122; na zakup, ale albo rezygnuje później z uruchomienia sklepu, albo teĹź szybko wypada z biznesu. W naszej bazie naliczyliĹ&#x203A;my 449 witryn dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na najpopularniejszym w zestawieniu oprogramowaniu SOTESHOP, jednoczeĹ&#x203A;nie wiemy teĹź, Ĺźe firma Sote sprzedaĹ&#x201A;a w 2008 r. ponad 800 licencji. Z innymi rozwiÄ&#x2026;zaniami â&#x20AC;&#x17E;pudeĹ&#x201A;kowymiâ&#x20AC;? moĹźe byÄ&#x2021; podobnie. Przychody wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli platform handlowych moĹźna szacowaÄ&#x2021; na podstawie liczby obsĹ&#x201A;ugiwanych witryn, przypuszczalnej Ĺ&#x203A;redniej sprzedaĹźy

Partner merytoryczny

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; polskiego rynku gotowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla e-handlu w 2009 r. mogĹ&#x201A;a wynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; okoĹ&#x201A;o 15â&#x20AC;&#x201C;20 mln zĹ&#x201A;. pojedynczego sklepu i Ĺ&#x203A;redniej prowizji od obrotu. MoĹźna teĹź odnieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; do wynikĂłw IAI SA (platforma IAIShop.com), ktĂłra od niedawna notowana jest na rynku NewConnect i publikuje swoje sprawozdania finansowe. W 2009 r. firma osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a 2,1 mln zĹ&#x201A; przychodu netto, co oznacza wzrost o okoĹ&#x201A;o 40% w porĂłwnaniu do roku poprzedniego. Cztery najpopularniejsze rozwiÄ&#x2026;zania z pierwszej dziesiÄ&#x2026;tki prezentowanej na wykresie prawdopodobnie nie przynoszÄ&#x2026; swoim wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicielem duĹźo wyĹźszych kwot. DoliczajÄ&#x2026;c przychody mniejszych firm, ktĂłre w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci

Partner wydania

osiÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; sprzedaĹź rzÄ&#x2122;du kilkuset tys. zĹ&#x201A; rocznie, moĹźemy oszacowaÄ&#x2021; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; polskiego rynku gotowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; dla e-commerce na okoĹ&#x201A;o 15â&#x20AC;&#x201C;20 mln zĹ&#x201A; w 2009 r.

Hosting i domeny

WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rynku

Jakie obroty generuje polski rynek usĹ&#x201A;ug hostingowych? Trudno powiedzieÄ&#x2021;, gdyĹź jak ustaliliĹ&#x203A;my, do tej pory nie podjÄ&#x2122;to ani jednej prĂłby dokĹ&#x201A;adnego zbadania tego rynku. Na poczÄ&#x2026;tku wypadaĹ&#x201A;oby okreĹ&#x203A;liÄ&#x2021;, co rozumiemy pod pojÄ&#x2122;ciem â&#x20AC;&#x17E;usĹ&#x201A;ugi hostingowejâ&#x20AC;?. NajwiÄ&#x2122;ksze firmy z branĹźy oferujÄ&#x2026; peĹ&#x201A;en wachlarz usĹ&#x201A;ug, z ktĂłrych najwaĹźniejsze to utrzymywanie skrzynek pocztowych, serwery wirtualne, serwery dedykowane i kolokacja. WaĹźnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; biznesu sÄ&#x2026; takĹźe usĹ&#x201A;ugi rejestracji domen, ktĂłre jednak moĹźemy uznaÄ&#x2021; za oddzielny rynek â&#x20AC;&#x201C; prawie wszyscy dostawcy hostingu oferujÄ&#x2026;

ArtykuĹ&#x201A; reklamowy

+BLT[ZCLPJCF[LPT[UPXPTLPNFSDKBMJ[PXBÇ&#x20AC;TFSXJTJOUFSOFUPXZ zawsze blisko Ciebie

F$PNNFSDFOBTLSĂ&#x201C;UZ &YUFOEFE4JUFTUPVOJLBMOBOBQPMTLJN SZOLVVTÂ?VHBPGFSPXBOBQS[F[TLMFQJOUFS OFUPXZLPMQPSUFSQM1PMFHBPOBOBVSVDIP NJFOJVJPCTÂ?VE[FTLMFQVJOUFSOFUPXFHP XFXTLB[BOFKQS[F[QBSUOFSBCJ[OFTPXFHP EPNFOJF 6SVDIPNJFOJFFTLMFQVUSXBǧSFEOJPEXB UZHPEOJFJOJFHFOFSVKFÇťBEOZDILPT[UĂ&#x201C;X QPTUSPOJFĂŞSNZ LUĂ&#x201C;SBLPS[ZTUB[UFKVTÂ?VHJ ;PGFSUZLPMQPSUFSQMLPS[ZTUBKĆžD[PÂ?PXJXZ EBXDZ NJO"YFM4QSJOHFS1PMTLB &EJQSFTTF 1PMTLB ( +PSB[QPOBETFSXJTĂ&#x201C;XJOUFSOF UPXZDINJO#JCMJPOFULB $IJQQM %[JFOOJL *OUFSOBVUĂ&#x201C;XJ(SBOJDFQM m8ESPÇťFOJF&YUFOEFE4JUFTUPQSPTUZTQPTĂ&#x201C;C NPOFUZ[PXBOJBSVDIVXTFSXJTJF LUĂ&#x201C;SZXD[F ǧOJFKNJBÂ?OJFLPNFSDZKOZDIBSBLUFSmNĂ&#x201C;XJ 3PCFSU4PÂ?LJFXJD[ QFÂ?OPNPDOJL[BS[ĆžEV ETTUSBUFHJJJSP[XPKVX,PMQPSUFS[FFCJ[ OFTmTQĂ&#x201C;Â?DF LUĂ&#x201C;SBKFTUXÂ?BǧDJDJFMFNTLMFQV LPMQPSUFSQMm4QS[FEBÇťHFOFSPXBOBQS[F[ XTQĂ&#x201C;Â?QSBDVKĆžDF[OBNJTFSXJTZEZOBNJD[OJF SPǧOJF DPEBKFXZNJFSOFLPS[ZǧDJĂŞOBOTP XFOBT[ZNQBSUOFSPN8ESPÇťFOJFUBLJFHP SP[XJĆž[BOJBtOBXÂ?BTOĆžSÇ&#x2039;LÇ&#x2039;uCZÂ?PCZEMBOJDI LPT[UPXOFJD[BTPDIÂ?POOF"NZ E[JÇ&#x2039;LJOB

T[ZNXJFMPMFUOJNEPǧXJBED[FOJPNJQPTJBEB OFKUFDIOPMPHJJ CF[LPT[UPXP[BQFXOJBNZJN CPHBUĆžPGFSUÇ&#x2039;JEPCSFXBSVOLJIBOEMPXF 4LMFQZPQBSUFOBUFDIOPMPHJJLPMQPSUFSQM TĆžXQFÂ?OJEPTUPTPXBOFHSBĂŞD[OJFEPXZNP HĂ&#x201C;XCJ[OFTPXFHPQBSUOFSB XQS[ZQBELVKVÇť GVOLDKPOVKĆžDZDITFSXJTĂ&#x201C;XXZHMĆžEBKĆžKBLJDI JOUFHSBMOBD[Ç&#x2039;ǧÇ&#x20AC;%[JÇ&#x2039;LJVTÂ?VE[F&YUFOEFE 4JUFTXÂ?BǧDJDJFMFQPSUBMJJTFSXJTĂ&#x201C;XNPHĆž QS[FETUBXJÇ&#x20AC;TXPJNVÇťZULPXOJLPNCPHBUĆž PGFSUÇ&#x2039;IBOEMPXĆžQS[ZKFEOPD[FTOZN[BDIP XBOJVTXPKFKEPNFOZ MBZPVUVJOJF[BMFÇťOPǧDJ .BKĆžUFÇťHXBSBODKÇ&#x2039;QFÂ?OFHPCF[QJFD[FÇ?TUXB JTVXFSFOOPǧDJCB[XÂ?BTOZDIVÇťZULPXOJLĂ&#x201C;X 0GFSPXBOZQS[F[LPMQPSUFSBQMVOJXFSTBMOZ BTPSUZNFOUQP[XBMBOBQS[ZHPUPXBOJFPGFSUZ EPQBTPXBOFKEPQSBXJFLBÇťEFKUFNBUZLJ TFSXJTV m#BSE[PJTUPUOZNBSHVNFOUFN QS[FNB XJBKĆžDZN[BTLPS[ZTUBOJFN[&YUFOEFE4JUFT

PGFSPXBOFHPQS[F[LPMQPSUFSQMKFTUGBLU  ÇťFOJFUZMLP[ZTLVKFNZEPEBULPXFÇşSĂ&#x201C;EÂ?P QS[ZDIPEĂ&#x201C;X MFD[EBKFNZOBT[ZNVÇťZULPX OJLPNNPÇťMJXPǧÇ&#x20AC;TLPS[ZTUBOJB[OPXFK GVOLDKPOBMOPǧDJmQPELSFǧMB3BGBÂ?,BNJÇ?TLJ ["YFM4QSJOHFSm8TQĂ&#x201C;Â?QSBDB[LPMQPSUFSQM EBKFVÇťZULPXOJLPNOBT[ZDITFSXJTĂ&#x201C;XEPTUÇ&#x2039;Q EPUZTJÇ&#x2039;DZQP[ZDKJ QS[FEFXT[ZTULJN LTJƞǝFL QÂ?ZU$% ĂŞMNĂ&#x201C;X HJFSJQSPHSBNĂ&#x201C;X NVMUJNFEJBMOZDI%[JÇ&#x2039;LJVTÂ?VE[F&YUFOEFE 4JUFTVÇťZULPXOJDZNPHĆžSPCJÇ&#x20AC;[BLVQZ  BDPXBÇťOJFKT[F QPEOBT[ĆžNBSLĆž LPMQPSUFSQM[BQFXOJB r OBS[Ç&#x2039;E[JBJOUFHSBDZKOF r XZLPS[ZTUBOJFOBS[Ç&#x2039;E[JXZT[VLJXBOJB /FU4QSJOUQM r QFÂ?OĆžPCTÂ?VHÇ&#x2039;MPHJTUZD[OĆžLMJFOUĂ&#x201C;XTLMFQV JOUFSOFUPXFHP r #JVSP0CTÂ?VHJ,MJFOUB r VEPTUÇ&#x2039;QOJFOJFXÂ?BTOZDITFSXFSĂ&#x201C;XJÂ?ĆžD[ r QSPTUFJUSBOTQBSFOUOFSP[MJD[FOJB

%FGJOJDKB&YUFOEFE4JUFT 6EPTUÇ&#x2039;QOJFOJF[BEBSNPQFÂ?OPXBSUPǧDJPXFHPTLMFQVXMBZPVDJFJ[QSPEVLUBNJ EPTUPTPXBOZNJEPXZNPHĂ&#x201C;XQBSUOFSBXFXTLB[BOFKEPNFOJFQS[ZXTQĂ&#x201C;Â?QSBDZSP[MJ D[BOFKXNPEFMVQSPXJ[KJPETQS[FEBÇťZ www.internetstandard.pl

97


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

W 2009 r. polskie rynek usług hostingowych mógł osiągnąć obroty rzędu 120 mln zł. Wartość rynku usług rejestracji i utrzymania domen szacowana jest na 100 mln zł, z czego około 40% mogą stanowić przychody NASK. rejestrację domen, ale nie wszyscy rejestratorzy zajmują się hostingiem. Dostawców usług hostingowych warto podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy firmy, które pobierają opłaty za swoje usługi bezpośrednio od swoich klientów, w drugiej natomiast znajdą się dostawcy darmowego hostingu, którzy czerpią przychody z emisji reklam w utrzymywanych serwisach. Druga grupa leży w zasadzie poza obszarem naszych zainteresowań – dla tych przedsiębiorstw ważny jest przede wszystkim rynek reklamy online.

Partner wydania

Liczba aktywnych nazw domeny .PL w DNS 1 800 000

600 000

2008

1 kw. 2009

1 629 929

2007

1 538 742

1 370 942

800 000

1 323 454

1 000 000

557 091

1 200 000

762 656

1 400 000

1 438 023

1 600 000

400 000 200 000 0

2006

2 kw. 2009

3 kw. 2009

4 kw. 2009

ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r.

Co dalej? Aby oszacować łączne przychody polskich firm ze sprzedaży usług hostingowych należałoby zsumować ich obroty i odjąć tę ich część, która pochodziła z usług rejestracji domen. Warto zatem w pierwszej kolejności przeanalizować polski rynek rejestratorów. Tę część branży od pewnego czasu stara się badać NASK, choć z oczywistych względów w swoich badaniach uwzględnia tylko domeny z końcówką .PL. Ponieważ jednak rejestracja i utrzymywanie tych domen generuje gros obrotów polskich rejestratorów,

dane NASK na pewno mają też przełożenie na cały krajowy rynek domenowy. Na koniec ubiegłego roku całkowita liczba aktywnych domen .PL wyniosła 1,63 mln (wzrost o 23,4% r/r), z czego prawie 880 tys. to domeny zarejestrowane po raz pierwszy w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Biorąc pod uwagę fakt, że około 97% domen .PL obsługują partnerzy NASK i uwzględniając oficjalny cennik tej instytucji, wartość jej przychodu z usług rejestracji domen szacujemy na około 40 mln zł. Z drugiej strony, Marcin Kuźmierz pełniący funkcję dyrektora zarządzającego w Home.pl sp.j.,

Firmy oferujące usługi hostingowe i rejestratorzy domen Pozycja w rankingu

Nazwa firmy

2009 2008 1

1

2 4 3 8 6 7 5 9 10 11 12 13 16 14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

16

17

17

Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j. NetArt SA S.K.A. KEI Jump sp.j. ATM SA Ogicom sp. z o.o. Az.pl sp.j. Beyond.pl sp. z o.o. OVH sp. z o.o. Agnat sp. z o.o. Domainmaker sp. z o.o. Domeny.pl sp. z o.o. Active 24 sp. z o.o. OF.PL sp. z o.o. HostingCenter sp. z o.o. Hostersi sp. z o.o. Sisco IT Group Polska sp. z o.o. IQ Pl sp. z o.o.

* dane szacunkowe

Przychody netto (2009) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

48 701

48 701

192 450 9 633

Przychody netto (2008) ogółem (tys. zł)

internet (tys. zł)

39 310

39 310

32 500* 13 000* 21 660 188  795 9 385 9 165 10 000* 9 500* 8 242 11 000* 7 310 5 000* 4 412 4 100* 3 570 3 400* 3 300* 2 700* 1 400* 1 304 1 600* 1 461

27 000* 11 500* 11 408 8 846 8 000* 75 00* 7 310 4 412 3 570 3 100* 3 000* 2 400* 1  304 1 300*

1 500* 1 200*

1 262

Wynik netto (2009)

Wynik netto (2008)

Kapitał własny (2009)

Kapitał własny (2008)

Aktywa razem (2009)

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

9 979

10 388 898

10 979

Aktywa razem (2008) Adres strony WWW tys. zł 13 890 home.pl

10 452 247 834 233 543 317 972 334 742 1 529 1 754 1 943 4 497 3 133

1 262 1 000* www.internetstandard.pl

1997

netart.pl kei.pl atm.com.pl ogicom.pl az.pl beyond.pl ovh.pl domena.pl domainmaker.pl domeny.pl active24.pl of.pl hostingcenter.pl hostersi.pl

190 95 274 32

2 119 267 1 100 758

16 742 1 679 1 891 1 352

3

125

586

12

178

454 sisco.com.pl iq.pl

Rok powstania

98

1997 2002 1994 2002 1996 2007 2004 2002 2003 2003 2005 2003 1999 2007 1995 2000


RAPORT INTERNET 2K10

Na koniec ubiegłego roku całkowita liczba aktywnych domen .PL wyniosła 1,63 mln. uważa (patrz wywiad w dalszej części raportu), że obroty całego polskiego rynku rejestracji i utrzymania domen to około 100 mln zł rocznie, wliczając przychody NASK. Zakładając, że to oszacowanie może odpowiadać rzeczywistej wartości rynku, około 60 mln zł ze sprzedaży takich usług przypada na partnerów NASK. W 2009 r. łączne przychody polskich firm hostingowych obecnych w naszej tabeli rankingowej mogły wynieść około 180 mln zł. Odejmując od tej kwoty 60 mln zł, czyli szacowaną wartość sprzedaży usług rejestracji i utrzymania domen, zostaje nam około 120 mln zł na usługi hostingowe i poboczną działalność dostawców hostingu (np. pakiety zawierające oprócz hostingu oprogramowanie serwisu czy sklepu internetowego). Trzeba jednak dodać, że ze względu na trudności ze zdobyciem danych w naszym rankingu zabrakło kilku ważniejszych firm, głównie firm telekomunikacyjnych oferujących usługi kolokacji, a przychody za 2009 rok dla większości przedsiębiorstw obecnych w zestawieniu zostały przez nas oszacowane.

Liczba firm

Partner merytoryczny

my natomiast naliczyliśmy 48 organizacji, które prawdopodobnie mają największy udział w obrotach rynku. Usługi hostingowe oferuje też całkiem sporo małych, jednoosobowych firm, które wynajmują tanie serwery za granicą i odsprzedają przestrzeń dyskową klientom z Polski, doliczając sobie oczywiście pewną marżę. Niestety tutaj rejestr REGON do niczego się nam nie przyda. Wprawdzie znajdziemy w nim 5 tys. przedsiębiorstw przypisanych do podklasy PKD 63 11 Z „przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność”, sprawdziliśmy jednak, że słowo „hosting” w tej definicji ma niewiele wspólnego z rynkiem usług hostingowych – podklasę 63 11 Z wybierają firmy prowadzące bardzo zróżnicowaną działalność.

Geografia rynku

Ze względu na niewielką liczbę firm w tej grupie, przygotowaliśmy tylko jedną mapę, na której znalazły się wszystkie przedsiębiorstwa z naszego katalogu. Jak widać, dwaj liderzy rynku usług hostin-

gowych – Home.pl i NetArt – mają siedziby poza stolicą, pierwsza firma ulokowała się w Szczecinie, druga zaś w Krakowie. W Warszawie swoje biuro ma natomiast trzecia w rankingu spółka ATM. Najważniejsze polskie przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą usług hostingowych i rejestracji domen działają tylko w kilku regionach kraju. Najwięcej znajdziemy ich w województwie śląskim, choć są to głównie małe firmy. Trzy większe podmioty z branży działają też w Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu, a żadnego liczącego się dostawcy usług hostingowych nie znajdziemy w województwach opolskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Dwaj liderzy rynku usług hostingowych działają poza Warszawą. Home.pl ma siedzibę w Szczecinie, a NetArt w Krakowie.

Geografia rynku: baza firm i liderzy rynku usług hostingowych*

Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j.

Ile podmiotów działa na polskim rynku hostingu i rejestracji domen? Odpowiedź ponownie próbowaliśmy znaleźć, zaglądając najpierw do dedykowanych branży katalogów firm. Baza serwisu PolskiHosting.pl liczy 34 wpisy, a w katalogu Hostingi.pl jest ich 60. W czerwcu 2010 r. na liście partnerów NASK było 58 przedsiębiorstw z Polski,

Na polskim rynku usług hostingowych i rejestracji domen liczy się mniej niż 50 przedsiębiorstw.

Partner wydania

ATM SA

NetArt SA S.K.A.

* na podstawie rankingu za 2009 r.

www.internetstandard.pl

Źródło: Baza i ranking firm internetowych 2009, Internet Standard, czerwiec 2010 r.

99


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Formy prawne: rynek us³ug hostingowych

Formy w³asnoœci: rynek us³ug hostingowych

4,3%

Formy w³asnoœci: liderzy rynku us³ug hostingowych 12,5%

10,9%

6,5%

8,7%

10,9% 8,7%

Partner wydania

12,5%

10,9%

52,2%

69,6%

12,5%

62,5%

17,4% W³asnoœæ krajowych osób fizycznych

Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spó³ki akcyjne Spó³ki cywilne

W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

W³asnoœæ krajowych osób fizycznych W³asnoœæ prywatna krajowa pozosta³a W³asnoœæ zagraniczna Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Spó³ki jawne Pozosta³e ród³o: Baza polskich firm internetowych 2009 (Internet Standard), Rejestr REGON (GUS), czerwiec 2010 r.

Równo 80% firm hostingowych z naszego katalogu znajduje się pod kontrolą polskiego kapitału. Struktura własnościowa, formy prawne

Równo 80% firm hostingowych z naszego katalogu znajduje się pod kontrolą polskiego kapitału. Tylko 4 z 48 analizowanych przedsiębiorstw są własnością zagraniczną, a pozostałe firmy stanowiły

własność mieszaną. Zrezygnowaliśmy z publikowania oddzielnego wykresu dla firm z tabeli rankingowej – różnice były bardzo niewielkie. Wśród przedsiębiorstw działających w analizowanej branży, najchętniej wybieraną formą prawną była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a tylko 17% firm to jednoosobowe działalności gospodarcze. Stosunkowo popularna jest też spółka cywilna – w tej formie działa około 11% dostawców usług hostingowych.

Największe firmy

W tabeli rankingowej zebraliśmy dane finansowe dla 17 podmiotów działających na krajowym rynku hostingu i rejestracji domen internetowych. Ich łączne przychody mogły się zwiększyć w ubiegłym roku ze 142 mln zł do niecałych 180 mln zł (wzrost o 26,7%). Należy

Liderem polskiego rynku usług hostingowych w 2009 r. była firma Home.pl z 49 mln zł przychodu. Drugie miejsce zajął krakowski jednak zwrócić uwagę na to, że przeważająca część kwot za 2009 rok to wartości szacunkowe. Skąd się wzięły te oszacowania? Wykorzystaliśmy informacje pochodzące z raportów NASK o polskim rynku rejestracji domen, a także wyniki własnych badań, w których sprawdziliśmy m.in. które przedsiębiorstwa hostują ponad 14 tys. najpopularniejszych w Polsce serwisów internetowych (lista z DoubleClick Adplannera).

Wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce

www.internetstandard.pl

100


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Udzia³ rejestratorów* w rynku domen .PL 25,81 27

Home.pl

24,80 24

NetArt 9,76 9 7,96 8

AZ.pl Consulting Service Michau Enterprises

3,86 4

Dinfo Systemy Internetowe

3,40 4

DomainMaker Active24

b.d.

2,28

1,41 2

Onet.pl Varia

4,93

3

0,88 b.d. 14,91 17

Pozostali (%) 0

5

* dziesiêciu najwiêkszych partnerów NASK spoœród tych, którzy zgodzili siê na publikacjê informacji o wartoœci ich udzia³u w rynku

Wśród polskich dostawców hostingu mamy dwóch niekwestionowanych liderów. Pierwsze miejsce należy do Home.pl sp.j., która w zeszłym roku zanotowała 24-proc. wzrost obrotów z 39,3 mln zł do 48,7 mln zł. Zwróćmy uwagę na wynik netto spółki za 2008 rok – prawie 10 mln zł, co odpowiadało 91% wartości jej kapitałów własnych. W ubiegłym roku szczecińska spółka zaoferowała swoim klientom kilka nowych usług (np. livechat, oprogramowanie sklepu internetowego ProfitCRM, hosting dedykowany), kilka innych rozwinęła (np. poczta, zwiększenie pojemności serwerów wirtualnych), a także zdobyła Złoty Laur Konsumenta 2009 w kategorii „Usługi hostingowe – Rejestracja domen, Serwery WWW, Sklepy internetowe”. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się krakowski NetArt (m.in. Nazwa.pl, Serwery.pl). Firma nie chciała ujawnić swoich wyników finansowych, więc spróbowaliśmy je oszacować. Z naszych analiz wynika, że w 2009 r. NetArt

10

15

4 kw. 2009

20

25

30

4 kw. 2008

ród³o: Rynek domen w Polsce, NASK, luty 2010 r

Największe polskie przedsiębiorstwa hostingowe osiągają maksymalnie kilkanaście mln zł przychodu z usług związanych z domenami. mógł osiągnąć 32,5 mln zł przychodu, o około 20% więcej niż rok wcześniej. Wprawdzie udział NetArt w polskim rynku rejestracji domen jest prawie taki sam jak udział Home.pl (25–26%), ale nasze badania wykazały, że spółka z Krakowa hostuje o połowę mniej najpopularniejszych polskich witryn niż lider rankingu. W czerwcu 2009 r. drugi największy dostawca hostingu w Polsce uzyskał akredytację ICANN, która umożliwia mu rejestrację domen globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz) bezpośrednio u operatorów poszczególnych rozsze-

www.internetstandard.pl

rzeń, a we wrześniu uruchomił własną giełdę domen. Trzecia lokata w rankingu za 2008 rok przypadła innej spółce z Krakowa, KEI Jump, której obroty mogły wówczas wynieść nieco ponad 11 mln zł. Szacujemy, że w 2009 r. KEI zwiększyło sprzedaż do około 13 mln zł. Miniony rok przyniósł kilka zmian w ofercie spółki – pojawiły się nowe funkcje w panelu administracyjnym serwerów, spadły również ceny transferu oraz pasma dla serwerów fizycznych i kolokacji. KEI zdobyło też Srebrny Laur Konsumenta 2009 w tej samej kategorii co Home.pl. W naszym zestawieniu firm hostingowych znalazły się trzy przedsiębiorstwa, które zarabiają głównie na usługach kolokacji serwerów – ATM, Beyond.pl i HostingCenter. Pierwsza spółka uplasowała się na czwartym miejscu w tabeli z przychodami rzędu 11,4 mln zł. W 2009 r. ATM zwiększyła obroty ze sprzedaży usług hostingowych aż o 89%. Pozostałe przedsiębiorstwa z rankingu prawdopodobnie nie przekroczyły w 2008 r. progu 10 mln zł przychodu, ale rok później tę barierę mogły naszym zdaniem pokonać Az.pl i OVH. W rankingu zabrakło niestety dużych firm telekomunikacyjnych (np. GTS Polska, Netia, Telekomunikacja Polska czy Exatel), które w ramach jednego podmiotu świadczą wiele różnych usług, w tym usługi kolokacji. Nie chciały ujawnić, jaką część przychodu osiągają z rynku hostingu. Na koniec analizy warto jeszcze rzucić okiem na udział poszczególnych partnerów NASK w rynku rejestracji domen. Zakładając, że obroty krajowego rynku rejestracji i utrzymania domen z wyłączeniem przychodów NASK osiągnęły w ubiegłym roku wartość rzędu 60 mln zł, a udział poszczególnych firm w całym rynku odpowiada mniej więcej ich udziałowi w rynku domen .PL, można stwierdzić, że największe polskie przedsiębiorstwa hostingowe osiągają maksymalnie kilkanaście mln zł przychodu z usług związanych z domenami. Do zbadania pozostaje jeszcze dynamicznie rozwijający się rynek wtórny, którego obroty na chwilę obecną trudno oszacować. 

101


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

cdldXoZhcZgdol^|oVc^ViZaZ`dbjc^`VXn_cZ 6IB6CYaVedgiVa^^bZY^‹l YdhięeYd>ciZgcZijYdhidhdlVcnYdlnbV\VńedgiVa^Yd&%<W$h `dad`VX_VhoV[hZglZgdlnX]lcdldXoZhcnX]XZcigVX]YVcnX]#

6IB6CYaVW^ocZhj c^ZoVldYcn!\lVgVcidlVcnYdhiŸeYd>ciZgcZij&%!&%%!&%%%BW$h `dad`VX_V^]dhi^c\lcdldXoZhcnX]XZcigVX]YVcnX] igVchb^h_VYVcnX]^h^ZX^gdoaZ\¨Z jh¨j\^iZaZ[dc^XocZ# OVj[Va^cVbb#^c#/  IZaZl^o_VEdah`VH#6# IKCH#6# IZaZl^o_VEdahViH#6# BIKCZildg`hEdah`V =7DEdah`V 8VcVa 8n[gdln 6\dgVH#6# EgZhhejWa^XV Edah`VegZhhZ 6mZaHeg^c\ZgEdah`V >9<EdaVcYH#6# 7dcc^Zg7jh^cZhhEdah`V <VYj"<VYj<<CZildg`H#6# CVhoV@aVhV d'#ea <gdcd#cZi <gjeVDcZi#eaH#6# >CI:G>6#EAH#6# L^gijVacVEdah`VH#6# =dbZ#ea B^c^hiZghild;^cVch‹ledgiVa^ciZgcZidln B^c^hiZghildDWgdcnCVgdYdlZ_ JgoąYEViZcidlnGE ;di`V#ea H]ddiZgh#EA

EdocV_cVho|d[ZgiŸ^hegVlY„cVhoZ gZ[ZgZcX_ZcVlll#VibVc#ea

iZa#''*&*+&%%!W^ocZh5VibVc#ea 6IB6C_ZhibVg`|]VcYadl|6IBH#6# www.internetstandard.pl

102


RAPORT E-COMMERCE 2009

Home.pl: walka o 3.–4. pozycję będzie zażarta O finansach, cenach rejestracji domen, rynku pierwotnym oraz układzie sił wśród polskich rejestratorów domen rozmawiamy z Marcinem Kuśmierzem, dyrektorem zarządzającym Home.pl sp.j.

Marcin Kuśmierz dyrektor zarządzający Home.pl sp.j. Jakie usługi świadczycie klientom? Która z Waszych działalności ma największy procentowy udział w przychodach? Home.pl posiada najszerszą ofertę usług spośród krajowych dostawców usług hostingowych. W ofercie są m.in. hosting linux, hosting windows, serwery dedykowane, domeny (krajowe, zagraniczne, globalne), poczta elektroniczna, sklepy internetowe, certyfikaty SSL, oprogramowanie Kaspersky Lab, e-marketing (AdWords, pozycjonowanie stron WWW). W bieżącym roku zamierzamy rozszerzyć ofertę usług w każdej z wymienionych powyżej kategorii. Największy udział w przychodach generują usługi serwerów wirtualnych (hosting linux) oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych, w szczególności .PL. Jakie wyniki finansowe mieliście w 2009 r. i jakie są wasze prognozy finansowe na ten rok? Odnotowaliśmy istotny wzrost zarówno w przychodach jak i zyskach firmy. W 2009 r. przychody wyniosły 48,8 mln zł, zysk brutto – 14,6 mln zł, rok wcześniej było to odpowiednio 39,3 mln zł i 9,97 mln zł. W 2010 r. również spodziewamy się wzrostu przychodów oraz zysku firmy.

Jakie korzyści dla siebie widzicie w akcji „Internetowa Rewolucja” – wspólnej inicjatywie Google, PKPP Lewiatan i Home.pl, objętej patronatem Ministerstwa Gospodarki? O ile chcecie za pomocą tej akcji zwiększyć liczbę swoich klientów? Obecnie około 50% polskich firm nie posiada własnej strony internetowej. Celem „Internetowej Rewolucji” jest edukacja przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania usług internetowych jako narzędzi do wspomagania prowadzonej

Obecnie około 50% polskich firm nie ma własnej strony internetowej. działalności gospodarczej. Posiadanie serwisu WWW i wykorzystywanie usług reklamowych w internecie to najtańsze i najbardziej efektywne formy dotarcia do potencjalnych klientów. Co na rynku domen zmieni wprowadzenie przez ICCAN nowych końcówek domen? Czy długoterminowe inwestowanie w domeny, w celu późniejszego odsprzedania będzie miało wciąż jakiś sens? Wprowadzenie nowych typów domen przez ICANN będzie miało raczej niewielki wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju rynku domen. Najbardziej lukratywne jest

www.internetstandard.pl

wciąż inwestowanie w popularne domeny TLD (.com, .net, .org), krajowe oraz europejską. Przebojem najbliższych lat ma szansę stać się domena .CO (domena krajowa – Kolumbia), która traktowana jest jako alternatywa dla .COM. W odróżnieniu od konkurencji nie prowadzicie giełdy domen, dlaczego? Tak zwany rynek wtórny w Polsce jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i cechuje się niewielką i trudną do oszacowania wartością. Oczywiście przyglądamy się uważnie rynkowym trendom oraz działaniom konkurencji i być może będziemy w przyszłości obecni na tym rynku. Skupiamy się jednak na wdrożeniu nowych usług, które ze strony klientów cieszą się większym zainteresowaniem. Ile wart w 2010 r. będzie w Polsce rynek rejestracji domen? Wartość rynku rejestracji i utrzymania domen internetowych szacujemy na około 100 mln zł, wliczając przychody NASK osiągane z tytułu rejestracji i utrzymywania domen .PL. Największym waszym konkurentem jest NetArt. Wspólnie zajmujecie połowę rynku rejestracji domen. Czy ten układ może się w przyszłości zmienić? Zwłaszcza że coraz śmielej poczyna sobie Az.pl, który jako pierwszy duży rejestrator domen w Polsce udostępnił bezpłatnie Authinfo i dostał

103


RAPORT E-COMMERCE 2009

zastrzyk gotówki od zagranicznego inwestora. Na większości rynków Europy Zachodniej wiodącą rolę na rynku rejestracji i utrzymania domen odgrywa 2–3 dostawców usług. Sądzimy, że zbliżony stan rynku będzie również kształtował się w Polsce. Trudno dziś prognozować, kto i kiedy ewentualnie dołączy do Home.pl i NetArt jako liderów rynku usług domenowych. Spodziewamy się, że walka o 3.,4. pozycję będzie zażarta, a włączyć się do niej mogą nowi gracze, którzy pojawią się na polskim rynku. Inwestorom domenowym zaproponowaliście ostatnio niższe ceny za przedłu-

Wartość rynku rejestracji i utrzymania domen internetowych szacujemy na około 100 mln zł

żenie domen. Czy Wasi mniejsi klienci też będą mogli liczyć na obniżenie tej wartości w przyszłości? Stale analizujemy oczekiwania naszych klientów, również w zakresie cen usług. Cena odnowień usług domenowych jest pochodną wielu czynników, m.in. jakości wsparcia czy stabilności infrastruktury technicznej dostawcy usług. W najbliższych miesiącach pojawi się wiele możliwości obniżenia kosztów przedłużeń usług domenowych dla klientów Home.pl. Jakie macie plany na najbliższe lata? Zaoferujecie swoim klientom nowe usługi? Przejmiecie jakiś podmiot? W najbliższych miesiącach poszerzymy ofertę o co najmniej kilkanaście nowych usług. Jakie są obecnie najważniejsze trendy na rynku domen? W ostatnich kilku kwartałach spadał poziom odnowień dla domen .PL. Było

Na większości rynków Europy Zachodniej wiodącą rolę na rynku rejestracji i utrzymania domen odgrywa 2-3 dostawców usług. Sądzimy, że zbliżony stan rynku będzie również kształtował się w Polsce. to wynikiem wysokiej dysproporcji cenowej między kosztami rejestracji i przedłużeń w NASK dla domen .PL (rejestracja jest 4-krotnie tańsza). W pierwszym kwartale 2010 r. ten trend wyhamował, ale spodziewamy się, że bez zmiany polityki cenowej NASK będziemy obserwowali dalszy spadek odnowień dla domeny .PL.

Serwis InternetStandard.pl czyta kadra zarządzająca – affinity index 413. (prezes, dyrektor wyższego szczebla, kierownik zakładu wg Megapanel/PBI, marzec 2010)

Kliknij… niebawem QRZDRGVâRQD InternetStandard.pl

InternetStandard.pl skierowany jest do osób zainteresowanych polskim i światowym rynkiem internetowym, badaniami internetu, e-commerce, rynkiem wyszukiwarek, reklamą online, technologiami internetowymi, problematyką SEM i nowymi e-usługami.

Kampanie przygotowuje: Dominika Borowik, e-mail: Dominika_Borowik@internetstandard.pl, tel. 22 32 17 725 www.internetstandard.pl Business Development: Dariusz Sokołowski, e-mail: Dariusz_Sokolowski@internetstandard.pl, tel 22 32 17 765

104


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Megapanel

podsumowanie 2009 roku Kto zyskał, a kto stracił użytkowników w ubiegłym roku? W których serwisach internauci spędzają więcej czasu niż rok wcześniej, a w których mniej? Prezentujemy analizę zmian, jakie zaszły w ciągu roku w rankingu ogólnym i w czternastu kategoriach tematycznych Megapanelu.

K

ażda prezentowana w niniejszym artykule tabela zawiera wyniki oglądalności najpopularniejszych polskich serwisów i grup witryn w grudniu 2008 i 2009 r. Przy analizie wyników za rok 2009 należy uwzględnić wprowadzoną w maju zmianę metodologii badania Megapanel PBI/Gemius, której efektem był kilkunastoprocentowy wzrost zasięgu dla objętych nim serwisów.

Ranking ogólny

Serwisy i grupy witryn, które w grudniu 2009 r. zaliczone były do TOP20 najpopularniejszych miejsc w sieci, docierają obecnie do blisko 99% użytkowników internetu. W grudniu ponad 17,1 mln internautów wygenerowało w tych serwisach blisko 27,5 mld odsłon (o 16% mniej niż rok wcześniej),

spędzając tam 32 godz. miesięcznie. Trudno w TOP20 o spektakularne wzrosty – niniejszy ranking od lat tworzą przede wszystkim gracze o ugruntowanej pozycji na rynku, którzy rozbudowując i uatrakcyjniając swoje portfolio, dbają o zachowanie pozycji. Trzycyfrowe wzrosty odnotowała jedynie Grupa

W grudniu 2009 r. ponad 17,1 mln internautów wygenerowało w serwisach tworzących ranking TOP20 blisko 27,5 mld odsłon, co przekłada się na 99-proc. zasięg.

www.internetstandard.pl

Infor, dla której rok 2009 był okresem intensyfikacji obecności w sieci i dokonywania intratnych przejęć. Liderem zestawienia, który w ubiegłym roku odnotował wzrosty zarówno w liczbie użytkowników (+18%), odsłon (+5%), a także zasięgu (+7%), jest Google. Gigant z Mountain View, wzbogacając wachlarz ofert i usług dla użytkowników, plasuje się na niezagrożonej, pierwszej lokacie z 92-proc. zasięgiem. Jeszcze lepsze wyniki uzyskała inna platforma z portfela Brina i spółki. Youtube.com, na który właściciele wciąż nie znaleźli optymalnego modelu biznesowego, przyciągnął w grudniu 2009 r. o 41% użytkowników więcej niż rok wcześniej, poprawiając także liczbę odsłon (+20%), zasięg (+27%) oraz czas (+25%). Onet.pl utrzymał hegemonię oraz koszulkę lidera wśród rodzimych

105


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

portali. Co dla grupy, przyciągającej w grudniu ponad 12,3 mln użytkowników było najważniejsze w 2009 r.?

Serwis YouTube.com osiągnął w 2009 r. ponad dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu oglądalności od lidera zestawienia – grupy Google. Do najważniejszych wydarzeń ostatniego roku w Onecie należy bez wątpienia otwarcie nowej serwerowni w Krakowie. Kosztem ponad 70 milionów złotych zapewniliśmy sobie solidne

Partner wydania

zaplecze technologiczne, pozwalające nam ze spokojem planować dalszy rozwój portalu i usług. Na uwagę zasługuje sfinalizowana w tym roku akwizycja PCLab.pl. W ten sposób znacznie rozbudowaliśmy nasze kompetencje w segmencie technologicznym, który dziś oprócz PCLab.pl składa się z Technowinek.Onet.pl i TrocheTechniki.pl. Znaczącym krokiem był awans Zumi.pl do pierwszej 15. najpopularniejszych stron w Polsce, już w niespełna 3 lata po uruchomieniu – powiedział Łukasz Wejchert, prezes Grupy Onet.pl. Onet.pl w 2009 r. postawił też na redesign – zarówno w niewielkim stopniu strony głównej portalu, jak i gruntowną przebudowę kategorii Biznes oraz Motoryzacja, a także OnetCzat. Dodatkowo w portfolio Onetu poja-

wiło się kilka nowych projektów (np. JakElvis.pl, Zagraj.tv, Quizon.pl). Sukcesem okazała się nowa aplikacja newsowa na iPhone – najdłużej ze wszystkich podobnych znajdowała się na czele rankingu darmowych aplikacji newsowych w iTunes. Za chwilę wypuścimy jej wersję na telefony z systemem Android – komentował na początku 2010 r. Łukasz Wejchert. Dobrą passę kontynuowała też w 2009 r. Grupa Allegro.pl. W grudniu w jej portfelu znajdowało się kilkanaście witryn, gdzie obok bezdyskusyjnego lidera e-commerce – platformy handlowo-aukcyjnej Allegro.pl – znajdują się również takie serwisy, jak porównywarka Ceneo.pl, serwis social shoppingowy Cokupic.pl oraz witryny z branży classifieds: Otomoto.pl, Otodom.pl

Ranking ogólny Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zmiana (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana Grudzień (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana 2008 (%) (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Google

15 790

13 343

18

3 861 896

3 668 185

5

91,73

85,96

7

7:04:43

6:31:24

9

2

Grupa Onet.pl

12 307

9 541

29

3 464 352

3 546 795

-2

71,50

61,46

16

5:15:53

6:25:39

-18

3

Grupa Allegro.pl

10 938

8 108

35

3 592 942

4 476 196

-20

63,55

52,24

22

4:11:51

4:57:46

-15

4

nasza-klasa.pl

10 894

8 410

30

8 479 642

11 846 191

-28

63,29

54,18

17

8:19:53

14:05:49

-41

5

Grupa Wirtualna Polska

10 801

8 571

26

2 254 301

2 264 811

-0

62,75

55,21

14

5:52:50

5:02:48

17

6

Grupa Gazeta.pl

10 460

6 926

51

919 909

671 954

37

60,77

44,62

36

1:47:14

1:47:40

-0

7

Grupa Interia.pl

10 369

7 497

38

1 261 564

1 176 891

7

60,24

48,30

25

3:34:25

3:33:27

0

8

youtube.com

9 727

6 910

41

1 166 822

969 906

20

56,51

44,51

27

5:13:47

4:10:31

25

9

Grupa O2.pl

9 463

7 405

28

1 195 338

1 172 830

2

54,98

47,71

15

3:28:44

4:06:17

-15

10 Grupa Wikipedia1

8 193

6 068

35

199 821

197 164

1

47,60

39,09

22

0:50:00

0:46:53

7

6 301

4 235

49

181 500

117 447

55

36,61

27,28

34

1:19:44

0:41:55

90

12 Grupa Microsoft

5 799

5 002

16

68 215

61 537

11

33,69

32,22

5

0:08:04

0:06:59

16

13 Grupa Mozilla

5 723

3 930

46

25 181

18 545

36

33,25

25,32

31

0:04:55

0:03:28

42

14 Grupa Infor

4 494

1 318

241

61 350

19 236

219

26,11

8,49

208

0:14:38

0:17:16

-15

11

Grupa GG Network

15

Grupa Polskapresse2

4 217

3 490

21

112 401

115 666

-3

24,50

22,49

9

0:19:41

0:25:26

-23

16

Grupa Spilgames3

4 142

3 093

34

463 401

621 724

-25

24,07

19,93

21

2:51:23

3:36:11

-21

17

Grupa Axel Springer

3 841

2 218

73

58 706

39 010

50

22,32

14,29

56

0:10:36

0:19:50

-47

18 dobreprogramy.pl

3 717

3 019

23

31 016

33 256

-7

21,60

19,45

11

0:09:04

0:11:59

-24

19 Grupa Money.pl

3 710

2 550

46

48 293

39 973

21

21,56

16,43

31

0:14:04

0:18:19

-23

20 Grupa Pino.pl

3 705

2 770

34

37 823

25 663

47

21,53

17,85

21

0:13:11

0:07:38

73

www.internetstandard.pl 27 484 482 32 690 778 -16

99,85

98,67

1

32:00:00

106 31:53:33

0

cała kategoria

17 187

15 317

12

1 w grudniu 2008 r. wikipedia.org; 2 w grudniu 2008 r. podano wyniki dla nieautoryzowanego przez Gemius agregatu Grupy Polskapresse; 3 w grudniu 2008 r. serwis gry.pl


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

i Otopraca.pl. Warto dodać, że w 2009 r. Grupa Allegro.pl uporządkowała swój portfel, oddzielając serwisy ogłoszeniowe od tych typowo e-commerce’owych. Przewidywania sceptyków, którzy plasującej się w grudniu 2009 r. tuż poza podium naszej-klasie wieścili nieuchronny koniec, nie sprawdziły się. Przynajmniej w ciągu minionych 12 miesięcy. Serwis zwiększył liczbę użytkowników (+30%) oraz zasięg (+17%), a stracił w liczbie odsłon i średnim czasie, co jednak jest ogólnym trendem widocznym w statystykach większości omawianych serwisów i grup. Twórcy NK rozbudowali ofertę dla swych użytkowników, uruchamiając pod koniec roku mikroblog Śledzik, a także skupili się na przygotowaniu odpalonego w styczniu 2010 r. komunikatora i wprowadzaniu mobilnych wersji serwisu. Z wypowiedzi przedstawicieli NK dotyczących rywalizacji z Facebookiem wynika, że rodzimy serwis nie boi się konkurencji, wierzy w swój produkt, aczkolwiek bacznie przygląda się rywalowi. Na rok 2010 zapowiedziane jest m.in. częściowe udostępnienie API. Drugim najpopularniejszym polskim portalem internetowym pozostaje Wirtualna Polska. Rok 2009 to dla WP okres wytężonej pracy, czego efektem było uruchomienie blisko 30 nowych serwisów, a także przebudowa i redesign kilkunastu istniejących witryn. Z portfela grupy najpopularniejszy jest oczywiście sam portal, który na początku 2009 r. zaprezentowany został w nowej odsłonie. Na uwagę zasługuje również platforma blogowa Bloog.pl oraz świetnie rozwijająca się pod względem merytorycznym i technologicznym telewizja internetowa WP.tv, która w grudniu 2009 przyciągnęła ponad 2,4 mln użytkowników. Czy R

E

K

L

A

M

Nasza-klasa wciąż na topie w 2009 r. Spadek liczby odsłon i zasięg wynagrodzony został wzrostem liczby użytkowników i zasięgu. uruchomiona z wielką pompą i reklamowana przez „zatanistów” porównywarka cen Tanio.pl osiągnęła sukces? W grudniu 2009 r. serwis odwiedziło 796 tys. real users, co w obliczu 1 mln fanów innej premierowej witryny WP.pl – ToSieWytnie.pl nie wydaje się oszałamiającym wynikiem. Grupa Gazeta.pl spośród wszystkich portali zyskała najwięcej w 2009 roku. Pod względem zasięgu udało jej się wyprzedzić Grupę o2.pl oraz Interię, a w grudniu 2009 r. różnica dzieląca ją od Grupy WP wyniosła niecałe 2 pkt proc. Grupa Gazeta.pl o 50% zwiększyła liczbę użytkowników i o ponad 36% zasięg oraz liczbę generowanych odsłon, udało się jej też zatrzymać internautów na swoich witrynach tak długo, jak 12 miesięcy wcześniej. Co jest źródłem tego sukcesu? Niewątpliwie dużą rolę w osiągnięciu dobrych wyników odegrały współ-

Liderem wśród portali wciąż pozostaje Onet.pl. Na drugim miejscu plasuje się Wirtualna Polska, a o miejsce trzecie skutecznie w 2009 r. walczyła Gazeta.pl.

Partner wydania

praca z MSN Polska oraz dokonane przejęcia (m.in. Sfd.pl i inne serwisy z portfela Kulturystyka.pl). W rozwoju Grupy Gazeta.pl daje się też zauważyć wykorzystanie synergii z innymi mediami Agory, a także postawienie na treści multimedialne (projekty „n1ckola” i „Bee like Avril Lavinge”). Agora jest jednym z największych twórców i dostawców treści na polskim rynku medialnym. Treści te dzięki udanej współpracy z innymi mediami Grupy Agora, jak gazety, radio i czasopisma czy nawet outdoor, wykorzystujemy do budowania nowych, ciekawych propozycji dla naszych odbiorców. Przykłady tej współpracy to między innymi serwis biznesowy Wyborcza.biz, nowa strona Czterykąty.pl, uruchomiona we współpracy z pionem czasopism, wortal radiowy Tuba.fm czy Cityinfotv w warszawskim metrze – powiedział Tomasz Józefacki, członek zarządu Agory. – Cieszy nas też zaufanie globalnych partnerów, jak Microsoft Inc. i Samsung. Dla pierwszego z nich pod adresem MSN.gazeta.pl od września rozwijamy polską wersję portalu MSN, a w przypadku Samsunga zostaliśmy pierwszym i na razie jedynym dostawcą polskojęzycznych treści do widgetów w telewizorach tej marki. W rozwoju kolejnego portalu – Interii – zauważyć można wykorzystywanie synergii w obrębie Grupy Bauer (radia oraz rozrywkowych magazynów Wydawnictwa), a także udane umowy (np. z Chomikuj.pl) i przejęcia (np. MaxModels.pl). Rok 2009 Grupa Interia.pl kończy oczko niżej niż 12 miesięcy wcześniej, poprawiając jednak wyniki w liczbie internautów (+38%), liczbie odsłon (+7%), zasięgu (+25%) i utrzymując średni czas, jaki internauci poświęcają na korzystanie z jej serwisów. Plasujący się na 7. miejscu w grudniu 2008 r. portal o2.pl ubiegły rok

A

SMS Premium i płatności mobilne www.internetstandard.pl

107


RAPORT INTERNET 2K10

zakończył na 9. pozycji, poprawiając wyniki w liczbie użytkowników (+28%), nieznacznie w liczbie odsłon (+2%) oraz zasięgu (+15%). Inni rośli jednak szybciej, czego efektem jest spadek o dwa oczka w TOP20. Co ciekawe, według wyników Megapanelu za grudzień 2009 r., największą popularność Grupa o2.pl zawdzięcza nie samemu portalowi (który w tej rywalizacji jest drugi), ale serwisowi Wrzuta.pl, który przyciąga 4,7 mln real users miesięcznie. Dużym zainteresowaniem cieszą się sztandarowe serwisy Grupy: Kafeteria.pl i Pudelek.pl. W 2009 r. spółka o2.pl uruchomiła kilkanaście nowych serwisów. Obok opartych na zasadzie „pytanie – odpowiedź grupy” społecznościowych witryn poradnikowych (DobraMama.pl/DobryTata.pl, Kowbojki.pl, PrawoSOS.pl, XBoxer.pl i kilka innych) w portfolio Grupy o2.pl w 2009 r. pojawiły się takie projekty jak Kciuk.pl (konkurencja dla Wykop.pl) czy Kumple.pl (wielofunkcyjny serwis społecznościowy), zapowiadany od dłuższego czasu mikroblog fejm.pl ujrzał światło dzienne dopiero w 2010 r. Średnio 271 artykułów dziennie przybywało w 2009 r. w polskiej edycji Wikipedii, a w listopadzie ich liczba przekroczyła 650 tys. Polska Wikipedia jest czwartą pod względem wielkości wersją językową na świecie, co przekłada się na jej popularność wśród

Mimo intensywnego rozwoju i rozbudowy własnego portfolio, Grupa o2.pl kończy 2009 rok dwa oczka niżej w rankingu TOP20 niż 12 miesięcy wcześniej. internautów z kraju. W 2009 r. liczba użytkowników największej encyklopedii w sieci (oraz serwisów dodatkowych, takich jak Wikimedia, WikiFoundation, Wiktionary, Wikiquote i in.) zwiększyła się o 35%, co pozwoliło serwisowi utrzymać miejsce zamykające pierwszą dzie-

Partner merytoryczny

Udane przejęcia i rozbudowa własnych serwisów sprawiły, że Grupa Infor w ciągu całego 2009 roku zanotowała ponad 200-proc. wzrost w zasięgu, liczbie użytkowników oraz liczbie odsłon. siątkę zestawienia najpopularniejszych witryn polskiego internetu. Jeśli chodzi o drugą dziesiątkę, to najbardziej imponujące wzrosty (powyżej 200% w liczbie użytkowników, odsłon oraz zasięgu) ma na swoim koncie Grupa Infor. Stało się tak głównie dzięki udanym akwizycjom. Przejęcie „Dziennika” sprawiło, że domena Dziennik.pl odwiedzana w grudniu 2009 przez ponad 1,7 mln real users zasiliła szeregi Grupy, stając się jej najpopularniejszym serwisem. Drugi pod względem popularności serwis z obecnego portfela Infor – Gotujmy.pl – również został przejęty w 2009 r. Dopiero następne w kolejności, jeśli chodzi o popularność, są tematyczne serwisy Grupy: Infor.pl oraz GazetaPrawna.pl. Co ciekawe, przy tak znaczących wzrostach zasięgowych Grupa notuje spadek w czasie, jaki internauci poświęcają na korzystanie z jej serwisów. Najlepszy wynik pod względem średniego czasu, jaki internauci spędzają na witrynach, zanotowała z kolei Grupa GG Network (+90%). To przede wszystkim efekt rosnącej słuchalności radia Open.fm. Podczas gdy w grudniu 2008 r. na witrynie Open.fm internauci spędzali 13 minut i 4 sekundy, tak 12 miesięcy później było to prawie 3 godziny i 20 minut. Warto odnotować, że Grupa GG Network w znaczący sposób poprawiła też wyniki zasięgowe i odsłonowe. W ciągu 2009 r. z serwisów Grupy skorzystało o 49% użytkowników więcej niż rok wcześniej.

www.internetstandard.pl

Partner wydania

Rok 2009 do udanych zaliczyć może także Grupa Axel Springer: 73proc. wzrost w liczbie użytkowników i ponad 50-proc. w liczbie generowanych odsłon i zasięgu. Portfel serwisów internetowych Axel Spinger zwiększył się o połowę. Rok 2009 był dla nas czasem wyjątkowo intensywnych inwestycji w internet. Uruchomiliśmy trzy nowe serwisy dla kobiet, portal rekrutacyjny, trzy serwisy motoryzacyjne, dwa serwisy sportowe i aż sześć serwisów komputerowych, czyli w sumie 15 nowych przedsięwzięć. W ten sposób znacząco poszerzyliśmy nasze portfolio internetowe, które obecnie liczy 30 serwisów – informuje Anna Gancarz-Luboń, PR manager. Z grup witryn, których w TOP20 nie było w grudniu 2008 r., a które pojawiają się na zakończenie roku 2009 r., warto wymienić Grupę Polskapresse, której najpopularniejszymi serwisami są Gratka.pl oraz NaszeMiasto.pl, Grupę Money.pl z portalem finansowym o takiej samej nazwie oraz Grupę Pino, obecną w zestawieniu przede wszystkim dzięki serwisom Patrz.pl i Prv.pl. Z TOP20 najpopularniejszych witryn w porównaniu z grudniem 2008 r. wypadły grupy: Fotka.pl, IDG oraz Medousa.

Kategorie tematyczne

Wraz z prezentacją wyników badania Megapanel PBI/Gemius za maj 2009 r. wprowadzono kilka dodatkowych kategorii tematycznych. Z uwagi na to, że poniższa analiza opiera się na porównaniu wyników popularności serwisów za grudzień 2008 r. i grudzień 2009 r., uwzględniliśmy kategorie tematyczne obowiązujące na koniec 2008 r. Wyjątkiem jest kategoria „Ecommerce”, dla której samodzielnie zebraliśmy wyniki z grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem, że nie jest to oficjalne zestawienie autoryzowane przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Biznes, finanse, prawo

Większość serwisów poświęconych tematyce biznesowej i prawniczej w ciągu 2009 r. zanotowała wzrost liczby użytkowników (+31%) i gene-

108


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

rowanych przez nich odsłon (+3%). Znamienny jest znaczny spadek średniego czasu, jaki internauci poświęcają na korzystanie z tych witryn (-22%). Ta tendencja widoczna jest we wszystkich kategoriach tematycznych i jest pochodną coraz większej liczby różnorodnych serwisów internetowych, a także faktu, że internauci swój czas dzielą teraz między wiele form aktywności, m.in. serwisy społecznościowe, mikroblogi. Liderem wśród wydawców biznesowych jest Grupa Onet.pl, która przez cały 2009 rok utrzymała swe przywództwo, sukcesywnie zwiększając liczbę

Partner wydania

użytkowników (+40%) i zasięg (+27%), tracąc jednak – jak większość graczy – na średnim czasie spędzanym przez internautów w serwisach. Zmalała również (-26%) łączna liczba odsłon biznesowych witryn Onetu. Do ścisłej czołówki zestawienia przebojem wdarła się Grupa Infor, podwajając liczbę użytkowników i zwiększając swój zasięg aż o 80%. Warto odnotować imponujący sukces witryny ForumPrawne. org – zapewne zawiłości polskiego prawa i społecznościowy charakter serwisu są istotnymi czynnikami sprzyjającymi jego popularności. Z zestawienia jedynie

Z serwisów biznesowych korzysta już ponad 53% internautów, którzy miesięcznie spędzają na tych witrynach średnio 35 minut. ForumPrawne.org oraz znajdujące się w dole tabeli Dziennik internautów (przejęty pod koniec 2009 r. przez Grupę Infor) i serwis PortalFK.pl zanotowały wzrost średniego czasu korzystania.

Biznes, finanse, prawo Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Liczba odsłon

Zmiana ()

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana ()

Grudzień 2009 ()

Grudzień Zmiana Grudzień 2008() () 2009

Grudzień Zmiana 2008 ()

1

Grupa Onet.pl – Serwisy biznesowe

3 385

2 411

40

49 145

66 810

-26

19,67

15,53

27

0:22:04

0:36:48

-40

2

Grupa Money.pl – Serwisy biznesowe

2 590

1 995 

30

28 671

26 427

8

15,05

12,86

17

0:14:30

0:18:10

-20

3

Grupa Infor – Serwisy biznesowe

2 334

1 173

99

21 402

16 922

26

13,56

7,56

79

0:11:10

0:18:05

-38

4

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy biznesowe

2 207

1 647

34

32 634

30 603

7

12,83

10,61

21

0:19:32

0:28:41

-32

5

Grupa Bankier.pl – Serwisy biznesowe

1 572

1 346

17

36 454

30 510

19

9,13

8,67

5

0:23:52

0:26:43

-11

6

Grupa Interia.pl – Serwisy biznesowe

1 480

1 148 

29

22 951

22 489 

2

8,60

7,40

16

0:20:27

0:27:05

-24

7

Grupa Gazeta.pl – Serwisy biznesowe

1 336

945

41

14 889

13 294

12

7,76

6,09

27

0:18:06

0:22:48

-21

8

eGospodarka.pl – Serwisy biznesowe

1 064

756

41

5 904

4 550 

30

6,18

4,88

27

0:05:34

0:05:54

-6

9

ForumPrawne.org

696

221

214

5 920

906

553

4,05

1,43

183

0:14:05

0:04:48

193

10

Grupa Wolters Kluwer Polska – Serwisy biznesowe

645

512

26

3 527

3 970

-11

3,75

3,30

14

0:05:20

0:07:21

-27

11

Grupa o2.pl – Serwisy biznesowe

624

361

73

4 885

2 694

81

3,63

2,33

56

0:11:17

0:12:11

-7

12 Grupa Media2.pl – media2.pl

575

381

51

2 561

6 324

-59

3,34

2,45

36

0:05:28

0:37:02

-85

13

Grupa PTWP – Biznes, finanse, prawo

463

239

93

4 419

2 754

60

2,69

1,54

75

0:09:16

0:12:13

-24

14

Grupa Inwestycje.pl – Serwisy biznesowe

426

434

-2

2 788 

3 531

-21

2,48

2,80

-11

0:06:23

0:06:44

-5

15 wirtualnemedia.pl

412

400

3

2 019 

2 168

-7

2,39

2,58

-7

0:04:42

0:05:01

-6

16 nf.pl

411

440

-7

2 217 

3 400

-35

2,39

2,84

-16

0:04:40

0:05:45

-19

17 biznesforum.pl

367

209

75

1 477

1 118

32

2,13

1,35

58

0:05:18

0:10:54

-51

18 Grupa Infor-di.com.pl 1

353

249

42

1 778

904

97

2,05

1,61

2

0:06:19

0:03:22

88

19 pb.pl

267

184

45

5 594

5 085

10

1,55

1,19

30

0:52:07

0:55:21

-6

20 PortalFk.pl

231

77

197

1 645

568

189

1,34

0,50

168

0:05:50

0:05:10

13

3

53,73

45,34

19

0:35:46

109 0:46:08

–22

cała kategoria

9 249

7 038

31

www.internetstandard.pl 249 113 241 246

1 w grudniu 2008 r. serwis di.com.pl zaszeregowany był w kategorii „Nowe Technologie”

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Społeczności

Podobnie jak 2008 rok, również miniony rok upłynął w polskim internecie pod znakiem społeczności. To nie tylko czas utrzymującej się popularności naszej-klasy, ale również początek ekspansji na krajowym rynku Facebooka oraz rozbudowa społecznościowego portfolio przez portale. Rosła liczba internautów i zasięg (+36% i +22%), malała w większości przypadków liczba odsłon (-23%) i średni czas korzystania z serwisów (-33%), który teraz internauci dzielą pomiędzy wiele różnych witryn. Jedynie dla Grupy Fotka rok 2009 nie był zbyt przychylny – okres największej popularności serwis prawdopodobnie

Partner wydania

W 2009 r. liczba odsłon generowanych przez polskich internautów na Facebooku wzrosła aż o 867%. ma już za sobą i jego twórcy powinni teraz dbać o utrzymywanie zasięgu i ewentualną dywersyfikację źródeł przychodu, co zresztą ma już miejsce w postaci utworzonej na początku 2010 r. sieci reklamowej Społeczności.pl. Dzięki umowie z Chomikuj.pl znaczący wzrost w kategorii społecznościowej odnotowała Grupa Interia.pl,

która z pozycji 11. w grudniu 2008 r. przesunęła się aż na miejsce 4. Najbardziej spektakularny wzrost przypadł jednak Facebookowi – 367% w liczbie użytkowników i aż 867% w liczbie generowanych odsłon. W grudniu 2009 r. internauci spędzali na Facebooku średnio ponad 6 godzin miesięcznie, podczas gdy 12 miesięcy wcześniej była to 1 godz. 49 minut. Warto podkreślić równie znaczący wzrost popularności serwisu Zapytaj. com.pl, który w prosty sposób pomaga znaleźć odpowiedź na nurtujące internautów pytania, a także forum Precyl. pl, które zanotowało 232-proc. wzrost w liczbie użytkowników.

Społeczności Lp.

Nazwa

1

nasza-klasa.pl

2

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

10 894

8 410

30

8 479 642

11 846 191

-28

63,29

54,18

17

8:19:53

14:05:49

-41

Grupa Gazeta.pl – Społeczności

5 969 

3 936

52

345 433

276 592

25

34,68

25,36

37

0:54:06

1:07:03

-19

3

Grupa Onet.pl – Społeczności

5 096

3 346

52

85 430

98 625

-13

29,61

21,56

37

0:43:50

1:01:33

-29

4

Grupa Interia.pl – Społeczności

4 602

1 656

178

150 309

48 459 

210

26,74

10,67

151

1:24:54

2:28:06

-43

5

Grupa Google – Społeczności

4 544

2 362

92

43 027

18 600

131

26,40

15,22

73

0:09:06

0:09:25

-3

6

Grupa Wirtualna Polska – Społeczności

4 538

3 234

40

51 429

49 149

5

26,37

20,83

27

0:49:16

1:08:24

-28

7

Grupa GG Network – Społeczności

4 117

2 945

40

111 785

97 895

14

23,92

18,98

26

0:40:13

0:51:03

-21

8

Grupa o2.pl – Społeczności

3 285

2 070 

59

67 658

62 765

8

19,09

13,33

43

0:17:12

0:23:04

-25

9

facebook.com

3 122

668

367

711 214

73 545

867

18,14

4,31

321

6:11:20

1:49:43

238

10 peb.pl

2 371

2 086

14

31 256

73 449 

-57

13,78

13,44

3

0:15:21

0:39:53

-62

11 zapytaj.com.pl

2 137

620

245

67 153

5 562 

1107

12,42

4,00

211

0:17:23

0:05:24

222

12 wordpress.com

2 072

1 397

48

10 540

9 083

16

12,04

9,00

34

0:05:20

0:08:21

-36

Grupa Fotka.plfotka.pl

2 001

2 217

-10

1 047 567

1 574 830

-33

11,63

14,28

-19

4:59:15

6:10:49

-19

14 precyl.pl

1 652

497

232

16 048

6 849

134

9,60

3,21

199

0:10:12

0:14:47

-31

15 grono.net

1 530

770

99

251 656

295 084

-15

8,89

4,96

79

1:54:52

6:53:03

-72

Grupa Allegro.pl16 cokupic.pl

1 290

579

123

5 215 

5 030

4

7,50

3,73

101

0:03:22

0:05:50

-42

17 wykop.pl

1 199

737

63

14 521

11 292

29

6,97

4,75

47

0:17:17

0:23:52

-28

18 goldenline.pl

1 094

708

54

35 090

38 922

-10

6,36

4,57

39

0:28:57

1:29:11

-68

myspace.com19 myspace.com - pozostałe

1 017

988

3

19 224

36 051 

-47

5,91

6,37

-7

0:19:17

0:40:36

-53

20 Grupa Odpowiedz.pl

734

534

38

1 742

1 517

15

4,27

3,44

24

0:02:13

0:02:56

-24

11 545 946www.internetstandard.pl 14 980 560 -23

94,58

77,22

22

9:11:51

110 13:48:13

-33

13

cała kategoria

16 279

11 986

36

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Nowe technologie

Serwisy poświęcone nowym technologiom w 2009 r. cieszyły się niesłabnącą popularnością wśród polskich internautów. Witryny powiększały liczbę użytkowników (+40%) i generowanych przez nich odsłon (+23%), a także zasięg, który wzrósł o 26%. O kilka minut zmniejszył się jednak czas, który użytkownicy spędzają na witrynach z tej kategorii – w grudniu 2009 r. było to blisko 23 minuty miesięcznie. Kilka serwisów odnotowało spektakularny, trzycyfrowy wzrost oglądalności. Pozycja lidera przez cały rok należała do serwisów Grupy Interia.pl, z których

Partner wydania

O zmianach w rankingu witryn poświęconych nowym technologiom zadecydowały w wielu przypadkach udane przejęcia i partnerskie umowy podpisywane pomiędzy graczami. najbardziej popularny (Elektroda.pl) przyciągnął w grudniu 2009 r. ponad 2,6 mln użytkowników. Imponujące

wzrosty z czołówki stawki zanotowały na swym koncie grupy Onet.pl i Gazeta.pl. Ta pierwsza dzięki przejęciu PClab.pl (1,8 mln real users i 14,7 mln pv w grudniu 2009 r.) z 6. miejsca w grudniu 2008 r. przesunęła się o trzy oczka wyżej. Grupa Gazeta.pl (267-proc. wzrost w liczbie użytkowników) z dalekiego, 16. miejsca wskoczyła na piątą lokatę, co stało się możliwe m.in. dzięki przejęciu domeny Komputery.Katalogi.pl oraz rozwojowi własnego portfolio. Nie sposób nie zauważyć trendu wzrastającej popularności serwisów udostępniających bezpłatne oprogramowanie i pliki: Pobierz.pl, który w liczbie

Nowe technologie Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Interia.pl – Nowe technologie

4 608 3 201 622

44

41 950 

35 552 

18

26,78

20,62

30

0:15:07

0:17:08

-12

2

dobreprogramy.pl

3 717 3 019 759

23

31 016 

33 256 

-7

21,60

19,45

11

0:09:04

0:11:59

-24

3

Grupa Onet.pl – Nowe technologie

3 428 1 271 878

170

43 558 

16 868 

158

19,92

8,19

143

0:16:44

0:13:35

23

4

Grupa IDG – Nowe technologie

3 004 2 797 331

7

16 697

20 341 

-18

17,45

18,02

-3

0:05:13

0:07:28

-30

5

Grupa Gazeta.pl – Nowe technologie

2 231

608 387

267

10 591

5 860 

81

12,96

3,92

231

0:06:13

0:12:25

-50

6

Grupa Wirtualna Polska – Nowe technologie

2 077

1 498 

39

19 803 

13 897 

43

12,07

9,65

25

0:10:01

0:12:40

-21

7

instalki.pl

2 003

1 547 

29

9 083 

9 018 

1

11,64

9,97

17

0:04:52

0:06:48

-28

8

frazpc.pl

1 281

1 110 

15

4 567 

4 978 

-8

7,45

7,15

4

0:04:07

0:05:17

-22

9

pobierz.pl

1 268

143

783

10 017 

1 823 

449

7,37

0,93

692

0:06:25

0:04:34

41

10

Grupa SoftMania.eu

1 260

672

87

6 505 

3 837 

70

7,32

4,33

69

0:03:35

0:03:47

-5

11

Grupa CATALIST.pl – Nowe Technologie1

1 156

606

91

9 059 

6 625 

37

6,72

3,91

72

0:05:46

0:11:51

-51

12 programosy.pl

1 131 

1 013 

12

6 852 

5 953 

15

6,57

6,53

1

0:05:34

0:06:53

-19

13 brothersoft.com

1 101

345

219

5 585 

1 701 

228

6,40

2,23

187

0:03:29

0:03:32

-1

14 pobieraczek.pl

887

Grupa Axel 15 Springer – Nowe technologie2

843

320

163

4 109 

2 088 

97

4,90

2,06

138

0:04:23

0:05:26

-19

16 bfmsa.com.pl

842

625

35

3 622 

3 725 

-3

4,90

4,03

22

0:05:36

0:06:51

-18

17 download.net.pl

727

628

16

5 199 

4 415 

18

4,22

4,05

4

0:06:03

0:06:15

-3

18 telepolis.pl

710

580

22

6 974 

6 505 

7

4,12

3,74

10

0:10:41

0:11:33

-8

19 chip.eu

708

384

84

4 727 

2 693 

76

4,12

2,48

66

0:03:57

0:04:28

-12

20 chip.pl

707

166

325

3 432 

1 315 

161

4,11

1,07

284

0:05:12

0:08:44

-40

12 662 

9 034 

40

249 860 

202 825 

23

73,57

58,20

26

0:22:53

0:25:50

-11

cała kategoria

6 503 

5,16

www.internetstandard.pl

1 wyniki za wrzesień 2008 r. uwzględniają witryny: magazyn.pl oraz 4free.pl 2 wyniki za wrzesień 2008 r. uwzględniają witryny: komputerswiat.pl oraz ks-ekspert.pl

0:08:11

111

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

RU wzrósł o 783%, czy Brothersoft.com (+219%). Swoje pięć minut miał również Pobieraczek.pl, który jednak może mieć spore problemy z przetrwaniem ze względu na orzeczenie UOKiK o złamaniu prawa przez jego właściciela – spółkę Eller Service. Dwudziestkę zamyka Chip.pl, który wyraźnie zwiększył w ciągu roku swoją oglądalność.

Styl życia

O ponad połowę wzrosła liczba użytkowników serwisów z kategorii „Styl życia” w ciągu 12 miesięcy 2009 r. W grudniu 2009 r. internauci wygenerowali o 36%

Partner wydania

Grupa o2.pl traci pozycję lidera w kategorii „Styl życia” na rzecz Onetu. więcej odsłon niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, spędzając na serwisach średnio 15 minut miesięcznie (mniej o 33%).Pozycję lidera utraciła na rzecz Onetu Grupa o2.pl – wzrost liczby użytkowników notowany przez właściciela Pudelka był w tym przypadku mniejszy niż u konkurenta, czego skutkiem jest druga lokata w zestawieniu. Dzięki przejęciu Wizaz.pl trzy-

cyfrową dynamikę wzrostu liczby użytkowników, odsłon i zasięgu odnotowała Grupa Edipresse, w której portfelu w grudniu 2009 r. znajdowały się również takie serwisy, jak Polki.pl, Babyonline.pl i Uroda.pl. Imponującego skoku w omawianym okresie dokonała też Grupa Axel Springer. Dysponując w grudniu 2008 r. trzema witrynami (Dziewczyna. pl, Popcorn.pl i Students.pl), których oglądalność zamykała się liczbą 144 RU, rok 2009 Grupa zakończyła 824-proc. wzrostem (m.in. dzięki nowym serwisom adresowanym do kobiet: Koktajl24.pl

Styl życia Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Onet.pl – Styl życia

5 602

3 557 

58

280 314 

193 188 

45

32,55

22,91

42

0:37:45

0:34:59

8

2

Grupa o2.pl – Styl życia

4 799 

3 569 

34

210 919 

210 735 

0

27,88

22,99

21

0:55:58

1:07:17

-17

3

Grupa Wirtualna Polska – Styl życia

4 695 

3 177 

48

356 560 

229 609 

55

27,28

20,47

33

0:31:11

0:38:35

-19

4

Grupa Gazeta.pl – Styl życia

4 552 

2 426 

88

107 760 

64 539 

67

26,45

15,63

69

0:23:05

0:24:41

-6

5

Grupa Interia.pl – Styl życia

3 277 

2 251 

46

120 415 

84 715 

42

19,04

14,50

31

0:22:04

0:24:25

-10

6

Grupa Edipresse – Styl życia

2 353

589

299

42 497 

9 711 

338

13,67

3,80

260

0:21:21

0:12:09

76

7

Grupa G+J Polska – Styl życia

1 870 

917

104

30 857 

16 765 

84

10,87

5,91

84

0:10:19

0:12:32

-18

8

Grupa We-dwoje.pl – Styl życia

1 399 

986

42

9 608 

7 474 

29

8,13

6,35

28

0:04:29

0:05:10

-13

9

Grupa Axel Springer – Styl życia

1 335 

144

824

9 311 

1 632 

470

7,76

0,93

734

0:05:05

0:09:10

-45

10

Grupa Infor – Styl życia1

1 212 

123

886

8 210 

1 098 

648

7,04

0,79

791

0:06:12

0:06:04

2

1 130 

1 082 

4

20 702 

17 022 

22

6,57

6,97

-6

0:15:20

0:13:04

17

11 kozaczek.pl Grupa Innovaweb 12 – Styl życia2 13 opoka.org.pl3

909

290

213

10 978 

2 345 

368

5,28

1,87

182

0:07:07

0:06:27

10

895

706

27

7 884 

8 222 

-4

5,20

4,55

14

0:06:58

0:10:58

-36

14 wielkiezarcie.com

863

15 dlastudenta.pl

853

589

45

5 408 

5 265 

3

4,96

3,79

31

0:04:24

0:06:20

-31

847

453

87

14 714 

10 206 

44

4,92

2,92

68

0:18:31

0:24:27

-24

831

395

110

5 156 

1 671 

208

4,83

2,55

89

0:05:05

0:03:43

37

831

434

91

2 479 

1 828 

36

4,83

2,80

73

0:02:42

0:03:55

-31

19 smaczny.pl

694

481

44

11 578 

6 912 

68

4,04

3,10

30

0:16:29

0:13:50

19

20 Grupa Styl.fm

690

585

18

29 465 

43 769 

-33

4,01

3,77

6

0:15:33

0:23:23

-33

13 426 

8 856 

52

1 293 415 

949 603 

36

78,00

57,05

37

1:13:04

1:22:11

-11

16

Grupa G7media – Styl Życia4

17 biomedical.pl 18

Grupa Murator – Styl życia

cała kategoria

8 592 

5,02

www.internetstandard.pl

1 w grudniu 2008 r. serwis wieszjak.pl; 2 w grudniu 2008 r. serwis stylistka.pl; 3 w grudniu 2008 r. serwis opoka.org.pl zakwalifikowany był do kategorii Informacje; 4 w grudniu 2008 r. serwis papilot.pl

0:10:01

112

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

i W-spodnicy.pl). Nad rozbudową swej oferty pracowała w 2009 r. także Grupa Innovaweb. Oprócz potrojenia liczby użytkowników serwisu Stylistka.pl uruchomiła nowe witryny poświęcone urodzie i zdrowemu stylowi życia, m.in. Fryzury.info, MagazynDomowy.pl oraz FitnessOnline.pl.

Partner wydania

polskiego szkolnictwa. Wyraźne wzrosty popularności notują przede wszystkim witryny dostarczające darmowe „gotowce” i ściągi. Ebuda.pl wzrosła w liczbie użytkowników o ponad 1000%, notując

W grudniu 2009 r. internauci poświęcili na korzystanie z serwisów edukacyjnych średnio około godziny.

Edukacja

Analiza wyników oglądalności serwisów edukacyjnych nie dostarcza optymistycznych wniosków na temat

jeszcze większe sukcesy w przyroście odsłon i zasięgu, a Sciaga.pl odwiedzana na koniec 2009 przez ponad 2,8 mln internautów plasuje się na drugim miejscu w rankingu. W zestawieniu z grudnia 2009 r. pojawiła się nienotowana w 2008 r. witryna Zadane.pl. Imponujący wzrost zainteresowania serwisem sprawił, że na początku 2010 r. witryna pozyskała inwestora w osobie Marcina Pytla (wiceprezesa zarządu TransmisjeOnline. pl). Wśród portali najbardziej intensywny rozwój portfela edukacyjnego ma za

Edukacja Liczba użytkowników (real users)

Lp.

Nazwa

1

Grupa Wikipedia – Edukacja1

8 190 

6 163 

2

sciaga.pl

2 856 

3

Grupa Google – Edukacja2

4

Liczba odsłon Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

33

198 721 

210 767 

-6

47,58

39,70

20

0:49:55

0:49:00

2

2 379 

20

18 457 

20 835 

-11

16,59

15,33

8

0:12:33

0:15:20

-18

2 782 

1 472 

89

101 608 

8 173 

1143

16,16

9,48

70

0:17:30

0:08:07

116

Grupa Onet.pl – Serwisy edukacyjne

2 630 

2 382 

10

25 083 

28 547 

-12

15,28

15,35

-0

0:13:03

0:17:16

-24

5

bryk.pl

1 702 

1 248 

36

7 897 

6 906 

14

9,89

8,04

23

0:08:35

0:09:49

-13

6

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy edukacyjne

1 270 

488

160

15 984 

7 236 

121

7,38

3,15

134

0:08:07

0:09:55

-18

7

translate.pl

1 206 

957

26

20 361 

18 441 

10

7,01

6,17

14

0:17:25

0:21:51

-20

8

Grupa GG Network – Serwisy edukacyjne3

1 046 

788

33

12 141 

7 290 

67

6,08

5,08

20

0:13:20

0:09:56

34

9

pl.shvoong.com

986

553

78

2 242 

1 713

31

5,73

3,57

61

0:03:06

0:03:12

-3

10

Grupa Gazeta.pl – Serwisy edukacyjne

985

502

96

4 848 

3 348 

45

5,72

3,23

77

0:07:18

0:07:29

-2

11 zgapa.pl

970

576

68

2 693 

1 820 

48

5,64

3,71

52

0:02:37

0:02:50

-8

12 ebuda.pl

966

82

1074

4 958 

389

1172

5,62

0,53

960

0:05:43

0:01:29

285

13 klp.pl

862

476

81

13 944 

6 294 

122

5,01

3,07

63

0:26:00

0:24:09

8

793

619

28

5 052 

5 399 

-6

4,61

3,99

16

0:05:28

0:07:40

-29

15 Grupa Ling.pl

745

537

39

18 875 

22 600 

-16

4,33

3,46

25

0:39:28

1:09:55

-44

16 ang.pl

699

531

32

7 161 

7 199 

-1

4,06

3,43

18

0:09:59

0:12:42

-21

17 szkolnictwo.pl

692

571

21

4 357 

2 690 

62

4,03

3,68

10

0:04:17

0:03:57

8

18 eszkola.pl

647

338

91

2 296

1 353 

70

3,76

2,18

72

0:04:15

0:04:44

-10

19 zadane.pl

625

0:27:45

0:00:01

14

20

pwn.pl – Serwisy edukacyjne PWN4

Grupa o2.pl – Serwisy edukacyjne5

cała kategoria

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

17 594 

3,63

565

355

59

13 933 

10 913 

28

3,28

2,29

43

0:12:19

0:14:39

-16

11 001 

8 013 

37

498 215 

374 028 

33

63,91

51,62

24

1:03:33

1:04:06

-1

1 w grudniu 2008 serwisy z obecnej Grupy Wikimedia figurowały w zestawieniu odddzielnie, w tabeli podano wyniki współoglądalności: wikimedia.org, wikipedia.org, wikisource.org, wikibooks, wikiquote; 2 w wynikach za grudzień 2008 r. uwzględniono witryny tłumacz i tłumaczenia stron dla google.com i google.pl, a także wyszukiwarkę materiałów edukacyjnych oraz serwis Answers i zdjęcia księżyca; 3 w grudniu 2008 r. – grupa Nauka.pl; www.internetstandard.pl 113 4 w wynikach za grudzień 2008 r. serwis pwn.pl nie był zakwalifikowany do kategorii „Edukacja”; 5 w grudniu 2008 r. – serwis sjp.pl; Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Informacje, publicystyka, media

sobą Wirtualna Polska, której udało się zwiększyć w tej kategorii liczbę użytkowników, odsłon i zasięgu o ponad 100%. Na szczególną uwagę zasługują tu serwisy Future.wp.pl oraz TestWiedzy.pl. Co ciekawe, podczas gdy serwisom z większości pozostałych kategorii tematycznych wyraźnie spada średni czas korzystania, w przypadku witryn edukacyjnych odnotowano zaledwie 1-proc. spadek. Internauci wciąż ponad godzinę miesięcznie poświęcają na korzystanie z różnego rodzaju witryn pomagających im w nauce.

świecie trend przesuwania się zainteresowania i stopnia wykorzystania tradycyjnych mediów informacyjnych w kierunku internetu. Duża liczba serwisów o charakterze informacyjnym i publicystycznym wpływa jednak na nieznaczny spadek średniego miesięcznego czasu, jaki użytkownicy sieci poświęcają na korzystanie z nich (-8%).

Serwisy informacyjne odwiedzane były pod koniec 2009 r. przez blisko 13,4 mln internautów (35-proc. wzrost w porównaniu do grudnia 2008), którzy w grudniu ub.r. wygenerowali ponad 920 mln odsłon (+128%). Wzrosty popularności odzwierciedlają widoczny na całym

Prawie 88% internautów korzysta z serwisów informacyjnych i publicystycznych. W 2009 r. o 128% wzrosła liczba odsłon dokonywanych na tych witrynach. Informacje, publicystyka, media

Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień Zmiana 2008 (%)

1

Grupa Onet.pl – Serwisy informacyjne

5 829 

4 384 

33

226 784 

211 994 

7

33,87

28,24

20

0:50:31

1:00:54

-17

2

Grupa Gazeta.pl – Serwisy informacyjne

5 007 

3 094 

62

124 801 

94 641 

32

29,09

19,93

46

0:35:08

0:40:59

-14

3

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy informacyjne

4 762 

3 773 

26

183 117 

134 837 

36

27,67

24,31

14

0:34:25

0:44:02

-22

4

Grupa Interia.pl – Serwisy informacyjne

3 369 

2 631 

28

75 716 

70 923 

7

19,57

16,95

15

0:20:29

0:25:02

-18

5

Grupa Polskapresse – Informacje i publicystyka1

2 730 

1 650 

65

32 323

12 165 

166

15,86

10,63

49

0:09:33

0:06:06

57

6

Grupa Media Regionalne – Serwisy informacyjne

2 626 

1 549 

69

61 244 

34 885 

76

15,26

9,98

53

0:22:50

0:20:24

12

7

Grupa TVN – Serwisy informacyjne

1 697

1 961 

-13

54 581 

47 278 

15

9,86

12,64

-22

0:58:02

0:45:33

27

8

Grupa Axel Springer – Serwisy informacyjne

1 290 

1 160 

11

29 747 

24 322 

22

7,50

7,47

0

0:12:22

0:26:17

-53

9

Grupa Google – Serwisy informacyjne

1 285 

656

96

3 231 

2 170 

49

7,47

4,23

77

0:05:37

0:05:42

-1

10 Grupa Infor – Informacje

1 255 

24 650 

7,29

0:21:45

11

Grupa o2.pl – Serwisy informacyjne

1 122 

1 023 

10

17 318 

14 289 

21

6,52

6,60

-1

0:18:27

0:18:38

-1

12

Grupa Presspublica – Serwisy informacyjne2

1 072 

786

36

17 541 

14 848 

18

6,23

5,07

23

0:21:06

0:24:17

-13

13

Grupa TVP – Serwisy informacyjne

1 004 

730

38

10 055 

7 674

31

5,84

4,71

24

0:09:52

0:09:34

3

14 Grupa Murator-se.pl

873

342

155

6 577 

3 428 

92

5,08

2,21

130

0:05:57

0:08:15

-28

15 trojmiasto.pl

653

423

54

25 945 

16 318 

59

3,79

2,73

39

0:31:28

0:34:19

-8

Grupa Gery.pl – Serwisy 16 informacyjne

557

216

158

5 269 

4 556 

16

3,24

1,39

133

0:08:23

0:12:15

-32

17 eioba.pl

530

280

89

1 710 

1 561 

10

3,08

1,81

70

0:05:18

0:08:57

-41

18 Grupa Polskie Radio

443

371

19

12 776 

6 816 

87

2,58

2,39

8

0:25:53

0:18:10

42

19 Grupa Eurozet-radiozet.pl 20 hbo.pl3

393

263

50

4 720 

2 529 

87

2,29

1,70

35

2:18:09

0:10:36

1203

373

21

1605

2 382 

277

760

2,17

0,14

1450

0:05:50

0:13:19

-56

13 393 

9 932 

35

920 496 

721 635 

128

77,81

63,99

22

1:21:36

1:28:37

-8

cała kategoria

1 w wynikach za grudzień 2008 r. uwzględniono współoglądalność serwisów naszemiasto.pl i wiadomosci24.pl; www.internetstandard.pl 2 w grudniu 2008 r. witryna rzeczpospolita.pl; 3 w grudniu 2008 r. – HBO

114

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Rozbudowa portfolio serwisów dostarczających wiadomości przez Grupę Gazeta.pl (m.in. witryny Wyborcza. pl oraz regionalnych wersji Gazeta.pl) pozwoliła awansować jej na drugie miejsce w zestawieniu przy stracie ok. 4 pkt proc. do lidera stawki – Grupy Onet.pl. Imponujące wzrosty mają na swoim koncie także serwisy informacyjne Google, a z drugiej dziesiątki: Grupa Murator z serwisem Se.pl, który ponad dwukrot-

Gazeta.pl, Axel Springer i Eurosport to grupy, które wyraźnie poprawiły wyniki popularności swoich serwisów sportowych.

Partner wydania

nie zwiększył swoją popularność, oraz Grupa Gery.pl. Ranking TOP20 zamyka rozwijające się w niebywałym tempie HBO.pl – wzrost liczby jego użytkowników (+1606%) robi wrażenie. Nie sposób też przejść obojętnie obok sukcesu witryn Radia Zet, które przywiązują internautów do siebie już na ponad 2 godz. 18 minut miesięcznie (+1203%). Mniej udany rok ma za sobą Grupa TVN, która tracąc użytkowników (-13%), nie zyskała również na zasięgu.

Sport

Narodowa fascynacja sportem wśród Polaków znajduje odzwierciedlenie w wynikach oglądalności internetowych serwisów sportowych, z których każdy zanotował wzrost w liczbie użytkowni-

ków, generowanych odsłon oraz zasięgu. Średnio o 8 min skrócił się jednak czas, jaki internauci miesięcznie poświęcają na korzystanie z tych witryn. W ciągu 2009 roku w kategorii sportowej swoją pozycję wyraźnie poprawiły grupy: Gazeta.pl, Axel Springer oraz Eurosport. Gazeta.pl, zajmująca w grudniu 2008 r. piąte miejsce w zestawieniu, o 223% zwiększyła liczbę użytkowników, o 100% liczbę generowanych odsłon i ostatecznie wdarła się na podium, zostawiając daleko w tle Grupę Interia.pl. Nie bez znaczenia była tu umowa z właścicielem m.in. forum Sfd.pl oraz innych witryn z Grupy Kulturystyka.pl, które wpłynęły na zwiększenie jej zasięgu. Imponujące, trzycyfrowe wzrosty zanotowała też Grupa Axel Springer

Sport Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Liczba odsłon Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Średni czas na użytkownika [godz:min:s] Grudzień Grudzień Zmiana 2009 2008 (%)

1

Grupa Onet.pl – Serwisy sportowe

3 617 

2 526 

43

148 226 

139 645 

6

21,01

16,28

29

1:01:36

1:09:02

-11

2

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy sportowe

3 590 

1 949 

84

123 558

85 434 

45

20,86

12,56

66

0:46:10

0:56:08

-18

3

Grupa Gazeta.pl – Serwisy sportowe

3 013 

933

223

56 057 

27 843 

101

17,51

6,01

191

0:29:02

0:44:49

-35

4

Grupa Interia.pl – Serwisy sportowe

1 643 

1 155 

42

82 308 

57 670 

43

9,55

7,45

28

0:42:19

0:41:40

2

5

Grupa o2.pl – Serwisy sportowe

605

444

36

5 407 

5 245 

3

3,52

2,87

23

0:11:57

0:11:02

8

6

Grupa Axel Springer – Serwisy sportowe

413

124

233

4 516 

2 911 

55

2,40

0,80

200

0:10:55

0:23:27

-53

7

90minut.pl

303

236

28

14 654 

10 914 

34

1,76

1,52

16

0:50:19

0:46:48

8

8

kfd.pl

281

146

93

1 140 

1 053 

8

1,64

0,94

74

0:03:02

0:17:00

-82

9

livesports.pl

266

172

55

18 885 

14 183 

33

1,55

1,11

40

3:08:06

3:38:49

-14

10 futbolowo.pl

252

93

169

11 018 

4 075 

170

1,47

0,60

145

0:33:53

0:40:30

-16

11 sportowefakty.pl

246

160

53

18 328

11 725 

56

1,43

1,04

38

1:44:35

1:35:37

12 Grupa Fit.pl – Sport

229

147

56

1 226 

674

82

1,33

0,95

40

0:04:35

0:04:47

-4

13 Grupa Eurosport

210

45

361

5 561 

2 359 

136

1,22

0,29

321

0:58:57

1:04:48

-9

14 livescore.com

176

139

26

20 047

18 372 

9

1,03

0,90

14

2:54:37

3:26:20

-15

175

126

38

1 932 

1 392 

39

1,02

0,82

24

0:14:12

0:14:12

0

16 skionline.pl

173

132

31

3 376 

3 316 

2

1,01

0,85

19

0:16:50

0:18:57

-11

17 Grupa Sport24.pl

172

89

92

6 375 

2 303 

177

1,00

0,58

72

0:57:42

0:33:16

73

18 skijumping.pl

166

133

25

3 871 

2 648 

46

0,97

0,86

13

0:30:30

0:25:50

18

157

93

69

2 437 

863

182

0,92

0,60

53

0:16:10

0:08:21

94

20 legia.com

153

40

276

2 881 

1 835 

57

0,89

0,26

242

0:14:42

0:44:05

-67

cała kategoria

9 266 

5 913 

57

www.internetstandard.pl 531 813  404 747  31

53,84

38,09

41

1:18:29

1:26:18 115

-9

15

19

Grupa Innovaweb – Sport3

Grupa TVP-tvp.pl -tvp.pl – sport

3 w grudniu 2008 r. witryna skiforum.pl

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

(+233% w liczbie RU oraz +200% w zasięgu), która w grudniu 2008 r. była zaledwie 15., a także niefigurująca wcześniej w sportowym TOP20 Grupa Eurosport. Brak spektakularnych sukcesów reprezentacji w piłce nożnej oraz wątpliwa widowiskowość rodzimego futbolu nie przeszkadzają serwisowi Futbolowo.pl w zdobywaniu popularności i przyciąganiu użytkowników, których liczba w omawianym okresie wzrosła o 169%. Jeszcze bardziej w obliczu całkowitego załamania formy piłkarzy Legii zaskakuje trzycyfrowy wzrost fanów witryny Legia.com.

Partner wydania

z reguły witryny ogłoszeniowe, pozwala stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze dało o sobie znać i internauci z mniejszym zaangażowaniem poszukiwali dla siebie „czterech kółek”. Strony motoryzacyjne w porównaniu z pozostałymi kategoriami tematycznymi odnotowały umiarkowane wzrosty (+27% w liczbie użytkowników i +15% w zasięgu), tracąc na generowanych odsłonach oraz czasie. Na tle innych serwisów wybija się Grupa Wirtualna Polska, która zwiększyła o 94% liczbę użytkowników, w podobnym stopniu poprawiła liczbę generowanych odsłon i zasięg, a także – co należy do wyjątków – średni czas korzystania. W 2009 r. swe motoryzacyjne portfolio rozwijała Grupa Axel Springer, dzięki czemu podwoiła liczbę

Motoryzacja

Analiza wyników oglądalności serwisów motoryzacyjnych, z których większość to

użytkowników i zwiększyła o 80% zasięg. Najpopularniejszy serwis motoryzacyjny Axel Springer – Auto-Swiat.pl – przyciągnął w grudniu 2009 r. ponad 470 tys. real users. Warto zauważyć również trzycyfrowe wzrosty dyskusyjnej platformy ForumSamochodowe.pl, a także dobre wyniki (zwłaszcza w liczbie odsłon) Grupy V10.pl.

ForumSamochodowe.org o ponad 200% poprawiło zasięg, a także wyniki w liczbie użytkowników i generowanych przez nich odsłon.

Motoryzacja Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Liczba odsłon Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zasięg wśród internautów Zmiana Grudzień (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana 2008 (%) (%)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s] Grudzień Grudzień Zmiana 2009 2008 (%)

1

Grupa Allegro.pl-otomoto.pl

3 246 

2 685 

21

182 326 

195 147 

-7

18,86

17,30

9

1:17:00

1:41:55

-24

2

Grupa Onet.pl – Serwisy motoryzacyjne

2 009 

1 695 

19

31 005 

49 008 

-37

11,67

10,92

7

0:21:01

0:21:45

-3

3

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy motoryzacyjne

1 653 

851

94

31 038 

15 857 

96

9,61

5,48

75

0:13:20

0:12:07

10

4

Grupa Interia.pl – Serwisy motoryzacyjne

1 589 

1 234 

29

37 165 

37 523 

-1

9,23

7,95

16

0:17:52

0:20:07

-11

5

Grupa Gazeta.pl – Serwisy motoryzacyjne

1 018

866

17

15 862 

14 922 

6

5,92

5,58

6

0:12:54

0:14:04

-8

6

Grupa Polskapresse – Motoryzacja1

892

875

2

26 942 

42 554 

-37

5,18

5,64

-8

0:21:48

0:32:39

-33

7

autocentrum.pl

852

510

67

18 126 

10 456 

73

4,95

3,29

50

0:17:22

0:16:01

8

8

Grupa Axel Springer – Serwisy motoryzacyjne

683

336

103

5 851 

3 257 

80

3,97

2,17

83

0:07:46

0:10:53

-29

9

Grupa V10.pl

631

530

19

8 532 

4 132 

107

3,67

3,42

7

0:04:41

0:04:47

-2

10 Grupa Mobile

507

507

0

67 889 

78 512 

-14

2,95

3,27

-10

1:11:48

1:12:36

-1

504

497

1

6 573 

7 791 

-16

2,93

3,21

-9

0:13:02

0:14:25

-10

12 Grupa Auto.pl

500

373

34

5 136 

4 934

4

2,91

2,41

21

0:10:01

0:11:17

-11

Grupa Bankier.pl 13 – Serwisy motoryzacyjne

472

353

34

5 469 

6 412 

-15

2,75

2,27

21

0:09:03

0:12:29

-28

14 autogielda.pl

414

254

63

11 942 

13 660 

-13

2,41

1,64

47

0:20:56

0:31:44

-34

15 forumsamochodowe.pl

321

88

263

1 202 

381

215

1,87

0,57

228

0:04:00

0:03:42

8

16 scigacz.pl

316

283

12

3 503 

3 336 

5

1,84

1,83

1

0:10:48

0:11:31

-6

17 Grupa Wroom.pl

295

328

-10

2 948 

3 150 

-6

1,72

2,12

-19

0:08:19

0:08:35

-3

18 motonews.pl

291

215

35

2 073 

2 365 

-12

1,69

1,39

22

0:07:20

0:11:01

-33

19 Grupa NNV-autoteam.pl

267

143

87

1 497 

832

80

1,56

0,92

70

0:03:55

0:03:59

-2

20 autogaleria.pl

215

91

136

3 060 

1 783 

72

1,25

0,59

112

0:09:31

0:15:21

-38

1:00:37

116 1:20:11

-24

11

Grupa o2.pl – Serwisy motoryzacyjne

cała kategoria 1 w grudniu 2008 r. Grupa Gratka

7 782 

6 106 

27

www.internetstandard.pl 468 150  517 141 

-9

45,21

39,34

15

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Turystyka Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Liczba odsłon Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s] Grudzień Grudzień Zmiana 2009 2008 (%)

1

Grupa Onet.pl – Serwisy turystyczne

2 006 

1 499 

34

34 097 

32 628 

5

11,65

9,66

21

0:14:25

0:15:27

-7

2

rozklad-pkp.pl

1 849 

1 100 

68

61 713 

37 329 

65

10,74

7,09

51

0:24:24

0:17:39

38

3

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy turystyczne

852

739

15

9 784 

5 408 

81

4,95

4,76

4

0:08:08

0:06:25

27

4

Grupa Eholiday.pl

586

617

-5

4 168 

5 308 

-21

3,41

3,98

-14

0:05:58

0:07:11

-17

5

e-podroznik.pl

518

139

273

5 496 

1 152 

377

3,01

0,90

234

0:09:56

0:08:00

24

6

rozklady.com.pl

471

7

Grupa Nocowanie.pl

438

190

130

3 766 

1 897 

99

2,55

1,23

107

0:06:27

0:08:07

-21

8

sylwesteroferty.pl

418

206

102

3 762 

2 139 

76

2,43

1,33

83

0:08:53

0:07:42

15

9

Grupa G+J Polska – Serwisy turystyczne

388

276

40

3 137 

1 732 

81

2,25

1,78

26

0:05:49

0:05:20

9

10 urlopia.pl

327

98

234

2 825 

1 375 

105

1,90

0,63

202

0:08:08

0:12:06

-33

11 odleglosci.pl

312

299

4

1 303 

1 454 

-10

1,82

1,93

-6

0:02:58

0:03:43

-20

300

299

0

2 824 

3 453 

-18

1,74

1,93

-10

0:08:29

0:09:47

-13

13 esky.pl

295

119

148

809

1 768 

-54

1,72

0,77

123

0:02:02

0:21:15

-90

14 rozklady.pl

289

239

21

1 467 

1 486 

-1

1,68

1,55

8

0:05:15

0:05:29

-4

15 Grupa Meteor24.pl1

274

88

209

3 376 

1 000 

238

1,59

0,57

179

0:09:15

0:08:47

5

16 Grupa Travelplanet.pl SA

261

361

-28

3 291 

3 533 

-7

1,52

2,33

-35

0:16:36

0:09:07

82

Grupa Interia.pl 17 – Serwisy turystyczne

255

535

-52

1 849 

7 026 

-74

1,48

3,45

-57

0:05:06

0:08:58

-43

18 tur-info.pl

253

331

-24

1 092 

1 427 

-23

1,47

2,14

-31

0:06:27

0:06:42

-4

19 Grupa Fajnewczasy.pl2

247

63

288

2 016 

823

145

1,44

0,41

251

0:06:36

0:10:38

-38

20 Grupa Wakacje.pl

238

218

9

4 309 

4 421 

-3

1,39

1,41

-1

0:19:05

0:22:04

-14

cała kategoria 6 115  4 218  45 153 708  86 167  1 w grudniu 2008 r. serwis meteor.turystyka.pl; 2 w grudniu 2008 r. serwis fajnewczasy.pl

78

35,53

27,17

31

0:20:30

0:16:58

21

12

Grupa Gazeta.pl – Serwisy turystyczne

2 613 

2,74

www.internetstandard.pl

0:05:39

Źródło: Megapanel PBI/Gemius

117


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Monsterpolska.pl, Jobisjob.pl i Jobexpress.pl to trójka debiutantów w zestawieniu najpopularniejszych witryn rekrutacyjnych. Pozycję lidera umacnia Grupa Gazeta.pl.

Partner wydania

samochody, o tyle analiza wykorzystywania w 2009 r. witryn turystycznych przeczy tezie o zaciśnięciu pasa nad Wisłą. Serwisy turystyczne zanotowały imponujące wzrosty, przekraczające w niektórych przypadkach nawet 300%. Serwis E-podroznik.pl, umożliwiający zaplanowanie podróży z punktu A do punktu B za pośrednictwem różnorodnych środków transportu publicznego, zwiększył liczbę użytkowników o 273%, liczbę generowanych odsłon o 777% i zasięg o 234%. Porównywalny sukces ma na swoim koncie Urlopia.pl, a także grupy Meteor24.pl i Fajnewczasy.pl. W sumie serwisy turystyczne docierają obecnie do ponad 6,1 mln użytkowników, co przekłada się na 35,5-proc. zasięg. Internauci spędzają na nich śred-

Turystyka

O ile na podstawie wyników popularności serwisów motoryzacyjnych można było przypuszczać, że kryzys wymusił na Polakach powściągliwość w zakresie wydawania pieniędzy na

E-podroznik.pl, Urlopia.pl oraz grupy Meteor24.pl i Fajnewczasy.pl zanotowały w 2009 r. największe wzrosty w liczbie użytkowników i generowanych odsłon. nio 20 min miesięcznie i generują ponad 153 mln odsłon.

Praca

Grupa Pracuj.pl już chyba bezpowrotnie utraciła pozycję lidera w kate-

Praca Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień Zmiana 2008 (%)

1

Grupa Gazeta.pl – Praca

1 575 

1 023 

54

30 682 

26 214 

17

9,15

6,59

39

0:16:18

0:19:32

-17

2

Grupa Pracuj – Praca

1 250 

1 157 

8

34 294

28 608 

20

7,27

7,45

-2

0:22:19

0:20:18

10

3

Grupa Wirtualna Polska – Praca

1 199 

592

102

8 293 

5 248 

58

6,97

3,82

82

0:09:28

0:09:25

1

4

infopraca.pl

1 187 

528

125

28 414 

15 100 

88

6,90

3,40

103

0:15:11

0:27:04

-44

5

jobrapido.pl

782

283

176

13 286 

3 473 

282

4,55

1,83

149

0:16:27

0:17:04

-4

6

gowork.pl

727

64

1030

6 950

610

1039

4,22

0,41

929

0:12:23

0:05:35

122

7

Grupa Money.pl-money.pl -praca.money.pl

631

500

26

10 050 

8 774 

15

3,67

3,22

14

0:13:56

0:14:09

-2

8

praca.pl

617

481

28

8 368 

5 342 

57

3,59

3,10

16

0:08:56

0:08:22

7

9

Grupa Polskapresse – Praca1

497

365

36

8 408 

7 402 

14

2,89

2,35

23

0:12:53

0:16:39

-23

10 Grupa Allegro – Praca2

484

462

5

3 849 

8 128 

-53

2,82

2,98

-5

0:05:22

0:08:30

-37

11 monsterpolska.pl

396

0:06:10

0:00:00

2 386 

2,30

egospodarka.pl -praca.egospodarka.pl

360

286

26

3 725 

2 749 

36

2,10

1,84

14

0:08:13

0:08:14

-0

13 Grupa Axel Springer – Praca

360

179

101

2 997 

1 786 

68

2,09

1,15

82

0:06:38

0:09:29

-30

14 szybkopraca.pl

305

330

-8

2 657 

4 574 

-42

1,78

2,13

-16

0:08:12

0:12:53

-36

15 jobisjob.pl

224

0:07:10

0:00:00

16 Grupa Onet.pl - Praca

178

125

43

2 824 

2 747 

3

1,04

0,81

28

0:10:30

0:18:03

-42

Grupa Presspublica-karie17 ra.pl3

166

75

120

1 039 

528

97

0,97

0,49

98

0:04:36

0:05:03

-9

18 jobexpress.pl

130

19 Grupa jobs.pl – Praca

114

101

13

560

989

-43

0,67

0,65

3

0:04:18

0:07:15

-41

20 eu-praca.pl

114

35

223

344

180

90

0,66

0,23

187

0:02:16

0:04:38

-51

cała kategoria

4 685 

3 432 

37

171 740 

131 627 

30

27,22

22,11

23

0:30:43

0:32:15

-5

12

1 w grudniu 2008 r. Grupa Gratka.pl/praca 2 w grudniu 2008 r. pracaallegro.pl 3 w grudniu 2008 r. serwis kariera.pl

1 879

1,30

726

0,76

www.internetstandard.pl

0:03:18

118

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

gorii tematycznej „Praca”. Podczas gdy liczba jej użytkowników w ciągu całego 2009 r. wzrosła zaledwie o 8%, konkurencyjna Grupa Gazeta.pl przyciągnęła o 54% internautów więcej niż w grudniu 2008 r., co dało jej pierwszą lokatę w zestawieniu. Wirtualna Polska także nie składa broni i intensywnie

To jest prawdziwy demot! Demotywatory.pl rok 2009 zamykają liczbą 2,2 mln użytkowników generujących blisko 279 mln odsłon.

Partner wydania

rozbudowuje swoją rekrutacyjną ofertę, czego efektem jest ponad 100-proc. wzrost w liczbie użytkowników i blisko 60-proc. w liczbie odsłon. W zestawieniu wyróżnia się jeszcze kilka serwisów, które zanotowały trzycyfrowe wzrosty: Infopraca.pl i Jobrapido.pl, a także rekordowy GoWork.pl, który w grudniu 2009 r. przyciągnął dziesięć razy więcej internautów niż 12 miesięcy wcześniej. „Twoje powołanie cię wzywa” – głosi z kolei Monterpolska.pl – serwis nienotowany w grudniu 2008 r., który rok 2009 zamknął z wynikiem 396 tys. real users. Z innych debiutantów w TOP20 wymienić należy: Jobisjob.pl i Jobexpress.pl.

W sumie witryny zakwalifikowane do kategorii tematycznej „Praca” zwiększyły swój zasięg o 23%, przyciągając ponad 4,6 mln internautów, generujących 131 mln odsłon. Nieznacznie obniżył się średni czas poświęcany miesięcznie na korzystanie z tych serwisów, co może być spowodowane m.in. zmniejszoną liczbą ofert lub udoskonalonymi narzędziami wyszukiwawczymi.

Kultura, rozrywka

O ile witryny stale obecne w TOP20 kategorii „Kultura, rozrywka” zanotowały umiarkowane wzrosty, tak niewątpliwie na miano zwycięzców 2009 r. zasługuje kilka innych, nowych w zestawieniu serwisów. Adresowany do fanów gry

Kultura, rozrywka Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień 2009 (tys.)

Liczba odsłon

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów

Grudzień Zmiana Grudzień 2009 Grudzień 2008 Zmiana Grudzień 2008 (tys.) (%) (tys.) (tys.) (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana 2008 (%) (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

youtube.com

9 727 

6 910

41

1 166 822

969 906 

20

56,51

44,51

27

5:13:47

4:10:31

25

2

Grupa Onet.pl – Serwisy rozrywkowe

6 937 

5 046

37

1 334 185

1 341 931 

-1

40,30

32,51

24

1:40:29

2:18:57

-28

3

Grupa o2.pl – Serwisy rozrywkowe

6 331

5 092 

24

510 288

531 091 

-4

36,78

32,80

12

2:53:02

3:26:29

-16

4

Grupa Wirtualna Polska – Serwisy rozrywkowe

5 774

4 140

39

406 339

455 089 

-11

33,55

26,67

26

1:02:28

1:24:09

-26

4 230

3 035

39

322 847

285 413 

13

24,58

19,55

26

2:37:39

2:36:49

1

4 142

3 093 

34

463 401

621 724 

-25

24,07

19,93

21

2:51:23

3:36:11

-21

5 6

Grupa Interia.pl – Serwisy rozrywkowe Grupa Spilgames1

7

Grupa Google – Serwisy rozrywkowe

3 944 

2 610 

51

83 575

65 903 

27

22,92

16,82

36

0:14:56

0:13:52

8

8

Grupa Gazeta.pl – Serwisy rozrywkowe

3 090 

1 875 

65

54 852 

44 653 

23

17,95

12,08

49

0:20:55

0:26:29

-21

9

filmweb.pl

3 046 

2 151 

42

143 411

78 451

83

17,70

13,86

28

0:30:56

0:29:32

5

10 imageshack.us

2 701 

2 432

11

22 653

31 130

-27

15,69

15,67

0

0:09:16

0:10:06

-8

11 warofdragons.pl

2 610

12 wyspagier.pl

2 511 

1 743 

44

227 192 

235 135 

-3

14,59

11,23

30

3:38:18

3:35:24

1

25 586 

15,17

0:17:07

13

Grupa Pino.pl – Serwisy rozrywkowe

2 498 

1 433 

74

20 492 

13 906 

47

14,52

9,23

57

0:07:29

0:07:43

-3

14

Grupa Medousa.pl – Serwisy rozrywkowe

2 414 

2 699 

-11

37 927 

60 811 

-38

14,02

17,39

-19

0:08:30

0:10:38

-20

15 wiaderko.com

2 363

829

185

15 809 

9 231 

71

13,73

5,35

157

0:07:17

0:11:13

-35

16 demotywatory.pl

2 257 

17 tekstowo.pl

1 926 

1 116 

73

32 731 

20 686 

58

11,19

7,19

56

0:22:15

0:22:55

-3

18 Grupa Gry-online.pl2

1 843 

1 405 

31

44 633 

52 694

-15

10,71

9,06

18

0:19:51

0:25:10

-21

19 poszkole.pl

1 835 

1 562 

17

282 455 

201 996

40

10,66

10,07

6

1:45:28

1:53:30

-7

20 e-zyczenia.pl

1 776 

1 667  2

7

16 583 

13 532 

23

10,32

10,74

-4

0:10:35

0:09:10

15

16 665 

12 170 

37

5 490 749 

5 994 962

-8

96,82

78,40

23

8:23:14

8:38:42

-3

cała kategoria

1 w grudniu 2008 r. serwis gry.pl; 2 w grudniu 2008 r. serwis gry-online.pl

278 958 

13,12

www.internetstandard.pl

4:34:39

119

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Dzięki przesunięciu serwisu Deccoria.pl z kategorii „Społeczności” do „Budownictwo”, Grupa Interia zanotowała 394-proc. wzrost w liczbie użytkowników oraz 862-proc. w odsłonach i wyraźnie poprawiła swą pozycję w omawianej kategorii. MMORPG „Legenda: Wojna Smoków” serwis Warofdragons.pl przyciągnął w ciągu 12 miesięcy ponad 2,6 mln internautów generujących 25 mln odsłon miesięcznie. Drugim przebojem sezonu

została witryna o charakterze społecznościowym Demotywatory.pl, zamykająca rok 2009 z liczbą ponad 2,2 mln użytkowników i blisko 279 mln odsłon. Na uwagę zasługuje również Grupa

Pino (wraz z najpopularniejszym swoim serwisem Patrz.pl) oraz skierowany do fanów Counter Strike Wiaderko.com. Oczywiście nie sposób przemilczeć stale znajdującego nowych odbiorców, lidera zestawienia YouTube.com, z którego korzysta już ponad 9,7 mln internautów, co przekłada się na 57-proc. zasięg. Wśród portali swe kulturalnorozrywkowe portfolio najskuteczniej rozbudowała Grupa Gazeta.pl, która w tej kategorii zwiększyła o 65% liczbę użytkowników i o 23% liczbę odsłon.

Budownictwo, nieruchomości Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users) Grudzień 2009 (tys.)

Liczba odsłon

Grudzień Zmiana 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana Grudzień (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana 2008 (%) (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Murator – Budownictwo

1 208

780

55

14 229 

11 879

20

7,02

5,03

40

0:15:05

0:17:27

-14

2

Grupa Gazeta.pl – Budownictwo

1 150

850

35

17 161 

14 333

20

6,68

5,48

22

0:11:49

0:13:08

-10

3

Grupa Allegro.pl-otodom.pl

722

429

68

8 935 

12 818

-30

4,20

2,77

52

0:17:20

0:36:35

-53

4

Grupa Wirtualna Polska – Budownictwo

553

205

169

8 272 

3 456

139

3,22

1,33

142

0:07:32

0:09:44

-23

5

Grupa Interia.pl – Budownictwo

485

98

394

22 710 

2 359

862

2,82

0,63

348

0:17:57

0:19:34

-8

6

Grupa Polskapresse – Budownictwo i nieruchomości1

469

415

13

25 349 

22 798

11

2,72

2,68

1

0:44:06

0:46:28

-5

7

Grupa NNV-nieruchomoscionline.pl

418

275

52

7 048 

4 457

58

2,43

1,78

37

0:12:13

0:13:57

-12

8

Grupa Meble.pl – Budownictwo

413

314

32

3 168 

3 588

-12

2,40

2,02

19

0:05:23

0:07:09

-25

9

Grupa Gazeta.pl -domiporta.pl2

396

288

38

11 516 

10 113 

14

2,30

1,86

24

0:23:56

0:29:02

-18

10 Grupa Oferty.net

392

238

65

7 645 

4 868 

57

2,28

1,54

48

0:15:29

0:15:41

-1

363

196

85

2 161 

1 806 

20

2,11

1,27

66

0:06:19

0:09:17

-32

12 Grupa e-budownictwo.pl

341

305

12

3 070 

5 757

-47

1,98

1,97

1

0:09:05

0:27:53

-67

13 skyscrapercity.com

323

186

74

8 983 

7 030 

28

1,88

1,20

57

0:33:18

0:50:21

-34

14

Grupa o2.pl – Budownictwo

278

208

34

2 397 

2 723 

-12

1,62

1,34

21

0:07:57

0:10:16

-23

15

Grupa Dom.pl – Budownictwo

207

148

39

3 819

3 554

7

1,20

0,96

25

0:13:51

0:17:10

-19

201

195

3

3 442 

3 491

-1

1,17

1,26

-7

0:15:07

0:16:14

-7

11

Grupa AVT – Budownic-two i nieruchomości3

16 szybko.pl 17

Grupa Money.pl -money.pl-dom.money.pl

190

169

12

3 054 

2 300 

33

1,11

1,09

2

0:08:37

0:09:53

-13

18

Grupa Onet.pl – Budownictwo

182

163

12

5 137 

6 015 

-15

1,06

1,06

0

0:19:10

0:23:47

-19

19 budnet.pl

163

73

123

451

251

80

0,95

0,47

102

0:02:25

0:03:03

-21

20 nportal.pl

162

82

97

1 804 

823

119

0,94

0,53

77

0:10:43

0:08:27

27

cała kategoria

4 538 

3 275 

39

160 363

124 423 

29

26,37

21,10

25

0:29:10

0:35:24

-18

1 w grudniu 2008 r. Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom; 2 w grudniu 2008 r. Grupa Trader - domiporta.pl; 3 w grudniu 2008 r. serwis budujemydom.pl

www.internetstandard.pl

120

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Największą popularnością wśród rozrywkowych serwisów Grupy cieszy się Dailymotion.pl (1 mln RU i 6,6 mln PV). W podobnym tempie rozwijały się w omawianej kategorii grupy Wirtualna Polska i Interia.pl.

Partner wydania

o 394% w liczbie użytkowników i zasięgu oraz o 862% w liczbie odsłon. Nieco mniej, acz dzięki organicznym wzrostom serwisów Dom i Ogłoszenia, ma na swoim koncie Wirtualna Polska. Znacząco wzrosła popularność Grupy AVT i jej najważniejszego serwisu BudujemyDom.pl, a także międzynarodowego forum dyskusyjnego Skyscrapercity.com i witryny Budnet. pl. W sumie z serwisów budowlanych korzysta obecnie ponad 4,5 mln internautów (+39%), co przekłada się na 26proc. zasięg. Użytkownicy witryn z branży budowlanej generują ponad 160 mln odsłon (+29%) i spędzają na nich średnio 29 minut (-18%) miesięcznie.

Podczas gdy z Zumi.pl na koniec 2009 r. korzystało już ponad 3,8 mln internautów, lokalizatora Docelu.pl używało zaledwie 178 tys. real users i liczba ta cały czas maleje.

Mapy i lokalizatory

Z internetowych map i lokalizatorów korzystało na koniec 2009 r. ponad 7,5 mln użytkowników (+37%), którzy wygenerowali 65 mln odsłon i spędzali w serwisach blisko pół godziny miesięcznie. Liderem kategorii wciąż pozostaje Google, który ma na swym koncie wzrost zarówno w liczbie użytkowników i odsłon, jak i w zasięgu i średnim czasie. Są jednak serwisy, które rosły szybciej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na serwis Targeo.pl, który poprawił liczbę użytkowników

Budownictwo, nieruchomości

Grupa Murator odzyskała utraconą kosztem Grupy Gazeta.pl pozycję lidera – w 2009 r. o 55% zwiększyła liczbę swoich użytkowników, a jej zasięg wzrósł o 40%. Wyraźnie zauważyć można intensyfikację działań portali, które w ubiegłym roku rozbudowały dotychczas nieco zaniedbywane portfele serwisów budowlanych. Grupa Interia.pl, dzięki przesunięciu witryny Deccoria.pl z kategorii „Społeczności” do „Budownictwo”, poprawiła wyniki

o 87%, a czas aż o 738% – miesięcznie internauci korzystają z witryny średnio przez 56 minut. Nie sposób nie zauważyć również Wikimapy z portfela Grupy o2.pl, która zanotowała trzycyfrowe wzrosty, przyciągając na koniec 2009 r. ponad 223 tys. użytkowników generujących 1,4 mln odsłon. Debiutantem w zestawieniu jest startup Jakdojade.pl, za pośrednictwem którego zaplanować można podróż komunikacją miejską w sześciu największych aglomeracjach w kraju. Zaskoczeniem jest natomiast wynik należącego do Wirtualnej Polski lokalizatora Docelu.pl. Serwis, który miał stać się konkurencją dla onetowego Zumi.pl, traci na popu-

To już chyba koniec marzeń o silnej pozycji Ebay.pl na rynku polskim: wyraźne spadki popularności nie pozostawiają złudzeń. Allegro.pl jest wciąż niekwestionowanym liderem kategorii „E-commerce”.

Mapy, lokalizatory Lp.

Nazwa

Liczba użytkowników (real users)

Liczba odsłon

Grudzień Grudzień Zmiana Grudzień 2009 (tys.) 2008 (tys.) (%) 2009 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów

Grudzień Zmiana 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (%)

Grudzień 2008 (%)

Zmiana (%)

Grudzień 2009

Grudzień 2008

Zmiana (%)

1

Grupa Google – Mapy i lokalizatory

4 782

2 739 

75

14 686 

9 268 

58

27,79

17,65

57

0:07:39

0:07:24

3

2

Grupa Onet.pl – Lokalizator zumi.pl

3 825 

2 712

41

31 109 

24 411 

27

22,22

17,47

27

0:11:37

0:12:44

-9

3

targeo.pl

846

451

87

2 560 

2 867 

-11

4,92

2,91

69

0:56:10

0:06:42

738

4

szukacz.pl-szukacz.pl – mapy

717

726

-1

2 557

2 714 

-6

4,17

4,68

-11

1:51:17

1:48:43

2

5

Grupa Pf.pl-pf.pl -mapa.pf.pl

380

631

-40

895

1 852 

-52

2,21

4,07

-46

0:02:52

0:03:37

-21

6

Grupa Interia.pl – map24. interia.pl

248

279

-11

8 937 

12 410 

-28

1,44

1,80

-20

0:15:49

0:17:57

-12

7 8

jakdojade.pl miplo.pl1

228

103

119

1 030 

1 049 

-2

1,32

0,67

97

0:03:18

0:10:30

-69

9

wikimapia.org

223

52

330

1 411 

535

164

1,30

0,34

282

0:01:37

0:08:04

-80

10

Grupa Wirtualna Polska – Lokalizator Docelu.pl

178

194

-8

557

778

-28

1,04

1,25

-17

0:47:39

0:47:54

-1

7 532 

5 486 

37

www.internetstandard.pl 65 039  55 488  17

43,76

35,34

24

0:29:47

0:28:12 122

6

cała kategoria

237

1 293 

1 w grudniu 2008 r. miplo.pl figurował w kategorii „Turystyka”

1,38

0:05:32

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

larności. W grudniu 2009 r. odwiedziło go zaledwie 178 tys. internautów (-8%), spadła także liczba odsłon oraz czas.

E-commerce

Blisko 12,4 mln internautów korzystało pod koniec 2009 r. z 20 najpopularniejszych witryn z kategorii „E-commerce”. Zasięg i popularność zwiększały zarówno platformy e-handlu i porównywarki cenowe, jak i same sklepy internetowe. Z tych pierwszych uwagę przyciąga oczywiście niekwestionowany lider kategorii – Allegro.pl. Witryna, która w maju 2009 r. przeszła budzący wiele kontrowersji redesign, o 25% zwiększyła liczbę swych użytkowników, tracąc jednak w liczbie odsłon i czasie, jaki inter-

Partner wydania

nauci spędzają na wyszukiwaniu i kupowaniu produktów. Prawdopodobnie wzrost zasięgu Allegro.pl odbył się kosztem Ebay.pl. Kreowana na groźnego konkurenta rodzimego serwisu, międzynarodowa platforma aukcyjna nie poradziła sobie na rynku polskim – Ebay traci w liczbie użytkowników (18%) i odsłon (-29%), a także na zasięgu (-26%) i czasie (-15%). Co ciekawe, broni nie składa Świstak.pl. Platforma handlowo-aukcyjna z Grupy Fotka.pl przyciągnęła w grudniu 2009 r. o 20% internautów więcej niż 12 miesięcy wcześniej, poprawiając także wynik w liczbie odsłon (+24%) i w zasięgu (+8%). Wszystkie porównywarki obecne w zestawieniu TOP20 także zwiększyły

liczbę swoich użytkowników – Twenga.pl o 48%, Nokaut.pl i Skapiec.pl o 31%, okazje.info.pl o 28%, a ceneo.pl o 24%. Najwyżej w rankingu plasuje się serwis Ceneo.pl, z którego na koniec 2009 r. korzystało ponad 4,2 mln internautów. Wśród sklepów internetowych wyniki imponująco poprawił sklep ze sprzętem RTV i AGD Euro.com.pl (+94% w liczbie użytkowników i +72% w odsłonach). Jeśli chodzi o portale, najefektywniej rok 2009 przepracowała Grupa o2.pl, której serwisy – przede wszystkim Radar.pl i Otwarte24.pl – zanotowały wysoki wzrost liczby użytkowników (+131%), odsłon (+278%), zasięgu (+109%), a także średniego czasu (+29%). 

E-commerce Lp.

Nazwa

1

Grupa Allegro – E-commerce2

2

Liczba użytkowników (real users) Grudzień 2009 (tys.)

Liczba odsłon

Grudzień Zmiana 2008 (tys.) (%)

Grudzień 2009 (tys.)

Grudzień 2008 (tys.)

Średni czas na użytkownika [godz.:min:s]

Zasięg wśród internautów Zmiana Grudzień (%) 2009 (%)

Grudzień Zmiana Grudzień 2008 (%) (%) 2009

Grudzień Zmiana 2008 (%)

10 129 

8 108 

25

3 301 519 

4 476 196 

-26

58,85

52,24

13

3:57:22

4:57:46

-20

Grupa Allegro.pl-ceneo.pl

4 275 

3 460 

24

82 367 

81 938 

1

24,84

22,29

11

0:16:35

0:21:38

-23

3

nokaut.pl

2 801 

2 139 

31

12 609 

11 249 

12

16,28

13,78

18

0:27:21

0:26:24

4

4

euro.com.pl

2 405 

1 237 

94

42 647

24 762 

72

13,97

7,97

75

0:11:36

0:10:55

6

5

Grupa Onet.pl – E-commerce3

1 882

1 193 

58

163 619 

224 993 

-27

10,93

7,69

42

0:49:41

1:32:22

-46

6

merlin.pl

1 730 

1 370

26

30 250 

24 949 

21

10,05

8,83

14

0:13:21

0:14:03

-5

7

Grupa Aukcjoner.pl

1 533 

964

59

9 914 

6 466 

53

8,91

6,22

43

0:05:28

0:05:35

-2

8

Skapiec.pl

1 320 

1 005 

31

12 255 

15 196

-19

7,67

6,48

18

0:10:32

0:12:10

-13

9

empik.com

1 229 

1 017 

21

25 287 

19 704 

28

7,14

6,55

9

0:13:52

0:13:03

6

10 Grupa Ebay

1 182 

1 437 

-18

43 545 

60 959 

-29

6,87

9,26

-26

0:27:21

0:32:19

-15

11 Grupa Fotka.pl-swistak.pl

1 160 

965

20

10 669 

8 600 

24

6,74

6,22

8

0:06:11

0:06:37

-7

1 046 

1 019 

3

79 708 

83 301 

-4

6,08

6,57

-7

0:41:52

0:44:32

-6

13 bazarek.pl

946

367

157

7 182 

2 807 

156

5,50

2,37

132

0:06:00

0:06:23

-6

14 bonprix.pl

909

635

43

23 604 

29 109 

-19

5,29

4,10

29

0:13:22

0:22:28

-41

895

387

131

7 359 

1 945 

278

5,20

2,49

109

0:06:17

0:04:52

29

16 twenga.pl

891

603

48

4 493 

3 316 

36

5,18

3,89

33

0:05:36

0:04:19

30

17 okazje.info.pl

872

684

28

6 955 

7 898 

-12

5,07

4,41

15

0:05:19

0:05:15

1

18 quelle.pl

815

547

49

28 122 

15 981 

76

4,74

3,53

34

0:18:05

0:18:16

-1

19 komputronik.pl

712

593

20

14 208 

12 238 

16

4,14

3,82

8

0:18:22

0:19:56

-8

Grupa Interia.pl 20 – E-commerce6

708

505

40

13 996 

14 028 

-0

4,12

3,26

26

0:13:02

0:16:43

-22

12

15

Grupa Wirtualna Polska – E-Commerce4

Grupa o2.pl – E-commerce5

1 w grudniu 2008 r. nie było kategorii e-commerce, podano wyniki oglądalności serwisów za grudzień 2008 r.; 2 w grudniu 2008 r. uwzględniono wyniki witryny allegro.pl; 3 w grudniu 2008 r. Onet.pl-Ecommerce/Zakupy; 4 w grudniu 2008 r. Wirtualna Polska-E-commerce/Zakupy; www.internetstandard.pl 5 w grudniu 2008 r. podano wyniki wspołoglądalności dla radar.pl i otwarte24.pl; 6 w grudniu 2008 r. Interia.pl-Zakupy

123

Źródło: Megapanel PBI/Gemius


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Finansowanie e-biznesu w Polsce: dotacje unijne Jedną z bardziej atrakcyjnych możliwości finansowania e-biznesu są środki unijne. Choć uzyskanie wsparcia w ramach działania 8.1 nie jest łatwe, podstawowa korzyść jest oczywista – dotacji nie trzeba zwracać.

W

raz z wejściem Polski do Unii Europejskiej twórcy internetowych projektów otrzymali szansę dofinansowania własnego biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Na taką możliwość liczyć mogą mikro i mali przedsiębiorcy, którzy tworzą „projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług”. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

W latach 2007–2013 łączna kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ma wynieść 3,9 mld euro. Wnioskodawca działania 8.1, który

Wnioskodawca działania 8.1 może liczyć na wsparcie w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł. musi pokryć minimum 15% inwestycji, liczyć może na wsparcie w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł. W 2009 r. odbyły się trzy rundy składania wniosków działania 8.1, w ramach których zatwierdzono ponad 1000 wniosków.

www.internetstandard.pl

W każdej rundzie zainteresowanie było bardzo duże, do tego stopnia, że po kilku dniach konkurs był zawieszany z powodu przekroczenia wielokrotności budżetu przeznaczonego na daną rundę konkursową – mówiła w grudniu 2009 r. Monika Karwat Bury, ówczesna rzeczniczka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). – Każdorazowo jednak po ocenie projektów pula pieniędzy była zwiększana, ponieważ wartość projektów prawidłowych, czyli kwalifikujących się do dofinansowania, była większa niż zakładany budżet. Najwięcej zatwierdzonych wniosków przypadło na województwo mazowieckie, a także wielkopolskie i dolnośląskie. Najmniej aktywni w zakresie pozyskiwania dofinansowania byli internetowi

124


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

przedsiębiorcy z województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z dokumentacją programową budżet działania nie jest wcześniej dzielony na poszczególne województwa i wysokość dofinansowania zależna jest w tym przypadku od liczby złożonych i zatwierdzonych wniosków. Chętnych na unijne wsparcie dla e-biznesu było wielu przez cały rok. Szczyt zainteresowania działaniem 8.1 przypadł jednak na październik 2009 r. Wówczas przedsiębiorcy, przekonani, że o przyjęciu i dofinansowaniu ich projektu decydować będzie data złożenia wniosku, w niektórych miastach ustawiali się w długich kolejkach przed placówkami PARP (często tworząc społeczne listy lub wynajmując specjalnych „staczy”) nawet na kilka dni przed wymaganym terminem. I choć PARP zapewniała, że liczyć się będzie jedynie jakość, a więc merytoryczna strona projektu, to ostatecznie jednak zadecydował czas. Złożono wówczas blisko 3 tys. wnio-

Partner wydania

sków na sumę 1,9 mld zł. Ponieważ do rozdania było jedynie 135 mln zł, zwiększono kwotę dofinansowania, która jednak (233 mln zł) i tak ostatecznie przeznaczona została tylko dla tych, którzy złożyli wnioski w pierwszych dniach naboru.

W 2009 r. w ramach działania 8.1 przyznano dofinansowanie dla 1139 wniosków na łączną kwotę 740 049 787,17 zł. Średnie kwoty dofinansowania w ramach zatwierdzonych wniosków wyniosły w trzech rundach aplikacyjnych kolejno: 550 tys. zł, 647 tys. zł oraz 675 tys. zł dla jednego projektu. Jakie błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy starający się o dofinansowanie swojego e-biznesu w ramach działania 8.1? Kwestię tę należy rozpatrywać w dwóch obszarach: oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków. W tej

pierwszej pojawiały się m.in. niespójności pomiędzy różnymi punktami wniosku i deklaracją wnioskodawcy, dotyczące uwzględnienia podatku VAT i operowania w budżecie kwotami brutto/netto, składano wnioski podpisane niezgodnie ze sposobem reprezentacji spółki wnioskodawcy, zdarzały się też niespójności danych dotyczących terminów realizacji projektu w poszczególnych punktach we wniosku. Jeśli chodzi o ocenę merytoryczną, urzędnicy PARP stwierdzali przede wszystkim brak jednoznacznie określonej grupy odbiorców e-usługi i posługiwanie się ogólnikami i nieprecyzyjnymi stwierdzeniami, niespójne z treścią wniosku wskaźniki produktu i rezultatu, niezgodność usługi z definicją e-usługi czy przeszacowanie lub zły opis budżetu, a także nierealny model biznesowy wnioskowanego projektu. W 2009 r. około 31 % wszystkich złożonych wniosków przeszło pozytywnie cały proces oceny i zostało rekomendowanych do dofinansowania – informuje Dariusz Wojtaszek,

Wnioski zatwierdzone do podpisania w ramach działania 8.1 PO IG I runda Województwo

Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Suma Średnia kwota dofinansowania wniosku we wszystkich województwach (tys. zł)

II runda

III runda

Średnia Liczba Suma Średnia Liczba Suma Średnia Liczba Suma kwota dofizatwierdzonych dofinansowania kwota dofinan- zatwierdzonych dofinansowania kwota dofinan- zatwierdzonych dofinansowania nansowania wniosków (tys. zł) sowania (tys. zł) wniosków (tys. zł) sowania (tys. zł) wniosków (tys. zł) (tys. zł) 21 12 481 594 32 18 078 565 24 15 034 626 7 4 898 700 9 5 863 651 7 5 271 753 9 5 226 581 8 5 928 741 3 2 287 762 6 2 393 399 12 6 712 559 14 10 976 784 16 10 640 665 22 14 033 638 9 5 864 652 56 35 126 627 22 13 922 633 24 16 167 674 127 79 934 629 123 82 390 670 77 53 491 695 7 3 237 462 4 2 517 629 10 6 269 627 7 3 470 496 18 9 821 546 4 1 894 474 5 1 457 291 9 3 967 441 4 2 426 606 17 12 019 707 12 7 890 657 17 12 043 708 42

23 776

566

49

33 574

685

32

22 729

710

2 4 41 5 372

490 2 120 24 075 3 608 225

245 530 587 722

15 1 81 10 427

11 056 849 55 101 6 799 279

737 849 680 680

9 6 86 8 334

5 833 4 242 62 787 5 174 232

648 707 730 647

550

Źródło: Dane dotyczące wysokości dofinansowania dostępne na stronie PARP

648 www.internetstandard.pl

675 125


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

PROFESJONALNY MENEDĪER E-BIZNESU • kompleksowy program obejmujĆcy

caâoğý zagadnieĕ z obszaru e-biznesu

• praktyczne rozwiĆzania,

nowoczesne narzċdzia, sprawdzone koncepcje

• wysokiej klasy eksperci – praktycy • szkolenia tradycyjne oraz szkolenia e-learningowe • potwierdzenie kompetencji uczestników certyfikatem PME • niski koszt udziaâu w programie – projekt dofinansowany z UE

rozwijaj E-BIZNES maksymalizuj zyski

realizacja

certyfikacja

Projekt wspóâfinansowany przez Uniċ EuropejskĆ z Europejskiego Funduszu Spoâecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitaâ Ludzki (PO KL 2.1.1)

w w w. e b i z n e s . p r o f e s j o n a l n y m e n e d z e r. p l


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

obecny rzecznik prasowy PARP. – Dofinansowanie przyznano dla 1139 wniosków na łączną kwotę 740 049 787, 17 PLN.

W 2009 r. średnie kwoty dofinansowania z działania 8.1 wyniosły 550–675 tys. zł. Do maja 2010 r. podpisano umowy z przedsiębiorcami zatwierdzonych wniosków w dwóch pierwszych rundach. Zestawienie podpisanych umów zawiera tabela obok. Wielokrotnie w środowisku branżowym dyskutowano i poddawano w wątpliwość merytoryczną jakość dofinansowanych w ramach działania 8.1 wniosków. Pojawiały się głosy krytyki, że projekty nie są innowacyjne, że brak im kreatywności, a w wielu przypadkach także ich twórcy nie są przygotowani do efektywnego prowadzenia swoich biznesów. Wprowadzone w grudniu 2009 r. przez PARP zmia-

ny w ocenie formalnej wniosków, tj. podział kryteriów na kryteria merytoryczne obligatoryjne i kryteria merytoryczne fakultatywne, być może zminimalizują podobne dyskusje w przyszłości. Przeprowadzone dotychczas konkursy na najbardziej innowacyjny projekt (serwis internetowy lub e-usługę) potwierdzają, że wśród projektów zgłaszanych do dofinansowania nie brakuje ciekawych i nowatorskich pomysłów – zapewnia Dariusz Wojtaszek. W 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na innowacyjną e-usługę. Celem konkursu było wyróżnienie najbardziej wartościowych rozwiązań i pomysłów służących rozwojowi usług świadczonych drogą elektroniczną, które realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), działanie 8.1. I miejsce w konkursie zdobyła firma AB Industry za projekt „Wdrożenie innowacyjnej e-usługi: bazy danych i aplikacji

Partner wydania

online do optymalizacji zużycia mediów”, II miejsce przypadło „Samorządowemu Informatorowi SMS – SISMS.pl” adresowanemu do mieszkańców gmin, a III miejsce spółce Benhauer Grzegorz Błażewicz za projekt „Jobmatch.pl – Scoringowa platforma rekrutacyjna nowej generacji dla polskiego sektora Małych i Średnich Firm”.

Budżet działania 8.1 PO IG na rok 2010 wynosi 77 127 058,80 euro. Budżet działania 8.1 PO IG na rok 2010 wynosi 77 127 058,80 euro. W ramach działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. 

Podpisane umowy o dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach trzech rund aplikacyjnych działania 8.1 PO IG w 2009 r. Województwo Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Suma Średnia kwota dofinansowania podpisanego wniosku we wszystkich województwach (tys. zł)

I runda II runda III runda Liczba Suma Średnia kwota Liczba Suma Średnia kwota Liczba Suma dofi- Średnia kwota podpisanych dofinansowa- dofinansowa- podpisanych dofinansowa- dofinansowa- podpisanych nansowania dofinansowaumów nia (tys. zł) nia (tys. zł) umów nia (tys. zł) nia (tys. zł) umów (tys. zł) nia (tys. zł) 31 17 023 549 16 9 086 568 20 12 499 625 7 4 141 592 7 4 898 700 8 5 890 736 7 5 078 725 10 5 715 571 4 2 872 718 10 5 548 555 5 2 249 450 6 4 773 795 19 12 197 642 16 10 594 662 7 4 673 668 20 13 320 666 55 32 873 598 16 10 612 663 117 76 334 652 120 70 400 587 18 11 752 653 4 2 492 623 6 3 237 540 9 5 675 631 18 9 428 524 7 3 470 496 1 258 258 7 3 342 477 3 560 187 4 2 388 597 14 8 514 608 16 3 026 189 14 9 836 703 44 30 330 689 38 20 147 530 15 11 065 738 15 10 368 691 2 490 245 1 270 270 2 1 162 581 3 534 178 3 2 156 719 74 49 283 666 40 23 637 591 55 37 319 679 9 5 826 647 5 3 608 722 6 3 553 592 398 254 349 195 187 126 618

488 www.internetstandard.pl

Źródło: Dane dotyczące podpisanych umów dostępne na internetowej stronie PARP

1 127


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Lista beneficjentów (podpisane umowy), którzy otrzymali najwyższe dofinansowanie w ramach trzech rund działania 8.1 w 2009 r. Nazwa beneficjenta

Siedziba (miasto, województwo)

Intradex sp. z o.o.

Przysiek, Kujawsko-pomorskie

Similaria sp. z o.o. ResPublic sp. z o.o. AngelFund sp. z o.o. Techbaza.pl sp. z o.o. Polska Akademia Rozwoju Projektów sp. z o.o. Prokliencki sp. z o.o. Cuebid Investment sp. z o.o. Edukacja Polska sp. z o.o. Visioon sp. z o.o. WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna Bielak-Kanigowska – WORKNET WOŚ Mirosław Karol Doradztwo-MarketingInwestycje-EXAGO SONO Oleś Marek Bileteo sp. z o.o. i3D Science sp. z o.o. Weblify sp. z o.o. DCO4 sp. z o.o. Active Way Izabela Styczyńska-Jankowska HOS sp. z o.o. sp. k. Emedico sp. z o.o. VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI sp. j. Art Inwestycje Rafał Kamecki GRIT sp. z o.o. www.wizy24.pl sp. z o.o. Surfpeople sp. z o.o. E-medic sp. z o.o. Floynet sp. z o.o. E-wydawnictwo sp. z o.o. Centrum Biznesowo-Administracyjne sp. z o.o. Media Obywatelskie sp. z o.o. Mikroaudyt sp. z o.o. Isis System sp. z o.o. VODO Gała Paulina Idealia sp. z o.o. MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin Sales Finanse sp. z o.o. E-learing Institute Sp. z o.o. Use It Better sp. z o.o. Auto-Backup sp. z o.o. Ewa Kulita PR Support Gamewin sp. z o.o. Profitup sp. z o.o. TK Internet sp. z o.o. Mobiguide.pl sp. z o.o. MDA Group s.c. Krzysztof Janiak, Mateusz Sitarz

Kwota dofinansowania (tys. zł)

Tytuł projektu

Stworzenie internetowego serwisu – porównywarki cenowej z możliwością automatycznej rezerwacji usług turystycznych Similaria – portal społecznościowy, wykorzystujący sieciowy system tworzenia, dopasowyJulianów, Mazowieckie wania i analizy społecznej percepcji użytkownika Stworzenie platformy internetowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez Warszawa, Mazowieckie instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli Gdynia, Pomorskie Stworzenie serwisu prognozy pogody na żądanie Gliwice, Śląskie Techbaza – dane sprzętu RTV i AGD w twoim komputerze Szczecin, Zachodniopomorskie Innowacyjny portal projektów e-usług Łódź, Łódzkie Opracowanie i rozwój programu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu Warszawa, Mazowieckie Stworzenie semantycznej wyszukiwarki i porównywarki produktów w Internecie Poznań, Wielkopolskie Innowacyjne e-usługi dla szkolnictwa wyższego Toruń, Kujawsko-pomorskie Multimedialny system dynamicznie zarządzający nośnikami Digital Signage Wdrożenie internetowego portalu ułatwiającego komunikację i kojarzenie podmiotów na Żyrardów, Mazowieckie rynku pracy Kraków, Małopolskie

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Stworzenie internetowej platformy e-rekrutacja

850

Stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości oraz kalkulatora kredytowego i inwestora Stworzenie internetowego systemu automatycznej kompleksowej rezerwacji usług turyPoznań, Wielkopolskie stycznych Gliwice, Śląskie Edukacja przyszłości Warszawa, Mazowieckie Stworzenie mobilnej usługi informacji lokalnych Tu i Teraz Stworzenie innowacyjnego systemu ochrony wirtualnych tożsamości z wykorzystaniem Kraków, Małopolskie urządzeń mobilnych Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie domu Wrocław, Dolnośląskie przez użytkownika przy użyciu w pełni zautomatyzowanego kreatora Nowoczesny portal z e-usługami w zakresie optymalizacji opłat telefonów komórkowych Wrocław, Dolnośląskie Billinger Portal zdronet.pl oferujący usługi związane ze wsparciem przy podejmowaniu decyzji Kraków, Małopolskie medycznych Rozbudowa platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania Gliwice, Śląskie cyfrowymi zasobami fotograficznymi i automatycznej korekcji zdjęć Stworzenie i prowadzenie internetowego serwisu Fotografia Kolekcjonerska, prezentująceWarszawa, Mazowieckie go i promującego twórczość artystów fotografów Gdańsk, Pomorskie Serwis dla kół i organizacji naukowych innowacją na rynku produktów i usług cyfrowych Stworzenie internetowego systemu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków Warszawa, Mazowieckie wizowych Stworzenie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową Lublin, Lubelskie usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach Poznań, Wielkopolskie Wdrożenie innowacyjnego portalu internetowego e-Medic Złotniki, Wielkopolskie Uruchomienie internetowego portalu świadczącego e-usługę pośrednictwa pracy drobnej Stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami Poznań, Wielkopolskie naukowymi eKreatorFirmy – stworzenie internetowego serwisu wspomagającego tworzenie Katowice, Śląskie nowej firmy Warszawa, Mazowieckie Uruchomienie agregatorów blogowo-informacyjnych na platformie Media Obywatelskie Mikroaudyt.pl – zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie e-usługi audytu legalności Szczecin, Zachodniopomorskie oprogramowania, sprzętu i multimediów Kraków, Świętokrzyskie Internetowy system zarządzania flotą – FLOTAX Zielona Góra, Lubuskie VoDo – platforma on-line do zarządzania ruchomymi obiektami Kielce, Świętokrzyskie Utworzenie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno–Rekreacyjnych Poznań, Wielkopolskie Stworzenie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio–wizualnymi dla dzieci Mosina, Wielkopolskie Stworzenie systemu elektronicznych bonów premiowych Łódź, Łódzkie EQ-learning – platforma rozwijająca kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej Stworzenie e-usługi umożliwiającej analizę użyteczności serwisów internetowych i aplikacji Gdańsk, Pomorskie wykonanych w technologii Adobe Flash Warszawa, Mazowieckie Wdrożenie usługi automatycznych kopii zapasowych online dla MSP Stworzenie platformy internetowej PR SUPPORT, wspomagającej prace firm z branży Public Opole, Opolskie Relations (PR) Stworzenie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem Warszawa, Mazowieckie gustomierz Poznań, Wielkopolskie Stworzenie inteligentnej platformy do zautomatyzowanego przeprowadzania przetargów Poznań, Wielkopolskie Stworzenie internetowego serwisu fotograficznego Bielsko-Biała, Śląskie MobiGuide.pl – internetowa platforma mobilnych przewodników turystycznych Nowoczesne e-usługi do zarządzania w organizacjach krokiem ku przyszłości i innowacyjPoznań, Wielkopolskie ności polskiego biznesu Dąbrowa Górnicza, Śląskie

www.internetstandard.pl

Źródło: Dane dotyczące podpisanych umów dostępne na internetowej stronie PARP

850 850 850 849 849 849 849 849 849 848 850 850 843 841 841 840 837 837 837 837 836 836 836 836 823 823 823 823 823 823 823 823 823

128


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Partner merytoryczny

Partner wydania

Finansowanie e-biznesu w Polsce: giełda

Artykuł przygotowany przez:

Niewiele polskich spółek internetowych decyduje się na pozyskanie kapitału z giełdy, mimo że często jest to znacznie tańsza opcja niż kredyt bankowy i inne możliwości finansowania. Cała nadzieja w rynku NewConnect, na którym już teraz notowanych jest kilkanaście firm działających w sieci.

N

a Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest wiele spółek, których działalność związana jest z internetem. Znaczące podmioty, takie jak Grupa Onet.pl czy Wirtualna Polska, są częścią większych grup kapitałowych, ale na warszawskim parkiecie znajdziemy też kilka samodzielnych podmiotów, które można nazwać internetowymi. Są to: Netmedia, Oponeo.pl, Travelplanet.pl, Internet Group, K2 Internet, One-2-One, Ecard, Bankier.pl, a także – ze względu na znaczący udział w polskim rynku e-commerce – Komputronik. Zważywszy, że główny rynek GPW liczy obecnie prawie 400 spółek, branża internetowa nie ma tu zbyt dużej reprezentacji. Nie doczekała się jesz-

cze swojego indeksu, a poszczególne podmioty klasyfikowane są w różnych sektorach (głównie media i handel detaliczny). Dla polskich firm internetowych giełda często jest tylko przystankiem na drodze rozwoju. Oprócz wspomnianej Grupy Onet.pl, na głównym rynku warszawskiej giełdy notowane były także GG Network i Interia.pl, które opuściły parkiet w wyniku zmian właścicielskich. Obecnie z giełdy wycofuje się przejęty przez Naspersa Bankier.pl, a także Ecard, wykupiony niedawno przez SKOK-i. Przedstawiciele branży internetowej na głównym rynku GPW prawdopodobnie długo jeszcze będą stanowić nieliczną grupę, głównie ze względu na kryteria umożliwiające wejście na ten

www.internetstandard.pl

rynek. Dla wielu spółek internetowych barierą nie do pokonania jest chociażby warunek dotyczący minimalnej warto-

Dla polskich firm internetowych giełda często jest tylko przystankiem na drodze rozwoju. ści firmy w momencie debiutu (łączna wartość akcji spółki lub jej kapitałów własnych musi wynosić co najmniej 10 mln euro). Szansą w tym przypadku może być rynek NewConnect przeznaczony dla firm w początkowym stadium rozwoju, o którym piszemy w dalszej części artykułu.

129


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Ekskluzywny klub liderów

Obecne na GPW spółki internetowe są przeważnie liderami w swoich kategoriach. Internetowa sprzedaż opon to domena Oponeo.pl. Spółka z ponad dziesięcioletnim stażem dzięki dokonanym przejęciom może, wykorzystując kapitał z debiutu, zwiększyć swój udział w rynku z obecnych około 60% do ponad 70%. Ponadto jej sklepy corocznie znajdują się w ścisłej czołówce rankingów specjalistycznych sklepów internetowych. Wiodący e-sklep z komputerami i częściami komputerowymi należy do Komputronika, który swój sukces w znacznej mierze zbudował na online’owym detalu, wspartym rozległą siecią sklepów tradycyjnych w całej Polsce. Czołową pozycję w e-turystyce zajmuje internetowe biuro podróży Travelplanet.pl, które według rankingów tygodnika Wprost jest numerem jeden w tej kategorii. Podobnie jak Komputronik ma stacjonarne placówki, ale przychody czerpie przede wszystkim ze sprzedaży internetowej. Bankier.pl i Netmedia to spółki zajmujące się dostarczaniem treści i usług. Bankier.pl specjalizuje się w tematyce finansowej, a jego dwa podstawowe źródła przychodów to sprzedaż reklam w swoich serwisach i prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów i usług kilkudziesięciu współpracujących z nim instytucji finansowych. Oprócz wortalu Bankier. pl do spółki należą też (bezpośrednio lub poprzez spółki zależne) takie serwisy, jak VAT.pl, PIT.pl, MamBiznes. pl, PRnews.pl czy MojeAuto.pl. Nieco inaczej wygląda działalność firmy Netmedia, która koncentruje się przede wszystkim na e-turystyce – jest liderem w sprzedaży miejsc hotelowych oraz rejsów wycieczkowych. R

E

K

L

A

M

Partner merytoryczny

Spółka ma również kilka serwisów tematycznych, a jedna z jej spółek zależnych – Inwestycje Alternatywne Profit – prowadzi popularny serwis i sklep internetowy E-numizmatyka.pl. Giełdowe firmy internetowe wykorzystują rozmaite modele biznesowe. Oprócz przedstawionych przedsiębiorstw, sprzedających usługi dla końcowego odbiorcy lub pośredniczących w tej sprzedaży, na giełdzie znajduje się też wiele firm oferujących usługi organizacjom. Jedną z nich jest agencja K2 Internet, która świadczy kompleksowe usługi marketingu interaktywnego. Z kolei Ecard jest wiodącym dostarczycielem usług rozliczania kartowych płatności internetowych, oferuje też doładowania telefonów i ma sieć bankomatów. One-2-One dostarcza interaktywne rozwiązania dla sektora mediów i marketingu m.in. z wykorzystaniem SMS-ów, MMS-ów i Web 2.0, natomiast Internet Group to grupa spółek wyspecjalizowanych w projektowaniu i wdrażaniu programów marketingowych wspierających sprzedaż. Firma oferuje zarządzanie kontaktami z klientem poprzez call center, a także dostarcza narzędzia do pozyskiwania klientów przez sieć.

Większość spółek internetowych z GPW nie nadaje się na długoterminową inwestycję. W tej branży trudno o zarobek?

Analizując zwrot z akcji notowanych spółek internetowych, można stwierdzić jedno – inwestorzy długofalowi mogli się tutaj srogo przeliczyć. Kupno akcji spółek w ofercie publicznej i trzyma-

Partner wydania

nie ich do końca kwietnia 2010, kiedy powstawał niniejszy tekst, to strategia przynosząca duże straty. W przypadku Komputronika strata sięgałaby 83%, podobnie byłoby z Ecardem. Zarobić dało się tylko na Travelplanet.pl i na Bankierze, którego akcje będą jednak wkrótce wycofane z obrotu.

Spośród wszystkich spółek z branży internetowej notowanych na głównym rynku GPW najlepiej radzi sobie Netmedia. Inwestorzy liczący na wypłaty dywidend także mocno się zawiedli. Symboliczną dywidendę w 2008 r. wypłaciła tylko spółka Oponeo.pl (stopa dywidendy 0,63%), zaś w 2009 r. – tylko Bankier.pl (stopa dywidendy 4,31%). Spółki internetowe nie mogą się też pochwalić dużą kapitalizacją. Tylko w przypadku spółki Netmedia jest to ponad 100 mln zł. Na tle wymienionych podmiotów wielkością przychodów wyróżnia się Komputronik, trzeba jednak pamiętać, że jest to firma handlowa, która ma sklepy detaliczne i prowadzi sprzedaż hurtową. W 2009 r. przychody analizowanych spółek zmieniły się tylko nieznacznie, największy wzrost (8,6% r/r) zanotował Ecard, a największy spadek (21,8% r/r) miał miejsce w Internet Group. Bardzo źle wygląda zyskowność wymienionych firm. Większość cały czas generuje straty, mimo że nie są to spółki młode. Być może to wynik przeinwestowania, nietrafionego modelu biznesowego lub braku przewagi konkurencyjnej. Spółki zyskowne, takie jak Interia.pl, Grupa Onet.pl czy GG

A

Innowacyjne technologie dla e-biznesu www.internetstandard.pl

130


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Network, zostały już z giełdy wycofane, a pozostały te, które na razie nie budują wartości dla akcjonariuszy. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się spółka Netmedia, która wykazuje blisko 6-proc. rentowność netto i ponad 17-proc. rentowność kapitałów własnych. Analiza poziomu zadłużenia i typowo giełdowych wskaźników, takich jak Cena/Zysk czy Cena/Wartość księgowa, pokazuje, że internetowe spółki są bardzo drogie. Nic więc dziwnego, że branża ta nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych ani instytucjonalnych. Ponadto dwie spółki – Ecard i Internet Group – znajdują się w bardzo trudnej kondycji finansowej i ocierają się o zagrożenie upadłością. Fatalne wyniki oraz ujemne kapitały własne sprawiają, że wartości ich wskaźników są absurdalne i nie nadają się do wycen i porównań.

Partner merytoryczny

znaleźć kilkunastu, których działalność skoncentrowana jest na internecie. Są to: Adv.pl, Digital Avenue, DomZdrowia.pl, E-kiosk, IAI, Inbook, Index Copernicus International, InteliWise, Marketeo.com, Oponix.pl, Urlopy.pl i Zakupy.com. Jak widać, grono spółek internetowych notowanych także na NewConnect nie jest zbyt duże, a do tego tylko jedna – InteliWise – zaliczana jest przez giełdę do tzw. segmentu prymusów (NewConnect Lead).

Znaczenie i wykorzystanie wskaźników giełdowych Ze wskaźników finansowych wybraliśmy trzy istotne do oceny rentowności i struktury kapitału własnego oraz stabilności spółki. ROE, Return on Equity – zwrot z kapitałów własnych. Wynik w procentach pokazuje stopę zwrotu z punktu widzenia właścicielaakcjonariusza, w odniesieniu do inwestycji alternatywnych. Alternatywą bezpieczną jest lokata bankowa lub bony skarbowe o oprocentowaniu około 6%, natomiast inwestycja w jakąkolwiek działalność biznesową, z założenia bardziej ryzykowną, powinna przynosić odpowiednio większy zwrot. Dla spółki o ustabilizowanej działalności minimalne ROE powinno wynosić 10–12%. Rekordowe poziomy ROE osiągane trwale przez amerykańskie spółki potrafiły sięgać 40% (Dell, aktualnie 29%, czyli ciągle wysoko).

Mała giełda dla małych spółek

Małe i młode spółki wybierają NewConnect z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma tu ograniczeń dotyczących wielkości oferty. Często zdarza się, że pozyskany na „małej giełdzie” kapitał to kilkaset tys. złotych. Aby wejść na NewConnect, nie trzeba mieć długiej historii i szczególnie dobrych wyników finansowych. Debiut na tym rynku nie wiąże się z załatwianiem wielu formalności, a same spółki mają znacznie mniejsze obowiązki informacyjne niż podmioty notowane na głównym rynku GPW. Wreszcie to, co też ma duże znaczenie – debiut na NewConnect jest po prostu tańszy niż IPO na „dużej” giełdzie. Emitent może wejść na NewConnect w drodze oferty prywatnej lub publicznej. W pierwszym przypadku akcje sprzedawane są mniej niż stu inwestorom. To rozwiązanie wybierane jest najczęściej ze względu na niższe koszty debiutu. Cały proces upublicznienia spółki zajmuje mniej czasu niż w ofercie publicznej, w której akcje może kupić każdy zainteresowany. Dodatkowo w przypadku oferty pry-

NewConnect – szybko i tanio po nieduży kapitał

Rynek NewConnect jest wręcz stworzony dla startujących spółek internetowych. Z założenia miał być przeznaczony dla małych, dynamicznie rozwijających się firm, które poszukują kapitału od kilkuset tys. do kilkunastu mln złotych. Wzorem były istniejące zachodnie platformy, takie jak londyński AIM czy skandynawski First North. Władze GPW, tworząc NewConnect, chciały przyciągnąć na giełdę firmy reprezentujące sektory innowacyjne, oparte na aktywach niematerialnych. I chyba to się udało – rzeczywiście, na mniejszym parkiecie GPW takich spółek jest najwięcej. Wśród 125 emitentów na koniec kwietnia 2010 roku można

Partner wydania

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – proporcja kapitałów obcych do aktywów ogółem, pokazuje, jaki procent majątku firmy jest sfinansowany ze źródeł innych niż kapitał własny (zakładowy i zapasowy). Te źródła to kredyty bankowe, pożyczki oraz kredyty kupieckie, czyli zakupy na odroczoną płatność. Wskaźnik potrafi znacznie się wahać w zależności od branży, np. jest bardzo niski w firmach usługowych (które zwykle nie mają majątku na zabezpieczenie kredytów, ale też nie potrzebują znaczącego kapitału do rozwoju), a bardzo wysoki w budowlance i deweloperce (gdzie wkłady właścicieli są

Spółki internetowe na głównym rynku GPW

Nazwa spółki

Stopa Zmiana Wynik finanzwrotu Przychody przychodów sowy netto od debiutu w 2009 r. (2009/2008) w 2009 r. (mln zł) (%) (mln zł) (%)

Kapitalizacja na 30.04.2010 r. Data (mln zł) debiutu

Bankier.pl SA

63,86

6/19/2006

24,5

eCard SA

31,68

7/12/2006

-77,8

24,58

Internet Group SA1

36,75

174,76

K2 Internet SA

35,52

4/24/2008

-26,6

43,16

Komputronik SA

20,32

1,4

Marża zysku netto ROE w 2009 r. w 2009 r. (%) (%)

Wskaźnik zadłużenia w 2009 r. (%) C/Z

C/WK

EV/EBITDA

0,42

2,4

3,0

17

131,68

4,04

8,6

-9,34

-38,0

-500,5

111

-3,39

-21,8

-158,16

-89,3

-124,9

108

-0,24

-2,65

-683

-0,4

0,08

0,2

0,6

47

433,23

2,28

27,29

-8,25

81,13

7/9/2007

-83,7

811,05

-1,8

-3,46

-0,4

-2,6

58

-23,46

0,6

42,77

Netmedia SA

103,15

11/6/2006

-10,2

133,4

0,1

7,86

5,9

17,4

37

13,12

2,14

25,88

Oponeo.pl SA

81,38

9/12/2007

-19,4

85,66

-2,4

1,78

2,1

3,6

14

45,72

1,6

20,23

Travelplanet.pl SA

46,06

7/12/2005

18,1

17,76

0,7

-0,63

-3,6

-18,6

66

-72,77

13,96

47,51

www.internetstandard.pl 1 spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała się m.in. produkcją obuwia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

131


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

watnej z emitentem współpracuje Autoryzowany Doradca, a nie, jak w przypadku oferty publicznej, obligatoryjnie Dom Maklerski. To tańsze i mniej sformalizowane rozwiązanie. Emitent nie musi sporządzać prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego – wystarczy dokument informacyjny, który ma uproszczoną formę w stosunku do dokumentów wymaganych przy ofercie publicznej. Ostatnią, a być może najważniejszą sprawą, jest również fakt, że dokumentu informacyjnego nie musi zatwierdzać Komisja Nadzoru Finansowego, jak ma to miejsce przy prospekcie emisyjnym. W ten sposób znacznie skraca się czas trwania całego procesu IPO. Dlaczego spółki internetowe decydują się na NewConnect? Głównym czynnikiem jest chęć pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Nie można jednak zapominać o efektach marketingowych, takich jak zwiększona rozpoznawalność, dodatkowa promocja, prestiż itp. Ponadto spółki mogą poddać się ocenie przez inwestorów, mają szansę zwiększyć swoją rynkową wartość, a stąd już prosta droga do debiutu na głównym parkiecie GPW.

Internetowe nisze

Część internetowych spółek notowanych na NewConnect to firmy

Partner merytoryczny

niszowe, których produkty nie są powszechnie znane. Adv.pl jest jedną z czołowych agencji działających na rynku mediów interaktywnych w Polsce. Początkowo zajmowała się projektowaniem stron WWW oraz handlem internetowym. Obecnie oferuje wiele dodatkowych usług, takich jak interaktywna komunikacja marketingowa, tworzenie narzędzi do e-marketingu, wsparcie procesów sprzedażowych w sieci czy doradztwo w zakresie wykorzystania internetu i usług powiązanych. Digital Avenue była jedną z pierwszych spółek debiutujących na NewConnect. Spółka została założona przez MCI Management w 2007 r., koncentruje się na szeroko rozumianym rynku cyfrowej muzyki. Przychody generowane są głównie z reklam, sprzedaży produktów mobilnych i produktów oraz usług dla klientów korporacyjnych. Obecnie największą wagę przywiązuje do rozwoju spółki zależnej Medousa, która jest m.in. właścicielem serwisów Fotosik.pl i Sms.pl. Bardzo niszową firmą w tym gronie jest Index Copernicus International, do której należy serwis IC Scientists – globalna platforma społecznościowa dla naukowców z blisko 300 tys. aktywnych profili. ICI prowadzi również działalność wydawniczą

Partner wydania

nieduże, a większość projektów finansuje się kredytem). Im większe zadłużenie (dźwignia), tym efektywniej pracuje kapitał własny – o ile spółka jest w stanie zapracować na odsetki od zadłużenia i cały czas przynosić właścicielom wystarczające zyski. Rating Altmana – aktualizowany co kwartał i przyznawany przez serwis StockWatch.pl, na licencji profesora Edwarda Altmana z New York University, wskaźnik określający stabilność finansową i przewidujący ewentualne zagrożenie bankructwem. Oznaczenia C i D mówią o dużym ryzyku nie-utrzymania się spółki bez pomocy z zewnątrz. W wypadku analizowanych spółek internetowych zmaterializowało się to w postaci interwencji głównego wierzyciela, banku BRE, który wymusił restrukturyzację zadłużenia, oraz dokapitalizowania spółki Internet Group przez fundusz MCI. W przypadku eCard sytuacja była prostsza, będzie on wchłonięty przez SKOK. Rating wskazuje też na trudną sytuację Travelplanet.pl, wynikającą ze strat operacyjnych i znacznego krótkoterminowego zadłużenia. Jednak od roku sytuacja systematycznie się poprawia i rating powoli rośnie.

Spółki internetowe na rynku NewConnect

Nazwa spółki Adv.pl SA1

Kapitalizacja na 30.04.2010 r. (mln zł)

Data debiutu

Stopa zwrotu Przychody od debiutu w 2009 r. (%) (tys. zł)

Zmiana przychodów (2008/2009) (%)

Wynik finansowy netto Środki pozyw 2009 r. skane z emi(tys. zł) sji (mln zł)

41

10/9/2007

59

29 846

149

258

6,6

Digital Avenue SA

6

8/30/2007

-74

2 308

15

265

5,87

DomZdrowia.pl SA

10

9/16/2008

-20

7 152

-1

-485

1,48

3

12/9/2009

754

75

-88

0,258

36

-82

1,7

E-kiosk SA 4 IAI SA

27

12/16/2009

5

2 113

Inbook SA3

5

11/27/2008

-47

1 726

19

34

0,5

Index Copernicus International SA3

4

4/8/2008

-48

673

-25

-506

1,6

37

4/15/2008

-12

859

336

-13

4,89

InteliWISE SA Marketeo.com SA

5

7/3/2008

-77

13 374

67

461

2

Oponix.pl SA 2

5

1/26/2010

-17

1 728

107

0,14

Urlopy.pl SA3

29

9/2/2008

-38

599

-52

-492

3,8

7

6/24/2008

-58

5 480

-15

-954

4,98

Zakupy.com SA 3

1 wyniki skonsolidowane 2 Oponix.pl SA powstała w 2008 roku, dlatego nie ma porównywalnego okresu sprawozdawczego 3 dane finansowe za pierwsze półrocze 2009 roku www.internetstandard.pl 4 na dzień 30 kwietnia 2010 r. notowane były Prawa do Akcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

132


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

przez elektroniczną platformę do zarządzania czasopismami naukowymi. InteliWise zajmuje się produkcją oprogramowania wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji. Jej produkty to przede wszystkim wirtualni agenci, sprzedawcy oraz konsultanci. Firma ma oddział w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej i z powodzeniem zdobywa amerykański rynek.

nych wersji prasy, książek cyfrowych i audiobooków. Spółka opracowała własny czytnik e-wydań – E-kiosk Reader. Oponix.pl skupia się na handlu oponami oraz felgami, a w najbliższej przyszłości zamierza uruchomić innowacyjny projekt wypożyczalni aut Rent65.pl.

Partner wydania

Wskaźniki spółek można porównywać między sobą, a także obserwować ich zmiany w czasie w serwisie StockWatch.pl.

Trzymanie akcji od debiutu do końca kwietnia br. przyniosło ponad 70-proc. stratę w przypadku Marketeo.com i Digital Avenue i aż 60-proc. zysk w przypadku Adv.pl.

Handel internetowy

Wśród notowanych na NewConnect spółek internetowych sporą grupę stanowią firmy związane z handlem w sieci. DomZdrowia.pl zajmuje się sprzedażą leków, kosmetyków oraz suplementów diety za pośrednictwem sklepów DomZdrowia.pl oraz DomUrody.pl. Inbook.pl sprzedaje przez internet przede wszystkim książki, muzykę i filmy. Oprócz sklepu Inbook.pl ma też kilka innych witryn, m.in. CasioMarket.pl, Ezegarki.pl, Prezenty.cud.pl, Goldmarket. pl czy Foteria.pl. Spółka Urlopy.pl koncentruje swoją działalność na sprzedaży usług turystycznych, tj. wyjazdów wakacyjnych, rezerwacji miejsc hotelowych oraz biletów lotniczych. Podobnie jak Travelplanet.pl z głównego rynku GPW, sprzedaje swoje usługi przez internet i w punktach stacjonarnych. E-kiosk to jedna z kilku polskich firm zajmujących się dystrybucją elektronicz-

Partner merytoryczny

Trzy kolejne spółki internetowe z NewConnect zajmują się dostarczaniem narzędzi niezbędnych do handlu w sieci. IAI SA jest właścicielem jednej z największych platform do prowadzenia sklepu internetowego – IAI-Shop.com. Z kolei Marketeo. com prowadzi kilkanaście portali branżowych oraz platformę handlową Marketeo.com. Przychody spółki pochodzą z reklam i opłat za usługi dodatkowe, takie jak pozycjonowanie. Spółka ma silną pozycję na polskim rynku platform ogłoszeniowych B2B.

Drugą grupą wskaźników są wskaźniki cenowe, czyli tak zwane mnożniki, służące

IPO spółek internetowych na głównym rynku GPW Liczba akcji nowej emisji

Liczba akcji sprzedawanych

Popyt (liczba akcji)

Popyt (tys. zł)

Cena emisyjna (zł)

Wartość oferty (tys. zł)

Stopa redukcji (%)

Dom maklerski

Rok założenia Data debiutu

Bankier.pl SA

1 500 000

1 850 000

29 952 790

224 646

7,50

25 125

89

DM IDM SA

2000

6/19/2006

Ecard SA

4 000 000

3 000 000

19 941 426

39 883

2,00

14 000

65

DM PKO BP, Capital Partners

2000

7/12/2006

GG Network SA1

3 708 611

1 250 000 105 249 375

2 210 237

21,00

104 131

95

DM IDM SA

2000

3/26/2007

Interia.pl SA1

1 642 200

0

7 041 473

161 954

23,00

37 770

Centrum Operacji 77 Kapitałowych Banku Handlowego

1999

4/2/2001

Netmedia SA

1 000 000

0

13 855 905

69 280

5,00

5 000

93

DM BOŚ SA

1995

11/3/2006

Oponeo.pl SA

4 000 000

0

7 770 082

62 161

8,00

32 000

49

DM PKO BP

1999

9/12/2007

Travelplanet.pl SA

370 370

0

1 008 670

18 156

18,00

6 666

63

DM IDM SA

2001

7/12/2005

K2 Internet SA

420 000

330 000

588 523

14 713

25,00

18 750

-27

DM Penetrator

1997

4/24/2008

Komputronik SA

1 450 000

180 000

5 706 623

223 129

39,10

63 733

71

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA

1996

7/9/2007

One-2-One SA

1 300 000

0

3 733 655

37 337

10,00

13 000

65

DM IDM SA

2001

8/22/2006

1 spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała sięwww.internetstandard.pl m.in. produkcją obuwia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

133


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Ostatnia analizowana przez nas firma to Zakupy.com. Początkowo zajmowała się sprzedażą różnego rodzaju produktów przez internet za pośrednictwem kilku sklepów, z których najbardziej znane to Ultima.pl i Mareno.pl. W marcu 2009 r. spółka zmieniła strategię – obecnie koncentruje się na programach lojalnościowych, wsparciu sprzedaży i programach pracowniczych.

Wyniki? Słabe, ale są perspektywy

Niełatwo było zarobić na spółkach internetowych notowanych na NewConnect. Z tabeli poniżej jasno wynika, że kupno akcji spółek na debiucie i trzymanie ich do końca kwietnia 2010 r. mogło przysporzyć gigantycznych strat. W przypad-

Partner merytoryczny

ku Marketeo.com i Digital Avenue sięgałyby one ponad 70%. Najwięcej można było zarobić na Adv.pl – blisko 60%, symboliczny zysk przyniosła też inwestycja w akcje IAI. Rynek NewConnect charakteryzuje się dużą zmiennością i wybranie odpowiednich momentów do zakupu mogło się zakończyć sporymi zyskami. Strategia polegająca na inwestowaniu długoterminowym nie znajduje jednak tutaj zastosowania. Lepiej niż stopy zwrotu z inwestycji w akcje wyglądają przychody, które w każdej z firm rosną w porównaniu z analogicznycmi okresami sprzed roku. Większość spółek generuje straty, ale firmy znajdują się w początkowej fazie rozwoju, kiedy to zazwyczaj koszty przewyższają przychody.

Struktura kosztów emisji na g³ównym rynku GPW Bankier.pl SA Ecard SA GG Network SA* Interia.pl SA* Netmedia SA Oponeo.pl SA Travelplanet.pl SA K2 Internet SA Komputronik SA One-2-One SA (%) 0

*Prognoza

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty wynagrodzenia subemitenta

Koszty sporz¹dzenia prospektu emisyjnego i doradztwa

Koszty promocji

Partner wydania

do porównania między spółkami poszczególnych parametrów biznesowych przystawionych do aktualnego kursu akcji. Stąd można wywnioskować, która spółka jest „droższa”, a która „tańsza” wskaźnikowo. Wybraliśmy do analizy trzy popularne wskaźniki cenowe: C/Z, cena do zysku – jest proporcją wartości rynkowej (kapitalizacji) do zysku netto za ostatnie 12 miesięcy i określa, po ilu latach spółka odpracuje inwestycję w jej akcje w postaci akumulowania zysku. Mówiąc prościej, pokazuje iluletni zysk należałoby zapłacić za całą spółkę po jej aktualnej wycenie rynkowej. Wskaźnik bardzo upraszcza sprawę, ale sprawdza się do porównania wyceny rynkowej podobnych spółek na podstawie osiąganych przez nie wyników. C/WK, cena do wartości księgowej – jest proporcją kapitalizacji do kapitałów własnych, zwanych też aktywami netto (aktywa minus zobowiązania). Mówi o tym, ile trzeba aktualnie zapłacić na rynku za 1 złotówkę księgowej wartości spółki. Ten wskaźnik również upraszcza sprawę, lecz jest bardzo lubiany z uwagi na jego prostotę: wartości poniżej 1 wprost wskazują na niedowartościowanie, a powyżej 1 na przewartościowanie akcji spółki. Jest to prawdą tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki: aktywa są

Struktura kosztów emisji na głównym rynku GPW Udział kosztów debiutu w wartości emisji (%)

Koszty sporząKoszty przygotodzenia prospektu Koszty wynagrowania i przeproemisyjnego dzenia subemiwadzenia oferty i doradztwa tenta (tys. zł) (tys. zł) ( tys. zł)

Koszty pomocji (tys. zł)

Koszty poniesione Koszty poniesione przez spółkę przez sprzedających (tys. zł) (tys. zł)

Bankier.pl SA

5,5

959

196

0

568

1 723

347

Ecard SA

5,1

416

91

0

201

708

0

GG Network SA1

3,5

2 510

383

0

729

3 622

0

Interia.pl SA1

6,5

416

424

458

1 171

2 469

0

Netmedia SA

4,8

48

160

0

33

241

0

Oponeo.pl SA Travelplanet.pl SA K2 Internet SA Komputronik SA One-2-One SA 1 spółki zostały wycofane z obrotu

4,6

971

295

0

198

1 464

0

12,9

474

132

0

256

861

0

5,9

520

348

0

234

1 102

0

4,4

1 657

268

0

400

2 325

0

10,9

1 093

203

0

127

1 423

www.internetstandard.pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

134

0


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Partner merytoryczny

Koszty debiutu na głównym rynku GPW to około 5% wartości emisji. Największą część stanowią koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty.

Wypełnianie celów emisyjnych większości spółek się udało. Adv.pl dokonała zapowiadanych przejęć, ponadto rozbudowała Centrum Operacyjne we Wrocławiu. DomZdrowia.pl wprawdzie zawiesił pomysł budowy sieci aptek stacjonarnych, ale pracuje nad nowym projektem portalu E-odchudzanie.pl. E-kiosk kilka tygodni po debiucie zaoferował gazety codzienne. Inbook otworzył nowe sklepy i współpracuje w zakresie dystrybucji z Grupą Onet.pl, ponadto udało się mu pozyskać ponad 600 tys. zł dotacji z UE. Obietnice z nawiązką wypełniła też spółka InteliWise, która powołała oddział w Dolinie Krzemowej i zdobyła prestiżowy kontrakt od Kraft Foods, natomiast spółka Urlopy.pl uruchomiła swój oddział na Ukrainie i sporo zainwestowała w marketing. Niestety, pod względem pierwotnych zamierzeń, inwestorów zawiodły Digital Avenue i Zakupy.com. Obie firmy popadły w kłopoty i były niejako zmuszone

do zmiany planów inwestycyjnych. Digital Avenue w ramach restrukturyzacji sprzedała spółki Streemo oraz Can’t Stop Games. Na plus trzeba jej zapisać udany rozwój spółki zależnej Medousa i jej serwisu Fotosik.pl. Najbardziej rozczarować mogła spółka Zakupy.com. Firma sprzedała posiadane sklepy internetowe i całkowicie zmieniła swoją strategię. Spółki internetowe pozyskały dzięki NewConnect łącznie ponad 30 mln zł. Ich kondycja finansowa poprawia się. Wprawdzie nie osiągnęły trwałej zyskowności operacyjnej, ale większość jest już tego bliska.

Partner wydania

rzetelnie wycenione (ich wartość w księgach nie zawyżona), spółka jest zyskowna lub przynajmniej wychodzi na zero (nie pokrywa strat z kapitałów własnych) oraz wszystkie zobowiązania są ujawnione. EV/EBITDA – ulubiony mnożnik analityków, którego nazwanie nie ma sensu, bo nie jest zbudowany z wielkości biznesowych, tylko wtórnie przetworzonych. EV, czyli Enterprise Value, to odpowiednik sumy bilansowej, w której wartość księgową zastąpiono wartością rynkową, a usunięto gotówkę – jest to więc suma wyceny rynkowej kapitałów oraz zadłużenia netto spółki. Wielkość nie ma sensu fizycznego, natomiast w porównaniu między spółkami pozwala na uwzględnienie zadłużenia, co jest pomijane przy wyżej wymienionych prostszych wskaźnikach. Z kolei EBITDA to gotówkowa część zysku operacyjnego

IPO spółek internetowych na rynku NewConnect Liczba akcji nowej emisji Adv.pl SA

Liczba akcji sprzedawanych

Wartość środCena ków, które emisyjna spółka chciała (zł) pozyskać (tys. zł)

Popyt (liczba akcji)

Wartość oferty (tys. zł)

Powodzenie Autoryzowany oferty doradca (%)

Rok założenia

Data debiutu

2 000 000

0

2 000 000

6 600

3,30

6 600

100

Investin

1999

10/9/2007

700 000

0

510 345

2 030

2,90

1 480

73

Beskidzki Dom Maklerski SA

2004

9/16/2008

bd.

bd.

bd.

bd.

0,35

259

bd.

InvestCon Group

2005

12/9/2009

656 235

bd.

656 235

1 673

2,55

1 673

100

Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki

2000

12/16/2009

Index Copernicus International SA

1 650 000

bd.

1 650 000

1 596

1,65

1 596

100

IPO Doradztwo Strategiczne

1995

4/8/2008

Inbook SA

8 300 000

0

2 778 300

1 494

0,18

500

33

InvestCon Group

2001

11/27/2008

488 915

0

488 915

4 889

10,00

4 889

100

DM Penetrator

2005

4/15/2008

Kancelaria Radców Prawnych, Leszek 100 Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy

1998

7/3/2008

100

2008

1/26/2010

1990

9/2/2008

2007

6/24/2008

2007

8/30/2007

DomZdrowia.pl SA E-kiosk SA IAI SA

InteliWISE SA Marketeo.com SA Oponix.pl SA Urlopy.pl SA

Zakupy.com SA Digital Avenue SA

1 000 000

0

1 000 000

2 000

2,00

2 000

200 000

1 000 000

1 200 000

840

0,70

840

10 000 000

0

0

3 800

0,80

3 800

100

4 240 000

0

4 240 000

4 980

2,00

4 980

100

209 332

0

209 332

5 861

28,00

5 861

100

1 spółka Internet Group przebranżowiła się w 2000 r., wcześniej zajmowała sięwww.internetstandard.pl m.in. produkcją obuwia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

BTFG Audit ŁUCZYŃSKI i WSPÓLNICY Kancelaria Prawnicza sp. k. Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy sp. k. Wrocławski Dom Maklerski SA

135


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

Koszty wejścia na giełdę

W ciągu minionych dziesięciu lat na głównym parkiecie GPW i na NewConnect zadebiutowało kilkanaście spółek internetowych. Łącznie wartość ofert wyniosła ponad 360 mln zł. Przeciętne koszty debiutu spółek internetowych na głównym parkiecie wyniosły około 5% wartości całej oferty. Wejście na NewConnect w większości przypadków było nieco tańsze. Trudno porównać te koszty z oprocentowaniem kredytów inwestycyjnych dla spółek, głównie ze względu na bardzo długi okres, który poddany został analizie – sytuacja na rynku bankowym była zupełnie inna w 2001 r., w 2006 r. czy w 2008 r. Ponadto wydaje się, że większości analizowanych firm trudniej byłoby uzyskać kredyt inwestycyjny niż przeprowadzić ofertę publiczną (zwłaszcza na NewConnect). Wejście na giełdę, co już wiemy, nie jest tanie. Spółka ponosi koszty stałe, takie jak opłacenie usług domu maklerskiego albo autoryzowanego doradcy czy przygotowanie prospektu emisyjnego lub dokumentu informacyjnego. Koszty zmienne to w dużej mierze tzw. success fee, czyli opłata od

Debiut na NewConnect można przeprowadzić nawet za około 1% wartości emisji. wartości pozyskanych środków, czy też koszty promocji, które zależą od tego, do jak szerokiego grona inwestorów emitent chce dotrzeć. Spółki debiutujące na głównym parkiecie przeprowadzają zdecydowanie większe oferty niż na NewConnect. Największą wartość miała oferta GG Network (ponad 100 mln zł), najmniejszą zaś pierwsza emisja spółki Netmedia (5 mln zł), która tym samym wpisała się w wielkości emisji spotykane na NewConnect, gdzie zresztą normą są jeszcze mniejsze oferty. Trzy spółki – sprzedawca elektronicznych wersji gazet E-kiosk, handlujący opo-

Partner merytoryczny

nami Oponix.pl oraz sprzedawca głównie książek i zegarków Inbook – przeprowadziły emisje o wartości poniżej miliona złotych. Warto zwrócić uwagę na to, jak długo firma istniała zanim zdecydowała się na IPO. W teorii rynek NewConnect jest przeznaczony dla młodych firm. Jednak w przypadku spółek internetowych nie widać, by trafiały tam podmioty młodsze od tych, które debiutowały na głównym parkiecie GPW. Najszybciej na giełdę wszedł Oponix.pl – mniej więcej po roku istnienia. W zestawieniu debiutantów nie brakuje też firm, które na IPO zdecydowały się po więcej niż dziesięciu latach działalności (np. Netmedia, K2 Internet czy Komputronik).

Partner wydania

(przed odjęciem amortyzacji). Tutaj również nie jest istotna konkretna wielkość, tylko sprowadzenie wszystkich spółek do wspólnego mianownika, tym razem od strony amortyzacji środków trwałych, w które zainwestowano, a które mogą być bardzo różne. Tak więc EV/EBITDA to aktualny mnożnik rynkowy uwzględniający zadłużenie i amortyzację. Jeśli mamy jego średnią z sektora (dla sektora mediowego wynosi on obecnie 11,6) i z szerokiego rynku (aktualnie 11,4), potrafimy wycenić kapitały własne wskazanej spółki, znając jej zadłużenie oraz amortyzację.

GPW – duże emisje, częste redukcje

Wymogi informacyjne stawiane emitentom pozwalają bliżej przyjrzeć się debiutom na podstawowym rynku. Dane wskazują, że pierwsze oferty spółek internetowych cieszyły się sporym zainteresowaniem inwestorów. Redukcje rzędu 90% były zjawiskiem normalnym i tylko agencja K2 Internet nie sprzedała tylu akcji, ile zamierzała. Koszty debiutu oscylują w okolicach 5% wartości całej oferty. Emisje, które kosztowały powyżej 10% przeprowadziły Travelplanet.pl i One-2-One. Struktura kosztów debiutu dla każdej spółki jest inna, jednak największą pozycję dla większości spółek stanowiły koszty przygotowania i przeprowadzania oferty. Koszty te wyniosły przeważnie około 50% wszystkich kosztów IPO. Jedynie w przypadku Netmedii oraz Interii były niższe (20%). Giełdowy debiut Interii był zresztą dość specyficzny. Miał miejsce w 2001 r., czyli po krachu dotcomów. Interia musiała wydać sporo na promocję oferty, a także zapłacić subemitentowi, który zabezpieczał całą emisję. Koszty napisania prospektu są zazwyczaj stałe. Ich udział we wszystkich wydatkach związanych z emisją zależy od wielkości oferty. Im mniej-

www.internetstandard.pl

Należy podkreślić, że nie ma „właściwych” wielkości poszczególnych wskaźników, bowiem zależą one w dużej mierze od sentymentu inwestorów do rynku akcji. Podczas hossy nie dziwiły wartości C/Z ponad 20 i C/WK ponad 2, natomiast w dole bessy większość spółek miała C/Z poniżej 5 i C/WK poniżej 0,5, mimo że były to cały czas te same spółki na tym samym rynku.

136


RAPORT INTERNET 2K10

Artykuł przygotowany przez:

sza, tym wydatki te mają wyższy udział. Warto zwrócić przy tym uwagę na GG Network – firmę znaną przede wszystkim z popularnego komunikatora. Była to największa oferta spółki internetowej. Powszechna znajomość firmy sprawiła, że na koszty samej promocji wydano mniej niż 20%, a i tak redukcja w zapisach inwestorów wyniosła ponad 90%. Jak widać marka, a dokładniej jej siła, ma podczas giełdowego debiutu ogromne znaczenie.

NewConnect – nieduże emisje, niekompletne dane

Debiuty na rynku NewConnect są tańsze niż na głównym parkiecie. Wynika to z faktu, że są to oferty prywatne – emisje skierowane do mniej niż 100 inwestorów. Przy takiej ofercie nie trzeba sporządzać obszernego prospektu emisyjnego, wystarczy uproszczony dokument informacyjny. Ponadto ofertę przeprowadzają Autoryzowani Doradcy, którymi oprócz Domów Maklerskich mogą być też inne firmy. Autoryzowanych Doradców jest więcej, co przyczynia się do większej konkurencji i niższych cen usług. Niestety ograniczone w stosunku do głównego parkietu GPW obowiązki informacyjne na NewConnect oraz niechęć spółek do dzielenia się szczegółowymi danymi powodują, że dokładna analiza kosztów debiutów jest trudna i mniej precyzyjna. Debiut na NewConnect można przeprowadzić nawet za około 1% war-

Partner merytoryczny

tości emisji, choć zdarzają się i takie emisje, których koszt przekracza nawet 10% ich wartości. W dużej mierze ostateczny koszt IPO zależy od powodzenia oferty. W pełni sprzedać akcji nie udało się spółkom Inbook oraz DomZdrowia.pl. Pierwsza sprzedała tylko 33% oferowanych akcji, druga znalazła nabywców na 73% oferowanych papierów. Tylko niektóre spółki z NewConnect udostępniły dokładne dane dotyczące kosztów giełdowego debiutu. Z zebranych przez nas informacji wynika, że najwięcej kosztowało zorganizowanie IPO. Na koszty przeprowadzenia oferty składa się również opłata uzależniona od jej powodzenia (odpowiedni procent od pozyskanego kapitału). Mniejszy udział miało przygotowanie prospektu emisyjnego, co średnio kosztowało kilkadziesiąt tys. zł. Mały udział w kosztach miały natomiast wydatki na promocje. Przykłady internetowych spółek debiutujących na NewConnect pokazują, że wejście na ten rynek może kosztować od kilkudziesięciu do ponad stu tys. zł. Wszystko zależy od konkretnej oferty, której wartość w skrajnych przypadkach nie przekracza kilkuset tys. zł (E-kiosk czy Oponix.pl). Widać zatem, że na NewConnect nie muszą wchodzić giganci. Wydaje się, że rynek ten jest idealnym miejscem właśnie dla młodych spółek internetowych, które poszukują kapitału na rozwój. 

Partner wydania

Porównanie podstawowych wskaźników cenowych dla poszczególnych spółek, a także do różnych gałęzi rynku dostarcza serwis StockWatch.pl.

Struktura kosztów emisji na rynku NewConnect Udział kosztów debiutu w war- Koszty przygotowania Koszty sporządzenia Koszty wynagrotości emisji i przeprowadzenia prospektu emisyjne- dzenia subemi(%) oferty go i doradztwa tenta Adv.pl SA DomZdrowia.pl SA

Koszty poniesione Koszty pomocji przez spółkę

Koszty poniesione przez sprzedających

11

603 000,00

80 000,00

0

10 000,00

693 000,00

0

9

102 000,00

bd.

bd.

bd.

128 800,00

bd.

E-kiosk SA

12

16 000,00

bd.

bd.

bd.

32 000,00

bd.

IAI SA

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

bd.

Index Copernicus International SA Inbook SA InteliWise SA Marketeo.com SA

3

20 000,00

bd.

bd.

bd.

50 000,00

bd.

10

15 000,00

bd.

bd.

bd.

52 000,00

bd.

1

17 000,00

14 000,00

bd.

bd.

31 000,00

bd.

5

33 334,00

bd.

bd.

bd.

100 000,00

bd.

Oponix.pl SA

14

30 000,00

30 000,00

bd.

bd.

115 000,00

bd.

Urlopy.pl SA

1

24 400,00

bd.

bd.

bd.

45 800,00

bd.

Zakupy.com SA

1

36 600,00

Digital Avenue SA

3

49 840,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl, kwiecień 2010 r.

bd. www.internetstandard.pl

7 120,00

bd.

bd.

40 505,00

103 240,00

17 800,00

178 000,00

bd. 138

0


RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania

Katalog polskich firm internetowych 1 Serwisy i usługi internetowe

98 E-commerce

1 Bankowość internetowa, usługi finansowe online 1 Gry online 1 Hosting plików 1 Komunikatory internetowe, VoIP 1 Mapy i lokalizatory 2 Narzędzia internetowe 4 Platformy aukcyjne 4 Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja 11 Poczta elektroniczna 11 Porównywarki cen 12 Portale 13 Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne 15 Serwisy tematyczne 39 Serwisy wideo, telewizja internetowa 40 Wyszukiwarki, katalogi

40 Marketing i reklama internetowa 40 Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR 72 E-mail marketing 72 e-PR, social media marketing, WOMM 75 Kreacja 76 Mobile marketing 77 Obsługa techniczna kampanii 78 Planowanie, zakup mediów 80 Programy lojalnościowe 81 SEM, SEO 88 Strategia marketingowa, doradztwo 89 Firmy badawcze i konsultingowe 89 Audyt oglądalności serwisów 90 Badanie internautów 90 Konsulting 91 Usability i user experience 93 Sieci reklamowe 94 Sieci afiliacyjne 96 Sieci kontekstowe 97 Sieci reklamy graficznej

98 Towary 98 Delikatesy 99 Dom i ogród 108 Dziecko 112 Foto, RTV, AGD 121 Hobby 124 Komputer 129 Książki i multimedia 136 Motoryzacja 139 Odzież 145 Prezenty i akcesoria 149 Sport i turystyka 154 Zdrowie i uroda 159 Usługi 159 Bilety 159 Treści elektroniczne 160 Wycieczki, bilety lotnicze

163 Usługi dla firm internetowych 163 Hosting, kolokacja, domeny 170 Oprogramowanie 176 Płatności internetowe

178 Finansowanie e-biznesu

www.internetstandard.pl

139


Serwisy i usługi internetowe Bankowość internetowa, usługi finansowe online

Bankowość internetowa, usługi finansowe online Euro-Tax.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 897-16-89-847 Numer REGON: 932-963-926 Numer KRS: 0000189044 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8299z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Szewska 8 Poczta: 50-122 Wrocław Telefon: +48 71 799 06 00 Faks: +48 61 828 81 22 Adres strony WWW: euro-tax.pl E-mail: info@euro-tax.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Czuczos, Prezes Zarządu, info@eurotax.pl, +48 71 790 06 00 Adam Powiertowski, Wiceprezes Zarządu, info@euro-tax.pl, +48 71 790 06 00 Opis działalności firmy: Euro-Tax.pl sp. z o. o. jest największą polską firmą zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Do tej pory odzyskaliśmy ponad 100 mln złotych podatków dla ponad 40 tysięcy Polaków pracujących poza granicami Polski. Celem działalnosci firmy jest dostarczenie atrakcyjnych produktów finansowych przeznaczonych dla emigrantów. Oferta/zakres usług: Euro-Tax.pl sp. z o.o. zajmuje się odzyskiwaniem nadpłaconych podatków z 6 krajów: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, USA oraz Norwegii. Inna działalność: E-commerce > Usługi

Gry online Garmory sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 548-25-81-184 Numer REGON: 241-114-139 Numer KRS: 0000322540

RAPORT INTERNET 2K10Gry online

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5821z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Stawowa 71 Poczta: 43-400 Cieszyn Adres strony WWW: margonem.pl E-mail: thinker@margonem.pl Kadra zarządzająca: Sebastian Sokół, Prezes Zarządu Sławomir Koczy, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Hosting plików @-Satnet Arkadiusz Stasiak Rok powstania: 2005 Numer NIP: 738-14-88-283 Numer REGON: 140-024-615 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Górna Droga 10 Lok.521 Poczta: 02-495 Warszawa Adres strony WWW: wrzuc.to E-mail: b4x@wrzuc.to

Due Maluszczak Marcin Rok powstania: 2005 Numer NIP: 894-24-67-191 Numer REGON: 020-144-108 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Bukowa 16 Poczta: 54-115 Wrocław Adres strony WWW: lua.pl E-mail: info@lua.pl

Mapy i lokalizatory

Adres: ul. Jana Matejki 2 Poczta: 32-500 Chrzanów Adres strony WWW: sendspace.pl E-mail: kontakt@sendspace.eu Kadra zarządzająca: Damian Sikora, Prezes Zarządu

Komunikatory internetowe, VoIP Easycall.pl SA Rok powstania: 2006 Numer NIP: 701-00-49-750 Numer REGON: 140-738-830 Numer KRS: 0000342202 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6110z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Poniecka 2 Lok.16 Poczta: 02-310 Warszawa Adres strony WWW: easycall.pl E-mail: pomoc@easycall.pl Kadra zarządzająca: Michał Jakubowski, Prezes Zarządu

Mapy i lokalizatory Ecreative Michał Zagórski Rok powstania: 2006 Numer NIP: 583-27-20-517 Numer REGON: 220-215-629 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Garncarska 33 Lok.13 Poczta: 80-894 Gdańsk Adres strony WWW: maperia.pl E-mail: info@maperia.pl

Transdata sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 628-21-94-075 Numer REGON: 120-724-423 Numer KRS: 0000312758 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Partner merytoryczny

Inventors.pl Andrzej Soroczyński, Jakub Stuglik, Tomasz Hajnos, Dariusz Filek s.c. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności Partner wydania 


Serwisy i usługi internetowe Mapy i lokalizatoryNarzędzia internetowe

internetowej: 2008 Numer NIP: 549-22-95-534 Numer REGON: 120-390-028 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Klucznikowska 3 Poczta: 32-600 Oświęcim Telefon: +48 12 399 44 10 Faks: +48 33 842 28 89 Adres strony WWW: e-podroznik.pl E-mail: biuro@e-podroznik.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Soroczyński, Dyrektor Zarządzający, andrzej.soroczynski@inventors.pl, +48 604 926 490 Opis działalności firmy: Firma Inventors. pl prowadzi serwis e-podróżnik.pl. Służy on do planowania podróży różnymi środkami komunikacji publicznej. Najważniejszą częścią portalu jest wyszukiwarka prezentująca rozkłady jazdy polskich przewoźników autobusowych oraz kolejowych. Obecnie e-podróżnik.pl posiada rozkłady jazdy ponad 360 przewoźników. Jest to wyszukiwarka największa na polskim rynku, jedyna pokazująca połączenia z przesiadką i jedyna, która prezentuje dane zarówno przewoźników drogowych, jak i kolejowych. Oferta/zakres usług: Najważniejsze usługi oferowane przez serwis e-podróżnik.pl: internetowa wyszukiwarka rozkładów jazdy, internetowa sprzedaż biletów wybranych PKS-ów (usługa wprowadzona w 2010 roku, w fazie rozwoju), telefoniczna informacja o rozkładach jazdy prowadzona przy współpracy z TP SA pod numerem 118 000, serwis rozkład jazdy przez SMS, internetowa sprzedaż biletów w międzynarodowej komunikacji autokarowej, rezerwacja biletów lotniczych

Naviexpert sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 778-14-40-268 Numer REGON: 300-420-224 Numer KRS: 0000272157 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Kłosowa 17 Poczta: 61-625 Poznań Adres strony WWW: naviexpert.pl

RAPORT INTERNET 2K10

E-mail: biuro@naviexpert.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Jaszkiewicz, Prezes Zarządu Paweł Kozłowski, Członek Zarządu Mirosław Krajewski, Członek Zarządu

Narzędzia internetowe

Serwisy i usługi internetowe

Cafe News SA

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 779-22-97-610 Numer REGON: 300-439-749 Numer KRS: 0000268525 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Głogowska 277/279 Poczta: 60-104 Poznań Adres strony WWW: cafenews.pl E-mail: cafenews@cafenews.pl

Ebros Mariusz Rosa Rok powstania: 2002 Numer NIP: 952-18-75-734 Numer REGON: 015-163-101 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Olimpijska 27 Poczta: 05-220 Zielonka Adres strony WWW: snajper.net E-mail: snajper@snajper.net

Michał Drapiewski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 779-22-26-159 Numer REGON: 300-065-450 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Zgoda 16 Lok.3 Poczta: 60-122 Poznań Adres strony WWW: aukcjoner.pl

Partner merytoryczny

Power Media SA Rok powstania: 1997 Numer NIP: 898-16-47-572 Numer REGON: 931-082-394 Numer KRS: 0000281947 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Kiełbaśnicza 24 Poczta: 50-110 Wrocław Adres strony WWW: ifirma.pl E-mail: bok@ifirma.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Narczyński, Prezes Zarządu Marta Przewłocka, Wiceprezes Zarządu Agnieszka Kozłowska, Członek Zarządu

Web.seven Zbigniew Nowicki Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 729-14-68-420 Numer REGON: 473-168-084 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: łódzkie Adres: ul. Długa 13 Poczta: 95-041 Gałków Duży Telefon: +48 502 593 293 Adres strony WWW: opiniac.com E-mail: z.nowicki@opiniac.com Kadra zarządzająca: Zbigniew Nowicki, CEO, z.nowicki@opiniac.com, +48 502 593 293 Piotr Wojnarowicz, CTO, p.wojnarowicz@opiniac.com, +48 661 627 620 Opis działalności firmy: Opiniac.com – platforma badań satysfakcji użytkowników Oferta/zakres usług: Badania satysfakcji i jakości serwisów internetowych poprzez gromadzenie opinii użytkowników Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Platformy aukcyjnePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Platformy aukcyjne Aukcje Finansowe.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 525-23-89-112 Numer REGON: 140-813-915 Numer KRS: 0000269321 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6499z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Marii Dąbrowskiej 5 Lok.90 Poczta: 01-903 Warszawa Adres strony WWW: aukcjekredytowe.pl Kadra zarządzająca: Marcin Malinowski, Prezes Zarządu Rafał Skarżyński, Członek Zarządu

Chilloo sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 954-26-82-874 Numer REGON: 241-304-680 Numer KRS: 0000347126 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Kolista 25 Poczta: 40-486 Katowice Adres strony WWW: chilloo.pl E-mail: chilloo@chilloo.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Kowalski, Prezes Zarządu Witold Szpak, Członek Zarządu Sylwia Szpak, Członek Zarządu

Ebay Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 107-00-00-460 Numer REGON: 015-600-961 Numer KRS: 0000178545 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 148 Poczta: 02-326 Warszawa Adres strony WWW: ebay.pl

RAPORT INTERNET 2K10

QXL Poland sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 779-21-25-257 Numer REGON: 639-775-752 Numer KRS: 0000104322 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Marcelińska 90 Poczta: 60-324 Poznań Adres strony WWW: allegro.pl, cokupic.pl E-mail: kontakt@allegro.pl Kadra zarządzająca: Hein Pretorius, Prezes Zarządu Adriaan Bakker, Członek Zarządu Craig Allwright, Członek Zarządu Grzegorz Brochocki, Członek Zarządu Sławomir Kubicki, Członek Zarządu Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Swistak.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 113-25-67-365 Numer REGON: 140-220-084 Numer KRS: 0000239865 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22 Poczta: 03-717 Warszawa Adres strony WWW: swistak.pl E-mail: piotr@swistak.pl Kadra zarządzająca: Rafał Agnieszczak, Prezes Zarządu

Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja 2Cd Multimedia Krzysztof Piasecki Rok powstania: 2009 Numer NIP: 784-00-06-296 Numer REGON: 410-350-116 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner merytoryczny

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Młyńska 12 B Lok.10 Poczta: 64-000 Kościan Adres strony WWW: gielda-czesci.com E-mail: info@gielda-czesci.pl

Autogiełda M. Majski, J. Styrna sp.j. Rok powstania: 1989 Numer NIP: 894-00-05-629 Numer REGON: 008-088-320 Numer KRS: 0000270500 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: dolnośląskie Adres: Al. Jana Kasprowicza 46 Poczta: 51-137 Wrocław Adres strony WWW: autogielda.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Majski, Wspólnik Janusz Styrna, Wspólnik

Bazagmin.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 779-21-69-214 Numer REGON: 634-273-827 Numer KRS: 0000100492 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Piotra Wawrzyniaka 10 Poczta: 60-505 Poznań Adres strony WWW: bazagmin.pl E-mail: biuro@bazagmin.pl Kadra zarządzająca: Filip Andrzejczak, Prezes Zarządu

Biznes Serwis sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 729-25-08-156 Numer REGON: 470-780-382 Numer KRS: 0000136451 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: łódzkie Partner wydania


Serwisy i usługi internetowePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Adres: ul. Zawiszy Czarnego 8/10 Poczta: 91-829 Łódź Adres strony WWW: 4b.pl E-mail: admin@4b.pl Kadra zarządzająca: Magdalena Morawiec, Prezes Zarządu Arkadiusz Więch, V-Ce Prezes Zarządu

Business Navigator Serwatka, Nowak, Jędrkowiak sp.j. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 898-20-90-539 Numer REGON: 020-329-285 Numer KRS: 0000260208 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Braci Gierymskich 156 Poczta: 51-640 Wrocław Adres strony WWW: baza-firm.com.pl E-mail: navigator@baza-firm.com.pl Kadra zarządzająca: Marek Serwatka, Wspólnik Leszek Jędrkowiak, Wspólnik Krzysztof Nowak, Wspólnik

Celnet Tomasz Wiśnik Rok powstania: 2004 Numer NIP: 583-24-72-522 Numer REGON: 191-992-588 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6203z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Województwo: pomorskie Adres: ul. Jacka Soplicy 7 A Poczta: 80-119 Gdańsk Adres strony WWW: odi.pl

City24 Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 527-23-10-852 Numer REGON: 016-300-853 Numer KRS: 0000199052 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4110z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Erazma Ciołka 11A Lok.306 Poczta: 01-445 Warszawa Adres strony WWW: citydom24.pl

RAPORT INTERNET 2K10

E-mail: info@citydom24.pl Kadra zarządzająca: Monika Horeczy, Członek Zarządu

Domoklik sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 527-26-03-376 Numer REGON: 141-866-799 Numer KRS: 0000330625 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Leszno 14 Lok.viiip Poczta: 01-192 Warszawa Adres strony WWW: domoklik.pl E-mail: domoklik@domoklik.pl Kadra zarządzająca: Mariola Nowakowska, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

E-Sieci sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 946-25-44-696 Numer REGON: 060-324-701 Numer KRS: 0000303101 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubelskie Adres: Kazimierzówka 47E Poczta: 21-040 Świdnik Adres strony WWW: e-sieci.pl E-mail: biuro@e-sieci.pl Kadra zarządzająca: Piotr Trześniak, Prezes Zarządu Paweł Golianek, Wice Prezes Zarządu

Eniro Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1992 Numer NIP: 521-01-25-377 Numer REGON: 012-110-943 Numer KRS: 0000116894 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 41 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: pf.pl E-mail: eniro@eniro.pl Kadra zarządzająca: Roger Asplund, Prezes Zarządu Magdalena Wypychowicz, Członek Zarządu Jarosław Zdrojewski, Członek Zarządu Partner merytoryczny

Krzysztof Sutkowski, Członek Zarządu Marek Kujawiński, Członek Zarządu

Euroadres Polska Marek Grel Rok powstania: 2004 Numer NIP: 965-15-93-410 Numer REGON: 110-723-561 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 Poczta: 02-001 Warszawa Adres strony WWW: euroadres.pl E-mail: info@euroadres.pl

Favore sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 894-28-96-578 Numer REGON: 020-463-859 Numer KRS: 0000276368 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sterowcowa 20 A Poczta: 54-130 Wrocław Telefon: +48 71 721 18 88 Faks: +48 71 721 18 89 Adres strony WWW: favore.pl E-mail: favore@favore.pl Kadra zarządzająca: Klara Dyczkowska, Prezes Zarządu, favore@favore.pl, +48 71 721 18 88 Aleksander Kusz, Członek Zarządu, news@money.pl, +48 71 337 42 60 Opis działalności firmy: Favore.pl jest portalem internetowym przeznaczonym dla usługodawców oraz dla osób poszukujących wykonawców prac ze wszystkich branż. Serwis jest porównywarką usług, pozwalającą firmom usługowym na prezentację swojej oferty i dotarcie do nowych klientów. Oferta/zakres usług: Każdy z zarejestrowanych usługodawców może za pośrednictwem Favore.pl zaprezentować swoją ofertę klientom. Podstawowy (bezpłatny) wpis umożliwia przypisanie oferty firmy do konkretnej branży, wyświetlanie danych kontaktowych, dodanie zdjęć, zamieszczenie szerokiego opisu oferty, oznaczenie lokalizacji firmy Partner wydania


Serwisy i usługi internetowePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

na mapie. Dodatkowo usługodawcy mogą wykupić opcje promowania oferty, aby była bardziej widoczna. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Serwis Favore.pl został rozbudowany o nową funkcjonalność – możliwość wprowadzania zleceń prac do wykonania. Dzięki tej nowej opcji użytkownicy mogą szybko i wygodnie wysłać swoje zapytania do wszystkich usługodawców z danej branży świadczących usługi w wybranej okolicy. Usługodawcy dostają informacje o nowych zleceniach bezpośrednio do swojej skrzynki mailowej, a następnie mogą się kontaktować z klientem w temacie szczegółów realizacji. Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Porównywarki cen Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki, katalogi Marketing i reklama internetowa

Freak Studio Maciej Kolasiński Rok powstania: 2001 Numer NIP: 782-21-58-794 Numer REGON: 634-212-139 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Książęca 1 Poczta: 61-361 Poznań Adres strony WWW: agrotrader.pl E-mail: info@agrotrader.pl

Gratka sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 583-26-40-563 Numer REGON: 191-932-416 Numer KRS: 0000022993 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Połęże 3 Poczta: 80-720 Gdańsk Adres strony WWW: gratka.pl E-mail: gratka@gratka.pl Kadra zarządzająca: Artur Wiśniewski, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp.j. Rok powstania: 2002 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2002 Numer NIP: 722-15-04-903 Numer REGON: 451-199-239 Numer KRS: 0000305115 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: podlaskie Adres: ul. Kościelna 44 Poczta: 18-200 Wysokie Mazowieckie Telefon: +48 86 275 92 50 Faks: +48 86 275 27 95 Adres strony WWW: biznes-polska.pl E-mail: biuro@biznes-polska.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Wnorowski, Dyrektor Generalny, biuro@gbp.pl, +48 800 140 460 Wojciech Wróblewski, Dyrektor ds. Rozwoju, wojtek@gbp.pl, +48 606 662 593 Łukasz Czarnowski, Dyrektor IT, admin@gbp.pl, +48 800 140 460 Adam Bieluczyk, Dyrektor Sprzedaży, galeria@gbp.pl, +48 800 140 460 Anna Konopka, Dyrektor Hr, annak@gbp.pl, +48 86 275 85 08 Iwona Letko, Dyrektor Finansowy, iwona@gbp.pl, +48 800 140 460 Opis działalności firmy: Misją firmy jest tworzenie i rozwój serwisów internetowych skierowanych do klienta biznesowego. Oferta/zakres usług: W portfelu Grupy BIZNES POLSKA znajdziemy takie serwisy jak: biznes-polska.pl (baza ogłoszeń o przetargach), prawnie.pl (porady prawne on-line), galeriabiznesu.pl (baza firm, produktów i usług), akademia.gbp.pl (platforma e-learningowa) Zmiany w ofercie w 2009 r.: Pod koniec 2009 roku uruchomiliśmy platformę elearningową akademia.gbp.pl. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Strabag, Lubella, Giant, Bosch, Mostostal, York, Husqvarna, Orlen, Toyota, Skanska, Crowley, Novell, Olympus, PKP, Zeto SA Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy tematyczne Serwisy i usługi internetowe > Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja Serwisy i usługi internetowe > E-learning

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

Grupa Marketingowa TAI sp. z o.o. Rok powstania: 1989 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1997 Numer NIP: 113-23-93-178 Numer REGON: 015-309-912 Numer KRS: 0000145319 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8220z – działalność centrów telefonicznych (call center) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Łukowska 46 Poczta: 04-133 Warszawa Telefon: +48 22 612 12 60 Faks: +48 22 612 08 86 Adres strony WWW: tai.pl E-mail: tai@tai.pl Kadra zarządzająca: Roman Dudek, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu, rdudek@tai.pl, +48 22 612 12 60 Wojciech Rogański, Dyrektor Produktu – Członek Zarządu, wroganski@tai.pl, +48 22 612 12 60 Sylwia Jarosz, Dyrektor ds. Finansowych, Członek Zarządu, sjarosz@tai.pl, +48 22 612 12 60 Piotr Sikora, Dyrektor Produktu, psikora@tai.pl, +48 22 612 23 07 Marta Sypuła, Główny Specjalista ds. Marketingu, msypula@tai.pl, +48 22 612 12 60 Anna Brzosko, Główny Specjalista ds. Pr, abrzosko@tai.pl, +48 22 612 12 60 Anna Hejger, Główny Specjalista ds. Call Center, ahejger@tai.pl, +48 22 612 12 60 Tomasz Zbierski, Główny Specjalista ds. IT, tzbierski@tai.pl, +48 22 612 12 60 Elżbieta Wiązowska, Główny Specjalista ds. Personalnych i Placowych, ewiazowska@tai.pl, +48 22 612 13 24 Opis działalności firmy: Grupa Marketingowa TAI działa na rynku informacji gospodarczej, marketingu bezpośredniego i monitoringu informacji tematycznych. Tworzy ogólnopolską bazę informacji gospodarczej dostępną pod numerem 6119477 oraz na www.9477.pl. Oferuje usługi marketingu bezpośredniego: gromadzenie i aktualizację baz danych, telemarketing, emailing, infolinie dedykowane oraz badania CATI. Ponadto oferuje monitoring informacji tematycznych dotyczący inwestycji, dotacji, przetargów dostępny na www.pressinfo.pl. Oferta/zakres usług: Marketing bezpośredni, wizytówki internetowe, sprzedaż baz danych, badania CATI, Mystery Shopping, badanie satysfakcji klientów, infolinie dedykowane, reklama Partner wydania


Serwisy i usługi internetowePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

bannerowa, monitoring przetargów z Polski i UE, monitoring wyników przetargów, monitoring inwestycji planowanych i realizowanych, monitoring dotacji, monitoring informacji o sprzedaży/zakupie/ wynajmie, analizy i raporty branżowe, monitoring prasy i internetu Najważniejsi klienci w 2009 r.: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, UNIZETO TECHNOLOGIES SA, AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., STRABAG sp. z o.o., POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA, TELEFONIA DIALOG SA, Baxter Polska sp. z o.o., SANOFI-Aventis sp. z o.o., SCHENKER sp. z o.o., IMPEL SA, Novell Professional Services sp. z o.o., SIA-NORMA-A, KAUFLAND POLSKA MARKETY sp. z o.o. SP.k, ABBOTT Laboratories Polska sp. z o.o., Sodexo Pass Polska sp. z o.o., STRABAG sp. z o.o. Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > E-mail marketing

Grupa Pracuj sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Numer NIP: 522-25-40-366 Numer REGON: 016-299-966 Numer KRS: 0000010862 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Telefon: +48 22 373 73 00 Adres strony WWW: grupapracuj.pl E-mail: biuro@pracuj.pl Kadra zarządzająca: Przemysław Gacek, Prezes Zarządu, biuro@pracuj.pl, +48 22 373 73 00 Paweł Leks, Członek Zarządu, biuro@pracuj.pl, +48 23 373 73 00 Maciej Noga, Członek Zarządu, biuro@pracuj.pl, +48 24 373 73 00 Gracjan Fiedorowicz, Członek Zarządu, biuro@pracuj.pl, +48 25 373 73 00 Opis działalności firmy: Grupa Pracuj oferuje innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznej rekrutacji i budowaniu wizerunku firm jako pracodawców. W obszarze działalności firmy znajdują się serwisy rekrutacyjne, systemy rekrutacji

RAPORT INTERNET 2K10

on-line, usługi wizerunkowe oraz inne przedsięwzięcia internetowe. Oferta/zakres usług: Grupa Pracuj jest właścicielem serwisów rekrutacyjnych w Polsce (Pracuj.pl i Jobs4.pl) i na Ukrainie (Rabota.ua). Działania rekrutacyjne wspierają oferowane przez Grupę Pracuj usługi wizerunkowe: Wirtualne Targi Pracuj.pl oraz przewodniki „Pracodawcy” i „Praktyki”. Firma oferuje także dwa internetowe systemy rekrutacyjne: eRecruiter i MrTed TalentLink. W portfolio spółki są także portale społecznościowe Profeo.pl i Profeo.ua oraz wirtualne centrum doradztwa w karierze ArchitekciKariery.pl. Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

Serwisy i usługi internetowe

Haxon SA Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-51-675 Numer REGON: 140-846-406 Numer KRS: 0000310163 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Żurawia 6/12 Poczta: 00-503 Warszawa Adres strony WWW: haxon.pl E-mail: haxon@haxon.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Zając, Prezes Zarządu

HRK SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 525-21-88-862 Numer REGON: 016-415-964 Numer KRS: 0000022647 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: Pl. Bankowy 2 Poczta: 00-095 Warszawa Adres strony WWW: hrk.pl E-mail: hrk@hrk.pl Kadra zarządzająca: Zbigniew Woźniakowski, Prezes Zarządu Tomasz Sokołowski, Członek Zarządu Partner merytoryczny

Infopraca sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 525-23-77-847 Numer REGON: 140-727-682 Numer KRS: 0000268175 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 69 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: infopraca.pl E-mail: pracodawca@infopraca.pl Kadra zarządzająca: Ferran Espanol, Członek Zarządu

Jobexpress Ł. Habaj sp.j. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 954-24-71-083 Numer REGON: 278-176-462 Numer KRS: 0000184537 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7810z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Województwo: śląskie Adres: ul. Stawowa 3 Lok.5 Poczta: 40-095 Katowice Adres strony WWW: jobexpress.pl E-mail: info@jobexpress.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Kręski, Wspólnik Łukasz Habaj, Wspólnik

Jobs.pl SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 867-19-60-688 Numer REGON: 830-472-558 Numer KRS: 0000095605 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7810z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Województwo: mazowieckie Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A Lok.93 Poczta: 02-797 Warszawa Adres strony WWW: jobs.pl E-mail: info@jobs.pl Kadra zarządzająca: Maciej Krzysztofik, Prezes Zarządu

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Jobs4 sp. z o.o.

Marketeo.com SA

Mobile.international Gmbh

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 527-25-67-574 Numer REGON: 141-307-491 Numer KRS: 0000300169 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: jobs4.pl, jobs4it.pl, jobs4finance.pl, jobs4sales.pl E-mail: kontakt@jobs4.pl Kadra zarządzająca: Adam Wielebski, Prezes Zarządu Gracjan Fiedorowicz, Członek Zarządu

Rok powstania: 2004 Numer NIP: 953-24-72-649 Numer REGON: 093-188-712 Numer KRS: 0000300709 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Wojska Polskiego 8 Poczta: 85-171 Bydgoszcz Adres strony WWW: marketeo.com E-mail: office@marketeo.com Kadra zarządzająca: Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Rok powstania: 1996 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Adres: Marktplatz 1 D-14532 Europarc Dreilinden Telefon: +48 22 397 22 11 Faks: 8004911610 Adres strony WWW: mobile.eu E-mail: pomoc@team.mobile.eu Kadra zarządzająca: Martin Tschopp, Dyrektor Zarządzający Dr. Remigiusz Smolinski, Country Manager Poland & Romania, pomoc@team.mobile.eu, +48 22 397 22 11 Opis działalności firmy: Mobile. international GmbH jest wydawcą internetowych serwisów ogłoszeń motoryzacyjnych w pięciu krajach: Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji i Rumunii. Siedziba firmy znajduje się pod Berlinem w Niemczech. Oferta/zakres usług: Mobile.eu jest jednym z najczęściej odwiedzanych internetowych serwisów ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce. W bazie Mobile.eu liczącej ponad 1,4 miliona ogłoszeń znajduje się szeroki wybór samochodów, pojazdów użytkowych, motocykli i przyczep kempingowych z Polski i zagranicy. Mobile.eu jest częścią Mobile. international GmbH, do którego należy także świetnie znany w polskim użytkownikom serwis Mobile.de.

Kariera.pl SA Rok powstania: 1994 Numer NIP: 526-00-29-440 Numer REGON: 010-419-961 Numer KRS: 0000010265 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: kariera.pl E-mail: biuro@kariera.pl Kadra zarządzająca: Robert Jakubowski, Prezes Zarządu

Krn Media sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 676-23-21-131 Numer REGON: 120-257-016 Numer KRS: 0000258498 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: małopolskie Adres: Al. Juliusza Słowackiego 39 Poczta: 31-159 Kraków Adres strony WWW: krn.pl E-mail: kontakt@krn.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Janowski, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Media Nieruchomości SA Rok powstania: 2005 Numer NIP: 676-22-95-511 Numer REGON: 120-054-543 Numer KRS: 0000287623 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: małopolskie Adres: ul. Golikówka 7 Poczta: 30-723 Kraków Adres strony WWW: nportal.pl E-mail: marketing@kn.com.pl Kadra zarządzająca: Marek Pawlik, Prezes Zarządu Janusz Drożdż, Członek Zarządu

Melog.com sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 521-31-07-693 Numer REGON: 016-394-720 Numer KRS: 0000125836 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Rakowiecka 36 Lok.341 Poczta: 02-532 Warszawa Adres strony WWW: oferty.net E-mail: info@melog.com Kadra zarządzająca: Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Partner merytoryczny

Monster Worldwide Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 527-22-29-937 Numer REGON: 014-963-940 Numer KRS: 0000026127 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6203z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 15B Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: monsterpolska.pl E-mail: informacje@monsterpolska.pl Kadra zarządzająca: Ladislav Hadacek, Prezes Zarządu Robert Cornelis-Brouwer, Członek Zarządu

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowePlatformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Morizon sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 957-09-86-959 Numer REGON: 220-543-196 Numer KRS: 0000299674 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Władysława Iv 43 Poczta: 81-395 Gdynia Adres strony WWW: morizon.pl E-mail: biuro@morizon.pl Kadra zarządzająca: Artur Jedliński, Członek Zarządu

NNV sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 739-36-99-287 Numer REGON: 280-319-486 Numer KRS: 0000310781 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Lok.107 Poczta: 10-457 Olsztyn Telefon: +48 89 533 70 33 Faks: +48 89 533 03 78 Adres strony WWW: nnv.pl E-mail: biuro@nnv.pl Kadra zarządzająca: Michał Kurczycki, Prezes Zarządu, michal.kurczycki@nnv.pl, +48 89 533 70 33 Krzysztof Rosner, Wiceprezes Zarządu, krzysztof.rosner@nnv.pl, +48 33 816 31 21 Opis działalności firmy: Obsługa portali internetowych

E-mail: info@teleadreson.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Skaba, Prezes Zarządu

Otomoto sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 781-17-47-311 Numer REGON: 634-570-519 Numer KRS: 0000204665 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Marcelińska 90 Poczta: 60-324 Poznań Adres strony WWW: otomoto.pl E-mail: pomoc@otomoto.pl Kadra zarządzająca: Hein Pretorius, Prezes Zarządu Grzegorz Dąbkowski, Członek Zarządu Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

P-Soft Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Numer NIP: 894-26-76-569 Numer REGON: 932-651-948 Numer KRS: 0000010465 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Grabiszyńska 151 Poczta: 53-439 Wrocław Adres strony WWW: hrc.pl E-mail: hrc@hrc.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Feluś, Prezes Zarządu

PHU „Ewix” Andrzej Online Advertising sp. z o.o. Kosieradzki

Rok powstania: 2000 Numer NIP: 675-12-44-993 Numer REGON: 357-215-764 Numer KRS: 0000177262 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5812z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Województwo: małopolskie Adres: Al. Pokoju 1A Lok.10 Poczta: 31-548 Kraków Adres strony WWW: teleadreson.pl

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 1990 Numer NIP: 821-00-03-730 Numer REGON: 005-174-970 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8559b – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 44 Poczta: 00-024 Warszawa Adres strony WWW: gowork.pl E-mail: admin@gowork.pl Partner merytoryczny

Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 701-00-46-065 Numer REGON: 140-756-502 Numer KRS: 0000268645 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jagiellońska 69 Poczta: 03-303 Warszawa Adres strony WWW: pkt.pl E-mail: biuro@pkt.pl Kadra zarządzająca: Piotr Strzałkowski, Prezes Zarządu Mariusz Pietuszyński, Członek Zarządu Joanna Misiak, Członek Zarządu

Polska Giełda sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 945-20-74-906 Numer REGON: 120-404-233 Numer KRS: 0000269446 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1820z – reprodukcja zapisanych nośników informacji Województwo: małopolskie Adres: ul. Gryczana 30A Poczta: 31-266 Kraków Adres strony WWW: polskagielda.pl E-mail: biuro@polskagielda.pl Kadra zarządzająca: Sebastian Michalik, Prezes Zarządu

Polskastrefa.eu sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 524-26-84-884 Numer REGON: 141-912-795 Numer KRS: 0000334801 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Dorodna 16 Poczta: 03-195 Warszawa Adres strony WWW: polskastrefa.eu Kadra zarządzająca: Marcin Tańczyk, Prezes Zarządu Grzegorz Tańczyk, Wiceprezes Zarządu

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

10

Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Praca.pl sp. z o.o.

Tabelaofert.pl sp. z o.o.

Tymex Andrzej Tymiński

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-95-135 Numer REGON: 141-169-379 Numer KRS: 0000290935 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bolesława Prusa 2 Poczta: 00-493 Warszawa Adres strony WWW: praca.pl E-mail: biuro@praca.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Kirejczyk, Prezes Zarządu Krzysztof Kotowski, Wiceprezes Zarządu

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 522-28-95-454 Numer REGON: 141-503-648 Numer KRS: 0000315301 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. 1 Sierpnia 6A Lok.bud.c Poczta: 02-134 Warszawa Adres strony WWW: tabelaofert.pl E-mail: marketing@rednetproperty.com Kadra zarządzająca: Maciej Dymkowski, Prezes Zarządu Robert Chojnacki, Wiceprezes Zarządu

Rok powstania: 1990 Numer NIP: 887-10-14-699 Numer REGON: 002-172-490 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Saska 48A Lok.104 Poczta: 03-914 Warszawa Adres strony WWW: naszestrony.pl E-mail: info@naszestrony.pl

Sl Systems Rafał Lidwin, Stanisław Gąbarczyk

Tekomp Pieszko Tomasz

Rok powstania: 1996 Numer NIP: 779-19-66-026 Numer REGON: 630-675-635 Numer KRS: 0000127299 Forma własności: 234 – własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8230z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Bukowska 12 Poczta: 60-810 Poznań Adres strony WWW: ojej.pl Kadra zarządzająca: Paweł Burczyk, Prezes Zarządu

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 945-20-72-451 Numer REGON: 120-389-947 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Józefińska 4 Lok.9 Poczta: 30-529 Kraków Adres strony WWW: hurtownie.pl E-mail: biuro@hurtownie.pl

Szybko.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 951-21-56-046 Numer REGON: 140-207-020 Numer KRS: 0000238835 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kazimierza Jeżewskiego 5D Poczta: 02-796 Warszawa Adres strony WWW: szybko.pl, szybkowakacje.pl, szybkopraca.pl, szybkokredyt.pl, szybkocv.pl E-mail: info@szybko.pl Kadra zarządzająca: Daniel Kosiński, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 1994 Numer NIP: 952-00-04-121 Numer REGON: 010-723-200 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4120z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Objazdowa 4A Poczta: 05-077 Warszawa Adres strony WWW: totu.pl E-mail: reklama@totu.pl

World Trade Center Poznań sp. z o.o.

Trader.com (Polska) sp. z o.o. Rok powstania: 1993 Numer NIP: 522-01-02-863 Numer REGON: 010-121-747 Numer KRS: 0000087256 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Czerska 8/10 Poczta: 00-732 Warszawa Adres strony WWW: trader.pl, autotrader. pl, domiporta.pl, kupsprzedaj.pl, tabor24.pl, autofoto.pl E-mail: info@trader.pl Kadra zarządzająca: Anna Podkowińska, Członek Zarządu Marek Tretyn, Członek Zarządu Iwona Połóg, Członek Zarządu

Wroom sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 599-30-39-859 Numer REGON: 080-239-581 Numer KRS: 0000303679 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubuskie Adres: ul. 30 Stycznia 15 Lok.10 Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres strony WWW: wroom.pl E-mail: reklama@wroom.pl Kadra zarządzająca: Piotr Oblicki, Prezes Konrad Lewandowski, Członek

Wydawnictwo Jagiellonia SA Rok powstania: 1991 Numer NIP: 676-00-79-341 Numer REGON: 350-512-536

RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

11

Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Numer KRS: 0000047660 Forma własności: 235 – własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: małopolskie Adres: ul. Wielopole 1 Poczta: 31-072 Kraków Adres strony WWW: grosik24.pl E-mail: grosik24@grosik24.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Taczanowski, Prezes Zarządu Tomasz Domalewski, Wiceprezes Zarządu Antoni Kowalski, Wiceprezes Zarządu Czesław Niemczyński, Wiceprezes Zarządu

Wydawnictwo Steinborn sp.j. Rok powstania: 1995 Numer NIP: 586-10-31-022 Numer REGON: 190-845-916 Numer KRS: 0000080188 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: pomorskie Adres: ul. Stefana Żeromskiego 26 Poczta: 81-346 Gdynia Adres strony WWW: anonse.pl E-mail: redakcja@anonse.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Steinborn, Wspólnik Urszula Steinborn, Wspólnik

Yellowpages sp. z o.o. Rok powstania: 1994 Numer NIP: 547-10-01-527 Numer REGON: 070-455-602 Numer KRS: 0000069928 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: śląskie Adres: Al. Armii Krajowej 220 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Adres strony WWW: yellowpages.pl Kadra zarządzająca: Katarzyna Szubryt, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Poczta elektroniczna

Porównywarki cen

Poczta elektroniczna Webtech s.c. Krzysztof Kirejczyk, Kotowski Krzysztof

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2000 Numer NIP: 848-16-28-376 Numer REGON: 510-993-615 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6120z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Gdańska 14 Lok.1 Poczta: 19-300 Ełk Adres strony WWW: poczta.pl E-mail: biuro@poczta.pl

Porównywarki cen Advanced Network Technologies sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 648-23-05-148 Numer REGON: 276-461-282 Numer KRS: 0000216122 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: śląskie Adres: ul. Michała Archanioła 9 Lok.2 Poczta: 41-800 Zabrze Adres strony WWW: kupujemy.pl E-mail: info@kupujemy.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Dydo, Prezes Zarządu Patrik MaliŠ, Wiceprezes Zarządu Mateusz Korniak, Członek Zarządu

Alejka Piotr Gutowski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 588-18-69-679 Numer REGON: 193-007-647 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Partner merytoryczny

Województwo: pomorskie Adres: ul. Armii Krajowej 11 Lok.7 Poczta: 81-372 Gdynia Adres strony WWW: alejka.pl E-mail: info@alejka.pl

Brand s.c. Anna Broniarczyk, Andrzej Broniarczyk, Łukasz Broniarczyk Rok powstania: 1992 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 727-26-67-006 Numer REGON: 100-129-653 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1431z – produkcja wyrobów pończoszniczych Województwo: łódzkie Adres: ul. Elektronowa 6 Poczta: 94-103 Łódź Telefon: +48 42 235 13 11 Faks: +48 42 279 72 94 Adres strony WWW: okazje.info.pl E-mail: kontakt@okazje.info.pl Kadra zarządzająca: Piotr Broniarczyk, CEO, p.broniarczyk@okazje.info.pl Magdalena Kobusińska, Managing Director, m.kobusinska@okazje.info.pl Dział Handlowy, Dział Handlowy, kontakt@okazje.info.pl, +48 42 235 13 11 Dział Pr & Marketing, Dział Pr & Marketing, pr@okazje.info.pl, +48 42 235 13 11 Opis działalności firmy: Okazje.info to porównywarka cen prezentująca ponad 6,5 miliona ofert ze sklepów internetowych i marketów. Dodatkowe atrakcje serwisu to porady, blog zakupowy, a także społeczność klientów, opiniujących produkty, sklepy czy biorących udział w dyskusjach na forum. Oferty z blisko 1700 sklepów przeglądać można według regionów (województwa i miasta), kategorii tematycznych (m.in. RTV, AGD, zdrowie i uroda), jak również „okolicznościowych” (prezenty urodzinowe, prezenty ślubne etc.). Oferta/zakres usług: Oferujemy: bezpłatną rejestrację i integrację z Okazje. info, bezpłatną aktualizację cen i oferty, zwiększanie ruchu na witrynie sklepu, możliwość bezpłatnego zamieszczania informacji o sklepie, promocjach publikowanie gazetek promocyjnych, ulotek, katalogów, publikowanie stargetowanych banerów reklamowych, prezentację ofert szczególnie promowanych przez sklep, Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Porównywarki cen

12

Portale

patronowanie danej kategorii produktów, możliwość opracowania pełnej strategii promocji, udostępnienie widgetów zachęcających do opiniowania Zmiany w ofercie w 2009 r.: Nowości w ofercie na rok 2009: OkazjeBoksy, służące promocji wybranych produktów obsługiwane przez sklep w Panelu Sprzedawcy, pojawiają się w najbardziej dopasowanych co do tematyki i treści miejscach, zawierają logotyp sklepu, nazwę i zdjęcie oferty oraz link do niej; Patron Kategorii, czyli usługa służąca promocji wizerunkowej obsługiwana przez Opiekunów Handlowych, zawiera logotyp sklepu umieszczony w górnej części serwisu, odsyłający bezpośrednio do strony sklepu Najważniejsi klienci w 2009 r.: Mix Electronics SA, Euro-net sp. z o.o., Zmedia sp. z o.o., Motoricus.com sp. Z o.o., ELECTRO.pl, JYSK sp. z o.o., Leroy Merlin Polska sp. z o.o. Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci kontekstowe Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci reklamy graficznej

Ceneo SA Rok powstania: 2005 Numer NIP: 899-25-45-102 Numer REGON: 020-102-682 Numer KRS: 0000240979 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 13D Lok.3 Poczta: 53-238 Wrocław Adres strony WWW: ceneo.pl E-mail: office@ceneo.pl Kadra zarządzająca: Hein Pretorius, Prezes Zarządu Łukasz Zych, Członek Zarządu Marcin Chwalik, Członek Zarządu Vasileios Sgourdos, Członek Zarządu

Nokaut sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 586-21-63-872 Numer REGON: 220-170-588 Numer KRS: 0000249573 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie

RAPORT INTERNET 2K10

stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: pomorskie Adres: ul. Władysława Iv 43 Poczta: 81-395 Gdynia Telefon: +48 58 699 29 01 Faks: +48 58 699 29 02 Adres strony WWW: nokaut.pl E-mail: kontakt@nokaut.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Czernecki, Prezez Zarządu Michał Jaskólski, Wiceprezes Zarządu Opis działalności firmy: Nokaut sp. z o. o. jest operatorem jednaj z największych w Polsce porównywarek cen Nokaut. pl odwiedzaną przez 3 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Na stronach internetowych spółki ponad 2800 sklepów internetowych udostępnia prawie 20 mln ofert. Oferta/zakres usług: Reklama w modelu efektywnościowym dla sprzedawców internetowych, reklama display dla producentów i usługodawców Zmiany w ofercie w 2009 r.: Spółka udostępniła Program Partnerski dla właścicieli witryn internetowych, w którym to za przekierowania użytkowników do Nokaut.pl płaci prowizję w wysokości nawet 75% uzyskanych przychodów z danego użytkownika. Najważniejsi klienci w 2009 r.: EURO RTV AGD, Komputronik, ELECTRO.pl, NEO24.pl, Amica, Nokia, HP, LG, Play, Orange, Plus, Era, Alior Bank, BZWBK Inna działalność: E-commerce > Usługi

Serwisy i usługi internetowe

Skąpiec.pl Mariusz Janiszewski Rok powstania: 2004 Numer NIP: 691-15-09-987 Numer REGON: 933-046-250 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 4 Lok.17 Poczta: 50-384 Wrocław Adres strony WWW: skapiec.pl E-mail: skapiec@skapiec.pl

Tortura.pl SA Rok powstania: 2007 Numer NIP: 951-22-04-868 Numer REGON: 140-839-636 Numer KRS: 0000302052 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner merytoryczny

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Tadeusza Makowskiego 13 Poczta: 02-784 Warszawa Adres strony WWW: torturacen.pl Kadra zarządzająca: Marek Stodolak, Prezes Zarządu

Portale Agora SA Rok powstania: 1989 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: lata 90. Numer NIP: 526-03-05-644 Numer REGON: 011-559-486 Numer KRS: 0000059944 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Czerska 8/10 Poczta: 00-732 Warszawa Telefon: +48 22 555 60 00 Faks: +48 22 555 48 50 Adres strony WWW: agora.pl E-mail: press@agora.pl Kadra zarządzająca: Piotr Niemczycki, Prezes Zarządu, press@agora.pl, +48 22 555 52 24 Zbigniew Bąk, Wiceprezes Zarządu, press@agora.pl, +48 22 555 52 24 Tomasz Józefacki, Członek Zarządu, press@agora.pl, +48 22 555 52 24 Grzegorz Kossakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, press@agora.pl, +48 22 555 52 24 Paweł Wujec, Dyrektor Wydawniczy Portalu Gazeta.pl i Marketingu, dyrekcja_portalu@agora.pl Maciej Wicha, Dyrektor ds. Transakcji i Usług, Członek Zarządu A2 Multimedia, dyrekcja_portalu@agora.pl Przemysław Bartkowiak, Szef Sprzedaży, dyrekcja_portalu@agora.pl Krzysztof Mikulski, Dyrektor ds. Rozwoju i Badań, dyrekcja_portalu@agora.pl Robert Stalmach, Dyrektor ds. Licencjonowania Treści i Usług Mobilnych, dyrekcja_portalu@agora.pl Opis działalności firmy: Agora SA jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce, działającą w segmencie prasy, internetu, radia i reklamy zewnętrznej. Oferta/zakres usług: Agora jest wydawcą „Gazety Wyborczej” – największej Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Portale

13

Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

opiniotwórczej gazety w Polsce, bezpłatnego dziennika „Metro”, 14 czasopism oraz kolekcji wydawniczych. Serwisy internetowe spółki to m.in.: portal Gazeta.pl, serwisy Wyborcza.pl i Wyborcza.biz, wortale Sport.pl, GazetaPraca.pl i GazetaDom.pl, serwis TiVi.pl Seriale internetowe oraz Blox. pl. Do Agory należą też: AMS, największa polska firma reklamy zewnętrznej, grupa radiostacji Złote Przeboje i Roxy FM, Radio TOK FM oraz internetowe tuba.FM. Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja Serwisy i usługi internetowe > Serwisy tematyczne Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

Grupa O2 sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 521-31-11-513 Numer REGON: 016-366-823 Numer KRS: 0000140518 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jutrzenki 177 Poczta: 02-231 Warszawa Adres strony WWW: o2.pl E-mail: info@firma.o2.pl Kadra zarządzająca: Michał Brański, Członek Zarządu Jacek Świderski, Członek Zarządu Krzysztof Sierota, Członek Zarządu

Grupa Onet.pl SA Rok powstania: 1996 Numer NIP: 734-00-09-469 Numer REGON: 001-337-730 Numer KRS: 0000007763 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 44 Poczta: 30-126 Kraków Adres strony WWW: onet.pl E-mail: onet@onet.pl Kadra zarządzająca: Jan Wejchert, Prezes Zarządu Spółki Maciej Żak, Wiceprezes Zarządu Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu Paweł Leżański, Członek Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Interia.pl SA

Wirtualna Polska SA

Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 677-21-18-727 Numer REGON: 357-054-315 Numer KRS: 0000002117 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: os. Teatralne 9A Poczta: 31-946 Kraków Telefon: +48 12 646 27 00 Faks: +48 12 646 27 10 Adres strony WWW: firma.interia.pl E-mail: interia@firma.interia.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Jażdżyński, Prezes Zarządu, zarzad@firma.interia.pl, +48 12 646 27 15 Artur Potocki, Wiceprezes Zarządu, zarzad@firma.interia.pl, +48 12 646 27 16 Paweł Chwaleba, Członek Zarządu, zarzad@firma.interia.pl, +48 12 646 27 17 Radosław Kucko, Członek Zarządu, zarzad@firma.interia.pl, +48 12 646 27 18 Robert Biegaj, Dyrektor Handlowy, sprzedaz@firma.interia.pl, +48 22 595 16 00 Krzysztof Fijałek, Redaktor Naczelny, krzysztof.fijalek@firma.interia.pl, +48 12 646 27 00 Opis działalności firmy: Interia.pl jest czołowym graczem polskiego rynku mediów nowej generacji z bardzo dużym doświadczeniem medialnym i unikalną wiedzą technologiczną. Oferta/zakres usług: Prowadzony przez spółkę portal udostepnia indywidualnym użytkownikom internetu pelną gamę najwyższej jakości serwisów: informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i systemu pocztowego. Wiele z nich, to projekty powstałe lub rozwijane w ramach synergii w grupie Bauer Media. Interia.pl zajmuje się również sprzedażą reklamy oraz działalnością e-commerce, od niedawna prowadzi również własną agencję SEM. Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 roku Interia.pl uruchomiła 3 kluczowe projekty wortali tematycznych: poboczem.pl (wortal motoryzacyjny), styl.pl (wortal kobiecy) i swiatseriali.pl (wortal dla fanów seriali). Oddano także nowy serwis pocztowy: poczta.interia.pl, serwis z teledyskami: teledyski.interia.pl oraz z wynikami piłkarskimi na żywo: wyniki.interia.pl. Oprócz tego, rozwijano działalność blogową – powstał fotoblog 990px.pl oraz zafganistanu.pl.

Rok powstania: 1999 Numer NIP: 957-07-51-216 Numer REGON: 191-868-204 Numer KRS: 0000068548 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Romualda Traugutta 115 C Poczta: 80-226 Gdańsk Adres strony WWW: wp.pl E-mail: wp@wp.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Tomasiak, Prezes Zarządu Dominika Herburt-Heybowicz, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Blomedia sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 951-22-59-102 Numer REGON: 141-506-078 Numer KRS: 0000311300 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Chocimska 14 Lok.19 Poczta: 00-791 Warszawa Telefon: +48 22 646 32 30 Faks: +48 22 849 21 84 Adres strony WWW: blomedia.pl E-mail: biuro@blomedia.pl Kadra zarządzająca: Jakub Zieliński, Prezes Zarządu, jakub.zielinski@blomedia.pl, +48 606 788 341 Agnieszka Pyrkowska, Business Development Manager, agnieszka.pyrkowska@blomedia.pl, +48 606 789 246 Łukasz Klik, Kierownik Działu Sprzedaży, lukasz.klik@blomedia.pl, +48 694 400 722 Opis działalności firmy: Blomedia to pierwsza i największa w Polsce sieć profesjonalnych blogów, tworzona przez zespół kilkudziesięciu profesjonalnych bloggerów. Każdego dnia Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

14

Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

na naszych blogach publikowanych jest kilkadziesiąt informacji ze świata technologii, lifestyle’u, motoryzacji i rozrywki. Oferta/zakres usług: Tworzenie blogów dla firm – blogi firmowe, tematyczne, produktowe, prowadzenie kampanii brandingowych, samplingowych na blogach blomedia oraz na strony klienta, testy sprzętu, uslugi z zakresu social media optimazation (konta na FB i YT) Zmiany w ofercie w 2009 r.: Dodaliśmy akcje niestandardowe – konkursy, akcje samplingowe: podukcja treści do brandowanych podstron w domenie blogów blomedia lub tylko na zlecenie klienta (poradniki: audio, wideo, screencasty, wideocasty) Najważniejsi klienci w 2009 r.: Speak Up, Nokia, Peugeot, Allegro, Plus, Orange, Infopraca Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy tematyczne Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe

GG Network SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 867-19-48-977 Numer REGON: 830-470-105 Numer KRS: 0000264575 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 Poczta: 04-028 Warszawa Adres strony WWW: gadu-gadu.pl E-mail: biuro@gadu-gadu.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Szalwa, Członek Zarządu Piotr Pokrzywa, Członek Zarządu

Goldenline sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 526-28-91-445 Numer REGON: 140-216-958 Numer KRS: 0000241921 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7 Poczta: 02-366 Warszawa Adres strony WWW: goldenline.pl E-mail: info@goldenline.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Gralewski, Prezes

RAPORT INTERNET 2K10

Marcin Pytel, Wiceprezes Zarządu Jacek Erd, Wiceprezes Jakub Skoczylas, Wiceprezes Radosław Kobus, Wiceprezes

Grono.net SA Rok powstania: 2007 Numer NIP: 929-17-39-015 Numer REGON: 141-197-097 Numer KRS: 0000292169 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wiertnicza 45A Poczta: 02-952 Warszawa Adres strony WWW: grono.net E-mail: reklama@grono.net Kadra zarządzająca: Szczepan Ostasz, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Nasza Klasa sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 898-21-22-104 Numer REGON: 020-586-020 Numer KRS: 0000289629 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Gen. Józefa Bema 2 Poczta: 50-265 Wrocław Adres strony WWW: nasza-klasa.pl E-mail: wspolpraca@nasza-klasa.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Pernal, Prezes Zarządu Marcin Chruszczyński, Członek Zarządu

Pixelate Ventures sp. z o.o.

Rok powstania: 1996 Numer NIP: 898-14-92-313 Numer REGON: 930-877-513 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Swobodna 78 Lok.18 Poczta: 50-089 Wrocław Adres strony WWW: opineo.pl E-mail: kontakt@opineo.pl

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 945-20-60-212 Numer REGON: 120-278-751 Numer KRS: 0000259638 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Dobrego Pasterza 122A Lok.d Poczta: 31-416 Kraków Adres strony WWW: epuls.pl E-mail: pomoc@epuls.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Gorczyca, Prezes Marcin Kozioł, Członek Zarządu

Kreativ sp. z o.o.

Progman SA

Rok powstania: 2004 Numer NIP: 113-24-65-162 Numer REGON: 015-669-734 Numer KRS: 0000192255 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 22 Poczta: 03-717 Warszawa Adres strony WWW: finansowo.pl, salon.pl, media2.pl E-mail: kreativ@kreativ.pl Kadra zarządzająca: Rafał Agnieszczak, Prezes Zarządu

Rok powstania: 1999 Numer NIP: 586-20-10-111 Numer REGON: 191-807-711 Numer KRS: 0000322718 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: Al. Zwycięstwa 96/98 Poczta: 81-451 Gdynia Adres strony WWW: eduforum.pl E-mail: redakcja@eduforum.pl Kadra zarządzająca: Jacek Kallas, Prezes Zarządu Jan Trzciński, Wiceprezes Zarządu

Human Kucharzak Paweł

Partner merytoryczny

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

Socjum sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 967-12-92-046 Numer REGON: 340-413-977 Numer KRS: 0000310715 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 Poczta: 85-240 Bydgoszcz Adres strony WWW: socjum.pl E-mail: socjum@socjum.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Schulz, Prezes Zarządu

Sstore Dr Anna Brzozowska Rok powstania: 2008 Numer NIP: 577-18-03-797 Numer REGON: 241-063-904 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Czecha 2C Lok.10 Poczta: 42-200 Częstochowa Adres strony WWW: nasze-choroby.pl E-mail: admin@nasze-choroby.pl

Szafa.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer NIP: 813-36-03-411 Numer REGON: 180-486-840 Numer KRS: 0000339644 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: podkarpackie Adres: ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 19 Lok.4 Poczta: 35-051 Rzeszów Telefon: +48 17 787 99 46 Adres strony WWW: szafa.pl E-mail: info@szafa.pl Kadra zarządzająca: Rafał Agnieszczak, Członek Zarządu, info@szafa.pl, +48 17 787 99 46 Andrzej Domagała, Członek Zarządu,

RAPORT INTERNET 2K10

15

Serwisy tematyczne

info@szafa.pl, +48 17 787 99 46 Tomasz Woźny, Członek Zarządu, info@szafa.pl, +48 17 787 99 46 Opis działalności firmy: Zarządzanie serwisami internetowymi szafa.pl, szafka.pl Oferta/zakres usług: Działalność portali internetowych

Wykop sp. z o.o.

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 779-23-08-851 Numer REGON: 300-556-633 Numer KRS: 0000280651 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Zakręt 8 Poczta: 60-351 Poznań Adres strony WWW: wykop.pl E-mail: biuro@wykop.pl Kadra zarządzająca: Arthur Van Wijck Jurriaanse, Prezes Zarządu Tomasz Drożdżyński, Członek Zarządu

Serwisy tematyczne 28Dni.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 949-20-60-856 Numer REGON: 240-741-874 Numer KRS: 0000292626 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Łódzka 8 Lok.12 Poczta: 42-202 Częstochowa Adres strony WWW: 28dni.pl E-mail: kontakt@28dni.pl Kadra zarządzająca: Adam Gładysz, Prezes Zarządu

AdMoto.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 839-30-22-562 Numer REGON: 220-425-858 Numer KRS: 0000280828 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): Partner merytoryczny

6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: pomorskie Adres: Al. Henryka Sienkiewicza 5 A Poczta: 76-200 Słupsk Adres strony WWW: truck.pl E-mail: warszawa@ct.com.pl Kadra zarządzająca: Paweł Trojanek, Prezes Zarządu Daniel Jursza, Wiceprezes Zarządu Danuta Hasulak, Wiceprezes Zarządu

Aeri.pl Usługi Internetowe Maciej Urbański Rok powstania: 2006 Numer NIP: 891-15-42-448 Numer REGON: 340-128-001 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Stanisława Moniuszki 3 Poczta: 87-700 Aleksandrów Kujawski Adres strony WWW: aeri.pl E-mail: biuro@aeri.pl

Agencja ReklamowoPromocyjna sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Numer NIP: 779-19-69-875 Numer REGON: 631-086-237 Numer KRS: 0000102788 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 72 Poczta: 61-144 Poznań Adres strony WWW: epoznan.pl Kadra zarządzająca: Monika Sierant, Prezes Zarządu

Agencja WydawniczoReklamowa„Wprost” sp. z o.o. Rok powstania: 1990 Numer NIP: 779-00-01-166 Numer REGON: 630-528-845 Numer KRS: 0000008283 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

16

Serwisy tematyczne

5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 39A Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: wprost.pl E-mail: reklama@wprost.pl Kadra zarządzająca: Michał Lisiecki, Prezes Zarządu

Akcje.net Tomasz Kulawik Rok powstania: 2002 Numer NIP: 547-11-88-000 Numer REGON: 072-801-570 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Zwierzyniecka 28 Lok.3 Poczta: 43-382 Bielsko-Biała Adres strony WWW: stooq.pl E-mail: www@stooq.pl

Akonet sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 522-25-51-660 Numer REGON: 016-336-377 Numer KRS: 0000031750 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Konduktorska 4 Lok.34 Poczta: 00-775 Warszawa Adres strony WWW: scigacz.pl, akonet.pl E-mail: reklama@scigacz.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Jarosławski, Prezes Zarządu

Ap Edukacja sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 725-18-86-909 Numer REGON: 473-279-085 Numer KRS: 0000218625 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8541z – szkoły policealne Województwo: łódzkie Adres: ul. Piotrkowska 132 Lok.5 Poczta: 90-062 Łódź Adres strony WWW: apedukacja.pl E-mail: apedukacja@apedukacja.pl Kadra zarządzająca: Danuta Rynkiewicz, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Architekci w Polsce Rozalia Ottlewska Rok powstania: 1997 Numer NIP: 898-13-21-847 Numer REGON: 930-943-960 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Czysta 2 Lok.7E Poczta: 50-013 Wrocław Adres strony WWW: architekci.pl E-mail: redakcja@architekci.pl

Serwisy i usługi internetowe

Archon+ Biuro Projektów Barbara Mendel Rok powstania: 1990 Numer NIP: 681-10-03-225 Numer REGON: 350-786-877 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: małopolskie Adres: ul. Juliusza Słowackiego 86 Poczta: 32-400 Myślenice Adres strony WWW: archon.pl E-mail: archon@archon.pl

Aria Technologie sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 588-21-13-819 Numer REGON: 193-111-238 Numer KRS: 0000226033 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Sobieskiego 85 A Poczta: 84-230 Rumia Adres strony WWW: i-ksiazka.pl E-mail: serwis@i-ksiazka.pl Kadra zarządzająca: Artur Rosiak, Prezes Zarządu

Autocentrum.pl SA Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Partner merytoryczny

Numer NIP: 676-21-47-130 Numer REGON: 357-161-703 Numer KRS: 0000313131 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: małopolskie Adres: ul. Zdunów 18 Lok.58 Poczta: 30-428 Kraków Telefon: +48 12 267 02 37 Faks: +48 12 267 02 37 Adres strony WWW: autocentrum.pl E-mail: redakcja@autocentrum.pl Kadra zarządzająca: Zachar Zawadzki, Prezes Zarządu, zachar@autocentrum.pl, +48 12 267 02 37 Wioleta Sumorek, Business Development Director, wiola@autocentrum.pl, +48 660 704 776 Opis działalności firmy: AutoCentrum. pl SA jest firmą działającą w obszarze nowych mediów. Prowadzony przez spółkę motoryzacyjny portal AutoCentrum.pl został stworzony w oparciu o ideę „użytkownicy dla użytkowników”. Od początku swojego istnienia, czyli od 2000 roku, realizuje strategię wiodącego internetowego medium motoryzacyjnego w oparciu o rozwój własnych serwisów i pozyskiwanie treści od użytkowników. W 2009 roku odwiedziło nasz portal ponad 11,3 mln unikalnych użytkowników! Oferta/zakres usług: Reklama w AutoCentrum.pl, kontent z AutoCentrum.pl Zmiany w ofercie w 2009 r.: Targetowanie reklamy po markach samochodów Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

Avt Korporacja sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 527-02-00-177 Numer REGON: 012-089-491 Numer KRS: 0000035930 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Leszczynowa 11 Poczta: 03-197 Warszawa Adres strony WWW: avt.pl Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

17

Serwisy tematyczne

E-mail: avt@avt.pl Kadra zarządzająca: Lela Marciniak, Prezes Zarządu

Axel Springer Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1994 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 521-10-00-198 Numer REGON: 010-687-650 Numer KRS: 0000108017 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 52 Poczta: 02-672 Warszawa Telefon: +48 22 232 00 00 Faks: +48 22 232 55 40 Adres strony WWW: axelspringer.pl Kadra zarządzająca: Marek Sowa, Prezes Zarządu, marek.sowa@axelspringer.pl, +48 22 232 14 00 Wiesław Podkański, Prezes Honorowy, wieslaw.podkanski@axelspringer.pl, +48 22 232 14 00 Edyta Sadowska, CFO, edyta.sadowska@axelspringer.pl, +48 22 232 14 00 Małgorzata Barankiewicz, Coo, malgorzata.barankiewicz@axelspringer.pl, +48 22 232 00 00 Jerzy Karwelis, Cmo, jerzy.karwelis@axelspringer.pl, +48 22 232 14 14 Roman Szczepanik, Dyrektor Hr i Komunikacji Korporacyjnej, roman.szczepanik@axelspringer.pl, +48 22 232 14 36 Rafał Kamiński, Dyrektor Dystrybucji, rafal.kaminski@axelspringer.pl, +48 22 232 15 40 Mariusz Gajda, Dyrektor Produkcji, mariusz.gajda@axelspringer.pl, +48 22 232 12 02 Jacek Makowski, Dyrektor Biura Reklamy Prasy Codziennej, jacek.makowski@axelspringer.pl, +48 22 232 13 83 Mariusz Wąsiński, Dyrektor Biura Reklamy Magazynów, mariusz.wasinski@axelspringer.pl, +48 22 232 01 49 Opis działalności firmy: Axel Springer Polska jest wydawcą licznych tytułów prasowych (m.in. Fakt, Przegląd Sportowy, Newsweek, Forbes, Auto Świat, Komputer Świat, Popcorn, Dziewczyna) i ponad 30

RAPORT INTERNET 2K10

serwisów internetowych (m.in. efakt.pl, newsweek.pl, sports.pl, komputerswiat. pl, autoswiat.pl, ofeminin.pl, stepstone.pl). Firma posiada także 49% udziałów w spółce INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej i serwisów internetowych dziennik. pl, forsal.pl i gazetaprawna.pl.

Bankier.pl SA

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 897-16-29-360 Numer REGON: 932-143-650 Numer KRS: 0000007720 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Koszykowa 54 Poczta: 00-675 Warszawa Telefon: +48 22 630 82 34 Faks: +48 22 630 82 37 Adres strony WWW: bankier.pl E-mail: sekretariat@firma.bankier.pl Kadra zarządzająca: Joanna Kuzdak, Prezes Zarządu, zarzad@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Bogusław Póltorak, Redakto Naczelny Grupy Bankier.pl, b.poltorak@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Monika Owczarczyk, Dyrektor Działu Ecommerce, m.owczarczyk@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Mariusz Kostowski, Dyrektor Działu Reklamy, m.kostowski@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Krzysztof Koziarek, Dyrektor IT, m.koziarek@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Beata Grabarczyk, Dyrektor Marketingu & Pr, b.grabarczyk@firma.bankier.pl, +48 22 630 82 34 Opis działalności firmy: Portal finansowy – informacyjny, wiadomości i informacje gospodarcze, ekonomiczne i finansowe. Rozbudowany dział giełdowy, wszystko o inwestowaniu, giełdzie, bieżące wskażniki i notowania giełdowe. Kalkulatory i narzędzia internetowe, porównywarki produktów finansowych. Oferta/zakres usług: Sprzedaż produktów i usług finansowych, system partnerski, reklama Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Bankowość internetowa, usługi finansowe online Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Partner merytoryczny

Serwisy i usługi internetowe > Serwisy wideo, telewizja internetowa

Benefit Systems sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 836-16-76-510 Numer REGON: 750-721-670 Numer KRS: 0000254017 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 9609z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleksandra Fredry 6 Poczta: 00-097 Warszawa Adres strony WWW: benefitsystems.pl E-mail: info@benefitsystems.pl Kadra zarządzająca: James Van Bergh, Prezes Zarządu

Biuro Porad Prawnych Femina Legis Anna Szul-Szywała Rok powstania: 2005 Numer NIP: 854-23-46-408 Numer REGON: 120-081-824 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8559b – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Województwo: małopolskie Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16 Lok.142 Poczta: 31-234 Kraków Adres strony WWW: kobietaiprawo.pl E-mail: biuro@feminalegis.com

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Rok powstania: 1996 Numer NIP: 113-01-55-210 Numer REGON: 011-823-316 Numer KRS: 0000024847 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kijowska 1 Poczta: 03-738 Warszawa Adres strony WWW: bonnierbusinesspolska.pb.pl E-mail: puls@pb.pl

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

18

Serwisy tematyczne

Burda Media Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 101-00-01-332 Numer REGON: 020-290-650 Numer KRS: 0000257211 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 Poczta: 53-238 Wrocław Adres strony WWW: burdamedia.pl E-mail: kontakt@burdamedia.pl Kadra zarządzająca: Christian Fiedler, Członek Zarządu Justyna Namięta, Członek Zarządu

Catalist Systemy Multimedialne s.c. D. Z. Stefaniak, K. P. Szymanek Rok powstania: 1998 Numer NIP: 945-18-05-199 Numer REGON: 351-421-014 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Krowoderskich Zuchów 17 Lok.12 Poczta: 31-271 Kraków Adres strony WWW: catalist.com.pl E-mail: biuro@catalist.com.pl

Centranet s.c. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 779-22-94-126 Numer REGON: 300-383-836 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wronczyńska 10 Poczta: 60-102 Poznań Adres strony WWW: galeriehandlowe.pl E-mail: biuro@galeriehandlowe.pl

Comperia.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 951-22-09-854 Numer REGON: 140-913-752 Numer KRS: 0000280165 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6499z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Filipiny Płaskowickiej 43 Lok.33 Poczta: 02-778 Warszawa Adres strony WWW: comperia.pl E-mail: biuro@comperia.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Michałek, Prezes Zarządu Wojciech Małek, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Karol Wilczko, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Cuebid Investment sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 951-22-66-125 Numer REGON: 141-484-030 Numer KRS: 0000310690 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4652z – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Województwo: mazowieckie Adres: ul. Symfonii 5 Lok.55 Poczta: 02-786 Warszawa Adres strony WWW: peryskop.pl E-mail: kontakt@peryskop.pl Kadra zarządzająca: Jakub Połeć, Prezes Zarządu

Czarnik sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 813-32-07-477 Numer REGON: 691-545-230 Numer KRS: 0000007223 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Województwo: podkarpackie Adres: Rudna Mała 47A Poczta: 36-060 Głogów Małopolski Adres strony WWW: meble.pl E-mail: info@meble.pl Kadra zarządzająca: Stanisław Czarnik, Prezes Zarządu Jarosław Czarnik, Wiceprezes Zarzadu

Czasdzieci.pl KarpSzymańska, Pawełczyk s.c. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 676-23-65-306 Numer REGON: 120-603-091 Partner merytoryczny

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Felicjanek 4 Lok.5A Poczta: 31-104 Kraków Adres strony WWW: czasdzieci.pl

Człowiek-Dom-Środowisko Jarosław Mirek Rok powstania: 1999 Numer NIP: 944-11-09-392 Numer REGON: 357-109-559 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7490z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: małopolskie Adres: ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego 79 Lok.5 Poczta: 31-315 Kraków Adres strony WWW: sylwesteroferty.pl E-mail: biuro@sylwesteroferty.pl

Demart SA Rok powstania: 2002 Numer NIP: 522-26-35-865 Numer REGON: 017-507-208 Numer KRS: 0000285820 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Poczty Gdańskiej 22A Poczta: 02-495 Warszawa Adres strony WWW: polskaniezwykla.pl E-mail: pn@polskaniezwykla.pl Kadra zarządzająca: Piotr Bednarski, Prezes Zarządu Rafał Dylak, Wiceprezes Zarządu Marzena Wieczorek, Członek Zarządu

Dgmedia Dariusz Górzny Rok powstania: 2004 Numer NIP: 698-16-10-562 Numer REGON: 411-570-096 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Płowiecka 14 Poczta: 60-277 Poznań Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

19

Serwisy tematyczne

Adres strony WWW: sportowefakty.pl E-mail: redakcja@sportowefakty.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Rok powstania: 1991 Numer NIP: 886-00-03-433 Numer REGON: 890-004-750 Numer KRS: 0000043944 Forma własności: 133 – własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Szczawieńska 2 Poczta: 58-310 Szczawno-Zdrój Adres strony WWW: chomikuj.pl E-mail: pr@team-solutions.pl Kadra zarządzająca: Sławomir Hunek, Prezes Zarządu Artur Sawrycz, Członek Zarządu Wiceprezes

Druid Multimedia sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 524-24-88-947 Numer REGON: 015-650-574 Numer KRS: 0000189966 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aluzyjna 33D Lok.609 Poczta: 03-149 Warszawa Adres strony WWW: ling.pl E-mail: druid@druid.com.pl Kadra zarządzająca: Dariusz Jemielniak, Prezes Zarządu

Dziennik Internautów sp. z o.o. Rok powstania: 30 Numer NIP: 899-26-45-393 Numer REGON: 020-759-100 Numer KRS: 0000311299 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie

RAPORT INTERNET 2K10

Adres: ul. Powstańców Śląskich 5 Poczta: 53-332 Wrocław Adres strony WWW: di.com.pl E-mail: reklama@di.com.pl

E 404 Kamila Romanowska Rok powstania: 2005 Numer NIP: 222-07-57-870 Numer REGON: 240-217-742 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Mikołowska 42 C Lok.4 Poczta: 41-400 Mysłowice Adres strony WWW: bash.org.pl E-mail: kamila@e404.pl

Serwisy i usługi internetowe

E-Polityka.pl Aleksander Wojtala Rok powstania: 2006 Numer NIP: 991-02-21-464 Numer REGON: 160-102-498 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: opolskie Adres: ul. Xx-Lecia Prl 4 Lok.4 Poczta: 49-156 Gracze Adres strony WWW: biznes-firma.pl E-mail: redakcja@biznes-firma.pl

E-Trade sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 894-29-35-203 Numer REGON: 020-710-714 Numer KRS: 0000305202 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Św. Mikołaja 8-11 Poczta: 50-125 Wrocław Adres strony WWW: sybil.pl E-mail: info@sybil.pl Kadra zarządzająca: Maciej Szczepaniak, Prezes Zarządu Krzysztof Skiba, Wiceprezes Zarzadu

Edipresse Polska SA Rok powstania: 1993 Partner merytoryczny

Numer NIP: 526-00-12-586 Numer REGON: 010-304-264 Numer KRS: 0000111462 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wiejska 19 Poczta: 00-480 Warszawa Adres strony WWW: edipresse.pl E-mail: reklama@edipresse.pl

Edipresse-Wizaż sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 701-01-87-050 Numer REGON: 141-921-943 Numer KRS: 0000331622 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wiejska 19 Poczta: 00-480 Warszawa Adres strony WWW: wizaz.pl E-mail: wizaz@wizaz.pl Kadra zarządzająca: Ewa Redel-Bydłowska, Prezes Zarządu Alicja Modzelewska, Członek Zarządu Paweł Satkowski, Członek Zarządu Agnieszka Zembrzycka, Członek Zarządu Tomasz Zembrzycki, Członek Zarządu

Edustacja.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 781-18-10-156 Numer REGON: 300-694-051 Numer KRS: 0000294276 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 29 Lok.2 Poczta: 60-791 Poznań Adres strony WWW: edustacja.pl E-mail: biuro@edustacja.pl Kadra zarządzająca: Błażej Łukomski, Prezes Zarządu

Edytor sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 729-19-81-028 Numer REGON: 470-532-106 Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

20

Serwisy tematyczne

Numer KRS: 0000009446 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Tracka 5 Poczta: 10-364 Olsztyn Adres strony WWW: wm.pl E-mail: redakcja@wm.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Tokarczyk, Prezes Zarządu

Elfin sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 679-26-26-556 Numer REGON: 357-164-937 Numer KRS: 0000155260 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Konfederacka 23 Poczta: 30-306 Kraków Adres strony WWW: elfin.pl E-mail: jupiter@elfin.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu

Numer REGON: 004-875-445 Numer KRS: 0000000573 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 8559a – nauka języków obcych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Forteczna 17A Poczta: 61-362 Poznań Adres strony WWW: eskk.pl E-mail: eskk@eskk.pl Kadra zarządzająca: Gerardus Van Hezewijk, Prezes Johannes Huijnk, Wiceprezes

Serwisy i usługi internetowe

Express Media sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 967-10-55-458 Numer REGON: 092-479-420 Numer KRS: 0000022049 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Warszawska 13 Poczta: 85-058 Bydgoszcz Adres strony WWW: bydgoski.pl E-mail: zarzad@expressmedia.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Wojciekiewicz, Prezes Zarządu

Eo Networks SA

Feminet sp. z o.o.

Rok powstania: 2009 Numer NIP: 527-26-04-418 Numer REGON: 141-905-973 Numer KRS: 0000332547 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Olbrachta 94 Poczta: 01-102 Warszawa Adres strony WWW: wolnelektury.pl E-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl Kadra zarządzająca: Stefan Batory, Prezes Zarządu Błażej Piech, Wiceprezes Zarządu Rafał Jagniewski, Wiceprezes Zarządu

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 897-17-47-591 Numer REGON: 020-848-619 Numer KRS: 0000318417 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Nowa 6 Poczta: 50-082 Wrocław Adres strony WWW: we-dwoje.pl E-mail: redakcja@we-dwoje.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Błażałek, Prezes Zarządu Michał Mikołajczak, Vice Prezes Zarządu

Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 782-00-21-387

RAPORT INTERNET 2K10

Firma Handlowo-Usługowa Eva & Peter sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 954-26-81-426 Numer REGON: 241-274-529 Numer KRS: 0000333733 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner merytoryczny

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4211z – roboty związane z budową dróg i autostrad Województwo: śląskie Adres: ul. Francuska 76 A Poczta: 40-857 Katowice Adres strony WWW: biznespolska.pl E-mail: info@bizonmedia.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Jeż, Prezes Zarządu

Fit.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 948-21-67-481 Numer REGON: 672-010-216 Numer KRS: 0000073364 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Toruńska 9 Poczta: 26-600 Radom Adres strony WWW: fit.pl E-mail: biuro@portal.fit.pl Kadra zarządzająca: Stefan Tatarek, Prezes Zarządu

Fobi Gadzimski Bartosz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 573-25-82-240 Numer REGON: 240-482-467 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Legnicka 80A Poczta: 42-200 Częstochowa Adres strony WWW: webhostingtalk.pl E-mail: admin@webhostingtalk.pl

Frazpc.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-85-266 Numer REGON: 141-068-840 Numer KRS: 0000287999 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Poczta: 04-175 Warszawa Adres strony WWW: frazpl.pl Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

21

Serwisy tematyczne

E-mail: redakcja@frazpc.pl Kadra zarządzająca: Marcin Pery, Prezes Zarządu Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu

Freshmind sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 113-25-73-302 Numer REGON: 140-256-290 Numer KRS: 0000241916 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stefana Okrzei 23 Lok.42 Poczta: 03-715 Warszawa Adres strony WWW: sciaga.pl E-mail: firma@freshmind.pl Kadra zarządzająca: Piotr Krzaczkowski, Prezes Zarządu

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej” Rok powstania: 1997 Numer NIP: 525-17-26-659 Numer REGON: 012-433-534 Numer KRS: 0000052758 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 9499z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stanisława Noakowskiego 10 Poczta: 00-666 Warszawa Adres strony WWW: ceo.org.pl E-mail: ceo@ceo.org.pl Kadra zarządzająca: Alicja Pacewicz, Członek Zarządu Liliana Rzeżuska, Członek Zarządu Jacek Strzemieczny, Dyrektor Centrum

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci Rok powstania: 2006 Numer NIP: 813-34-76-177 Numer REGON: 180-168-889 Numer KRS: 0000265120 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 9499z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

RAPORT INTERNET 2K10

niesklasyfikowana Województwo: podkarpackie Adres: ul. Hetmańska 21 Poczta: 35-045 Rzeszów Adres strony WWW: rzeszowiak.pl E-mail: info@rzeszowiak.pl Kadra zarządzająca: Rafał Ciupiński, Prezes Zarządu Czesław Matuła, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” Rok powstania: 2004 Numer NIP: 767-15-85-965 Numer REGON: 572-125-388 Numer KRS: 0000186434 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 9499z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: wielkopolskie Adres: Stawnica 33 Poczta: 77-400 Złotów Adres strony WWW: urwis.pl E-mail: office@urwis.pl Kadra zarządzająca: Zuzanna Pabińska, Prezes Zarządu Wioletta Carewicz, Wiceprezes Zarządu Dorota Szwąder, Wiceprezes Zarządu

G + J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1992 Numer NIP: 526-03-06-980 Numer REGON: 010-021-046 Numer KRS: 0000036729 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wynalazek 4 Poczta: 02-667 Warszawa Adres strony WWW: guj.pl E-mail: bok@guj.pl Kadra zarządzająca: Magdalena Malicka, Prezes Zarządu

G7 Media sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 701-01-06-689 Numer REGON: 141-251-141 Numer KRS: 0000297174 Partner merytoryczny

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Dzika 19/23 Lok.20 Poczta: 00-172 Warszawa Adres strony WWW: papilot.pl E-mail: info@g7 media.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Gagacki, Prezes Zarządu

Gery.pl sp. z o.o. w likwidacji Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-63-767 Numer REGON: 140-904-032 Numer KRS: 0000277471 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Poczta: 04-175 Warszawa Adres strony WWW: gery.pl E-mail: biuro@firma.gery.pl

Gildia Internet Services sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 521-33-59-408 Numer REGON: 140-228-281 Numer KRS: 0000239271 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4754z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: mazowieckie Adres: ul. Artura Grottgera 9A Lok.7 Poczta: 00-785 Warszawa Adres strony WWW: gildia.pl E-mail: marketing@gildia.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Meka, Prezes Zarządu Artur Dobrowolski, Wiceprezes Zarządu

Grupa Around Imiałek Maksymilian Krystian Rok powstania: 2006 Numer NIP: 637-19-14-298 Numer REGON: 340-254-444 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

22

Serwisy tematyczne

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 6 Lok.76 Poczta: 85-320 Bydgoszcz Adres strony WWW: dodatkidogazet.pl E-mail: redakcja@dodatkidogazet.pl

6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Ulubiona 34 Poczta: 32-085 Modlnica Adres strony WWW: studentnews.pl E-mail: redakcja@studentnews.pl Kadra zarządzająca: Sergiusz Dobosz, Prezes

Grupa Kapitałowa Blitz Profit sp. z o.o.

Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 677-21-54-611 Numer REGON: 357-217-958 Numer KRS: 0000294732 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6399z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: małopolskie Adres: ul. Królewska 57 Poczta: 30-081 Kraków Telefon: +48 12 626 12 50 Faks: +48 12 626 12 70 Adres strony WWW: firma.gry-online.pl E-mail: biuro@gry-online.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Klamra, Prezes Zarządu, mariusz.klamra@gry-online.pl, +48 12 626 12 50 Wojciech Antonowicz, Członek Zarządu, wojciech.antonowicz@gry-online.pl, +48 12 626 12 50 Rafał Swaczyna, Członek Zarządu, rafal.swaczyna@gry-online.pl, +48 12 626 12 50 Opis działalności firmy: Firma GRYOnLine SA jest pionierem kompleksowych rozwiązań biznesowych i technologicznych służących oferowaniu płatnego kontentu premium w internecie. Jako pierwszej i jedynej w takiej skali w polskim internecie udało jej się pogodzić wysoką oglądalność z zamknięciem w strefie płatnej większości oferowanego kontentu. Kluczowym obszarem działalności jest rynek rozrywki interaktywnej, gier komputerowych i konsolowych. Oferta/zakres usług: Tworzenie i prowadzenie multimedialnych serwisów internetowych, dostarczanie nowych technologii, produkcja kontentu, ecommerce. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Uruchomienie autorskiej telewizji internetowej poświęconej grom – tvgry.pl Najważniejsi klienci w 2009 r.: Telekomunikacja Polska, Avantis,

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 782-22-41-466 Numer REGON: 634-353-963 Numer KRS: 0000114667 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7490z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Jasielska 8A Poczta: 60-476 Poznań Adres strony WWW: ta.pl Kadra zarządzająca: Jan Dudziak, Prezes Zarządu Wojciech Stasiak, Wiceprezes Zarządu

Grupa STBI sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 679-28-98-208 Numer REGON: 120-285-277 Numer KRS: 0000259920 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Gołaśka 5 Lok.20 Poczta: 30-619 Kraków Adres strony WWW: tur-info.pl E-mail: l.odziewa@tur-info.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Odziewa, Prezes Zarządu

Grupa Studentnews.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 951-20-91-677 Numer REGON: 015-603-965 Numer KRS: 0000171226 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007):

RAPORT INTERNET 2K10

Gry-Online SA

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

ARBOinteractive, Electronic Arts, CD Projekt, Ubisoft, Microsoft Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Gry online Serwisy i usługi internetowe > Serwisy wideo, telewizja internetowa E-commerce

Han Bright sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 677-23-17-929 Numer REGON: 120-782-640 Numer KRS: 0000316342 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Combrowa 5 Poczta: 31-409 Kraków Adres strony WWW: ciufcia.pl E-mail: info@ciufcia.pl Kadra zarządzająca: Rafał Han, Prezes Zarządu

Heise Media Polska Management sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 897-17-32-371 Numer REGON: 020-564-780 Numer KRS: 0000287929 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Tęczowa 7 Poczta: 53-601 Wrocław Adres strony WWW: heise-online.pl E-mail: redakcja@heise-online.pl Kadra zarządzająca: Adam Chabiński, Prezes Zarządu

Hoblo sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 837-17-59-746 Numer REGON: 141-438-879 Numer KRS: 0000306912 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Świerczewskiego 1B Poczta: 96-500 Sochaczew Adres strony WWW: wedkuje.pl E-mail: poczta@wedkuje.pl Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

23

Serwisy tematyczne

Kadra zarządzająca: Rafał Jabłoński, Członek Zarządu-Prezes

I-Press Piotr Pielach Rok powstania: 2006 Numer NIP: 679-22-34-945 Numer REGON: 120-318-284 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Macieja Dębskiego 23 Lok.9 Poczta: 30-499 Kraków Adres strony WWW: histmag.org E-mail: histmag@histmag.org

ID Solutions Daniel Kaczmarek Rok powstania: 2007 Numer NIP: 697-19-40-387 Numer REGON: 180-207-744 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: podkarpackie Adres: Rynek Rynek 13 Poczta: 36-050 Sokołów Małopolski Adres strony WWW: plotkara.pl E-mail: admin@plotkara.pl

Igol Wojciech Kocjan Rok powstania: 2007 Numer NIP: 646-26-36-764 Numer REGON: 240-691-751 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Ks. Prałata Eugeniusza Świerzego 11 Lok.11 Poczta: 43-100 Tychy Adres strony WWW: igol.pl

Independent Bartłomiej Rusiński Rok powstania: 2000 Numer NIP: 951-16-52-518 Numer REGON: 016-859-000 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stryjeńskich 19 Lok.443 Poczta: 02-791 Warszawa Adres strony WWW: independent.pl E-mail: info@independent.pl

Infofirma.pl Michał Ciałoń

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 1992 Numer NIP: 547-10-29-342 Numer REGON: 071-002-676 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 12 Lok.17 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Adres strony WWW: infofirma.pl E-mail: biuro@infofirma.pl

Infornext.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 527-25-70-300 Numer REGON: 141-350-989 Numer KRS: 0000303210 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Okopowa 58/72 Poczta: 01-042 Warszawa Adres strony WWW: infornext.pl E-mail: reklama@infornext.pl Kadra zarządzająca: Piotr Łuczak, Prezes Zarządu

Innopharm Paweł Kozaczuk Rok powstania: 2006 Numer NIP: 816-15-34-478 Numer REGON: 020-376-474 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8690e – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sudecka 116 Lok.22 Poczta: 53-129 Wrocław Adres strony WWW: leki-informacje.pl E-mail: biuro@leki-informacje.pl

Partner merytoryczny

Innovaweb sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 642-30-31-028 Numer REGON: 240-835-300 Numer KRS: 0000296627 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5821z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Jankowicka 23 Lok.25 Poczta: 44-200 Rybnik Adres strony WWW: innovaweb.pl E-mail: kontakt@innovaweb.pl Kadra zarządzająca: Witold Stawarz, Prezes Zarządu

Inspirander Media sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 521-35-17-333 Numer REGON: 141-746-204 Numer KRS: 0000327580 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ignacego Krasickiego 24 A Poczta: 02-611 Warszawa Adres strony WWW: inspirandermedia.pl Kadra zarządzająca: Natalia Głowacka, Prezes Zarządu Witold Lew-Starowicz, Członek Zarządu

Interaktywnie.com sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 898-21-51-979 Numer REGON: 020-896-541 Numer KRS: 0000322917 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 23 Poczta: 50-365 Wrocław Adres strony WWW: interaktywnie.com E-mail: redakcja@interaktywnie.com Kadra zarządzająca: Tomasz Bonek, Prezes Zarządu Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

24

Serwisy tematyczne

Interhome Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1992 Numer NIP: 113-00-67-090 Numer REGON: 011-112-360 Numer KRS: 0000180334 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7912z – działalność organizatorów turystyki Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 24B Poczta: 02-958 Warszawa Adres strony WWW: interhome.pl E-mail: info@interhome.pl Kadra zarządzająca: Jadwiga Krzycka, Członek Zarządu Simon Lehmann, Członek Zarządu

Intermedia Tomasz Konopka Rok powstania: 2005 Numer NIP: 687-17-28-417 Numer REGON: 180-059-031 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: podkarpackie Adres: ul. Graniczna 4A Lok.97 Poczta: 35-326 Rzeszów Adres strony WWW: gsmservice.pl E-mail: prasa@gsmservice.pl

International Data Group Poland SA

Rok powstania: 1990 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 113-00-16-276 Numer REGON: 002-180-638 Numer KRS: 0000156196 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jordanowska 12 Poczta: 04-204 Warszawa Adres strony WWW: idg.com.pl E-mail: idg@idg.com.pl

RAPORT INTERNET 2K10

Kadra zarządzająca: Kazimierz Szot, Prezes Zarządu, Kazimierz_Szot@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Piotr Twardy, CFO, Piotr_Twardy@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Krzysztof Frydrychowicz, Dyrektor Wydawniczy Business Media, Krzysztof_Frydrychowicz@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Maciej Obuchowicz, Dyrektor Consumer Media, Maciej_Obuchowicz@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Agnieszka Świtkowska, Dyrektor Internet Standard, Agnieszka _Switkowska@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Jolanta Szot, Dyrektor Sprzedaży Business Media, Jolanta_ Szot@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Agnieszka Cybulska, Dyrektor Sprzedaży Consumer Media, Agnieszka_Cybulska@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Beata Kołecka, Dyrektor Działu Wydawniczego, Beata_Kolecka@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Anna Stando, Dyrektor TechNetwork, Anna_Stando@idg.com.pl, +48 22 321 78 00 Opis działalności firmy: Jesteśmy wiodącym dostawcą informacji o technologiach informacyjnych. Dostarczamy rozwiązania marketingowe dla branży ITC. Wydajemy prasę informatyczną, organizujemy konferencje i przede wszystkim prowadzimy serwisy internetowe poświęcone nowym technologiom, biznesowi i rozrywce elektronicznej. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Microsoft, HP Polska, IBM Polska

Serwisy i usługi internetowe

International Masters Publishers sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 525-19-18-672 Numer REGON: 012-684-897 Numer KRS: 0000117740 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Czeczota 31 Poczta: 02-607 Warszawa Adres strony WWW: imponline.pl E-mail: bok@imponline.com Partner merytoryczny

Internet Service SA Rok powstania: 1999 Numer NIP: 899-23-05-906 Numer REGON: 932-070-298 Numer KRS: 0000078453 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Racławicka 15/19 Poczta: 53-149 Wrocław Adres strony WWW: mojeauto.pl, blogkierowcy.pl E-mail: info@mojeauto.pl Kadra zarządzająca: Michał Kluba, Prezes Zarządu

Internet Wizards sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 521-30-12-053 Numer REGON: 014-988-851 Numer KRS: 0000023930 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 4619z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Województwo: zachodniopomorskie Adres: Pl. Orła Białego 1 Poczta: 70-562 Szczecin Adres strony WWW: nuta.pl E-mail: info@nuta.pl Kadra zarządzająca: Wiesława Barcikowska, Pełniąca Obowiązki Prezesa Zarządu – Delegowany Członek Rady Nadzorczej

Intertur Marek Tymosiak Rok powstania: 2010 Numer NIP: 554-04-78-216 Numer REGON: 090-587-156 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Słoneczna 3 Poczta: 86-005 Białe Błota Adres strony WWW: przymorzu.pl E-mail: biuro@przymorzu.pl

Inventori sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 701-01-98-071 Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

25

Serwisy tematyczne

Numer REGON: 141-997-550 Numer KRS: 0000335728 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Solec 81 B Lok.a-51 Poczta: 00-382 Warszawa Adres strony WWW: dopasowani.pl E-mail: info@dopasowani.pl Kadra zarządzająca: Janusz Bednarski, Prezes Zarządu Piotr Drużcz, Wiceprezes Zarządu

Inwestycje.pl SA Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2004 Numer NIP: 897-16-94-334 Numer REGON: 932-999-083 Numer KRS: 0000306232 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Nabycińska 19 Poczta: 50-986 Wrocław Telefon: +48 71 788 29 90 Faks: +48 71 788 29 90 Adres strony WWW: spolka.inwestycje.pl E-mail: office@inwestycje.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu, office@inwestycje.pl, +48 71 788 29 90 Łukasz Woziński, IT Manager, it@inwestycje.pl, +48 71 788 29 91 Anna Sołowska-Łabaz, Redaktor Naczelna, redakcja@inwestycje.pl, +48 71 788 29 91 Opis działalności firmy: Inwestycje.pl SA jest właścicielem i wydawcą Grupy Mediowej Inwestycje.pl. Portale Grupy zajmują czołowe miejsce w Polsce w segmencie Biznes/ Finanse/Prawo. Oferta/zakres usług: Główną gałęzią usług Inwestycje.pl jest reklama internetowa. Poza tym spółka działa w obszarze pośrednictwa w sprzedaży produktów instytucji finansowych. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Toyota, DM PKO BP, DM BOŚ, Aviva, LG, Lenovo, Skoda, Nissan, Citi Handlowy, Bank BPH, Orange Inna działalność: Marketing i reklama internetowa

RAPORT INTERNET 2K10

IPM Technologies & Development sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 899-24-15-730 Numer REGON: 930-979-691 Numer KRS: 0000129099 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Racławicka 15/19 Poczta: 53-149 Wrocław Adres strony WWW: moto24.tv Kadra zarządzająca: Mariusz Murzyński, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

IPO sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 899-26-09-747 Numer REGON: 020-532-307 Numer KRS: 0000284334 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Braniborska 44-52 Poczta: 53-680 Wrocław Adres strony WWW: ipo.pl E-mail: info@ipo.pl Kadra zarządzająca: Anna Janus, Prezes Zarządu Krzysztof Surowiecki, Wiceprezes Zarządu

Ipolisa.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 895-18-99-139 Numer REGON: 020-648-613 Numer KRS: 0000297316 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6622z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Mikołowska 5 Poczta: 51-515 Wrocław Adres strony WWW: ipolisa.pl E-mail: reklamacja@ipolisa.pl Kadra zarządzająca: Paweł Kuczyński, Prezes Zarządu

Partner merytoryczny

Ising sp. z o.o. w Organizacji Rok powstania: 2008 Numer NIP: 853-14-91-124 Numer REGON: 320-479-897 Numer KRS: 0000310297 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Ciepłownicza 16 Poczta: 74-200 Pyrzyce Adres strony WWW: ising.pl E-mail: reklama@ising.pl

IT Info sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 676-21-64-973 Numer REGON: 300-562-556 Numer KRS: 0000283125 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: Brodnica 37 Poczta: 63-112 Brodnica Adres strony WWW: e-prawnik.pl E-mail: marta.jurowicz@e-prawnik.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Jabłonowski, Prezes Zarządu Damian Kopański, Wiceprezes Zarządu

ITc.org.pl sp. z o.o. Rok powstania: 1989 Numer NIP: 522-16-60-542 Numer REGON: 001-340-181 Numer KRS: 0000008608 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Tkaczy 8 A Poczta: 01-346 Warszawa Adres strony WWW: cgm.pl E-mail: redakcja@cgm.pl Kadra zarządzająca: Walter Chełstowski, Prezes Zarządu Maria Michalecka, Członek Zarządu

Jakub Socha Rafael Studio Rok powstania: 2009 Numer NIP: 797-19-94-840 Numer REGON: 141-911-896 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

26

Serwisy tematyczne

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Myśliwska 16 Poczta: 05-660 Warka Adres strony WWW: footballteam.pl E-mail: rafaelstudio@mixbox.pl

JC System Ćwiek Jarosław Rok powstania: 1998 Numer NIP: 911-11-18-040 Numer REGON: 931-885-549 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Rezedowa 1/3 Poczta: 54-515 Wrocław Adres strony WWW: cda.pl E-mail: cda@cda.pl

Kasat sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 896-12-57-678 Numer REGON: 932-092-130 Numer KRS: 0000281562 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Jaśminowa 2 Lok.4 Poczta: 55-080 Kąty Wrocławskie Adres strony WWW: egospodarka.pl, eisp.pl, wybory.com.pl, prenumerata.pl, kosciol.pl E-mail: kontakt@egospodarka.pl Kadra zarządzająca: Sylwester Kołodyński, Prezes Zarządu Joanna Paszkowska, Wiceprezes Zarządu Kamil Kaczkowski, Wiceprezes Zarządu

Keos Media Łukasz Konina Rok powstania: 2009 Numer NIP: 575-18-27-725 Numer REGON: 241-287-006 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Śląska 1A Poczta: 42-286 Koszęcin

RAPORT INTERNET 2K10

Adres strony WWW: odzyskaj.info E-mail: kontakt@odzyskaj.info

Kolorowe Media sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 521-35-12-376 Numer REGON: 141-705-122 Numer KRS: 0000321382 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bernardyńska 22 Lok.12 Poczta: 02-904 Warszawa Adres strony WWW: miastodzieci.pl E-mail: redakcja@miastodzieci.pl Kadra zarządzająca: Małgorzata Corvalan, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Korbanek sp. z o.o. Rok powstania: 1994 Numer NIP: 777-10-01-113 Numer REGON: 630-233-481 Numer KRS: 0000208988 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4778z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Poznańska 159 Poczta: 62-080 Tarnowo Podgórne Adres strony WWW: korbanek.pl E-mail: info@korbanek.pl Kadra zarządzająca: Paweł Korbanek, Prezes Zarządu

Krajniak.org Przemysław Krajniak Rok powstania: 2006 Numer NIP: 764-23-78-399 Numer REGON: 300-417-179 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: wielkopolskie Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 76A Lok.3 Poczta: 64-920 Piła Adres strony WWW: szkolnictwo.net Partner merytoryczny

Krezel Jakub Krężel Rok powstania: 2008 Numer NIP: 852-25-28-052 Numer REGON: 320-474-150 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Leopolda Okulickiego 24 Poczta: 71-031 Szczecin Adres strony WWW: se-center.info E-mail: admin@se-center.info

Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan Rok powstania: 1999 Numer NIP: 754-25-31-453 Numer REGON: 531-541-035 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: opolskie Adres: ul. Niezapominajek 11 Poczta: 45-225 Opole Adres strony WWW: ifd.pl, sfd.pl, komputery.katalogi.pl, insomnia.pl, nauka.katalogi.pl, moto.ifd.pl, niewyjasnione.pl, felektr.katalogi.pl, kulturystyka.pl E-mail: admin@sfd.pl

Lama Media Kuzborski Michał Rok powstania: 2006 Numer NIP: 898-20-11-132 Numer REGON: 020-392-160 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Krakowska 56-62 B Lok.bz Poczta: 50-425 Wrocław Adres strony WWW: studente.pl E-mail: biuro@studente.pl

Lavorate sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 676-23-84-806 Numer REGON: 120-776-740 Numer KRS: 0000273788 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

27

Serwisy tematyczne

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: małopolskie Adres: ul. Stefana Batorego 4 Lok.2 Poczta: 31-135 Kraków Adres strony WWW: odpowiedz.pl, zadajpytanie.pl, mojdoradca.pl E-mail: kontakt@zadajpytanie.pl

Light Hosting Marek Panek Rok powstania: 2006 Numer NIP: 781-17-05-548 Numer REGON: 300-277-057 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Malborska 8 Poczta: 60-453 Poznań Adres strony WWW: download.net.pl

LM Lokalne Media sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 665-21-79-011 Numer REGON: 310-326-500 Numer KRS: 0000184076 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 2620z – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Przyjaźni 2 Poczta: 62-510 Konin Adres strony WWW: lm.pl E-mail: redakcja@portal.lm.pl Kadra zarządzająca: Michał Czajor, Członek Zarządu

Login Media sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-35-14-122 Numer REGON: 141-637-716 Numer KRS: 0000320380 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Pory 59 Lok.97 Poczta: 02-757 Warszawa Adres strony WWW: e-budownictwo.pl E-mail: redakcja@e-budownictwo.pl

RAPORT INTERNET 2K10

Kadra zarządzająca: Przemysław Kalicki, Prezes Zarządu Ewa Kalicka, Członek Zarządu

Lukana Łukasz Piernikarczyk Rok powstania: 2007 Numer NIP: 645-22-61-759 Numer REGON: 241-314-967 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1412z – produkcja odzieży roboczej Województwo: śląskie Adres: ul. Powstańców Śląskich 8 Lok.5 Poczta: 42-600 Tarnowskie Góry Adres strony WWW: polskieszlaki.pl E-mail: admin@polskieszlaki.pl

Serwisy i usługi internetowe

Majewski Business Consulting Piotr Majewski Rok powstania: 2002 Numer NIP: 585-13-92-623 Numer REGON: 192-790-177 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: pomorskie Adres: ul. Łańcucka 12 a Lok.8 Poczta: 80-809 Gdańsk Adres strony WWW: cneb.pl E-mail: biuro@majewskibc.pl

MDPL sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-34-89-157 Numer REGON: 141-438-454 Numer KRS: 0000305704 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Puławska 182 Poczta: 02-670 Warszawa Adres strony WWW: audioteka.pl E-mail: biuro@audioteka.pl Kadra zarządzająca: Błażej Kukla, Prezes Zarządu

Partner merytoryczny

Medforum sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 634-26-20-358 Numer REGON: 240-518-656 Numer KRS: 0000269937 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8230z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Województwo: śląskie Adres: ul. Brynowska 70 Poczta: 40-584 Katowice Adres strony WWW: psychiatria.pl E-mail: biuro@medforum.pl Kadra zarządzająca: Maciej Matuszczyk, Prezes Zarządu Michał Matuszczyk, Wiceprezes Zarządu

Medi Press sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 521-32-92-503 Numer REGON: 015-726-194 Numer KRS: 0000210275 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Niedźwiedzia 12A Poczta: 02-737 Warszawa Adres strony WWW: medigo.pl, resmedica.pl E-mail: sekretariat@medi-press.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Horoszczak, Prezes Zarządu Magdalena Dzierzęcka, Członek Zarządu

Media Point Group sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 701-00-04-003 Numer REGON: 140-393-442 Numer KRS: 0000252473 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146 C Poczta: 02-305 Warszawa Adres strony WWW: ocen.pl E-mail: redakcja@dlaczego.com.pl Kadra zarządzająca: Michał Lisiecki, Prezes Zarządu Robert Pstrokoński, Wiceprezes Benita Jakubowska-Antonowicz, Wiceprezes Zarządu Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

28

Serwisy tematyczne

Media Regionalne sp. z o.o. Rok powstania: 1995 Numer NIP: 897-10-10-229 Numer REGON: 930-701-694 Numer KRS: 0000052204 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: mediaregionalne.pl E-mail: reklamaonline@mediaregionalne.pl Kadra zarządzająca: Joanna Pilcicka, Prezes Zarządu Roman Czarnuch, Wiceprezes Zarządu Andrzej Pestkowski, Wiceprezes

Mediarun sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 521-34-07-001 Numer REGON: 140-663-404 Numer KRS: 0000262506 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wita Stwosza 39 Poczta: 02-661 Warszawa Adres strony WWW: mediarun.pl E-mail: reklama@mediarun.pl Kadra zarządzająca: Paweł Netczuk, Prezes Zarządu Łukasz Macheta, Członek Zarządu

Medicine Today Poland sp. z o.o.

Numer NIP: 642-29-09-871 Numer REGON: 240-150-601 Numer KRS: 0000240344 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Wiejska 2 Poczta: 44-200 Rybnik Adres strony WWW: sms.pl, fotosik.pl E-mail: biuro@medousa.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Dwornicki, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Medyceusz Jan Kowalik, Marcin Kowalik sp.j. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 957-06-20-052 Numer REGON: 191-399-726 Numer KRS: 0000304867 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4761z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: pomorskie Adres: ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 1 Poczta: 80-210 Gdańsk Adres strony WWW: medbook.com.pl E-mail: biuro@medbook.com.pl Kadra zarządzająca: Jan Kowalik, Wspólnik Marcin Kowalik, Wspólnik

Mentor Agencja Reklamy i Dydaktyki s.c. Elżbieta i Paweł Majchrzak

Rok powstania: 2000 Numer NIP: 525-21-79-679 Numer REGON: 016-342-768 Numer KRS: 0000099422 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kijowska 1 Poczta: 03-738 Warszawa Adres strony WWW: pulsmedycyny.com.pl E-mail: redakcja@pulsmedycyny.com.pl Kadra zarządzająca: Bertil Lidholm, Prezes Zarządu

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 672-18-82-542 Numer REGON: 331-392-788 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Grunwaldzka 27 A Poczta: 78-320 Połczyn-Zdrój Adres strony WWW: biolog.pl E-mail: redakcja@biolog.pl

Medousa sp. z o.o.

MFO Net Jacek Zemło

Rok powstania: 2005

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 2007 Partner merytoryczny

Numer NIP: 532-18-80-929 Numer REGON: 141-050-307 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wspólna 17 Poczta: 05-462 Wiązowna Adres strony WWW: my-fantasy.net E-mail: admin@my-fantasy.net

Mojanauka.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 527-23-83-992 Numer REGON: 015-228-697 Numer KRS: 0000126868 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 Poczta: 04-028 Warszawa Adres strony WWW: nauka.pl, nastolatek.pl, eduszop.pl E-mail: info@nauka.pl Kadra zarządzająca: Jakub Kucharski, Członek Zarządu Jerzy Michalski, Członek Zarządu

Money.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 897-16-52-608 Numer REGON: 005-983-438 Numer KRS: 0000045348 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 23 Poczta: 50-365 Wrocław Adres strony WWW: money.pl E-mail: reklama@money.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Osiak, Prezes Zarządu Aleksander Kusz, Członek Zarządu

MTV Networks Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 951-19-90-066 Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

29

Serwisy tematyczne

Numer REGON: 016-378-335 Numer KRS: 0000130592 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5911z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 49 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: mtv.pl E-mail: mtv@mtv.pl Kadra zarządzająca: James O`neill, Członek Zarządu Bhavneet Singh, Członek Zarządu

Murator SA Rok powstania: 1991 Numer NIP: 526-00-08-745 Numer REGON: 012-012-459 Numer KRS: 0000291159 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: Al. Wyzwolenia 14 Poczta: 00-570 Warszawa Adres strony WWW: murator.pl E-mail: muratordom@murator.com.pl Kadra zarządzająca: Agnieszka Anielska, Prezes Zarządu Ewa Porębska, Wiceprezes Zarządu Renata Krzewska, Wiceprezes Zarządu Tomasz Szakiel, Wiceprezes Zarządu Katarzyna Białek, Członek Zarządu Małgorzata Golińska, Członek Zarządu

Naomisoft Dominik Samojluk Rok powstania: 2005 Numer NIP: 745-15-83-007 Numer REGON: 519-606-420 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Armii Krajowej 10 Poczta: 12-100 Szczytno Adres strony WWW: vbs.pl E-mail: info@vbs.com.pl

RAPORT INTERNET 2K10

Netprofi Piotr Szczodrzyński Rok powstania: 2004 Numer NIP: 782-21-08-678 Numer REGON: 634-560-136 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: os. Stare Żegrze 45 Lok.4 Poczta: 61-249 Poznań Adres strony WWW: slub-wesele.pl E-mail: firma@slub-wesele.pl

Serwisy i usługi internetowe

Netstel Software Marcin Matusiak sp.j. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 677-22-83-320 Numer REGON: 120-391-080 Numer KRS: 0000269073 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Zbożowa 3 Lok.18 Poczta: 30-002 Kraków Adres strony WWW: matematyka.pl E-mail: matematyka@matematyka.pl Kadra zarządzająca: Rafał Kaleta, Wspólnik Rafał Fraś, Wspólnik Marcin Matusiak, Wspólnik

Nettel Polska Sylwester Woźniak, Grzegorz Żeber Rok powstania: 2001 Numer NIP: 725-18-18-836 Numer REGON: 472-917-402 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: łódzkie Adres: ul. 6 Sierpnia 74 Poczta: 90-646 Łódź Adres strony WWW: smyki.pl E-mail: kontakt@smyki.pl

Partner merytoryczny

NEVO Konrad Lewandowski Rok powstania: 2006 Numer NIP: 599-19-38-134 Numer REGON: 080-072-891 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubuskie Adres: ul. Willowa 6 Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres strony WWW: v10.pl E-mail: marketing@v10.pl

New Software s.c. Marek Lubas, Mateusz Ponikowski Rok powstania: 2006 Numer NIP: 924-18-19-798 Numer REGON: 080-091-144 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubuskie Adres: Pl. Słowiański 6 Poczta: 68-100 Żagań Adres strony WWW: instalki.pl, otofotki.pl, estart.pl, zagan.net, azja.biz E-mail: info@instalki.pl

Nowoczesna Firma sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 526-28-43-736 Numer REGON: 140-047-036 Numer KRS: 0000229689 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wiertnicza 141 Poczta: 02-952 Warszawa Adres strony WWW: nf.pl E-mail: info@nf.pl Kadra zarządzająca: Władysław Farafonow, Prezes Zarządu

oFeminin.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 525-24-02-982 Numer REGON: 140-975-196 Numer KRS: 0000275781 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

30

Serwisy tematyczne

Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleksandra Fredry 6 Poczta: 00-097 Warszawa Adres strony WWW: ofeminin.pl E-mail: redakcja@ofeminin.pl Kadra zarządzająca: Michał Fijoł, Prezes Zarządu Anne Luther, Wiceprezes Zarządu

Octus Business Partners sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 646-28-04-925 Numer REGON: 240-796-125 Numer KRS: 0000304678 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: śląskie Adres: ul. Lucjana Rydla 12 Poczta: 43-100 Tychy Adres strony WWW: serwisprawa.pl E-mail: biuro@serwisprawa.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Olejarz, Prezes Zarządu Sebastian Kondracki, Członek Zarządu

Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa Www.szkolnictwo.pl Kurłowicz Krzysztof Rok powstania: 2002 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2002 Numer NIP: 669-21-41-701 Numer REGON: 331-353-133 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Kaszubska 10 Lok.16 Poczta: 75-036 Koszalin Telefon: +48 94 346 51 61 Adres strony WWW: szkolnictwo.pl, eduforum E-mail: info@szkolnictwo.pl Opis działalności firmy: Tworzenie i administrowanie największym w Polsce katalogiem szkół i jednostek edukacyjnych Oferta/zakres usług: Reklama jednostek edukacyjnych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozpoczęcie

RAPORT INTERNET 2K10

opracowywania kompletu podręczników elektronicznych dla uczniów gimnazjum i liceum Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > E-learning Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki, katalogi

Serwisy i usługi Oknonet.pl sp.internetowe z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 886-25-70-900 Numer REGON: 891-132-183 Numer KRS: 0000118419 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Armii Krajowej 24C Poczta: 58-302 Wałbrzych Adres strony WWW: oknonet.pl E-mail: oknonet@oknonet.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Kubicki, Prezes Zarządu Renata Rutkowska, Wiceprezes Zarządu

Okrętownictwo i Żegluga sp. z o.o. Rok powstania: 1992 Numer NIP: 584-02-03-765 Numer REGON: 190-586-840 Numer KRS: 0000154544 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: pomorskie Adres: ul. Na Ostrowiu 1 Poczta: 80-958 Gdańsk Adres strony WWW: portalmorski.pl E-mail: info@portalmorski.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Landowski, Prezes Zarządu

Omnigence sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1998 Numer NIP: 521-31-69-346 Numer REGON: 017-324-560 Numer KRS: 0000055432 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner merytoryczny

Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bukowińska 22 B Poczta: 02-703 Warszawa Telefon: +48 22 380 13 00 Faks: +48 22 380 13 14 Adres strony WWW: filmweb.pl E-mail: redakcja@filmweb.pl Kadra zarządzająca: Artur Gortych, Prezes Zarządu, +48 22 380 13 00 Krzysztof Michałowski, Dyrektor Zarządzający, kmichalowski@filmweb.pl, +48 22 380 13 00 Opis działalności firmy: Prowadzenie serwisu filmowego Filmweb.pl Oferta/zakres usług: Przygotowywanie i sprzedaż kampanii reklamowych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie nowych pakietów i form reklamowych oraz rozwój niezależnego działu sprzedaży agencyjnej

Oz Labs s.c. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 894-29-04-266 Numer REGON: 020-538-913 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Modra 46 Lok.22 Poczta: 54-151 Wrocław Adres strony WWW: szukajfachowca.pl E-mail: info@szukajfachowca.pl

Ósemka.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-63-804 Numer REGON: 140-904-078 Numer KRS: 0000277904 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Poczta: 04-175 Warszawa Adres strony WWW: osemka.pl E-mail: biuro@osemka.pl Kadra zarządzająca: Marcin Pery, Prezes Zarządu Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

31

Serwisy tematyczne

P&H Limited sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 585-00-00-791 Numer REGON: 002-888-917 Numer KRS: 0000229167 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: pomorskie Adres: ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 14 Lok.2 Poczta: 81-760 Sopot Adres strony WWW: lowiecki.pl Kadra zarządzająca: Piotr Gawlicki, Prezes Zarządu Spółki

PC Arena.pl Kamil Babula Rok powstania: 2006 Numer NIP: 793-15-56-080 Numer REGON: 180-116-303 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: podkarpackie Adres: os. Pod Kasztanami 5 Lok.19 Poczta: 37-630 Oleszyce Adres strony WWW: pcarena.pl E-mail: press@pcarena.pl

Perspektywy Press sp. z o.o. Rok powstania: 1993 Numer NIP: 526-02-11-305 Numer REGON: 010-122-907 Numer KRS: 0000172725 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Nowogrodzka 31 Poczta: 00-511 Warszawa Adres strony WWW: perspektywy.pl Kadra zarządzająca: Wiesława Siwińska, Prezes Zarządu

Pit.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 972-11-35-060 Numer REGON: 300-308-237 Numer KRS: 0000258659 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: wielkopolskie

RAPORT INTERNET 2K10

Adres: ul. Bogusza 2 Poczta: 61-608 Poznań Adres strony WWW: pit.pl, vat.pl E-mail: biuro@pit.pl Kadra zarządzająca: Jacek Wawrowski, Prezes Zarządu Artur Brzeziński, Wiceprezes Zarządu

PixNet sp. z o.o.

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2009 Numer NIP: 586-22-36-370 Numer REGON: 220-787-580 Numer KRS: 0000329512 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Świętojańska 78 Lok.5 Poczta: 81-388 Gdynia Adres strony WWW: photoblog.pl E-mail: pomoc@photoblog.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Chmielewski, Prezes Sebastian Michałowski, Wiceprezes

Plastech Wiśniewski Paweł Rok powstania: 1996 Numer NIP: 879-17-48-778 Numer REGON: 870-418-562 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Radosna 3 Poczta: 87-100 Toruń Adres strony WWW: plastech.pl E-mail: info@plastline.com.pl

Platforma Mediowa Point Group SA Rok powstania: 1997 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 521-00-88-831 Numer REGON: 010-768-408 Numer KRS: 0000051017 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 146C Poczta: 02-305 Warszawa Telefon: +48 22 347 50 00 Faks: +48 22 347 50 01 Partner merytoryczny

Adres strony WWW: point-group.pl E-mail: pmpg@point-group.pl Kadra zarządzająca: Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu, m.lisiecki@point-group.pl, +48 22 347 50 00 Benita Jakubowska-Antonowicz, Doradca Zarządu ds. Rozwoju, Wiceprezes Media Point Group, pr@point-group.pl, +48 22 347 50 00 Paweł Czajkowski, Dyrektor Sprzedaży Online, reklama_online@point-group.pl, +48 22 347 50 00 Opis działalności firmy: Firma jest właścicielem kilkunastu serwisów internetowych, do których należą m.in. Wprost24.pl, Smaki, Machina, Film, Ototrend, Sport24. Firma jest również wydawcą Wprost, Machiny, Dlaczego, Filmu. PMPG działa także na rynku OOH, gdzie reprezentuje na wyłączność takie firmy jak np. MebiGroup. Ponadto w skład Grupy PMPG SA wchodzi również agencja marketingu zintegrowanego BTL Point Group. Oferta/zakres usług: Firma realizuje kampanie reklamowe w internecie, prasie i na nośnikach OOH. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Firma zakupiła Wprost i podpisała umowę na wyłączonść z PuntoFox (FOX INTERNATIONAL CHANNELS). Tym samym w ofercie spółki pojawiły się takie strony jak National Geographic, FoxLife, Askmen, IGN. Dodatkowo firma na wyłączność sprzedaje MySpace, drugi co do wielkości serwis społecznościowy na świecie. W grudniu 2009 firma uruchomiła stronę Ototrend. pl, skierowaną do osób które interesują się szeroko rozumianymi trendami. Uruchomiono rownież nowy serwis Dlaczego.com.pl, kierowany do studentów. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Orlen, CoCa-Cola, Puma, Sony Ericsson Mobile Communications, Telekomunikacja Polska, Molkerei Alois Muller, Bank Ochrony Środowiska, Unilever Polska Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe Serwisy i usługi internetowe > Platformy ogłoszeniowe, Yellow Pages, e-rekrutacja

Poland Gateway sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 694-15-85-390 Numer REGON: 390-987-366 Numer KRS: 0000102623 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

32

Serwisy tematyczne

7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: Al. Kasztanowa 11 Lok.7 Poczta: 53-125 Wrocław Adres strony WWW: polandgateway.com Kadra zarządzająca: Anna Głowiak, Prezes Zarządu

Polityka Spółdzielnia Pracy Rok powstania: 1990 Numer NIP: 525-00-10-864 Numer REGON: 002-169-944 Numer KRS: 0000050652 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Słupecka 6 Poczta: 02-309 Warszawa Adres strony WWW: polityka.com.pl Kadra zarządzająca: Jerzy Baczyński, Prezes Zarządu Jacek Mojkowski, Wiceprezes Zarządu Wiesław Władyka, Członek Zarządu Jacek Poprzeczko, Członek Zarządu Joanna Solska-Czerska, Członek Zarządu

Polskapresse sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 522-01-03-609 Numer REGON: 012-047-699 Numer KRS: 0000002408 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 41 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: polskapresse.pl E-mail: sekretariat@polskapresse.pl Kadra zarządzająca: Dorota Stanek, Prezes Zarządu Grzegorz Haftarczyk, Wiceprezes Zarządu Dariusz Świąder, Wiceprezes Zarządu Paweł Fąfara, Członek Zarządu

Polskie Radio SA Rok powstania: 1994 Numer NIP: 521-04-14-265 Numer REGON: 010-420-591 Numer KRS: 0000017753 Forma własności: 111 – własność skarbu państwa

RAPORT INTERNET 2K10

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6010z – nadawanie programów radiofonicznych Województwo: mazowieckie Adres: Al. Niepodległości 77/85 Poczta: 00-977 Warszawa Adres strony WWW: polskieradio.pl E-mail: reklama_online@polskieradio.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Hasiński, Prezes Zarządu Wojciech Poczachowski, Członek Zarządu Władysław Bogdanowski, Członek Zarządu Dariusz Sienkiewicz, Członek Zarządu Paweł Majcher, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Poszkole.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 701-00-85-243 Numer REGON: 141-066-461 Numer KRS: 0000287587 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Poczta: 04-175 Warszawa Adres strony WWW: poszkole.pl Kadra zarządzająca: Marcin Pery, Prezes Zarządu Daniel Walendziak, Członek Zarządu Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu

Pracanowo Dawid Janiak Rok powstania: 2007 Numer NIP: 599-29-13-260 Numer REGON: 080-187-677 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: lubuskie Adres: ul. Plac Jana Pawła II 32 Lok.11 Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres strony WWW: pracanowo.pl E-mail: kontakt@pracanowo.pl

Press sp. z o.o. sp. k. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 779-17-44-917 Numer REGON: 630-944-696 Numer KRS: 0000316953 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Partner merytoryczny

Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Trybunalska 57 Poczta: 60-325 Poznań Adres strony WWW: press.pl E-mail: press@press.pl Kadra zarządzająca: Press sp. z o.o.,

Presspublica sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 522-01-03-673 Numer REGON: 002-050-380 Numer KRS: 0000134482 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: rp.pl, zw.com.pl E-mail: listy@rp.pl Kadra zarządzająca: Truls Velgaard, Prezes Janusz Reiter, Wiceprezes Zarządu Artur Sierant, Wiceprezes Zarządu Paweł Bień, Wiceprezes Zarządu

Produkcja-Handel-Usługi Pol-Wat Sebastian Szostak Rok powstania: 2008 Numer NIP: 687-13-39-153 Numer REGON: 180-339-517 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4781z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Województwo: podkarpackie Adres: ul. Rymanowska 4 Poczta: 38-500 Sanok Adres strony WWW: okazje-cenowe.pl E-mail: admin@okazje-cenowe.pl

Profeo sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 527-25-41-511 Numer REGON: 140-980-270 Numer KRS: 0000282554 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

33

Serwisy tematyczne

Województwo: mazowieckie Adres: ul. Prosta 51 Poczta: 00-838 Warszawa Adres strony WWW: profeo.pl E-mail: info@profeo.pl Kadra zarządzająca: Marcin Zabielski, Prezes Zarządu Krzysztof Helak, Członek Zarządu

Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Grabiszyńska 151 Poczta: 53-439 Wrocław Adres strony WWW: programs.pl E-mail: tomasz.misiewicz@programs.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Misiewicz, Prezes Zarządu Andrzej Hajduk, Wiceprezes Zarządu

Profit System sp. z o.o.

Proweb Media Ariel Żentała

Rok powstania: 2000 Numer NIP: 522-25-50-821 Numer REGON: 016-299-073 Numer KRS: 0000183748 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Brązownicza 16 Poczta: 01-929 Warszawa Adres strony WWW: franchising.pl E-mail: redakcja@franchising.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Słodkowski, Prezes Zarządu Michał Wiśniewski, Członek Zarządu Anna Smolińska, Członek Zarządu

Rok powstania: 2009 Numer NIP: 499-05-72-682 Numer REGON: 320-636-405 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Zwycięstwa 40 Lok.89 Poczta: 75-037 Koszalin Adres strony WWW: groszuj.pl E-mail: kontakt@mediapressepolska.com.pl

Profus Management Marek Profus Rok powstania: 1990 Numer NIP: 527-00-00-107 Numer REGON: 008-483-506 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4669z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stawki 2 Poczta: 00-193 Warszawa Adres strony WWW: pilkanozna.pl E-mail: naczelny@pilkanozna.pl

Programs.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer REGON: 021-076-395 Numer KRS: 0000339126 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Lech Gryko, Prezes Zarządu Anita Frank, Wiceprezes Zarządu Agnieszka Masiewicz, Członek Zarządu Jarosław Żukowski, Członek Zarządu

Qtarget Przemysław Dziemieszkiewicz Rok powstania: 2009 Numer NIP: 899-10-16-583 Numer REGON: 020-905-458 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Strońska 22 Lok.4C Poczta: 50-540 Wrocław Adres strony WWW: oferteo.pl E-mail: kontakt@oferteo.pl

Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 634-26-87-888 Numer REGON: 240-946-381 Numer KRS: 0000315695 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: śląskie Adres: ul. Jana Matejki 3 Poczta: 40-077 Katowice Adres strony WWW: ptwp.pl E-mail: internet@wnp.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu

Rok powstania: 1993 Numer NIP: 677-00-72-027 Numer REGON: 350-637-551 Numer KRS: 0000125197 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6010z – nadawanie programów radiofonicznych Województwo: małopolskie Adres: Al. Jerzego Waszyngtona 1 Poczta: 30-204 Kraków Adres strony WWW: rmf24.pl E-mail: fakty@rmf.fm Kadra zarządzająca: Tadeusz Sołtys, Prezes Zarządu Kazimierz Gródek, Wiceprezes Zarządu Ewa Miszczak-Dziurdzik, Wiceprezes Zarządu

Publikator sp. z o.o.

Reflect Szymon Frieske

PTWP-Online sp. z o.o.

Rok powstania: 1992 Numer NIP: 542-02-10-391 Numer REGON: 050-511-820 Numer KRS: 0000084741 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Województwo: podlaskie Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 38 Poczta: 15-113 Białystok Adres strony WWW: dobrzemieszkaj.pl E-mail: dobrzemieszkaj@publikator.com.pl Kadra zarządzająca: Partner merytoryczny

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 972-10-87-042 Numer REGON: 300-258-769 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Błażeja 50A Poczta: 61-608 Poznań Adres strony WWW: topdj.pl E-mail: kontakt@topdj.pl

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

34

Serwisy tematyczne

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1993 Numer NIP: 727-00-19-183 Numer REGON: 470-755-007 Numer KRS: 0000048967 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 4775z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: łódzkie Adres: ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109 Poczta: 91-222 Łódź Adres strony WWW: rossnet.pl E-mail: redakcja@rossnet.pl Kadra zarządzająca: Marek Maruszak, Prezes Marcin Grabara, Członek Zarządu

Sąsiedzi sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 527-25-85-448 Numer REGON: 141-567-878 Numer KRS: 0000314343 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Żytnia 16 Lok.14 Poczta: 01-014 Warszawa Adres strony WWW: ebobas.pl E-mail: info@ebobas.pl Kadra zarządzająca: Robert Pachocki, Prezes Zarządu

Serveradmin.pl s.c. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 813-35-28-632 Numer REGON: 180-279-264 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: podkarpackie Adres: ul. Staroniwska 73 Poczta: 35-101 Rzeszów Adres strony WWW: linuxpl.com E-mail: admin@linuxpl.com

Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber Rok powstania: 1995 Numer NIP: 951-18-75-187 Numer REGON: 010-955-530 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 9609z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Słonki 24 Poczta: 02-814 Warszawa Adres strony WWW: mydwoje.pl E-mail: biuro@mydwoje.pl

Serwisy i usługi internetowe

Serwis Informacyjny E-Biznes.pl Sylwester Kozak Rok powstania: 2001 Numer NIP: 586-16-04-245 Numer REGON: 192-496-644 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Korzenna 12 C Lok.7 Poczta: 81-587 Gdynia Adres strony WWW: e-biznes.pl E-mail: redakcja@e-biznes.pl

Serwis Ogłoszeń Internetowych „Tooba.pl” Bykowski Mikołaj Jerzy Rok powstania: 2007 Numer NIP: 953-18-80-300 Numer REGON: 340-283-109 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Galla Anonima 9 Lok.3 Poczta: 85-790 Bydgoszcz Adres strony WWW: tooba.pl E-mail: biuro@tooba.pl

Sobotnianoc.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 852-25-53-104

RAPORT INTERNET 2K10

Partner merytoryczny

Numer REGON: 320-642-311 Numer KRS: 0000335007 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Brzozowa 1 Poczta: 71-015 Szczecin Adres strony WWW: sobotnianoc.pl E-mail: info@sobotnianoc.pl Kadra zarządzająca: Piotr Jaworski, Prezes Zarządu Paweł Jaworski, Członek Zarządu Tomasz Chomyszyn, Członek Zarządu

Spectron Net Mateusz Browiński Rok powstania: 2008 Numer NIP: 559-19-52-194 Numer REGON: 340-494-680 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 40 Poczta: 86-105 Świecie Adres strony WWW: klubowa.pl E-mail: info@klubowa.pl

Stopklatka SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 851-26-64-658 Numer REGON: 811-994-790 Numer KRS: 0000184177 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Tkacka 19-22 Poczta: 70-556 Szczecin Adres strony WWW: stopklatka.pl E-mail: biuro@stopklatka.pl

Styl.media sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 525-24-41-611 Numer REGON: 141-587-480 Numer KRS: 0000314266 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

35

Serwisy tematyczne

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Smolna 10 Lok.15 Poczta: 00-375 Warszawa Adres strony WWW: styl.fm E-mail: biuro@styl.fm Kadra zarządzająca: Piotr Wąsowski, Członek Zarządu Piotr Bocheńczak, Członek Zarządu

Województwo: śląskie Adres: ul. Młyńska 13 A Poczta: 43-100 Tychy Adres strony WWW: podatki.biz E-mail: podatki@podatki.biz Kadra zarządzająca: Romuald Gabrysz, Prezes Zarządu Wojciech Bigo, Wiceprezes Zarządu

Świat Zdrowia SA

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 526-26-95-000 Numer REGON: 015-454-666 Numer KRS: 0000156844 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5920z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Województwo: mazowieckie Adres: Al. Jana Pawła II 15 Poczta: 00-124 Warszawa Adres strony WWW: juup.com E-mail: kontakt@juup.com Kadra zarządzająca: Sławomir Szymański, Prezes Zarządu

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 956-21-87-830 Numer REGON: 340-253-456 Numer KRS: 0000269265 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 4618z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: Szosa Bydgoska 52 Poczta: 87-100 Toruń Adres strony WWW: swiat-zdrowia.pl E-mail: marketing@swiat-zdrowia.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Rosicki, Prezes Zarządu Marcin Piechocki, Członek Zarządu Krzysztof Bukowski, Członek Zarządu Julietta Piątkowska, Członek Zarządu

Tax-Pol Chajęcki Krzysztof Rok powstania: 2001 Numer NIP: 899-10-50-746 Numer REGON: 932-647-929 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8211z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Województwo: dolnośląskie Adres: Al. Armii Krajowej 14 a Lok.2 Poczta: 50-541 Wrocław Adres strony WWW: tax-pol.pl E-mail: marketing@tax-pol.pl

Taxnet sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 646-25-04-471 Numer REGON: 277-463-136 Numer KRS: 0000197413 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

RAPORT INTERNET 2K10

Telecom Media sp. z o.o.

Serwisy i usługi internetowe

Telepolis.pl M. Kozłowski & W. Tomaszewski s.c. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 583-28-60-968 Numer REGON: 193-049-500 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6391z – działalność agencji informacyjnych Województwo: pomorskie Adres: ul. Witolda Grabowskiego 15 Lok.9 Poczta: 80-809 Gdańsk Adres strony WWW: telepolis.pl

Telewizja Polska SA Rok powstania: 1994 Numer NIP: 521-04-12-987 Numer REGON: 010-418-973 Numer KRS: 0000100679 Forma własności: 111 – własność skarbu państwa Przeważająca działalność (PKD 2007): 6020z – nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Pawła Woronicza 17 Poczta: 00-999 Warszawa Adres strony WWW: tvp.pl Partner merytoryczny

E-mail: info@tvp.pl Kadra zarządzająca: Romuald Orzeł, Prezes Zarządu Przemysław Tejkowski, Członek Zarządu Paweł Paluch, Członek Zarządu Włodzimierz Ławniczak, Członek Zarządu

Termoclima Dagmara Machnicka-Walczak Rok powstania: 2006 Numer NIP: 947-11-30-801 Numer REGON: 471-161-652 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: łódzkie Adres: ul. Morgowa 4 Poczta: 90-950 Łódź Adres strony WWW: ogrzewnictwo.pl E-mail: redakcja@ogrzewnictwo.pl

Tomdim Tomasz Kurlenko Rok powstania: 2005 Numer NIP: 574-19-61-468 Numer REGON: 240-209-694 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4782z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Województwo: śląskie Adres: ul. Ks. Muznerowskiego 60 Poczta: 42-160 Krzepice Adres strony WWW: nowafryzura.pl E-mail: kontakt@tomdim.pl

Totalmoney.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 108-00-03-997 Numer REGON: 141-219-640 Numer KRS: 0000294753 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bukowińska 22 Lok.9 Kl.d Poczta: 02-703 Warszawa Adres strony WWW: totalmoney.pl E-mail: biuro@totalmoney.pl Kadra zarządzająca: Marcin Klukowski, Członek Zarządu Dominik Tzimas, Członek Zarządu

Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

36

Serwisy tematyczne

Tro Media sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer REGON: 021-081-309 Numer KRS: 0000338580 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Szewska 8 Poczta: 50-122 Wrocław Telefon: +48 71 788 67 42 Faks: +48 71 788 67 42 Adres strony WWW: tro.pl E-mail: biuro@tro.pl Kadra zarządzająca: Marcin Misztal, Prezes Zarządu, marcin.misztal@tro.pl Andrzej Hajduk, Dyrektor Marketingu i Reklamy, andrzej.hajduk@tro.pl Krzysztof Hoffmann, Dyrektor Techniczny, krzystzof.hoffmann@tro.pl Opis działalności firmy: Tro Media sp. z o.o. to młoda, dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży internetowej. Zajmuje się działalnością portali internetowych m.in. Ajo.pl, Gram24.pl, Programs.pl, Oc-forum. org i wielu innych. Tro Media specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze kampanii reklamowych w mediach elektronicznych. Oferta/zakres usług: Tro Media sp. z o.o. oferuje zamieszczenie efektywnej reklamy na potencjale swoich portali internetowych. Jednocześnie oferuje kompleksową obsługę w zarządzaniu powierzchnią reklamową zewnętrznych serwisów internetowych zwiększając przychody z tytułu sprzedaży miejsca na cele reklamowe swoich partnerów. Najważniejsi klienci w 2009 r.: internetowy Dom Mediowy NET SA, Bauer Weltbild Media sp. z o.o., Novem sp. z o.o. Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Obsługa techniczna kampanii

Trojmiasto.pl sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1998 Numer NIP: 583-30-12-490 Numer REGON: 220-563-678 Numer KRS: 0000300002 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Wały Piastowskie 1 Poczta: 80-855 Gdańsk Telefon: +48 58 321 95 00 Faks: +48 58 321 95 13 Adres strony WWW: trojmiasto.pl E-mail: info@trojmiasto.pl Kadra zarządzająca: Michał Kaczorowski, Prezes Zarządu, m.kaczorowski@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 00 Agnieszka Bomba, Wiceprezes Zarządu, a.bomba@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 00 Marta Apanowicz, Kierownik Działu Sprzedaży, m.apanowicz@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 11 Tomasz Rybczyński, Kierownik Działu IT, t.rybczynski@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 16 Michał Stąporek, Kierownik Działu Newsów, m.staporek@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 18 Magdalena Brocka, Główna Księgowa, m.brocka@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 43 Katarzyna Balcer, Content Manager, k.balcer@trojmiasto.pl, +48 58 321 95 48 Opis działalności firmy: Trojmiasto. pl to jedno z najważniejszych mediów w Trójmieście. Na stronach portalu prezentowane są aktualne informacje, wydarzenia sportowe, kulturalne i rozrywkowe z życia Trójmiasta. Ważnym elementem portalu jest katalog trójmiejskich firm. Liczba odwiedzających portal stale rośnie, obecnie codziennie Trojmiasto.pl odwiedza ponad 140 tys. osób. Oferta/zakres usług: Portal Trojmiasto. pl pełni przede wszystkim funkcję informacyjną dla mieszkańców Trójmiasta. To z jego stron, mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą czerpać wiadomości na każdy interesujący ich temat od życia politycznego tych trzech miast poprzez informacje biznesowe, motoryzacyjne aż po wiadomości z życia rozrywkowego czy kulturalnego. To doskonałe miejsce na wypromowanie firm z możliwością precyzyjnego dobrania miejsca reklamy tak, by trafiła ona do zainteresowanej grupy osób. Zmiany w ofercie w 2009 r.: W ramach portalu powstają nowe serwisy: Serwis Praca, Serwis Biznes oraz Serwis Omijamy korki w Trójmieście. W związku z tym powstają nowe miejsca umożliwiające kontrahentom portalu zaistnienia na jego stronach. W tym samym roku o nowe funkcjonalności zostaje wzbogacony Serwis Dziecko, a Serwis Ogłoszeniowy utrzymuje nowy layout. Firmy promowane na stronach katalogu firm mogą w ramach współpracy zamieszczać przy swoich prezentacjach – filmy na swój temat.

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki, katalogi

Ubezpieczenia Online.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 895-18-21-918 Numer REGON: 933-023-875 Numer KRS: 0000216153 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6622z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sycowska 44 Poczta: 51-319 Wrocław Adres strony WWW: ubezpieczenie.com.pl E-mail: biuro@ubezpieczenie.com.pl Kadra zarządzająca: Magdalena Vogt-Komorowska, Wiceprezes Zarządu Konrad Piechota, Wiceprezes Zarządu

Valkea Media SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 525-21-77-350 Numer REGON: 016-319-485 Numer KRS: 0000291933 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Elbląska 15 Lok.17 Poczta: 01-747 Warszawa Adres strony WWW: aktivist.pl E-mail: feedback@aktivist.pl Kadra zarządzająca: Esko Kilpinen, Prezes Zarządu

Varia Przemysław Bojczuk Rok powstania: 2006 Numer NIP: 537-22-02-257 Numer REGON: 060-190-809 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: lubelskie Adres: ul. Króla Rogera 4 Lok.10 Poczta: 20-857 Lublin Adres strony WWW: ppd.pl E-mail: info@ppd.pl Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

37

Serwisy tematyczne

Vexigo Filip Kowarski, Przemysław Pamuła s.c. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 954-26-48-699 Numer REGON: 241-011-907 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: śląskie Adres: ul. Zakopiańska 1 Poczta: 40-219 Katowice Adres strony WWW: glitery.pl E-mail: kontakt@glitery.pl

Via Medica sp. z o.o. sp. k. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 583-26-97-244 Numer REGON: 192-095-402 Numer KRS: 0000289051 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: pomorskie Adres: ul. Świętokrzyska 73 Poczta: 80-180 Gdańsk Adres strony WWW: viamedica.pl E-mail: marketing@viamedica.pl

Web Fusion Technology Piotr Klimczak Rok powstania: 2006 Numer NIP: 583-27-46-037 Numer REGON: 220-288-812 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Reduta Dzik 3 Lok.2 Poczta: 80-741 Gdańsk Adres strony WWW: zgapa.pl E-mail: poczta_admin@zgapa.pl

Web-Net Artur Ślesik Rok powstania: 2009 Numer NIP: 536-15-88-968 Numer REGON: 141-873-470 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Leśna 4 Lok.94 Poczta: 05-120 Legionowo Adres strony WWW: informacja-lokalna.pl E-mail: kontakt@informacja-lokalna.pl

Serwisy i usługi internetowe

Winfor sp. z o.o.

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 852-23-54-988 Numer REGON: 812-452-297 Numer KRS: 0000097385 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: Al. Wojska Polskiego 184 Poczta: 71-256 Szczecin Adres strony WWW: prawojazdy.com.pl E-mail: poczta@winfor.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Giżycki, Członek Zarządu Rafał Matuszak, Członek Zarządu

Wirtualnemedia.pl Marcin Szumichora Rok powstania: 2004 Numer NIP: 583-25-90-150 Numer REGON: 193-055-267 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Stolema 41 Lok.10 Poczta: 80-175 Gdańsk Adres strony WWW: wirtualnemedia.pl E-mail: redakcja@wirtualnemedia.pl

Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1992 Numer NIP: 583-00-18-931 Numer REGON: 190-610-277 Numer KRS: 0000105464 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Partner merytoryczny

Województwo: mazowieckie Adres: ul. Płocka 5 A Poczta: 01-231 Warszawa Adres strony WWW: wolterskluwer.pl, lex.pl, abc.com.pl Kadra zarządzająca: Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Małgorzata Tłuchowska, Członek Zarządu Grzegorz Giza, Członek Zarządu Damian Zajkowski, Członek Zarządu

WS Entertainment Szydłowski Wojciech Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2004 Numer NIP: 882-16-42-749 Numer REGON: 891-558-574 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Fryderyka Chopina 7 Poczta: 58-200 Dzierżoniów Telefon: +48 506 480 342 Adres strony WWW: kinomaniak.pl E-mail: admin@kinomaniak.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Szydłowski, Właściciel, Dyrektor Generalny, admin@kinomaniak.pl, +48 506 480 342 Opis działalności firmy: Firma prowadzi portal internetowy o tematyce filmowej Kinomaniak.pl. Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych

Wspólny Rynek Medyczny sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 676-22-49-333 Numer REGON: 356-754-039 Numer KRS: 0000174593 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6391z – działalność agencji informacyjnych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wenedów 9 Lok.1 Poczta: 61-614 Poznań Telefon: +48 512 270 464 Adres strony WWW: rynekmedyczny.pl E-mail: m.grzelka@rynekmedyczny.pl Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe

38

Serwisy tematyczne

Kadra zarządzająca: Tomasz Mechliński, Prezes Zarządu Monika Grzelka, Dział Marketingu i Administracji, m.grzelka@rynekmedyczny.pl, +48 512 270 464 Opis działalności firmy: Kompletna internetowa baza placówek opieki zdrowotnej Oferta/zakres usług: Reklama, marketing Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Serwisy i usługi internetowe > Wyszukiwarki, katalogi Marketing i reklama internetowa

Wwb Witkowski, Bober s.c. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 813-34-77-389 Numer REGON: 180-167-884 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: podkarpackie Adres: ul. Graniczna 5 Lok.2 Poczta: 35-326 Rzeszów Adres strony WWW: tipy.pl E-mail: bok@tipy.pl

Wydawnictwo C.H.BECK sp. z o.o. Rok powstania: 1993 Numer NIP: 522-01-05-028 Numer REGON: 010-178-701 Numer KRS: 0000155734 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bonifraterska 17 Poczta: 00-203 Warszawa Adres strony WWW: beck.pl Kadra zarządzająca: Hans Beck, Członek Zarządu

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-Not sp. z o.o. Rok powstania: 1990 Numer NIP: 524-03-03-501 Numer REGON: 001-408-973 Numer KRS: 0000069968

RAPORT INTERNET 2K10

Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ratuszowa 11 Poczta: 00-950 Warszawa Adres strony WWW: sigma-not.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Kusyk, Prezes Elżbieta Bokus, Wiceprezes

Serwisy i usługi internetowe

Wydawnictwo Forum sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 781-15-51-223 Numer REGON: 631-046-924 Numer KRS: 0000037307 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Polska 13 Poczta: 60-595 Poznań Adres strony WWW: literka.pl E-mail: redakcja@literka.pl Kadra zarządzająca: Izabela Adamczyk, Członek Zarządu Michał Skuba, Członek Zarządu

Wydawnictwo Naukowe Pwn SA Rok powstania: 1997 Numer NIP: 526-01-52-235 Numer REGON: 012-822-460 Numer KRS: 0000067444 Forma własności: 236 – własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 18 Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: ibuk.pl E-mail: ibuk@pwn.pl Kadra zarządzająca: Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu Andrzej Nadolski, Członek

Numer KRS: 0000098723 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: śląskie Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 26 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Adres strony WWW: pascal.pl E-mail: ptc@pascal.pl Kadra zarządzająca: Marek Stefaniak, Prezes Zarządu Sławomir Brudny, Członek Zarządu

Wydawnictwo Podatkowe „Gofin” sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 599-26-85-818 Numer REGON: 211-070-371 Numer KRS: 0000052107 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 5814z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Województwo: lubuskie Adres: ul. Owocowa 8 Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres strony WWW: gofin.pl E-mail: marketing@gofin.pl Kadra zarządzająca: Czesław Sławski, Prezes Małgorzata Kłos, Wiceprezes Izabela Bucholc, Wiceprezes Zarządu

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 526-19-92-256 Numer REGON: 012-725-225 Numer KRS: 0000098264 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: mazowieckie Adres: ul. Łotewska 9A Poczta: 03-918 Warszawa Adres strony WWW: wip.pl Kadra zarządzająca: Filip Nowicki, Prezes Zarządu

Wydawnictwo Pascal sp. z o.o. Xenium Kędzior Leszek Rok powstania: 1999 Numer NIP: 521-29-68-973 Numer REGON: 014-853-973 Partner merytoryczny

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 898-10-36-880 Numer REGON: 932-784-141 Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Serwisy tematyczne

39

Serwisy wideo, telewizja internetowa

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Aleksandra Świętochowskiego 11 A Poczta: 51-606 Wrocław Adres strony WWW: dobreprogramy.pl E-mail: xenium@xenium.pl

YOYO sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 937-23-82-818 Numer REGON: 072-854-074 Numer KRS: 0000155757 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: śląskie Adres: ul. 3 Maja 25 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Adres strony WWW: oceniacz.pl E-mail: biuro@oceniacz.pl Kadra zarządzająca: Marcin Olczykowski, Prezes Zarządu Wojciech Drewniak, Wiceprezes Zarządu

Serwisy wideo, telewizja internetowa Iplex sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 525-15-69-786 Numer REGON: 012-314-858 Numer KRS: 0000116293 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5913z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Województwo: mazowieckie Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 Poczta: 04-028 Warszawa Adres strony WWW: iplex.pl E-mail: inne@iplex.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Skrzypek, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

PRV.PL sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 739-34-70-739 Numer REGON: 519-650-437 Numer KRS: 0000223105 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Młynarska 42 Poczta: 01-171 Warszawa Telefon: +48 22 257 44 09 Faks: +48 22 257 44 09 Adres strony WWW: grupa-pino.pl E-mail: kontakt@grupa-pino.pl Kadra zarządzająca: Michał Sadowski, Dyrektor Generalny, michal.sadowski@team.pino.pl, +48 605 394 355 Piotr Wierzejewski, Dyrektor ds. Rozwoju, piotr.wierzejewski@team.pino.pl, +48 600 248 771 Mateusz Górecki, Dyrektor Zarządzający ds. Projektów Innowacyjnych, mateusz.gorecki@team.pino.pl, +48 600 244 288 Karol Wnukiewicz, Dyrektor ds. Technicznych, karol.wnukiewicz@team.pino.pl, +48 601 248 771 Opis działalności firmy: Grupa serwisów i narzędzi zintegrowana pod wspólnym sztandarem. Rozwijamy projekty, dzięki którym nasi użytkownicy będą mogli pokazać się nie tylko w internecie, ale też wykazać się swoją aktywnością. W skład Grupy Pino wchodzi obecnie 16 serwisów (m.in.: Prv.pl, Patrz.pl, iThink.pl, Osobie.pl, Xoxo.pl, Slajdzik.pl, Shmooze.pl). Oferta/zakres usług: W celu efektywnego dotarcia z przekazem reklamowym, Grupa Pino dysponuje szerokim wachlarzem form reklamowych, z których najważniejsze to: reklama wideo, newslettery/mailingi, pozycjonowanie filmów sponsorowanych, emisja reklam w formacie OnStream (www.onstream.pl), profile sponsorowane, reklama w telewizji interaktywnej PinoTV. Wskazane powyżej formy reklamowe dostępne są na serwisach wchodzących w skład grupy Pino. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wdrożenie nowego formatu reklamowego – OnStream (www.onstream.pl). Jest to reklama emitowana w najbliższym otoczeniu streamu video lub audio. Tego typu reklamę cechuje przede wszystkim duża postrzegalność kreacji. Uwaga

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

użytkownika, który trafia na serwis z materiałami video/audio jest skupiona na odtwarzaczu. Dlatego reklama emitowana nad streamem jest tak dobrze rozpoznawalna. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Simplus, Home.pl, Euro RTV AGD, Play, SKOK, Movenpick, Nazwa.pl, Nokia, IQ Sport, Deutsche Bank, Orange, Samsung, Dialog, IKEA, BZ WBK, Pepsi, Zipp Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Gry online Serwisy i usługi internetowe > Hosting plików Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

Redefine sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 701-00-87-331 Numer REGON: 141-066-449 Numer KRS: 0000287684 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Lok.1 Poczta: 04-175 Warszawa Telefon: +48 22 611 71 00 Faks: +48 22 611 71 01 Adres strony WWW: redefine.pl E-mail: kontakt@redefine.pl Kadra zarządzająca: Marcin Pery, Prezes Zarządu Grzegorz Janczura, Dyrektor Operacyjny, grzegorz.janczura@redefine.pl Tomasz Bluszko, Dyrektor Pionu IT, tomasz.bluszko@redefine.pl Jarosław Rawicki, Pełnomocnik Zarządu ds. Pozyskiwania Treści, jaroslaw.rawicki@redefine.pl Ewelina Tomasik, Kierownik Redakcji, ewelina.tomasik@redefine.pl Teresa Wierzbowska, Kierownik Działu Marketingu i Pr, teresa.wierzbowska@redefine.pl Rafał Karczewski, Dyrektor Sprzedaży ds. Internetu, rafal.karczewski@redefine.pl Opis działalności firmy: Redefine to spółka założona przez właścicieli Telewizji POLSAT S.A w celu wprowadzenia formatów telewizyjnych do internetu. Odpowiada za całość działań internetowych grupy Polsat, realizuje także projekty niezależne. Oferta/zakres usług: Telewizja internetowa ipla, platforma reklamowa Netshare, produkcja i promocja gier Nobagames, rozwój serwisów internetowych: Poszkole.pl, Frazpc.pl, Gery.pl, Osemka.pl, Gamerstation. Partner wydania


Serwisy i usługi internetowe Serwisy wideo, telewizja internetowa

40

Wyszukiwarki, katalogi

pl, Twojapogoda.pl, Twitt.pl Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy wideo, telewizja internetowa Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe

Spryciarze.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 929-18-02-506 Numer REGON: 080-277-788 Numer KRS: 0000313716 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubuskie Adres: ul. Różana 2 Poczta: 65-778 Zielona Góra Adres strony WWW: spryciarze.pl E-mail: kontakt@spryciarze.pl Kadra zarządzająca: Marcin Radziwoń, Prezes Zarządu Artur Olszewski, Wiceprezes Zarządu

TVS sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 634-26-17-215 Numer REGON: 240-448-097 Numer KRS: 0000261574 Forma własności: 214 – własność krajowych

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6020z – nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Województwo: śląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 12 Poczta: 40-126 Katowice Adres strony WWW: tvs.pl E-mail: sekretariat@tvs.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Hołda, Prezes Zarządu Beata Hołda, Wiceprezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Wyszukiwarki, katalogi Como-IT Zawiślak Jacek Ernest Rok powstania: 2005 Numer NIP: 922-17-32-634 Numer REGON: 060-067-718 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: lubelskie Adres: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 Lok.39 Poczta: 22-400 Zamość Adres strony WWW: busy.info.pl E-mail: info@busy.info.pl

Eller Service s.c. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 584-26-58-731 Numer REGON: 220-665-002 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Chłopska 72 Poczta: 80-350 Gdańsk Adres strony WWW: pobieraczek.pl E-mail: bok@pobieraczek.pl

Integrum Partners Radosław Giz Rok powstania: 2005 Numer NIP: 922-23-31-825 Numer REGON: 060-077-036 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: lubelskie Adres: ul. Kasztanowa 12 Poczta: 22-400 Zamość Adres strony WWW: iprezenty.pl E-mail: biuro@iprezenty.pl 

Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR 7.5.b Communications Michał Bialik, Michał Mietliński s.c. Rok powstania: 2010 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2010 Numer REGON: 142-305-382 Forma własności: 214 - własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007):

RAPORT INTERNET 2K10

6311z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Sonaty 6 lok. 501 Poczta: 02-744 Warszawa Telefon: +48 663 224 587 Adres strony WWW: 75b.pl E-mail: biuro@75b.pl Kadra zarządzająca: Michał Bialik, Właściciel, michal.bialik@75b.pl Michał Mietliński, Właściciel, michal.mietlinski@75b.pl, +48 663 224 587 Opis działalności firmy: Marketing i e-marketing, optymalizacja kampanii reklamowych, budowa, udoskonalanie i prowadzenie stron www – w tym Partner merytoryczny

pozycjonowanie. Usługi Public Relations, copywriting i działania brandingowe.

180Heartbeats Gaworski, Sadowski, Berezowski sp.j. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 701-00-79-202 Numer REGON: 141-065-680 Numer KRS: 0000285742 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Okrężna 99A Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Poczta: 02-933 Warszawa Telefon: +48 22 550 80 00 Faks: +48 22 550 80 01 Adres strony WWW: 180hb.com E-mail: kontakt@180hb.com Kadra zarządzająca: Marcin Gaworski, Managing Director & Partner, marcin@180hb.com, +48 603 939 741 Mikołaj Sadowski, Creative Director & Partner, mikojalj@180hb.com, +48 507 096 716 Grzegorz Berezowski, Strategy Director & Partner, grzegorz@180hb.com, +48 603 502 156 Opis działalności firmy: Odkrywamy, tworzymy i stosujemy narzędzia komunikacji cyfrowej. Eksperymentujemy i wykorzystujemy w kreatywny sposób innowacyjne technologie oraz nowoczesne kanały marketingu interaktywnego. Jednak zawsze najważniejsza jest idea, którą realizujemy z najwyższą starannością po to by ekscytowała i była zapamiętana. Agencja interaktywna roku 2009 (Media&Marketing, Impactor, Smile Check). Ponad 40 nagród i wyróżnień zdobytych na festiwalach reklamowych w kraju i za granicą. Oferta/zakres usług: Reklama, tworzenie serwisów internetowych, prezentacji multimedialnych i gier, działania promocyjne w mediach społecznościowych Najważniejsi klienci w 2009 r.: Allegro, ARBOmedia, ASUS, CIN CIN, ING Bank, Samsung, Nokia, n (nFilmHD), Microsoft, Netia, Opel, Pepsi, SAP

2Exist Michał Świtoń Rok powstania: 2005 Numer NIP: 627-25-37-125 Numer REGON: 240-247-022 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Odrowążów 1 Lok.8 Poczta: 41-506 Chorzów Adres strony WWW: 2exist.pl E-mail: biuro@2exist.pl

3 Mediaonline Robert Piekarski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 851-25-88-696 Numer REGON: 320-102-968 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

41

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Przeważająca działalność (PKD 2007): 5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Heleny 4 Lok.5 Poczta: 71-557 Szczecin Adres strony WWW: 3 mediaonline.pl E-mail: info@3 mediaonline.pl

Województwo: pomorskie Adres: ul. Przemysłowa 11 a Lok.34 Poczta: 84-200 Wejherowo Adres strony WWW: 7lab.pl E-mail: biuro@7lab.pl

4Kroki Agencja Internetowa, Serwisy i usługi internetowe Przemysław Chudkiewicz

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 525-24-06-543 Numer REGON: 141-112-758 Numer KRS: 0000289946 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 44 Poczta: 00-024 Warszawa Adres strony WWW: a.net.pl E-mail: bok@a.net.pl Kadra zarządzająca: Maksymilian Wrzesiński, Prezes Zarządu Spółki Marcin Żyliński, Członek Zarządu Spółki Michał Żyliński, Członek Zarządu Spółki

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 522-26-40-174 Numer REGON: 015-501-041 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Powstańców Śląskich 26A Poczta: 01-381 Warszawa Adres strony WWW: 4k.pl E-mail: recepcja@4k.pl

4Studio sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 739-35-42-462 Numer REGON: 280-103-059 Numer KRS: 0000263371 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 B Lok.211 Poczta: 10-455 Olsztyn Adres strony WWW: 4studio.net E-mail: biuro@4studio.net Kadra zarządzająca: Wojciech Szcześniak, Prezes Zarządu Mariusz Kotecki, Członek Zarządu

7 Lab Sebastian Richert Rok powstania: 2008 Numer NIP: 587-15-90-214 Numer REGON: 220-588-023 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Partner merytoryczny

A.net.pl sp. z o.o.

A.t.o.m. Tomasz Gołacki Rok powstania: 2002 Numer NIP: 982-02-22-075 Numer REGON: 473-057-427 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: łódzkie Adres: ul. Emilii Sczanieckiej 7 Lok.18 Poczta: 93-342 Łódź Adres strony WWW: atom.lodz.pl E-mail: atom@atom.lodz.pl

Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 957-08-71-618 Numer REGON: 192-988-608 Numer KRS: 0000167363 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Morenowe Wzgórze 4 Lok.17 Poczta: 80-283 Gdańsk Adres strony WWW: abacus.pl E-mail: info@abacus.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Kadra zarządzająca: Paweł Więcko, Wspólnik Magdalena Więcko, Wspólnik

ACR SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 527-23-42-036 Numer REGON: 016-617-969 Numer KRS: 0000065596 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Puławska 182 Poczta: 02-670 Warszawa Adres strony WWW: acr.pl E-mail: info@acr.pl Kadra zarządzająca: Jolanta Zaczek-Sakouhi, Prezes Zarządu

Active Pharma sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 536-18-10-065 Numer REGON: 140-831-250 Numer KRS: 0000274321 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Strużańska 7A Poczta: 05-119 Legionowo Adres strony WWW: activepharma.pl E-mail: biuro@activepharma.pl Kadra zarządzająca: Przemysław Felicki, Prezes Zarządu Radosław Marter, Wiceprezes Zarządu

Activeweb sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 954-23-95-301 Numer REGON: 277-715-454 Numer KRS: 0000115227 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ksawerego Bronikowskiego 3 Lok.2 Poczta: 02-796 Warszawa Adres strony WWW: activeweb.pl E-mail: biuro@activeweb.pl

RAPORT INTERNET 2K10

42

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Kadra zarządzająca: Radosław Gnot, Prezes Zarządu

Activisio Michał Kołodziejczak Rok powstania: 2007 Numer NIP: 925-19-92-647 Numer REGON: 080-224-020 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: lubuskie Adres: ul. Lubuska 4 Poczta: 67-106 Otyń Adres strony WWW: activisio.pl E-mail: biuro@activisio.pl

Serwisy i usługi internetowe

AdInnovation sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 525-24-49-825 Numer REGON: 141-762-829 Numer KRS: 0000324762 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Tamka 16 Lok.u5 Poczta: 00-349 Warszawa Adres strony WWW: adinnovation.pl E-mail: kontakt@adinnovation.pl Kadra zarządzająca: Artur Muszkiet, Prezes Zarządu Paweł Orłowski, Członek Zarządu

Adm-Media s.c. Adam Stanisław Kolibski Dariusz Pawusiak Rok powstania: 2003 Numer NIP: 712-28-15-103 Numer REGON: 432-670-460 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: lubelskie Adres: ul. Długa 5 Lok.38 Poczta: 20-346 Lublin Adres strony WWW: adm-media.pl E-mail: biuro@adm-media.pl

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Advantage sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 521-34-27-096 Numer REGON: 140-702-920 Numer KRS: 0000267402 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Fasolowa 31 A Poczta: 02-482 Warszawa Adres strony WWW: advantagegroup.pl Kadra zarządzająca: Bartłomiej Kaliś, Prezes Zarządu

Agencja Fresh4U Michał Kamosz Rok powstania: 2007 Numer NIP: 788-18-45-792 Numer REGON: 300-533-075 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1723z – produkcja artykułów piśmiennych Województwo: lubuskie Adres: ul. Władysława Iv 12 Lok.112 Poczta: 65-229 Zielona Góra Adres strony WWW: fresh4u.pl E-mail: agencja@fresh4u.pl

Agencja Interaktywna „Arsit” Mariusz Orczykowski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 732-12-79-587 Numer REGON: 100-357-779 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: łódzkie Adres: ul. Brzozowa 23 Lok.1 Poczta: 95-073 Grotniki Adres strony WWW: arsit.pl E-mail: biuro@arsit.pl

Agencja Interaktywna „Mindscape” Michał Bronka Rok powstania: 2007 Numer NIP: 672-19-75-226 Numer REGON: 320-313-808 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Bronowicka 27 Lok.pok.314 Poczta: 71-012 Szczecin Adres strony WWW: mindscape.pl E-mail: kontakt@mindscape.pl

Agencja Interaktywna „Newcast” Anna Górska Rok powstania: 2002 Numer NIP: 542-27-51-286 Numer REGON: 052-132-089 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: podlaskie Adres: ul. Składowa 12 Poczta: 15-399 Białystok Adres strony WWW: newcast.pl E-mail: newcast@newcast.pl

Agencja Interaktywna Blue Paprica Maciej Pałubicki Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 688-12-40-373 Numer REGON: 180-087-398 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: podkarpackie Adres: Orelec 83 Poczta: 38-623 Uherce Mineralne Telefon: +48 12 633 85 45 Faks: +48 12 633 85 45 Adres strony WWW: bluepaprica.com E-mail: info@bluepaprica.com Kadra zarządzająca: Maciej Pałubicki, Dyrektor Zarządzający, maciej.palubicki@bluepaprica.com, +48 12 633 85 45 Opis działalności firmy: Naszą misją jest dostarczanie dedykowanych rozwiązań na potrzeby e-marketingu w oparciu o trzy filary: technologię, strategię i kreację. Wierzymy, że tylko równomierne połączenie tych elementów gwarantuje sukces w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku jak internet. Pracujemy „z”

RAPORT INTERNET 2K10

43

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

a nie „dla” klientów. Jesteśmy przekonani, że tylko partnerskie zasady, otwartość, a także odwaga bronienia dobrych pomysłów daje szanse na konkretne rezultaty biznesowe dla naszych klientów. Oferta/zakres usług: Zajmujemy się tworzeniem zaawansowanych rozwiązań dla e-biznesu. W naszej ofercie znajdują się produkty oparte o społeczności, systemy sprzedażowe i lojalnościowe, portale korporacyjne. Nie boimy się technologicznych wyzwań. Klientom oferujemy także usługi doradcze związane z e-biznesem. Najważniejsi klienci w 2009 r.: RMF Maxxx, Sigma Corp, Bookland.net, Lexar Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Programy lojalnościowe Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

Serwisy i usługi internetowe

Agencja Interaktywna Digate Kossakowski Łukasz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 879-23-36-204 Numer REGON: 340-257-780 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 Poczta: 87-100 Toruń Adres strony WWW: digate.pl E-mail: digate@digate.pl

Agencja Interaktywna Gekos Tomasz Augustyn Rok powstania: 2008 Numer NIP: 738-18-31-433 Numer REGON: 120-798-960 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Biecka 68 Lok.2 Poczta: 38-300 Gorlice Adres strony WWW: gekos.pl E-mail: gekos@gekos.pl

Mapy i lokalizatory

Agencja Interaktywna Mug s.c. Dariusz Polarczyk Natalia Stefaniak Rok powstania: 2007 Numer NIP: 781-17-99-986 Numer REGON: 300-564-590 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wergiliusza 27 Lok.1 Poczta: 60-461 Poznań Adres strony WWW: mug.pl E-mail: biuro@mug.pl

Agencja Interaktywna Webexperts Marcin Wójtowicz Rok powstania: 2005 Numer NIP: 712-28-52-601 Numer REGON: 060-066-937 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: lubelskie Adres: ul. Sielankowa 12 Lok.9 Poczta: 20-802 Lublin Adres strony WWW: webexperts.pl E-mail: info@webexperts.pl

Agencja Kreatywna 4N Rok powstania: 2004 Numer NIP: 813-18-18-774 Numer REGON: 691-789-251 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: podkarpackie Adres: Strażów 347 Poczta: 36-073 Strażów Adres strony WWW: 4n.pl E-mail: info@4n.pl

Agencja ReklamowoInformatyczna Studio Graficzne Crimson Oak Kosiński Marek Rok powstania: 2003

Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Numer NIP: 645-20-00-266 Numer REGON: 278-069-312 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: śląskie Adres: ul. Młodzieżowa 18 Poczta: 42-600 Tarnowskie Góry Adres strony WWW: oak.com.pl E-mail: biuro@oak.com.pl

Agencja Reklamy Eura7 Łukasz Wołek Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 679-23-46-791 Numer REGON: 357-092-860 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6110z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Województwo: małopolskie Adres: ul. Jakuba Bojki 8 Lok.59 Poczta: 30-611 Kraków Telefon: +48 12 292 33 33 Faks: +48 12 292 39 39 Adres strony WWW: eura7.com E-mail: info@eura7.com Kadra zarządzająca: Łukasz Wołek, Dyrektor Zarządzający, lukasz.wolek@eura7.com, +48 600 004 680 Grzegorz Skuza, Dyrektor Kreatywny, grzegorz.skuza@eura7.com, +48 784 802 220 Edward Skraba, Dyrektor ds. IT, edi@eura7.com, +48 668 166 945 Opis działalności firmy: Eura7 specjalizuje się w szeroko rozumianym marketingu internetowym, skutecznie łącząc kompetencje strategiczne, kreatywne i technologiczne. Projekty agencji opierają się na synergii różnorodnych działań pozwalających maksymalizować ich efektywność, co gwarantuje klientom wysoki stopień zwrotu z ponoszonych inwestycji. Oferta/zakres usług: Eura7 zajmuje się kompleksową obsługą marketingową firm i marek w internecie w zakresie całościowego tworzenia serwisów i portali internetowych, kampaniami reklamowymi online, SEO/SEM, social media marketingiem, e-mail marketingiem oraz usługami w zakresie doradztwa strategicznego.

RAPORT INTERNET 2K10

44

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wzmocnienie kompetencji strategicznych Eura7 i poszerzenie oferty agencji o dodatkowe elementy z tym związane. Rozwój kompetencji w zakresie social media marketingu oraz SEO/SEM. Najważniejsi klienci w 2009 r.: IDC Polonia (marki Verbena i Horalky), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Babiogórski Park Narodowy, Trigranit Development sp. z o.o., Echo Investment SA Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > e-PR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Serwisy i usługi internetowe

Agencja Społem sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 779-22-77-228 Numer REGON: 300-236-868 Numer KRS: 0000249809 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Obrzeżna 5 Poczta: 02-691 Warszawa Adres strony WWW: agencjaspolem.pl E-mail: spolem@agencjaspolem.pl Kadra zarządzająca: Tadeusz Brzozowski, Prezes Zarządu Piotr Jeziorowski, Członek Zarządu

Aida Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 701-00-00-212 Numer REGON: 140-330-536 Numer KRS: 0000247902 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6619z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Suwak 4 Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: aidapolska.pl Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

E-mail: aidapolska@aidapolska.pl Kadra zarządzająca: Justyna Kowalczyk, Prezes Zarządu Dariusz Tabała, Wiceprezes Zarządu

Akadamickie Inkubatory Przedsiębiorczości Rok powstania: 2004 Numer NIP: 524-24-95-143 Numer REGON: 015-690-013 Numer KRS: 0000199402 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 9499z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Piękna 68 Poczta: 00-672 Warszawa Adres strony WWW: altinet.pl E-mail: info@altinet.pl Kadra zarządzająca: Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Mariusz Turski, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Jacek Aleksandrowicz, Wiceprezes

Ampo Pphu s.c. Małgorzata Ostojska, Piotr Ostojski Rok powstania: 2002 Numer NIP: 731-18-23-150 Numer REGON: 472-945-054 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1392z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Województwo: łódzkie Adres: ul. Armii Ludowej 65 Poczta: 98-100 Łask Adres strony WWW: ampo.com.pl E-mail: ampo@ampo.com.pl

Apeiro sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 676-23-89-181 Numer REGON: 120-820-428 Numer KRS: 0000316169 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Jana Sobieskiego 3 Lok.3 Poczta: 31-136 Kraków Adres strony WWW: apeiro.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

E-mail: kontakt@apeiro.pl Kadra zarządzająca: Artur Kacprzak, Prezes

Aptus s.c. Matlak Jerzy, Ryś Piotr, Matula Marek Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 634-23-45-395 Numer REGON: 276-594-362 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 8-10 Poczta: 40-950 Katowice Telefon: +48 32 203 70 02 Faks: +48 32 607 31 88 Adres strony WWW: aptus.pl E-mail: aptus@aptus.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Łachut, Dyrektor Handlowy, g.lachut@aptus.pl, +48 32 607 31 81 Opis działalności firmy: Szeroki zakres naszej oferty obejmuje wykonywanie reklamowych i informacyjnych serwisów WWW, portali internetowych oraz rozbudowanych systemów aplikacyjnych obejmujących rozwiązania z dziedziny e-commerce. Posiadamy własne produkty internetowe obejmujące sklep internetowy oraz system zarządzania treścią (CMS). Oferujemy również rozwiązania z zakresu intranetu obejmujące m.in. system obiegu dokumentów, składowania dokumentów, wewnętrzny portal korporacyjny. Oferta/zakres usług: Tworzenie stron www, tworzenie aplikacji internetowych, sklepy internetowe, systemy CMS, systemy CRM, systemy intranetowe Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agora SA, ComputerLand SA, Telewizja Polska SA, Drukarnia Cyfrowa Sowa sp. z o.o., Intrum Iustitia, Europejska Grupa Finansowa sp. z o.o., Kaczmarski Inkasso, TRW Braking Systems Polska sp. z o.o., Farmacol SA, GARR SA, Ditel SA, SMG/KRC Poland Human Resources sp. z o.o Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

RAPORT INTERNET 2K10

45

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Arc Worldwide Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 526-23-40-314 Numer REGON: 014-960-769 Numer KRS: 0000139988 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wołoska 9 Poczta: 02-583 Warszawa Adres strony WWW: arcww.com.pl E-mail: info@arcww.com.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Ziębiński, Członek Zarządu Darren Norkett, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Artblue.pl Rafał Fedyna Rok powstania: 2004 Numer NIP: 532-16-34-099 Numer REGON: 015-738-458 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Świderska 12 Poczta: 05-420 Józefów Adres strony WWW: artblue.pl E-mail: biuro@artblue.pl

Artedotum.pl Konrad Kruczkowski Rok powstania: 2008 Numer NIP: 683-18-91-944 Numer REGON: 120-722-424 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: małopolskie Adres: Brzezie 278 Poczta: 32-014 Brzezie Adres strony WWW: artedotum.pl E-mail: biuro@artedotum.pl

Artegence sp. z o.o. Rok powstania: 1995 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1995 Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Numer NIP: 521-30-18-541 Numer REGON: 014-988-443 Numer KRS: 0000066610 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bukowińska 22 B Poczta: 02-703 Warszawa Telefon: +48 22 380 13 13 Faks: +48 22 380 13 14 Adres strony WWW: artegence.com E-mail: kontakt@artegence.com Kadra zarządzająca: Artur Gortych, Prezes Zarządu, artur.gortych@artegence.com Bartłomiej Wyszyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, bartlomiej.wyszynski@artegence.com Izabella Gortych, Członek Zarządu, iza.gortych@artegence.com> Marcin Truszel, Członek Zarządu, marcin@artegence.com Andrzej Szewczyk, Dyrektor Zarządzający, andrzej.szewczyk@artegence.com Opis działalności firmy: Agencja reklamowa wyspecjalizowana w marketingu interaktywnym, na rynku od 1995 roku. Artegence specjalizuje się w tworzeniu więzi z marką dzięki budowaniu społeczności. Oferta/zakres usług: Full service w zakresie e-markingu i e-commerce, specjalizacja – społeczności wokół marek Najważniejsi klienci w 2009 r.: Alior Bank, Bakoma – Bakuś i Twist, BRE Hipoteczny, BZWBK, DM BZWBK, Danone – Activia, Imperial Tobacco – West, Kompania Piwowarska – Lech, Netia, Orange – Populacja.pl, Polski Lek, Sage, Unilever Polska – Knorr Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience

Artflash Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2004 Numer NIP: 777-27-53-795 Numer REGON: 634-551-315 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312d – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Województwo: wielkopolskie Adres: os. Kościuszkowców 1 Lok.16 Poczta: 62-020 Swarzędz Telefon: +48 61 822 11 33 Adres strony WWW: artflash.pl E-mail: biuro@artflash.pl Opis działalności firmy: Artflash Interactive od 2004 roku specjalizuje się w budowaniu stron oraz serwisów www, kreacji kampanii internetowych, opracowywaniu strategii online oraz planowaniu działań marketingowych i komunikacyjnych w internecie. Oferta/zakres usług: Kreacja, programowanie, film, multimedia, strategia, doradztwo w internecie, komunikacja i marketing Zmiany w ofercie w 2009 r.: Strategia i doradztwo Najważniejsi klienci w 2009 r.: Animex, Kompania Piwowarska, Wrigley, Hochland, Lilly, Gedeon Richter, Chocolissimo, EuroFlorist, Carlson Wagnolit Travel, Edelman, Hill & Knowlton, Mróz Inna działalność: Usługi dla firm internetowych

Artgen Magdalena Redmer Rok powstania: 1999 Numer NIP: 929-10-59-987 Numer REGON: 639-567-723 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Przemysłowa 37 Lok.4 Poczta: 61-541 Poznań Adres strony WWW: artgen.pl E-mail: info@artgen.pl

Atractiff Media Mariusz Kuczewski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 113-22-96-883 Numer REGON: 141-024-008 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6391z – działalność agencji informacyjnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 55 Poczta: 05-270 Marki Adres strony WWW: atractiffmedia.pl E-mail: info@atractiff.pl

RAPORT INTERNET 2K10

46

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Autentika sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 951-22-63-894 Numer REGON: 141-566-880 Numer KRS: 0000313146 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Nowoursynowska 143K Lok.3 Poczta: 02-776 Warszawa Adres strony WWW: autentika.pl Kadra zarządzająca: Michał Samojlik, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Avangardo Marcin Osak Rok powstania: 2008 Numer NIP: 955-20-52-086 Numer REGON: 320-495-844 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Andrzeja Struga 44 Poczta: 70-784 Szczecin Adres strony WWW: avangardo.pl

BBsoft Webdesign Trawiński Zbigniew Rok powstania: 2004 Numer NIP: 897-11-18-139 Numer REGON: 933-018-414 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Lubińska 30 Lok.10 Poczta: 53-624 Wrocław Adres strony WWW: bbsoft.pl E-mail: biuro@bbsoft.pl

Benhauer Grzegorz Błażewicz Rok powstania: 2008 Numer NIP: 873-26-91-692 Numer REGON: 120-672-583 Forma własności: 214 – własność krajowych Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: małopolskie Adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28A Poczta: 31-111 Kraków Adres strony WWW: benhauer.pl E-mail: biuro@benhauer.pl

Berber Mateusz Marczewski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 972-02-21-604 Numer REGON: 300-127-889 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Macieja Palacza 96 Lok.7 Poczta: 60-274 Poznań Adres strony WWW: bbrr.pl E-mail: office@bbrr.pl

Bitartis.pl s.c. T. Dul, P. Kopeć, S. Świątek Rok powstania: 2008 Numer NIP: 813-35-59-785 Numer REGON: 180-353-262 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: podkarpackie Adres: ul. Przemysłowa 9A Poczta: 35-105 Rzeszów Adres strony WWW: bitartis.pl

Bitnoise Łukasz Roth Rok powstania: 2009 Numer NIP: 781-17-57-054 Numer REGON: 301-070-401 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Mrowińska 18 Poczta: 60-427 Poznań Adres strony WWW: bitnoise.pl E-mail: info@bitnoise.pl

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Blue Angels sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 701-01-27-183 Numer REGON: 141-452-603 Numer KRS: 0000307819 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 1812z – pozostałe drukowanie Województwo: mazowieckie Adres: ul. Złoczowska 11 Poczta: 03-972 Warszawa Adres strony WWW: rabbits.pl E-mail: zagajnik@rabbits.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Ryciak, Prezes Zarządu

Blueprint Marcin Wesołowski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 592-21-04-087 Numer REGON: 220-432-338 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Kaczewska 22 B Lok.7 Poczta: 81-476 Gdynia Adres strony WWW: blueprintmedia.pl E-mail: kontakt@blueprintmedia.pl

Bogna Design Bogusława Chmielewska Rok powstania: 2007 Numer NIP: 074-71-05-636 Numer REGON: 300-496-470 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 9003z – artystyczna i literacka działalność twórcza Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Bosa 22 Lok.4 Poczta: 60-125 Poznań Adres strony WWW: bogna-design.pl E-mail: biuro@bogna-design.pl

Br-Design.pl Bartosz Rychlicki Rok powstania: 2006 Numer NIP: 583-28-85-537 Numer REGON: 220-270-611

RAPORT INTERNET 2K10

47

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Aksamitna 9 a Lok.2 Poczta: 80-858 Gdańsk Adres strony WWW: br-design.pl E-mail: info@br-design.pl

Serwisy i usługi internetowe

Bull Design Michał Korkosz Rok powstania: 2005 Numer NIP: 524-23-70-915 Numer REGON: 140-018-371 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ołówkowa 28 Poczta: 03-001 Warszawa Adres strony WWW: bull-design.pl E-mail: info@bull-design.pl

Byss Tomasz Sarnowski, Grzegorz Moździerz Rok powstania: 1998 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1998 Numer NIP: 851-24-60-878 Numer REGON: 811-219-044 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Kresowa 28 Poczta: 71-770 Szczecin Telefon: +48 91 424 45 70 Faks: +48 91 424 45 79 Adres strony WWW: byss.pl E-mail: info@byss.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Sarnowski, Dyrektor Generalny, tomek@byss.pl, +48 91 424 45 70 Grzegorz Moździerz, Dyrektor Operacyjny, grzesiek@byss.pl, +48 91 424 45 70 Daniel Czapiewski, Dyrektor Strategiczny, daniel@byss.pl, +48 91 424 45 70 Maciej Gąsiorowski, Dyrektor Departamentu IT, maciej@byss.pl, +48 91 424 45 70 Radosław Dąbrowski, Dyrektor Kreatywny, pr@byss.pl, +48 91 424 45 70 Opis działalności firmy: Agencja Interaktywna Byss jest dostawcą rozwiązań marketingowych opartych o technologie Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

internetowe, multimedialne i mobilne. Priorytetem agencji jest stosowanie innowacyjnych i efektownych rozwiązań, które w pełni realizują cele stawiane przez klientów. Od 1998 roku firma zrealizowała ponad 500 projektów, współpracując z największymi koncernami polskimi i zagranicznymi. Byss.pl to zespół 22 specjalistów z różnych dziedzin z zakresu interaktywnego marketingu. Oferta/zakres usług: Tworzenie kompleksowych strategii obecności firm i marek w internecie, serwisy www (produktowe, korporacyjne, portale, społecznościowe), kampanie reklamowe online, programy lojalnościowe online, advergaming/gry online, e-mail marketing, mobile – gry, aplikacje, systemy IT, e-commerce, marketing wirusowy, prezentacje multimedialne Zmiany w ofercie w 2009 r.: W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek aplikacji dedykowanych urządzeniom mobilnym, Agencja Interaktywna Byss utworzyła spółkę Byss Mobile. Firma zajmuje się tworzeniem najwyższej klasy aplikacji dla urządzeń mobilnych, głównie iPhone’ów. Działalność Byss Mobile nie ogranicza się tylko do jednego typu urządzeń, w planach jest realizacja projektów dla takich platform jak Android czy Symbian. Najlepsze realizacje byss mobile: http://byss.mobi/ caribbeanracing/i http://byss.mobi/w.o.l.f/ Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agora, Bayer Schering Pharma, Carlsberg Polska, Dax Cosmetics, Gaspol, Magic Play, M&CC, Momentum, Songbeat GMBH, TomTom, UPC Polska, Wydawnictwo Buchalter

Cadabra s.c. Rok powstania: 2001 Numer NIP: 123-09-32-742 Numer REGON: 017-230-238 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Nowa 2B Poczta: 05-500 Piaseczno Adres strony WWW: cadabra.pl, netarena.pl E-mail: info@cadabra.pl

Cao Group sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 957-09-69-866 Numer REGON: 220-420-878 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Numer KRS: 0000278853 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 25 Poczta: 80-376 Gdańsk Adres strony WWW: caogroup.pl E-mail: biuro@caogroup.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Rosa, Prezes Zarządu

Cbr Systems sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 734-32-67-522 Numer REGON: 120-551-721 Numer KRS: 0000297846 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Stanisława Konarskiego 9 Poczta: 33-300 Nowy Sącz Adres strony WWW: cbrsystems.eu E-mail: biuro@cbrsystems.eu Kadra zarządzająca: Michał Abram, Prezes Zarządu Jugopol Tabula, Zastępca Prezesa Zarządu

Change Communications sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 521-29-80-158 Numer REGON: 014-874-515 Numer KRS: 0000045427 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Łowicka 35 Poczta: 02-502 Warszawa Adres strony WWW: goforchange.pl E-mail: m.grzedzinskak@goforchange.pl Kadra zarządzająca: Anna Pańczyk, Prezes Zarządu

Clickad sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 527-24-91-776 Numer REGON: 140-328-367 Numer KRS: 0000246389 Forma własności: 216 – własność zagraniczna

RAPORT INTERNET 2K10

48

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 15A Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: clickad.pl E-mail: sprzedaz@clickad.pl Kadra zarządzająca: Maciej Teliszewski, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Comtica sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 951-19-99-759 Numer REGON: 017-178-696 Numer KRS: 0000180202 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: mazowieckie Adres: ul. Emilii Plater 25 Lok.8 Poczta: 00-688 Warszawa Adres strony WWW: comtica.pl Kadra zarządzająca: Piotr Szostak, Prezes Zarządu

Concepto Dariusz Kowalski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 995-00-53-688 Numer REGON: 411-566-634 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. 1 Maja 52 Poczta: 62-065 Grodzisk Wielkopolski Adres strony WWW: concepto.pl, instrukcja.pl E-mail: biuro@concepto.pl

Coolpage Wiesław Płotka Rok powstania: 2006 Numer NIP: 589-18-53-467 Numer REGON: 220-248-646 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: pomorskie Adres: ul. Piwna 6 Poczta: 83-340 Sierakowice Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Adres strony WWW: coolpage.pl E-mail: biuro@coolpage.pl

Coyote SA Rok powstania: 2007 Numer NIP: 779-23-26-599 Numer REGON: 300-721-003 Numer KRS: 0000296432 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Józefa Hallera 6-8 Poczta: 60-951 Poznań Adres strony WWW: coyote.pl E-mail: info@coyote.pl Kadra zarządzająca: Michał Stopa, Prezes Zarządu

CR Media Consulting SA Rok powstania: 2002 Numer NIP: 526-26-40-714 Numer REGON: 015-161-651 Numer KRS: 0000109590 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Młynarska 42 Poczta: 01-171 Warszawa Adres strony WWW: crmedia.pl E-mail: crmedia@crmedia.pl Kadra zarządzająca: Paweł Stachnik, Prezes Zarządu

Creative Media Group Weronika Wróblewska Rok powstania: 2005 Numer NIP: 522-22-39-690 Numer REGON: 140-311-562 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8559a – nauka języków obcych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Widawska 11 Lok.63 Poczta: 01-494 Warszawa Adres strony WWW: creativemediagroup.pl E-mail: biuro@creativemediagroup.pl

Cyberstudio sp. z o.o. Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Rok powstania: 1994 Numer NIP: 634-10-04-870 Numer REGON: 272-251-547 Numer KRS: 0000199999 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Raciborska 24 Lok.1 Poczta: 40-074 Katowice Adres strony WWW: cyberstudio.pl, wysokapozycja.pl E-mail: biuro@cyberstudio.pl Kadra zarządzająca: Zbigniew Olko, Prezes

Dab Hand Studio Andrzej Gierszewski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 588-17-35-950 Numer REGON: 220-465-935 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Jaśminowa 23 Poczta: 84-240 Reda Adres strony WWW: dabhand.pl E-mail: info@dabhand.pl

Designer Artur Niżnikiewicz Rok powstania: 2001 Numer NIP: 522-18-42-579 Numer REGON: 017-406-648 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Waleriana Czumy 15 Lok.73 Poczta: 01-355 Warszawa Adres strony WWW: designer.com.pl E-mail: biuro@designer.com.pl

Desmart Piotr Duszyński Rok powstania: 2003 Numer NIP: 584-22-92-773 Numer REGON: 192-893-167 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem

RAPORT INTERNET 2K10

49

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Województwo: pomorskie Adres: ul. Płk. Stanisława Dąbka 227 A Poczta: 81-155 Gdynia Adres strony WWW: desmart.com E-mail: office@desmart.com

Diface Karol Malinowski Rok powstania: 2002 Numer NIP: 946-22-82-598 Numer REGON: 432-525-277 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: lubelskie Adres: ul. Wrotkowska 2A Lok.12 Poczta: 20-469 Lublin Adres strony WWW: diface.com E-mail: info@diface.com

Serwisy i usługi internetowe

Mapy i lokalizatory

Dom Mediowy Intermedia sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 679-28-16-759 Numer REGON: 356-844-363 Numer KRS: 0000207879 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Kalwaryjska 63 Poczta: 30-504 Kraków Adres strony WWW: dmintermedia.pl E-mail: dmintermedia@dmintermedia.pl Kadra zarządzająca: Rafał Jaworski, Prezes Zarządu Anna Paciepnik, Wiceprezes Zarządu

Double Brand sp. z o.o.

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 597-15-88-582 Numer REGON: 320-285-615 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 24 Poczta: 71-410 Szczecin Adres strony WWW: dige.pl E-mail: a@dige.pl

Rok powstania: 2005 Numer NIP: 779-22-58-596 Numer REGON: 300-058-384 Numer KRS: 0000236209 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Strzecha 38A Poczta: 60-287 Poznań Adres strony WWW: doublebrand.pl E-mail: biuro@doublebrand.pl Kadra zarządzająca: Jan Kałasznikow, Członek Zarządu Krzysztof Kozioł, Członek Zarządu Błażej Wojtkowiak, Członek Zarządu

Dlf sp. z o.o.

Dpl Agency Alicja Ławecka

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 586-20-86-226 Numer REGON: 192-757-317 Numer KRS: 0000122929 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Województwo: pomorskie Adres: ul. Inżynierska 87 Poczta: 81-529 Gdynia Adres strony WWW: dlf-internet.com E-mail: biuro@dlf-internet.com Kadra zarządzająca: Sławomir Radacki, Prezes Zarządu Jarosław Milewski, Wiceprezes Zarządu Maciej Waszczyk, Wiceprezes Zarządu

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 784-11-11-693 Numer REGON: 300-472-882 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Jasna 3 Lok.13A Poczta: 62-200 Gniezno Adres strony WWW: dplagency.pl E-mail: bok@dplagency.pl

Dige Polska Artur Marcin Sławnikowski

Partner merytoryczny

Dude Artur Jazienicki Rok powstania: 2007 Numer NIP: 912-17-76-052 Numer REGON: 020-618-902 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Wiejska 38 Lok.6 Poczta: 55-200 Oława Adres strony WWW: dude.pl E-mail: biuro@dude.pl

Dwd Systems Dribczak Grzegorz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 929-17-23-824 Numer REGON: 080-097-282 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: lubuskie Adres: ul. Ignacego Krasickiego 7 Lok.7 Poczta: 65-512 Zielona Góra Adres strony WWW: dwd-systems.com

E-Business Solutions sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2004 Numer NIP: 669-24-53-576 Numer REGON: 320-437-396 Numer KRS: 0000293207 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Szczecińska 25 a Lok.3 Poczta: 75-122 Koszalin Telefon: +48 22 663 50 05 Faks: +48 22 663 50 05 Adres strony WWW: e-bs.pl E-mail: info@e-bs.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Szymański, Prezes Zarządu, info@e-bs.pl Wojciech Mendoń, Wiceprezes Zarządu, info@e-bs.pl Rafał Wójcik, Wiceprezes Zarządu, info@e-bs.pl Opis działalności firmy: e-Business Solutions to agencja interaktywna świadczącą profesjonalne usługi w zakresie e-commerce, e-marketingu, kreowania

RAPORT INTERNET 2K10

50

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

wizerunku w internecie oraz wykorzystania nowych mediów i technologii IT w biznesie. Oferta/zakres usług: Kreacja, projektowanie stron internetowych, projektowanie i badanie użyteczności, pozycjonowanie stron internetowych (SEO/SEM), realizacja i obsługa konkursów i promocji w internecie, programy lojalnościowe, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy e-commerce, dedykowane aplikacje internetowe, systemy e-learning Najważniejsi klienci w 2009 r.: TVP SA, Bayer, Procter&Gamble, Presspublica, Schneider Electric, Świat Książki Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Programy lojalnościowe Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja

Serwisy i usługi internetowe

E-Point SA Rok powstania: 2000 Numer NIP: 521-30-96-914 Numer REGON: 016-330-363 Numer KRS: 0000024163 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Filona 16 Poczta: 02-658 Warszawa Adres strony WWW: e-point.pl E-mail: mail@e-point.pl Kadra zarządzająca: Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu Grzegorz Ścisło, Wiceprezes Zarządu Marcin Żelazek, Członek Zarządu Jarosław Błąd, Członek Zarządu

E-Studio Edwin Drewnowski Rok powstania: 2004 Numer NIP: 722-13-58-212 Numer REGON: 451-203-805 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312b – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Województwo: podlaskie Adres: ul. Zwycięstwa 26C Lok.9 Poczta: 15-703 Białystok Adres strony WWW: e-studio.biz.pl E-mail: biuro@e-studio.biz.pl Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Efabrika Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 897-17-08-645 Numer REGON: 020-152-935 Numer KRS: 0000242921 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Bracka 9 A Poczta: 58-100 Świdnica Adres strony WWW: efabrika.pl E-mail: info@efabrika.pl Kadra zarządzająca: Adam Jurczak, Prezes Zarządu Dawid Per, Vice-Prezes Zarządu

Emarketing Experts s.c., Mariusz Lisiecki, Robert Chocian, Michał Lubański Rok powstania: 2004 Numer NIP: 522-27-21-375 Numer REGON: 015-651-480 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A Lok.14 Poczta: 01-471 Warszawa Adres strony WWW: emarketingexperts.pl E-mail: biuro@emex.pl

Emicom Dawid Jasiński Rok powstania: 1998 Numer NIP: 615-17-07-083 Numer REGON: 230-499-100 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Emilii Plater 4 Lok.2 Poczta: 59-900 Zgorzelec Adres strony WWW: emicom.pl E-mail: emicom@emicom.pl

Emocni sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 967-13-01-207 Numer REGON: 340-535-947 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Numer KRS: 0000325793 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 Poczta: 85-240 Bydgoszcz Adres strony WWW: emocni.pl E-mail: biuro@emocni.pl Kadra zarządzająca: Monika Siewert, Prezes Zarządu

Emotive Polska Mariusz Połowczuk Rok powstania: 2004 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 887-13-72-743 Numer REGON: 891-531-049 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Długa 17 Poczta: 55-040 Kobierzyce Telefon: +48 601 414 363 Faks: +48 601 402 486 Adres strony WWW: emotive.pl E-mail: info@emotive.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Połowczuk, Właściciel, mp@emotive.pl, +48 601 414 363 Opis działalności firmy: Agencja interaktywna Emotive Polska oferuje kompleksową ofertę obsługi internetowej firm i organizacji. Zapewniamy zaawansowane nowoczesne rozwiązania, pełną realizację założeń wizerunkowych, wygodę zarządzania oraz dostępność dla użytkowników. Oferta/zakres usług: Tworzenie serwisów www: serwisy korporacyjne, serwisy produktowe, portale tematyczne, serwisy konsumenckie i inwestorskie, systemy ecommerce: rozbudowane sklepy on-line, systemy porównawcze i pośredniczące w sprzedaży przez internet, pozycjonowanie stron: promocja stron w wyszukiwarkach, optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek, audyt SEO Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwój działu pozycjonowania stron Najważniejsi klienci w 2009 r.: e-Grupa sp. z o.o., Jelfa SA, KELMAN, LanguageCourse24

RAPORT INTERNET 2K10

51

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Porównywarki cen E-commerce > Usługi

Energe 21 Izabela Ambroziak Rok powstania: 2003 Numer NIP: 726-13-60-089 Numer REGON: 473-106-947 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: łódzkie Adres: ul. Antoniego Książka 21 Poczta: 91-603 Łódź Adres strony WWW: energe21.com E-mail: agency@energe21.com

Serwisy i usługi internetowe

Engine sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Numer NIP: 583-27-53-965 Numer REGON: 192-572-090 Numer KRS: 0000038357 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Armii Krajowej 116 Poczta: 81-824 Sopot Adres strony WWW: engine.pl E-mail: biuro@engine.pl Kadra zarządzająca: Jacek Ojak, Prezes Zarządu

Ennovate sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 945-19-12-191 Numer REGON: 351-621-055 Numer KRS: 0000110193 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: małopolskie Adres: ul. Mjr. Ryszarda Nuszkiewicza 17 Lok.22 Poczta: 31-422 Kraków Adres strony WWW: ennovate.pl E-mail: biuro@ennovate.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Strzyżewski, Prezes Zarządu

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Enzo sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 712-27-86-850 Numer REGON: 432-643-812 Numer KRS: 0000154641 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: lubelskie Adres: ul. Władysława Kunickiego 46 Lok.4 Poczta: 20-417 Lublin Adres strony WWW: enzo.pl E-mail: biuro@enzo.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Kuryło, Prezes Zarządu Krzysztof Kozieł, Wiceprezes Zarządu

Eol Group Jonasz Setlak sp.j. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 564-17-05-820 Numer REGON: 060-078-604 Numer KRS: 0000296075 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: lubelskie Adres: ul. 1 Maja 13 Poczta: 20-410 Lublin Adres strony WWW: eol-group.com E-mail: biuro@eol-group.com Kadra zarządzająca: Krzysztof Jonasz, Wspólnik Marcin Setlak, Wspólnik Dariusz Setlak, Wspólnik

Epidemia s.c. Łukasz Sajpelt, Tomasz Czechowski Rok powstania: 2009 Numer NIP: 725-19-91-693 Numer REGON: 100-624-482 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: łódzkie Adres: ul. Zachodnia 70 Lok.115 Poczta: 90-403 Łódź Adres strony WWW: epidemia.org.pl E-mail: biuro@epidemia.org.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

52

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Eppearance sp. z o.o.

Excelo sp. z o.o.

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 852-24-87-560 Numer REGON: 320-236-858 Numer KRS: 0000265397 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Kaszubska 13 Lok.4A Poczta: 70-403 Szczecin Adres strony WWW: eppearance.pl E-mail: info@eppearance.pl Kadra zarządzająca: Ernest Antos, Członek Zarządu Mikkel Thye, Członek Zarządu

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 584-25-07-162 Numer REGON: 192-989-335 Numer KRS: 0000185885 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Żeglarska 4 Poczta: 80-273 Gdańsk Adres strony WWW: excelo.pl E-mail: kontakt@excelo.pl Kadra zarządzająca: Michał Forc, Prezes Zarządu

Etendard sp. z o.o.

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 777-27-60-134 Numer REGON: 300-471-569 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Topazowa 7 Poczta: 62-081 Przeźmierowo Adres strony WWW: exception.com.pl E-mail: biuro@exception.com.pl

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 957-09-51-412 Numer REGON: 220-301-464 Numer KRS: 0000264479 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Bolesława Chrobrego 36/38A Poczta: 80-423 Gdańsk Adres strony WWW: etendard.pl E-mail: etendard@etendard.pl Kadra zarządzająca: Rafał Zaorski, Prezes Zarządu

Euro RSCG 4D Digital sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 725-17-56-437 Numer REGON: 472-265-419 Numer KRS: 0000088640 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Marynarska 11 Poczta: 02-674 Warszawa Adres strony WWW: digitalone.pl E-mail: info@digitalone.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Zakrzewski, Prezes Wojciech Borowski, Wiceprezes

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Exception Tomasz Krobski

F25 sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 701-01-45-985 Numer REGON: 141-563-886 Numer KRS: 0000315145 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5911z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Usypiskowa 3A Poczta: 02-386 Warszawa Adres strony WWW: f25.pl E-mail: contact@f25.pl Kadra zarządzająca: Marcin Dworucha, Prezes Zarządu Marcin Gaworski, Członek Zarządu Mikołaj Sadowski, Członek Zarządu

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Firma Click 5 s.c. B. Gołębiowski, A. Gołębiowska Rok powstania: 2000 Numer NIP: 631-22-97-102 Numer REGON: 276-974-366 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Zygmunta Starego 13 Poczta: 44-100 Gliwice Adres strony WWW: click5.pl E-mail: info@click5.pl

Firma Handlowo-Usługowa Mad Studio Mateusz Bałabański Rok powstania: 2006 Numer NIP: 655-17-80-936 Numer REGON: 260-112-973 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: świętokrzyskie Adres: os. Gen. Władysława Sikorskiego 4 Lok.6 Poczta: 28-100 Busko-Zdrój Adres strony WWW: excreative.pl E-mail: info@excreative.pl

Firma Handlowo-Usługowa Teresa Kosacz Rok powstania: 2008 Numer NIP: 924-18-11-880 Numer REGON: 280-268-493 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4779z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Królewiecka 40A Lok.15 Poczta: 11-700 Mrągowo Adres strony WWW: visualage.pl E-mail: hello@visualage.pl

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

53

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Freak Studio Maciej Kolasiński

G3 Media Przemysław Wądołowski

Rok powstania: 2001 Numer NIP: 782-21-58-794 Numer REGON: 634-212-139 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Książęca 1 Poczta: 61-361 Poznań Adres strony WWW: freakstudio.pl E-mail: info@freakstudio.pl

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 542-27-10-614 Numer REGON: 200-104-696 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: podlaskie Adres: ul. Rumiankowa 1 Lok.47 Poczta: 15-665 Białystok Adres strony WWW: g3 media.pl

Fresh Solutions sp. z o.o.

Rok powstania: 2001 Numer NIP: 781-16-86-621 Numer REGON: 634-166-416 Numer KRS: 0000002758 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Jana Piekałkiewicza 17 Poczta: 61-695 Poznań Adres strony WWW: gammanet.pl E-mail: office@gammanet.pl Kadra zarządzająca: Robert Posiadała, Prezes Piotr Podstawski, Członek Zarządu

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 782-24-13-281 Numer REGON: 300-563-219 Numer KRS: 0000291087 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Za Bramką 12A Lok.7 Poczta: 61-842 Poznań Adres strony WWW: efresh.com.pl E-mail: efresh@fresh.com.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Dura, Prezes Zarządu Jarosław Szczepankiewicz, Członek Zarządu Szymon Wesołowski, Członek Zarządu

G-Forces Web Management Polska. sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 583-29-20-423 Numer REGON: 220-105-616 Numer KRS: 0000246596 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Leona Kruczkowskiego 12 Poczta: 80-288 Gdańsk Adres strony WWW: gforces.pl E-mail: kontakt@gforces.pl Kadra zarządzająca: Robert Janeczek, Prezes Zarządu Paweł Grzona, Członek Zarządu Marcin Ciunelis, Członek Zarządu Michał Felski, Członek Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Gammanet sp. z o.o.

Gawitel Jan GawinNiesiołowski Rok powstania: 2002 Numer NIP: 521-31-21-635 Numer REGON: 015-149-957 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Sardyńska 6 Lok.35 Poczta: 02-761 Warszawa Adres strony WWW: gawinet.pl E-mail: gawinet@gawinet.pl

Genero sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 567-16-89-764 Numer REGON: 130-854-158 Numer KRS: 0000117054 Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 31 Poczta: 02-704 Warszawa Adres strony WWW: genero.pl E-mail: biuro@genero.pl Kadra zarządzająca: Paweł Jakubowski, Prezes Dariusz Kieda, Wiceprezes Zarządu

Globalvanet sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 593-25-11-500 Numer REGON: 220-500-519 Numer KRS: 0000289958 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: pomorskie Adres: ul. Armii Krajowej 86 Poczta: 83-110 Tczew Adres strony WWW: globalvanet.com E-mail: info@globalvanet.com

Grand Media Rafał Zajko Rok powstania: 2001 Numer NIP: 542-22-08-760 Numer REGON: 051-996-391 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: podlaskie Adres: ul. Pińska 2 Poczta: 15-379 Białystok Adres strony WWW: grandmedia.pl E-mail: biuro@grandmedia.pl

Grit sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 957-10-26-842 Numer REGON: 220-872-379 Numer KRS: 0000337517 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Trzy Lipy 3 Poczta: 80-172 Gdańsk Adres strony WWW: grit.pl E-mail: info@grit.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Kadra zarządzająca: Grzegorz Szajerka, Prezes Zarządu Michał Jaskólski, Wiceprezes Zarządu

Grupa AMP Media sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 631-24-66-125 Numer REGON: 240-135-671 Numer KRS: 0000238276 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 239 Lok.4 A Poczta: 44-100 Gliwice Adres strony WWW: ampmedia.com.pl E-mail: biuro@ampmedia.com.pl Kadra zarządzająca: Piotr Kluczewski, Prezes Zarządu Maciej Żmijewski, Członek Zarządu Adam Nowak, Członek Zarządu

Grupa Cme Marcin Safranow Rok powstania: 2006 Numer NIP: 742-18-58-422 Numer REGON: 220-341-156 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Budapesztańska 15 Lok.23 Poczta: 80-288 Gdańsk Adres strony WWW: cme.pl E-mail: poczta@cme.pl

54

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Robert Weeks, Członek Zarządu James Young, Członek Zarządu

H.B.Z sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 118-15-57-131 Numer REGON: 012-087-954 Numer KRS: 0000192254 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stanisława Konarskiego 50 Poczta: 05-092 Łomianki Adres strony WWW: easyweb.pl E-mail: info@easyweb.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Hipsz, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Herbatha sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 952-20-09-973 Numer REGON: 140-792-030 Numer KRS: 0000268008 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 1812z – pozostałe drukowanie Województwo: mazowieckie Adres: ul. Biała 4 Poczta: 00-895 Warszawa Adres strony WWW: herbatha.pl E-mail: info@herbatha.pl Kadra zarządzająca: Zbigniew Warakomski, Prezes Zarządu

Hint sp. z o.o. Gruppa 66 Ogilvy sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 113-23-44-346 Numer REGON: 017-490-809 Numer KRS: 0000105051 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Angorska 13A Poczta: 03-913 Warszawa Adres strony WWW: ogilvy.com Kadra zarządzająca: Tomasz Bałuk, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 521-31-87-195 Numer REGON: 017-497-473 Numer KRS: 0000101900 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1813z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Województwo: mazowieckie Adres: ul. Południowa 30 Bud.12 Lok.2 Poczta: 04-789 Warszawa Adres strony WWW: hintintermedia.com E-mail: info@hintintermedia.com Kadra zarządzająca: Dariusz Szplit, Członek Zarządu

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Honki sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 778-13-88-013 Numer REGON: 634-099-364 Numer KRS: 0000102826 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Franciszka Ratajczaka 26 Lok.5 Poczta: 61-815 Poznań Adres strony WWW: honki.pl E-mail: biuro@honki.pl Kadra zarządzająca: Marcin Rząca, Członek Zarządu Bartłomiej Wizmur, Członek Zarządu

Hotchili Tomasz Glinka Rok powstania: 2006 Numer NIP: 952-18-81-189 Numer REGON: 140-411-051 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Zalipie 7A Poczta: 04-625 Warszawa Adres strony WWW: hotchili.pl E-mail: posmakuj@hotchili.pl

Hotmind sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 681-19-72-013 Numer REGON: 120-591-028 Numer KRS: 0000306902 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Juliusza Słowackiego 77 Poczta: 32-400 Myślenice Adres strony WWW: hotmind.pl E-mail: biuro@hotmind.pl Kadra zarządzająca: Karol Jurek, Prezes Zarządu Tomasz Brudziński, Wice Prezes Zarządu

Huevo Marek Szozda Rok powstania: 2002 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2002 Numer NIP: 739-22-64-848 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Numer REGON: 634-376-473 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Stanisława Grochowiaka 3 Lok.i Poczta: 60-461 Poznań Telefon: +48 61 830 40 72 Faks: +48 61 830 40 72 Adres strony WWW: huevo.pl E-mail: huevo@huevo.pl Kadra zarządzająca: Marek Szozda, Dyrektor Zarządzający, huevo@huevo.pl, +48 61 830 40 72 Opis działalności firmy: Zespół huevo współtworzy grupa specjalistów doświadczonych w planowaniu i tworzeniu rozwiązań e-marketingowych dla liderów różnych branż w Polsce i poza jej granicami. Pośród realizacji agencji znajdują się m.in. prace dla takich klientów jak: Netia, Agito, Solaris Bus&Coach, Kompania Piwowarska, Huppe, sanofi-aventis, Declare Switzerland, Wrigley Poland, RedPlanet. Oferta/zakres usług: Serwisy i aplikacje internetowe, e-commerce – dedykowane platformy sprzedażowe, tworzenie wizerunku w sieci, testy użyteczności, obsługa aktywności w mediach społecznościowych, pozycjonowanie, prezentacje multimedialne, e-mail marketing Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience

Huge Idea sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 525-23-65-376 Numer REGON: 140-570-766 Numer KRS: 0000258228 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: Al. Słowiańska 10B Poczta: 01-695 Warszawa Adres strony WWW: heureka.pl E-mail: info@heureka.pl Kadra zarządzająca:

RAPORT INTERNET 2K10

55

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Michał Adamkiewicz-Wolniak, Prezes Zarządu Joanna Adamkiewicz-Wolniak, Członek Zarządu

Ibero Agencja Interaktywna Łukasz Strzelec Rok powstania: 2007 Numer NIP: 886-27-51-317 Numer REGON: 020-548-780 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: dolnośląskie Adres: Rynek Rynek 18 Lok.1 Poczta: 58-300 Wałbrzych Adres strony WWW: ibero.pl E-mail: biuro@ibero.pl

Serwisy i usługi internetowe

Ideo sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 517-01-78-188 Numer REGON: 180-140-253 Numer KRS: 0000258459 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: podkarpackie Adres: ul. Nad Przyrwą 13 Poczta: 35-234 Rzeszów Telefon: +48 17 860 21 86 Faks: +48 17 861 11 71 Adres strony WWW: ideo.pl E-mail: rzeszow@ideo.pl Kadra zarządzająca: Arkadiusz Michno, Dyrektor Generalny, am@ideo.pl, 178602186 wew. 40 Ziemowit Michno, Dyrektor Strategiczny, zm@ideo.pl, 178602186 wew. 41 Marcin Wojtoń, Dyrektor Obsługi Klienta, mw@ideo.pl, 178602186 wew. 42 Krzysztof Kawalec, Kierownik Działu IT, k.kawalec@ideo.pl, 178602186 wew. 25 Adrian Kaczor, Menadżer ds. Kluczowych Klientów, ak@ideo.pl, +48 22 244 17 77 Marcin Kandefer, Menadżer ds. Kluczowych Klientów, mk@ideo.pl, 178602186 wew. 23 Urszula Kandefer, Menadżer ds. Kluczowych Klientów, uk@ideo.pl, 178602186 wew. 22 Wojciech Szymański, Kierownik Działu Promocji w Wyszukiwarkach, ws@ideo.pl, 178602186 wew. 34 Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Opis działalności firmy: Działamy na rynku usług i technologii internetowych dostarczając skuteczne i konkurencyjne rozwiązania w obszarze e-marketingu, ebiznesu oraz e-government. Oferta/zakres usług: Tworzenie serwisów www (w tym m.in. projektów funkcjonalnych, aplikacji dedykowanych), intranetów, pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, prowadzenie działalności hostingowej, konsulting i szkolenia Najważniejsi klienci w 2009 r.: Interia. pl Wirtualna Polska, Bank DnB NORD, GlaxoSmithKlein, Koral, Śnieżka, mPunkt, Asseco Poland, LexisNexis, Zelmer, Inter Cars, Commercial Union Grupa Aviva., Reiffeisen Bank, Nestle Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > E-learning Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne Usługi dla firm internetowych > Hosting, kolokacja, domeny

Imagination Studio sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 754-27-38-013 Numer REGON: 532-381-906 Numer KRS: 0000151559 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: opolskie Adres: ul. Łowicka 1 Poczta: 45-324 Opole Adres strony WWW: imagination.pl E-mail: biuro@imagination.pl Kadra zarządzająca: Piotr Musiał, Członek Zarządu – Prezes Krzysztof Luboch, Członek Zarządu – Wiceprezes

Infinity Group s.c. Konrad Kudraszow, Grzegorz Perkowski Rok powstania: 2001 Numer NIP: 542-27-10-057 Numer REGON: 051-997-870 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5610a – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Województwo: podlaskie Adres: Rynek Kościuszki 17 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Poczta: 15-421 Białystok Adres strony WWW: infinitygroup.pl E-mail: biuro@infinitygroup.pl

Initiative Media Warszawa sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Numer NIP: 526-22-15-106 Numer REGON: 013-102-934 Numer KRS: 0000081018 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Altowa 6 Poczta: 02-386 Warszawa Adres strony WWW: fastbridge.pl E-mail: office@fastbridge.pl Kadra zarządzająca: Bela Nemeth, Prezes Zarządu Nicholas Camera, Członek Zarządu

Insee sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 525-24-32-256 Numer REGON: 141-417-676 Numer KRS: 0000304663 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Mikołaja Kopernika 30 Poczta: 00-336 Warszawa Adres strony WWW: insee.pl E-mail: info@insee.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Aszkiełowicz, Prezes Zarządu Tomasz Kopera, Wiceprezes Zarządu

Insignia Net Tomasz Michalik

Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 944-15-57-966 Numer REGON: 357-116-803 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007):

RAPORT INTERNET 2K10

56

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Św. Sebastiana 3 Lok.6 Poczta: 31-049 Kraków Telefon: +48 12 625 47 44 Faks: +48 12 625 47 64 Adres strony WWW: insignia.pl E-mail: office@insignia.pl Kadra zarządzająca: Michał Wiecha, Dyrektor Zarządzający, m.wiecha@insignia.pl, +48 606 136 413 Tomasz Michalik, Dyrektor Kreatywny, t.michalik@insignia.pl, +48 606 130 830 Karol Tyde, Dyrektor Działu Obsługi Klienta, k.tyde@insignia.pl Artur Grzybowski, Dyrektor IT, a.grzybowski@insignia.pl Marek Błyszczek, Dyrektor Działu Seo/sem, m.blyszczek@insignia.pl Opis działalności firmy: Insignia to doświadczona agencja marketingu interaktywnego działająca na rynku od 1999 roku. Zajmuje się analizą, budową i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej w mediach interaktywnych. Wielokrotnie uhonorowana wyróżnieniami oraz nagrodami w konkursach branżowych m.in. Kreatura, Złote Orły i Webstar. Oferta/zakres usług: Strategie działań w internecie, kampanie reklamowe, budowa i obsługa konkursów w internecie, serwisy internetowe, portale i wortale, programy lojalnościowe i konsumenckie, budowa społeczności i działania na społecznościach, niestandardowe działania z wykorzystaniem potencjału internetu Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wydzielenie samodzielnego działu SEO/SEM Najważniejsi klienci w 2009 r.: Unilever, Stowarzyszenie WIOSNA, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa, Grupa Starwood Hotels & Resorts, Intersport, Develey Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Serwisy i usługi internetowe

Mapy i lokalizatory

Telefon: 12 425 13 22 Faks: 12 431 04 60 Adres strony WWW: irr.pl E-mail: biuro@irr.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Toporowicz, Prezes Zarządu, tomasz.toporowicz@irr.pl, 12 425 13 22 Rafał Maryńczak, Wiceprezes Zarządu, rafal.marynczak@irr.pl, 12 425 13 22 Opis działalności firmy: Usługi reklamowe Oferta/zakres usług: Instytut Rozwoju Reklamy to agencja typu full service, oferująca kompletne rozwiązania marketingowe, począwszy od strategii i planowania, poprzez kreację, aż po produkcję i media. Korzystając z wiedzy marketingowej oraz bogatego doświadczenia rynkowego, IRR efektywnie wspiera procesy marketingowe klientów. Pozostałe obszary działalności to usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa materiałów poligraficznych, portali internetowych, stron WWW oraz narzędzi do obsługi komunikacji internetowej. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie pakietu usług wykonywanych w zakresie promocji i marketingu oraz działania PR Najważniejsi klienci w 2009 r.: Wosana, Honda, Castrol, Nestle, BGK, MGD, Pirelli

Interactive Solutions sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 521-33-04-235 Numer REGON: 015-816-129 Numer KRS: 0000218425 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Pilicka 28 Poczta: 02-613 Warszawa Adres strony WWW: interactive-solutions.pl E-mail: biuro@interactive-solutions.pl Kadra zarządzająca: Piotr Gołąbiewski, Prezes Zarządu Piotr Morkowski, Wiceprezes Zarządu

Instytut Rozwoju Reklamy

Intermedium Zbigniew Krawczyk

Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Numer REGON: 351-609-500 Numer KRS: 0000200571 Adres: Ul. Baranieckiego 6, Kraków 30-227

Rok powstania: 1998 Numer NIP: 657-21-75-608 Numer REGON: 290-991-483 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007):

Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: świętokrzyskie Adres: ul. Wesoła 47/49 Poczta: 25-363 Kielce Adres strony WWW: intermedium.com.pl E-mail: katalog@intermedium.com.pl

Internet Marketing Andrzej Kozłowski Rok powstania: 1997 Numer NIP: 583-21-91-421 Numer REGON: 191-369-040 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: Al. Grunwaldzka 102 Poczta: 80-244 Gdańsk Adres strony WWW: edia.pl E-mail: im@im.com.pl

57

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Jamel J. Formela, M. Niewiadomski sp.j. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 584-26-74-718 Numer REGON: 220-776-820 Numer KRS: 0000328422 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Arenda Dickmana 12 Poczta: 80-339 Gdańsk Adres strony WWW: jamel.pl E-mail: biuro@jamel.pl Kadra zarządzająca: Jakub Formela, Wspólnik Marcin Niewiadomski, Wspólnik

Serwisy i usługi internetowe

Janmedia Interactive sp. z o.o.

Invidia Kowalczyk Zbigniew Rok powstania: 2007 Numer NIP: 652-12-81-967 Numer REGON: 240-639-584 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Stawowa 55 Poczta: 43-502 Czechowice-Dziedzice Adres strony WWW: invidia.pl E-mail: biuro@invidia.pl

IWD Group Krzysztof Kiljański Rok powstania: 2005 Numer NIP: 788-18-76-893 Numer REGON: 300-067-704 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Emilii Sczanieckiej 24 Poczta: 64-316 Kuślin Adres strony WWW: iwd.pl E-mail: biuro@iwd.pl

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 897-16-96-669 Numer REGON: 933-011-257 Numer KRS: 0000212463 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Gen. Józefa Wybickiego 1 Poczta: 51-144 Wrocław Telefon: +48 71 325 12 02 Faks: +48 71 325 00 20 Adres strony WWW: janmedia.pl E-mail: polandinfo@janmedia.com Kadra zarządzająca: Tomasz Kulczycki, Dyrektor Operacyjny, tkulczycki@janmedia.com, +48 71 320 79 43 Przemysław Kulik, Dyrektor Działu Realizacji, pkulik@janmedia.com, +48 71 320 79 52 Lidia Kozik, Dyrektor Działu Pm i Analiz, lkozik@janmedia.com, +48 71 320 79 60 Marcin Siwak, Dyrektor Działu Kreacji, msiwak@janmedia.com, +48 71 320 79 71 Opis działalności firmy: Janmedia jest międzynarodową firmą świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kreacji oraz IT. Łączymy ze sobą kreatywne pomysły oraz nowoczesną technologię. Projekty realizujemy w metodyce User-Centered Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Design, która w centrum zainteresowania naszych projektantów stawia przyszłego użytkownika systemu. Takie podejście zapewnia wysoką użyteczność powstającego produktu i realizację najważniejszych potrzeb użytkowników, a naszym klientom gwarantuje sukces ich działań w internecie. Oferta/zakres usług: Analiza i strategia: usercentered design, analiza potrzeb i wymagań, usability, analiza funkcjonalna, projektowanie interakcji, efektywne strategie e-biznesowe i e-marketingowe; Kreacja: projekty interfejsów (m. in. Flex, AIR), kampanie promocyjne, marketingowe; identyfikacja wizualna; serwisy prezentacyjne (m.in. Flash), animacje multimedialne; Programowanie: eCommerce, dedykowane aplikacje webowe, portale, konsulting technologiczny; Hosting: centrum hostingowe, streaming video, outsourcing IT Zmiany w ofercie w 2009 r.: Przejrzysta i bardziej wyspecjalizowana oferta przygotowana do świadczenia usług w 4 obszarach: Strategia i konsulting, Kreacja, Systemy informatyczne, Hosting; W tym nowe usługi: projekty interfejsów i aplikacji Flex, AIR; zaawansowane moduły funkcjonalne platformy Rainforest eCommerce; dedykowane szkolenia usability, streaming i hosting video Najważniejsi klienci w 2009 r.: Polska Grupa Energetyczna (PL), PGNIG (PL), Ministerstwo Finansów (PL), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PL), Grupa Energetyczna Energa (PL), Nivea (PL), Raiffeisen Bank Polska (PL), Bank Zachodni WBK (PL), Instytut Wzornictwa Przemysłowego (PL), Travelplanet (PL), Itaka (PL), Washington Gas (US), Washington Times (US), Over-C (UK), Adobe (PL), Wirtualna Polska (PL) Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience Usługi dla firm internetowych > Hosting, kolokacja, domeny E-commerce

Justbemore Karol Zielinski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 554-26-00-905 Numer REGON: 093-221-496 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1820z – reprodukcja zapisanych nośników informacji Województwo: pomorskie Adres: ul. Warszawska 12 Lok.8 Poczta: 81-314 Gdynia Adres strony WWW: justbemore.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

K2 Internet SA Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Numer NIP: 951-19-83-801 Numer REGON: 016-378-720 Numer KRS: 0000059690 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: Al. „solidarności” 74A Poczta: 00-145 Warszawa Telefon: +48 22 448 70 00 Faks: +48 22 448 71 01 Adres strony WWW: k2.pl E-mail: biuro@k2.pl Kadra zarządzająca: Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu, biuro@k2.pl, +48 23 343 06 00 Tymoteusz Chmielewski, Wiceprezes Zarządu, biuro@k2.pl, +48 24 343 06 00 Tomasz Tomczyk, Wiceprezes Zarządu, biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00 Marta Krajenta, Kierownik ds. Marketingu i Pr, marta.krajenta@k2.pl, 23 448 70 00, 605 103 650 Katarzyna Wiśniewska, New Business Director, barbara.sawicka@k2.pl, +48 24 448 70 00 Barbara Sawicka-Szypszak, Sekretarz Spółki, bs@k2.pl, +48 23 343 06 00 Opis działalności firmy: K2 internet SA jest jedną z czołowych polskich agencji interaktywnych, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie marketingu interaktywnego oraz wykorzystania nowych mediów oraz technologii w biznesie. Oferta/zakres usług: Kreacja, strategia on-line, planowanie mediów, serwisy www, multimedia i video on-line, projektowanie i badania użyteczności, programy lojalnościowe, performance marketing, systemy e-commerce, rozwiązania mobilne, hosting zarządzany, aplikacje dedykowane, word-of-mouth marketing, marketing zintegrowany, SEM/SEO Zmiany w ofercie w 2009 r.: Powołanie działu K2 WOMM – planowanie i realizacja kampanii Marketingu Szeptanego, rozbudowa w ramach agencji działu K2 UX – wyspecjalizowanego w USER-CENTERED DESIGN, inwestycja we własny program afiliacyjny system3.pl, inwestycja kapitałowa w agencję marketingu zintegorwanego Brainshop U-boot, a tym samym poszerzenie kompetencji o działania on i off line

RAPORT INTERNET 2K10

58

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Najważniejsi klienci w 2009 r.: Coca Cola, IKEA, Nokia, Volvo, PZU, P4, PKN ORLEN, PEUGEOT, AVIVA, Toyota, Microsoft, PEKAO, Avon, Raiffeisen Bank, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Hochland, Sanitec KOŁO, Allianz, Sanofi-Aventis, PGE Polska Grupa Energetyczna, Noble Bank Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > e-PR, social media marketing, WOMM

Serwisy i usługi internetowe

Kamikaze sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 727-27-38-835 Numer REGON: 100-630-353 Numer KRS: 0000326038 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: łódzkie Adres: ul. Św. Jerzego 10/12 Poczta: 91-072 Łódź Telefon: +48 42 663 05 80 Faks: +48 42 663 05 90 Adres strony WWW: kamikaze.com.pl E-mail: info@kamikaze.com.pl Kadra zarządzająca: Michał Ryszkiewicz, Prezes Zarządu, info@ kamikaze.com.pl, +48 42 663 05 80 Joanna Dering, Dyrektor ds. Strategii, info@ kamikaze.com.pl, +48 43 663 05 80 Małgorzata Bogacka, Senior Account Manager, info@kamikaze.com.pl, +48 44 663 05 80 Jarosław Augustyniak, Senior Account Manager, info@kamikaze.com.pl, +48 456 630 580 Maria Skwarek, Senior Account Manager, info@kamikaze.com.pl, +48 46 663 05 80 Mateusz Jabłoński, Art Director, info@ kamikaze.com.pl, +48 476 630 580 Maciej Fidor, Lead Programmer, info@ kamikaze.com.pl, +48 48 663 05 80 Damian Świerad, Lead Programmer, info@ kamikaze.com.pl, +48 496 630 580 Justyna Popek, Pr Manager, info@kamikaze. com.pl, +48 506 630 580 Opis działalności firmy: Kamikaze Sp. z o. o. zajmuje się w tworzeniem kompleksowych strategii obecności marek w internecie oraz ich realizacją. Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Oferta/zakres usług: Tworzenie serwisów internetowych, prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych w sieci, marketing wirusowy, strategia, konsulting, pozycjonowanie Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie oferty o pozycjonowanie serwisów Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agros Nova (Pysio, Łowicz, Fortuna, Tarczyn), Kamis, Telefonia Dialog, Pawo, S3 Group, Redmere, Port Lotniczy Łodź Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Kijuc Przemysław E-Creation Rok powstania: 2005 Numer NIP: 797-17-26-223 Numer REGON: 140-168-314 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Polna 6 Lok.3 Poczta: 05-660 Warka Adres strony WWW: ecreation.pl E-mail: info@ecreation.pl

Knasiecki.com Łukasz Knasiecki Rok powstania: 1999 Numer NIP: 669-15-16-352 Numer REGON: 639-619-934 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Skryta 10 Lok.9 Poczta: 60-779 Poznań Adres strony WWW: huncwot.com E-mail: info@huncwot.com

Kompan.pl sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 525-22-89-623 Numer REGON: 015-661-589 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

59

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Numer KRS: 0000201051 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Puławska 469 Poczta: 02-844 Warszawa Adres strony WWW: kompan.pl E-mail: kompan@kompan.pl Kadra zarządzająca: Grzegorz Biolik, Członek Zarządu Mateusz Ostachowski, Członek Zarządu

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: małopolskie Adres: ul. Wygoda 5 Poczta: 31-106 Kraków Adres strony WWW: makingwaves.pl E-mail: biuro@makingwaves.pl Kadra zarządzająca: Dag Honningsvag, Prezes Zarządu Eiliv Maehle, Członek Zarządu Hans Hellem, Członek Zarządu

Leo Burnett sp. z o.o.

Rok powstania: 1989 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1995 Numer NIP: 725-00-15-526 Numer REGON: 471-343-117 Numer KRS: 0000289179 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: łódzkie Adres: ul. Demokratyczna 46 Poczta: 93-430 Łódź Telefon: +48 42 683 74 60 Faks: +48 42 683 74 99 Adres strony WWW: makolab.pl E-mail: info@makolab.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu, wojciech.zielinski@makolab.pl, +48 42 683 74 60 Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu, miroslaw.sopek@makolab.pl, +48 42 683 74 60 Jakub Jaguczański, Dyrektor Handlowy, jakub.jaguczanski@makolab.pl, +48 42 299 85 68 Michał Hertel, Dyrektor Marketingu, michal.hertel@makolab.pl, +48 42 683 74 60 Paweł Cebula, Dyrektor Rozwoju Oprogramowania, pawel.cebula@makolab.pl, +48 42 683 74 71 Opis działalności firmy: MakoLab SA jest firmą informatyczną zajmującą się opracowywaniem zaawansowanych rozwiązań dla biznesu tworzonych w oparciu o nowoczesne technologie webowe. Firma z sukcesem działa od ponad 20 lat na rynku polskim i międzynarodowym. Od grudnia 2007 roku spółka jest notowana na rynku New Connect GPW gdzie w 2009 r. znalazła się w gronie 25 najbardziej innowacyjnych firm. Ponad 40% przychodów stanowią usługi świadczone na rzecz klientów zagranicznych. Oferta/zakres usług: Na ofertę MakoLab SA

Rok powstania: 1991 Numer NIP: 113-00-07-900 Numer REGON: 012-069-301 Numer KRS: 0000100609 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wołoska 9 Poczta: 02-583 Warszawa Adres strony WWW: leoburnett.com.pl Kadra zarządzająca: Janusz Włodarski, Członek Zarządu Marcin Barcz, Członek Zarządu Nicola Novellone, Członek Zarządu

Leo Wonder Paweł Pałczyński Rok powstania: 2007 Numer NIP: 532-18-39-370 Numer REGON: 141-209-430 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4721z – sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: mazowieckie Adres: ul. Gen. Zygmunta Berlinga 9 Lok.32 Poczta: 05-480 Karczew Adres strony WWW: imperion.pl E-mail: studio@imperion.pl

Making Waves Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 951-21-35-096 Numer REGON: 140-066-980 Numer KRS: 0000227000 Forma własności: 216 – własność zagraniczna

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Makolab SA

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

składają się 1) autorskie systemy zarządzania: Fractus, ColDis, eSchola; 2) dedykowane rozwiązania webowe, w tym witryny www oraz systemy e-commerce; 3) modułowe aplikacje biznesowe; 4) wdrożenia z obszaru Business Intelligence; 5) autorskie oprogramowanie dla profesjonalistów; 6) outsourcing usług informatycznych; 7) hosting i kolokacja w oparciu o własne Data Center; 8) dystrybucja oprogramowania Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 roku została opracowana wersja 2.0 systemu zarządzania Fractus oraz poczynione zostały inwestycje mające na celu poszerzenie i poprawę usług Data Center. System ColDis został wzbogacony o nowe funkcjonalności. Oferta dedykowanych rozwiązań webowych jest stale poszerzana o nowe funkcjonalności związane z rozwojem komunikacji internetowej i rosnącą rolą funkcji społecznościowych w internecie. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Sogesma EURL (RCI Banque), Grupa Renault Europe (Renault, Nissan, Dacia), Cefic Polska, PCH „Ptak” SA, Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, Apsys Management sp. z o.o. Inna działalność: E-commerce Usługi dla firm internetowych > Hosting, kolokacja, domeny Usługi dla firm internetowych > Oprogramowanie

Media Ambasador Blew Dominika Rok powstania: 2001 Numer NIP: 899-17-14-577 Numer REGON: 932-643-593 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: Al. Karkonoska 10 Poczta: 53-015 Wrocław Adres strony WWW: mediaambassador.pl E-mail: info@mediaambassador.pl

Media Com SA Rok powstania: 1999 Numer NIP: 755-16-77-759 Numer REGON: 531-561-687 Numer KRS: 0000042938 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 4799z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Województwo: mazowieckie Adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8 Poczta: 00-613 Warszawa Adres strony WWW: mcw.com.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Okrągły, Prezes

Media Concept sp. z o.o. Rok powstania: 1994 Numer NIP: 899-11-08-078 Numer REGON: 930-310-025 Numer KRS: 0000044228 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Duchnicka 3 Poczta: 01-796 Warszawa Adres strony WWW: mediaconcept.com.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Nowakowski, Prezes Zarządu

Media Direction sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 521-22-01-289 Numer REGON: 012-434-539 Numer KRS: 0000125817 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ateńska 67 Poczta: 03-970 Warszawa Adres strony WWW: mediadirection.com.pl Kadra zarządzająca: Piotr Niedziela, Członek Zarządu Paweł Sawicki, Członek Zarządu Jacek Hendigery, Członek Zarządu

Media Group sp. z o.o. Rok powstania: 1995 Numer NIP: 113-01-01-065 Numer REGON: 010-856-213 Numer KRS: 0000023173 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Żurawia 6/12 Poczta: 00-503 Warszawa Adres strony WWW: mediagroup.com.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Pełka, Członek Zarządu Alexander Harris, Członek Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

60

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mediacom-Warszawa sp. z o.o. Rok powstania: 1996 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Numer NIP: 525-13-47-382 Numer REGON: 012-576-096 Numer KRS: 0000050676 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 6 Poczta: 02-676 Warszawa Telefon: +48 22 310 00 00 Faks: +48 22 310 00 11 Adres strony WWW: mcw.com.pl, mediacominteraction.pl E-mail: mcw@mediacom.com Kadra zarządzająca: Stanisław Kejler, Mediacom Interaction – Interaction Manager, stanislaw.kejelr@ mediacom.com, +48 664 192 125 Jarosław Pająk, Mediacom Interaction – Interaction Manager, jaroslaw.pajak@ mediacom.com, +48 664 192 118 Agnieszka Kosik, Mediacom – CEO Poland, agnieszka.kosik@mediacom.com Jakub Kossut, Mediacom – Managing Director, jakub.kossut@mediacom.com Opis działalności firmy: MediaCom Interaction Warszawa to jednostka specjalizujaca się w komunikacji interaktywnej i w nowych mediach, działająca na polskim rynku juz od 2000 roku. Obecnie zatrudniamy 24 specjalistów stanowiących miks doświadczonej kadry menedżerskiej i młodych ludzi o nieograniczonym potencjale kreatywności z dostępem do międzynarodowego knowhow. Specjalizujemy się w zintegrowanych strategiach interaktywnych mających na celu osiąganie realnych i mierzalnych celów. Oferta/zakres usług: Przedew szystkim planowanie i zakup mediów interaktywnych, ale w zakres naszych usług wchodzą też m.in: strategie interaktywne, kampanie display, SEM, SEO, social media, platformy interaktywne, e-mail marketing, performance marketing, WOMM, kreacja interaktywna, mobile marketing Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwój usług: realizacje projektów SEO, tworzenie kreacji internetowych – MediaCom Create, wprowadzenie narzędzia do integracji i optymalizacji Performance Marketingu QUISMA, tworzenia strategii w social media Najważniejsi klienci w 2009 r.: P&G,

Serwisy i usługi internetowe

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Danone, Mars, Skoda, Vectra, Bayer, AgrosNova, Kamis, Akzo Nobel, Shell, Żywiec Zdrój, Bahlsen Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Planowanie, zakup mediów Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

Mediaedge:cia sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Numer NIP: 525-21-94-029 Numer REGON: 016-369-046 Numer KRS: 0000058177 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Dobra 56/66 Poczta: 00-312 Warszawa Adres strony WWW: mecglobal.pl E-mail: tomasz.rzepniewski@mecglobal.com Kadra zarządzająca: Anna Lubowska, Prezes Zarządu Izabela Albrychiewicz, Wiceprezes Zarządu Tomasz Fochtman, Członek Zarządu Anna Gawell, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Metaprojekt s.c. Rafał Włodarczyk, Maciej Müller Rok powstania: 2009 Numer NIP: 634-27-12-362 Numer REGON: 241-166-231 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 19 Lok.13 Poczta: 31-137 Kraków Adres strony WWW: metaprojekt.pl E-mail: kontakt@metaprojekt.pl

Migomedia sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 701-01-76-419 Numer REGON: 141-793-072 Numer KRS: 0000325739 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Filtrowa 9 Lok.17 Poczta: 00-611 Warszawa Adres strony WWW: migomedia.pl E-mail: warszawa@migomedia.pl Kadra zarządzająca: Małgorzata Bednarek, Prezes Zarządu Michał Hryniszyn, V-Ce Prezes Zarządu

Mind Chili Małgorzata Woźniakowska Rok powstania: 2003 Numer NIP: 691-19-84-079 Numer REGON: 932-959-652 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Wietrzna 10A Lok.15 Poczta: 53-024 Wrocław Adres strony WWW: mindchili.pl E-mail: contact@mindchili.com

Mjdesign Marceli Janowski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 852-22-96-446 Numer REGON: 320-081-640 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28 Lok.12 Poczta: 71-521 Szczecin Adres strony WWW: mjdesign.pl E-mail: poczta@mjdesign.pl

MK Group Michał Kosmowski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 675-13-24-344 Numer REGON: 120-012-214 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem

RAPORT INTERNET 2K10

61

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Województwo: małopolskie Adres: ul. Ofiar Dąbia 10 A Poczta: 31-566 Kraków Adres strony WWW: mkinteractive.pl E-mail: info@mkinteractive.pl

Momint sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 725-19-60-600 Numer REGON: 100-441-586 Numer KRS: 0000294304 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5911z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Województwo: łódzkie Adres: ul. Pomorska 83/85 Poczta: 90-224 Łódź Adres strony WWW: momint.pl Kadra zarządzająca: Jakub Poteraj, Prezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

MRM Worldwide sp. z o.o. Rok powstania: 1995 Numer NIP: 951-00-62-602 Numer REGON: 011-178-399 Numer KRS: 0000034161 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Cybernetyki 19 Poczta: 02-677 Warszawa Adres strony WWW: mrm.pl E-mail: kontakt@mrm.pl Kadra zarządzająca: Małgorzata Olszewska, Prezes Zarządu Marek Janicki, Członek Zarządu

Mularczyk Ewa Kłosin Rok powstania: 2007 Numer NIP: 739-31-82-236 Numer REGON: 280-207-161 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6810z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: Pl. Plac Jana Pawła II 4 Lok.2 Poczta: 10-102 Olsztyn Adres strony WWW: pixelmedia.pl E-mail: info@pixelmedia.pl

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Netarch Plutecki Suma, sp.j. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 945-20-89-138 Numer REGON: 120-522-903 Numer KRS: 0000286559 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Turystyczna 6 Lok.2 Poczta: 31-213 Kraków Adres strony WWW: netarch.com.pl E-mail: biuro@netarch.com.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Plutecki, Wspólnik Marcin Stańdo, Wspólnik Sebastian Suma, Wspólnik Michał Szmigielski, Wspólnik

Netcare Szewczyk Marcin Rok powstania: 1997 Numer NIP: 665-18-90-305 Numer REGON: 310-301-285 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Zakładowa 4 D Poczta: 62-510 Konin Adres strony WWW: netcare.pl E-mail: info@netcare.pl

Netface Michał Chołuj Rok powstania: 2009 Numer NIP: 811-15-25-069 Numer REGON: 142-099-190 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wiślana 89 Poczta: 26-700 Zwoleń Adres strony WWW: netface.pl E-mail: biuro@netface.pl

Netizens sp. z o.o. Rok powstania: 1989 Numer NIP: 635-00-00-015 Numer REGON: 001-377-422 Numer KRS: 0000173040 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: śląskie Adres: ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A Lok.6 Poczta: 40-384 Katowice Adres strony WWW: netizens.pl E-mail: warszawa@netizens.pl Kadra zarządzająca: Witold Kempa, Prezes Zarządu Sebastian Nejfeld, Wiceprezes Zarządu

Netkoncept.com Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy sp.j. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 754-27-70-413 Numer REGON: 532-450-984 Numer KRS: 0000325599 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: opolskie Adres: ul. Partyzancka 7 Poczta: 45-801 Opole Adres strony WWW: netkoncept.com E-mail: info@netkoncept.com Kadra zarządzająca: Sławomir Milewski, Wspólnik Mateusz Chudy, Wspólnik Grzegorz Przewłocki, Wspólnik Grzegorz Zieleźny, Wspólnik

Netproject Arkadiusz Król Rok powstania: 2000 Numer NIP: 957-07-35-625 Numer REGON: 192-470-389 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: pomorskie Adres: ul. Tymiankowa 36 Poczta: 80-177 Gdańsk Adres strony WWW: arasis.pl E-mail: kontakt@arasis.pl

RAPORT INTERNET 2K10

62

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

New4 Mat.com sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 754-21-22-269 Numer REGON: 531-225-624 Numer KRS: 0000226406 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: opolskie Adres: ul. Józefa Cygana 4 Lok.319 Poczta: 45-131 Opole Adres strony WWW: new4 mat.com E-mail: info@new4 mat.com Kadra zarządzająca: Adam Wojtyński, Prezes Zarządu Piotr Skrzynkowski, Wiceprezes Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Nightweb R. Krawczyk, R. Kochanowski sp.j. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 525-24-49-848 Numer REGON: 141-788-645 Numer KRS: 0000326761 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Długa 44/50 Poczta: 00-241 Warszawa Adres strony WWW: intersupport.pl Kadra zarządzająca: Robert Krawczyk, Wspólnik Rafał Kochanowski, Wspólnik

Mapy i lokalizatory

Offset Systems Grzegorz Kędzierski Rok powstania: 2008 Numer NIP: 726-24-74-139 Numer REGON: 100-481-350 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: łódzkie Adres: ul. Lutomierska 127 Lok.136 Poczta: 91-037 Łódź Adres strony WWW: offsetsystems.pl E-mail: biuro@offsetsystems.pl

Ogólnopolski Serwis Internetowy Go3.pl E. Orzechowska Rok powstania: 2001 Numer NIP: 799-17-50-667 Numer REGON: 672-757-033 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: łódzkie Adres: ul. Piotrkowska 270 Poczta: 90-361 Łódź Adres strony WWW: go3.pl E-mail: biuro@go3.pl

Omnia.pl Korecki Marcin Nuorder sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 521-35-22-564 Numer REGON: 141-730-887 Numer KRS: 0000327152 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Foksal 12/14 Lok.14 Poczta: 00-366 Warszawa Adres strony WWW: nuorder.pl E-mail: biuro@nuorder.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Winnik, Prezes Zarządu Michał Siejak, Wiceprezes Zarządu

Rok powstania: 2006 Numer NIP: 792-19-20-868 Numer REGON: 180-121-149 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: podkarpackie Adres: ul. Racławicka 1A Poczta: 37-500 Jarosław Adres strony WWW: omnia.pl E-mail: kontakt@omnia.pl

Opcom Grupa Eskadra sp. z o.o. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 679-29-17-489 Numer REGON: 120-358-007

Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

63

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Numer KRS: 0000269482 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Jeleniogórska 17 Poczta: 30-422 Kraków Adres strony WWW: opcom.pl E-mail: info@opcom.pl Kadra zarządzająca: Przemysław Fuksa, Członek Zarządu Krzysztof Adamus, Członek Zarządu

Numer NIP: 615-19-27-034 Numer REGON: 020-560-172 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 1 Lok.3 Poczta: 59-903 Zgorzelec Adres strony WWW: peo.com.pl E-mail: info@peo.com.pl

OS3 sp. z o.o.

Rok powstania: 2002 Numer NIP: 972-10-36-501 Numer REGON: 634-298-514 Numer KRS: 0000106206 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Sadowa 32 Poczta: 61-657 Poznań Adres strony WWW: peppermint.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Kluczyński, Członek Zarządu Bartłomiej Gola, Członek Zarządu

Rok powstania: 1996 Numer NIP: 642-21-59-795 Numer REGON: 273-202-309 Numer KRS: 0000203860 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: śląskie Adres: ul. Pck 26 A Poczta: 44-200 Rybnik Adres strony WWW: os3.pl E-mail: ostrzy@os3.pl Kadra zarządzająca: Damian Rutkowski, Prezes Zarządu Marcin Maj, Członek Zarządu

Pan Media Western sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 526-21-55-611 Numer REGON: 012-847-081 Numer KRS: 0000045344 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 39 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: pmw.com.pl E-mail: biuro@pmw.com.pl Kadra zarządzająca: Jeremy Hine, Prezes Zarządu Robert Winiarski, Członek Zarządu Hugh Doherty, Członek Zarządu

Peo Development Group Naruniec Wojciech Rok powstania: 2007

RAPORT INTERNET 2K10

Serwisy i usługi internetowe

Peppermint sp. z o.o.

Pixel Tree Ewa Kubalka Rok powstania: 2007 Numer NIP: 899-23-00-228 Numer REGON: 020-583-470 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Buraczana 17E Poczta: 52-311 Wrocław Adres strony WWW: pixeltree.pl E-mail: info@pixeltree.pl

Mapy i lokalizatory

Poczta: 02-530 Warszawa Adres strony WWW: plum.com.pl E-mail: plum@plum.com.pl

Point Of View sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Numer NIP: 525-20-60-754 Numer REGON: 013-083-250 Numer KRS: 0000262286 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7490z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Piękna 18 Poczta: 00-549 Warszawa Adres strony WWW: pointofview.pl E-mail: info@pointofview.pl Kadra zarządzająca: Aleksandra Olek-Pawłowska, Prezes Zarządu Monika Janowska-Mleczko, Wiceprezes Zarządu Dariusz Sobczyński, Wiceprezes Zarządu

Positive Power sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 631-25-79-929 Numer REGON: 241-085-751 Numer KRS: 0000319344 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Ksawerego Dunikowskiego 10 Poczta: 44-100 Gliwice Adres strony WWW: positive-power.pl E-mail: info@positive-power.pl Kadra zarządzająca: Rafael Moucka, Prezes Zarządu Katarzyna Czyrnek, Wiceprezes Zarządu

Plum Jan Gorski

Pride And Glory Heureka sp. z o.o. S.K.A.

Rok powstania: 2005 Numer NIP: 521-21-46-082 Numer REGON: 140-234-637 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kielecka 42 Lok.14

Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer NIP: 525-24-44-130 Numer REGON: 141-653-603 Numer KRS: 0000318246 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007):

Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

1812z – pozostałe drukowanie Województwo: mazowieckie Adres: Al. Słowiańska 10B Poczta: 01-695 Warszawa Telefon: +48 12 376 84 06 Faks: +48 12 376 83 62 Adres strony WWW: prideandglory.pl E-mail: kontakt@prideandglory.pl Kadra zarządzająca: Piotr Friedberg, Managing Director, piotr@prideandglory.pl, +48 510 163 267 Dawid Szczepaniak, Creative Director, dawid@prideandglory.pl, +48 510 163 269 Opis działalności firmy: Agencja interaktywna full service Najważniejsi klienci w 2009 r.: Philips, Nutricia, Knorr, Centrum, Budweiser, Big Star, MTV Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. Rok powstania: 1998 Numer NIP: 521-28-52-041 Numer REGON: 012-998-450 Numer KRS: 0000004049 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jankowska 10 Poczta: 02-129 Warszawa Adres strony WWW: product.pl E-mail: product@productbbf.pl Kadra zarządzająca: Mikołaj Janicki, Prezes Zarządu Joanna Cichalewska-Piwek, Wiceprezes Zarządu

Pro-Creation sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 527-23-09-607 Numer REGON: 016-330-989 Numer KRS: 0000030724 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Rosy Bailly 18

RAPORT INTERNET 2K10

64

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Poczta: 01-494 Warszawa Adres strony WWW: pro-creation.pl E-mail: biuro@pro-creation.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Michałowski, Prezes Zarządu Damian Szalewicz, Wiceprezes Zarządu

Profabrica Janusz Frankowski

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 555-13-48-807 Numer REGON: 192-896-906 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: pomorskie Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 14 Lok.7 Poczta: 81-831 Sopot Adres strony WWW: profabrica.pl E-mail: biuro@profabrica.pl

Prosurf Paweł Giżowski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 952-19-39-026 Numer REGON: 140-013-741 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4764z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: mazowieckie Adres: ul. Viii Poprzeczna 11 Poczta: 04-636 Warszawa Adres strony WWW: prosurf.pl E-mail: biuro@prosurf.pl

Przedsiębiorstwo „Digital Sunset” Jędrzej Basiński Rok powstania: 2007 Numer NIP: 995-01-55-124 Numer REGON: 301-044-415 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Sarmacka 5A Lok.4 Poczta: 61-616 Poznań Adres strony WWW: digitalsunset.pl

Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Przedsiębiorstwo Handlowo-TransportowoSpedycyjna „Merix” K. Śledzikowski Rok powstania: 1993 Numer NIP: 783-00-28-971 Numer REGON: 630-161-095 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4618z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Armii Poznań 28 Poczta: 62-030 Luboń Adres strony WWW: merixstudio.com E-mail: office@merixstudio.com

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nueve Przemysław Łuczak Rok powstania: 2003 Numer NIP: 681-18-26-228 Numer REGON: 356-781-639 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: małopolskie Adres: ul. Stanisława Pardyaka 11A Poczta: 32-400 Myślenice Adres strony WWW: moene.pl E-mail: kontakt@moene.pl

Przedsiębiorstwo Interaktywne sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 894-26-11-446 Numer REGON: 932-182-436 Numer KRS: 0000130719 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6419z – pozostałe pośrednictwo pieniężne Województwo: mazowieckie Adres: ul. Solec 81B Lok.a-51 Poczta: 00-382 Warszawa Adres strony WWW: maxweber.com E-mail: max@maxweber.com Kadra zarządzająca: Grzegorz Mogilewski, Prezes Zarządu

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Netlift Michał Karbowski Rok powstania: 2009 Numer NIP: 637-20-45-396 Numer REGON: 120-935-114 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: małopolskie Adres: ul. Marii Konopnickiej 8 Lok.44 Poczta: 32-300 Olkusz Adres strony WWW: netlift.pl E-mail: kontakt@netlift.pl

Qbe-Art Robert Blomka Rok powstania: 2007 Numer NIP: 951-13-98-445 Numer REGON: 140-817-570 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Miklaszewskiego 14 Lok.10 Poczta: 02-776 Warszawa Adres strony WWW: qbe-art.com E-mail: biuro@qbe-art.com

Quest Agency sp. z o.o. w Organizacji Rok powstania: 2007 Numer NIP: 676-23-66-702 Numer REGON: 120-609-700 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: małopolskie Adres: ul. Długa 82 Lok.6 Poczta: 31-146 Kraków Adres strony WWW: questagency.pl

Red Age sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 521-34-63-057 Numer REGON: 141-191-048 Numer KRS: 0000294360 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

RAPORT INTERNET 2K10

65

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 7 Poczta: 00-707 Warszawa Adres strony WWW: redage.pl E-mail: redage@redage.pl Kadra zarządzająca: Robert Kaczmarski, Członek Zarządu Eliza Łuczak-Hołowczyc, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Red2Black sp. z o.o.

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 677-23-17-177 Numer REGON: 120-773-522 Numer KRS: 0000314449 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Kazimierza Morawskiego 5 Poczta: 30-102 Kraków Adres strony WWW: red2black.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Krasnopolski, Prezes Zarządu

Respect Mariusz Czopek Rok powstania: 2006 Numer NIP: 739-32-42-903 Numer REGON: 280-097-028 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Wincentego Pstrowskiego 38 B Poczta: 10-602 Olsztyn Adres strony WWW: r3spect.pl E-mail: kontakt@r3spect.pl

Retis Internet Technology Solutions sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 627-26-44-200 Numer REGON: 240-912-123 Numer KRS: 0000304627 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: śląskie Adres: ul. Katowicka 47 Poczta: 41-500 Chorzów Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Adres strony WWW: retis.com.pl E-mail: biuro@retis.com.pl Kadra zarządzająca: Marcin Szaniawski, Prezes Zarządu Sebastian Herok, Wiceprezes Zarządu

Rewizja.net Marcin Kopczyński Rok powstania: 2007 Numer NIP: 742-20-47-418 Numer REGON: 280-214-830 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5811z – wydawanie książek Województwo: warmińsko – mazurskie Adres: ul. Piechoty 12 Lok.8 Poczta: 82-300 Elbląg Adres strony WWW: rewizja.net E-mail: biuro@rewizja.net

Roch Kudła Rkplus Rok powstania: 2009 Numer NIP: 634-22-83-228 Numer REGON: 241-345-726 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45 Lok.1 Poczta: 40-057 Katowice Adres strony WWW: rkplus.pl E-mail: kontakt@rkplus.pl

Rytm.org Interactive s.c. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-34-99-492 Numer REGON: 141-559-353 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 12 Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: rytm.org E-mail: rytm@rytm.org

Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 525-22-26-858 Numer REGON: 017-457-019 Numer KRS: 0000085926 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 42 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: saatchi.pl Kadra zarządzająca: Igor Kaleński, Prezes Zarządu Erika Darmstader-Dawson, Członek Zarządu Johann Xavier, Członek Zarządu

Sales & More SA Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-34-86-940 Numer REGON: 141-342-719 Numer KRS: 0000307674 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bednarska 7 Poczta: 00-310 Warszawa Adres strony WWW: salesmore.pl E-mail: info@salesmore.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Kozarzewski, Prezes Zarządu Adam Kozielewicz, Członek Zarządu

Seenet Rok powstania: 2001 Numer NIP: 587-15-35-712 Numer REGON: 192-625-449 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Hieronima Derdowskiego 4 Lok.3 Poczta: 84-100 Puck Adres strony WWW: seenet.pl E-mail: info@seenet.pl

Si2 Radosław Grębski Rok powstania: 2008 Numer NIP: 753-23-62-368 Numer REGON: 160-212-287 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: opolskie

RAPORT INTERNET 2K10

66

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Adres: ul. Nyska 18 Poczta: 48-381 Goświnowice Adres strony WWW: si2.pl E-mail: biuro@si2.pl

Sitepromotor Przemysław Uliasz Rok powstania: 2003 Numer NIP: 882-17-50-137 Numer REGON: 891-492-237 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Batalionów Chłopskich 45 Lok.2 Poczta: 58-200 Dzierżoniów Adres strony WWW: sitepromotor.com.pl E-mail: sitepromotor@sitepromotor.com.pl

Serwisy i usługi internetowe

Sitom Business Consulting Tomasz Sibilski Rok powstania: 2006 Numer NIP: 789-15-81-780 Numer REGON: 300-262-274 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wincentego Dondajewskiego 18 Poczta: 62-300 Września Adres strony WWW: sitom.eu E-mail: biuro@sitom.pl

Smartmedia sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 957-09-94-350 Numer REGON: 220-595-000 Numer KRS: 0000304285 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Jana Karola Chodkiewicza 22 Poczta: 80-506 Gdańsk Adres strony WWW: smartmedia.com.pl E-mail: biuro@smartmedia.com.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu Piotr Kaczmarek, Członek Zarządu Olgierd Mrozik, Członek Zarządu Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

Softhis sp. z o.o.

Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 677-22-51-886 Numer REGON: 120-070-849 Numer KRS: 0000238391 Forma własności: 224 - własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 9002z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Województwo: małopolskie Adres: ul. Tadeusza Romanowicza 6 Poczta: 30-702 Kraków Telefon: +48 12 350 55 55 Faks: +48 12 378 33 31 Adres strony WWW: softhis.pl E-mail: office@softhis.pl Kadra zarządzająca: Łukasz Rzepecki, Prezes zarządu, lukasz.rzepecki@softhis.com, +48 12 350 55 55 Marcin Nowak, Członek zarządu ds. Sprzedaży, marcin.nowak@softhis.com, +48 12 350 55 55 Adam Łuszpaj, Członek zarządu ds. IT, adam.luszpaj@softhis.com, +48 12 350 55 55 Opis działalności firmy: W Softhis posiadamy bogate doświadczenie w projektach internetowych i informatycznych. Działamy na pograniczu rynku internet software house’ów, agencji interaktywnych oraz firm tworzących oprogramowanie dedykowane i integrujących systemy. Cechą wspólną większości naszych projektów jest to, że ich interfejs bazuje na przeglądarce WWW i są dostępne w sieci - jesteśmy firmą opartą na technologiach webowych, web driven company. Oferta / zakres usług: Zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów dla kilkudziesięciu klientów - od serwisów internetowych przez systemy portalowe i e-commerce po zaawansowane, zintegrowane systemy informatyczne. Tworzymy przede wszystkim dedykowane rozwiązania z zakresu kompleksowego zarządzania organizacjami klasy ERP, oparte o bezpieczne technologie webowe, działające zarówno w sieciach firmowych jak i w technologii SaaS, dostępne przez internet. Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 r. rozpoczęliśmy realizację kompleksowej, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

67

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Advergaming modularnej platformy Esensive Enterprise do zarządzania dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji, które potrzebują rozwiązań elastycznych i zaawansowanych technicznie realizowanych w technologiach internetowych tj. dostępnych przez przeglądarkę WWW. Wzmocniliśmy również dział realizacji serwisów internetowych. Najważniejsi klienci w 2009 r.: PKN Orlen SA, BP Europa SE Oddział w Polsce, Polskie Składy Oponiarskie sp. z o.o., Business Centre Club, Llentab sp. z o.o.,ONZ - UNDP, SIW Znak sp. z o.o., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Muzeum Narodowe w Krakowie Inna działalność: Usługi dla firm internetowych > Oprogramowanie Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

Software Press sp. z o.o. sp. k. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 951-22-79-582 Numer REGON: 141-804-060 Numer KRS: 0000327578 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5813z – wydawanie gazet Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bokserska 1 Poczta: 02-682 Warszawa Adres strony WWW: mediaon.pl E-mail: info@mediaon.pl Kadra zarządzająca: Software Press sp. z o.o.,

Sointeractive sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 676-23-66-843 Numer REGON: 120-629-191 Numer KRS: 0000298936 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: Al. Jana Pawła II 41G Poczta: 31-864 Kraków Adres strony WWW: sointeractive.pl E-mail: gracz@sointeractive.pl Kadra zarządzająca: Janusz Filipiak, Prezes Grzegorz Gracz, Wiceprezes

RAPORT INTERNET 2K10

Spark Media Sylwia Leśniak Rok powstania: 2008 Numer NIP: 565-14-09-388 Numer REGON: 060-013-125 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: lubelskie Adres: ul. Rubinowa 2 Lok.171 Poczta: 20-575 Lublin Adres strony WWW: sparkmedia.pl

Serwisy i usługi internetowe

Star Digital sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-35-14-062 Numer REGON: 141-701-153 Numer KRS: 0000320608 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wita Stwosza 17A Poczta: 02-661 Warszawa Adres strony WWW: stardigital.pl E-mail: stardigital@stardigital.pl Kadra zarządzająca: Star Digital sp. z o.o.,

Starcom sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Numer NIP: 527-23-37-041 Numer REGON: 017-254-049 Numer KRS: 0000004341 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Sobieskiego 104 Poczta: 00-764 Warszawa Adres strony WWW: nextinnovation.pl Kadra zarządzająca: Jakub Benke, Prezes Zarządu Rafał Ciszewski, Członek Zarządu Piotr Piętka, Członek Zarządu

Start People sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 725-16-39-513 Numer REGON: 471-643-730 Numer KRS: 0000134502 Partner merytoryczny

Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7820z – działalność agencji pracy tymczasowej Województwo: łódzkie Adres: ul. Piotrkowska 111 Poczta: 90-425 Łódź Adres strony WWW: startpeople.pl E-mail: gdynia@startpeople.pl Kadra zarządzająca: Maurice Delbar, Prezes Zarządu Johannes Coffeng, Członek Zarządu Ronald Icke, Członek Zarządu

Studio Kreatywne Synergia s.c. Agnieszka Śliwka-Gumienna, Piotr Wolniewicz, Marek Mazur Rok powstania: 2009 Numer NIP: 782-24-63-830 Numer REGON: 301-062-229 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: os. Armii Krajowej 105 Lok.42 Poczta: 61-381 Poznań Adres strony WWW: studiosynergia.pl

Studiotg Agencja Interaktywna Błażej Abel Rok powstania: 2005 Numer NIP: 645-23-10-363 Numer REGON: 240-197-420 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Piastowska 12 Poczta: 42-600 Tarnowskie Góry Adres strony WWW: studiotg.pl E-mail: info@studiotg.pl

Supermedia Interactive sp. z o.o. Rok powstania: 1993 Numer NIP: 754-10-15-229 Numer REGON: 530-908-108 Numer KRS: 0000130946 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

68

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Advergaming Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jubilerska 10 Poczta: 04-190 Warszawa Adres strony WWW: smi.pl E-mail: smi@smi.pl Kadra zarządzająca: Piotr Cichocki, Prezes Zarządu Katarzyna Białek, Wiceprezes Zarządu

Suport Kryska Mirosław Rok powstania: 1998 Numer NIP: 628-10-07-941 Numer REGON: 276-164-176 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: małopolskie Adres: ul. Trzebińska 40 Poczta: 32-500 Chrzanów Adres strony WWW: suport.pl E-mail: internet@suport.pl

Tarka Grzegorz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 663-17-24-791 Numer REGON: 260-068-284 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5920z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Województwo: świętokrzyskie Adres: ul. Paryska 227 Lok.23 Poczta: 26-110 Skarżysko-Kamienna Adres strony WWW: pure-underground.pl/firma E-mail: group@pluta.pl

Tenkai.pl s.c. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 644-33-21-120 Numer REGON: 240-566-336 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: śląskie Adres: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5

RAPORT INTERNET 2K10

Poczta: 41-216 Sosnowiec Adres strony WWW: tenkai.pl

Trendmaker sp.j. M. Piwowarczyk, B. Skraba, R. Żochowski

Serwisy i usługi internetowe

Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 676-23-82-256 Numer REGON: 120-759-516 Numer KRS: 0000312246 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Pszczelna 48 Lok.3 Poczta: 30-431 Kraków Telefon: +48 12 376 84 10 Adres strony WWW: trendmaker.pl E-mail: studio@trendmaker.pl Kadra zarządzająca: Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Kreatywny, marcin.piwowarczyk@trendmaker.pl, +48 12 376 84 10 Borys Skraba, Partner Zarządzający, borys.skraba@trendmaker.pl, +48 12 376 84 10 Robert Żochowski, Partner Zarządzający, robert.zochowski@trendmaker.pl, +48 12 376 84 10 Opis działalności firmy: Trendmaker to agencja interaktywna full service zorientowana na skuteczne wsparcie sprzedaży i wizerunku przy wykorzystaniu internetu. Naszym celem jest wdrażanie pomysłów, które tworzą unikalną relację między konsumentem, a marką. Zarządzamy markami w internecie budując pozytywne doświadczenia i interakcje z konsumentami poprzez zintegrowane kanały komunikacji. Oferta/zakres usług: Kampanie internetowe, kampanie Facebook, zarządzanie marką w internecie Najważniejsi klienci w 2009 r.: Danone, IKEA, Bahlsen, Leroy Merlin, Mennica Polska, Gruner+Jahr Inna działalność: Usługi dla firm internetowych

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: podkarpackie Adres: ul. Joachima Lelewela 2 Lok.9 Poczta: 37-700 Przemyśl Adres strony WWW: trisquel.pl E-mail: info@trisquel.pl

Trol Intermedia Przemysław Turowski Rok powstania: 1994 Numer REGON: 570-169-281 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Poznańska 56 Poczta: 64-510 Wronki Adres strony WWW: trol.pl E-mail: trol@trol.pl

Uni-Net sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 526-00-00-821 Numer REGON: 012-123-934 Numer KRS: 0000165941 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6120z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Łopuszańska 36 Poczta: 02-220 Warszawa Adres strony WWW: uninet.com.pl E-mail: rzeszow@uninet.com.p Kadra zarządzająca: Leszek Dadas, Członek Zarządu Jonathan Eastick, Członek Zarządu Krzysztof Baran, Członek Zarządu Marcin Osiecki, Członek Zarządu Piotr Nowak,

Trisquel Adam Ostrówka

Unia Interactive-Wojciech Kłosiński

Rok powstania: 2007 Numer NIP: 795-23-49-268 Numer REGON: 180-279-146 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

Rok powstania: 2005 Numer NIP: 951-18-85-004 Numer REGON: 140-059-737 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

69

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Advergaming Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: mazowieckie Adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 97 Lok.61 Poczta: 02-777 Warszawa Adres strony WWW: uniainteractive.pl E-mail: biuro@uniainteractive.pl

Value Media sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 526-28-79-929 Numer REGON: 140-207-988 Numer KRS: 0000240131 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 8299z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Fasolowa 31A Poczta: 02-482 Warszawa Adres strony WWW: valuemedia.pl E-mail: biuro@valuemedia.pl Kadra zarządzająca: Maciej Hutyra, Prezes Zarządu

VAO s.c. A. Nadziejko, M. Mikas Rok powstania: 2005 Numer NIP: 596-16-51-480 Numer REGON: 080-026-371 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 104 Poczta: 61-246 Poznań Adres strony WWW: vao.pl

Adres: Al. Juliusza Słowackiego 5 Poczta: 31-159 Kraków Adres strony WWW: veneo.pl E-mail: kontakt@veneo.pl Kadra zarządzająca: Beata Mordarska, Prezes Zarządu Michał Trzebiński, Wiceprezes Zarządu

Vertes Usługi Informatyczne Serwisy i usługi internetowe Zieliński Karol Rok powstania: 2006 Numer NIP: 532-18-50-302 Numer REGON: 140-790-491 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 9512z – naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Województwo: mazowieckie Adres: ul. Świderska 5 Poczta: 05-400 Otwock Adres strony WWW: vertesdesign.pl E-mail: biuro@vertesdesign.pl

Virtualnetia Zbigniew Drzewiecki Rok powstania: 2002 Numer NIP: 599-23-53-996 Numer REGON: 210-958-150 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: lubuskie Adres: ul. Wschodnia 43 Poczta: 66-400 Gorzów Wielkopolski Adres strony WWW: virtualnetia.com E-mail: info@virtualnetia.com

Visual Media Polska sp. z o.o. Veneo sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 676-22-70-391 Numer REGON: 356-847-083 Numer KRS: 0000213060 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 967-12-80-008 Numer REGON: 340-396-658 Numer KRS: 0000298882 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5829z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 10 Lok.3 Poczta: 85-054 Bydgoszcz

Partner merytoryczny

Adres strony WWW: visualmedia.pl E-mail: media@visualmedia.pl Kadra zarządzająca: Robert Antoszczak, Prezes Zarządu Dariusz Antoszczak, Wiceprezes Zarządu

Visualteam s.c. Robert Kowalski, Michał Marszalik Rok powstania: 2006 Numer NIP: 527-25-17-027 Numer REGON: 140-666-762 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Erazma Ciołka 12 Lok.407 Poczta: 01-402 Warszawa Adres strony WWW: visualteam.pl E-mail: kontakt@visualteam.pl

VMG sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 972-09-96-593 Numer REGON: 639-834-414 Numer KRS: 0000009913 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Unii Lubelskiej 1 Poczta: 61-249 Poznań Adres strony WWW: vmg.pl E-mail: biuro@vmg.pl

Vojo.pl Michał Zwoliński Rok powstania: 2009 Numer NIP: 947-19-23-884 Numer REGON: 100-672-854 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6399z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: łódzkie Adres: ul. Rydzowa 17 Lok.55 Poczta: 91-211 Łódź Adres strony WWW: vojo.pl E-mail: vj@vojo.pl

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

70

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Advergaming

Warsztatweb.pl Iwona Rachwalska Rok powstania: 2009 Numer NIP: 754-27-92-739 Numer REGON: 160-267-153 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: opolskie Adres: ul. Jana Bytnara „rudego” 11 B Lok.6 Poczta: 45-265 Opole Adres strony WWW: warsztatweb.pl E-mail: biuro@warsztatweb.pl

Web & Art sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 781-16-75-327 Numer REGON: 639-767-764 Numer KRS: 0000141019 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 6 Lok.6 Poczta: 61-770 Poznań Adres strony WWW: webandart.nu E-mail: office@webandart.nu Kadra zarządzająca: Arkadiusz Jankowski, Prezes Zarządu

Web.pl Tomasz Gorzkowicz Rok powstania: 2007 Numer NIP: 738-18-13-553 Numer REGON: 300-641-830 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Rogozińska 16 Poczta: 60-419 Poznań Adres strony WWW: web.pl E-mail: info@web.pl

Webhost.pl, Projekty.pl Grzegorz Król Rok powstania: 2009 Numer NIP: 677-22-70-180 Numer REGON: 120-878-184

RAPORT INTERNET 2K10

Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: małopolskie Adres: ul. Juliusza Lea 204 Poczta: 30-133 Kraków Adres strony WWW: projekty.pl E-mail: biuro@projekty.pl

Serwisy i usługi internetowe

Webstyle Systems sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 895-18-24-868 Numer REGON: 933-039-178 Numer KRS: 0000225195 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 300 Lok.2 Poczta: 51-312 Wrocław Adres strony WWW: webstyle.pl E-mail: info@ws-webstyle.com Kadra zarządzająca: Juliusz Całyniuk, Prezes Zarządu

Webtailor sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 782-24-36-460 Numer REGON: 300-864-300 Numer KRS: 0000311201 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Leszka 31J Lok.33 Poczta: 61-062 Poznań Adres strony WWW: webtailor.pl Kadra zarządzająca: Michał Basiński, Prezes Zarządu Donata Basińska, Wiceprezes Zarządu

Webtel sp. z o.o. Rok powstania: 1996 Numer NIP: 525-10-61-332 Numer REGON: 011-882-129 Numer KRS: 0000088129 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): Partner merytoryczny

6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Młynarska 42 Poczta: 01-171 Warszawa Adres strony WWW: webtel.pl E-mail: info@webtel.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Nowak, Prezes Zarządu Mariusz Kokoszkiewicz, Członek Zarządu

Weeby sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer NIP: 954-26-83-388 Numer REGON: 241-303-047 Numer KRS: 0000335903 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: śląskie Adres: ul. Jagiellońska 16 Lok.11 Poczta: 40-035 Katowice Telefon: +48 32 206 87 31 Faks: +48 32 700 32 81 Adres strony WWW: weeby.pl E-mail: biuro@weeby.pl Kadra zarządzająca: Paweł Galbarczyk, Prezes Zarządu, biuro@weeby.pl, +48 32 206 87 31 Wojciech Kocjan, Wiceprezes Zarządu, biuro@weeby.pl, +48 32 206 87 31 Dawid Meller, Wiceprezes Zarządu, biuro@weeby.pl, +48 32 206 87 31 Opis działalności firmy: Spółka Weeby to innowacyjna firma informatyczna zajmująca się wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zwiększania efektywności biznesu oraz kreowania profesjonalnego wizerunku. Oferta/zakres usług: Zajmujemy się kompleksowym kreowaniem wizerunku, wykorzystując do tego celu witryny internetowe, identyfikację wizualną oraz kampanie marketingowe. Poprzez tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych oraz mobilnych, usprawniamy pracę i zwiększamy efektywność firm. Najważniejsi klienci w 2009 r.: iGol.pl, UM Bieruń Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Wizja Kształtu Kapias Grzegorz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 873-28-67-889 Numer REGON: 120-364-491 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: Świebodzin 105 Poczta: 33-114 Rzuchowa Adres strony WWW: wizjaksztaltu.com E-mail: info@wizjaksztaltu.com

Yaka Media Jarosław Karbownik Rok powstania: 2006 Numer NIP: 631-13-08-418 Numer REGON: 240-287-719 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Jana Śliwki 86 Poczta: 44-100 Gliwice Adres strony WWW: yakamedia.pl E-mail: biuro@yakamedia.pl

Yanah Przemysław Janaszek Rok powstania: 2004 Numer NIP: 777-25-28-302 Numer REGON: 634-571-909 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7911a – działalność agentów turystycznych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Sobieskiego 69 Poczta: 62-040 Puszczykowo Adres strony WWW: yanah.info E-mail: yanah@yanah.info

Zebu Anna Rzetecka Rok powstania: 2005 Numer NIP: 777-26-91-924 Numer REGON: 300-271-681 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

RAPORT INTERNET 2K10

71

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Starołęcka 42 Poczta: 61-361 Poznań Adres strony WWW: zebu.pl E-mail: biuro@zebu.pl

Zenithoptimedia Group sp. z o.o. Rok powstania: 2002 Numer NIP: 527-23-84-023 Numer REGON: 015-193-160 Numer KRS: 0000127844 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Domaniewska 42 Poczta: 02-672 Warszawa Adres strony WWW: zeddigital.com E-mail: info@zeddigital.com Kadra zarządzająca: Jakub Potrzebowski, Członek Zarządu – Prezes Zarządu Christopher Mandale, Członek Zarządu Andras Vigh, Członek Zarządu

Serwisy i usługi internetowe

Zets Agencja Interaktywna Cieślik Dariusz Rok powstania: 2006 Numer NIP: 639-18-85-559 Numer REGON: 240-323-987 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: śląskie Adres: ul. Toruńska 26 Poczta: 47-400 Racibórz Adres strony WWW: zets.pl E-mail: biuro@zets.pl

Zieltraffic sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 956-22-00-312 Numer REGON: 340-329-225 Numer KRS: 0000284103 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6499z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

emerytalnych Województwo: kujawsko-pomorskie Adres: ul. Owsiana 16A Poczta: 87-100 Toruń Adres strony WWW: zieltraffic.pl E-mail: info@zieltraffic.pl Kadra zarządzająca: Darius Geiger, Prezes Zarządu

Zjednoczenie.com sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 584-25-99-773 Numer REGON: 001-400-776 Numer KRS: 0000116005 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Józefa Czyżewskiego 14 Poczta: 80-336 Gdańsk Telefon: +48 58 552 02 23 Faks: +48 58 559 86 52 Adres strony WWW: zjednoczenie.com.pl E-mail: biuro@zjednoczenie.com Kadra zarządzająca: Bartłomiej Pawluk, Prezes Zarządu, bp@zjednoczenie.com Opis działalności firmy: Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu marketingu interaktywnego, email marketingu, social media marketingu. Realizujemy m.in. kampanie reklamowe, oferujemy usługi tworzenia i utrzymania stron WWW, prezentacji multimedialnych, portali i aplikacji internetowych, CMS oraz usługi administracji i utrzymania. Oferta/zakres usług: Marketing interaktywny, email marketing,social media marketing, realizacja kampanii reklamowych w internecie, tworzenie i utrzymywanie stron WWW, rozwiązania do zarządzania informacją, administracja i utrzymanie systemów i aplikacji Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie oferty o działania z zakresu email marketingu oraz social media marketingu Najważniejsi klienci w 2009 r.: Axel Springer, Starcom,MTV Networks Polska, Oceanic, LPP (Reserved, Cropp, House), NG2 (marka CCC), EURO RSCG, RMF Classic Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > E-mail marketing Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR E-mail marketing

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

e-PR, social media marketing, WOMM

Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

E-mail marketing Freshmail Danuta Fuksa Rok powstania: 2008 Numer NIP: 945-13-86-791 Numer REGON: 120-762-547 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Dobrego Pasterza 127 Lok.67 Poczta: 31-416 Kraków Adres strony WWW: freshmail.pl E-mail: info@freshmail.pl

Optivo Gmbh sp. z o.o. Oddział w Polsce Rok powstania: 2008 Numer NIP: 107-00-09-343 Numer REGON: 141-278-980 Numer KRS: 0000296438 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 Poczta: 00-078 Warszawa Adres strony WWW: optivo.pl E-mail: info@optivo.pl Kadra zarządzająca: Ulf Richter, Członek Zarządu Peter Romianowski, Członek Zarządu

SARE sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 642-28-84-378 Numer REGON: 240-018-741 Numer KRS: 0000235095 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Piasta 12 Poczta: 44-200 Rybnik Telefon: +48 32 433 11 56 Faks: +48 32 433 11 56

RAPORT INTERNET 2K10

72

Adres strony WWW: sare.pl E-mail: biuro@sare.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu, tomek@pruszczynski.pl, +48 501 593 677 Damian Rutkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, d.rutkowski@sare.pl, +48 501 737 503 Krzysztof Dębowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, k.debowski@sare.pl, +48 507 039 710 Opis działalności firmy: SARE to najbardziej doświadczona polska firma specjalizująca się w e-mail marketingu Oferta/zakres usług: SARE udostępnia narzędzia, planuje kampanie, przygotowuje kreacje, wysyła newslettery i wiadomości SMS, opracowuje raporty i analizy, prowadzi szkolenia, buduje bazy adresowe i zarządza nimi. Zmiany w ofercie w 2009 r.: SARE udostępniła swoim klientom rozwiązanie pozwalające obejrzeć wysyłane wiadomości w piętnastu różnych programach do odbioru poczty bez potrzeby ich instalowania lub logowania się do nich. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Empik, MTV, Kamis, Murator, Norwegian, VFP communications Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Internetowe bazy danych Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Programy lojalnościowe

e-PR, social media marketing, WOMM 121 Pr Justyna Dzieduszycka-Jędrach Rok powstania: 2005 Numer NIP: 951-15-44-154 Numer REGON: 140-393-844 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Francuska 52 Lok.15 Poczta: 03-905 Warszawa Adres strony WWW: 121pr.pl E-mail: biuro@121pr.pl

8Fish sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Partner merytoryczny

Numer NIP: 108-00-04-910 Numer REGON: 141-307-568 Numer KRS: 0000298539 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Edwarda Jelinka 32 Poczta: 01-646 Warszawa Adres strony WWW: 8fish.pl E-mail: kontakt@8fish.pl Kadra zarządzająca: Bartosz Kwaśniewski, Prezes Zarządu

Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 524-20-82-228 Numer REGON: 141-677-012 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. 11 Listopada 28 Lok.27 Poczta: 03-436 Warszawa Telefon: +48 22 499 61 90 Faks: +48 22 499 61 91 Adres strony WWW: biuropodrozyreklamy.eu E-mail: biuro@biuropodrozyreklamy.eu Kadra zarządzająca: Robert Sosnowski, Dyrektor Zarządzający, robert@biuropodrozyreklamy.eu, +48 22 499 61 90 Agnieszka Sosnowska, Senior Account Manager, aga@biuropodrozyreklamy.eu, +48 22 499 61 90 Maciej Bednarczyk, Senior Project Manager, maciej@biuropodrozyreklamy.eu, +48 22 499 61 90 Jakub Ostrowski, Project Manager, jakub@biuropodrozyreklamy.eu, +48 22 499 61 90 Opis działalności firmy: internetowa agencja reklamowa o profilu social media marketing powstała w 2003 roku i od tego czasu realizująca działania marketingowe w sieci. Oferta/zakres usług: Marketing wirusowy, WOMM, konkursy, eventy, social media marketing, augmented reality, ePR, SEM, SEO i inne Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie usług o tworzenie aplikacji e-lerningowych i aplikacji augmented reality Najważniejsi klienci w 2009 r.: TEB, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

73

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

e-PR, social media marketing, WOMM Egmont, Good Year, Invest Bank, Sony, Fly. pl, Euro Tax, WSiP, Akademia Humanistyczna, Philips, Pekao Bank Hipoteczny, PWN, OBI, Monetia, Samsung Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Planowanie, zakup mediów Usługi dla firm internetowych > Oprogramowanie

Brand New Media sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 897-17-42-725 Numer REGON: 020-758-129 Numer KRS: 0000309241 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: dolnośląskie Adres: Pl. Grunwaldzki 23 Poczta: 50-365 Wrocław Telefon: +48 71 734 25 22 Faks: +48 71 337 45 29 Adres strony WWW: blogvertising.pl E-mail: bob@brandnewmedia.pl Kadra zarządzająca: Maciej Zawadziński, CEO, m.zawadzinski@brandnewmedia.pl Sylwia Parzuchowska, Dyrektor Sprzedaży, s.parzuchowska@brandnewmedia.pl Szymon Ślipko, Account Executive, s.slipko@brandnewmedia.pl Tatiana Gożdziewicz, Traffic Manager, t.gozdziewicz@brandnewmedia.pl Marta Mielczarek, Social Media Specialist, m.mielczarek@brandnewmedia.pl Aleksandra Sztobryn, Social Media Specialist, o.sztobryn@brandnewmedia.pl Opis działalności firmy: Zajmujemy się prowadzeniem niestandardowych kampanii reklamowych w internecie. Brand New Media jest właścicielem sieci reklamowej Blogvertising, która świadczy usługi marketingowe na blogach. Prowadzimy również działania marketingowe i PR w społecznościach internetowych. Oferta/zakres usług: Kampanie reklamowe w blogosferze: widgety, sampling, teksty sponsorowane, niestandardowe akcje reklamowe na blogach zintegrowane z innymi mediami społecznościowymi, działania marketingowe w serwisach społecznościowych Najważniejsi klienci w 2009 r.: Media

RAPORT INTERNET 2K10

Direction OMD – Unilever; Starcom – Samsung, Nikon, Mindshare – Arus Garmin, Sony, Peronii Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci reklamy graficznej Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

relations) i komunikacja Województwo: mazowieckie Adres: Al. Wojska Polskiego 9 Poczta: 01-524 Warszawa Adres strony WWW: genesispr.pl E-mail: genesis@genesispr.pl Kadra zarządzająca: Genesis Public Relations sp. z o.o.,

DotPR Dominik Wartecki

Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 786-15-65-428 Numer REGON: 300-747-333 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 37 Lok.11 Poczta: 63-000 Środa Wielkopolska Adres strony WWW: dotpr.pl E-mail: kontakt@dotpr.pl

Eskadra Publica sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 951-22-36-147 Numer REGON: 141-173-151 Numer KRS: 0000291350 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Racławicka 118 Poczta: 02-634 Warszawa Adres strony WWW: eskadrapublica.pl E-mail: info@eskadrapublika.pl Kadra zarządzająca: Adam Łaszyn, Prezes Zarządu Spółki

Genesis Public Relations sp. z o.o. sp. k. Rok powstania: 2006 Numer NIP: 525-23-59-128 Numer REGON: 140-470-830 Numer KRS: 0000252989 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7021z – stosunki międzyludzkie (public Partner merytoryczny

Rok powstania: 2002 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2004 Numer NIP: 678-22-09-532 Numer REGON: 356-547-582 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6110z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Województwo: małopolskie Adres: os. Piastów 36A Lok.2 Poczta: 31-624 Kraków Telefon: 012 427 12 55 Faks: 012 427 12 55 Adres strony WWW: adweb.pl E-mail: adweb@adweb.pl Kadra zarządzająca: Bartłomiej Juszczyk, Dyrektor Zarządzający, bartlomiej@juszczyk.com, +48 602 451 736 Katarzyna Gruszecka, Hosting & Domains Director, k.gruszecka@adweb.pl Anna Sikorska, Seo Director, a.sikorska@adseo.pl Tomasz Malik, IT Direcotr, t.malik@2be.pl Opis działalności firmy: Grupa Adweb to licząca się na polskiej scenie agencji interaktywnych marka, zajmująca się kompleksową obsługa firm, integrująca działania zarówno w internecie, jak i poza nim. Agencja liczy sobie kilkudziesięciu specjalistów z wielu branż, poczynając od reklamy, marketingu, PR, IT, SEO, aż po domeny i hosting. Jej pasja to zmienianie rzeczywistości, promowanie odmiennego podejścia do reklamy i budowanie nowego wizerunku marek. Słynie z odważnych nieszablonowych idei, łączących wielokanałowe przekazy przy użyciu synergii swych wewnętrznych narzędzi. Wszystko to finalnie przedstawia na ostro, z charakterystyczną dla siebie awangardową aurą, jak na rodowity Kraków przystało. Dlatego Grupie Adweb zaufały już potężne firmy, zarówno te rodzime, jak i ze świata. Oferta/zakres usług: Kreacja, strategia, kampanie internetowe i zintegrowane łączące różne kanały komunikacji, public relations, media relations, buzzmarketing, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

74

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

e-PR, social media marketing, WOMM marketing szeptany i wirusowy, ambient, SEO i SEM, usługi programowania i tworzenia autorskich rozwiązań bazodanowych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwinięcie kompetencji o dywizję PR – VanguardPR: media relations, eventy, buzzmarketing, marketing wirusowy i marketing szeptany, guerilla marketing, SeoPR, ambient Najważniejsi klienci w 2009 r.: ING S.A., BZWBK S.A., Hochtief Polska, Tobacco Trading International Polska sp z o.o., Igloo, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Stabilo, InfoExpert, InfoNext, Loycon Business Solutions, OneSystem, Handy24 GMBH, Astor sp z o.o., Eden Springs, Der-Med Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

Harder And Harder Woźnicki Mariusz Rok powstania: 2003 Numer NIP: 774-24-03-719 Numer REGON: 611-408-254 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 Lok.181 Poczta: 09-400 Płock Adres strony WWW: harderandharder.pl E-mail: biuro@harderandharder.pl

Harder Group sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 521-35-22-570 Numer REGON: 141-730-858 Numer KRS: 0000324782 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Jana Czeczota 33 Lok.2 Poczta: 02-607 Warszawa

RAPORT INTERNET 2K10

Telefon: +48 22 425 10 00 Faks: +48 22 435 73 70 Adres strony WWW: harderandharder.pl E-mail: sekretariat@harderandharder.pl Kadra zarządzająca: Mariusz Woźnicki, Dyrektor Zarządzający, mariusz.woznicki@harderandharder.pl, +48 22 425 10 00 Sylwester Kwiatkowski, Research & Monitoring Manager/Strategic Planner, sylwester@smai.pl, +48 22 425 10 02 Magdalena Chrobak, Interactive Manager, magdalena.chrobak@harderandharder.pl, +48 22 425 10 01 Joanna Rodak, Womm Manager, asia@smai.pl, +48 22 425 10 02 Opis działalności firmy: Czołowa agencja marketingu szeptanego i społecznościowego, zajmująca się tworzeniem i realizacją crossmediowych kampanii marketingu zintegrowanego opartego o marketing szeptany i społecznościowy. Nasze działania zakładają integrację technik Marketingu Szeptanego z pozostałymi kanałami i formami komunikacji. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie planowania oraz realizacji kampanii reklamowych opartych na wykorzystaniu nowych mediów i sposobów komunikacji z konsumentem. Oferta/zakres usług: Komunikacja: marketing szeptany, marketing społecznościowy, ePR, liderzy opinii, buzzmarketing, marketing wirusowy, ambient media, SEM Strategia: zintegrowane kampanie marketingowe WoMM, strategia komunikacji internetowej, Narzędzia: monitoring internetu „Światovid”, ePR Reporter, Aktywności konsumenckie: konkursy, społeczności, programy lojalnościowe, aktywności B2B Zmiany w ofercie w 2009 r.: Poszerzenie zakresu działań o marketing społecznościowy oraz monitoring opinii internautów Najważniejsi klienci w 2009 r.: LG, Polpharma, Nivea, Commercial Union Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Badania internautów Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja

Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 525-24-44-319 Numer REGON: 141-686-293 Numer KRS: 0000320050 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 5819z – pozostała działalność wydawnicza Województwo: mazowieckie Adres: Al. Słowiańska 10B Poczta: 01-695 Warszawa Telefon: +48 22 833 86 35 Faks: +48 22 832 17 19 Adres strony WWW: heureka.pl E-mail: sekretariat@heureka.pl Kadra zarządzająca: Dariusz Andrian, Dyrektor Generalny, dariusz.andrian@heureka.pl, +48 502 200 429 Michał Wolniak, Prezes i Dyrektor Kreatywny, michal.wolniak@heureka.pl, +48 501 175 844 Kamil Dmowski, Dyrektor Dzialu Interactive, kamil.dmowski@heureka.pl, +48 517 236 083 Agnieszka Grzymkowska, Dyrektor Obsługi Klienta, agnieszka.grzymkowska@heureka.pl, +48 603 330 015 Aleksander Winciorek, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, aleksander.winciorek@heureka.pl, +48 502 281 627 Opis działalności firmy: Planowanie i realizacja angażujących kampanii interactive Oferta/zakres usług: Tworzenie strategii i realizacja marketingu społecznościowego, zarządzanie społecznościami, relacje z liderami opinii, programy ambasadorskie i trendsetterskie, word-of-mouth marketing, kreowanie atrakcyjnego angażującego contentu wiedzowego, advertainment, monitoring oraz kompleksowe badania internetu i potencjału marki w przestrzeni online, virtual customer service, viral marketing, zarządzanie kryzysem, szkolenia z mediów społecznosciowych Najważniejsi klienci w 2009 r.: Philips Polska, Lovela, Danone, Nutricia, Unilever Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. Partner merytoryczny

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR e-PR, social media marketing, WOMM

Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer REGON: 121-036-926 Numer KRS: 0000338592 Forma własności: 214 - własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Chełmska 52 Poczta: 30-238 Kraków Telefon: +48 501 324 795 Faks: +48 12 415 01 62 Adres strony WWW: netcentersolution.pl E-mail: biuro@netcentersolution.pl Kadra zarządzająca: Marek Turaliński, Dyrektor Zarządzający, marek.turalinski@netcentersolution.pl, +48 501 324 795 Marcin Kociuba, Kierownik Operacyjny, marcin.kociuba@netcentersolution.pl, +48 501 324 795 Opis działalności firmy: NetCenter Solution to zespół doświadczonych specjalistów od społeczności w internecie. Pomagamy w pełni wykorzystać potencjał interaktywnej komunikacji. Budujemy lojalne społeczności internetowe. Animujemy i chronimy serwisy przed niepożądanymi treściami. Prowadzimy dla naszych klientów działania w mediach społecznościowych. Oferta / zakres usług: Przekształcamy siłę społeczności internetowych w trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Produkty: konsulting w zakresie społeczności internetowych, moderacja treści tworzonych przez użytkowników, zarządzanie społecznościami, be-e, redakcja serwisów, testy aplikacji i stron WWW, badania i analizy opinii użytkowników internetu. Najważniejsi klienci w 2009 r.: IDG Poland SA Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > E-mail marketing Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Badania internautów

Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 957-10-07-075 Numer REGON: 220-679-790

RAPORT INTERNET 2K10

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Kreacja

Net Center Solution sp. z o.o.

Personal PR sp. z o.o.

75

Numer KRS: 0000313906 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7490z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: pomorskie Adres: ul. Sobótki 21B Lok.2 Poczta: 80-247 Gdańsk Telefon: +48 692 461 527 Adres strony WWW: personal-pr.pl E-mail: office@personal-pr.pl Kadra zarządzająca: Karolina Janik, Managing Director, Prezes Zarządu, karolina.janik@personal-pr.pl, +48 692 461 527 Opis działalności firmy: Personal PR jest agencją Public Relations, specjalizującą się w kompleksowych działaniach komunikacyjnych marek i firm z wykorzystaniem nowych mediów. Zarządzamy przekazem komunikacyjnym na rynkach lokalnych, specjalizujemy się w zarządzaniu markami międzynarodowymi na rynku polskim, prowadzimy zintegrowane kampanie w social mediach. Struktura agencji Personal PR pozwala na prawdziwie elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań współpracujących z nami firm. Oferta/zakres usług: Conversational PR (zintegrowane kampanie Social Media), Social Media Releases, szkolenia z wykorzystania Social Media, PR produktowy, Brand PR, Start-up PR support, Media Trainings, Consulting Najważniejsi klienci w 2009 r.: Ecco Shoes Poland, FRoSTA, Fido intelligence, Nowoczesna Firma, Cube Group, AromatSnack, Ad-Vice, Xevin Investments, SuperHost, INVICTA, NEO24.PL

Kreacja Firefly Creation M. Piotrowski i J. Piotrowska sp.j. Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 521-32-44-450 Numer REGON: 015-490-774 Numer KRS: 0000162891 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): Partner merytoryczny

7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Chorągwi Pancernej 43 Poczta: 02-951 Warszawa Telefon: +48 22 858 79 81 Faks: +48 22 858 79 79 Adres strony WWW: fireflycreation.com E-mail: kontakt@fireflycreation.com Kadra zarządzająca: Marek Piotrowski, CEO, kontakt@fireflycreation.com, +48 22 858 79 81 Opis działalności firmy: Jesteśmy agencją komunikacji zintegrowanej i interaktywnej. Od ponad 7 lat tworzymy komunikację wokół spójnej koncepcji, integrując różne kanały dotarcia do odbiorców. Opieramy się na bezpośrednim kontakcie z konsumentem – włączając go w dialog o produkcie, inspirujemy go i pozwalamy mu na doświadczenie marki. Oferta/zakres usług: Trzonem naszej działalności są kampanie interaktywne i działania w internecie. Są one najskuteczniejsze, gdy zostają zintegrowane z tradycyjną komunikacją i opierają się na spójnej strategii i umbrella idea. Dlatego działania w nowych mediach łączymy z tradycyjnymi formami marketingu – ATL i BTL – oraz nowoczesnymi, niestandardowymi technikami. Oferujemy też zaawansowane rozwiązania technologiczne – platformy umożliwiające budowę dowolnych systemów społecznościowych i lojalnościowych. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Stworzenie działu Project Management and Operations Office, powstanie wewnętrznego działu DTP, rozwinięcie silnych kompetencji ATL i Działu Strategii Najważniejsi klienci w 2009 r.: AmRest (KFC, Burger King, FreshPoint), BNP Paribas Fortis, InPost, Coca-Cola (Burn), Big Star, Nestle (Maxer, WINIARY, Danie w 5 minut, Princessa), Nike, IPA, AXA Direct Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Programy lojalnościowe

Venti R. Wierzbicki, M. Rytch sp.j. Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 725-18-11-633 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Kreacja

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Mobile marketing

Numer REGON: 472-871-456 Numer KRS: 0000305291 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: łódzkie Adres: ul. Senatorska 31 Poczta: 93-192 Łódź Telefon: +48 42 639 89 02 Faks: +48 42 630 61 24 Adres strony WWW: venti.com.pl E-mail: info@venti.com.pl Kadra zarządzająca: Rafał Wierzbicki, Wspólnik, r.wierzbicki@venti.com.pl Michał Rytych, Wspólnik, m.rytych@venti.com.pl Opis działalności firmy: Firma od początku działalności specjalizuje się w projektowaniu i programowaniu witryn internetowych. Na swoim koncie posiada ponad 500 wykonanych projektów. Zadowolenie klienci wyrażają poprzez udzielenie referencji. Nasza agencja jest również laureatem wielu nagród Webstar oraz „Złotej witryny Handel-Net”. Oferta/zakres usług: Tworzenie stron internetowych (Webdesign), marketing internetowy, promocja w wyszukiwarkach, hosting, tworzenie strategii obecności w internecie Najważniejsi klienci w 2009 r.: Real, Echo Investment,UOKiK, Konica Minolta, Agros Nova, Vileda RWE Polska Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO E-commerce > Towary

Webvariation E. Kreliszyn M. Tamioła s.c. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 527-25-90-521 Numer REGON: 141-669-478 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Księcia Janusza 41/43 Lok.225 Poczta: 01-452 Warszawa Telefon: +48 22 670 00 62 Faks: +48 22 670 00 62 Adres strony WWW: webvariation.com

RAPORT INTERNET 2K10

76

E-mail: kontakt@webvariation.com Kadra zarządzająca: Ewa Kreliszyn, Creative Director&partner, kreliszyn@webvariation.com Marta Tamioła, Managing Director, tamiola@webvariation.com, +48 696 705 704 Opis działalności firmy: Webvariation to spółka oferująca usługi web consultingowe. Powstała w odpowiedzi na potrzeby reklamodawców, którzy poprzez swoją komunikację w kanale internetowym realizują bardzo konkretne cele biznesowe i marketingowe. Webvariation oferuje projektowanie serwisów WWW w oparciu o standardy użyteczności i dostępności, optymalizację serwisów WWW pod kątem potrzeb grup docelowych, Search Engine Optimization, audyty dostępności, projektowanie kreacji reklamowych. Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience

w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: Al. Ludomira Różyckiego 1 C Poczta: 51-608 Wrocław Adres strony WWW: belysio.net E-mail: info@belysio.net Kadra zarządzająca: Andreas Bauer, Prezes Zarządu Grzegorz Jabłoński, Wiceprezes Zarządu

MNI Premium SA

Mobile marketing

Rok powstania: 1995 Numer NIP: 526-10-35-684 Numer REGON: 011-205-067 Numer KRS: 0000292045 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6120z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Żurawia 8 Poczta: 00-503 Warszawa Adres strony WWW: mnipremium.pl E-mail: sekretariat@mnipremium.pl

Avantis SA

Mobijoy! sp. z o.o.

Rok powstania: 2000 Numer NIP: 527-23-17-216 Numer REGON: 016-750-310 Numer KRS: 0000253675 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Królewska 16 Poczta: 00-103 Warszawa Adres strony WWW: avantis.pl E-mail: info@avantis.pl Kadra zarządzająca: Piotr Kisiel, Prezes Zarządu Artur Witan, Członek Zarządu Maciej Soprych, Członek Zarządu

Rok powstania: 2003 Numer NIP: 779-22-13-493 Numer REGON: 634-512-551 Numer KRS: 0000173468 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Rakoniewicka 20 Poczta: 60-111 Poznań Adres strony WWW: mobijoy.pl E-mail: info@mobijoy.pl Kadra zarządzająca: Jarosław Przybyła, Prezes Zarządu Borys Wróbel, Członek Zarządu

Belysio sp. z o.o.

Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer NIP: 855-13-71-601 Numer REGON: 320-733-605 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 894-29-43-527 Numer REGON: 020-732-064 Numer KRS: 0000315001 Forma własności: 224 – własność mieszana Partner merytoryczny

Moblink Artur Kubiak

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Mobile marketing

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Obsługa techniczna kampanii

Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: zachodniopomorskie Adres: Pl. Zgody 1 Lok.13 Poczta: 70-472 Szczecin Telefon: +48 606 877 726 Adres strony WWW: mob.pl E-mail: info@mob.pl Kadra zarządzająca: Artur Kubiak, Dyrektor Zarządzający, ak@mob.pl, +48 606 877 726 Krzysztof Lebdowicz, Dyrektor Marketingu, kl@mob.pl, +48 503 032 087 Paweł Czyżewski, Kierownik Pionu Projektowego, pc@mob.pl Opis działalności firmy: Moblink jest firmą powstałą w odpowiedzi na ewaluację rynku telefoni komórkowej oraz rosnącej potrzeby ludzi odnośnie szybszego dostępu do informacji. Kluczowym produktem firmy mobLink jest kreator stron mobilnych mob.pl. To jedyna dostępna w Polsce platforma pozwalająca na samodzielne tworzenie moblinych stron internetowych. Moblink posiada również bardzo szeroką ofertę usług związanych z tworzeniem kompleksowych rozwiązań mobilnych. Oferta/zakres usług: Kreator stron mobilnych, kompleksowe opracowanie, tworzenie i wdrożenie mobilnych i tradycyjnych serwisów internetowych, zindywidualizowane narzędzia pobierania treści z tradycyjnych serwisów i umieszczania ich na serwisach mobilnych, kampanie mobile marketingowe, opracowywanie zindywidualizowanego kontentu mobilnego Najważniejsi klienci w 2009 r.: Cyfra+, Opera na Zamku w Szczecinie, Północna Izba Gospodarcza, Boogie Brain, Biegnij Warszawo, internet Group, Home.pl Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

One-2-One SA Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 779-21-52-320 Numer REGON: 634-196-995 Numer KRS: 0000246988 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6190z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Rakoniewicka 20 Poczta: 60-111 Poznań

RAPORT INTERNET 2K10

77

Telefon: +48 61 831 60 00 Faks: +48 61 831 60 99 Adres strony WWW: one-2-one.pl E-mail: info@one-2-one.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Dworek, Prezes Zarządu, info@one-2-one.pl, +48 61 831 60 00 Sławomir Komiński, Wiceprezes Zarządu, info@one-2-one.pl, +48 61 831 60 00 Jarosław Przybyła, Członek Zarządu, info@one-2-one.pl, +48 61 831 60 00 Opis działalności firmy: One-2-One stanowi unikatową na rynku grupę spółek i brandów specjalizujących się w komplementarnych, interaktywnych rozwiązaniach adresowanych do podmiotów działających przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych. Oferta/zakres usług: W realizowanych projektach wykorzystywane są zarówno najnowsze technologie mobilne (bluetooth, fotokody, m-kupony), jak i popularne na rodzimym rynku SMSy, MMSy, IVR oraz rozwiązania internetowe, w tym oparte o filozofię Web 2.0, które dla ostatecznych użytkowników zawsze pozostają przyjazne i intuicyjne w odbiorze. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Agora, TVP, Eurozet, Wydawnictwo Marquard Media Polska, operatorzy sieci komórkowych, a także najwięksi marketerzy i agencje sieciowe Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Serwisy społecznościowe, blogi, fora dyskusyjne

Proxy Ad sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 521-34-34-073 Numer REGON: 140-955-911 Numer KRS: 0000280436 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bonifraterska 17 Poczta: 00-203 Warszawa Adres strony WWW: proxyad.pl E-mail: info@proxyad.pl Kadra zarządzająca: Dawid Korczyński, Prezes Zarządu

Obsługa techniczna kampanii AdOcean sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Partner merytoryczny

Numer NIP: 522-27-34-030 Numer REGON: 015-745-688 Numer KRS: 0000208080 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6110z – działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wołoska 7 Poczta: 02-675 Warszawa Adres strony WWW: adocean-global.com E-mail: kontakt@adocean.pl Kadra zarządzająca: Filip Pieczyński, Członek Zarządu – Prezes

BB Elements sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 522-28-66-725 Numer REGON: 141-168-718 Numer KRS: 0000290774 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Rozalińska 21 Poczta: 01-475 Warszawa Telefon: +48 22 592 46 01 Faks: +48 22 448 71 56 Adres strony WWW: bbelements.pl E-mail: info@bbelements.pl Kadra zarządzająca: Aleksander Banach, Managing Director, aleksander.banach@bbelements.pl, +48 22 592 46 01 Opis działalności firmy: BB Elements jest dostawcą rozwiązania adserwerowego pozwalającego zarządzać kampaniami reklamowymi w internecie i szczegółowo je mierzyć. Oferta/zakres usług: Rozwiązania adserwerowe, monitoring i pomiar kampanii dla domów mediowych, technologia video w pełni zintegrowana z systemem adserwerowym, reklama intextowa Najważniejsi klienci w 2009 r.: Filmweb, At Media

Lege Artis sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Numer NIP: 937-20-62-491 Numer REGON: 070-853-060 Numer KRS: 0000229797 Forma własności: 215 – własność prywatna Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Obsługa techniczna kampanii

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Planowanie, zakup mediów

krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: śląskie Adres: ul. Jacka Malczewskiego 1 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Adres strony WWW: 7point.pl Kadra zarządzająca: Rafał Wawak, Prezes Zarządu

Mediati.pl Płotek Monika Rok powstania: 2007 Numer NIP: 594-15-33-820 Numer REGON: 320-305-252 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: zachodniopomorskie Adres: ul. Konopnickiej 19 Lok.1 Poczta: 73-200 Choszczno Adres strony WWW: aktualizacje.net E-mail: info@aktualizacje.net

Sabela Media Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Numer NIP: 526-25-71-137 Numer REGON: 017-365-369 Numer KRS: 0000007215 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Młynarska 42 Poczta: 01-171 Warszawa Adres strony WWW: sabela.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Nowak, Prezes Zarządu

Smart AdServer Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Adres: ul. Piwna 24/63, 30-527 Kraków Telefon: +48 12 397 24 84 Faks: +48 12 397 24 85 Adres strony WWW: smartadserver.com/smart/uk E-mail: joleksy@smartadserver.com Kadra zarządzająca: Romain Job, Business Development Manager Germany & Central And Eastern

RAPORT INTERNET 2K10

78

Europe, rjob@smartadserver.com, 491752605002 Jakub Oleksy, Business Development Manager Cee, joleksy@smartadserver.com, +48 500 185 605 Agnieszka Osiniak, PR Manager, agnieszka.osiniak@smartadserver.com, +48 512 520 485 Opis działalności firmy: Smart AdServer (SAS) rozwija i dostarcza jedną z głównych technologii adservingu przeznaczoną do zarządzania kampaniami reklamowymi online dla domów mediowych i wydawców. Założona w 2001 roku firma szybko stała się kluczowym graczem w Europie, odnotowując gwałtowny wzrost, dzięki innowacyjnym i unikalnym funkcjonalnościom oferowanym w jej produktach, a także łatwości użytkowania oraz kwartalnemu upgrade’owi systemu. Oferta/zakres usług: Platforma Smart AdServer to: możliwość płynnej wymiany formatów reklamowych statycznych na obraz video w tym samym oknie, szybkie programowanie kampanii online (średnio 30 sekund), precyzyjne targetowanie, bogata biblioteka skryptów „rich-media”, możliwość śledzenia „post-click tracking”, monitoring oparty o statystyki dostępne w czasie rzeczywistym, dostępność importu i eksportu media planów w formatach CSV/ Excell. Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 do platformy dodano nowe moduły przeznaczone do: retargetowania cookie, importu media planów (dostępność w formacie Excel), pomiaru efektywności kampanii displayowych, śledzenia interakcji video, programowania i obsługi kampanii reklamowych w urządzeniach mobilnych (iPhone, iPad, Android OS Phones), dodano nowe szablony skryptów. Firma nawiązała współpracę z francuskim dostawcą rozwiązań technologicznych przeznaczonych do pomiaru efektywności reklamy w internecie – Alenty. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Klienci globalni: Zed digital, Starcom, Mindshare, Mediacom, Mediaedge:cia, Universal McCann, Brilliant Media, PIXmania, Reed Business, MSD Global, Axel Springer, Wolters Kluwer, Canal +, NRJ Global, La Vanguardia (grupa Giodo), Curse Gaming, Amiado; Klienci w Polsce: Axel Spriger Polska, Business Ad Network, Ad!Vice, Społeczności.pl Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe Serwisy i usługi internetowe > Hosting plików Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe Partner merytoryczny

Planowanie, zakup mediów Codemedia sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 525-24-34-947 Numer REGON: 141-493-677 Numer KRS: 0000312113 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wernyhory 15 Poczta: 02-727 Warszawa Telefon: +48 22 853 06 04 Faks: +48 22 207 28 21 Adres strony WWW: codemedia.pl E-mail: office@codemedia.pl Kadra zarządzająca: Sławomir Kornicki, Managing Director, slawek.kornicki@codemedia.pl, +48 22 853 06 04 Łucja Gdala, Media Director, lucja.gdala@codemedia.pl, +48 22 853 06 04 Justyna Spytek, Head Of Direct, justyna.spytek@codemedia.pl, +48 22 853 06 04 Anna Gruszka, Heado Of Strategy, anna.gruszka@codemedia.pl, +48 22 853 06 04 Opis działalności firmy: Codemedia to niezależna agencja oferująca wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie komunikacji w internecie i mediach cyfrowych. Oferta/zakres usług: Planowanie i zakup mediów, działania sprzedażowe, marketing afiliacyjny, lead generation, marketing społecznościowy, PPC, SEO, ePR, email marketing Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > E-mail marketing Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Hypermedia sp. z o.o. Rok powstania: 1996 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1996 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

79

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Planowanie, zakup mediów Numer NIP: 118-07-46-060 Numer REGON: 012-247-234 Numer KRS: 0000201409 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Altowa 5 Poczta: 02-386 Warszawa Telefon: +48 22 441 80 00 Faks: +48 22 441 80 01 Adres strony WWW: hypermedia.pl E-mail: kontakt@hypermedia.pl Kadra zarządzająca: Sławomir Stępniewski, Prezes Zarządu/CEO Isobar Poland & Cee, s.stępniewski@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Krzysztof Andrzejczak, Dyrektor Zarządzający, k.andrzejczak@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Agata Kusińska, Dyrektor Zarządzająca Komórką Atl, a.kusinska@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Monika Brzózka, Dyrektor Finansowa, m.brzozka@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Arkadiusz Szulc, Dyrektor Departamentu Planowania i Zakupu Mediów, a.szulc@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Mischał Stefański, New Business Director, m.stefansk@hypermedia.pl, +48 22 441 80 00 Opis działalności firmy: Hypermedia powstała w 1996 roku i była jedną z pierwszych agencji interaktywnych w kraju. W 2005 roku stała się częścią ISOBAR – największej na świecie sieci interaktywnej komunikacji full service. Zakres świadczonych obecnie przez Hypermedia usług to komunikacja 360° inspirowana zaangażowaniem i interakcją pomiędzy markami, a konsumentami. Oferta/zakres usług: Full service w zakresie e-marketingu: przygotowanie i obsługa kampanii w sieci, strategia, kreacja, analiza użyteczności i dostępności serwisów WWW, aplikacje webowe, planowanie i zakup mediów, performance marketing, marketing mobilny, marketing wirusowy, advertgaming, budowa i zarządzanie bazami danych, mailing, SEM/SEO, tworzenie portali i serwisów WWW Zmiany w ofercie w 2009 r.: Usługi związane z komunikacją zintegrowaną w tym strategia i kreacja ATL, Social Media Najważniejsi klienci w 2009 r.: P&G, PKO BP, DM PKO, TFI PKO, GM, J&J, Vattenfall, Dialog, Hoop Polska, Adidas, Reebok, BMW, Disney, Ferrero, Jelfa, Onet, Nasza-Klasa, Panasonic Inna działalność:

RAPORT INTERNET 2K10

Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Planowanie, zakup mediów

Infinity Media Sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer KRS: 0000296187 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Adres: Włodarzewska 33, Lokal 5, 02-384 Warszawa Telefon: +48 22 592 44 91 Adres strony WWW: infinitymedia.pl E-mail: info@infinitymedia.pl Kadra zarządzająca: Anna Żakowska, Prezes Zarządu/Managing Director, anna.zakowska@infinitymedia.pl Kamil Wojciechowski, Członek Zarządu/ Business Development Director, kamil.wojciechowski@infinitymedia.pl Agata Tucholska, Media Director Atl, info@infinitymedia.pl Magdalena Kaczor, Media Director Internet, info@infinitymedia.pl Opis działalności firmy: Planowanie i zakup mediów, strategia mediowa, doradztwo marketingowe Oferta/zakres usług: internet, Radio, Prasa, Outdoor, Ambient, TV Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie działu zakupu TV, Radia Najważniejsi klienci w 2009 r.: Allegro.pl/ QXL, Polfa Łódź/Sensilab, Iperfumy.pl, Miasto Poznań, Profesja Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo

Interactive Marketing Partner Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 526-24-83-692 Numer REGON: 016-626-170 Numer KRS: 0000163909 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie Partner merytoryczny

technologii informatycznych i komputerowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Młynarska 42 Poczta: 01-171 Warszawa Telefon: +48 22 257 44 09 Faks: +48 22 447 32 01 Adres strony WWW: impartner.pl E-mail: biuro@impartner.pl Kadra zarządzająca: Joanna Papużyńska, Dyrektor Zarządzający, papuzynska@impartner.pl, +48 22 257 44 21 Agata Woźniak, Client Service Director, wozniak@impartner.pl, +48 22 257 43 03 Opis działalności firmy: Agencja interaktywna oferująca pełen zakres usług w ramach zintegrowanych programów marketingowych i sprzedażowych w nowych mediach Oferta/zakres usług: Doradztwo i konsulting w zakresie marketingu internetowego, strategie online, kreacje internetowe, e-mail i SMS marketing, kampanie sprzedażowe, performance marketing, planowanie i zakup mediów, multimedia, programy lojalnościowe Najważniejsi klienci w 2009 r.: Union Investment, Skarbnica Narodowa, Nestle Polska, Nestle Nutrition, Nestle Waters, Canal+ Cyfrowy, Toshiba Polska, Expander, Floraland, SKOK Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > E-mail marketing Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Programy lojalnościowe

Media Contacts sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 521-31-60-546 Numer REGON: 017-321-350 Numer KRS: 0000026797 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 13 Poczta: 02-676 Warszawa Telefon: +48 22 843 66 60 Faks: +48 22 843 66 61 Adres strony WWW: mediacontacts.pl E-mail: office.poland@mediacontacts.com Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Planowanie, zakup mediów

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Programy lojalnościowe

Kadra zarządzająca: Robert Bernaciak, Dyrektor Zarządzający, robert.bernaciak@mediacontacts.com, +48 22 843 66 60 Opis działalności firmy: Planowanie i zakup mediów interaktywnych, strategiczne doradztwo w zakresie wykorzystania nowych mediów w działaniach marketingowych firm w obszarach: działań wizerunkowych, sprzedażowych, low and high engagement, konsulting w zakresie rozwiązań technologicznych z obszaru data mining and data fussion Oferta/zakres usług: Realizacja działań marketingowych w nowych mediach z wykorzystaniem internetu, Digital Signage, Mobile, Advergaming/In-game advertising. Wysoka specjalizacja w obszarze działań ukierunkowynych na Performance Marketing w tym Affiliate Marketing, SEM, SEO, netPR, Acquisition Partnerships. Działania w mediach społecznościowych, współpraca z blogosferą, liderami opinii. Realizacja działań word-of-mouth oraz digital placement. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozwinięcie obszarów: data mining and data fussion przy dokładnym pomiarze jakości klienta w czasie (Customer Life Time Value), dalsze rozwijanie wykorzystania obszaru social media do realizacji strategicznych celów marketingowych, daleko idąca specjalizacja w Performance Marketing Najważniejsi klienci w 2009 r.: Accor Hotels, AirFrance, Atlas Estates, Blizzard, BRE Bank, Burger King, Cyfra+, Canal+, Citroen, Ceramika Paradyż, Citi Handlowy, SJO Empik, Exim Tours, Fly.pl, Hotels.com, Hyundai, Inpost, KFC, Kia, Liberty Direct, mBank, Multibank, Nordea Bank, Norwegian Airlines, PokerStars, Reckit Benckiser, Red Bull, Sephora, SJO SpeakUp, Statoil, Toshiba Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM

Mindshare Polska sp. z o.o. Rok powstania: 1999 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2000 Numer NIP: 525-22-25-250 Numer REGON: 016-045-562 Numer KRS: 0000076677 Forma własności: 215 – własność prywatna

RAPORT INTERNET 2K10

80

krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bonifraterska 17 Poczta: 00-203 Warszawa Telefon: +48 22 373 72 00 Faks: +48 22 373 72 02 Adres strony WWW: mindshare.pl E-mail: warsaw.reception@mindshareworld.com Kadra zarządzająca: Adrian Kawecki, Prezes Zarządu, adrian.kawecki@mindshareworld.com, +48 22 373 72 00 Anna Sakowicz, Partner, Invention (Członek Zarządu), anna.sakowicz@mindshareworld.com, +48 23 373 72 00 Joanna Kazak, Partner, Exchange, joanna.kazak@mindshareworld.com, +48 24 373 72 00 Dagmara Robak, Partner, Business Planning, dagmara.robak@mindshareworld.com, +48 29 373 72 00 Krzysztof Mocek, Partner, New Business, krzysztof.mocek@mindshareworld.com, +48 29 373 72 00 Joanna Koper, Finance Director, joanna.koper@mindshareworld.com, +48 25 373 72 00 Anna Bieńkowska, Director, Client Leadership, anna.bienkowska@mindshareworld.com, +48 263 737 200 Paulina Kierczyńska, Director, Client Leadership, paulina.kierczynska@mindshareworld.com, +48 273 737 200 Anna Nowak, Director, Client Leadership, anna.nowak@mindshareworld.com, +48 283 737 200 Małgorzata Bartoszewicz, Director, Client Leadership, malgorzata.bartoszewicz@ mindshareworld.com, +48 283 737 200 Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > e-PR, social media marketing, WOMM

Sadowski sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Partner merytoryczny

Numer NIP: 677-21-76-529 Numer REGON: 356-316-500 Numer KRS: 0000031984 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Flisacka 3A Lok.2 Poczta: 30-114 Kraków Telefon: +48 12 638 02 85 Faks: +48 12 623 01 03 Adres strony WWW: digimediastore.pl E-mail: biuro@digimediastore.pl Kadra zarządzająca: Jacek Sadowski, Prezes Zarządu Dominika Meinardi, Dyrektor Projektów Zarządczych, dominika.meinardi@ sadowskiholding.com Carolina Pietyra, Interactive Unit Manager, carolina.pietyra@digimediastore.pl, +48 695 899 530 Opis działalności firmy: Jesteśmy niezależnym internetowym domem mediowym, specjalizującym się w kompleksowej usłudze planowania strategicznego oraz zakupu kampanii w mediach internetowych. Poprzez wszelkie narzędzia komunikacji istniejące w mediach online realizujemy cele marek naszych klientów. Skutecznie przeprowadzamy kampanie prowadzące do brand experience jak i kampanie wizerunkowe, zwiększające świadomość marki czy też launching nowych produktów. Oferta/zakres usług: Proponujemy trzy modele współpracy: „Standard”, „Success Fee” i „Kupujesz sobie sam?”. Dwa pierwsze modele obejmują media internetowe, takie jak: display, SEM, email, gry online, e-pr, marketing mobilny, widgety, konkursy interaktywne, social marketing. W przypadku „Success Fee” proponujemy również badania przed i po kampanii weryfikujące efektywność przeprowadzonych działań. Trzeci model polega na consultingu dedykowanym dla marketerów odpowiedzialnych za zakup mediów internetowych. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Cinema City, Converse, Isover

Programy lojalnościowe Loyalty Partner Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 527-25-58-871 Numer REGON: 141-088-936 Numer KRS: 0000290350 Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR Programy lojalnościowe

81

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

SEM, SEO

Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 148 Poczta: 02-326 Warszawa Adres strony WWW: payback.pl E-mail: bok@payback.pl Kadra zarządzająca: Conrad Pozsgai, Członek Zarządu Kai Klippel, Członek Zarządu Sylwia Pyśkiewicz, Członek Zarządu

Numer NIP: 781-17-48-581 Numer REGON: 634-586-420 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4651z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Krajenecka 20 Poczta: 60-461 Poznań Adres strony WWW: a-tech.pl E-mail: info@a-tech.pl

SEM, SEO

Rok powstania: 2008 Numer NIP: 627-26-36-519 Numer REGON: 240-854-845 Numer KRS: 0000304349 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: śląskie Adres: ul. Katowicka 47 Poczta: 41-500 Chorzów Adres strony WWW: algomedia.pl Kadra zarządzająca: Stepanas Dadu, Prezes Zarządu Paweł Krupiński, Wiceprezes Zarządu

4 People Leszczyński, Ostrowski, Perz, Polak sp.j. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 648-25-61-035 Numer REGON: 240-190-664 Numer KRS: 0000299340 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Krakowska 77 Lok.2 Poczta: 41-808 Zabrze Adres strony WWW: 4people.pl E-mail: napisz@4people.pl Kadra zarządzająca: Radosław Leszczyński, Wspólnik Przemysław Ostrowski, Wspólnik Adam Perz, Wspólnik Robert Polak, Wspólnik

4 Poziom Grzegorz Koćwin Rok powstania: 2008 Numer NIP: 772-23-25-979 Numer REGON: 100-506-854 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: łódzkie Adres: ul. Ładna 39 Poczta: 97-500 Radomsko Adres strony WWW: 4poziom.pl E-mail: biuro@4poziom.pl

A-Tech.pl s.c. Dariusz Krzeszowiec, Maciej Nawrocki Rok powstania: 2004

RAPORT INTERNET 2K10

Mapy i lokalizatory

Algomedia sp. z o.o.

Alterneo Piotr Walczak Rok powstania: 2009 Numer NIP: 897-15-73-139 Numer REGON: 020-957-917 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Kruszwicka 8 Lok.16 Poczta: 53-652 Wrocław Adres strony WWW: alterneo.pl E-mail: biuro@alterneo.pl

Art4Web Fhu Bartosz Kordyński Rok powstania: 2001 Numer NIP: 857-17-80-633 Numer REGON: 812-374-829 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: zachodniopomorskie Partner merytoryczny

Adres: ul. Jodłowa 1 Poczta: 72-344 Rewal Adres strony WWW: pierwszemiejsce.pl E-mail: biuro@pierwszemiejsce.pl

Artefakt sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 899-26-34-981 Numer REGON: 020-707-907 Numer KRS: 0000301205 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Powstańców Śląskich 5 Poczta: 53-332 Wrocław Telefon: +48 71 794 78 66 Faks: +48 71 794 78 66 Adres strony WWW: artefakt.pl E-mail: biuro@artefakt.pl Kadra zarządzająca: Błażej Miernikiewicz, Prezes Zarządu, blazej.miernikiewicz@artefakt.pl Wojciech Jurczyk, Kierownik Działu Projektów Internetowych, wojciech.jurczyk@artefakt.pl Arkadiusz Tyka, Kierownik Działu Seo, arkadiusz.tyka@artefakt.pl Michał Prajsnar, Kierownik IT, michal.prajsnar@artefakt.pl Opis działalności firmy: Firma specjalizuje się w marketingu internetowym z naciskiem na wyszukiwarki internetowe. Dużą grupę klientów stanowią firmy obsługiwane kompleksowo w zakresie pozyskania ruchu na serwisy i strony internetowe. Kompetencje i oferta umożliwiają synergię działań z zakresu SEO, SEM, programów afiliacyjnych, reklamy kontekstowej i banerowej. Oferta/zakres usług: Pozycjonowanie serwisów i portali w wyszukiwarkach internetowych, prowadzenie kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarkach, prowadzenie i kreacja kampanii tekstowych, graficznych i video, płatnych CPC, CMP i CPA, PR internetowy, produkcja oprogramowania na zamówienie – baz produktowych, narzędzi, zaawansowanych rozwiązań portalowych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Poszerzenie pakietu usług o e-PR, poszerzenie zakresu kampanii linków sponsorowanych. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Domzdrowia.pl SA, Ecco Holiday sp. z o.o., Kolporter e-Biznes SA, IT Kontrakt sp. z o.o., Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

82

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO Kingspan Environmental Sp.z o.o., Logintrans sp. z o.o., Mine Master sp. z o.o. Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Serwisy i usługi internetowe > Serwisy tematyczne Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM

Ataxo Poland sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 548-24-28-904 Numer REGON: 240-014-690 Numer KRS: 0000225809 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: śląskie Adres: ul. Dąbrówki 10 Poczta: 40-081 Katowice Adres strony WWW: ataxo.pl E-mail: katowice@ataxo.com Kadra zarządzająca: Peter Wiedemann, Prezes Zarządu Victoria Smith, Członek Zarządu

Atero Muzyka Adam Rok powstania: 2006 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 898-19-88-557 Numer REGON: 020-340-482 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Piastowska 45 Lok.8 Poczta: 50-361 Wrocław Telefon: +48 603 553 467 Faks: +48 71 723 41 52 Adres strony WWW: atero.pl E-mail: info@atero.pl Kadra zarządzająca: Adam Muzyka, Właściciel, adam.muzyka@atero.pl Opis działalności firmy: Firma oferuje pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach krajowych i globanlych. Nasza oferta skierowana jest do każdego właściciela strony internetowej, który chce zainstnieć w sieci. Oferta/zakres usług: Pozycjonowanie stron internetowych

RAPORT INTERNET 2K10

Belarte Michał Łenczyński Rok powstania: 2006 Numer NIP: 676-21-50-439 Numer REGON: 120-222-006 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4775z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Województwo: małopolskie Adres: Rynek Dębnicki 4 Lok.3 Poczta: 30-319 Kraków Adres strony WWW: excluseo.pl E-mail: biuro@excluseo.pl

Bluerank sp. z o.o.

Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 727-27-25-703 Numer REGON: 100-525-573 Numer KRS: 0000306691 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: łódzkie Adres: ul. Gdańska 80 Poczta: 90-613 Łódź Telefon: +48 42 632 33 21 Faks: +48 42 632 15 51 Adres strony WWW: bluerank.pl E-mail: kontakt@bluerank.pl Kadra zarządzająca: Maciej Gałecki, CEO, m.galecki@bluerank.pl, +48 42 632 33 21 Zbigniew Nowicki, Managing Director, z.nowicki@bluerank.pl, +48 42 632 33 21 Opis działalności firmy: Agencja SEM oferująca usługi promocji w wyszukiwarkach internetowych oraz doradztwo w zakresie konfiguracji narzędzi statystycznych i analizy danych dotyczących maksymalizacji jakości ruchu i korzyści biznesowych (Google Analytics, Google Website Optimizer). Agencja jest członkiem IAB Polska, SEMPO oraz partnerem merytorycznym International Classified Media Association, posiada także certyfikaty Google AdWords Qualified Company, Google Analytics Authorized Consultant oraz SEMPO Gold Level. Oferta/zakres usług: Pozycjonowanie (SEO) Partner merytoryczny

w wynikach organicznych, kampanie linków sponsorowanych (PPC), analityka internetowa – Google Analytics, maksymalizacja konwersji – Google Website Optimizer Najważniejsi klienci w 2009 r.: Polska: Agora, Biżuteria YES, Dbam o Zdrowie, Deutsche Bank, Generali, Merlin.pl, PAYBACK. Europa i Świat: Car Buyers Guide (Irlandia), Mascus.com (Finlandia), PennySaverUSA.com (USA). Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Audyt oglądalności serwisów

Comweb Przemysław Głogowski Rok powstania: 2005 Numer NIP: 586-10-40-274 Numer REGON: 220-068-743 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: pomorskie Adres: ul. Wyspiańskiego 22 Poczta: 84-230 Rumia Adres strony WWW: comweb.pl E-mail: comweb@comweb.pl

Cube Group SA Rok powstania: 2006 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2006 Numer NIP: 661-22-59-531 Numer REGON: 260-080-339 Numer KRS: 0000306712 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Cybernetyki 19A Lok.237 Poczta: 02-677 Warszawa Telefon: +48 22 899 07 01 Faks: +48 22 201 32 91 Adres strony WWW: cubegroup.pl E-mail: biuro@cubegroup.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Cudny, Prezes Zarządu, andrzej.cudny@cubegroup.pl, +48 22 201 32 90 Gwidon Humeniuk, Partner, gwidon.humeniuk@cubegroup.pl, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

83

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO +48 22 843 10 75 Cezary Śledziak, Account Director, cezary.sledziak@cubegroup.pl, +48 504 049 756 Katarzyna Janicka, Sales Director, kasia.janicka@cubegroup.pl, +48 517 803 022 Marcin Michalski, Account Director, marcin.michalski@cubegroup.pl, +48 500 137 529 Opis działalności firmy: Cube Group jest internetową agencją 360 stopni której działalność ukierunkowana jest na generowanie policzalnych elektów marketingowych jak leady, konwersje, sprzedaż. Działalność obejmuje planowanie strategiczne, kreację, zakup i optymalizację. Elementem stanowiącym jeden z wyróżników firmy jest wykorzystwanie najnowszych rozwiązań technologicznych służących do optymalizacji działań. Firma jest wyłącznym przedstawicielem światowego lidera w płatnym web analytics firmy Omniture w Polsce. Oferta/zakres usług: Performance Marketing, Afiliacja, Web Analytics, SEM: PPC i SEO, użyteczność stron, E-mail marketing, Lead generation, Mobile Marketing, Social Media, kreacja, Landing Pages, doradztwo i strategia online, szkolenia z dziedziny marketingu internetowego. Zmiany w ofercie w 2009 r.: Start sieci afiliacyjnej premium NetSales. Cube Group wyłącznym przedstawicielem Omniture w Polsce – oferuje wachlarz produktów umożliwiających optymalizację wydatków marketingowych i konwersji. Alians strategiczny z firmą Bigmouthmedia umożliwia firmie prowadzenie działań na najwyższym poziomie dla polskich klientów w Europie Zachodniej i USA. Uruchomienie usługi lead generation – LeadR. Stworzenie działu E-mail Marketingu z wykorzystującego światowej jakości technologię Tripolis. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Microsoft, Aviva, Infor, empik.com, agito.pl, Union Investment, mBank, Allianz Życie, Allianz Bank, Netia, nazwa.pl, Mitsubishi Motors, Orange Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci afiliacyjne Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Planowanie, zakup mediów

Direct Traffic sp. z o.o. Rok powstania: 2005 Numer NIP: 521-33-67-129

RAPORT INTERNET 2K10

Numer REGON: 140-292-824 Numer KRS: 0000244206 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Postępu 15A Poczta: 02-676 Warszawa Adres strony WWW: directtraffic.pl E-mail: seo@directtraffic.pl Kadra zarządzająca: Maciej Teliszewski, Prezes Zarządu

Ditum.org Usługi Informatyczne Bartłomiej Łopieński Rok powstania: 2008 Numer NIP: 526-12-53-033 Numer REGON: 141-450-857 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 9511z – naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Fasolowa 19A Lok.36 Poczta: 02-482 Warszawa Adres strony WWW: ditum.org E-mail: pozycjonowanie@ditum.org

Divbi K. Bauer, B. Krzemień sp.j. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 549-23-76-095 Numer REGON: 120-976-550 Numer KRS: 0000333257 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Miodowa 1 Poczta: 32-600 Oświęcim Adres strony WWW: divbi.com E-mail: biuro@divbi.com Kadra zarządzająca: Katarzyna Bauer, Wspólnik Bartłomiej Krzemień, Wspólnik

E-Adicom Adrian Kłos Rok powstania: 2001 Numer NIP: 522-22-84-348 Numer REGON: 017-217-982 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Partner merytoryczny

Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Archimedesa 3 Lok.36 Poczta: 01-481 Warszawa Adres strony WWW: skuteczni.pl E-mail: skuteczni@skuteczni.pl

Eactive s.c. Grzegorz Brajewski, Michał Kliszczak Rok powstania: 2000 Numer NIP: 896-12-72-241 Numer REGON: 932-229-161 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Główna 26 Lok.2 Poczta: 55-010 Święta Katarzyna Adres strony WWW: eactive.pl E-mail: biuro@eactive.pl

Esia Marcin Izdebski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 821-23-82-499 Numer REGON: 141-230-452 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: mazowieckie Adres: ul. Stefana Żeromskiego 9 Poczta: 08-110 Siedlce Adres strony WWW: astudio.pl E-mail: biuro@astudio.pl

Gooroo Bartosz Berliński Rok powstania: 2006 Numer NIP: 782-21-70-789 Numer REGON: 300-230-469 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Świetlika 6 Poczta: 60-185 Poznań Adres strony WWW: gooroo.pl E-mail: kontakt@gooroo.pl

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

84

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO

GroupM sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 107-00-11-825 Numer REGON: 015-805-930 Numer KRS: 0000221632 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Dobra 56/66 Poczta: 00-312 Warszawa Telefon: +48 22 373 72 39 Faks: +48 22 373 72 02 Adres strony WWW: outrider.com E-mail: outrider@outrider.com Kadra zarządzająca: Tomasz Piątkowski, Managing Director, tomasz.piatkowski@outrider.com, +48 695 866 855 Opis działalności firmy: Działamy w obszarze reklamy online. Naszą specjalizacją jest performance marketing (afiliacja) oraz marketing w wyszukiwarkach. Oferta/zakres usług: Kampania reklamowe rozliczane za efekt, afiliacja, SEM, SEO, reklama w sieciach kontekstowych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie oferty performance marketingowej Najważniejsi klienci w 2009 r.: Nike, LG, DOMO24, Nestle Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci afiliacyjne Marketing i reklama internetowa > Sieci reklamowe > Sieci kontekstowe

Inetmedia s.c. Młodawski Jacek, Matula Mateusz Rok powstania: 2003 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2003 Numer NIP: 945-20-34-456 Numer REGON: 120-056-708 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: małopolskie Adres: ul. Magdaleny Samozwaniec 39 Poczta: 31-711 Kraków Telefon: +48 801 003 351 Faks: +48 12 681 55 57 Adres strony WWW: inetmedia.pl E-mail: inetmedia@inetmedia.pl Kadra zarządzająca: Jacek Młodawski, Współwłaściciel, kontakt@inetmedia.pl, +48 12 642 89 51

RAPORT INTERNET 2K10

Mateusz Matula, Współwłaściciel, kontakt@inetmedia.pl, 126 428 951 Tomasz Struzik, Kierownik Działu Marketingu, thomas@inetmedia.pl, 126 815 551 Opis działalności firmy: Firma Inetmedia jest jedną z pierwszych w Polsce firm, która zajęła się marketingiem w wyszukiwarkach internetowych – pozycjonowaniem i kampaniami Google Adwords. Misją firmy jest zapewnienie wszystkim klientom efektywnej, taniej i trwałej obecności w naturalnych wynikach wyszukiwania Google oraz prowadzenie kampanii Google Adwords. Oferta/zakres usług: Pozycjonowanie stron internetowych wg modelu „płatność tylko za efekt”, prowadzenie kampanii linków sponsorowanych Google Adwords, optymalizacja stron internetowych pod kątem wyszukiwarek internetowych, przeprowadzanie audytu stron internetowych Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie darmowych okresów promocyjnych na pozycjonowanie stron internetowych, rozszerzenie oferty o usługi komplementarne, związane z obecnością w sieci, niższe ceny i nowy model rozliczeń za prowadzenie kampanii Google Adwords Najważniejsi klienci w 2009 r.: Gaspol, Amica Wronki, Tchibo, Strategor, Wawel Imos, Investdom, Camp America, Orlen Asfalt sp. z o.o. Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Audyt oglądalności serwisów Serwisy i usługi internetowe > Serwisy tematyczne

Internetica Łukasz Iwanek Rok powstania: 2007 Numer NIP: 577-18-33-249 Numer REGON: 240-734-762 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Astronomów 3 Lok.423 Poczta: 01-450 Warszawa Adres strony WWW: internetica.pl E-mail: info@internetica.pl

IT Holding sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 529-17-61-107 Partner merytoryczny

Numer REGON: 141-632-601 Numer KRS: 0000318853 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6312z – działalność portali internetowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Królewska 105A Poczta: 05-822 Milanówek Adres strony WWW: itholding.pl E-mail: biuro@itholding.pl Kadra zarządzająca: Dominik Dymecki, Prezes Zarządu Paweł Jeleniewski, Wiceprezes Zarządu

IT Investment Group Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 712-30-51-228 Numer REGON: 060-217-098 Numer KRS: 0000273744 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7911a – działalność agentów turystycznych Województwo: lubelskie Adres: ul. Izerska 29 Poczta: 20-868 Lublin Telefon: +48 22 254 42 43 Faks: +48 22 253 82 53 Adres strony WWW: they.pl E-mail: they@they.pl Kadra zarządzająca: Maciej Miszczuk, Prezes Zarządu, maciej.miszczuk@they.pl, +48 22 254 42 43 Szczepan Przybyło, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Seo, szczepan.przybylo@they.pl, +48 22 254 42 43 Michał Jabłoński, Dyrektor Sem, michal.jablonski@they.pl, +48 22 254 42 43 Opis działalności firmy: They.pl to nowoczesna agencja reklamowa zajmująca się marketingiem w wyszukiwarkach internetowych (SEM) oraz innymi formami marketingu internetowego. Jesteśmy od 3 lat na rynku, rozwijamy się prężnie, pracujemy dla 300 klientów w Polsce i w Europie. Oferta/zakres usług: Prowadzimy kampanie w wyszukiwarkach Google, Seznam, Yandex, Rambler, Yahoo, Bing, Onkosh, Timway, Baidu, w sieciach konteksowych oraz w serwisach społecznościowych (Facebook). Pozycjonujemy strony w Google w całej Europie. Najważniejsi klienci w 2009 r.: BRE Bank, Barlinek, BRE Leasing, Hewitt Associates, ING, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

85

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO Kler, Lotos, Mebelplast, Oponeo, Sokółka, Związek Banków Polskich

Kabis Cezary Lech Rok powstania: 2005 Numer NIP: 781-17-56-899 Numer REGON: 634-648-144 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 1623z – produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Okrężna 28 Poczta: 62-006 Kobylnica Adres strony WWW: goldposition.pl

Maipa.pl Mariusz Gąsowski Rok powstania: 2002 Numer NIP: 966-13-82-285 Numer REGON: 052-136-199 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: podlaskie Adres: ul. Św. Andrzeja Boboli 69 Lok.15 Poczta: 15-649 Białystok Adres strony WWW: maipa.pl E-mail: kontakt@maipa.pl

Marketing Online Centrum Promocji Internetowej Piotr Guziur Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 634-23-73-138 Numer REGON: 277-859-207 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Sarmacka 28 B Lok.77 Poczta: 02-972 Warszawa Telefon: +48 32 257 87 66 Faks: +48 32 257 87 64 Adres strony WWW: marketingonline.pl E-mail: biuro@marketingonline.pl Kadra zarządzająca: Piotr Guziur, Dyrektor Zarządzający, Właściciel, piotr@marketingonline.pl, +48 792 801 970

RAPORT INTERNET 2K10

Opis działalności firmy: Jesteśmy profesjonalistami reklamy w wyszukiwarkach, reklamy kontekstowej i pozycjonowania stron. Wszystkie działania reklamowe monitorujemy, aż do sprzedaży i rozliczamy się za efekty. Tworzymy skuteczne strategie reklamy w internecie oraz budujemy optymalne internetowe kanały sprzedażowe. Działamy na rynku od 2001 roku, a naszą skuteczność potwierdzają referencje od klientów oraz uzyskanie wszystkich certyfikatów branżowych SEM. Aktywnie współpracujemy z IAB, którego jesteśmy członkiem. Oferta/zakres usług: Konsulting, obsługa i optymalizacja reklamy w wyszukiwarkach i kontekstowej, pozycjonowanie stron WWW, optymalizacja konwersji i sprzedaży z reklamy internetowej, projektowanie optymalnych kanałów sprzedaży internetowej, internet PR oraz social media, szkolenia z reklamy w internecie oraz analityki WWW Zmiany w ofercie w 2009 r.: W 2009 roku zaoferowaliśmy naszym klientom nowe usługi: optymalizacja konwersji telefonicznej za pomocą systemu motiv Clicks4Calls, optymalizacja ecommerce, integracja systemów sprzedaży z Google Analytics, retargetowanie, kierowanie reklam do wybranych grup klientów, z którymi wcześniej nastąpił kontakt internetowy. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Allianz Direct, Bank Pocztowy, BGŻ SA, CeWe Color/ Fotojoker.pl, Cyfrowy Polsat, Europcar, Grupa Pracuj, Kristensen Group, PKO BP, Polbank EFG, Profeo, Quad Winkowski Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Planowanie, zakup mediów

Mist Cezary Glijer Rok powstania: 1996 Numer NIP: 524-10-63-134 Numer REGON: 011-496-969 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6202z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Województwo: mazowieckie

Partner merytoryczny

Adres: ul. Tadeusza Korzona 113 Lok.17 Poczta: 03-571 Warszawa Adres strony WWW: webmediagroup.ie E-mail: biuro@webmediagroup.ie

Nett Studio Krzysztof Parzych Rok powstania: 2008 Numer NIP: 823-14-06-893 Numer REGON: 141-486-387 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Kosowska 15 Poczta: 08-300 Sokołów Podlaski Adres strony WWW: nettstudio.pl E-mail: studio@nettstudio.pl

Noril Ilona Majewska, Norbert Majewski s.c. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 586-22-36-714 Numer REGON: 220-792-290 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: pomorskie Adres: ul. Św. Wojciecha 10 B Lok.9 Poczta: 81-347 Gdynia Adres strony WWW: noril.com.pl

Ośrodek Wiedzy Naukowej Tomasz Marian Nowak Rok powstania: 2006 Numer NIP: 779-21-20-225 Numer REGON: 300-326-844 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 8559b – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Promienista 164A Lok.45 Poczta: 60-157 Poznań Adres strony WWW: maripoza.pl E-mail: maripoza@maripoza.pl

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

86

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO

Over The Top Wiktor Pacocha Rok powstania: 2005 Numer NIP: 921-16-78-040 Numer REGON: 140-399-172 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Okopowa 7 Lok.53 Poczta: 01-063 Warszawa Adres strony WWW: overthetop.pl E-mail: overthetop@overthetop.pl

Paweł Lewandowski Apogeum Rok powstania: 2007 Numer NIP: 588-20-26-546 Numer REGON: 220-497-177 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Świętojańska 25 Poczta: 84-230 Rumia Adres strony WWW: pozycjoner.org E-mail: biuro@pozycjoner.org

Numer KRS: 0000292597 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75 Lok.43 Poczta: 60-523 Poznań Adres strony WWW: procreate.pl E-mail: biuro@procreate.pl Kadra zarządzająca: Marcin Vogel, Prezes Zarządu Michał Kolan, Wiceprezes Zarządu Piotr Gaczkowski, Wiceprezes Zarządu

Profect Paweł Królak Rok powstania: 2008 Numer NIP: 821-22-91-992 Numer REGON: 060-374-691 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4791z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet Województwo: lubelskie Adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28E Lok.10 Poczta: 20-052 Lublin Adres strony WWW: victoris.pl

Przedsiębiorstwo Performance Media sp. z o.o. Wielobranżowe „Perspektywa” Barbara Rok powstania: 2006 Numer NIP: 521-33-88-605 Szczepaniec Numer REGON: 140-548-494

Numer KRS: 0000253394 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 19 Poczta: 02-704 Warszawa Adres strony WWW: performance-media.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Jakoniuk, Prezes Zarządu Michał Pawluczuk, Wiceprezes Zarządu

Procreate sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 778-14-50-522 Numer REGON: 300-706-736

RAPORT INTERNET 2K10

Rok powstania: 1990 Numer NIP: 679-00-24-787 Numer REGON: 003-894-009 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 4690z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Województwo: małopolskie Adres: ul. Zygmunta Miłkowskiego 8 Lok.45 Poczta: 30-349 Kraków Adres strony WWW: szczepaniec.com E-mail: pawel@szczepaniec.com

Resmedia Robert Kożuchowski Rok powstania: 2007 Numer NIP: 714-11-32-865 Partner merytoryczny

Numer REGON: 140-974-140 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7490z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ludwika Kondratowicza 4 Lok.34 Poczta: 03-242 Warszawa Adres strony WWW: resmedia.pl E-mail: kontakt@resmedia.pl

S90 Michał Ptak Rok powstania: 2008 Numer NIP: 629-23-47-592 Numer REGON: 240-977-743 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Sosnowiecka 24 Poczta: 42-530 Dąbrowa Górnicza Adres strony WWW: s90.pl E-mail: biuro@s90.pl

SEM Centrum Adam Miernicki Rok powstania: 2007 Numer NIP: 824-16-33-171 Numer REGON: 712-489-487 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Glinki 10 Poczta: 07-100 Węgrów Adres strony WWW: semcentrum.pl E-mail: bok@semcentrum.pl

SEO Gates Marcin Prokopiuk Rok powstania: 2008 Numer NIP: 542-29-60-305 Numer REGON: 200-053-065 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: podlaskie Adres: ul. Grecka 11 Poczta: 15-614 Białystok Adres strony WWW: visibility.pl E-mail: biuro@visibility.pl Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

87

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

SEM, SEO

SEO-Expert Górski Tomasz Rok powstania: 2008 Numer NIP: 281-00-11-775 Numer REGON: 080-294-143 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: lubuskie Adres: ul. Piłsudskiego 55 Poczta: 66-530 Drezdenko Adres strony WWW: profesjonalna-reklama.pl E-mail: bok@profesjonalna-reklama.pl

SEOadvance Michał Barełkowski Rok powstania: 2009 Numer NIP: 972-11-02-244 Numer REGON: 301-207-580 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Dobromiejska 21 Poczta: 60-461 Poznań Adres strony WWW: seoland.pl E-mail: kontakt@seoland.pl

SEOfriendly Solutions s.c. Monika Kołkiewicz, Tomasz Kołkiewicz Rok powstania: 2007 Numer NIP: 675-13-60-363 Numer REGON: 120-437-617 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: małopolskie Adres: ul. Grzegórzecka 10B Lok.104B Poczta: 31-530 Kraków Adres strony WWW: seo4.net E-mail: info@seo4.net

SEOgroup Michał Herok Rok powstania: 2008 Numer NIP: 958-14-41-755 Numer REGON: 220-603-410 Forma własności: 214 – własność krajowych

RAPORT INTERNET 2K10

osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Lipowa 6 a Lok.7 Poczta: 81-572 Gdynia Adres strony WWW: seogroup.pl E-mail: office@seogroup.pl

SEOlider.pl Wojciech Skarbek Rok powstania: 2009 Numer NIP: 634-26-25-479 Numer REGON: 241-109-457 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Ks. Bp. Arkadiusza Lisieckiego 37 Lok.1 Poczta: 40-070 Katowice Adres strony WWW: seolider.pl E-mail: admin@seolider.pl

Siter Jerzy Kaleta Rok powstania: 2000 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2005 Numer NIP: 583-18-25-272 Numer REGON: 192-081-080 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: pomorskie Adres: ul. Ludwika Zamenhofa 7 Lok.1 Poczta: 80-284 Gdańsk Telefon: +48 58 345 22 39 Adres strony WWW: siter.pl E-mail: siter@siter.pl Kadra zarządzająca: Jerzy Kaleta, Dyrektor Zarządzający, jerzy@siter.pl, +48 504 173 450 Opis działalności firmy: Jesteśmy agencją interaktywną. Zajmujemy się tworzeniem wizerunku naszych klientów (marek) w internecie, a także ich szeroko pojętą promocją. Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy, którzy rozpoczynali swoje kariery w Polsce i/lub za granicą, pracując dla największych portali internetowych. Oferta/zakres usług: Projektowanie stron internetowych, systemy CMS, skład DTP, animacje, filmy, pozycjonowanie stron, emarketing SEO SEM Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy Partner merytoryczny

mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo Serwisy i usługi internetowe > Narzędzia internetowe

Sunrise System sp. z o.o. Rok powstania: 2003 Numer NIP: 779-22-14-771 Numer REGON: 634-519-493 Numer KRS: 0000180183 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: Pl. Władysława Andersa 3 Poczta: 61-894 Poznań Adres strony WWW: sunrisesystem.pl E-mail: biuro@sunrisesystem.pl Kadra zarządzająca: Janusz Bogaczyk, Prezes Zarządu Krzysztof Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu Paweł Rybak, Wiceprezes Zarządu

Synerway SA Rok powstania: 2002 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2002 Numer NIP: 527-23-69-271 Numer REGON: 015-004-437 Numer KRS: 0000299924 Forma własności: 224 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: Al. Niepodległości 69 Poczta: 02-626 Warszawa Telefon: +48 22 322 73 01 Faks: +48 22 322 76 50 Adres strony WWW: synerway.pl E-mail: emarketing@synerway.pl Kadra zarządzająca: Bartłomiej Kawecki, Prezes Zarządu, biuro@synerway.pl, +48 22 322 73 00 Cezary Czapluk, E-Marketing Department Director, c.czapluk@synerway.pl, +48 22 322 73 03 Opis działalności firmy: Synerway w obszarze e-Marketingu specjalizuje się w prowadzeniu internetowych kampanii reklamowych w Polsce, Europie i Ameryce Północnej. Oferta/zakres usług: Pozycjonowanie stron internetowych, kampanie linków sponsorowanych, reklama kontekstowa, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR SEM, SEO mailingi, reklama w serwisach społecznościowych, ePR Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > ePR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Strategia marketingowa, doradztwo E-commerce > Usługi

Top Position s.c. Robert Nowaczyk, Michał Wiercimok Rok powstania: 2008 Numer NIP: 627-26-44-128 Numer REGON: 240-884-208 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: śląskie Adres: ul. Gwarecka 7 Lok.6 Poczta: 41-500 Chorzów Adres strony WWW: topposition.pl E-mail: info@topposition.pl

Top Solutions Piotr Firlej Rok powstania: 2007 Numer NIP: 991-03-59-292 Numer REGON: 020-457-913 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 9 Lok.305 Poczta: 50-077 Wrocław Adres strony WWW: topsolutions.pl E-mail: topsolutions@topsolutions.pl

United Titans sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 951-21-02-180 Numer REGON: 015-689-116 Numer KRS: 0000199351 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7022z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Województwo: mazowieckie Adres: ul. Saska 105 Lok.5 Poczta: 03-914 Warszawa

RAPORT INTERNET 2K10

88

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Strategia marketingowa, doradztwo Adres strony WWW: unitedtitans.com E-mail: info@unitedtitans.com Kadra zarządzająca: Łukasz Tylec, Prezes Zarządu

Virtal Paweł Kuźma Rok powstania: 2009 Numer NIP: 957-06-92-028 Numer REGON: 192-641-721 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: pomorskie Adres: ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3 C Lok.9 Poczta: 80-041 Gdańsk Adres strony WWW: virtal.pl E-mail: biuro@virtal.pl

Web Search Factory Polska sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 113-26-50-066 Numer REGON: 140-828-006 Numer KRS: 0000271618 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: mazowieckie Adres: ul. Rajskich Ptaków 55A Poczta: 02-816 Warszawa Adres strony WWW: websearchfactory.pl E-mail: info@websearchfactory.pl Kadra zarządzająca: Krzysztof Kuwałek, Prezes Zarządu Mirosława Wysocka-Kuwałek, Członek Zarządu

Websign Nabiałek Marcin Rok powstania: 2007 Numer NIP: 949-19-89-432 Numer REGON: 240-649-275 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Idzikowskiego 4 Lok.28 Poczta: 42-202 Częstochowa Adres strony WWW: websign.pl E-mail: biuro@websign.pl

Partner merytoryczny

Widzialni.pl Mateusz Zyguła Rok powstania: 2006 Numer NIP: 923-15-92-548 Numer REGON: 300-296-400 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Łąkowa 15A Poczta: 64-212 Siedlec Adres strony WWW: widzialni.pl E-mail: biuro@widzialni.pl

XANN Internet Solutions Kaiser Mariola Rok powstania: 2003 Numer NIP: 646-10-20-995 Numer REGON: 278-166-995 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: śląskie Adres: ul. Kopalniana 25 Poczta: 43-143 Lędziny Adres strony WWW: xann.pl E-mail: info@xann.pl

Strategia marketingowa, doradztwo GoldenSubmarine sp. z o.o. S.K.A. Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2001 Numer NIP: 779-23-23-833 Numer REGON: 300-684-897 Numer KRS: 0000289158 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Macieja Palacza 113 Poczta: 60-133 Poznań Telefon: +48 61 664 72 30 Faks: +48 61 664 72 31 Adres strony WWW: goldensubmarine.com E-mail: poznan@goldensubmarine.com Kadra zarządzająca: Grzegorz Krzemień, Prezes Zarządu, Partner wydania


Marketing i reklama internetowa

89

Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR

Firmy badawcze Hosting plików i konsultingowe

Strategia marketingowa, doradztwo

Audyt oglądalności serwisów

g.krzemien@goldensubmarine.com, +48 22 663 08 14 Marta Krysik, Wiceprezes Zarządu, m.krysik@goldensubmarine.com, +48 61 664 72 30 Marcin Gruca, Członek Zarządu, m.gruca@goldensubmarine.com, +48 22 663 08 14 Opis działalności firmy: GoldenSubmarine jest jedną z największych polskich agencji marketingu interaktywnego. Strategiczne myślenie o marce w internecie w połączeniu z wieloletnim marketingowym doświadczeniem stanowi wyznacznik siły i potencjału agencji. Oferta/zakres usług: Marketing interaktywny: doradztwo i strategia, portale, kampanie reklamowe i lojalnościowe, konkursy i promocje, prezentacje multimedialne, gry interaktywne, aplikacje Zmiany w ofercie w 2009 r.: Wprowadzenie autorskiej filozofii 360interactive, która ułatwia planowanie obecności w internecie. Najważniejsi klienci w 2009 r.: Audi, Avon, Fortis Bank, Honda, Media Markt, Kotlin, Porsche, Saturn Polska, PKN Orlen, Skoda, Volkswagen, Vision Express, Warbud, WSiP Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > e-PR, social media marketing, WOMM Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Advergaming

Internet Designers sp. z o.o. Rok powstania: 1997 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1997 Numer NIP: 894-27-42-467 Numer REGON: 932-848-740 Numer KRS: 0000164965 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Przedmiejska 6-10 Poczta: 54-201 Wrocław Telefon: +48 71 358 41 40 Faks: +48 71 358 41 01 Adres strony WWW: id.pl E-mail: biuro@id.pl Kadra zarządzająca: Marek Lose, Managing Partner, biuro@id.pl, +48 71 358 41 40 Grzegorz Kuczyński, Managing Partner, biuro@id.pl, +48 71 358 41 40

RAPORT INTERNET 2K10

Komunikatory internetowe, VoIP

Opis działalności firmy: Od kilkunastu lat zapewniamy kompleksową obsługę e-marketingową firm i marek. Tworzymy innowacyjne strategie i wdrażamy je wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Potrafimy umiejętnie połączyć kompetencje naszych specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu nasze rozwiązania przynoszą naszym klientom realne korzyści. Oferta/zakres usług: Strategia i doradztwo, usability i user experience, WWW i kreacja, video i content, SEO/SEM, social media Najważniejsi klienci w 2009 r.: Dekoral, Leroy Merlin, Lukas Bank, MSD, RTV Euro AGD, Santander Consumer Bank Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > Kreacja Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Usability i user experience

Revolver Interactive Artur Kurasiński Rok powstania: 2005 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 1999 Numer NIP: 525-13-07-922 Numer REGON: 140-049-443 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7911a – działalność agentów turystycznych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Szpitalna 4 Lok.8A Poczta: 00-031 Warszawa Telefon: +48 601 328 052 Adres strony WWW: revolver.pl E-mail: artur@revolver.pl Kadra zarządzająca: Artur Kurasiński, Właściciel, artur@revolver.pl, +48 601 328 052 Opis działalności firmy: Pomagamy firmom ze „starej gospodarki” stworzyć komunikację w nowych mediach, nawiązać dialog z konsumentem, klientem ich produktów i marek, tworzymy rozwiązania technologiczne i marketingowe dla firm i korporacji. Zmieniamy stare, ciężkie firmy typu „brick & mortar” w szybkie i sprawne „gazele internetu”. Oferta/zakres usług: Social media, PR, e-marketing, mobile (iphone/ipad/android/ java), e-commerce, kreacje, planowanie i zakup mediów, tworzenie i cyfrowa Partner merytoryczny

Mapy i lokalizatory

dystrybucja treści, konsulting i audyty, prowadzenie szkoleń i pomoc w organizacji branżowych imprez Zmiany w ofercie w 2009 r.: Social media Najważniejsi klienci w 2009 r.: Gazeta. pl, Aviva (dawniej Commercial Union), GG Network Inna działalność: Serwisy i usługi internetowe > Gry online

Firmy badawcze i konsultingowe Audyt oglądalności serwisów Gemius SA Rok powstania: 1999 Numer NIP: 527-22-41-358 Numer REGON: 016-034-848 Numer KRS: 0000041076 Forma własności: 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Wołoska 7 Poczta: 02-675 Warszawa Adres strony WWW: gemius.pl E-mail: press@gemius.pl Kadra zarządzająca: Piotr Ejdys, Prezes Zarządu Artur Zawadzki, Wiceprezes Zarządu Jarosław Pawlak, Członek Zarządu

Stat24 sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 522-27-23-405 Numer REGON: 015-727-940 Numer KRS: 0000205129 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ostrobramska 75C Poczta: 04-175 Warszawa Adres strony WWW: stat24.com E-mail: kontakt@stat24.com Kadra zarządzająca: Marcin Pery, Prezes Zarządu Kazimierz Stachowicz, Członek Zarządu

Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Hosting plików

Firmy badawcze i konsultingowe Badania internautów

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Konsulting

Badania internautów Clickhouse sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Numer NIP: 521-35-03-213 Numer REGON: 141-598-867 Numer KRS: 0000315522 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: mazowieckie Adres: ul. Okopowa 56 Lok.65 Poczta: 01-042 Warszawa Adres strony WWW: clickhouse.pl E-mail: biuro@clickhouse.pl Kadra zarządzająca: Kamil Telejko, Prezes Zarządu

E-Merch sp. z o.o. Rok powstania: 2004 Numer NIP: 525-23-09-538 Numer REGON: 015-811-592 Numer KRS: 0000217662 Forma własności: 227 – własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej Przeważająca działalność (PKD 2007): 6209z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Wierzbięcice 35 Lok.9 Poczta: 61-558 Poznań Adres strony WWW: e-merch.pl Kadra zarządzająca: Tomasz Waligóra, Prezes Zarządu

Euro RSCG Warsaw sp. z o.o. Rok powstania: 1991 Numer NIP: 526-02-07-462 Numer REGON: 012-526-299 Numer KRS: 0000108180 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7311z – działalność agencji reklamowych Województwo: mazowieckie Adres: ul. Marynarska 11 Poczta: 02-674 Warszawa Adres strony WWW: eurorscg.pl Kadra zarządzająca: Wojciech Borowski, Prezes Zarządu

RAPORT INTERNET 2K10

90

OMD sp. z o.o. Rok powstania: 2007 Numer NIP: 951-22-04-928 Numer REGON: 140-836-856 Numer KRS: 0000272433 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312a – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Województwo: mazowieckie Adres: ul. Ibisa 14 Poczta: 02-812 Warszawa Adres strony WWW: optimum-media.pl E-mail: optimum-media@optimum-media.pl Kadra zarządzająca: Jakub Bierzyński, Prezes Zarządu

Polskie Badania Internetu sp. z o.o. Rok powstania: 2000 Numer NIP: 525-21-89-123 Numer REGON: 016-416-840 Numer KRS: 0000026069 Forma własności: 215 – własność prywatna krajowa pozostała Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 Lok.3272 Poczta: 00-697 Warszawa Adres strony WWW: pbi.org.pl Kadra zarządzająca: Andrzej Garapich, Prezes Zarządu

SMG/KRC Poland Media SA Rok powstania: 1992 Numer NIP: 526-03-03-763 Numer REGON: 011-067-731 Numer KRS: 0000021725 Forma własności: 216 – własność zagraniczna Przeważająca działalność (PKD 2007): 7320z – badanie rynku i opinii publicznej Województwo: mazowieckie Adres: ul. Nowoursynowska 154A Poczta: 02-797 Warszawa Adres strony WWW: smgkrc.pl E-mail: office@pl.millwardbrown.com Kadra zarządzająca: Krzysztof Kruszewski, Prezes Zarządu Adam Ratański, Członek Zarządu

Partner merytoryczny

Konsulting Ideacto sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Numer NIP: 895-19-61-542 Numer REGON: 021-086-413 Numer KRS: 0000338986 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6201z – działalność związana z oprogramowaniem Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Przejazdowa 10 Lok.1 Poczta: 51-167 Wrocław Adres strony WWW: ideacto.pl E-mail: info@ideacto.pl Kadra zarządzająca: Nikodem Krajewski, Prezes Zarządu Piotr Karwatka, Członek Zarządu Joanna Kotala, Członek Zarządu

Maxroy.com sp. z o.o. Rok powstania: 2008 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2008 Numer NIP: 777-30-78-143 Numer REGON: 300-905-973 Numer KRS: 0000313890 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 6311z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Województwo: wielkopolskie Adres: ul. Runa Leśnego 13 Lok.1 Poczta: 60-185 Poznań Adres strony WWW: maxroy.com.pl E-mail: info@maxroy.com Kadra zarządzająca: Cezary Lech, Seo Director, cezary.lech@maxroy.com, +48 605 644 640 Tomasz Frontczak, Ppc Director, tomasz.frontczak@maxroy.com, +48 691 110 077 Bartosz Berliński, Seo & Analytics, bartosz.berlinski@maxroy.com, +48 607 509 905 Opis działalności firmy: MaxROY.com poprzez doradztwo strategiczne, szkolenia i wsparcie operacyjne umożliwia firmom prowadzenie sprawnego (efektywnego i ekonomicznego) działania w internecie. Budujemy długofalowe, kompleksowe strategie widoczności i obecności w wyszukiwarkach oraz platformach reklamowych. Z nami rośniesz online Partner wydania


Marketing i reklama internetowa Firmy badawcze i konsultingowe Konsulting

Hosting plików

Komunikatory internetowe, VoIP

Mapy i lokalizatory

Usability i user experience

i odkrywasz nowe okazje rynkowe. Oferta/zakres usług: Szkolenia, konsulting, usługi w zakresie SEO, PPC i Google Analytics Najważniejsi klienci w 2009 r.: Świat Zdrowia, AutoCentrum.pl, A.pl, MaxWeber, TravelPlanet.pl, Empik.com Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Domy mediowe, agencje interaktywne i e-PR > SEM, SEO

Usability i user experience Omnigence sp. z o.o. Rok powstania: 2001 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2007 Numer NIP: 521-31-69-346 Numer REGON: 017-324-560 Numer KRS: 0000055432 Forma własności: 214 – własność krajowych osób fizycznych Przeważająca działalność (PKD 2007): 7312c – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) Województwo: mazowieckie Adres: ul. Bukowińska 22 B Poczta: 02-703 Warszawa Telefon: +48 22 380 13 33 Faks: +48 22 380 13 14 Adres strony WWW: yuux.eu E-mail: kontakt@yuux.eu Kadra zarządzająca: Paweł Haltof, Research Director, pawel.haltof@yuux.eu, +48 22 380 13 33 Opis działalności firmy: Instytut badawczy Yuux jest firmą specjalizującą się w doradctwie, konsultingu, badaniach, analizach interfejsów i interakcji człowiekkomputer. Naszą główną specjalizacją jest rynek bankowości, ubezpieczeń, telekom oraz e-commerce. Oferta/zakres usług: Usługi w zakresie Usability i User Experience: budowanie strategi, przeprowadzanie badań, analizy trendów w intrencie, analizy eksertów Zmiany w ofercie w 2009 r.: Rozszerzenie usług o analizy trendów, analizy rynku, rozszerzenie oferty o badania mobilne Najważniejsi klienci w 2009 r.: BZ WBK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kontomierz.pl, Gaminator.pl, ERA, Onet SA Inna działalność: Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Badania internautów Marketing i reklama internetowa > Firmy badawcze i konsultingowe > Konsulting

RAPORT INTERNET 2K10

91

Oriaq sp. z o.o. Rok powstania: 2009 Rok rozpoczęcia działalności internetowej: 2009 Numer NIP: 701-01-89-735 Numer REGON: 141-908-931 Numer KRS: 0000332380 Forma własności: 225 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własno