Page 1

Raporty i analizy medialne NewsPoint 

Mikroblog, czyli  konferencyjna loża szyderców   ‐ Raport NewsPoint 28.09.2010


SPIS TREŚCI  Spis treści .................................................................................................................................................... 2  Wstęp .......................................................................................................................................................... 3  Najważniejsze wnioski ................................................................................................................................ 4  Sposób przeprowadzenia badania .............................................................................................................. 5  Szczegółowe wyniki raportu ....................................................................................................................... 7  Autorzy raportu ........................................................................................................................................ 18  Informacje o Raportach NewsPoint .......................................................................................................... 19  Kontakt ..................................................................................................................................................... 21   

  2


WSTĘP Szanowni Państwo!    Posty, które otrzymywaliśmy z Blipa w trzecim tygodniu września, oznaczone statusami #internetbeta,  zainspirowały  nas  do  przyjrzenia  się  bliżej  temu,  jak  użytkownicy  mikroblogów  biorą  udział  w  konferencji i opisania naszych obserwacji w formie raportu. Dotyczy on konferencji InternetBeta 2010,  która  odbywała  się  w  dniach  15‐17  września  2010  r.  w  Rzeszowie.  Analiza  objęła  posty  zawierające  wzmiankę na temat Internetbeta i umieszczone w serwisach mikroblogowych, monitorowanych przez  NewsPoint Social Media, w dniach 1 września 2010 r. – 21 września 2010 r.     Zapraszamy do lektury!  Zespół NewsPoint    

  3


NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI  

InternetBeta 2010  skupiło  wielu  użytkowników  mikroblogów.  Najczęściej  wykorzystywaną  przez  nich  platformą  był  polski  Blip.pl,  dużo  rzadziej  Twitter.com,  sporadycznie  wpisy  pojawiały się również na Flakerze. 

Mikroblogi pozwoliły  części  uczestników  InternetBeta  2010  na  toczenie  debaty  w  sali  konferencyjnej podczas kolejnych wykładów. W sytuacji, gdy nie wypada głośno rozmawiać,  czy też komentować tego, co akurat się dzieje, mikroblog jest idealnym narzędziem – można  na nim na bieżąco dzielić się swoimi wrażeniami, wymieniać opinie czy poszukiwać pomocy  innych  uczestników.  W  ten  sposób  w  tle  cały  czas  toczy  się  konwersacja,  dodatkowo  integrując osoby uczestniczące w konferencji.  

Najlepiej ocenianym  i  najczęściej  komentowanym  prelegentem  okazał  się  Lawrence  Lessig.  Ani  jedna  opinia  na  temat  jego  wystąpienia  nie  miała  wydźwięku  raczej  negatywnego,  negatywnego czy też bardzo negatywnego.  

Nieformalnym liderem społeczności skupionej wokół wydarzenia okazał się bloger Mediafun  (Maciej  Budzich)  –  był  on  jednym  z  najczęściej  komentowanych  prelegentów,  jednym  z  najbardziej aktywnych uczestników konferencji oraz osobą, o której najczęściej wzmiankowali  inni uczestnicy.  

 

  4


SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA  Do  analizy  wybrano  posty,  które  ukazały  się  dniach  1  września  –  21  września  2010  r.  w  serwisach  mikroblogowych monitorowanych przez NewsPoint Social Media: Blip.pl, Pinger.pl, Flaker.pl, Twitter.pl  i  zawierały  słowo  kluczowe  „internetbeta”  (także  w  formie  tzw.  tagu,  czyli  słowa  poprzedzonego  znakiem „#” – umożliwia on użytkownikom mikroblogów śledzić wszystkie wpisy użytkowników danego  serwisu  bez  konieczności  obserwowania  poszczególnych  użytkowników).  Szczegółowej  analizie  poddano łącznie 1880 postów.     W analizie uwzględniono następujące kryteria:  1. Data   2. Serwis  3. Autor posta  4. Tematyka posta  a. dojazd – wszystkie informacje o tym, że ktoś się wybiera, jest w drodze, pytania o  dojazd, narzekanie na samolot  b.  informacja organizatorów – posty autora mtulecki  c. komentarz do wystąpienia – cytat z wystąpienia, komentarz do konkretnego  wystąpienia  d. konkurs – wszelkiego rodzaju konkursy związane z konferencją, chwalenie się  uczestników wygranymi, itp.   e. materiały – udostępnianie materiałów z konferencji  f.

mediafun magazyn – pismo, które miało mieć premierę na tej konferencji 

g. obecność – to, że ktoś dotarł, albo nie mógł być i żałuje, albo że zobaczył na sali  konkretną osobę  h. ogólna ocena – ocena konferencji, wystąpień z danego dnia  i.

pobyt w Rzeszowie – wymienianie się informacjami na temat Rzeszowa 

j.

pogaduszki – czyli luźne informacje wymieniane w trakcie konferencji (hostessy z  drinkami, spadający laptop, miętówki Mediafuna, itp.) 

  5


k. program konferencji – linki do programu, pytania o kolejne elementy programu,  informacje o tym, że konferencja się rozpoczęła lub skończyła (ale nie od  organizatorów)  l.

przygotowania – czyli informacje sprzed oficjalnego rozpoczęcia konferencji  

m. pytania z sali – komentarze do pytań padających z sali   n. streaming – pytania o transmisję na żywo  o. towarzyskie – np. umawianie się na imprezę, piwo  p. sprawy organizacyjne ‐ prąd i gniazdka, numery sal wykładowych, klimatyzacja, etc.  q. zapowiedź wystąpienia  5. Tagi wpisu – inne poza #internetbeta  6. Wykładowca  7. Inne osoby wzmiankowane w postach  8. Dodatkowy materiał  a. Wideo  b. Adres www  c. Zdjęcie  d. Prezentacja  e. Brak materiału  9. Wydźwięk  a. bardzo pozytywny  b. pozytywny  c. raczej pozytywny  d. neutralny  e. raczej negatywny  f.

negatywny

g. bardzo negatywny   

  6


SZCZEGÓŁOWE WYNIKI RAPORTU  Konferencja  InternetBeta  2010  odbyła  się  w  dniach  15‐17  września  2010  r.  Jest  to  wydarzenie  interdyscyplinarne,  łączące  różne  środowiska  zajmujące  się  internetem.  Ma  na  celu  wymianę  myśli,  opinii  i  doświadczeń  dotyczących  najnowszych,  dominujących  trendów  w  Internecie  oraz  możliwych  kierunków  rozwoju  sieci.  Zainspirowani  bieżącymi  komentarzami    znajomych  mikroblogerów  ‐  uczestników,  specjaliści  NewsPoint  postanowili  przyjrzeć  się  sposobowi  relacjonowania  wydarzenia  przez  użytkowników  mikroblogów.  Do  badania  wykorzystano  posty  zawierające  słowo  internetbeta  (także jako tzw. tag) z serwisów monitorowanych przez NewsPoint Social Media: Blip, Twitter i Flaker,  pochodzące z okresu 1 – 21 września 2010 r.     W  tym  czasie  najwięcej  wzmianek  o  InternetBeta  2010  pojawiło  się  na  Blip.pl  –  zawierało  je  aż  1880  postów.  Na  Twitterze  pojawiło  się  z  kolei  78  oryginalnych  postów  (z  analizy  wyłączono  posty,  które  zostały pobrane przez aplikację Twittera z profili na Blipie). Flaker.pl zawierał łącznie 36 wpisów.      Pierwsze  wzmianki  o  konferencji  pojawiły  się  już  z  początkiem  września  i  były  to  głównie  zapowiedzi  organizatorów,  dotyczące  programu  konferencji  oraz  spraw  organizacyjnych.  Największe  natężenie  ruchu na mikroblogach przypadło jednak w dniach konferencji, kiedy to mikroblogowicze dzielili się na  bieżąco wrażeniami dotyczącymi konferencji: 15 września pojawiło się łącznie 747 postów dotyczących  InternetBeta, 16 września – aż 947 postów, a 17 września – 194 wpisy.   

  7


RYS. 1. – ROZKŁAD POSTÓW NA TEMAT INTERNETBETA W DNIACH 1 – 21 WRZEŚNIA 2010  1000 900 800 700 600 500

blip.pl

400

flaker.pl

300

twitter.com

200 100 0

Mikroblogi  podczas  konferencji  pozwoliły  części  uczestników  na  toczenie  debaty  podczas  kolejnych  wykładów.  W  sytuacji,  gdy  nie  wypada  głośno  rozmawiać,  czy  też  komentować  tego,  co  akurat  się  dzieje, mikroblog jest idealnym narzędziem – można na nim na bieżąco dzielić się swoimi wrażeniami,  wymieniać opinie czy poszukiwać pomocy innych uczestników. W ten sposób w tle cały czas toczy się  konwersacja, dodatkowo integrując osoby uczestniczące w konferencji. Tak właśnie było w przypadku  InternetBeta.     Po  przeanalizowaniu  częstotliwości  postowania  na  mikroblogach  można  zauważyć,  że  najbardziej  intensywny ruch panował na mikroblogach drugiego dnia konferencji, kiedy to większość uczestników  była na niej obecna. Nieco mniej wpisów opublikowano dnia pierwszego – zapewne z tego powodu, że  część osób była jeszcze w drodze do Rzeszowa. Z kolei trzeciego dnia konferencji liczba postów zaczęła  spadać już po obiedzie, który kończył InternetBeta. Przez dwa pierwsze dni konferencji widać wyraźny  spadek aktywności mikroblogujących uczestników w porze obiadowej oraz po 19.00, kiedy to zaczynała  się część wieczorna konferencji.    

  8


RYS. 2.  –  NATĘŻENIE  RUCHU  NA  MIKROBLOGACH  W  POSZCZEGÓLNYCH  DNIACH  KONFERENCJI  INTERNETBETA  350 300 Liczba postów

250 200 150

2010‐09‐15

100

2010‐09‐16

50

2010‐09‐17

0

Godziny

 

Najaktywniejsi komentatorzy  10  użytkowników  mikroblogów,  którzy  postowali  na  temat  konferencji  InternetBeta  2010  najczęściej,  to:  brzezinski  (Kamil  Brzezinski)  –  127  wpisów,  wolanski  (Grzegorz  Wolański)  –  112  wpisów,  ubik  (Krzysztof  Kowalczyk)  –  105  wpisów,  paweltkaczyk  (Paweł  Tkaczyk)  –  99  wpisów,  mediafun  (Maciej  Budzich) – 95 wpisów, fanatyk (Paweł Lipiec) – 89 wpisów, moonpl (Maciej Maciejowski) – 87 wpisów,  jacekcreator (Jacek Jankowski) – 78 wpisów, ekstro (Krzysztof Śmiałowski) – 56 wpisów i alex79 (Michał  Jaskólski)  –  46  wpisów.  Połowa  z  tych  osób  była  nie  tylko  aktywnymi  komentatorami,  ale  również  prelegentami  konferencji  (Krzysztof  Kowalczyk,  Jacek  Jankowski,  Maciej  Budzich,  Kamil  Brzeziński,  Paweł Tkaczyk).          

  9


RYS. 3. – NAJBARDZIEJ AKTYWNI KOMENTATORZY  

 

Tematyka postów  Jak  widać  z  poniższego  wykresu,  mikroblogi  były  używane  głównie  do  wymiany  opinii  na  temat  poszczególnych prezentacji (opinie o poszczególnych wykładowcach przedstawia osobny wykres) – była   to  ponad  połowa  przeanalizowanych  przez  nas  postów.  Kolejnym  były  „pogaduszki”,  czyli  luźniejsze  konwersacje,  toczone  dla  wytchnienia  przez  uczestników  konferencji.  Uczestnicy  rozmawiali  także  na  temat  spraw  organizacyjnych  (pytania  dotyczące  obiadów,  przychylne  komentarze  dotyczące  liczby  gniazdek udostępnionych na sali), używali mikroblogów do umawiania się na spotkania nieoficjalne (co  było  widać  zwłaszcza  wieczorem  przed  rozpoczęciem  konferencji,  gdy  spora  grupa  uczestników  dojechała już na  miejsce). Spora liczba postów dotyczyła streamingu  –  transmisji na żywo  wybranych  wystąpień  i  braku  transmisji  live  z  całej  konferencji  –  wiele  osób  żałowało,  że  nie  jest  ona  dostępna  i w ten  sposób  nie  mogą  choćby  zdalnie  uczestniczyć  w  konferencji.  Na  mikroblogach  zapowiadano  również  własne  i  cudze  wystąpienia,  ogłaszano  swoją  lub  cudzą  obecność,  prowadzono  konkursy 

  10


i dzielono  się  informacjami  o  wygranych,  wymieniano  ogólnymi  wrażeniami  na  temat  całego  wydarzenia, informacjami dotyczącymi podróży do i z Rzeszowa, komentowano pytania padające z sali.  Z mikroblogów korzystali też organizatorzy konferencji, którzy wysyłali linki do programu, relacjonowali  przebieg  przygotowań,  oficjalnie  otwierali  i  zamykali  kolejne  konferencyjne  dni.  Nie  zabrakło  również  informacji  dotyczących  pobytu  w  Rzeszowie,  wydarzeń  kulturalnych  czy  miejsc  wartych  zwiedzenia.  Stosunkowo  najmniej  postów  zawierało  informacje  o  przygotowaniach,    zapowiedzi  premiery  pisma  Mediafun Magazyn oraz linków do pierwszych materiałów z konferencji.     Jeśli  chodzi  o  wydźwięk  tematyczny  postów,  najwięcej  zróżnicowanych  opinii  dotyczyło  wystąpień  prelegentów.  Byli  tacy,  którzy  wzbudzali  głównie  pozytywne  odczucia,  byli  też  tacy,  którzy  byli  krytykowani.  Podobnie  rzecz  się  miała  ze  sprawami  organizacyjnymi  –  organizatorów  konferencji  doceniono  za  dostęp  do  dużej  liczby  gniazdek,  co  było  istotne  dla  wielu  uczestników  mających  przy  sobie  laptopy,  natomiast  ganiono  za  zbyt  głośno  chodzącą  klimatyzację  („czy  ktoś  może  wyłączyć  to  tornado?”),  poziom  niektórych  wystąpień,  sposób  ułożenia  programu  konferencji  czy  zbyt  krótką  przerwę  obiadową.  Dużo  krytycznych  opinii  dotyczyło  również  podróży  do  i  z  Rzeszowa  (głównie  opóźnień  samolotu  latającego  z  Warszawy),  braku  streamingu,  tematyki  niektórych  pogaduszek  (na  przykład  mocy  drinków  oferowanych  przez  jednego  z  wystawców)  czy  też  braku  wygranej  w konkursach. Wyłącznie pozytywne wypowiedzi sporadycznie pojawiały się  w postach o charakterze  towarzyskim,  zapowiedziach  wystąpień,  obecności,  ogólnej  oceny  i  relacji  z  wydarzenia  (tutaj  InternetBeta  wypadło  korzystnie,  mimo,  że  oceny  dotyczące  poszczególnych  prezentacji  były  bardzo  mocno zróżnicowane).    

  11


RYS. 4.  – WYDŹWIĘK A TEMATYKA POSTÓW  1200 1000 800 600

Negatywny

400

Bardzo pozytywny

200

Raczej pozytywny materiał z konferencji

mediafun magazyn

przygotowania

pobyt w Rzeszowie

informacja organizatorów

pytania z sali

relacje

podróż

program konferencji

ogólna ocena

konkurs

obecność

streaming

zapowiedź wystąpienia

towarzyskie

sprawy organizacyjne

pogaduszki

komentarz do wystąpienia

0

Raczej negatywny Pozytywny Neutralny

Licznik z Wydźwięk

Etykiety ko

Raczej Raczej Bardzo Etykiety wierszy Neutralny Pozytywny negatywny pozytywny pozytywny Negatywny Suma komentarz do wystąpienia 707 110 89 69 35 14 1024 pogaduszki 316 3 16 9 344 sprawy organizacyjne 78 4 12 3 7 104 towarzyskie 73 5 2 80 streaming 55 7 2 64 zapowiedź wystąpienia 59 2 2 63 obecność 52 5 2 4 63 konkurs 47 3 3 53 ogólna ocena 9 22 3 1 6 41 program konferencji 36 3 1 40 podróż 34 1 1 36 relacje 32 1 33 pytania z sali 8 8 1 5 22 informacja organizatorów 9 1 10 pobyt w Rzeszowie 7 1 8 przygotowania 3 3 mediafun magazyn 3 3 materiał z konferencji 3 3 Suma 1531 167 135 93 41 27 1994

  12


Opinie na temat prelegentów  Jeśli  chodzi  o  opinie  na  temat  poszczególnych  wystąpień,  wyróżniliśmy  najczęściej  komentowanych  prelegentów:  (Lawrence  Lessing,  Aleksander  Bard,  Jarosław  Sobolewski,  Dominik  Kaznowski  Paweł  Wujec, Maciej Budzich, Piotr Konieczny, Krzysztof Kowalczyk, Russell Perry, Viren Bhandari), oraz panel  dyskusyjny,  który  odbywał  się  w  pierwszym  dniu  konferencji.  Większość  komentarzy,  dotycząca  poszczególnych  wykładowców  i  panelu  miała  charakter  neutralny,  będąc  cytatem  lub  bieżącą  relacją  z tego, co akurat było mówione. Jednak użytkownicy mikroblogów nie stronili też od entuzjastycznych  lub krytycznych opinii (jednak nie były one bardzo krytyczne – specjaliści NewsPoint żadnego z wpisów  nie ocenili jako wpisu o bardzo negatywnym charakterze).     Liderem zestawienia został Lawrence Lessig, który otrzymał aż 78 komentarzy i był najlepiej ocenionym  prelegentem:  w  postach  na  jego  temat  w  ogóle  zabrakło  opinii  krytycznych,  przeważały  neutralne,  raczej pozytywne, pozytywne i bardzo pozytywne. Aleksander Bard był wzmiankowany 64 razy, jednak  chociaż  jego  wykład  był  oceniany  neutralnie  lub  pozytywnie,  pojawiło  się  również  kilka  krytycznych  głosów.  Jarosław  Sobolewski,  którego  wystąpienie  skomentowano  40  razy,  był  oceniany  głównie  neutralnie,  a  duża  krytyka  dotyczyła  strony  technicznej  prezentacji  (zbyt  mała  czcionka  na  slajdach).  Z kolei Dominik Kaznowski zebrał bardzo dużo krytycznych opinii dotyczących funkcjonowania portalu,  za który odpowiada – NK.pl (wprowadzenie Śledzika od strony komunikacyjnej czy zarzut  kopiowania  pomysłów z Facebooka). Paweł Wujec został skomentowany 36 razy, chwalono go za treść prezentacji,  chociaż  równocześnie  został  za  nią  skrytykowany.  Podobnie,  36  opinii  dotyczyło  wystąpienia  Macieja  Budzicha – zebrał on bardzo dużo pochwał, ale równocześnie oberwało mu się za przeklinanie w trakcie  prezentacji.  Nieco  mniej  komentarzy,  32,  pojawiło  się  na  temat  Piotra  Koniecznego,  a  29  na  temat  Krzysztofa Kowalczyka – ich wystąpienia były raczej chwalone niż ganione. Panel dyskusyjny zebrał aż  25 ocen, w większości neutralnych i pozytywnych – krytyka dotyczyła poziomu niektórych pytań z sali,  natomiast  całą  tę  część  oceniono  pozytywnie.  Po  14  komentarzy  doczekały  się  wystąpienia  Russella  Perry’ego  (krytyka  dotyczyła  strony  technicznej  prezentacji  i  jej  niedobrania  do  publiczności  InternetBeta) oraz Virena Bhandariego. O ile Russel Perry był również oceniany krytycznie, o tyle Viren  Bhandari został przyjęty pozytywnie (mikroblogowicze docenili jego rzeczowość).     

  13


RYS. 5.  –  OPINIE  NA  TEMAT  NAJCZĘŚCIEJ  KOMENTOWANYCH  WYKŁADOWCÓW  I  PANELU  DYSKUSYJNEGO  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Raczej pozytywny Raczej negatywny Pozytywny Neutralny Negatywny Bardzo pozytywny

Wykładowca Wydźwięk Lawrence Lessig Aleksander Bard Jarosław Sobolewski Dominik Kaznowski (domin00) Paweł Wujec Maciej Budzich (mediafun) Piotr Konieczny (niebezpiecznik) Krzysztof Kowalczyk (ubik) Panel Russell Perry Viren Bhandari (viren)

Bardzo Raczej Raczej Suma pozytywny Pozytywny pozytywny Neutralny negatywny Negatywny końcowa 14 21 1 42 78 4 8 5 46 1 64 6 25 7 2 40 3 1 25 9 38 1 3 31 1 36 11 6 13 1 5 36 3 7 2 19 1 32 3 4 2 18 2 29 1 2 21 1 25 2 10 2 14 2 2 10 14

Inne osoby   W  swoich  postach  mikroblogowicze  odwoływali  się  często  do  innych  uczestników  konferencji  (komentarze na temat ich wystąpień nie zostały tutaj uwzględnione, a wzmianki z opinii na temat tych  wystąpień  nie  były  również  uwzględniane  w  tym  zestawieniu).  Z  analizy  wynika,  że  najczęściej  zauważaną osobą był mediafun (Maciej Budzich), wzmiankowany aż 20 razy, a zaraz za nim obecny na  Blipie  organizator  konferencji,  mtulecki  (Mateusz  Tulecki),  do  którego  odwoływano  się  13  razy.  Trzykrotnie wzmiankowano o blipowiczach: brzezinski (Kamil Brzeziński), paweltkaczyk (Paweł Tkaczyk), 

  14


wolanski (Grzegorz  Wolański)  i  jacekcreator  (Jacek  Jankowski).  Dwóch  wzmianek  doczekali  się  ubik  (Krzysztof  Kowalczyk)  i  ak74  (Artur  Kurasiński).  Maciej  Budzich,  jako  jeden  z  najbardziej  aktywnych  uczestników,  prelegent  a  zarazem  osoba,  do  której  najczęściej  odnosili  się  inni,  wyłonił  się  tutaj  jako  zdecydowany lider opinii.     RYS. 6. – INNE OSOBY WZMIANKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI  20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

 

Tagi Tagi,  których  używały  osoby  postujące  na  temat  konferencji  InternetBeta  2010,  to  RvV  (prezentacja  Goldensubmarine Real Versus Virtual, zapowiadana przez prelegentów i prowadzona równocześnie na  Blipie),  paczkomaty  (jeden  ze  sponsorów  konferencji  i  fundator  nagród),  microsoft  (tagi  również  związane  z  wystąpieniami),  Rzeszów  (miasto  konferencji),  facebook  i  nk  (często  wzmiankowane  przy  okazji prezentacji NK), startup (dotyczyła ich prezentacja Krzysztofa Kowalczyka, sporo przedstawicieli  startupów  gromadziła  również  sama  konferencja),  android,  internet,  niebezpiecznik  (serwis 

  15


internetowy o  bezpieczeństwie  w  sieci),  foursquare  (aplikacja  lokalizacyjna,  z  której  korzystał  największy odsetek uczestników konferencji), blip, listonic, ipad, allegro i iphone.     RYS. 7 – TAGI POSTÓW DOTYCZĄCYCH INTERNETBETA  25 20 15 10 5 0

 

Dodatkowe materiały  164 posty dotyczące InternetBeta zawierały również dodatkowe informacje w postaci adresów www,  zdjęć, wideo i prezentacji.  

  16


RYS. 8 – TYPY DODATKOWYCH MATERIAŁÓW W POSTACH  Wideo 10%

Prezentacja 4%

Zdjęcie 20% Adres www 66%

Dwie trzecie postów (66%) z dodatkowymi informacjami zawierało linki do stron, niemal jedna trzecia  (20%)  zdjęcia,  głównie  wykonane  za  pomocą  komórek  podczas  konferencji.  10%  były  to  klipy  wideo  (dzielenie  się  nimi  było  szczególnie  intensywne  podczas  wystąpienia  Aleksandra  Barda  –  mikroblogowicze  przypominali  sobie  piosenki  zespołu,  do  którego  należał  Bard  –  Army  of  Lovers,  a  także  podczas  wystąpienia  prof.  Lawrence’a  Lessinga,  który  często  odwoływał  się  do  utworów  muzycznych).  4%  postów  zawierało  linki  do  prezentacji  –  uczestnicy  konferencji  podawali  linki  do  zapisów  innych  wystąpień,  powiązanych  tematycznie  z  zagadnieniami  poruszanymi  podczas  konferencji, pojawiły się też linki do zapisów wystąpień z InternetBeta 2010.        

  17


AUTORZY RAPORTU  Anna Miotk  dyrektor  rozwoju  biznesu  w  pionie  monitoringu  internetu  NetSprint.pl,  gdzie  odpowiada  za  dział  raportów  i  analiz.  Ma  sześcioletnie  doświadczenie  w  public  relations  –  pracowała  w uznanych  polskich  i  sieciowych  agencjach  PR.  Absolwentka  studiów  magisterskich  z  socjologii  na  Uniwersytecie  Gdańskim,  obecnie  przygotowuje  rozprawę  doktorską  „Metody  oceny  i pomiaru  rezultatów  działań  public  relations  w  Polsce”  na   

Wydziale Dziennikarstwa  i  Nauk  Politycznych  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Autorka  licznych  publikacji  w  prasie  branżowej  poświęconych  tematyce  pomiaru  efektów  działań  PR,  pisze  również bloga na ten temat.     Natalia Siemieńczuk  Analityk,  odpowiada  za  raporty  i  analizy  przeprowadzane  przez  pion  oraz  kontrolę  jakości  systemów  informatycznych.  W NetSprint.pl od kwietnia 2008 roku, wcześniej pracowała w 4P  research  mix  przy  transkrypcji  wywiadów  oraz  jako  asystentka.  Studiuje  w  OLYMPUS  Szkoła  Wyższa  im.  Romualda  Kudlińskiego  na  kierunku  finanse  przedsiębiorstw  i  rachunkowość.  Interesuje  się sportem, muzyką, filmem i podróżami do ciepłych krajów.     

  18


INFORMACJE O RAPORTACH NEWSPOINT  NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego  monitorowania  internetu  i  związanych  z  nimi  usług  dodatkowych,  takich  jak  Raporty  NewsPoint.  Raporty  NewsPoint  to  kompleksowe  raporty  i  analizy  medialne  na  bazie  tekstów  z  portali  internetowych,  blogów  i  forów,  a  także  artykułów  z  prasy  tradycyjnej  i  materiałów  RTV.  Dotyczą  one  wizerunku firmy, produktu, marki i ich porównania z konkurencją. Usługa ta oparta jest na autorskiej  metodologii wypracowanej przez nasz zespół raportów i analiz.    Opracowujemy następujące typy raportów:  

Analiza Zagadnienia 

Analiza zagadnienia  to  typ  raportu,  który  opisuje  sposób  przedstawiania  danego  zagadnienia  w  mediach i social media.   

Analiza Wpływu  

Analiza wpływu  odpowiada  na  pytanie,  jacy  dziennikarze  lub  internauci  najczęściej  poruszają  dany  temat i jaki mają do niego stosunek.   

Analiza Wizerunku 

Analiza wizerunku  medialnego  wybranej  firmy,  produktu,  marki,  usługi  lub  osoby.  Analizie  poddawane są treści pochodzące z portali, social media i porównywarek cenowych.   

Analiza Porównawcza 

Analiza porównawcza to porównanie wizerunku kilku firm, produktów, marek lub usług.     Nasze  raporty  opracowujemy  na  podstawie  danych  z  dwóch  naszych  systemów  do  monitoringu  internetu:  

NewsPoint –  system  monitorowania  stron  internetowych,  opracowany  we  współpracy  z norweską  firmą  Opoint  –  liderem  rynku  monitoringu  internetu  w  Norwegii.  System  NewsPoint dodatkowo obejmuje również rozwiązania do monitoringu prasy, radia i telewizji; 

  19


NewsPoint Social  Media  –  autorski  system  monitorowania  treści  tworzonych  przez  użytkowników  internetu  (Social  Media)  oparty  na  naszych  wieloletnich  doświadczeniach  w rozwoju zaawansowanych rozwiązań wyszukiwawczych. 

Możliwe  jest  również  zamówienie  u  nas  usług  monitorowania  mediów  za  pomocą  tych  systemów.  Publikacje  zgromadzone  na  platformach  NewsPoint  oraz  NewsPoint  Social  Media  są  dostępne  dla  użytkownika  za  pośrednictwem  popularnej  przeglądarki  internetowej  (Firefox,  Internet  Explorer)  z każdego komputera zaopatrzonego w internet, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.   

  20


KONTAKT   W razie dodatkowych pytań lub zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Raportów  i Analiz NewsPoint:  NetSprint.pl Sp. z o.o.  ul. Bieżanowska 7  02‐655 Warszawa  kontakt@newspoint.pl  tel.: (022) 852 20 06  fax: (022) 852 20 60  www.newspoint.pl   

  21

InternetBeta 2010 na blipie - konferencja w oczach interanutów  

newspoint_konferencja_w_oczach_internautow

InternetBeta 2010 na blipie - konferencja w oczach interanutów  

newspoint_konferencja_w_oczach_internautow

Advertisement