Page 2

Colofon Een uitgave van het Mediafonds Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Herengracht 609 1017 CE Amsterdam T 020 623 39 01 F 020 625 74 56 info@mediafonds.nl www.mediafonds.nl ISSN-nummer 1878-4992 Jaargang 2 nummer 6, november 2010

Samenstelling en redactie: Koen Kleijn, Titia Vuyk en Auke Kranenborg Beeldresearch: Rosetta Senese Ontwerp: Mannschaft Drukwerk: Calff & Meischke, Amsterdam Disclaimer: De uitgever van 609 heeft zijn best gedaan alle rechthebbenden op hier gepubliceerd beeldmateriaal te achterhalen. Alle in dit blad gepubliceerde artikelen zijn geschreven op persoonlijke titel. Zij zijn niet de weerslag van de opvattingen van bestuur, staf of adviseurs van het Mediafonds. Dit tijdschrift wordt u op verzoek kostenloos toegestuurd. Gelieve daartoe een e-mail te sturen aan: 609@mediafonds.nl Omslag: Knuffels gebaseerd op karakters uit Katamari Damacy gemaakt door de zus van Keita Takahashi

Deze pagina: The Sochi Project Foto: Rob Hornstra/ INSTITUTE

Breken of bouwen ‘Afbraak’ of zelfs ‘kaalslag’ zijn woorden die dezer dagen veel in de mond worden genomen als het gaat om de voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet op de kunsten en de publieke media. Ze hadden ook gebruikt kunnen worden voor de immense veranderingen die de afgelopen twintig jaar onder invloed van de digitale revolutie hun beslag hebben gekregen – en die nog lang niet zijn uitgewerkt. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de kortingen niet ernstig zijn. Maar wél dat beide, die van de techniek en die van de politiek, iets met elkaar te maken hebben. Veel aandacht daarom in deze 609 voor de toekomst van ‘oude’ media en hun instituties. En voor de consequenties van nieuwe, zoals games.

Documentaire Tijdens het grootste documentairefestival ter wereld, IDFA, gaan weer tientallen door het Mediafonds ondersteunde films in première. Ze trekken dan veel belangstelling op het grote doek, maar hebben meestal meer invloed via het kleine scherm. Een voorbeeld van een invloedrijke film, gemaakt voor een regionaal publiek, is Rijssens stille oorlog, inmiddels ook te zien geweest op een landelijk kanaal. Intussen vragen documentairemakers en producenten zich af: valt er iets extra’s te bieden om ons publiek ook buiten festivaltijd te trekken naar de bioscoop? Twintig jaar talent Samen met IDFA organiseert het Mediafonds al twintig jaar workshops voor jong documentairetalent. In dit nummer twee eigenzinnige antwoorden op de vraag of oorspronkelijkheid wel valt te sturen. Redactie 609

609 cultuur en media #6  

Mediafonds magazine - Dutch Cultural Media Fund

Advertisement