Page 1

C

“Carnaval met dizze 2 moat n, doar zult ze nog joarn oaver proatn”

a r na va lm oa t’n

pr

m

,d

aa r

zu lt

ov e

2

t’n oa

et

di ss e

ze

no g

r

jo ar ’n

O.C.V. De Glasbloazers


WERELDPRIMEUR WERELDPRIMEUR OLDENZAAL WERELDPRIMEUR IN IN OLDENZAAL

HansBruinsma, Bruinsma,heeft heefteen een uniek uniek meetsysteem meetsysteem in in de de slaapsector. Hans Hans Bruinsma, heeft een uniek meetsysteem in de slaapsector.

Verantwoord en heerlijk Verantwoord Verantwoorden en heerlijk heerlijk slapen dankzij ons slapen slapendankzij dankzij ons ons wetenschappelijk meetsysteem wetenschappelijk wetenschappelijk meetsysteem meetsysteem Een universitair wetenschappelijk meetsysteem Een meetsysteem Eenuniversitair universitairwetenschappelijk wetenschappelijk meetsysteem verricht alle verricht verrichtalle alle metingen metingen metingen van het vanhet het van lichaam. lichaam. lichaam.

Demeetresultaten meetresultaten geven geven De meetresultaten geven een een advies advieswelke welke De een advies welke ondersteuning uw uw ondersteuning uw lichaam lichaam ondersteuning lichaam (schouders, lende lende en en heup) (schouders, lende en heup) heup) nodig nodigheeft heeft (schouders, nodig heeft Met Metdeze dezewetenschap wetenschap Met deze wetenschap ontwikkelen wij een ontwikkelen wij een ontwikkelen wij een speciaal voor uw speciaal voor uw speciaalop voor uw lichaam maat lichaam op op maat maat lichaam gemaakte boxspring. gemaakte boxspring. boxspring. gemaakte

Eekboerstraat 71 - Oldenzaal - T 0541 - 522922 Eekboerstraat 71 - Oldenzaal - T 0541 - 522922

Eekboerstraat 71 - Oldenzaal - T 0541 - 522922 Hans Bruinsma Uw gastheer:

Uw gastheer: Hans Bruinsma


Beste lezers en carnavalsvierders, Voor u ligt al weer de 5de editie van de

Vorst Ronald en Sik Niels hebben zich

Lachende Nar zoals deze in de huidige

goed van hun taken gekweten onder hun

vorm wordt uitgegeven. Dit keer geheel

lijfspreuk, “Carnaval met dizze 2 moat’n,

tot stand gekomen door onze nieuwe

doar zult ze nog joarn oaver proatn”. Ik

P&P commissie. Een knap staaltje werk.

ben ervan overtuigd dat dit ook gaat ge-

Het valt immers niet mee over een feest

beuren. Hetzelfde geldt voor het tweede

dat al meer dan 55 jaar in Oldenzaal

punt in hun proclamatie over het op tijd

gevierd wordt telkens iets nieuws te

naar huis gaan. Maar laten we ons daar-

presenteren. Laat staan over één enkele

over maar niet verder uitweiden.

vereniging. Maar al zeggen we het zelf, het is toch weer mooi gelukt. Hopelijk

Met nog circa twee intensieve carnavals-

geniet u net zoveel als ik bij het lezen van

weken voor de boeg hoeven we ons niet

ons clubmagazine.

te vervelen. Daarna weer de hele lange periode van het wachten voordat er weer

Aftredens, opkomsten, Gala’s, enz., veel

een nieuw seizoen aanbreekt. Dus pak

is al de revue gepasseerd en we kijken

aan, steek op en snel op weg.

uit naar het carnavalsweekend met als absoluut hoogtepunt de Grote Twentse Optocht. Door de onverwachte en zeer grote steun van de Oldenzaalse On-

Ik wens een ieder een fijn carnavalsweekend. Blijf gezellig en zonder kleerscheuren!

dernemers Sociëteit Klavertje 4 aan de Oldenzaalse wagenbouwers bent u

Erik Franke

nog jaren verzekerd van een kwalitatief

Voorzitter

hoogstaande optocht. Namens O.C.V.

O.C.V. de Glasbloazers

de Glasbloazers wil ik hen nogmaals hartelijk bedanken.

3


Alleen betaalde omzet telt... Wij zijn specialisten in het incasseren van uw openstaande vorderingen.

Kijk voor meer informatie: www.gln.nl

Wie maakt ook van oen‘n rammelbak Wear nun auto glad en strak!

ALEEN OP CARNAVALS ARTIKELEN!

Bentheimergraven 13 7577 DA Oldenzaal T: 0622 48 84 15 www.remco@segerinkautoschade.nl


Inhoud

13 27 16 37 17

35 7 9 45 21

23 19 24 15 33

Voorwoord

3

33 jarig jubileum De Oel’nkapel

7

Regent

9

Familie Rouwhorst

13

Oud-Vorst Klaus

15

Fotocollage

16

Hilbert en Daniël Doldersum

19

Met carnaval geet oe de hoar rechtop stoan

21

De Sponsoravond

23

Programma 2014

24

Alles oet’t vat

27

College van oud-Vorsten

30

Raad van 11

33

Vorst Ronald

35

Sik Niels

37

Proclamatie

39

Sponsoren

41

Puzzel

43

Geen feest zonder goed eten

45

5


33 jarig jubileum De Oel'nkapel De Oel’nkapel viert dit jaar haar 33 jarig jubileum. Jarenlang waren deze kerels de trouwe hofkapel van de Oelewappers, maar het was al in 1983 dat ze voor het eerst optraden bij de Glasbloazers. Herman Cramer vroeg de jongens te

doorhalen bij Moatman. Dat is een

spelen voor Vorst Ben. En zo geschiedde

residentie waar de Oel’n ook graag op

het, met in gedachten het motto van Vorst

bezoek komen. Het is niet voor niets

Ben Westrik en sik Johan Leuwerink:

ieder jaar bij het kapellenfestival Toet’n &

“Nig zeur’n, noe mot ’t gebeur’n”!

Bloazen hun uitvalsbasis. En nestor van de kapel Willem Spit was bijna niet weg

Vanaf dat moment hebben de vereniging

te denken uit het voorcafé.

en de kapel altijd een goede band onderhouden.

De Glasbloazers hebben een enthousiasme, gezelligheid en ongedwongenheid

Het was in de jaren negentig – het zou

die perfect aansluit bij de kerels van de

zomaar 22 jaar geleden kunnen zijn –

Oel’n. Ook dit jaar zal de samenwerking

dat een nieuwe traditie ontstond. De

weer garant staan voor heel wat feestelij-

kapel vergezelde de vereniging de

ke uren. En als het inderdaad al 22 jaar

woensdag voor Carnaval naar ’t Bouw-

is, dat de Oel’n met de Glasbloazers naar

huis. Ieder jaar weer een prachtig feest

’t Bouwhuis gaan… Dan viert de Oel’nka-

waar carnaval nog wordt gevierd zoals

pel dit jaar een dubbel jubileum!

het hoort. Waar plezier belangrijker is dan protocol. Precies zoals de Glasbloazers

Een jubileum waar ze graag samen met

én de Oel’nkapel het carnaval beleven.

de Glasbloazers het glas op heft!

En naderhand natuurlijk altijd stevig

“Boem! Alaaf!! PROO

ST!!!”

7


Hofland Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.

A’J DUBBEL GOAT ZEEN MO’J BIE HOFLAND WEEN! Contactlensspecialisten actlensspecialisten a.n.v.c. Optometristen o.v.n.

www.hoflandoptiek.nl

d j i t l A ! . . d m i u r e g p o K.M. VISSCHER

Schoonmaakorganisatie

Haerstraat 1 • 7573 AN Oldenzaal Tel. 0541-522 261 • Fax 0541-536 652 www.schoonmaakorganisatievisscher.nl


Regent Toen ik werd gevraagd regent te worden, schrok ik me wezenloos. Ik, die als regent Willem Alexander moest vervangen om dan samen met Maxima voor hun kinderen te zorgen als de nood aan de man zou zijn. Pffffffffffff daar had ik nog nooit over

De Raad van Elf kent dit jaar zes nieuwe

nagedacht. Ik dacht dat ga ik doen! Dan

gezichten. Ook zijn er vijf leden van de

zal ik samen met Maxima de kinderen

Raad van Elf, om verschillende redenen,

eens laten zien wat gezelligheid is in onze

gestopt. Het is natuurlijk erg jammer dat

geweldige Boeskoolstad. Mooi carnaval

ze ermee gestopt zijn, maar aan de ande-

vieren bij de O.C.V. de Glasbloazers. Of

re kant biedt dit ook weer nieuwe kansen.

zouden we dan ook een internationale

Ik wil de heren die onze Raad van Elf

naam aan moeten nemen? Bijvoorbeeld

hebben verlaten bedanken voor hun

O.C.V. the Glassblowers?

goede inzet in de afgelopen jaren en hoop ze nog regelmatig tegen te komen op de

Ik vond het raar dat de voorzitter me

feesten in onze residentie. De nieuwe

daarvoor belde. Al snel bleek dat ze mij

leden van de Raad van Elf wens ik heel

vroegen om regent te worden van de

veel plezier. Geniet van elk moment, want

O.C.V. de Glasbloazers. Nou daar was

carnaval is het mooiste dat er is.

ik zo uit, want de Glasbloazers zitten in

Ik heb er onwijs veel zin in; samen met

mijn hart. Na twee jaar uit het bestuur te

Vorst Ronald, Sik Niels, Raad van Elf,

zijn geweest was ik gelijk weer besmet

College van Oud-Vorsten en bestuur een

met het carnavalsvirus. Ik wilde mij weer

heerlijk seizoen maken!!!

vol voor onze club in zetten. Natuurlijk moest ik thuis nog even overleggen maar

Tot slot wil ik nog mijn voorganger Roy

dat was binnen een minuut geregeld,

Eshuis bedanken voor de twee jaar dat

want ons hele gezin is actief binnen de

hij, alles perfect op zijn eigen vertrouw-

Glasbloazers.

de manier, de taak heeft vervuld. Als je tot twee keer toe voor de haaien wordt

De taak van regent is natuurlijk een

gegooid en er zo voor gaat, verdient dat

eervolle taak. Als regent begeleid je de

alleen maar een groot compliment. Roy

Hoogheid en Sik samen met de Raad van

namens het groot gevolg bedankt voor je

Elf, Oud-Vorsten en het bestuur naar de

inzet en goede zorgen.

vele mooie feesten. Vorst Ronald, Sik Niels, Tessie en Jorieke heel vól plezeer. Samen maakt wie er weer een mooi joar van. Stephan Egberink, Regent.

“Onze’n zingende reg

ent”

9


ALUMINIUM GIETERIJ OLDENZAAL

Kleibultweg 70 • 7575 BV Oldenzaal • Tel. 0541-588800 • www.algietol.nl

www.aavas.nl www.aavas.nl

tel.074 074 -- 266 tel: 26680 809090

Deventerstraat 6 7575 EM Oldenzaal - Holland

Als ruimte een probleem is Met völ PK’S iedereen de baas

Schelmaatstraat 21 • 7575 BC Oldenzaal Telefoon +31 541 521 765 Fax +31 541 521645

E-mail shelterstorage@introweb.nl www.shelter-storage.com


www.heer-bommel.nl

Eetcafé Heer Bommel à la carte genieten en vers bereide daghappen. Besloten feestje v/a €17.50 p.p. Weerseloseweg 370 7522 PT Enschede Tel: 053 - 4352565 info@heer-bommel.nl

IN FEBRUARI ELKE ZONDAG

Catering v/a 40 personen.

Vier carnaval met Van Gils! #carnavalvangils

geopend

van 12.00 - 17.00 uur

eubel m e d f e o Sch t, an de kan olonaise p n i t a o g wie oolland k s e o B r u de foto: JanFlits

wonen slapen keukens badkamers tapijt en gordijnen Van Gils Woonpromenade | Kleibultweg 48, 7575 BV Oldenzaal | T 0541 850 100 | E info@vangils.nl | Openingstijden: ma 13.00 - 17.30 | di, wo, vr en za 10.00 - 17.30 | do 10.00 - 21.00 (koopavond) | zo 12.00 - 17.00

Wij zijn alle zondagen van februari geopend van 12.00 - 17.00 uur. Kijk voor het actuele overzicht op www.vangils.nl


De Glasbloazers en de Familie Rouwhorst

Een prettige samenwerking In 1989 zijn wij (Rob en Ragonda)

Jarenlang heeft dans&partycentrum Rouw-

Wij hopen dat dit jaar, net als alle andere

begonnen met een dansschool aan de

horst zelf op de planken gestaan bij het

jaren, een goed en gezellig carnavalsjaar

Boterstraat. Wim met Marietje runden toen

Gala met een dansgroep. Wij verzorgden

mag worden.

een slagerij aan de Kloosterstraat. Van het

de openingsdans en een showdans na de

een kwam het ander en er werden al snel

pauze. De dames vinden dit helemaal te

Wij wensen de Hoogheid en zijn Secretaris

feestjes georganiseerd in de dansschool.

gek en altijd gezellig. Bedankt dat ze mee

en de vereniging heel veel plezier voor het

Rob en Ragonda namen het horeca

mogen doen.

aankomende carnavalsseizoen.

gedeelte en het entertainment voor hun re-

kening, Wim en Marietje de catering. In die

De gala-avond, gevuld met 200 gasten

Met een groot alaaf,

jaren deden we ook mee met het carna-

en een aantal VIP’s, verloopt altijd prima.

vals weekend. De zondag en de maandag

Gezelligheid staat bij dit gala voorop. Een

Fam. Rouwhorst

waren we open en hadden het lekker druk.

polonaise lopen tijdens het gala is heel

Al snel werd de dansschool te klein. Na

normaal. Wij zien er ook elk jaar naar

tien jaar hebben we zalencentrum Roord

uit wat ze op de planken gaan brengen.

overgenomen en helemaal verbouwd. Dat

Na het gala is er de after-party met een

was een hele onderneming en een lang

entertainer of zanger in ons voorcafé. Er

overwogen besluit. Dan val je midden in

heerst daar altijd een gezellige en goede

het carnavalsgebeuren.

sfeer. Een sfeer zoals de Glasbloazers die

ook onderling met elkaar hebben. Volgens

In 2009 kwamen de Glasbloazers voor

ons is het een hechte groep. De after-party

een gesprek. Er was interesse om een

is een feest dat doorgaat tot in de kleine

aantal feesten bij ons te gaan organiseren.

uurtjes.

Sindsdien organiseren ze de gala-avond

en het Frühschoppen in ons partycen-

Dan het Frühschoppen. Een feest dat voor

trum. De eerste drie jaar hebben ze ook

ons begint in de vroege uurtjes. Met me-

nog de residentie bij ons gehouden. De

dewerking van een aantal Egerländer en/

samenwerking met hun verloopt prima.

of Lutter Muzikanten maken ze er een heel

Moeilijkheden kennen we niet en alles

gezellig feest van. Verschillende vereni-

is goed te bespreken. De samenwerking

gingen komen langs en genieten van de

met de Kadolstermennekes verloopt ook

gezelligheid en de muziek. Voor ons een

prima. Twee weken voor het gala of het

gezellig en goed feest. Voor een warme

Frühschoppen wordt er een afspraak

hap (lekker warme ham of bokworst) kun

gemaakt met een aantal leden van de

je terecht bij de vereniging zelf. Er worden

Glasbloazers om met ons alles door te

ook bewoners van Avelijn en het Bouwhuis

nemen. Hun wensen worden via de mail

uitgenodigd. Voor hen is een hele tafel

vastgelegd en dan is het in orde.

gereserveerd en zij hebben een geweldige

morgen dankzij de Glasbloazers. Ook dat

nt, “A’j doot zo’j bi

Dooj’t good”

doen de Glasbloazers!

13


Uw partner in het ophalen en wegbrengen van oud ijzer en alle soorten metalen

Regelmatig metaalafval?

Wij verzorgen uw afvalcontainer! T. 06-54310116

OLDENZAAL


De vereniging heeft de laatste jaren de broodnodige jonge aanwas. Jonge en enthousiaste carnavalvierders die een vereniging maken tot wat het is. Door het soms grote verschil in leeftijd is de kans aanwezig dat ze hun voorgangers niet (goed) kennen en niet weten wat hun achtergrond is. Om een tipje van de sluier op te lichten komt de redactie met de volgende rubriek. “Oud-Vorst uitgelicht”. Het spits wordt afgebeten door:

Oud-Vorst Klaus (Lemke) Oud-Vorst Klaus is op 17-01-1946 gebo-

Maar hoe anders kan het lopen? De

voor hem kwam er na een jaar van intens

ren in Herten-Disteln. Dit ligt in de buurt

aanzoekcommissie kwam langs op de

genieten een einde aan de regeerperiode.

van Essen in Duitsland. Op zijn 6e is hij

camping. Helaas Klaus was er even niet,

Via een mooi afscheid met ronkende en

met zijn ouders verhuisd naar Münster.

zat te kaarten in de kantine. Uiteindelijk

vooral rokende motoren is Vorst Klaus

Zijn moeder had een vriendin in Enschede

hebben ze hem toch gevonden, gevraagd

inmiddels, omdat de statuten dat nu

wonen en daar gingen ze vaak op bezoek.

en gekregen wat ze wilde. Een volmondig

eenmaal voorschrijven, een gewaardeerd

In Enschede leerde hij vrienden kennen

ja om de Hoogheid van 2008 te worden.

verenigingslid.

waarmee regelmatig “De Bond” in Olden-

Een drukke tijd brak aan. Druk, maar

zaal werd bezocht. Zoals vaak gebeurd,

geen stress. Dat kwam eigenlijk pas op

Voor hem is het nog lang niet voorbij. Als

leerde ook Oud-Vorst Klaus zijn vrouw

het moment van de opkomst. Hij wilde

lid van het college van Oud-Vorsten is

kennen tijdens het uitgaansleven. Het

niet in de kist en werd zodoende door de

hij postief kritisch naar alles wat er in de

was voor hem het einde van een leven

magiërs van theatergroep Roest achter

vereniging gebeurd. Ook is hij erg sociaal

in Duitsland en het begin van een nieuw

een wand vandaan getoverd. Praten in het

betrokken bij alles rondom het carnaval.

leven in Oldenzaal.

openbaar tegen zoveel “vreemde” mensen

Zo heeft hij zijn pak geschonken aan het

was eigenlijk niet zijn dingetje. Kort en

Bouwhuis en is hij op de stap-dinsdag de

Wie in Oldenzaal komt te wonen kan met

krachtig sprak hij het narrenvolk toe, nadat

man die het stampot buffet regelt.

geen mogelijkheid om het carnaval heen.

het meeste gras hem al door zijn sik voor

Ook Oud-Vorst Klaus niet. Hij kwam in

de voeten was weggemaaid.

Voor toekomstige Hoogheden heeft hij de volgende raad: “Laat het vooral je eigen

contact met de Markloawen en trad toe tot de Raad van Elf. Omstandigheden deden

Onder het motto van “Ik was daar niet

jaar zijn, geniet er volop van en blijf boven-

hem besluiten deze vereniging de rug

om te praten, maar om te feesten” ziet

al jezelf”.

toe te keren en zijn heil ergens anders te

Oud-Vorst Klaus terug op een geweldige

zoeken. Via kennissen kwam hij in contact

tijd. Hij roemt de ondersteuning van het

met de Glasbloazers, toen nog met café

bestuur, alle commissies en de residentie-

Smudde als residentie. Eén ding had hij

houders. Zonder andere feesten te kort te

zich echter wel voorgenomen; nooit!!!!

willen doen was het Open Huis voor hem

meer lid worden van een carnavalsver-

hét hoogtepunt van het carnaval. Aftreden

eniging. Als sponsor draagt hij daarom al

had niet zonodig gemoeten; een jaartje er

jarenlang zijn steentje bij.

achter aan was geen straf geweest. Ook

15


16


17


M ar kt 1 โ€ข 7571 EC Oldenzaal โ€ข Tel. 0541-530009 โ€ข grandcafemar k ant.nl

1PTUCVT "%)FOHFMP

#F[PFLBESFT &OTDIFEFTFTUSBBU

 6[PFLUSBBE *OHFWBMWBOFFODPOยบJDUTUBBOXJKVHSBBH NFUSBBEFOEBBEUFS[JKEF0OTLBOUPPSXPSEUHFLFONFSLU EPPSQFSTPPOMJKLFCFUSPLLFOIFJEFOFFOIPHFNBUFWBO WBLLVOEJHIFJE,JKLPQXXXIOWHOM

"SCFJETFO4PDJBBM;FLFSIFJETSFDIU]$POUSBDUFOFO"BOTQSBLFMJKLIFJETSFDIU *ODBTTP]*OTPMWFOUJFSFDIU]0OEFSOFNJOHTSFDIU]4USBGSFDIU 1FSTPOFOFO'BNJMJFSFDIU.FEJBUJPO]7BTUHPFE


Hilbert en Daniël Doldersum:

Het Oldenzaals carnavalsvirus: Je komt er nooit meer vanaf! P&P commissie afgereisd naar het

Hoe zijn jullie bij het carnaval en/of De Glasbloazers gekomen?

noordwestelijke puntje van de provincie

Als oud Oldenzaler is Hilbert opgegroeid

Wat vinden jullie het grootste verschil met het carnaval van nu en vroeger?

Overijssel. Hier ontmoette zij een stel heel

met het carnaval. Eerst vierde hij het car-

Het carnaval was vroeger kleinschaliger,

bijzondere mensen. Bijzonder om hun

naval vooral met zijn vader. Café Riek en

gezelliger en bovenal gemoedelijker. Je

kijk op het leven en bijzonder zoals zij de

Golbach waren toentertijd favoriet om te

kon gewoon overal naar binnen en de

carnavalsperiode in Oldenzaal beleven.

bezoeken. Daarna bezocht hij het carna-

deuren stonden voor iedereen open. Van

Ook al wordt het ieder jaar moeilijker voor

val met zijn beide zonen. De laatste jaren

lange rijen wachtenden was toen geen

Hilbert, hij laat zich nog steeds door zoon

vinden we hem in Oldenzaal vooral bij de

sprake.

Daniël motiveren om tijdens het carnaval

O.C.V. de Glasbloazers samen met zijn

naar Oldenzaal af te reizen. Nadat de

zoon Daniël. Hun aanwezigheid liet zich

Hebben jullie nog een anekdote?

koffers door de vrouw des huizes, Martha

daar niet onopgemerkt. Ze werden

Vooral Hilbert heeft de nodige anekdotes.

Doldersum, zijn gepakt en de (over)levens-

opgepikt door het bestuur en sinds 2006

- Zo sliep hij vroeger met zijn broer in het

middelen hun plekje in de auto hebben

zijn ze lid van de vereniging.

hooi bij Kroes’n Johan. De boer daar wist

Dit jaar is een afvaardiging van onze

gevonden vertrekken de hoofdpersonen

niet wat hem overkwam toen hij het hooi

Wat vinden jullie het mooiste aan het carnaval bij De Glasbloazers?

omhoog zag komen. Wat schrok die man.

koolstad. Een span dat aantoont dat een carnavalsvirus opgelopen in Oldenzaal,

Het zijn vooral de gezellige mensen van de

je niet zo nauw en is het gebeurd dat we

ook als je er al jaren niet meer woont, je lijf

vereniging die ervoor zorgen dat wij ons

in een stal, vlak naast een paard, wakker

en geest niet meer verlaat.

daar thuis voelen. Daarnaast is Moatman

werden.

voor ons het mooiste carnavalscafé van

- Bij café Riek was eens iemand die zijn

Oldenzaal. Tot slot, maar zeker niet het

gebit verloor in een straatput. Dit kwam

onbelangrijkst, “Er is bij jullie nooit rotzooi”.

omdat deze persoon boven een put het

van deze “In de Kiekert” richting de Boe-

Wanneer zijn jullie geboren en wat is jullie beroep? Hilbert is 68 jaar geleden geboren in Ol-

- Omdat je toch ergens moet slapen keek

teveel genuttigde bier uitkotste. Man in paniek, maar Hilberts pa tilde het putdek-

als wever bij Gelderman. Na de Gelder-

Springt er een activiteit uit die jullie het leukst of mooist vindin?

man periode heeft hij als stukadoor de

Carnaval in Oldenzaal is voor ons vooral

Zonder er verder bij na te denken werd het

boterham verdiend.

één groot feest. Vooral de optocht op zon-

gebit weer ingeklikt, naar binnen gegaan

dag willen we niet missen.

en de volgende klomp bier genuttigd.

Waar willen jullie mee afsluiten?

en combineert dat met het werk van een

Is er al eens iemand in jullie directe omgeving Hoogheid geweest?

houtzager.

Een kort maar bondig antwoord volgt:

JEZELF!”

denzaal bij “ ’t Holthoes” en heeft gewerkt

sel op en graaide het gebit weer uit de put.

Daniël is 31 jaar geleden geboren in Emmeloord, geniet van het buitenleven

“GLASBLOAZERS BLIJF VOORAL

“Nee”. Gevolgd door “Laat ons maar lekker het algemene carnaval vieren”.

19


enzaal.nl www.terstege-old

Na de intocht ouderwets gezellig! Stapstad Dweilpas Rozenmontagbal


“Met carnaval geet oe de hoar rechtop stoan” Het idee voor het thema voor de loopgroep

Inmiddels zijn de eerste elementen al uit-

van de Glasbloazers is eigenlijk vorig

gesneden en geplakt. Want in de loods is

carnaval al ontstaan, tijdens de stapdag op

een groep mensen enthousiast en gezellig

carnavalsdinsdag. Tijdens deze jaarlijk-

samen bezig om de mooiste wagen voor

se stapdag zwieren we met de bus van

de Grote Twentse Carnavalsoptocht te

feestlocatie naar feestlocatie. Op 1 van die

vervaardigen!

adressen werd door onze ‘huiskapster’ in een jolige bui de haren van een paar feest-

Op het moment dat u dit leest zijn we nog

gangers van de Glasbloazers getoupeerd

druk bezig in de loods om de wagen en

zodat het recht overeind stond. Ze kregen

de attributen vorm te geven, en ratelen de

in de feestzaal veel reacties.

naaimachines en scharen driftig om met een kleurrijke feestelijke loopgroep mee te

Daar moest wat mee gedaan worden en

doen aan de Grote Twentse Carnavalsop-

het idee was geboren; een loopgroep met

tocht. U bent nog steeds van harte welkom

als thema:“Met Carnaval geet oe de hoar

om te helpen plakken in de loods op de

rechtop stoan”.

dinsdag- en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur en op de zaterdagmorgen.

Al in het voorjaar kwam de TC-loopgroep commissie bij elkaar en bedachten we van

Dit alles om samen met onze Vorst Ronald

alles rond dit thema: veel interactie met het

en Sik Niels een prachtig Carnaval te

publiek, een wagen als een soort kapsalon,

vieren in ons Boeskoolstadje.

kappersattributen, kleurige disco- sixties achtige kleding, kappersstoelen en natuur-

Henry Smelt (Voorzitter)

lijk allemaal ‘de hoar rechtop’! Nadat patro-

Edith Olde Daalhuis

nen en stoffen werden gekozen gingen de

T.C. en Loopgroep

dames van de loopgroep vanaf september druk bezig met knippen en naaien van de pakken. In de tussentijd was men ook heel druk in de loods, de loods is opgeruimd en de kantine opgeknapt. Het resultaat: een keurige en warme loods! Ook werd er in de loods een constructie bedacht voor de wagen, die er interactief uit moest zien.

21


AUTORUITSCHADE? Nu direct naar Albert Kip! Albert Kip is een full-service autoschadebedrijf. Alle schade wordt hier direct geregeld met uw verzekeringsmaatschappij, zonder dat u er verder omkijken naar heeft. Lekker makkelijk!

Kleibultweg 107 Oldenzaal Tel. 0541 - 57 20 72 www.kipautoschade.nl

Focwa erkend

4 jaar garantie

gratis vervangend vervoer

nieuwste technieken


De Sponsoravond Elk jaar organiseren wij de Glasblaozers

helemaal goed. We herinneren ons van

sponsoravond voor al onze sponso-

vorig jaar, dat De Ome Herman Band,

ren. De steun die wij van hen ontvan-

ook bij griep van de zanger, een zeer

gen waarderen wij enorm. Het mooie

goede zangeres heeft, die dit gemis per-

carnaval seizoen met de opkomst, het

fect heeft opgevangen. “ Onverwachts”

Frühschoppen, het gala, de bingo, sin-

kregen we ook nog een optreden van

terklaas, het bezoek aan het Bouwhuis,

8x Flut, die vervolgens de hele meute in

krijgen mede dankzij onze sponsoren

de polonaise bracht! Een huwelijksaan-

een extra impuls. Daar moet wel wat

zoek op het biljart, tja… , als het maar

tegenover staan. Behalve de reclame

gezellig is. De onbekende en spontane

en advertentie mogelijkheden, willen we

zangtalenten hebben we ook gehad.

hen dan ook van harte welkom heten tij-

Heel waarschijnlijk zullen deze Heino’s

dens onze sponsoravond. Speciaal voor

en Bennie Jolink’ s niet doorbreken

hen, samen met partner een gezellig

buiten Moatman.

avondje uit. Met een hapje, drankje, livemuziek en onze traditionele verrassings-

Ieder jaar weer een super leuk, mooi en

act bedanken wij al onze sponsoren

bovenal gezellig feest, waarvoor wij ons

tijdens de carnavalsperiode.

als sponsorcommissie graag inzetten. Sponsoren van O.C.V de Glasbloazers

Alweer 4 jaar houden wij de sponsor-

bedankt! We zien jullie graag op don-

avond op de donderdagavond bij stads

derdag 20 februari a.s. voor weer een

café Moatman. Met inmiddels onze

gezellige avond.

eigen tradities als Oldenzaals bekendste buut, bekendste band en Oldenzaals

Namens de Sponsorcommissie,

bekendste hapjes. Natuurlijk staat het

Michael Otto

programma ook dit jaar weer voor gezelligheid! De Sponsorcommissie. Dat alles kan tijdens deze avond maken

Bart Dijkhuijs (voorzitter)

wij ook mee. We weten dat onze buut,

Peter Olde Daalhuis

ook andere carnavalsverplichtingen

Michael Otto

heeft en daarom wel eens wat later

Mario Lemke

komt. Maar zijn optreden maakt het

Jos Lohuis

23


de nieuwe vorst, vier je natuurlijk bij Rouwhorst

Ootmarsumsestraat 9 • 7572 AA Oldenzaal • 0541 - 515 736

24

PROGRAMMA 2014

dans- en partycdentrum

ROUWHORST

Frühschoppen met

do 20 februari zo 23 februari wo 26 februari vr 28 februari za 1 maart zo 2 maart ma 3 maart di 4 maart wo 5 maart


Frühschoppen

Rouwhorst

Bezoek Bouwhuis

Enschede

Wagen Aanbieden

Wagenhallen

Intocht Stadsprins

Gemeentehuis

Glasbloazers Stapavond

Oldenzaal e.o.

Grote Twentse Optocht

Oldenzaal

Glasbloazerbal Moatman Kinder Optocht

Oldenzaal

Themafeestavond Moatman Dolle Dinsdag Stapdag

Regio Oldenzaal

Bokverbranden Gemeentehuis Haring eten

Moatman

Doe lekker zot bij

Michel en Dot!

MOATMAN

Moatman

stadscafé

Sponsoravond

Ootmarsumsestraat 13 • 7572 AA Oldenzaal • 0541 - 512 407

25


www.autosnijders.nl

oldenzaal | 0541 - 51 25 14


“Alles oet't vat” Het begon met een glaasje bier en een beetje whisky, het eindigde met een leeg vat… Het was een zeer kort carnavalsjaar en ik heb er samen met Henry echt alles uitgehaald!! Als Hofschriever van de vereniging loop ik

te glad om te veilig te rijden, maar respect

al heel wat jaren mee en dacht alles van

voor de kameraden die het risico hebben

dichtbij gezien te hebben. Maar wat is het

genomen en daarna hun PK-monsters

nog zoveel mooier om Vorst te zijn bij de

weer konden poetsen. Vanaf het 1e week-

leukste carnavalsvereniging van Olden-

end was het een aaneenschakeling van

zaal en omstreken. Samen met Henry,

unieke momenten. De Hijskraan met vele

Jennifer en Monique was het een onver-

mooie optredens en een dappere poging

getelijke ervaring. Iedereen die hieraan

een motorlied te spelen. Een Gala met

schuldig was wil ik dan ook ontzettend

zoveel talent en inzet. Een eigen sjaaltje.

bedanken!! Het begon met de voorberei-

Een Raad van 11 die elke keer weer voor-

ding. Een mooi pak uitzoeken met hulp

op ging in de polonaise. En natuurlijk niet

van Merian. De kleuren had ik haar al een

te vergeten alle andere Carnavalshooghe-

jaar eerder laten zien, al wist ze toen nog

den waarmee we zoveel feest hebben ge-

niet alles. En natuurlijk veel voorpret met

vierd. Een gastoptreden bij Ome Herman

de verdere aankleding, samen met mijn

waarbij iedereen het er over eens was dat

Sik en de beide dames, Heidi en Doutzen.

dit eenmalig zal blijven. Een harde aanra-

En we sloten toen de avonden al af met

king met de Marktstraat tijdens de Carna-

een glaasje single malt. De opkomst was

valeske KinderWagenOptocht nadat we ’s

een mooi spektakel, voor mij de laatste

middags het Carnavalsmuseum de Hofnar

keer naar achteren als mogelijke kandi-

hadden heropend. Een zonnige optocht

daat. En uiteindelijk toch nog voor velen

op zondag in een bomvolle Boeskoolstad

een verrassing dat IK uit de doos sprong

en een koude optocht op maandag samen

als 47e Vorst! Tijdens het open huis bij

met mijn JeugdSik Yorick. Wat een feest,

ons thuis zag ik weer de kracht van goede

wat een vermaak en dat allemaal in 39

noabers. Alle buren hebben van begin tot

dagen tijd. Maar inmiddels zijn we afge-

eind meegeholpen en voor mij was het

treden. De Technische Commissie heeft

heel bijzonder het Oldenzaals Pretplein

mij op de laatste avond het dansmarietjes

omgetoverd te zien worden tot Vorst Erik

pak aangemeten en ik mocht op de kop in

Plein. Zelfs de post is tijdens het carnaval

het lege vat de zaal uit. Dank, dank, dank

goed aangekomen! De opening Residen-

aan iedereen en ik wens onze 48e Vorst

tie was zeer verrassend. Na in de sneeuw

en zijn Sik net zoveel moois toe als ik heb

te moeten zaklopen stonden uiteindelijk

mogen meemaken.

een aantal motoren klaar om ons naar Moatman te brengen. Ook mijn eigen

“Ons dansmarietje geet hen”

Vorst Erik, 2013

Hofmotor, beplakt en al! Helaas was het

27


Voor uw aangiftebiljet inkomstenbelasting, uw administratie, debiteurenbeheer of

Brood- en Bakkerij

bewindvoering gaat u naar:

K. olde Keizer

IHB-Twente

Berkstraat 16 A 7572 CB Oldenzaal t. 0541 - 51 82 36

7572 ZK Oldenzaal

Glindestraat 39 (0541) 297 698 06 509 099 30

Speciale tarieven voor starters!


“Dizze bakker hoalt oe wakker”

“Maak ‘t nig te greun”

College van oud-Vorsten

“Al doow nog zo doar, wie komp der wal van’t joar” Vorst Ben He lthuis (1975)

“Wie vleeg t d’r deur zonder gez eur”

“Loat mer kuuln” Jan Keizer Vorst Janus (1972)

Vorst Arie te r Linde (1967)

Sluik Vorst Wim (1989)

elsvoort is van Am Vorst Lou (1976)

Vorst Bertus Riekerink (1973)

de “Drink in r e m wër, oe sloap in r” ë eigen b

Vorst Jan Smell ink (1984)

doon ‘“Met iekn” k o to nig

“Alvedan, vedan”

mer rman Cra Vorst He 969) (1

Vorst Ren (1

Vorst Tonny Damhuis (1981)

Vorst Benny Be lderink (1977)

“‘t Löp wa lö s, aj mer van mekaar hoalt”

Vor

mellink

rard S Vorst Ge 985) (1

valsnar “n carna s te bar” is nik

, ‘“Wat kant tsjotten t” heb ik sch r me ai

“Met ‘n carnavalsgebeurn löp gin een te zeurn”

“Tell’n, tell’n, tell’n” oeze

Vorst Johan Leuwerink (1968)

Vorst Antoon Kr (1974)

er

rtn nnie Ge Vorst Be 986) (1

Vorst Johan Ophuis (1978)

“Loat oe nig oethe urn

erink

Vorst Harry Leuw (1971)

ebbink rman W Vorst He 970) (1

w’t wi’j lee plezeer, keer” t k a a “M n maar ee

, bint dik der w “A ons doo oet” r e m

Vorst B enny M ulder (1979)

ln n mö “At’ jt, dan a g” dre ie ni dram “N

Vorst Ben W estrik (1983)

Vorst Theun van de Brink (1988)

ig zeurn, nö mot’t gebeur en

“Wie maakt ‘t wo ar in ‘t jubileumjoar

ersma

Vorst Arnold Bo (1982) Vorst Louis te Nijenhuis (1980)

“Gewoon deur doon”

“Wa’j ok doot, pomp vedan”

V

erd Vorst Rudy IJspe (1987)

n “Wie doot veda n” tot ‘t nig mer ka

“Al toc


“Dit joar is het kort maar krac htig, carnaval is altied prachtig”

“Leu denk om oe hier steet een pa hart, ar apart”

“Met dizze Vorst as chauffeur, komt wie ‘t carnaval wa deur” Vorst Geerd de (1998)

k

né Temmin 1990)

“Met bier en stoet g oat wie nig onderoet”

Wacht

ng geen “Wie bint jo 33e joar ns gezeur. In oo eur” r goat wie de

us Lemke Vorst Kla 8) (200

Vorst Ronald

van de Vegte (2005)

“Leu pas op oe tellen met dizze twee rebellen”

Vorst Henry Stee nbeeke (1994)

rs rst Frans Kuipe (1993)

“Met dizzen Vorst schik” en Sik heb ie altied

Vorst Remco

Oude Wolbe rs (1999)

is no Tiehu Vorst Ben 7) (199

“Klein, kort en krachtig, carnaval wordt ons niet te machtig”

“Leu, doot normaal. Wie viert carnaval in Oldenzaal”

Vorst Erik Franke (2006)

“Met vuur en vlam, lei’t wie heel boeskoolstad lam!”

Vorst Patrick Sm ellink (2010)

Vorst Ronald Ho ffmann (2000)

f Linderho Vorst Leo 1) (201

“Met dizze twee bi’j nog lang nig kloar, wie bint de jus op ‘t jubileumjoar!”

an de “Jong en oald, niks val hand. Wie viert carna in Boeskoolland” “Van Muiter tot Vorst, mer met carnaval hebt wie ai’t dös”

ink d Engelbert Vorst Haral (1992)

Erik Christenhusz (2013)

Vorst Bram van de Werf (2004)

Vorst Aloys Oude Wolbers (1996)

t en ik, goa “Mien Sik dun en dik” deur Vorst Henry Smelt (2012)

Vorst To n

s “Met mijn sik al tolk staat deze Vorst voor het k” Glasbloazervol

Vorst M ario Lem ke (1991)

l is ‘t onwie ch kan ‘t n s kot, ig kapot”

ny Otte nhof (2001)

ssink

Vorst Gerard Se (1995)

“Een betk eo Oons ma ald en gries. carnaval akt ze met niks mer wies”

Vorst Pascal Breukers (2007)

k an Egberin Vorst Steph 3) (200 aten

d van Stra Vorst Raimon 2) (200

“Wie bint veur de duvel nig bang, carnaval in 2002 duurt nig zo lang”

“Met dizze twee carnavalsnarren in hart en nie goat wie een onme ren unig carnaval vieren”

“Met stoet en kwast haalt wie dit joar alles oet de kast”

“Wie hoalt dit joar alles oet het vat, de hele boeskoolstad geet plat!” ot, “Met klo toet, s bier en hier doot wie ht het lic ” wa oet!

Vorst Peter Bruggink (2009)

dit “Met dizzen Vorst stoaw t he nemt joar nig in de kou, wan touw” Olnzels carnaval op slep


Emmastraat 254 • 7513 BJ Enschede • Tel. 053 434 6477

Het ultieme gevoel voor tijd.

JUWELIER GOUDSMID

Grootestraat 28 Oldenzaal Telefoon (0541) 51 21 76

VERHUUR VAN

Kleibultweg 51 • 7575 BW Oldenzaal Tel. (0541) 52 16 24 • Fax (0541) 52 16 20


De raad van 11 wenst de hoogheid en sik veel plezier!

Delon van de

r Wielen

Maurice

r

Mazenie

Jos Lohuis

Ferdy S

melt

Hennie Boersma Kyllian Egberink

Herman Rolin

k

Remco Sege

rink

Robert Olde Daalhuis

k

Ferry Fre

Robert Lassche

Jos Bru

Roy Eshuis

ns

Thomas

rink

Stephan Egbe

Kreeft Ronald van

de vegte

33


TIMMERWERK nIEuWbouW vERbouW REnovaTIE daKKapEllEn

“Een thu

iskomen

HARDHOUTEN

KOZIJNEN Luttikhuis aannemersbedrijf produceert en plaatst alle soorten kozijnen direct uit eigen fabriek tegen scherpe prijzen.

voor jon

g en oud

0541 516 306

AANNEMERSBEDRIJFLUTTIKHUIS.NL

Telefoon 0541 - 522051 Steenstraat 108 • 7571 BH Oldenzaal www.cafejantje.nl

dvertentie Luttikhuis.indd 1

11-11-2011 13:27:17

Wa’j geern doot neum ik gen weark En wat wie doot, do’w dan ok good !

Glindestraat 54 Oldenzaal Tel. 518 683 Winkelcentrum Zuid Berghuizen Tel. 530 270

Oe leu könt ze komn bekiek’n an de: Lyceumstroat nr.1(veuran) in Oln’zel WWW . LIFESTYLE - BIKES . NL


Vorst Ronald Ik ben Ronald Linderhof, ben 32 jaar

mijn oom Hertog bij zustervereniging de

Naast het carnaval zal je me vaak aan-

en heb een relatie met Tessie Beuvink.

Oelewappers. Nadat ook mijn peetoom

treffen bij de plaatselijke FC (Quick ´20)

Zij is 28 jaar. Wij wonen samen aan de

Hoogheid werd bij O.C.V. de Glasbloa-

als keepertrainer van A1 en om zelf een

Zilverschoon, in onze prachtige Boes-

zers wist ik het helemaal zeker, ik moest

balletje in het net te trappen met het 8ste

koolstad.

me eens wat meer met carnaval gaan

van Quick´20. Ook ben ik nog verslagleg-

bezig houden.

ger en keeper van Jong Eagles.

Vlieghe Nederland in Ootmarsum, een

In het voorjaar van 1998 mocht ik mijn,

Ik was vereerd dat ze mij vroegen. Het

verkoopkantoor voor het hoofd-/ en pro-

net geleerde, (muziek)noten ten gehore

leek me fantastisch om mee te maken,

ductiebedrijf in Kortrijk (België), dat zich

brengen bij dweilorkest De Hijskraan, op

maar eerst wilde ik het nog wel even

specialiseert in het maken van kozijnen

dat moment de hofkapel van de Blaanke

met Tessie overleggen. Tessie bleek hier

van hout, kunststof en aluminium. Tes-

Boeskeulkes. Een fantastische ervaring

nog minder over na te hoeven denken

sie werkt als jobcoach bij De Werkwij-

van carnaval vieren was het.

dan ik en zei dan ook gelijk volmondig,

In het dagelijkse leven werk ik bij

zer, locatie de stationsrestauratie. Ook

‘Ja tuurlijk, doen!’ De sik was voor mij al

geeft ze sociale vaardigheidstraining en

Na 11 jaar hofkapel bij de BB werd het

lang bekend. Niels en ik kennen elkaar

is ze vertrouwenspersoon.

tijd voor een volgende stap. Inmiddels

van Markt 19. In de jaren dat we daar

was ik voorzitter geworden van de

werkten zijn we vrienden geworden en

In 1991 heb ik als klein jochie voor het

Hijskraan. Met een klein groepje waren

ik wist één ding zeker, als ik Hoogheid

eerst kennis gemaakt met het grandioze

we aan het kijken waar onze interesses

zou worden werd Niels mijn Sik. Na

feest dat carnaval heet. In dat jaar werd

lagen voor de aankomende jaren carna-

kort overleg met zijn vriendin Jorieke

val. Begin 2008 hoorde we dat de Glas-

was het dan ook snel duidelijk, deze 2

bloazers een nieuwe hofkapel zocht voor

moaten gaan de boeskoolstad onveilig

hun 44 jarige jubileum. Na een aantal

maken. Een weekje later hebben we de

gesprekjes met het bestuur en een snuf-

aanzoekcommissie ons antwoord laten

feloptreden kreeg iedereen de smaak

weten, en werden de glazen “onge-

al te pakken. De chemie tussen de

merkt” geheven.

Hijskraan en de Glasbloazers was en is goed. Na 5 jaar als lid van de Hijskraan gespeeld te hebben voor de Glasbloazers werd het tijd om me ook officieel te verbinden aan deze vereniging.

Wij wensen iedereen een ontzettend mooi, dorstig en vooral gezellig carnaval toe. Groetjes Ronald en Tessie

35


onze kwaliteit kent geen tijd !

Brie roitelet De Lekkerste roombrie van Oldenzaal*

100 gram.......€

0,99

* Dus ook van heel Nederland!

WIJNTIP

JG11 pinot blanc

Frivool bouquet van bloementjes met een hint van abrikoos en kruisbes. Een heerlijke heldere en frisse wijn, lekker licht

JG11 dornfelder

of het nu gaat om woningbouw of utiliteitsbouw, wij leveren gedegen vakwerk. traditioneel gebouwd, dus tijdloos. Maar onze ontwerpen zijn uiteraard wel eigentijds; overtuig uzelf door het maken van een vrijblijvende afspraak.

Rijk aan romig rood fruit. Je proeft de aardbeien en rode bessen. Een lekkere en perfecte huiswijn

per fles

5,95

bouwbedrijf stamsnijder-homan bv Worker Landen 10 7627L J bornerbroek 074 - 3841798 06 - 53103893 www.stamsnijder-homan.nl info@stamsnijder-homan.nl

OPLOSSINGEN IN KUNSTSTOF LEVERANCIER EN BEWERKER VAN KUNSTSTOFFEN

Kleibultweg 101, 7575 BW Oldenzaal

T 0541 - 53 05 09

WWW.MENLA-KUNSTSTOF.NL


Sik Niels Mijn naam is Niels Schuur, 37 jaar en

mijn eerste flatje aan de Bleekerd. Drie

Dat Ronald mij warm heeft gemaakt

woon samen met Jorieke Visschedijk

maanden later begon het carnaval. Ik

voor de Glasbloazers was natuurlijk iets

aan de Dauwnetel 40 in dé carnavals-

heb dat met volle teugen gevierd met

wat hij met voorbedachte rade heeft

stad van boven de rivieren.

mijn toenmalige collega`s. Na de Boes-

gedaan. Op een mooie en gezellige

kool is Lös wist ik het zeker; Oldenzaal

avond kwam de vraag of ik komend

Op dit moment werk ik als chef kok bij

is mijn stad! Daarna heb ik vooral veel

carnavalsjaar zijn secretaris wil zijn. Ik

restaurant Faculty Club op de Universi-

gewerkt tijdens het carnaval. Dit was

was meteen enthousiast en na overleg

teit van Enschede. De Faculty Club is

bij Markt 19 en restaurant Iets Anders.

met Jorieke stond het nieuwe vorsten-

het a la carte restaurant. Het restaurant

Daar heb ik jaren met veel plezier achter

paar, onder genot van een biertje, de

is zeer breed georiënteerd. Van lunch

de bar gestaan met het carnaval!

eerste ideeën al uit te wisselen! Ik hoop dat we met elkaar een prachtig carna-

tot a la carte. De gasten die ons bezoeken zijn voornamelijk professoren en

Na mijn wisseling van baan naar de UT

vals seizoen tegemoet gaan en dit gaan

hoogleraren. Heel af en toe hebben wij

was ik plotseling vrij met carnaval en

doen onder ons motto:

ook ministers en andere “hoogheden”

heb dit dan ook goed gevierd! Ondertus-

op bezoek in ons restaurant. De slag-

sen werd ik door Ronald geïntroduceerd

room op de taart is een bezoek van het

bij de Glasbloazers en na een zeer

Koninklijk Huis. Zo hebben wij o.a. onze

mooi en gemoedelijk carnavalsseizoen

voormalige Koningin en onze Koning

besloot ik om lid te worden van deze

Willem Alexander en Koningin Maxima

vereniging!

Carnaval met dizze 2 moat'n, doar zult ze nog joarn oaver proat'n! Sik Niels

op bezoek gehad! Dat zijn natuurlijk prachtige ervaringen!

Buiten mijn werk om ben ik leider van het achtste elftal van Quick 20. In dit

Mijn vriendin Jorieke werkt als begelei-

vriendenelftal heb ik een paar jaar

der bij Aveleijn in Denekamp. Zij bege-

geprobeerd om op het hoge niveau mee

leidt hier mensen met een verstandelijke

te voetballen. Echter door een blessure

beperking.

heb ik de voetbalschoenen aan de wilgen moeten hangen en ben ik begonnen

Mijn eerste kennismaking met Olden-

als leider. Deze taak vervul ik ook bij het

zaal was in het jaar 1995. Toen ben ik,

derde elftal van zaalvoetbalvereniging

als geboren Almeloër, gaan werken bij

Jong Eagles! Daarnaast gooi ik op de

steakhouse Charlie Browns! Al snel was

maandag nog een pijltje bij de Kolk in

ik verknocht aan deze mooie boes-

competitie verband in de vierde klasse

koolstad en na vier maanden had ik

(lager kan ook niet).

37


STEENSTRAAT 35 OLDENZAAL Telefoon 0541-531739 www.oldeweghuis.nl


Proclamatie ‘t bestuur ls, koazen bie de gratie van Wie, Vorst Ronald en Sik Nie d van 11. en zien altied dörstigen Roa azers Den 48en Vorst van de Glasblo van Twente Greutste kozien’n handelaar te en kleensten zaalclubje Verslaglegger van Ol’nzels bes ckje Greutste leefhebber van’n sna kapel Hof zen Oald trombonist van oon Eagles 1 Vast’n ball’nstopper bie Jong de Hijskraan Oald Sjikkerfrits en erelid van ck Schutterskanon van ‘t 8ste Qui ’n nier en t Gezelligheidsdeer in har Kondigt oeleu hierbie an.

Kondigt oeleu hierbie an.

aten op ‘t podium stoat 1. Da’w dit joar 2 greutst mo s woardenbook en “thoes” nig veurkomt in oon 2. Da’w de weure “op tied” laagn aanderen betekenis krig 3. “1tje nog”, bie oons ne vols t gin voetbal is 4. Voetbal zoonder 3de helf bequet op koln. 5. Da’j kokt op gas, en bar s nje muzikale geweald veur oon 6. Da’w greuts bint op ‘t ora ‘t bier hebt 7. Da’w gearn nen snack bie stad noar hoes. ieeln rust stop is, vanoet de 8. Dat dauwnetel 40 nen offic de familie 9. Da’w ‘t 5de span bint in gheidleed allertieen Ronald ‘t meest foute Hoo Erik ens volg ” why me tell y 10. Dat “Wh den is. nig vreije tied zult hebb’n. dit joar laang duurt, wie wea 11. Ongeacht dat ‘t carnaval als Optocht. t in den 60ste Ol’nzelse Carnav 12. Da’w dit joar veurop goa En dat doat wie oonder oonzen

Liefsprök:

“Carnaval met dizze 2 moat'n, doar zult ze nog joarn oaver proatn”

39


Onze expertise is uw voorsprong!

Carel Lurvink is een groothandel voor facilitaire producten. Heeft u advies nodig voor de juiste persoonlijke bescherming of wilt u een gedegen sanitaire inrichting? Bel of mail met ons verkoopteam (verkoop@carellurvink.nl / 053 434 4343). Op www.carellurvink.nl vindt u het complete assortiment en kunt u eenvoudig en snel een bestelling plaatsen.

„

Global Procurement Support INKOOP INTERIM

INKOOP PLATFORM

Consulting Headhunting

Sourcing Expediting

E-mail: info@giscon.nl | Website: www.giscon.nl


Sponsoren bedankt! Hoofdsponsoren

IHB – Twente

Aannemersbedrijf Schasfoort

A.Kamphuis Schilderwerken

Decorette Alex Roord

Kleisman Installatietechniek

HWH Europe

Linderhof Reclame en Belettering

Rouwhorst dans- en partycentrum

Lohuis Medical

Schoonmaakorganisatie Visscher

Loohuis Constructiebedrijf BV

Shelter Storage

LucCas Horecaverhuur

Stadscafé Moatman

Platvoet Beveiligingssystemen

Linderhof Reclame en Belettering

Poorthuis Industrial Services BV

K.M. VISSCHER

Schoonmaakorganisatie

Promopin

Sponsoren

Studio Paf

Aavas Subsidie Management

TTS-Metaal

Alex Haverhoek Ijzer- en metaalhandel

Van Gils Woonpromenade

Aluminium Gieterij Oldenzaal

Villapark Eureka

Artica

Volvo Snijders

Autobedrijf Peterman Oldenzaal

Vrooijink Spuiterij

Autoschade Albert Kip

ZONlite

Autoschade Segerink

Zuivelhoeve Oldenzaal

Bakkerij Steenbeeke Basis-Web

Sponsor op persoonlijke titel

Band Ome Herman

Dhr. M. Burink

Bloemenhoek

Dhr. K. Lemke

Brookhuis Personenvervoer

Dhr. H. van Lies

Café De Thij

Dhr. B. Linderhof

Café Jantje

Dhr. T. Padberg

ChemMate

Dhr. G. Sessink

De Monnik Dranken

Dhr. H. Siers

DW Machines en Gereedschappen

Dhr. W. Sluik

Excellencis BV

Dhr. J. Smellink

Fotografie Geert Cox

Dhr. R.Velthuis

Giscon Purchase Office

Dhr. B. Westerik

Handwerkspeciaalzaak Lohuis-Tijhuis

Dhr. H. Zweerts

Herenmode A. Olde Weghuis Heisterkamp Transport Hobru Hofland Optiek Hotel Grandcafé ter Stege Oldenzaal Hout van Hout Oldenzaal

41


Puzzel mee! Streep de woorden in de puzzel weg, dit kan horizontaal, verticaal en diagonaal. Maak van de overgebleven letters een zin en vul deze onderaan in.

R S S C H T L G G A F G M S K G G L F O P T O A N U R U K A A L L R O A S E A A S L O B S D A I K T R E V D A I U T R G P K D S E I T N E D R K I O A A P S N H R K R E A L O T N J O G V P A A K Z N A B H S E L A O C N U L S A F G A R R R L R R T L O H H O F R E O V E S C A S N E R P A A A S O U O E A I G R S L O K T H R E S A K R A C M A D P I W S P E E N L G S E R L I B I S E F V Z S P T E C O Y P O C A G E R F D T M J J U E E O E A N H O F A U T O G E O S E H B E V I K R P N M P B L A A S K A P E L R N I L E N E H B G I A R R A N E D N E H C A E T J O B K N R A A V L O D A T S L O O K S E T I D N E P N E L V A C T E I S S I M M O C P I E A E D N O A K E R O O G N I D I E H C S R U I R U R R E N A E G R C H O F C H A U F F E M R R S F A A R G L S P O O E L E W A P P E R R O E S T E R G V O B O L G I N R E N T M E E E S N R V E N N E M U S K S T E E K D R A G E N N I V M U Z I K A N T E G N I R E D A G R E N O J L A A R P R E E H K K E E T S N E G A W T P R D E S E C O N D A N N E D E H G O O H E R S T R U U T S E B N V O E E R A D R E P P O

ADVERTENTIES

LOOPGROEP

BARRAKKUS

MARKIES

BESTUUR

MARKLOAWEN

BLAANKEBOESKEULKES

MUITERS

BLAASKAPEL

MUZIKANTEN

BOESKOOLSTAD

OELEWAPPERS

CARNAVAL

ONDERSCHEIDING

COLLAGE

OPPERDAR

COPY

OPTOCHT

DRUK

PENPCOMMISSIE

FOTOGRAAF

PRAALWAGEN

FRUHSHOPPEN

PRINS

GALA

PROCLAMATIE

GASTSCHRIJVER

PROTOCOL

GLASBLOAZERBAL

RAADVANELF

GRAAF

RENTMEESTER

GRAFISCH

RESIDENTIE

GRAVIN

SECONDANT

HERTOG

SPANVOGGEL

HIJSKRAAN

SPONSOR

HOFAUTO

STAPDAG

HOFCHAUFFEUR

STEEK

HOOGHEDEN

STEEKDRAGER

INHOUDSOPGAVE

THIJDARREN

JONKHEER

VENNEMUSKES

KADOLSTERMENNEKES

VERGADERING

LACHENDENAR

VORST

LIJFSPREUK

43


Meer klanten via het internet aantrekken? DOE DE GRATIS ONLINE MARKETING SCAN

www.gladior.com/seoscan

uit! Met z’n allen voor

Succesvolle online marketing Van A tot Z!

OLDENZAAL EEKBOERSTRAAT 62 7575 AZ OLDENZAAL T 088 - 4607050 BROOKHUISGROEP.NL

TTS-METAAL Weijinkswerk 39A 7558 PL Hengelo 074 - 27 71 325 info@tts-metaal.nl

Techniek Toelevering Services

www.TTS-Metaal.nl


Geen feest zonder goed eten! Om onze verkiezing tot Hoogheid en Sik

Na het goed verzorgde en overheerlijke

van de O.C.V. de Glasbloazers te vieren

eten hebben we iedereen daar vrien-

zijn we, Vorst Ronald en Sik Niels, gelijk

delijk bedankt en zijn we met een volle

eens lekker uit eten geweest. Natuurlijk

buik naar huis gegaan. De eerste keer

mochten de dames mee en in vol ornaat

uit eten voor ons als Hoogheidsspan zat

trokken we er op uit. Bij een dergelijk

er op. Het zal zeker niet voor het laatst

speciale gelegenheid hoort natuurlijk

zijn geweest!!!!!

ook een bijzonder restaurant en zo kwamen we terecht bij De Stationsres-

Groetjes aan iedereen, in het bijzonder

tauratie.

de medewerkers van de Stationsrestauratie!

Een geniaal idee. Tessie, de vriendin van de Hoogheid, werkt daar namelijk

Alaafffff!

als jobcoach. De Stationsrestauratie is een project van de Werkwijzer en een arbeidstrainingscentrum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aangename werd met het nuttige verenigd. De leerlingen die daar, onder begeleiding van een chef-kok, werken zorgen voor de verse bereiding van het aangeboden eten. Dit kan variĂŤren van een driegangenmenu tot luxe hapjes en buffetten. Voor de kosten hoef je bij dit totaal verbouwde restaurant niet weg te blijven. Een mooie oranje bar, een grote serre en oranje gordijnen die het restaurant van de stationshal scheiden, zorgen voor een gezellige sfeer.

45


AUTOBEDRIJF

MENSINK DENEKAMP BV sinds 1918

VOLVO SPECIALIST

AUTOBEDRIJF MENSINK DENEKAMP BV Sombeekweg 13 Denekamp Telefoon 0541 - 351666

www.auto-mensink.nl


Het bestuur

Ronald van d e Vegte Nachtregent Frans Kuipers en College van Oud Vorst

Peter O lde D 2 e Secr aalhuis etaris

Stephan Egberink Regent

huijs Bart Dijk ester me Penning

z istenhus Erik Chr taris Secre

Henry Smelt Technische za ken

Erelid Ben Westrik

Leden van verdienste

Dragers Narretje

G. Beuvink † Johan Ophuis † Henry Steenbeeke Mario Lemke Ronald van de Vegte Stephan Egberink

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Klaus Lemke, Bea Oude Blenke Herman Cramer Henk Stroink, Jan Bos Jan Smellink, Tonnie Seiger Johan Ophuis Hans Hofstede

Colofon Deze uitgave is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van de nieuwe P en P commissie en leden van de Oldenzaalse Carnavalsvereniging De Glasbloazers, sponsoren en adverteerders. Met speciale dank aan: De Oel’n kapel, Fam. Rouwhorst en aan Hilbert en Daniël Doldersum. Vormgeving en productie: Mediaconnexion Esdoornstraat 3, Zwolle www.mediaconnexion.nl

2009 2010 2011 2012 2013

Theo Padberg, Henry Steenbeeke Petra van de Vegte Wim Sluik Jos Bruns, Johan Nijhuis Herman Bodewes

Erik Franke Voorzitter

De P en P commissie Peter Olde Daalhuis (Voorzitter), Harry Hassing, Maurice Mazenier, Gerard Sessink, Martine Hilbrands, Ferry Frek en Leo Linderhof Teksten: Leden Glasbloazers Fotografie: Harry Hassing, Leo Linderhof, Ferry Frek, Jan Flits en Suus FotoSjop. De uitgever is niet aansprakelijk voor door derden aangeleverde advertenties, teksten, fotomateriaal, hieraan verbonden plaatsingsrechten, onjuistheden en/of wijzigingen in het programma.

O.C.V. De Glasbloazers Postbus 370 7570 AJ Oldenzaal info@ocvdeglasbloazers.nl www.ocvdeglasbloazers.nl

47


, n ’ on o w f l O e z o p O ! is r e t a Oiste w

das’t mo

ost! Pro nmeunig ,

op ‘ n o nm mooi carnaval!

Beatrixstraat 4a | 7573 AA Oldenzaal | Tel: 0541-745810

www.thuiszorgcentrumoldenzaal.nl

Magazine de Lachende Nar 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you